mesy pemandu

Upload: leemie-

Post on 07-Jul-2018

247 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 MESY PEMANDU

  1/7

  |1

  LAPORAN PROGRAM AZAM TANI

  LKIM TERENGGANU

 • 8/18/2019 MESY PEMANDU

  2/7

  Pencapaian Fizikal AZAM Tani

  2

  TAHUNFASA

  SASARAN

  PENCAPAIAN

  BAKI CATITAN

   2010 1 86 86 0

   2011

  2 395 395 0 Semua daerah

  3 519 519 0

  2012 4 100 100 0 Marang dan Kuala Terenggganu

  2014 6 50 64 0   Daerah Marang

 • 8/18/2019 MESY PEMANDU

  3/7

  PURATA PENAPATAN PESERTA

  3

  PURATA PE!"KATAPEDAPATA RM500

  PURATA PEDAPATA RM1500

 • 8/18/2019 MESY PEMANDU

  4/7

  INISIATIF !INISIATIF "AN# ITA$ARKAN%&EH A#ENSI

  4

  ATARA !!S!AT!# $A" D!TA%ARKA ADA&A'

  1( PERA&ATA PER!KAA ) DE"A S$ARAT MEM!&!K! KAD E&A$A *+( SU,S!D! D!ESE& PETR-&++( !SET!# TA"KAPA+++(PERA&ATA TAM,A'A ).!KA TERDAPATA PERUTUKA

  DAR!PADA !,U PE.A,AT / KERA.AA E"ER!*

  2( PERA&ATA MEMPR-SES ) KER-P-K / '!&!RA ,ERASASKA SUM,ERPER!KAA *

  +( PR-"RAM UP++( PR-"RAM '!P

 • 8/18/2019 MESY PEMANDU

  5/7

  CARA KER'A(KAEAH ANTARA 'ABATAN UNTUKCAPAI SASARAN

  5

  ,A!A ) PA&!" KR!T!KA&*+( "UASAMA SEMUA STA## DAR! U!T &A!++( ,A!A D!,UAT ,ERPER!"KAT+++( KE&U&USA PESERTA D!,UAT SEARA

  ,ERPER!"KAT

  PER-&E'A+( D!,UAT SEARA ,ERPER!"KAT ,ERDASARKAKE&U&USA

  ++( DAR! SE"! , PERA&ATA $A" D!P-'-MEDAPATKA$A DAR! .A,ATA/ A"ES! $"

  MEMPU$A! KEMA'!RA ATAU TERUS DAR!PADAPESERTA

  +++( PEM,EKA&A KE,!ASAA$A ME&!,ATKAPERSATUA E&A$A AMU DEM!K!A DA&AMSE,UT'AR"A S$AR!KAT &UAR .U"A D!PA""!&

 • 8/18/2019 MESY PEMANDU

  6/7

  CARA KER'A(KAEAH ANTARA 'ABATAN UNTUKCAPAI SASARAN

  6

  KAEDA' ATARA .A,ATASEMUA URUSA ,A!A DA PER-&E'A D!,UAT -&E'A"ES! TER&!,AT DA &K!M 'A$A ,ER#U"S!ME"E&UARKA PESAA KERA.AA DA PEM,A$ARASA'A.A

  )KAEDA' SE,A"A!MAA D! &AMP!RA*

 • 8/18/2019 MESY PEMANDU

  7/7