Join Us CEC

Download Join Us CEC

Post on 25-May-2015

239 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. c thng tin v tho lun k hoch hot ng ca CLB.c pht biu, ng gp kin xy dng CLB.C quyn bu c hoc ng c vo v tr ban iu hnh CLB.c to i kin sinh hot v hc tp vi cu lc b.i vi cc thnh vin tch cc:c u tin tham gia trong cc hot ng chuyen mn ca Khoa khi c huy ng.c tham gia vo cc kha o to, hun luyn, hi tho do CLB t chc.c tham gia sinh hot, lm vic vi gio vin, cu sinh vin v sinh vin u t.c u tin khi xt im rn luyn.i vi cc thnh vin xut sc:c nhn giy khen thng ca Khoa Ngoi Ng khi c nhiu ng gp ln.c cc ging vin vit th gii thiu khi xin hc bng hay xin vic ti cc doanh nghip trong v ngoi nc.c gii thiu v lp hc nhn thc ca ng.</li></ul>