inovativna reŠitev za ogrevanje vaŠega doma · dvojni kroŽni kompresor z linearnim tekočinskim...

of 36 /36
LOČENI TIP LOČENI TIP Z INTERGIRANIM BOJLERJEM ZA SANITARNO VODO SAMOSTOJNI TIP INOVATIVNA REŠITEV ZA OGREVANJE VAŠEGA DOMA

Author: dinhcong

Post on 07-Mar-2019

216 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

LOENI TIP

LOENI TIP Z INTERGIRANIMBOJLERJEM ZA SANITARNOVODO

SAMOSTOJNI TIP

INOVATIVNA REITEV ZA OGREVANJE VAEGA DOMA

Znamko Fujitsu General-a

odlikuje znaten prihranek energije,

saj uporablja sistem toplotne rpalke,

ki rpa energijo iz zunanjega

(ambientalnega) zraka.

2

3

KAJ JE TOPLOTNA RPALKA?

T absorbira energijo iz zunanjegazraka. Sistem toplotne rpalke zageneriranje 3 do 5 kW toplotneenergije, porabi le 1kW elektrike.

PRIMARNA PORABA ENERGIJEJE DRASTINO ZMANJANA!

Uporabniku prijazen sistem ogrevanja vode, ki skozi tehnologijotoplotne rpalke generira toploto iz zunanjega zraka.

Komfortno ogrevanje

1 kWhElektrike

Shema delovanja sistema toplotne rpalke

Zunanja enota Notranja enota

3 do 5 kWhtoplote

2 do 4 kWhZunanji zrak

*Izguba elektrine energije se razlikuje glede na dobavitelja. Zgoraj je uporabljen primer izgube: 36%

Razmerje porabe energije za 100% ogrevanje

Direktno elektrino gretje 278%

117%

109%

79%

Primarna poraba energije*

Oljni kotel

Kondenzacijska plinska pe100%

Energijagretja

Heat

Heat

Heat

Ekspanzijskiventil

Kompresor

Toplota

Absorbcija toplote

tttttttttt

t

ttH

Toplota

Toplota

Toplota

Toplota

Toplota

Toplota

Toplota

Toplota

Talno aliradiatorskoogrevanje

4

s pomojo toplotne rpalke

ustvarja ist in ekonomien sistem ogrevanja.

5

Prednosti *Kalkulacije bazirajo na podatkih iz European Pogram-2001 za uinkovitost EU27oljnega kotla 89% ter za uinkovitost plinskega kotla 93%.

MANJ EMISIJ CO2

Ta okolju prijazen sistem,v primerjavi z izgorevanjem navadnega plina in fosilnih goriv,znatno zmanjuje emisije CO2 v okolje.

NIZKI STROKI DELOVANJA

Zaradi visoke uinkovitosti ogrevanjas tehnologijo toplotne rpalke,so stroki delovanja naprave nizki in ekonomini.

ISTO IN ZDRAVJU PRIJAZNO

Ker sistem ne uporablja gorilnikov,ne prihaja do generiranja NOx in drugih kodljivih snovi.

Povprena letna emisija CO2

isto klimatiziranje prostorov

Direktno elektrino gretje

Oljni kotel

Kondenzacijska plinska pe

Direktno elektrino gretje

Oljni kotel

Kondenzacijska plinska pe

%001050

*Vrednosti se lahko glede na namestitev, lokacijo in pogoje delovanja naprave, razlikujejo.

Povpreni letni stroek porabe

ENOSTAVNA NAMESTITEVIN VZDREVANJEVse komponente so vgrajene v kompaktnozunanjo enoto alihidravlino enoto.

Vrhunska ureditev hidravlinih enot omogoa enostavnonamestitev ter vzdrevanje.

Prednosti sistema

AAAAAAAddddddd aaa

Premiljeno izdelana struktura hidravline enote

Brezienja dimnika

Brezonesnaevanja

Nizkistroki

vzdrevanja

Prednosti

Prednosti

Prednosti

6

mmp lll Popolna reitev za razline potrebet i

ista energija, ki jo proizvaja sistemprinaa udobje v vse prostore vaega doma:od dnevne sobe do spalnih prostorov ter kopalnice,vse do plavalnega bazena

Izjemno Udobje

TALNO GRETJE

PLAVALNI BAZEN SANITARNA TOPLA VODA

HLAJENJEOGREVANJE PROSTOROV

7

Zunanja enotaZajem termalne energijeiz zunanjega zraka

Hidravlina enotaProizvodnja tople vode

Hranilniksanitarne vode

Sanitarna topla voda

Talno gretje

Radiator

Plavalni bazen

LOENI TIP

Komfortna serija Serija High power

8

Hidravlina enota Hidravlina enota

Zunanja enota

Obseg kapacitete: Obseg kapacitete: Wk 8 / 6 / 5Wk 61 / 41 / 11Wk 41 / 11

Zunanja enota

Tip

Serija

Lastnosti

Obsegkapacitete

16 kW

Napajanje 1 230V / 50Hz 3 1zH05 / V004 230V / 50Hz

-25C -20C

Produkcija vode s temperaturo 60C pri zunanji temperaturi -20C.

Mona kapaciteta gretja tudi pri zelo nizkih zunanjih temperaturah.

Uporabljajo se lahko razlini sistemi ogrevanja, npr. talno gretje, radiatorji itd.*

Ogrevanje in produkcija sanitarne tople vode (DHW) v enem.*

Nizko umna funkcija zunanje enote.*

Funkcija za prihranek energije.*

Priloen dodatni elektrini grelec.

Krmiljenje dveh ogrevalnih krogov.*

Produkcija vode s temperaturo 55C pri zunanji temperaturi -7C.

Talno gretje in radiatorji se lahko uporabljajo skupaj.

Ogrevanje in produkcija sanitarne tople vode (DHW) v enem.*

Priloen dodatni elektrini grelec.

Krmiljenje dveh ogrevalnih krogov.*

14 kW

11 kW

10 kW

8 kW

6 kW

5 kW

10 kW

Opis sistema za razline potrebe

NOVO

Obmoje delovanjado

Obmoje delovanjado

NOVO NOVO

9

*Potrebna je dodatna oprema.

LOENI TIP Z INTEGRIRANIM SISTEMOM DHW

Zunanja enota

11 / 14 kW 11 / 14 / 16 kW

Zunanja enota

1 230V / 50Hz 3 400V / 50Hz 1 230V / 50Hz

Obmoje delovanjado

-25C -20C

Produkcija vode s temperaturo 60C pri zunanji temperaturi -20C.

Mona kapaciteta gretja tudi pri zelo nizkih zunanjih temperaturah.

Uporabljajo se lahko razlini sistemi ogrevanja, npr. talno gretje, radiatorji idr.*

Ogrevanje in produkcija sanitarne tople vode (DHW) v enem.*

Nizko umna funkcija zunanje enote.*

Funkcja za prihranek energije.*

Priloen dodaten elektrini grelec.

Krmiljenje dveh ogrevalnih krogov.*

Produkcija vode s temperaturo 55C pri zunanji temperaturi -7C.

Talno gretje in radiatorji se lahko uporabljajo skupaj.

Ogrevanje in produkcija sanitarne tople vode (DHW) v enem.

Priloen dodaten elektrini grelec.

Krmiljenje dveh ogrevalnih krogov.*

NOVO

5 / 6 / 8 kW 10 kW

NOVONOVO

NOVO

SAMOSTOJNI TIP

Kompaktna serijaSerija High power Komfortna serija

Obseg kapacitete:Obseg kapacitete:Obseg kapacitete:

Samostojna enota

Nadzorna omaricaHidravlina enota Hidravlina enota

1 230V / 50Hz

-20C

Produkcija vode s temperaturo 60C pri zunanji temperaturi -20C.

Ogrevanje in produkcija sanitarne tople vode (DHW) v enem.*

Proti-zamrzovalna funkcija.

Krmiljenje enega ogrevalnega kroga.*

8 / 10 kW

Obmoje delovanjado

Obmoje delovanjado

10

LOENI TIP

1-fazno napajanje

Serija High Power

Zunanja enotaWOYG112LCTWOYG140LCT

Hidravlina enotaWSYG140DC6

14kW11kW14kW11kW 16kW

3-fazno napajanje

Zunanja enotaWOYK112LCTWOYK140LCTWOYK160LCT

Hidravlina enotaWSYK160DC9

Visoka mo gretja & Visoka uinkovitostTehnologija zunanje enote

Vhod za vbrizgavanje

DVOJNI KRONI KOMPRESOR z linearnim tekoinskim vbrizgavanjem

S procesom tekoinskega vbrizgavanjaproizvaja visoko kondenzatorsko tempe-raturo brez pregrevanja izhodnega plina med kompresijo.Kondenzatorska temperatura je torej vijaod navadnega tokokroga. Vija tempera-tura tople vode se realizira preko nadzorakoliine vbrizgavanja.

High power model z uporabo dvojnih senzorjev in z nadzorno tehnologijo realizira visokozmogljivost in uinkovitost za ogrevanje vode.

Tekoinsko vbrizgavanje

Uparjevalnik

Grelni cikel

Koaksialnitoplotniizmenjevalec

Zunanja enota

Hidravlina enota

Tekoinsko vbrizgavanje

Navadnitokokrogs hladilnimplinom

Optimizirani cikel =vija temperatura vode

Kompresor

Natanno nadziranje temperature zDC inverter tehnologijo.

Optimizacija delovanja cikla hlajenja

V-PAM invertertehnologija

as

Visoka

Tem

pera

tura

Konstanta

Sistem za oddajanje toplote

Zunanja enota Hidravlina enota

Koaksialni toplotni izmenjevalec

Hladilni plin

Topla voda

Senzor zatemperaturo

Senzor za pritisk

11

S povezovanjem do treh sistemov v en nadzorni krog, se dosee visoka kapaciteta gretja.

Kaskadna povezavaHigh power modeli tudi obizredno nizkih ambientalnih (zunanjih) temperaturah ustvarjajo visoko temperaturo izhodne vode in visoko kapaciteto gretja, zahvaljujo Liquid Injection tehnologiji ter vodnemu toplotnemu izmenjevalcu.Tako je omogoeno takojnjeogrevanje vode in prostorovtudi v izredno hladnem zimskem asu.

Prenovljena oblika hidravline enote

Prenovljena hidravlina enota je manja in tako omogoa znaten prihranek pri prostoru.

20%Viina

manja za

Prejnji modelNovi model

800

mm

1000

mm

Prenovljen kompaktni toplotni izmenjevalec ter visoko uinkovita rpalka omogoata odline rezultate tako glede uinkovitosti, kot glede porabe energije.

RazredA

Koaksialni toplotni izmenjevalec

Visoko uinkovita rpalka

Ekonomina rpalka s funkcijo prilagoditve konstantnega volumna ali pritiska.

Hidravline enote

Zunanjeenote

Talno gretjeHidravlina kretnica(Dodatna oprema)

Prednastavitev

rpalka

VISOKO UINKOVITA OBTONARPALKA ENERGIJSKEGA RAZREDA A

12

LOENI TIP

High power modeli tudi ob izredno nizkih zunanjih tempera-turah ustvarjajo visoko temperaturo izhodne vode in visokokapaciteto gretja, zahvaljujo tehnologiji Liquid Injection.Tako je omogoeno takojnje ogrevanje vode in prostorov tudi v izredno hladnem zimskem asu.

Bolji izkoristek energije je izpopolnjen s tehnologijo Linear Control Injection ter z optimizacijo kontrole freonskega kroga. Z uporabo dvojnih senzorjev in tehnologijo nadzora za ogrevanje vode, ta High Power model realizira visoko uinkovitost.

60CPri -20C

zunanje temperature

Topla voda

-25CDo

Zunanjetemperature

Zunanja temperatura (C)

Zunanja temperatura

-10 505-51-

30

-20

60

Tem

pera

tura

izho

dne

vode

(C

)

Visoka mo Gretja Visoka Uinkovitost

VISOKA TEMPERATURA IZHODNE VODE VISOKO GRELNO TEVILO (COP)

Vzdrevanje visoke kapacitete gretja tudi do -7C zunanje temperature.

MONA IN VISOKA KAPACITETA GRETJA

Izbojan obseg delovanja do -25C zunanje temperature.

POVEAN OBSEG DELOVANJA DO -25C

High Power model

Zunanja temperatura (C)

Kap

acite

ta g

retja

(kW

)

0

5

10

15

20

-20 55-01-51-52- 0

Vzdrevanjevisoke kapacitete do

-7Czunanje

temperatureNovi model

Nazivna mo

(razred 11kW)

Brezpomonega

grelca

35C

-25C

0C

4.25 4.22

4.104.18

11kW 14kW 11kW 14kW 16kW

4.30

* e elite zviati temperaturo tople vode, lahko kot dodatno ogrevanje uporabite pomoni grelec.

Serija High Power

High Powerserija

Visoka temperatura vode (+60C) se producira do -20Czunanje temperature brez uporabe pomonega vira ogrevanja.

Ena faza Tri faze

13

Izredna Zanesljivost

ENOSTAVNA NAMESTITEV & VZDREVANJE

TRAJNOSTZaita proti korozijiStikalo za pretok ter filter nista potrebna

DELOVANJE V IZREDNIH PRIMERIH

Radiator

Zunanja enota Hidravlina enota

Dodatni vir ogrevanja*Pomoni grelec

Talno gretje

*Ko je prikljuen dodatni vir ogrevanja

IN E VE

2-STOPENJSKI NIZKO UMNI NAIN DELOVANJA*

FUNKCIJA ZA PRIHRANEK ENERGIJE (PEAK CUT)*

Hidravlina enota

Radiator

Talno gretjeVentil

rpalka

rpalka

Zunanjaenota

50CMonost

gretja nad

~40C

Komplet za drugiogrevalni krog

NADZOR DVEH OGREVALNIH KROGOV*

Pametni Nadzor

Ogreta voda

Samodejna regulacija temperature v skladu s krivuljo gretja(Odvisno od vira ogrevanja in zunanje temperature)

SAMODEJNI NADZOR KRIVULJE GRETJA

-10 -5 0 5 10 15 20-15-20

30

40

50

60

-25

Izbrano obmoje krivulje gretja

Radiator

Talno gretje

Zunanja temperatura (C)

Odvisno od okolice namestitve, lahko vklopite nizko umno delovanje zunanje enote.

Nizkoumninain

Stopnja 1

Stopnja 2

-2dB

-4dB

Nazivna vrednosthrupa

Ta funkcija omogoa nastavitev vrednosti najveje porabe elektrike, s imer prihranimo pri energiji.

Normalni nainKapaciteta

as

Mode Razmerje zmanjanjaporabe energije

1 100%2 75%

3 50%

4 Skoraj 0%

12

3

4

Nivo nastavitve

Tem

pera

tura

izho

dne

vode

(C

)

Samodejni nadzor temperatures krivuljo gretja

Funkcija prihranka el. energijeNain

Monost funkcije hlajenja*Funkcija Anti-Legionela Dodatni nadzor podpornega elektrinega grelcaMonost kaskadne povezave.* (Prednastavitev)Monost povezave na spletni server.* *Potrebna je dodatna oprema.

Akumulator iz nerjavee ploevine

Koaksialni toplotniizmenjevalnik

Proti zamrzovalnatekoina NI potrebna

Visoko uinkovitvodni toplotni izmenjevalec

Topli tokhladilnega plina

Vse hidravline komponente so vgrajene, zato ni potrebna dodatna namestitev komponent.Roaji za dvigovanje in nosilci za namestitev so e pritrjeni.Enostaven dostop pri vzdrevanju.Pump down delovanje hladilnega plina.

Tudi e pride do napake bo sistem, preko vgrajenegapomonega grelca ali dodatnega vira ogrevanja,neprekinjeno proizvajal toplo vodo.

14

LOENI TIP

Komfortna serija

Zunanja enota Zunanja enota

Hidravlina enota Hidravlina enota

WOYA060LDCWOYA080LDC

WOYA100LDT

5kW 6kW 8kW NOVO NOVO10kW

WSYA050DD6WSYA100DD6

WSYA100DD6

Pri Komfortni seriji je optimiziran nadzor tople vode realiziran s pomojo tehnologije DC inverterja.

Hidravline enote

Zunanjeenote

Talno gretje

DC INVERTER

IZREDNO ZMOGLJIVKOAKSIALNI

TOPLOTNIIZMENJEVALEC

DVOJNI KRONIDC KOMPRESOR Regulacija temperature

vode je omogoenaz DC invertersko tehnologijo.

Nameen je majhen, visoko uinkovit motor DC ventilatorja.

MOTOR DC VENTILATORJA

Vodni toplotni izmenjevalec z dvojnim navitjem in

ohijem.

S kombinacijo do treh sistemov v en nadzorni krog, se lahkodosee velika kapaciteta gretja.

Kaskadna povezava

Izredno zmogljiv dvojni kroni DC kompresor.

NOVO

NOVO

NEW

Prednastavitev

rpalka

Hidravlina kretnica(dodatna oprema)

Visoko uinkovita Tehnologija

15

Notranja enota

Radiator

Talno gretjeVentil

rpalka

rpalka

Zunanja enota

50CMono gretje

preko

~40C

Komplet za 2.ogrevalni krog

NADZOR DVEH OGREVALNIH KROGOV*

Pametni Nadzor

VISOKO GRELNO TEVILO (COP)

4.02

10kW

4.08

8kW

4.27

6kW5kWRazred

4.52

Zunanja temperatura (C)20151050-5

40

30

60

50

-10

Temperaturaizhodne vode (C)

Maksimalna temperatura izhodne vode(55C) se producira do -7Czunanje temperature brez uporabe pomonega vira ogrevanja.

* e elite zviati temperaturo tople vode, lahko kot dodaten vir ogrevanja uporabite pomoni grelec.

55CPri -7C

zunanje temperature

Topla voda

VISOKA TEMPERATURA IZHODNE VODE Brezpomonegagrelca*

Visok COPje realiziran

pri vsehrazredih

55Monost funkcije hlajenja*Funkcija Anti-LegionelaMonost priklopa pomonega elektrinega grelca ali bojlerja.

Samodejna regulacija temperature v skladu s krivuljo gretja(Odvisno od vira ogrevanja in zunanje temperature)

*Potrebna je dodatna oprema.

*Potrebna je dodatna oprema.

IN E VE

SAMODEJNI NADZOR KRIVULJE GRETJA

-10 -5 0 5 10 15 20-15

30

40

50

60

-20

Tem

pera

tura

izho

dne

vode

(C

)Samodejni nadzor temperature

s krivuljo gretja

Izbrano obmoje krivulje gretja

Radiator

Talno gretje

Zunanja temperatura (C)

Izboljan razpon delovanja do-20C zunanje temperature

IROK RAZPON DELOVANJA

TRAJNOSTZaita proti korozijiStikalo za pretok ter filter nista potrebna

Topli tokhladilnega plina

Topla vodaVisoko uinkovitvodni toplotni izmenjevalec

Tudi e pride do napake bo sistem, preko vgrajenegapomonega grelca ali bojlerja, neprekinjeno proizvajaltoplo vodo.

DELOVANJE V IZREDNIH PRIMERIH

Radiator

Zunanja enota Hidravlina enota

Dodatni vir ogrevanja*Pomono gretje

Talno gretje

*Ko je povezan dodatni vir ogrevanja.

Zunanja temperatura

35C

-20C

0C-20CDo

Zunanjetemperature

Izjemna uinkovitost & Udobje

Izredna Zanesljivost

Akumulator iz nerjavee ploevine

Koaksilani toplotniizmenjevalnik

Proti zamrzovalnatekoina NI potrebna

16

LOENI TIP Z INTEGRIRANIM BOJLERJEM ZA SANITARNO VODO

Hidravlina enota

11kW 14kW NOVO 11kW 14kW 16kW NOVO

WGYG140DD6Hidravlina enotaWGYK160DD9

Serija High Power

Zunanja enotaWOYG112LCTWOYG140LCT

Zunanja enotaWOYK112LCTWOYK140LCTWOYK160LCT

Loeni tip z integriranim bojlerjemza produkcijo sanitarne tople vode(DHW), zaradi vgrajenega visokozmogljivega DHW hranilnika, omo-goa znatni prihranek pri prostoru ter zagotavlja hitro ogrevanje vode. Preko inteligentnega nadzornegasistema lahko doloate nainogrevanja ter produkcijo sanitarnetople vode. Z novo tehnologijo line-arnega nadzora vbrizgavanja ter s koaksialnim toplotnim izmenjeval-cem, high power modeli dosegajo izjemno kapaciteto gretja.

Izjemna mo & Visoka uinkovitost Tehnologija zunanje enote

Vhod za vbrizgavanje

DVOJNI KRONI KOMPRESOR z linearnim tekoinskim vbrizgavanjem

Uparjevalnik

Grelni cikel

Koaksialnitoplotniizmenjevalec

Zunanja enota

Hidravlina enota

Tekoinskovbrizgavanje

Tekoinskovbrizgavanje

Navadnitokokrogs hladilnimplinom

Optimizirani cikel =vija temperatura vode

Kompresor

Natanno nadziranje temperature zDC inverter tehnologijo.

V-PAM invertertehnologija

as

Visoka

Tem

pera

tura

Konstanta

Hydraulic unit

TuHeating

Zunanja enota

Hladilni plin

Senzor za temperaturo

Senzor za pritisk

S procesom tekoinskega vbrizgavanjaproizvaja visoko kondenzatorsko tempe-raturo brez pregrevanja izhodnega plina med kompresijo.Kondenzatorska temperatura je torej vijaod navadnega tokokroga. Vija tempera-tura tople vode se realizira preko nadzorakoliine vbrizgavanja.

High power model z uporabo dvojnih senzorjev in z nadzorno tehnologijo realizira visokozmogljivost in uinkovitost za ogrevanje vode.

Optimizacija delovanja cikla hlajenja

Koaksialnitoplotni izmenjevalec

DHW hranilnik

Hidravlina enota

rpalka zaogrevalni krog

Topla voda

Producirana voda

Sistem za oddajanje toplote

Topla voda

17

Kompaktni dizajn hidravline enotes hranilnikom sanitarne vode

Vgrajen hranilnik sanitarne vode omogoa velik prihranek pri prostoru

RazredA

Koaksialni toplotni izmenjevalnik

Ekonomina rpalka s funkcijoza vzdrevanje konstantnega volumna ali pritiska.

- Produkcija sanitarne vode preko toplotnega izmenje- valca z navitjem optimizira delovanje DHW.

- Velika povrina izmenje- valca omogoa hitri dvig temperature.- Monost simultanega delovanja produkcije sanitarne vode in ogrevanja prostora.

IZREDNO ZMOGLJIV KOAKSIALNITOPLOTNI IZMENJEVALNIK

IZREDNO ZMOGLJIVHRANILNIK ZA SANITARNO VODO 190L

IZREDNO ZMOGLJIVA RPALKA RAZREDA A

Hydraulic unit

Tu

Produciranatopla voda

Heating

Hot water

Ambient air

Hladilni plin

Zunanji zrak

KompresorUparjevalnik

Topla voda

Topla voda

rpalka zaogrevalni krog

Zunanja enota

Koaksialni toplotniizmenjevalec

DHW hranilnik

+

50%zazmanjan

Prostorza namestitev

Hidravlina enota Hranilnik zasanitarno vodo

190l

1,80

0 m

m

600 mm648 mm

Shema sistema z INTEGRIRANIM DHW

Hidravlina enotaSistem za oddajanje

toplote

LOENI TIP Z INTEGRIRANIM BOJLERJEM ZA SANITARNO VODO

18

Modeli high power z novo tehnologijo "Linear Control Injection ter visoko kapaciteto gretja, tudi pri nizki temperaturi zunanjega zraka, omogoajo visoko tempe-raturo tople vode ter prostorov.

-25CDo

Zunanjetemperature

Zunanja temperatura (C)

Zunanja temperatura

-10 505-51-

30

-20

60

Visoka mo Ogrevanja Visoka Uinkovitost

MONA & VISOKA KAPACITETA OGREVANJA

POVEAN OBSEG DELOVANJA DO -25C

High Power model

Zunanja temperatura (C)

Kap

acite

ta o

grev

anja

(kW

)

0

5

10

15

20

-20 55-01-51-52- 0

Vzdrevanjevisoke kapacitete do

-7Czunanjetemp!

(razred 11kW )

35C

-25C

0C

4.25 4.22

4.104.18

11kW 14kW 11kW 14kW 16kW

4.30

*e elite poveati temperaturo tople vode, lahko kot dodatni vir ogrevanja uporabite pomoni grelec.

Serija High Power

Visoka temperatura vode (+60C) se producira do -20Czunanje temperature brez uporabe pomonega vira ogrevanja.

VISOKA TEMPERATURA IZHODNE VODEBrez

pomonegagrelca

60CPri -20C

zunanje temperature

Topla voda

Izboljan obseg delovanja do -25C zunanje temperature

Vzdrevanje visoke kapacitete gretja tudi do -7C zunanje temperature

Novi model

Nazivna mo

VISOKO GRELNO TEVILO (COP)

Ena faza Tri faze

Bolji izkoristek energije je izpopolnjen s tehnologijo Linear Control Injection ter z optimizacijo kontrole freonskega kroga. Z uporabo dvojnih senzorjev in tehnologijo nadzora za ogrevanje vode, ta High Power model realizira visoko uinkovitost.

19

Izredna Zanesljivost

ENOSTAVNA NAMESTITEV & VZDREVANJE

DELOVANJE V IZREDNIH PRIMERIH

IN E VE

2-STOPENJSKI NIZKO UMNI NAIN DELOVANJA*

FUNKCIJA ZA PRIHRANEK ENERGIJE (PEAK CUT)*

Inteligentni Nadzor

SAMODEJNI NADZOR KRIVULJE GRETJA

-10 -5 0 5 10 15 20-15-20

30

40

50

60

-25

Radiator

Talno gretje

Zunanja temperatura (C)

Odvisno od okolice namestitve, lahko vklopite nizko umno delovanje zunanje enote.

-2dB

-4dB

Ta funkcija omogoa nastavitev vrednosti najveje porabe elektrike, s imer prihranimo pri energiji.

Kapaciteta

as

Mode

1 100%2 75%

3 50%

4 Skoraj 0%

12

3

4

Nivo nastavitve

Hidravlina enota

Radiator

Talno gretjeVentil

rpalka

Zunanja enota

~40C

NADZOR DVEH OGREVALNIH KROGOV*

Komplet za 2.ogrevalni krog

Samodejna regulacija temperature v skladu s krivuljo gretja(Odvisno od vira ogrevanja in zunanje temperature)

Tem

pera

tura

izho

dne

vode

(C

)

Izbrano obmoje krivulje gretja

Samodejni nadzor temperatures krivuljo gretja

Nizkoumninain

Stopnja 1

Stopnja 2

Nazivna vrednost hrupa

Nomalni nain Funkcija prihranka el. energije Razmerje zmanjanjaporabe energijeNain

Monost funkcije hlajenja*Funkcija Anti-Legionela Dodatni nadzor podpornega elektrinega glelcaMonost povezave na spletni server.**Potrebna je dodatna oprema.

TRAJNOSTZaita proti korozijiStikalo za pretok ter filter nista potrebna

Visoko uinkovitvodni toplotni izmenjevalnik

Akumulator iz nerjavee ploevine

Koaksialni toplotniizmenjevalnik

Proti zamrzovalnatekoina NI potrebna

Topli tokhladilnega plina

Ogreta voda

Vse hidravline komponente so vgrajene, zato ni potrebna dodatna namestitev za pretok vode.

Enostaven dostop pri vzdrevanju.Pump down delovanje hladilnega plina.

Tudi e pride do napake bo sistem, preko vgrajenegapomonega grelca ali bojlerja, neprekinjeno proizvajaltoplo vodo.

Radiator

Zunanja enota Hidravlina enota

Dodatni vir ogrevanja*Pomoni grelec

Talno gretje

*Ko je prikljuen dodatni vir ogrevanja

50CMonost

gretja ez

20

LOENI TIP Z INTEGRIRANIM BOJLERJEM ZA SANITARNO VODO

Hidravlina enota

5kW NOVO6kW 8kW 10kW

WGYA050DD6WGYA100DD6

Hidravlina enotaWGYA100DD6

Shema tipa z INTEGRIRANIM BOJLERJEM ZASANITARNO VODO

Komfortna serija

Zunanja enotaWOYA060LDCWOYA080LDC

Zunanja enotaWOYA100LDT

Hydraulic unit

TuHeating

Hladilni plin

Zunanji zrak

Zunanja enota

KompresorUparjevalnik

Koaksialni toplotni izmenjevalnik

Bojler za sanitarno vodo

IZREDNO ZMOGLJIVKOAKSIALNI

TOPLOTNIIZMENJEVALNIK

Visoko Uinkovita Tehnologija

Ekonomina rpalka s funkcijonastavitve konstantnega

volumna ali pritiska.

VISOKO UINKOVITBOJLER ZA

SANITARNO VODO 190L

Energijskirazred

A

IZREDNO ZMOGLJIVARPALKA RAZREDA A

Pri Komfortni seriji je optimiziran nadzor tople vode realiziran s pomojo tehnologije DC inverterja.

Struktura izolacije zaohranjanje toplote

minimizira izgubo toplote.

NOVO

NOVO

Hidravlina enotaSistem za

oddajanje toplote

Topla voda

Topla voda

rpalkaogreval. kroga

Dobavljena voda

Izredno zmogljiv dvojni kroni DC kompresor.

DVOJNI KRONIDC KOMPRESOR

Nameen je majhen, visoko uinkovit motor DC ventilatorja.

MOTOR DC VENTILATORJA

DC INVERTERRegulacija temperature vode je omogoenaz DC invertersko tehnologijo.

NOVO

21

IROK RAZPON DELOVANJA

*Potrebna je dodatna oprema.

-10 -5 0 5 10 15 20-15

30

40

50

60

-20

Radiator

Floor heating

Izboljan obseg delovanjado -20C zunanjetemperature.

-20CDo

Zunanjetemperature

Zunanja temperatura

35C

-20C

0C

Izjemna Uinkovitost& UdobjeVISOKO GRELNO TEVILO (COP)

4.02

10kW

4.27

6kW5kW

4.52

Zunanja temperatura (C)20151050-5

40

30

60

50

-10

Temperaturaizhodne vode (C)

Visoka temperatura vode (55C) se producira do -7Czunanje temperature brez uporabe pomonega vira ogrevanja.

* e elite poveati temperaturo tople vode, lahko kod dodatni vir ogrevanja uporabite pomoni grelec.

55CPri -7C

zunanje temperature

Topla voda

VISOKA TEMPERATURA IZHODNE VODE

55

NADZOR DVEH OGREVALNIH KROGOV* (Samo loeni tip)

Inteligentni Nadzor

Izredna Zanesljivost

Samodejna regulacija temperature v skladu s krivuljo gretja (Odvisno od vira ogrevanja in zunanje temperature).

SAMODEJNI NADZOR KRIVULJE GRETJA

Hidravlina enota

Radiator

Talno gretjeVentil

rpalka

Zunanja enota

~40C

Komplet za 2. ogrevalni krog

Razred

Visok COPje realiziran

pri vsehrazredih!

4.08

8kW

Brezpomonegagrelca*

50CMonost

gretja ez

Tem

pera

tura

izho

dne

vode

(C

)

Samodejni nadzor temperatures krivuljo gretja

Izbrano obmoje krivulje gretja

Zunanja temperatura (C)

Monost funkcije hlajenja*Funkcija Anti-LegionelaMonost priklopa pomonega elektrinega grelca ali bojlerja. *Potrebna je dodatna oprema.

IN E VE

TRAJNOSTZaita proti korozijiStikalo za pretok ter filter nista potrebna

Visoko uinkovitvodni toplotni izmenjevalnik

Akumulator iz nerjavee ploevine

koaksialniizmenjevalnik

Proti zamrzovalnatekoina NI potrebna

Topli tok hladilnega plina

Ogreta voda

Tudi e pride do napake bo sistem preko vgrajenegapomonega grelca ali bojlerja neprekinjeno proizvajaltoplo vodo.

DELOVANJE V IZREDNIH PRIMERIH

Radiator

Zunanja enota Notranja enota

Dodatni vir ogrevanja*Pomoni grelec

Talno gretje

*Ko je prikljuen dodatni vir ogrevanja

Kompaktni dizajn ima vgrajene vsehidravline komponente in toplotnorpalko, zato ni potrebno napeljatifreonske intalacije.Enostavna namestitev in vzdrevanje.

22

Kompaktna serija

WPYA080LAWPYA100LA

UTW-SCBYANadzorna omarica

Udobje in nizka poraba energije znajkvalitetnejim kompaktnim dizajnom

Model Vse v enem

Oddajnik toplote

Nadzorna omaricaSamostojna enota

Vodni toplotni izmenjevalnikZunanji zrak

KompresorUparjevalnikToplotna rpalka

Topla voda

8kW 10kW

SAMOSTOJNI TIP

Visoko uinkovita Tehnologija

Enostavnanamestitev &vzdrevanje!shema (Samostojni tip)

Izredno zmogljiv dvojni kroni DC kompresor.

Kompaktna dimenzijaizredno uinkovitegaplonega toplotnegaizmenjevalca.

DC INVERTER VISOKO UINKOVITPLONI IZMENJEVALEC

DVOJNI KRONIDC KOMPRESOR

Regulacija temperature vode je omogoena z DC invertersko tehnologijo.

Nameen je majhen, visoko uinkovit motor DC ventilatorja.

MOTOR DC VENTILATORJA

23

Izredna Zanesljivost

Nadzorna omarica

PRILOEN JE INI DALJINSKI UPRAVLJALEC(NADZORNA OMARICA).

Kompaktnost & Izredna Uinkovitost

KOMPATEN & LAHEK DIZAJN

-10 505-51-

40

50

60

-20

55

Visoka temperatura izhodne vode(55C) se producira do -20Czunanje temperature brezuporabe pomonega vira ogrevanja.

VISOKA TEMPERATURA IZHODNE VODE

Visok COP je realiziran z uporabo dvojnega DC kompresorja, invertersko tehnologijo ter z visoko zmogljivim vodnim toplotnim izmenjevalnikom.

4.504.35

8 kW

10 kW

VISOKO GRELNO TEVILO (COP)

IROK RAZPON DELOVANJA

850 mm

330 mm

Tea

82kg

Inteligentni Nadzor

Samodejna regulacija temperature v skladu s krivuljo gretja(Odvisno od vira ogrevanja in zunanje temperature)

SAMODEJNI NADZOR KRIVULJE GRETJA

-10 -5 0 5 10 15 20-15

30

40

50

60

-20

Radiator

881.

5 m

m

55CPri -20C

zunanje temperature

Topla voda

Zunanja temperatura

35C

-20C

0C-20CDo

Zunanjetemperature

Monost delovanja tudi do -20C zunanje temperature.

*Pogoji : Zunanja Temp. 7C Temp. gretja. 35C.

Brezpomonegagrelca

Zunanja temperatura (C)

Tem

pera

tura

izho

dne

vode

(C

)

Tem

pera

tura

izho

dne

vode

(C

)Samodejni nadzor temperature

s krivuljo gretja

Izbrano obmoje krivulje gretja

Talno gretje

Zunanja temperatura (C)

Monost funkcije hlajenjaFunkcija Anti-LegionelaMonost priklopa pomonega elektrinega grelca ali bojlerja*.

*potrebna je dodatna oprema

IN E VE

PROTI-ZAMRZOVALNA FUNKCIJACirkulacija vode in kompresor se samodejno prilagoditadelovanju pri nizki zunanji temperaturi. S tem se izognemozamrzovanju vode.

as

VKLOP IZKLOP

Visoka

Nizka

Proti-zamrzovalninain

Zunanja temperatura

Nastavljenatemperatura

Vse hidravline komponente so vgrajene, zato ni potrebna dodatna namestitev za pretok vode.

Enostaven dostop ob vzdrevanju.

ENOSTAVNA NAMESTITEV & VZDREVANJE

24

Senzor zazna zunanjo temperaturo in samodejno nadziratemperaturo ogrevane vode. Senzor lahko namestite kamorkoli elite.Tako sobna temperatura kot nain delovanja enote staenostavno nastavljiva. Monosti se samodejno pojavijo na ekranu s funkcijo plug & play.

Pametne Enostavne & Nastavitve delovanja

NASTAVITVE DELOVANJA Loeni & Samostojni tip

Preprosta nastavitev naina delovanjaIzbira naina ogrevanja ter delovanja produkcijesanitarne tople vode (DHW).

Velik LCD ekranPrikaz statusa delovanjaPrikaz napakTekst

Navigacija in nastavitevIzbor menija ogrevanja

Nastavitev asovnika

Komfortno

Zunanja temperatura (C)

Visoka

Visoka

Nizka

Nizka

+4.5C

-4.5C

Nastavljenakrivulja gretja

Samodejni nadzor krivulje gretja bazira na zunanji temperaturi ter nastavljeni sobni temperaturi.

Samodejno prilagajanje krivulje gretjaGlede na zunanjo temperaturo lahko sistem samodejno preklaplja med hlajenjem in ogrevanjem in s tem omogoa komfortno temperaturo.

Samodejni preklop

S hitrim ponovnim zagonom delovanja po konani proti-zamrzovalni funkciji se ohrani nastavljena sobna temperatura.

Hiter preklop iz proti-zamrzovalne funkcije

-10 -5 0 5 10 15 20-15

30

40

50

60

-20

Radiator

Odmik krivulje gretja Prilagoditev nastavitve sobne temp.

Ko je prevroe ali prehladno, se krivulja sama prilagodi.

Samodejni preklop

HlajenjeOgrevanje Ogrevanje

C

20 Zagon poletnega naina

Zagon zimskega naina

19181716

Zunanja temp.

Temp.tople vode

Temp.izhodne vode

Nastavljenatemp.

asProti-zamrzovalna funkcija

Hitri zagon

Tem

pera

tura

izho

dne

vode

(C

)

Tem

pera

tura

izho

dne

vode

(C

)

Samodejni nadzor temperatures krivuljo gretja

Izbrano obmoje krivulje gretja

Talno gretje

Zunanja temperatura (C)

25

Na voljo so razline vrste daljinskih upravljalnikov. Poleg navadnih je na voljo tudi upravljalnik preko spleta.

DALJINSKO UPRAVLJANJE

Sobni termostat(dodatna oprema)

Spletni strenik(dodatna oprema)

Daljinski upravljalec(dodatna oprema)

Brezini daljinski upravjalnik (dodatna oprema)

Zunanja enota

Internet

aliTalno gretje Radiator

(Loeni tip)

ZunanjiSenzor

NOVO

Prihranek energijeProgramski asovnik

DIVERSE OPERATION CONTROLSamodejni nain

Dnevna-tedenska nastavitev asovnika

Ogrevanje

Nastavitev programiranega delovanja je zelo enostavna.Mono je spreminjanje naina ogrevanja v povezavi s asom.

Varnostna funkcija

Funkcija Anti-legionela Pojav legionele v DHW hranilniku je onemogoen. Neoporena topla voda je na voljo ves as.

Proti-zamrzovalna funkcijaTudi pri zelo nizki zunanji temperaturi naprava omogoa cirkulacijo vode in delovanje kompresorja. S tem se preprei zamrznitev vode v ceveh.

Dnevni-tedenski asovnik se lahko nastavi na do 3 asovne toke na dan.Mogoe so razline nastavitve za vsak dan v tednu.

Nast. asovnika poitnice

6 9 12 15 18 21 24 as

Ponedeljek-Petek

11 12 1 2 3 Datum

asovnikpoitnice

Dnevni/Tedenskiasovnik

Komfortni nain

Reducirani nain Zaitni nain

6 9 12 15 18 21 24 as

Sobota-Nedelja

DHW hranilnik

as

IZKLOPVKLOP

Visoka

Nizka

Proti-zamrzovalninain

nastavljenatemperatura

Zunanja temperatura

NOVO

Samodejni preklop med Komfortnim in Reduciranim nainom glede na zunanjo temp.

Konstantna komfortna temperatura.

Konstantna reducirana temperatura.

Nain vStand-by s proti-zamrzovalno funkcijo.

asovnik poitnice se lahko nastavi za do 8 obdobij.

e ste v zimskem asu dlje asa odsotni, s to funkcijo prepreite zamrzovanje prostorov.

Popolna reitev za udobje vaega doma

26

Konfiguracija sistemaloeni tip

Pe na plin/oljeHranilnik

sanitarne vode

Plavalni bazen

Toplotni izmenjevalnikUTW-ESPXA

& komplet za plavalni bazenUTW-KSPXD*

Talno gretje

Daljinski upravljalec

Daljinski upravljalec

Sobni

Sobni

Termostat

Termostat

Topla voda

Tu

Banja

Radiator

Konvektor

*Potreben je regulacijski komplet (UTW-KREXD).

UTW-C75XA

Brezinidalj. upravljalec

ali

UTW-C78XD

UTW-C58XD

UTW-C55XA

UTW-KWSXDUTW-KW1XDUTW-KW4XD

UTW-KZSXD*

UTW-T20XAUTW-T30XAUTW-T30XD

Komplet za povezavo z bojlerjemUTW-KBSXD

& Hidravlina kretnicaUTW-TEVXA

KONFIGURACIJA SISTEMA

Komfortna serija

Komfortna serija

Serija High Power

Serija High Power

Zunanja enora

Hidravlina enota

WOYA100LDT

WOYA060LDCWOYA080LDC

WOYK112LCTWOYK140LCTWOYK160LCT

WOYG112LCTWOYG140LCT

WSYG140DC6WSYK160DC9

WSYA100DD6

Internet

Spletni strenik

Nadzorne enote(dodatna oprema) Gretje & Topla voda Topla vodaNotranje enote Sestavni deli sistema(dodatna oprema)

Komplet za 2. ogrevalni krog

ini daljinskiupravljalnik

Komunikacijski kabel Kabel za spletno povezavo

Hladilni plin Hladilna tekoina

Pritok tople vode Povratek vode

27

Opcije izvedbe - Loen sistem

Ogrevanje in krmiljenje dveh individualnih ogrevalnih krogov (talno/radiatorsko gretje)

Pe na plin/olje v povezavi z gretjem (Pe na plin/olje + Gretje)

Ogrevanje in krmiljenje dveh individualnih ogrevalnih krogov + sanitarna topla voda

Talno gretje + Radiator

Hidravlina enota

Radiator

Ventil

rpalka

Zunanja enota

Talno gretje

rpalka

Hidravlina enota

Pe na plin/olje

Radiator

Ventil

Talno gretje

rpalka

Ventil rpalka

Zunanja enota

Talno gretje + Radiator + Sanitarna topla voda

Hidravlina enota

RadiatorVentil

Ventil

rpalka

rpalka

Hranilnik

Zunanja enota

Talno gretje

Izhod tople vode(npr. tu)

Popolna reitev za udobje vaega doma

Konfiguracija sistemaLOENI SISTEM Z INTEGRIRANIM BOJLERJEM ZA SANITARNO VODO

28

KONFIGURACIJA SISTEMA

UTW-C75XA

UTW-C78XD

UTW-C58XD

UTW-C55XA

UTW-KWSXDUTW-KW1XDUTW-KW4XD

WOYA100LDT

WOYK112LCTWOYK140LCTWOYK160LCT

WOYG112LCTWOYG140LCT

Internet

Spletni strenik

WGYA050DD6WGYA100DD6

WGYG140DD6WGYK160DD9

WOYA060LDCWOYA080LDC

Nadzorne enote(dodatna oprema)

Sestavni deli sistema(dodatna oprema)Notranje enote Gretje & Topla voda Topla voda

Komfortni model

High Power model

Komfortni model

High Power model

Hidravlina enota

Zunanja enota

Pe na plin/olje

Komplet za povezavo z bojlerjemUTW-KBSXA / UTW-KBSXD

& Hidravlina kretnicaUTW-TEVXA

Plavalni bazen

Talno gretje

Topla voda

Tu

Banja

Radiator

Konvektor

Komplet za 2. ogrevalni krog

Toplotni izmenjevalecUTW-ESPXA

& Komplet za plavalni bazenUTW-KSPXAUTW-KSPXD*

UTW-KZSXAUTW-KZSXD*

Dalj. upravljalnik

SobniTermostat

Sobnitermostat

BreziniDalj. upravljalnik

Dalj. upravljalnik

ali

ini daljinskiupravljalnik

Komunikacijski kabel Kabel za spletno povezavo

Hladilni plin

*Potreben je regulacijski komplet (UTW-KREXD).

Hladilna tekoina

Pritok tople vode Povratek vode

Opcije izvedbe - Loen tip z integriranim bojlerjem za sanitarno vodo

29

Ogrevanje in krmiljenje dveh individualnih ogrevalnih krogov + sanitarna topla voda

Samostojno gretje & Sanitarna topla voda

Radiator + Sanitarna topla voda

Hidravlina enota

Radiator

Zunanja enota

Talno gretje

Talno gretje + Radiator + Sanitarna topla voda

Hidravlina enota

Radiator

Zunanja enota

Talno gretje

Ogrevanje in krmiljenje dveh ogrevalnih krogov, sanitarne vode in povezava z drugim virom ogrevanja

Hidravlina enota

Radiator

Zunanja enota

Talno gretje

Pe na plin/olje

Izhod tople vode(npr. tu)

Izhod tople vode(npr. tu)

Izhod tople vode(npr. tu)

30

KONFIGURACIJA SISTEMA

Popolna reitev za udobje vaega domaSAMOSTOJNA ENOTA

Konfiguracija sistema

Hranilniksanitarne vode

Plavalni bazen

Talno gretje

ali

Topla voda

Tu

Banja

Radiator

Konvektor

UTW-T30XAUTW-T30XD

Kompaktna serija

Samostojna enota

WPYA080LAWPYA100LA

UTW-SCBYANadzorna omarica

UTW-T20XA

Pe na plin/olje

UTW-C75XA

UTW-C78XD

UTW-C58XD

UTW-C55XA

UTW-KWSXDUTW-KW1XDUTW-KW4XD Internet

Spletni strenik

Nadzorne enote(dodatna oprema) Gretje & Topla voda Topla vodaNotranje enote Sestavni deli sistema(dodatna oprema)

Toplotni izmenjevalecUTW-ESPXA

& Komplet za plavalni bazenUTW-KSPXAUTW-KSPXD*

Dalj. upravljalnik

SobniTermostat

Sobnitermostat

BreziniDalj. upravljalnik

Dalj. upravljalnik

ali

ini daljinskiupravljalnik

Pritok tople vode Povratek vode

1. Ni mono krmiliti dveh ogrevalnih krogov.2. Moen je priklop samo ene vrste daljinskega upravljalca.

Pozor:

Komunikacijski kabel Kabel za spletno povezavo

31

Talno ali radiatorsko ogrevanje + sanitarna topla voda

Talno gretje + Sanitarna topla voda

Ventil

Hranilnik

Zunanja enota

Talno gretje

Opcije izvedbe - Samostojna enotaSamostojni sistem ogrevanja

Zunanja enota

Talno gretje

Talno gretje

Talno ali radiatorsko ogrevanje in povezava z drugim virom ogrevanja (pe na plin/olje itd.)

Zunanja enota

Talno gretje

Talno gretje

Pe na plin/olje

Ventil

Izhod tople vode(npr. tu)

32

Omejitve namestitve

PODATKI ZA NAMESTITEV

Elektrinaomarica

Napajalni elektrini kabel

Daljinski upravljalec (dod. oprema)kabel 3 x 0,5 mm2

Sobni termostat (dod. oprema)kabel 2 x 0,5 mm2

Daljinski upravljalec(dodatna oprema)

Sobni termostat (dod. oprema)

Loeni tip

Loeni tip

Samostojni tip

Komfort

15 5-20

5

6

8

10

11

14

16

5

6

8

10

11

14

16

min

5m

VD

Napajalni elektrini kabel

Sobni termostat (dod. oprema)kabel 2 x 0.5 mm2

Daljinski upravljalec (dod. oprema)kabel 3 x 0.5 mm2

Namestitev na tlaTea: 350kg (vkljuno z vodo)Potrebno je omogoiti dovolj

prostora za dostop ob vzdrevanju.

Hidravlina enota loenega tipa

Hidravlina enota loenega tipa z bojlerjem

Cevi

Elektrika

Nadzorna omarica(UTW-SCBYA)

Hidravlina enota

Loeni tip s sistemom DHW

Highpower

300 mmmin

1000 mm

300 mmmin

300 mm

1000 mm

125 mm

1800

mm

(mm)

(mm)

Upravljalec T78 (dod. oprema)

Upravljalec T75 (dod. oprema)Kabel 3 x 0,5 mm

Sobni termostat T55 (dod. oprema)Kabel 2 x 0,5 mm

Napajalni elektrini kabelza pomono gretje 3x6 mm

napajalni kabel DHW3 x 1,5 mm

ali

ali

ali

ali

ali

Napajalni elektrini kabel

Cevne in elektrinepovezaveNamestitev enot

Hidravlino enoto je treba namestiti na stenoTea < 60kg (vkljuno z vodo)Potrebno je omogoiti dovolj prostora

za dostop ob vzdrevanju.

Viina (m)

Dolina (m)

SerijaObseg

kapacitete(kW)

Kabel za zunanjisenzor 2 x 0.75 mm2

Kabel za zunanjisenzor 2 x 0.75 mm2

Kabel za zunanjisenzor 2 x 0.75 mm2

Notranja povezava med zunanjo enoto in hidravlinim modulom Faza, Nevtralno, Zemlja. Komunikacijski kabel4 x 1.5 mm2

Notranja povezava med zunanjo enoto in hidravlino enoto Faza, Nevtralno, Zemlja. Komunikacijski kabel4 x 1.5 mm2

Notranja povezava med zunanjo enoto in hidravlino enoto Faza, Nevtralno, Zemlja. Komunikacijski kabel4 x 1.5 mm2

Elektrinaomarica

Elektrinaomarica

33

Kompaktna serija

Zunanje enote Komfortnega modela

LOENI TIP

SAMOSTOJNI TIP

WOYA100LDTWOYA060LDC / WOYA080LDC

WPYA080LA / WPYA100LANadzorna omaricaUTW-SCBYA

77900

038

21

33031 12

400

650

Pogled od spredaj

Pogled od zgoraj

Pogled od spodaj

Zunanje enote High Power modelaWOYK112LCT / WOYK140LCT / WOYK160LCT

540155 155

90 60275

330

240

522.

533

5110

180

881.

5

116

357

850

436152

171

Pogled od spredaj

Pogled od zgoraj

Pogled s strani Pogled s strani

650

1290

900

21

33031 12

400

Pogled od zgoraj

Pogled od spredaj

Pogled od spodaj

Pogled sstrani

Zunanje enote serije High Power WOYG112LCT / WOYG140LCT

650

1290

900

21

33031 12

400

Pogled od zgoraj

Pogled od spredaj

Pogled od spodaj

Pogled sstrani

77

DIMENZIJE

Hidravline enote loenega tipaserije High PowerWSYG140DC6 / WSYK160DC9

Hidravline enote loenega tipaKomfortne serije

Hidravline enote loenega tipaserije High Power

Hidravline enote loenega tipaKomfortne serije

WSYA050DD6 / WSYA100DD6

450

800

832,

8

97 9845781

479

Izhod ogrevanja25.4

Pretok ogrevanja25.4

Pogled od spredaj

Pogled od spredajPogled sstrani

Pogled sstrani

Pogled sstrani

Pogled od zgoraj

353

45.4

320

395

540 125

Odvod kondenza 20

20 790

620

20

62 290

WGYG140DD6 / WGYK160DD9

WGYA050DD6 / WGYA100DD6

648598

1799

1817

630

42,7

599576210 125

Pogled s straniPogled od spredaj

Enota : mm

Kompatibilnost dodatne opreme

DODATNA OPREMA

ini

brezini

zaBSB-Port

zaX60-Port

200 Litrov300 Litrov

300 Litrov

ini

brezini

Spletni strenik

Servisni software(vkljuuje OCI700 adapter)

LPB

Software

UTW-KZSXD

UTW-KZDXD

UTW-KBSXD

UTW-KBDXD

UTW-TEVXA

UTW-KDWXA

UTW-KDWXD

UTW-T20XA

UTW-T30XAUTW-T30XD

UTW-PHFXD

UTW-KSPXA

UTW-KSPXD

UTW-ESPXA

UTW-KCLXD

UTW-KREXD

UTW-C75XA

UTW-C78XD

UTW-C55XA

UTW-C58XD

UTW-MOSXD

UTW-M60XD

UTW-MRCXD

UTW-KWSXD

UTW-KW1XDUTW-KW4XD

UTW-KCCXE

UTW-KL1XD

UTW-KSTXD

UTW-KPSXD

Loeni tip High Power

1131 31 1tnarofmoKrewoP hgiH tnarofmoK

SamostojniKompaktna

Loeni tip z integriranim sistemom DHW

11

*

*3

*4

14

*

*3

*4

11

*

*3

*4

14

*

*3

*4

16

*

*3

*4

5

*3

*4

6

*3

*4

8

*3

*4

10

*

*3

*4

8

*2

*4

10

*2

*4

11

*1

*1

*1

*1

*3

*4

14

*1

*1

*1

*1

*3

*4

11

*1

*1

*1

*1

*3

*4

14

*1

*1

*1

*1

*3

*4

16

*1

*1

*1

*1

*3

*4

5

*1

*1

*1

*1

*3

*4

6

*1

*1

*1

*1

*3

*4

8

*1

*1

*1

*1

*3

*4

10

*1

*1

*1

*1

*3

*4

NOVO

NOVO

34

*1 :Delovanje bojlerja za sanitarno vodo je mogoe tudi brez kompleta za DHW ter brez DHW hranilnika.*2 :Hlajenje je mogoe brez kompleta za hlajenje.*3 :Za povezavo je potreben UTW-KL1XD.*4 :Za povezavo je potreben UTW-KSTXD (OCI700 adapter), UTW-KW1XD ali UTW-KW4XD.

Ime izdelka Ime modela

Komplet za 2.ogrevalni krog

Komplet zapovezavo zdrugim viromogrevanja

Hidravlinakretnica

Tripotni preklopni ventil za sanitarno vodo (DHW komplet)

Bojler zasanitarno vodo

Visokopretonarpalka

Komplet zaplavalni bazen

Komplet za hlajenje

Dajinski Upravljalec

SobniTermostat

Kompet za kaskadnopovezavo

Raziritvenakartica

Oddajnik zunanjegasenzorja

RF Moduli

Toplotni izmenjevalnik za plavalni bazen

: Na voljo : Ni na voljo

35

SPECIFIKACIJE

Zunanja enota

Obseg kapacitete (kW)

Vhodna moCOP

Vhodna moCOP

Vhodna moCOP

Vhodna moCOP

KapacitetaPomoni vir ogrevanja

Ime modela

Kapaciteta gretja

Kapaciteta gretja

Kapaciteta gretja

Kapaciteta gretja

Vhodna moCOP

Kapaciteta gretja

Vhodna moCOP

Kapaciteta gretja

R410A

kW

kW

kW

kW

kW

kW

kWenota

mmkgLL

L

L /min

kW

mm

A

dB(A)mmkg

kg

mmmC

mmmm

NazivniMax

Min / MaxMaxMax

6.0(3.02 enoti)

66.00 1.41 4.27 4.60 1.74 2.64 5.10 1.50 3.40 4.45 2.04 2.18

6.3 12.5 51

620 790 290

Capacity range (kW)

Ime serije

kWVhodna moCOP

+7C / +35C talno gretje

-7C / +35C talno gretje

+7C / +45C radiatorji

-7C / +45C radiatorji

kWVhodna moCOP

kWVhodna moCOP

kW

mmdB(A)

A

Vhodna moCOP

Nastavljena

kg

kg

Samostojna enota

Kapaciteta gretja

Kapaciteta gretja

Kapaciteta gretja

Kapaciteta gretja

L

L /min

C

mm

Tip Samostojna enotaKompaktna serija

1 230V, 50Hz

881.5 850 330828

25.4 / 25.4

8 ~ 55-20 ~ 35

R410A

C

1.5

Nazivni

Ogrevanje

Vhodna moCOP

Kapaciteta gretjakW

+2C / +35C talno gretje

kWVhodna moCOP

Kapaciteta gretja

Min / Max

Min / Max

Izhod/Povratek

5

6.0(3.02 enoti)

WSYA050DD6

4.50 0.996 4.52 4.10 1.47 2.79 4.50 1.30 3.46 4.10 1.86 2.20

4.5 11.0 48

41

87.50 1.84 4.08 5.70 2.23 2.56 6.20 1.87 3.31 5.05 2.47 2.04

6.0(3.02 enoti)

WSYA100DD6

8.1 17.5 56

10.9 18.5 55

42

10 65 8 1010.00 2.49 4.02 7.40 2.97 2.49 8.27 2.53 3.27 7.40 3.70 2.00

4.041.67 2.243.91 1.961.99 3.671.78 2.06

4.041.67 2.243.91 1.961.99 3.671.78 2.06

3.671.46 2.253.321.642.022.78 1.372.09

3.671.46 2.253.321.642.022.78 1.372.09

5.502.622.10 4.90 2.821.744.26 2.13 2.00

5.502.622.10 4.90 2.821.744.26 2.13 2.00

7.20 3.262.216.50 3.56 1.785.892.862.06

7.20 3.262.216.50 3.56 1.785.892.862.06

6.0(3.0 2 enoti)

17.33 10.8/21.7

13.00 8.1/16.2

21.66 13.5/27.1

28.88 18.1/36.1

60

WOYA060LDC WOYA080LDC WOYA100LDT

830900330

1 230V, 50Hz

5 / 201515

6.3520

1.10

12.70

20

15.88

1.4040

9.52

1.80

-20 ~ 35

1 230V, 50Hz

800 450 4574216

8~60 8~55

8

25.4 / 25.4

//

/

g/m

*2

8

WPYA080LA

8.001.784.507.402.732.717.102.932.427.802.233.506.502.982.18

22.910.0 / 30.0

8.3051 *2

10

2.304.35

WPYA100LA

8.103.002.708.003.322.419.802.883.407.003.312.11

28.710.0 / 30.0

10.20

10.00

51

+7C / +35C talno gretje *1

-7C / +35C talno gretje *1

+7C / +45C radiatorji *1

-7C / +45C radiatorji *1

-15C / 35C talno gretje *1

-15C / 45C radiatorji *1

-20C / 35C talno gretje *1

*1

*1

*1

*1

*1

*2*2*2*2

Enota : mm

Ime serije Loeni tip z integriranim sistemom DHWTip Komfortni modeli

Loeni tip

Hidravlina enota Ime modela

Dimenzije VGTea (Neto)Volumen bojlerja z izmenjevalcemKapaciteta ekspanzijske posodeMo grelca sanitarne vodeKapaciteta bojlerja sanitarne vodeIzhodna temperatura vode

Nastavljena

Izhod/PovratekPremer prikljuka vodovodne cevi

Napajanje

Cirkulacija vode

Napajanje

Tok

Nivo hrupa (glasnost)Dimenzije VGTea (Neto)Hladilni plinKoliina hladilnega plinaKoliina polnjenja dodatnega hladilnega plina

Obseg delovanja

Prikljunacev

Premer TekoinaPlin

Ogrevanje

DolinaDolina (neprikljuena)Razlika v viini

Dimenzije VGNivo hrupa (glasnost)Tok

Napajanje

Cirkulacija vode

Tea (neto)Kapaciteta ekspanzijske posode

Izhodna temperatura vodeObseg delovanja

Premer prikljuka vodovodne ceviHladilni plinKoliina polnjenja dodatnega hladilnega plina

*1. Vrednosti kapacitete gretja/vhodna mo/COP bazirajo na meritvah EN14511 standarda. Vplivi dejavnikov okolice, kot je delovanje opreme za ogrevanje, sobna temperatura in razne prilagoditve, lahko vplivajo na morebitna odstopanja med dejanskimi in napisanimi vrednostmi.*2. Nivo hrupa je izmerjen na razdalji 1m od naprave.

6.00 1.41 4.27

4.50 0.996 4.52

7.50 1.84 4.08

10.00 2.49 4.02

4.60 1.74 2.64 5.10 1.50 3.40 4.45 2.04 2.18

4.10 1.47 2.79 4.50 1.30 3.46 4.10 1.86 2.20

5.70 2.23 2.56 6.20 1.87 3.31 5.05 2.47 2.04

7.40 2.97 2.49 8.27 2.53 3.27 7.40 3.70 2.00

6.0(3.0 enoti)6.0(3.02 2 2enoti) 6.0(3.02 enoti) 6.0(3.0 enoti)WGYA50DD6 WGYA100DD6

1 230V, 50Hz17.33

10.8/21.713.00

8.1/16.221.66

13.5/27.128.88

18.1/36.11800 600 648

149190121.816

25.4 / 25.4(Vhod/Izhod) 19.05

C

Premer cevi za toplo vodo mm

WOYA060LDC WOYA080LDC WOYA100LDT1 230V, 50Hz

4.5 11.0 48 *2

6.3 12.5 51 *2

8.1 17.5 56 *2

10.9 18.5 55 *2

620 790 290 83090033041 42 60

R410A

201.10

201.40

401.80

6.35 9.52

5 / 201515

12.70 15.88

-20 ~ 35

7NF006-1209E

1116, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japanhttp://www.fujitsu-general.com/

Copyright 2009-2012 Fujitsu General Limited. All rights reserved.

Zunanja enota

Vhodna moCOP

Vhodna moCOP

Vhodna moCOP

Vhodna moCOP

KapacitetaPomoni vir ogrevanja

Volumen bojlerja z izmenjevalcemMo grelca sanitarne vodeKapaciteta bojlerja sanitarne vodeKapaciteta ekspanzijske posodeIzhodna temperatura vode

Nastavljena

Izhod/PovratekPremer prikljuka vodovodne ceviPremer cevi za toplo vodo

Hidravlina enota Ime modela

Ime modela

Kapaciteta gretja

Kapaciteta gretja

Kapaciteta gretja

Kapaciteta gretja

Premer

kW

kW

kW

kW

kWenota

mmkgL

kWLL

L /min

Cmmmm

A

dB(A)mmkg

kg

mmmC

mmmm

Loeni tip z integriranim sistemom DHWHigh power modeli

Loeni tip

NazivniMax

TekoinaPlinMin / MaxMaxMaxOgrevanje

DolinaDolina (neprikljuena)Razlika v viini

Vhodna moCOP

Kapaciteta gretjakW

Min / Max

1615.20 3.70 4.10 13.50 5.40 2.50

13.00 4.00 3.25 13.00 6.37 2.04

9.0(3.0 3 enote)

5.5 10.5 56

43.8

WOYK160LCT

14

WSYK-160DC9

13.50 3.20 4.22 13.00 5.18 2.51 12.60 3.81 3.30 12.50 6.00 2.08

9.0(3.0 3 enote)

4.8 9.5 55

99

39.0

WOYK140LCT

g/m

1 230V, 50Hz 3 400V, 50Hz

WSYG-140DC6 WGYK160DD9WGYG140DD6

92

+7

-15C / +45C radiatorji *1

Vhodna moCOP

Kapaciteta gretjakW-15C / +55C radiatorji *1

Vhodna moCOP

Kapaciteta gretjakW-20C / +55C radiatorji *1

C / +35C talno gretje *1

-7C / +35C talno gretje *1

+7C / +45C radiatorji *1

-7C / +45C radiatorji *1

11

10.80 2.54 4.25

10.80 4.32 2.50 9.23 2.84 3.25 9.16 4.58 2.00 9.164.981.84 7.56 5.001.516.415.00 1.28

10.80 2.54 4.25 10.80 4.32 2.50 9.23 2.84 3.25 9.16 4.58 2.00 9.164.981.84 7.56 5.001.516.415.00 1.28

31.2

WOYG112LCT

10.8 21.0 55 *2 *2 *2 *2 *2

14

13.50 3.23 4.18 12.00 5.08 2.36 11.54 3.74 3.10 11.45 5.92 1.93

10.69 6.021.81 8.78 6.021.46 7.72 6.02 1.28

13.50 3.23 4.18 12.00 5.08 2.36 11.54 3.74 3.10 11.45 5.92 1.93

10.69 6.021.81 8.78 6.021.46 7.72 6.02 1.28

10.025.25 1.91 8.10 5.251.54 6.705.25 1.28

11.14 6.16 1.819.44 6.30 1.50 8.056.181.30

13.50 3.20 4.22 13.00 5.18 2.51 12.60 3.81 3.30 12.50 6.00 2.08

11.14 6.16 1.819.44 6.30 1.50 8.056.181.30

11.80 6.68 1.77

10.48 6.891.50 9.356.98 1.43

15.20 3.70 4.10

13.50 5.40 2.50

13.00 4.00 3.25

13.00 6.37 2.04

11.80 6.68 1.77

10.48 6.891.50 9.356.98 1.43

39.0

13.6 24.0 56

WOYK112LCT

11 161411 14 1110.80 2.51 4.30 10.80 4.28 2.52 10.10 3.01 3.35 10.02 4.63 2.16

10.025.25 1.91 8.10 5.251.54 6.705.25 1.28

10.80 2.51 4.30 10.80 4.28 2.52 10.10 3.01 3.35 10.02 4.63 2.16

9.0(3.0 3 enote)9.0(3.0 2 enoti)9.0(3.0 2 enoti) 9.0(3.0 3 enote)9.0(3.0 3 enote)9.0(3.0 3 enote)9.0(3.0 2 enoti)9.0(3.0 2 enoti)

3.6 8.5 53

5.5 10.5 56

4.8 9.5 55

10.8 21.0 55 *2 *2 *2 *2 *2

13.6 24.0 56

3.6 8.5 53

1290 900 3309992

1290 900 330

R410A2.5050

9.5215.885 / 20

1515

-25~35

R410A2.5050

9.5215.885 / 20

1515

-25~35

31.225.0 / 50.0

800 450 4574216//8

8~6025.4 / 25.4

/WOYG140LCT WOYK160LCTWOYK140LCT

1 230V, 50Hz 3 400V, 50HzWOYG112LCT WOYK112LCTWOYG140LCT

Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.

ISO 9001Certified number:09 100 89394

ISO 14001Certified number:09 104 9245

Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.

ISO 9001Certified number : 01 100 79269

ISO 14001Certified number : 272043

1 230V, 50Hz 3 400V, 50Hz43.839.031.2 39.0 31.2

25.0 / 50.01800 600 648

1491901.81612

8~6025.4 / 25.4

(vhod/izhod) 19.05

1 230V, 50Hz 3 400V, 50Hz

SPECIFIKACIJE

Obseg kapacitete (kW)

Ime serijeTip

Dimenzije VGTea (Neto)

Napajanje

Cirkulacija vode

Napajanje

Tok

Nivo hrupa (glasnost)Dimenzije VGTea (Neto)Hladilni plinKoliina hladilnega plinaKoliina polnjenja dodatnega hladilnega plina

Obseg delovanja

Prikljunacev

*1. Vrednosti kapacitete gretja/vhodna mo/COP bazirajo na meritvah EN14511 standarda. Vplivi dejavnikov okolice, kot je delovanje opreme za ogrevanje, sobna temperatura in razne prilagoditve, lahko vplivajo na morebitna odstopanja med dejanskimi in napisanimi vrednostmi.*2. Nivo hrupa je izmerjen na razdalji 1m od naprave.

Tel: 00386 (0)1 438 39 15 www.dines.si

01_7NF006_press-702_7NF006_press-703_7NF006_press-704_7NF006_press-705_7NF006_press-706_7NF006_press-707_7NF006_press-708_7NF006_press-709_7NF006_press-710_7NF006_press-711_7NF006_press-712_7NF006_press-713_7NF006_press-714_7NF006_press-715_7NF006_press-716_7NF006_press-717_7NF006_press-718_7NF006_press-719_7NF006_press-720_7NF006_press-721_7NF006_press-722_7NF006_press-723_7NF006_press-724_7NF006_press-725_7NF006_press-726_7NF006_press-727_7NF006_press-728_7NF006_press-729_7NF006_press-730_7NF006_press-731_7NF006_press-732_7NF006_press-733_7NF006_press-734_7NF006_press-735_7NF006_press-7_nova_POPRAVLJENA36_7NF006_press-7_dines