jk pemandu

of 44 /44
MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PEMANDU ICT JPA BIL. 4 TAHUN 2008 _____________________________________________________________________ Tarikh : 22 Disember 2008 (Isnin) Masa : 9.30 pagi Tempat : Bilik Mesyuarat Eksekutif, Aras 13, Blok C1 , Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya. ______________________________________________________________________ HADIR : 1. Timb. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Operasi) - Pengerusi Y.Bhg. DatoDr. Ismail bin Alias 2. Pengarah Bahagian Pengurusan Maklumat - Ahli Encik Kamarudin bin Tahir 3. Pengarah Bahagian Perkhidmatan - Ahli (Diwakili Oleh: Encik Sohime bin Ahmad) TPBK(K)C 4. Pengarah Bahagian Pembangunan Organisasi - Ahli (Diwakili Oleh: Encik Abdul Rahman bin Mohamad) TPB(O)M 5. Pengarah INTAN - Ahli 1

Author: putih001

Post on 04-Aug-2015

121 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: JK Pemandu

MINIT MESYUARAT

JAWATANKUASA PEMANDU ICT JPA

BIL. 4 TAHUN 2008

_____________________________________________________________________

Tarikh : 22 Disember 2008 (Isnin)

Masa : 9.30 pagi

Tempat : Bilik Mesyuarat Eksekutif,Aras 13, Blok C1 , Kompleks C,Pusat Pentadbiran Kerajaan PersekutuanPutrajaya.

______________________________________________________________________

HADIR :

1. Timb. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Operasi) - Pengerusi

Y.Bhg. Dato’ Dr. Ismail bin Alias

2. Pengarah Bahagian Pengurusan Maklumat - Ahli

Encik Kamarudin bin Tahir

3. Pengarah Bahagian Perkhidmatan - Ahli

(Diwakili Oleh: Encik Sohime bin Ahmad)

TPBK(K)C

4. Pengarah Bahagian Pembangunan Organisasi - Ahli

(Diwakili Oleh: Encik Abdul Rahman bin Mohamad)

TPB(O)M

5. Pengarah INTAN - Ahli

(Diwakili Oleh: Dr. Azizah binti Abd Manan)

TPI(ICT)INTAN

1

Page 2: JK Pemandu

6. Pengarah Bahagian Pembangunan Modal Insan - Ahli

(Diwakili Oleh: Puan Norihan Bt Mohamed Naim)

KPP(I)P

7. Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan - Ahli

Encik Amir bin Hj. Abd. Hamid

8. Pengarah Bahagian Saraan - Ahli

(Diwakili Oleh: Encik Lim Eng Hock)

TPB(S)K

9. Pengarah Bahagian Pasca Perkhidmatan - Ahli

(Diwakili Oleh: Encik Kamarulzaman bin Mat Zain)

KPP(P)ICT3

10. Pengarah Bahagian Perancangan, Penyelidikan dan Korporat - Ahli

(Diwakili Oleh: Encik Mohamed Musaddik bin Abdul Majid)

TPBK(PP)D

11. Pengarah Bahagian Pengurusan Psikologi - Ahli

(Diwakili Oleh: Puan Ruziati binti Mior Ahamad Ariffin)

TPBPs

12. Ketua Unit Audit Dalam - Ahli

Puan Holesoh binti Saibon

13. Timb. Pengarah Bahagian Pengurusan Maklumat - Setiausaha

Tuan Haji Sabri bin Omar

2

Page 3: JK Pemandu

TURUT HADIR:

1. Dr. Mazlan bin Harun - Ketua Pengurusan Teknologi INTAN 

2. Encik Shukri bin Hamat - TP(M)T

3. Encik Khairulazli bin Othman - TPB(U)S

4. Tuan Haji Mohd Sahar bin Md Noor - KPP(M)SK

5. Tuan Haji Abdul Hamid bin Ahmad - KPP(M)TU

6. Tuan Haji Sarpin bin Nawawi - KPP(M)SP

7. Encik Ab. Razak bin Safii - KPP(M)PP

8. Encik Mohd Hazli bin [email protected] - KPP(M)PL

9. Dr. Muhamad Sade bin Mohamed Amin - KPP(M)PB

10. Puan Khalidah binti Othman - KPP(M)SQ

11. Encik Hasim bin Zainal Abidin - KPP(M)TP

12. Puan Marina binti Said - KPP(M)TS

13. Cik Rosnani binti Saion - KPP(M)TR

14. Encik Mohd Fauzi bin Hussin - KPP(M)TU1

15. Puan Zanawiah binti Hassan - KPP(S)T

16. Puan Pinta Zulfitri binti Mirza Asfian - KPP(K)P

17. Encik Zulkarnain bin Rohimi - PP(P)ICT4

18. Encik Mohd Kamal Azizi bin Shaadan - PP(Ps)A

URUS SETIA :

1. Encik Hussin bin Abu Bakar - KPP(M)SS

2. Puan Sarimah binti Abu - PP(M)SS1

3. Puan Rohani binti Abdul Majid - PP(M)SS7

4. Puan Zulfa bt Mohamed Hamim @ Abdul Hamid - PP(M)SS8

5. Encik Nik Yusmadi bin Nik Yusoff - PPTM(M)SS6

6. Encik Mohd Razali bin Azri - PPTM(M)SS7

3

Page 4: JK Pemandu

1. PERUTUSAN PENGERUSI

1.1 Y.Bhg. Dato’ Pengerusi memulakan mesyuarat dengan bacaan Ummul

Kitab dan ucapan syukur kepada Ilahi serta terima kasih atas kehadiran

semua pegawai di Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) JPA

Bil. 4/2008 yang merupakan mesyuarat yang keempat dan terakhir bagi

tahun 2008 seperti yang telah dirancang.

1.2 Y.Bhg. Dato’ Pengerusi memaklumkan ahli mesyuarat berhubung dengan

Laporan Biro Pengaduan Awam bagi tahun 2008 (1 Januari 2008 – 31

Oktober 2008) yang menyatakan sebanyak 1,999 aduan bagi kes

sebenar telah diterima pada tahun ini dan jumlah tersebut meningkat

sebanyak 211 kes berbanding 1,788 kes sepanjang tahun 2007. Laporan

tersebut turut menyatakan bahawa JPA berada di kedudukan ke-18

agensi kerajaan yang menerima aduan tertinggi iaitu sebanyak 28

aduan. Y.Bhg Dato’ Pengerusi berpendapat aduan yang diterima boleh

dikurangkan sekiranya JPA sentiasa mempertingkatkan sistem

penyampaian perkhidmatan awam seperti HRMIS, eSILA, POWER, dan

EPSA dengan lebih berkesan.

1.3 Y.Bhg. Dato’ Pengerusi memperingatkan ahli mesyuarat terutama BPM,

INTAN dan BP yang dipertanggungjawab untuk menguruskan perolehan

ICT JPA, perlu memastikan pembayaran untuk perolehan tahun ini dapat

disempurnakan sebelum akhir tahun. Y.Bhg. Dato’ Pengerusi

memaklumkan prestasi belanja pembangunan 2008 yang dikawal oleh

BPM telah mencapai 74.31% dari jumlah peruntukan sebanyak

RM25,364,000.00 dan berharap pembayaran terhadap perolehan yang

dibuat diselesaikan pada tahun ini juga untuk mengelakkan dikenakan

AP58(a) di mana pembayaran akan menggunakan peruntukan 2009.

Perkara ini perlu dielakkan supaya tidak menjejaskan perancangan

4

Page 5: JK Pemandu

perolehan bagi 2009. Sehubungan itu, Y.Bhg. Dato’ Pengerusi meminta

agar BPM, INTAN dan BP dapat membuat perancangan perolehan

peralatan ICT tahun 2009 dengan lebih teliti agar perolehan dapat dibuat

lebih awal dan mengelakkan masalah pembayaran pada akhir tahun.

Tindakan: BPM, INTAN & BP

1.4 Y.Bhg. Dato’ Pengerusi turut memaklumkan pada 6 November 2008,

Majlis Forum Pengguna HRMIS Bil. 3/2008 telah diadakan dan telah

memberi banyak maklumat untuk JPA memperkemaskan pelan

pelaksanaan HRMIS bagi tahun 2009. Isu-isu seperti peralatan dan

rangkaian perlu dilihat dan dipertingkatkan. Y.Bhg. Dato’ Pengerusi

meminta agar JPA dapat mewujudkan pakar dalaman secepat mungkin

supaya penggantungan kepada pihak MMSCB dapat dikurangkan.

Sudah sampai masanya JPA mengambil alih sepenuhnya HRMIS

daripada pihak luar dengan menyediakan kepakaran dan ilmu yang

cukup kepada pegawai-pegawai ICT daripada semua bahagian melalui

program-program latihan yang berkesan bagi memastikan mereka tidak

ketinggalan dengan ilmu dan teknologi terkini dalam dunia ICT.

Tindakan: BPM

1.5 Selain itu, Y.Bhg. Dato’ Pengerusi memaklumkan kerajaan telah mula

melaksanakan projek eKL pada awal tahun 2008 di mana pelbagai

kemudahan telah disediakan seperti pembayaran bil, pertanyaan,

perkhidmatan SMS dan sebagainya. Y.Bhg. Dato’ Pengerusi berharap

agar semua kemudahan yang telah disediakan dalam eKL seperti

bayaran cukai taksiran, bayaran bil pembetungan, bayaran zakat, aduan

dan sebagainya dapat dimaklumkan kepada semua warga JPA untuk

menggunakannya.

Tindakan: Semua Bahagian

5

Page 6: JK Pemandu

1.6 Y.Bhg. Dato’ Pengerusi memaklumkan bahawa mulai tahun hadapan,

mesyuarat pengurusan JPA akan menggunakan perisian MyMeeting

untuk urusan-urusan mesyuarat. Untuk tujuan itu, pihak BPM dengan

kerjasama daripada MAMPU akan memberikan latihan kepada urus setia

mesyuarat pengurusan JPA sebelum dipanjangkan ke mesyuarat-

mesyuarat lain di JPA.

Tindakan: BPM

2. PENGESAHAN MINIT MESYUARAT

2.1 Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) JPA Bil. 3/2008

bertarikh 11 September 2008 telah disahkan tanpa sebarang pindaan.

3. PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

3.1 Sistem Pengurusan Aset (SPA)

3.1.1 Mesyuarat mengambil maklum bahawa:

a) surat permohonan rasmi untuk mendapatkan Sistem

Pengurusan Aset (SPA) telah dihantar kepada Kementerian

Kewangan pada 21 Oktober 2008; dan

b) Sektor Perolehan BKP sedang dalam proses membeli sistem

ini dengan anggaran kos sebanyak RM38,000.00 termasuk

lesen pengguna dan perisian daripada syarikat Kanntronics

Sdn.Bhd. dan dijangka dapat digunakan pada awal tahun 2009.

Makluman

6

Page 7: JK Pemandu

3.1.2 Mesyuarat telah berbincang dan bersetuju supaya BPM dengan

kerjasama BKP sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada

Kementerian Kewangan berkenaan kelulusan pembelian Sistem

Pengurusan Aset (SPA) tersebut.

Tindakan: BPM & BKP

3.2 Pelaksanaan Human Resource Management Information System (HRMIS)

3.2.1 Maklumat Anggota Pentadbiran

3.2.1.1 Mesyuarat mengambil maklum bahawa satu

mesyuarat antara BPM JPA, Bahagian Kabinet JPM,

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan Pejabat

Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia telah

diadakan pada 5 Disember 2008. Mesyuarat

memutuskan bahawa satu keputusan dasar perlu

diperoleh terlebih dahulu sebelum maklumat Anggota

Pentadbiran boleh diselenggarakan dalam HRMIS.

Pihak BPM JPA akan mengadakan perbincangan

lanjut dengan Bahagian Kabinet JPM berkenaan

perkara ini.

Makluman

3.2.1.2 Mesyuarat telah berbincang dan bersetuju agar

perbincangan lanjut dengan Bahagian Kabinet JPM

diadakan dengan segera.

Tindakan: BPM

7

Page 8: JK Pemandu

3.2.2 Penyelarasan Migrasi SISPEN-HRMIS

3.2.2.1 Mesyuarat mengambil maklum bahawa JPA telah

memberhentikan peralihan data SISPEN dan

pengemaskinian maklumat hendaklah terus dibuat

melalui HRMIS.

Makluman

3.2.3 Penambahbaikan Direktori Kerajaan

3.2.3.1 Mesyuarat mengambil maklum bahawa

pembentangan cadangan pelaksanaan

penambahbaikan Goverment Directory (GD) di

Mesyuarat Pengurusan JPA akan dibuat pada

pertengahan bulan Januari 2009.

Makluman

3.2.4 Perubahan Skop dan Strategi Pelaksanaan HRMIS Sektor

Awam 2008-2010

3.2.4.1 Mesyuarat mengambil maklum bahawa status terkini

Perubahan Skop dan Strategi Pelaksanaan HRMIS Sektor

Awam 2008-2010 adalah seperti berikut:

8

Page 9: JK Pemandu

a) Pelaksanaan Modul (T1);

Status TerkiniStatus Terkini Pencapaian/OutcomePencapaian/Outcome

Pelaksanaan ModulPelaksanaan Modul Teras 1 (T1) Teras 1 (T1)

UnitUnit Organisasi Organisasi AktivitiAktiviti

Organisasi Organisasi JawatanJawatan

SebenarSebenar SandanganSandangan

-- Struktur perjawatan dan Struktur perjawatan dan sandangan telah selesai sandangan telah selesai sepenuhnya bagi 724 sepenuhnya bagi 724 agensi. agensi.

- Status perjawatan dan Status perjawatan dan pengisian sehingga 5 pengisian sehingga 5 Disember 2008 iaitu Disember 2008 iaitu sebanyak 1,175 laporansebanyak 1,175 laporan telah dikeluarkan untuk telah dikeluarkan untuk kegunaan Parlimen, Jabatankegunaan Parlimen, Jabatan Perangkaan, Badan Perangkaan, Badan Pencegah Rasuah dan Pencegah Rasuah dan syarikat-syarikat swasta.syarikat-syarikat swasta.

b) Pelaksanaan Modul (T2);

Status TerkiniStatus Terkini Pencapaian/OutcomePencapaian/Outcome

PelaksanaanPelaksanaanModul Modul Teras 2 (T2) Teras 2 (T2)

PengurusanPengurusan Rekod PeribadiRekod Peribadi

Profil Profil Perkhidmatan Perkhidmatan

PerisytiharanPerisytiharan Harta Harta

DataData PerjawatanPerjawatan

Pengurusan Rekod PeribadiPengurusan Rekod Peribadi

94% data peribadi (13 elemen) 94% data peribadi (13 elemen) daripada Jabatan Pendaftaran daripada Jabatan Pendaftaran Negara telah dikemas kini.Negara telah dikemas kini.

Profil PerkhidmatanProfil Perkhidmatan

71% maklumat gaji bagi tujuan 71% maklumat gaji bagi tujuan penggunaan eGL telah dikemas kini.penggunaan eGL telah dikemas kini.

Perisytiharan HartaPerisytiharan Harta

20% agensi (143) telah 20% agensi (143) telah menggunakan modul melibatkan menggunakan modul melibatkan 5,577 pemilik kompetensi.5,577 pemilik kompetensi.

Data PerjawatanData Perjawatan

Sebanyak 392 daripada 1,390 Sebanyak 392 daripada 1,390 waran 2007-2008 melibatkan 47,760waran 2007-2008 melibatkan 47,760 perjawatan telah selesai dikemas perjawatan telah selesai dikemas kini oleh agensi melalui aplikasi.kini oleh agensi melalui aplikasi.

9

Page 10: JK Pemandu

c) Pelaksanaan Modul (K3);

Status TerkiniStatus Terkini Pencapaian/OutcomePencapaian/Outcome

PelaksanaanPelaksanaanModul Modul Kritikal 3 (K3) Kritikal 3 (K3) Modul Modul

PembangunanPembangunan OrganisasiOrganisasi

Modul Modul Perolehan Perolehan Sumber Sumber ManusiaManusia

Modul Modul Penamatan Penamatan PerkhidmatanPerkhidmatan

Modul Pembangunan Modul Pembangunan OrganisasiOrganisasi

Semua kementerian dan SUK Semua kementerian dan SUK telah menggunakan modul ini.telah menggunakan modul ini.

Modul Perolehan Sumber Modul Perolehan Sumber ManusiaManusia

Latihan pengguna telah diberi Latihan pengguna telah diberi kepada semua kementerian. kepada semua kementerian.

Modul Penamatan Modul Penamatan PerkhidmatanPerkhidmatan9 kementerian (Kementerian 9 kementerian (Kementerian Kewangan, Kementerian Kewangan, Kementerian Pelajaran Malaysia, KementerianPelajaran Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia, Kesihatan Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, Kementerian Alam Sekitar, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kerja Pertahanan, Kementerian Kerja Raya, Kementerian Perumahan, Raya, Kementerian Perumahan, Kementerian Pelancongan dan Kementerian Pelancongan dan Kementerian Luar Negeri) dan Kementerian Luar Negeri) dan JPA telah menggunakan modul JPA telah menggunakan modul ini.ini.

d) Penambahbaikan Aplikasi;

10

Page 11: JK Pemandu

Status TerkiniStatus TerkiniPencapaian/Pencapaian/

OutcomeOutcome

PENAMBAH-BAIKAN

KUANTITI IMPAK

Perubahan Dasar dan Proses

(Pekeliling sehingga 19 Nov. 2008)

49

24

13Dalam Kajian

Fungsi tambahan atas permintaan

agensi dan pemilik proses

27 27

Log Meja Bantuan

(sehingga 31 Okt 2008)

920 920

Penambahbaikan Penambahbaikan dilakukan secara dilakukan secara berterusan bagi berterusan bagi memastikan memastikan sistem sentiasa sistem sentiasa relevan dengan relevan dengan keperluan keperluan semasa. semasa.

e) Taklimat/Latihan/Lawatan/Pemantauan/Khidmat

Nasihat; dan

Status TerkiniStatus Terkini Pencapaian/Pencapaian/OutcomeOutcome

120 sesi taklimat 120 sesi taklimat pengenalan/ pelaksanaan pengenalan/ pelaksanaan HRMISHRMIS

25 sesi latihan penyediaan 25 sesi latihan penyediaan data asas data asas

133 sesi latihan pengguna 133 sesi latihan pengguna modul/submodul modul/submodul melibatkan 3,491 pesertamelibatkan 3,491 peserta

8 sesi lawatan diketuai oleh8 sesi lawatan diketuai oleh Y.Bhg. Dato’ TKPPA(O)Y.Bhg. Dato’ TKPPA(O)

34 sesi naziran 34 sesi naziran pelaksanaan di Agensi pelaksanaan di Agensi Perintis, Kementerian dan Perintis, Kementerian dan PSUK PSUK

44 sesi khidmat nasihat 44 sesi khidmat nasihat pelaksanaanpelaksanaan

109,764 109,764 pengguna pengguna telah telah menggunakanmenggunakan14 modul / 14 modul / submodul submodul HRMISHRMIS

f) status Kewangan sehingga 11 Disember 2008.

11

Page 12: JK Pemandu

Kos Asal Projek

(RM)

Kos Projek Selepas Pindaan

Thn Peruntukan

(RM)

Perbelanjaan

(RM)

75,000,075,000,000 00

-- 20082008 19,329,000* 19,329,000* 12,858,198.2512,858,198.25

( 66.52 % ) ( 66.52 % )

Makluman

3.2.5 Hasil Survey Tahap Perubahan Minda Dalam Pelaksanaan

Aplikasi HRMIS

3.2.5.1 Mesyuarat mengambil maklum bahawa:

a) pemurnian kriteria soal selidik HRMIS telah

siap pada 5 Disember 2008; dan

b) perancangan soal selidik HRMIS adalah

seperti berikut:

pemurnian kriteria soal selidik HRMIS – 5

Disember 2008;

mengedar soal selidik kepada

Kementerian dan SUK – 15 Disember

2008; dan

penerimaan semula soal selidik – 15

Januari 2009.

Makluman

3.2.5.2 Mesyuarat bersetuju meminta BPM menerangkan

dapatan daripada soal selidik ini di mesyuarat akan

datang.

12

Page 13: JK Pemandu

Tindakan: BPM

3.3 Pelaksanaan Pengkomputeran di Bahagian-bahagian JPA

3.3.1 Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM)

3.3.1.1 Mesyuarat mengambil maklum akan pembentangan

Kertas 1 : Status Perolehan Peralatan dan Perisian

ICT 2008 (BPM) yang meliputi perkara-perkara

berikut:

a) perolehan ICT BPM 2008 melibatkan perkara-

perkara berikut:

HRMIS

- Business Continuity Facility –

Kelancaran Pengoperasian Sistem;

- Penambahbaikan Sistem Aplikasi

HRMIS berdasarkan perubahan

polisi dan dasar Pengurusan Sumber

Manusia; dan

- Aktiviti peluasan aplikasi HRMIS

selaras dengan Pekeliling

Perkhidmatan Bil. 12/2005.

BTM

- Perolehan Infrastruktur ICT;

- Perolehan Server;

- Alatan Sokongan ICT dan Bukan ICT

termasuk Aksesori;

- Perisian dan Khidmat Runding;

13

Page 14: JK Pemandu

- Keselamatan Infrastruktur ICT

termasuk Rangkaian;

- Pembangunan Multimedia;

- Makmal Pembaikan Peralatan

ICT/Bilik Latihan;

- Naik taraf Pusat Data JPA;

- OSS – Latihan, Pembangunan

Sistem Aplikasi serta penggunaan

Office Automation versi OSS (Linux

Platform); dan

- Peralatan Rangkaian dan

Keselamatan Cyberjaya.

b) sehingga 22 Disember 2008, status

perbelanjaan bajet pembangunan BPM ialah:

Peruntukan (RM)

Perbelanjaan (termasuk

tanggungan)

BTM 6,035,000.00 5,215,616.07

(86.42 %)

HRMIS 19,329,000.00 13,632,700.00

(70.53%)

JUMLAH 25,364,000.00 18,848,316.07

(74.31%)

Makluman

3.3.1.2 Mesyuarat bersetuju supaya BPM memaklumkan

kemajuan perolehan ICT ini di mesyuarat akan

datang.

14

Page 15: JK Pemandu

Tindakan: BPM

3.3.2 Bahagian Pasca Perkhidmatan (BP)

3.3.2.1 Mesyuarat mengambil maklum akan pembentangan

Kertas 2 : Status Perolehan Peralatan dan Perisian

ICT 2008 (BP) yang meliputi perkara-perkara berikut:

a) perolehan ICT BP 2008 melibatkan perkara-

perkara berikut:

Perolehan Infrastruktur ICT (RM1,800,000);

Perolehan Server (RM1,000,000); dan

Kemudahan Pemulihan Bencana

(RM1,000,000).

b) sehingga 19 Disember 2008, status

perbelanjaan bajet pembangunan BP ialah:

Peruntukan : RM4,750,000.00

Perbelanjaan: RM3,778,383.70

Prestasi: 79.5%

c) penjimatan sebanyak RM971,616.00 tidak

dapat dibelanjakan disebabkan harga tawaran

tender yang lebih rendah daripada anggaran

asal dan dicadangkan dibawa ke tahun 2010.

Makluman

15

Page 16: JK Pemandu

3.3.2.2 Mesyuarat bersetuju supaya BP memaklumkan

kemajuan perolehan ICT ini di mesyuarat akan

datang.

Tindakan: BP

3.3.3 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)

3.3.3.1 Mesyuarat mengambil maklum akan pembentangan

Kertas 7 : Status Perolehan Peralatan dan Perisian

ICT 2008 (INTAN) yang meliputi perkara-perkara

berikut:

a) perolehan ICT INTAN 2008 melibatkan

perkara-perkara berikut:

pembangunan Sistem ISAC Secara

Teragih;

e-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA);

perolehan 120 Komputer untuk Makmal-

makmal di INTAN Bukit Kiara;

perolehan Perkakasan dan Perisian

Makmal Bahasa;

perolehan Workstation untuk Bilik Kuliah

di INTAN Bukit Kiara dan INTENGAH;

penyelenggaraan Videowall;

penyelenggaraan Audio Video ;

penyelenggaraan Sidang Video ;

naik taraf Lesen Kamus Dewan Eja Pro;

pembaharuan Lesen Veritas (System

Backup EPSA);

penyelenggaraan Sistem e-mel;

16

Page 17: JK Pemandu

penyelenggaraan Server Aplikasi ;

pembaharuan Lesen Anti-Virus;

penyelenggaraan Anti-Virus;

perolehan Perisian SPSS;

DRC;

Peningkatan Bandwidth INTAN*NET;

Perolehan Alat Ganti Peralatan ICT;

Perolehan Alat Ganti Rangkaian; dan

Pembelian Alat Ganti Bulb Projektor.

b) status perolehan peralatan dan perisian ICT

2008 adalah seperti berikut:

Bil. PerkaraPerolehan ICT

2008

1. Perolehan Bajet Pembangunan

RM449,964

2. Perolehan Wang Amanah

RM1,265,640

3. Perolehan Bajet Mengurus

RM4,399,501

Jumlah: RM6,115,105

Makluman

3.3.3.2 Mesyuarat bersetuju supaya INTAN memaklumkan

kemajuan perolehan ICT ini di mesyuarat akan

datang.

Tindakan: INTAN

3.4 Pelan Strategik Teknologi Maklumat (PSTM) JPA

17

Page 18: JK Pemandu

3.4.1 Mesyuarat mengambil maklum bahawa:

a) PSTM JPA 2009-2013 yang dibangunkan akan mengambil kira

Pelan Strategik JPA 2008-2010 dan slogan “JPA Peneraju

Perkhidmatan Awam”. Justeru itu PSTM JPA ini akan menjadi

dokumen blueprint strategik bagi perancangan dan pelaksanaan

projek-projek ICT JPA yang diterajui oleh INTAN, Bahagian

Pengurusan Maklumat (BPM) dan Bahagian Pasca

Perkhidmatan (BP). PSTM ini akan diselaraskan dengan PSTM

Sektor Awam, MAMPU bagi memastikan semua inisiatif ICT

yang dirancang adalah sejajar dengan hala tuju ICT sektor

awam;

b) pembangunan PSTM JPA telah bermula pada bulan Ogos 2008

dan  dijangka siap pada akhir Disember 2008. Status

pembangunan PSTM JPA masih di fasa I dan II iaitu Business

Analysis dan ICT Analysis sebelum beralih ke fasa III dan IV

iaitu Gap Analysis and ICT Opportunity dan Building ICT

Strategy and Implementation Plan; dan

c) aktiviti yang telah dilaksanakan dalam fasa I dan fasa II adalah

seperti berikut:

taklimat ISP di INTAN Kiara pada 13 Ogos 2008 untuk

memberi kefahaman mengenai metodologi pembangunan

PSTM kepada ahli pasukan; dan

Bengkel Business and ICT Analysis telah diadakan  di Tiara

Beach Resort, Port Dickson pada 23-24 Oktober 2008 bagi

mengenal pasti objektif dan strategi korporat JPA  dan juga

18

Page 19: JK Pemandu

menilai, menganalisis serta mendokumenkan persekitaran

perkhidmatan dan ICT JPA. Bengkel ini dihadiri oleh wakil-

wakil bahagian.

Makluman

3.4.2 Mesyuarat bersetuju meminta BPM menyegerakan penyediaan

PSTM JPA ini.

Tindakan: BPM

3.5 Permohonan Perolehan ICT Bagi Perpindahan Ke Cyberjaya

3.5.1 Mesyuarat mengambil maklum bahawa:

a) kelulusan daripada Kementerian Kewangan bagi menggunakan

lebihan peruntukan bajet pembangunan telah diperoleh;

b) lebihan Peruntukan Bajet Pembangunan bagi tahun 2006 dan

2007 sebanyak RM3,425,500.00 telah dipindahkan bagi tujuan

perolehan perkakasan server, perisian dan lain-lain infrastruktur

ICT bagi Data Center JPA yang baru di Cyberjaya pada 29

September 2008;

c) tender bagi perolehan ICT ke Cyberjaya telah ditawarkan

kepada syarikat Service Soft Sdn. Bhd. dengan kos sebanyak

RM2,300,000.00; dan

d) pembekalan akan dimulakan pada awal Disember 2008,

manakala pemasangan akan dibuat apabila lokasi di Cyberjaya

siap pada bulan Februari 2009.

Makluman

19

Page 20: JK Pemandu

3.5.2 Mesyuarat telah berbincang dan bersetuju supaya BPM membuat

penyeliaan yang rapi semasa proses pembekalan dijalankan di

Cyberjaya bagi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini

berlaku.

Tindakan: BPM

3.6 Status Portal JPA

3.6.1 Mesyuarat mengambil maklum bahawa Portal JPA dalam proses

penambahbaikan versi Bahasa Inggeris. Satu Mesyuarat Kerja

Penambahbaikan Portal JPA telah diadakan di Corus Paradise,

Port Dickson yang dihadiri oleh Jawatankuasa Kandungan Portal

JPA pada 18 - 19 Disember 2008.

Makluman

3.6.2 Mesyuarat telah berbincang dan bersetuju supaya

penambahbaikan portal yang dilakukan tidak hanya mementingkan

kecantikan portal sahaja tetapi isi kandungan yang terdapat di

dalam portal turut dititikberatkan untuk memberi manfaat kepada

semua pelanggan JPA. Selain itu, ciri-ciri kandungan portal juga

mestilah mengambil kira keperluan orang kurang upaya untuk

mengaksesnya. Kriteria ini penting dalam penilaian portal-portal

setiap agensi oleh MAMPU dan MDEC.

Tindakan: BPM & BPP

3.7 Pelaksanaan Perisian Sumber Terbuka Open Office

3.7.1 Mesyuarat mengambil maklum bahawa:

20

Page 21: JK Pemandu

a) soal selidik penggunaan perisian Open Office secara atas

talian kepada warga BPM telah dilaksanakan pada 30 Oktober

sehingga 17 November 2008. Seramai 66 orang responden

daripada 100 orang telah mengisi soal selidik mengikut

pecahan seperti di bawah:

Kumpulan Jawatan : JUSA -1(1.52%), P&P - 31(46.97%),

Sokongan I – 32 (48.48%), Sokongan II – 2 ( 3.03%); dan

Skim Perkhidmatan : Sistem Maklumat (F) – 60 (90.91%),

Tadbir dan Diplomatik (M) – 4 (6.06%), Pentadbiran dan

Pembangunan (N) – 2 (3.03% ) dan Lain-lain 0 (0.0%).

b) soal selidik ini bertujuan:

mengenal pasti pengguna OpenOffice.org dan bilangannya;

mengkaji keberkesanan penggunaan OpenOffice.org dari

segi kekuatan dan kelemahannya; dan

mengkaji adakah OpenOffice.org setanding dengan produk

Microsoft Office.

c) objektif penggunaan OpenOffice.org adalah seperti berikut:

mengurangkan kos pembelian lesen;

mengurangkan penggantungan kepada produk Microsoft

Office;

memperluaskan penggunaan OpenOffice.org selaras

dengan galakan kerajaan dalam penggunaan perisian

sumber terbuka; dan

menambahkan pengetahuan ICT warga BPM.

21

Page 22: JK Pemandu

d) kesimpulan yang didapati daripada soal selidik adalah:

seramai 28 (42.42%) daripada responden berpengalaman

dan berkemahiran untuk menggunakan OpenOffice.org

sepenuhnya;

59 (89.39%) responden telah menyatakan tiada masalah jika

pelaksanaan OpenOffice.org ini dijalankan;

32 (48.48%) responden yakin dengan kebolehpercayaan

dan ciri-ciri keselamatan pada OpenOffice.org;

47 (71.21%) responden menyatakan Perisian

OpenOffice.org mudah dipelajari kerana mempunyai logik

dan struktur yang hampir sama dengan perisian komersial

yang lain;

walau bagaimanapun, 30 (45.45%)responden bersetuju

Perisian OpenOffice.org masih tidak dapat menandingi

kemudahan yang ada pada perisian Microsoft; dan

seramai 40 (60.61%) bersetuju kejayaan pelaksanaan ini

memerlukan sokongan/galakan daripada pengurusan BPM

manakala 44 (66.67%) responden bersetuju menggunakan

OpenOffice.org sepenuhnya jika arahan bertulis

mengenainya dikeluarkan oleh pengurusan BPM.

Makluman

3.7.2 Mesyuarat telah berbincang dan bersetuju supaya:

22

Page 23: JK Pemandu

a) BPM membuat kajian dengan lebih terperinci dahulu dan

membuat perbandingan pemakaian OpenOffice.org tersebut

dengan agensi lain untuk memastikan kebolehpercayaan

produk ini digunakan di JPA; dan

b) memanjangkan pemakaian OpenOffice.org kepada

bahagian lain.

Tindakan: BPM

3.8 Cadangan Pembangunan Semula Sistem IT Skill Assessment And

Certification (ISAC)

3.8.1 Mesyuarat mengambil maklum bahawa:

a) pihak INTAN sedang dalam proses peringkat akhir

penyediaan dokumen sebut harga dan urusan panggilan

syarikat untuk sebut harga dijangka dapat diadakan dalam

bulan Disember 2008; dan

b) pihak INTAN akan menawarkan penilaian ISAC di peringkat

lanjutan (Advanced Level) setelah ISAC Teragih

dilaksanakan pada tahun 2009.

3.8.2 Mesyuarat telah berbincang dan bersetuju supaya:

a) INTAN menyegerakan pembangunan semula ISAC yang

dijangka siap pada Jun 2009; dan

23

Page 24: JK Pemandu

b) mengambil Pekerja Khidmat Singkat (PKS) jika perlu dalam

proses pembangunan sistem tersebut memandangkan

masalah kekurangan kakitangan.

Tindakan: INTAN

3.9 Peranan JPA dalam pelaksanaan eKL

3.9.1 Mesyuarat mengambil maklum bahawa:

a) penyelarasan antara semua bahagian di JPA telah diadakan

pada 1 Disember 2008; dan

b) satu taklimat Cadangan Pelaksanaan Gerbang SMS

Kerajaan (mySMS) daripada pihak MAMPU dan Syarikat

DAPAT Vista Sdn. Bhd. telah diberikan kepada semua

bahagian JPA pada 16 Disember 2008.

Makluman

3.9.2 Mesyuarat mengambil maklum akan pembentangan Kertas 5:

Peranan JPA dalam eKL dan Promosi eKL di JPA meliputi perkara-

perkara berikut:

a) tujuan taklimat ini adalah untuk mendapatkan kelulusan JPICT

JPA bagi melaksanakan perkhidmatan MySMS yang

merupakan salah satu projek eKL di JPA;

b) Jawatankuasa Pemandu eKL Bil. 3/2007 yang bersidang pada

17 Ogos 2007 telah bersetuju dengan kertas ‘Cadangan

Meningkatkan Perkhidmatan Penyampaian Agensi Kerajaan Di

Kawasan Lembah Klang Menerusi Saluran SMS’ dengan

24

Page 25: JK Pemandu

mewujudkan Satu Gerbang SMS yang memberikan

perkhidmatan yang berkesan, mudah dan tidak membebankan

orang ramai untuk seluruh agensi kerajaan;

c) antara konsep MySMS yang diperkenalkan adalah seperti:

memudahkan agensi – menyediakan gerbang SMS untuk

kegunaan semua agensi seluruh negara;

memudahkan orang ramai – satu nombor untuk kesemua

agensi;

penyeragaman format SMS yang perlu dihantar – format

yang sama untuk semua agensi;

memudahkan kempen promosi – satu kempen untuk

semua;

kerahsiaan maklumat penghantar – data sentiasa di bawah

kawalan Kerajaan; dan

memudahkan pemantauan dilakukan secara on-line.

d) ciri-ciri perkhidmatan MySMS adalah seperti di bawah iaitu:

menggunakan satu nombor capaian iaitu 15888;

melantik Service Provider (SP) untuk membangun dan

menguruskan Gerbang SMS (Dapat Vista Sdn. Bhd);

pasukan SMS Kerajaan untuk memantau pelaksanaan

SMS;

Kerajaan tidak menerima bahagian dari caj yang

dikenakan;

dan

25

Page 26: JK Pemandu

Maklumat TERPERINGKAT perlu dikendalikan secara

khusus (Aspek Keselamatan & Perundangan).

e) terdapat empat (4) aplikasi di dalam perkhidmatan MySMS iaitu:

SMS Maklumat atas permintaan (IOD);

SMS Dokumen atas permintaan (DOD);

SMS Hebahan (B); dan

SMS Aduan (A).

f) dalam melaksanakan MySMS, JPA berperanan untuk:

menyediakan kandungan perkhidmatan SMS;

menyediakan dan membangunkan integrasi ke SP

MySMS;

menyediakan khidmat sokongan untuk menjawab

pertanyaan perkhidmatan SMS;

melaksanakan pemantauan pelaksanaan SMS; dan

melaksanakan aktiviti promosi perkhidmatan SMS.

g) antara tindakan yang perlu dilakukan oleh agensi adalah:

agensi perlu mengenal pasti perkhidmatan SMS;

mengesahkan Laporan Perancangan Pelaksanaan SMS

(Keperluan teknikal & Project Timeline);

menyediakan dan membangunkan integrasi ke Gerbang;

perlu menubuhkan tadbir urus perkhidmatan SMS agensi

(Jawatankuasa Pemandu ICT Agensi);

menyediakan khidmat sokongan untuk menjawab

pertanyaan perkhidmatan SMS agensi;

melaksanakan pemantauan pelaksanaan SMS agensi;

26

Page 27: JK Pemandu

melaksanakan aktiviti promosi perkhidmatan SMS agensi;

dan

menyediakan peruntukan untuk setup, integrasi,

penyelenggaraan, promosi dan kos hebahan (2009 dan

seterusnya).

h) agensi perlu menyediakan kos pelaksanaan tertentu seperti

berikut:

Kos Integrasi - mewujudkan integrasi di antara agensi ke

Gerbang SMS Kerajaan bagi membolehkan agensi

memulakan perkhidmatan SMS;

BIL PERKARA AMAUN

1. Kos aplikasi- Penyediaan SRS- Latihan- Integrasi- Portal

RM 500HinggaRM10,000

Kos Setup dan Penyelenggaraan - membangunkan aplikasi /

kandungan perkhidmatan SMS yang akan ditawarkan oleh

agensi kepada orang ramai;

BIL PERKARA AMAUN

1. Kos aplikasi RM10,000

2. Customisation Application RM55,000

3. Kos Perkakasan & Perisian RM35,000

Jumlah Kos Set Up: RM100,000

4. Penyelenggaraan RM15,000

Kos Hebahan - untuk hebahan kepada penerima seperti

penghantaran notifikasi tamat cukai jalan;

27

Page 28: JK Pemandu

Bil. PERKARA AMAUN

1. Kos setiap SMS yang dihantar keluar 10 sen

Kos Promosi - mengadakan promosi secara berterusan

terhadap perkhidmatan yang ditawarkan oleh agensi;

Bil. PERKARA AMAUN1. Pelancaran

- Majlis pelancaran

RM30,000

2. Promosi berterusan melalui saluran:

- Media cetak - Media elektronik - Internet - Banner & Bunting dan lain-lain

RM30,000

JUMLAH: RM60,000

28

Page 29: JK Pemandu

i) anggaran kos yang terlibat dalam pelaksanaan ini adalah seperti berikut:

Jenis

Aplikasi

Mobile

Originator

(MO)/Mobile

Terminator

(MT)

TELCO

(Digi,

Celcom,

Maxis)

SP

Kos

Pengguna Kerajaan

IOD,

DOD,

Aduan

MO RM0.15 - RM0.15 -

MT RM0.10 RM0.10 RM0.20 -

Jumlah: RM0.35 -

Hebahan MO - - - -

MT RM0.05 RM0.05 - RM0.10

Jumlah: - RM0.10

Hebahan

Khas

MO - - TELCO memberikan

perkhidmatan

secara PERCUMA

melalui perakuan

wakil kerajaan

MT - -

Jumlah:

j) cadangan daripada setiap bahagian yang akan melaksanakan

MySMS adalah seperti di Lampiran A.

Makluman

3.9.3 Mesyuarat telah berbincang dan bersetuju supaya cadangan

maklumat oleh setiap bahagian yang akan disalurkan di dalam

perkhidmatan MySMS ini perlu dikemukakan kepada pihak

pengurusan tertinggi untuk mendapat kelulusan kerana ia

melibatkan kos yang perlu dibayar sama ada oleh pengguna atau

pun JPA sendiri.

29

Page 30: JK Pemandu

Tindakan: BPM

3.10 Keselamatan Sistem HRMIS

3.10.1 Mesyuarat mengambil maklum bahawa Surat Arahan Siasatan

bertarikh 10 September 2008 telah dikeluarkan oleh BPM untuk

menyiasat punca pencerobohan. Siasatan telah dijalankan oleh

JPACERT dan didapati punca pencerobohan adalah disebabkan

oleh kecuaian salah seorang kakitangan pembekal semasa

mengemas kini web HRMIS. Walau bagaimanapun, syarikat

pembekal telah mengambil tindakan ke atas kejadian tersebut.

Pihak MAMPU turut mengambil maklum tentang isu ini dan

laporan telah dihantar dan dikemas kini oleh GCERT MAMPU.

Makluman

3.11 Minit Mesyuarat JPICT

3.11.1 Mesyuarat mengambil maklum bahawa Ringkasan Minit

Mesyuarat JPICT Bil. 3/2008 telah diedarkan melalui e-mel pada

24 September 2008.

Makluman

30

Page 31: JK Pemandu

4. PEMBENTANGAN KERTAS KERJA

4.1 Kertas 3: Permohonan Perolehan Peralatan dan Perisian ICT 2009

(BPM)

4.1.1 Mesyuarat mengambil maklum akan pembentangan Kertas 3:

Permohonan Perolehan Peralatan dan Perisian ICT 2009 (BPM)

meliputi perkara-perkara berikut:

a) memohon kelulusan Jawatankuasa Pemandu ICT JPA untuk

melaksanakan Projek ICT di Bahagian Pengurusan

Maklumat (BPM) di bawah RMKe-9 bagi tahun 2009;

b) peruntukan RMKe-9 yang diluluskan ialah BTM – RM23 juta

dan HRMIS – RM75 juta. Pecahan peruntukan mengikut

tahun adalah seperti berikut:

Tahun Peruntukan (RM)

BTM HRMIS

2006 3,500,000 9,000,000

2007 5,930,000 14,599,700

2008 5,785,000 19,879,000

2009 4,940,000 17,800,710

2010 2,845,000 13,720,590

JUMLAH 23,000,000 75,000,000

c) peruntukan 2009 adalah seperti di bawah:

HRMIS – RM17,800,710.00

31

Page 32: JK Pemandu

BTM – RM4,940,000.00

-----------------------

BPM RM22,740,710.00

-----------------------

d) fokus utama peruntukan 2009 merangkumi:

penyenggaraan aplikasi HRMIS;

pelaksanaan aktiviti peluasan HRMIS;

peningkatan peralatan ICT;

pemantapan pelaksanaan integrasi HRMIS-Legasi dan

peluasan EIS ke agensi;

membina kepakaran pegawai dalam pembangunan dan

pengujian aplikasi sistem; dan

pemantapan sistem rangkaian dan keselamatan ICT.

e) cadangan penyelarasan peruntukan bagi Perbelanjaan

Pembangunan 2009:

JumlahJumlah PeruntukanPeruntukan 2009 - Asal2009 - Asal

(RM)(RM)

JumlahJumlah AnggaranAnggaran

Perbelanjaan Perbelanjaan

(RM)(RM)

JumlahJumlah AnggaranAnggaran PeruntukaPeruntukan Selepasn Selepas

PindahPindah (RM)(RM)

Lebihan /Lebihan / PindahPindah

Peruntukan Peruntukan

(RM)(RM)

BTMBTM 4,940,0004,940,000 8,393,376 8,393,376 8,440,0008,440,000 3,500,000 3,500,000

HRMISHRMIS 17,800,71017,800,710 8,695,000 8,695,000 14,300,7114,300,7100

(3,500,000(3,500,000))Nota: Nota: Pindah Pindah peruntukaperuntukan ke BTMn ke BTM

JUMLAHJUMLAH 22,740,71022,740,710 17,088,37617,088,376 22,740,7122,740,710 0

Makluman

32

Page 33: JK Pemandu

4.1.2 Mesyuarat telah berbincang dan bersetuju untuk meluluskan

Perolehan Peralatan dan Perisian ICT 2009 BPM dan meminta

BPM melaksanakan perolehan tersebut dengan sebaiknya.

Tindakan: BPM

4.1.3 Mesyuarat meluluskan permohonan Ketua Unit Audit Dalam

(KUAD) untuk perolehan Perisian Audit Common Language (ACL)

Versi 9 Desktop Edition dan kos pembelian tersebut dimasukkan

dalam Bajet Pembangunan BPM 2009.

Makluman

4.2 Kertas 4: Permohonan Perolehan Peralatan dan Perisian ICT 2009

(BP)

4.2.1 Mesyuarat mengambil maklum akan pembentangan Kertas 4:

Permohonan Perolehan Peralatan dan Perisian ICT 2009 (BP)

meliputi perkara-perkara berikut:

a) cadangan Perolehan ICT 2009:

Bil. Nama Projek Kos (RM)

1.Pemantapan Aplikasi Sistem Power

686,511

2. Perolehan Infrastruktur ICT 770,000

Jumlah 1,456,511

b) pemantapan Aplikasi Sistem Power:

33

Page 34: JK Pemandu

Bil. Item Kuantiti Kos

Seunit (RM)

Jumlah Kos (RM)

Justifikasi

1. DB2 for 2 CPU

2 150,000 300,000

Keperluan perisian baru bagi memudahkan aktiviti penambahbaikan dan pemantapan Sistem POWER

2. Crystal Report 2008

3 3,000 9,000

3. SPSS Version 16

3 10,000 30,000

4.Optimizing network and application

2 100,000 200,000

5. WinSQL Pro.

Unlimited 35,000 35,000

6.Advanced Query Tool Version 8

60 700 42,000

7. Visustin Pro. Version 3

Unlimited 30,000 30,000

8.VB Friend

for VB61 511 511

9. Ms Visual Studio 2008

1 40,000 40,000

Jumlah 686,511

c) perolehan Infrastruktur ICT 2009; dan

Bil Item Kuantiti

Kos Seunit (RM)

Jumlah Kos (RM)

Justifikasi

1. Notebook 15 7,000 105,000Penggantian peralatan yang diperoleh pada tahun 2001 & 2002

2.Laser Printer

106 2,500 265,000

3.Peralatan Wireless

3 set 20,000 60,000

Keperluan untuk bilik latihan ICT dan bilik mesyuarat BP

4. StoranSAN 1 tera 340,000 340,000 menampung peningkatan

34

Page 35: JK Pemandu

bilangan pesara/penerima pencen, penambahan transaksi, perisian sistem dan utiliti

Jumlah 770,000

d) keperluan Aliran Tunai Projek Pemantapan Sistem POWER,

Bahagian Pasca Perkhidmatan Tahun 2009.

Tahun Unjuran Aliran Tunai

2009 RM1,456,511.00

Makluman

4.2.2 Mesyuarat telah berbincang dan bersetuju untuk meluluskan

Perolehan Peralatan dan Perisian ICT 2009 BP dan meminta BP

melaksanakan perancangan perolehan tersebut dengan lebih awal

dan teliti supaya perbelanjaan tahun 2009 lebih terancang dan

terurus dengan baik.

Tindakan: BP

4.3 Kertas 8: Permohonan Perolehan Peralatan dan Perisian ICT 2009

(INTAN)

4.3.1 Mesyuarat mengambil maklum akan pembentangan Kertas 8:

Permohonan Perolehan Peralatan dan Perisian ICT 2009 (INTAN)

meliputi perkara-perkara berikut:

a) status Permohonan ICT (Pembangunan);

35

Page 36: JK Pemandu

Bil. Nama Projek Kaedah Perolehan

Permohonan 2009 (RM)

Status Semasa

1. E-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA)

a) Perolehan membangunkan bahan kursus

Tender 4,000,000 Laporan Penilaian Teknikal telah dihantar ke Pejabat Pendaftar, INTAN bagi tujuan mendapatkan kelulusan Jawatankuasa Tender INTAN sebelum mendapat kelulusan Lembaga Tender JPM

b) Perolehan Perkakasan dan Perisian Komputer

Tender 253,256 Laporan Penilaian Teknikal telah dihantar ke Pejabat Pendaftar, INTAN bagi tujuan mendapatkan kelulusan Jawatankuasa Tender INTAN sebelum mendapat kelulusan Lembaga Tender JPM

c) Perolehan Pembangunan dan Penambahbaikan sistem EPSA

Tender 1,300,000 Sedang menyediakan spesifikasi tender

Jumlah Permohonan Bajet Pembangunan:

RM5,553,256

b) status Permohonan ICT (Wang Amanah); dan

Bil. Nama Projek Kaedah Perolehan

Permohonan 2009 (RM)

Status Semasa

1. Perolehan Workstation untuk Bilik

Tender 200,000 Projek ini telah diiklankan dan telah tutup

36

Page 37: JK Pemandu

Kuliah di INTAN Bukit Kiara dan INTENGAH

pada 14 Oktober 2008. Proses perolehan dijangka selesai dalam tahun 2009

Jumlah Perolehan Wang Amanah: RM 200,000

c) status Permohonan ICT (Mengurus).

Bil. Nama Projek Kaedah Perolehan

Permohonan 2009 (RM)

Status Semasa

1. Sewaan PC dan Pencetak untuk Menggantikan 1000 PC dan 147 Pencetak yang akan tamat sewaan pada 30 April 2009 dan juga untuk keperluan tambahan jawatan di INTAN

Tender 2,500,000 (sewaan untuk 1 tahun- akan di tender untuk 3 tahun = RM 7.5

juta)

Dokumen tender telah diserahkan kepada Unit Perolehan INTAN(27 Nov 2008)

2. Perolehan Server Untuk Pangkalan Data Sistem ILMU dan Perisian Perpustakaan INTAN

Tender 398,000 Sedang menyediakan dokumen tender

3. Memperbaharui Lesen Anti-Virus untuk INTAN

Pembelian Terus

86,000

4. Peningkatan Tulang Belakang LAN INTAN

Tender 2,000,000 Penilaian Teknikal telah selesai dilaksanakan pada bulan Oktober 2008. Tetapi atas arahan Pengurusan INTAN, projek dibatalkan. Akan

37

Page 38: JK Pemandu

dijalankan dalam Tahun 2009 sekiranya ada peruntukan

5. Perluasan Keselamatan secara Centralised ke kampus wilayah (anti-virus)

Tender 300,000 Sedang menyediakan dokumen tender

Jumlah Permohonan Bajet Mengurus:

RM5,284,000

4.3.2 Mesyuarat telah berbincang dan bersetuju untuk meluluskan

Perolehan Peralatan dan Perisian ICT 2009 INTAN dan meminta

INTAN merancang perolehan tahun 2009 tersebut dengan lebih

teliti supaya semua peruntukan perbelanjaan dapat digunakan

sepenuhnya pada tahun 2009.

Tindakan: INTAN

4.4 Kertas 6: Status Pemasangan Talian EG*Net di Peringkat Agensi

4.4.1 Mesyuarat mengambil maklum akan pembentangan Kertas 6:

Status Pemasangan Talian EG*Net di Peringkat Agensi meliputi

perkara-perkara berikut:

a) status pemasangan talian yang dibentangkan adalah seperti

berikut; dan

Perkara Bil. Agensi/ Tapak

Siap Talian

Dalam Tindakan

Agensi MAMPU *GSB

Kementerian 27 27 - - -

SUK 13 12 - - 1

38

Page 39: JK Pemandu

Agensi Kementerian

200 193 1 1 -

Agensi SUK 485 275 182 26 2

Jumlah SPD Kementerian

3114 2328 687 415

Jumlah SPD SUK

1006 630 278 24

b) antara cabaran-cabaran yang dihadapi semasa

pemasangan tersebut adalah seperti berikut:

kekurangan/ketiadaan pemantauan Kementerian

/SUK ke atas infrastruktur di agensi dan pejabat

cawangan;

saiz talian EG*Net yang tidak menyokong keperluan

HRMIS;

integrasi talian EG*Net dengan rangkaian dalaman di

agensi; dan

implikasi penubuhan Unit HRMIS di agensi.

Makluman

4.4.2 Mesyuarat telah berbincang dan bersetuju supaya BPM

menyediakan satu pelan tindakan atau kertas kerja yang

menerangkan isu-isu dalaman yang dihadapi oleh setiap agensi

dan dibentangkan di mesyuarat bersama semua KSU Kementerian

supaya masalah yang dihadapi berkenaan talian EG*Net dapat

diselesaikan dengan segera bagi memastikan HRMIS dapat

dilaksanakan di seluruh Agensi Kementerian dan SUK dengan

jayanya.

39

Page 40: JK Pemandu

Tindakan: BPM

5. HAL-HAL LAIN

5.1 Kalendar Perancangan Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT

(JPICT) Tahun 2009

5.1.1 Mesyuarat mengambil maklum bahawa perancangan mesyuarat

JPICT tahun 2009 adalah seperti di bawah:

Mesyuarat JPICT Bil. 1/2009 – 19 Februari 2009 (Khamis)

Mesyuarat JPICT Bil. 2/2009 – 21 Mei 2009 (Khamis)

Mesyuarat JPICT Bil. 3/2009 – 27 Ogos 2009 (Khamis)

Mesyuarat JPICT Bil. 4/2009 – 19 November 2009 (Khamis)

Makluman

40

Page 41: JK Pemandu

6. PENUTUP

Mesyuarat telah ditamatkan pada jam 12.50 tengah hari dengan ucapan terima

kasih daripada Y.Bhg Dato’ Pengerusi kepada semua yang hadir. Mesyuarat

JPICT Bil. 1/2009 seterusnya dijangka diadakan pada bulan Februari 2009.

Bahagian Pengurusan Maklumat,

Jabatan Perkhidmatan Awam.

41