matlab symbolic toolbox uygulama

Download MATLAB Symbolic Toolbox Uygulama

Post on 14-Apr-2018

215 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 MATLAB Symbolic Toolbox Uygulama

  1/21

  ROBOTK SSTEMLER DERSPROJE SUNUMU

  HAZIRLAYANLARAFAK ER.HAKKI ANLITRKVAHDET URA

  MER O.ORHANMURAT AKKA

 • 7/30/2019 MATLAB Symbolic Toolbox Uygulama

  2/21

  Projenin Oluturulmas

  1. Analizi yaplacak robot belirlendi

  2. Eksenler mafsal noktalarna yerletirildi3. D-H link tablosu oluturuldu

  4. Kinematik analiz yapld

  5. Ters kinematik analiz yapld6. Jakobiyen matris oluturuldu

 • 7/30/2019 MATLAB Symbolic Toolbox Uygulama

  3/21

  1.Analizi yaplacak robot belirlenmesi

  Robotun yapaca ilemler ineitliliine (montaj,de

  montaj,tama vs) greproje grubu tarafndan 4serbestlik dereceli birRRPR(kresel=polar) robotuolmas kararlatrlm veekildeki gibitasarlanmtr.1. , 2. ve 4.uzuvlar dnme kabiliyetinesahip 3.uzuv ise telemeyapmaktadr.250mm

  224mm

  157,50mm

  d

  650mm

  370mm

 • 7/30/2019 MATLAB Symbolic Toolbox Uygulama

  4/21

  2.Eksenlerin mafsal noktalarna

  yerletirilmesi

  Z ekseninin dnme ve teleme yapan

  elemanlarn ekseninden geme art ve X

  eksenlerininde bir nceki Z eksenine dik

  olma artlar bir araya getirilerek eksen

  takmlar ekilde grld gibi uygun

  noktalara yerletirilmitir

  z1

  z0

  z2

  z3

  z4

  x4

  x0

  x1

  x2

  x3

  d

 • 7/30/2019 MATLAB Symbolic Toolbox Uygulama

  5/21

  3.D-H link tablosu oluturulmas

  z1

  z0

  z2

  z3

  z4

  x4

  x0

  x1

  x2

  x3

  d

 • 7/30/2019 MATLAB Symbolic Toolbox Uygulama

  6/21

  4.Kinematik analizin yaplmas

  Yukardaki link tablosundaki veriler kullanlarakdnm matrisleri aadaki gibi karlmtr.

 • 7/30/2019 MATLAB Symbolic Toolbox Uygulama

  7/21

  Dnm Matrisleri

  1 0 1 250. 1

  1 0 1 250. 11

  0 1 0 650

  0 0 0 1

  C S C

  S C SA

  2 0 2 157,5. 2

  2 0 2 157,5. 22

  0 1 0 224

  0 0 0 1

  C S C

  S C SA

  2

  1 0 0 0

  0 1 0 03

  0 0 1

  0 0 0 1

  Ad

  4 0 4 0

  2 0 4 04

  0 1 0 370

  0 0 0 1

  C S

  S CA

 • 7/30/2019 MATLAB Symbolic Toolbox Uygulama

  8/21

  Analiz

  Analiz MATLAB Symbolic Toolbox kullanlarakyapld. Buna greA matrisleri belirlenip uygun

  kod yazlarak dnm matrisleri elde edildi.Aranan deerlerin T4 de kmamas ihtimalinekar dierTmatrisleri de programahesaplattrld. Kodlar ve matrisler aadaki

  ekilde elde edildi:

 • 7/30/2019 MATLAB Symbolic Toolbox Uygulama

  9/21

  Matlab Kodlar syms teta1 teta2 d2 teta3 teta4 teta5;%teta deerleri sembol olarak tantld syms nx ny nz ox oy oz ax ay az px py pz; ;%B matris deerleri sembol olarak tantld B0=[nx ox ax px;ny oy ay py;nz oz az pz;0 0 0 1]; A1=[cos(teta1) 0 -sin(teta1) 250*cos(teta1); ... sin(teta1) 0 cos(teta1) 250*sin(teta1); ...

  0 1 0 650; ... 0 0 0 1]; A2=[cos(teta2) 0 -sin(teta2) 157.5*cos(teta2); ... sin(teta2) 0 cos(teta2) 157.5*sin(teta2); ... 0 1 0 224; ... 0 0 0 1]; A3=[1 0 0 0; ... 0 1 0 0; ... 0 0 1 d2; ... 0 0 0 1]; A4=[cos(teta4) -sin(teta4) 0 0; ... sin(teta4) cos(teta4) 0 0; ... 0 0 1 370; ... 0 0 0 1]; T0=A1*A2*A3*A4 ;%Toplam dnm matrisi

  T1=simple(A2*A3*A4) B1=simple(inv(A1)*B0) T2=simple(A3*A4) B2=simple(inv(A2)*inv(A1)*B0) T3=simple(A4) B3=simple(inv(A3)*inv(A2)*inv(A1)*B0)

 • 7/30/2019 MATLAB Symbolic Toolbox Uygulama

  10/21

  Analiz

  0 0 1 2 3 4. . .B T A A A A

  0

  0 0 0 1

  x x x x

  y y y y

  z z z z

  n o a pn o a p

  Bn o a p

  2

  0

  2

  1. 2. 4 1. 4 4. 2. 1 4. 1 1. 2 370. 1. 2 1. 2.

  2. 4 4. 2 650 370. 2 2. 315 / 2. 2

  0 0 0 1

  S C C C S S C S C C S S S S S S d T

  S C S S C C d S

  C2

 • 7/30/2019 MATLAB Symbolic Toolbox Uygulama

  11/21

  Analiz

  1

  1 1 0 1 2 3 4. . .B A B T A A A

  . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 250

  6501

  1 . 1 1 . 1 1 . 1

  0 0 0 1

  x y x y x y

  z z z z

  x y x y x y

  n C n S o C o S p C p S

  n o a pB

  n S n C o S o C p S p C

  x y

  x y

  a .C1+a .S1

  a S1 a .C1

  2

  2

  1

  2. 4 2. 4 370. 2 2. 315 / 2. 2

  2. 4 4. 2 2 370. 2 2. 315 / 2. 2

  4 4 224

  0 0 0 1

  C C C C S S d C

  S C S S C C C d S T

  S C

  S2

  0

 • 7/30/2019 MATLAB Symbolic Toolbox Uygulama

  12/21

  1

  2 2 1 2 3 4. .B A B T A A

  2

  2

  4 4 0 0

  0 0

  0 0 1 370

  C S

  T

  d

  S4 C4

  2

  ( 2. 1. 2. 1. 2.( 2. 1. ( 2. 1. ( 2. 1.

  2. 1. 2. ) 2. 1. 2. ) 2. 1. 2. ) 250. 2 650. 2 315 / 2)

  1. 1. 1. 1. 224

  2. 1.

  2. 1. 2.

  x y zx x x

  y z y z y z

  x y x y

  x

  y z

  C C p C S p S pC C n C C o C C a

  C S n S n C S o S o C S a S a C S

  S a C a S p C p

  B

  S C n

  S S n C n

  x y x yS1.n C1.n S1.o C1.o

  2. 1. 2. 1.2. 1. 2. 1.

  2. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 250. 2

  0 0 0 1

  x yx x

  y z y z z

  S C p S S pS C o S C a

  S S o C o S S a C a C p S

  Analiz

 • 7/30/2019 MATLAB Symbolic Toolbox Uygulama

  13/21

  5.Ters kinematik analizin yaplmas

  Yukardaki matrislerden kullanlabilir deerler olarakaadaki 6 eitlik seilmitir.

  0 0 2[3;3] [3;3],cos zT B a

  1 1 1 2[1;3] 1[1;3], .cos .sin sinx yT B a a

  1 1 1 1[3;3] [3;3], .sin .cos 0x yT B a a

  2 2 1 1 4[2;1] [2;1], .sin .cos sinx yT B n n

  2 2 1 1 4[2; 2] [2;2], .sin .cos cosx yT B o o

  [3;4] [3;4],650 370. 2 2. 2 315/ 2. 2To Bo Cos Cos d Sin Pz

 • 7/30/2019 MATLAB Symbolic Toolbox Uygulama

  14/21

  Denklem 3 den,

  1 1

  1

  1

  .sin .cos.tan 0

  cos

  x y

  x y

  a aa a

  xy aaa ,2tan1

 • 7/30/2019 MATLAB Symbolic Toolbox Uygulama

  15/21

  1. denklem ile 2. denklem

  oranlandnda,

  1 12

  2

  1 1

  2

  cos sinsin

  cos

  cos sinarctan

  x y

  z

  x y

  z

  a a

  a

  a a

  a

 • 7/30/2019 MATLAB Symbolic Toolbox Uygulama

  16/21

  4 ve 5. denklemler de oranlanarak,

  1 14

  4 1 1

  1 1

  4

  1 1

  sin cossin

  cos sin cos

  sin cos

  arctan sin cos

  x y

  x y

  x y

  x y

  n n

  o o

  n n

  o o

 • 7/30/2019 MATLAB Symbolic Toolbox Uygulama

  17/21

  Son olarak d deikeni de 6.denklemden ekilerek aadaki gibi

  hesaplanr

  2 22

  2

  2 1300 740.cos 315.sin

  2.cos

  zpd

 • 7/30/2019 MATLAB Symbolic Toolbox Uygulama

  18/21

  6. Jakobiyen Matrisinin Elde Edilmesi

  r0, r1 ve r2vektrleri ekilde grld gibidir.

  650

  250

  224

  157,5

  370

  d2

  r0

  r1

  z0y0

  x0

  x1

  y1

  z1

  x2

  y2

  z2 x3

  y3z3

  x4

  y4

  z4

  0 0 1 1 2 3 3

  0 1 3 6 40

  b r b r b b r J

  b b b

  Matris elemanlar belirlendikten sonra bu matrisi oluturacakolan b0,b1,b2,r1,r2 ve r3vektrleri matlab da aadaki kodlar ile

  hesaplanr.

 • 7/30/2019 MATLAB Symbolic Toolbox Uygulama

  19/21

  Matlab kodlar: syms teta1 teta2 teta4 d2; B0=[0; 0; 1]; R1=[cos(teta1) 0 -sin(teta1); ... sin(teta1) 0 cos(teta1); ... 0 1 0]; R2=[cos(teta2) 0 -sin(teta2); ... sin(teta2) 0 cos(teta2); ... 0 1 0]; R3=[1 0 0; ... 0 1 0; ... 0 0 1]; b1 = R1*B0; b2 = R1*R2*B0; b3 = R1*R2*R3*B0; r0=[620+d2 -224 807.5]; r1=[370+d2 157.5 224]; r3=[0 0 370]; J11=[-224;-(620+d2);0]; J12=[224*cos(teta1);224*sin(teta1);-(370+d2)*cos(teta1)-

  157.5*sin(teta1)]; J13=b2; J14=[-370*sin(teta1)*sin(teta2);370*cos(teta1)*sin(teta2);0]; J21=B0; J22=b1; J23=[0;0;0]; J24=b3; J=[J11 J12 J13 J14;J21 J22 J23 J24]

  1 0 1

  1 1 0 1

  0 1 0

  C S

  R S C

  2 0 2

  2 2 0 2

  0 1 0

  C S

  R S C

  1 0 03 0 1 0

  0 0 1

  R

 • 7/30/2019 MATLAB Symbolic Toolbox Uygulama

  20/21

  Jakobiyen

  Sonu olarak jakobiyen matrisi aadaki gibi elde edilir: J =

  [-224, 224*cos(teta1), -cos(teta1)*sin(teta2),-

  370*sin(teta1)*sin(teta2)] [-620-d2, 224*sin(teta1),-

  sin(teta1)*sin(teta2),370*cos(teta1)*sin(teta2)]

  [0, (-370-d2)*cos(teta1)-315/2*sin(teta1),cos(teta2), 0] [0, -sin(teta1), 0, -cos(teta1)*sin(teta2)] [0, cos(teta1), 0, -sin(teta1)*sin(teta2)] [1, 0, 0, cos(teta2)]

 • 7/30/2019 MATLAB Symbolic Toolbox Uygulama

  21/21

  Jakobiyen matris:

  1 1 2 1

  2 1 1 2 1 2

  2 1 1 2

  1 1 2

  1 1 2

  2

  224 224. 370

  620 224 370

  0 370 157,5 0

  0 0

  0 01 0 0

  C C S S

  d S S S C S

  d C S C J

  C C S

  C S SC

Recommended

View more >