kako napisati esej na državnoj maturi

Download Kako napisati esej na državnoj maturi

If you can't read please download the document

Post on 13-Jan-2016

106 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kako napisati esej na državnoj maturi. 1. Interpretativni esej 2. Raspravljački esej 3. Usporedno-raščlambeni esej. Uvod. Ispitni školski esej piše se za ocjenu i svojevrsna je provjera: sposobnosti kreativnoga pokazivanja znanja i izražavanja - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Kako napisati esej na dravnoj maturi1. Interpretativni esej2. Raspravljaki esej3. Usporedno-ralambeni esej

 • Uvod Ispitni kolski esej pie se za ocjenu i svojevrsna je provjera: sposobnosti kreativnoga pokazivanja znanja i izraavanjasposobnosti razmiljanja i vjetina prenoenja vlastitih misli u tekst.Metoda pii to eli o odreenoj temi odmah pada u vodu.Nauiti kao se piu eseji cijela je jedna mala znanost.

 • Da biste u ovome dijelu dravne mature dobili dobru ocjenu trebate napraviti sljedee:

  1. Napisati da znate o kojem se tipu teksta predloenog teksta, odnosno ulomka radi (pjesma, ulomak romana, lanak, drama...)trebate dati do znanja da razumijete najvanije podatke koji su u tekstu navedeni i da razumijete strukturu tekstaopisati problematizaciju prema smjernicama koje su navedenetvrdnje potkrijepite citatima (ne smije biti previe citata, dovoljno e ih biti nekoliko)pokazati da razumijete o emu se u tekstu radi.2. Druga vana stavka je pismeno izraavanje. Pritom trebate paziti na sljedee:esej treba oblikovati u tri dijela (uvodni dio, razradbeni dio, zakljuni dio)tekst eseja putem poveznica trebate povezati u smislenu cjelinutrebate koristiti rijei i izraze koji se koriste prilikom analiza i interpretacija odreenog tipa teksta (npr. struktura lirske pjesme, naracija, deskripcija, unutranji monolog...).3. Vaan je element pri pisanju eseja i uporaba hrvatskoga jezika na primjeren nain. To znai da trebate:reenice oblikovati jasno i tono (nemojte pisati preduge reenice)strogo voditi rauna o pravopisu (ako niste sigurni kako se neka rije pravilno pie, zamijenite je nekom drugom za koju ste sigurni kako se pie)pisati u skladu s hrvatskom gramatikom.

 • to ne smijete napraviti na eseju kad piete dravnu maturu!!!VANO! Pogreke koje nikako ne smijete napraviti jer vas mogu diskvalificirati i dati vam neprolaznu ocjenu:

  Ne smijete promaiti temu!Ne smijete pisati neitko!Ne smijete napisati esej velikim tiskanim slovima!Ne smijete biti nepristojni u izraavanju (ni na hrvatskom jeziku ni pri eventualnoj uporabi stranih rijei)! Ne smijete se izravno obraati ili pisati osobne poruke ocjenjivau u bilo kojem dijelu eseja niti nakon njega (tipa: Ovdje sam malo pogrijeio pa ovo nemojte uzeti u obzir...)!Ne smijete pisati viceve niti pjesme! Ne smijete crtati ili oslikavati ono o emu piete! Ne smijete kriati ili prepravljati reenice u istopisu!

 • Prebrojavanje rijeinajmanje 350 rijei trebali biste napisati na osnovnoj razininajmanje 400 rijei na vioj razini.Prebrojavanje rijei tijekom pisanja eseja nema smisla!Pisanje eseja treba vjebati kako biste razvili osjeaj za broj rijei.Rijei prebrojite tek na kraju pisanja koncepta.

 • Planiranje pisanja eseja (10 15 min)Svako je rasipanje koncentracije uzaludno.Nije vano to biste vi napisali, nego ono to se od vas trai da napiete. Vano je samo ono to vas se pita!Slobodno zaboravite sve sitnice koje o nekom predmetu znate. Svoju energiju usmjerite na odgovaranje na pitanja (smjernice).Smjernice su reenice koje vas usmjeravaju, skreu pozornost, sugeriraju, pitaju ili pomau u razotkrivanju nekih znaajki teksta i, ako elite biti uspjeni, najbolje je da ih se drite.Prvo koncentrirano proitajte pitanje s razumijevanjem, a onda podvucite tri ili etiri kljune rijei.

 • Pisanje plana esejaJasno razgraniene tri cjeline (uvod, razradba, zakljuak)Kad ste podvukli kljune rijei u nekoliko natuknica (10 do 15) napiite kratke odgovore, tj. ono o emu ete u eseju pisati.Svrstajte natuknice u pet skupina:

  1. Uvodni odlomak postavlja temu eseja.2. Razradbeni odlomci glavni dio eseja.3. Poveite natuknice tako da iz jedne proizlazi druga. - Prvo odgovorite na smjernice koje najbolje znadete te jednu ili dvije ostavite za kraj razradbenog dijela.- Za sredinji dio razradbene cjeline stavite natuknice iz smjernica na koje najslabije znadete odgovor.- Smjernice na koje ne znate odgovor precrtajte.4. Svaku natuknicu shvatite kao malu temu i objasnite je.5. Napiite zakljuak na temelju natuknice koja vam djeluje najemotivnije i koja otvara drugaiji pogled na neku vezanu problematiku.

 • Citati Citati slue da se na njihovu primjeru dokae neka reenica ili misao.Prije svakoga citata mora biti dvotoka, a citat mora biti u navodnicima.Kako je naveo Vidri u svojoj pjesmi Adieu: Purpurna pomrina / Moje je vjee pokrila / od sunca, vjetra i vina.Nakon navedenoga citata vano je svaki citat objasniti u nastavku reenice ili novom reenicom.Citat se moe objasniti i prije samoga navoenja, ali je onda teko napraviti poveznicu prema sljedeoj reenici ili odlomku.

 • Odlomci eseja:Esej mora imati tri glavna i jasno odvojena odlomka.Svaki bi odlomak eseja trebao davati odgovor na jednu smjernicu.Jedna smjernica neka ima 4-5 smisleno povezanih reenica srednje duine, nikako vie od 6.Uvod = jedna smjernica. Zakljuak = jedna smjernica.Razrada = preostale smjernice pretvorene svaka u jedan ulomak s 4-5 reenica.

 • Izbjegnite lupetanje!!!Gomila rijei i fraza koje nita ne govore.Pred sobom imam knjievno djeloOvo je pitanje zaokupilo mnoge povjesniare i teoretiare knjievnosti od vremena svoga postankaPisati sve to zna, bez obzira na smjernice.Pisati nepovezanoNita ne rei onime to smo napisaliSipati podatke kao da piemo enciklopedijsku natuknicu

 • Uvod Mora biti intrigantan i zanimljiv i pokazati znanje o problematici ili knjievnome djelu.U prvoj reenici recite neto odreeno, ustvrdite neto vano.Upotrijebite neke kljune rijei iz same smjernice koju ste odabrali kao uvod.Nemojte zapoinjati negativnim ili polemikim reenicama.U uvodnom odlomku odmah morate postaviti temu eseja te smjestiti pisca i djelo u razdoblje, ako je to mogue. Nemojte nipoto lupetati da biste ispunili poetne retke.Na poetku recite bitno i nemojte ulaziti u objanjavanje toga to ste rekli, tome slui razradbeni ili sredinji dio eseja.Odmah ponite upuivati na temu eseja i stav koji ete zauzeti u ostatku eseja.Korisne poetne fraze: U ovom eseju namjeravamU ovome e se eseju raspravljati...Ovaj e se esej usredotoitiU namjeri da povedem raspravu o... analizirat u...Cilj ovoga eseja je

 • Primjer dobro napisanog uvoda od etiri reenice s kljunim rijeima koje povezuju misli od uvodne do jasno naglaene teme i zakljuka.Obrazloi vanost prologa u Drievu djelu Dundo Maroje i kako se prolog odnosi na renesansni svjetonazor. Obrazloi vanost prologa u Drievu djelu Dundo Maroje i kako se prolog odnosi na renesansni svjetonazor.(otkriva pogled na svijet kroz suprotstavljanje ljudskih osobina ljudi nazbilj i ljudi nahvao)

  Ovaj e se esej usredotoiti na kontrastiranje u prologu Drieve komedije Dundo Maroje to je vrlo vano za razumijevanje toga knjievnog djela.U prologu se otkrivaju Drievi nazori kao i nain pjesnikog stvaranja (poetika)njegova vremena.Dri kontrastira ljudske osobine i kae da postoje dvije vrste ljudi: ljudi nazbilj i ljudi nahvao, a prikazuju se kroz odnos rastronosti i krtosti, razboritosti i nepromiljenosti, pohlepe i skromnosti te hedonizma i umjerenosti.

 • Razradba Najvie utjee na ocjenu.Kompozicijski misli rasporediti u najmanje tri, a najbolje pet povezanih i cjelovitih dijelova.Svaki odlomak ima odreenu kljunu rije koja ga cijeloga objanjava. Paziti da kljune rijei istiu, prenose ili povezuju prema nekom smislu.Esej je knjievnoznanstvena vrsta. To je vrsta koja neku znanstvenu spoznaju obrazlae na knjievan nain.

  Zakljuna reenica mora zakljuiti smisao odlomka, Nadovezivanje se radi tako da se kljuna rije iz prethodnog odlomka spomene u prvoj reenici sljedeeg.Kao prelazak s jednog odlomka na drugi koristimo poveznice rijei i fraze koje stvaraju osjeaj postupnosti prilikom itanja.Dobre poveznice:ZapravoZbog toga.NaimeKonanoTakotovie, postoji i mogunost drugaijeg pristupa.NadaljeNasuprot tome.Navedeno upuuje.S druge strane.Bez obzira na.Uzimajui u obzir takvo tumaenjeIsto tako.Uza sve navedeno

 • Analiziraj kljune rijei u odlomku kako bi zapoeli sljedei odlomak.U Ovidijevim Metamorfozama mnoge se epizode odlikuju dramskom napetou, a mitske su situacije opisane s velikim knjievnim umijeem, vrlo slikovito i konkretno. Umijee se najbolje vidi prema dotjeranim stihovima i pjesnikim figurama. Ovidijev je stil uvjerljiv i kada se naglaava tragini patos i kada se opisuju ljudski osjeaji. Zbog toga su Metamorfoze utjecale na cjelokupnu europsku knjievnost.Tako utjecaj Metamorfoza zamjeujemo u europskoj i hrvatskoj renasansi. U Europi je Ovidije posluio kao inspiracija Shakespeareu., dok je u Hrvatskoj nadahnuo Brnu Karnarutia

 • Zakljuak Zavrni bi se odlomak trebao vrlo kratko vratiti na poetak i stvoritizavrni dojam, zaokruiti smisao cijeloga eseja, donijeti sud, vrednovati sve navedeno.Zavrite esej u pozitivnom tonu i naglasite neku novu ili vama vanu misao.Pazite da se ne ponavljate, prepriavate ve reeno.Korisni izrazi ili fraze za zakljuni odlomak:Konano Kao to sam pokazaoKao to sam argumentirala Zbog togaNavedeni dokazi navode na zakljuakS obzirom na sve dokazeTako se moe zakljuiti

 • Promotri reenice ovoga zavrnog odlomka i odgovori zato je on dobro napisan.

  Ovdje iznesena teorija drame i dramske analize zapravo je uvod u daljnje istraivanje drame u knjievnosti. Susreli smo se s dva problema: problem prikazivanja analitikog aspekta dramskoga djela, a drugi je problem to takvu analizu nije mogue provesti do kraja. Time se otvara novo podruje odnosa izmeu tipologije strukture te analize i interpretacije drame. Zbog toga ovdje zakljuujemo da su prikazani modeli za analizu samo privremeni i da se tek njihovom primjenom u konkretnim analizama drama moe doi do boljih rjeenja.

Recommended

View more >