mogućnosti financiranja aktivnosti energetske efikasnosti

of 21 /21
Mogućnosti financiranja aktivnosti energetske efikasnosti u privatnom i javnom sektoru

Upload: others

Post on 10-Nov-2021

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Mogućnosti financiranja aktivnosti energetske efikasnosti

Mogućnosti financiranja aktivnosti energetskeefikasnosti u privatnom i javnom sektoru

Page 2: Mogućnosti financiranja aktivnosti energetske efikasnosti

Strategija i zakonska regulativa

Strateški dokumenti i programi

•Strateški dokumenti

•Nacionalni akcijski planovi

•2008.-2010.

•2010.-2013.

•2014.-2016.

•Nacionalni plan povećanja broja zgrada gotovo nulte potrošnje

•Akcijski planovi (razina županije i velikih gradova)

•Programi (2014.-2020. sa razradom 2014.-2016.)

•Obnova obiteljskih kuća

•Obnova višestambenih zgrada

•Obnova zgrada javnog sektora

•Obnova komercijalnih nestambenih zgrada

Page 3: Mogućnosti financiranja aktivnosti energetske efikasnosti

Strategija i zakonska regulativa

Zakonska regulativa iz područja energetske učinkovitosti

•Zakonska regulativa i propisi

•Zakon o energetskoj učinkovitosti

•Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom

sektoru (ESCO)

•Pravilnik o energetskim pregledima i energetskom certififciranju

zgrada

Page 4: Mogućnosti financiranja aktivnosti energetske efikasnosti

Strategija i zakonska regulativa

Zakon o energetskoj učinkovitosti

•Prilike za poduzetnike:

•Akcijski planovi energetske učinkovitosti – obveza za sve županije, za

sve gradove sa više od 35000 stanovnika

•Energetski menadžment – konzultantske usluge

•Energetski pregledi zgrada i javne rasvjete

•Alati za provođenje mjera energetske učinkovitosti

•ISGE – Informacijski sustav za gospodarenje energijom

•SMIV – sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije

Page 5: Mogućnosti financiranja aktivnosti energetske efikasnosti

Strategija i zakonska regulativa

Zakon o energetskoj učinkovitosti

Definirane su ovlasti nadležnih tijela:

•Ministarstava

•izrada nacionalnih planova, izvješća o provedbi aktivnosti definiranih

planovima, izvještavanje EU komisije o provedbi planova

•Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

•poticanje racionalnog gospodarenja energijom, sufinanciranje

projekata, izvještavanje prema Ministarstvima i nacionalnim

koordinacijskim tijelima

•Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost (CEI)

•Provodi politiku energetske učinkovitosti, vodi SMIV sustav, objavljuje

informacije o ugovorima i energetskim uslugama, financijskim

instrumentima, poticajima

Page 6: Mogućnosti financiranja aktivnosti energetske efikasnosti

Strategija i zakonska regulativa

Zakon o energetskoj učinkovitosti

Definirane su dužnosti svih dionika na tržištu energije:

•Opskrbljivači

•Distributeri

•Regulatorna tijela

•Operatori prijenosnog, distribucijskog sustava energije i operatora

tržišta energije

•Velikih poduzeća

•Javni sektor

Page 7: Mogućnosti financiranja aktivnosti energetske efikasnosti

Strategija i zakonska regulativa

Zakon o energetskoj učinkovitosti

Dužnosti opskrbljivača energijom:

•Osigurati informacije o obračunu energije na transparentan i jasan

način na zahtjev kupca

Page 8: Mogućnosti financiranja aktivnosti energetske efikasnosti

Strategija i zakonska regulativa

Zakon o energetskoj učinkovitosti

Dužnosti distributera energije:

•Dostavljati Ministarstvu statističke informacije o krajnjim kupcima,

informacije o opterećenjima

•Uvesti individualna mjerila energije (ukoliko je to tehnički moguće i

financijski opravdano s obzirom na potencijale ušteda)

Page 9: Mogućnosti financiranja aktivnosti energetske efikasnosti

Strategija i zakonska regulativa

Zakon o energetskoj učinkovitosti

Dužnosti Velikih poduzeća:

•Izrada energetskih pregleda svake 4 godine

•Certifikat ISO 50001 – izuzeće iz ove obveze

Page 10: Mogućnosti financiranja aktivnosti energetske efikasnosti

Strategija i zakonska regulativa

Zakon o energetskoj učinkovitosti

Dužnosti javnog sektora:

•Imenovati osobu odgovornu za praćenje potrošnje energije i vode

•Pratiti i unositi podatke o potrošnji energije i vode u ISGE

•Jednom godišnje analizirati potrošnju energije u zgradama

Page 11: Mogućnosti financiranja aktivnosti energetske efikasnosti

Osnovni temelj za primjenu mjera EE

Točno utvrditi:

GDJE TROŠIMO?

ŠTO TROŠIMO?

KOLIKO TROŠIMO?

Page 12: Mogućnosti financiranja aktivnosti energetske efikasnosti

Osnovni temelj za primjenu mjera EE

Dugoročno planiranje jamči dobre rezultate

Bez jasne vizije i plana moguće je primijeniti samo kratkoročne i

jednokratne mjere koje donose trenutne, ali male uštede

TREND POVEĆANJA CIJENE ENERGIJE NA TRŽIŠTU ZNAČI

POVEĆANJE VRIJEDNOSTI

SVAKOG kWh KOJI SMO UŠTEDJELI

Page 13: Mogućnosti financiranja aktivnosti energetske efikasnosti

Financiranje kroz sredstva FZOEU

Godišnji program raspisivanja javnih poziva i natječaja

2 sektora:

•Sektor energetske učinkovitosti

•Sektor zaštite okoliša

Korisnici sredstava:

•Industrija

•Javni sektor

•Privatni sektor

Page 14: Mogućnosti financiranja aktivnosti energetske efikasnosti

Financiranje kroz sredstva FZOEU

Područja sufinanciranja

Za sve 3 kategorije korisnika:

•Energetska učinkovitost – energetski pregledi, projektna

dokumentacija, obnova (objekti i javna rasvjeta), projekti energetski

učinkovitih motornih pogona

•Uvođenje demonstracijskih i edukacijskih aktivnosti – sustavi

upravljanja energijom u velikim, srednjim i malim poduzećima

•Poticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih aktivnosti

•Obnovljivi izvori energije

Page 15: Mogućnosti financiranja aktivnosti energetske efikasnosti

Financiranje kroz sredstva FZOEU

Energetska obnova višestambenih zgrada i obiteljskih kuća

Prilika za pozicioniranje na tržištu!

•Konzultantske usluge u pripremi projekata – PO ETAPAMA

•Komunikacija između upravitelja i stanara (obnove višestambenih

zgrada)

•Pomoć vlasnicima obiteljskih kuća - certifikatori

ZA PODUZETNIKE:

PROŠIRITI PALETU PONUDE

Povezivanje različitih dionika – financijski stručnjaci, konzultanti,

projektanti, izvođači radova

Page 16: Mogućnosti financiranja aktivnosti energetske efikasnosti

Ostali izvori financiranja

ESCO – obnove višestambenih i javnih zgradaPARCIJALNA RJEŠENJA SU NAJVEĆI

PROTIVNICI ESCO MODELA!

•Koncept naplate kroz ostvarene uštede

•Ugovor o energetskoj usluzi

•Strateško uporište kroz usvojene programe obnove višestambenih i

javnih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine

•Potencijal ušteda energije od preko 70%

•“besplatna obnova”

•Prema direktivi EK o energetskoj učinkovitosti, imamo obvezu obnove

3 % zgrada javnog sektora godišnje do 2020. g.

Page 17: Mogućnosti financiranja aktivnosti energetske efikasnosti

Ostali izvori financiranja

•Natječaji ministarstava (MINPO, MINGO)

•Operativni program ruralni razvoj – Podmjera 4 – ulaganje u fizičku

imovinu

•dodatni bodovi kod korištenja i primjena EE i OIE

Page 18: Mogućnosti financiranja aktivnosti energetske efikasnosti

Inicijative i zanimljivosti

•MIEE – Mreža industrijske energetske efikasnosti

•Povezivanje potrošača energije, stručnjaka, državnih institucija,

zainteresiranih strana u funkcionalnu strukturu u svrhu povećanja

energetske efikasnosti

•CEI, EIHP, HUP, HGK, FZOEU, MINPO, MINGO

•Jedna od mjera EE u industriji u 3. NAPENU

•Promocija EE u industriji, podizanje svijesti i širenje znanja radi boljeg

iskorištenja potencijala energetskih ušteda

Page 19: Mogućnosti financiranja aktivnosti energetske efikasnosti

Inicijative i zanimljivosti

•“White certificates” – sistem nagrađivanja pružatelja usluge opskrbe i

distribucije energije

•Povećanje energetske učinkovitosti određenim aktivnostima koje

dovode do smanjenja potrošnje za krajnjeg kupca

•Dodjela “bijelih certifikata” za postignute uštede – mogućnost

trgovanja (po sistemu trgovanja emisijama CO2)

•UK, Francuska, Italija, Danska (u primjeni)

•Irska i Danska (nedavno uvedeno)

Page 20: Mogućnosti financiranja aktivnosti energetske efikasnosti

Zaključak – 3 ključna koraka za uspjeh

1. Raspodjela unutar organizacijske strukture

2. Povezivanje na svim razinama (Privatni sektor, javni sektor, javnost)

3. Strateško planiranje

Page 21: Mogućnosti financiranja aktivnosti energetske efikasnosti

Footnote, Suspendisse potenti. Vivamus suscipit odio vitae mauris 106/06 faucibus, et pretium elit vulputat 2013

Hvala na pažnji!

Dragan Kovačević,

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o.

[email protected]

Osijek, 12.lipnja, 2015.