instalatia de racire

of 6 /6
INSTALA INSTALA Ţ Ţ IA DE IA DE R R Ă Ă CIRE CIRE prof.ing.DOINA MAXIM prof.ing.DOINA MAXIM

Author: devill10

Post on 23-Apr-2017

364 views

Category:

Documents


8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: instalatia de racire

INSTALAINSTALAŢŢIA DE IA DE RRĂĂCIRECIRE

prof.ing.DOINA MAXIMprof.ing.DOINA MAXIM

Page 2: instalatia de racire

Competenţe vizate:Competenţe vizate:

Precizarea rolului funcţional alPrecizarea rolului funcţional al instalatiei instalatiei de racire.de racire.

Identificarea elementelor componente ale Identificarea elementelor componente ale instalatiei de racire .instalatiei de racire .

Descrierea modului de functionare al Descrierea modului de functionare al instalatiei de racire.instalatiei de racire.

Page 3: instalatia de racire

ROL : ROL : de a mende a menţţine in motor temperatura optimine in motor temperatura optimăă . .

CLASIFICARE :CLASIFICARE : 1. dup1. dupăă natura fluidului de r natura fluidului de răăcire : a) cu lichidcire : a) cu lichid b) cu aerb) cu aer 2. dup2. dupăă viteza de deplasare a fluidului de r viteza de deplasare a fluidului de răăcire:cire: a) cu ra) cu răăcire naturalcire naturalăă b) cu rb) cu răăcire forcire forţţatatăă

Page 4: instalatia de racire

INSTALAINSTALAŢŢIA DE RIA DE RĂĂCIRE CU CIRE CU LICHIDLICHID

PRINCIPIUL DE FUNCPRINCIPIUL DE FUNCŢŢIONARE :IONARE : agentul lichid preia cagentul lichid preia căăldura de la pereldura de la pereţţii ii

cilindrilor cilindrilor şşi ajunge in radiator prin i ajunge in radiator prin intermediul cintermediul căăruia evacueruia evacueaazzăă c căăldura in ldura in aer. aer.

Page 5: instalatia de racire

PPăărrţţile componente ale instalaile componente ale instalaţţiei iei cu lichidcu lichid sub presiune sub presiune

1. – chiulasă2. – conductă

3. – bazin superior al

radiatorului4. – ţevile radiatorului5. – blocul cilindrilor6. – bazin inferior al

radiatorului7. – conductă8. – ţeavă de presiune9. – buşonul10. – robinet de golire11. – ventilator12. - pompă

Page 6: instalatia de racire

FuncFuncţţionarea instalaionarea instalaţţiei :iei : Lichidul din partea inferioară a radiatorului ( bazinul inferior 6 ) este absorbit de pompa ( 12 ), prin

conducta (7) şi refulat în spaţiul de răcire al motorului ,de unde, apoi, este refulat în continuare prin conducta ( 3 ) în partea superioară a raditorului ( bazinul superior 4 ) .În acest loc lichidul este un amestec bifazic de apă + abur ca o consecinţă a răcirii motorului.

Trecând prin ţevile radiatorului ( 5 ) , amestecul bifazic cedează căldura curentului de aer creat de ventilatorul ( 11 ) care spală suprafaţa exterioară a ţevilor. În urma acestui transfer termic realizat, apa reultată care circulă în interiorul ţevilor ajunge în bazinul inferior al radiatorului ( 6 ), de unde este trimisă prin racordul ( 7 ), de pompa ( 12 ) din nou în blocul cilindrilor ( 1 ) şi chiulasă ( 2 ) .