el carrer castellví tornarà a ser transitable a principi d ...· 2a quinzena | juliol/ agost 2014

Download el carrer castellví tornarà a ser transitable a principi d ...· 2a quinzena | Juliol/ Agost 2014

Post on 17-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

urgncies nocturnesLa Favmir commemora els tres anys de lluita pel servei pG. 6

> NOTCIES: Es crea la comissi extraordinria per tractar els expedients dexpropiaci PG. 4

> Esports: El xins ni Hua guanya el XXII Open Internacional descacs Ciutat de Montcada PG. 30

publiCitat

el carrer castellv tornar a ser transitable a principi dagostobres | El projecte de remodelaci del vial est prcticament enllestit

Transformaci | Lantiga estreta vorera ha donat pas a un ampli passeig PG. 3

>RECTA FINAL

> SERVEI ASSISTENCIAL

ruta patrimonialEl passat del municipi, explicat en plafons pG. 21

Lentrega dels premis es va fer per primer cop al Teatre Municipal PGS 28 I 29

marta Jimnez i david Ferrer, millors esportistes de lany

Foto

s: l

aur

a g

rau

La jugadora de bsquet del CB Sant Adri, Marta Jimnez, i el guia dagility David Ferrer van ser els guardonats de ledici dels Premis Esportius 2014

balan positiu dels menjadors socials durant el seu primer any de funcionamentEls gestors agraeixen la tasca dels collaboradors i voluntaris que shi han implicat PG. 13

nm. 4472a quinzena | juliol/agost 2014

POCA III

2 2a quinzena | Juliol/ Agost 2014Publicitat02

32a quinzena | Juliol/ Agost 2014 03

A principi dagost sobrir al p-blic el carrer Joaquim Castellv, un cop remodelat, i tamb es res-tablir el trnsit de vehicles cap al centre del nucli urb. Set mesos desprs de linici de lactuaci, el calendari sest complint dacord amb el previst. El volads sobre la llera del Ripoll ja est finalitzat i el que resta fins a final de juliol s acabar el pavi-ment dun tram del passeig el que va des dels pilars sota lau-topista C33 fins al pont de la Ferreria; installar el mobiliari urb i lenllumenat que va darrera dels trams de barana coberts de xapa. Lnic que quedar pendent ser enllestir lespai ajardinat, donat que part de la vegetaci shaur de

plantar passat lestiu. Per aix, el govern ha decidit deixar la inaugu-raci per a ms endavant.

Inversi de lAMB. Les obres, que han costat poc ms d1.200.000 euros, estan finanades pel pla de cohesi territorial de lrea Me-tropolitana de Barcelona. Lac-tuaci s un dels projectes ms

rellevants de lactual mandat ja que incideix en un dels ac-cessos al centre ms transitat en connectar el nu-cli urb amb els

barris de la Font Pudenta i Terra Nostra i el polgon de la Ferreria. Des de la canalitzaci del Ripoll, en la dcada dels anys 60, el carrer suporta a diari una gran crrega de circulaci tant de ve-hicles com de vianants. El mur

de contenci del riu condicionava la vorera, excessivament estreta. Millorar la seguretat ha estat, per tant, un dels objectius prioritaris del projecte. El carrer ha esdevin-gut, grcies a les obres, un passeig amb una amplada dentre els 3 i els 6 metres. El tram ms estret,

d1,20 m. coincideix amb un dels pilars del pont de lautopista.

Propera intervenci. Al projecte del carrer Castellv li seguir la remo-delaci de la passarella sobre el Ripoll que costar prop de 500.000 euros sufragats tamb per lMB.

Les obres ja han estat adjudicades i comenaran a principi de setem-bre. La intervenci inclou ampliar la zona de pas, canviar les baranes i el paviment. Mentre es facin els tre-balls, durant quatre mesos aproxi-madament, els vianants hauran de creuar pel pont de vehicles.

Actualitatlaveu.cat

ms obres de milloraAl setembre comenar la remodelaci de la passarella sobre el Ripoll, que inclou ampliar la zona de pas i canviar les baranes i el paviment

Satisfacci municipal pel desenvolupament de les obres i la seva execuci

REMODELACI DEL CARRER CASTELLV

la installaci dun volads sobre la llera del riu ha transformat el vial en un passeigLactuaci, sufragada per lrea Metropolitana de Barcelona, sha executat en 7 mesos i ha costat al voltant d1.200.000 euros

Pilar Abin | Montcada

Acabades les obres de Castellv, al mes de setembre comenar la remodelaci de la passarella sobre el Ripoll

El nou passeig s fora ms ampli que el que hi havia anteriorment grcies a la installaci dun volads de ciment sobre la llera del Ripoll La imatge del carrer fa tan sols uns mesos mostra el pas estret que hi tenien els vianants

Lalcaldessa, Mara Elena Prez, i el president de lrea Territorial, Juan Parra (PSC), van visitar el 15 de juliol les obres i van mostrar la seva satisfacci tant per lexecuci com pel resultat de les mateixes. Una cosa s veure el dibuix vir-tual i laltra, la realitat i certament nestem molt contents va dir Par-ra. Ledil ha destacat el bon treball desenvolupat tant per lempresa, que sha mostrat receptiva a intro-duir les millores que lAjuntament ha incorporat al projecte, com pels tcnics municipals | PA

arxi

u/ j

es

s ab

ad

pila

r a

bin

pr

emsa

aju

nta

men

t

ARA AbAnS

4 2a quinzena | Juliol/ Agost 2014Notcies

Notcieslaveu.cat/noticies

eleccions municipalsERC tria Jordi Snchez Escrigas com a nou cap de llista per als comicis de lany vinent

pg. 08

ecoparc 2Els investigadors de lURV recomanen que es facin estudis ambientals exhaustius i independents sobre la planta de residus

pg. 07

COMISSI ExTRAORDInRIA

el govern local facilita a loposici un dossier sobre els expedients dexpropiaciEls grups municipals dICV-EUiA, PPC, Cs i ERC critiquen la manca de transparncia del PSC i CiU al voltant daquest afer

Lequip de govern ha facilitat a loposici un dossier informatiu que incorpora la documentaci relacionada amb els expedients dexpropiaci forosa presentats per tres empreses i un particular contra lAjuntament. En total, la quantitat reclamada gira al vol-tant dels 20 milions deuros. El 8 de juliol lalcaldessa, Mara Elena Prez (PSC), el primer ti-nent dalcalde, Joan Maresma (CiU), i el president de lrea Territorial, Juan Parra (PSC), es van reunir amb les representants de loposici, Alba de Lamo (ICV-EUiA), Eva Garca (PPC), Carmen Romero (Cs) i Marta Aguilar (ERC), en resposta a la petici conjunta que els grups van fer quatre dies abans perqu es cres una comissi extraor-dinria sobre aquesta qesti, entenent que no se nestava fent una bona gesti. Una setmana desprs, en una segona reuni, els portaveus van rebre el dossier que recollia, de fet, els documents que ja shan anat lliurant a les diferents co-missions informatives que es fan peridicament i a les quals assis-teixen tots els grups municipals.

Convocarem la comissi totes les vegades que faci falta per tal dinformar sobre les nove-tats en el procs dels expedients dexpropiaci que afecten el consistori, ha dit lalcaldessa tot

afegint que el govern est gesti-onant correctament lafer i que est actuant amb total transpa-rncia.

Visi oposada. Contrriament, en un comunicat conjunt, els grups han criticat la manca de trans-parncia del govern entenent que no els ha facilitat tota la in-formaci. No volem que ens enganyin; aquest s un tema prou important que pot tenir un gran impacte a lAjunta-ment i al municipi, han asse-nyalat els portaveus que tamb han fet constar la seva predispo-sici a participar en la presa de decisions cara a trobar la soluci ms favorable per als interessos de la corporaci.

Antecedents. Els tres processos dexpropiaci forosa que hi ha en marxa es van iniciar fa ms de 10 anys. Es tracta de terrenys tipificats segons el Pla General Metropolit (PGM) del 1976 com a zona verda que no han es-tat inclosos a cap sector de desen-volupament urbanstic. La Llei del sl i valoracions del 1998 va obrir la porta a qu els propieta-ris poguessin reclamar a ladmi-nistraci local una expropiaci forosa. En no fer-se efectiva, els demandants Tort, Foinvasa i RS Patrimoni i Juan Carrasco van recrrer al Tribunal Superior de Justcia de Catalunya (TSJC), que ha acabat dictant sentncia

al seu favor. A Tort li ha reconegut la quantitat de 9,8 milions deuros, sobre la qual ja hi ha una ordre de pagament de 2,8. Per a Foinvasa, la xifra a pagar s de 3,2 milions amb ordre de pagament de 2,9; men-tre que a RS Patrimoni SL i Juan

Carrasco la quantitat reconeguda s de 1,9 milions deuros. A ms, Tort i Foinvasa han presentat sen-gles recursos de cassaci davant del Tribunal Suprem exigint 15,3 milions i 8,6, respectivament. Si b el govern assegura que ha esgotat

totes les vies legals per evitar haver de pagar, loposici considera que no nha fet una bona gesti i, per aix, ha exigit en bloc la creaci duna comissi extraordinria per tractar lafer que es va constituir oficialment el 8 de juliol.

Pilar Abin | Redacci

La quantitat exigida per les tres empreses que han reclamat una expropiaci forosa puja a 20 milions deuros

Les representants de loposici, a lesquerra de la fotografia, durant la trobada amb els membres del govern municipal el passat 8 de juliol

prem

sa a

jun

tam

ent

Els expedients, derivats del PGM, afecten 24 municipis de lAMB

Representants dajuntaments afec-tats per les expropiacions de zones verdes privades com a conseqn-cia de lexecuci del Pla General Metropolit (PGM) del 1976, en-tre ells el de Montcada i Reixac, es van reunir el 10 de juliol amb membres de lrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i del Depar-tament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat a instncies del Sndic de Greuges per parlar so-bre els expedients dexpropiaci forosa a qu han de fer front 24 municipis. Els ajuntaments han demanat la mediaci del Sndic amb els ens supramunicipals, per revisar els termes de les lleis ur-banstiques que poden comportar perjudicis als ajuntaments i tamb

perqu demani al govern central lestudi de proposicions no de llei perqu