laporan pencapaian hasil key takeaways ?· laporan pencapaian hasil key takeaways mesyuarat...

Download LAPORAN PENCAPAIAN HASIL KEY TAKEAWAYS ?· LAPORAN PENCAPAIAN HASIL KEY TAKEAWAYS MESYUARAT RANCANGAN…

Post on 07-Mar-2019

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

LAPORAN PENCAPAIAN HASIL KEY TAKEAWAYS MESYUARAT RANCANGAN KORPORAT JABATAN

2007-2017 (PLANMalaysia@Negeri)

KPKT

TERAS STRATEGIK 1 :

MEMPERTINGKATKAN KEBERKESANAN PERANCANGAN & PENGURUSAN

PEMBANGUNAN GUNA TANAH KE ARAH KESEJAHTERAAN KOMUNITI

KRA 1 : Pembangunan Guna Tanah Ke Arah Kesejahteraan Komuniti

TERAS STRATEGIK 1 :

MEMPERTINGKATKAN KEBERKESANAN PERANCANGAN & PENGURUSAN PEMBANGUNAN GUNA TANAH KE ARAH KESEJAHTERAAN KOMUNITI

KRA 1 : Pembangunan Guna Tanah Ke Arah Kesejahteraan Komuniti

RESOLUSI PROGRAM TINDAKAN LAKSANA TIDAK LAKSANA

Rancangan Pemajuan

Masih Relevan dan Dokumen

Rancangan Pemajuan Harus

Dinamik Serta Berdaya Laksana

QUICK WIN (

TERAS STRATEGIK 1 :

MEMPERTINGKATKAN KEBERKESANAN PERANCANGAN & PENGURUSAN PEMBANGUNAN GUNA TANAH KE ARAH KESEJAHTERAAN KOMUNITI

KRA 1 : Pembangunan Guna Tanah Ke Arah Kesejahteraan Komuniti

RESOLUSI PROGRAM TINDAKAN LAKSANA TIDAK LAKSANA

Rancangan Pemajuan

Masih Relevan dan Dokumen

Rancangan Pemajuan Harus

Dinamik Serta Berdaya Laksana

QUICK WIN (

TERAS STRATEGIK 1 :

MEMPERTINGKATKAN KEBERKESANAN PERANCANGAN & PENGURUSAN PEMBANGUNAN GUNA TANAH KE ARAH KESEJAHTERAAN KOMUNITI

KRA 1 : Pembangunan Guna Tanah Ke Arah Kesejahteraan Komuniti

RESOLUSI PROGRAM TINDAKAN LAKSANA TIDAK LAKSANA

Rancangan Pemajuan

Masih Relevan dan Dokumen

Rancangan Pemajuan Harus

Dinamik Serta Berdaya Laksana

QUICK WIN (

TERAS STRATEGIK 1 :

MEMPERTINGKATKAN KEBERKESANAN PERANCANGAN & PENGURUSAN PEMBANGUNAN GUNA TANAH KE ARAH KESEJAHTERAAN KOMUNITI

KRA 1 : Pembangunan Guna Tanah Ke Arah Kesejahteraan Komuniti

RESOLUSI PROGRAM TINDAKAN LAKSANA TIDAK LAKSANA

Rancangan Pemajuan

Masih Relevan dan Dokumen

Rancangan Pemajuan Harus

Dinamik Serta Berdaya Laksana

QUICK WIN (

TERAS STRATEGIK 1 :

MEMPERTINGKATKAN KEBERKESANAN PERANCANGAN & PENGURUSAN PEMBANGUNAN GUNA TANAH KE ARAH KESEJAHTERAAN KOMUNITI

KRA 1 : Pembangunan Guna Tanah Ke Arah Kesejahteraan Komuniti

RESOLUSI PROGRAM TINDAKAN LAKSANA TIDAK LAKSANA

Rancangan Pemajuan

Masih Relevan dan Dokumen

Rancangan Pemajuan Harus

Dinamik Serta Berdaya Laksana

QUICK WIN (

TERAS STRATEGIK 1 :

MEMPERTINGKATKAN KEBERKESANAN PERANCANGAN & PENGURUSAN PEMBANGUNAN GUNA TANAH KE ARAH KESEJAHTERAAN KOMUNITI

KRA 1 : Pembangunan Guna Tanah Ke Arah Kesejahteraan Komuniti

RESOLUSI PROGRAM TINDAKAN LAKSANA TIDAK LAKSANA

Rancangan Pemajuan

Masih Relevan dan Dokumen

Rancangan Pemajuan Harus

Dinamik Serta Berdaya Laksana

QUICK WIN (

TERAS STRATEGIK 1 :

MEMPERTINGKATKAN KEBERKESANAN PERANCANGAN & PENGURUSAN PEMBANGUNAN GUNA TANAH KE ARAH KESEJAHTERAAN KOMUNITI

KRA 1 : Pembangunan Guna Tanah Ke Arah Kesejahteraan Komuniti

RESOLUSI PROGRAM TINDAKAN LAKSANA TIDAK LAKSANA

Rancangan Pemajuan

Masih Relevan dan Dokumen

Rancangan Pemajuan Harus

Dinamik Serta Berdaya Laksana

QUICK WIN (

TERAS STRATEGIK 1 :

MEMPERTINGKATKAN KEBERKESANAN PERANCANGAN & PENGURUSAN PEMBANGUNAN GUNA TANAH KE ARAH KESEJAHTERAAN KOMUNITI

KRA 1 : Pembangunan Guna Tanah Ke Arah Kesejahteraan Komuniti

RESOLUSI PROGRAM TINDAKAN LAKSANA TIDAK LAKSANA

Rancangan Pemajuan

Masih Relevan dan Dokumen

Rancangan Pemajuan Harus

Dinamik Serta Berdaya Laksana

QUICK WIN (

TERAS STRATEGIK 1 :

MEMPERTINGKATKAN KEBERKESANAN PERANCANGAN & PENGURUSAN PEMBANGUNAN GUNA TANAH KE ARAH KESEJAHTERAAN KOMUNITI

KRA 1 : Pembangunan Guna Tanah Ke Arah Kesejahteraan Komuniti

RESOLUSI PROGRAM TINDAKAN LAKSANA TIDAK LAKSANA

Rancangan Pemajuan

Masih Relevan dan Dokumen

Rancangan Pemajuan Harus

Dinamik Serta Berdaya Laksana

QUICK WIN (

TERAS STRATEGIK 1 :

MEMPERTINGKATKAN KEBERKESANAN PERANCANGAN & PENGURUSAN PEMBANGUNAN GUNA TANAH KE ARAH KESEJAHTERAAN KOMUNITI

KRA 1 : Pembangunan Guna Tanah Ke Arah Kesejahteraan Komuniti

RESOLUSI PROGRAM TINDAKAN LAKSANA TIDAK LAKSANA

Rancangan Pemajuan

Masih Relevan dan Dokumen

Rancangan Pemajuan Harus

Dinamik Serta Berdaya Laksana

QUICK WIN (

TERAS STRATEGIK 1 :

MEMPERTINGKATKAN KEBERKESANAN PERANCANGAN & PENGURUSAN PEMBANGUNAN GUNA TANAH KE ARAH KESEJAHTERAAN KOMUNITI

KRA 1 : Pembangunan Guna Tanah Ke Arah Kesejahteraan Komuniti

RESOLUSI PROGRAM TINDAKAN LAKSANA TIDAK LAKSANA

Rancangan Pemajuan

Masih Relevan dan Dokumen

Rancangan Pemajuan Harus

Dinamik Serta Berdaya Laksana

QUICK WIN (

TERAS STRATEGIK 1 :

MEMPERTINGKATKAN KEBERKESANAN PERANCANGAN & PENGURUSAN PEMBANGUNAN GUNA TANAH KE ARAH KESEJAHTERAAN KOMUNITI

KRA 1 : Pembangunan Guna Tanah Ke Arah Kesejahteraan Komuniti

RESOLUSI PROGRAM TINDAKAN LAKSANA TIDAK LAKSANA

Rancangan Pemajuan

Masih Relevan dan Dokumen

Rancangan Pemajuan Harus

Dinamik Serta Berdaya Laksana

QUICK WIN (

TERAS STRATEGIK 1 :

MEMPERTINGKATKAN KEBERKESANAN PERANCANGAN & PENGURUSAN PEMBANGUNAN GUNA TANAH KE ARAH KESEJAHTERAAN KOMUNITI

KRA 1 : Pembangunan Guna Tanah Ke Arah Kesejahteraan Komuniti

RESOLUSI PROGRAM TINDAKAN LAKSANA TIDAK LAKSANA

Rancangan Pemajuan

Masih Relevan dan Dokumen

Rancangan Pemajuan Harus

Dinamik Serta Berdaya Laksana

QUICK WIN (

TERAS STRATEGIK 1 :

MEMPERTINGKATKAN KEBERKESANAN PERANCANGAN & PENGURUSAN PEMBANGUNAN GUNA TANAH KE ARAH KESEJAHTERAAN KOMUNITI

KRA 1 : Pembangunan Guna Tanah Ke Arah Kesejahteraan Komuniti

RESOLUSI PROGRAM TINDAKAN LAKSANA TIDAK LAKSANA

Rancangan Pemajuan

Masih Relevan dan Dokumen

Rancangan Pemajuan Harus

Dinamik Serta Berdaya Laksana

JANGKA SEDERHANA (1 3 tahun)

a. Menyediakan Rancangan Struktur yang berbentuk spatial dan strategik dengan visi spatial aras tinggi dan menerapkan pendekatan future thinking senario planning.

PPZ PLANMalaysia@Negeri

PM@Perak Telah mengambil dalam penyediaan Draf RS Perak 2040.

PM@Selangor RS Selangor menerapkan visi berbentuk satu futuristic berasaskan kepada dasar Smart Selangor

PM@Johor Kajian Semula RSN Johor 2030 disediakan dengan mengambilkira penetapan visi dan matlamat pembangunan yang mengambilkira aspirasi Kerajaan Negeri, prinsip-prinsip perancangan di peringkat global dan tempatan selain daripada menerapkan pendekatan future thinking scenario planning di dalam setiap dasar, strategi dan inisiatif pelaksanaan yang dicadangkan. PM@Pahang

LAPORAN HASIL KEY TAKEAWAYS MESYUARAT RANCANGAN KORPORAT JABATAN 2007 - 2017

16

TERAS STRATEGIK 1 :

MEMPERTINGKATKAN KEBERKESANAN PERANCANGAN & PENGURUSAN PEMBANGUNAN GUNA TANAH KE ARAH KESEJAHTERAAN KOMUNITI

KRA 1 : Pembangunan Guna Tanah Ke Arah Kesejahteraan Komuniti

RESOLUSI PROGRAM TINDAKAN LAKSANA TIDAK LAKSANA

Rancangan Pemajuan

Masih Relevan dan Dokumen

Rancangan Pemajuan Harus

Dinamik Serta Berdaya Laksana

JANGKA SEDERHANA (1 3 tahun)

PM@Pulau Pinang mengambil maklum dan sekarang ini dalam proses publisiti DRSNPP 2030 bermula pada 18 Sept 2018 hingga 19 November 2018 PM@Terengganu RSN Terengganu 2050 (Kajian Semula) menggunakan pendekatan sama. PM@NS RS Negeri Sembilan 2045 (tarikh warta 16/3/2018) telah disediakan dalam bentuk spatial dengan strategi dan visi berteraskan future thingking scenario planning

LAPORAN HASIL KEY TAKEAWAYS MESYUARAT RANCANGAN KORPORAT JABATAN 2007 - 2017

17

TERAS STRATEGIK 1 :

MEMPERTINGKATKAN KEBERKESANAN PERANCANGAN & PENGURUSAN PEMBANGUNAN GUNA TANAH KE ARAH KESEJAHTERAAN KOMUNITI

KRA 1 : Pembangunan Guna Tanah Ke Arah Kesejahteraan Komuniti

RESOLUSI PROGRAM TINDAKAN LAKSANA TIDAK LAKSANA

Rancangan Pemajuan

Masih Relevan dan Dokumen

Rancangan Pemajuan Harus

Dinamik Serta Berdaya Laksana

JANGKA SEDERHANA (1 3 tahun)

PM@Melaka PM@Kelantan Draf Rancangan Struktur Negeri Kelantan 2040 (Kajian Semula) PM@Kedah Telah laksana sepertimana Teras pembangunan/ kerangka halatuju pembangunan RSN Kedah (Kajian Semula), RTD Kulim, RTD MBAS dan RTD Kubang Pasu (Penggantian) PM@Perlis Telah mengambilkira dalam Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Kangar (RTMPK Ps) 2035 [Penggantian] .

LAPORAN HASIL KEY TAKEAWAYS MESYUARAT RANCANGAN KORPORAT JABATAN 2007 - 2017

18

TERAS STRATEGIK 1 :

MEMPERTINGKATKAN KEBERKESANAN PERANCANGAN & PENGURUSAN PEMBANGUNAN GUNA TANAH KE ARAH KESEJAHTERAAN KOMUNITI

KRA 1 : Pembangunan Guna Tanah Ke Arah Kesejahteraan Komuniti

RESOLUSI PROGRAM TINDAKAN LAKSANA TIDAK LAKSANA

Rancangan Pemajuan

Masih Relevan dan Dokumen

Rancangan Pemajuan Harus

Dinamik Serta Berdaya Laksana

JANGKA SEDERHANA (1 3 tahun)

b. Menyediakan RT yang fokus kepada kawasan tumpuan pembangunan, atau kawasan utama

PPZ PLANMalaysia@Negeri

PM@Johor Penyediaan kajian RT sentiasa memberi fokus dan penekanan kepada kawasan tumpuan pembangunan, menggalakkan pembangunan infill dan brownfield selain turut meng

Recommended

View more >