Naselja primorske hrvatske 1

Download Naselja primorske hrvatske 1

Post on 08-Jul-2015

5.210 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Izgled naselja i problemi naseljavanja u primorskoj Hrvatskoj.

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Naselja primorske Hrvatske</p></li><li><p>Gradovi primorske Hrvatskepripadaju sredozemnom graditeljskom krugu. gradovi imaju stare gradske jezgre iz antikog doba s dobro ouvanim rimskim forumom (trgom). </p></li><li><p>Mediteranski tip naselja- osnovna obiljeja Kamen kao glavni graevni materijal</p></li><li><p>Mediteranski tip naselja- osnovna obiljeja- uske ulice (kale), koje se sijeku pod pravim kutom</p></li><li><p>Mediteranski tip naselja- osnovna obiljeja- sredinji gradski trg, ulice orijentirane prema stranama svijeta</p></li><li><p>Ouvana mediteranska gradska struktura kod gradova:SplitDubrovnik</p></li><li><p>Zadar i Trogir</p></li><li><p>Ouvana mediteranska gradska strukturaPore Rovinj</p></li><li><p>Hvar, Rab i Korula</p></li><li><p>Juraj Dalmatinac ibenska katedrala</p></li><li><p>Akropolska naselja Akropolska naselja su gradovi(u unutranjosti Istre), nastali na breuljcima, te opasani bedemima.U prolosti su imali veliko strateko znaenje.Neki od poznatijih gradova su: Motovun, Hum i Ro</p></li><li><p>Gronjan</p></li><li><p>Stihijska gradnjaProblem koji se danas javlja je stihijska gradnja.To je nekontrolirana gradnja zgrada i prostorno irenje gradova.Takav trend gradnje dovodi do naruavanja izvornosti i naruavanja kulturne i prirodne batine.</p></li><li><p>StaroNovo</p></li><li><p>Seoska naselja primorske Hrvatske</p></li><li><p> Sela danas Posljednjih godina pod naletom turizma izgled sela se izgledom i gospodarski promijenio.Nekadanja mala ribarska mjesta su danas postala turistiki atraktivna, te se grade hoteli i odmaralita.</p></li><li><p>Seoska naselja Dalmatinske zagoreSeoska naselja Dalmatinske zagore su jako slina primorskim selima, ali imaju vei broj stanovnika i razbijeni su u skupine zaselaka.</p></li><li><p>Seoska naselja IstreIstarska sela su manja, slikovita i graena na breuljcima(akropolska naselja).Gronjan Ro</p></li><li><p>Seoska naselja na otocimaVrbnik, Krk Vrboska, Hvar </p></li><li><p>Stihijska, divlja gradnja Izgledom kua i izborom materijala odudara od tradicionalne gradnje.Izgradnja kua uz more onemoguava izgradnju hotela i turistikih sadraja.Taj problem se pokuava rijeiti ruenjem bespravno izgraenih objekata</p></li><li><p>RIJEKA MAKROREGIJAMakroregiju ini prostor koji je organizacijski vezan za veliki grad. Rijeka (143 800 stanovnika) makroregionalno je sredite Istre, Kvarnera te dijela Gorskog kotara i Like.</p></li><li><p>RijekaRijeka se razvila uz donji tok rijeke Rijeine, ispod srednjovjekovnog Trsata.</p></li><li><p>Ubrzani razvoj Rijeke dogaa se zahvaljujui brzim prometnicama. </p><p>-Rijeki viadukt</p></li><li><p>RIJEKAZbog svog izuzetno dobroga geografskog i prometnog poloaja, Rijeka postaje vodeom morskom lukom na hrvatskom dijelu Jadranskog mora. Osim pomorskog prometa razvija brodogradnju i trgovinu, a u najnovije vrijeme i turizam.</p></li><li><p>Turizam Rijeke</p></li><li><p>Pula-regionalno sredite Rijeke</p></li><li><p>PulaPula je najvei istarski grad koji se razvija jo od antikih vremena, o emu svjedoi bogata kulturna batina. Pulski amfiteatar (Arena) je izgraena u I stoljeu u vrijeme cara Augusta. </p></li><li><p>Augustov hram,dobro ouvani rimski hram u centru Pule Forumu, izgraen je u I stoljeu, a na sebi ima natpis Roma i August Cezar, sin boice, otac domovine</p></li><li><p>PulaZa Pulu su danas veoma vani brodogradnja i turizam, kao osnovne gospodarske djelatnosti.</p></li><li><p>Gradovi rijeke makroregijeOd ostalih veih gradova unutar rijeke makroregije potrebno je izdvojiti: -Rovinj -Pore -Pazin -Opatiju -Crikvenicu</p></li><li><p>SPLITSKA MAKROREGIJASplit (175 140 stanovnika) makroregionalno je sredite junog hrvatskog primorja, ali je ujedno i najvei grad Primorske Hrvatske.</p></li><li><p>SplitSplit je grad stariji od 1700 godina, izgraen u vrijeme rimskog cara Dioklecijana. Bez nekog veeg znaenja bio je do 20. stoljea kada poinje razvoj industrije.</p></li><li><p>SplitSplit je danas prometno vorite Dalmacije, luki grad te razvijeno industrijsko i turistiko sredite. Split je takoer kulturni,znanstveni,obrazovni i zdravstveni centar junog hrvatskog primorja. to se tie industrije; najrazvijenije djelatnosti su: BRODOGRADNJASTROJOGRADNJAELEKTROINDUSTRIJATEKSTILNA I ODJEVNA INDUSTRIJAKEMIJSKA INDUSTRIJAPROIZVODNJA METALA</p></li><li><p>Regionalni centri Splita -ZadarZadar ima 69 556 stanovnika,te je grad stariji od 2 000 godina, smjeten na dodiru Ravnih kotara i sjevernodalmatinskih otoka. Kroz protekla je stoljea bio upravno sredite Dalmacije i najvanije naselje na istonoj obali Jadrana</p></li><li><p>ZadarDanas je Zadar regionalno sredite cijele sjeverne Dalmacije, luko, obrazovno, znanstveno i turistiko sredite. -Najpoznatije turistiko obiljeje u Zadru su ve svjetski poznate morske orgulje</p></li><li><p>ibenikibenik je drugi regionalni centar Dalmacije sa 37 060 stanovnika. ibenik ima razvijenu industriju aluminija i vano je turistiko sredite iz kojeg se posjeuju nacionalni parkovi Krka i Kornati.</p></li><li><p>DubrovnikDubrovnik je regionalni centar june Dalmacije te ima 30 436 stanovnika.</p></li><li><p>DubrovnikDubrovnik je grad bogate prolosti i bogatstva kulturno-povijesnih spomenika, te je biser hrvatskog primorja i itava Sredozemlja.</p></li><li><p>DubrovnikDubrovnik je jedan od najatraktivnijih turistikih gradova na svijetu prema ocjeni brojnih turistikih strunjaka iz Europe i svijeta.</p></li><li><p>Ostali gradovi splitske makroregijeOd ostalih gradova splitske makroregije potrebno je izdvojiti :</p><p>TrogirOmiMetkoviMakarskuKninSinj</p></li><li><p>Neki kulturno-povijesni spomenici zbog svoje su ouvanosti i ljepote sastavljeni na popis Svjetske kulturne batine UNESCO-a:-ibenska katedrala Sv. Jakova</p></li><li><p>TrogirStara gradska jezgra Trogira </p></li><li><p>SplitDioklecijanova palaa </p></li><li><p>DubrovnikStari grad u Dubrovniku</p></li><li><p>Naselja primorske HrvatskeGradovi Primorske HrvatskeSeoska naselja Primorske HrvatskeRijeka makroregijaSplitska makroregija</p></li></ul>