mogućnosti financiranja aktivnosti energetske efikasnosti

Click here to load reader

Post on 10-Nov-2021

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SLIDE TITLE LOREM IPSUM DOLOR SIT AMETStrategija i zakonska regulativa
Strateški dokumenti i programi
•Akcijski planovi (razina upanije i velikih gradova)
•Programi (2014.-2020. sa razradom 2014.-2016.)
•Obnova obiteljskih kua
•Obnova višestambenih zgrada
•Zakonska regulativa i propisi
•Zakon o energetskoj uinkovitosti
sektoru (ESCO)
zgrada
sve gradove sa više od 35000 stanovnika
•Energetski menadment – konzultantske usluge
•SMIV – sustav za praenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije
Strategija i zakonska regulativa
Zakon o energetskoj uinkovitosti
•Ministarstava
planovima, izvještavanje EU komisije o provedbi planova
•Fonda za zaštitu okoliša i energetsku uinkovitost
•poticanje racionalnog gospodarenja energijom, sufinanciranje
projekata, izvještavanje prema Ministarstvima i nacionalnim
koordinacijskim tijelima
•Provodi politiku energetske uinkovitosti, vodi SMIV sustav, objavljuje
informacije o ugovorima i energetskim uslugama, financijskim
instrumentima, poticajima
•Opskrbljivai
•Distributeri
trišta energije
•Velikih poduzea
•Javni sektor
nain na zahtjev kupca
Strategija i zakonska regulativa
Zakon o energetskoj uinkovitosti
informacije o optereenjima
•Uvesti individualna mjerila energije (ukoliko je to tehniki mogue i
financijski opravdano s obzirom na potencijale ušteda)
Strategija i zakonska regulativa
Zakon o energetskoj uinkovitosti
•Certifikat ISO 50001 – izuzee iz ove obveze
Strategija i zakonska regulativa
Zakon o energetskoj uinkovitosti
•Imenovati osobu odgovornu za praenje potrošnje energije i vode
•Pratiti i unositi podatke o potrošnji energije i vode u ISGE
•Jednom godišnje analizirati potrošnju energije u zgradama
Osnovni temelj za primjenu mjera EE
Tono utvrditi:
GDJE TROŠIMO?
ŠTO TROŠIMO?
KOLIKO TROŠIMO?
Dugorono planiranje jami dobre rezultate
Bez jasne vizije i plana mogue je primijeniti samo kratkorone i
jednokratne mjere koje donose trenutne, ali male uštede
TREND POVEANJA CIJENE ENERGIJE NA TRIŠTU ZNAI
POVEANJE VRIJEDNOSTI
Financiranje kroz sredstva FZOEU
2 sektora:
dokumentacija, obnova (objekti i javna rasvjeta), projekti energetski
uinkovitih motornih pogona
upravljanja energijom u velikim, srednjim i malim poduzeima
•Poticanje obrazovnih, istraivakih i razvojnih aktivnosti
•Obnovljivi izvori energije
Prilika za pozicioniranje na trištu!
•Konzultantske usluge u pripremi projekata – PO ETAPAMA
•Komunikacija izmeu upravitelja i stanara (obnove višestambenih
zgrada)
ZA PODUZETNIKE:
projektanti, izvoai radova
Ostali izvori financiranja
ESCO – obnove višestambenih i javnih zgrada PARCIJALNA RJEŠENJA SU NAJVEI
PROTIVNICI ESCO MODELA!
•Ugovor o energetskoj usluzi
javnih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine
•Potencijal ušteda energije od preko 70%
•“besplatna obnova”
3 % zgrada javnog sektora godišnje do 2020. g.
Ostali izvori financiranja
imovinu
Inicijative i zanimljivosti
•Povezivanje potrošaa energije, strunjaka, dravnih institucija,
zainteresiranih strana u funkcionalnu strukturu u svrhu poveanja
energetske efikasnosti
•Jedna od mjera EE u industriji u 3. NAPENU
•Promocija EE u industriji, podizanje svijesti i širenje znanja radi boljeg
iskorištenja potencijala energetskih ušteda
distribucije energije
dovode do smanjenja potrošnje za krajnjeg kupca
•Dodjela “bijelih certifikata” za postignute uštede – mogunost
trgovanja (po sistemu trgovanja emisijama CO2)
•UK, Francuska, Italija, Danska (u primjeni)
•Irska i Danska (nedavno uvedeno)
Zakljuak – 3 kljuna koraka za uspjeh
1. Raspodjela unutar organizacijske strukture
2. Povezivanje na svim razinama (Privatni sektor, javni sektor, javnost)
3. Strateško planiranje
Hvala na panji!
[email protected]