l’activitat econòmica

Download L’activitat econòmica

Post on 14-May-2015

315 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1.Lactivitat econmica Tema 04

2. 1 Qu s lactivitat econmica? Activitat econmica > Procs per obtenir bns i serveis per cobrir necessitats. Economia > Cincia que estudia lactivitat econmica. 3. 2 Els sectors econmics Els podem dividir en tres: Sector primari Activitat relacionada amb daliments i primeres matries. Agricultura Ramaderia Pesca Explotaci forestallobtenci 4. Sector secundari Activitat que transforma les matries primeres en productes elaborats. Construcci Mineria Explotaci energtica Industria 5. Sector terciari Proporciona serveis als altres sectors. Comer Sanitat Transport Turisme Seguretat Educaci 6. Es parla ja dun quart sector, el terciari superior que dona serveis al sector de serveis. Investigaci Disseny Gesti i tractament dinformaci. Per regla general un pas s ms ric quan t el sector de serveis ms gran i el primari ms petit, i a la inversa. 7. Conceptes econmics bsics Benefici > Diferencia entre despeses i ingressos. B > Objecte que satisf una necessitat. Servei > Prestaci per satisfer una necessitat. Cost de la vida > Despeses mnimes per cobrir les necessitats. IPC > ndex de preus al consum. Inflaci > Pujada de peus dels productes. 8. Inversi > Capital destinat a un negoci. Especulaci > Obtenir benefici noms amb la puja de preus. Mercat > Oferta i demanda de bns i serveis. Producci > Bns i serveis generats. Productivitat > Relaci entre producci i els mitjans emprats. PIB > Producte interior brut (Riquesa generada per un pas en un any) RPC > Renda per cpita (Riquesa mitja generada per persona en un any) 9. 3 Qui interv en lactivitat econmica? Tres agents: Les famlies Empreses Estat 10. Les famlies Amb el seu treball produeixen bns i serveis. Consumeixen bns i serveis.Les empreses Productors de bns i serveis. Donen feina a les famlies a canvi dun salari. 11. Les empreses poden ser: Segons titularitat Privades > Pertanyen a particulars Publiques > Pertanyen a lestat Segons la seva dimensi: Micro empreses Empreses petites Empreses mitjanes Grans empresa(- de 10 treballadors) (- de 50 treballadors) (- de 250 treballadors) (+ de 250 treballadors) Segons capital Empreses individuals SL > Societats limitades SA > Societats annimes . Accions en borsa 12. Lestat Funcions econmiques de lestat: Regular normes Subvencions i ajuts Crear empreses en sectors estratgics Prestar serveis pblics Educaci Sanitat Correus Genera llocs de treball a ladministraci 13. Lestat finana aquestes accions amb impostos. Directes Graven: Beneficis empresarials Salaris dels treballadors IRPF > Impost de les persones fsiques Patrimoni Indirectes Es paguen al adquirir un b o un servei. Iva > Impost sobre el valor afegit Impostos especials Hidrocarburs Begudes alcohliques Tabac 14. 4 Els factors productius Els factors productius sn elements necessaris per produir bns i serveis. Elements de la producci: Treball Recursos naturals Tecnologia i coneixement 15. El Treball Activitat humana, fsica o mental, per produir bns i serveis. La majoria dels treballadors realitza el treball per compte ali a canvi dun salari. Els treballadors que treballen pel seu compte sn els autnoms. Hi ha lleis que regulen lactivitat laboral: Salari mnim No es pot treballar abans dels 16 anys Durada de la jornada laboral 16. Les relacions entre treballadors i empresaris o lestat es materialitza en el contracte de treball. Perode de prova Lloc de treball Categoria laboral Vacances Salari Durada del contracte Indefinit Temporal 17. Les relacions entre empresaris i treballadors es realitzen amb acords entre patronal i sindicats en els convenis collectius. Si un treballador perd el treball t subsidi datur. Causes principals de la desocupaci: Cclica > Vaiv de leconomia Estacional > Treballs temporals Estructural > Canvi dactivitat 18. Les activitats econmiques no declarades formen part de leconomia submergida. La UNICEF vetlla per lexplotaci laboral dels infants. La dona ha accedit al mercat laboral, per encara pateix certes discriminacions. Salaris diferents pel mateix treball Difcil accs a llocs de direcci 19. Recursos Naturals Sn les matries energtiques.primeresiles El capital Tres classes: Fsic > Edificis, maquinaria... Hum > Personal de lempresa Financer > propis, prstecs, accions, valors...Diners 20. Tecnologia Conjunt de procediments per produir bns. Producci manual > El treballador proporciona la fora i el maneig deines. Producci mecanitzada > La mquina proporciona la fora o loperari el maneig de les eines. Producci tecnificada > Les mquines proporciones la fora i el maneig deines i loperari les programa. Coneixements Formaci dels treballadors i els operaris. 21. 5 Organitzaci de lactivitat econmica: els sistemes econmics Forma dorganitzaci econmica. Tres grans sistemes: Subsistncia, Comunista i capitalista. 22. Sistema de subsistncia: Les famlies produeixen all que necessiten. Poca importncia del comer, amb artesania a nivell local. Propi de societats subdesenvolupades. 23. Sistema comunista: Lestat planifica leconomia. Propietat collectiva (estatal) dels medis de producci. Desprs dels 90 amb la caiguda de lURSS noms el trobem a: Corea del nord Cuba Xina (amb deformes capitalistes) 24. Sistema capitalista: Propietat privada dels mitjans de producci. Persecuci del benefici. Llei de loferta i la demanda. Lliure competncia. 25. Les empreses es poden unir per millorar la seva obtenci de benefici, per no poden saltar-se les normes. La llei regula el sistema i algunes unions estan prohibides: Monopoli > Empresa o uni dempreses que controlen la producci dun producte i en determinen el preu. Crtel > Uni dempreses que es posen dacord en els processos productius i en determinen el preu. Holding > Uni d'empreses de diferents sectors per diversificat els riscos. 26. FI