nastavni plan

of 26/26
NASTAVNI PLAN NASTAVNI PLAN je temeljni dokument kojim se određuju nastavni predmeti (i odgojno - obrazovna područja) koji se ostvaruju u određenom tipu škole ili neke druge odgojno – obrazovne institucije

Post on 05-Jan-2016

54 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NASTAVNI PLAN. je temeljni dokument kojim se određuju nastavni predmeti (i odgojno - obrazovna područja) koji se ostvaruju u određenom tipu škole ili neke druge odgojno – obrazovne institucije. Kako planirati i programirati ?. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • NASTAVNI PLAN

  je temeljni dokument kojim se odreuju nastavni predmeti (i odgojno - obrazovna podruja) koji se ostvaruju u odreenom tipu kole ili neke druge odgojno obrazovne institucije

 • Kako planirati i programirati?Broj tema u HNOS-u ne predstavlja broj nastavnih sati za odreenu temu mogue je predvidjeti vie sati, kao to je mogue vie tema sjediniti u jedan do dva nastavna sata (obavezne i izborne teme)

 • Kako planirati i programirati?Uitelj ima vanu ulogu u postavljanju jasnih i ostvarivih obrazovnih ciljeva u konkretnim uvjetimaUitelj samostalno i odgovorno odluuje o redoslijedu obradbe nastavnih tema, o broju nastavnih sati potrebnih za obradbu, vjebanje, ponavljanje i provjeru usvojenosti znanja

 • Tematsko planiranje:

  zapoinje odabirom odreene temeodreuju se ciljevi, zadaci, biraju sadraji i aktivnosti koje e se realiziratipoeljno u realizaciji projekata, integriranog dana, izvanuionine ili terenske nastave

 • Godinji (globalni) nastavni plan i program

  izrauje se na poetku kolske godineza izradbu uitelj koristi Nastavni plan i program za osnovnu kolu koji sadri: cjeline, teme, kljune pojmove, obrazovna postignua

 • Godinji (globalni) nastavni plan i programsadri naziv tema i broj predvienih sati za realizaciju u jednom mjesecu (aktivnosti uenika)na sjednici RV analizira se globalni plan, planiraju se projekti, izvanuionika nastava (terenska nastava), kazaline predstave...

 • Mjeseni plan i program

  izrauje se iskljuivo temeljem Nastavnog plana i programa HNOS-a (www.mzos.hr)

 • 2. razred- svibanj -

  HRVATSKI JEZIKMATEMATIKAPRIRODA I DRUTVOLKGLAZBENA KULTURATZKSRJ(5): Imenice, Rastavljanje rijei ma kraju retka, spojnica; Reenice; JI(7): Izraajno itanje (interpretativno); Obavijest; Pisanje potivanje pravopisne norme, Izvjeivanje o obavljenom zadatku; K(7): Redoslijed dogaaja u prii (Gertrudin vrat, Plamena ptica - Bajka, Prijateljice); Dijelovi pjesme (Da je meni drvo biti, Kako ivi Antuntun, Oblaci); Tema: Svibanjsko Sunce, Kako se moe tedjeti mama; Vatrogasac; MK(2): Foto strip; K - L: Nada Zidar Bogadi: Sretni cvrak- Mnoenje i dijeljenje brojem 9- Brojevi 1 i 0 u dijeljenju- Tablica mnoenja- Ispit znanja- Blagdani Dan grada Pule- Kulturne ustanove, posjet- Kultura stanovanja- Kuanski ureaji- Zatita od poara- Projekt: Biljke (rad u skupinama)/P: Pjevala je ptica kos (Narodna); J. Kaplan: Pred majinom slikomS: Sviranje doba kao pratnja pjesmiSG: I. L. Kalinski: Stari dubrovaki plesovi; A. Mihanovi-J. Runjanin: Lijepa naa domovinoEGK: Obiljeavanje pojedinih rijei ili fraza zvukom nekih glazbala prema izboru uenika- Skok u daljinu iz zaleta- Razliiti poloaji upora i sjedova na spravama i na prirodnim spravama- Bacanje lakih lopti u zid na razliite naine i hvatanje- Dodavanje i zaustavljanje lopte unutarnjom stranom stopala (N)- Udarac na vrata unutarnjom stranom stopala (N)- tafetna igra s pomagalima- Kolut natrag niz kosinu- Majin dan- ivot u demokratskoj zajednici:uenje za demokratsko graanstvo radionica- IUN Posjet kulturnim ustanovamrBroj sati: 211784144

 • 8. r.svibanjTEME, broj satiKLJUNI POJMOVIAKTIVNOSTI uenikageogra-fija14. Jadransko more 15. Gospodarstvo Primorske Hrvatske16. Prirodna i kulturna batina Primorske Hrvatske- transgresija, abrazija, dalmatinski tip obale- brodogradnja, poljoprivreda, ribarstvo, solane- prirodna i kulturna batinaIgra uloga,Rad na raunalu Diskusija - debataSastavak povijest10. Postanak i razvoj samostalne hrvatske drave11. Hrvatska i svijet na pragu treeg tisuljea- Memorandum SANU i velikosrpska politika, viestranaki izbori, samostalnost i suverenitet, Domovinski rat, meunarodno priznanje, mirna reintegracija- pop-kultura, ljudska prava, genetika (genom), kloniranje, raunala, kibernetika, proirenje Europske unijeIzvanuionika nastava - muzejProjektna nastava: Primorska Hrvatska danas i zav. govorIstraivanje uenika i referati

  hrvatskijezikJezik 4. Frazemi; 13. Zaviajni govor i narjeje prema knjievnome jezikuJezino izraavanje 3. RaspravaKnjievnost 11. Knjievna batinaMedijska kultura 2. Dokumentarni film- frazem; zaviajni govor, hrvatski knjievni jezik

  - raspravljanje, rasprava (diskusija), dokazivanje (argumentiranje), dokaz (argument)- Marko Maruli otac hrvatske knjievnosti; stari pisci prema naelu zaviajnosti- dokumentarni film, obiljeja i vrste dokumentarnog filmaIstraivanje zaviajnog govoraDiskusija debataPretraivanje Interneta zaviajni pisci starije knjievnostiGledanje dokumentarnog filma o zaviajnom govoru

 • PRIPREMA ZA NASTAVNI SAT

 • ELEMENTI PRIPREMETemaCiljZadaciRazrada teme po nastavnim satima (nastavnim jedinicama) Plan rada s djecom s posebnim potrebama Razraeni kriteriji ocjenjivanja

 • KOD KURIKULUMSKOG PLANIRANJA KLJUNA SU 4 PITANJA:

  Koje sadraje treba obraditi da bi se eljeni ciljevi postigli?

  to se odgojem/obrazovanjem eli postii?

  Kakva organizacija i metode pouavanja trebaju biti koritene da bi uenje bilo uspjeno?

  Na koji nain treba mjeriti ili procijeniti rezultate uenja?

 • CILJCilj oznaava konana znanja, ponaanja, sposobnosti, vjetine koje uitelj procjenjuje da na odreenom sadraju moe zajedno s uenicima ostvariti. Cilj mora biti jasno formuliran kako bi se lako moglo provjeriti i vrednovati njegovo ostvarivanje.

 • ZADACIKoraci kojima dolazimo do ciljaKonkretni i mjerljiviUenika postignua

 • VREDNOVANJE UENIKIH POSTIGNUABLOOMOVA TAKSONOMIJA

 • KOGNITIVNA POSTIGNUAZAPAMIVANJE - sposobnost prizivanja injenica, klasifikacija, definicija, teorija

  Memorirati, definirati, opisati, oznaiti, nabrojati, prepoznati, ponoviti, odabrati, navesti

 • RAZUMIJEVANJESposobnost transfera podataka iz jednog oblika u drugi, promiljanje o znaenju usvojenih injenica, interpretacija vanosti podatakaPretvoriti, obraniti, izdvojiti, procijeniti, objasniti, proiriti, interpretirati, verbalne zadatke prevesti formule, na temelju injenica predvidjeti posljedice, navesti primjer, interpretirati, parafrazirati, prepriati

 • PRIMJENJIVANJESposobnost primjene nauenih pravila, zakona, metoda ili teorija.Promijeniti, izraunati, demonstrirati, otkriti, rukovati, modificirati, uiniti, predvidjeti, pripremiti, proizvesti, povezati, pokazati, rijeiti koristiti

 • ANALIZIRANJENauene sadraje razdvojiti na sastavne dijelove i razumjeti organizacijsku strukturuRazdijeliti, razlikovati, izdvojiti, identificirati, rastaviti, ilustrirati, zakljuiti, staviti u odnos, klasificirati, usporeivati, suprotstavljati, prepoznati neizreene pretpostavke, razlikovati injenice od zakljuaka, razlikovati uzrok od posljedice, odrediti relevantnost podataka, analizirati organizacijsku strukturu djela

 • PROSUIVANJESposobnost davanje argumenata, procjena, kritikaProcijeniti, usporediti, zakljuiti, razlikovati, kritizirati, diskriminirati, objasniti, prosuditi, opravdati, interpretirati, podrati, prosuditi primjerenost zakljuaka, prosuditi vrijednost nekog djela uporabom vanjskih standarda odlinosti, prosuditi loginu postojanost pisanog materijala

 • STVARANJESposobnost stvaranja novog na osnovi prikupljenih informacija i prethodnih spoznajaKombinirati, kategorizirati, sastaviti,skladati, stvoriti

 • PSIHOMOTORIKA POSTIGNUAOponaanjeRukovanjeTonostRalanjivanjeOpredmeivanje

 • AFEKTIVNAPrimanje vanjskih podraajaReagiranjeVrednovanjeOrganiziranje i predoavanjeKarakterizacija vrijednosti i sudova

 • PRIPREMATema:Cilj:Sadraj ili nastavne jedinice1. sat (nastavna jedinica), tip sata2. sat (nastavna jedinica), tip sataCilj rada za uenike s posebnim potrebama

 • 1. SATSadraj ili nastavna jedinicaZadaci i zadaci za uenike s posebnim potrebamaArtikulacija sata (najava teme, objanjavanje ciljeva i zadataka, aktivnosti na usvajanju sadraja, povratna informacija)Naini vrednovanja uenikovih postignua (posebno za uenike s posebnim potrebama)