fryderyk chopin prezentacja

21
Fryderyk Chopin

Upload: teresa

Post on 26-May-2015

6.256 views

Category:

Technology


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: Fryderyk Chopin Prezentacja

Fryderyk Chopin

Page 2: Fryderyk Chopin Prezentacja

Fryderyk Franciszek Chopin (ur. 1 marca 1810 w Żelazowej Woli , zm. 17 października 1849 wParyżu) – polski kompozytor i pianista.Jest uważany za najwybitniejszego polskiego kompozytora, a także za wybitnego pianistę iczołowego przedstawiciela muzyki okresu romantyzmu na świecie. Nazywany bywa poetąfortepianu. Choć należy do najchętniej granych kompozytorów muzyki fortepianowej, jego dzieławymagają od wykonawcy dużej wprawy i wirtuozerii. U źródeł jego twórczości leżała wielkawrażliwość artystyczna oraz umiejętność czerpania wzorców z polskiej muzyki ludowej .

Page 3: Fryderyk Chopin Prezentacja
Page 4: Fryderyk Chopin Prezentacja

Pomnik Chopina w Paryżu

Page 5: Fryderyk Chopin Prezentacja
Page 6: Fryderyk Chopin Prezentacja

Pomnik Chopina-Warszawa

Page 7: Fryderyk Chopin Prezentacja

Pomnik Chopina- Wrocław

Page 8: Fryderyk Chopin Prezentacja

Pomnik Fryderyka Szopena w singapurskim Ogrodzie Botanicznym 5 października, z inicjatywy Ambasadora RP w Singapurze, odsłonięty został pomnik FryderykaSzopena w singapurskim Ogrodzie Botanicznym – jednej z najbardziej prestiżowych atrakcjiturystycznych miasta. Pomnik – autorstwa krakowskiego rzeźbiarza Karola Badyny, dar Polonii dla Singapuru – stanął wsąsiedztwie muszli koncertowej gdzie - na podobieństwo koncertów w Łazienkach Królewskich -stanowiąc w intencji autorów przedsięwzięcia tło do cyklicznych koncertów pianistycznych.stanowiąc w intencji autorów przedsięwzięcia tło do cyklicznych koncertów pianistycznych.Inicjatywa objęta była patronatem Prezydenta RP przy wsparciu Minerstwa Kultury i DziedzictwaNarodowego. Odsłonięciu pomnika towarzyszył koncert muzyki Szopena w wykonaniu solistów iorkiestry Nanyang Academy of Fine Arts, przy ponad tysięcznej widowni.Wraz z odsłonięciem pomnika działalność rozpoczęło Towarzystwo Szopenowskie w Singapurze(Singapore Chopin Society) - zrzeszające przedstawicieli lokalnych instytucji kulturalnych iedukacyjnych, entuzjastów twórczości Szopena reprezentujących środowisko Polonii, artystyczne idługofalowy. Intencją jest, by poprzez realizację kolejnych etapów projektu, na stałe wpisać doświadomości azjatyckich odbiorców kultury najważniejsze elementy polskiego dziedzictwakulturowego. Singapur, odwiedzany rocznie przez 12 milionów turystów i zamieszkały przezniemal milion obcokrajowców (1/5 populacji) jest idealnie predestynowany do promocji polskiegodziedzictwa kulturowego w skali regionalnej, obejmującej obszar Azji Południowo-Wschodniej.

Page 9: Fryderyk Chopin Prezentacja
Page 10: Fryderyk Chopin Prezentacja
Page 11: Fryderyk Chopin Prezentacja
Page 12: Fryderyk Chopin Prezentacja
Page 13: Fryderyk Chopin Prezentacja

Żelazowa Wola-Dom artysty

Page 14: Fryderyk Chopin Prezentacja

Artysta wiecznie żywy

Page 15: Fryderyk Chopin Prezentacja
Page 16: Fryderyk Chopin Prezentacja
Page 17: Fryderyk Chopin Prezentacja
Page 18: Fryderyk Chopin Prezentacja
Page 19: Fryderyk Chopin Prezentacja
Page 20: Fryderyk Chopin Prezentacja
Page 21: Fryderyk Chopin Prezentacja

Chopin w sztuce nowoczesnej