l'activitat econòmica

Download L'activitat econòmica

Post on 07-Jul-2015

80 views

Category:

Economy & Finance

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Lactivitat econmica Albert Lagua Valio. 1HS 2

2. Leconomia ajuda a administrar els recursos, snlimitats i les necessitats dels humans son illimitades. Podrem dir que s la cincia social que estudialadministraci eficient duns recursos limitatsdestinats a la producci de bens i serveis per tal desatisfer les necessitats humanes. 3. Treball: esfor que fan les persones per generarriquesa. Capital: bens que serveixen per produir altres bens. Recursos naturals: bens de la natura o primeresmatries. Capacitat empresarial: organitzaci dels factors deproducci per generar bens i serveis. 4. Conjunt dinstitucions que permet lorganitzaci duna societat. Economia de mercat. Economia planificada. Economia mixta. 5. Intercanvis de bens i serveis a travs de la interacci de la demanda i loferta.o DEMANDA: representa la quantitat de productes oserveis que el pblic objectiu vol i pot adquirir persatisfer les necessitats.o OFERTA: capacitat de lempresari per posar adisposici del comprador una determinadamercaderia a un preu concret. 6. EL SISTEMA DE MERCAT (2).Per tal de fer una economia de mercat cal plantejartres preguntes:o Qu sha de produir? El que els compradors vulguinadquirir.o Com sha de produir? Cada empresa t una gestiprpia, mala gesti = no empresa. Sha de comptaramb la competncia de mercat.o Per a qui sha de produir? Els que tenen moltsfactors poden obtenir molts productes i els quetenen pocs factors tindran productes escassos. 7. T limitacions, ja que moltes persones no poden cobrirni les necessitats ms bsiques. Lestat interv: -Lempresa no ofereix bens pblics dels quals es potgaudir en general.-Lactivitat produda perjudica als altres.-Part de la poblaci est mancada dun mnim persobreviure. 8. Lestat dirigeix leconomia a travs de directiuspoltiques.1. Es planteja les necessitats de la poblaci.2. A travs daquestes selabora un pla, per tal de satisfer-les. 9. Decideix la producci debens i serveis.EstatAssigna recursos productius i fixa elsobjectius de la producci i elcreixement econmic.PropietariProporcionen llocs deEmpresestreball.que esDegut a No consideren prduesconsiderenque:ni guanys en els seusun b social. resultats. 10. Recorre el mercat per assignar els recursos pel qualel estat interv poc o molt per regular-ne elfuncionament. 11. Dos agents econmics principals: consumidors iempreses.FACTORS DE PRODUCCIEMPRESES CONSUIMIDORS BENS I SERVEIS 12. Les institucions financeres.Bens i serveisPagaments amb diners.Bancs Institucionss dels financeresdinersCaixesdestalviCapten els recursos que no es destinen al consum ique constitueixen lestalvi 13. El sector pblic Consumeixen iAdministracions publiquesinverteixen (actuen com a agents econmics) El sector pblic ofereix: -bens i serveis que no produiria o no ho faria adequadament en el sector privat.-bens i serveis polticament i socialment rellevants. 14. El sector exteriorImportacions: productes que provenen daltres pasosi en l nostre se nofereix la venda.Exportacions: productes que surten del nostre pascap a un altre per ser venuts en aquell. 15. FPP (frontera de possibilitats de producci)Mostra les quantitats mximes de bns i serveis que unaeconomia pot produir fent servir tots els seusconeixements.Anlisi Escassetat: recursos limitats, cal triar a quins sassignencada un dells. Eficincia: producci mxima possible amb elsrecursos. 16. Vies del creixement econmicDesplaament de la FPP entre altres degut alcreixement econmic. -Increment de recursos: sincrementen amb eldescobriment de noves riqueses naturals. -Progrs tecnolgic: sincrementen en el sistemaeconmic innovacions que representin unincrement de leficincia o b formant i qualificantels treballadors. 17. El concepte de cost doportunitat Podrem definir el cost doportunitat dun b o un servei com el cost de la millora alternativa perduda i reflecteix all a qu es renuncia per tal daconseguir-lo. 18. Microeconomia: estudia la conducta dels agentseconmics individuals i de mercats concrets. Centra laseva atenci en els preus i en la quantitat de bns iserveis produts per cada mercat. 19. Macroeconomia: considera el comportament de leconomia a escala global. No s preocupa de la venda del mercat, sin de la millora o lempitjorament de leconomia del pas.