meñaka hoja.pdf · 2004. 9. 21. · 5 0 75 100 50 100 75 50 7 7 5 5 7 100 125 1 0 125 1 2 5 100...

of 1/1
50 75 100 100 75 50 75 75 75 100 125 100 50 50 50 75 75 75 75 50 50 100 75 50 100 75 50 25 50 50 50 25 50 75 75 25 25 50 50 50 50 325 300 275 250 225 100 75 75 125 150 75 100 125 100 75 50 50 50 50 50 50 75 75 75 100 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 100 125 150 175 200 225 250 275 175 125 150 100 100 125 150 200 200 175 400 375 150 175 200 225 200 200 175 125 150 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 175 200 250 275 425 100 125 125 200 175 150 125 125 150 175 200 225 250 275 300 325 225 200 175 150 125 100 75 225 200 175 150 125 100 75 75 100 125 100 150 125 150 200 175 150 125 100 200 175 150 150 125 125 150 175 175 250 275 325 300 350 325 300 275 225 250 200 150 175 125 125 125 100 100 125 100 75 100 50 50 50 75 125 100 150 200 175 150 125 100 75 100 75 50 100 75 50 50 50 50 50 50 50 75 125 100 75 50 100 75 75 50 50 50 50 50 125 100 75 50 125 75 125 100 75 150 125 100 75 150 150 125 100 125 150 175 150 125 100 125 100 75 150 125 100 75 50 125 125 100 75 100 75 50 75 50 100 150 200 225 175 250 250 175 150 125 125 150 175 200 225 225 200 175 150 225 200 175 150 125 150 125 100 75 75 100 125 150 125 100 125 150 75 100 125 150 175 150 125 100 75 275 300 250 225 200 175 150 175 150 125 100 75 325 300 275 250 225 75 100 100 75 50 75 100 125 75 75 100 125 100 125 100 125 150 175 75 50 200 175 150 125 200 175 150 125 100 125 150 175 200 225 225 200 175 72.91 118.04 30.51 35.19 33.43 39.41 94.29 59.74 51.29 39.16 42.15 59.48 91.75 97.80 101.32 48.51 51.94 116.43 113.90 80.52 115.65 83.69 65.13 98.06 33.36 32.35 32.50 29.41 59.97 43.66 42.70 48.25 57.99 68.74 47.42 35.04 32.23 32.50 30.89 30.20 29.49 38.83 57.41 30.16 39.96 22.77 22.97 23.65 115.66 23.64 23.74 23.26 22.75 22.75 24.48 23.14 26.57 27.50 23.92 24.67 25.99 25.57 24.61 40.77 51.99 42.79 48.22 93.66 25.97 26.05 27.99 48.66 44.60 43.78 33.31 26.80 32.76 38.07 25.51 25.60 52.66 58.16 63.99 62.50 60.71 56.55 61.91 54.99 52.68 58.33 52.32 25.21 61.04 55.90 51.30 57.54 29.40 29.48 29.91 29.82 29.23 29.82 48.37 31.02 30.16 30.59 31.92 32.09 37.09 28.29 26.50 27.10 28.21 28.64 28.89 29.06 29.32 28.47 27.78 28.12 27.95 31.33 31.67 36.19 31.66 38.93 38.93 39.19 39.53 73.10 91.32 68.35 83.69 67.87 88.74 82.78 93.12 219.74 39.23 42.86 52.60 46.36 48.24 47.77 42.73 42.30 41.70 39.57 42.64 47.69 73.33 67.26 53.92 57.00 62.47 83.58 88.54 92.47 116.19 134.40 43.41 33.07 33.07 292.86 354.19 342.30 336.36 329.83 276.27 285.68 280.51 262.22 64.32 62.60 62.94 57.57 53.58 51.58 48.31 51.55 53.00 51.62 65.21 59.05 58.20 58.97 61.32 64.40 65.38 66.28 70.29 80.59 72.05 91.66 81.15 80.67 40.82 39.12 39.50 62.82 71.33 71.49 62.49 35.41 233.13 206.92 211.33 196.60 167.98 165.85 186.22 262.77 193.34 238.78 240.81 447.34 248.71 167.69 199.02 87.91 98.50 102.60 104.15 131.04 198.38 161.56 161.82 66.51 97.28 171.75 165.71 227.39 198.82 128.64 112.65 203.38 122.39 156.75 92.36 60.16 101.64 91.56 137.06 151.86 135.77 134.38 131.93 146.85 125.77 168.58 148.96 181.28 166.20 110.35 100.20 146.38 143.60 134.07 362.80 66.51 96.42 94.91 103.27 97.81 97.22 111.86 135.25 98.22 98.91 72.36 103.80 102.35 147.05 127.86 126.92 131.63 32.94 32.09 31.66 31.15 36.92 46.66 37.26 43.07 52.17 52.60 56.53 67.90 66.32 61.45 59.65 62.00 64.99 52.77 53.28 28.29 29.15 28.12 28.21 32.61 33.38 32.18 31.33 33.72 33.47 38.03 37.52 48.11 36.24 61.79 61.83 54.74 62.86 58.42 93.29 89.48 92.22 159.65 90.75 87.14 114.36 131.08 131.16 37.25 41.28 41.61 83.01 134.24 34.78 34.18 33.75 32.81 33.97 33.97 34.31 32.43 37.34 36.15 65.34 64.40 63.97 59.87 63.41 82.64 77.00 128.93 43.44 45.74 46.42 47.61 52.27 61.90 56.28 59.01 51.34 113.26 168.83 129.06 153.72 34.74 34.65 37.86 35.89 36.23 37.86 38.37 39.23 39.57 38.29 37.43 36.23 35.89 35.98 35.98 35.89 37.52 37.77 41.23 42.43 43.37 42.09 41.58 43.16 68.80 67.60 117.52 138.50 67.90 99.10 96.53 94.48 109.14 95.63 130.51 81.96 109.31 143.24 161.81 163.04 79.4 126.93 131.69 129.21 158.95 158.04 153.28 172.78 72.00 76.36 69.93 70.06 68.82 66.56 62.39 60.69 172.70 182.86 94.82 218.27 268.82 268.06 247.39 238.14 241.09 237.05 148.75 331.58 97.73 334.32 324.51 119.24 152.55 53.83 65.76 87.02 94.41 112.73 115.67 115.33 116.89 107.81 106.47 108.74 124.53 43.29 48.32 47.90 79.49 51.89 50.71 83.99 81.81 79.38 134.49 133.32 113.28 239.11 219.87 247.26 201.77 13-1 205.7 13-2 201.37 110-1 354.14 110-2 113.93 43-1 45.91 46-1 75-1 199.18 77-1 84.28 80-2 202.08 80-3 303.14 80-4 51.7 BI-126 1 B 58.09 BI-53 103.03 BI-69 205.5 BI-83 45.31 BI-92 137.35 BI-95 Artebakarragaerreka Altzaerreka Bekoerreka Bekoerreka Bekoerreka Ay o d e O x i n a ga A t x u r i e r r e k a A y o d e A t x u ri Untz a ga K a ret x o Ayo d e La urik a Amentza k a r r eta A y o de U g ar t ealde A y o d e K a p e r ia ga Ar r o yo de O tx o r r o t e A r r o y o d e D e sk a r g a Ay o de D es kar ga A r r oyo d e Ka p e r i a g a Gib eleko er r ek e a Ayo d e M an t z o r r iz B a t i z M e ñaka bar r ena A r kat x e gi Ayo de Bi dau r r a t z a ga A y o de Ma d a r i aga Me ñaka ba rr e n a Arka txegi P r e sa t x u k o e r r e k e a x isp e A r r oy o d e B o t e o la E r r e k a t a Er r ekat a A r r oyo de Gaba t i k a A r r o yo d e G oi r i A y o d e I t u r t z a A y o d e O r r o a g a P a n txit urri A yo d e O x i n a ga Atx a g a e r r e k a M a da l en a err ek a Ayo d e L arr a g an Arro yo d e Mor tu I r i a za b a l e ko e rr e k e a Ari ñerr eka A n bi e t a Butroe B u t r o e B ut r o e B u t r o e Fuente de Aretxaga Fuente de Ibarra Fuente de Gereka Fuente de Goiri Pantxiturri Katilutxuak Abadeiturri Fuente de Madariaga Matadi Oleta Embalse de Berreaga Gazagaiturria Fuente de Txakarroena Jainkoiturri Fuente de Atxakotxa Fuente de Solondoeta San Antonio Abad Madala (Santa María Magdalena) San Cristóbal San Miguel Arcángel Andra Maria (Nuestra Señora) San Lorentzo Mártir Sallebante (San Lorenzo Mártir) San Luis Gonzaga San José Obrero San Miguel Arcángel San Bartolomé Apóstol San Juan Bautista San Miguel Arcángel Krutzeperixoa (Santo Cristo) San Vicente Mártir Andra Maria de Jainko (Natividad de Nuestra Señora) San Salvador Santiago Apóstol San Martín Obispo San Martín Obispo San Andrés Apóstol Linbo Arizena Olatxu Errotabarria Bolintxu Ibarrekoerrota Gomoa Puntzabarrikoerrotea Errotabarri Olatxuerrota Atxurikoerrota Errigoitiola Arantsolokoetxezarra Ara Laukariz (Iveco) Bikaina Barandiarán Laxy Aberena Termopan Tecnhydraulik Bekaert IKSL Sukalde Belako Zabalondo Instalación Militar Aslabekoa Ormaetxe Artetxe Makatza Goikomendikoetxebarri Bekomendikoetxebarri Erdikomendikoetxebarri Atzekoetxebarri Laukarizkoetxebarri Iturrigana Iturriondo Mendipe Laukarizmendi Onaindi Aurrekoetxea Laraudogoitia Labe Disena Giberritzaga Tetuan Atxuri Bidegana Tetuan Atzekosala Olatxu Lekunbarrikoetxebarri Etxebarria Kastilluena Telleriatxikerra Telleria Mantxano Ibarrondo Zubiondo Bidegana Mantxena Mariena Urtiena Laukariz Ereñotzaga Agirrebide Agirre Astobieta Agirreaurreko Kaldoena Txominena Aretxaga Astoaga Abadena Ibarburu Manugerrena Larreta Etxebarria Anjelena Drakelena Atzekoetxea Matienatxiki Goitia Etxebarri Bartoena Iturriaga Goraiena Iturrizar Egibarri Egizarra Bidarte Axena Errandoena Elgezabal Masustegi Landako Matxaoena Enderika Etxatxu Agota Soietxe Basterretxe Ibarrena Atela Abadena Onaindi Atelena Atxutegi Atekena Ateka San Anton Laurena Etxebarri Errementari Larretxea Belakozarra Felisena Tabernatxu Porkena Ditxena Gordezena Urrutikoetxea Sañona Beaskoetxea Axpe Bolua Txipiena Billena Endemaño Fullagaraitxu Gerekaetxebarria Gerekagoikoetxea Irazabal Ganarriaga Solondoeta Euleta Astuena Goirizelaia Mugaguru Goiriauzokoa Altamira Altamiraurrekoa Elorriaga Etxebarribekoa Etxezarra Mendiguren Mendiritxaga Auzokoa Errementariena Madariagagoikoa Madariagabekoa Gerekaurrekoetxea Goienetxea Gordoiz Auzokoa Beaskoetxea Munegana Beitia Bidaurratzagatxu Larraetxebarria Fullagarai Abioetxebarria Abioetxezarra Blankoena Gazaga San Migel Titoena Garaietxebarri Garai Etxezarra Beaskoetxea Landatxu Gerraena Soietxe Mendibil Mendibarri Ormaetxe Goikoetxea Larrabaster Leposolo Fullatxikerra Fulla Alegriaetxebarria Etxeabarrialde Uretaetxea Alegria Errotatxu Otuna Otunatxu Ormaetxe Erdikoerrota Etxebarria Sikoena Jauregi Bidegana Torrealde Irabiñe Bengoetxea Etxezuria Agirre Auzokalde Bidegana Eguzkietxe Burgozargoikoa Iraetazu Txatoena Ikoaga Leixarraga Etxebarrieta Patxorrena Lexarragabeaskoa Orbebeaskoa Maskaruabekoa Arkotxa Aldaizarra Elorrietabarria Beaskoetxea Goitia Askarraga Agirre Bengoetxea Belategi Oleagabeaskoa Oleagagoikoa Momotxo Beitia Marto Ametzaga Bekoetxeatzekoa Bekoetxeaurrekoa Garaibeaskoa Garaizabala Garai Garaiondo Oxinagatzekoa Oxinagaurrekoetxea Txertudi Askalde Artatzasarri Gangoiti Antsoena Uritorre Galaiena Anbe Anbebarri Kamineruena Arritugana Agirregoikoa Landakoetxebarri Etxabarria Elorriagaerdikoa Elorriagabekoa Goikoetxea Errokoetxe Etxebarria Barrengoetxe Atxutegi Olazabalaga Añebarri Amutzabarri Oleaga Etxebarritxu Ugarte Gure Etxe Laurika Bartengoetxebarria Olagortabizkarrena Bengoetxea Garai Ormaetxe Landakoa Aurrekoetxea Errementeria Goikosoloeta Goikoelorri Bekoelorri Zearretaurrekoa Zearreta Bekoelexardi Ederrena Abadena Goikoabadena Kafrangaetxezarra Kafranga Agirre Garaizar Barioena Arantsolo Etxebarria Larrakoa Oleagaetxebarria Duoena Kaperiagabekoa Etxezuri Markosena Bekoetxebarri Bidetxe Aretxeder Deskarga Errekalde Larracoerrota Atelena Telleria Pepillona Utrun Loaga Arantsoloaurrekoa Akarraetxebarria Goienengoa Goikoetxea Oidorrena Txomintxuena Etxebarria Bidetxe Ibarraetxatxua Isasi Diegoena Ibarguntza Maskaruena Bastegia Berberuena Mendotzena Asturiatzaga Aldai Bekoelexardi Kafrangaetxebarria Batizbarrena Batizerdikoa Batizgoienengoa Sallebante Ipintza Andigoiti Aurrekoetxea Aurrekoetxea Auzokoa Okerretxe Urgitxi Axpuru Barrenena Barrenena Esperantza Tabernabarria Katuena Landaguren Garitxuena Estrobollu Gazteluena Amutzagabarri Kornabiz Bidetxe Solabarrieta Plakoena Plakoenabarri Makatzaga Olagorta Mugertzabarri Orbegana Mallonaetxebarria Auzokoa Lotinagoienengoa Lotina Goiria Askarraga Ormaetxe Uriarte Jauregi Lezamiz Zearra Goikoetxe Legarreta Legarretaetxebarria Mugarra Ibarguen Ibarguentxiki Lantzabarri Gazadi Garabieta Elorrieta Amunuri Montaña Lekunbarri Olatxukoetxenagusia Txakarroena Largoena Bizkarra Otazugoikoa Orubeondo Miraflores Aikarangoerr Aika Intxoiz Txakarrena Asuburugoikoa Asuburubekoa Frantxuena Fikabidetxea Oar Parradi Uribarri Uribarri Intxaurratxiki Baramieta Etxebarritxu Gorozika Gorozikaurre Landaberde Eguzkitza Aurtenetxe Landaburu Beaskoa Landeta Abadetxe Arteaga Gazadi Legarretakoerrota Mantzienabarri Zabalaetxebarri Zabala Jandoniz Dimesena Zorrotzondo Bekoerrota Abauntzabarria Abauntza Angelena Etxebarri Andresena Olakoena Antoena Etxatxua Iturrikoetxea Arkotxa Arkotxabarri Kaiena Elexpuru Mo Amategi Santurena Motxoena Urraga Mokordo Garai Etxebarri Orube Elorriagagoikoa Beaskoa Bekobasoaurrekoa Uriarte Txabilena Gazandibarri Munegana Loagazarra Etxebarri Bidaurratzaga Errekalde Iturriondo Gañuri Burgo Orbegoikoa Andikoetxea Moralla Beaskoetxea Bidarte Kafrangaetxebarria Kaperiagagoikoa Goikoelexardi Elorrietatxu Otazubeaskoa Mantziena Elorrietazarra Baieneta Jainkoetxezarra Jainko Momotxoetxebarria Auzokoa Maskaruagoikoa Txoriena Oxinagaerdikoa Aurrekoetxe Auzokoa Gereka Burgozarretxebarria Burgozar Keriza Laminalde Larrakoa Ibarrena Oleta Urtebarri Ibaigana Fraidena Legarburu Alborrena Gipuzti Gure etxebarri Artekoetxe Marienetxebarri Goiri Matienandi Basagutxi Leieder Torreto Benarrena Loagabarri Palazio Landamintza Tomaena Intxoizgoikoa Intxoizbarri Intxoizbekoa Bekobasoatzekoa Olakoetxebarria Solondo Eguzki Aranbe Bekoerrota Fruizetxebarria San Jurdi Palaziozarra Isasigoikoa Isasibarri Oruena Txatoena Maisuena Solabarrietabarri Goikoetxe Zubiondo Oidurruenabarri Basabatxarri Aresti Arakenagoikoa Ibaigana Señoretxe Karabialde Lomeika Mutiondo Ametzaga Basterretxea Mendotzakoerrota Markaida Etxatxu Arrietatxu Etxebarrigoikoa Abiobidegana Burgotxu Aslaerdikoa Aketxe Solondoetaetxebarri Aretxaga Itsasondo Aldapaetxea Aberrietxea Lauaixe Arispe Iturriondo Bideondo Pinuaga Uribarribarria Atutxena Azolagabarri Garaizabal Ergezabal Mitxelenabarri Mitxelena Uriartebarri Emaldi Iragana Aritzape Aresti Iturrigana Basetxe Zortziko Urralde Lexarreta Sarriugarte Artebakarraga Bidezabaleta Goikoixia Jonpilabarri Kurtzegana Laukarizmendi Larrabizkar Itzurigana San Kristobal Arkotxa Tontorra Saramuzalde Arkotxamendi Santa Krutz Martogana Kantera Artetxetamendi Basoerre Untzaga Urrestikolanda Artzaiomendi Iparramendi Mendikotxu Bekozarratu Mendikotxu Abadebaso Gangurren Goikoetxeburu Irimieta Altamieta Zearralde Kirkiñetu Lomeikazarra Eperri Montañalde Mallukigana Ibarburu Mendigana Gaztelumendi Gamizmendi Mantzienagana Miruki Aldeago Maisteburu Berreaga Iturriko trokea Kotxesolo Karabieta Azolagabaso Karabialde Gaztañeta Artxinge Bekobaso Elizako basoak Mamiti Kanterabaltza Txakursolo Orbegozo Atxabaso Ametz Atxarte Landako basoa Arestibiribil Madalenbaso Plakoenalde Eperlanda Torrezarra Basonagusi Ateaga Kadelena Basonagusi Errekata Armaketa Mantzubi Makatza Meaka Errotalde Tellerialde Abiosoloak Presaldeak Perris Abiolarra Amentzakarreta Atxakotxa Judena Barranko Miruki Irumintxu Karatuz Izartza Mungibarra Ibarreta Tellerieta Kaiena Matadiespaldak La Bilbaina Larrabizkar Laukariz Belako Goiri Garaioltza Soietxe Baieneta Uribarri Oxinaga Mendiguren Larraetxebarria Orbe Magaltza Kornabiz Landaguren San Isidro Olagorta Lotina Olatxua Olabarri Gorotsarri Gabatika Morg Lekerika Madariaga Zameza Lexarraga Gereka Basabarrua Mugarra Batiz Olalde Elorrieta Zearreta Plakoenalde LIBAO ERGOIEN ALDAI Mungia Mungia Mungia Meñaka Meñaka Meñaka Arrieta Arrieta Arrieta Gamiz-Fika Gamiz-Fika Gamiz-Fika Fruiz Fruiz Fruiz Morga Morga Morga Derio Derio Derio Zamudio Zamudio Zamudio Zabalondo Iturribaltzaga Elgezabal Atela Llona Agirre Mandaluiz Jainko-Oleaga Olatxua-Olabarri Geldo Ergoien-Gamiz Berreaga Ibarra Andekoa Boteola M Mendotza Elexalde-Fika Meaka Basozabal Ganbe BI-2121 BI-2121 BI-2121 BI-2121 BI-2713 BI-4118 BI-4118 BI-3102 BI-3102 BI-3131 BI-3715 BI-4781 BI-4105 BI-3123 BI-3123 BI-3214 BI-3214 BI-3213 BI-631 BI-631 BI-3104 50 125 125 100 100 75 25 325 300 25 25 50 50 75 50 50 300 325 75 50 50 50 75 350 375 350 325 300 300 325 133.39 133.12 101.69 28.04 23.45 32.45 33.36 32.35 27.83 46.06 67.90 66 58 37.29 21.99 21.66 36.54 39.96 26.63 27.38 42 79 53.83 43.24 42.16 34.83 52.16 38.42 35.13 30.27 56.83 166.06 164.01 95.59 89.35 88.88 96.06 83.76 68.33 60.42 56 45 64.27 81.58 83.91 92.81 38.00 392.61 295.96 90.17 34.66 BI-27 Ay o d e T r o bik a Ayo d e A t x u r i A y o d e U g a r t e Ay o d e A ñ o a g alde Atxurizubiko iturria Fuente de Añoaga San Martín Obispo Santa María y San Pedro Apóstol Gre Auxema-Stemmann Elkartegia Iturriagagoikoa Iturburu Urikoerrota Urikoa Xane Lopena Solokoetxe Intxausti Goitia Ormaetxe Estratza Iturriagabekoa Iturriagabekoa Beitia Etxezarra Garaizar Vistalegre Arrotxikito Sarribarri Gazandi Ibarreta Mantxobarrena Aiartza Barrena Golbetxe Ipintza Ipintza Ipintzabarri Urezandi Golbarro Aslagoikoa Magaltza Bizkarra Artzina Bengoa Urazandi Etxegarai Goikoerrota Arrietena Atzekoetxe Zelaia Martzelena Sarrizarra Sarrietxebarri Etxebarri Borda Aritzondo Iturbegi Urukurtuena Bidegane Al dik Ametsabide Arribaltzaga Aldaspe Iturriondo Mallukitza Kanpogana Magaltza Gaztañeta Bosques de Iturbegi Añoagalde Urtalde Magaltz MUNGIA Atxuri Meñakabarrena BI-4336 175 150 125 100 125 100 100 75 125 75 100 275 300 325 250 225 200 200 175 150 100 125 150 275 300 100 125 100 125 150 175 225 200 150 150 175 200 225 138.16 177.30 125.77 48.48 83.12 322.23 97.68 118.74 102.39 107.60 60.77 92.98 245.58 247.01 243.57 202.98 Bekoerrekea Kare txo Ayo d e A tx A y o de L a rra u r i e Mor tu Fuente de Larrauri Fuente de Zubieta San Miguel Arcángel Santo Tomás Apóstol San Cristóbal Artzaio Olaburueta Zubieta Etxeandia Arginena Dañogoiko Dañobeitia Jule Alegria Landea Agirre Agirregoikoa Larrauri Kadaltso Kaltzakorta Arana Aziloatxu Zuatzagagoikoa Goikoetxea Aurrekoetxea Menikaurtenetxea Bengoetxe Auzoko Etxebarri Altamira Bidaurreta Deurika Ugarte Zuatzagabekoa Torre Idarrondo Guardiazarra Mendotzakoerrota Axpe Landaberdebarri Errementarilekua Iñedamendi Gaztelubaso Gaztelumendi Irabizkar Urresti Arridu Malatierra Kadaltso Malatza Mortu Ametzandieta Larrazabala Menika Gardoa Daño BI-4118 BI-3102 175 400 375 150 175 200 225 425 175 150 125 125 150 175 150 125 100 75 125 150 175 200 447.34 248.71 98.38 79.4 76.36 239.11 219.87 .7 2 199.18 77-1 1 B Atx a g a e r r e k a M a da l en a err ek a I r i a za b a l e ko e rr e k e a ka Errigoitiola Arkotxa Aldaizarra Goitia Askarraga Agirre Bengoetxea Belategi agoikoa o Otazugoikoa Orubeondo Miraflores Aikarangoerr Aika Intxoiz rkotxabarri aiena Elexpuru Mo Amategi Santurena Bekobasoaurrekoa Moralla oetxezarra Jainko Momotxoetxebarria Auzokoa koa Intxoizbarri Intxoizbekoa Bekobasoatzekoa Olakoetxebarria Kurtzegana Arkotxamendi Santa Krutz Iturriko trokea Kotxesolo kursolo Orbegozo ta Kaiena Uribarri za Olabarri Morg M BI-2713 4 BI-3214 BI-3213 z 1 2 3 4 16 17 9 9 25 25 512.500 515.000 517.500 520.000 520.000 517.500 515.000 512.500 510.000 510.000 511.250 513.750 516.250 518.750 518.750 516.250 513.750 511.250 A B C D E F G H A B C D E F G H 4.800.000 4.795.000 4.797.500 4.798.750 4.796.250

Post on 04-Sep-2020

8 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 50

  75

  10050

  100

  75

  50

  7575

  75

  100

  125

  100

  125

  125

  100

  100

  75

  50

  50

  50

  75

  25 32530

  0

  75

  75

  75

  50

  50

  100

  75

  50

  100

  75

  50

  25

  25

  25

  50

  50

  50

  75

  50

  50

  50

  25

  50

  75

  75

  25

  25

  50

  50

  5050

  50

  325

  300

  275250 225

  300

  325

  10075

  75

  125

  150

  75

  100

  125

  10075

  50

  50

  50

  50

  50

  50

  75

  75

  50

  50

  50

  75

  75

  75

  100

  100

  125150

  175

  200

  225

  250

  275

  300

  325

  100

  125

  150

  175200

  225

  250

  275

  175

  125150

  100

  100

  125

  150

  200

  200

  175

  400375

  150

  175

  200

  225

  200

  200

  175125150

  125150

  175200

  225

  250

  275

  300

  325

  350

  375

  350325

  300

  17520

  0250

  275

  300325

  425

  100

  125

  125

  200

  175

  150

  125 125

  150175

  200

  225

  250

  275

  300325

  225

  200

  175

  150

  125

  100

  75

  225

  200

  1751

  50

  125

  100

  75

  75

  100

  125

  100

  150

  125

  150

  175

  150

  125100

  200

  175

  150

  125

  100

  200

  175

  150

  150

  125

  125

  100

  10075

  125

  75100

  125150

  175

  175

  250275

  325300350

  325

  300275

  225

  250

  200

  150

  175

  125

  125

  125

  100

  100

  125

  100

  75

  100 50

  50

  50

  75

  125

  100

  150

  200175

  150

  125

  100 75

  100

  75

  50

  100

  75

  50

  50

  50

  50

  5050

  50

  75

  125

  100

  75

  50

  100

  75

  75

  50

  50

  50

  50

  50

  125

  100

  75

  50

  125

  75

  1251

  00

  75150

  125100

  75

  150

  150

  125

  100

  125

  150

  175

  150

  125100

  125 100

  75

  150

  125

  100

  75 50

  125

  125

  100

  75

  100

  75

  50

  7550

  100

  150

  200

  225

  175

  250

  250

  175

  150

  125

  125

  150175

  200225

  225

  200175

  150225

  200

  175

  150

  125

  150

  125100

  75

  75

  100

  125

  150

  125

  100

  125

  150

  75

  100

  125

  150

  175

  150

  125100

  75

  275

  300

  250

  225

  200

  175

  150

  275

  300325

  250

  225

  200

  175

  150

  125

  100

  75

  325

  300275250

  225

  200

  175150

  100

  125

  150

  275

  300

  100

  75

  100

  100

  75

  50

  75

  100

  125

  125

  100

  75

  75

  100

  125

  100

  125

  100

  125

  150

  175

  125

  150

  175

  75

  5020

  017

  515

  0125

  225

  200

  175

  150

  125

  100

  15015

  0175

  200225

  125

  150

  1752

  00

  225

  225

  200

  175

  133.39

  133.12

  101.69

  72.91

  118.04

  28.04

  30.51

  35.19 33.4339.41

  94.29

  59.7451.29

  39.16

  42.15

  59.48

  91.75

  97.80

  101.32

  48.51

  51.94

  116.43

  113.90

  80.52

  115.65

  83.69

  65.13

  98.06

  23.45 32.45

  33.3632.3527.83 46.06 67.90

  32.50

  29.41

  59.97

  43.66

  42.70

  48.25

  57.99

  68.74

  47.4235.04

  32.23

  32.50

  30.89

  30.20

  29.49

  66.58

  38.83

  57.41

  30.16

  39.96

  37.29

  22.77

  22.97

  21.99

  23.65

  21.66

  115.66

  23.64

  23.74

  23.26

  22.75

  22.75

  24.48

  23.14

  26.57 27.50

  23.92

  24.67

  25.99

  25.57

  24.6140.77

  51.99

  36.54

  39.96

  26.6327.38

  42.79

  48.22

  93.66

  25.97

  26.05 27.99

  48.66

  44.60

  43.78

  33.31

  26.80

  32.7638.07

  25.51

  25.60

  52.66 58.16

  63.99

  62.50

  60.71

  56.5561.91

  54.99 52.68

  58.33

  52.32

  25.21

  61.04

  55.90

  51.30

  53.83

  43.24

  42.16

  57.54

  34.83

  52.1638.42

  35.13

  30.27

  29.40 29.48

  29.91

  29.82

  29.23

  29.82

  48.37

  31.0230.16

  30.59

  31.92

  32.09

  37.09

  28.29

  26.50

  27.10

  28.21 28.64

  28.8929.06

  29.32

  28.4727.78

  28.12

  27.9531.33

  31.67

  36.19

  31.66

  38.93

  38.93

  39.19

  39.53

  73.10

  91.32 68.3583.69

  67.87

  88.74

  82.78

  93.12

  219.74

  39.23

  42.86

  52.6046.3648.24 47.77

  42.73

  42.30

  41.70

  39.57

  42.64

  47.69

  73.33

  67.26

  53.92

  57.00 62.47

  83.58

  88.54

  92.47

  116.19

  134.40

  43.41

  33.0733.07

  292.86

  354.19

  342.30

  336.36

  329.83

  276.27

  285.68

  280.51

  262.22

  56.83166.06

  164.0195.59

  89.3588.88

  96.06

  83.76

  68.33

  60.42

  56.45

  64.32

  62.60

  64.27

  62.94

  57.57

  53.58

  51.58

  48.3151.55

  53.00

  51.62

  65.21

  59.0558.20

  58.97

  61.32

  64.40

  65.38

  66.28

  70.29

  81.5880.59

  72.05

  91.66

  81.15

  80.67

  83.91

  92.81

  40.82

  39.1239.50

  62.8271.33

  71.49

  62.49

  38.00

  35.41

  392.61

  233.13

  206.92

  211.33

  196.60

  167.98

  165.85

  186.22

  262.77

  193.34

  238.78

  240.81

  295.96

  447.34

  248.71

  167.69

  199.02

  87.91

  98.50

  102.60

  104.15

  131.04

  198.38

  161.56

  161.82

  66.51

  97.28

  171.75165.71

  227.39

  198.82

  128.64

  112.65

  203.38

  122.39

  156.75

  92.36

  60.16

  101.64

  91.56

  137.06

  151.86

  135.77

  134.38

  131.93

  138.16

  177.30

  146.85

  125.77

  168.58

  148.96

  181.28166.20

  110.35

  100.20

  48.4883.12

  146.38

  143.60134.07

  362.80

  66.51

  96.42

  94.91

  103.27

  97.81

  97.22

  111.86

  135.25

  98.22

  98.91

  72.36

  103.80

  102.35

  147.05

  127.86

  126.92

  131.63

  32.94

  32.09

  31.66

  31.15

  36.92

  46.66

  37.26

  43.0752.17

  52.60

  56.53

  67.90

  66.32

  61.45

  59.65

  62.00

  64.99

  52.77

  53.28

  28.29

  29.15

  28.12

  28.21

  32.61

  33.38

  32.18

  31.33

  33.72

  33.47

  38.03

  37.52

  48.11

  36.24

  61.79

  61.83

  54.74

  62.86

  58.42

  93.29

  89.48

  92.22

  159.65

  90.75

  87.14

  114.36

  131.08

  131.16

  37.25

  41.28 41.61

  83.01

  134.24

  34.78

  34.1833.75

  32.81

  33.97

  33.97

  34.31

  32.43

  37.34

  36.15 65.34

  64.40

  63.97

  59.87

  63.41

  82.64

  77.00

  128.93

  43.44

  45.74

  46.42

  47.61

  52.27

  61.90

  56.28

  59.01

  51.34

  113.26

  168.83129.06

  153.72

  34.74

  34.65

  37.86

  35.89

  36.23

  37.86

  38.37

  39.23

  39.57

  38.29

  37.43

  36.2335.89

  35.98

  35.98

  35.89

  37.52

  37.77

  41.23

  42.43

  43.37

  42.09

  41.58

  43.16

  68.8067.60

  117.52138.50

  67.90

  99.10

  96.5394.48

  109.1495.63

  130.51

  81.96

  109.31

  143.24

  161.81

  163.04

  79.4

  126.93

  131.69

  129.21

  158.95

  158.04

  153.28

  172.78

  72.00 76.36

  69.93

  70.06

  68.8266.5662.39

  60.69

  172.70

  182.86

  94.82

  218.27

  268.82268.06

  247.39

  238.14

  241.09

  237.05

  148.75

  331.58

  97.73

  322.23

  334.32

  324.51

  119.24

  152.5553.83

  65.7687.02

  94.41

  97.68

  112.73115.67

  115.33

  116.89

  118.74

  102.39

  107.60

  107.81

  106.47

  108.74124.53

  43.29

  48.32

  47.90

  79.49

  51.89

  50.71

  83.99

  81.8179.38

  60.77

  92.98

  134.49

  133.32

  113.28

  245.58247.01243.57

  239.11

  219.87

  247.26

  202.98

  201.7713-1

  205.713-2

  201.37110-1

  354.14110-2

  113.9343-1

  45.9146-1

  90.1775-1

  199.1877-1

  84.2880-2

  202.0880-3

  303.1480-4

  51.7BI-126

  1

  B

  34.66BI-27

  58.09BI-53

  103.03BI-69

  205.5BI-83

  45.31BI-92

  137.35BI-95

  Art

  ebak

  arra

  gaer

  reka

  Altzaerreka

  BekoerrekaBekoerrekaBekoerreka

  Bekoerrekea

  Ayo d

  eOxinaga

  Atxurierreka

  Ayo

  deA

  txur

  i

  Untza

  ga

  Kar

  etxo

  Kar

  etxo

  Ayode

  Laurika

  Amen

  tzaka

  rret

  a

  Ayo de Ugartealde

  Ayode Kape riaga

  Arroyo

  de OtxorroteA

  rro

  yode

  Des

  karg

  a

  Ayo d

  e Deska

  rga

  Ar

  royo d

  e Kap

  eria

  ga

  Ayo de Trobika

  Gibel

  ekoer

  rekea

  Ayo deAtxuri

  Ayo

  deU

  garte

  Ayo

  de

  Man

  tzor

  riz

  Batiz

  Meñakabarrena

  Arkatxegi

  Ayo d

  e Bida

  ur

  ratz

  aga

  Ayo deMad

  ariag

  a

  Meñ

  akab

  arre

  na

  Arka

  txeg

  i

  Presatxukoerrekea

  Ayo de A

  txisp

  e

  Arro

  yode

  Bot

  eola

  Err

  ekat

  a

  Errekat

  a

  Arroyo de Gabatika

  Ayo de Lar

  raur

  i

  Arr

  oyo

  d eG

  oiri

  Ayo

  deIt

  urtz

  a

  Ayo de Añoagalde

  Ayo

  deO

  rroa

  ga

  Pantxiturri

  Ayo

  deO

  xina

  ga

  Atx

  agae

  rre k

  a

  Madale

  na

  er

  reka

  Ayo d

  e Larr

  agan

  Arroyo de Mortu

  Iria

  zaba

  leko e

  rr e

  kea

  Ariñerre

  ka

  Anbieta

  Butroe

  Butr oe

  Butroe

  Butroe

  Atxurizubiko iturria

  Fuente de Aretxaga

  Fuente de Ibarra

  Fuente de Añoaga

  Fuente de Gereka

  Fuente de Goiri

  Pantxiturri

  Katilutxuak

  Abadeiturri

  Fuente de Madariaga

  Matadi

  Fuente de LarrauriFuente de Zubieta

  Oleta

  Embalse de Berreaga

  Gazagaiturria

  Fuente de Txakarroena

  Jainkoiturri

  Fuente de Atxakotxa

  Fuente de Solondoeta

  San Martín Obispo

  San Antonio Abad

  Madala (Santa María Magdalena)

  San Cristóbal

  San Miguel Arcángel

  Andra Maria (Nuestra Señora)

  San Lorentzo Mártir

  Sallebante (San Lorenzo Mártir)

  San Luis Gonzaga

  San José Obrero

  San Miguel Arcángel

  San Bartolomé Apóstol

  San Juan Bautista

  San Miguel Arcángel

  San Miguel Arcángel

  Krutzeperixoa (Santo Cristo)

  Santo Tomás Apóstol

  San Vicente Mártir

  Andra Maria de Jainko(Natividad de Nuestra Señora)

  San Cristóbal

  San Salvador

  Santiago Apóstol

  San Martín Obispo

  San Martín Obispo

  San Andrés Apóstol

  Santa María y San Pedro Apóstol

  Linbo

  Arizena

  Olatxu

  Errotabarria

  Bolintxu

  Ibarrekoerrota

  Gomoa

  Puntzabarrikoerrotea

  Errotabarri

  Olatxuerrota

  Atxurikoerrota

  Errigoitiola

  Arantsolokoetxezarra

  Ara

  Laukariz (Iveco)

  Bikaina

  Barandiarán

  Laxy

  Aberena

  Termopan

  Tecnhydraulik

  Gre

  Auxema-Stemmann

  Bekaert

  IKSL

  Elkartegia

  Sukalde

  Belako

  Zabalondo

  Instalación Militar

  Aslabekoa

  IturriagagoikoaIturburu

  OrmaetxeArtetxe

  Makatza

  GoikomendikoetxebarriBekomendikoetxebarri Erdikomendikoetxebarri

  Atzekoetxebarri

  Laukarizkoetxebarri

  Iturrigana

  Iturriondo

  Mendipe

  LaukarizmendiOnaindiAurrekoetxea

  Laraudogoitia

  Labe

  Disena

  Giberritzaga

  Tetuan

  Atxuri

  UrikoerrotaUrikoa

  Bidegana

  Xane

  Lopena

  Solokoetxe

  IntxaustiGoitia

  OrmaetxeEstratza

  IturriagabekoaIturriagabekoa

  Beitia Etxezarra

  Garaizar Vistalegre

  Tetuan

  AtzekosalaOlatxu

  Lekunbarrikoetxebarri

  Arrotxikito

  Etxebarria

  Kastilluena

  Telleriatxikerra

  Telleria Mantxano

  IbarrondoZubiondo

  Bidegana

  Mantxena

  MarienaUrtiena

  Laukariz

  Ereñotzaga

  Agirrebide

  Agirre

  Astobieta

  Agirreaurreko

  Kaldoena

  Txominena

  AretxagaAstoaga

  Abadena

  Ibarburu

  Manugerrena

  Larreta

  Etxebarria

  AnjelenaDrakelena

  Atzekoetxea

  Matienatxiki

  GoitiaEtxebarri

  Bartoena

  Iturriaga

  Goraiena

  Iturrizar

  Egibarri

  Egizarra

  Bidarte

  Axena

  Errandoena

  Elgezabal

  Masustegi

  Landako

  MatxaoenaEnderika

  Etxatxu

  Agota

  Soietxe

  Sarribarri

  Basterretxe

  Ibarrena AtelaAbadena

  Onaindi

  Atelena

  Atxutegi

  Atekena

  Ateka

  Gazandi

  San Anton

  Ibarreta

  Mantxobarrena

  Laurena

  EtxebarriErrementari

  Larretxea

  Belakozarra

  Felisena

  Tabernatxu

  Porkena

  Ditxena

  Gordezena

  UrrutikoetxeaSañona

  Beaskoetxea

  Axpe

  Bolua

  TxipienaBillena

  Endemaño

  Fullagaraitxu

  Gerekaetxebarria

  Gerekagoikoetxea

  Irazabal

  Aiartza

  Barrena

  Ganarriaga

  Solondoeta

  Euleta

  AstuenaGoirizelaia

  MugaguruGoiriauzokoa

  AltamiraAltamiraurrekoa

  Elorriaga

  Etxebarribekoa

  Etxezarra

  Mendiguren

  Mendiritxaga

  Auzokoa

  Errementariena

  Madariagagoikoa

  Madariagabekoa

  Gerekaurrekoetxea

  GoienetxeaGordoizAuzokoaBeaskoetxeaMunegana

  Beitia

  Bidaurratzagatxu

  Larraetxebarria

  Fullagarai

  Abioetxebarria

  Abioetxezarra

  Blankoena

  Gazaga

  San MigelTitoena

  Garaietxebarri

  GaraiEtxezarra

  Beaskoetxea

  LandatxuGerraena

  Soietxe

  Mendibil

  Mendibarri

  Ormaetxe

  Goikoetxea

  Larrabaster

  Leposolo

  FullatxikerraFulla

  Alegriaetxebarria

  Etxeabarrialde

  Uretaetxea

  Golbetxe

  Alegria

  Errotatxu

  Otuna

  Otunatxu

  Ormaetxe

  Erdikoerrota

  EtxebarriaSikoena

  JauregiBidegana

  Ipintza

  Torrealde

  Ipintza

  Ipintzabarri

  Urezandi

  Golbarro

  Irabiñe

  Bengoetxea

  EtxezuriaAgirre

  Auzokalde

  Bidegana

  Eguzkietxe

  Burgozargoikoa

  Aslagoikoa

  Iraetazu

  Magaltza

  Txatoena

  Ikoaga

  Leixarraga

  Etxebarrieta

  Patxorrena

  Lexarragabeaskoa

  Orbebeaskoa

  Maskaruabekoa

  Arkotxa

  AldaizarraElorrietabarria

  Beaskoetxea

  Goitia

  Askarraga

  AgirreBengoetxea

  Belategi

  Oleagabeaskoa

  Oleagagoikoa

  Momotxo

  Beitia

  MartoAmetzaga

  BekoetxeatzekoaBekoetxeaurrekoa

  GaraibeaskoaGaraizabala

  Garai

  Garaiondo

  Oxinagatzekoa

  Oxinagaurrekoetxea

  Txertudi

  Askalde

  Artatzasarri

  Gangoiti

  AntsoenaUritorre

  Galaiena

  Anbe

  Anbebarri

  Kamineruena

  Arritugana

  Agirregoikoa

  Landakoetxebarri

  Etxabarria

  Elorriagaerdikoa

  Elorriagabekoa

  Goikoetxea

  Errokoetxe

  Etxebarria

  Artzaio

  Olaburueta

  Barrengoetxe

  Atxutegi

  Zubieta

  Olazabalaga

  Añebarri

  Amutzabarri

  OleagaEtxebarritxu

  Ugarte

  Gure EtxeLaurika

  Bartengoetxebarria

  Olagortabizkarrena

  BengoetxeaGarai

  Ormaetxe Landakoa

  Aurrekoetxea

  ErrementeriaGoikosoloeta

  Goikoelorri

  Bekoelorri

  Zearretaurrekoa

  Zearreta

  Bekoelexardi

  EderrenaAbadena

  Goikoabadena

  Kafrangaetxezarra

  Kafranga

  Agirre

  GaraizarBarioena

  Arantsolo

  Etxebarria

  Larrakoa

  Oleagaetxebarria

  Duoena

  Kaperiagabekoa

  Etxezuri

  Markosena

  Bekoetxebarri

  Bidetxe

  Aretxeder

  DeskargaErrekalde

  Larracoerrota

  Atelena

  TelleriaPepillona

  Utrun

  Loaga

  Arantsoloaurrekoa

  Akarraetxebarria

  Goienengoa

  GoikoetxeaOidorrena

  Txomintxuena

  Etxebarria

  BidetxeIbarraetxatxua

  IsasiDiegoenaIbarguntza

  MaskaruenaBastegia

  Berberuena

  Mendotzena

  AsturiatzagaAldai

  Bekoelexardi

  Kafrangaetxebarria

  Batizbarrena

  Batizerdikoa

  Batizgoienengoa

  Sallebante

  IpintzaAndigoiti

  AurrekoetxeaAurrekoetxea

  Auzokoa

  Okerretxe

  Urgitxi

  Axpuru

  BarrenenaBarrenena

  Esperantza

  Tabernabarria

  Katuena

  Landaguren

  Garitxuena

  Estrobollu

  Gazteluena

  Amutzagabarri

  Kornabiz

  Bidetxe

  Solabarrieta

  Plakoena

  Plakoenabarri

  Makatzaga

  Olagorta

  MugertzabarriOrbegana

  Mallonaetxebarria

  Auzokoa

  Lotinagoienengoa

  Lotina

  GoiriaAskarraga

  Ormaetxe

  UriarteJauregi

  Lezamiz

  Zearra

  GoikoetxeLegarreta

  Legarretaetxebarria

  Mugarra

  Ibarguen

  Ibarguentxiki

  Lantzabarri

  Gazadi

  Garabieta

  Elorrieta

  Amunuri

  Montaña

  Lekunbarri

  Olatxukoetxenagusia

  Txakarroena

  Largoena

  Bizkarra

  Otazugoikoa

  Orubeondo

  Miraflores

  AikarangoerrAika

  Intxoiz

  Txakarrena

  EtxeandiaArginena

  Dañogoiko

  Dañobeitia

  Jule

  Asuburugoikoa

  AsuburubekoaFrantxuena

  Fikabidetxea

  Oar

  Parradi

  Uribarri

  Uribarri

  Intxaurratxiki

  Baramieta

  Etxebarritxu

  Gorozika

  Gorozikaurre

  Landaberde

  Eguzkitza

  Alegria

  Landea

  AgirreAgirregoikoa

  Larrauri

  Kadaltso

  Aurtenetxe

  LandaburuBeaskoa

  Landeta

  Abadetxe

  Arteaga

  Gazadi

  Legarretakoerrota

  Mantzienabarri

  Kaltzakorta

  AranaAziloatxu

  Zabalaetxebarri

  Zabala

  Jandoniz

  DimesenaZorrotzondo

  Bekoerrota

  Abauntzabarria

  Abauntza

  Zuatzagagoikoa

  Goikoetxea

  Aurrekoetxea

  MenikaurtenetxeaBengoetxe

  Auzoko

  Etxebarri

  Altamira

  Bidaurreta

  AngelenaEtxebarri

  Andresena

  OlakoenaAntoena

  Etxatxua

  Iturrikoetxea

  Arkotxa Arkotxabarri

  Kaiena

  Elexpuru

  MoAmategiSanturena

  Motxoena

  Bizkarra

  Urraga

  Mokordo

  Artzina

  Garai

  Etxebarri

  Orube

  Elorriagagoikoa

  Deurika

  Beaskoa

  Bekobasoaurrekoa

  Bengoa

  Urazandi

  Etxegarai

  Uriarte

  Txabilena

  Gazandibarri

  Munegana

  Loagazarra

  Etxebarri

  Bidaurratzaga

  Errekalde

  Iturriondo

  Goikoerrota

  Gañuri

  Burgo

  Orbegoikoa

  Andikoetxea

  Moralla

  Beaskoetxea

  Bidarte

  Kafrangaetxebarria

  Kaperiagagoikoa

  Goikoelexardi

  Elorrietatxu

  Otazubeaskoa

  Ugarte

  Mantziena

  Zuatzagabekoa

  Elorrietazarra

  Baieneta

  JainkoetxezarraJainko

  Momotxoetxebarria

  Auzokoa

  Maskaruagoikoa

  Txoriena

  Oxinagaerdikoa

  Arrietena

  AtzekoetxeZelaia

  Martzelena

  AurrekoetxeAuzokoa

  Gereka

  BurgozarretxebarriaBurgozar

  KerizaLaminalde

  Larrakoa

  TorreIdarrondo

  Ibarrena

  Oleta

  Guardiazarra

  Urtebarri

  Ibaigana

  Fraidena

  Legarburu

  AlborrenaGipuzti

  Gure etxebarri

  Artekoetxe

  Marienetxebarri

  Goiri

  Matienandi

  Basagutxi

  Leieder

  Sarrizarra

  Sarrietxebarri

  Torreto

  Benarrena

  Etxebarri

  Borda

  Aritzondo

  Loagabarri

  Palazio

  Landamintza

  Tomaena

  IntxoizgoikoaIntxoizbarri

  Intxoizbekoa

  Bekobasoatzekoa

  Olakoetxebarria

  Solondo

  Eguzki

  Aranbe

  Bekoerrota

  Fruizetxebarria

  San Jurdi

  Palaziozarra

  Isasigoikoa

  Isasibarri

  Oruena

  Txatoena

  Maisuena

  Solabarrietabarri

  Goikoetxe

  Zubiondo

  Oidurruenabarri

  Basabatxarri

  Aresti

  Arakenagoikoa

  Ibaigana

  Señoretxe

  Karabialde

  Iturbegi

  Lomeika

  Mutiondo

  Ametzaga

  Basterretxea

  Mendotzakoerrota

  Urukurtuena

  Markaida

  Bidegane

  Etxatxu

  Arrietatxu

  Etxebarrigoikoa

  Abiobidegana

  Burgotxu

  Aslaerdikoa

  AmetsabideArribaltzaga

  Aketxe

  Solondoetaetxebarri

  AretxagaItsasondo

  Aldapaetxea

  Aberrietxea

  Aldaspe

  Lauaixe

  Arispe

  Iturriondo

  Axpe

  Bideondo

  Pinuaga

  Uribarribarria

  Landaberdebarri

  Atutxena

  Azolagabarri

  Garaizabal

  Ergezabal

  Iturriondo

  Mitxelenabarri

  Mitxelena

  Uriartebarri

  Emaldi

  Iragana

  AritzapeAresti

  Iturrigana

  Basetxe

  Zortziko

  Urralde

  Lexarreta

  Sarriugarte

  Artebakarraga

  Mallukitza

  Bidezabaleta

  Kanpogana

  Goikoixia

  Jonpilabarri

  Kurtzegana

  Laukarizmendi

  Larrabizkar

  Itzurigana

  San Kristobal

  Arkotxa

  Tontorra

  Saramuzalde

  Magaltza

  Arkotxamendi

  Santa Krutz

  Martogana

  Kantera

  Artetxetamendi

  Basoerre

  Untzaga

  Urrestikolanda

  ArtzaiomendiIparramendi

  MendikotxuBekozarratu

  Mendikotxu

  ErrementarilekuaIñedamendi

  Abadebaso

  Gangurren

  Goikoetxeburu

  Irimieta

  Altamieta

  Zearralde

  Kirkiñetu

  Lomeikazarra

  Eperri

  Montañalde

  Mallukigana

  Ibarburu

  Mendigana

  Gaztelubaso

  Gaztelumendi

  Gamizmendi

  Mantzienagana

  Miruki

  Irabizkar

  Aldeago

  Maisteburu

  Urresti

  Berreaga

  Iturriko trokea

  Kotxesolo

  Karabieta

  Azolagabaso

  Karabialde

  Gaztañeta

  Artxinge

  Bekobaso

  Elizako basoak

  Bosques de Iturbegi

  Mamiti

  KanterabaltzaTxakursolo

  Orbegozo

  Atxabaso

  Ametz

  Atxarte

  Landako basoa

  Arestibiribil

  Madalenbaso

  Plakoenalde

  Eperlanda

  Arridu

  Malatierra

  Kadaltso

  Añoagalde

  Torrezarra

  Basonagusi

  Ateaga

  Kadelena

  Basonagusi

  Errekata

  Armaketa

  Malatza

  Mantzubi

  Mortu

  Makatza

  Ametzandieta

  Meaka

  Errotalde

  Tellerialde

  Abiosoloak Presaldeak

  Perris

  Abiolarra

  Amentzakarreta

  Atxakotxa

  Judena

  Barranko

  Miruki

  Irumintxu

  Larrazabala

  Karatuz

  Izartza

  Mungibarra

  Ibarreta

  Tellerieta

  Kaiena

  Matadiespaldak

  La Bilbaina

  Urtalde

  Larrabizkar

  Laukariz

  Belako

  Goiri

  GaraioltzaSoietxe Baieneta

  Uribarri

  Oxinaga

  MendigurenLarraetxebarria

  Orbe

  Magaltza

  Kornabiz

  Landaguren

  San Isidro

  Olagorta

  Lotina

  Olatxua

  Olabarri

  GorotsarriGabatika

  MenikaGardoa

  Morg

  Daño

  Lekerika

  Madariaga

  Zameza

  Lexarraga

  Gereka

  Basabarrua

  Mugarra

  BatizOlalde

  Elorrieta

  Zearreta

  Plakoenalde

  MUNGIA

  LIBAO

  ERGOIENALDAIMungiaMungiaMungia

  MeñakaMeñakaMeñaka

  ArrietaArrietaArrieta

  Gamiz-FikaGamiz-FikaGamiz-Fika

  FruizFruizFruiz

  MorgaMorgaMorga

  DerioDerioDerioZamudioZamudioZamudio

  Zabalondo

  Atxuri

  Iturribaltzaga

  Elgezabal

  Atela

  Llona

  Agirre

  Mandaluiz

  Meñakabarrena

  Jainko-Oleaga

  Olatxua-Olabarri

  Geldo

  Ergoien-GamizBerreaga

  Ibarra

  Andekoa

  Boteola

  M

  Mendotza

  Elexalde-Fika

  Meaka

  Basozabal

  Ganbe

  BI-4336

  BI-2121

  BI-2121

  BI-2121

  BI-2121

  BI-2713

  BI-4118

  BI-4118

  BI-4118

  BI-3102

  BI-3102

  BI-3102

  BI-3131

  BI-3715

  BI-4781

  BI-4105

  BI-3123

  BI-3123

  BI-3214

  BI-3214

  BI-3213

  BI-631

  BI-631

  BI-3104

  50

  125

  125

  100

  100

  75

  25 32530

  0

  25

  25

  50

  50

  75

  50

  50

  300

  325

  75

  50

  50

  50

  75

  350

  375

  350325

  300

  300325

  133.39

  133.12

  101.69 28.04

  23.45 32.45

  33.3632.3527.83 46.06 67.90

  66 58

  37.29

  21.99

  21.66

  36.54

  39.96

  26.6327.38

  42 79

  53.83

  43.24

  42.16

  34.83

  52.1638.42

  35.13

  30.27 56.83166.06

  164.0195.59

  89.3588.88

  96.06

  83.76

  68.33

  60.42

  56 45

  64.27

  81.58

  83.91

  92.81

  38.00

  392.61

  295.9690.17

  34.66BI-27

  Ayo de Trobika

  Ayo deAtxuri

  Ayo

  deU

  garte

  Ayo de AñoagaldeAtxurizubiko iturriaFuente de Añoaga

  San Martín Obispo

  Santa María y San Pedro Apóstol

  Gre

  Auxema-Stemmann

  Elkartegia

  IturriagagoikoaIturburu

  UrikoerrotaUrikoa

  Xane

  Lopena

  Solokoetxe

  IntxaustiGoitia

  OrmaetxeEstratza

  IturriagabekoaIturriagabekoa

  Beitia Etxezarra

  Garaizar Vistalegre

  Arrotxikito

  Sarribarri

  Gazandi

  Ibarreta

  Mantxobarrena

  Aiartza

  BarrenaGolbetxe

  Ipintza

  Ipintza

  Ipintzabarri

  Urezandi

  Golbarro

  Aslagoikoa

  MagaltzaBizkarra Artzina

  Bengoa

  Urazandi

  Etxegarai

  Goikoerrota

  Arrietena

  AtzekoetxeZelaia

  Martzelena

  Sarrizarra

  Sarrietxebarri

  Etxebarri

  Borda

  Aritzondo

  Iturbegi

  Urukurtuena

  Bidegane

  A l dik

  AmetsabideArribaltzaga

  Aldaspe

  Iturriondo

  Mallukitza

  KanpoganaMagaltza

  Gaztañeta

  Bosques de Iturbegi

  AñoagaldeUrtalde

  Magaltz

  MUNGIAAtxuri

  Meñakabarrena

  BI-4336

  175

  150

  125100

  125

  100

  10075

  125

  75100

  275

  300325

  250

  225

  200

  200

  175150

  100

  125

  150

  275

  300

  100

  125

  100

  125

  150

  175

  225

  200

  15015

  0175

  200225

  138.16

  177.30

  125.77

  48.4883.12

  322.23

  97.68

  118.74

  102.39

  107.60

  60.77

  92.98

  245.58247.01243.57

  202.98

  Bekoerrekea

  Kar

  etxo

  Ayo de A

  tx

  Ayo de Lar

  raur

  i

  y e Mortu

  Fuente de LarrauriFuente de Zubieta San Miguel ArcángelSanto Tomás ApóstolSan Cristóbal

  Artzaio

  Olaburueta Zubieta

  EtxeandiaArginena

  Dañogoiko

  Dañobeitia

  Jule

  Alegria

  Landea

  AgirreAgirregoikoa

  Larrauri

  Kadaltso

  Kaltzakorta

  AranaAziloatxu

  Zuatzagagoikoa

  Goikoetxea

  Aurrekoetxea

  MenikaurtenetxeaBengoetxe

  Auzoko

  Etxebarri

  Altamira

  Bidaurreta

  Deurika

  Ugarte

  Zuatzagabekoa

  TorreIdarrondo

  Guardiazarra

  Mendotzakoerrota

  Axpe

  LandaberdebarriErrementarilekuaIñedamendi

  Gaztelubaso

  Gaztelumendi

  Irabizkar

  Urresti

  Arridu

  Malatierra

  Kadaltso

  Malatza Mortu

  Ametzandieta

  Larrazabala

  MenikaGardoaDaño

  BI-4118

  BI-3102

  175

  400375

  150

  175

  200

  225

  425

  175

  150

  125

  125

  150175

  150

  125100

  75

  125

  150

  1752

  00

  447.34

  248.71

  98.38

  79.4

  76.36

  239.11

  219.87

  .72

  199.1877-1

  1

  B

  Atx

  agae

  rre k

  a

  Madale

  na

  er

  reka

  Iria

  zaba

  leko e

  rr e

  kea

  ka

  Errigoitiola

  Arkotxa

  Aldaizarra

  Goitia

  Askarraga

  AgirreBengoetxea

  Belategi

  agoikoa

  o

  Otazugoikoa

  Orubeondo

  Miraflores

  AikarangoerrAika

  Intxoiz

  rkotxabarri

  aiena

  Elexpuru

  MoAmategiSanturena

  Bekobasoaurrekoa

  Moralla

  oetxezarraJainko

  Momotxoetxebarria

  Auzokoa

  koaIntxoizbarri

  Intxoizbekoa

  Bekobasoatzekoa

  Olakoetxebarria

  Kurtzegana

  Arkotxamendi

  Santa Krutz

  Iturriko trokea

  Kotxesolo

  kursolo

  Orbegozo

  ta

  Kaiena

  Uribarri

  za

  Olabarri

  Morg

  M

  BI-2713

  4

  BI-3214

  BI-3213

  z

  1

  2

  3

  4

  16

  17

  9 9

  2525

  512.

  500

  515.

  000

  517.

  500

  520.

  000

  520.

  000

  517.

  500

  515.

  000

  512.

  500

  510.

  000

  510.

  000

  511.

  250

  513.

  750

  516.

  250

  518.

  750

  518.

  750

  516.

  250

  513.

  750

  511.

  250

  A B C D E F G H

  A B C D E F G H

  4.800.000

  4.795.000

  4.797.500

  4.798.750

  4.796.250