stratejİk plani - altindag.meb.gov.tr · çalışacağımız aletleri, swot analizi ise kuvvetli...

of 89/89
ALTINDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Post on 24-May-2018

226 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • i

  A L T I N D A L E M L L E T M M D R L

  2015-2019

  STRATEJK PLANI

  T.C.

  ALTINDA KAYMAKAMLII

  LE MLL ETM MDRL

 • ii

  ALTINDA KAYMAKAMLII

  LE MLL ETM MDRL

 • iii

  Milli Eitim ilerinde kesinlikle zafere ulamak lazmdr. Bir milletin gerek

  kurtuluu ancak bu ekilde olur. Bu zafere ulalmas iin hepimizin tek vcut ve tek

  dnce olarak esasl bir program zerinde almas lazmdr. Bence bu programn

  iki nemli noktas vardr: Sosyal hayatmzn ihtiyalarna uyumlu olmas, an

  gereklerine uygun olmasdr.

 • i

  Trkiyede 1961 ylnda klasik kalknma planlamas dnemi balamt. 5018 sayl kanunun

  yaynlanmas ile stratejik planlama dnemine girilmitir.

  Klasik Kalknma Dneminde tm kamu kurum ve kurulularnn planlarn 1961 ylnda

  kurulan Devlet Planlama Tekilat yapmken 5018 sayl kanunun 2003 ylnda kabul edilmesi ile

  her kamu kurum ve kuruluunun kendi stratejik planlarn kendilerinin yapmalar zorunlu hale

  getirilmitir.

  Kanunun 2003 ylnda kabul edilmesi ile stratejik plan yapmay renme sreleri sonunda

  tm kamu kurulular ile birlikte 2008 ylndan itibaren Altnda Milli Eitim Mdrlmz de

  stratejik planlarn yapar hale gelmitir.

  retmenlerimiz rencilerinin renme srelerini gerekletirebilmelerinde

  hazrladklar yllk ders planlar nasl ki bir gerekli bir klavuz ise her trden ynetimler, alanlar,

  retmenler iin stratejik plan yol gstericidir.

  Hangi imknlara sahip olunmuluu ifade eden durum analizleri gelecee ulamada

  alacamz aletleri, SWOT analizi ise kuvvetli ve iyiletirmeye ak alanlarmz, frsatlar,

  tehditleri aa kararak hangi faaliyetler ile stratejik hedeflere ulamada yardm eder.

  zetle imdi ne durumda, gelecekte ne durumda olunaca gsteren 2015-2019 Stratejik

  plann hazrlanmasnda emei geen Altnda le Milli Eitim Mdrl alanlarna,

  retmenlerimize teekkr ederim.

  Erol KARAMEROLU

  Altnda Kaymakam

 • ii

  SUNU

  Dnyada ve lkemizde yaanan hzl ve ok ynl deiim, deien ve eitlenen talepler

  eitim-retim- ynetim sistemimizde daha dinamik ve verimli bir yaplanmay gndeme

  getirmitir. Bu deiim yaanrken Altnda le Milli Eitim Mdrl olarak zerimize deni

  yapmak, gnlk uralarda eitim ve retime ve bunlarn ynetimine stratejik bir vizyonla

  yaklamak mecburiyetindeyiz.

  Trkiye olarak eitim ve retimde dnden ok daha iyi noktadayz. Fakat bu

  yetmemektedir. Kreselleen dnyamzda ekonomik alandaki acmasz rekabette geride

  kalmamann artlarndan birisi de eitim retim alannda stratejik vizyona sahip olmaktr.

  Eitim ve retim hizmetlerinin dier mal ve hizmet reten sektrlerden nemli fark

  paydalarnn oklu olmasdr. Velileri, rencileri, alanlar, toplumu memnun etme mecburiyeti

  hizmet verdiimiz alanda kaliteyi artrmak ve daha iyi seviyelere, mkemmeliyete ulamak iin

  aba sarf etmekteyiz.

  lkemiz hatta kresel dnce perspektifi iinde Altnda le Milli Eitim Mdrlmze

  bal her trden okul ve kurumlardaki paydalarn katk sunduu kalite modeli erevesinde

  kaynaklar koruma, gelitirme bilinci ile eitim-retim ihtiyalarna cevap vermekteyiz. Eitime

  eriebilirlii mmkn klmada mkemmellii aramaktayz. Refahn, gerek kalknma olduu,

  gerek kalknmaya da kaliteli bir eitimle ulalabilir olduunun bilinci ierisindeyiz.

  Durum analizimizde ne durumda olduumuzu, SWOT analizimizde iyi ve iyiletirilmeye ak

  alanlarmz, evre analizimizde frsatlarmz ve tehditleri ve planl dnem sonunda nerede

  olacamz gsteren stratejik planlama bir kalite almamzn ifadesidir.

  lkemizde 5018 sayl kanun ile uygulamaya konulan Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol

  Sisteminin getirdii stratejik ynetim anlay ile kaynaklarn etkili, ekonomik ve verimli

  kullanlmas, effaflk ve hesap verme sorumluluunun artrlmas, faaliyetlerin planlanmas

  hedeflenmitir. Altnda le Milli Eitim Mdrlmzn 2015-2019 dnemini kapsayan

  Stratejik Plan, nceki Stratejik Plan dnemindeki tecrbeler nda katlmcl esas alan bir

  yaklamla hazrlanmtr. Stratejik Plann hazrlanmasnda emei geenlere ve mesai

  arkadalarma teekkr ediyor, tm okul ve kurumlarmza llebilir mkemmel sonular

  getirmesini diliyorum.

  Dr. Zlkarneyin AVCI

  le Milli Eitim Mdr

 • iii

  Eitim kurumlarnn kendilerinden beklenen ilevleri yerine getirebilmeleri, iyi bir

  planlamaya ve bu plann etkin bir ekilde uygulanmasna baldr. Bir olgu olarak deime, tm

  kurumlarda olduu gibi eitim kurumlarnda da; ama, yap ve davran gibi zelliklerin uzun

  dnemde etkisiz hle gelmesine ve evreye uyumunda glklerle karlamasna yol amaktadr.

  Bu nedenle, eitim kurumlarnn zellikle okullarn gelimeleri, evreye uyum salamalar ve

  evreyi deiime hazrlayabilmeleri; yenilik yapmalarn, ak ve da dnk stratejiler

  gelitirmelerini zorunlu hle getirmektedir.

  Dnyadaki gelimeler Trk kamu ynetiminde kapsaml bir yeniden yaplanma ihtiyacn

  ortaya karmtr. Bu erevede, toplumun taleplerine kar duyarl, katlmcla nem veren,

  hedef ve nceliklerini netletirmi, hesap veren, effaf ve etkin bir kamu yaplanmasnn gerei

  olarak Stratejik Ynetim yaklam benimsenmitir.

  Bu kapsamda hazrlanan stratejik plan; bir yandan kurum kltr ve kurum kimlii

  oluumuna, geliimine ve glendirilmesine destek olurken, dier yandan kamu mali ynetimine

  etkinlik kazandracaktr.

  Emrah KO

  le Milli Eitim ube Mdr

 • iv

  NDEKLER SAYFA NO

  KAYMAKAM SUNUU

  LE MLL ETM MDR SUNUU

  UBE MDR SUNUU

  NDEKLER V

  EKLER LSTES V

  TABLOLAR DZN V

  GRAFKLER VE EKLLER LSTES V

  KISALTMALAR V

  GR 1

  I. BLM: STRATEJK PLAN HAZIRLIK SREC 2

  ALTINDA LE MLL ETM MDRL 2015-2019 STRATEJK PLAN HAZIRLIK SREC

  2

  II.BLM: DURUM ANALZ 6

  A. TARH GELM 7

  B. YASAL YKMLLKLER VE MEVZUAT ANALZ 9

  C. FAALYET ALANLARI VE SUNULAN HZMETLER 13

  D. PAYDA ANALZ 18

  E. KURUM VE DII ANALZ 19

  F. ETM VE RETMDE GELM VE SORUN ALANLARI 33

  G. STRATEJK PLAN MMARS 34

  III.BLM: GELECEE YNELM 36

  A. MSYON, VZYON VE TEMEL DEERLER 37

  B. STRATEJK PLAN GENEL TABLOSU 39

  C. TEMA, AMA, HEDEF VE TEDBRLER 40

  IV. BLM: MALYETLENDRME 60

  V. BLM: ZLEME VE DEERLENDRME 62

  A. ALTINDA MEM 2011-2014 STRATEJK PLANININ DEERLENDRMES 63

  B. ALTINDA MEM 2015-2019 STRATEJK PLANI ZLEME VE DEERLENDRME MODEL 65

  C. ALTINDA MEM 2015-2019 STRATEJK PLANI BRM SORUMLULUKLARI

  68

  EKLER 77

 • v

  EKLER LSTES SAYFA

  NO

  EK 1- Altnda le Milli Eitim Mdrl 2015-2019 Stratejik Plan st Kurulu 77

  EK 2- Altnda le Milli Eitim Mdrl 2015-2019 Stratejik Planlama Ekibi 78

 • vi

  TABLOLAR DZN SAYFA

  NO

  Tablo 1: Yasal Ykmllkler Ve Mevzuat Analizi 9

  Tablo 2: Faaliyet Alanlar Ve Hizmetler Kaynak: MEB Mevzuat 13

  Tablo 3: Payda Anketi Katlmc Bilgisi 19

  Tablo 4: Altnda le Milli Eitim Mdrlnn personel durumu 23

  Tablo 5: 2014 Kurum Ynetici ve Personelin Eitim Durumu Dalm 24

  Tablo 6: 2014 retmenlerin Eitim Durumu Ve Says 24

  Tablo:7 Bilgisayar Labaratuvar/ BT snf teknolojik kaynaklar 25

  Tablo 8: Altnda le Milli Eitim Mdrl teknolojik altyap saysal verileri 25

  Tablo 9:Altnda MEM Finansman Kaynaklar Tablosu (2014) 26

  Tablo 10:Altnda MEM Gelir-Gider Tablosu (2014) 26

  Tablo 11: Hizmetii Eitim Durumu 27

  Tablo 12-a: Kurum Kltr Toplantlar 28

  Tablo 12-b: Kurum Kltr Toplantlar 28

  Tablo 13: 2015-2019 Dnemi Tahmini Maliyet Dalm Tablosu 61

  Tablo: 14 zleme ve Deerlendirme Takvimi 66

 • vii

  GRAFKLER VE EKLLER LSTES SAYFA

  NO

  ekil 1: Altnda le Mill Eitim Mdrl Stratejik Planlama Modeli 3

  ekil 2- Stratejik Plan Oluum emas 5

  ekil 3: Altnda le Milli Eitim Mdrl Organizasyon emas 22

  ekil 4- Altnda le MEM zleme ve Deerlendirme 67

 • viii

  KISALTMALAR

  GZFT Gl, Zayf, Frsat Ve Tehdit

  PEST Politik, Ekonomik, Siyasal, Teknolojik

  ASKE Aratrma, Stratejik Planlama Ve Kalite Gelitirme Ekibi

  ARGE Aratrma-Gelitirme

  MEB Mill Eitim Bakanl

  MEM Mill Eitim Mdrl

  HEM Halk Eitim Merkezi

  RAM Rehberlik Ve Aratrma Merkezi

  O lkokul

  OO Ortaokul

  A.L. Anadolu Lisesi

  EML Endstri Meslek Lisesi

  KML Kz Meslek Lisesi

  TML Ticaret Meslek Lisesi

  MTAL Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

  HL mam Hatip Lisesi

  OEM Otistik ocuklar Eitim Merkezi

  KHK Kanun Hkmnde Kararname

  EKYS Eitimde Kalite Ynetim Sistemi

  TKY Toplam Kalite Ynetimi

  MEBBS Mill Eitim Bakanl Biliim Sistemleri

  TUK Trkiye statistik Kurumu

  DYS Dokman Ynetim Sistemi

  YGS Yksek retime Gei Snav

  LYS Lisans Yerletirme Snav

  TEOG Temel Eitimden Ortaretime Gei Sistemi

  STK Sivil Toplum Kurulular

  SGK Sosyal Gvenlik Kurumu

  VHK Veri Hazrlama Kontrol letmeni

  HE Hizmetii Eitim

  AB Avrupa Birlii

 • 1

  GR

  Dnyadaki kalite ynetimi ve performans ynetimi konusundaki gelimeler sonucu 1927ylndan beri yrrlkte

  olan 1050 sayl Muhasebe-i Umumiye Kanunu 10 Aralk 2003dekarlan 5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol

  Kanunuyla deitirilmitir. Yenikanun 2006 yl btesinden balayarak uygulanmaya balanmtr. Bu kanun,

  kamuidarelerinin kalknma planlar, programlar ve benimsedikleri temel ilkeler erevesindegelecee ilikin misyon ve

  vizyonlarn oluturarak stratejik amalar ve llebilir hedeflersaptamalarn, performanslarn nceden belirlenmi

  gstergeler dorultusunda lmelerini vebu srecin izleme ve deerlendirmesini yapmak amacyla katlmc yntemlerle

  stratejik planhazrlamalarn; kurum btelerini de hazrladklar bu stratejik plana gre yapmalarnngrmektedir.

  Kamu Ynetimi Reformu kapsamnda alan, Yksek Planlama Kurulu kararlarnda ve 5018 sayl Kamu Mal

  Ynetimi ve Kontrol Kanununda, kamu kurulularnn stratejik planlarn hazrlamalar ve gelecek dnemlerde kurulu

  btelerini bu planda ngrlen kurulu misyonu, vizyonu, ama ve hedefleri ile uyumlu olacak biimde performans

  programlarna dayal olarak oluturmas gerektii hkme balanmtr.

  Eitim sistemini planlamadan lkenin kalknmasn salamak mmkn olmayacandan Milli Eitim Bakanl

  2009 ylnda tm okul ve kurumlarda stratejik plan hazrlanmas ve uygulanmas srecini balatm olup Milli Eitim

  Bakanl ile Mdrlmzn 2010-2014 tarihli ilk Stratejik Plan 01.01.2010 tarihinde yaymlanmtr. MEB 2015 -

  2019 Stratejik Plan Hazrlk Program dorultusunda Mdrlmz ikinci plan dnemi 2015-2019 yllarn kapsayan 5

  yllk stratejik plann hazrlamtr.

  Stratejik Plan, kamu ynetimlerinin orta ve uzun vadeli amalarn, temel ilke ve politikalarn, hedef ve

  nceliklerini, performans ltlerini, bunlara ulamak iin izlenecek yntemler ile kaynak dalmlarn ieren

  plandr.(DPT, 2006).

  Stratejik Plan, kamu ynetimlerinin orta ve uzun vadeli amalarn, temel ilke ve politikalarn, hedef ve

  nceliklerini, performans ltlerini, bunlara ulamak iin izlenecek yntemler ile kaynak dalmlarn ieren

  plandr.(DPT, 2006).

  Stratejik planlama kurumlarn aadaki drt temel soruyu cevaplandrmasna yardmc olur (DPT,2006).

  Neredeyiz?

  Nereye Gitmek stiyoruz?

  Gitmek stediimiz Yere Nasl Ulaabiliriz?

  Baarmz Nasl zler Eder ve Deerlendiririz?

  Ayrca deien evreye uyum salamak, bilimsel ve teknolojik gelimeleri izlemek, sistematik dnmek,

  ynetimde etkin olmak, okullarn dolaysyla eitim sisteminin, etkinliini artrmak, iyi bir planlama ile mmkndr.

  2015-2019 Stratejik Planmz 05.12.2017 tarihinde, 21.11.2017 tarih ve 19681222 sayl Stratejik Plann

  Gncellenmesine likin Bakan Onay ile ikili eitimin sonlandrlmas, okul ncesi eitimin yaygnlatrlmas ve

  dil retimi asndan mfredattn dzenlenmesi ile ilgili performans gstergeleri ve stratejilerimizde yaplan

  dzenlemelerle gncellenmitir.

  Altnda le Milli Eitim Mdrl 2015-2019 Stratejik Plannn okul/kurumlarmz ve tm

  paydalarmza baarya ulamasn temenni ederiz.

  Altnda le Milli Eitim Mdrl

  Stratejik Planlama Ekibi

 • 2

  ALTINDA KAYMAKAMLII

  LE MLL ETM MDRL

  I.BLM

  STRATEJK PLAN

  HAZIRLIK SREC

 • 3

  2015-2019 STRATEJK PLAN HAZIRLIK SREC

  5018 sayl Kanunda ngrlen ve stratejik plan hazrlamakla ykml kamu idarelerinin ve stratejik

  planlama srecine ilikin takvimin tespiti ile stratejik planlarn, kalknma programlar ve programlarla

  ilikilendirilmesine ynelik usul ve esaslarn belirlenmesi amacyla hazrlanan Kamu darelerinde

  Stratejik Planlamaya likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik in (26.05.2006 tarihli ve 26179 sayl

  Resm Gazete) yaymlanmasn mteakiben Milli Eitim Bakanl Strateji Gelitirme Bakanlnn

  2013/26 nolu Genelgesi ile ikinci dnem stratejik planlama sreci oluturulmutur.

  ekil 1: Altnda le Mill Eitim Mdrl Stratejik Planlama Modeli

  Durum Analizi

  Hazrlk Programnn Oluturulmas Stratejik Planlama Yntem ve Kapsam Stratejik Plan Ekip ve Kurullar

  Stratejik Planlama Takvimi

  Tarihi

  Geliim

  Mevzuat

  Analizi

  Faaliyet

  Alanlar ile Sunulan

  Hizmetler

  Payda

  Analizi

  Kurum i ve Kurum D Analiz

  PEST Analizi

  GZFT Analizi

  st Politika BelgeleriAnalizi

  Sorun ve Geliim Alanlarnn Belirlenmesi

  Vizyonun Belirlenmesi

  Misyonun Belirlenmesi Temel lke ve Deerlerin Belirlenmesi

  Temalarn Belirlenmesi

  Stratejik Amalarn Belirlenmesi

  Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi

  Performans Gstergelerinin

  Belirlenmesi

  Tedbirlerin Belirlenmesi

  Stratejik Plan Mimarisinin Belirlenmesi

  Nihai Stratejik Plan

  Performans Program

  Yllk performans hedefleri ile faaliyet ve projeler

  zleme ve Deerlendirme

  Faaliyet Raporu

 • 4

  lemizde ikinci stratejik planlama almalar, 2015-2019 tarihli programn Ankara Milli Eitim

  Mdrl tarafndan tm ile milli eitim mdrlkleri ile okul/kurumlara 04.12.2013 tarihli ve

  2849925 sayl yazsnn duyurulmasyla balatlmtr.

  le Milli Eitim Mdr efika BER bakanlnda stratejik plan st kurulundaeitiminher

  kademesinden bir ynetici ve ile milli eitim ube mdrlerinin bulunmas salanmtr.

  ube Mdr Serkan KANTEMRn bakanlnda stratejik planlama ekibinderetmen ve

  kurum yneticilerinin de bulunmas salanmtr.

  Ekip yelerinin belirlenmesinde esas olarak kiilerin etki, etkilenme, bilgi ve ilgileri dikkate

  alnm, oluan grupta btn birimlerin temsil edilmesi salanmtr.

  Kurumun ynetici ve alanlaryla eitli aamalarda toplantlar dzenlenip gerekli

  bilgilendirmeler yaplmtr.

  Yaplan planlama dhilinde ilemizdeki 154 okul/kurumdan bir ynetici ve en az bir retmenin

  katld toplantlarda, okul/kurumlara yzyze rehberlik yaplarak stratejik plan hazrlama

  sreci konusunda bilgilendirmeler yaplmtr. Ayrca istekli okul/kurumlardaki 341 ynetici ve

  retmene stratejik planlama kursu verilmitir.

  Durum analizi aamasnda st politika belgeleri (9.Kalknma Plan, 61.Hkmet Program

  Eylem Plan, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Plan, AB Mktesebatna Uyum Program, Vizyon

  2023, Hayat Boyu renme Stratejisi Eylem Plan MEB 2015 2019 Stratejik Plan, Ankara

  MEM 2015 2019 Stratejik Plan ) gzden geirilmitir.

  Payda analizi yaplarak i ve d paydalarmz deerlendirilmi, paydalar belirlenerek payda

  etki matrisi ile nceliklendirme yaplmtr. Payda beklentileri, uyguladmz anket sonularna

  gre analiz edilerek kurumdan beklentiler tespit edilmitir. Kurum alanlarnn grleri alnarak

  GZFT analizi yaplm, kan sonular nem derecesine gre nceliklendirilmitir. Kurum

  liderlerinin katld toplantlarda kurumun varolu nedeni de gz nnde bulundurularak grleri

  alnm Vizyon, Misyon lke ve Deerler gncellenmitir. Bu alma bize, le Milli Eitim

  Mdrlmzn mevcut durumunu gstermitir.

  Durum analizi sonularna gre vizyon, misyon ve deerler oluturulduktan sonra, belirlenen

  temalar dorultusunda ama ve hedefler belirlenmitir.

  2015-2019 yllarn kapsayan Altnda le Milli Eitim Mdrl Stratejik Plan 3 Tema, 3

  Stratejik Ama ve 7Hedeften olumaktadr.

 • 5

  STRATEJK PLAN OLUUM EMASI

  ekil 2- Stratejik Plan Oluum emas

 • 6

  ALTINDA KAYMAKAMLII LE MLL ETM MDRL

  II.BLM

  DURUM ANALZ

 • 7

  Cumhuriyetimizin kuruluuna ahitlik

  eden topraklar snrlar iine alan Altnda

  ilesi iinde yer alan le Milli Eitim

  Mdrl 1984 ylnda Nevzat ZDL

  tarafndan kurulmutur.

  lemizCumhuriyetimizin Bakentinin

  en deerli tarihsel srecini yaam en

  belirgin kltrel eserlere sahiptir. Ankara

  ilk yerleim merkezi olmaya balad

  yllardan itibaren, Altnda blgesinde

  kurulmu ve gelimitir.

  Ankaray Ankara yapan tm deerler Altndadadr. Altndan (Eski Ankarann) tarihi, Kalenin

  tarihiyle zde saylr, bilinen tarihi paleolitik alara kadar uzanyor. Ancak en aydnlatc bulgular

  Hititlerden teye gitmiyor. M.. 40OO-1200 yllarna denk gelen Hititler dneminde Ankara Kalesinin

  kale blmnn yerleime ak olduu biliniyor.

  M.. 547 ylndaki Pers egemenliinden sonra, M.. 281 ylnda Galatlarn eline geen Ankara, bu

  dnemde kale-kent haline dnr. Ankara Kalesinin konumu, yapl ekli, kullanlan talarn zellikleri

  Galatlar tarafndan ina edildiini gsteriyor.

  Ankara, M.. 25 ylnda Roma topraklarna katlr, bulunduu blgenin bakenti niteliini kazanr.

  M.S.1O ylnda Hac Bayram- Veli Camiinin bulunduu yerde mparator Augustus adna bir tapnak ina

  edilir. Yine bu dnemde mparator Augustus Yunan ehir devletlerini (polis) rnek alarak Ankaray 12

  semtten (fle) oluan serbest bir ehir haline dntrr. Ankara, M.S. 395 ylnda Roma

  mparatorluunun ikiye blnmesiyle birlikte 1O73 ylna kadar Bizansllarn ynetiminde kalr.

  1073te kent Trklerin eline geer; 1143te Seluklu Sultan 1.Mesut, 1169da da 2. Klarslan

  tarafndan ynetilir. Kaledeki Alaaddin Camii, Samanpazar semtindeki Arslanhane Camii Seluklu

  dneminden gnmze kalan nemli eserler. 14.yzylda sk sk el deitiren Ankara; lhaniler, Eretna

  Beylii, Ahiler daha sonra da Osmanllarn egemenliine girer, 14O2de de nl Ankara Savana sahne

  olur Osmanl dneminde, nce Byk Anadolu Eyaletinin merkezi, sonra da sancak merkezi olan

  Ankarada sof yapm, debbalk ve kundura retimi olduka geliir, ticaretin gelimesiyle birlikte birok

  han ve bedesten ina edilir.

  A.TARH GELM

 • 8

  Cumhuriyetin kurulmasyla bakent olan Ankara, sahip olduu tarihi mirasn zerine ina edilerek

  bu gnk grnmne ular. lk yerleim merkezi olmaya balad yllardan itibaren Ankara, Altnda

  blgesinde kurulur ve geliir. Kalesi, camileri, hanlar, hamamlar ve evleriyle kale ve civarnda

  yerleilmi bir Anadolu kasabasdr Ankara.

  Altnda, mimarinin yan sra nemli dnrlerin, sanat adamlarnn izlerini de tar. Hac Bayram-

  Veli, Mimar Sinan, Cenab- Ahmet Paa bu nemli dnrlerden birkadr. Bu dnrleri Altnda

  blgesi iinde somutlatran ve gnmze kadar ulatran Hac Bayram- Veli Camii ve Mimar Sinann

  izlerini tayan Cenab- Ahmet Paa Camii en nemli eserlerdendir.

  Altnda dnyann en nemli uygarlk mzelerinden olan Anadolu Medeniyetleri Mzesini de

  iinde barndryor.

  Ayrca Kurtulu, Cumhuriyet, Etnografya, Gar gibi dier nemli mzeler de Altnda snrlar iinde

  yer alr.

  Cumhuriyeti kuran ilk meclis ve Cumhuriyetin simgesi Zafer Ant Altndan merkezi Ulustadr.

  Yzyllardr ayakta kalan 30a yakn Seluklu ve Osmanl dnemi camisi de tm ihtiamlaryla kenti

  sslemeyi srdryor. Sulu Han ticaretiyle, engel Han sanayi mzesiyle, Pirin Han ise kltr ve sanat

  merkezi olarak Altndaa hayat veriyor; Roma Hamam, Augustus Tapna, Julianus Stunu sizleri

  Roma ve Bizans mparatorluklarna doru mistik bir geziye karmak iin bekliyor.

  Ankaraya gelen yerli ve yabanc gezginlerin grmeden gidemeyecei bir yerdir Altnda. Ankara

  Kalesine klr ve Ankara tmyle kubak seyredilir. Kltrel ve tarihsel zenginlikleriyle, camileri,

  kiliseleri ve havrasyla Altnda, Anadolu mozaiinin en zengin rneklerindendir.

 • 9

  Altnda ile Milli Eitim Mdrlne yklenen grev ve sorumluluklar ile

  Mdrlmzn faaliyet alanlarn dzenleyen mevzuat incelenerek, yasal ykmllkler ve mevzuat

  analizi listesi oluturulmutur. Yasal ykmllkler ve mevzuat analizi sonular Mdrlmzn

  faaliyet alanlarnn belirlenmesine ve misyonumuzun oluturulmasna katk salamtr.

  Altnda le Milli Eitim Mdrlnn yasal yetki, grev ve sorumluluklar, bata T.C.

  Anayasas olmak zere 1739 sayl Milli Eitim Temel Kanunu ve 652 sayl Milli Eitim Bakanlnn

  Tekilat ve Grevleri Hakknda KHK hkmlerine dayanlarak 28471 sayl Resmi Gazetede yaymlanan

  Milli Eitim Bakanl l ve le Milli Eitim Mdrlkleri Ynetmelii esaslarna gre belirlenmektedir.

  A. Ynetim Hizmetleri

  1) Kanun, tzk, ynetmelik, ynerge, genelge, pln, program ve amirlerce kendilerine verilen grevleri

  yapmak,

  2) Bulunduu grev alanndaki mill eitim hizmetlerini incelemek, grev alanna giren okul ve

  kurumlarn ihtiyalarn tespit ederek kendi yetkisi dhilinde olanlar yapmak, olmayanlar yetkili

  makamlara bildirmek.

  B. nsan Kaynaklar Hizmetleri

  1.Mdrlne bal her tr ve derecedeki kurumlarnda grevli personel iin retmen bilgi defteri ve

  formlarn tutmak, bu konuda l ile koordinasyonu salamak, mevcut retmen saylarn ve gelecek

  retim ylnn retmen ve dier personel ihtiyacn ilgili makamlara bildirmek.

  2. l iinde nakil isteyen retmenlerin grev yeri taleplerini il Milli Eitim Mdrlne sunmak

  3. lk ve orta dereceli okullar ve eitim kurumlarna ynetici atama ilemlerini usulne uygun yrtmek

  4. htiya halinde vekil ve cretli retmen grevlendirilmesini l Makamna teklif etmek ve alnacak

  onay dorultusunda ilem yapmak.

  5. retmen ve dier personelin terfi, izin, adaylk, emeklilik gibi zlk haklarna ilikin ilemlerden

  yetkisi dahilinde olanlarn sonulandrlmasn salamak.

  6. retmen ve dier personelin disiplinle ilgili ilemlerini usulne gre yapmak.

  7. Szlemeli personelin i ve ilemlerini yrtmek.

  8. Emekliye ayrlmalar gerekenlerle, emekliye ayrlmak isteyenlerin ilemlerini yapmak.

  9. Personelin zlk haklarna ilikin tahakkuk ve mutemetlik ilerini yrtmek.

  10.retmen ve dier personelin hizmetii eitimi iin gerekli ilemleri yaparak ilgili makama iletmek.

  C. Eitim-retim Hizmetleri

  B. YASAL YKMLLKLER VE MEVZUAT

  ANALZ

 • 10

  1. Kanun, tzk, ynetmelik, ynerge, program, genelge ve amirlerle tespit edilen eitim amalarnn

  okul ve kurumlarda gerekletirilmesini salamak.

  2. Grev alanndaki okul ve kurumlarda eitim faaliyetlerinin Atatrk ilke ve inklplar dorultusunda

  yrtlmesini takip etmek, okul ve kurumlar ile rencilerin her trl blc, ykc ve zararl etkilerden

  korunmasn salayc tedbirler almak.

  3. renciler ve genleri kumar, iki, sigara, uyuturucu maddeler ve yasaklanm yaynlardan korumak

  iin gerekli tedbirleri almak ve dikkate deer grlen durumlar ilgili makamlara bildirmek.

  4.HEMlerinin, okuma odalarnn ve mesleki eitim merkezlerinin almasn, almasn, gelimesini,

  denetlenmesini salamak, almalarn daha verimli olmas iin gerekli tedbirleri almak, yaygn eitim

  kurumlarnda grevlendirilecek retmenlerin grev yerlerinin belirlenmesine ynelik ileri yapmak.

  5. Grev alanndaki toplum kalknmasna ilikin plan ve programlarn hazrlanmasna ve uygulanmasna

  katlmak, ilgililerle devaml ibirlii yapmak.

  6. raklk ve yaygn eitim faaliyetlerinin gelitirilmesi ve yaygnlatrlmas iin gerekli olan bina,

  tesis, ara ve gereleri zamannda salamak, bu amala eitli kurumlarn bina, tesis ve imknlarndan

  yararlanmak.

  7. rgn eitim sistemine girmemi, herhangi bir eitim kademesinden ayrlm veya bitirmi

  vatandalarn yaygn eitim yoluyla genel, mesleki ve teknik alanlarda eitilmelerini salamak, hizmeti

  yaygn eitime ait mevzuata gre yrtmek.

  8. Okullarda Rehberlik Servislerinin kurulmasn, bunlarn personel, ara, gere ve benzeri bakmdan

  gelitirilmesini ve bu hizmetlerin mevzuata gre yrtlmesini salamak.

  9. zel eitime muhta ocuklarn eitimi ile ilgili tedbirleri almak.

  10. RAMlarn grevlerini yrtmelerinde resmi ve zel okul, kurum ve birimler arasnda i birlii ve

  koordinasyonu salamak.

  11.lkokuldan itibaren rencilerin mesleki ilgi ve yetenekleri dorultusunda ynlendirilmelerine ve

  verimli alma alkanl kazanmalarna ynelik tedbirler almak.

  12. Bakanla bal her tr ve derecedeki rgn ve yaygn eitim kurumlarnn, ders ve laboratuvar ara

  ve gereleri ile bunlarn donatmna ve basl eitim malzemelerine ait ihtiyalar tespit etmek, planlamak

  ve ilgili yerlere iletmek.

  13. Yurt dnda renim grrken yurda dnen, ilk ve orta dereceli okul rencilerinin denklik

  ilemlerinin mevzuata gre yrtlmesini salamak.

  14.zel okul, kurs, renci yurdu, pansiyon ve benzeri kurumlar amak zere bavuranlarn isteklerini

  incelemek ve gereklerini erine getirmek.

  15. Eitim ve retim kurumlarnn almas, kapatlmas ve bunlara ad verilmesi ilerini yrtmek.

  16. Trk dili, Trk tarihi, Trk kltr ve gzel sanatlar alanndaki almalar ile yakndan ilgilenerek,

  almalarn faydal bir ekilde yrtlmesini salamak.

  17. Danma vb. kurullarn mevzuata uygun olarak almasn salamak.

 • 11

  18. renci disiplin durumunu takip etmek, disiplinsizlii nleyici tedbirler almak, renci st disiplin

  kurulu hizmetlerini yrtmek.

  19. Okul ve kurumlarda toplum ve insan sal ile ilgili halka ak kurs, seminer ve konferanslar

  dzenlemek.

  20. Mdrlne bal okul ve kurumlarda rencilerin periyodik tarama ve alama ilemlerinin

  zamannda yaplmasn, genlie ve sporcu rencilere gerekli salk hizmetlerinin verilmesini

  salamak.

  21. Okul ve kurumlarda eitim programlarnn uygulanmas srasnda grlen aksaklklar tespit etmek,

  dzeltilmesi iin ilgili makamlara rapor sunmak.

  22. Bakanla bal resmi, zel okul ve kurumlarn verdikleri diploma ve belgeleri incelemek, onaylamak

  ve bunlara ait evraklar arivlemek.

  23. Genlerin ve rencilerin serbest zamanlarn sosyal, kltrel, sportif, izcilik, halk oyunlar vb.

  amatr faaliyet alanlarnda deerlendirmelerine ynelik alma ve hizmetleri yrtmek.

  24. Okul ii ve okullar aras beden eitimi ve spor faaliyetlerini organize etmek ve yrtmek.

  25.Basnda yer alan eitim ve retimle ilgili yerel haberleri deerlendirerek gereini yerine getirmek.

  26. Milli ve mahalli bayramlarn programlarnn yaplmas, uygulanmas ve sonularnn

  deerlendirilmesine ilikin ilerle ilgili verilen grevleri yapmak.

  27. raklk ve Mesleki Eitim Kanununa ve bu kanuna gre karlm dier mevzuata gre ileri

  yrtmek, eitim merkezlerinde rak, kalfa ve ustalarn genel ve mesleki eitimlerini salamak.

  28. Okul Aile Birliklerinin usulne uygun olarak almalarn salamak.

  29. Okul ve kurumlarda eitici almalarn ynetmeliine gre yaplan almalar denetlemek, rnek

  almalar evreye duyurmak ve tevik edici yarmalar dzenlemek.

  30. Okul ve kurumlarda salk, beslenme, trafik vb. hizmetlerle ilgili eitim ve retim programlarnn

  uygulanmas iin tedbirler almak.

  D. Bte-Yatrm Hizmetleri

  1.le snrlar iindeki l ve Bakanla ait veya tahsisli bina, tesis, ara ve gereler ile l ve Bakanln

  dier imknlarndan, btn okul ve kurumlarn bir program dhilinde dengeli olarak faydalanmasn

  salamak.

  2. Okul ve kurumlar iin arsa temin etmek ve eitim tesislerinin yapm, bakm ve onarm ilerini

  yrtmek.

  3. Okul ve kurumlardan gelecek bte tekliflerini incelemek, deerlendirmek ve gerekli denein

  salanmas iin ilgili makamlara teklifte bulunmak

  4. Genel Bteden Mdrlmze ayrlan deneklerin mevzuata uygun olarak datm ve sarf

  ilemlerini yapmak ve bu konudaki ilemleri denetlemek.

  5. Grev alanndaki yatrmlarla ilgili olarak taslak programlar usulne uygun olarak hazrlamak ve

  zamannda ilgili makamlara iletmek.

 • 12

  6. programa alnan yatrmlarn zamannda ihale edilmesi ve bitirilmesi iin gereken ileri yapmak ve

  yaptrmak.

  7. Ayniyat talimatnamesi gerei olan i ve ilemleri yapmak.

  8. Dier her trl parasal iler ve rencilerin burs vb. i ve ilemlerini yapmak.

  E. Aratrma-Planlama-statistik Hizmetleri

  1.Genel nfus saymlarna gre deerlendirme yapmak, muhtemel renci art ve ilgisini tespit etmek,

  bu tespitlere gre okul yapm ve dalmn planlamak.

  2. Her trl istatistiki bilginin toplanmasn, deerlendirilmesini salamak ve bunlarla ilgili formlar

  hazrlamak ve gelitirmek.

  3.Okul ve kurumlarn bina, ara ve gere durumlarn gsteren istatistik ve kartlarn tutulmasn

  salamak.

  4. le genelinde okullarn baar, disiplin vb. durumlarn takip etmek ve deerlendirmek.

  5. renci ve retmenlerin okullar itibariyle dengeli bir ekilde dalmn salamak iin gerekli

  aratrmay yapmak.

  6. Hizmetlerin abuk ve verimli yrtlmesini salamak iin aratrma ve planlama yapmak.

  Tablo 1: Yasal Ykmllkler Ve Mevzuat Analizi Kaynak: MEB Mevzuat

 • 13

  2015-2019 Stratejik Plan hazrlk srecinde Mdrlmzn faaliyet alanlar ve sunulan hizmetlerin

  belirlenmesine ynelik almalar yaplmtr. Bu kapsamda ubelerin yasal ykmllkleri, standart

  dosya plan ve kamu hizmet envanteri incelenerek Mdrlmzn sunulan hizmetleri tespit edilmi ve

  sekiz faaliyet alan altnda gruplandrlmtr.

  Mdrlmzn faaliyet alanlar ve sunulan hizmetleri;

  ETM VE RETM

  1) Eitimde frsat eitliini salamak, 2) Eitim retim programlarnn uygulanmasn salamak, uygulama rehberleri hazrlamak,

  3) Ders kitaplar, retim materyalleri ve eitim ara-gerelerine ilikin ilemleri yrtmek, etkin

  kullanmlarn salamak,

  4) Eitime eriimi tevik edecek ve artracak almalar yapmak, 5) Eitim hizmetlerinin yrtlmesinde verimlilii salamak,

  6) Eitim kurumlar ve rencilere ynelik aratrma, gelitirme ve saha almalar yapmak,

  7) Eitim moral ortamn, okul ve kurum kltrn ve renme srelerini gelitirmek, 8) Eitime ilikin projeler gelitirmek, uygulamak ve sonularndan yararlanmak,

  9) Kamu ve zel sektr eitim paydalaryla i birlii iinde gerekli i ve ilemleri yrtmek,

  10) Eitim hizmetlerinin gelitirilmesi amacyla Bakanla tekliflerde bulunmak, 11) Etkili ve renci merkezli eitimi gelitirmek ve iyi uygulamalar tevik etmek,

  12) Okul ncesi eitimi yaygnlatracak ve gelitirecek almalar yapmak,

  13) lkretim rencilerinin maddi ynden desteklenmesini koordine etmek,

  14) Yksekretimle ilgili Bakanlka verilen grevleri yerine getirmek, 15) Yksekretime giri snavlar konusunda ilgili kurum ve kurulularla i birlii yapmak.

  16) Mesleki ve teknik eitim-istihdam ilikisini yerelde salamak ve gelitirmek,

  17) 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayl Mesleki Eitim Kanunu kapsamnda raklk eitimi ile ilgili i ve ilemleri yapmak,

  18) Meslek ve teknik eitimin yerel ihtiyalara uygunluunu salamak,

  19) Din kltr ve ahlak bilgisi eitim programlarnn uygulanmasn salamak,

  20) Semeli din eitimi derslerini takip etmek, uygulanmasn gzetmek, 21) Din eitiminde kullanlan ders kitab ve materyallerin teminini koordine etmek,

  22) Bakanlk tarafndan oluturulan zel eitim ve rehberlik politikalarn uygulamak,

  23) Resmi eitim kurumlarnca yrtlen zel eitimin yaygnlamasn ve gelimesini salayc almalar yapmak,

  24) zel eitim programlarnn uygulanma srelerini izlemek ve deerlendirmek,

  25) Bilim sanat merkezleriyle ilgili i ve ilemleri yrtmek, 26) Rehberlik ve aratrma merkezlerinin nitelikli hizmet vermesini salamak,

  27) Rehberlik ve aratrma merkezlerinin lme aralarn salamak,

  28) Mobil rehberlik hizmetlerinin uygulanmasn salamak,

  29) Madde bamll, iddet ve benzeri konularda toplum temelli destek salamak, 30) Engelli rencilerin eitim hizmetleri ile ilgili almalar yapmak,

  31) Rehberlik ve kaynatrma uygulamalarnn yrtlmesini salamak,

  32) Rehberlik servislerinin kurulmasna ve etkin almasna ynelik tedbirler almak, 33) zel yetenekli bireylerin tespit edilmesini ve zel eitime eriimlerini salamak,

  34) zel yetenekli bireylerin eitici eitimlerini planlamak ve uygulamak,

  35) zel yetenekli birey eitimine ilikin aratrma, gelitirme ve planlama almalar yapmak,

  C. FAALYET ALANLARI VE SUNULAN

  HZMETLER

 • 14

  36) rgn eitim alamayan bireylerin bilgi ve becerilerini gelitirici tedbirler almak,

  37) Hayat boyu renmenin imkn, frsat, kapsam ve yntemlerini gelitirmek,

  38) Yetikinlere ynelik yaygn meslek eitim verilmesini salamak,

  39) renme frsat ve imknlarn destekleyici almalar yapmak, 40) Beceri ve hobi kurslar ile kltrel faaliyetlerle ilgili i ve ilemleri yrtmek,

  41) ocuk, gen ve aileler ile ilgili eitim ve sosyo-kltrel etkinlikler yapmak,

  42) Ak retim sistemi ile ilgili uygulamalar yrtmek, 43) Edinilen bilgilerin denkliine ilikin i ve ilemleri yrtmek,

  44) Mesleki Yeterlilik Kurumuyla ilgili i ve ilemleri yrtmek,

  45) zel retim kurumlaryla ilgili Bakanlk politika ve stratejilerini uygulamak,

  46) zel retim kurumlarnca yrtlen zel eitimin gelimesini salayc almalar yapmak, 47) Engellilerin zel eitim giderleriyle ilgili i ve ilemleri yrtmek,

  48) 8.2.2007 tarihli ve 5580 sayl zel retim Kurumlar Kanunu kapsamnda yer alan kurumlarn

  al, kapan, devir, nakil ve dier i ve ilemlerini yrtmek, 49) zel yurtlara ilikin i ve ilemleri yrtmek,

  50) zel retim kurumlarndaki rencilerin snav, cret, burs, diploma, disiplin ve benzeri i ve

  ilemlerini yrtmek, 51) zel okullarn arsa tahsisi ile tevik ve vergi muafiyetiyle ilgili i ve ilemlerini yrtmek,

  52) Kursiyerlerin snav, cret, sertifika ve benzeri i ve ilemlerini yrtmek,

  53) zel retim kurumlarn ve zel yurtlar denetlemek, sonular raporlamak ve deerlendirmek,

  54) zel retim kurumlarnda retim materyallerinin kullanmyla ilgili sreleri izlemek, deerlendirmek,

  55) zel eitim ve zel retim srelerini izlemek ve deerlendirmek,

  56) rencilerin daha fazla baar salamalarna ilikin faaliyetler yrtmek.

  YNETM VE DENETM 1) le Mill Eitim Mdr hari ynetici, retmen ve dier memurlarn denetim hizmetlerini yrtmek,

  2) nceleme, soruturma veya n inceleme raporlaryla ilgili i ve ilemleri yrtmek, 3) retmen ve yneticilerin uyum eitimi ve geliimlerine ynelik almalar yapmak, 4) Eitim-retim ve ynetim alanlarn gelitirici aratrma ve almalar yapmak, 5) Mal, hukuk ve fikr haklar konusundaki uyumazlklara ilikin i ve ilemleri yrtmek, 6) Adl ve idar davalar ile tahkim yarglamas ve icra ilemlerinde Kaymakaml temsil etmek, 7) Dava ve icra ilemlerini yrtmek, anlamazlklar nleyici hukuki tedbirleri almak, 8) Hizmet satn alma yoluyla yaptrlan dava ve icra takiplerini izlemek ve denetlemek, 9) Soruturma ve inceleme raporlarna ilikin i ve ilemleri yrtmek, 10) Disiplin kuruluna girecek dosyalarn i ve ilemlerini yapmak, 11) Adl ve idar makamlardan gelen n inceleme i ve ilemlerini yrtmek, 12) dar, adl ve icra davalaryla ilgili yazmalar yapmak, 13) dar ve adl itirazlar ile ilgili i ve ilemleri yrtmek, 14) Mevzuat takip etmek, uygulanmasn gzetmek, 15) Mevzuat ve hukuki konularda birimlere gr bildirmek, 16) zel retim kurumlarn ve zel yurtlar inceleme, soruturma raporlarn hazrlamak

 • 15

  ARATIRMA, GELTRME, PROJE VE PROTOKOLLER

  1) le dzeyinde i takvimini hazrlamak, 2) le stratejik planlarn hazrlamak, gelitirmek ve uygulanmasn salamak, 3) Hkmet programlarna dayal eylem plan ile ilgili ileri yrtmek, 4) Kalknma planlar ve yl programlar ile ilgili ilemleri yrtmek, 5) Faaliyetlerin stratejik plan, bte ve performans programna uygunluunu salamak, 6) Hizmetlerin etkililii ile vatanda ve alan memnuniyetine ilikin almalar yapmak, 7) Bte ile ilgili i ve ilemleri yrtmek, 8) Ayrntl harcama programn hazrlamak, 9) Nakit demelerin planlamasn yapmak, demeleri izlemek, 10) Mal durum ve beklentiler raporunu hazrlamak, 11) Kamu zarar ile ilgili i ve ilemleri yrtmek, 12) Yatrmlarla ilgili ihtiya analizlerini yapmak, verileri hazrlamak, 13) Performans programyla ilgili i ve ilemleri yrtmek, 14) Okul-aile birlikleri ile ilgili i ve ilemleri yrtmek, 15) Eitim kurumu, bina veya eklentileri ile derslik ihtiyalarn tespit etmek, 16) statistik verileri ilgili birimlerle ibirlii iinde ulusal ve uluslararas standartlara uygun ve eksiksiz toplamak, gncelletirmek, analiz etmek ve yaymlamak,

  17) Eitim kurumlar, ynetici, retmen ve alanlar iin belirlenen performans ltlerinin uygulanmasn izlemek, yerel ihtiyalara gre performans ltleri gelitirmek ve uygulamak, 18) lgili birimlerle koordinasyon salayarak vatanda odakl ynetimin oluturulmas, idarenin gelitirilmesi, ynetim kalitesinin artrlmas, hizmet standartlarnn belirlenmesi, i ve karar srelerinin

  oluturulmas ile brokrasi ve krtasiyeciliin azaltlmasna ilikin aratrma gelitirme faaliyetleri

  yrtmek, 19) Eitime ilikin aratrma, gelitirme, stratejik planlama ve kalite gelitirme faaliyetleri yrtmek, 20) Eitime ilikin projeler hazrlamak, uygulamak, 21) le mill eitim mdrlkleri ile eitim kurumlarnn proje hazrlama ve yrtme kapasitesini gelitirici almalar yapmak,

  22) Aratrma ve uygulama projelerinde finansal ve mal ynetimi izlemek, raporlamak..

  FZK VE TEKNOLOJK ALTYAPI

  1) Yayn faaliyetlerini yrtmek, 2) Ders ara ve gereleri ile donatm ihtiyalarn temin etmek, 3) cretsiz Ders Kitab Temini Projesini yrtmek, 4) Tanr ve tanmazlara ilikin i ve ilemleri yrtmek, 5) Depo i ve ilemlerini yrtmek, 6) Lojmanlar ile ilgili i ve ilemleri yrtmek, 7) retmenevleri ve sosyal tesislerle ilgili i ve ilemleri yrtmek, 8) Dner sermaye i ve ilemlerini yrtmek, 9) Temizlik, gvenlik, snma, aydnlatma, onarm ve tama gibi ilemleri yrtmek, 10) Satn alma i ve ilemlerini yrtmek, 11) Tahakkuk ilemlerine esas olan onaylar almak ve ilgili dier ilemleri yrtmek, 12) Genel evrak ve ariv hizmetlerini yrtmek. 13) Yapm programlar ile ilgili i ve ilemleri yrtmek, 14) Eitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyalarn nceliklere gre karlamak, 15) Halk katks ile yaplacak eitim yaplarna ilikin i ve ilemlere ilikin i ve ilemleri yrtmek, 16) hale edilen yatrmlar izlemek, planlanan sre ierisinde hizmete sunulmalarn salamak, 17) Onarmlara ilikin i ve ilemleri yrtmek, 18) Yaplan ihalelere ait projelerin denee esas dosyalarnn hazrlanmasna ilikin i ve ilemleri yrtmek,

  19) Projelere gre idar ve teknik ihale artnamelerinin hazrlanmasna ilikin i ve ilemleri yrtmek, 20) Hak edilere ilikin i ve ilemleri yrtmek,

 • 16

  21) Eitim kurumlarndaki eitim retim hizmet alanlar dndaki hizmet ve alanlarn iletme devri karlnda eitim retim tesislerinin szleme ile gerek veya zel hukuk tzel kiilerine

  yenilettirilmesi veya yeniden yaptrlmasna ilikin i ve ilemleri yrtmek,

  ULUSLARARASI LKLER

  1) Ulusal ve uluslararas aratrma ve projeleri takip etmek, sonularndan yararlanmak,

  2) Aznlk okullar, yabanc okullar ve milletleraras okullara ilikin i ve ilemleri yrtmek,

  3) Yurt dnda eitim alan rencilerle ilgili i ve ilemleri yrtmek.

  BLMSEL, KLTREL, SANATSAL VE SPORTF FAALYETLER

  1) Rehberlik ve yneltme/ynlendirme almalarn planlamak, yrtlmesini salamak,

  2) rencilerin eitim kurumlarna aidiyet duygusunu gelitirmeye ynelik almalar yapmak,

  yaptrmak ve sonularn raporlatrmak, 3) rencilerin ulusal ve uluslararas sosyal, kltrel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilikin i ve

  ilemlerini yrtmek,

  4) rencilerin okul baarsn artracak almalar yapmak, yaptrmak,

  5) rencilerin eitim sistemi dnda braklmamasn salayacak tedbirleri almak, 6) rencilerin okul d etkinliklerine ilikin almalar yapmak, yaptrmak,

  7) Sporcu rencilere ynelik hizmetleri planlamak, yrtlmesini salamak.

  LME DEERLENDRME VE SINAV

  1) me ve deerlendirme i ve ilemlerini birimlerle ibirlii ierisinde yrtmek, 2) Snavlarn uygulanmas ile ilgili organizasyonu yapmak ve snav gvenliini salamak, 3) Snav komisyonunun sekretarya hizmetlerini yrtmek, 4) retim programlarn teknik ynden izlemek ve sonularn deerlendirmek, 5) Eitim faaliyetlerinin iyiletirilmesine ynelik teknik zmlere ve yerel ihtiyalara dayal uygulama

  projeleri gelitirmek ve yrtmek,

  6) Yeniliki eitim ve teknoloji destekli eitim uygulamalar iin yeniliki zmler hedefleyen proje ve aratrmalarda birimlere ve resmi ve zel kurumlara ilikin i ve ilemleri yrtmek,

  7) lgili birimler ile ibirlii iinde proje ve aratrma sonularnn yeni uygulamalara yn vererek srdrlebilir i srelerine dnmn salamak,

  8) Eitim ara ve ortam standartlarnn uygunluk testlerine ilikin i ve ilemleri yrtmek, 9) Uzaktan eitim ile ilgili i ve ilemleri yrtmek, 10) Eitim biliim an iletmek ve gelitirmek, eriim ve paylam yetkilerini ynetmek, 11) Tedarikilerin eitim materyalleri ve e-ierik projelerini incelemek ve deerlendirmek, 12) Eitim teknolojileriyle ilgili bte ve yatrm planlamalarn yapmak, 13) Biliime ilikin Bakanlk ve dier birim projelerine ilikin i ve ilemleri yrtmek, 14) Kamu biliim standartlarna uygun zmler retmek, 15) Haberleme, veri ve bilgi gvenliini salamak, 16) Eitim biliim ann kullanmnn yaygnlatrlmasn salamak, 17) Biliim hizmetlerine ve internet sayfalarna ilikin i ve ilemleri yrtmek, 18) Elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarna ilikin i ve ilemleri yrtmek, 19) Bilgi ilem ve otomasyon ihtiyacnn karlanmasna destek salamak ve iletimini yapmak, 20) statistik verilerin saklanmasna ilikin teknik i ve ilemleri yrtmek,

  21) ar sistemleri kurulmasna ve iletilmesine ilikin i ve ilemleri yrtmek

  NSAN KAYNAKLARI YNETM 1) nsan kaynaklaryla ilgili ksa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmak,

  2) Norm kadro i ve ilemlerini yrtmek,

  3) l/ile zlk dosyalarnn muhafazasn salamak,

  4) zlk ve emeklilik i ve ilemlerini yrtmek, 5) Disiplin ve dl ilemlerinin uygulamalarn yapmak,

  6) Gvenlik soruturmas ve ariv aratrmas ilemlerini yrtmek,

  7) Yneticilik formasyonunun gelimesini salayc faaliyetler yrtmek, 8) Personelin eitimlerine ilikin i ve ilemleri yapmak,

 • 17

  9) Aday retmenlerin uyum ve adaylk eitimi programlarn uygulamak,

  10) retmen yeterlilii ve i baarm dzeyini iyiletirici hizmet ii eitimler yapmak,

  11) retmen yeterliliklerine ilikin Bakanla geri bildirim ve nerilerde bulunmak,

  12) retmenlerin hizmet ii eitimlerine ynelik ulusal ve uluslararas gelimeleri izlemek, 13) retmenlerin meslek geliimiyle ilgili aratrma ve projeler yapmak ve uygulamak,

  14) retmenlerin meslek geliimine ynelik yerel dzeyde etkinlikler dzenlemek,

  15) Yneticilerin, retmenlerin ve dier personelin atama, yer deitirme, askerlik, alan deiiklii ve benzeri i ve ilemlerini yapmak,

  16) Personelin pasaport ve yurt d i ve ilemlerini yrtmek,

  17) Sendika ve konfederasyonlarn il temsilcilikleriyle iletiim salamak,

  18) 25.6.2001 tarihli ve 4688 sayl Kamu Grevlileri Sendikalar Kanunu kapsamndaki grevleri yrtmek.

  Tablo 2: Faaliyet Alanlar Ve Hizmetler Kaynak: MEB Mevzuat

 • 18

  Katlmclk stratejik planlamann temel unsurlarndan biridir. Kuruluun etkileimiinde

  olduu taraflarn grlerinin dikkate alnmas stratejik plannsahiplenilmesini salayarak uygulama

  ansn artraca dnlmektedir. Dier yandan, kamuhizmetlerinin yararlanc ihtiyalar

  dorultusunda ekillendirilebilmesi iinyararlanclarn taleplerinin bilinmesi nem tar.

  Altnda le Milli Eitim Mdrlnn rn ve hizmetleri ile ilgisi olan, kurumu dorudan ya

  da dolayl, olumlu ya da olumsuz etkileyen kii, kurum ve kurulular tanmlanmtr. Kurum ii payda

  kimliini ayn kurumda alan birim ya da kiiler oluturmutur. Kurum d paydalar ise kurumun rn ya

  da hizmetlerinden nihai olarak yararlanan kii ya da gruplardr.

  Payda analizi aada belirtilen taraflar dikkate alnarak yaplmtr.

  - alanlar (Kurum mensuplar),

  - Paydalar/hizmetten yararlananlar (Hizmetten faydalananlar),

  - Stratejik ortaklar (Zorunlu olmayan karlkl yarara dayal iliki),

  - birlii iinde olduumuz kurulular (rn ya da hizmeti reten kurulu)

  Payda analizi ile stratejik planlama srecine girdi oluturulmas, plann paydalarn beklentileri

  dorultusunda ekillenmesi ve taraflarca sahiplenilmesi salanacaktr. Altnda le Milli Eitim

  Mdrlnn payda analizi aada sunulmaktadr.

  - Altnda le Milli Eitim Mdrl 8 farkl eitim-retim blgesinden olumaktadr.

  - Bu blgeler arasndan 2 lkokul, 3 Ortaokul, 2 Anadolu Lisesi, 1 Sosyal Bilimler Lisesi, 2 Meslek

  Lisesi, 1 Anaokulu, 2 Mesleki Eitim Merkezi payda gr almak zere seilmitir.

  - Her bir okuldan en az 1 renci, 1 veli, 10 retmen ve tm idarecilerden olmak zere anket

  uygulama yoluyla payda gr alnmtr.

  Payda Grlerinin alnmas iin paydalara aadaki sorular yneltilmitir;

  - Kurumumuzun hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin iin nemlidir?

  - Kurumumuzun olumlu bulduunuz ynleri nelerdir?

  - Kurumumuzun iyiletirilmesi gereken ynleri nelerdir?

  - Kurumumuzdan beklentileriniz nelerdir?

  - Varsa belirtilmesi gereken dier hususlar nelerdir?

  Kurumumuzun payda listesi, rn, hizmet, faaliyet alanlar listesinden yola karak

  oluturulmutur. Payda listesinde irtibat kurulacak kurumlar spesifik olarak gsterilmitir. Paydalar etki

  nem derecesine gre sralanm olup, etki ve nem derecesini kaybeden kurum/kurulular listeden

  kartlarak nihai liste oluturulmu ve sralamaya yanstlmtr.

  D. PAYDA ANALZ

 • 19

  PAYDA ANALZ VE GRLER

  Altnda le Milli Eitim Mdrlnn rn ve hizmetleri ile ilgisi olan, kurumu dorudan ya

  da dolayl, olumlu ya da olumsuz etkileyen kii, kurum ve kurulular tanmlanmtr. Kurum ii payda

  kimliini ayn kurumda alan birim ya da kiiler oluturmutur.

  Payda analizi aada belirtilen taraflar dikkate alnarak yaplmtr.

  - alanlar (Kurum mensuplar) ,

  - Paydalar/hizmetten yararlananlar (Hizmetten faydalananlar) ,

  - Stratejik ortaklar (Zorunlu olmayan karlkl yarara dayal iliki),

  - Temel ortaklar (Mevzuatla belirlenmi idari ba olanlar),

  - birlii iinde olduumuz kurulular (rn ya da hizmeti reten kurulu)

  Altnda le Milli Eitim Mdrlnn faaliyetlerimizi lmek zere, ube mdrleri, le

  Milli Eitim Mdrlnde alan efler, memurlar, okul mdrleri ve mdr yardmclar ve

  retmenlere ynelik i payda anketi uygulanmtr.

  Hangi faaliyetlerimiz ve hizmetlerimizin memnuniyet dzeyi, Olumlu ve olumsuz ynlerimiz,

  gelitirmemiz gereken ynlerimiz, Altnda le Milli Eitim Mdrl'nden beklentiler, le Milli

  Eitim Mdrlnn dier hizmetleri veya faaliyetlerine ilikin bilgi dzeyi, son 5 yl ierisinde le

  Milli Eitim Mdrl'mzn yapt baarl almalar ve baaramadmz almalar ile ilgili

  sorular sorulmu, alnan grler GZFT analizi ierisinde yer alm, ayrca misyonumuz, vizyonumuz

  ve temel deerlerimizin belirlenmesinde kullanlmtr. (Tablo 3: Payda Anketi Katlmc Bilgisi)

  PAYDA ANKET KATILIMCI BLGS

  Unvan

  Ankete Katlan Eitim Durumu

  Says Doktora Yksek

  Lisans Lisans n lisans Lise

  ube Mdr 4 1 3

  Okul Mdr 53 5 48

  Mdr Bayardmcs 16 7 9

  Mdr Yardmcs 87 12 75

  retmen 244 6 35 195 8

  le MEM ef 7 1 3 3

  le MEM Memur 13 2 3 8

  Toplam 424 6 61 335 14 8

  Tablo 3: Payda Anketi Katlmc Bilgisi Kaynak: http:// altindag.meb.gov.tr

  E. KURUM VE KURUM DII ANALZ

 • 20

  PAYDA GRLER DEERLENDRME SONULARI

  Altnda le Milli Eitim Mdrl 2015-2019 Stratejik Plann hazrlamak iin ihtiya

  duyulan verileri derlemek amacyla yaplan anketlerde Mdrlmz paydalarnn alglar, grleri ve

  deerlendirmeleri alnmtr. Anket sonucunda kan temel sorun alanlar ve paydalarn verdikleri

  cevaplarn oranlar aadaki gibidir:

  Mdrlmze bal okul yneticilerine yaplan payda anket sonular incelendiinde temel

  sorun alanlar, gl ve zayf ynler, verdikleri sorulara verdikleri yantlar incelendiinde gl ynlerden

  letiim-Haberleme-Toplant;%93 , Eitim-retim; %93 , gr ve nerilerin dinlenmesi % 82

  , gr ve nerilerin dikkate alnmas % 76, sorunlarn zmnde inisiyatif alma olanann

  bulunmas %81 ; zayf ynler ise personelin kariyerine destek olma durumu %60 , duyurularn

  zamannda iletilmesi %63, Hizmet i Eitim;%47 , baarl yneticilerin dllendirilmesi %59

  katlma dzeyleri ortaya kmtr.

  Mdrlmze bal okul ve ile yneticilerine yaplan ankette ak ulu sorular sorulmu

  yneticilerin vermi olduu yantlar incelendiinde baarl almalar katlma durumu Aratrma

  almalar % 56, Teknolojik imknlar %68, Yenilie ve Deiime Ak Olmas %53 eklindedir.

  Mdrlmze bal okul yneticilerine yaplan ynetici ak ulu sorular sorulmu

  yneticilerin vermi olduu yantlar incelendiinde zayf ynlere katlma durumu Personelin uzmanl

  %56, Tantm ve Halkla likiler Faaliyetleri %61, Brokrasi ve Krtasiyeciliin Fazla Olmas %55

  eklindedir.

  Mdrlmze bal okul yneticilerine yaplan ankette ak ulu sorular sorulmu yneticilerin

  vermi olduu yantlar incelendiinde gelecek be ylda daha fazla nem vermesi istenilen hizmetler

  brokrasinin azaltlmas, hizmetli ve personel istihdam ve yetitirilmesi, retmen il ii yer deitirme

  ile retmenlerin uzun sre kalmamalar eklindedir.

  Mdrlmze bal okullarda alan retmenlere yaplan payda anket sonular

  incelendiinde temel sorun alanlar, gl ynler, verdikleri cevaplar incelendiinde gl ynler Ar-

  Ge almalar %71, Sosyal, Kltrel, Sportif Faaliyetler %77 zayf ynler ise Hizmetten Beklenti

  dzeyini karlama dzeyi %55 Kararlara Katlmdaki Demokratik Tutum %56 eklindedir.

  le Milli Eitim Mdrlne bal okul ve kurumlarn eitimde kalite ynetim sistemi kapsamnda

  gerekletirdikleri veli memnuniyet ortalamas % 89 alan memnuniyet ortalamas %88, iletme

  memnuniyet ortalamas %81 eklindedir. Kaynak: Strateji Blm-I

  lemizde hizmetten yararlananlarn memnuniyet dzeyleri, Mdrlmzn performans

  gstergelerinin banda gelmektedir.

  KURUM ANALZ

 • 21

  A. ORGANZASYON YAPISI

  Kurum ii analiz almasnda; Altnda le Milli Eitim Mdrl tekilat yaps,

  insan kaynaklar, karar alma ilemleri ve sreleri, eitimde teknoloji kullanm, teknolojik alt

  yap ve donanm, bilgi ve iletiim teknolojileriyle yrtlen proje ve faaliyetleri, eitimin

  finansman (mali kaynaklar), fiziksel kapasitesi analiz edilmitir.

  Mdrlmz blmleri/ubeleri, 652 sayl Kanun Hkmnde Kararname ile

  Bakanlmz yapsyla birlikte 18.10.2012 tarih ve 28471 sayl l ve le Milli Eitim

  Mdrlkleri Ynetmeliine dayal olarak karlan Ynerge ile yeniden yaplandrlmtr.

  Altnda le Milli Eitim Mdrl; Milli Eitim Mdrnn bakanlnda ve8 ube

  mdrnn ynettii 14 ubeden olumaktadr. Altnda le Milli Eitim Mdrl alanlar

  drt hizmet snfnaayrlr. Genel dare Hizmetleri, Yardmc Hizmetler, Teknik Hizmetler ve

  Eitim-retim snfdr. nsan kaynaklar ynetimi alanlarn kiisel ve mesleki geliimlerinin

  arttrlmas kurumsal hedeflere ulalmasn kolaylatrld iin hizmet ii eitim faaliyetleri

  saylarn ve eitliliini artrmay ok nemsemektedir.

 • 22

  ALTINDA LE MLL ETM MDRL ORGANZASYON EMASI

  le Milli Eitim Mdr

  ube Mdr

  Temel Eitim

  Ortaretim

  ube Mdr

  Mesleki Teknik Eitim

  Din retimi

  Strateji 1

  ube Mdr

  zel retim Kurumlar

  ube Mdr

  naat ve Emlak

  Hayat Boyu renme

  ube Mdr

  Hukuk

  ube Mdr

  Strateji Gelitirme 2

  nsan Kaynaklar 1-2

  ube Mdr

  Bilgi lem

  ve Eitim Teknolojileri

  ube Mdr

  zel Eitim ve Rehberlik Hizmetleri

  Destek

  Okul Kurum Mdrlkleri

  letiim Merkezi Destek Brosu

 • 23

  B.NSAN KAYNAKLARI

  Kurumumuz gl bir misyona, bu misyonu destekleyen ve tm alanlarn paylat

  ortak deerlere, bu deerleri temsil eden kiilere, kurum kltrn pekitiren ve yaatan

  yneticilere sahiptir.

  Altnda le Milli Eitim Mdrl 79 personeliyle hizmet vermektedir. Kurumumuz

  kadrolarna ait norm ve mevcut durumlar tablo 6de verilmitir. Mevcut personelinin eitim

  durumlar incelendiinde yksek lisans mezunu 4, Lisans mezunu 18 nlisans mezunu 19, lise

  mezunu 22, ortaokul mezunu 9, ilkokul mezunu 7 kii olduu grlmektedir (Tablo 4).

  KURUM ALIANLARININ ETM DURUMU VE DAILIMI

  le Milli Eitim Mdrlmz personelin %909 nun ilkokul, %10,38nin ortaokul,

  %27,27sinin lise, %24,70nin n lisans, %23,37sininlisans, %5,19unun yksek Lisans mezunu

  olduu grlmektedir.(Tablo 5 )

  UNVAN ADI NORM KADRO MEVCUT

  LE MLL ETM MDR 1 1

  UBE MDR 6 8

  PROGRAMCI 1 0

  USTA RETC 7 0

  EF 20 19

  MEMUR 25 13

  AMBAR MEMURU 1 0

  BLGSAYAR LETMEN 6 1

  V.H.K.. 31 13

  OFR 9 3

  TEKNSYEN 10 3

  HZMETL 29 21

  RETMEN 4952 4560

  TOPLAM 5098 4642

  Tablo 4: Altnda le Milli Eitim Mdrlnn personel durumu Kaynak: nsan Kaynaklar Blm

 • 24

  2014 KURUM YNETC VE PERSONELN ETM DURUMU DAILIMI

  Eitim Dzeyi 2014 Yl tibariyle

  Kii Says %

  lkokul 7 9,09

  Ortaokul 9 10,38

  Lise 22 27,27

  n Lisans 19 24,70

  Lisans 18 23,37

  Yksek Lisans 4 5,19

  Doktora - -

  TOPLAM 79 %100

  2014 yl itibari ile le Milli Eitim Mdrl kadrosunda 70 branta4560 kadrolu retmen

  bulunmaktadr. retmenlerin 0,33 doktora, 11,09unun yksek lisans, 1,16snn lisansst,

  83,62sinin lisans 2,70inin ise nlisans-yksekokulmezunu olduu grlmektedir.(Tablo 8)

  2014 RETMENLERN ETM DURUMU VE SAYISI

  SIRA NO RETMEN

  SAYISI

  RENM DURUMU ORANI

  1 123 nlisans+Yksekokul %2,70

  2 50 Yllk Eitim Enstits %1,10

  3 3813 Lisans %83,62

  4 53 Lisans+Lisansst %1,16

  5 506 Yksek Lisans %11,09

  6 15 Doktora %0,33

  TOPLAM 4560 %100

  C. TEKNOLOJK ALT YAPI

  Biliim teknolojileri hzl biimde gelimekte ve deimektedir.Teknoloji alanndaki srekli

  deiim ve yenilenme teknolojik altyapnn maliyetlerini arttrmaktadr.Bu durum teknolojik eksikliklerin

  giderilmesi ve gncel teknolojiyi kullanabilme dzeyinin yukarlara tanmasn zorlatran bir neden

  olarak karmza kmaktadr.Bu sebeple biliim teknolojilerine uyum salamay kolaylatracak politika

  ve stratejilere ihtiya duyulmaktadr.limizde biliim teknolojilerinin gelitirilmesi ve hizmete sunulmas

  her zaman iin ncelikli bir gereksinim olmutur.

  lemizde 29 biliim teknolojisi snf bulunmaktadr. (Tablo:7)

  Tablo 5: 2014 Kurum Ynetici ve Personelin Eitim Durumu Dalm Kaynak: nsan Kaynaklar Blm

  Tablo 6: 2014 retmenlerin Eitim Durumu Ve Says Kaynak: nsan Kaynaklar Blm

 • 25

  Ankara Milli Eitim Mdrl; renci kayd, renci nakli, personel atamas, personel nakli,

  personel zlk dosyalar, her trl snav bavuru ve sonu bildirimi, yazl iletiim, seminer ve kurs

  bavurular, kurum tantmlar, onarm bavurular, kitap ihtiyacnn belirlenmesi, her trl eitim arac

  ve donatmnn envanterinin karlmas, bilgi edinme, bilgisayar destekli eitim kurumlarnn fiziki

  kapasiteleri ve altyap durumlar vb. alanlardaki i ve ilemlerin balatlmas, yrtlmesi ve

  sonulandrlmas gibi konularda biliim teknolojilerini en st dzeyde kullanmaktadr. Eitim ve

  retimde frsat eitliini salamak, okullarmzdaki teknolojiyi iyiletirmek ve eitim kurumlarnda

  bilgisayar ve bilgi teknolojilerinden azami lde yararlanmak amacyla okul/kurumlarmzda bilgi

  teknolojisi snflar almtr.

  le Milli Eitim Mdrlnde, her trl i ve ilemlerin balatlmas, yrtlmesi ve sonulandrlmas

  konularnda biliim teknolojileri en st seviyede kullanlmaktadr. Kurumda i ve d iletiim byk

  lde sistem zerinden yaplmaktadr.Mdrlme ait teknolojik alt yap tablo 8 de belirtilmitir.

  LE MLL ETM MDRLNN TEKNOLOJK ALT YAPISI

  Sra

  No:

  Teknolojik Cihaz

  Mevcut Say

  2013 2014 2015

  1 Bilgisayar 60 67 70

  2 Yazc 15 18 18

  3 Tarayc 1 2 5

  4 Projeksiyon 1 1 4

  5 Fax Cihaz 1 1 1

  6 Fotokopi Mak. 2

  7 Klima 15 17 6

  8 nternet 1 2 2

  BLGSAYAR LABORATUVARI/BT SINIFI BLGLER (2014)

  BT SINIFI

  SAYISI OGRENCI_PC PROJEKSIYON YAZICI TARAYICI

  ELEKTRONIK

  TAHTA

  29 5076 1312 867 166 1123

  Tablo:7 Bilgisayar Labaratuvar/ BT snf teknolojik kaynaklar Kaynak: Bilgi lem ve Eitim Teknolojileri ve Eitim Teknolojileri

  Tablo 8: Altnda le Milli Eitim Mdrl teknolojik altyap saysal verileri (2011-2014)Kaynak: Altnda MEM

  statistikleri

 • 26

  D. MAL KAYNAKLAR

  5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarnn etkili, ekonomik ve verimli

  bir ekilde elde edilmesi ve kullanlmas, hesap verebilirlik ve mal saydamlk ilkeleri n plana

  karlmtr. Bu yeni Kanun ierisine stratejik ynetim ve performans ynetimi de dhil edilerek kamu

  idarelerindeki ynetim kalitesinin gelitirilmesi ve uluslararas standartlara uygun bir yapya

  kavuturulmas salanmtr.

  Altnda le Milli Eitim Mdrlnn finansman kaynaklar Tablo 9da verilmitir.

  E. KURUM KLTR

  Hizmet ii eitim faaliyetleri, alanlarn ve yneticilerin geliimini salayan nemli bir ara olduu

  iin, yerel hizmet ii faaliyet eitlilii her geen yl artmaktadr. Hizmet ii eitim faaliyetlerine katlmc

  says ile alan seminer ve kurs saylar ise yllara gre deiiklik gstermektedir. Hizmet ii eitimlerde

  ilenecek konular, bir nceki yl tm okul/kurumlarda grev yapan retmenlere ve yneticilere sorularak

  tespit edilmektedir. Hizmet ii eitimler sayesinde alanlarn becerileri gelimekte ve yeni fikirler

  paylalmaktadr.

  ALTINDA LE MLL ETM MDRLNN FNANSMAN KAYNAKLARI

  FNANSMAN

  KAYNAKLAR

  Genel bte

  (Maalar, ek dersler, tketim malzemeleri, telefon, krtasiye), kantin,

  balar

  ALTINDA MLL ETM MDRLNN YILLARA GRE

  BTE UYGULAMA SONULARI

  2012 2013 2014

  PERSONEL GDERLER 18.473.550,00 20.111.679 22.136.542,00

  MAL VE HZMET ALIM

  GDERLER 17.250,300 20.071.557,17 27.824.796,47

  KANTN VE DER

  GELRLER 366.680,51 367.697,78 414.835,43

  GENEL TOPLAM 36.090.530,51 40.550.933,95 50.376.173,90

  Tablo 9:Altnda MEM Finansman Kaynaklar Tablosu (2014)Kaynak: Altnda MEM statistikleri

  Tablo 10:Altnda MEM Gelir-Gider Tablosu (2014)Kaynak: Altnda MEM statistikleri

 • 27

  Kurumumuz gl bir misyona, bu misyonu destekleyen ve tm alanlarn paylat ortak

  deerlere, bu deerleri temsil eden kiilere, kurum kltrn yaatan ve pekitiren yneticilere

  sahiptir.

  lemizde 2014 yl itibari ile 152 adet hizmetii faaliyet dzenlenmi, dzenlenen faaliyetlere

  toplamda 2381 retmen katlmtr. Hizmetii eitim faaliyetlerine katlan retmen oran %51,

  23tr Faliyete katlan okul says 2381dir (Tablo 11)

  .

  Yllara Gre Yaplan Toplantlar;

  Mdrlmz alanlarn toplantlar araclyla Trk milli eitiminin dolaysyla Altnda

  le Milli Eitim Mdrlnn genel hedeflerine ynlendirmektedir.

  Seminer ve Toplantlar;

  Motivasyonu artrc toplantlar, her eitim-retim yl ve ikinci dnem banda, deerlendirme

  toplantlar ise birinci dnem ve ylsonunda okul/kurum mdrleri, ube mdrlerinin katlm ile

  yaplmaktadr. Ayrca Mdrlmz okul/kurum liderlerinin deien ve gelien dnyaya uyum

  salamalar, yaratc dnceler oluturabilmeleri iin Tablo 15de grld gibi byk ya da kk

  gruplar halinde, niversitelerle i birlii iinde, eitim seminerleri ve toplantlar yapmtr.

  Motivasyonu artrc toplantlar, her eitim-retim yl ve ikinci dnem banda, deerlendirme

  toplantlar ise birinci dnem ve yl sonunda okul/kurum mdrleri, ube mdrleri ile le Milli Eitim

  Mdrlnde grev yapan mdr yardmclar ve ube mdrlerinin katlm ile yaplmaktadr.(Tablo

  12a, Tablo 12b)

  FAALYETN TR 2012 2013 2014

  DZENLENEN

  FAALYETN SAYISI 82 145 152

  FAALYETE

  KATILANOKUL

  SAYISI

  1983 2037 2381

  Tablo 11: Hizmetii Eitim Durumu Kaynak nsan Kaynaklar -3

 • 28

  2. KURUM DII ANALZ

  Altnda lesi Cumhuriyet dneminde nemli aamalardan geerken bundan en bata gelenek,

  grenek ve aile toplum ilikileri etkilenmitir. Modern dnya ile dier kent insanlarndan daha fazla

  muhatap olan Altnda insannn eski gelenek ve greneklerinden yeniye geii nispeten hzl olmutur.

  Ancak Altnda'n yerli nfusu yannda ondan fazla olan gmen nfusu beraberinde kendilerine zg

  kltrel deerlerini de getirmi, kozmopolit bir yap olumutur. Gemiin getirdii geleneksel, tresel

  deerlerden kurtulamayan bu kesim bir yan ile de kent yaam ierisindedir.

  lede daha nceleri % 60-70ler oranndaki imar durumu, son yllardaki imar almalar nedeniyle

  %90a ulamtr. lemizde gecekondulama oran %85 olup, konutlarn % 75i sobaldr.

  lede sosyal yaam dzeyi maddi imknszlklar nedeniyle olduka dktr. eitli umutlarla

  ehre gelen insanlarn oluturduu gecekondu mahallelerine sosyal hizmetler yeterince

  KURUM KLTR TOPLANTILARI

  KATILIMCILAR TOPLANTI

  SIKLII

  YILLAR

  2011 2012 2013 2014

  ube Mdrleri Toplant

  Says ki Haftada Bir 16 14 16 16

  Okul Mdrleri Toplant

  Says Ayda Bir 8 8 8 8

  lemizdeki Kurum

  Yneticisi ve retmenlerle Haftada Bir 40 40 44 48

  KURUM KLTR TOPLANTILARI

  SEMNER VE

  TOPLANTININ ADI KATILIMCILAR

  YILLARA GRE

  KATILIMCI SAYISI

  2011 2012 2013 2014

  ETM-RETM YILI BAI TOPLANTISI

  le MEM ube Mdrleri

  Okul/Kurum Mdrlerizel Okul Yneticileri

  140 145 170 180

  STRATEJK PLANLAMA SEMNER Okul/Kurum 128 120 138 154

  MEB 2015-2019 STRATEJK PLANI" KONULU 2013/26 SAYILI GENELGE VE EK HAZIRLIK

  PROGRAMI. TANITIM TOPLANTISI.

  Okul/Kurum Mdrleri - - 138 210

  MEB 2015-2019 STRATEJK PLANI" KONULU 2013/26 SAYILI GENELGE VE EK HAZIRLIK PROGRAMI. TANITIM TOPLANTISI.

  Okul/Kurum Mdr

  Yardmclar - - 160 235

  Tablo 12-b: Kurum Kltr Toplantlar Kaynak: Altnda MEM statistikleri

  Tablo 12-a: Kurum Kltr Toplantlar Kaynak: Altnda MEM statistikleri

  http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_09/20035209_meb_20152019_stratejik_plan_hazirlik_programi.pdfhttp://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_09/20035209_meb_20152019_stratejik_plan_hazirlik_programi.pdfhttp://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_09/20035209_meb_20152019_stratejik_plan_hazirlik_programi.pdfhttp://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_09/20035209_meb_20152019_stratejik_plan_hazirlik_programi.pdf

 • 29

  ulatrlamamaktadr. Kanalizasyon, su, elektrik, okul, ulam ve haberleme gibi kent hizmetleri tm

  zorluklara kar imknlar elverdii lde gtrlmeye allmaktadr.

  lemiz ekonomisi tara ile ekonomilerindeki gibi tarmn ok byk arl ile ie balam, ticaret ve

  hizmetler sektrnde daima bir arl olmutur. u anda ise sanayi ve kk sanayi dallarnda olduka

  byk gelime vardr.

  le merkezi ve dndaki mahallelerde yaayan aileler kendilerine yetecek kadar tarm ve

  hayvanclk yaparlar, ehirde ise gelimi mobilyaclk, oto tamiri ve kk sanayi ile meyve suyu

  fabrikalar girdi salar. Bunun dnda halkn ounluu memur ve esnaf ile iilerden olumaktadr. Ar

  sanayi ve yan kurulular yeni gelime halindedir.

  -Sanayi; lemizde gda sanayi, temizlik sanayi maddeleri zerine tesisler ve tula fabrikalar

  vardr. Sitelerdeki mobilyaclar sitesi Orta Dou apnda bir sitedir. Ayrca yine sitelerde demirciler esnaf

  ve bunlarn dnda Yeni sanayi, Byk sanayi, Ata sanayi gibi sanayi blgeleri vardr. lemiz merkez

  le yzlm itibariyle pek byk olmamasna ramen civar ilelere de hitap eden olduka byk ii

  kapasitesine sahiptir.

  - Tarm; lemiz genellikle dalk ve engebeli bir arazi yapsna sahip olup, ova ksmlar tm

  arazinin az bir ksmn kapsar, dikkat ekici bir zellik olarak tarm arazilerinin kire topraklardan

  olutuu grlmektedir. Bu durum yaplan ziraat eklini snrlayc bir faktr olmaktadr.

  Toplam 8.182 hektar tarm arazisi vardr. Bunu 2.816.5 hektar ekilebilen tarm arazisi olup, ekili

  tarm alan 1.369 hektar, nadas alan 1.355 hektar, ba,meyve-sebze 67.5 alan hektar ve ay-Mera alan

  1.550 hektardr.

  Tarma elverili arazide hububat tarm, baclk ve meyvecilik yaplmaktadr. ayr ve mera arazisi

  de ok olduundan hayvanclkta nemli yer tutmaktadr. Orman arazisi 375 hektardr. Tarmn aarln

  tarla ziraati oluturur. kinci sray ise hayvanclk alr. ayr ve mera ile yem bitkileri retimi ise

  hayvanclkla doru orantl bir ekilde art gstermektedir. Kylerde aileler buday, fi, mercimek ile

  domates, fasulye ve biber cinsinden sebze tarm ile urarlar.

  Hububatn bir blm T.M.O ve tccarlara satlmaktadr. Yetitirilen sebze ve meyveler semt

  pazarlarnda tketici ve toptancya satlmaktadr. Bir miktar ise kurutularak veya konservecilikte

  kullanlmaktadr. Ayrca kavun karpuzda yetitirilmektedir.

  - Hayvanclk; bugnk durumu ile hayvanclk, lkemiz ekonomisinde nemli bir yere sahiptir.

  lemize bal Karaprek Mahallesinde bir Tarm Kredi Kooperatifi vardr. lemizin hayvanclk

  durumu st srcl, besi srcl, koyunculuk ve tiftik kei yetitiricilii diye ayrlabilir.

  St srcl gelimi manada yaplmaktadr. lemizde bykba hayvan besicilii ile itigal eden

  besi iletmesi mevcuttur. Sun- tohumlama mevcut imknlarla bilhassa sr kltr rk slah cihetine

  gidilmek suretiyle et, st ve dier hayvansal rnlerin artrlmasna allmaktadr

 • 30

  ST POLTKA BELGELER

  Bata 10. Kalknma Plan olmak zere st politika belgelerindeki eitim hedefleri, MEB, Ankara

  l Milli Eitim Mdrl 2015-2019 Stratejik Planlar ile ankaya le Milli Eitim Mdrl 2015-

  2019 Stratejik Plan'ndaki stratejik ama ve hedefler birbiri ile karlatrlarak uyumlu hale getirilmitir.

  Altnda le Milli Eitim Mdrl stratejik plan hedefleri, st politika belgelerindeki hedeflerin

  gerekletirilmesine katkda bulunacak ekilde oluturulmutur.

  1. MEB Stratejik Plan

  2. Ankara MEM Stratejik Plan

  3. Altnda Belediyesi Stratejik Plan

  4. Ankara Bykehir Belediyesi Stratejik Plan

  5. Milli Eitim Kalite erevesi

  6. Hayat Boyu renme Stratejisi

  7. Mesleki ve Teknik Eitim Strateji Belgesi

  8. Mesleki Eitim Kurulu Kararlar

  9. 5018 Sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanunu

  10. Kamu dareleri in Stratejik Planlama Klavuzu

  F: GZFT (SWOT) ANALZ

  Altinda le Mill Eitim Mdrl stratejik ynetim anlay gerei, belirledii vizyona ulamak;

  grevleriniplanl ve iyi bir ekilde yapmak iin 2009 ylnmda stratejik plan almalarna balam ve ilk

  stratejik plann 2009 yl sonunda tamamlamtr. Altnda le Milli Eitim Mdrlnn ilk GZFT

  analizi de 2010-2014 yllarn kapsayan bu stratejik planda yaplmtr.

  Altnda leMilli Eitim Mdrl; SWOT analizi almasnda farkl birim ve alanlardan

  paydalar bir araya gelmitir apraz fonksiyonel takm yaklamve fikir tepsisi yntemiyle; farkl

  gzlemlere dayal znel bilgilerin anlaml bir halde dzenlenmitir. Ekonomik, politik, sosyal, teknolojik

  konularda nceliklendirme yaplarak blm yneticileri ve aflerle yaplan toplantlarda paydalarn

  grleri alnarak oluturmutur.

  Gl ynlerimiz Mdrlmzn hedeflere ulaabilmesi iin avantaj salayacak nitelikleri, zayf

  ynlerimiz ise Mdrlmz iin dezavantaj oluturacak nitelikleri gstermektedir. Zayf ve gl

  ynlerimiz kurumumuzun i faktrleridir. Kurumumuza ynelik frsatlar ve tehditler d faktrlerdir.

  PEST analizi sonular GZFT analizinin ilgili blmlerinde veri olarak kullanlmtr.

  Altndale Milli Eitim Mdrlnn SWOT analizi, MEB 2015-2019 stratejik plan temel

  yapsnda belirlenen ve Ankara il Milli Eitim Mdrl durum analizindeki GZFT analizinde grlen

  eriim, kalite, kapasite temalaryla ilikilendirilmi ve Mdrlmz birimleri ve alanlar ile yaplan

  genel deerlendirmedeki oylama sonularna gre ncelik sras dikkate alnarak aadaki gruplandrma

  yaplmtr.

 • 31

  Gl Ynler

  Eitim ve retime Eriim Eitim ve retimde Kalite Kurumsal Kapasite 1. Merkezi yerde bulunmas nedeni ile ulam

  kolayl

  2. zel eitim hizmeti veren okul saysnn

  yeterli olmas nedeniyle zel eitime ihtiya

  duyan bireylerin uygun eitime eriiminin

  salanmas

  3. Dezavantajl gruplar bata olmak zere zel

  politika gerektiren gruplarn eitim

  kurumlarna eriiminin salanmas

  4. Zorunlu eitim nedeni ile kaytsz renci

  kalmamas

  5. RAMlarn okullarda eitim alamayan

  bireylere evlerinde eitim vermesi

  6. Okullarmzn byk ounluunda okul

  polisi uygulamasnn olmas

  1. Kurum ii-d ve kurumlar aras iletiimin

  gl olmas

  2. Okul/kurumlarda EKYS ve planlama

  kltrnn yerlemesi

  3. alanlarn gayretli, zverili olmas ve

  kurumsal kimlii nemsemesi

  4. lemizin gl bir kurumsal kltre sahip

  olmas

  5. Yerel ynetimler, niversiteler ve

  STKlarla ibirliinin gl olmas

  6. Okul/kurumlarmzda sosyal, kltrel ve

  sportif faaliyet saysnn yksek olmas

  7. Ulusal ve uluslararas yarmalarda

  baarnn yksek olmas

  8. letmelerde Mesleki Eitim (ME)

  uygulamalarnn etkin ekilde yaplmas

  9. Hizmetii eitim ihtiyalarnn ihtiya

  odakl, yerinde ve zamannda karlanmas

  10. Snf bana den renci saysnn 31

  olmas

  11. Kantinlerin ve iletmecilerinin niteliini

  arttrc almalarn etkili bir ekilde

  yrtlmesi

  12. nsan kaynaklar asndan gen ve yeterli

  sayda potansiyele sahip olmas

  13. lemizdeki renci disiplin olaylarnn

  gittike azalmas

  1. zel eitim hizmeti veren okul-kurum saysnn fazla olmas

  2. Kentsel dnm blgesi olmas dolaysyla yeni okul alanlarnn yapmna imkn salanmas

  3. Derslik bana den renci saysnn 31 olmas

  4. lemizde ve okul/kurumlarmzda teknolojik

  alt yapnn gl olmas

  5. lemizde alanlarn gen ve dinamik olmas

  6. Okullarn ihtiyalar iin yerel ynetimlerle ilikilerinin iyi olmas

  7. Teknoloji kullanmnn srekli ve st seviyede olmas

  8. lemizde rehber retmen saysnn yeterli

  olmas

  9. Hizmet sunumunda Kamu Hizmet Standartlarna uygun davranlmas

  10. Bte gelirlerinin etkili ve verimli kullanlmas

  11. Teknolojik alt yapnn ve donanmn yaygnlatrlmas

  12. lemizdeki renci disiplin olaylarnn gittike azalmas

  13. Okul ncesi eitimi destekleyen almalar yaplmas

  14. Birok okulda spor salonunun olmas

  Zayf Ynler

  Eitim ve retime Eriim Eitim ve retimde Kalite Kurumsal Kapasite

  1. Okul ncesi eitimde okullama orannn dk olmas 2. Tamal eitimle ilgili sorunlar yaanmas 3. Ortaretimde rgn eitimin dna klmas 4. Ortaretimde devamszlk orannn yksek olmas 5. Zorunlu eitimden erken ayrlma

  1. Hizmetii eitimlerinden yeteri kadar yararlanlamamas

  2. Yeterli ve deneyimli personel eksiklii

  3. Temel eitimden ortaretime geen rencilerin uyum sorunu yaamalar

  4. Yabanc dil yeterliliinin dk olmas

  5. Birimler aras iletiim eksikliinin olmas

  6. Grev deiiklikleri nedeni ile oluan sirklsyon fazlal

  7. Personele ynelik yeterince sosyal aktivite dzenlenmemesi

  8. Gereksiz ve bilinsiz teknoloji kullanm

  9. Alnan karar ve uygulamalarda personel grnn alnmamas

  1. retmen, memur ve hizmetli eksiinin fazla olmas.

  2. Gncel teknolojik ara gerecin yetersizlii

  3. retmen ve ynetici sirklasyonunun fazla olmas

  4. Kurum servisinin olmamas, ulam iin cret denmesi

  5. alanlarn yeterince dllendirilmemesi

  6. 4+4+4 sisteminden dolay okul ve kurumlarn fiziki kapasitelerinin yetersiz olmas

  7. retmenlere ynelik fiziksel alanlarn yetersizlii

  8. Arzalarn zamannda giderilmemesi sonucu teknolojik kaynaklarn tam kapasite kullanlamamas

  9. Donatm eksiinin olmas

  10. alanlarn i performansnn llmemesi

  11. Hizmet binalarnn fiziki kapasitesinin yetersiz oluu

 • 32

  12. Bilim sanat merkezleri saysnn ve fiziksel yapnn yetersiz olmas

  Frsatlar

  Eitim ve retime Eriim Eitim ve retimde Kalite Kurumsal Kapasite

  1. MEB ve l MEMin desteine abuk ve

  kolay eriim salanmas

  2. niversitelerin akademik, bilimsel, sosyal

  birim ve kurumlarna kolay eriim

  salanmas ve bunlardan yararlanlmas

  3. Dier bakanlklarla ayn ilde olmas

  bylece bakanlklar ile kolay koordinasyon

  salanmas

  4. Kamu ve zel sektrde rehberlik hizmeti

  alnabilecek uzmanlarn olmas ve onlara

  ulama kolaylnn olmas

  5. Okullarn byk bir ksmna ulamn

  kolay olmas

  1. Atanma taleplerinde ncelikli ileler

  arasnda olmas

  2. lemizdeki sosyal ve kltrel

  imknlarn fazla olmas

  3. lemizde AB projelerine katlmn fazla

  olmas

  4. Yerel Ynetimlerin okul/kurumlarmza

  destek vermesi

  5. Eitime %100 Destek Projesi

  6. Kurumun evrede saygn bir imajnn

  olmas

  1. Sosyal tesislerin ve spor kulplerinin ok

  sayda olmas

  2. Hayrsever ve kurulularn sosyal ve

  ekonomik katklarnn salanmas

  3. Her trl bilgiye ulamn kolay olmas

  Tehditler

  Eitim ve retime Eriim Eitim ve retimde Kalite Kurumsal Kapasite

  1. sizlik ve dk gelir grubundaki veli

  saysnn fazla olmas

  2. Toplumsal yapya bal olarak

  rencilerde psiko-sosyolojik sorunlarn

  olmas

  3. Sosyal gvencesi olmayan velinin okluu

  4. Okullarn bir ksmnn srekli g alan bir

  yerleim yerinde bulunmas

  1. iddet ve zorbalk olaylarnda art

  olmas

  2. Eitim sisteminde sk sk deiiklikler

  olmas

  3. Eitim faaliyetlerinin

  deerlendirilmesinde, baar gstergesi

  olarak yalnzca TEOG-YGS -LYS

  snavlarndan elde edilen sonularn

  referans alnmas.

  4. Temel eitimden ortaretime geen

  rencilerin uyum sorunu yaamalar

  5. Snav kaygsnn baary olumsuz

  etkilemesi

  6. Eitimde uygulanan snav sisteminin

  srekli deimesi

  7. Toplumda btnletirme

  uygulamalarnn yaygnlatrlmasna

  ynelik olumsuz alg olmas

  8. Genlerde teknoloji bamllnda art

  olmas

  9. gvenlii ve alan salna gerekli

  hassasiyetin verilmemesi

  10. Medyann (zellikle TV dizileri ve

  magazin programlarnn) renciler

  zerindeki olumsuz etkileri

  11. Toplumda uyuturucuya eriimin

  kolaylamas

  12. Boanma orannn ykseklii ve

  boanm aile ocuklarnn fazla olmas

  1. Ulamda sorunlar yaanmas

  2. Sendikalarn bask unsuru olarak

  kullanlmas

  3. Hizmet binasnn yetersiz olmas

  4. Hizmet alannn ok geni olmas,

  kaynaklarn yetersiz kalmas

 • 33

  Altnda le Milli Eitim Mdrl sorun/geliim alanlarn payda analizleri, GZFT analizi ve st

  politika belgeleri incelenerek stratejik planlamada yer alacak hizmetlere ilikin stratejik alanlar 3 tema

  (Eitime Eriimin Artrlmas, Eitimde Kalitenin Artrlmas, Kurumsal Kapasitenin Gelitirilmesi)

  balnda gruplandrlmtr. Temalar altnda yer alan stratejik ama ve hedefler oluturulurken "sorun odakl"

  yaklam tercih edilmitir Stratejik konular stratejik ama ve hedefler belirlenmitir.

  Eitim ve retime Eriim Eitim ve retimde Kalite Kurumsal Kapasite

  1. Okul ncesi eitimde okullama

  2. Ortaretimde okullama

  3. Ortaretimde devamszlk

  4. Ortaretimde rgn eitimin

  dna kan renciler

  5. Zorunlu eitimden erken

  ayrlma

  6. Temel eitimden ortaretime

  gei

  7. Hayat boyu renmeye katlm

  8. zel eitime ihtiya duyan

  bireylerin uygun eitime eriimi

  9. Kz ocuklar bata olmak zere

  zel politika gerektiren

  gruplarn eitime eriimi

  10. zel retimin pay

  1. renci Baars

  2. Bilimsel, kltrel, sanatsal ve sportif

  faaliyetler

  3. Okuma kltr

  4. Temel eitimden ortaretime geiin

  tantm

  5. Ortaretimden yksekretime geiin

  tantm

  6. Mesleki eitimde alan dal seimi

  7. Mesleki ve teknik eitimin sektr ve i gc

  piyasasnn taleplerine uyumu

  8. Eitsel, mesleki ve kiisel rehberlik

  hizmetleri

  9. Eitimde ve retim srelerinde bilgi ve

  iletiim teknolojilerinin kullanm

  10. zel eitime ihtiyac olan bireylere sunulan

  eitim ve retim hizmetleri

  11. Eitsel deerlendirme ve tanlama

  12. rgn ve yaygn eitimi destekleme ve

  yetitirme kurslar

  13. Hayat boyu rehberlik hizmeti

  14. Okul gvenlii

  15. Zararl alkanlklarla mcadele

  16. Okul sal ve hijyen

  17. Yabanc Dil ve Hareketlilik

  18. AB projelerine (Uluslararas hareketlilik

  programlar) katlm

  19. retmenlere ynelik hizmet ii eitimler

  Beeri Alt Yap

  Ynetim ve Organizasyon

  Okul ve kurumlarn fiziki kapasitesi

  Okul ve kurumlarn sosyal, kltrel, sanatsal ve

  sportif faaliyet alanlarnn yetersizlii

  kili eitim yapan okullar ve okullardaki kalabalk

  snflar

  okul/kurum binalarnn depreme dayankll

  Okul/kurumlarn donatm eksiklii

  Teknolojik altyap eksiklii

  Rehberlik ve Aratrma Merkezi'nin kendisine ait

  binasnn olmamas.

  zel eitim okullarnn yaygn olmamas

  zel eitime ihtiyac olan rencilere uygun eitim

  ve retim ortamlar

  alanlara verilen hizmetii eitim kalitesi

  Mdrlmzn brokrasi ilemlerinin azaltlmas

  nsan kaynann genel ve mesleki yeterliklerinin

  gelitirilmesi

  alanlara ynelik sosyal kltrel, sanatsal ve

  sportif faaliyetlerin azl.

  Enformasyon Teknolojilerinin Kullanmnn

  Artrlmas

  sal ve gvenlii

  alanlarn dllendirilmesi ve motivasyon

  Ariv ynetiminin yetersizlii

  Resmi okullarda farkl alanlarla ilgili okullarn

  olmamas.

  F. GELM VE SORUN ALANLARI

 • 34

  Mill Eitim Bakanl 2015-2019 Stratejik Plannn temel mimarisi yasal ykmllkler ve mevzuat

  analizi, st politika belgeleri, literatr taramas, GZFT analizi ve eitim sisteminin geliim ve sorun

  alanlar dikkate alnarak oluturulmutur. Altnda le Milli Eitim Mdrlnn gelecee ynelim

  blm bu mimari erevesinde yaplandrlmtr.

  1. Eitim ve retime Eriim

  1.1. Eitim ve retime Katlm ve Tamamlama

  1.1.1. Okul ncesi eitimde okullama devam ve tamamlama

  1.1.2. Zorunlu eitimde okullama, devam ve tamamlama

  1.1.3. Hayat boyu renmeye katlm

  1.1.4. zel eitime eriim ve tamamlama

  1.1.5. zel politika gerektiren gruplarn eitim ve retime eriimi

  1.1.6. zel retimin pay

  2. Eitim ve retimde Kalite

  2.1. renci Baars ve renme Kazanmlar

  2.1.1. renci

  2.1.2. retmen

  2.1.3. retim programlar ve materyalleri

  2.1.4. Eitim - retim ortam ve evresi

  2.1.5. Rehberlik

  2.1.6. lme ve deerlendirme

  2.1.7. Okul trleri ve programlar aras geiler

  2.2. Eitim ve retim ile stihdam likisinin Gelitirilmesi

  2.2.1. Sektrle i birlii

  2.2.2. nceki renmelerin tannmas

  2.2.3. Hayata ve istihdama hazrlama

  2.2.4. Mesleki rehberlik

  2.3. Yabanc Dil ve Hareketlilik

  2.3.1. Yabanc dil yeterlilii

  2.3.2. Uluslararas hareketlilik

  3. Kurumsal Kapasite

  3.1. Beeri Altyap

  3.1.1. nsan kaynaklar planlamas

  3.1.2. nsan kaynaklar ynetimi

  3.1.3. nsan kaynaklarnn eitimi ve gelitirilmesi

  3.2. Fiziki, Mali ve Teknolojik Altyap

  3.2.1. Finansal kaynaklarn etkin ynetimi

  3.2.2. Okul bazl bteleme

  3.2.3. Eitim tesisleri ve altyap

  3.2.4. Donatm

  3.3. Ynetim ve Organizasyon

  G. STRATEJK PLAN MMARS

 • 35

  3.3.1. Kurumsal yapnn iyiletirilmesi

  3.3.1.1. Brokrasinin azaltlmas

  3.3.1.2. analizleri ve i tanmlar

  3.3.1.3. Mevzuatn gncellenmesi

  3.3.2. zleme ve deerlendirme

  3.3.3. Avrupa Birliine uyum ve uluslararaslama

  3.3.4. Sosyal taraflarn katlm ve ynetiim

  3.3.4.1. oulculuk

  3.3.4.2. Katlmclk

  3.3.4.3. effaflk ve hesap verebilirlik

  3.3.5. Kurumsal iletiim

  3.3.6. Bilgi Ynetimi

  3.3.6.1. Bakanlk hizmetlerinin e-Devlet araclyla sunumu

  3.3.6.2. Elektronik a ortamlarnn etkinliinin artrlmas

  3.3.6.3. Veri toplama ve analiz

  3.3.6.4. Veri iletimi ve bilgi paylam

 • 36

  ALTINDA KAYMAKAMLII

  LE MLL ETM MDRL

  III. BLM

  GELECEE YNELM

 • 37

  A. MSYON, VZYON VE TEMEL DEERLER

  le Milli Eitim Mdrlne bal okul

  ve kurumlar arasnda iletiimin saland,

  kaynaklarn etkili ve verimli kullanld, kalite

  standartlarnda eitim retim faaliyetlerinin

  srekli gelititirildii bir kurumuz.

  Bu vatan iin her ynyle iyi

  insan yetitiren gzde okul ve

  kurumlara sahip olmak..

 • 38

 • 39

  B. STRATEJK PLAN GENEL TABLOSU Stratejik Ama 1.

  Her bireyin hakk olaneitim ve retime ekonomik, sosyal, kltrel farkllk ve

  dezavantajlarndan etkilenmeden eit ve adil artlar altndaeriimini ve tamamlamalarn salamak.

  Stratejik Hedef 1.1.

  Eitim ve retimin her tr ve kademesinde, planlanan dnem sonuna kadar katlm ve tamamlama

  oranlarn artrmak.

  Stratejik Ama 2.

  Eitim ve retim kurumlarnn mevcut imkanlarnn en iyi ekilde kullanlarak her kademedeki

  bireye ulusal ve uluslararas ltlerde bilgi, beceri, tutum ve davrann kazandrlarak, iletiime ve

  renmeye ak, yaratc,z gven ve sorumluluk sahibi, giriimci ve yeniliki bireylerin yetimesini

  salamak.

  Stratejik Hedef 2.1.

  Her kademedeki bireyinzihinsel, bedensel ve ruhsal geliimine ynelik etkinliklere katlm orann

  ve rencilerin akademik baar dzeylerini artrmak.

  Stratejik Hedef 2.2.

  gc piyasasnn talep ettii donanma sahip bireyler yetitirerek istihdam edilebilirliklerini

  artrmak ve istihdamn srdrlebilirliini salamak.

  Stratejik Hedef 2.3.

  Okul/kurumlarmzda yeniliki yaklamlar kullanlarak yabanc dil yeterlilii ve uluslararas

  renci/retmen hareketliliini artrmakamacyla proje ve yarmalara katlmartrmak.

  Stratejik Ama 3.

  Eitime eriimi ve eitimde kaliteyi artrmak iin; Mdrlmzn beeri, fiziki, mali ve

  teknolojik yaps ile ynetim ve organizasyon yapsn iyiletirerek etkin ve verimli ileyen bir kurumsal

  yap oluturmak.

  Stratejik Hedef 3.1.

  le Milli EitimMdrlmzn hizmetlerinin etkin sunumunu salamak zere insan

  kaynaklarnn yapsn ve niteliini gelitirmek.

  Stratejik Hedef 3.2.

  Kalite standartlarna uygun eitim ortamlarn tesis etmek; etkin, verimli bir mali ynetim yapsn

  oluturmak.

  Stratejik Hedef 3.3.

  Plan dnemi sonuna kadar, etkin bir izleme ve deerlendirme sistemiyle desteklenen, brokrasinin

  azaltld, oulcu, katlmc, effaf ve hesap verebilir bir ynetim ve organizasyon yaps oluturmak.

 • 40

  C. TEMA, AMA, HEDEF VE TEDBRLER

  Her bireyin hakk olan eitim ve retime ekonomik, sosyal,

  kltrel farkllk ve dezavantajlarndan etkilenmeden eit ve adil

  artlar altndaeriimini ve tamamlayabilmesine ynelik politikalar

  ETM VE RETME ERM temas altnda deer-

  lendirilmektedir.

  ETM VE RETME ERM

 • 41

  Stratejik Ama 1

  Her bireyin hakk olan eitim ve retime ekonomik, sosyal, kltrel farkllk ve dezavantajlarndan

  etkilenmeden eit ve adil artlar altnda eriimini ve tamamlamalarn salamak.

  Stratejik Hedef 1.1

  Eitim ve retimin her tr ve kademesinde, planlanan dnem sonuna kadar katlm ve tamamlama

  oranlarn artrmak.

  Hedefin Mevcut Durumu

  Bireylerin eitim ve retime katlmas ve tamamlamas sosyal ve ekonomik kalknmann

  srdrlebilmesinde nemli bir etken olarak grlmektedir. Bu nedenle eitim ve retime katlmn artrlmas ve

  eitim hizmetinin btn bireylere adil artlarda sunulmas hedeflenmektedir.

  Ankara nfusunun 7, 05 ini oluturan Altndada 25+ ya grubunda ortalama eitim sresi (yl) 6,

  07dir.Ankara ortalamas % 9, 4 iken, yksek insani gelime endeksine sahip lkeler grubunda 25 ya st nfusun

  ortalama eitim grme sresi ortalama 9, 1 yldr.Altndan her iki ortalamann altnda olduu

  grlmektedir.rgn retimin her kademesinde okullama oranlarnn ve hayat boyu renmeye katlmn artmas,

  devamszln ve okul terklerinin azalmas, zellikle kz renciler ve engelliler olmak zere zel politika gerektiren

  gruplarn eitime eriim olanaklarnn artmas, zel retim kurumlarnn paynn artmas hedeflenmektedir.

  Stratejiler

  Performans Gstergeleri nceki Yllar Hedef

  2012 2013 2014 2019

  1. lkokul birinci snf rencilerinden en az bir yl okul ncesi eitim alm olanlarn oran (%)

  60 75 90 100

  2. Net Okullama Oran (%)

  Okul ncesi

  60 90 100

  lkokul 99 99 100

  Ortaokul 99 99 100

  Ortaretim 93 95 100

  3. Zorunlu eitimde net okullama oran (%) 98,4 98,7 99 100

  4. zel eitime ynlendirilen bireylerin ynlendirildikleri eitime eriim oran (%)

  98 99 97 100

  5. rgn eitimde 20 gn ve zeri devamsz renci oran (%)

  lkokul 0,6

  1 0,9 0,2

  Ortaokul 0,5 0,3 0

  Ortaretim 0,3 0,2 0,3 0,1

  6. Zorunlu eitimden erken ayrlma oran (%) 0,001 0,001 0,001 0,001

  7. zel retimin pay (toplam) (%)

  Okulncesi 17,4 18,5

  lkokul

  0,58 1

  Ortaokul 1,3 2

  Ortaretim 0,87 3

  8. Hayat boyu renmeye katlm oran (%) 3,95 6,5 6,5 9

  9. Ortaokul sonras okul tr seiminde bilgilendirilen renci oran 44,18 53,96 60,03 100

  10. Ortaokul sonras okul tr seiminde bilgilendirilen veli oran (%) 100

  11. Hayat boyu renme kapsamndaki kurslar tamamlama oran (%) - - 84,89 90

 • 42

  No Strateji Ana Sorumlu ube Dier Sorumlu

  ubeler

  1. Okul ncesi eitime katlm artracak, okul

  ncesi eitim imknlar kstl hane ve blgelerin eriimini destekleyecek almalar

  yaplacaktr.

  zel eitim rehberlik ubesi Eitim retim ubeleri

  2. Okul ncesi eitimde ailelere den

  maliyeti azaltacak dzenlemeler

  yaplacaktr.

  zel eitim rehberlik ubesi Eitim retim

  ubeleri

  3. Okullama oranlarnn dk olduu

  blgelerde ynetici, retmen, kanaat

  nderleri ve ailelerle yaplan almalara arlkverilecektir.

  Eitim retim ubeleri

  naat Emlak ubesi,

  Eitim retim

  ubeleri

  4.

  Kaytl olmayanrencilerin adres baznda

  tespiti ile mdrlmze bildirilmesinden sonra ilgili kamu kurulular ile i birlii

  yaplacaktr.

  Temel eitim ubesi

  Destek hizmetleri

  ubesi, Strateji

  Gelitirme birimi, Temel eitim ubesi -

  zel eitim rehberlik

  ubesi

  5. lemizde mlteci veya vatansz olarak

  bulunanlarn bulunduklar srece eitim

  grmelerini salamak zere bu rencilerin

  eitim sistemine entegrasyonunun salanmas, denklik ilemlerinde yaanan

  sorunlarn giderilmesi ve bu alanda eitime

  ilikin yaanan genel skntlarn azaltlabilmesi iin l Milli Eitim

  Mdrl, Valilik ve Bakanlmzn

  direktifleri dorultusunda almalar

  yaplacaktr.

  Strateji Gelitirme 1 ubesi

  nsan Kaynaklar

  ubesi- Eitim ve retim

  ubeleri

  6. Ortaokul sonras meslek liseleri, imam hatip

  liseleri, Anadolu liseleri gibi okul tr

  seimlerinde sonradan yaanabilecek

  skntlarn nne gemek amacyla veli ve rencilerin bilgilendirilmesine ynelik

  almalarn kapsam artrlacaktr.

  Ortaretim ubesi Eitim ve retim

  ubeleri

  7. zel eitim ihtiyac olan bireylerin tespiti iin etkili bir tarama ve tanma sistemi takip

  edilecek bu bireylerin tansna uygun eitime

  erimelerine ve devam etmelerine olanak

  salanacaktr.

  zel eitim rehberlik ubesi Eitim retim

  ubeleri

  8.

  Okullatrlamayan engelli ocuklarn tespit

  edilerek, evde eitim almalar salanacaktr. zel eitim rehberlik ubesi

  Eitim retim

  ubeleri

  9. Kaynatrma eitimine ynelik uygulamalar

  ve uygulayclar glendirilecek, evde eitim

  alan engelli renciler takip edilerek

  tamamnn eitim alabilmesi iin gerekli almalar yaplacaktr.

  zel eitim rehberlik ubesi Eitim retim

  ubeleri

 • 43

  10. Okul binalarnn engelli rencilere