hibrid mekanik ventilasyon y¶ntemleri ve hfv

Download Hibrid mekanik ventilasyon y¶ntemleri ve hfv

Post on 02-Aug-2015

399 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. OCUK OLGULARDA ADL HEMRELK YAKLAIMI Dr. Dilek SUNMAZ Adalet Bakanl Adli Tp Kurumu zmir Grup Bakanl 29.11.2012 / KKTC 2. Hemireler adli bilimler alannda yeterli bilgi ve birikime sahip olmamalar nedeniyle uygun yaklamlarda bulunamamaktadrlar. 3. Adli Bilimler + Hemirelik Eitimi Fail/Madur muayenesi, bakm, tedavisi ve rehabilitasyonu 4. (Adli) Hemireler, ocuklar ile ilk nce kar karya gelen ve uzun sre bir arada olan salk profesyonelleridir. Danielson, C.K., Holmes, M.M. (2004): Adolescent Sexual Assault: An Update of the Literature. Curr Opin Obstet Gynecol 16(5): 383388. Kavakl, A., Pek, H., Bahecik, N., (1998): ocuk Hastalklar Hemirelii, evik Matbaaclk, stanbul. Gnenler, H.D. (2010): Zihinsel Engelli ocuklarda hmal-stismar ve Hemirelik Yaklam. J. Exp. Clin. Med.; 27:137-143. 5. Hemire ocuklar ile alrken; Savc/Hakim Avukat Sosyal hizmet uzman Psikolog Psikiyatrist ile birlikte alr. Doktor Adli Memurlar Polis retmen Biyolog Kimyager 6. 1. Ya-Byme ve Geliimine uygun, 2. Klinik gereksinimleri deerlendirebilen, 3. ocuk ihmal ve istismarn tanyabilen, 4. Kriz ynetimi becerisine sahip, 5. letiim becerilerine sahip, Pediatride adli hemirelik uygulamalar; 6. Adli hemirelik raporu hazrlayan, 7. ocuklarn tedavi, bakm, rehabilitasyonunu ve korunmasn salayan, 8. Aile merkezli bakm veren, 9. Adli hemirelik bak asna sahip hemireler tarafndan yaplmaldr. 7. 1. Ya ve Byme Gelime 2.5-3 ya Evet/hayr Olay nerede Arka/st/alt/nnde Vcut blmleri Yalan/doru Zaman, detay Dikkat sresi Cinsel bilgi 8. 1. Ya ve Byme Gelime 4-6 ya Konukan Zaman Takliti Tehditlerden korkan Gerek/fantezi ayrm Cinsiyet tanmlamalar Olaylar sral Zengin hayal gc Cinsel organlar Oyun Birden ok istismar Hayali roller Deiim/sosyalleme Byklerle iletiim Yeni yaam alanlar Bireysel giriimler 9. 1. Ya ve Byme Gelime 6- 12 Ya Hzl byme Hormonal aktivasyon Cinsel drtlerde artma Kar cinse ilgi evreye uyum abas Srlar Kark deer sistemleri zlmemi cinsel sorunlar Ekonomik deiiklikler 12 Ya ve st Radikal sosyal deiim Soyuta dnme Cinsel drtlerin durgunluk Hemcinslerine yaknlama Fiziksel zellikler Aileden uzaklama dnemi 10. 2. Klinik gereksinimler Tedavi Bakm Korunma Rehabilitasyon Gvenlik Takip 11. 3. ocuk hmal ve stismar Fiziksel stismar Cinsel stismar Duygusal stismar Ekonomik stismar hmal 12. 4. Kriz ynetimi Beklenilmeyen ve nceden sezilemeyen, abuk ve acele cevap verilmesi gereken, nleme ve uyum mekanizmalarn etkisiz hale geldii, mevcut deerler, amalar ve varsaymlarn tehdit altnda olduu gerilim durumu (Kesken, 2004). 13. 5. letiim Becerileri letiim, genel olarak insanlar arasndaki dnce ve duygu alveriidir Cceolu, D. (1997). Yeniden nsan nsana, Remzi Kitabevi, stanbul. 14. ocuklar; Aktiviteleri hatrlar Olay hatrlar Okul ncesi dnemde %90 doru bilgi verir Yanl ynlendirmeye- yanl cevap Ak ulu sorular 15. ocuklar Yaadklar olaylar bakalarna syleyemezler 16. Sonunda; ocuk yaadklarn bakalaryla paylar, istismar ortaya kar. 17. 6. Raporlandrma Tbbi ve adli birok belirti bulgu ve sonular gzlemleme ve tespit etme imkn olan, ocuu sadece psikolojik veya sosyal ya da tbbi olarak deil psikososyal-kltrel ve tbbi adan deerlendirebilen hemirelerin, bu verileri kaydetmesi durumunda ortaya kacak bilgilerin deeri ok byk olacaktr 18. 7. ocuklarn korunma, bakm ve rehabilitasyonu 2709 Sayl T.C.Anayasas 5237 Trk Ceza Kanunu 4721 Sayl Trk Meden Kanunu 5395 Sayl ocuk Koruma Kanunu (2005) 1990 tarihinde imzalad ocuk Haklarna Dair Szleme 4320 Sayl ailenin korunmasna dair kanun 2828 Sayl Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu Kanunu (1983) 2916 Sayl zel Eitime Muhta ocuklar Kanunu 4857 Sayl Kanunu 19. Anayasal Haklar Anayasa M38: Sululuu hkmen sabit oluncaya kadar, kimse sulu saylamaz. Hi kimse kendisini ve kanunda gsterilen yaknlarn sulayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil gstermeye zorlanamaz. Kanuna aykr olarak elde edilmi bulgular, delil olarak kabul edilemez. Ceza sorumluluu ahsdir. 20. 5237 sayl TRK CEZA KANUNU M4. - Ceza kanunlarn bilmemek mazeret saylmaz. M20. - Ceza sorumluluu ahsdir. Kimse bakasnn fiilinden dolay sorumlu tutulamaz. M278: lenmekte olan bir suu yetkili makamlara bildirmeyen kii, bir yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr. 21. ocuk ve Genlik Merkezleri lkadm stasyonlar (Kz/Erkek) ocuk ve Ergen Madde Bamllar Tedavi Merkezi(EMATEM) Tbbi rehabilitasyon merkezleri Sosyal Rehabilitasyon Merkezi (OGEM) 7. ocuklarn korunma, bakm ve rehabilitasyonu M Koruma Bakm ve Rehabilitasyon Merkezi Bakm ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Kre ve gndz bakmevleri Yetitirme yurtlar ocuk yuvalar ocuk Islahevleri ve ocuk Cezaevi 22. 8. Aile merkezli bakm, Nasl hastaneye yatma gibi deiiklikler hem ocuk hem de ebeveynleri iin stresli bir deneyim ise ocuun bir sua karmas (bir madur ya da fail olarak) da aile dinamiklerini deitiren, rutinleri bozan stresli ve zor bir durumdur. 23. Ebeveynlerin yaadklar anksiyete ocuun anksiyetesini de arttrr. ocuun enerjisinin byk bir blm anksiyetesi ile ba etmek iin harcanr ve travma nedeni ile ruhsal ve fiziksel iyileme, byme-gelime basamaklar olumsuz etkilenir. 24. 9. Adli hemirelik bak as PHEC OLMAK Bir hemire hastann ilk korunma izgisidir. Hasta ile hemire ilk karlatnda hemirenin gzlem notlarna ve raporlarna kaydettii kk detaylar bir olay sonlandrabilir ya da engelleyebilir. Hemirenin anamnez, muayene bulgular ve dier veriler konusunda pheci olmas gerekir. Hastann hikyesi ve bulgular arasnda paralellik ve uyumluluk olup olmad deerlendirilmeli, eksik olan ya da olaylarn aknda bozuklua neden olan paralar var ise bu durum sorgulanmal ve kayt altna alnmaldr (Stevens 2004). 25. TARAFSIZ OLMAK Hemire mdahaleleri srasnda (madur ya da fail) ocuun temel haklarn koruyacak ekilde davranmal, sulayc, yarglayc davranmamal, adaletin yerine getirilmesinda katks olacak tm durumlar deerlendirip kayt altna almal, olay ile ilgili taraf olmamaldr. 9. Adli hemirelik bak as 26. FZKSEL KANITLARI TOPLAMAK Kant toplama sreci bir incelemede nemli olan srelerden birisidir ve hemire bu srecin bir parasdr. Hemireler kant toplama teknikleri ve aamalarnn her birinde yer alarak hibir eyin gzden karlmadndan emin olmaldrlar (Yost, Burke 2006). 27. MAHKEMEDE TANIKLIK Hemireler mahkemelerde ahit olarak dinlenebilirler (Yost, Burke 2006). 28. 9. Adli hemirelik bak as BLRKLK Hemireler zellikle uzmanlk alanna gre mahkemelerde bilirkiilik yapabilir. Bunun iin uzman olan btn hemireler bilirkiilik yapabilir. 29. Hemirelerin; grdkleri ve uyguladklarn, adli hemirelik eitim ve deneyimleri ile birletirerek adli aratrmalarn doru, tam, daha gvenilir ve hzl yaplmasna da katkda bulunmaldr. 30. Adli hemirelik alanndaki en byk sknt ise, grev tanm ve fonksiyonlarn tam olarak yaplmam olmasdr. 31. 34 ADL TIP KURUMU TRKYEDE ADL SORUTURMA SIRASINDA ORTAYA IKAN, TIP LE LGL SORULARI MAHKEME VE SAVCILIKLARIN TALMATI LE CEVAPLAMAKLA VE RAPOR HAZIRLAMAKLA SORUMLU KURUM ADL TIP KURUMUDUR 32. Adli Tp Kurumu Halen adli tp kurumunda kadrolu olarak grev yapan 10 hemire bulunmakla birlikte; nvanlar Adli Hemire deildir Uzmanlk kadrosu yoktur Birok grup bakanlnda hemire kadrosu bulunmamaktadr Grev-yetki ve sorumluluklar net olarak belirlenmemitir. 33. Hemirelik biliminin, adli hemirelik ile ilgili daha anlalr, uluslararas bilimsel bir birikim ve rol tanm yapmas gerekmektedir.