gieŁda papierÓw wartoŚciowych w warszawie

Download GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

Post on 31-Dec-2015

40 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA KAPITAŁU NA RYNKU PUBLICZNYM OFERTA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE. Michał Urbanowicz Dział Emitentów GPW. Fundusze dostępne na rynku to ponad 450 mld PLN (I 2003 ). Fundusze – aktywa netto - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • MOLIWOCI POZYSKANIA KAPITAU NA RYNKU PUBLICZNYM OFERTA GIEDY PAPIERW WARTOCIOWYCH

  GIEDA PAPIERW WARTOCIOWYCH W WARSZAWIE Micha UrbanowiczDzia Emitentw GPW

 • Fundusze dostpne na rynku to ponad 450 mld PLN (I 2003) Fundusze aktywa nettoEmerytalne 35 mld PLN /30.04.2002/ Inwestycyjne 27,7 mld PLN /31.03.2003/Banki 92 mld PLN /31.03.2003/ - inwestycje w pap. wart. Zakady Ubezpiecze lokaty 50,3 mld PLN /31.12.2002/Przedsibiorstwa lokaty bankowe 52 mld PLN /30.04.2003/ Gospodarstwa domowe 193,2 mld PLN oszczdnoci w bankach /30.04.2003/

 • Oferta publiczna czy niepubliczna ?

  Oferta niepubliczna (bez prospektu):skierowana do mniej ni 300 oznaczonych adresatw

  Oferta publiczna (obowizek prospektu):skierowana do wicej ni 300 osb albo do anonimowego adresata

 • Wejcie na GPW - argumenty proKorzyci finansowe dla spki:dostp do kapitau o znacznej wartoci (akcje, obligacje)wiksza wiarygodno wobec bankw i instytucji finansowych (wyszy rating - premia za upublicznienie)rynkowa wycena akcji Korzyci dla wacicieli/Zarzdu i pracownikw:opcje menederskie i pracownicze

 • Wejcie na GPW - argumenty proInne korzyci dla spki:efekt marketingowy w otoczeniu rynkowym (dostawcy i klienci)obecno w mediachmoliwo pozyskania inwestora strategicznego na korzystnych warunkachmoliwo budowy grupy kapitaowej (patno akcjami nowej emisji) Korzyci dla wacicieli:moliwo realizacji strategii wyjcia z inwestycji w wybranym przez siebie momencie

 • Oferujcykoncepcja emisji - prospektdecyzja lub zawiadomienie KPWiG notowanierejestracjadopuszczenie do obrotu giedowegooferta publicznarealizacja wiadczeSubemisja usugowaHarmonogram publicznej emisji

 • Warunki dopuszczenia akcji do obrotu na GPWdopuszczenie do publicznego obrotu decyzj KPWiGnie ograniczona zbywalno akcjiminimalna warto akcji, ktre maj by dopuszczone - 4 mln zminimalna warto ksigowa - 4 mln zudostpnienie informacji koniecznych do oceny emitenta przez inwestorw (prospekt emisyjny + raporty biece i okresowe)publikacja zbadanego przez audytora sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy obejmujcy co najmniej 12 m-cy Dopuszczenie do obrotu - Rada Giedy

  Wprowadzenie na 1 z 3 rynkw - Zarzd Giedy

  Rynek Podstawowy

  Rynek Rwnolegy

  Rynek Wolny

 • Warunki dopuszczenia obligacji do obrotu na GPW 13 Regulaminu GPW:dopuszczenie do obrotu publicznego przez KPWIGbrak ogranicze w zbywalnociUchwaa Rady GPW z 19.01.2000r.:warto nominalna kadej z emisji min. 4 mln PLNprzewidywane rozproszenie zapewni pynno obrotuwniosek obejmuje wszystkie obligacje tego samego rodzajupublikacja prospektu

 • Postpowanie przed Rad Giedy Rada Giedy rozpatruje wniosek uwzgldniajc:sytuacj finansow emitenta i jej prognozperspektywy rozwoju, ocen moliwoci realizacji zamierze inwestycyjnych i rda ich finansowaniadowiadczenie i kwalifikacje czonkw zarzdu i rady nadzorczejwarunki emisji akcji i ich zgodno z publicznym charakterem obrotu giedowegointeres i bezpieczestwo uczestnikw obrotu giedowego

 • Warunki wprowadzenia akcji do obrotu na GPW

  kap

  Kapiztalizacja - grudzie 1998

  USD millKapitalizacja

  mld USD

  NYSE10,271,899.8Ljubljana2984.9343426541

  Nasdaq2,524,373.4Vancouver4482.03125

  Tokyo2,439,548.8Lima9868.5139416984

  London2,297,651.2Warsaw20461.0883190883

  Osaka1,871,290.6Jakarta22077.8587169811

  Deutsche Brse1,094,252.3New Zealand24784.0417326994

  Paris985,227.2Istanbul33645.5938585923

  Switzerland689,199.3Thailand34252.4285124536

  Amsterdam603,182.2Philippine35297.0424164524

  Italy569,732.1Vienna35778.8742490442

  Toronto543,394.0Luxembourg38138.5133522347

  Montreal538,533.9Buenos Aires45332.2990691622

  Madrid402,162.6Oslo46420.9426433915

  Hong Kong343,566.5Santiago51866.1722134179

  Bilbao338,056.0Lisbon62954.7812185179

  Barcelona329,156.8Irish69676.9643655882

  Australian328,928.5Athens81552.7398678807

  Stockholm278,707.3Mexico91745.7815975733

  Taiwan260,015.1Singapore94986.8484848485

  Brussels247,583.1Kuala Lumpur95561.4589089761

  Johannesburg *168,535.6Copenhagen98875.552360751

  Rio de Janeiro162,047.7Helsinki154832.614843781

  Sao Paulo160,886.7Sao Paulo160886.692046677

  Helsinki154,832.6Rio de Janeiro162047.670280559

  Korea114,593.3

  Copenhagen98,875.6

  Kuala Lumpur95,561.5

  Singapore94,986.8

  Mexico91,745.8

  Athens81,552.7

  Irish69,677.0

  Lisbon62,954.8

  Santiago51,866.2

  Oslo46,420.9

  Buenos Aires45,332.3

  Tel-Aviv ***40,883.4

  Luxembourg38,138.5

  Vienna35,778.9

  Philippine35,297.0

  Thailand34,252.4

  Istanbul33,645.6

  New Zealand24,784.0

  Jakarta22,077.9

  Warsaw20,461.1

  Tehran **14,903.3

  Lima9,868.5

  Vancouver4,482.0

  Ljubljana2,984.9

  &A

  Strona &P

  kap

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  &A

  Strona &P

  spolki

  Liczba spek (krajowe)

  Luxembourg53

  Irish78

  Ljubljana90

  Vienna96

  New Zealand122

  Helsinki129

  Buenos Aires131

  Lisbon135

  Warsaw198

  Oslo214

  Philippine221

  Copenhagen242

  Athens246

  Lima246

  Singapore257

  Santiago287

  Jakarta287

  Thailand418

  Sao Paulo527

  Amex649

  Kuala Lumpur728

  Korea748

  &A

  Strona &P

  spolki

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  &A

  Strona &P

  kap_sp

  Kapitalizacja spki giedowej

  Vancouver3

  Ljubljana33

  Lima40

  Tel-Aviv62

  Jakarta77

  Thailand82

  Warsaw103

  Istanbul121

  Kuala Lumpur131

  New Zealand135

  Luxembourg138

  Korea153

  Philippine160

  Amex178

  Santiago181

  Oslo197

  Johannesburg252

  Australian269

  Rio de Janeiro278

  Vienna280

  Sao Paulo305

  Deutsche Brse310

  Singapore322

  Athens332

  Buenos Aires346

  Toronto379

  Copenhagen389

  Lisbon466

  &A

  Strona &P

  kap_sp

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  &A

  Strona &P

  obroty

  Obroty miesiczne (grudzie 1998)

  mln USD

  Luxembourg136

  Ljubljana163

  Vancouver212

  Santiago216

  Lima233

  Tehran491

  Jakarta553

  Warsaw813

  Philippine904

  Vienna913

  New Zealand1,234

  Rio de Janeiro1,274

  Kuala Lumpur1,360

  Tel-Aviv1,586

  Buenos Aires1,601

  Mexico1,639

  Bilbao1,812

  Thailand1,873

  Oslo2,590

  Barcelona2,672

  Montreal2,714

  Irish2,765

  Lisbon3,217

  Johannesburg3,376

  Istanbul3,385

  Copenhagen4,741

  Singapore4,756

  Brussels5,919

  Athens6,605

  &A

  Strona &P

  obroty

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  &A

  Strona &P

  war_dop_new (2)

  Rynek podstawowyRynek rwnolegyRynek wolny

  minimalna warto akcji,40,0 mln z14,0 mln z4,0 mln z

  dopuszczonych do obrotu

  minimalna warto ksigowa spki65,0 mln z22,0 mln z4,0 mln z

  minimalna warto akcji,-----

  ktre zostay dopuszczone32,0 mln z11,0 mln z

  do obrotu i s w posiadaniu akcjonariuszy,

  z ktrych kady posiada nie wicej ni 5%

  oglnej liczby gosw na walnym zgromadzeniu

  minimalny udzia akcji, ktre zostay dopuszczone25%10%-----

  do obrotu, bdcych w posiadaniu akcjonariuszy,lub co najmniej 500lub co najmniej 200

  z ktrych kady posiada nie wicej ni 5%tysicy akcji spki,tysicy akcji spki,

  oglnej liczby gosw na walnym zgromadzeniu,o wartoci co najmniejo wartoci co najmniej

  we wszystkich akcjach spki70,0 mln z35,0 mln z

  minimalna liczba akcjonariuszy,-----

  posiadajcych akcje, ktre500300

  zostay dopuszczone do obrotu

  okres, za ktry emitent musi ogosi publicznieostatnieostatnieostatni

  zweryfikowane roczne sprawozdania finansowetrzy lata obrotowedwa lata obrotowerok obrotowy

  &C&"Suisse,Pogrubiony"&12Warunki dopuszczenia akcji do obrotu na poszczeglnych rynkach&R&"Suisse,Normalny"s. 30

  &C

  kapitalizacja

  Kapitalizacja (mln z)CapitalNumber of listed

  161.401(PLN mil.)companies

  350.801.5449(quarter-end)

  5802.802.10792Q '917

  7450.252.43123Q '918

  11258.682.50984Q '917009

  21793.712.721Q '9212

  2Q '9213

  3Q '9215

  4Q '92100016

  1Q '9316

  2Q '9319

  3Q '9321

  4Q '93584522

  1Q '9424

  2Q '9424

  3Q '9432

  4Q '94745044

  1Q '9547

  2Q '9552

  3Q '9553

  4Q '951127165

  1Q '9672

  2Q '9675

  3Q '9678

  4Q '962399983

  1Q '9793

  2Q '97124w tym 15 NFI

  3Q '97129-"-

  4Q '9743766143

  1Q '98159

  2Q '98182

  3Q '98185

  4Q '9872442198

  &A

  Strona &P

  kapitalizacja

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

Recommended

View more >