likovna umjetnost

Download LIKOVNA UMJETNOST

Post on 14-Aug-2015

356 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Likovna umjetnost

TRANSCRIPT

LIKOVNA UMJETNOST Slikarstvo druge polovice 20.st.

EGZISTENCIJALIZAMPostojanje dvije vrste znakova:

IKONIKI znakovi kao kontrolirani i prepoznatljivi i prepoznatljivi oblici koji moguzamijeniti stvarnost.

INDEKSNI znakovi se tumae kao sluajni otisci stvarnosti od otiska palca do tragakretanja Znaajke: 1) ideja sveobuhvatne slike- te su slike prividno bez poetka i kraja- ire se do granica platna pa i preko njih. 2) ogromne dimenzije djela unijele ideju zidnog slikarstva. 3) prekid s renesansnom idejom slike kao nezavisne cjeline odvojene od promatraa. 4) Slika postaje ambijent, kompleks koji okruuje promatraa APSTRAKTNI EKSPRESIONIZAM

Slika nije slika neega, nego polje intenzivnoga kretanja slikareva tijela koje za sobom ostavlja trag. I taj trag postaje djelo. Takvo slikarstvo se oznauje kao akcijsko slikarstvo J.POLLOCK,Broj 1,1948.god. -slobodna akcija, kretanje tijela koje se opskrbljeno slikarskim materijalom, bojom, usmjeruje prema platnu i ostavlja trag, slikar krui oko platna koje je na podu > tragovi prskanja, mrlje, diskontinuiranog dugakog i kratkog tijeka, razlivenost; dubok i sloen prostor koji se otvara; linije izlaze iz ishodita ili se u njima presijecaju ili ih povezuju u efekt diskontinuiranih vrtlonih prostora

J.POLLOCK. Jesenski ritam - slika kao da uope nema sredita. Oblici se jednakomjerno ire na sve strane, pa ak i preko rubova slike. Kao da nema granice ni obrisa. Sve se odvija na povrini. Nema dubine. To je posve drugaije shvaanje kompozicije od onog na to su ljudi prije toga navikli.

Bez sredita - Na pogled niim nije usmjeren niim u dubinu slike. Sve se odvija na POVRINI

LIKOVNA UMJETNOST Slika je rezultat slobodne akcije, kretanja tijela plesa... ...i ima duboki,sloeni prostor.... ali nema sredita

PSIHOLOGIJA Dublji slojevi psihe gube svoju individualnu jedinstvenost... ...pribliavajui se autonomnom funkcionalnom sustavu, oni sve vie postaju kolektivni.... dok se ne poope i utrnu u tjelesnoj materijalnosti,tj.kemijskim supstancijama,

WILLEM DE KOONING,ENA I,1950. Deformirani oblici Nejasnost figure Agresivan potez kista Boje u pozadini se stapaju s likom Vulgarnost

1952.god.

ene

SLIKARSTVO OBOJENIH POLJAZbog svoje veliine(242 x 514cm) djelo se ne moe obuhvatiti jednim pogledom. Obojeno polje djeluje transcedentno. Slika postaje kao molitva-gledatelja izravno prenositranscendira u svijet metafizikog apsoluta

BARNETT NEWMAN,Vir Heroicus Sublimis,1950.god. Rothko

Mark

- takozvano colorfield slikarstvo koje koristi iroka podruja boje i vie se oslanja na asocijaciju boja. Glavni predstavnik tog tipa slikarstva je Mark Rothko

Materija bez forme informel Slikar ne stvara iluziju predmeta, ve pokazuje njegovu realnost Materijalizacija dimenzije vremena Slika postaje ogledalom nae nedovrenosti i prolaznosti A.BURRI,KOMPOZICIJA,1953.god.

-bezvrijedne stvari postaju predmet zanimanja, Burri ih izravno uvodi u svijet umjetnosti, tako pokazuje konkretnost, on revalorizira stvar, uvodi je u svijet lijepoga, pokazuje njezinu likovnost

Strukturalizam u likovnim umjetnostima nakon 1945.

o Strukturalizam-svaki element postoji tek kao dio nekakve cjeline, a nekao stvar nepromjenjivog znaenja- sama za sebe

NEODADAIZAM - nekoliko odbaenih djelova stvara novu strukturu, za razliku od dadaizma gdje umjetnikuzima predmet i proglasi ga umjetnikim djelom

Jasper Johns:Zastava,19541955.

Yves Klein: Monokromno plavo

R. Rauschenberg: KREVET,1955.god.

Stvar je zapravo postvareni ,otueni ovjek Tragovi unitenja (razderanost i obojanost)uvode predmet u novi ivot Kritika civilizacije Transformacija iz banalnog umjetniko djelo Pokazuju se tragovi unitenja (razderan i uprljan krevet) Stvari su produkt ovjekova samounitenja, ovjek se postvario i otuio Razderan i uprljan krevet potie promatraa na razmiljanje o poruci slikara

Combines razliitih vrsta

sjedinjavanje

materijala i razliitih znaajki i postupaka slike i skulpture,te rezultat vie nije ni slika ni skulptura

POP-ART Pop-artiste zanima masovna predodba predmeta tj.slika-medijski stereotip Vanost i sveprisutnost glumice se naglaava ponavljanjem otisaka njezina lika

Obiljeja pop-arta:visoka razina umjetnosti sputa se na razinu svakodnevice ili svakodnevica se uzdie na razinu umjetnosti umjetnik pokuava ukljuiti publiku u aktivno sudjelovanje u opaanju i stvaranju djela trai neposrednu inspiraciju iz neposredne okoline i pri tome je orijentiran na vrijednosti masovne potroake kulture, s ciljem ukidanja granica izmeu visoke i popularne umjetnosti prikaz banalnosti masovne kulture kombinira elemente popularne i visoke kulture kako bi izbrisali granice izmeu njih sitotisak- masovna predodba predmeta, tj. prikazan predmet masovne potronje trideset i dvije limenke Campbell juhe, iako sa razlicitim etiketama, govore o jednolicnosti, o istovjetnosti isti proizvod, ista velicina, isti izgled, ista slava. Podrazavaju masovno reklamiranje iz kojega je i potekao Warholov senzibilitet

ANDY WARHOL, DIPTIH M.MONROE,

Andy Warhol, Campbell Andy Warhol, MM Akumulacija ikona pri zanemaruje Znaenje ikonikog se emu se indeksno jo vie poveava

juha

Roy Lichtenstein, alica i tanjuri

R.LICHTENSTEIN,MAYBE,1963.god. Uveavanje Stvari se moraju poveati i prenaglasiti kako bi se pobudila otupjela osjetila

Alex Hay: Papirnata vreica,1968.god.

Novi realizamPredmeti mjesta nae panje

Csar Baldaccini > kompresije

Guvanjem i kompresijom oni gube karakter ikonikih, a pretvaraju se u indeksne znakove(teksturu)

Armand Pierre Fernandez

Akumulacija - serija ili nizanje istih predmeta ime oni postaju mjesta; Sluajnim rasporedom obinih svakodnevnih

predmeta-asocijacija na sivu svakodnevicu

Daniel Spoerri - asamblai Asambla-lijepljenje predmeta

Yves Klein-antropometrije

Antropometrija-otisak je na neki nain tijelo iako tijela na tom mjestu fiziki nema

Christo-pakiranje

Umatanjem(pakiranjem)ukazivanje na ono to je skriveno, otkrivanje u etapama

HAPPENING, FLUXUS I PERFORMANSHappening prostorno-vremenski dogaaj u kojem sudjeluju umjetnici i publika, provodei prethodno zamiljeni scenarij ili ostvarujui sluajne ,nereirane i spontane dogaaje Prenoenje slikarskih strategija akcionog kolaa(razbacivanje razliitih materijala po prostoru) Stvaranje pokretnih skulptura Teatarska skulptura Tenja utopijskim idealima proimanja ivota i umjetnosti,to znai da se H.ne definira kaorealizacija spektakla nego kao svojevrsni simptom koji provocira uesnike i specifine neoekivane i nekontrolirane ivotne situacije i oblike ponaanja.

pokuaj sinteze(intenziviranja) pokreta, zvuka, plastike,boje,svjetlosti,rijei i svih izraajnih ovjekovih mogunosti iz vremena i prostora neizdvojenom obliku ALLAN KAPROW:Plin,1966.god

Dvorite Marta Jackson galerije,1961.god.

FLUKSUS(FLUXUS) Umjetnost fluksusa odreena je intermedijalnou,tj.istodobnim radom u glazbi,performansu,asamblau,poeziji,happeningu i razliitim umjetniko-ivotnim oblicima ponaanja NAM JUNE PAIK:IntegriraniKlavir,1958-1963. FLUKSUSOVSKI POKRET SE SASTOJI OD POJEDINACA KOJI SU VRLO RAZLIITI PO SVOJOJ OSOBNOSTI ALI KOJI TEE OSTVARITI RADOST,HUMOR,SPONTANOST, ISTINSKA PRAVDA I DRUTVENO BLAGOSTANJE POSTATI SVAKODNEVICA.

PERFORMANS Performans-reirani ili nereirani dogaaj koji umjetnik izvodi direktno pred publikom ili bez publike koja promatra dogaaj putem video-tv prijenosa

JOSEPH BEUYS:Kojot:volim Ameriku i Amerika voli mene Preobrazba svakodnevice Joseph Beuys:Umjetnost bi morala prenositi stvarna znaenja,u svakodnevici,te biti usmjerena na preobrazbu drutvenih snaga. Izmeu umjetnosti i ivota u biti nema razlike.

JOSEPH BEUYS.Kako objasniti slikarstvo mrtvom zecu,Galerija

Osjeaj za materijale J.BEUYS:Stolac s mau,1964.

Beuys stvara situacije od upotrebnih predmeta,a sam in stvaranja za njega je osobni i neponovljivi ritualnamijenjen spoznaji

...Koristei sesiromanim materijalima u stvaranju svojih skulpturalnih ,prostornih instalacija i ambijenata Beuys je koristio njihovu niskuekspresivnost da bi-povezani u cjelinu-tek u suptilnom asocijativnom zajednitvu dosegli onu energetsku gustou koja poput dobre gorive smjese aktivira nae osjetilne receptore.

Land-art-vrsta ambijentalne umjetnosti u kojoj umjetnici ukidaju granicu izmeu kulture, tj. umjetnosti i prirode Smithson :Spirala odati poast prirodi i paleolitskoj umjetnosti, kontrast crvene glatke povrine vode i hrapavosti kamena

Walter De Maria:Polje munja- 400 gromobrana

KONCEPTUALNA UMJETNOST-bavi se analitikim i kritikim promiljanjemprirode umjetnikih djela, percepcijom i svijetom umjetnosti

Joseph Kosuth Jedna i tri stolice

B.Nauman:Zidni znak,1976. -spirala je ivzedena naranastom neonskom cijevi + tekst = cjelovito znaenje, izjavom se upuuje na rezultat istraivanja o biti umjetnosti

Martin Creed:Palazzo Arengario,Milan, 2006

Josip Vanita Beskonani tap/U ast Manetu, Instalacija 1961. god. Nijemi protest protiv prostatva i sistema koji je ismijavao graansku uljuenost.Iz grupe Gorgona, cilindar i tap. sirovosti stolica,

Hans Hartung- 1959-2 -linijski tragovi dobiveni su snanim i krajnje suspregnutim gestama, ruka se kree brzo i silovito i naglo se zaustavlja, linijski oblici u sebi nisu ritmizirani, ravni su ili posve neznatno zakrivljeni, suavaju se i na jednu i na drugu stranu u iljaste zavretke ili pak postupno gube na svom intenzitetu

E.Paolozzi- Sveti Sebastijan br.2 -za oblikovanje skulpture umjetnik koristi otpatke tehnike civilizacije dijelove strojeva, mehanikih igraaka, koje utiskuje u glinu i zajedno odlijeva u metalne ploe i od njih sastavlja ovjekolike oblike. Teite oblikovanja nije na

Recommended

View more >