kalite, asla bir tesadüf değil, daima akıllı bir gayretin · veriler ışığında swot analizi...

of 36/36
Kalite, asla bir tesadüf değil, daima akıllı bir gayretin sonucudur. , BURSA OSMANGAZİ ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KALİTE, ASLA BİR TESADÜF DEĞİL DAİMA AKILLI BİR GAYRETİN SONUCUDUR.

Post on 19-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Kalite, asla bir tesadüf değil, daima akıllı bir gayretin sonucudur.

  ,

  BURSA OSMANGAZİ ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ

  KALİTE, ASLA

  BİR TESADÜF DEĞİL

  DAİMA AKILLI BİR GAYRETİN

  SONUCUDUR.

 • ZHKTML

  TKY ve UKH YOLCULUĞUMUZ

  2001 yılında eğitimler ile TKY yolculuğuna başladık.

  İlk öz değerlendirmemizi yaptık.

  2002 yılında çalışma grupları kurduk.

  2003 yılında 360° performans değerlendirme anketi uygulamaya

  başladık.

  2008 yılında UKH yolculuğu için KalDer’e üye olduk.

  Pilot okul olarak EFQM model eğitimini 7 kişilik ekiple aldık.

  Modele uygun öz değerlendirme yaparak Stratejik Planımızı, misyon, vizyon,

  ilke

  ve değerlerimizi revize edip, süreçlerimizi tasarladık.

  MEB’in ve KalDer’in ödül sürecine girdik.

 • ZHKTML

  2007-2008 eğitim-öğretim yılında öğrenci, veli ve tüm çalışanlarla yapılan görüşmelerde politika ve stratejilerimizle uyumlu olacak şekilde misyon-vizyon, ilke ve değerlerimiz gözden geçirilerek revize edilmiştir.

 • ZHKTML

  Kuruluşumuzun 25. yılında ilimizde, meslek

  liseleri arasında lider ve marka bir okul olmak.

  VİZYONUMUZZHKTML

 • ZHKTML

  Kaliteli eğitimle, paydaşlarımızın beklentilerini karşılayarak öğrencilerimizi bir üst öğretim kurumuna yerleştirmek ve iş dünyasına donanımlı ara elemanlar kazandırmak.

  MİSYONUMUZZHKTML

 • ZHKTML

  UKH (Ulusal Kalite Hareketi) ÇALIŞMALARI

 • ZHKTML

  SüreçlerSüreçlerMüşterilerle

  ilgili sonuçlar

  Toplumla ilgili sonuçlar

  Politika &Strateji

  ÇalışanlarÇalışanlar

  LiderlikLiderlikTemel

  PerformansSonuçları

  Çalışanlarlailgili sonuçlar

  İşbirlikleri& Kaynaklarİşbirlikleri

  & Kaynaklar

  Girdiler Çıktılar

  Yenilikçilik ve Öğrenme

  EFQM Mükemmellik Modeli

 • ZHKTML

  Birlikte çalışmayı özendiren, takdir eden, ilke ve değerleri benimsemiş liderlerin tüm paydaşlara örnek olması

 • ZHKTML

  Okulumuzda Okul Müdürü, Müdür Yardımcıları, Zümre Başkanları, Atölye/Alan Şefleri, Süreç Sahipleri, İyileştirme Ekibi Başkanları ve Okul Temsilcisi öğrenci lider olarak tanımlanmıştır.

  Liderlerimizin özellikleri: Yenilikçi bakış açısını ilke edinmiş, TKY felsefesini benimsemiş, Çalışmalarda aktif rol alarak örnek olan, Araştıran, sorgulayan, çözüm üreten, Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışına sahip, Çalışmalarda ekip arkadaşlarını motive eden, Takdir eden, destekleyen, Adil ve paylaşımcıdır.

 • ZHKTML

  Liderlerimizin performansı liderlik kriterleri doğrultusunda yılda bir kez anket ile ölçülmektedir. Çıkan sonuç doğrultusunda liderlerimiz kendi özdeğerlendirmesini gözden geçirme fırsatı bulup iyileştirme çalışmaları yapmaktadır. Ayrıca 360° performans değerlendirme anketi ile de liderlik etkililikleri ölçülmektedir.

  Okulumuzda misyon, vizyon, ilke ve değerler, stratejik plan hazırlama çalışmaları tüm liderler ile birlikte yapılmaktadır. Liderlerimiz kalite çalışmalarında yer alarak katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışını benimsemişlerdir.

  Liderlerimiz kurumumuzun ilke ve değerlerini benimseyerek süreç ve iyileştirme çalışmalarında aktif görev alarak ekip çalışması ruhunu benimseterek okul toplumuna davranışlarıyla örnek olmaktadır.

 • ZHKTML

  Liderlerimiz kendi sorumlulukları kapsamında işbirliklerini kurup yönetmekte ve ortak projelerde yer almaktadırlar(Sektör, Sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, kamu kuruluşları vb.). Liderlerimiz toplumsal sosyal sorumluluk kapsamında da; çevrenin iyileştirilmesi ve desteklenmesi konusunda karşılıklı fayda sağlamak amacıyla işbirliği çalışmaları yapmaktadırlar.

  Liderlerimiz tarafından paydaşlarımıza yönelik takdir tanıma sistemi uygulanmaktadır (Öğrenci, veli, çalışan ve okul toplumuna katkı sağlayan paydaşlarımız ödüllendirilmektedir).

  Liderlerimiz çalışanların yetkinliklerine ve bilgi birikimlerine göre fırsat eşitliği ve istekleri göz önünde bulundurularak görevlendirmelerde bulunmaktadırlar.

 • ZHKTML

  Sürekli gelişim için etkin bir öz değerlendirme, mevcut durum ile gelecekteki pozisyonumuza ışık tutacak tüm verileri toplama ve analiz etme

 • ZHKTML

  Okulumuz çağın gerektirdiği kaliteli eğitim ve sürekli iyileşme anlayışıyla 2001 yılında TKY felsefesini benimseyerek TKY yolculuğuna başlamıştır. Bu alanda eğitimler alarak (TKY felsefesi ve temel ilkeleri, Liderlik, Problem çözme teknikleri, Ekip çalışması, değişim, değişime direnç vb.) tüm paydaş temsilcilerinden oluşan OGYE’yi kurmuştur.

  Tüm paydaşlarımıza kaliteli eğitim ve hizmet sunmak amacıyla okulumuzda her yıl özdeğerlendirme çalışmaları kapsamında paydaşlarımıza memnuniyet anketleri uygulanır, pazar analizi ve performans göstergelerine göre mevcut durum analizi yapılır. Çıkan veriler ışığında SWOT analizi yapılarak iyileştirmeye açık alanlarımız belirlenir bu doğrultuda İyileştirme ekipleri kurularak faaliyetler planlanır ve uygulamaya geçilir.

 • ZHKTML

  Okulumuzun vizyonuna ulaşmada belirlediği stratejik amaçlar ve hedefler süreçlerle ilişkilendirilerek süreçlerin bünyesine dahil edilmiştir. Her süreç SP amaç ve hedeflerine ulaşmadaki performans göstergelerini yılda 2 kez değerlendirerek gerekli iyileştirmeleri planlar.

  Stratejik Plan amaç ve hedefleri doğrultusunda her zümre tarafından sene başında bir önceki yılın verileri mevcut durum olarak belirlenerek zümreleri için yıllık hedef saptanır. Sınav sonlarında ve I. dönem sonunda sınıfların ve derslerin başarısını analiz ederek hedefe ulaşılıp ulaşılmadığı izlenir ve gerekli tedbirler alınır.

 • ZHKTML

  Çalışanların süreçler yoluyla yönetime etkin katılımı, yenilikçi-yaratıcı fikirlerinin, kişisel ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, motivasyonlarının yüksek tutulması

 • ZHKTML

  Okulumuzda çalışanlar; yönetim kadrosu, öğretmenler ve destek personel şeklinde tanımlanır.

  2008 yılından itibaren EFQM çalışmaları doğrultusunda kurum özdeğerlendirmesiyle birlikte İK’nın yönetimi süreçler aracılığı ile yapılmaya başlanmıştır.

  ZHKTML’de önceliğimiz çalışanlarımızın yetkinliklerini artırarak memnuniyeti ve motivasyonu en üst seviyeye çıkarmaktır.

  Okulumuza yeni başlayan çalışanlara; okulun kültürünü tanımaları, benimsemeleri ve yetkinliklerinin analizi için oryantasyon çalışması Müdür Baş Yard. tarafından yapılır. EFQM çalışmaları konusundaki bilgilendirme de SPYS başkanı tarafından verilir. Eğitimlerle desteklenen çalışanımıza görev ve sorumluluklar verilerek iyileştirme gruplarında yer almaları sağlanır.

 • ZHKTML

  Çalışanlarımızın tüm potansiyellerinin açığa çıkarılması amacıyla kurum içi/dışı eğitimler, çalıştay, konferans, fuar, sergi ve yarışmalara katılmaları konusunda desteklenerek onlara fırsat tanınır ve gelişimlerine katkıda bulunulur.

  Çalışanlarımızın bilgi birikimleri ve yetkinlikleri, aldığı ödüller, eğitimler, lisans üstü eğitim alanları dikkate alınarak yetkelendirme ve görevlendirmelerde kullanılır.

  Çalışanlarımızın performans değerlendirmeleri; o yıl içinde yapılan iyileştirme faaliyetleri, TKY çalışmaları, projelerde elde edilen başarılar, İl/Ülke çapında düzenlenen yarışmalarda elde edilen dereceler, başarılı zümre çalışmaları değerlendirilerek Ödül Yürütme Komisyonu tarafından ödüllendirilmeleri sağlanmaktadır.

 • ZHKTML

  Alanlarımızı ilgilendiren sektör

  kuruluşlarıyla güçlü iletişim ve işbirliği,

  Maddi kaynakların, bina, donanım ve

  malzemelerin etkin ve verimli kullanılması

 • ZHKTML

  Kaynaklarımız, PS’lerimize hizmet edecek ve paydaşlarımızın beklentilerini

  karşılayacak şekilde Kaynak Yönetimi Ana Süreci tarafından belirlenen

  hedefler doğrultusunda etkin ve verimli yönetilmektedir.

  Okulumuz mevcut işbirliklerini ve potansiyel işbirliği olanaklarını

  vizyonuna ulaşmak için kurmakta ve yürütmektedir. Bu amaçla süreçlerde

  hangi stratejilerimizde işbirliğine ihtiyacımızın olduğu belirlenmektedir.

  İşbirliği yaptığımız kurumlarla ve tedarikçilerle karşılıklı yarar sağlama ve

  değer yaratmayı destekleyecek ilişkiler geliştirilmektedir.

  Kaynak Yönetimi Politikamız doğrultusunda paydaş beklentilerine en iyi

  cevap verebilmek için bilgi ve bilgi birikiminin etkin ve verimli kullanılması

  sağlanmaktadır. Her türlü bilginin ve bilgi birikiminin yönetimi süreçler

  tarafından yapılmaktadır.

 • ZHKTML

  Tüm paydaşların, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak süreçlerin tanımlanması ve süreçlerle yönetime geçiş

 • ZHKTML

  Süreçlerimiz tasarlanırken temel faaliyetimiz olan eğitim-öğretim, vizyonumuz, misyonumuz, politika ve stratejilerimiz esas alınarak ana ve alt süreçler olarak tanımlanmış ve sahiplendirilmiştir.

  Kurumumuz; politika ve stratejisini destekleyecek, paydaşların memnuniyetini ve onlar için katma değerin artmasını sağlayacak şekilde süreçlerini tasarlamakta, çalışmaları bu süreçler doğrultusunda planlayarak uygulamaya koymaktadır. Süreç haritası oluşturulurken okulumuzdaki iş ve işlemlerin bütünlüğünün bozulmamasına dikkat edilmiş, çalışan personelin uzmanlıkları ve istekleri doğrultusunda da sahiplendirilmiştir.

 • ZHKTML

  Müşterilerle İlgili sonuçlar 2008-2009 2009-2010

  Öğrenci memnuniyet oranı 91 91.25

  Müşterilerle ilgili alınan ödül ve ünvanların sayısı

  14 18

  Veli toplantılarına katılım oranı 88 88

  Sosyal kültürel ve sportif faaliyet sayıları

  55 66

  Sosyal kültürel ve sportif faaliyetlere katılım oranı

  85 91

  Müşteri memnuniyet

  oranlarında artış

 • ZHKTML

  Çalışanların memnuniyetoranlarında artış

  Çalışanlarla İlgili sonuçlar 2008-2009 2009-2010

  Çalışan memnuniyet oranı 92 92

  Yıllık kişi başına alınan hizmet içi eğitim saati

  39.6 42

  Çalışanların iyileştirme ekiplerine katılım oranı

  100 100

  Çalışanlarımıza verilen dış ödüller 49 63

  Çalışanlara verilen ödül/belge sayıları

  67 71

 • ZHKTML

  Toplum memnuniyet oranlarında artış

  Toplumla İlgili sonuçlar 2008-2009 2009-2010Toplum memnuniyet oranı 89 91Toplum memnuniyeti ile ilgili alınan ödüller

  14 18

  Basında yer alma sayısı 45 57

  Geri dönüşüme kazandırılan atık maddeler katı atık (kg)

  1440 1680

  Atık pil kampanyası 221 adet 350 adetAğaçlandırma kampanyası 764 809Yerel toplum kuruluşlarıyla işbirliği sayıları

  15 27

 • ZHKTML

  AB projeleri, ÖSS başarısı, sosyal kültürel ve sportif aktivitelere katılım oranlarında,

  Özdeğerlendirme sonuçları doğrultusunda yapılan iyileştirme sayılarında artış

  Temel Performans sonuçları 2008-2009 2009-2010Bir üst öğrenim programına yerleşen öğrenci oranı

  9 10

  Alanında istihdam edilen öğrenci sayısı

  50 67

  Devamsızlıktan sınıf tekrarına kalan öğrenci oranı

  0.99 0.85

  Başarısızlıktan sınıf tekrarına kalan öğrenci oranı

  2.1 1.46

  Öğrenci başına düşen devamsızlık oranı

  4.63 8

  Doğrudan sınıfını geçen öğrenci oranı

  93.16 97.27

 • ZHKTML

  Öğrencimiz AB Gençlik Programları Kapsamında 8-18 Nisan 2011 tarihleri arasında Macaristan’ın Debrecen Kentinde kültürel eğitim gezisine katılmıştır.

 • ZHKTML

  KalDer’den EFQM eğitimi aldık

  Süreçlerle yönetim anlayışı kazandık

  Tüm çalışanların süreçlere gönüllü katılımı sağlandı

  Sürekli iyileşme anlayışını benimsedik

  Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün ve KalDer’in destekleriyle diğer pilot okullarla paylaşımlarda bulunduk

  Ölçüm araçlarından yararlanıp sayısal veriler ışığında çalışmalarımıza

  yön vermeye başladık

 • ZHKTML

  Okulumuz;2008 MEB “Yılın En Kaliteli Okulu” Kategorisinde İl İkincisi,

  2009 Yılında İl Birincisi Olmuştur!

 • ZHKTML

  Okulumuz MEB Ödül sürecinde saha ziyaretine kalmaya hak kazanmış ve 21 Mayıs 2010’da saha ziyaretimiz gerçekleştirilmiştir.

 • ZHKTML

  15 Haziran 2010 tarihinde yapılan ödül töreninde okulumuz MEB “Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu” kategorisinde Türkiye birincisi olmuştur.

 • ZHKTML

  Okulumuz, 17 Nisan 2010 Kalite Sempozyumu sonrası yapılan Kalite Ödül Töreninde KalDer Başarı Ödülünü alarak marka ve lider bir kurum olma vizyonu ile başladığı kalite yolculuğunda ülkemizde kendi türündeki okullar arasında bir ilke imza atmıştır.

 • ZHKTML

  Okulumuz 10 Kasım 2010 tarihinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’ndayapılan 19.Kalite Kongresi Mükemmellik Aşamaları Belge Törenine katılarak 4yıldız “Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi” almaya hak kazanmıştır.

 • ZHKTML

  British Council ve MEB Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından 2010-2011 “İşte biz de varız III” girişimcilik ve yenilikçilik projesi kapsamında düzenlenen yarışmada okulumuz Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı “Emeğin Hakkı” adlı projeyle 75 İlden 735 proje arasından Türkiye 5.incisi olmuştur.

 • ZHKTML

  İl Dışı Ziyaretçilerimiz

  Ankara Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organizeedilen “Kalite Çalışmaları Eğitim Gezisi”ne toplam 17  Endüstri

  Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi Müdürü ve İlçe Şube Müdürü katılarakokulumuza ziyarette bulunmuşlardır. 

 • ZHKTML

  Okulumuzun 2010 Yılı “Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu” kategorisinde Türkiye birincisi olması dolayısıyla gerçekleştirdikleri gezide  bilgi deneyimlerimizi paylaşarak eğitim-öğretim ortamımızı yerinde inceleme fırsatı bulmuşlardır.

  Ziyaretçilerimiz; tüm süreç liderleri tarafından yapılan bilgi paylaşım sunuları ile memnuniyetlerini dile getirerek okulumuzdan ayrılmışlardır.

  http://www.bursazubeydehanimkml.k12.tr/DesktopModules/SimpleGallery/SlideShowPopup.aspx?PortalID=0&ItemID=762&Border=White&sb=Name&sd=ASC

 • ZHKTML

  Adını Türk analarının en büyüğünden alan Zübeyde Hanım KızTeknik ve Meslek Lisesi’ne ait olmaktan gurur duyarız.

  TEŞEKKÜR EDERİZ

  Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi

  Zübeyde Hanım Caddesi Dikkaldırım MahallesiOsmangazi/BURSA0 224 234 10 32

  www.zubeydehanimkml.k12.tr

  Slayt 1Slayt 2Slayt 3Slayt 4Slayt 5Slayt 6Slayt 7Slayt 8Slayt 9Slayt 10Slayt 11Slayt 12Slayt 13Slayt 14Slayt 15Slayt 16Slayt 17Slayt 18Slayt 19Slayt 20Slayt 21Slayt 22Slayt 23Slayt 24Slayt 25Slayt 26Slayt 27Slayt 28Slayt 29Slayt 30Slayt 31Slayt 32Slayt 33Slayt 34Slayt 35Slayt 36