mli 120111

18
Ambitie Master Leren en Innoveren 2010-2011 zakelijk schrijven jan. 2011

Upload: toon-tony-van-der-ven

Post on 16-Apr-2017

509 views

Category:

Education


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Mli 120111

Ambitie

Master Leren en Innoveren 2010-2011 zakelijk schrijven jan. 2011

Page 2: Mli 120111

Programma

• Zakelijk schrijven• APA• Aan de slag

Master Leren en Innoveren 2010-2011 zakelijk schrijven jan. 2011

Page 3: Mli 120111

Is dat nou zo belangrijk?

• Ik besef me ..• Dat kost duur!• Kun je dat even opnoteren?• W8 ff!• Kan ik dat overkopen?• Die zijn nog niet uitgeselecteerd.• Ik irriteer me aan slecht Nederlands.• Ze werkt bij het toilet personeel.

Master Leren en Innoveren 2010-2011 zakelijk schrijven jan. 2011

Page 4: Mli 120111

Belangrijk?

Master Leren en Innoveren 2010-2011 zakelijk schrijven jan. 2011

Page 5: Mli 120111

(Zakelijk) schrijven • Woord• Zin• Alinea• Tekst

– Paragraaf– Hoofdstuk– Boek / Rapport / ..

• ‘Helpen’

Page 6: Mli 120111

Hulpmiddelen

• CCC-model van Renkema• Taalloket.nl• www.beterspellen.nl• Taalwinkel.nl• www.vaagtaal.nl

• CDEGA

Master Leren en Innoveren 2010-2011 zakelijk schrijven jan. 2011

Page 7: Mli 120111

@APA_style

Master Leren en Innoveren 2010-2011 zakelijk schrijven jan. 2011

Page 8: Mli 120111

http://bit.ly/5zRB7F ?

Master Leren en Innoveren 2010-2011 zakelijk schrijven jan. 2011

Page 9: Mli 120111

CDEGA

• Correct• Duidelijk• Efficiënt• Gepast• Aantrekkelijk

Master Leren en Innoveren 2010-2011 zakelijk schrijven jan. 2011

Page 10: Mli 120111

Zin

• “Je bent uitgeschreven op de nieuwsbrief.“• Toen hij uitgesproken was, met welke opmerking

bleef ik toen nog zitten?• Straks kom ik langs voor het interview en werk ik het

verslag volgende week uit.• Morgen heb ik vrij en ga ik nu alvast een opzetje

maken. • “Leraren te kort”• Het kabinet heeft haar termijn uitgediend.

Master Leren en Innoveren 2010-2011 zakelijk schrijven jan. 2011

Page 11: Mli 120111

Woord

• Leraren te kort• Hij heeft zeker dyslectie • Één A4-tje, graag• ‘n belangrijk opstakel• accellereerde • ‘n liniair verband• Je kunt me ten alle tijden bellen• Dat gebeurd wel vaker

Master Leren en Innoveren 2010-2011 zakelijk schrijven jan. 2011

Page 12: Mli 120111

Master Leren en Innoveren 2010-2011 zakelijk schrijven jan. 2011

Page 13: Mli 120111

Master Leren en Innoveren 2010-2011 zakelijk schrijven jan. 2011

Page 14: Mli 120111

1.4 Opdracht aan de Commissie• Volgens het instellingsbesluit is de Commissie onafhankelijk. • Zij heeft tot taak onderzoek te doen naar de voorbereiding en

besluitvorming in de periode zomer 2002 tot zomer 2003 over de politieke steun van Nederland aan de inval in Irak in het algemeen, en over aspecten van volkenrechtelijke aard, aspecten van inlichtingen- en informatievoorziening, en aspecten van vermeende militaire betrokkenheid in het bijzonder.

• De Commissie heeft haar taak opgevat als een van waarheidsvinding en daarom getracht om naar vermogen binnen de haar toegemeten tijd de relevante feiten vast te stellen en een zo objectief en compleet mogelijk beeld van de voorbereiding en besluitvorming rondom de kwestie-Irak te verschaffen.

Master Leren en Innoveren 2010-2011 zakelijk schrijven jan. 2011

Page 15: Mli 120111

Gezicht

Master Leren en Innoveren 2010-2011 zakelijk schrijven jan. 2011

Page 16: Mli 120111

Is dit uw tekst?

Master Leren en Innoveren 2010-2011 zakelijk schrijven jan. 2011

Page 17: Mli 120111

Of dit?

Master Leren en Innoveren 2010-2011 zakelijk schrijven jan. 2011

Page 18: Mli 120111

Zo moet het niet

• Heeft aantoonbare kennis en inzicht, gebaseerd op de kennis en het inzicht op het niveau van Bachelor en die deze overtreffen en/of verdiepen, alsmede een basis of een kans bieden om een originele bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en/of toepassen van ideeën, vaak in onderzoeksverband.

• CDEGA?

Master Leren en Innoveren 2010-2011 zakelijk schrijven jan. 2011