ministerul sĂnĂtĂŢii centrul naŢional de statisticĂ Şi ... evolutiei diabetului zaharat...

43
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CENTRUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ EVIDENŢA EVOLUŢIEI DIABETULUI ZAHARAT ÎN PERIOADA 2007- 2017 2018 CNSISP

Upload: others

Post on 25-Apr-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

CENTRUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ŞI

INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

EVIDENŢA EVOLUŢIEI DIABETULUI ZAHARAT

ÎN PERIOADA 2007- 2017

2018

CNSISP

2

Lucrare elaborată de :

Dr. Constantina Cristea

Colaborator: As. Ecaterina Scorţan

CNSISP

3

EVIDENŢA EVOLUŢIEI DIABETULUI ZAHARAT ÎN PERIOADA 2007-

2017

Diabetul zaharat este cunoscut din antichitate, manifestările sale fiind descrise în

Papirusul Ebers - 1500 î.e.n. În 1889 este dovedită legătura dintre diabet zaharat şi pancreas.

În anul 1921 a fost descoperită insulina de către savantul român Nicolae Paulescu, iar în 1922

a fost administrată oamenilor pentru prima dată. În anul 1955, se deschide era medicamentelor

antidiabetice orale, iar sinteza insulinei începe în anul 1963.

Diabetul zaharat reprezintă un sindrom caracterizat prin hiperglicemie cronică datorată

scăderii secreţiei de insulină sau tulburării acţiunii acesteia. Se consideră că o persoană are

diabet zaharat atunci când glicemia măsurată dimineaţa înainte de masă are o valoare mai

mare de 126 mg % sau peste 200 mg % în orice moment al zilei.

Diabetul zaharat este o stare patologică extrem de importantă, având în vedere

prevalenţa sa deosebit de mare şi în continuă creştere în toate ţările lumii, impactul negativ pe

care îl are asupra duratei de viaţă și a calităţii acesteia, precum şi costurile extrem de ridicate

pe care le implică. Diabetul zaharat este o mare povară din punct de vedere medical, social,

cât şi economic pentru persoanele care suferă de această boală, cât şi pentru familiile lor sau

societate, fiindcă se asociază cu multiple complicaţii .

Pentru o abordare cât mai completă, clinicienilor, cercetătorilor şi managerilor

sistemelor sanitare le sunt necesare date cât mai exacte în ceea ce priveşte situaţia

epidemiologică actuală şi tendinţele evolutive ale diabetului zaharat, în vederea asigurării

unei politici sanitare naţionale, identificării indivizilor, a grupurilor sau comunităţilor care au

risc crescut pentru diabet zaharat, precum şi cercetării etiologiei bolii şi implementării unor

programe de prevenţie.

Din punct de vedere legislativ în ţara noastră s-a luat atitudine încă din 1988 prin

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 55/8 martie 1988 prin care s-a introdus în întreaga ţară

obligativitatea depistării, declarării nominale, evidenţei active şi raportării bolnavilor de diabet

zaharat de către unităţile competente / Centre şi unităţi sanitare judeţene / mun. Bucureşti cu

secţii, cabinete şi compartimente de profil. Ulterior s-a modificat această lege, încercând a se

mări infrastructura necesară unei astfel de boli. Înfiinţarea unui program naţional de diabet

zaharat, are ca scop îmbunătăţirea stării de sănătate, creşterea speranţei de viaţă a bolnavilor

de diabet zaharat, precum şi asigurarea accesului la tratament al bolnavilor cu diabet zaharat

cuprinşi în program.

Ordinul actual dat de Ministerul Sănătăţii nr.1061/31.08.2006 privind aprobarea

organizării şi desfăşurării programului naţional de diabet, realizează monitorizarea bolnavilor

cu diabet zaharat de către medicii de familie prin scrisoarea medicală transmisă de medicii

specialişti cu schemele terapeutice şi planul de monitorizare individual, prin intermediul

bolnavului, stabilindu-se astfel o relaţie deschisă şi o întrepătrundere între reţeaua medicilor de

familie şi cea a medicilor specialişti.

CNSISP

4

I. DIABET ZAHARAT- ÎN CABINETELE DE NUTRIŢIE ŞI BOLI

METABOLICE JUDEŢENE

Analizând datele primite de la cabinetele de nutriţie şi boli metabolice judeţene, se

constată că în ultimii ani numărul cazurilor de diabet zaharat este în continuă creştere pe

diverse forme clinice de boală.

Datele raportate de cabinetele de nutriţie şi boli metabolice judeţene sunt date agregat,

raportate pe dări de seamă statistice.

I.A. DIABET ZAHAT- RĂMAŞI ÎN EVIDENŢĂ

ÎN CABINETELE DE NUTRIŢIE 2007- 2017 Numărul cazurilor de diabet zaharat - rămaşi în evidenţă în perioada 2007- 2017 sunt

evidenţiaţi în tabelul următor: Tabelul nr.1

Anul DZ - Total rămaşi

în evidenţă

Din care:

DZ -tip 1 DZ- tip 2

DZ- forma

clinică de

malnutriţie

DZ- alte forme

clinice

DZ- forma

clinică fără

precizare

2007 574196 84472 482675 187 6862 0

2008 643716 93349 541715 168 8484 0

2009 703193 106224 587079 161 9729 0

2010 746249 106255 629019 146 10829 0

2011 764147 132803 619575 144 11625 0

2012 832545 145421 676999 142 9982 1

2013 874860 148955 714227 74 11600 4

2014 918886 128881 772197 74 17706 28

2015 998291 144321 836715 816 17335 4

2016 1018849 140680 861790 1333 15043 3

2017 1058510 146418 895162 247 15842 841

Tabelul nr.2

Anul DZ - Total rămaşi

în evidenţă

Forme clinice DZ, % din total

DZ- tip 1 DZ- tip 2 DZ- forma clinică

de malnutriţie

DZ- alte forme

clinice

DZ- forma

clinică fără

precizare

2007 574196 14.7 84.1 0.03 1.2 0

2008 643716 14.5 84.2 0.03 1.3 0

2009 703193 15.1 83.5 0.02 1.4 0

2010 746249 14.2 84.3 0.02 1.5 0

2011 764147 17.4 81.1 0.02 1.5 0

2012 832545 17.5 81.3 0.02 1.2 0.0

2013 874860 17.0 81.6 0.01 1.3 0.0

2014 918886 14.0 84.0 0.01 1.9 0.0

2015 998291 14.5 83.8 0.1 1.7 0.0

2016 1018849 13.8 84.6 0.1 1.5 0.0

2017 1058510 13.8 84.6 0.0 1.5 0.1

Întreaga lume se confruntă cu o pandemie de diabet zaharat tip 2 datorită

occidentalizării modului de viaţă, îmbătrânirii populaţiei, urbanizării, stressului, care au drept

consecinţe modificări ale alimentaţiei, adoptarea unui stil de viaţă sedentar şi dezvoltarea

obezităţii.

CNSISP

5

Graficul nr.1

Graficul nr.2

14.7

14.5

15.1

14.2

17.4

17.5

17

14

14.5

13.8

13.8

84.1

84.2

83.5

84.3

81.1

81.3

81.6

84

83.8

84.6

84.6

0.03

0.03

0.02

0.02

0.02

0.02

0.01

0.01

0.1

0.1

0.0

1.2

1.3

1.4

1.5

1.5

1.2

1.3

1.9

1.7

1.5

1.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

DZ-forme clinice, % din total, în evidența cabinetului de nutriție

DZ- forma clinică fără precizare DZ- alte forme clinice DZ- forma clinică de malnutriţie DZ- tip 2 DZ- tip 1

84472

93349

106224

106255

132803

145421

148955

128881

144321

140680

146418

482675

541715

587079

629019

619575

676999

714227

772197

836715

861790

895162

187

168

161

146

144

142

74

74

816

1333

247

6862

8484

9729

10829

11625

9982

11600

17706

17335

15043

15842

0

0

0

0

0

1

4

28

4

3

841

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

număr cazuri DZ-forme clinice, în evidența cabinetului de nutriție

DZ- forma clinică fără precizare DZ- alte forme clinice DZ- forma clinică de malnutriţie DZ- tip 2 DZ- tip 1

CNSISP

6

Graficul nr.3

Graficul nr.4

Din tabelele și graficele nr. 1 și 2 se constată că numărul cazurilor cu diabet zaharat a

crescut în anul 2017 pentru diabet zaharat tip 1 care este diabet insulino-dependent (13,8% din

total), față de 2016, rămânînd însă la aceeași pondere (13,8% din total); a crescut diabetul

tipul 2- diabet insulino-independent, ca număr, ca pondere având aceeași valoare ca în

2016(84,6%), a scăzut pentru forma clinică de malnutriție, a rămas constant pentru alte forme

și a crescut pentru forma clinică fără precizare.

Comparând valorile cazurilor de diabet zaharat cu cazurile din anul anterior pentru anii

studiaţi 2007-2017, se poate spune că cea mai mare creştere a fost în anul 2008 comparativ cu

anul 2007, şi anume cu 12% mai mult în 2008, reprezentând 69520 cazuri. Cea mai mică

diferență a fost în 2011 comparativ cu 2010, şi anume 2% mai mult în 2011, reprezentând

17898 cazuri. Pentru 2015 comparativ cu 2014 creșterea este de 80305 cazuri, reprezentând

8,7% mai mult. Pentru 2017 comparativ cu 2016 creșterea este de 39661 cazuri, reprezentând

3,9% mai mult.

Comparând cazurilor de diabet zaharat din fiecare an al perioadei studiate, 2007-2017

cu anul 2007, ce reprezintă primul an al studiului, în 2014 creşterea a fost cu 60,03%

comparativ cu 2007, reprezentând 344690 cazuri, ceea ce presupune un efort financiar al

sistemului de sănătate considerabil. În 2017 creșterea a fost de 484314, reprezentând 84,3%

comparativ cu 2007.

57

41

96

64

37

16

70

31

93

74

62

49

76

41

47

83

25

45

87

48

60

91

88

86

99

82

91

10

18

84

9

10

58

51

0

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DZ- rămași în evidență, toate formele clinice(2007-2017)

26

66

29

93

.4

32

75

.2

34

82

.1

35

78

.4

41

50

.2

43

76

.8

46

13

.7

50

36

.9

51

70

.1

53

71

.4

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Prevalența DZ -toate formele clinice(2007-2017)

CNSISP

7

Graficele 3și 4 evidențiază trendul ascendent al cazurilor de DZ, în perioada 2007-

2017. Tabelul nr.3

-Cifre absolute-

Judeţul diabet zaharat- rămaşi în evidenţă - toate formele clinice(în cabinetul de nutriţie)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Romania 574196 643716 703193 746249 764147 832545 874860 918886 998291 1018849 1058510

Alba 11415 12647 13395 14044 14621 21004 16009 16593 17121 17555 18004

Arad 13529 14955 15924 16914 19684 21423 23230 24874 26335 27584 28683

Arges 15626 18587 20465 22535 24499 26259 27884 29567 31505 33515 35450

Bacau 13823 15967 17309 18631 19942 20913 21741 22635 23688 24521 24950

Bihor 19167 22002 24100 26084 27897 29738 28266 29925 31398 33907 36022

Bistrita-N 4790 5871 6592 6831 7089 7428 7918 8021 8725 8941 9842

Botosani 8231 9510 10411 11155 11912 12535 13138 13746 14318 14885 16003

Brasov 21646 23613 24913 26018 26816 27064 26968 28706 27634 30317 31989

Braila 6232 7190 8033 8622 9169 9610 10072 10830 10907 11039 12120

Buzau 14987 16865 18089 19119 19977 20257 21355 22601 24986 26300 27295

Caras-S 6990 8337 9157 10075 10873 12018 13479 14430 15112 15107 16327

Calarasi 3663 4462 5077 5628 6025 6566 7024 7640 8169 8131 8162

Cluj 21071 22893 25311 29788 31147 31833 35391 33131 36755 29453 29897

Constanta 16547 19267 21189 22901 24421 26005 27334 29075 32744 38992 41284

Covasna 5062 5512 5664 5812 4625 5227 5342 6143 6390 6747 7142

Dambovita 10216 11886 12822 14035 15202 17107 18498 20064 21574 23258 23931

Dolj 22291 25480 27678 29520 31860 33818 35316 37556 39911 42485 45307

Galati 13217 14471 15659 20229 21100 22268 22060 23719 24411 25543 25914

Giurgiu 3842 4045 4364 4609 4809 5380 6055 4563 4998 5200 5991

Gorj 6460 8061 7815 8699 9986 10941 10918 11878 12835 13996 15142

Harghita 6720 7586 8037 8539 9213 9775 10270 10414 11073 11330 12097

Hunedoara 16044 8571 19809 20893 22567 23989 24797 26345 28883 27466 29475

Ialomita 6460 5244 5924 6753 7968 8725 9469 10235 7452 8079 8678

Iasi 21236 22613 23701 25749 27208 28717 30341 31648 33185 34778 36122

Ilfov 7380 8824 9551 10001 10504 10999 11753 12554 13316 14424 15361

Maramures 8981 16016 16694 17484 18051 18809 19750 20795 21678 22671 23781

Mehedinti 8268 9299 8171 9299 10498 11541 6645 7606 8226 7730 7343

Mures 16967 20954 23145 24239 25050 14230 20877 23985 24635 23302 22912

Neamt 13240 16061 17327 18817 20192 21284 22471 23683 27402 26212 27607

Olt 5269 6075 6945 8112 8961 9826 10568 11453 12367 13131 14070

Prahova 24092 27581 29692 32346 34026 35401 36651 38161 39146 39769 40505

Satu Mare 11153 13132 14154 15185 16186 17037 17839 18803 19839 20668 21579

Salaj 6392 7473 8340 9240 10013 10864 11791 12698 13469 13580 14348

Sibiu 13819 15529 16765 18022 18868 19969 21224 22469 23660 25286 26365

Suceava 15238 17384 18705 20005 21347 22623 23749 24971 26473 27626 28769

Teleorman 6994 8638 9978 11072 11950 13423 13922 14612 15476 15882 15961

Timis 27389 30659 32619 34356 35988 40965 43733 45358 48117 50121 50523

Tulcea 4956 5694 6019 6256 6499 6891 7058 7379 8354 8189 8510

Vaslui 10661 12981 14264 15311 16200 16918 17595 18473 19400 20362 21291

Vâlcea 10425 12260 12456 13339 14231 15130 15997 16717 17638 18691 19800

Vrancea 9337 9850 10320 10235 10272 10401 10565 11298 11905 12578 13294

Bucuresti 84370 89671 96610 89747 66701 97634 109797 113532 147081 139498 140664

Prevalenţa diabetului zaharat în România, se referă la formele clinic manifeste, cât şi la cele

subclinice, şi variază în funcţie de zona geografică, conform datelor din tabelele nr. 3-8 şi

graficele nr. 1-3.

CNSISP

8

Tabelul nr.4

- Indici la 100000 loc.

Judeţul Prevalenţa diabet zaharat - toate formele clinice(în evidenţa cabinetului de nutriţie)

2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017**

Romania 2666.0 2993.4 3275.2 3482.1 3578.4 4150.2 4376.8 4613.7 5036.9 5170.1 5371.4

Alba 3035.2 3382.2 3570.6 3772.6 3942.9 6167.8 4727.0 4925.7 5114.3 5282.7 5417.8

Arad 2955.8 3270.6 3491.5 3718.0 4335.0 4979.8 5416.2 5820.5 6191.4 6518.8 6778.6

Arges 2425.5 2887.2 3179.1 3525.7 3848.2 4312.1 4604.9 4909.2 5267.2 5649.2 5975.3

Bacau 1920.3 2223.4 2404.5 2607.0 2799.6 3416.1 3572.8 3736.3 3932.3 4099.5 4171.3

Bihor 3226.1 3707.6 4070.3 4401.9 4710.4 5166.8 4919.5 5222.8 5503.2 5971.8 6344.3

Bistrita-N 1512.5 1853.3 2069.7 2153.2 2237.4 2607.5 2787.1 2828.0 3083.4 3169.8 3489.2

Botosani 1812.3 2107.7 2296.9 2494.9 2678.0 3068.0 3245.4 3425.5 3605.2 3790.1 4074.8

Brasov 3644.5 3957.6 4195.8 4348.6 4477.2 4919.2 4895.6 5209.0 5015.4 5503.5 5807.0

Braila 1704.5 1984.3 2217.1 2411.0 2581.6 3025.0 3208.4 3491.0 3564.5 3661.7 4020.3

Buzau 3066.3 3479.3 3717.4 3981.3 4186.2 4530.2 4820.0 5150.6 5759.3 6137.1 6369.3

Caras-S 2133.8 2563.1 2817.4 3140.2 3412.6 4097.9 4640.2 5016.4 5313.6 5378.3 5812.6

Calarasi 1162.2 1422.7 1613.4 1804.4 1940.6 2153.6 2320.8 2545.9 2748.7 2763.1 2773.7

Cluj 3043.6 3308.3 3733.5 4310.6 4517.2 4576.4 5068.0 4732.4 5242.4 4194.2 4257.4

Constanta 2303.5 2674.8 2935.8 3164.0 3371.8 3800.7 3993.4 4251.3 4798.5 5734.9 6072.1

Covasna 2266.3 2472.0 2530.1 2612.9 2085.5 2496.2 2557.9 2951.2 3086.1 3279.3 3471.3

Dambovita 1915.5 2239.1 2407.9 2649.2 2874.0 3310.9 3597.2 3924.9 4251.2 4620.4 4754.1

Dolj 3129.9 3596.3 3930.8 4204.4 4565.7 5149.0 5411.1 5789.1 6198.5 6654.4 7096.4

Galati 2151.0 2366.1 2560.2 3322.2 3489.8 4179.5 4165.3 4504.8 4674.1 4938.9 5010.7

Giurgiu 1355.6 1431.6 1551.3 1645.3 1722.6 1909.9 2160.4 1643.6 1812.8 1894.9 2183.1

Gorj 1692.7 2127.6 2052.3 2312.5 2661.9 3231.6 3249.7 3564.9 3894.2 4297.2 4649.1

Harghita 2063.8 2333.5 2470.8 2628.3 2843.9 3143.1 3306.0 3361.6 3589.8 3693.8 3943.9

Hunedoara 3397.1 1830.2 4238.7 4527.7 4928.0 5784.4 6044.7 6490.5 7196.7 6933.4 7440.6

Ialomita 2223.3 1816.3 2045.2 2353.1 2788.6 3205.1 3503.7 3814.0 2802.1 3067.0 3294.4

Iasi 2573.7 2735.8 2902.4 3118.2 3312.8 3709.6 3898.0 4033.7 4213.1 4405.8 4576.0

Ilfov 2509.4 2902.2 3072.4 3115.5 3140.4 2752.4 2849.9 2958.1 3042.9 3187.8 3394.9

Maramures 1750.7 3129.2 3251.1 3425.0 3545.2 3954.0 4172.4 4409.0 4615.7 4854.1 5091.7

Mehedinti 2767.6 3149.6 2770.7 3195.0 3635.4 4387.2 2551.9 2953.0 3231.9 3077.3 2923.3

Mures 2916.5 3604.9 3984.7 4177.5 4326.8 2588.7 3806.0 4382.8 4518.8 4296.5 4224.6

Neamt 2339.0 2846.2 3056.2 3347.5 3600.9 4561.1 4848.3 5139.2 5988.1 5777.9 6085.4

Olt 1107.6 1290.6 1475.7 1753.1 1954.9 2279.6 2481.6 2720.4 2975.9 3200.9 3429.8

Prahova 2934.4 3373.3 3630.1 3979.4 4205.3 4662.8 4857.2 5087.7 5260.7 5397.9 5497.8

Satu Mare 3045.0 3592.5 3861.5 4170.5 4458.5 4968.8 5221.3 5520.7 5848.7 6124.1 6394.1

Salaj 2628.8 3081.7 3419.7 3833.8 4168.3 4881.2 5332.1 5776.8 6170.0 6265.6 6619.9

Sibiu 3265.7 3665.9 3966.9 4237.3 4427.9 4998.6 5301.8 5613.0 5913.0 6322.2 6592.0

Suceava 2158.7 2460.9 2636.1 2823.8 3011.1 3574.0 3757.5 3953.7 4199.6 4393.4 4575.1

Teleorman 1693.2 2120.4 2464.4 2782.0 3039.4 3577.9 3765.0 4009.0 4317.2 4504.5 4526.9

Timis 4107.1 4545.2 4886.9 5054.6 5293.5 5951.2 6319.1 6530.4 6911.3 7185.7 7243.4

Tulcea 1977.3 2286.5 2421.2 2544.1 2662.4 3264.1 3372.9 3561.3 4081.3 4052.8 4211.6

Vaslui 2340.0 2868.6 3130.3 3406.0 3618.3 4312.4 4509.5 4736.8 4995.2 5277.3 5518.0

Vâlcea 2532.9 2998.0 3033.4 3281.0 3513.9 4102.2 4363.6 4585.8 4876.7 5215.4 5524.8

Vrancea 2378.1 2515.5 2632.0 2625.9 2641.0 3072.8 3139.1 3374.3 3580.1 3814.9 4032.1

Bucuresti 4367.3 4612.8 5035.7 4620.8 3475.2 5190.0 5869.9 6105.0 7955.0 7599.5 7663.0

*Indici calculați cu populația rezidentă la 1 iulie 2012-2016

**Indici calculați cu populația rezidentă la 1 iulie 2016

În anul 2017 valoarea medie a prevalenței DZ pentru România a fost de 5371,4%ooo

loc., cele mai multe cazuri sunt în M. București(7663,0%ooo loc.), valori mari sunt și în:

Hunedoara, Timiș, Dolj, Arad, iar cele mai putine în Giurgiu(2183,1%ooo loc.), valori mici

ale ratei sunt și în: Călăraşi, Mehedinți, Ialomița, Ilfov.

CNSISP

9

Graficul nr. 5

Graficul nr.6

În anul 2016 valoarea medie pentru România a prevalenței DZ a fost de 5170,1%ooo

loc., cele mai multe cazuri sunt în M. București(7599,5%ooo loc.), valori mari sunt și în:

Timiș, Hunedoara, Dolj, Arad, iar cele mai putine în Giurgiu(1894,9%ooo loc.), valori mici

ale ratei sunt și în: Călărași, Ialomița, Mehedinți, Bistrița-Năsăud.

Regiunile cu cele mai mari rate ale prevalenței prin diabet zaharat sunt București-Ilfov

și regiunea Vest. Pentru regiunea București-Ilfov explicația poate fi prin populația mai

numeroasă în Mun. București.

În anul 2017 rata prevalenței este aproximativ dublă comparativ cu anul 2007.

Ca număr de cazuri, cei mai mulți rămași în evidență cu DZ sunt în București-Ilfov și

regiunea N-E. Cele mai mari rate ale prevalenței prin DZ, în perioada 2007-2017 au fost

înregistrate conform tabelelor și graficelor de mai jos în București-Ilfov și regiunea Vest.

În cea ce privește macroregiunile, din 2008 până în 2011, cele mai mari rate ale

prevalenței DZ au fost înregistrate în macroregiunea 1(reg. N-V și reg. Centru), iar în perioada

2012-2017, în macroregiunea 4(reg. S-Vși reg. V).

53

71

.4

76

63

.0

74

40

.6

72

43

.4

70

96

.4

67

78

.6

66

19

.9

65

92

.0

63

94

.1

63

69

.3

63

44

.3

60

85

.4

60

72

.1

59

75

.3

58

12

.6

58

07

.0

55

24

.8

55

18

.0

54

97

.8

54

17

.8

50

91

.7

50

10

.7

47

54

.1

46

49

.1

45

76

.0

45

75

.1

45

26

.9

42

57

.4

42

24

.6

42

11

.6

41

71

.3

40

74

.8

40

32

.1

40

20

.3

39

43

.9

34

89

.2

34

71

.3

34

29

.8

33

94

.9

32

94

.4

29

23

.3

27

73

.7

21

83

.1

0.0

1000.0

2000.0

3000.0

4000.0

5000.0

6000.0

7000.0

8000.0

9000.0

Rom

an

ia

Bu

cures

ti

Hu

ned

oara

Tim

is

Dolj

Arad

Sala

j

Sib

iu

Satu

Ma

re

Bu

zau

Bih

or

Neam

t

Con

stan

ta

Arges

Caras-

S

Braso

v

Vâlc

ea

Vasl

ui

Pra

hova

Alb

a

Maram

ure

s

Gala

ti

Dam

bov

ita

Gorj

Iasi

Su

cea

va

Tele

orm

an

Clu

j

Mu

res

Tu

lcea

Ba

cau

Bo

tosa

ni

Vran

cea

Brail

a

Hargh

ita

Bis

trit

a-N

Cov

asn

a

Olt

Ilfo

v

Ialo

mit

a

Meh

edin

ti

Cala

rasi

Giu

rgiu

Prevalența DZ(toate formele clinice)20175

17

0.1

75

99

.5

71

85

.7

69

33

.4

66

54

.4

65

18

.8

63

22

.2

62

65

.6

61

37

.1

61

24

.1

59

71

.8

57

77

.9

57

34

.9

56

49

.2

55

03

.5

53

97

.9

53

78

.3

52

82

.7

52

77

.3

52

15

.4

49

38

.9

48

54

.1

46

20

.4

45

04

.5

44

05

.8

43

93

.4

42

97

.2

42

96

.5

41

94

.2

40

99

.5

40

52

.8

38

14

.9

37

90

.1

36

93

.8

36

61

.7

32

79

.3

32

00

.9

31

87

.8

31

69

.8

30

77

.3

30

67

.0

27

63

.1

18

94

.90.0

1000.0

2000.0

3000.0

4000.0

5000.0

6000.0

7000.0

8000.0

Rom

an

ia

Bu

cures

ti

Tim

is

Hu

ned

oara

Dolj

Arad

Sib

iu

Sala

j

Bu

zau

Satu

Ma

re

Bih

or

Neam

t

Con

stan

ta

Arges

Braso

v

Pra

hova

Caras-

S

Alb

a

Vasl

ui

Vâlc

ea

Gala

ti

Maram

ure

s

Dam

bov

ita

Tele

orm

an

Iasi

Su

cea

va

Gorj

Mu

res

Clu

j

Ba

cau

Tu

lcea

Vran

cea

Bo

tosa

ni

Hargh

ita

Brail

a

Cov

asn

a

Olt

Ilfo

v

Bis

trit

a-N

Meh

edin

ti

Ialo

mit

a

Cala

rasi

Giu

rgiu

Prevalența DZ(toate formele clinice) 2016

CNSISP

10

Tabelul nr.5 - cifre absolute –

Regiuni Diabet zaharat- rămaşi în evidenţa cabinetului de nutriţie, pe regiuni

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total 574196 643716 703193 746249 764147 832545 874860 918886 998291 1018849 1058510

N-E 82429 94516 101717 109668 116801 122990 129035 135156 144466 148384 154742

S-E 65276 73337 79309 87362 91438 95432 98444 104902 113307 122641 128417

S 70893 80443 88322 96978 104479 112861 119503 124842 128320 133834 138678

S-V 52713 61175 63065 68968 75536 81256 79444 85210 90977 96033 101662

V 63952 62522 77509 82238 89112 98395 105239 111007 118447 120278 125008

N-V 71554 87387 95191 104612 110383 115709 120955 123373 131864 129220 135469

C 75629 85841 91919 96674 99193 97269 100690 108310 110513 114537 118509

B-Ilfov 91750 98495 106161 99748 77205 108633 121550 126086 160397 153922 156025

Tabelul nr.6 - indici la 100000 loc. -

Regiuni Diabet zaharat- prevalența în cabinetul de nutriţie, pe regiuni

2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017**

Total 2666.0 2993.4 3275.2 3482.1 3578.4 4150.2 4376.8 4613.7 5036.9 5170.9 5371.4

N-E 2211.9 2541.4 2732.9 2957.9 3160.3 3741.9 3937.1 4128.0 4426.6 4568.2 4763.4

S-E 2306.2 2601.0 2809.4 3113.2 3272.3 3769.8 3911.3 4193.6 4565.7 4988.6 5222.6

S 2147.8 2449.2 2688.9 2975.9 3221.4 3618.7 3858.3 4061.1 4211.3 4435.3 4594.9

S-V 2312.1 2704.1 2789.2 3080.8 3394.7 3947.7 3891.5 4207.8 4536.9 4841.3 5124.2

V 3323.2 3247.3 4045.5 4290.1 4664.4 5387.0 5777.0 6114.5 6553.9 6691.9 6953.9

N-V 2625.3 3210.3 3509.4 3851.1 4071.7 4455.2 4664.5 4765.7 5107.5 5022.2 5264.3

C 2996.5 3401.7 3645.4 3831.0 3935.4 4121.0 4270.4 4602.2 4709.6 4899.9 5068.9

B-Ilfov 4121.9 4381.4 4762.0 4407.3 3425.5 4762.9 5324.3 5520.3 7014.9 6727.8 6819.0

*Indici calculați cu populația rezidentă la 1 iulie 2012-2016

**Indici calculați cu populația rezidentă la 1 iulie 2016

Tabelul nr.7 - cifre absolute –

Macroregiuni Diabet zaharat- rămaşi în evidenţa cabinetului de nutriţie, pe macroregiuni

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total 574196 643716 703193 746249 764147 832545 874860 918886 998291 1018849 1058510

Macroregiunea 1 147183 173228 187110 201286 209576 212978 221645 231683 242377 243757 253978

Macroregiunea 2 147705 167853 181026 197030 208239 218422 227479 240058 258673 271025 283159

Macroregiunea 3 162643 178938 194483 196726 181684 221494 241053 250928 288717 287756 294703

Macroregiunea 4 116665 123697 140574 151207 164648 179651 184683 196217 209424 216311 226670

Tabelele şi graficele reflectă distribuţia în profil teritorial a cazurilor de diabet zaharat,

la nivel de judeţ, regiune şi macroregiune. Tabelul nr.8 indici la 100000 loc. -

Macroregiuni Diabet zaharat- prevalența în cabinetul de nutriţie, pe macroregiuni

2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017*

Total 2666.0 2993.4 3275.2 3482.1 3578.4 4150.2 4376.8 4613.7 5036.9 5170.9 5371.4

Macroregiunea 1 2803.8 3302.4 3574.9 3841.4 4006.0 4296.1 4476.8 4688.2 4918.0 4964.0 5171.3

Macroregiunea 2 2252.6 2567.1 2765.9 3024.8 3208.5 3754.1 3925.9 4158.0 4486.7 4749.3 4961.2

Macroregiunea 3 2942.8 3234.3 3527.0 3562.6 3305.1 4102.0 4480.3 4683.6 5413.2 5423.9 5554.0

Macroregiunea 4 2774.9 2953.8 3365.4 3638.7 3981.3 4624.4 4780.6 5109.4 5493.0 5721.0 5994.0 *Indici calculați cu populația rezidentă la 1 iulie 2012-2016

**Indici calculați cu populația rezidentă la 1 iulie 2016

Tabelele și graficele privind cazurile de rămași în evidență și prevalența prin DZ arată

tendința de creștere din perioada 2007-2017.

CNSISP

11

Graficul nr.7

*Indici calculați cu populația rezidentă la 1 iulie 2012-2016; **Indici calculați cu populația rezidentă la 1 iulie 2016

Graficul nr.8

2211.9

2541.4

2732.9

2957.9

3160.3

3741.9

3937.1

4128.0

4426.6

4568.2

4763.4

2306.2

2601.0

2809.4

3113.2

3272.3

3769.8

3911.3

4193.6

4565.7

4988.6

5222.6

2147.8

2449.2

2688.9

2975.9

3221.4

3618.7

3858.3

4061.1

4211.3

4435.3

4594.9

2312.1

2704.1

2789.2

3080.8

3394.7

3947.7

3891.5

4207.8

4536.9

4841.3

5124.2

3323.2

3247.3

4045.5

4290.1

4664.4

5387.0

5777.0

6114.5

6553.9

6691.9

6953.9

2625.3

3210.3

3509.4

3851.1

4071.7

4455.2

4664.5

4765.7

5107.5

5022.2

5264.3

2996.5

3401.7

3645.4

3831.0

3935.4

4121.0

4270.4

4602.2

4709.6

4899.9

5068.9

4121.9

4381.4

4762.0

4407.3

3425.5

4762.9

5324.3

5520.3

7014.9

6727.8

6819.0

0.0 1000.0 2000.0 3000.0 4000.0 5000.0 6000.0 7000.0 8000.0

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

2013*

2014*

2015*

2016*

2017*

prevalența DZ-pe regiuni

B-Ilfov C N-V V S-V S S-E N-E

28

03

.8

33

02

.4

35

74

.9

38

41

.4

40

06

42

96

.1

44

76

.8

46

88

.2

49

18

49

64

51

71

.3

22

52

.6

25

67

.1

27

65

.9

30

24

.8

32

08

.5

37

54

.1

39

25

.9

41

58

44

86

.7

47

49

.3

49

61

.2

29

42

.8

32

34

.3

35

27

35

62

.6

33

05

.1 41

02

44

80

.3

46

83

.6 54

13

.2

54

23

.9

55

54

27

74

.9

29

53

.8

33

65

.4

36

38

.7

39

81

.3

46

24

.4

47

80

.6

51

09

.4

54

93

57

21

59

94

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017*

Prevalența DZ-pe macroregiuni

Macroregiunea 1 Macroregiunea 2 Macroregiunea 3 Macroregiunea 4

CNSISP

12

Tabelul nr.9 -Cifre absolute-

Judeţul

Copii 0-14 ani cu diabet zaharat- rămaşi în evidenţă - toate formele clinice (în cabinetul de nutriţie)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Romania 2084 2073 2154 2197 2381 1998 1768 2296 2617 2905 3001

Alba 24 24 23 31 26 24 0 0 13 4 23

Arad 33 39 42 47 39 34 50 42 41 45 26

Arges 44 50 45 54 63 55 51 64 65 72 81

Bacau 39 48 46 56 67 51 100 60 72 74 76

Bihor 55 56 55 36 40 32 35 63 91 107 116

Bistrita-N 39 43 44 44 44 33 14 28 35 35 27

Botosani 20 33 34 37 59 52 40 51 58 62 58

Brasov 62 58 65 65 81 77 79 56 61 60 64

Braila 35 14 17 17 17 20 21 26 68 33 37

Buzau 30 21 18 24 31 33 36 41 65 63 68

Caras-S 20 21 22 16 17 31 9 15 19 18 22

Calarasi 26 18 19 19 16 16 14 20 23 30 30

Cluj 49 60 61 58 63 73 72 64 76 68 79

Constanta 67 56 58 55 67 78 82 90 98 150 135

Covasna 75 69 72 69 59 52 33 37 37 65 53

Dambovita 40 49 55 58 66 36 35 44 51 58 64

Dolj 50 61 68 72 81 87 40 48 41 51 55

Galati 46 4 15 55 56 56 59 67 64 66 78

Giurgiu 27 31 32 32 32 32 11 16 16 16 19

Gorj 10 12 13 13 12 14 13 16 20 20 15

Harghita 106 108 118 120 124 66 27 25 30 12 26

Hunedoara 36 37 39 43 49 52 45 32 44 47 18

Ialomita 21 15 15 19 26 17 25 28 20 20 25

Iasi 113 70 59 71 67 85 90 95 98 102 110

Ilfov 47 52 53 53 55 58 62 64 68 87 92

Maramures 31 36 39 42 42 47 51 50 61 71 69

Mehedinti 14 17 10 12 19 15 13 13 5 7 7

Mures 66 68 71 56 58 77 5 5 7 8 5

Neamt 46 44 51 59 65 76 35 45 48 53 68

Olt 18 15 13 15 13 16 17 17 16 14 13

Prahova 44 48 55 67 78 92 100 34 50 54 58

Satu Mare 24 35 40 46 54 58 30 31 35 38 40

Salaj 15 24 27 37 47 47 42 51 54 23 25

Sibiu 21 21 14 15 13 16 62 64 70 71 48

Suceava 117 121 110 97 90 91 102 70 72 87 85

Teleorman 22 25 28 30 32 33 27 28 35 44 48

Timis 43 45 79 0 45 51 57 53 52 60 59

Tulcea 12 14 14 17 18 20 17 18 20 18 21

Vaslui 34 39 39 42 46 54 34 44 54 57 59

Vâlcea 21 20 19 23 22 21 22 18 23 26 23

Vrancea 38 36 37 30 33 42 33 39 39 39 48

Bucuresti 404 416 420 445 449 78 78 624 702 870 928

A crescut numărul copiilor cu diabet zaharat rămași în evidența cabinetului de nutriție(tabelul

nr.9).

CNSISP

13

Tabelul nr.10

Judeţul Diabet zaharat- rămaşi în evidenţă pe medii( în cabinetul de nutriţie)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Romania 574196 643716 703193 746249 764147 832545 874860 918886 998291 1018849 1058510

Urban 391465 432537 472498 492036 490576 538850 557805 586537 633520 647065 672248

Rural 182731 211179 230695 254213 273571 293695 317055 332349 364771 371784 386262

Pe medii, cele mai multe cazuri de DZ sunt în mediul urban, aproximativ de 2 ori mai

multe, ca în mediul rural. Tabelul nr.11

Judeţul Diabet zaharat- rămaşi în evidenţă –pondere pe medii( în cabinetul de nutriţie)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Urban 68.2 67.2 67.2 65.9 64.2 64.7 63.8 63.8 63.5 63.5 63.5

Rural 31.8 32.8 32.8 34.1 35.8 35.3 36.2 36.2 36.5 36.5 36.5

Graficul nr.9

Tabelul nr.12

Judeţul Diabet zaharat- rămaşi în evidenţă pe gen( în cabinetul de nutriţie)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Romania 574196 643716 703193 746249 764147 832545 874860 918886 998291 1018849 1058510

Masculin 272545 300715 330150 356647 369381 396478 407585 471384 518926 525042 545999

Feminin 301651 343001 373043 389602 394766 436067 467275 447502 479365 493807 512511

Tabelul nr.13

Judeţul Diabet zaharat- rămaşi în evidenţă-pondere pe gen( în cabinetul de nutriţie)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Masculin 47.5 46.7 47.0 47.8 48.3 47.6 46.6 51.3 52.0 51.5 51.6

Feminin 52.5 53.3 53.0 52.2 51.7 52.4 53.4 48.7 48.0 48.5 48.4

Graficul nr.10

68.2 67.2 67.2 65.9 64.2 64.7 63.8 63.8 63.5 63.5 63.5

31.8 32.8 32.8 34.1 35.8 35.3 36.2 36.2 36.5 36.5 36.5

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DZ-rămași în evidență- pondere pe medii

urban rural

47.546.7 47.0

47.8 48.347.6

46.6

51.3 52.0 51.5 51.652.5

53.3 53.052.2 51.7

52.453.4

48.7 48.0 48.5 48.4

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DZ-rămași în evidență-pondere pe gen

masculin feminin

CNSISP

14

Conform tabelelor și graficului de mai sus, repartiția pe gen în perioada 2007-2017,

este următoarea: cele mai multe cazuri, peste 50% sunt la genul feminin începând cu 2014,

sunt mai multe cazuri la genul masculin.

În ceea ce privește grupele de vârstă, cele mai multe cazuri de DZ sunt la grupa de

vârstă 15-64 ani, la persoanele active.

Tabelul nr.14

Judeţul Diabet zaharat- rămaşi în evidenţă pe grupe de vârstă( în cabinetul de nutriţie)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Romania 574196 643716 703193 746249 764147 832545 874860 918886 998291 1018849 1058510

0-14 ani 2084 2073 2154 2197 2385 1998 1768 2296 2617 2905 3001

15-64 ani 367378 393087 428929 462262 482907 526684 548622 573202 618322 634955 657356

65+ani 204734 248556 272110 281790 278855 303863 324470 343388 377349 380989 398153

Tabelul nr.15

Judeţul Diabet zaharat- rămaşi în evidenţă- pondere pe grupe de vârstă( în cabinetul de nutriţie)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0-14 ani 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3

15-64 ani 64.0 61.1 61.0 61.9 63.2 63.3 62.7 62.4 61.9 62.3 62.1

65+ani 35.7 38.6 38.7 37.8 36.5 36.5 37.1 37.4 37.8 37.4 37.6

Graficul nr.11

I.B. COMPLICAŢII CRONICE ALE DIABETULUI ZAHARAT- ÎN

CABINETELE DE NUTRIŢIE 2007- 2017

Diabetul zaharat are numeroase complicaţii cronice. Impactul biologic al bolii este

considerabil, evaluat prin reducerea speranţei de viaţă (creşterea mortalităţii), scăderea

speranţei de sănătate prin afectarea calităţii vieţii, datorită complicaţiilor acute, dar mai ales a

celor cronice.

Cele mai comune complicaţii sunt retinopatia diabetică, polineuropatia, HTA, infarctul

miocardic, nefropatiile, arteriopatiile, accidentele vasculare, complicaţii întâlnite la o mare

parte din bolnavi.

Complicaţiile cele mai frecvente ale diabetului zaharat sunt evidențiate în tabelul nr.

16. un bolnav putând fi încadrat la mai multe complicaţii:

0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3

64.061.1 61.0 61.9 63.2 63.3 62.7 62.4 61.9 62.3 62.1

35.738.6 38.7 37.8 36.5 36.5 37.1 37.4 37.8 37.4 37.6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DZ-rămași în evidență-ponderi pe grupe mari de vârstă

0-14 ani 15-64 ani 65+ ani

CNSISP

15

În perioada 2007-2014, cele mai frecvente complicații, cu excepția anilor 2007 și 2011

(când pe primul loc au fost accidentele vasculare și polineuropatiile), sunt prin retinopatii.

În 2007, 2011, perioada 2014-2017, cele mai frecvente complicații au fost prin

accidente vasculare și polineuropatii, urmate de retinopatii.

În toată perioada 2007-2017, cele mai puține complicații au fost prin infarct miocardic

acut, în toată perioada studiată. Tabelul nr.16

Nr. crt.

Complicaţii diabet zaharat

Nr.cazuri cu DZ cu complicaţii pe tipuri (în cab. nutriţie)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 -retinopatii 110289 100028 113053 141845 124284 165855 198609 143411 139274 137417 129480

2 -nefropatii 51227 36589 44834 57832 64287 91236 118552 64537 77941 70864 72060

3 -infarct miocardic

21602 21889 26649 33454 36564 41331 46422 30214 56608 50368 41839

4 -arteriopatie obliterantă

60657 60207 78662 86508 89320 101817 119083 99798 104766 108976 100302

5 -accident vascular şi polineuropatie

127875 87868 106385 116034 127722 129059 142765 157117 147108 172654 169258

6 -alte complicaţii

50873 74483 70721 93854 88131 98584 127036 100982 99583 104779 97465

Tabelul nr.17

Nr.crt. Complicaţii

diabet zaharat

Complicaţii la % din total cazuri cu DZ (în cab. nutriţie)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 -retinopatii 19.2 15.5 16.1 19.0 16.3 19.9 22.7 15.6 13.9 13.5 12.2

2 -nefropatii 8.9 5.7 6.4 7.7 8.4 11.0 13.6 7.0 7.8 7.0 6.8

3 -infarct miocardic 3.8 3.4 3.8 4.5 4.8 5.0 5.3 3.3 5.7 4.9 4.0

4 -arteriopatie obliterantă

10.6 9.4 11.2 11.6 11.7 12.2 13.6 10.9 10.5 10.7 9.5

5 -accident

vascular şi polineuropatie

22.3 13.7 15.1 15.5 16.7 15.5 16.3 17.1 14.7 16.9 16.0

6 -alte complicaţii 8.9 11.6 10.1 12.6 11.5 11.8 14.5 11.0 10.0 10.3 9.2

Cele mai frecvente complicații ca număr și pondere sunt accidente vasculare și polineuropatii,

urmate de retinopatii. Graficul nr.12

19

.2

15

.5

16

.1 19

16

.3

19

.9 22

.7

15

.6

13

.9

13

.5

12

.2

8.9

5.7 6.4 7

.7 8.4

11

13

.6

7 7.8

7 6.8

3.8

3.4 3.8 4.5 4.8 5 5.3

3.3

5.7

4.9

4

10

.6

9.4 1

1.2

11

.6

11

.7

12

.2 13

.6

10

.9

10

.5

10

.7

9.5

22

.3

13

.7 15

.1

15

.5 16

.7

15

.5

16

.3

17

.1

14

.7 16

.9

16

8.9

11

.6

10

.1 12

.6

11

.5

11

.8 14

.5

11

10 10

.3

9.2

0

5

10

15

20

25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pondere complicații, din total cazuri DZ-în cabinetul de nutriție

-retinopatii -nefropatii -infarct miocardic -arteriopatie obliterantă -accident vascular şi polineuropatie -alte complicaţii

CNSISP

16

Există studii care arată că la momentul diagnosticului mai mult de jumătate din pacienţi în

momentul când se înregistrează la cabinetul medicului, au deja una sau mai multe complicaţii

cronice ale diabetului zaharat. Diabetul zaharat este asociat cu un număr mare de complicaţii

cronice al căror rezultat final este diminuarea calităţii vieţii şi mortalitate prematură.

Diagnosticarea şi tratamentul precoce reprezintă strategia propusă pentru minimalizarea

acestor efecte. Analizele periodice sunt importante din două motive: ele indică dimensiunea

medicală, socială şi, în final, financiară a diabetului zaharat într-o populaţie dată; urmărirea

comparativă a incidenţei şi prevalenţei diabetului zaharat poate informa asupra tendinţelor pe

care le are boala.

Se poate considera că Diabetul zaharat a devenit o boală cu caracter epidemic.

Amploarea epidemiei din România se evaluează în această lucrare prin studiul

prospectiv pe 11 ani, şi anume perioada 2007-2017.

Un element important care a dus în ultimii ani la creşterea incidenţei bolii, și ca urmare

și a prevalenței bolii a fost reprezentat de urmărirea mai atentă a stării de sănătate a populaţiei

şi de îmbunătăţirea metodelor de diagnostic.

I.C. DIABET ZAHAT- CAZURI NOI - ÎN CABINETELE DE NUTRIŢIE 2007- 2017

Tabelul nr.18

Anul DZ-Total cazuri

noi

Din care:

DZ tip 1 DZ tip 2 DZ forma clinică de

malnutriţie DZ alte forme

clinice

2007 84591 11752 71628 52 1159

2008 95758 11259 82537 0 1962

2009 72205 10743 60293 0 1169

2010 72370 11090 59925 0 1355

2011 64710 12321 51311 2 1076

2012 63739 9692 52907 1 1139

2013 67409 9819 56766 3 821

2014 68807 9324 57870 5 1608

2015 73740 8795 63708 169 1068

2016 77339 9235 66789 109 1206

2017 73045 9087 62980 8 773

Tabelul nr.19

Anul DZ-Total cazuri

noi

Forme clinice, % din total cazuri noi:

DZ tip 1 DZ tip 2 DZ forma clinică de

malnutriţie DZ alte forme

clinice

2007 84591 13.9 84.7 0.1 1.4

2008 95758 11.8 86.2 0.0 2.0

2009 72205 14.9 83.5 0.0 1.6

2010 72370 15.3 82.8 0.0 1.9

2011 64710 19.0 79.3 0.0 1.7

2012 63739 15.2 83.0 0.0 1.8

2013 67409 14.6 84.2 0.004 1.2

2014 68807 13.6 84.1 0.007 2.3

2015 73740 11.9 86.4 0.2 1.4

2016 77339 11.9 86.4 0.1 1.6

2017 73045 12.4 86.2 0.0 1.1

Diabetul zaharat a devenit o problemă de sănătate de importanţă majoră pentru individ,

sistemul sanitar şi societate.

CNSISP

17

Graficul nr.12

Tabelul nr.20

- cifre absolute –

Judeţul Cazuri noi DZ - toate formele clinice(în cabinetul de nutriţie)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Romania 84591 95758 72205 72370 64710 63739 67409 68807 73740 77339 73045

Alba 1444 1398 915 925 864 1096 850 135 641 556 534

Arad 1849 1711 1206 1220 2770 1871 1967 1808 1648 1280 1202

Arges 2629 3268 2163 2334 2347 2288 2357 2054 2428 2598 2871

Bacau 2327 2468 1711 1672 1712 1347 1342 1268 1459 1059 1186

Bihor 3309 3517 2586 2483 2389 2453 2326 2489 2642 3451 2891

Bistrita-N 817 1038 650 629 688 450 558 724 1264 634 861

Botosani 1722 2499 1160 1032 1000 1025 894 933 854 971 1280

Brasov 2203 2341 1590 1495 1294 738 386 1521 2107 2300 2943

Braila 614 1437 1024 895 832 711 722 1000 1245 1006 407

Buzau 1930 2203 1354 1209 1182 1293 1258 1326 1638 1907 1804

Caras-S 1769 1871 1233 1319 1160 1439 1765 1433 1474 1532 1639

Calarasi 825 943 700 621 633 606 678 730 746 780 558

Cluj 2237 2649 3359 5297 2530 2249 4582 2281 1595 1599 1436

Constanta 3287 2995 1999 1926 1708 1902 1870 2379 1732 1969 2815

Covasna 575 609 449 404 434 884 414 496 906 736 322

Dambovita 1927 1833 1149 1435 1495 2386 1503 1835 1786 2067 2288

Dolj 3566 4273 2822 2843 2845 2189 2704 3086 3030 3296 3502

Galati 1756 1796 1628 5123 1479 1963 1881 2471 1729 1972 1090

Giurgiu 634 443 395 367 243 489 709 340 368 202 399

Gorj 1425 1672 890 1029 1521 1185 738 1201 1169 1395 1434

Harghita 836 1067 613 698 791 706 654 752 1085 814 984

Hunedoara 2663 1411 1950 1566 1860 1728 1620 1818 2594 4019 2691

Ialomita 1518 1284 876 1023 1346 887 918 766 957 819 503

Iasi 3258 2564 2710 2839 2235 2276 2564 2272 2631 2714 2484

Ilfov 638 1587 970 679 753 831 1040 1129 1076 1471 1294

Maramures 1661 2346 1748 1788 1309 1486 1924 1871 1577 1733 1872

Mehedinti 1392 1061 1054 1302 1249 1142 1148 1042 798 635 537

Mures 2939 4655 2505 1401 1360 1587 1939 2915 1853 2066 2353

Neamt 2702 3035 1954 1780 1623 1539 1496 1478 3052 1762 1840

Olt 511 848 952 1210 934 901 814 937 968 858 1023

Prahova 3345 3923 2529 3007 2717 2223 2434 2826 3154 3711 3021

Satu Mare 1817 2134 1201 1213 1193 1106 1027 1173 1415 1120 1128

Salaj 1227 1210 1357 1096 1069 1185 1401 1177 949 921 1009

Sibiu 2087 2162 1591 1773 1556 1413 1598 1774 1743 1976 1659

Suceava 2326 2523 1725 1711 1751 1764 1647 1722 2014 1672 1629

Teleorman 4353 2113 1538 1296 973 1473 1314 1472 1703 1959 1751

Timis 3267 3643 2357 2246 1953 1858 2164 2354 2309 2547 1922

Tulcea 553 907 496 770 419 543 725 576 713 769 890

Vaslui 2358 2502 1482 1297 1093 957 949 1123 1202 1216 1259

Vâlcea 1883 1984 1284 1090 1133 1128 1090 1059 1215 1304 1346

Vrancea 1146 879 675 687 738 726 560 985 901 985 1120

Bucuresti 5266 10956 11655 7640 7529 7716 8879 8076 9370 10958 9268

13.9

11.8

14.9

15.3

19

15.2

14.6

13.6

11.9

11.9

12.4

84.7

86.2

83.5

82.8

79.3

83 84.2

84.1

86.4

86.4

86.2

0.1

0 0 0 0 0 0.0

04

0.0

07

0.2

0.1

01.4 2 1.6

1.9

1.7

1.8

1.2 2.3

1.4

1.6

1.1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Forme clinice de DZ( % din total cazuri noi)-în cabinetul de nutriție

DZ tip 1 DZ tip 2 DZ forma clinică de malnutriţie DZ alte forme clinice

CNSISP

18

Cele mai multe cazuri noi depistate au fost în anul 2008, anul în care a fost făcută

evaluarea stării de sănătate a populației, după care urmează anul 2007, apoi anul 2016.

Tabelul nr.21 -indici la 100000 loc.-

*Indici calculați cu populația rezidentă la 1 iulie 2012-2016

**Indici calculați cu populația rezidentă la 1 iulie 2016

În 2008 a fost înregistrată cea mai mare rată a incidenței prin diabet zaharat, pentru perioada

studiată.

Judeţul Incidenţa prin DZ(cazuri noi) - toate formele clinice(în cabinetul de nutriţie)

2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017**

Romania 392.8 445.3 336.3 337.7 303.0 317.7 337.2 345.5 372.1 392.5 370.7

Alba 384.0 373.9 243.9 248.5 233.0 321.8 251.0 40.1 191.5 167.3 160.7

Arad 404.0 374.2 264.4 268.2 610.0 434.9 458.6 423.1 387.4 302.5 284.1

Arges 408.1 507.6 336.0 365.2 368.7 375.7 389.3 341.0 405.9 437.9 483.9

Bacau 323.3 343.7 237.7 234.0 240.3 220.0 220.5 209.3 242.2 177.0 198.3

Bihor 556.9 592.7 436.8 419.0 403.4 426.2 404.8 434.4 463.1 607.8 509.2

Bistrita-N 258.0 327.7 204.1 198.3 217.1 158.0 196.4 255.3 446.7 224.8 305.2

Botosani 379.2 553.9 255.9 230.8 224.8 250.9 220.8 232.5 215.0 247.2 325.9

Brasov 370.9 392.4 267.8 249.9 216.0 134.1 70.1 276.0 382.4 417.5 534.2

Braila 167.9 396.6 282.6 250.3 234.3 223.8 230.0 322.3 406.9 333.7 135.0

Buzau 394.9 454.5 278.3 251.8 247.7 289.2 283.9 302.2 377.6 445.0 421.0

Caras-S 540.0 575.2 379.4 411.1 364.1 490.7 607.6 498.2 518.3 545.4 583.5

Calarasi 261.7 300.7 222.5 199.1 203.9 198.8 224.0 243.3 251.0 265.1 189.6

Cluj 323.1 382.8 495.5 766.5 366.9 323.3 656.1 325.8 227.5 227.7 204.5

Constanta 457.6 415.8 277.0 266.1 235.8 278.0 273.2 347.9 253.8 289.6 414.0

Covasna 257.4 273.1 200.6 181.6 195.7 422.2 198.2 238.3 437.6 357.7 156.5

Dambovita 361.3 345.3 215.8 270.9 282.6 461.8 292.3 359.0 351.9 410.6 454.5

Dolj 500.7 603.1 400.8 404.9 407.7 333.3 414.3 475.7 470.6 516.3 548.5

Galati 285.8 293.7 266.2 841.3 244.6 368.4 355.2 469.3 331.1 381.3 210.8

Giurgiu 223.7 156.8 140.4 131.0 87.0 173.6 253.0 122.5 133.5 73.6 145.4

Gorj 373.4 441.3 233.7 273.5 405.4 350.0 219.7 360.5 354.7 428.3 440.3

Harghita 256.7 328.2 188.5 214.8 244.2 227.0 210.5 242.7 351.8 265.4 320.8

Hunedoara 563.9 301.3 417.3 339.4 406.2 416.7 394.9 447.9 646.3 1014.5 679.3

Ialomita 522.4 444.7 302.4 356.5 471.1 325.8 339.7 285.4 359.8 310.9 191.0

Iasi 394.9 310.2 331.9 343.8 272.1 294.0 329.4 289.6 334.0 343.8 314.7

Ilfov 216.9 522.0 312.0 211.5 225.1 207.9 252.2 266.0 245.9 325.1 286.0

Maramures 323.8 458.4 340.4 350.3 257.1 312.4 406.5 396.7 335.8 371.1 400.8

Mehedinti 466.0 359.4 357.4 447.3 432.5 434.1 440.9 404.5 313.5 252.8 213.8

Mures 505.2 800.8 431.3 241.5 234.9 288.7 353.5 532.7 339.9 380.9 433.9

Neamt 477.3 537.8 344.7 316.7 289.4 329.8 322.8 320.7 666.9 388.4 405.6

Olt 107.4 180.2 202.3 261.5 203.8 209.0 191.1 222.6 232.9 209.2 249.4

Prahova 407.4 479.8 309.2 369.9 335.8 292.8 322.6 376.8 423.9 503.7 410.0

Satu Mare 496.1 583.8 327.7 333.1 328.6 322.6 300.6 344.4 417.2 331.9 334.2

Salaj 504.6 499.0 556.4 454.7 445.0 532.4 633.6 535.5 434.7 424.9 465.5

Sibiu 493.2 510.4 376.5 416.9 365.2 353.7 399.2 443.2 435.6 494.1 414.8

Suceava 329.5 357.2 243.1 241.5 247.0 278.7 260.6 272.6 319.5 265.9 259.1

Teleorman 1053.8 518.7 379.9 325.6 247.5 392.6 355.3 403.9 475.1 555.6 496.6

Timis 489.9 540.1 353.1 330.4 287.3 269.9 312.7 338.9 331.7 365.2 275.6

Tulcea 220.6 364.2 199.5 313.1 171.6 257.2 346.5 278.0 348.3 380.6 440.5

Vaslui 517.6 552.9 325.2 288.5 244.1 243.9 243.2 288.0 309.5 315.2 326.3

Vâlcea 457.5 485.2 312.7 268.1 279.8 305.8 297.3 290.5 335.9 363.9 375.6

Vrancea 291.9 224.5 172.2 176.3 189.7 214.5 166.4 294.2 270.9 298.8 339.7

Bucuresti 272.6 563.6 607.5 393.4 392.3 410.2 474.7 434.3 506.8 597.0 504.9 CNSISP

19

Graficul nr.13

În anul 2017 valoarea medie pentru România a incidenței DZ a fost de 370,7%ooo loc., cele

mai multe cazuri sunt în Hunedoara(679,3%ooo loc.), valori mari sunt și în Caraș-Severin,

Dolj, Brașov, Bihor. Incidență scăzută este înregistrată în : Brăila(135,0%ooo loc.), Giurgiu,

Covasna, Alba, Călărași.

Graficul nr. 14

În anul 2016 valoarea medie pentru România a incidenței DZ a fost de 392,5%ooo loc., cele

mai multe cazuri sunt în Hunedoara(1014,5%ooo loc.), valori mari sunt și în Bihor,

M.București, Teleorman. Incidență scăzută este înregistrată în : Giurgiu(73,6%ooo loc.), Alba,

Bacău, Olt.

37

0.7

67

9.3

58

3.5

54

8.5

53

4.2

50

9.2

50

4.9

49

6.6

48

3.9

46

5.5

45

4.5

44

0.5

44

0.3

43

3.9

42

1.0

41

4.8

41

4.0

41

0.0

40

5.6

40

0.8

37

5.6

33

9.7

33

4.2

32

6.3

32

5.9

32

0.8

31

4.7

30

5.2

28

6.0

28

4.1

27

5.6

25

9.1

24

9.4

21

3.8

21

0.8

20

4.5

19

8.3

19

1.0

18

9.6

16

0.7

15

6.5

14

5.4

13

5.0

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

Rom

an

ia

Hu

ned

oara

Caras-

S

Dolj

Braso

v

Bih

or

Bu

cures

ti

Tele

orm

an

Arges

Sala

j

Dam

bov

ita

Tu

lcea

Gorj

Mu

res

Bu

zau

Sib

iu

Con

stan

ta

Pra

hova

Neam

t

Maram

ure

s

Vâlc

ea

Vran

cea

Satu

Ma

re

Vasl

ui

Bo

tosa

ni

Hargh

ita

Iasi

Bis

trit

a-N

Ilfo

v

Arad

Tim

is

Su

cea

va

Olt

Meh

edin

ti

Gala

ti

Clu

j

Ba

cau

Ialo

mit

a

Cala

rasi

Alb

a

Cov

asn

a

Giu

rgiu

Brail

a

Incidența DZ-toate formele clinice 2017(în cabinetul de nutriție)3

92

.5

10

14

.5

60

7.8

59

7.0

55

5.6

54

5.4

51

6.3

50

3.7

49

4.1

44

5.0

43

7.9

42

8.3

42

4.9

41

7.5

41

0.6

38

8.4

38

1.3

38

0.9

38

0.6

37

1.1

36

5.2

36

3.9

35

7.7

34

3.8

33

3.7

33

1.9

32

5.1

31

5.2

31

0.9

30

2.5

29

8.8

28

9.6

26

5.9

26

5.4

26

5.1

25

2.8

24

7.2

22

7.7

22

4.8

20

9.2

17

7.0

16

7.3

73

.6

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

Rom

an

ia

Hu

ned

oara

Bih

or

Bu

cures

ti

Tele

orm

an

Caras-

S

Dolj

Pra

hova

Sib

iu

Bu

zau

Arges

Gorj

Sala

j

Braso

v

Dam

bov

ita

Neam

t

Gala

ti

Mu

res

Tu

lcea

Maram

ure

s

Tim

is

Vâlc

ea

Cov

asn

a

Iasi

Brail

a

Satu

Ma

re

Ilfo

v

Vasl

ui

Ialo

mit

a

Arad

Vran

cea

Con

stan

ta

Su

cea

va

Hargh

ita

Cala

rasi

Meh

edin

ti

Bo

tosa

ni

Clu

j

Bis

trit

a-N Olt

Ba

cau

Alb

a

Giu

rgiu

Incidența DZ-toate formele clinice 2016(în cabinetul de nutriție)

CNSISP

20

Tabelul nr.22

- cifre absolute –

Regiuni Diabet zaharat- cazuri noi (în cabinetul de nutriţie)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total 84591 95758 72205 72370 64710 63739 67409 68807 73740 77339 73045

N-E 14693 15591 10742 10331 9414 8908 8892 8796 11212 9394 9678

S-E 9286 10217 7176 10610 6358 7138 7016 8737 7958 8608 8126

S 15231 13807 9350 10083 9754 10352 9913 10023 11142 12136 11391

S-V 8777 9838 7002 7474 7682 6545 6494 7325 7180 7488 7842

V 9548 8636 6746 6351 7743 6896 7516 7413 8025 9378 7454

N-V 11068 12894 10901 12506 9178 8929 11818 9715 9442 9458 9197

C 10084 12232 7663 6696 6299 6424 5841 7593 8335 8448 8795

B-Ilfov 5904 12543 12625 8319 8282 8547 9919 9205 10446 12429 10562

Tabelul nr.23

-indici la 100000 loc.-

Regiuni Incidenţa prin DZ - în cabinetul de nutriţie

2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017**

Total 392.76 445.29 336.31 337.68 303.03 317.7 337.2 345.5 372.1 392.5 370.7

N-E 394.27 419.21 288.61 278.64 254.72 271.0 271.3 268.7 343.6 289.2 297.9

S-E 328.08 362.36 254.20 378.09 227.53 282.0 278.8 349.3 320.7 350.1 330.5

S 461.43 420.37 284.65 309.41 300.75 331.9 320.1 326.0 365.7 402.2 377.4

S-V 384.98 434.87 309.67 333.86 345.24 318.0 318.1 361.7 358.1 377.5 395.3

V 496.14 448.54 352.10 331.31 405.29 377.5 412.6 408.3 444.0 521.8 414.6

N-V 406.08 473.68 401.89 460.38 338.54 343.8 455.7 375.3 365.7 367.6 357.4

C 399.54 484.72 303.90 265.35 249.91 272.2 247.7 322.6 355.2 361.4 376.2

B-Ilfov 265.42 557.96 566.31 367.57 367.46 374.7 434.5 403.0 456.9 543.3 461.6

*Indici calculați cu populația rezidentă la 1 iulie 2012-2016

**Indici calculați cu populația rezidentă la 1 iulie 2016

Rata cea mai mare a incidenței prin diabet zaharat este în 2008. Rate mari se

înregistrează în 2007 și 2016.

Tabelul nr.24

- cifre absolute –

Macroregiuni Diabet zaharat- cazuri noi - în cabinetul de nutriţie

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total 84591 95758 72205 72370 64710 63739 67409 68807 73740 77339 73045

Macroregiunea 1 21152 25126 18564 19202 15477 15353 17659 17308 17777 17906 17992

Macroregiunea 2 23979 25808 17918 20941 15772 16046 15908 17533 19170 18002 17804

Macroregiunea 3 21135 26350 21975 18402 18036 18899 19832 19228 21588 24565 21953

Macroregiunea 4 18325 18474 13748 13825 15425 13441 14010 14738 15205 16866 15296

Tabelul nr.25

-indici la 100000 loc.-

Macroregiuni Incidenţa prin DZ - în cabinetul de nutriţie

2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017**

Total 392.8 445.3 336.3 337.7 303.0 317.7 337.2 345.5 372.1 392.5 370.7

Macroregiunea 1 402.9 478.9 354.7 366.5 295.8 309.7 356.7 350.2 360.7 364.6 366.3

Macroregiunea 2 365.7 394.7 273.8 321.5 243.0 275.8 274.5 303.6 333.7 315.5 311.9

Macroregiunea 3 382.4 476.3 398.5 333.3 328.1 350.0 368.6 358.9 404.8 463.0 413.7

Macroregiunea 4 435.9 441.2 329.1 332.7 372.9 346.0 362.7 383.8 398.8 446.1 404.5

*Indici calculați cu populația rezidentă la 1 iulie 2012-2016

**Indici calculați cu populația rezidentă la 1 iulie 2016

CNSISP

21

Graficul nr.14

Cele mai multe cazuri noi luate în evidenţă în cabinetul de nutriţie sunt în anul 2008,

anul în care a fost făcută evaluarea stării de sănătate a populaţiei în cabinetul medicului de

familie şi mulţi pacienţi descoperiţi cu modificări ale glicemiei au fost trimişi la medicul

nutriţionist, pentru evaluarea stării de sănătate.

Comparând cazurile de diabet zaharat cu anul anterior pentru anii studiaţi 2007-2017,

se poate spune că cea mai mare creştere a fost în anul 2008 comparativ cu anul 2007, şi anume

cu 13% mai mult în 2008, reprezentând 11167 cazuri noi luate în evidenţă. Comparând anul

2015 cu 2014, se constată o creştere în 2015 cu 4933 cazuri, reprezentând 7,2% mai mult

decât în 2014. Comparând anul 2016 cu 2015, se constată o creştere în 2016 cu 3599 cazuri,

reprezentând 4,9% mai mult decât în 2015, iar 2017 cu 2016, este o scădere cu 4294 cazuri

noi, reprezentând 5,6% mai puțin ca în 2016.

394.3

419.2

288.6

278.6

254.7

271.0

271.3

268.7

343.6

289.2

297.9

328.1

362.4

254.2

378.1

227.5

282.0

278.8

349.3

320.7

350.1

330.5

461.4

420.4

284.7

309.4

300.8

331.9

320.1

326.0

365.7

402.2

377.4

385.0

434.9

309.7

333.9

345.2

318.0

318.1

361.7

358.1

377.5

395.3

496.1

448.5

352.1

331.3

405.3

377.5

412.6

408.3

444.0

521.8

414.6

406.1

473.7

401.9

460.4

338.5

343.8

455.7

375.3

365.7

367.6

357.4

399.5

484.7

303.9

265.4

249.9

272.2

247.7

322.6

355.2

361.4

376.2

265.4

558.0

566.3

367.6

367.5

374.7

434.5

403.0

456.9

543.3

461.6

0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

2013*

2014*

2015*

2016*

2017*

DZ-incidența-regiuni(în cabinetul de nutriție)

B-Ilfov C N-V V S-V S S-E N-E

CNSISP

22

În 2009 scad cazurile noi înregistrate cu 25%, ajungând la 23553 cazuri noi luate în

evidenţă. În 2011 comparativ cu 2010, a fost o scădere de 11% mai puţin în 2011,

reprezentând 7660 cazuri.

Comparând cazurilor de diabet zaharat din fiecare an al perioadei studiate 2007-2017,

cu anul 2007 care reprezintă primul an al studiului, singurul an în care se înregistrează creştere

a fost 2008, cu 13%, pentru ceilalţi ani a fost o scădere a cazurilor noi înregistrate. Cea mai

mare scădere este în 2011, şi anume 24% mai puţin ca în 2007. Comparând anul 2017 cu

2007, se constată o scădere în 2017 cu 11546 cazuri, reprezentând 13,6% cazuri mai puţin ca

în 2007. Tabelul nr.26

- cifre absolute -

Judeţul Copii 0-14 ani -Cazuri noi DZ - toate formele clinice(în cabinetul de nutriţie)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Romania 304 274 255 278 315 289 271 352 409 577 527

Alba 6 6 0 8 5 0 0 0 13 4 8

Arad 9 6 10 5 9 6 16 9 5 4 10

Arges 7 6 14 9 9 7 5 16 11 13 22

Bacau 9 9 9 10 12 8 13 12 15 11 12

Bihor 15 6 8 1 11 7 11 21 19 16 14

Bistrita-N 1 0 8 2 0 3 0 28 8 0 0

Botosani 6 14 9 9 15 3 6 9 4 7 12

Brasov 6 8 11 15 16 8 5 13 10 10 13

Braila 6 5 3 3 9 4 1 5 1 4 2

Buzau 13 3 6 6 10 4 5 5 6 9 12

Caras-S 4 4 5 1 1 3 1 1 6 3 2

Calarasi 2 0 2 0 0 0 0 2 4 6 17

Cluj 8 11 5 10 18 12 11 9 13 20 7

Constanta 5 5 14 9 14 6 13 16 8 52 63

Covasna 8 13 5 2 7 2 9 9 8 2 5

Dambovita 6 10 9 5 17 11 6 17 10 11 5

Dolj 9 11 9 4 9 13 3 4 7 10 13

Galati 1 1 11 49 1 8 8 12 11 10 16

Giurgiu 10 4 1 0 0 0 5 10 0 0 3

Gorj 2 2 2 1 1 5 0 2 5 5 1

Harghita 17 11 9 2 7 4 9 2 3 7 10

Hunedoara 16 11 5 4 20 9 8 4 12 9 3

Ialomita 3 2 0 4 7 9 4 3 6 3 2

Iasi 13 18 8 18 16 15 15 21 20 18 20

Ilfov 2 5 1 2 3 4 2 4 19 5

Maramures 4 4 9 13 6 10 17 7 9 20 6

Mehedinti 4 5 1 4 7 4 4 5 1 5 4

Mures 6 5 6 12 2 19 0 0 1 2 0

Neamt 10 7 7 9 6 11 3 10 9 47 24

Olt 3 0 0 3 0 4 2 1 1 1 1

Prahova 8 7 7 12 11 14 8 10 16 13 8

Satu Mare 11 11 5 6 8 4 9 1 4 3 2

Salaj 11 9 3 10 10 0 1 9 3 1 2

Sibiu 2 2 0 5 0 3 1 2 12 9 11

Suceava 10 4 13 17 16 2 14 17 23 14

Teleorman 15 3 3 2 2 2 7 1 8 10 5

Timis 1 10 15 3 2 16 5 10 18 8

Tulcea 0 2 3 3 1 2 6 2 4 2 3

Vaslui 6 5 0 3 4 8 4 10 10 3 5

Vâlcea 3 1 3 4 4 6 2 4 6 6 4

Vrancea 7 10 6 3 6 10 6 12 11 8 23

Bucuresti 19 18 10 12 12 24 25 27 78 153 130

CNSISP

23

Graficul nr.15

Tabelul și graficul de mai sus arată evoluția cazurilor de diabet zaharat la copii 0-14 ani.

Se constată o scădere a numărului de copii cu diabet zaharat în 2017 comparativ cu anul 2016,

în anul 2016 raportându-se cele mai multe cazuri noi de diabet zaharat la copii în perioada

studiată 2007-2017.

II. CAZURI CU DIABET ZAHARAT EXTERNATE DIN SPITAL

Conform tabelelor 27-29 cei mai mulţi bolnavi cu diabet zaharat externaţi din spital au

fost în anul 2009. Din bolnavii externaţi cei mai mulţi au fost cu diabet zaharat tip II. Atât pe

total, cât şi pentru toate formele clinice de bolnavi cu diabet zaharat, cele mai frecvente cazuri

au fost de bolnavi cu complicaţii cronice.

Tabelul nr.27

BOLNAVI CU DIABET ZAHARAT EXTERNAŢI DIN SPITAL 2009-2017

Diabet zaharat(E10-

E14). din care:

An

2009

An

2010

An

2011

An

2012

An

2013

An

2014

An

2015

An

2016

An

2017

71511 67635 61611 58612 60692 59547 59667 56027 60983

Bolnavi cu complicaţii ac. 7231 6850 6339 5775 5013 4406 4323 4410 4258

Bolnavi cu complicaţii cr. 55840 53715 49211 47016 50185 51189 52466 48813 53699

Bolnavi fără complicaţii 8440 7070 6061 5821 5494 3952 2878 2804 3026

Diabet zaharat

tip I (E10). Din care: 25424 24107 22387 20732 21094 19261 18502 14602 17301

Bolnavi cu complicaţii ac. 3654 3441 3438 2839 2398 1873 1867 1797 1886

Bolnavi cu complicaţii cr. 18870 17912 16488 15461 16551 15663 15548 11862 14145

Bolnavi fără complicaţii 2900 2754 2461 2432 2145 1725 1087 943 1270

Diabet zaharat tip

II(E11). Din care: 45568 42989 38791 37434 39137 39868 40733 40959 43237

Bolnavi cu complicaţii ac. 3496 3319 2830 2869 2555 2466 2399 2557 2334

Bolnavi cu complicaţii cr. 36619 35449 32451 31239 33318 35228 36603 36597 39182

Bolnavi fără complicaţii 5453 4221 3510 3326 3264 2174 1731 1805 1721

Diabet zaharat-alte forme

specificate(E13). Din care: 261 269 207 223 227 235 231 245 218

Bolnavi cu complicaţii ac. 36 37 29 26 32 41 31 31 26

Bolnavi cu complicaţii cr. 181 175 144 160 162 164 166 189 176

Bolnavi fără complicaţii 44 57 34 37 33 30 34 25 16

Diabet zaharat-

nespecificat(E14).

Din care: 258 179 226 223 234 183 201 221 227

Bolnavi cu complicaţii ac. 45 53 42 41 28 26 26 25 12

Bolnavi cu complicaţii cr. 170 179 128 156 154 134 149 165 196

Bolnavi fără complicaţii 43 38 56 26 52 23 26 31 19

304274 255 278

315289 271

352409

577527

0

100

200

300

400

500

600

700

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Copii 0-14 ani cu DZ(în cabinetul de nutriție)

CNSISP

24

Cele mai frecvente externări din spitale sunt pentru bolnavii cu afecţiuni cronice, după

care urmează bolnavii externaţi cu afecţiuni acute şi bolnavii fără complicaţii.

În tabelele următoare sunt reflectate cazurile de bolnavi externaţi pe total şi pe fiecare

tip de diabet, de asemenea ponderile pentru bolnavii externaţi cu complicaţii acute, cronice şi

fără complicaţii, pe fiecare formă clinică de diabet.

Tabelul nr.28

BOLNAVI CU DIABET ZAHARAT EXTERNAŢI DIN SPITAL 2009-2017(cu sau fără complicații)

Diabet zaharat(E10-E14).

din care:

An

2009

An

2010

An

2011

An

2012

An

2013

An

2014

An

2015

An

2016

An

2017

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Bolnavi cu complicaţii ac. 10.1 10.1 10.3 9.9 8.3 7.4 7. 2 7.9 7.0

Bolnavi cu complicaţii cr. 78.1 79.4 79.9 80.2 82.7 86.0 87.9 87.1 88.0

Bolnavi fără complicaţii 11.8 10.5 9.8 9.9 9.1 6.6 4.8 5.0 5.0

Diabet zaharat

tip I (E10). Din care: 35.6 35.6 36.3 35.4 34.8 32.3 31.0 26.1 28.4

Bolnavi cu complicaţii ac. 14.4 14.3 15.4 13.7 11.4 9.7 10.1 12.3 10.9

Bolnavi cu complicaţii cr. 74.2 74.3 73.6 74.6 78.5 81.3 84.0 81.2 81.8

Bolnavi fără complicaţii 11.4 11.4 11.0 11.7 10.2 9.0 5.9 6.5 7.3

Diabet zaharat tip II(E11).

Din care: 63.7 63.6 63.0 63.9 64.5 67.0 68.3 73.1 70.9

Bolnavi cu complicaţii ac. 7.7 7.7 7.3 7.7 6.5 6.2 5.9 6.2 5.4

Bolnavi cu complicaţii cr. 80.4 82.5 83.7 83.5 85.1 88.4 89.9 89.4 90.6

Bolnavi fără complicaţii 12.0 9.8 9.0 8.9 8.3 5.5 4.2 4.4 4.0

Diabet zaharat-alte forme

specificate(E13). Din care: 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Bolnavi cu complicaţii ac. 13.8 13.8 14.0 11.7 14.1 17.4 13.4 12.7 11.9

Bolnavi cu complicaţii cr. 69.3 65.1 69.6 71.7 71.4 69.8 71.9 77.1 80.7

Bolnavi fără complicaţii 16.9 21.2 16.4 16.6 14.5 12.8 14.7 10.2 7.3

Diabet zaharat-

nespecificat(E14).

Din care: 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4

Bolnavi cu complicaţii ac. 17.4 29.6 18.6 18.4 12.0 14.2 12.9 11.3 5.3

Bolnavi cu complicaţii cr. 65.9 49.2 56.6 70.0 65.8 73.2 74.1 74.7 86.3

Bolnavi fără complicaţii 16.7 21.2 24.8 11.7 22.2 12.6 12.9 14.0 8.4

Tabelul nr.16

10

.1

10

.1

10

.3

9.9

8.3

7.4

0.0

7.9

7.0

78

.1

79

.4

79

.9

80

.2

82

.7

86

.0

87

.9

87

.1

88

.0

11

.8

10

.5

9.8

9.9

9.1

6.6

4.8

5.0

5.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% bolnavi DZ externați din spital, cu/ fără complicații

Bolnavi cu complicaţii ac. Bolnavi cu complicaţii cr. Bolnavi fără complicaţii

CNSISP

25

Tabelul nr.17

Tabelul nr.29

BOLNAVI CU DIABET ZAHARAT EXTERNAŢI DIN SPITAL 2009-2017, CU COMPLICAŢII CRONICE

Diabet zaharat(E10-E14). cu

complicaţii cronice. Din care:

An

2009

An

2010

An

2011

An

2012

An

2013

An

2014

An

2015

An

2016

An

2017

55840 53715 49211 47016 50185 51189 52466 48813 53699

DZ cu complicaţii renale 1703 1347 920 684 616 563 511 408 328

DZ cu complicaţii oculare 2241 1843 1217 1186 1007 812 632 535 510

DZ cu complicaţii neurologice 16836 15885 13071 11671 11941 13289 12113 10496 10626

DZ cu complicaţii circulatorii 4335 4220 3979 4147 4089 4234 4261 4216 4619

DZ cu alte complicaţii specifice 14150 14390 15566 14674 17413 18004 17278 18764 21804

DZ cu complicaţii multiple 14158 13779 12338 13234 13532 12787 16151 12910 14485

DZ cu complicaţii nespecificate 2417 2251 2120 1420 1587 1500 1520 1484 1327

Diabet zaharat tip I (E10). Din

care: 18870 17912 16488 15461 16551 15663 15548 11862 14145

DZ tip 1 cu complicaţii renale 491 321 196 171 153 142 74 62 44

DZ tip 1 cu complicaţii oculare 646 480 260 283 273 191 136 94 82

DZ tip 1 cu complicaţii neurologice 5118 4930 4362 4171 4121 3557 2598 2170 2300

DZ tip 1 cu complicaţii circulatorii 1536 1301 1034 1047 878 825 892 657 561

DZ tip 1 cu alte complicaţii

specifice 5016 4858 4965 4497 5741 5480 5529 5620 6792

DZ tip 1 cu complicaţii multiple 5576 5415 5049 5062 5143 5245 6102 3059 4235

DZ tip 1 cu complicaţii

nespecificate 487 607 622 230 242 223 217 200 131

Diabet zaharat tip II(E11). Din

care: 36619 35449 32451 31239 33318 35228 36603 36597 39182

DZ tip 2 cu complicaţii renale 1134 982 695 499 447 412 429 341 278

DZ tip 2 cu complicaţii oculare 1559 1331 948 897 724 614 483 429 421

DZ tip 2 cu complicaţii neurologice 11671 10913 8678 7458 7774 9675 9466 8283 8289

DZ tip 2 cu complicaţii circulatorii 2746 2839 2868 3006 3138 3345 3297 3482 3972

DZ tip 2 cu alte complicaţii

specifice 9074 9466 10546 10089 11578 12432 11675 13050 14894

DZ tip 2 cu complicaţii multiple 8524 8309 7232 8112 8328 7481 9965 9751 10146

DZ tip 2 cu complicaţii

nespecificate 1911 1609 1484 1178 1329 1269 1288 1261 1182

Diabet zaharat-alte forme

specificate(E13). Din care: 181 175 144 160 162 164 166 189 176

DZ alte forme specificate. cu

complicaţii renale 16 4 5 3 8 2 3 3 3

DZ alte forme specificate. cu 23 26 7 2 5 1 3 8 7

35

.6

35

.6

36

.3

35

.4

34

.8

32

.3

31

26

.1

28

.4

63

.7

63

.6

63 63

.9

64

.5

67 68

.3 73

.1

70

.9

0.4

0.4

0.3

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.3

0.4

0.4

0.4

0.3

0.3

0.4

0.4

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% bolnavi externați din spital cu DZ - forme clinice -

DZ tip I(E 10) DZ tip II(E 11) DZ- alte forme specifice(E 13) DZ-nespecificat(E 14)

CNSISP

26

complicaţii oculare

DZ alte forme specificate. cu

complicaţii neurologice 25 23 15 19 29 26 36 33 33

DZ alte forme specificate. cu

complicaţii circulatorii 33 38 37 37 29 32 33 34 41

DZ alte forme specificate. cu alte

complicaţii specifice 52 49 43 62 64 66 52 63 60

DZ alte forme specificate. cu

complicaţii multiple 23 17 29 29 16 33 30 31 22

DZ alte forme specificate. cu

complicaţii nespecificate 9 18 8 8 11 4 9 17 10

Diabet zaharat- nespecificat(E14).

Din care: 170 179 128 156 154 134 149 165 196

DZ nespecificat. cu complicaţii

renale 62 40 24 11 8 7 5 2 3

DZ nespecificat. cu complicaţii

oculare 13 6 2 4 5 6 10 4 0

DZ nespecificat. cu complicaţii

neurologice 22 19 16 23 17 31 13 10 4

DZ nespecificat. cu complicaţii

circulatorii 20 42 40 57 44 32 39 43 45

DZ nespecificat. cu alte complicaţii

specifice 8 17 12 26 30 26 22 31 58

DZ nespecificat. cu complicaţii

multiple 35 38 28 31 45 28 54 69 82

DZ nespecificat. cu complicaţii

nespecificate 10 17 6 4 5 4 6 6 4

Complicaţiile cronice ale diabetului zaharat pot determina degradarea semnificativă a

calităţii vieţii bolnavilor cu diabet zaharat. În 2016 se constată o scădere semnificativă a

internărilor pentru cazurile de complicații cronice ale diabetului zaharat, pentru care au fost

spitalizați.

Tabelele nr. 29-30 evidențiază complicaţiile cronice pe total cazuri externate cu diabet

zaharat, şi pe fiecare formă clinică de diabet zaharat.

Numărul cazurilor şi ponderile din total cazuri externate din spital precum şi din fiecare tip de

diabet zaharat variază pe categorii, însă cele mai frecvente complicaţii sunt cele neurologice, ,

cele multiple și alte complicații specifice. Graficul nr.18

3.0

2.5

1.9

1.5

1.5

1.1

1.0

0.8

0.6

4.0

3.4

2.5

2.5

2.5

1.6

1.2

1.1

0.9

30

.2

29

.6

26

.6

24

.8

24

.8

26

.0

23

.1

21

.5

19

.8

7.8

7.9 8.1 8.8

8.8

8.3

8.1 8.6

8.6

25

.3

26

.8

31

.6

31

.2

31

.2 35

.2

32

.9

38

.4 40

.6

25

.4

25

.7

25

.1 28

.1

28

.1

25

.0

30

.8

26

.4

27

.0

4.3

4.2

4.3

3.0

3.0

2.9

2.9

3.0

2.5

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% bolnavi externați cu DZ - complicații cronice- diferite tipuri

DZ cu complicaţii renale DZ cu complicaţii oculare DZ cu complicaţii neurologice

DZ cu complicaţii circulatorii DZ cu alte complicaţii specifice DZ cu complicaţii multiple

DZ cu complicaţii nespecificate

CNSISP

27

Graficul nr.19

Tabelul nr.30

BOLNAVI CU DIABET ZAHARAT EXTERNAŢI DIN SPITAL 2009-2017, CU COMPLICAŢII CRONICE

Diabet zaharat(E10-E14). cu

complicaţii cronice. din care:

An

2009

An

2010

An

2011

An

2012

An

2013

An

2014

An

2015

An

2016

An

2017

78.1 79.4 79.9 80.2 82.7 86.0 87.9 87.1 88.0

DZ cu complicaţii renale 3.0 2.5 1.9 1.5 1.5 1.1 1.0 0.8 0.6

DZ cu complicaţii oculare 4.0 3.4 2.5 2.5 2.5 1.6 1.2 1.1 0.9

DZ cu complicaţii neurologice 30.2 29.6 26.6 24.8 24.8 26.0 23.1 21.5 19.8

DZ cu complicaţii circulatorii 7.8 7.9 8.1 8.8 8.8 8.3 8.1 8.6 8.6

DZ cu alte complicaţii specifice 25.3 26.8 31.6 31.2 31.2 35.2 32.9 38.4 40.6

DZ cu complicaţii multiple 25.4 25.7 25.1 28.1 28.1 25.0 30.8 26.4 27.0

DZ cu complicaţii nespecificate 4.3 4.2 4.3 3.0 3.0 2.9 2.9 3.0 2.5

Diabet zaharat

tip I (E10). Din care: 33.8 33.3 33.5 32.9 33.0 30.6 29.6 24.3 26.3

DZ tip 1 cu complicaţii renale 2.6 1.8 1.2 1.1 0.9 0.9 0.5 0.5 0.3

DZ tip 1 cu complicaţii oculare 3.4 2.7 1.6 1.8 1.6 1.2 0.9 0.8 0.6

DZ tip 1 cu complicaţii

neurologice 27.1 27.5 26.5 27.0 24.9 22.7 16.7 18.3 16.3

DZ tip 1 cu complicaţii

circulatorii 8.1 7.3 6.3 6.8 5.3 5.3 5.7 5.5 4.0

DZ tip 1 cu alte complicaţii

specifice 26.6 27.1 30.1 29.1 34.7 35.0 35.6 47.4 48.0

DZ tip 1 cu complicaţii multiple 29.5 30.2 30.6 32.7 31.1 33.5 39.2 25.8 29.9

DZ tip 1 cu complicaţii

nespecificate 2.6 3.4 3.8 1.5 1.5 1.4 1.4 1.7 0.9

Diabet zaharat tip II(E11). Din

care: 65.6 66.0 65.9 66.4 66.4 68.8 69.8 75.0 73.0

DZ tip 2 cu complicaţii renale 3.1 2.8 2.1 1.6 1.3 1.2 1.2 0.9 0.7

DZ tip 2 cu complicaţii oculare 4.3 3.8 2.9 2.9 2.2 1.7 1.3 1.2 1.1

DZ tip 2 cu complicaţii

neurologice 31.9 30.8 26.7 23.9 23.3 27.5 25.9 22.6 21.2

DZ tip 2 cu complicaţii

circulatorii 7.5 8.0 8.8 9.6 9.4 9.5 9.0 9.5 10.1

DZ tip 2 cu alte complicaţii

specifice 24.8 26.7 32.5 32.3 34.7 35.3 31.9 35.7 38.0

DZ tip 2 cu complicaţii multiple 2.3 2.3 2.2 2.6 25.0 21.2 27.2 26.6 25.9

DZ tip 2 cu complicaţii

nespecificate 5.2 4.5 4.6 3.8 4.0 3.6 3.5 3.4 3.0

33

.8

33

.3

33

.5

32

.9

33

30

.6

29

.6

24

.3

26

.3

65

.6

66

65

.9

66

.4

66

.4

68

.8

69

.8 75

73

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.4

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.4

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% bolnavi externați cu DZ- complicații cronice, pe forme clinice

DZ tip I(E 10) DZ tip II(E 11) DZ- alte forme specifice(E 13) DZ-nespecificat(E 14)

CNSISP

28

Diabet zaharat-alte forme

specificate(E13). Din care: 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3

DZ alte forme specificate. cu

complicaţii renale 8.8 2.3 3.5 1.9 4.9 1.2 1.8 1.6 1.7

DZ alte forme specificate. cu

complicaţii oculare 12.7 14.9 4.9 1.3 3.1 0.6 1.8 4.2 4.0

DZ alte forme specificate. cu

complicaţii neurologice 13.8 13.1 10.4 11.9 17.9 15.9 21.7 17.5 18.8

DZ alte forme specificate. cu

complicaţii circulatorii 18.2 21.7 25.7 23.1 17.9 19.5 19.9 18.0 23.3

DZ alte forme specificate. cu

alte complicaţii specifice 28.7 28.0 29.9 38.8 39.5 40.2 31.3 33.3 34.1

DZ alte forme specificate. cu

complicaţii multiple 12.7 9.7 20.1 18.1 9.9 20.1 18.1 16.4 12.5

DZ alte forme specificate. cu

complicaţii nespecificate 5.0 10.3 5.6 5.0 6.8 2.4 5.4 9.0 5.7

Diabet zaharat-

nespecificat(E14). Din care: 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4

DZ nespecificat. cu complicaţii

renale 36.5 22.3 18.8 7.1 5.2 5.2 3.4 1,2 1.5

DZ nespecificat. cu complicaţii

oculare 7.6 3.4 1.6 2.6 3.2 4.5 6.7 2.4 0.0

DZ nespecificat. cu complicaţii

neurologice 12.9 10.6 12.5 14.7 11.0 23.1 8.7 6.1 2.0

DZ nespecificat. cu complicaţii

circulatorii 11.8 23.5 31.3 36.5 28.6 23.9 26.2 26.1 23.0

DZ nespecificat. cu alte

complicaţii specifice 4.7 9.5 9.4 16.7 19.5 19.4 14.8 18.8 29.6

DZ nespecificat. cu complicaţii

multiple 20.6 21.2 21.9 19.9 29.2 20.9 36.2 41.8 41.8

DZ nespecificat. cu complicaţii

nespecificate 5.9 9.5 4.7 2.6 3.2 3.0 4.0 3.6 2.0

Tabelul nr.31

BOLNAVI CU DIABET ZAHARAT EXTERNAŢI DIN SPITAL 2009-2017, CU COMPLICAŢII ACUTE

Diabet zaharat(E10-E14). cu

complicaţii acute. din care:

An

2009

An

2010

An

2011

An

2012

An

2013

An

2014

An

2015

An

2016

An

2017

7231 6850 6339 5775 5013 4406 4323 4410 4258

DZ- cu hiperosmolaritate. cu

sau fără comă 1279 1591 1251 1139 1147 1141 1172 1105 1107

DZ- cu acidocetoză. cu sau fără

comă 5260 4918 4783 4463 3762 3162 3055 3199 3051

DZ- cu acidoză. cu sau fără

comă 51 92 78 41 30 40 35 25 37

DZ- cu acidocetoză. cu

acidoză. cu sau fără comă 641 249 227 132 64 63 61 81 63

Diabet zaharat

tip I (E10). Din care: 3654 3441 3438 2839 2398 1873 1867 1797 1886

DZ- tip 1 cu acidocetoză. cu

sau fără comă 3444 3260 3240 2745 2340 1806 1816 1739 1838

DZ- tip 1 cu acidoză. cu sau

fără comă 37 61 59 20 20 23 20 14 14

DZ- tip 1 cu acidocetoză. cu

acidoză, cu sau fără comă 173 120 139 74 38 44 31 44 34

Diabet zaharat tip II(E11).

Din care: 3496 3319 2830 2869 2555 2466 2399 2557 2334

DZ- tip 2 cu hiperosmolaritate.

cu sau fără comă 1235 1533 1224 1115 1129 1119 1158 1094 1103

CNSISP

29

DZ- tip 2 cu acidocetoză. cu

sau fără comă 1788 1635 1508 1683 1398 1315 1201 1422 1184

DZ- tip 2 cu acidoză. cu sau

fără comă 10 28 14 17 9 14 15 10 20

DZ- tip 2 cu acidocetoză. cu

acidoză. cu sau fără comă 463 123 84 54 19 18 25 31 27

Diabet zaharat-alte forme

specificate(E13). Din care: 36 37 29 26 32 41 31 31 26

DZ- alte forme specificate. cu

hiperosmolaritate. cu sau fără

comă

17 20 8 5 7 11 3 3 2

DZ- alte forme specificate. cu

acidocetoză. cu sau fără comă 15 13 19 19 21 28 24 26 22

DZ- alte forme specificate. cu

acidoză. cu sau fără comă 2 1 0 2 0 2 0 0 1

DZ- alte forme specificate. cu

acidocetoză. cu acidoză. cu sau

fără comă

2 3 2 0 4 0 4 2 1

Diabet zaharat-

nespecificat(E14).

Din care: 45 53 42 41 28 26 26 25 12

DZ - nespecificat. cu

hiperosmolaritate. cu sau fără

comă

27 38 19 19 11 11 11 8 2

DZ - nespecificat. cu

acidocetoză. cu sau fără comă 13 10 16 16 13 13 14 12 7

DZ - nespecificat. cu acidoză.

cu sau fără comă 2 2 5 2 1 1 0 1 2

DZ - nespecificat. cu

acidocetoză. cu acidoză. cu sau

fără comă

3 3 2 4 3 1 1 4 1

Tabelul nr.32

% BOLNAVI CU DIABET ZAHARAT EXTERNAŢI DIN SPITAL 2009-2017 CU COMPLICAŢII ACUTE

Diabet zaharat(E10-E14). cu

complicaţii acute. din care:

An

2009

An

2010

An

2011

An

2012

An

2013

An

2014

An

2015

An

2016

An

2017

10.1 10.1 10.3 9.9 8.3 7.4 7.2 7.9 7.0

DZ- cu hiperosmolaritate. cu sau fără

comă 17.7 23.2 19.7 19.7 22.9 25.9 27.1 25.1 26.0

DZ- cu acidocetoză. cu sau fără comă 72.7 71.8 75.5 77.3 75.0 71.8 70.7 72.5 71.7

DZ- cu acidoză. cu sau fără comă 0.7 1.3 1.2 0.7 0.6 0.9 0.8 0.6 0.9

DZ- cu acidocetoză. cu acidoză. cu sau

fără comă 8.9 3.6 3.6 2.3 1.3 1.4 1.4 1.8 1.5

Diabet zaharat

tip I (E10). Din care: 50.5 50.2 54.2 49.2 47.8 42.5 43.2 40.7 44.3

DZ- tip 1 cu acidocetoză. cu sau fără

comă 94.3 94.7 94.2 96.7 97.6 96.4 97.3 96.8 97.5

DZ- tip 1 cu acidoză. cu sau fără comă 1.1 1.1 1.1 1.1 0.8 1.2 1.1 0.8 0.7

DZ- tip 1 cu acidocetoză. cu acidoză.

cu sau fără comă 5.6 5.6 5.6 5.6 1.6 2.3 1.7 2.4 1.8

Diabet zaharat tip II(E11). Din care: 48.3 48.5 44.6 49.7 51.0 56.0 55.5 58.0 54.8

DZ- tip 2 cu hiperosmolaritate. cu sau

fără comă 35.3 46.2 43.3 38.9 44.2 45.4 48.3 42.8 47.3

DZ- tip 2 cu acidocetoză. cu sau fără

comă 51.1 49.3 53.3 58.7 54.7 53.3 50.1 55.6 50.7

DZ- tip 2 cu acidoză. cu sau fără comă 0.3 0.8 0.5 0.6 0.4 0.6 0.6 0.4 0.9

CNSISP

30

DZ- tip 2 cu acidocetoză. cu acidoză.

cu sau fără comă 13.2 3.7 3.0 1.9 0.7 0.7 1.0 1.2 1.2

Diabet zaharat-alte forme

specificate(E13). Din care: 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.9 0.7 0.7 0.6

DZ- alte forme specificate. cu

hiperosmolaritate. cu sau fără comă 47.2 54.1 27.6 19.2 21.9 26.8 9.7 9.7 7.7

DZ- alte forme specificate. cu

acidocetoză. cu sau fără comă 41.7 35.1 65.5 73.1 65.6 68.3 77.4 83.9 84.6

DZ- alte forme specificate. cu

acidoză. cu sau fără comă 5.6 2.7 0.0 7.7 0.0 4.9 0 0.0 3.8

DZ- alte forme specificate. cu

acidocetoză. cu acidoză. cu sau fără

comă

5.6 8.1 6.9 0.0 12.5 0.0 12.9 6.5 3.8

Diabet zaharat- nespecificat(E14).

Din care: 0.6 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.3

DZ - nespecificat. cu hiperosmolaritate.

cu sau fără comă 60.0 71.7 45.2 46.3 39.3 42.3 42.3 32.0 16.7

DZ - nespecificat. cu acidocetoză. cu

sau fără comă 28.9 18.9 38.1 39.0 46.4 50.0 53.8 48.0 58.3

DZ - nespecificat. cu acidoză. cu sau

fără comă 4.4 3.8 11.9 4.9 3.6 3.8 0 4.0 16.7

DZ - nespecificat. cu acidocetoză. cu

acidoză. cu sau fără comă 6.7 5.7 4.8 9.8 10.7 3.8 3.8 16.0 8.3

Graficul nr.20

Graficul nr.21

Diabetul zaharat este o boală deosebit de gravă, care în cazul în care nu este depistată

sau netratată corespunzător, poate duce la complicaţii acute şi cronice deosebit de grave, cu

50

.5

50

.2 54

.2

49

.2

47

.8

42

.5

43

.2

40

.7 44

.348

.3

48

.5

44

.6 49

.7

51 5

6

55

.5

58

54

.8

0.5

0.5

0.5

0.5

0.6

0.9

0.7

0.7

0.6

0.6

0.8

0.7

0.7

0.6

0.6

0.6

0.6

0.3

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% bolnavi externați cu DZ- complicații acute, pe forme clinice

DZ tip I(E 10) DZ tip II(E 11) DZ- alte forme specifice(E 13) DZ-nespecificat(E 14)

17

.7

23

.2

19

.7

19

.7

22

.9

25

.9

27

.1

25

.1

26

72

.7

71

.8

75

.5

77

.3

75

71

.8

70

.7

72

.5

71

.7

0.7

1.3

1.2

0.7

0.6

0.9

0.8

0.6

0.98

.9

3.6

3.6

2.3

1.3

1.4

1.4

1.8

1.5

0

20

40

60

80

100

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% bolnavi externați cu DZ-complicații acute-diferite tipuri

DZ- cu hiperosmolaritate cu sau fără comă DZ- cu acidocetoză cu sau fără comă

DZ- cu acidoză cu sau fără comă DZ- cu acidocetoză cu acidoză. cu sau fără comăCNSISP

31

consecinţe letale. Complicaţiile acute pot fi adesea letale, şi sunt reprezentate de come

hiperglicemice sau hipoglicemice. Conform tabelelor nr. 31-32, cele mai frecvente

complicaţii acute ale diabetului zaharat sunt cele cu acidocetoză cu sau fără comă, şi apar mai

frecvent la bolnavii cu diabet zaharat tip I insulino- dependent.

III. DECESE PRIN DIABET ZAHARAT 2007-2017

Diabetul zaharat este o boală deosebit de gravă care în cazul în care nu este depistată sau

netratată corespunzător, poate duce la deces. Tabelul nr.33

Judeţul Decese prin diabet zaharat- toate formele clinice

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Romania 2289 2206 2274 2450 2223 2294 2219 2241 2508 2680 2561

Alba 52 15 46 37 41 39 36 37 39 44 47

Arad 36 35 38 19 30 23 44 97 104 127 122

Arges 78 96 80 87 83 97 82 108 150 137 186

Bacau 73 55 62 67 43 49 63 45 98 37 64

Bihor 45 38 72 70 21 9 4 4 2 1 3

Bistrita-N 15 18 19 15 7 18 16 15 18 8 6

Botosani 122 129 155 118 121 155 143 125 119 135 137

Brasov 63 87 72 75 75 59 61 58 63 65 76

Braila 39 51 33 42 47 72 68 56 74 61 79

Buzau 71 88 63 62 56 53 54 74 45 61 101

Caras-S 16 21 35 91 50 49 31 31 36 26 45

Calarasi 28 17 15 14 19 18 60 116 126 172 184

Cluj 40 52 63 54 54 29 17 21 13 18 12

Constanta 85 94 97 105 101 103 96 98 91 104 112

Covasna 24 29 22 20 26 24 30 33 27 34 27

Dambovita 77 43 48 108 68 39 39 32 110 278 213

Dolj 58 43 32 39 46 45 39 52 13 23 27

Galati 72 67 91 98 65 70 69 75 87 105 101

Giurgiu 13 29 20 25 27 40 25 21 21 25 26

Gorj 54 52 64 73 56 68 57 57 70 53 50

Harghita 23 27 26 16 16 13 21 26 21 21 12

Hunedoara 111 72 79 81 86 76 31 68 59 70 49

Ialomita 22 27 20 38 30 26 30 19 22 44 25

Iasi 68 57 71 78 80 91 110 98 97 39 63

Ilfov 20 11 21 14 19 25 13 10 23 19 13

Maramures 60 51 56 50 52 59 49 51 53 73 53

Mehedinti 18 19 19 28 25 22 16 26 30 35 3

Mures 160 174 193 215 210 197 197 148 157 130 97

Neamt 53 71 67 81 73 71 85 72 96 74 95

Olt 26 12 8 6 12 7 8 2 15 24 18

Prahova 94 96 125 120 113 128 125 98 118 144 99

Satu Mare 36 26 21 25 11 5 5 6 10 10 10

Salaj 11 15 11 19 15 16 15 17 23 11 18

Sibiu 38 41 32 53 62 60 61 68 69 69 44

Suceava 34 9 19 10 17 31 25 29 20 14 19

Teleorman 29 25 37 25 36 42 44 37 36 50 30

Timis 27 23 45 36 43 57 42 31 66 41 23

Tulcea 23 23 21 30 28 38 26 22 33 44 35

Vaslui 42 40 33 54 24 36 39 26 32 21 19

Vâlcea 23 34 44 53 71 56 58 34 40 49 31

Vrancea 132 137 68 50 39 70 98 89 79 87 98

Bucuresti 178 157 131 149 125 109 87 109 103 97 89

CNSISP

32

Tabelul nr.34

Judeţul Decese prin diabet zaharat- tip I

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Romania 634 623 608 702 596 578 550 508 533 569 506

Alba 6 1 5 5 17 4 4 2 2 3 7

Arad 1 0 1 1 0 1 4 19 12 20 24

Arges 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Bacau 39 26 25 28 20 23 33 26 53 19 36

Bihor 42 33 3 15 2 5 1 1 0 0 0

Bistrita-N 6 7 3 1 3 3 0 2 2 1 1

Botosani 61 65 88 69 64 72 73 64 53 67 55

Brasov 19 26 22 19 18 19 10 10 29 49 65

Braila 5 8 13 27 15 22 16 12 12 7 14

Buzau 11 20 14 15 16 12 16 17 10 7 26

Caras-S 9 11 17 25 10 14 8 3 9 6 7

Calarasi 9 7 0 0 1 0 0 4 1 0 0

Cluj 9 12 6 15 10 8 3 6 5 9 2

Constanta 1 1 7 17 17 14 9 18 25 37 28

Covasna 15 11 6 6 6 6 7 12 10 9 9

Dambovita 17 15 29 24 22 12 11 4 28 41 30

Dolj 12 13 14 14 15 10 15 11 4 7 8

Galati 9 8 2 2 8 6 2 9 4 12 7

Giurgiu 11 26 19 20 23 26 24 10 4 8 1

Gorj 7 11 8 12 11 10 10 7 12 9 5

Harghita 5 8 7 3 5 3 4 10 6 8 0

Hunedoara 21 9 14 15 13 6 1 6 6 8 0

Ialomita 3 10 6 11 8 3 4 5 3 13 3

Iasi 35 41 50 56 53 61 76 54 46 10 13

Ilfov 6 2 8 7 7 4 4 3 1 10 2

Maramures 18 17 22 19 13 18 6 10 12 21 16

Mehedinti 5 7 4 5 5 9 7 8 7 10 1

Mures 68 77 49 81 97 70 59 54 44 44 31

Neamt 22 31 29 40 14 19 17 16 16 9 18

Olt 6 3 1 0 0 0 2 0 7 6 8

Prahova 14 7 19 25 14 17 8 4 1 8 3

Satu Mare 3 7 6 9 1 1 4 3 4 5 2

Salaj 7 4 4 8 6 7 3 5 6 4 2

Sibiu 18 1 1 13 10 14 14 14 11 14 5

Suceava 24 7 10 3 10 12 10 15 7 5 4

Teleorman 1 8 9 6 5 8 8 3 9 14 11

Timis 8 1 17 10 10 9 8 7 6 3 2

Tulcea 8 5 6 9 9 8 10 11 13 15 15

Vaslui 22 15 16 26 4 13 17 10 12 7 8

Vâlcea 2 8 10 19 18 11 10 7 12 13 5

Vrancea 25 33 19 7 3 5 15 15 11 17 21

Bucuresti 24 21 19 14 13 13 17 11 18 14 11

Decese prin diabet zaharat tip I au fost mai puține în 2017 decât în ceilalți ani. Cele mai multe

decese prin diabet zaharat tip I în perioada 2007-2017 au fost în anul 2010, apoi 2007.

CNSISP

33

Decese prin diabet zaharat tip II au fost mai puține în 2017 decât în 2016. Cele mai multe

decese prin diabet zaharat tip I în perioada 2007-2017 au fost în anul 2016, apoi 2015.

Tabelul nr.35

Judeţul Decese prin diabet zaharat- tip II

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Romania 1117 1057 1162 1220 1181 1276 1198 1172 1289 1329 1226

Alba 32 7 29 26 20 35 31 34 33 37 35

Arad 33 28 34 18 30 22 34 56 75 80 73

Arges 3 2 0 6 1 1 1 2 0 1 1

Bacau 32 29 36 39 22 26 30 18 44 18 28

Bihor 1 4 42 45 13 3 2 2 2 0 1

Bistrita-N 7 6 2 1 1 2 3 0 0 1 0

Botosani 58 63 67 49 57 83 69 61 65 68 82

Brasov 31 36 33 42 40 27 37 42 32 14 9

Braila 17 29 14 6 20 37 39 37 49 48 52

Buzau 43 39 42 31 40 41 37 56 35 53 73

Caras-S 1 8 15 50 36 29 20 23 22 17 33

Calarasi 17 3 5 2 2 3 3 2 2 2 0

Cluj 28 38 51 33 37 20 12 14 6 6 7

Constanta 64 81 88 87 84 89 85 79 66 66 84

Covasna 9 9 11 9 16 14 17 18 15 19 15

Dambovita 37 21 15 58 35 14 15 20 51 144 115

Dolj 41 27 14 21 24 28 21 28 6 9 15

Galati 31 37 46 44 10 34 33 21 30 28 32

Giurgiu 0 1 1 3 2 12 0 9 14 14 18

Gorj 28 15 22 34 28 33 25 31 34 26 28

Harghita 8 16 18 10 8 8 15 14 15 12 11

Hunedoara 54 40 50 45 49 52 23 50 42 49 38

Ialomita 11 11 7 18 13 12 16 10 9 24 17

Iasi 31 15 18 18 25 28 30 42 28 1 0

Ilfov 6 6 6 5 7 17 4 1 17 5 9

Maramures 27 23 27 22 24 27 33 29 28 41 29

Mehedinti 11 10 11 16 15 10 6 17 18 23 2

Mures 51 51 83 79 63 74 90 62 76 54 41

Neamt 19 23 29 27 53 43 54 38 63 48 51

Olt 5 1 0 1 0 3 0 1 5 16 8

Prahova 48 61 94 83 85 97 85 63 78 90 61

Satu Mare 25 15 10 11 8 3 0 3 4 5 4

Salaj 4 8 3 7 5 5 7 7 10 6 9

Sibiu 19 35 30 32 42 40 41 49 49 51 33

Suceava 10 2 6 6 4 10 8 10 10 6 9

Teleorman 27 13 21 16 30 34 36 34 26 36 17

Timis 11 13 16 20 32 48 33 24 59 38 21

Tulcea 5 7 4 18 16 16 8 7 15 20 12

Vaslui 16 18 11 26 18 21 19 13 18 11 9

Vâlcea 18 16 31 28 51 42 44 23 24 32 24

Vrancea 107 104 49 43 36 65 83 73 68 69 76

Bucuresti 91 86 71 85 79 68 49 49 46 41 44

Decese prin diabet zaharat forma clinică de malnutriție au fost puține: 2007(2 decese), 2009(5

decese), 2011(1 deces), 2012(2 decese), 2014(1 deces), în 2015(3 decese) și în 2017 -3 decese. Decese prin diabet zaharat alte forme clinice au fost puține: 2007(11 decese), în 2009(2

decese) și în 2014(1 deces). În 2017 au fost 4 decese la această formă clinică.

CNSISP

34

Tabelul nr.36

Judeţul Decese prin diabet zaharat- forma clinică fără precizare

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Romania 525 526 497 526 445 438 471 559 683 781 822

Alba 14 7 12 6 4 0 1 1 3 4 5

Arad 2 7 3 0 0 0 6 21 17 27 25

Arges 75 94 80 80 82 95 81 106 150 136 181

Bacau 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0

Bihor 2 1 27 10 6 1 1 1 0 1 2

Bistrita-N 2 5 14 13 3 13 13 13 16 6 5

Botosani 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0

Brasov 13 25 17 14 17 13 14 6 2 2 2

Braila 16 14 6 9 12 13 13 7 13 6 13

Buzau 17 29 7 16 0 0 1 1 0 1 1

Caras-S 6 2 3 16 4 6 3 5 5 3 5

Calarasi 2 7 10 12 16 15 57 110 123 170 184

Cluj 3 2 5 5 6 1 2 1 1 3 2

Constanta 11 12 1 1 0 0 2 1 0 1 0

Covasna 0 9 5 5 4 4 6 3 2 6 3

Dambovita 23 7 4 26 11 13 13 8 31 93 68

Dolj 5 3 4 4 7 7 3 13 3 7 4

Galati 31 22 39 52 47 30 34 45 53 65 62

Giurgiu 2 2 0 2 2 2 1 2 3 3 7

Gorj 19 26 34 27 17 25 22 19 24 18 17

Harghita 10 3 1 3 3 2 2 2 0 1 1

Hunedoara 36 23 15 21 24 18 7 12 11 12 11

Ialomita 8 6 7 9 9 11 10 4 10 7 5

Iasi 2 1 3 4 2 2 4 2 23 28 50

Ilfov 8 3 7 2 5 4 5 6 5 4 2

Maramures 15 11 7 9 15 14 10 12 13 11 8

Mehedinti 2 2 4 7 5 3 3 1 5 2 0

Mures 41 46 61 55 50 53 48 32 37 32 25

Neamt 12 17 9 14 6 8 14 17 16 17 25

Olt 15 8 7 5 12 4 6 1 3 2 2

Prahova 32 28 12 12 14 14 32 31 39 46 35

Satu Mare 7 4 5 5 2 1 1 0 2 0 4

Salaj 0 3 4 4 4 4 5 5 7 1 7

Sibiu 1 5 1 8 10 6 6 5 9 4 6

Suceava 0 0 3 1 3 9 7 4 3 3 6

Teleorman 1 4 7 3 1 0 0 0 1 0 2

Timis 8 9 12 5 1 0 1 0 1 0 0

Tulcea 10 11 11 3 3 14 8 4 5 9 8

Vaslui 4 7 5 2 2 2 3 3 2 3 2

Vâlcea 3 10 3 6 2 3 4 4 4 4 2

Vrancea 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

Bucuresti 62 50 41 50 33 28 21 49 39 42 34

CNSISP

35

Tabelul nr.37

Judeţul Decese prin diabet zaharat- gen feminin

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Romania 1256 1191 1206 1355 1199 1243 1149 1198 1326 1441 1401

Alba 23 8 21 20 30 26 25 19 21 23 24

Arad 21 22 24 10 23 12 23 58 53 79 69

Arges 38 55 50 48 41 51 47 54 78 72 102

Bacau 41 30 37 32 26 25 33 16 56 24 36

Bihor 34 24 38 44 12 6 2 2 2 1 3

Bistrita-N 6 9 14 7 5 9 8 11 9 2 1

Botosani 77 76 84 75 69 96 87 75 68 83 84

Brasov 36 46 36 30 37 36 30 32 27 25 41

Braila 25 28 19 23 20 44 44 31 42 21 46

Buzau 40 42 31 39 31 26 21 36 22 31 55

Caras-S 9 14 16 55 25 29 11 12 16 12 21

Calarasi 13 10 6 8 8 8 32 58 65 95 93

Cluj 21 23 29 31 28 15 11 10 8 11 8

Constanta 41 40 50 58 51 51 47 53 46 52 54

Covasna 13 16 14 11 10 20 11 14 14 25 13

Dambovita 36 22 20 61 33 25 18 15 57 147 120

Dolj 29 19 12 22 26 17 13 25 6 11 13

Galati 41 33 45 43 34 40 38 36 52 54 53

Giurgiu 4 17 6 9 10 22 9 13 6 10 15

Gorj 30 29 33 45 32 38 33 30 36 30 24

Harghita 12 15 18 11 10 6 14 13 12 8 6

Hunedoara 64 47 49 52 48 31 15 38 31 37 33

Ialomita 15 16 6 18 17 14 8 14 13 31 18

Iasi 37 30 36 36 40 45 50 48 44 24 27

Ilfov 10 6 12 11 10 14 6 6 15 5 8

Maramures 35 28 31 23 25 29 31 29 28 45 30

Mehedinti 8 11 5 15 17 6 11 10 15 13 1

Mures 96 95 123 124 120 104 113 93 83 75 53

Neamt 38 38 33 48 40 31 42 43 54 40 48

Olt 11 4 5 3 4 3 2 57 6 10 10

Prahova 47 56 61 71 63 60 66 3 62 73 58

Satu Mare 20 13 12 14 5 2 3 10 8 7 6

Salaj 6 8 6 6 10 10 10 36 10 7 9

Sibiu 25 20 19 30 36 36 33 17 33 41 16

Suceava 17 3 8 7 10 16 8 21 12 6 11

Teleorman 15 9 21 11 19 20 23 15 22 26 18

Timis 16 15 21 19 24 31 21 15 34 21 20

Tulcea 15 11 9 19 17 24 10 12 23 28 20

Vaslui 21 22 24 26 15 27 21 17 19 10 10

Vâlcea 8 19 22 27 31 34 23 47 20 24 20

Vrancea 69 70 31 28 20 39 52 54 41 49 58

Bucuresti 93 92 69 85 67 65 44 57 53 46

Pe gen, sunt mai multe decese prin diabet zaharat la genul feminin, în 2017. Atât la genul

masculin, cât și la feminin, sunt mai puține decese ca în 2016.

CNSISP

36

Tabelul nr.38

Judeţul Decese prin diabet zaharat- gen masculin

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Romania 1033 1015 1068 1095 1024 1051 1070 1043 1182 1239 1160

Alba 29 7 25 17 11 13 11 18 18 21 23

Arad 15 13 14 9 7 11 21 39 51 48 53

Arges 40 41 30 39 42 46 35 54 72 65 84

Bacau 32 25 25 35 17 24 30 29 42 13 28

Bihor 11 14 34 26 9 3 2 2 0 0 0

Bistrita-N 9 9 5 8 2 9 8 4 9 6 5

Botosani 45 53 71 43 52 59 56 50 51 52 53

Brasov 27 41 36 45 38 23 31 26 36 40 35

Braila 14 23 14 19 27 28 24 25 32 40 33

Buzau 31 46 32 23 25 27 33 38 23 30 46

Caras-S 7 7 19 36 25 20 20 19 20 14 24

Calarasi 15 7 9 6 11 10 28 58 61 77 91

Cluj 19 29 34 23 26 14 6 11 5 7 4

Constanta 44 54 47 47 50 52 49 45 45 52 58

Covasna 11 13 8 9 16 4 19 19 13 9 14

Dambovita 41 21 28 47 35 14 21 17 53 131 93

Dolj 29 24 20 17 20 28 26 27 7 12 14

Galati 31 34 46 55 31 30 31 39 35 51 48

Giurgiu 9 12 14 16 17 18 16 8 15 15 11

Gorj 24 23 31 28 24 30 24 27 34 23 26

Harghita 11 12 8 5 6 7 7 13 9 13 6

Hunedoara 47 25 30 29 38 45 16 30 28 33 16

Ialomita 7 11 14 20 13 12 22 5 9 13 7

Iasi 31 27 35 42 40 46 60 50 53 15 36

Ilfov 10 5 9 3 9 11 7 4 8 14 5

Maramures 25 23 25 27 27 30 18 22 25 28 23

Mehedinti 10 8 14 13 8 16 5 16 15 22 2

Mures 64 79 70 91 90 93 84 55 74 55 44

Neamt 15 33 34 33 33 40 43 29 42 34 47

Olt 15 8 3 3 8 4 6 2 9 14 8

Prahova 47 40 64 49 50 68 59 41 56 71 41

Satu Mare 16 13 9 11 6 3 2 3 2 3 4

Salaj 5 7 5 13 5 6 5 7 13 4 9

Sibiu 13 21 13 23 26 24 28 32 36 28 28

Suceava 17 6 11 3 7 15 17 12 8 8 8

Teleorman 14 16 16 14 17 22 21 16 14 24 12

Timis 11 8 24 17 19 26 21 16 32 20 3

Tulcea 8 12 12 11 11 14 16 7 10 16 15

Vaslui 21 18 9 28 9 9 18 14 13 11 9

Vâlcea 15 15 22 26 40 22 35 17 20 25 11

Vrancea 63 67 37 22 19 31 46 42 38 38 40

Bucuresti 85 65 62 64 58 44 43 55 46 44 43

CNSISP

37

Tabelul nr.39

Judeţul Decese prin diabet zaharat- urban

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Romania 1307 1281 1275 1405 1263 1345 1234 1266 1403 1501 1397

Alba 33 4 19 18 24 23 27 24 27 26 31

Arad 21 21 21 14 12 14 24 60 59 75 71

Arges 40 57 45 47 36 48 41 50 71 70 72

Bacau 44 32 28 43 19 23 26 26 54 21 36

Bihor 22 19 29 35 10 6 2 2 1 0 2

Bistrita-N 3 7 6 8 2 7 7 9 7 3 2

Botosani 50 53 71 44 52 75 65 55 51 54 66

Brasov 48 71 58 57 55 42 45 49 56 54 64

Braila 26 37 21 29 26 51 45 37 50 43 56

Buzau 25 42 25 25 27 24 18 25 24 35 50

Caras-S 10 12 12 57 33 38 17 17 18 18 30

Calarasi 16 9 8 6 11 8 26 51 52 79 69

Cluj 23 35 39 41 39 18 13 13 9 10 8

Constanta 61 70 66 79 77 80 74 71 71 87 74

Covasna 11 16 13 14 14 11 15 19 14 16 13

Dambovita 27 11 14 39 25 11 17 12 32 108 71

Dolj 34 28 22 19 23 30 17 33 7 13 17

Galati 47 41 54 68 48 48 45 48 64 75 71

Giurgiu 5 12 6 9 14 11 9 8 7 6 8

Gorj 26 19 26 26 21 24 32 31 32 28 19

Harghita 11 15 12 6 5 5 10 13 12 8 6

Hunedoara 80 52 61 64 67 69 25 54 48 60 38

Ialomita 11 10 12 11 13 11 14 8 9 19 17

Iasi 31 33 42 46 45 50 67 52 65 23 39

Ilfov 7 5 8 2 6 12 5 4 9 10 3

Maramures 41 36 37 38 38 40 35 28 28 40 31

Mehedinti 9 9 7 12 11 17 6 12 14 21 1

Mures 95 99 117 120 113 102 101 65 84 66 61

Neamt 30 37 30 36 26 38 46 39 40 27 45

Olt 8 5 2 3 4 2 4 1 4 9 5

Prahova 52 51 78 70 69 86 77 56 72 86 64

Satu Mare 24 12 11 17 7 1 2 5 4 8 7

Salaj 2 4 4 5 1 7 4 4 5 5 11

Sibiu 25 29 20 33 45 39 35 49 45 53 34

Suceava 19 5 6 3 7 17 15 14 9 8 10

Teleorman 7 9 15 7 12 20 18 10 14 26 9

Timis 14 17 34 23 25 38 28 20 39 30 16

Tulcea 10 15 10 10 15 21 14 13 15 23 12

Vaslui 19 15 10 25 10 12 17 13 16 8 12

Vâlcea 10 17 20 30 37 30 31 20 23 27 18

Vrancea 52 53 25 17 14 27 28 37 39 26 39

Bucuresti 178 157 131 149 125 109 87 109 103 97 89

Pe medii, sunt mai puține decese în rural decât în urban, și mai puține decât în 2016.

CNSISP

38

Tabelul nr.40

Judeţul Decese prin diabet zaharat- rural

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Romania 982 925 999 1045 960 949 985 975 1105 1179 1164

Alba 19 11 27 19 17 16 9 13 12 18 16

Arad 15 14 17 5 18 9 20 37 45 52 51

Arges 38 39 35 40 47 49 41 58 79 67 114

Bacau 29 23 34 24 24 26 37 19 44 16 28

Bihor 23 19 43 35 11 3 2 2 1 1 1

Bistrita-N 12 11 13 7 5 11 9 6 11 5 4

Botosani 72 76 84 74 69 80 78 70 68 81 71

Brasov 15 16 14 18 20 17 16 9 7 11 12

Braila 13 14 12 13 21 21 23 19 24 18 23

Buzau 46 46 38 37 29 29 36 49 21 26 51

Caras-S 6 9 23 34 17 11 14 14 18 8 15

Calarasi 12 8 7 8 8 10 34 65 74 93 115

Cluj 17 17 24 13 15 11 4 8 4 8 4

Constanta 24 24 31 26 24 23 22 27 20 17 38

Covasna 13 13 9 6 12 13 15 14 13 18 14

Dambovita 50 32 34 69 43 28 22 20 78 170 142

Dolj 24 15 10 20 23 15 22 19 6 10 10

Galati 25 26 37 30 17 22 24 27 23 30 30

Giurgiu 8 17 14 16 13 29 16 13 14 19 18

Gorj 28 33 38 47 35 44 25 26 38 25 31

Harghita 12 12 14 10 11 8 11 13 9 13 6

Hunedoara 31 20 18 17 19 7 6 14 11 10 11

Ialomita 11 17 8 27 17 15 16 11 13 25 8

Iasi 37 24 29 32 35 41 43 46 32 16 24

Ilfov 13 6 13 12 13 13 8 6 14 9 10

Maramures 19 15 19 12 14 19 14 23 25 33 22

Mehedinti 9 10 12 16 14 5 10 14 16 14 2

Mures 65 75 76 95 97 95 96 83 73 64 36

Neamt 23 34 37 45 47 33 39 33 56 47 50

Olt 18 7 6 3 8 5 4 1 11 15 13

Prahova 42 45 47 50 44 42 48 42 46 58 35

Satu Mare 12 14 10 8 4 4 3 1 6 2 3

Salaj 9 11 7 14 14 9 11 13 18 6 7

Sibiu 13 12 12 20 17 21 26 19 24 16 10

Suceava 15 4 13 7 10 14 10 15 11 6 9

Teleorman 22 16 22 18 24 22 26 27 22 24 21

Timis 13 6 11 13 18 19 14 11 27 11 7

Tulcea 13 8 11 20 13 17 12 9 18 21 23

Vaslui 23 25 23 29 14 24 22 13 16 13 7

Vâlcea 13 17 24 23 34 26 27 14 17 22 13

Vrancea 80 84 43 33 25 43 70 52 40 61 59

CNSISP

39

Decese prin DZ în perioada 2007-2017, pe forme clinice Tabelul nr.41

total E10 E11 E12 E13 E14

2007 2289 634 1117 2 11 525

2008 2206 623 1057 0 0 526

2009 2274 608 1162 5 2 497

2010 2450 702 1220 2 0 526

2011 2223 596 1181 1 0 445

2012 2294 578 1276 2 0 438

2013 2219 550 1198 0 0 471

2014 2241 508 1172 1 1 559

2015 2508 533 1289 3 0 683

2016 2680 569 1329 1 0 781

2017 2561 506 1226 3 4 822

Pondere decese prin DZ în perioada 2007-2017, pe forme clinice Tabelul nr.42

total E10 E11 E12 E13 E14

2007 100% 27.7 48.8 0.1 0.5 22.9

2008 100% 28.2 47.9 0.0 0.0 23.8

2009 100% 26.7 51.1 0.2 0.1 21.9

2010 100% 28.7 49.8 0.1 0.0 21.5

2011 100% 26.8 53.1 0.0 0.0 20.0

2012 100% 25.2 55.6 0.1 0.0 19.1

2013 100% 24.8 54.0 0.0 0.0 21.2

2014 100% 22.7 52.3 0.0 0.0 24.9

2015 100% 21.3 51.4 0.1 0.0 27.2

2016 100% 21.2 49.6 0.0 0.0 29.1

2017 100% 19.8 47.9 0.1 0.2 32.1

Pe forme clinice ponderea deceselor prin diabet zaharat este deținută de diabet insulino-

independent, urmat de diabet insulino-dependent.

Decese prin DZ în perioada 2007-2017, pe forme clinice și grupe de vârstă Tabelul nr.43

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

total 2289 2206 2274 2450 2223 2294 2219 2241 2508 2680 2561

SUB 1 AN 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1-4 ANI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-9 ANI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 10-14 ANI 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 15-19 ANI 3 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 20-24 ANI 2 1 2 1 1 3 1 1 1 0 0 25-29 ANI 6 5 1 3 6 5 1 0 3 2 3 30-34 ANI 13 10 11 12 7 3 4 4 6 6 6 35-39 ANI 26 17 12 14 13 4 10 8 7 10 14 40-44 ANI 24 28 23 24 18 20 25 21 25 18 16 45-49 ANI 52 45 46 30 36 31 33 36 30 53 44 50-54 ANI 102 82 106 94 66 60 72 68 66 61 43 55-59 ANI 159 180 183 196 148 169 127 149 140 160 135 60-64 ANI 227 207 210 254 250 240 248 229 248 272 235 65-69 ANI 337 286 292 289 264 270 260 284 346 397 377 70-74 ANI 496 440 448 462 416 424 372 351 365 372 370 75-79 ANI 452 460 425 511 470 474 477 458 495 510 479 80-84 ANI 280 302 334 367 367 371 369 387 480 475 492 85 ANI+ 109 139 178 192 161 219 219 25 293 343 346

CNSISP

40

Pe grupe de vârstă cele mai multe decese sunt la grupele de vârstă după 55 ani, grupe la care

apar și mai multe complicații ale diabetului.

Graficul nr. 22

IV. CONSULTAŢII ÎN CABINETUL DE DIABET, NUTRIŢIE ŞI BOLI

METABOLICE

Diabetul zaharat reprezintă cea mai frecventă boală endocrină şi se caracterizează prin

complicaţii care se dezvoltă în timp şi determină complicații oculare, renale, neurologice,

vasculare, etc.

Prevenirea apariției precoce a complicațiilor diabetului zaharat necesită controale

medicale periodice la medicul specialist diabetolog.

În tabelul nr. 36 sunt prezentate comparativ consultaţiile acordate pacienţilor cu diabet

zaharat în cabinetele medicale ambulatorii în anul 2016 și 2017.

Se constată că în 2017 a crescut numărul de consultaţiilor acordate bolnavilor cu diabet

zaharat în mediul rural. În ceea ce priveşte consultaţiile pe medii, cele mai multe consultaţii

acordate au fost pentru locuitorii din urban, atât în 2016 cât şi în 2015. Un județ(Giurgiu) nu a

0

100

200

300

400

500

600

SUB 1AN

1-4ANI

5-9ANI

10-14ANI

15-19ANI

20-24ANI

25-29ANI

30-34ANI

35-39ANI

40-44ANI

45-49ANI

50-54ANI

55-59ANI

60-64ANI

65-69ANI

70-74ANI

75-79ANI

80-84ANI

85ANI+

Decese diabet zaharat

2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013 2014 2015 2016 2017

CNSISP

41

raportat consultații în cabinetul de diabet, nutriție și boli metabolice, iar Caraș- Severin a

raportat numai 4 consultații în 2016.

Consultații în cabinetul de nutriție, diabet și boli metabolice Tabelul nr.44

judeţul

2016 2017

Total Urban Rural Total Urban Rural

Total ţară 1064218 678133 386085 1034594 648338 386256

ALBA 9588 6880 2708 8949 6387 2562

ARAD 24354 13588 10766 21727 11304 10423

ARGEŞ 34360 25079 9281 32569 24532 8037

BACĂU 23652 13050 10602 26182 13868 12314

BIHOR 40386 21988 18398 40211 22360 17851

BISTRIŢA 15323 6629 8694 7345 3238 4107

BOTOŞANI 23418 13916 9502 25127 13845 11282

BRAŞOV 17818 14245 3573 15892 14276 1616

BRĂILA 11644 8733 2911 10486 7864 2622

BUZĂU 16158 8272 7886 15457 5886 9571

CARAŞ-SEVERIN 4 3 1 423 259 164

CĂLĂRAŞI 2173 873 1300 250 100 150

CLUJ 46522 36245 10277 47557 35468 12089

CONSTANŢA 27927 21395 6532 29205 22173 7032

COVASNA 5327 3225 2102 5587 3276 2311

DAMBOVIŢA 30400 12505 17895 34098 15224 18874

DOLJ 36029 20459 15570 34378 19776 14602

GALAŢI 22735 16697 6038 25534 17754 7780

GIURGIU 0 0 0 0 0 0

GORJ 4261 2236 2025 6237 3201 3036

HARGHITA 17345 8631 8714 14890 7690 7200

HUNEDOARA 41681 31412 10269 40994 33568 7426

IALOMIŢA 0 0 0 479 384 95

IAŞI 38263 25010 13253 37365 21021 16344

ILFOV 8361 5381 2980 9640 5391 4249

MARAMUREŞ 37919 23491 14428 40112 25088 15024

MEHEDINŢI 10430 5825 4605 8553 4325 4228

MUREŞ 18771 10585 8186 14830 8882 5948

NEAMŢ 21917 10152 11765 25806 11768 14038

OLT 23774 13047 10727 30761 16746 14015

PRAHOVA 19200 12665 6535 18807 11297 7510

SATU - MARE 26103 15488 10615 20900 12231 8669

SĂLAJ 7367 3538 3829 10720 5551 5169

SIBIU 25387 18780 6607 26404 19236 7168

SUCEAVA 41853 17697 24156 43368 18410 24958

TELEORMAN 10206 5317 4889 6635 3119 3516

TIMIŞ 47862 27672 20190 48267 28592 19675

TULCEA 7021 4115 2906 5650 3349 2301

VASLUI 25353 12679 12674 26406 16102 10304

VÂLCEA 20967 11497 9470 15257 8757 6500

VRANCEA 13905 8049 5856 15625 7957 7668

BUCUREŞTI 208454 161084 47370 185911 138083 47828

CNSISP

42

Cuprins

EVIDENŢA EVOLUŢIEI DIABETULUI ZAHARAT ÎN PERIOADA 2007- 2017 ............................................................... 3

I. BOLNAVI CU DIABET ZAHARAT ÎN CABINETELE DE NUTRIŢIE ŞI BOLI METABOLICE JUDEŢENE .............. 4

I.A. BOLNAVII CU DIABET ZAHAT RĂMAŞI ÎN EVIDENŢĂ ÎN CABINETELE DE NUTRIȚIE 2007-2017..............

ÎN CABINETELE DE NUTRIŢIE 2007- 2017..................................................................................................................... 4

I.B. COMPLICAȚII CRONICE ALE DIABETULUI ZAHARAT ÎN CABINETUL DE NUTRIȚIE 2007- 2017 ............ 14

I.C. BOLNAVII CU DIABET ZAHAT- CAZURI NOI - ÎN EVIDENŢA CABINETELOR DE NUTRIŢIE 2007- 2017 16

II. CAZURI DIABET ZAHARAT EXTERNATE DIN SPITAL .......................................................................................... 23

III. DECESE PRIN DIABET ZAHARAT 2007-2017............................................................................................................... 31 IV. CONSULTAŢII ÎN CABINETUL DE DIABET, NUTRIŢIE ŞI BOLI METABOLICE ................................................. 40

CNSISP

43

Autoarea lucrării mulţumeşte pe această cale tuturor colaboratorilor care au

oferit date pentru realizarea acestei lucrări.

Datele din prezenta lucrare nu se pot utiliza în alte publicaţii decât cu

precizarea sursei de provenienţă şi cu acordul autorului.

Lucrarea a fost multiplicată în 3 exemplare la:

INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

CENTRUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ŞI

INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucureşti, România

sect. 5. Bucureşti

- septembrie 2018 -

CNSISP