Hotel "Mance", Brod na Kupi

Download Hotel

Post on 30-Dec-2016

245 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • * Hotel "Mance", Brod na Kupi - tel/fax :837-164, tel. 837-360, www.hotelmance.com* Hotel "Risnjak", Delnice - tel. 508-160,508-180, fax 508-170, www.hotel-risnjak.hr* Pansion "Lovaki", Delnice - tel. 812-440,ax 812-019, www.lovacki.com* Pansion Nacionalnog parka "Risnjak", CrniLug - tel. 836-133, 836-246, fax 836-116,www.risnjak.hr* Planinski centar "Petehovac", Delnice - tel.814-901, fax 620-787, www.petehovac.com* Planinarski dom "Pahulja", Delnice - tel.812-423, 095/911-1399,www.planinarskidom-pahulja.com* Caffe-bar i sobe "Centar", Delnice - tel.812-972, 098/232-875, www.centar-delnice.hr* Sotlar d.o.o., sobe Americano, Delnice tel. 811-320

  * Bistro "AM", Delnice, Starevia 2 -tel. 812-310* Bistro "Start", Delnice, kolska 9 -tel. 811-005* Buffet "Scorpion", Delnice, Supilova 67 -tel. 812-662* Bistro Tron, Delnice, Supilova 45,tel. 508-284* Objekt brze prehrane, Pizza-cut "Tviti",Delnice, supilova 48 - tel. 811-064* Objekt brze prehrane "Rasta", Brod na Kupi,Zrinska 12 - tel. 837-132

  * Goranski sportski centar (Dom sportova,bazen, teniski tereni, klizalite, kuglana) tel/fax. 812-488, 811-022Skijalite Petehovac, tel. 814-091,fax. 620-787, www.petehovac.com.hr* Fitness Hotela Risnjak (tehno-gym sprave),Delnice tel. 508-160, www.hotel-risnjak.hr* Gorski tok (rafting, kayaking, kanu safari,skijako tranje, streliarstvo), Brod na Kupi,tel. 812-864, 098/177-2585,www.gorski-tok.hr* "Foris" adventures travel (rafting, biking,canyoning) - tel. 837-139, www.rafting.com.hr* Ribolovne dozvole Kupa, kupica, Curak, mob.091/513-8868, www.sru-goran.hr* Lovstvo, Uprava Hrvatskih uma Delnice tel.812-188

 • Potovane sugraanke i sugraani, dragi stanovnici Grada Delnica,piui Vam ovogodinju Boino-novogodinju estitku, osjeam jo vei teret i jo veu odgovornost noprole godine zbog svega onoga to se zbiva, zbog najava koje itekako ugroavaju izvjesnost, perspektivu ioptimizam. to je do sada u tom smislu uinjeno, vjerujem da ste gotovo svi pratili, a neki od vas su bili isami sudionici u tim pokuajima. Bez obzira na sve, jedno je sigurno, zapoeto nema alternative i pokuatemo uiniti sve da se posljedice barem ublae, a nadam se i vjerujem da emo u dobrom djelu, upregovorima i uspjeti! Jedno je apsolutno sigurno, odustati ne smijemo, ne moemo i neemo!Pribliava se vrijeme kada emo se oprostiti sa 2014. godinom, kada se pripremaju planovi i programikako bismo nastavili sa pokuajem stvaranja pretpostavki boljeg i kvalitetnijeg ivota svih stanovnika, ali ivrijeme kada Vam moram u najkraemu rei to smo u ovoj godini radili!Iako e 2014. godina biti zapamena po ekstremnoj ledenoj elementarnoj nepogodi, uz nadljudskenapore naih vatrogasaca, Gorske slube, umskih radnika, radnika Elektroprimorja, Radija Gorski kotar imnogih pojedinaca, kao i dobrotom mnogih donatora, uspjeli smo odravati prihvatljivu razinu ivota unajugroenijim naseljima i na taj nain ljudima osigurati minimalnu sigurnost, to nije bilo, vjerujte, nimalo lako!Zapoeto u godini ranije, a vezano za ostvarenje poslovnih interesa postojeih poduzetnika, djelominosmo uspjeno okonali. Dakle, donijeli smo potrebne prostorno-planske i urbanistike uvjete zaproirenje i razvoj trgovakog drutva Palfinger-a Gmbh, a pri kraju su i aktivnosti vezane za proirenjetrgovakog drutva GEC d.o.o. u Luicama. Sad je aktualno pitanje isplate naknade Hrvatskim umamaza izdvajanje zemljita iz zone obuhvata proirenja poslovne zone Kendar-Luice iz njihove umsko-gospodarske osnove, to moe itekako utjecati na konanu odluku investitora.Zapoeli smo sa IA fazom sanacije i ureenja Supilove ulice kao temeljnog uvjeta zatite naih izvoritapitke vode, podizanja standarda i uvjeta ivota stanovnika, ali i stvaranja jednog posebnog urbanistikovizualnog identiteta i prepoznatljivosti naeg Grada, kako bi i drugi imali razlog vie u njemu se zaustaviti,no nadam se prije svega na zadovoljstvo i radost svih njegovih stanovnika. Nastavit emo u 2015. godinikada e cijeli projekt biti dovren izgradnjom i ureenjem proistaa otpadnih voda.Uspjeli smo osigurati predkolski standard naoj djeci u vrtiu bez dodatnog optereenja za njihoveroditelje, a u osnovnoj i srednjoj koli smo osigurali produeni boravak kao i asistente u nastavi, sve natroak prorauna Grada!Uspjeli smo odraditi i niz vanih komunalnih poslova, svjesni da nas u tom segmentu eka jo pregrtposlova zbog objektivnih i opravdanih potreba svih naih stanovnika.Uspjeli smo promijeniti poslovnu odluku Lidl-a na nain da emo 15. prosinca imati zadovoljstvo svjedoitiotvorenju njihovog trgovakog centra, a vezano za to smo uredili i prostor u naem vlasnitvu tik dotrgovakog centra, na zadovoljstvo svih kupaca, ali i gostiju Hotela Risnjak.Na poseban nain smo obiljeili i uskrnje vrijeme, vjerujui da su to nai stanovnici prepoznali i da topodravaju, a prolih dana smo uronili i u novu Delniku adventsku bajku, kako bismo naim najmlaima,ali i svim stanovnicima Grada, kao i njegovim gostima, priutili trenutke primjerene mjesecu najljepihelja i jednakih oekivanja.Bez obzira na teka vremena i probleme, posvetimo se u nadolazeim danima jedni drugima, pokaimodobrotu, darujmo jedni drugima toliko potrebnu panju i toplu rije, budimo jedni drugima dobri ljudi,susjedi i prijatelji, dobri sugraani, oprostimo pogreku, ali i sami zatraimo oprost! Toliko nas je malo uogranienom trajanju da je besmisleno oteavati ivot sebi, ali i drugima.S tom nadom i eljom, svima vama elim blagoslovljen Boi kao i sretnu, uspjenu, a nadasve zdravunovu, 2015. godinu!

  Va gradonaelnikIvica Kneevi

  Dragi nai itatelji!Evo, pri kraju smo 2014. godine koja nam je donijela mnogo tekih promjena. Startali smo blagomzimom koja je pokazala svoje najledenije lice u veljai. Tada je poelo zajednitvo naih sugraana:pomogao je susjed susjedu, prijatelj prijatelju i neznanac neznancu, jer u tom kaosu pruala se rukapomoi svima, da se olaka katastrofa. Potresle su nas i ivotne prie koje su prerano zavrile i prednama ostavile samo otvorena pitanja. Tada se nakon dugo vremena osjetilo zajednitvo nae malezajednice, cijeli grad se ujedinio u tuzi i nevjerici, u elji da prui podrku, da pomogne, da utjei.Teke situacije u nama zaista potaknu ono najbolje: jedinstvo, pozitivnu energiju i zajedniku borbuza prevladavanje potekoa. Uslijed izmjena Zakona Gorani su morali prosvjedovati na Markovomtrgu u Zagrebu. Prosvjedovali su zbog ukidanja pogodnosti kako kau mediji. Naalost, za nas tonisu pogodnosti, nego puko preivljavanje u surovim, tekim i zahtjevnim krajevima koje zovemodomom. U naem zaviaju ovjek se dodatno troi i financijski i fiziki i emocionalno, pa kada naspitaju: Zbog ega onda ivite tamo? Mi odgovaramo; Zbog ljubavi prema domu, prema prekrasnojprirodi i divnim ljudima. Zbog zajednice koja se die na noge kada se treba boriti za najslabije, zbogosjeaja ponosa kada policajac na prosvjedu kae da je to najciviliziraniji i najpristojniji prosvjedkojem ikada je prisustvovao, zbog toga jer nai ljudi imaju bogato srce i plemenite due i elje ouvatisvoj dom. Iako nas je ova godina potresala vie puta, iznjedrila je jedinstvo, prijateljstvo i snagu.Snagu, koja proizlazi iz injenice da se cijeli Gorski kotar ujedinio u borbi za svoja prava i to po prviput. Stoga prenesimo snagu zajednitva, taj novi i vrijedan osjeaj u novu godinu i nadu da e iduagodina donijeti pozitivne dogaaje i vijesti, sada nam ve zaista trebaju.Katarina Miheli, glavna urednica

  2 3

 • 4 5

  /pie: Nada Glad/

  Od z a d n j e g j a v l j a n j a uBESJDI jo smo jednupolovicu godinu ostavili izasebe. Otada je odrana sveanasjednica Gradskog vijea, a povod jojje bio obiljeavanje Dana Grada ovdjenaslonjenog na Dan upe sv. IvanaKrstitelja. Ono to valja pamtiti sovogodinjeg svearskog okupljanjau Radnikom domu Delnice jestponovljeno-izraena (ve po koji put?)temeljna tenja za zaustavljanjemnazadovanja Gorskog kotara, tepodjela posebnih priznanja i nagradazaslunim pojedincima i udrugama zanjihov ulog u kvalitetu ivljenja.Nagradu za ivotno djelo dobila jeAnka Zubovi za svoj predaniodgajateljsko-humanitarni rad,godinju nagradu Zorica Lenac zasvoje vrijedne kreativne doprinose usferi umirovljenike populacije,povelje grada uruene su: KUD-uDeln ice , Udrugama Kupa,Prepelin'c, K ahovskoj koli D e l n i c e , c r n o l u ko j u d r u z iRunolist, Hrvatskom filatelistikomdrutvu te HGU Sklad Delnice. Nasveanoj sjednici uz Dan Gradapodijeljene su i nagrade najboljimsportaima, ekipama i djelatnicima.Rea Rauel dobila je nagradu zan a j b o l j u s p o r t a i c u , M a t te oKomadina za najboljeg sportaa,Plivaki klub je nagraen kao najboljamuka sportska ekipa, Nika Blaenije najperspektivnija mlada sport-aica, najuspjeniji sportski trener jeDragan Nagli, najuspjeniji sportskidjelatnik Davorin Klobuar dok je

  nagradu za ivotno djelo u sportuposmrtno primio, u ime svoga ocaVjekoslava-Vekia, njegov sin IgorPetranovi. U sjeni podjele priznanjaradovala je spoznaja kako e ulogupraenja sportskih zbivanja od sadavriti osnovana Zajednica sportovaGrada, meutim, jo prije poetkarada ona se uruila; oito ve uosnivanju nedovoljno oslonjena nazdrave sportske snage koje teenapretku.

  Dvadeset jedan pojedinac, pak,primio je u znak potovanja za svojprinos Gradu - pohvalnicu gradona-elnika. Taj zavidan potencijaluspjenih ljudi, koji je zasluio dabude vien na irem skupu, zasigu-rno bi mogao biti jo vei i to je dobroza budunost Grada. Ponosni smo nanjih.Od tema, koje zakljuno obiljeavaju

  ovu godinu, najee smo naGradskom vijeu spominjali velikutetu priinjenu naem temeljnomresursu, tj. ledolomu u umi i nakomunikacijama, zatim svekolikomzahvatu u rekonstrukciju glavned e l n i ke u l i c e S u p i l ovo m ubudunost, tenji za novim radnimmjestima pogodujui za sad na alosttek irenju tvrtke Palfinger; oDelnikom polju manje smo prialikroz proizvodnju hrane, a vie krozproblematiku konje. Nastavljena jebriga o najmlaima kroz vrtike teme,o na js ta r i j ima kroz zapoeteprograme, a kako je kroz godinudominirala tema proraunskog padazapoeta na viim instanc