2016 faalİyet raporu · saĞlikta İletİŞİm ve teknolojİde 2023 vİzyonumuz kalite bilinciyle...

of 176/176
2016 FAALİYET RAPORU 8.DÖNEM 1.OLAĞAN TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI 12-13 MAYIS 2017 Alanya/ANTALYA

Post on 18-Aug-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 2016 Faaliyet Raporu İlksan.gov.tr // 1

  2016

  FAAL

  İYET

  RAP

  ORU

  8.DÖ

  NEM

  1.O

  LAĞA

  N TE

  MSİ

  LCİL

  ER K

  URUL

  U TO

  PLAN

  TISI

  12-1

  3 M

  AYIS

  201

  7 Al

  anya

  /ANT

  ALYA

 • İLKSAN 2016 Faaliyet Raporu2 //

  AYNI TOPRAKLARDA,AYNI GÜNEŞİN ALTINDA

  “HEP BİRLİKTE...”1943’TEN BERİ GÜCÜMÜZÜSİZDEN ALIYORUZ

 • 2016 Faaliyet Raporu İlksan.gov.tr // 3

  AYNI TOPRAKLARDA,AYNI GÜNEŞİN ALTINDA

  “HEP BİRLİKTE...”

 • İLKSAN 2016 Faaliyet Raporu4 //

  “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.”

 • 2016 Faaliyet Raporu İlksan.gov.tr // 5

  Mehmet Akif ERSOY

  Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak

  Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

  O benim milletimin yıldızıdır parlayacak!

  O benimdir, o benim milletimindir ancak!

  Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

  Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl?

  Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.

  Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

  Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;

  Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

  Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

  Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

  Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar.

  Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

  Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,

  ‘Medeniyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar?

  Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;

  Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

  Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın,

  Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

  Bastığın yerleri ‘toprak’ diyerek geçme, tanı!

  Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

  Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.

  Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı.

  Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

  Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!

  Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,

  Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

  Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:

  Değmesin ma’ bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!

  Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli-

  Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

  O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım.

  Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım;

  Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na’şım;

  O zaman yükselerek arşa değer belki başım!

  Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!

  Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.

  Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;

  Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet,

  Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

  “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.”

  İSTİKLAL MARŞI

 • İLKSAN 2016 Faaliyet Raporu6 //

  ÖĞRETMEN MARŞIİsmail Hikmet ERTAYLAN

 • 2016 Faaliyet Raporu İlksan.gov.tr // 7

  2016

  FAAL

  İYET

  RAP

  ORU

  8.DÖ

  NEM

  1.O

  LAĞA

  N TE

  MSİ

  LCİL

  ER K

  URUL

  U TO

  PLAN

  TISI

  12-1

  3-M

  AYIS

  201

  7 Al

  anya

  /ANT

  ALYA

 • İLKSAN 2016 Faaliyet Raporu8 //

  2016 Faaliyet Raporu

 • 2016 Faaliyet Raporu İlksan.gov.tr // 9

 • İLKSAN 2016 Faaliyet Raporu10 //

  10

  24

  55

  56

  12

  34

  13

  42

  14

  44

  18

  50

  46

  20

  52

  // Sunuş //

  // Aidat ve Sosyal Yardım Faaliyetleri //

  // Anlaşmalı Kuruluşlar //

  // 2023 Vizyonu //

  // İkraz Faaliyetleri //

  // Gündem Maddeleri //

  // Personel, Haberleşme ve Evrak Faaliyetleri //

  // Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri //

  // Hukuki Faaliyetler //

  // Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu //

  // İstanbul / Pendik Arsası //

  // Kalite Yönetim Sistemi //

  // Sandığın Mali Yapısı //

  // İLKSAN Bilgi-İşlem //

  İÇİNDEKİLER

  // 7. Dönem 4. Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısında Kabul Edilen Önergelere Ait İşlemler //

 • 2016 Faaliyet Raporu İlksan.gov.tr // 11

  58

  60

  // Didim Dinlenme Tesisi //

  // Ananas Otel //

  62 // İLKSAN Genel Müdürlüğü 31.12.2016 Tarihli Ayrıntılı Bilançosu //

  64

  118

  128

  84

  134

  160

  94

  164

  104

  // İLKSAN Genel Müdürlüğü 01.01.2016-31.12.2016 Tarihli Bilanço Açıklamaları //

  // Denetleme Kurulu 2016 Faaliyet Raporu //

  // İLKSAN Genel Müdürlüğü 2017 Norm Kadrosu //

  // İLKSAN Genel Müdürlüğü 31.12.2016 Tarihli Gelir Tablosu //

  // De-Ha A.Ş. 2016 Yılı Faaliyet Raporu //

  // De-Ha A.Ş. 2016 Yılı Ayrıntılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu //

  // Bağımsız Denetim Raporu //

  // De-Ha A.Ş. 2016 Yılı Denetçi Raporu //

  // İLKSAN Genel Müdürlüğü 2017 Bütçesi //

 • İLKSAN 2016 Faaliyet Raporu12 //

  İLKSAN’da ilklerin yaşandığı ve yaşananları gelenek haline getirmenin uygun olacağı hususunda hem fikir olduğumuz bir yılı daha başarı ile geride bırakmanın gururu içerisindeyiz.

  Kuruluşumuzun 74 üncü yılını Atamızın huzurunda sonlandırdığımız, üyelerimizin hak ve menfaatlerini koruyarak ve geliştirerek geçirdiğimiz 2016 yılında da Yönetim Kurulumuz ve Genel Müdürlük çalışanlarımız ile birlikte “İLKSAN’ı hep bir adım daha ileriye nasıl ulaştırabiliriz?” bunun çabası içerisinde olduk. Bugün bütün samimiyetimle ifade etmeliyim ki İLKSAN sürdürülebilir bir başarı ivmesi yakalamıştır. Bunda da hiç şüphesiz ki istikrarlı yönetimin, profesyonel çalışanlarımızın ve siz değerli Temsilcilerimizin payı büyüktür.

  2016 yılında üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla sizlerden gelen önergeler doğrultusunda yapmış olduğumuz Yönetmelik değişikliği ile; ikraz çeşitleri geliştirilmiştir. Doğal afete maruz kalan, doğum yapan veya tüp bebek tedavisi gören üyelerimize 12 veya 24 ay vadede 5.000,00 TL’ye, maaşında icra kesintisi bulunan üyelerimize yıl şartı aranmaksızın kefil göstererek 40.000,00 TL’ye, kefil göstermeden 25.000,00 TL’ye kadar ikraz kullanabilmelerine, üyelerimizin herhangi bir sınırlama olmaksızın bütün ikraz türlerinden aynı anda faydalanabilmelerine imkan sağlanarak üyelerimizin maddi ihtiyaçlarına biraz daha destek olunmuştur.

  İLKSAN olarak 2016 yılında 21.758 üyemize ikraz, 3.292 üyemize özel günler ikrazı, 130 üyemize evlilik ikrazı, 276 üyemize icra ikrazı,

  52 üyemize sağlık ikrazı (doğum, tüp bebek, tedavi) kullandırılmış, toplamda 25.508 üyemize 595.344.100,00 TL ikraz ödemesi yapılmıştır.

  2016 yılı sonu itibariyle bizlere vermiş olduğunuz bu kutsal görevi başarı ile ifa etmiş ve toplam 1.118.075.346,98 TL olan nakit varlıklarımızın 848.554.347,41 TL’sini üyelerimize ikraz vererek, 207.703.481,93 TL’sini Portföy Yönetim Şirketlerinde farklı enstrümanlar aracılığıyla ve 61.817.517,64 TL’sini ise vadeli mevduatta değerlendirerek Sandığın nakit varlıklarında %17,13 artış sağlayarak 2016 yılında toplam 129.881.408,60 TL gelir fazlası kaydedilmiştir.

  Ayrıca; İLKSAN olarak 2016 yılında 5.328 üyemize 127.670.262,72 TL emekli yardımı, 25 üyemize 423.836,41 TL maluliyet yardımı, 3.457 üyemize 1.889.250,00 TL evlenme yardımı, 4 üyemize 4.004,80 TL doğal afet yardımı, 3.439 üyemize 16.615.089,84 TL aidat iadesi, 173 vefat eden üyemizin varislerine de 3.320.062,53 TL ölüm yardımı ödemesi olmak üzere toplamda 12.426 üyemize 149.922.506,30 TL Sosyal Yardım ödemesi yapılmıştır.

  “Her ilde İLKSAN ile anlaşmalı bir sağlık kuruluşu..” düşüncesiyle çıktığımız yolda yapmış olduğumuz protokoller sayesinde Sandığımızı herhangi bir mali yükümlülük altına sokmadan üyelerimize indirimli sağlık hizmetleri sağlanmıştır. Bu kapsamda Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarımızın sayısı 27’ye, bu sağlık kuruluşlarından faydalanan üye sayımız ise 3.553’e ulaşmıştır. Bunun yanı sıra üyelerimizin gerek tamamlayıcı sağlık sigortası, gerekse araç ve konut sigortaları gibi sigortacılık hizmetlerinden de uygun

  İLKSAN AilesininKıymetli Temsilcileri,

  Tuncer YILMAZİLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı

 • 2016 Faaliyet Raporu İlksan.gov.tr // 13

  koşullarda faydalanabilmelerini sağlamak maksadıyla sigorta firmaları ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

  Bağlı ortaklığımız De-Ha A.Ş. aracılığıyla düzenlemiş olduğumuz araç kampanyaları için araç portföyümüz genişletilmiş, piyasa şartlarından daha uygun fiyatlarda araç satışları yapılmıştır. 2016 yılı içerisinde araç kampanyasından 391 üyemiz faydalanmış olup, bunların 88’i taşıt ihtiyacının finansmanında ikrazı tercih etmiştir. Yine De-Ha A.Ş. aracılığıyla düzenlenen arsa kampanyasından ise 40 üyemiz faydalanmıştır.

  İLKSAN aktifine Eylül 1992 tarihinde 189.750,00 TL (189.750.000.000 TL) bedelle dahil edilen, büyüklüğü 2.751.253 m2 olan Pendik arazisi üzerinde 03/10/2002 – 09/01/2017 tarihleri arasında yapılan kamulaştırmalar sonucu Sandık hesaplarına 145.358.462,19 TL nakit girişi sağlanmıştır.

  Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme Başlıklı İkinci Bölümünün 9. Maddesi ile ihtiyari hale getirilen İLKSAN üyelikleri ile ilgili olarak, kanuna aykırılığının tespiti ve iptali istemi ile Danıştay 17. Dairesinde görülen davada “Yürütülmesinin Durdurulmasına” karar verilmişti; ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 13/04/2016 tarih ve 2016/156 Esas sayılı kararı ile; davalı idarelerin, “yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasına yönelik” itirazlarını reddetmiştir. Sonuç itibariyle, Danıştay 17. Daire Başkanlığı’nca, Danıştay 11. Daire Başkanlığı’na devredilen dava dosyası halen devam etmekte olup, Yüksek Mahkeme tarafından, Toplu İş Sözleşmesinin 9. Maddesinin iptaline ilişkin olmak üzere esas hakkında henüz bir karar verilmemiştir.

  İLKSAN Üye Bilgi Sistemi Programının siber saldırıya uğraması neticesinde, sistem üzerinde bir dizi iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda TÜRKSAT A.Ş

  ile işbirliği protokolü imzalanarak, tüm İLKSAN Bilgi İşlem verilerinin Türksat Gölbaşı Felaket Kurtarma Merkezi’nde yedeklenmesi sağlanmıştır. Ayrıca; yine TÜRKSAT A.Ş. ile yapılan anlaşma kapsamında Sandığın tüm arşivinin dijitalleştirilmesi çalışmaları başlatılmıştır. Tüm bu çalışmalar ile İLKSAN’ın sunduğu hizmetlerde, kurumsal saygınlığın arttırılarak, çağın ve ihtiyaçların gerektirdiği şekilde, teknolojik yeniliklere uygun, dinamik bir yapıya ulaşması, alanında benzer kurumlar arasında örnek bir Sandık olarak hizmet kalitemizi sürekli arttırmak hedeflenmiştir. İLKSAN’ın yalnızca bugününü değil yarınını da düşünerek gerçekleştirmiş olduğumuz İLKSAN Üye Bilgi Sistemi (e-Sandık Sistemi), EBYS ve Resmi Web Sitesi Yazılımı ile ilgili İhale süreçleri bitirilmiş olup, 2017 yılı Şubat ayı itibari ile sistemin yazılım işlerine başlanılmıştır.

  Yine Sizlerden gelen önergeler doğrultusunda 2016 yılında büyük şehirlerde üyelerimizin konaklama ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla sosyal tesis olarak kullanılabilecek otellerin fizibilite çalışmaları yapılmış olup, araştırmalara 2017 yılında da devam edilecektir.

  İLKSAN olarak her yıl Öğretmenler Günü vesilesiyle gerçekleştirmeyi planladığımız şehit öğretmenlerimizi anma törenlerinden ilkini 2016 yılı Öğretmenler Gününde Tekirdağ İli Şarköy İlçesinde gerçekleştirdik. Öğretmenliğinin 25. gününde, 21 yaşında Diyarbakır İli, Bismil İlçesi Çavuşlu Köyü’nde babası ile birlikte şehit edilen en genç öğretmenimiz Neşe ALTEN’i mezarı başında Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Genel Müdürlük Yöneticilerimiz ve Şarköy’de bulunan eğitim mensupları arkadaşlarımız ile birlikte andık.

  İLKSAN, üyeleri için yürüttüğü hizmet ve emekli olan üyelerine yaptığı ödemelerle, bugün toplumların ortak kaygısını oluşturan sosyal güvenlik sorununa da bir nebze çözüm olabilmektedir. Faaliyetlerimizin odağında üyelerimizin memnuniyeti, refahı ve güvenli geleceği yer almaktadır. Bu

  doğrultuda teknoloji ve çağdaş yönetim uygulamalarını en etkin şekilde hizmetlerine yansıtan Sandığımız; üyelerine bugün ve yarın “daha iyi bir yaşam” sağlamak için arayışlarını sürdürmektedir.

  İLKSAN olarak, önceki yıllarda yurt genelinde bütün vatandaşlarımızın ortak sıkıntısı olan konut sorunu üzerine de yoğunlaşmış ve farklı illerde yürüttüğümüz konut projelerimiz ile üyelerimizin bu sorununa da bir nebze olsun ışık tutmaya çalışmıştık. Aynı amaçla bugüne kadar yapmış olduğumuz konut projeleriyle üyelerimizin bir kısmını konut sahibi yapmayı başardık. Fakat biz bu durumu yeterli görmeyerek önümüzdeki yıllarda her ilde bir konut projesi başlatmayı hedeflemekteyiz. Bu süreçte üyelerimizi en güvenli ve en ekonomik şartlar dahilinde konut edindirme projelerini değerlendirmekte ve değişen piyasa koşullarını dikkate alarak üyelerimizin geleceğini en iyi şekilde garanti altına alma çabası içerisindeyiz.

  Bu hedeflerle çıktığımız yolda üye memnuniyetini varlık sebebi olarak belirlemiş İLKSAN Yönetim Kurulu adına başta üyelerimize, Siz Değerli Temsilcilerimize ve tüm Sandık çalışanlarımıza desteklerinden ötürü teşekkürlerimi iletir; hep birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu ve başarılı yıllar geçirmeyi dilerim.

  Saygılarımla,Tuncer YILMAZİLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı

 • İLKSAN 2016 Faaliyet Raporu14 //

  Tüm eğitim çalışanlarını üyelik kapsamı içine almayı hedeflemiş,Çağın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmiş ve kuruluş yasasını TBMM’den çıkarmayı başarmış,bir İLKSAN,

  Sağlık sorunlarını en iyi şekilde çözümleyecek sağlık kuruluşlarıyla,Fizik Tedavi, Termal ve Rehabilitasyon Merkezi zincirleriyle,Yaşlı ve Emekli üyelerimizin emekliliklerinde rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlayacak Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Evleriyle üyelerinin sağlık sorunlarını gidermiş,bir İLKSAN,

  Üyeleriyle iletişimde ve hizmetlerinde çağın gerektirdiği bilişim teknolojilerini en üst seviyede kullanan,bir İLKSAN,

  HUKUKİ YAPILANMADA

  SAĞLIKTA

  İLETİŞİM VE TEKNOLOJİDE

  2023VİZYONUMUZ

  Kalite bilinciyle sürekli iyileştirmeye ve üye memnuniyetine önem veren,bir İLKSAN.

  Uzun vadede uygun faiz oranları ve ödenebilir taksitlerle üyesinin parasal ihtiyacını karşılamış,Üyelerin refah düzeylerini arttırmak için ikinci bir emeklilik sistemine geçmiş,Sağlık Sigortası ve Sağlık İkrazı ile üyesinin sağlık sorunlarını çözmüş,İhtiyaç sahibi üyelerinin konut sorununu çözmüş, Üyelerin yüksek öğrenim gören çocuklarının barınma ihtiyaçlarını karşılamış,İhtiyaç duyulan illerde üyelerin konaklama ihtiyaçlarını karşılamayı başarmış,bir İLKSAN,

  Üye aidatları ve Sandık gelirleri ile oluşturulan güçlü bütçesini; - Turizm Sektöründe,- Sağlık Sektöründe,- Finans Sektöründe,- Enerji ve Gıda Sektöründe,Yatırımlara dönüştürerek ekonomide sağlayacağı istihdam ile katma değer yaratıp bu sayede elde ettiği getirileri üyelerine adil bir şekilde yansıtan,Ülke genelinde faaliyet gösteren vakıf ve sandıklar ile ekonomik güç birliği yaparak mali yapısını güçlendirmiş,bir İLKSAN,

  EKONOMİK VE SOSYAL YAPISIYLA

  MALİ YAPISIYLA

 • 2016 Faaliyet Raporu İlksan.gov.tr // 15

  İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI8. DÖNEM 1. OLAĞAN TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISIGÜNDEM MADDELERİ

  1. Açılış ve yoklama.

  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

  3. Divanın Teşekkülü ve Divana Temsilciler Kurulu tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi.

  4. Protokol konuşmaları.

  5. Yönetim Kurulunun 2016 yılı faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun 2016 yılı faaliyetlerinin ibra edilmesi.

  6. Sandığın 2016 yılı bilançosu ve gelir-gider tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

  7. Denetleme Kurulunun 2016 yılı faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve Denetleme Kurulunun 2016 yılı faaliyetlerinin ibra edilmesi.

  8. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi.

  9. 2017 yılı Bütçe Taslağı ile Norm Kadro Cetvellerinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

  10. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin, 2017 yılı aylık huzur hakları ile Denetleme Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin tespiti.

  11. Yeni Bağlı Birim, işletme açmak-kapatmak, şirket kurmak, şirketlere ortak olmak veya mevcut şirketleri devir almak için gerekli iş ve işlemleri yapmak, 2018 yılı İlk Olağan Temsilciler Kurulu toplantı tarihine kadar geçici bütçe ve geçici norm kadro yapma ve uygulama, yatırım amaçlı gayrimenkul edinim ile gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufta bulunma konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

  12. Mülkiyeti Sandığımıza ait, İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü, Seferusta Mevkiinde bulunan 1051, 1053, 1055, 1240 ve 1241 no’lu parsellerdeki 1.206.101,58 m2 yüzölçümüne haiz gayrimenkullerimiz üzerinde, imar, ifraz, tevhit, sınırlı ayni haklar ve taşınmaz irtifak hakkı tesisi ile kısmen veya tamamen kiralama, satış ve yatırım projeleri geliştirme konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

  13. Dilek ve temenniler.

  14. Kapanış.

 • İLKSAN 2016 Faaliyet Raporu16 //

  YÖNE

  TİM

  VE

  DENE

  TLEM

  E KU

  RULU

  ÜYEL

  ERİ

 • 2016 Faaliyet Raporu İlksan.gov.tr // 17

  denetlemekuruluüyeleri

  İsa BARIŞYönetim Kurulu Başkan Vekili

  Ahmet UĞRAŞYönetim Kurulu

  Üyesi

  Resul DEMİRBAŞDenetleme Kurulu

  Başkanı

  Ömer İNANYönetim Kurulu

  Üyesi

  Atif ALA Yönetim Kurulu

  Üyesi

  Bekir ERDOĞAN Denetleme Kurulu

  Üyesi

  Hüseyin TORUNYönetim Kurulu

  Üyesi

  Fatih DUTYönetim Kurulu

  Üyesi

  Hayati CANKALOĞLUDenetleme Kurulu

  Üyesi

  Tuncer YILMAZYönetim Kurulu

  Başkanı

  yönetimkuruluüyeleri

 • İLKSAN 2016 Faaliyet Raporu18 //

  İDAR

  İ TEŞ

  KİLA

  TYA

  PISI

 • 2016 Faaliyet Raporu İlksan.gov.tr // 19

  Genel MüdürYardımcısı (İdari)

  Personel ve İdari İşler Müdürlüğü

  Aidat ve SosyalYardımlar Müd.

  Muhasebe ve Maliİşler Müd.Uzman

  Teknik ElemanİkrazMüdürlüğü

  Genel MüdürYardımcısı (Mali)

  Bilgi İşlemKoordinatörlüğü

  HukukMüşavirliği

  Özel KalemMüdürlüğü

  İDARİ TEŞKİLATYAPISI

  genel müdür

 • İLKSAN 2016 Faaliyet Raporu20 //

  YÖNE

  TİM

  KUR

  ULU

  FAAL

  İYET

  RAP

  ORU

 • 2016 Faaliyet Raporu İlksan.gov.tr // 21

  Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer YILMAZ

  Yönetim Kurulu Başkan V. İsa BARIŞ

  Yönetim Kurulu Üyesi Ömer İNAN

  Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin TORUN

  Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet UĞRAŞ

  Yönetim Kurulu Üyesi Atif ALA

  Yönetim Kurulu Üyesi Fatih DUT

  Yönetim Kurulumuz; 2016 yılı içerisinde 28 toplantıda 174 madde görüşerek karar altına almıştır. Toplantılara Denetleme Kurulu Üyelerimiz de iştirak etmişlerdir.

  Temsilciler Kurulunun değerli üyeleri;28-29 Nisan 2015 tarihlerinde yapılan 7.Dönem 3.Olağan Temsilciler Kurulu’nda seçilen Yönetim Kurulumuzun görev dağılımı aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleşmiştir.

  YÖNETİM KURULUFAALİYET RAPORU

 • İLKSAN 2016 Faaliyet Raporu22 //

  // 1- 31.12.2016 TARİHİ İTİBARİYLE AKTİF YAPI //

  SANDIĞIN MALİYAPISI

  Önceki Dönem Cari DönemI-DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 3- Bankalar B- Menkul Değerler 3- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar D- Diğer Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar E- Stoklar 5- Diğer Stoklar G- Diğer Dönen Varlıklar 1- Devreden KDVII-DURAN VARLIKLAR A- Ticari Alacaklar 1- Alıcılar 4- Verilen Depozito ve Teminatlar B- Diğer Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar C- Mali Duran Varlıklar 3- İştirakler 6- Bağlı Ortaklıklar D- Maddi Duran Varlıklar 1- Arazi ve Arsalar 3- Binalar 4- Tesis, Makine ve Cihazlar 5- Taşıtlar 6- Demirbaşlar 9- Yapılmakta Olan Yatırımlar E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

  956.232.779,1047.441.462,7847.441.462,78

  238.150.068,57238.150.068,57

  668.963.422,43668.963.422,43

  118.136,98118.136,98

  1.559.688,341.559.688,34

  40.298.396,65439.363,59425.443,3113.920,28

  2.001.156,621.834.004,79

  167.151,8310.000.100,00

  100,0010.000.000,00

  27.678.772,182.398.932,76

  20.391.694,780,00

  302.128,081.099.099,923.486.916,64

  179.004,26179.004,26

  1.120.511.068,9361.817.517,6461.817.517,64

  207.703.481,93207.703.481,93

  848.554.347,41848.554.347,41

  122.904,40122.904,40

  2.312.817,552.312.817,55

  46.624.052,93449.669,13419.077,1430.591,99

  2.285.441,052.118.029,76

  167.411,2910.000.100,00

  100,0010.000.000,0033.604.563,83

  2.636.127,7620.913.071,00

  151,06302.128,08

  1.231.716,578.521.369,36

  284.278,92284.278,92

  AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 996.531.175,75 1.167.135.121,86

 • 2016 Faaliyet Raporu İlksan.gov.tr // 23

  Önceki Dönem Cari Dönem

  I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

  C- Diğer Borçlar 4- Personele Borçlar 5- Diğer Çeşitli Borçlar F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik KesintileriII- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

  B- Ticari Borçlar1- Satıcılar

  4- Alınan Depozito ve Teminatlar C- Diğer Borçlar 4- Diğer Çeşitli Borçlar F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Thk. 1- Gelecek Yıllara Ait GelirlerIII- ÖZ KAYNAKLAR

  A- Ödenmiş Sermaye 1- Sermaye B- Sermaye Yedekleri 4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları F- Dönem Net Karı (Zararı)

  4.402.339,09 3.139.427,22

  31.841,773.107.585,45

  1.262.911,871.101.296,43

  161.615,44118.463.837,21

  500.722,91417,77

  500.305,143.260.151,193.260.151,19

  114.702.963,11114.702.963,11

  873.664.999,45751.059.571,43751.059.571,43

  3.724.417,413.724.417,41

  118.881.010,61

  2.682.512,951.624.538,19

  4.688,051.619.850,141.057.974,76

  873.448,41184.526,35

  160.906.200,86

  637.499,29417,77

  637.081,520,000,00

  160.268.701,57160.268.701,57

  1.003.546.408,05869.940.582,04869.940.582,04

  3.724.417,413.724.417,41

  129.881.408,60

  PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI 996.531.175,75 1.167.135.121,86

  // 2- 31.12.2016 TARİHİ İTİBARİYLE PASİF YAPI //

  // 3- SANDIĞIN NAKİT VARLIKLARI //

  DÖNEN VARLIKLAR 31.12.2015 TARİHİ İTİBARİYLE

  (TL)

  31.12.2016 TARİHİ İTİBARİYLE

  (TL)

  ARTIŞORANI (%)

  Kasa Mevcudu 0,00 0,00

  % 17,13Banka ve Portföy 285.591.531,35 269.520.999,57

  İkrazdan Alacaklar 668.963.422,43 848.554.347,41

  TOPLAM 954.554.953,78 1.118.075.346,98

 • İLKSAN 2016 Faaliyet Raporu24 //

  A- BRÜT SATIŞLAR 1-Yurtiçi Satışlar

  C- NET SATIŞLAR

  D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI

  E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 3- Genel Yönetim Giderleri (-)

  FAALİYET KARI VEYA ZARARI

  F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR

  3- Faiz Geliri 9- Diğer Olağan Gelir ve Karlar

  G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR

  I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1- Önceki Dönem Gelir ve Karlar 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar

  J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 2- Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)

  DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

  Önceki Dönem Cari Dönem

  134.111.464,01 134.111.464,01

  134.111.464,01

  (-) 132.241.289,74(-) 132.241.289,74

  1.870.174,27

  (-) 12.055.730,58(-) 12.055.730,58

  (-) 10.185.556,31

  128.480.139,73124.191.488,65

  4.288.651,08

  (-) 54.923,71(-) 54.923,71

  118.239.659,71

  806.851,09115.808,47691.042,62

  (-) 165.500,19(-) 5.358,65

  (-) 160.141,54

  118.881.010,61

  157.493.577,62157.493.577,62

  157.493.577,62

  (-) 189.915.852,23(-) 189.915.852,23

  (-) 32.422.274,61

  (-) 13.084.865,11(-) 13.084.865,11

  (-) 45.507.139,72

  165.225.406,91162.245.692,15

  2.979.714,76

  (-) 571,73(-) 571,73

  119.717.695,46

  10.168.142,36325.407,45

  9.842.734,91

  (-) 4.429,22(-) 3.679,22

  (-) 750,00

  129.881.408,60

  // 5- SANDIĞIN 31.12.2016 TARİHLİ GELİR TABLOSU ANALİZİ //

  GELİR TABLOSUKALEMLERİ

  31.12.2015 TARİHİ İTİBARİYLE (TL)

  31.12.2016 TARİHİ İTİBARİYLE(TL)

  ARTIŞ ORANI(%)

  Aidat Gelirleri 134.111.464,01 157.493.577,62

  % 26,80

  Banka Gelirleri 33.610.279,75 29.792.693,88İkraz Gelirleri 90.581.208,90 132.371.062,80Kira Gelirleri 2.237.184,97 2.288.363,76Diğer Gelirler 1.997.226,45 10.941.428,83TOPLAM 262.537.364,08 332.887.126,89

  // 4- SANDIĞIN 31.12.2016 TARİHLİ GELİR TABLOSU//

 • 2016 Faaliyet Raporu İlksan.gov.tr // 25

  // 6- SANDIĞIN ARSALARI //

  O ARSA YERİ TAPU KAYDI M² ALIMTARİHİ

  ALIM TARİHİNDEKİ

  AKTİF DEĞERİ

  31.12.2016İTİBARİYLE AKTİFTE

  KAYITLI DEĞERİ

  1 Bolu Karacasu 5.200,00 1946 0,01 0,01

  2 Balıkesir Burhaniye 59.043,00 1973 1,87 1,87

  3 Aydın Akbük 324.598,00 1992 41.422,27 41.422,27

  4 İstanbul Pendik 1.328.237,96 1992 119.234,82 76.602,95

  5 Van Edremit 15.563,33 2004 180.662,40 171.445,66

  6 Çayyolu Yenimahalle 5.251,00 2012 1.837.850,00 1.837.850,00

  7 Aydın Didim 463,60 15.12.2015(Cins Tashihi) 271.610,00 508.805,00

  TOPLAM 2.636.127,76

  // 7- SANDIĞIN BİNALARI //

  NO BİNAYERİ

  TAPU KAYDI KULLANIM ALANI

  ALIM TARİHİ

  ALIMTARİHİNDEKİ

  AKTİF DEĞERİ

  31.12.2016İTİBARİYLE AKTİFTE

  KAYITLI DEĞERİ

  1 Ankara Kızılay 3.605,00 1991 10.400,00 348.216,23

  2 K.Maraş K.Maraş 165,00 1992 3.579,48 3.155,10

  3 Antalya Alanya 5.536,00 2002 6.620.000,00 6.620.000,00

  4 Ankara K.Esat 110,00 2003 48.100,00 50.600,00

  5 Ankara D.Bahçe 2.757,00 2008 3.391.757,80 3.618.011,62

  6 Ankara Yenikent 16.227,00 2011 5.483.250,82 5.484.988,07

  7 Ankara Kurtuluş 4.514,00 2011 4.332.664,42 4.359.099,98

  8 Ankara Söğütözü 102,64 2016 429.000,00 429.000,00

  TOPLAM 20.913.071,00

  // 8- SANDIĞIN ARAÇLARI //

  NO ARACINPLAKASI

  MARKASI MODELİ ALIMTARİHİ

  31.12.2016İTİBARİYLE AKTİFTE

  KAYITLI DEĞERİ

  1 06 DL 1029 Volkswagen Caravella 2011 15.07.2011 50.880,00

  2 06 FF 8402 Peugeot 508 2014 02.05.2014 73.881,99

  3 06 FF 8398 Peugeot 301 2014 02.05.2014 33.895,68

  4 06 FF 8401 Peugeot Partner 2014 02.05.2014 40.935,41

  5 06 YB 4512 Volvo S 60 2014 13.04.2015 102.535,00

  TOPLAM 302.128,08

 • İLKSAN 2016 Faaliyet Raporu26 //

  AİDA

  T VE

  SO

  SYAL

  YARD

  IM

  FAAL

  İYET

  LERİ

 • 2016 Faaliyet Raporu İlksan.gov.tr // 27

  AİDAT VE SOSYAL YARDIM FAALİYETLERİ

  ÜYELERİMİZ 4357 Sayılı Kanunun 7117 sayılı Kanunla değişik 11. maddesinde sayılan zorunlu üyelerimiz; • Sınıf öğretmenleri, • Aday sınıf öğretmenleri, • Özel Eğitim Kurumları sınıf öğretmenleri,• Maarif Müfettişler ve Maarif Müfettiş yardımcıları• Temel Eğitim Genel Müdürlüğünde görev yapan memurlar (İlköğretim

  Genel Müdürlüğü kadrosunda görev yapan memurlar)• Genel İdare Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapan;

  • Millî Eğitim Müdürleri, • Millî Eğitim Müdür Yardımcıları, • Millî Eğitim Şube Müdürü, • Millî Eğitim Müdürlüklerinde çalışan şef, memur, teknisyen,

  tekniker, uzman, mühendis ve mimarlar ile sivil savunma uzmanları (Yardımcı Hizmetler Sınıfında olanlar hariç)

  • Branşı sınıf öğretmeni olan ve Halk Eğitim Merkezi, Öğretmenevi, Bilim Sanat Merkezi vs. yerlerde görev yapanlar,

  • Sandığımızdan üyelik devamı talebinde bulunanlar ile belirtilen süre içerisinde müracaat etmediğinden dolayı üye olarak mütalaa edilen Okul Öncesi Eğitim Öğretmenleri,

  • Sandık işlerinde çalışan memurlar.• Sandık üyesi iken 01/06/2012 tarihinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı

  bünyesinde olmak kaydı ile üyelik kapsamı dışında başka bir göreve atananlar istemeleri halinde üyeliklerini sürdürebilirler.

  Kadın

  144.404 Üye

  Erkek

  111.135 Üye

  Toplam Üye255.539

  // 31.12.2016 TARİHİ İTİBARİYLE ÜYE SAYILARI DAĞILIMI //

  // 31.12.2016 TARİHİ İTİBARİYLE YAŞA GÖRE ÜYE DAĞILIMI //

  120.000

  100.000

  80.000

  60.000

  40.000

  20.000

  0

  18-30 yaş

  23.323

  41-50 yaş

  86.766

  31-40 yaş

  95.306

  51-60 yaş

  42.335

  7.809

  61-65 yaş

  // 31.12.2016 TARİHİ İTİBARİYLE DERECE/KADEMEYE GÖRE ÜYE DAĞILIMI //

  100.000

  80.000

  60.000

  40.000

  20.000

  0

  9/1-7/3

  19.413

  3/1-1/3

  74.059

  6/1-4/3

  73.706

  1/4

  88.361

  // 31.12.2016 TARİHİ İTİBARİ İLE KADIN/ERKEK ÜYE DAĞILIMI //

  Kadın Erkek

  %57 %43

 • İLKSAN 2016 Faaliyet Raporu28 //

  16.000.000,00

  14.000.000,00

  12.000.000,00

  10.000.000,00

  8.000.000,00

  6.000.000,00

  4.000.000,00

  2.000.000,00

  0,00

  50,00

  40,00

  30,00

  20,00

  10,00

  0,00

  OCAK NİSAN AĞUSTOSMART TEMMUZHAZİRAN EKİMŞUBAT MAYIS EYLÜL KASIM ARALIK

  16,11 17,1419,77

  17,7818,52 18,09

  10,22 10,1612,009,49

  39,01

  23,41

  2015 AİDAT GELİRİ 2016 AİDAT GELİRİ ARTIŞ ORANLARI (%)

  AİDAT GELİRLERİ

  YılToplam

  Aidat Geliri(TL)

  Oran %

  2015 134.111.464,0117,43

  2016 157.493.577,62

    2015AİDAT GELİRİ

  2016AİDAT GELİRİ

  ARTIŞ ORANLARI(%)

  OCAK 10.656.486,46 12.373.096,81 16,11ŞUBAT 10.814.762,06 15.033.702,14 39,01MART 10.807.481,91 13.337.002,17 23,41NİSAN 10.807.381,76 12.659.971,52 17,14MAYIS 10.715.245,44 12.833.468,12 19,77HAZİRAN 10.792.337,97 12.710.868,37 17,78TEMMUZ 11.253.957,44 13.338.169,57 18,52AĞUSTOS 11.135.123,07 13.149.126,89 18,09EYLÜL 11.540.479,78 12.719.580,54 10,22EKİM 12.069.177,32 13.214.899,71 9,49KASIM 11.669.242,53 13.069.834,80 12,00ARALIK 11.849.788,27 13.053.856,98 10,16

  TOPLAM 134.111.464,01 157.493.577,62 17,43

  // 2015-2016 YILLARI AİDAT GELİRİ ARTIŞ ORANLARI //

 • 2016 Faaliyet Raporu İlksan.gov.tr // 29

  SOSYAL YARDIMLAR

  // Emekli Yardımı //

  Yıl Üye Sayısı Ödenen Tutar (TL)Oran

  (%)

  2015 4.492 93.986.827,1735,84

  2016 5.328 127.670.262,72

  // 2016 YILI AYLAR İTİBARİ İLE ÖDEMESİ YAPILAN EMEKLİ YARDIMI ÜYE SAYISI //

  2.000

  1.500

  1.000

  500

  0

  OCA

  K

  EMEKLİ YARDIMI ÜYE SAYISI

  95

  NİS

  AN16

  6

  AĞUS

  TOS

  638

  MAR

  T17

  1

  TEM

  MUZ

  57

  HAZ

  İRAN

  99

  EKİM

  1.938

  ŞUBA

  T17

  9

  MAY

  IS98

  EYLÜ

  L1.

  086

  KASI

  M56

  4

  ARAL

  IK23

  7

  700

  600

  500

  400

  300

  200

  100

  0

  İSTA

  NBU

  L65

  8

  BURS

  A22

  6

  KON

  YA12

  2

  İZM

  İR31

  9

  ADAN

  A13

  8

  MER

  SİN

  171

  MAN

  İSA

  119

  ANKA

  RA37

  0

  ANTA

  LYA

  202

  HAT

  AY12

  0

  // 2016 YILI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN EMEKLİ YARDIMI DAĞILIMINDA İLK 10 (ON) İLİMİZ //

  // Maluliyet Yardımı //

  Yıl Üye Sayısı Ödenen Tutar(TL)

  Oran(%)

  2015 33 491.945,61 -13,84

  2016 25 423.836,41

 • İLKSAN 2016 Faaliyet Raporu30 //

  // Ölüm Yardımı //

  Yıl Üye Sayısı Ödenen Tutar(TL)

  Oran(%)

  2015 195 3.348.170,42 -0,84

  2016 173 3.320.062,53

  // Evlenme Yardımı //

  Yıl Üye Sayısı Ödenen Tutar (TL)

  Oran(%)

  2015 4.206 2.259.725,00 -16,39

  2016 3.457 1.889.250,00

  Yönetim Kurulu tarafından belirlenen evlenme yardımı tutarları:

  2015 Yılı Evlenme Yardımı Miktarı : 550,00 TL 2016 Yılı Evlenme Yardımı Miktarı : 550,00 TL

  // 2016 YILI AYLAR İTİBARİ İLE ÖDEMESİ YAPILAN EVLENME YARDIMI ÜYE SAYISI //

  600

  400

  200

  0

  OCA

  K

  EVLENME YARDIMI ÜYE SAYISI

  354

  NİS

  AN19

  3

  AĞUS

  TOS

  274

  MAR

  T20

  2

  TEM

  MUZ

  214

  HAZ

  İRAN

  466

  EKİM

  416

  ŞUBA

  T25

  5

  MAY

  IS30

  3

  EYLÜ

  L28

  4

  KASI

  M25

  1

  ARAL

  IK24

  5

  500

  450

  400

  350

  300

  250

  200

  150

  100

  50

  0

  İSTA

  NBU

  L49

  9

  DİYA

  RBAK

  IR12

  3

  MAR

  DİN

  87

  ANKA

  RA13

  3

  VAN

  106

  İZM

  İR10

  8

  KOCA

  ELİ

  77

  Ş.UR

  FA18

  0

  G.AN

  TEP

  121

  KON

  YA83

  // 2016 YILI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN EVLENME YARDIMI DAĞILIMINDA İLK 10 (ON) İLİMİZ //

 • 2016 Faaliyet Raporu İlksan.gov.tr // 31

  // Şehit Yardımı //

  Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şehit yardımı tutarları:

  2015 Yılı Şehit Yardımı Miktarı : 15.000,00 TL

  2015 Yılı içinde, şehit yardımı yapılmamıştır

  // Doğal Afet Yardımı //

  Yıl Üye Sayısı Ödenen Tutar(TL)

  Oran(%)

  2015 2 1.445,12 177,13

  2016 4 4.004,80

  // Aidat İadesi // (10 Yıl Altı emeklilik, Emekli olduktan sonra yeniden üyelik kapsamına dönerek 2. kez emekli olanların iadeleri, üyelik kapsamı dışına atananların iadesi, Okul öncesi eğitimi öğretmenleri ve sehven kesintilerin iadesi toplamını kapsamaktadır.)

  Yıl Üye Sayısı Ödenen Tutar(TL)

  Oran(%)

  2015 1.047 3.114.673,95 433,45

  2016 3.439 16.615.089,84

  2016 Yılı Şehit Yardımı Miktarı : 15.000,00 TL

  2016 Yılı içinde, şehit yardımı yapılmamıştır

  // 2016 YILI AYLAR İTİBARİ İLE ÖDEMESİ YAPILAN AİDAT İADESİ ÜYE SAYISI //

  400

  350

  300

  250

  200

  150

  100

  50

  0

  İSTA

  NBU

  L39

  1

  BURS

  A12

  5

  SAM

  SUN

  98

  K.M

  ARAŞ

  137

  Ş.UR

  FA11

  1

  KON

  YA11

  8

  KOCA

  ELİ

  79

  G.AN

  TEP

  151

  ANKA

  RA12

  2

  İZM

  İR87

  // 2016 YILI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN AİDAT İADESİ DAĞILIMINDA İLK 10 (ON) İLİMİZ //

  2.000

  1.500

  1.000

  500

  0

  OCA

  K

  AİDAT İADESİ

  45

  NİS

  AN70

  AĞUS

  TOS

  54

  MAR

  T87

  TEM

  MUZ

  58

  HAZ

  İRAN

  78

  EKİM

  1.56

  2

  ŞUBA

  T65

  MAY

  IS74

  EYLÜ

  L30

  6

  KASI

  M71

  8

  ARAL

  IK32

  2

 • İLKSAN 2016 Faaliyet Raporu32 //

  // 2016 YILI GERÇEKLEŞEN SOSYAL YARDIM ÜYE SAYILARI //

  6.000

  5.000

  4.000

  3.000

  2.000

  1.000

  500

  0EmekliYardımı

  ÖlümYardımı

  173

  MaluliyetYardımı

  25

  5.328

  EvlenmeYardımı

  3.457

  4

  3.439

  Doğal AfetYardımı

  Aidatİadesi

  // 2016 YILI GERÇEKLEŞEN SOSYAL YARDIMLAR ÖDEME TUTARLARI //

  140.000.000,00

  120.000.000,00

  100.000.000,00

  80.000.000,00

  60.000.000,00

  40.000.000,00

  20.000.000,00

  0,00EmekliYardımı

  ÖlümYardımı

  3.320.062,53

  MaluliyetYardımı

  423.836,41

  127.670.262,72

  EvlenmeYardımı

  1.889.250,00 4.004,80

  16.615.089,84

  Doğal AfetYardımı

  Aidatİadesi

  Sonuç olarak; 2016 yılı içerisinde 12.426 kişiye toplam 149.922.506,30 TL yardım yapılmıştır.

 • 2016 Faaliyet Raporu İlksan.gov.tr // 33

  GRUP FERDİ KAZA SİGORTASI

  Sandık Ana Statüsü ve Yönetmeliklerinde yer almayan ancak, üyelerin yararı açısından 2004 yılında başlatılan Grup Ferdi Kaza Sigortası uygulamasının, 2016- 2017 döneminde de devam etmesine karar verilmiş ve Demir Sigorta ile 28/01/2016 tarihinde sözleşme yapılmıştır.

  Buna göre, 22-65 yaş arası Sandık üyeleri, 24 saat boyunca dünyanın her yerinde geçerli olmak üzere 10.000,00 (onbin) TL bedel üzerinden deprem teminatı dahil, sigorta kapsamına alınmıştır.

  Sigorta kapsamında, kaza sonucu malûl duruma düşen veya kaza sonucu vefat eden üyenin vârislerinin Sandık tarafından yapılan ölüm yardımı ödemeleri için istenen belgeler dışında aşağıda belirtilen belgeleri temin ederek Sandığa başvurmaları hâlinde, belgeler sigorta şirketine gönderilerek hak sahibine ödeme yapılması sağlanmaktadır.

  İstenilen Evraklar:• Kaza tespit tutanağı, (sürücü üye ise alkol raporu ve ehliyet fotokopisi)• Defin ruhsatı ve otopsi ve/veya ölü muayene raporu aslı,• Maluliyet durumunda Üyenin banka hesap numarası, Devlet hastanesi ve üniversite hastanesinden alınacak sakatlık oranını

  gösterir heyet raporunun aslı, adli rapor aslı.• Üyenin vefatı durumunda ise varisinin hesap numarası,• 18 yaşın üzerindeki varisin payının diğer bir varis/varislere veya üçüncü şahıslara ödenmesinin halinde; noter onaylı

  vekaletname.• Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,• Veraset ilamı aslı (tüm varisler gösterir şekilde)

  Not : Sigorta şirketine iletilecek olan tüm belgelerin asıl veya ilgili kurumlarca onaylı suretleri gönderilmelidir.

  // 2004-2016 YILLARI GRUP FERDİ KAZA SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER //

  350.000,00 -

  300.000,00 -

  250.000,00 -

  200.000,00 -

  150.000,00 -

  100.000,00 -

  50.000,00 -

  0,00 -

  03.11

  .200

  4/02

  .11.2

  005

  05.11

  .200

  8/04

  .11.2

  009

  02.11

  .200

  6/01

  .11.2

  007

  20.12

  .201

  0/19

  .12.2

  011

  28.0

  1.201

  3/28

  .01.2

  014

  02.11

  .200

  5/01

  .11.2

  006

  11.12

  .200

  9/10

  .12.2

  010

  02.11

  .200

  7/01

  .11.2

  008

  04.0

  1.201

  2/04

  .01.2

  013

  28.0

  1.201

  4/28

  .01.2

  015

  GüneşSigortaA.Ş.

  HDISigortaA.Ş.

  HDISigortaA.Ş.

  HDISigortaA.Ş.

  HDISigortaA.Ş.

  AnkaraAnonimTürk

  AnkaraAnonimTürk

  AnkaraAnonimTürk

  KoruSigorta

  DemirSigorta

  28.0

  1.201

  5/28

  .01.2

  016

  28.0

  1.201

  6/28

  .01.2

  017

  KoruSigorta

  DemirSigorta

  162.

  600,

  00

  90,0

  00,0

  0

  115.

  000,

  00

  116.

  250,

  00

  100.

  000,

  00

  60.0

  00,0

  0

  205.

  875,

  00

  192.

  450,

  00

  136.

  935,

  00

  193.

  200,

  00

  70.0

  00,0

  0

  330.

  000,

  00

 • İLKSAN 2016 Faaliyet Raporu34 //

  // 03.11.2004 - 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ÜYELERİMİZE GRUP FERDİ KAZA SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER //

  SANDIK TARAFINDAN SİGORTA ŞİRKETLERİNE YAPILAN ÖDEMELER

  SİGORTA ŞİRKETLERİNCE ÜYE VARİSLERİNE YAPILAN ÖDEMELER

  SİGORTA ŞİRKETİ SİGORTA TARİHLERİ

  SİGORTA SÖZLEŞME

  BEDELİ

  KİŞİ BAŞI SÖZLEŞME

  BEDELİ

  VEFAT SAYISI

  MALUL SAYISI

  SİGORTA SÜRESİNCE

  ÖDENEN

  Güneş Sigorta A.Ş. 03.11.2004/ 02.11.2005 48.562,50 5.000,00 32 1 162.600,00

  HDI Sigorta A.Ş 02.11.2005/ 01.11.2006 39.975,00 5.000,00 18 - 90.000,00

  HDI Sigorta A.Ş 02.11.2006/ 01.11.2007 73.500,00 5.000,00 23 - 115.000,00

  HDI Sigorta A.Ş 02.11.2007/ 01.11.2008 77.189,00 5.000,00 23 1 116.250,00

  HDI Sigorta A.Ş 05.11.2008/ 04.11.2009 79.200,00 5.000,00 20 - 100.000,00

  Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi

  11.12.2009/ 10.12.2010 102.501,00 5.000,00 12 - 60.000,00

  Demir Sigorta 20.12.2010/ 19.12.2011 106.735,13 7.500,00 44 - 330.000,00

  Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi

  04.01.2012/ 04.01.2013 189.000,00 7.500,00 26 3 205.875,00

  Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi

  28.01.2013/ 28.01.2014 220.500,00 7.500,00 24 4 192.450,00

  Koru Sigorta 28.01.2014/ 28.01.2015 190.251,60 7.500,00 18 2 136.935,00

  Koru Sigorta 28.01.2015/ 28.01.2016 155.717,10 10.000,00 19 1 193.200,00

  Demir Sigorta 28.01.2016/ 28.01.2017 138.953,05 10.000,00 7 - 70.000,00

 • 2016 Faaliyet Raporu İlksan.gov.tr // 35

  Not :

  10

  yıl a

  ltı ia

  de, i

  kinc

  i em

  eklil

  ik, s

  ehve

  n ia

  de ö

  dem

  eler

  i aid

  at ia

  desi

  süt

  unun

  da iz

  lenm

  iştir

  .

  01/0

  1/20

  06 İL

  E 31

  /12/

  2016

  TAR

  İHLE

  Rİ A

  RASI

  YAP

  ILAN

  SOS

  YAL

  YARD

  IM Ö

  DEM

  ELER

  İNE

  AİT

  TABL

  O :

  EMEK

  LİEV

  LENM

  EDO

  ĞAL

  AFET

  ŞEHİ

  LÜM

  MAL

  ULİY

  ETAİ

  DAT

  İADE

  YÜY

  EYA

  RDIM

  ÜYE

  YARD

  IMÜY

  EYA

  RDIM

  ÜYE

  YARD

  IMÜY

  EYA

  RDIM

  ÜYE

  YARD

  IMÜY

  EYA

  RDIM

  ISY

  STU

  TARI

  SYS

  TUTA

  RISY

  STU

  TARI

  SYS

  TUTA

  RISY

  STU

  TARI

  SYS

  TUTA

  RISY

  STU

  TARI

    

    

    

    

    

    

   

  2006

  8.31

  358

  .054

  .514

  ,196.

  494

  2.87

  5.90

  0,00

  1512

  .725,

  000

  017

  091

  0.58

  1,72

  2712

  4.56

  9,59

  1.782

  1.489

  .685

  ,87

  2007

  5.57

  245

  .521

  .127,1

  16.

  331

  2.83

  3.40

  0,00

  1910

  .950

  ,00

  00

  185

  1.094

  .600

  ,85

  3618

  2.33

  3,07

  2.25

  82.

  398.

  789,

  68

  2008

  5.135

  47.3

  90.5

  39,10

  6.48

  23.

  034.

  770,

  003

  1.650

  ,00

  00

  176

  1.193

  .397

  ,40

  3320

  4.41

  6,18

  2.24

  02.

  882.

  360,

  43

  2009

  3.04

  531

  .890

  .044

  ,37

  5.54

  72.

  628.

  610,

  001

  669,

  600

  016

  11.3

  07.8

  71,4

  232

  236.

  349,

  391.7

  022.

  440.

  964,

  53

  2010

  2.84

  533

  .108.

  008,

  285.

  266

  2.49

  9.20

  0,00

  31.6

  98,0

  00

  015

  31.4

  06.4

  02,5

  130

  246.

  998,

  804.

  503

  7.073

  .758,

  08

  2011

  2.64

  235

  .186.1

  81,4

  06.

  090

  2.89

  2.100

  ,00

  116

  55.2

  72,0

  40

  019

  91.9

  69.5

  86,5

  636

  320.

  782,

  312.

  298

  4.39

  0.55

  0,65

  2012

  3.30

  750

  .074

  .655

  ,748.

  448

  4.173

  .491

  ,98

  2.48

  21.3

  32.4

  11,4

  01

  12.0

  00,0

  018

  82.1

  48.4

  08,5

  031

  325.

  776,

  019.

  007

  31.14

  6.09

  9,69

  2013

  2.72

  545

  .306

  .628

  ,42

  7.007

  3.49

  7.925

  ,00

  63.1

  27,71

  00

  220

  2.87

  2.96

  6,64

  3136

  3.81

  4,02

  4.162

  11.2

  15.0

  50,2

  4

  2014

  3.176

  59.4

  77.0

  00,6

  15.

  655

  2.82

  5.40

  0,00

  153

  0,08

  00

  180

  2.66

  0.143

  ,95

  2430

  7.457

  ,89

  2.74

  49.1

  81.6

  98,8

  3

  2015

  4.49

  293

  .986

  .827

  ,174.

  206

  2.25

  9.72

  5,00

  21.4

  45,12

  00

  195

  3.34

  8.170

  ,42

  3349

  1.945

  ,61

  1.047

  3.114

  .673

  ,95

  2016

  5.32

  812

  7.670

  .262

  ,723.

  457

  1.889

  .250

  ,00

  44.

  004,

  800

  017

  33.

  320.

  062,

  5325

  423.

  836,

  413.

  439

  16.6

  15.0

  89,8

  4

  // 0

  1/01

  /200

  6 ile

  31/

  12/2

  016

  TARİ

  HLER

  İ ARA

  SI A

  İDAT

  GEL

  İRLE

  RİNE

  AİT

  TAB

  LO /

  /

  YIL

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  TL51

  .518

  .788,

  8957

  .906

  .174,

  5962

  .701.2

  68,6

  768

  .705.

  787,0

  575

  .366.2

  01,94

  89.87

  1.909

  .2910

  3.689

  .117,9

  610

  9.734

  .477,1

  9 12

  4.995

  .721,3

  413

  4.111

  .464,0

  115

  7.493

  .577,6

  2

 • İLKSAN 2016 Faaliyet Raporu36 //

  İKRA

  Z FA

  ALİY

  ETLE

 • 2016 Faaliyet Raporu İlksan.gov.tr // 37

  İKRAZFAALİYETLERİ

  Değişen dünya şartlarında bilgi toplumunu amaçlayan kurumumuz; belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda ve güvenilirlik temeli çerçevesinde, üyelerimizin ekonomik ihtiyaçlarını karşılayarak en iyi hizmeti sunma hedefini gerçekleştirmeye devam etmektedir. 1943 yılından bu yana; güvenli ve verimli çalışma ortamı, adil yönetim, ekip çalışması, açık iletişim, kişisel güvenilirlik ve personelin kendisini geliştirmesine imkan tanınması ile kaliteli bir kurum kültürü etrafında sağlam temelleri olan Sandığımızın, 2003 yılında başlamış olduğu ikraz hizmeti; üyelerimizin talepleri doğrultusunda her geçen gün iyileştirilerek tüm hızıyla devam etmektedir.

  İkraz yönetmeliğinde yapılan değişiklikler doğrultusunda;

  • Sağlık ikrazının kapsamı genişletilmiş, üyelerimizin doğum ve tüp bebek tedavileri için sağlık ikrazı kullanmasına imkan sağlanmıştır.

  • Üyelerimizin 12 veya 24 ay vade ile 5.000,00 TL’ye kadar Doğal Afet İkrazı kullanmasına imkan sağlanmıştır.

  • Maaşında icra kesintisi bulunan üyelerimizin kefilli veya kefilsiz icra ikrazı kullanmasına imkan sağlanmıştır.

  • Herhangi bir sınırlama olmaksızın üyelerimizin bütün ikraz türlerini aynı anda kullanabilmesine imkan sağlanmıştır.

  2003-2016 yılları arasında;

  • 138.818 üyemize 2.386.789.500,00 TL İkraz,

  • 83 üyemize 348.300,00 TL Sağlık İkrazı,

  • 25 üyemize 125.000,00 TL Doğum İkrazı,

  • 7 üyemize 34.000,00 TL Tüp Bebek İkrazı,

  • 294 üyemize 1.274.100,00 TL Evlilik İkrazı,

  • 7.549 üyemize 25.805.800,00 TL Özel Günler İkrazı,

  • 351 üyemize 7.789.100,00 TL İcra İkrazı,

  • Üyelerimizin mobilya ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş ile Avantaj Grup Tanıtım İletişim Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan protokol kapsamında, 2014 ile 2016 yılları arasında, 40 üyemize 407.000,00 TL ikraz ödemesi,

  • Genel Müdürlüğümüz ve Avantaj Grup Tanıtım İletişim ve Bilgi Tek. San. Tic. Ltd. Şti.’nin birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında, üyelerimizin İLKSAN AVM üzerinden yaptıkları alışverişler karşılığında 2015 ile 2016 yılları arasında 23 üyemize 46.837,00 TL ikraz ödemesi,

  • Ananas ve De-Ha Otelde konaklama yapmak isteyen 27 üyemize 2016 yılında 39.845,45 TL ikraz ödemesi olmak üzere, toplam 147.127 üyemize 2.422.165.800,00 TL ikraz ödemesi yapmış olmamız, sunduğumuz hizmetin büyüklüğünü göstermektedir.

 • İLKSAN 2016 Faaliyet Raporu38 //

  DÖNEM ADI ÜYE SAYISI

  2003 1.344

  2004 2.466

  2005 3.647

  2006 4.299

  2007 1.906

  2008 5.612

  2009 8.580

  2010 11.366

  2011 12.631

  2012 12.586

  2013 14.963

  2014 19.988

  2015 22.231

  2016 25.508

  TOPLAM 147.127

  DÖNEM ADI İKRAZ MİKTARI

  2003 2.551.200,00

  2004 6.424.700,00

  2005 12.690.700,00

  2006 20.908.000,00

  2007 10.475.000,00

  2008 36.778.400,00

  2009 77.850.100,00

  2010 154.203.000,00

  2011 200.305.800,00

  2012 187.803.600,00

  2013 254.666.200,00

  2014 380.845.800,00

  2015 481.319.200,00

  2016 595.344.100,00

  TOPLAM 2.422.165.800,00 TL

  // 2003-2016 YILLARI ARASINDA İKRAZ KULLANAN ÜYE SAYISI VE İKRAZ MİKTARINA AİTTABLO VE GRAFİKLER AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR; //

  ÜYE SAYISI

  İKRAZ MİKTARI

  0

  0

  5.000

  200.000.000,00 400.000.000,00 600.000.000,00

  10.000 15.000 20.000 30.000

 • 2016 Faaliyet Raporu İlksan.gov.tr // 39

  // 2008-2016 YILLARI ARASINDA EVLİLİK İKRAZI KULLANAN ÜYE SAYISI VE İKRAZ MİKTARINA AİT TABLOLAR AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR //

  İKRAZ YILI ÜYE SAYISI

  2008 172009 152010 62011 142012 202013 172014 332015 422016 130TOPLAM 294

  İKRAZ YILI İKRAZ MİKTARI

  2008 36.400,002009 36.600,002010 16.000,002011 41.700,002012 69.400,002013 63.100,002014 156.100,002015 204.800,002016 650.000,00TOPLAM 1.274.100,00 TL 1.274.100,00 TL

  ÜYE SAYISI TOPLAM

  İKRAZ MİKTARI TOPLAM294

  // 2008-2016 YILLARI ARASINDA SAĞLIK İKRAZI KULLANAN ÜYE SAYISI VE İKRAZ MİKTARINA AİT TABLOLAR AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR //

  İKRAZ YILI ÜYE SAYISI

  2008 92009 52010 112011 132012 92013 62014 42015 62016 52TOPLAM 115

  İKRAZ YILI İKRAZ MİKTARI

  2008 29.600,002009 17.400,002010 39.000,002011 53.600,002012 40.000,002013 23.800,002014 17.100,002015 27.800,002016 259.000,00TOPLAM 507.300,00 TL 507.300,00 TL

  ÜYE SAYISI TOPLAM

  İKRAZ MİKTARI TOPLAM115

 • İLKSAN 2016 Faaliyet Raporu40 //

  // 2013-2016 YILLARI ARASINDA ÖZEL GÜNLER İKRAZI KULLANAN ÜYE SAYISI VE İKRAZ MİKTARINA AİT TABLOLAR AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR //

  İKRAZ YILI ÜYE SAYISI

  2013 1.3112014 1.3372015 1.6092016 3.292TOPLAM 7.549

  İKRAZ YILI İKRAZ MİKTARI

  2013 3.216.500,002014 3.753.600,002015 4.490.700,002016 14.345.000,00TOPLAM 25.805.800,00 TL 25.805.800,00 TL

  ÜYE SAYISI TOPLAM

  İKRAZ MİKTARI TOPLAM

  7.549

  // 2014-2016 YILLARI ARASINDA İCRA İKRAZI KULLANAN ÜYE SAYISI VE İKRAZ MİKTARINA AİT TABLOLAR AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR //

  İKRAZ YILI ÜYE SAYISI

  2014 642015 112016 276TOPLAM 351

  İKRAZ YILI İKRAZ MİKTARI

  2014 1.688.000,002015 297.500,002016 5.803.600,00TOPLAM 7.789.100,00 TL

  7.789.100,00 TL

  ÜYE SAYISI TOPLAM

  İKRAZ MİKTARI TOPLAM

  351

  Toplam 147.127 üyeye

  2.422.165.800,00 TLİKRAZ

  // 2003-2016 YILLARI ARASINDA //

 • 2016 Faaliyet Raporu İlksan.gov.tr // 41

  // 2015 ve 2016 YILLARINDA İKRAZ KULLANAN ÜYE SAYISI KARŞILAŞTIRMASINA AİT TABLO VE GRAFİKLER AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR. //

  // 2015 VE 2016 YILLARINDA İKRAZ KULLANAN ÜYE SAYISI //

    2015 2016 FARK YÜZDE %

  OCAK 1.406 1.985 579 41,18

  ŞUBAT 1.185 1.784 599 50,55

  MART 1.599 1.982 383 23,95

  NİSAN 1.558 1.781 223 14,31

  MAYIS 1.548 2.042 494 31,91

  HAZİRAN 2.255 2.750 495 21,95

  TEMMUZ 1.883 1.547 -336 -17,84

  AĞUSTOS 1.598 2.693 1.095 68,52

  EYLÜL 1.820 1.808 -12 -0,66

  EKİM 2.128 2.108 -20 -0,94

  KASIM 2.317 2.893 576 24,86

  ARALIK 2.934 2.135 -799 -27,23

  TOPLAM 22.231 25.508 3.277 14,74

  3.000 -

  2.500 -

  2.000 -

  1.500 -

  1.000 -

  500 -

  0 -OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

  2015 1.406 1.185 1.599 1.558 1.548 2.255 1.883 1.598 1.820 2.128 2.317 2.934

  2016 1.985 1.784 1.982 1.781 2.042 2.750 1.547 2.693 1.808 2.108 2.893 2.135

  1.406

  1.185

  1.599

  1.558

  1.548

  2.25

  5

  1.883

  1.598 1

  .820 2

  .128 2.

  317

  2.93

  4

  1.985

  1.784 1.9

  82

  1.781

  2.04

  2

  2.75

  0

  1.547

  2.69

  3

  1.808 2

  .108

  2.89

  3

  2.135

 • İLKSAN 2016 Faaliyet Raporu42 //

  // 2015 VE 2016 YILLARINDA KULLANILAN İKRAZ MİKTARININ KARŞILAŞTIRMASINA AİT TABLO VE GRAFİKLER AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR //

  2015 2016 FARK YÜZDE %

  OCAK 30.555.400,00 54.683.700,00 24.128.300,00 78,97

  ŞUBAT 25.469.000,00 47.852.200,00 22.383.200,00 87,88

  MART 34.928.600,00 51.087.500,00 16.158.900,00 46,26

  NİSAN 33.334.300,00 47.850.100,00 14.515.800,00 43,55

  MAYIS 33.637.600,00 53.528.900,00 19.891.300,00 59,13

  HAZİRAN 41.802.000,00 62.154.900,00 20.352.900,00 48,69

  TEMMUZ 33.006.300,00 30.907.200,00 -2.099.100,00 -6,36

  AĞUSTOS 34.447.700,00 46.596.100,00 12.148.400,00 35,27

  EYLÜL 35.142.800,00 32.979.400,00 -2.163.400,00 -6,16

  EKİM 41.538.800,00 54.590.700,00 13.051.900,00 31,42

  KASIM 57.357.100,00 58.608.800,00 1.251.700,00 2,18

  ARALIK 80.099.600,00 54.504.600,00 -25.595.000,00 -31,95

  TOPLAM 481.319.200,00 TL 595.344.100,00 TL 114.024.900,00 TL 23,69

  // 2015 VE 2016 YILLARINDA KULLANANILAN İKRAZ MİKTARI //

  90.000.000,00 -

  80.000.000,00 -

  70.000.000,00 -

  60.000.000,00 -

  50.000.000,00 -

  40.000.000,00 -

  30.000.000,00 -

  20.000.000,00 -

  10.000.000,00 -

  0,00 - OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

  2015 30.555.400,00 25.469.000,00 34.928.600,00 33.334.300,00 33.637.600,00 41.802.000,00 33.006.300,00 34.447.700,00 35.142.800,00 41.538.800,00 57.357.100,00 80.099.600,00

  2016 54.683.700,00 47.852.200,00 51.087.500,00 47.850.100,00 53.528.900,00 62.154.900,00 30.907.200,00 46.596.100,00 32.979.400,00 54.590.700,00 58.608.800,00 54.504.600,00

  30.5

  55.4

  00,0

  0

  25.4

  69.0

  00,0

  0

  34.9

  28.6

  00,0

  0

  33.3

  34.3

  00,0

  0

  33.6

  37.6

  00,0

  0

  41.8

  02.0

  00,0

  0

  33.0

  06.3

  00,0

  0

  34.4

  47.70

  0,00

  35.14

  2.80

  0,00

  41.5

  38.8

  00,0

  0 57.3

  57.10

  0,00

  80.0

  99.6

  00,0

  0

  54.6

  83.70

  0,00

  47.8

  52.2

  00,0

  0

  51.0

  87.5

  00,0

  0

  47.8

  50.10

  0,00

  53.5

  28.9

  00,0

  0

  62.15

  4.90

  0,00

  30.9

  07.2

  00,0

  0

  46.5

  96.10

  0,00

  32.9

  79.4

  00,0

  0

  54.5

  90.70

  0,00

  58.6

  08.8

  00,0

  0

  54.5

  04.6

  00,0

  0

 • 2016 Faaliyet Raporu İlksan.gov.tr // 43

  // YILLAR İTİBARİYLE İKRAZA AYRILAN BÜTÇE VE KULLANILAN BÜTÇE KARŞILAŞTIRMASINA AİT TABLO VE GRAFİKLER AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR. //

  YILLAR AYRILAN BÜTÇE KULLANILAN BÜTÇE

  2003 10.000.000,00 2.551.200,00

  2004 15.000.000,00 6.424.700,00

  2005 16.800.000,00 12.690.700,00

  2006 40.000.000,00 20.908.000,00

  2007 40.000.000,00 10.475.000,00

  2008 38.000.000,00 36.778.400,00

  2009 80.000.000,00 77.850.100,00

  2010 155.000.000,00 154.203.000,00

  2011 200.000.000,00 200.305.800,00

  2012 250.000.000,00 187.803.600,00

  2013 255.000.000,00 254.666.200,00

  2014 385.000.000,00 380.845.800,00

  2015 500.000.000,00 481.319.200,00

  2016 700.000.000,00 595.344.100,00

  TOPLAM 2.684.800.000,00 TL 2.422.165.800,00 TL

  AYRILAN BÜTÇEKULLANILAN BÜTÇE

  AYRILAN BÜTÇE2.684.800.000,00 TLKULLANILAN BÜTÇE2.422.165.800,00 TL

  // 2003-2016 YILLARI ARASINDA //

  700.000.000,00 -

  600.000.000,00 -

  500.000.000,00 -

  400.000.000,00 -

  300.000.000,00 -

  200.000.000,00 -

  100.000.000,00 -

  0,00 -

  2003

  2007

  2011

  2005

  2009

  2013

  2015

  2004

  2008

  2012

  2006

  2010

  2014

  2016

  10.0

  00.0

  00,0

  0

  15.0

  00.0

  00,0

  0

  16.8

  00.0

  00,0

  0

  40.0

  00.0

  00,0

  0

  40.0

  00.0

  00,0

  0

  38.0

  00.0

  00,0

  0

  80.0

  00.0

  00,0

  0 155

  .000

  .000

  ,00

  200.

  000.

  000,

  00

  250.

  000.

  000,

  00

  255.

  000.

  000,

  00

  385.

  000.

  000,

  00

  500.

  000.

  000,

  00

  700.

  000.

  000,

  00

  2.55

  1.200

  ,00

  6.42

  4.70

  0,00

  12.6

  90.70

  0,00

  20.9

  08.0

  00,0

  0

  10.4

  75.0

  00,0

  0

  36.77

  8.40

  0,00

  77.8

  50.10

  0,00

  154.

  203.

  000,

  00 200.

  305.

  800,

  00

  187.8

  03.6

  00,0

  0

  254.

  666.

  200,

  00

  380.

  845.

  800,

  00

  481.3

  19.2

  00,0

  0

  595.

  344.1

  00,0

  0

 • İLKSAN 2016 Faaliyet Raporu44 //

  PERS

  ONEL

  &HA

  BERL

  EŞM

  E &

  EVRA

  KFA

  ALİY

  ETLE

 • 2016 Faaliyet Raporu İlksan.gov.tr // 45

  PERSONEL, HABERLEŞME VE EVRAK FAALİYETLERİ

  444 19 43

  Sandığımız 2017 yılı norm kadro cetveli, mevcut personel kadrosu muhafaza edilerek oluşturulmuştur. 2016 yılı faaliyet dönemi içerisinde Genel Müdürlüğümüze, 1 Hukuk Müşaviri ve 17 Büro personeli alınmıştır.

  2016 yılında, Sandığımız Genel Müdürlüğünden 8 personel emekli olmuş ve 4 personel ise kendi isteği ile ayrılmıştır.

  Genel Müdürlüğümüzde 31.12.2016 tarihi itibariyle; 13 İdari Personel, 11 Şef, 70 personel olmak üzere toplam 94 kişi çalışmakta olup; bu personelin 50’si erkek, 44’ü bayan personeldir.

  Sandığımızda 1 İşyeri Hekimi, 1 İş Güvenliği Uzmanı, 4 Güvenlik görevlisi, 3 şoför, 2 sekreter, 2 Bilgi İşlem Sorumlusu ve 2 Çağrı merkezi görevlisi hizmet alımı ile çalıştırılmaktadır.

  Didim’de 31.12.2016 tarihi itibariyle 1 kadrolu, 1 geçici personel görev yapmaktadır.

  2016 Yılında Genel Müdürlüğümüz Evrak Bölümünde;Gelen Evrak Sayısı: 54.105Gelen Evrak Sayısı :11.952Birimler Arası Evrak Sayısı: 4.695 olmak üzere toplam 70.752 evrak işlem görmüştür.

  2016 yılında Çağrı Merkezimize;Aidat ve Sosyal Yardımlar Müdürlüğüne: 15.549,Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğüne: 26.680,İkraz Müdürlüğüne: 41.292 olmak üzere toplam 83.521 çağrı gelmiştir.

  SİZE BİR TELEFON KADAR YAKINIZ….

  444 19 43 Yeni Numaramız

  Üyelerimizin Hizmetine

  Sunulmuştur….

  YENİ NUMARAMIZ

 • İLKSAN 2016 Faaliyet Raporu46 //

  İLKS

  AN’IN

  HUKU

  KİFA

  ALİY

  ETLE

 • 2016 Faaliyet Raporu İlksan.gov.tr // 47

  • Hukuk Müşavirliği tarafından 2016 yılı içerisinde 41 adli dava, 477 idari dava olmak üzere toplam; 518 dava ile, Adli ve İdari davalarla bağlantılı olarak Sandık aleyhine açılmış olan 1 icra dosyasının takibi halen devam etmektedir.

  • Adli yargıda görülen 41 davadan; 15’ i sonuçlanmış, 9’u temyiz incelemesinde olmak üzere 26’sı halen devam etmektedir.

  • İdari yargıda görülen 477 davadan; 164’ü sonuçlanmış, 221’ i temyiz incelemesinde olmak üzere 313’ü halen devam etmektedir.

  • 2016 yılı içerisinde Sandık alacaklarının tahsili amacıyla, tarafımızdan 14 icra takibi açılmış, geçmiş yıllardan devreden 46 icra dosyası ile birlikte toplam; 60 icra dosyasının takibi yapılmıştır. Yıl içerisinde takip edilen 60 icra dosyasından 9’u tahsil edilerek sonuçlandırılmış olup, 51 icra takibi devam etmektedir.

  • Hukuk Müşavirliği’nde 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında, 1.276 adet gelen evrak, 1.113 adet giden evrak işlem görmüştür.

 • İLKSAN 2016 Faaliyet Raporu48 //

  İLKS

  ANKA

  LİTE

  YÖN

  ETİM

  SİST

  EMİ

 • 2016 Faaliyet Raporu İlksan.gov.tr // 49

  İLKSAN’DA KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

  İLKSAN, Kalite Yönetim Sistemi faaliyetlerine 18.06.2007- 29.06.2007 tarihlerinde TSE eğitmenleri tarafından 21 kişilik personele verilen eğitimle başlamıştır.

  Verilen eğitim;

  1. TSE EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi temel eğitimi,

  2. Dokümantasyon eğitimi,

  3. İç Kalite Tetkik Eğitimi,

  4. Proseslerin yönetimi, etkileşimi ve iyileştirme teknikleri konularını kapsamıştır.

  İLKSAN’da Kalite Yönetim Sistemi gereği olarak, her yıl iki kez, İLKSAN İç Tetkikçileri tarafından, “ iç tetkik”, bir kez de TSE uzmanlarınca “dış tetkik” yapılmaktadır. Tetkiklerin içeriği aşağıdaki tablodadır.

 • İLKSAN 2016 Faaliyet Raporu50 //

  - Kalite Politikası

  - Kalite Hedefleri

  - Yönetimin Taahhüdü

  - Sorumluluk Yetki ve İletişim

  - Üye Odaklılık

  ÜST YÖNETİM

  -Kalite Yönetim Sistemi Planlaması

  -Yönetimin Gözden Geçirmesi

  -Genel Şartlar

  -Kayıtların Kontrolü

  -Çalışma Ortamı

  YÖNETİM TEMSİLCİSİ

  -Altyapı

  -Çalışma Ortamı

  -Üye ile ilgili Prosesler

  PERSONEL VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

  -Ölçme Analiz ve İyileştirme

  -Sürekli İyileştirme

  -Üye Memnuniyeti

  -Proses İzlenmesi ve Ölçülmesi

  -İç tetkik

  İLGİLİ PROSES SORUMLUSU VE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

  Kalite Yönetim Sistemimiz, amaçladığımız hizmet kalitesine ulaşabilmek için yürütülen tüm süreçleri, açıklanan prosedürleri ve benimsenen prensipleri içeren sistemler bütünüdür. Bu sistem , çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi ve yaptığımız hizmetlerde kalite seviyesini en üst seviyeye ulaştırma amacını içerir. Bunlara ek olarak üyelerimizin memnuniyetini gözeterek, ihtiyaçlarını bütünüyle karşılayabilmeyi kendimize hedef edindik. Hizmet Standartlarımızı oluşturarak ayrıntılı bilgiyi www.İlksan.gov.tr adresindeki “Hizmet Standartları ‘’ bölümünde üyelerimizin bilgisine sunduk. Bu sayede üyelerimiz her türlü bilgiye her zaman ve her yerde ulaşabilmektedir.Mevzuatımızda yapılan değişiklikler, uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar ve çalışanlarımızın talepleri incelenerek, Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarımız revizyonlarla güncel hale getirilmektedir.

  http://www.lksan.gov.tr

 • 2016 Faaliyet Raporu İlksan.gov.tr // 51

  İLKSAN, Kalite Yönetim Sistemi gereği,

  “Kalite Politikası”nı;

  üMüşterilerimizin memnuniyetini artırmak için kalite yönetim sistemi şartlarına uymak,

  ü Teknolojideki yeniliklere uygun olarak hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek,

  ü Çalışanlarımızın, hizmetlerimize sağladıkları katkılarıyla gurur duymalarını sağlamak,

  ü Çalışanlarımızın sürekli eğitimi ile yapılan her işi bir defada ve her seferde doğru yapmalarını, sağlayarak verimliliği artırmayı ve maliyetleri düşürmek,

  ü Kalite bilincini taşıyan, güler yüzlü yönetim anlayışı ile etkin, verimli ve güvenilir hizmet vermek,

  “Kalite Hedefleri”ni ise;

  ü Hizmette süreklilik, hızlılık ve doğruluk

  ü Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlamak için gerekli alt yapıyı oluşturmak,

  üMüşterilerle sürekli ilişki içerisinde olmak ve beklentilerini en kısa sürede doğru olarak karşılamak,

  ü Sunduğumuz hizmetlerin Kanunlara, Ana Statüye, Yönetmeliklere ve diğer mevzuata uygunluğunu sağlayarak güvenilir kılmak,

  ü Sunduğumuz hizmetlerin her defasında, zamanında ve doğru yapılmasını sağlamak,

  üMüşterilerimize sunduğumuz bilgilendirme ve kolaylaştırıcı işlemlerin daha etkin olmasını sağlamak,

  ü Tüm çalışanlar tarafından kalitenin bir yaşam felsefesi olarak algılanmasını sağlamak,

  ü Çalışma hayatının kalitesini iyileştirme yönünde çalışmaları başlatmak,

  ü Sürekli geliştirme çalışmaları başlatmak ve herkesin bu çalışmalara katılmasını sağlamak,

  ü Kaliteyi sürekli geliştirme teknikleri ve gereksinim duyulan konularda sürekli eğitim verilmesini sağlamak,

  ü Çalışanların motivasyonunu sağlamak ve etkin bir çalışma ortamı yaratmak,

  üMüşteri memnuniyeti oranının her zaman % 75 seviyesinden aşağı olmamasını sağlamak.

  şeklinde belirlemiştir.

  Kalite Politikamız ve Kalite Hedeflerimiz doğrultusunda, üye talepleri de göz önüne alınarak, hizmetlerin her defasında, doğru ve zamanında yerine getirilmesi yönünde çalışmalarımız devam etmektedir.

 • İLKSAN 2016 Faaliyet Raporu52 //

  İSTANBUL /PENDİK ARSASI

  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) aktifine Eylül 1992 tarihinde 189.750,00 TL bedelle katılan arazi 2.751.253 m2 dir. Alıma ait ödemenin 129.750,00 TL’lik kısmı Sandık kaynaklarından 63.000,00 TL’lik kısmı ise Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanmıştır.

  Arazi, Mutlak Koruma alanı, Kısa Mesafeli Koruma Alanı ve Orta Mesafeli Koruma alanlarından oluşan arazi üzerinde 03/10/2002 – 09/01/2017 tarihleri arasında yapılan kamulaştırmalar sonucu Sandık hesaplarına 145.358.462,19 TL nakit girişi sağlanmıştır.

  Sandığımızın hissedar olarak mülkiyetine sahip olduğu Pendik 1024 parseldeki izale-i şuyuu (paydaşlığın giderilmesi) davası sonunda Pendik Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 07/02/2002 tarih ve 2000/1321 Esas ve 2002/231 Karar sayılı kararı ile taşınmazın satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilmiş ve mahkemece satılan taşınmazın

  bedelinden İLKSAN’ın hissesi karşılığı olan 8.421.974,82 TL tahsil edilmiştir.

  İstanbul Anadolu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 03/09/2013 tarih ve 2012/332 Esas 2013/467 Karar sayılı kararı ile; İstanbul, Pendik, Kurtdoğmuş köyü 1053 parselin 928.50 m2 lik bir kısmı ile 337.27 m2 lik bir kısmı ile aynı yerdeki 1055 parselin 9.602,93 m2 lik kısmı 933.403,87 TL bedel ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

 • 2016 Faaliyet Raporu İlksan.gov.tr // 53

  İstanbul Anadolu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 26/03/2014 tarih ve 2012/600 Esas 2014/232 Karar sayılı kararı ile; İLKSAN’ın hissedarı olduğu eski 1035 parselin, 1239 parseldeki İLKSAN payının karşılığı 53.341.541,61 TL kamulaştırma bedeli ile İSKİ tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Tarafımızdan yapılan temyiz talebi üzerine Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nin lehimize vermiş olduğu bozma kararı akabinde mahkemece 1239 parseldeki Sandığımız payı karşılığı kamulaştırma bedeli 62.906.860,81 TL olarak tesbit edilmiştir. Belirlenen kamulaştırma bedeli 5.921.719,69 TL faizi ile birlikte tahsil edilmiştir.

  İstanbul Anadolu 28. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 05/08/2016 tarih ve 2016/17 D.İş 2016/18 Karar sayılı kararı ile; 1055 parseldeki taşınmazın 122.136,38 m2 lik kısmının acele kamulaştırılmasına ve kamulaştırma bedelini 67.174.503,00 TL olarak tesbitine karar verilmiş olup, sözü edilen acele kamulaştırma kararına istinaden kamulaştırma bedelinin tesbiti ve taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescili için kamulaştırma davası açılmış olup, dava İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017/22 Esas sayılı dava devam etmektedir.

  09/01/2017 tarihi itibariyle;

  1051 parsel 529.368,00 m21053 parsel 72.556,23 m21055 parsel 530.480,69 m21240 parsel 17.069,96 m21241 parsel 56.626,70 m2 olmak üzere;

  1.206.101,58 m2 arazimiz bulunmaktadır.

 • İLKSAN 2016 Faaliyet Raporu54 //

  Sandığımız tarafından 1996 yılından bu yana kullanılan ve “Halıcı Yazılım” firması tarafından yapılan İLKSAN Üye Bilgi Sistem Programının 15 ve 16 Aralık 2015 tarihlerinde olağan performansının düşmesi, yavaşlaması ve 17 Aralık 2015 tarihi itibari ile de bazı temel verilerin kullanıcılara iletilememesi ve/veya otomatik olarak silinmesi gibi nedenlerle kullanılamaz duruma gelmesine müteakip İLKSAN Bilgi İşlem Koordinatörlüğü, Sandığın bilgi işlem sisteminin bağımsız bir görüşle izlenmesi ve durumu izah eden bir teknik raporun düzenlenmesi için Amaç Yazılım Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Firması Genel Müdürü ve Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi Mustafa ÇELİKCAN tarafından sistemin kontrol edilmesi istenmiş ve yapılan bu kontroller neticesinde, 15.12.2015 - 18.12.2015 tarihleri arasında web üzerinden İLKSAN bilgi-işlem ünitelerine saldırı yapıldığı anlaşılmıştır.

  BİLGİ-İŞLEMİLKSAN

  SİSTEMİNE İLİŞKİN İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

  Bilgi İşlem Koordinatörlüğünce sistem üzerinde bir dizi iyileştirme çalışmaları yapılmış ve sistemin tüm üniteleri bakıma alınarak Birim Müdürlüklerinden gelen talepler doğrultusunda iyileştirilmiştir.

 • 2016 Faaliyet Raporu İlksan.gov.tr // 55

  Mevcut Bilgi-İşlem Sistemin iyileştirilmesi kapsamında;

  A- İlksan Üye Bilgi Sistemi İyileştirme ÇalışmalarıAidat ve Sosyal Yardımlar Müdürlüğünün, İkraz Müdürlüğünün ve Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğünün belli başlı raporlamaları kısa sürede ve eksiksiz bir şekilde alınmaya başlanmıştır.

  • Üyelerin Web üzerinden Online İkraz başvurusu yapmaları imkânı getirilmiştir.

  • Üye bilgi sisteminin otomatik SMS göndermek sureti ile üyelerin sisteme erişimi kolaylaştırılmıştır.

  • Üye güncel telefon bilgilerinin tek bir kaynaktan veri tabanına işlenmesi gerçekleştirilerek 238.000 güncel üye telefon bilgisi kaydı yapılmıştır.

  • Tüm bölüm müdürlüklerinin yaklaşık 300 kalem düzenleme talebi karşılanarak sistem iyileştirme işlemleri tamamlanmıştır.

  B- Genel Otomasyon Çalışmaları

  Günümüzde özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında teknolojiye dayalı verilen hizmet kalitesinin giderek artması, vatandaşlarımızın birçok işlemini internet üzerinden online olarak gerçekleştirdiği göz önünde bulundurulduğunda iş sürekliliğini sağlama ihtiyacının hasıl olduğu görülmekte bu sebeple de Felaket Kurtarma Merkezleri (FKM) kurulmaktadır.Kurumumuzun da üyelerimize verdiği hizmetler göz önünde bulundurulduğunda iş sürekliliği ön plana çıkmakta bu kavrama uygun olarak iş sürekliliği için gerekli sistemlerin ve bilgilerin başka güvenli alanlarda anında yedeklenmesi, iletişim altyapılarının oluşturulması, çalışanlar için buna uygun ofis ortamlarının oluşturulması hayati önem kazanmaktadır. Bu nedenle; Tüm sistemin günlük, haftalık ve aylık yedekleri alınarak müşterek muhafaza ve banka kasasında muhafaza edilmeye başlanılmış, TÜRKSAT A.Ş ile işbirliği protokolü imzalanarak, tüm İlksan bilgi-işlem verilerinin Türksat Gölbaşı

  Felaket Kurtarma Merkezinde muhafazası amacı ile bir kabin kiralanmış ve sunucu bağlantısı yapılarak kurumun tüm verilerinin eş zamanlı olarak felaket kurtarma merkezinde yedeklenmesi yapılmış, İlksan’ın hizmet verdiği üyelerine karşı devamlılık sorumluluğu sağlanmış, İlksan’ın hizmetlerinin geçici olarak durması ihtimali ortadan kaldırılmış bu sayede de bu tarz bir durumda ortaya çıkabilecek teknik kayıpların (üye bilgilerinin kaybedilmesi vb.) ve kurumsal prestij kaybının önüne geçilmiştir. Her türlü kağıt üzerine yazılmış  belgenin  elektronik ortamda kolay ulaşılabilir bilgi haline dönüştürüldüğü bir sistem olan Dijital Arşivleme sistemine geçiş yapılması projesi İlksan ve TÜRKSAT A.Ş ile yapılan anlaşma ile hayata geçirilmiş ve kapsamda Sandığın tüm arşivinin dijitalleştirilmesi çalışmaları başlatılmıştır. Türksat ile ortak yürütülen Dijital arşivleme projesi sonucunda,

  • Aranılan bilgi, evrak veya dokümana doğru ve anlık erişim sağlanarak tarama ihtiyacı olmadan anlık olarak kullanılabilmesi veya iletilebilmesi.

  • Ofis içi ve ofis dışından dijital arşivdeki dokümanlara vpn veya web tabanlı doküman yönetim sistemleri sayesinde erişim imkânı.

  • Dijital dokümanlara gruplandırma ve yetkilendirme yapılarak evrakların yetkisiz çalışanlara ve yetkisiz diğer kişilerin ellerine geçmesine karşı güvenliğinin sağlanması ve yanlışlıkla silinmesinin önüne geçilebilmesi.

  • Dijital arşivleme yapılan ve saklama zorunluluğu olmayan evrakların imha edilerek yer tasarrufu sağlanması.

  • Fiziksel ofis taşınma durumlarında doküman arşivinin taşınma giderinin olmaması.

  • Dijital arşivin Felaket Kurtarma planına dahil edilerek ister bulut ortamında isterse başka bir lokasyonda yedeklenerek yangın, sel, deprem gibi doğal afet veya meydana gelebilecek diğer olaylarda veri kaybının önlenebilmesi.

  • Aynı anda birden fazla çalışanın aynı evraklara ulaşabilmesi sayesinde ekip çalışmasına uygun olması.

  • Kurumsal hafızanın korunması.

  • Kurumumuzda bulunan fiziksel arşivlerdeki evraklar sunuculara kaydedilerek kurum olarak zamandan ve finansal açılardan tasarruf sağlanacak olup; yapılan çalışmalar 2017 yılının Şubat ayı itibari ile sona erecektir.

 • İLKSAN 2016 Faaliyet Raporu56 //

  Diğer taraftan bilgi güvenliği açısından dışarıdan hizmet alınması uygun olmayan kurumsal mail uygulaması, webmail.ilksan.gov.tr adresi uygulamaya konularak, kurumsal mail özel şirket üzerinden alınarak, kurum içerisine taşınmıştır.

  C- İlksan Üye Bilgi Sistemi(e-Sandık Sistemi), EBYS ve Resmi Web Sitesi Yazılımı

  Mevcut windows tabanlı İLKSAN üye bilgi yönetim sistemi yazılımının teknolojinin gerektirdiği güncel istekleri karşılamaması, günümüz teknolojik yenilikleri desteklememesi, teknolojik olarak yetersiz kalması neticesinde, halehazırda kullanılan İlksan üye bilgi sitemi yerine günümüz teknolojisine uygun web tabanlı bir uygulama olarak yeniden yazılması projelendirilmiş olup; güncel yazılım dillerinden biri ile yazılacak olan e-Sandık Sistemi için Teknik Şartname ve İhale süreçleri bitirilmiş ve 2017 yılı Şubat ayı itibari ile sistemin yazılım işlerine başlanılmıştır.

  Bu proje sayesinde; İLKSAN’ın sandık üyelerine daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi, ilke ve amaçlarını gerçekleştirilebilmesi, doğru ve hızlı bilgiye ulaşılabilmesi, faaliyet ve sonuçların sağlıklı ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi, mevcut kaynakların program dahilinde etkin kullanımının sağlanması, sunulan bilgi ve raporların tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerinin korunması, görevlerini yerine getirilmesinde, karar alıcılarına; doğru, güvenilir ve net bilgi akışının sağlanmasına yardımcı olacak entegre bir yazılımın oluşturulması aynı zamanda İLKSAN hizmetlerini çağın ve ihtiyaçların gerektirdiği şekilde dinamik bir yapıya ulaştırarak İLKSAN’ın saygınlığının, üyeleriyle iletişimde ve hizmetlerinde çağın gerektirdiği teknolojileri en üst seviyede kullanan, üyelerine sunduğu yardım, ikraz faaliyetlerinin kalitesinin sürekli geliştirmesine ve İLKSAN’ın alanında benzer kurumlar arasında örnek bir sandık olma çalışmalarına yazılım olarak destek olması sağlanacaktır.

  Günümüzde birçok kurum tarafından kullanılmakta olan Elektronik Belge Yönetim Sistemleri, kurumların evrak akışlarını elektronik ortama taşıdıkları sistemlerdir. Bu tarz uygulamalar, gelişen bilgi teknolojilerinin sağlamış olduğu avantajları da kapsayarak, evrak takibi ile ilgili tüm süreçlerin entegreli bir biçimde, doğru yer ve zamanda her an erişilebilir duruma gelmesine yol açarak, doğru bilgiye erişimin önemini gözler önüne sermiştir.

  Kurumumuzda Elektronik Belge Yönetim Sisteminin uygulanması için Teknik Şartname ve İhale süreçleri bitirilmiş olup 2017 yılı Şubat ayı itibari ile sistemin uygulamaya konulması için süreç başlatılmıştır.

  Bu proje ile birlikte, doküman takibinin elektronik ortamda

  işletilmesine bağlı olarak kurumumuza aşağıda ki kazanımlar sağlanmış olacaktır.

  • Kağıt israfının önlenmesi ve zaman tasarrufunun sağlanması, evrak arama ve güncelleme işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesinden dolayı zaman ve süre tasarrufu sağlanması.

  • Evrak gönderimlerinde büyük hız, verimlilik ve ekonomi sağlanması. Öte yandan fiziki olarak evrak saklamanın getireceği maliyetlerin de düşmesi salanacaktır.

  • Evrak hareketlerinin düzenli olarak takip edilmesi, evrakla ilgili işlemlerin ne kadar sürede yapıldığı gibi bilgilerin kayıt altına alınarak, raporlanabilmesi ile personel için, önemli bir performans kriteri ölçütü oluşmuş olacaktır.

  • Bilginin akışını ve hizmet kalitesini yükseltecektir.

  • Karar verme süresini kısaltacaktır. İzlenebilirlik sağlanacaktır.

  • Kâğıt, toner, kartuş, gibi sarf malzemelerinin tüketiminde ciddi bir düşüş görüleceği gibi, gönderi giderleri de önemli ölçüde azalacaktır.

  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) ve Elektronik imza gibi hizmetlerin entegrasyonu ile birçok kurum ve kuruluş ile elektronik ortamda kurumsal yazışmalar yapılabilecektir.

  Halen kullanılan www.ilksan.gov.tr Web sitesinin yeni bir formatla tasarlanarak yenilenmesi ile İOS ve ANDROİD uygulamaların hayata geçirilmesi maksadı ile Teknik Şartname ve İhale süreçleri bitirilmiş olup 2017 yılı Şubat ayı itibari ile sistemin uygulamaya konulması için süreç başlatılmıştır.

  Bu proje ile Web sayfamızın yenilenmesi, mobil cihazlara uyumlu hale getirilmesi ve Üye Bilgi Sisteminin mobil uygulamasının devreye alınması ile birlikte bir çok bankanın da hizmet verdiği mobil bankacılık altyapısı kurumumuza kazandırılmış olacak bu sayede üyelerimiz hem internet üzerinden hem de akıllı telefonları aracılığı ile üye işlemlerini, yardım, ikraz başvurularını online olarak gerçekleştirebilecek, bu başvurularına ilişkin süreçleri takip edebilecektir. Günümüzde birçok öğretmenin okullarda internet erişimi olan bilgisayar bulabilme ve kullanma oranı çok düşük olduğu ve ülkemizde akıllı telefon kullanım oranın çok yüksek olduğu düşünüldüğünde geliştireceğimiz mobil uygulama sayesinde üyelerimiz her an sandık işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirebileceklerdir.

 • 2016 Faaliyet Raporu İlksan.gov.tr // 57

  “Her ilde İLKSAN ile anlaşmalı bir sağlık kuruluşu..” düşüncesiyle çıkmış olduğumuz yolda Sandığımızı herhangi bir mali yükümlülük altına sokmadan üyelerimizin Özel sağlık kuruluşlarından daha etkin ve ekonomik koşullarda yararlanmasını temin amacı ile yapılan protokoller kapsamında, İLKSAN faal ve emekli üyelerimiz ile faal ve emekli üyelerimizin 1. derece yakınlarının, De-Ha A.Ş. çalışanları ile 1. derece yakınlarının indirimli olarak özel sağlık hizmetinden yararlanmaları sağlanmıştır.

  Sağlık sektöründe öncü kuruluşlar olan Medicana Sağlık Grubu, Acıbadem Sağlık Grubu, Memorial Hastaneleri, Medical Park Hastaneleri, Türk Kızılayı Sağlık Tesisleri, Bayındır Sağlık Grubu, Lokman Hekim Hastaneleri, Kudret Hastaneleri, Güven Hastaneleri, Özel Gözde Hastaneleri, Özel Koru Hastanesi, İzmir Özel Medifema Hastanesi, Denizli Özel Mediklinik Hastanesi, Antalya Anadolu Hastaneleri, Özel Ümit Hastaneleri, Özel Ceyhan Çınar Hastanesi, Özel Medikar Hastanesi, Mersin Özel Tanrıöver Doğuş Hastanesi, Özel Özkaya Tıp Merkezi, Dünya Göz Hastanesi, Özel Turkuaz Göz Hastalıkları Merkezi, Aktif Yaşam Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, İzmir CTG Dental Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Özel Adana Dental Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Van Özel Yakup Bozyel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ile anlaşmalar yapılmış, Ankara’da hizmet veren Diş Hekimi A.Gökçen SARGIN ile Diş Hekimi Elif ACARAKÇAY ile de protokoller imzalanmıştır.

  Bu kapsamda Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarımızın sayısı 27’ye ulaşmış olup,

  AnlaşmalıKuruluşlar

  2016 yılı içerisinde toplam 3.553 Üyemiz Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarımızdan indirimli hizmet almıştır. Üyelerimize özel fiyatlarla hazırlanan doğum paketi, tüp bebek paketi ve tamamlayıcı sağlık sigortası hizmetleri ile ilgili çalışmalarımız başlamış olup; 2017 yılı içerisinde sonuçlandırılması planlanmıştır.

  Bu kapsamda yapılan protokoller ile üyelerimizin Doğal Jeotermale Bağlı Hitit Ayaş Termal Tesislerinden indirimli hizmet almaları sağlanmıştır.

  Yine 2016 yılı içerisinde, sağlık kuruluşları dışında Garanti Mortgage ile İLKSAN arasında yapılan protokol kapsamında İLKSAN Üyeleri için özel bir konut projesi hazırlanmış ve anlaşmalı diğer bankalarımız ile üyelerimize özel koşullarda konut kredisi imkanı sunulmuştur.

  Bunlara ilave olarak; İLKSAN ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ortak çalışması sonucu Umre Ziyareti için üyelerimiz ve yakınları için çok özel paketler hazırlanmıştır.

  SARAR Mağazaları ile yapılan protokol çerçevesinde üyelerimizin indirimli ürün temin edebilmeleri sağlanmıştır.

  Ankara’da bulunan Özel Tüfekçioğlu Kız Öğrenci Yurtları ile İLKSAN arasında yapılan protokol ile Üyelerimizin çocuklarının indirimli hizmet alımları sağlanmış olup, üyelerimiz ve yakınlarının Özel Eğitim Kurumlarından indirimli eğitim alabilmeleri ile ilgili de Üniversitelerle ve Yurt Dışı Eğitim Danışmanları ile de görüşmelerimiz devam etmektedir.

  Yukarıda bahsi geçen anlaşmalı kuruluşlar ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.ilksan.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

 • İLKSAN 2016 Faaliyet Raporu58 //

  1

  3

  2

  İLKSAN 7.DÖNEM 4.OLAĞAN TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN ÖNERGELERE AİT İŞLEMLER

  Sandığımızın 24-25-26 Nisan 2016 tarihlerinde yapılan 7. Dönem 4. Olağan Temsilciler Kurulu toplantısına ait toplantı tutanakları ile Divan Başkanlığına yazılı olarak verilen önergelerin oylama sonuçlarını ihtiva eden noter tutanakları, toplantı tarihini müteakip Bakanlığımıza sunulmuştur.

  7. Dönem 4. Olağan Temsilciler Kurulu Divan Başkanlığına yazılı olarak verilen ve oy birliği ile kabul edilen önergelerle ilgili olarak;

  9 (Dokuz) Nolu Önerge; “ İl ve İlçe Temsilcilerinin ayda bir İLKSAN ile ilgili tanıtım yapabilmeleri için görevli izinli sayılmaları,”9 Nolu önergeye ilişkin olarak; İLKSAN İl ve İlçe temsilcilerimizin seçilmiş oldukları il ve ilçelerde bulunan üyelerimizi, Sandığımız faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerinin sağlanması amacıyla bağlı bulundukları İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince ay içerisinde uygun görülecek bir tarihte görevli-izinli sayılmaları hususunda İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Bakanlığımızca talimatlandırılmasına dair Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık Makamına 12/12/2016 tarihinde yazı yazılmış olup; cevabi yazı beklenmektedir.

  10 (On) Nolu Önerge;“Sandık üyesi iken