etiopatogenia diabetului zaharat tip 2

53
ETIOPATOGENIA DIABETULUI ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2 ZAHARAT TIP 2

Upload: lineance

Post on 30-Jun-2015

244 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

ETIOPATOGENIA ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP DIABETULUI ZAHARAT TIP

22

Page 2: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

DIABETUL ZAHARAT - definiţie

DIABETUL ZAHARAT defineşte o tulburare metabolică complexă care poate avea etiologie multiplă, caracterizată prin hiperglicemie cronică asociată cu modificări ale metabolismului glucidic, lipidic şi proteic, rezultate din deficienţa în insulinosecreţie, insulinorezistenţă sau ambele.

WHO

The Expert Committee on the Diagn.and Classif. of Diabetes Mellitus (from the ADA) Diab.Care 2004; Vol 27, suppl 1 S5 to S10

Hiperglicemia cronică din diabet se asociază pe termen lung cu alterări, disfuncţii sau insuficienţă ale diferitelor organe, în special ale ochilor, rinichilor, nervilor, inimii, vaselor sanguine.

Page 3: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

Number of persons<5,0005,000–74,00075,000–349,000350,000–1,500,000>1,500,000No data available

Prevalence of diabetes in 1997

Adapted from World Health Organization. The World Health Report: l ife in the 21st century, a vision for all. Geneva: WHO,1998.

Total cases = 300 million adults

Prevalence of diabetes in 2025(projected)

Page 4: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

DIABETUL ZAHARAT – o epidemie de proporţii

International Diabetes Federation. Diabetes Atlas Executive Summary. Second Edition. IDF publ. 2003; 7-14

0

50

100

150

200

250

300

1995 2000 2025

Populaţie (milioane)

135154

300

220

2010

85-95% diabetici de tip 2

Page 5: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

Prevalenţa DZ tip 2Prevalenţa DZ tip 2 0 5

Statele Unite ale Americii

Indieni Pima

Mexicani-Americani

Cubanezi

Negri

AlbiEuropa

Finlanda

Suedia

Danemarca

Polonia

Italia

Orientul Mijlociu

Arabia SauditaAsia Centrala

Com. Statelo Indep.Asia

Shanghai, China

Yamagata, Japonia

10 15 50 55

Page 6: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

Diabetul zaharat tip 2Diabetul zaharat tip 2EpidemiologieEpidemiologie

Incidenţa diabetului zaharat este în continuă creştere Incidenţa diabetului zaharat este în continuă creştere în întreaga lume;în întreaga lume;

Prevalenţa diabetului zaharat în lume Prevalenţa diabetului zaharat în lume ,, cea estimată cea estimată ADAADA pentru anul 2025 este pentru anul 2025 este ~~9%;9%;

DZ tip 2 este cea mai frecventa formă de diabet DZ tip 2 este cea mai frecventa formă de diabet zaharat, reprezentând zaharat, reprezentând ~~90% din cazurile de diabet 90% din cazurile de diabet zaharat diagnosticzaharat diagnosticate;ate;

25-30% din cazuri sunt nediagnosticate.25-30% din cazuri sunt nediagnosticate. DZ tip 2 poate să apară la orice vârstă, însă DZ tip 2 poate să apară la orice vârstă, însă

majoritatea cazurilor de diabet zaharat tip 2 au fost majoritatea cazurilor de diabet zaharat tip 2 au fost evidenţiate la pacienţi cu vârsta peste 30 de ani;evidenţiate la pacienţi cu vârsta peste 30 de ani;

Deşi aprox. 80% din pacienţi sunt actuali obezi sau Deşi aprox. 80% din pacienţi sunt actuali obezi sau foşti obezi, DZ tip 2 poatefoşti obezi, DZ tip 2 poate să apară şi la persoane să apară şi la persoane nonobeze, mai ales la vârstnici.nonobeze, mai ales la vârstnici.

Page 7: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2
Page 8: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2
Page 9: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

Screeningul diabetului zaharat tip2 la copii se adreseaza copiilor Screeningul diabetului zaharat tip2 la copii se adreseaza copiilor supraponderali(IMC> percentila 85 pentru varsta si sex, greutate supraponderali(IMC> percentila 85 pentru varsta si sex, greutate

ajustata dupa inaltime >percentila85 sau greutate >120% din ajustata dupa inaltime >percentila85 sau greutate >120% din greutatea ideala) care au oricare doi din urmatorii factori de risc:greutatea ideala) care au oricare doi din urmatorii factori de risc:

-istoric familial de diabet zaharat tip2 la rudele de gradul intai sau doi;-istoric familial de diabet zaharat tip2 la rudele de gradul intai sau doi; - rasa/etnie(amerindieni, afro-americani, latino-americani,asiatici);- rasa/etnie(amerindieni, afro-americani, latino-americani,asiatici); -elemente de insulinorezistenta sau afectiuni asociate cu -elemente de insulinorezistenta sau afectiuni asociate cu

insulinorezistenta( acanthosis nigricans,hipertensiune insulinorezistenta( acanthosis nigricans,hipertensiune arteriala,dislipidemie,sindromul de ovar polichistic sau nou nascutul cu arteriala,dislipidemie,sindromul de ovar polichistic sau nou nascutul cu greutate mica pentru varsta gestatiei).greutate mica pentru varsta gestatiei).

- istoricul matern de diabet zaharat sau diabet gestational in timpul sarcinii - istoricul matern de diabet zaharat sau diabet gestational in timpul sarcinii respective.respective.

Testarea trebuie sa inceapa la varsta de 10 ani sau la pubertate, daca Testarea trebuie sa inceapa la varsta de 10 ani sau la pubertate, daca pubertatea se instaleaza mai devreme si se va repeta la fiecare 3 ani.pubertatea se instaleaza mai devreme si se va repeta la fiecare 3 ani.

ADA 2010ADA 2010

Page 10: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2
Page 11: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

Bolile cardiovasculare – cauză majoră de deces

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

BCI altele(CV)

diabet cancer AVC infectii altele

deces (%)

Geiss LS et al. Diabetes in America.2nd ed.Bethesda, MD:NIH;1995

Page 12: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

0

5

10

0 4 8 12

Years of follow-up

Cu

mu

lati

ve h

aza

rd (

%)

Relative risk3.55 (1.96, 6.43)

DMS

0

5

10

0 4 8 12

Relative risk3.77 (1.74, 8.17) DMS

No DMS No DMS

CHD deaths Cardiovascular deaths

Mortalitate cardiovasculară Mortalitate cardiovasculară crescută la pacienţii cu crescută la pacienţii cu

Sindrom metabolicSindrom metabolic

Lakka HM et al. JAMA 2002;288:2709-16

Page 13: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

Sindromul X metabolicSindromul X metabolic Obezitate abdominala c.t Obezitate abdominala c.t ≥ 94 cm.barbati≥ 94 cm.barbati

≥ ≥ 80 cm. femei80 cm. femei

Trigliceride ≥ 150 mg/dlTrigliceride ≥ 150 mg/dl

HDL-col. < 40 mg/dl B; < 50 mg/dl HDL-col. < 40 mg/dl B; < 50 mg/dl FF

Tensiune arteriala ≥ 130/85 mm Tensiune arteriala ≥ 130/85 mm HgHg

Glicemie bazalaGlicemie bazala ≥ 100 mg/dl≥ 100 mg/dl

(IDF- 2006)(IDF- 2006)

Page 14: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

SINDROMUL X METABOLIC si OBEZITATEA

CLASIFICAREA RISCULUI PENTRU SANATATE FUNCTIE DE INDEXUL MASEI CORPORALE

OMS-1998

Clasificare IMC Risc de aparitie a (kg/m²) comorbiditatilor

SUBPONDERAL <18,5 SCAZUTNORMOPONDERAL 18,5-24,9 ACCEPTATSUPRAPONDERAL 25,0-29,9 USOR CRESCUTOBEZITATE ≥30,0 Gradul I 30,0-34,9 MODERATGradul II 35,0-39,9 SEVERGradul III ≥40,0 FOARTE CRESCUT

Page 15: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

Intervenţia factorilor genetici în Intervenţia factorilor genetici în etiopatogenia DZ tip 2etiopatogenia DZ tip 2

**Studii privind diferenţele în prevalenţa diabetului zaharat în cadrul Studii privind diferenţele în prevalenţa diabetului zaharat în cadrul unor grupe etnice diferite care trăiesc în aceiaşi zonă geograficăunor grupe etnice diferite care trăiesc în aceiaşi zonă geograficăAceste diferenţe sugerează existenţa unei susceptibilităţi diferite, Aceste diferenţe sugerează existenţa unei susceptibilităţi diferite, probabilprobabil determinată genetic, în condiţiile intervenţiei unor determinată genetic, în condiţiile intervenţiei unor factori de mediu similari. Ex: Indienii Americani şi Mexicanii factori de mediu similari. Ex: Indienii Americani şi Mexicanii Americani care trăiesc pe teritoriul SUA au o prevalenţă a DZ tip 2 Americani care trăiesc pe teritoriul SUA au o prevalenţă a DZ tip 2 cu mult mai mare decât populaţiile de origine europeană cu mult mai mare decât populaţiile de origine europeană (Caucazieni) cu care locuiesc aceiaşi zonă geografică(Caucazieni) cu care locuiesc aceiaşi zonă geografică

*Studii privind diferenţele în prevalenţa diabetului zaharat legate de *Studii privind diferenţele în prevalenţa diabetului zaharat legate de amestecul geneticamestecul genetic

Ex: La populaţiile cu o prevalenţă ridicată a DZ, cum ar fi Ex: La populaţiile cu o prevalenţă ridicată a DZ, cum ar fi Micronezienii din insula Nauru sau Mexicanii Americani, Micronezienii din insula Nauru sau Mexicanii Americani, prevalenţa diabetului scade în rândul descendenţilor rezultaţi din prevalenţa diabetului scade în rândul descendenţilor rezultaţi din căsătorii mixte din punct de vedere etnic.căsătorii mixte din punct de vedere etnic.

*Studii asupra gemenilor monozigoţi, *Studii asupra gemenilor monozigoţi, în care unul din gemeni era în care unul din gemeni era afectat de DZ tip 2 au arătat o rată de concordanţă de peste 90%.afectat de DZ tip 2 au arătat o rată de concordanţă de peste 90%.

Rudele de gradul 1 Rudele de gradul 1 ale unui subiect cu DZ tip 2 prezintă un risc de ale unui subiect cu DZ tip 2 prezintă un risc de 20-40% de a dezvolta, pe parcursul vieţii, diabet zaharat tip 2, risc 20-40% de a dezvolta, pe parcursul vieţii, diabet zaharat tip 2, risc semnificativ crescut faţă de 6% cât este apreciat la populaţia semnificativ crescut faţă de 6% cât este apreciat la populaţia generală neselecţionatăgenerală neselecţionată..

Page 16: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

GENELEGENELE CANDIDATECANDIDATE ININ DIABETULDIABETUL ZAHARATZAHARAT TIP2TIP2

Gene asociate deficitului insulinosecretorGene asociate deficitului insulinosecretor: HLA, : HLA, Insulina, KInsulina, KATP-ATP-Kir6.2,glucokinaza,etc.Kir6.2,glucokinaza,etc.

GeneGene asociateasociate insulinorezistenteiinsulinorezistentei:: GLUT1GLUT1, , GLUT2GLUT2,,

Hexokinaza,Glicogensintetaza,FosfofructokinazHexokinaza,Glicogensintetaza,Fosfofructokinaza,GLP-1,a,GLP-1,

LPL,ApoAI,ApoB,PPARLPL,ApoAI,ApoB,PPARαα,PPAR,PPARγγ,IRS1si2etc.,IRS1si2etc.

(afectarea metabolism.)(afectarea metabolism.)

Gene asociate obezitatiiGene asociate obezitatii: leptina, receptori : leptina, receptori leptina,leptina, TNFTNFαα,adiponectina,adiponectina, , rezistinarezistina..

Page 17: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

Intervenţia factorilor de mediu în Intervenţia factorilor de mediu în etiopatogenia DZ tip 2etiopatogenia DZ tip 2

OBEZITATEAOBEZITATEASEDENTARISMULSEDENTARISMUL CREŞTEREA REZISTCREŞTEREA REZIST.. LA INS LA INSULINAULINASTRESULSTRESUL**Studii privind efectul schimbării mediului de viaţă asupra prevalenţei Studii privind efectul schimbării mediului de viaţă asupra prevalenţei

DZ tip 2DZ tip 2Ex: Prevalenţe deosebit de ridicate au fost repetate în rândul unor Ex: Prevalenţe deosebit de ridicate au fost repetate în rândul unor

populaţii distincte care au suferit o schimbare rapidă a modului de populaţii distincte care au suferit o schimbare rapidă a modului de viaţă: de la cel tradiţional la un stil de viaţă modern (sedentarism, viaţă: de la cel tradiţional la un stil de viaţă modern (sedentarism, modificarea alimentaţiei cu adoptarea unei diete hipercalorice, ambele modificarea alimentaţiei cu adoptarea unei diete hipercalorice, ambele contribuind la creşterea frecvenţei obezităţii).contribuind la creşterea frecvenţei obezităţii).

**Studii privind variaţia prevalenţei DZ tip 2 în funcţie de mediul urban Studii privind variaţia prevalenţei DZ tip 2 în funcţie de mediul urban sau rural în cadrul aceluiaşi grup etnicsau rural în cadrul aceluiaşi grup etnic

Prevalenţa DZ tip 2 este mai mare în mediul urban comparativ cu cel Prevalenţa DZ tip 2 este mai mare în mediul urban comparativ cu cel ruralrural

*Studiul prevalenţei bolii la populaţiile migrante în comparaţie cu *Studiul prevalenţei bolii la populaţiile migrante în comparaţie cu prevalenţa la locul de origineprevalenţa la locul de origine

Prevalenţa DZ tip 2 a fost mai mare la persoanele care au imigrat într-o Prevalenţa DZ tip 2 a fost mai mare la persoanele care au imigrat într-o zonă geografică având un grad sporit de urbanizare.zonă geografică având un grad sporit de urbanizare.

Page 18: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

Factori genetici si de mediuFactori genetici si de mediu Deficienţă în secreţia şi acţiunile insulineiDeficienţă în secreţia şi acţiunile insulinei Diminuarea masei Diminuarea masei ββ celulare celulare Distribuţie particulară a Distribuţie particulară a ttesutului adipos esutului adipos ObezitateObezitate

Transmitere pTransmitere polioligenică, probabil multigenicăgenică, probabil multigenică- DZ 2- DZ 2

Forme cu Forme cu transmitere monogenică transmitere monogenică – autozomal – autozomal dominantadominanta

MODY (Maturity onset Diabetes of the Young) 2-5% din MODY (Maturity onset Diabetes of the Young) 2-5% din cazuricazuri

Page 19: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

RELATIA OBEZITATE ABDOMINALA- RELATIA OBEZITATE ABDOMINALA- DIABET ZAHARAT TIP2DIABET ZAHARAT TIP2

Tesutul adipos visceral- mai rezistent Tesutul adipos visceral- mai rezistent la actiunea insulinei→lipoliza la actiunea insulinei→lipoliza accentuata cu AGL↑ ;accentuata cu AGL↑ ;

AGL↑in circ.portala - ↑PHGAGL↑in circ.portala - ↑PHG AGL↑in circ.generala- competitie cu AGL↑in circ.generala- competitie cu

utilizarea glucozei la nivelul utilizarea glucozei la nivelul muschiului scheletic→muschiului scheletic→

hiperglicemiehiperglicemie

Page 20: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

DEFECTELE MAJORE implicate în DEFECTELE MAJORE implicate în etiopatogenia DZ tip 2etiopatogenia DZ tip 2

REZISTENŢA LA INSULINĂREZISTENŢA LA INSULINĂ DEFICIENŢA SECREŢIEI DE INSULINĂDEFICIENŢA SECREŢIEI DE INSULINĂ

Cele două defecte determină anomalii ale Cele două defecte determină anomalii ale producţiei hepatice de glucoză (PHG), ale producţiei hepatice de glucoză (PHG), ale captării tisulare, insulinomediate, a glucozei captării tisulare, insulinomediate, a glucozei şi ale metabolşi ale metaboliismului ţesutului adipos şi al smului ţesutului adipos şi al acizilor graşi liberi.acizilor graşi liberi.

..Hiperglicemia Hiperglicemia poate fi rezultatul creşterii poate fi rezultatul creşterii

producţiei hepatice de glucoză, al scăderii producţiei hepatice de glucoză, al scăderii captării tisulare a glucozei captării tisulare a glucozei sau a combinaţiei sau a combinaţiei celor două.celor două.

Page 21: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

Cresterea lipolizeiScăderea preluării de glucoză in muschi si tesut adipos si cresterea eliberarii hepatice de glucoza

Insulinorezistenţa

Disfunctie -celulara

glucotoxiciatelip

otoxicitate

Hiperglicemie Cresterea acizilor grasi liberi

Page 22: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

Răspunsul insulinosecretor este bifazic

Prima fază a răspunsului insulinosecretor (insulina stocată în granulele de secreţie) se desfăşoară în primele 10 minute şi este reprezentată de un peak secretor de scurtă durată, cu tendinţa revenirii la nivelul insulinemic anterior. Dacă stimulul insulinosecretor continuă, nivelul insulinemiei creşte treptat atingând un platou care se menţine pe durata aplicării stimulului. Acest răspuns constituie faza a doua a răspunsului insulinosecretor (insulina nou sintetizată).

La subiecţii cu DZ tip 2 prima fază a răspunsului insulinosecretor lipseşte, astfel că răspunsul insulinosecretor la glucoză apare întârziat spre deosebire de stimulii neglucozici.

Page 23: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

DEFICIENTA BETA-CELULARADEFICIENTA BETA-CELULARA

Reducerea masei beta-celulare Reducerea masei beta-celulare prin acumulare de ,,amiloid„prin acumulare de ,,amiloid„

DiminuareaDiminuarea raspunsuluiraspunsului

insulinosecretorinsulinosecretor

Page 24: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

INSULINOREZISTENŢAINSULINOREZISTENŢADefiniţieDefiniţie

Insulinorezistenţa = Insulinorezistenţa = starea în care starea în care valorile insulinemiei eficiente la valorile insulinemiei eficiente la subiecţii normali nu produc subiecţii normali nu produc efectele biologice cunoscute ale efectele biologice cunoscute ale acesteia acesteia

Page 25: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

Localizarea Localizarea defectuluidefectului

DefectDefect Ţesut ţintăŢesut ţintă Căile Căile metabolice metabolice

afectateafectate

Receptor insulinicReceptor insulinic Tirosin Tirosin kinazakinaza

Muşchi, ţesut Muşchi, ţesut adiposadipos

ToateToate

Transporter de Transporter de glucozăglucoză

Structura, Structura, translocare, translocare, inserţieinserţie

Muşchi, ţesut Muşchi, ţesut adiposadipos

Aport de glucozăAport de glucoză

Glicogen sintetazaGlicogen sintetaza ActivareActivare MuşchiMuşchi Depzitarea Depzitarea glucozei sub glucozei sub formă de formă de glicogenglicogen

GlucokinazaGlucokinaza ActivareActivare Ficat, celule Ficat, celule ββ

Metabolizarea Metabolizarea glucozeiglucozei

Lipoprotein-lipazaLipoprotein-lipaza Răspunsul la Răspunsul la insulinăinsulină

Muşchi, ţesut Muşchi, ţesut adiposadipos

Afectarea Afectarea metabolismului metabolismului lipidiclipidic

Sistemul vascularSistemul vascular Fluxul Fluxul sanguinsanguin

MuşchiMuşchi ToateToate

Defecte celulare posibil implicate în insulinorezistenţă

Page 26: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

INSULINOREZISTENŢA – HIPERINSULINISM – INSULINOREZISTENŢA – HIPERINSULINISM – normoglicemienormoglicemie

INSULINOREZISTENŢA –INSULINOSECREŢIE INSULINOREZISTENŢA –INSULINOSECREŢIE <normal<normalăă>>

hhiperglicemieiperglicemie

INSULINOREZISTENŢA –INSULINOSECREŢIE INSULINOREZISTENŢA –INSULINOSECREŢIE <<scăzutăscăzută>>

hiperglicemie hiperglicemie severăseveră

Page 27: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

PATOGENIA DIABETULUI TIP 2

FACTORI GENETICI FACTORI DE MEDIU Gene rezist. insulină Obezitate Gene secr. insulină Dieta Gene de capac. cel.β Activitate Gene obezitate Vârsta

D.Z. Tip 2

Scăderea secreţiei de insulină Desensibilizare la glucoza cel.β

Creştere secreţiei de insulinăScăderea sensibilităţii la insulină şi glucoză

Page 28: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

INSULINOREZISTENŢA DEFICIENŢA INSULINOSECREŢIEI

DIABETUL ZAHARAT TIP 2 este o afecţiune heterogenă, caracterizată prin scăderea sensibilităţii la insulină (insulinorezistenţa) la nivel hepatic, muscular şi a ţesutului adipos, asociată cu o disfuncţie secretorie betacelulară.

Iniţial ?

INSULINOREZISTENŢA

Sau

DEFICIENŢA SECREŢIEI DE INSULINĂ

Page 29: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

PAUZAPAUZA

Page 30: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

Evaluarea pacientului cu diabet zaharatEvaluarea pacientului cu diabet zaharat

IstoricIstoric Antecedente patologice semnificativeAntecedente patologice semnificative Factori de risc pentru diabetFactori de risc pentru diabet Istoric familial de afectiuni vasculare,hipertensiune,dislipidemie,alte Istoric familial de afectiuni vasculare,hipertensiune,dislipidemie,alte

afectiuni endocrineafectiuni endocrine Obiceiurile alimentareObiceiurile alimentare Modificari recente ale greutatii corporale Modificari recente ale greutatii corporale Nivelul activitatii fiziceNivelul activitatii fizice Statutul socioeconomicStatutul socioeconomic Fumatul, consumul de alcoolFumatul, consumul de alcool Medicatia asociataMedicatia asociata Simptomatologia determinata de complicatiile croniceSimptomatologia determinata de complicatiile cronice

Page 31: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

Evaluarea pacientului cu diabet zaharatEvaluarea pacientului cu diabet zaharat

Examen obiectivExamen obiectiv Inclusiv IMC si circumferinta talieiInclusiv IMC si circumferinta taliei

Examene de laboratorExamene de laborator Glicemie bazala, Glicemie bazala, Colesterol, HDL-colesterol, trigliceride, LDL-colesterol calculatColesterol, HDL-colesterol, trigliceride, LDL-colesterol calculat Hemoglobina glicozilata,Hemoglobina glicozilata, Acid uric,Acid uric, Uree, creatinina,Uree, creatinina, Probe hepaticeProbe hepatice Hormoni tiroidieni,Hormoni tiroidieni, Sumar urina, uroculturaSumar urina, urocultura

ElectrocardiogramaElectrocardiograma

Page 32: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

MASURI TERAPEUTICE IN DIABETUL MASURI TERAPEUTICE IN DIABETUL ZAHARATZAHARAT

TRATAMENTUL DIETETICTRATAMENTUL DIETETIC

EXERCITIUL FIZICEXERCITIUL FIZIC

TRTRATAMENTUL MEDICAMENTOSATAMENTUL MEDICAMENTOS

Page 33: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

ALTERNATIVEALTERNATIVE

CHIRURGIA BARIATRICACHIRURGIA BARIATRICA

la pacienti cu DZ tip2 si IMC > 35kg/m²la pacienti cu DZ tip2 si IMC > 35kg/m²

Page 34: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

!!! DIETA ESTE TRATAMENTUL PRIMORDIAL, DE MAXIMA IMPORTANTA IN MANAGEMENTUL

DIABETULUI ZAHARAT TIP 2.

!!! TRATAMENTUL DIETETIC NU POATE FI INLOCUIT CU TRATAMENTUL MEDICAMENTOS.

!!! DIETA TREBUIE STRICT INDIVIDUALIZATA.

Page 35: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

SCOPURILE TRATAMENTULUISCOPURILE TRATAMENTULUIDIETETICDIETETIC

RESTABILIREA VALORILOR GLICEMICERESTABILIREA VALORILOR GLICEMICE NORMALIZAREA LIPIDELOR SERICENORMALIZAREA LIPIDELOR SERICE

(sau cat mai aproape de normal)(sau cat mai aproape de normal) EVITAREA HIPOGLICEMIILOR la persoanele diabetice tratateEVITAREA HIPOGLICEMIILOR la persoanele diabetice tratate cu sulfamide hipoglicemiante sau insulina.cu sulfamide hipoglicemiante sau insulina. ATINGEREA SI MENTINEREA GREUTATII IDEALEATINGEREA SI MENTINEREA GREUTATII IDEALE

( BMI : 19-25kg/m²)( BMI : 19-25kg/m²) ASIGURAREA NECESARULUI CALORIC SI NUTRITIONAL ADECVAT :ASIGURAREA NECESARULUI CALORIC SI NUTRITIONAL ADECVAT :

-PE GRUPE DE VARSTA -dezvoltarea somatica normala a -PE GRUPE DE VARSTA -dezvoltarea somatica normala a COPIILOR siCOPIILOR si ADOLESCENTILORADOLESCENTILOR-IN PERIOADE FIZIOLOGICE- SARCINA,-IN PERIOADE FIZIOLOGICE- SARCINA, LACTATIELACTATIE-IN DIFERITE STARI PATOLOGICE SUPRAADAUGATE -IN DIFERITE STARI PATOLOGICE SUPRAADAUGATE

NORMALIZAREA VALORILOR TENSIUNII ARTERIALENORMALIZAREA VALORILOR TENSIUNII ARTERIALE REDUCEREA PROTEINURIEREDUCEREA PROTEINURIE

Page 36: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

IMPLEMENTAREA PLANULUI DIETETICIMPLEMENTAREA PLANULUI DIETETIC

*APRECIEREA APORTULUI ALIMENTAR ZILNIC*APRECIEREA APORTULUI ALIMENTAR ZILNICCALORIICALORIIHIDRATI DE CARBON, PROTEINE, LIPIDEHIDRATI DE CARBON, PROTEINE, LIPIDEALCOOLALCOOLMINERALEMINERALEOBICEIURI ALIMENTARE(program de masa)OBICEIURI ALIMENTARE(program de masa)

*CUNOASTEREA STILULUI DE VIATA*CUNOASTEREA STILULUI DE VIATA *STRATEGIA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DIETETIC*STRATEGIA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DIETETIC

Schimbarea obiceiurilor alimentare nesanatoaseSchimbarea obiceiurilor alimentare nesanatoaseGhiduri generale cu prezentarea piramidei Ghiduri generale cu prezentarea piramidei

alimenteloralimentelorModificarea aportului de hidrati de carbonModificarea aportului de hidrati de carbonInsusirea metodei de calcul a hidratilor de carbonInsusirea metodei de calcul a hidratilor de carbon

continuti in diferite alimentecontinuti in diferite alimente *EVALUAREA REZULTATELOR OBTINUTE*EVALUAREA REZULTATELOR OBTINUTE

Determinarea glicemieiDeterminarea glicemieiHemoglobina glicozilataHemoglobina glicozilataLipide sericeLipide sericeProteinuriaProteinuriaGreutatea corporalaGreutatea corporalaFrecventa episoadelor de dezechilibru metabolic Frecventa episoadelor de dezechilibru metabolic

Page 37: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

* OBIECTIVELE NUTRITIONALE TREBUIE SA TINA CONT DE CALITATEA VIETII FIECAREI PERSOANE* RECOMANDARILE TREBUIE SA REALIZEZE UN ECHILIBRU INTRE : -Necesitatea echilibrului metabolic -Tratamentul factorilor de risc, -Starea de bine a pacientului, -Siguranta

TOATE PROGRAMELE NUTRITIVE TREBUIE -Adaptate necesitatilor specifice ale pacientului -Modificate in timp

Page 38: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

PRINCIPIILE GENERALE PRINCIPIILE GENERALE

ALE TRATAMENTULUI DIETETIC ALE TRATAMENTULUI DIETETIC

APORTUL CALORIC  IMC 19-25kg/mAPORTUL CALORIC  IMC 19-25kg/m²² CARBOHIDRATI ~ 55% din CARBOHIDRATI ~ 55% din

necesarul caloricnecesarul caloric FIBRE ALIMENTARE >20-35g/ziFIBRE ALIMENTARE >20-35g/zi PROTEINE ~15% din PROTEINE ~15% din

necesarul caloricnecesarul caloric LIPIDE TOTALE <30% din LIPIDE TOTALE <30% din

necesarul caloricnecesarul caloric Colesterol <300mg/ziColesterol <300mg/zi MINERALE-sodiu- <3g/ziMINERALE-sodiu- <3g/zi VITAMINE SI ANTIOXIDANTI- aport normalVITAMINE SI ANTIOXIDANTI- aport normal ALCOOL 1-2 pahare ALCOOL 1-2 pahare

vin alb/zi vin alb/zi acceptat acceptat ,,PRODUSE DIETETICE,, -nu este ,,PRODUSE DIETETICE,, -nu este

incurajata incurajata consumarea consumarea

Page 39: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

FACTORI CARE INFLUENTEAZA FACTORI CARE INFLUENTEAZA RASPUNSULRASPUNSULGLICEMICGLICEMIC

*CORELATI CU ALIMENTUL:*CORELATI CU ALIMENTUL:--STRUCTURA SI FORMA FIZICA A HIDRATULUI ;--STRUCTURA SI FORMA FIZICA A HIDRATULUI ;--MOD DE PREPARARE SI DE PRELUCRARE ;--MOD DE PREPARARE SI DE PRELUCRARE ;--CONSERVARE ;--CONSERVARE ;--GRAD DE COACERE SAU DE MATURARE ;--GRAD DE COACERE SAU DE MATURARE ;--TIPUL SI CANTITATEA DE FIBRE CONTINUTE ;--TIPUL SI CANTITATEA DE FIBRE CONTINUTE ;--CONTINUTUL IN LIPIDE ;--CONTINUTUL IN LIPIDE ;--INTERRELATIA INTRE PROTEINE/ HIDRATI--INTERRELATIA INTRE PROTEINE/ HIDRATI

*CARACTERISTICI ALE PERSOANEI :*CARACTERISTICI ALE PERSOANEI :--MOMENT AL ZILEI ;--MOMENT AL ZILEI ;--VARSTA ;--VARSTA ;--SEX ;--SEX ;--ALTE AFECTIUNI ;--ALTE AFECTIUNI ;--FACTORI INDIVIDUALI ;--FACTORI INDIVIDUALI ;--VALOAREA GLICEMIEI PREPRANDIALE ;--VALOAREA GLICEMIEI PREPRANDIALE ;--COMPOZITIA MESEI ANTERIOARE ;--COMPOZITIA MESEI ANTERIOARE ;--GOLIREA STOMACULUI;--GOLIREA STOMACULUI;--EXERCITIU/ ACTIVITATE FIZICA. --EXERCITIU/ ACTIVITATE FIZICA. 

Page 40: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

HIDRATII DE CARBONHIDRATII DE CARBON

RECOMANDAT 55% DIN NECESARUL CALORIC;RECOMANDAT 55% DIN NECESARUL CALORIC;

HIDRATII DE CARBON RAFINATI INLOCUITI CU HIDRATII DE CARBON RAFINATI INLOCUITI CU CEI CEI NERAFINATINERAFINATI

10% HIDRATI DE CARBON RAFINATI10% HIDRATI DE CARBON RAFINATI

SE RECOMANDA ASOCIEREA CU ALIMENTE SE RECOMANDA ASOCIEREA CU ALIMENTE BOGATE IN FIBRE, MAI ALES FIBRE SOLUBILE.BOGATE IN FIBRE, MAI ALES FIBRE SOLUBILE.

!!!ATENTIE- DIETA LIBERALIZATA.!!!ATENTIE- DIETA LIBERALIZATA.

Page 41: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

APORTUL DE FIBREAPORTUL DE FIBRE

*APORTUL DE FIBRE INSOLUBILE :CELULOZA,*APORTUL DE FIBRE INSOLUBILE :CELULOZA, LIGNINA SI MAJORITATEA HEMICELULOZELOR DIN LIGNINA SI MAJORITATEA HEMICELULOZELOR DIN CEREALE,TARATELE DE GRAU, PAINEA CEREALE,TARATELE DE GRAU, PAINEA INTEGRALAINTEGRALA influenteaza tranzitul intestinal si au efect minor influenteaza tranzitul intestinal si au efect minor asupra asupra glicemiei plasmatice,insulinemiei glicemiei plasmatice,insulinemiei sau colesterolemiei ;sau colesterolemiei ;

*APORTUL DE FIBRE SOLUBILE :PECTINE,RASINI, *APORTUL DE FIBRE SOLUBILE :PECTINE,RASINI, POLIZAHARIDE SI UNELE HEMICELULOZE CARE SE POLIZAHARIDE SI UNELE HEMICELULOZE CARE SE

GASESC IN FRUCTE, LEGUME, RADACINOASE, GASESC IN FRUCTE, LEGUME, RADACINOASE, TUBERCULI OVAZ SI TARATE DE OVAZ reduc TUBERCULI OVAZ SI TARATE DE OVAZ reduc nivelul nivelul glicemiei si al glicemiei si al insulinemiei ;insulinemiei ;

Page 42: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

APORTUL DE PROTEINEAPORTUL DE PROTEINE

NECESAR RECOMANDAT ~0.8g/kg.corp ;NECESAR RECOMANDAT ~0.8g/kg.corp ;

DIFERENTA INTRE PACIENTII CORECT ECHILIBRATIDIFERENTA INTRE PACIENTII CORECT ECHILIBRATIMETABOLIC,CARE AU NECESAR NORMAL DE PROTEINE, METABOLIC,CARE AU NECESAR NORMAL DE PROTEINE, IN TIMP CE PACIENTII CU DEZECHILIBRU METABOLIC AU IN TIMP CE PACIENTII CU DEZECHILIBRU METABOLIC AU NECESAR CRESCUT DE PROTEINE ;NECESAR CRESCUT DE PROTEINE ;

ATENTIE LA PACIENTII NOU DESCOPERITI CARE, DINATENTIE LA PACIENTII NOU DESCOPERITI CARE, DINCAUZA RESTRICTIEI DE HIDRATI, CONSUMA PROTEINE IN CAUZA RESTRICTIEI DE HIDRATI, CONSUMA PROTEINE IN EXCES ;EXCES ;

RESTRICTIA DE PROTEINE IN CAZUL INSTALARII RESTRICTIA DE PROTEINE IN CAZUL INSTALARII AFECARII RENALE NU VA FI < 0,6 g/kg.corp/zi.AFECARII RENALE NU VA FI < 0,6 g/kg.corp/zi.

RESURSELE APORTULUI DE PROTEINE TREBUIE RESURSELE APORTULUI DE PROTEINE TREBUIE ANALIZATE CU FIECARE PACIENT,ANALIZATE CU FIECARE PACIENT, FUNCTIE DE FUNCTIE DE TRADITIE, OBICEIURI SI POSIBILITATI TRADITIE, OBICEIURI SI POSIBILITATI MATERIALE.MATERIALE.

Page 43: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

APORTUL DE LIPIDEAPORTUL DE LIPIDE

RECOMANDAT < 30% DIN NECESARUL CALORICRECOMANDAT < 30% DIN NECESARUL CALORIC

LIPIDE SATURATE 7-10%LIPIDE SATURATE 7-10% LIPIDE POLINESATURATE- 10%LIPIDE POLINESATURATE- 10% LIPIDE MONONESATURATE- 10%LIPIDE MONONESATURATE- 10%

Colesterol < 300 mg/ziColesterol < 300 mg/zi

PROPRIETATILE ATEROGENE ALE LIPIDELOR SATURATE PROPRIETATILE ATEROGENE ALE LIPIDELOR SATURATE SUNT RECUNOSCUTE →IMPORTANTA REDUCEREA LOR.SUNT RECUNOSCUTE →IMPORTANTA REDUCEREA LOR.

HIDROGENAREA ACIZILOR GRASI HIDROGENAREA ACIZILOR GRASI NESATURATI( BISCUITI,CAKE-URI SAU CIOCOLATA SI UNELE NESATURATI( BISCUITI,CAKE-URI SAU CIOCOLATA SI UNELE MARGARINE) DUCE LA FORMAREA ACIZILOR GRASI MARGARINE) DUCE LA FORMAREA ACIZILOR GRASI NESATURATI-TRANS CU NESATURATI-TRANS CU EFECTE NEDORITE ASUPRA EFECTE NEDORITE ASUPRA LIPIDELOR PLASMATICE si potential aterogen asemanator LIPIDELOR PLASMATICE si potential aterogen asemanator lipidelor saturate.lipidelor saturate.

Page 44: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

ALCOOLULALCOOLUL

!!! LIMITAREA CONSUMULUI DE ALCOOL !!!!!! LIMITAREA CONSUMULUI DE ALCOOL !!!

*SUNT PERMISE 1-2 PAHARE DE VIN PE ZI ;*SUNT PERMISE 1-2 PAHARE DE VIN PE ZI ;

*CONSUMUL DE ALCOOL LA PERSOANE SUB TRATAMENT CU INSULINA SAU *CONSUMUL DE ALCOOL LA PERSOANE SUB TRATAMENT CU INSULINA SAU SULFONILUREICE TREBUIE INSOTIT DE APORT DE HIDRATI DE CARBON PENTRU A PREVENI SULFONILUREICE TREBUIE INSOTIT DE APORT DE HIDRATI DE CARBON PENTRU A PREVENI O HIPOGLICEMIE SEVERA !!!O HIPOGLICEMIE SEVERA !!!

*EFECTE NEDORITE ALE ALCOOLULUI :*EFECTE NEDORITE ALE ALCOOLULUI :

SURSA DE ENERGIESURSA DE ENERGIE CRESTE NIVELUL TRIGLICERIDELOR SERICECRESTE NIVELUL TRIGLICERIDELOR SERICE CRESTE VALOAREA TENSIUNII ARTERIALECRESTE VALOAREA TENSIUNII ARTERIALE CRESTE RISCUL HIPOGLICEMIEI PRIN :CRESTE RISCUL HIPOGLICEMIEI PRIN :

- INHIBAREA GLUCONEOGENEZEI HEPATICE ;- INHIBAREA GLUCONEOGENEZEI HEPATICE ;

-NERECUNOASTEREA SIMPTOMATOLOGIEI DE HIPOGLICEMIE ;-NERECUNOASTEREA SIMPTOMATOLOGIEI DE HIPOGLICEMIE ; FAVORIZEAZA DEPUNEREA DE GRASIME ;FAVORIZEAZA DEPUNEREA DE GRASIME ; CONDUCE LA NERESPECTAREA PLANULUI ALIMENTAR ;CONDUCE LA NERESPECTAREA PLANULUI ALIMENTAR ;

!!! EFECTE FAVORABILE ALE CONSUMULUI DE ALCOOL :!!! EFECTE FAVORABILE ALE CONSUMULUI DE ALCOOL :

POATE CRESTE NIVELUL HDL-COLESTEROL ;POATE CRESTE NIVELUL HDL-COLESTEROL ; REDUCE COAGULABILITATEA SANGELUI;REDUCE COAGULABILITATEA SANGELUI; SCADE OXIDAREA LIPIDELOR(substante antioxidante prezente in vin)SCADE OXIDAREA LIPIDELOR(substante antioxidante prezente in vin)

Page 45: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

EDULCORANTIEDULCORANTI

NONCALORIGENI*NONCALORIGENI* ZAHARINAZAHARINA - putere de indulcire de~ 300 ori- putere de indulcire de~ 300 ori

mai mare decat zaharul ;mai mare decat zaharul ;-accesibila ;-accesibila ;-la temperatura inalta se modifica -la temperatura inalta se modifica gustul ;gustul ;

- consum maxim 2,5mg/kgC ;- consum maxim 2,5mg/kgC ; ASPARTAMASPARTAM -poate fi utilizata si la temperatura-poate fi utilizata si la temperatura

crescuta ;crescuta ;-prêt de cost ridicat ;-prêt de cost ridicat ;-consum maxim 40mg/kgC;-consum maxim 40mg/kgC;

ACESULFAMACESULFAM -putere de indulcire de~200 ori mai-putere de indulcire de~200 ori mai mare decat zaharul ;mare decat zaharul ;- isi pastreaza gustul indiferent de - isi pastreaza gustul indiferent de metoda de prelucrare ;metoda de prelucrare ;-prêt de cost ridicat ;-prêt de cost ridicat ;- consum maxim 9mg/kgC ;- consum maxim 9mg/kgC ;

CALORIGENI*CALORIGENI*FRUCTOZAFRUCTOZA -produc efecte secundare gastrointestinale ;-produc efecte secundare gastrointestinale ;SORBITOLSORBITOL -consum <25g/zi ;-consum <25g/zi ;XYLITOL-MANITOLXYLITOL-MANITOL

Page 46: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

CALCULUL NECESARULUI CALCULUL NECESARULUI CALORICCALORIC

NECESAR BAZAL= GREUTATE IDEALA x 25 cal/kgC*NECESAR BAZAL= GREUTATE IDEALA x 25 cal/kgC*

GREUTATEA IDEALA = 50+ 0,75(T- 150) +(V-20)/4 GREUTATEA IDEALA = 50+ 0,75(T- 150) +(V-20)/4 barbatibarbati

= [50+ 0,75(T- 150) +(V-20)/4] x 0,9 = [50+ 0,75(T- 150) +(V-20)/4] x 0,9 femeifemei

**La care se adauga necesitatile calorice dictate de**La care se adauga necesitatile calorice dictate de INTENSITATEA ACTIVITATII FIZICEINTENSITATEA ACTIVITATII FIZICE--ACTIVITATE SEDENTARA BAZAL x 1,1--ACTIVITATE SEDENTARA BAZAL x 1,1--ACTIVITATE MODERATA x 1,3--ACTIVITATE MODERATA x 1,3--ACTIVITATE IMPORTANTA--ACTIVITATE IMPORTANTA x 1,5 x 1,5

Restrictie calorica importanta se recomanda pacientilor Restrictie calorica importanta se recomanda pacientilor supraponderali sau obezi, cu BMI> 25kg/m²,din necesarul supraponderali sau obezi, cu BMI> 25kg/m²,din necesarul caloric caloric scazandu-se - 500 cal/zi.scazandu-se - 500 cal/zi.

Page 47: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

STATUSUL PONDERALSTATUSUL PONDERAL

INDEXUL MASEI CORPORALEINDEXUL MASEI CORPORALE(BODY MASS INDEX – BMI )(BODY MASS INDEX – BMI )

BMI=Ga/T²BMI=Ga/T²Ga = greutatea actuala in kg.Ga = greutatea actuala in kg.T = inaltimea exprimata in metri.T = inaltimea exprimata in metri.

NORMOPONDERAL = 19- 24,9 NORMOPONDERAL = 19- 24,9 kg/mkg/m²²

SUPRAPONDERAL = 25- 29,9SUPRAPONDERAL = 25- 29,9 OBEZITATEOBEZITATE ≥ 30≥ 30

Page 48: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

ETAPELE ELABORARII PRACTICE ETAPELE ELABORARII PRACTICE A DIETEIA DIETEI

1.CALCULAREA GREUTATII IDEALE.1.CALCULAREA GREUTATII IDEALE.

2.CALCULAREA NECESARULUI CALORIC ZILNIC.2.CALCULAREA NECESARULUI CALORIC ZILNIC.

3. REPARTITIA CALORIILOR PE PRINCIPII 3. REPARTITIA CALORIILOR PE PRINCIPII ALIMENTAREALIMENTARE(glucide, proteine, lipide)(glucide, proteine, lipide)

4.STABILIREA ALIMENTELOR BRUTE CARE INTRA IN 4.STABILIREA ALIMENTELOR BRUTE CARE INTRA IN RATIA CALORICA ZILNICA.RATIA CALORICA ZILNICA.

Alimentul Cantitate Glucide(g) Proteine(g) Alimentul Cantitate Glucide(g) Proteine(g) Lipide(g) CaloriiLipide(g) Calorii

A/v A/vA/v A/v

5. IMPARTIREA ALIMENTELOR PE MESE.5. IMPARTIREA ALIMENTELOR PE MESE.

Page 49: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

AVANTAJELE RESTRICTIEI AVANTAJELE RESTRICTIEI CALORICECALORICE

SI SCADERII PONDERALESI SCADERII PONDERALEREZULTATE IMEDIATE-chiar si in absenta scaderii REZULTATE IMEDIATE-chiar si in absenta scaderii ponderale:ponderale:

-scaderea nivelului glucozei sanguine;-scaderea nivelului glucozei sanguine;-ameliorarea simptomatologiei -ameliorarea simptomatologiei

clinice;clinice;

PE TERMEN LUNG- pierderea ponderala progresiva:PE TERMEN LUNG- pierderea ponderala progresiva:-scaderea continua a nivelului -scaderea continua a nivelului

glucozei sanguine siglucozei sanguine si posibila normalizare ;posibila normalizare ;-amelioreaza sensibiliatea la insulina ;-amelioreaza sensibiliatea la insulina ;-reduce aterogenitatea prin -reduce aterogenitatea prin

ameliorarea profilului ameliorarea profilului lipidic ; lipidic ;-scaderea tensiunii arteriale ;-scaderea tensiunii arteriale ;-creste speranta de viata-creste speranta de viata

Page 50: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2
Page 51: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2
Page 52: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2
Page 53: ETIOPATOGENIA DIABETULUI ZAHARAT TIP 2

Tipuri de dietaTipuri de dietaExercitiu practicExercitiu practic