edu 3106 - bidayuh

of 33/33
7.0 Kajian Mengenai Etnik dan Budaya yang Dipilih. 7.1 Sejarah Kaum Bidayuh Kaum Bidayuh merupakan kaum yang mendiami kawasan Barat Daya Sarawak terutamanya di Bahagian Serian, Kuching dan di Barat Kalimantan. Dahulu, kaum Bidayuh sering dikenali sebagai ‘Land Dayak’ manakala kaum Iban dikenali sebagai ‘Sea-Dayak’. Bidayuh dikenali sebagai ‘Land-Dayak’ kerana mereka tinggal dikawasan tanah tinggi dan di kaki bukit manakala kaum Iban pula kebanyakkan tinggal di kawasan perairan sungai. Kaum Bidayuh terdiri daripada empat pecahan etnik iaitu Selakau atau Lara di Daerah Lundu, Jagoi atau Singai di Daerah Bau, Biatah di Daerah Kecil Padawan dan Bukar atau Sadong di Daerah Serian. Kaum Bidayuh kebanyakkannya beragama Kristian. Terdapat juga kaum Bidayuh yang menganut agama Islam dan Paganisme. Pada zaman dahulu, suku kaum Bidayuh tinggal di rumah panjang. Lazimnya, penempatan rumah panjang suku kaum Bidayuh terletak jauh di kawasan pedalaman dan tanah tinggi. Ini adalah bagi tujuan keselamatan iaitu untuk sukar dikesan oleh musuh. Struktur rumah panjang kaum Bidayuh tidak jauh bezanya dengan struktur rumah panjang masyarakat Iban di Sarawak. Atap rumah panjang kaum Bidayuh diperbuat daripada atap rumbia atau sagu, manakala dindingnya pula diperbuat daripada buluh. Bagi bahagian pelantar atau lantai rumah panjang pula, ianya diperbuat daripada 3

Post on 01-May-2017

393 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

7.0 Kajian Mengenai Etnik dan Budaya yang Dipilih.7.1 Sejarah Kaum BidayuhKaum Bidayuh merupakan kaum yang mendiami kawasan Barat Daya Sarawak terutamanya di Bahagian Serian, Kuching dan di Barat Kalimantan. Dahulu, kaum Bidayuh sering dikenali sebagai Land Dayak manakala kaum Iban dikenali sebagai Sea-Dayak. Bidayuh dikenali sebagai Land-Dayak kerana mereka tinggal dikawasan tanah tinggi dan di kaki bukit manakala kaum Iban pula kebanyakkan tinggal di kawasan perairan sungai. Kaum Bidayuh terdiri daripada empat pecahan etnik iaitu Selakau atau Lara di Daerah Lundu, Jagoi atau Singai di Daerah Bau, Biatah di Daerah Kecil Padawan dan Bukar atau Sadong di Daerah Serian. Kaum Bidayuh kebanyakkannya beragama Kristian. Terdapat juga kaum Bidayuh yang menganut agama Islam dan Paganisme.Pada zaman dahulu, suku kaum Bidayuh tinggal di rumah panjang. Lazimnya, penempatan rumah panjang suku kaum Bidayuh terletak jauh di kawasan pedalaman dan tanah tinggi. Ini adalah bagi tujuan keselamatan iaitu untuk sukar dikesan oleh musuh. Struktur rumah panjang kaum Bidayuh tidak jauh bezanya dengan struktur rumah panjang masyarakat Iban di Sarawak. Atap rumah panjang kaum Bidayuh diperbuat daripada atap rumbia atau sagu, manakala dindingnya pula diperbuat daripada buluh. Bagi bahagian pelantar atau lantai rumah panjang pula, ianya diperbuat daripada papan atau buluh manakala tiangnya diperbuat daripada kayu belian.Rumah panjang Masyarakat Bidayuh terbahagi kepada 3 bahagian iaitu bilik utama, awah, dan tanju. Bilik utama dapat kita samakan dengan ruang utama kediaman pada masa sekarang. Di dalam bilik ini, masyarakat Bidayuh lazimnya meletakkan barang-barang peribadi milik keluarga dan keturunan mereka seperti Gong, tempayan, tembikar dan sebagainya. Ruang ini juga berfungsi sebagai tempat tidur di kala malam hari. Awah pula adalah bahagian pelantar di luar rumah panjang Masyarakat Bidayuh dan lazimnya ia bertutup dan beratap. Ia dapatlah disamakan dengan berandah rumah pada dewasa ini. Di awah masyarakat Bidayuh menjalankan aktiviti-aktiviti harian mereka seperti menganyam, berbual, membuat peralatan bertani dan sebagainya. Ruangan awah juga akan digunakan untuk sebarang upacara keagamaan seperti perkahwinan, pantang larang dan pesta-pesta tertentu seperti pesta gawai dan sebagainya. Tanju pula adalah bahagian terluar di dalam rumah panjang masyarakat bidayuh. Bahagian tanju biasanya terdedah dan lazimnya tidak bertutup mahupun beratap. Tanju lazimnya digunakan menjemur hasil tuaian masyarakat Bidayuh seperti lada, padi, jagung dan sebagainya.

7.1.1 Agama dan Upacara keagamaanMenurut pembacaan saya mengenai peranan dan sumbangan adat ke atas amalan hidup masyarakat Bidayuh melalui laman sesawang http://studentsrepo.um.edu.my, Sather melalui pengamatannya tentang adat pernah menegaskan;adat as something rather more binding, and less tangential to the existence of orderly social life, than is generally implied by the English notion of custom. In this sense, the Iban concept differs. Large areas of adat have a strongly normative character. Thus, rules of adat tend to stipulate, normative sense, what an individual should or should not do in varying circumstances. Adat defines correct behavior and is seen as essential to the maintenance of moral order and the continued existence of social itself(Sather dalam Sandin 1980: xiii)Huraian di atas mempunyai pengertian yang tepat dengan mengaitkannya dengan konsep kosmologi orang Bidayuh yang menganggap adat sebagai mekanisme yang mengawal setiap makhluk di alam semesta menurut hukum alam. Menurut kosmologi orang Bidayuh, hukum alam ini ialah adat, yakni bertolak dari anggapan bahawa adat merupakan manifestasi yang terangkum dalam hukum alam. Oleh itu, adat yang berprinsipkan hukum alam mendukung nilai dan peraturan yang harus dipatuhi mengawal serta menentukan perlakuan seluruh ahli masyarakat dalam bertindak. Secara ringkasnya, adat wujud sebagai mutual-cooperation yang mengekalkan ia sebagai etika atau tatacara sosial yang bertindak mengawal serta memelihara keharmonian masyarakat.Bagi masyarakat Bidayuh, prinsip adat memiliki konsep yang sangat kuat pengaruhnya ke atas sistem kepercayaan atau agama yang diamalkan. Sistem kepercayaan atau agama ini lahir daripada satu bentuk ideologi yang menganggap adat sebagai suatu manifestasi yang terbit dari hukum alam semula jadi. Ini memberi kesan dalam pegangan agama Kristian oleh masyarakat Bidayuh. Walaupun kini masih terdapat segelintir masyarakat Bidayuh yang mengamalkan Paganisme, tetapi secara majoritinya, masyarakat Bidayuh memeluk agama Kristian dari mazhab Roman Catholic. Hal ini disebabkan pengaruh mazhab ini lebih awal diamalkan di Sarawak. Tambahan itu, penjajah-penjajah pada zaman Brooke telah memberi jalan kepada masyarakat Bidayuh untuk memeluk agama kristian.Di setiap kampung pula, terdapat sebuah gereja di mana penduduk kampung akan menunaikan ibadah mereka sebagai umat Kristian yang beriman. Kanak-kanak masyarakat Bidayuh dilatih untuk pergi ke gereja sejak mereka berumur beberapa bulan lagi. Terdapat beberapa proses yang perlu dijalani untuk memeluk agama Krisitian Roman Catholic iaitu pembaptisan, penerimaan Eukaristia, dan Confirmation. Bagi masyarakat Bidayuh yang beragama Islam pula, ia disebabkan oleh faktor perkahwinan yang mana lelaki atau wanita Bidayuh berkahwin dengan orang yang beragama Islam.Walaupun masyarakat Bidayuh sudah mengamalkan agama Kristian, namun mereka masih menyambut perayaan-perayaan yang pernah disambut oleh nenek moyang mereka seperti perayaan Hari Gawai Dayak yang disambut saban tahun, pada setiap 1 Jun. Sambutan Hari Gawai ini disambutkan bagi melambangkan tamatnya pesta menuai pasti. Ini jelas menunjukkan bahawa masyarakat Bidayuh masih kaya dengan adat dan warisan. Pada zaman dahulu, perayaan Hari Gawai disambut di baruk. Orang-orang kampung akan pergi ke baruk dan berpesta. Mereka akan meminum air tuak dan menari tarian tradisional.Selain hari Gawai, masyarakat Bidayuh juga menyambut perayaan hari Krismas yang disambut pada 25 Disember setiap tahun. Sambutan perayaan-perayaan ini jelas membantu meningkatkan lagi nilai perpaduan kaum di negara kita kerana amalan ziarah-menziarahi yang diamalkan menyumbang kepada keutuhan dalam hidup bermasyarakat.Kesimpulannya, walaupun kita sudah mempunyai pegangan agama masing-masing, kita harus juga mengamalkan adat yang kita warisi sejak berkurun lamanya kerana tanpa adat-adat tersebut, tiadalah kita yang meneraju dan memberi keunikan kepada negara kita bak kata pepatah biar mati anak, jangan mati adat.

7.1.2 Bahasa Masyarakat BidayuhMenurut buku Budaya dan Pembelajaran Edisi Ketiga, bahasa merupakan satu sistem komunikasi yang menggunakan bunyi atau simbol dengan pengertian yang tidak harus digunakan dengan sewenang-wenang, tetapi melalui struktur. Selain itu, bahasa juga merupakan alat menyalurkan idea. Melalui bahasa, kita dapat membentuk identiti kelompok dan penyatuan dalam masyarakat. Bahasa adalah satu set simbol-simbol dan aturcara-aturcara yang disusun bersama dengan kaedah yang bermakna ditambah dengan sistem komunikasi yang kompleks, seperti yang dinyatakan Cole (1998). Tambahan itu, bahasa bersifat dinamik kerana bersesuaian dengan kelompok masyarakat dan peredaran masa.Bahasa Bidayuh agak unik berbanding bahasa-bahasa yang lain yang terdapat di Sarawak. Keunikan ini adalah berdasarkan sebutan, pertuturan, gerak gaya dan alunan yang dipertuturkan. Lazimnya, bahasa Bidayuh akan berubah intonasi dan bahasa mengikut kampung dan daerah tertentu. Hal ini menyebabkan suku kaum ini sukar untuk berkomunikasi dengan satu sama lain sekiranya mereka adalah suku atau dari daerah yang berlainan. Sebagai contoh, suku Bidayuh dari kawasan Serian menyebut makan ialah ma-an manakala suku Bidayuh dari kawasan Padawan pula menyebut makan sebagai man. Ada juga Bidayuh yang baru dikenali sebagai Bidayuh Kuching Tengah atau Bidayuh Moden (Baru) disebabkan bahasa dan adat yang bercampur yang bercampur dari Bidayuh Bau Jagoi dan Bidayuh Padawan. Kaum Bidayuh Moden boleh ditemui dikawasan perkampungan berdekatan dengan bandar Kuching iaitu Kampung Tematu Simorang, Kampung Semeba, Kampung Sudat dan Kampung Bumbok.Dalam pendidikan zaman sekarang, bahasa memainkan peranan yang amat penting dalam memahami sesuatu mesej dan untuk mempelajari sesuatu yang baharu. Kini, terdapat kamus Bahasa Bidayuh telah diterbitkan oleh para pengkaji bahasa. Tambahan itu juga, terdapat beberapa sekolah yang telah menjadikan bahasa Bidayuh untuk dipelajari disekolah pada peringkat yang paling rendah iaitu pada peringkat umur tiga hingga lima tahun. Sebagai contoh, di Kampung Apar, Singai terdapat sebuah tadika yang mana guru mengajar bahasa Bidayuh kepada kanak-kanak di kampung tersebut. Tadika tersebut dinamakan Tadika Bahasa Warisan Bidayuh. Murid-murid di tadika tersebut disediakan buku teks dan buku kerja bagi subjek bahasa Bidayuh. Usaha baik oleh Dayak Bidayuh Nasional Association (DBNA) dan UNESCO untuk membuat projek menyediakan buku-buku teks dan buku kerja dalam bahasa Bidayuh untuk murid-murid di kampung Bidayuh amatlah mulia kerana ianya sangat banyak membantu dalam memperkukuhkan bahasa Ibunda anak-anak kaum Bidayuh.Kesimpulannya, bahasa bersifat dinamik. Ianya sentiasa berkembang mengikut peredaran masa. Dahulu, di setiap sekolah di Malaysia hanya mempelajari subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil tetapi kini pihak kementerian telah memasukkan elemen bahasa-bahasa lain untuk dipelajari di sekolah rendah dan sekolah menengah. Usaha baik pihak kementerian ini membuka peluang kepada anak-anak generasi kini untuk mempelajari lebih banyak kosa-kata yang asli yang digunakan oleh nenek moyang kita dahulu.

7.1.3 Kesenian Masyarakat Bidayuh.Pakaian TradisionalSetiap masyarakat mempunyai pakaian tradisionalnya tersendiri yang unik rekaannya dengan rona warna yang berwarna-warni. Bagi masyarakat Bidayuh, warna hitam merupakan warna utama dalam pemakaian mereka. Bagi kaum wanita masyarakat Bidayuh, pakaian lengkap mereka adalah terdiri daripada baju berlengan pendek atau separuh lengan dan sepasang kain sarung berwarna hitam paras lutut yang dihiasi dengan manik-manik halus pelbagai warna disulami dengan kombinasi warna utama iaitu putih, kuning dan merah. Tudung kecil separuh tinggi dengan corak anyaman yang indah atau penutup kepala daripada kain berwarna-warni dengan sulaman manik halus adalah pelengkap hiasan kepala wanita masyarakat Bidayuh.Bagi kaum lelaki pula, mereka lazimnya mengenakan sepasang persalinan berbentuk baju hitam separa lengan atau berlengan pendek dengan sedikit corak berunsur flora dan seluar hitam atau cawat yang berwarna asas seperti biru, merah dan putih. Kain lilit kepala pula adalah pelengkap hiasan kepala kaum lelaki masyarakat ini.MuzikMuzik memainkan peranan yang penting dalam setiap upacara keagamaan yang masyarakat Bidayuh jalankan. Muzik yang dimainkan berperanan untuk menaikkan semangat, mengusir roh jahat dan sebagai pententeram kepada semangat roh. Selain itu, muzik juga memainkan peranan dalam pemberitahuan motif sesuatu upacara yang dijalankan. Lazimnya, muzik tradisional masyarakat Bidayuh terhasil melalui gabungan bunyi-bunyi alat muzik seperti gong besar, canang, gendang dan tawak (sejenis gong kecil)

7.1.4 Sistem EkonomiPada zaman dahulu, masyarakat Bidayuh telah mengamalkan sistem ekonomi sara diri untuk meneruskan kehidupan. Masyarakat Bidayuh selalunya bercucuk tanam dimana mereka akan menanam sayur-sayuran, buah-buahan, menanam padi bukit dan padi huma, menternak binatang dan memburu. Seperti masyarakat Iban, masyarakat Bidayuh juga mengerja sawah padi sebagai sumber ekonomi utama mereka demi menyara hidup keluarga. Selalunya, kaum wanita akan turun ke sawah pada Tetapi pada zaman ini, kehidupan dan sistem ekonomi sudah jauh berkembang seiring dengan kaum-kaum yang lain. Anak-anak muda kini banyak yang berhijrah ke bandar dan menetap di kawasan bandar. Mereka bekerja dalam sektor awam dan swasta. Hal ini kerana jika mereka tidak keluar untuk mencari nafkah ke bandar, mereka lambat untuk melihat dan mewujudkan perkembangan di dalam komuniti mereka. Di bandar, peluang pekerjaan buat individu yang kurang berpendidikan dan yang berpendidikan banyak disediakan. Jadi, tidaklah menjadi satu alasan kepada seseorang individu untuk tidak bekerja menyara diri mahupun keluarga di kampung.Selain itu, pendidikan kini juga sudah dimonopoli oleh kaum wanita. Dalam kajian yang dilaksanakan oleh Novel Lyndon yang bertajuk Pendidikan dan komuniti Bidayuh: Kajian kes perbezaan gender dalam penyertaan dan pencapaian, ia menunjukkan bahawa kebanyakkan wanita kaum Bidayuh menjadi suri rumah sepenuh masa kerana dipengaruhi oleh latar belakang budaya. Jika dilihat kembali budaya yang diamalkan oleh kebanyakkan kaum di dunia, wanita tidak dibenarkan melakukan kerja-kerja yang berat oleh disebabkan stereotaip yang dicipta oleh sesuatu masyarakat itu sendiri. Tetapi kini, kebanyakkan wanita telah menggegarkan negara dengan pencapaian-pencapaian cemerlang dalam semua bidang yang diceburi.

7.1.5 Sistem Teknologi dan Peralatan.Pada zaman dahulu, masyarakat Bidayuh merupakan masyarakat yang mencari makanan dengan memburu dan memungut hasil hutan seperti kaum Iban dan orang ulu. Masyarakat Bidayuh menggunakan lembing, tombak, parang ilang (parang pendek), sumpit, jepur (menyerupai samurai) dan rira (meriam kecil). Selain digunakan untuk berburu, alatan-alatan tersebut juga digunakan untuk berperang.Dalam aktiviti pertanian pula, masyarakat Bidayuh menggunakan peralatan seperti parang, cangkul, dan sabit. Disini kita melihat masyarakat Bidayuh mengamalkan ekonomi sara diri. Tanaman utama bagi masyarakat Bidayuh adalah podi atau padi. Majoriti daripada masyarakat Bidayuh menanam padi bukit kerana faktor geografi iaitu dari aspek jenis tanah di kawasan tempat tinggal mereka.Bagi kaum lelaki pula, mereka kebanyakan bekerja sebagai buruh kasar. Mereka banyak menggunakan alat-alatan seperti tukul, gergaji, chainsaw, paku dan lain-lain lagi untuk bekerja. Selain itu, bagi bekerja mencari madu lebah ataupun kerja-kerja yang melibatkan mereka untuk memanjat pokok, mereka akan membina sirah iaitu tangga yang diperbuat daripada buluh.Selain itu, dalam bidang penternakan ayam, kaum Bidayuh menggunakan bakul yang diperbuat daripada rotan untuk menyangkar ayam tersebut. Hal ini kerana berat rotan berupaya untuk menahan bakul tersebut daripada terbang ditiup angin. Masyarakat Bidayuh juga ada membuat bubu seperti kaum Melayu ataupun kaum Iban. Bubu digunakan untuk menangkap ikan. Kebanyakan kaum Bidayuh menangkap ikan menggunakan bubu untuk menangkap ikan air tawar.Pada zaman sekarang pula, zaman teknologi semakin berkembang. Kaum Bidayuh tidak ketinggalan dalam zaman IT. Mereka juga mampu mengendalikan mesin-mesin yang canggih sebagai masyarakat lain. Di sekolah, kemudahan IT disediakan bagi membuka ruang kepada murid-murid untuk belajar secara interaktif disamping untuk melahirkan murid yang celik IT dan mampu untuk bersaing pada tahap global.Kesimpulannya, teknologi memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualiti kehidupan manusia. Selain itu, dengan bantuan teknologi yang ada, kita akan menjadi lebih maju dan mampu mengubah nasib diri kerana perkembangan teknologi saling berkaitan dengan bidang ekonomi dan pendidikan.

7.2 Pengaruh Budaya Etnik Bidayuh Terhadap Keperibadian dan Pencapaian Akademik di Sekolah.

Latar budaya yang diwarisi atau dialami oleh sesuatu etnik dalam keluarga, masyarakat atau lokaliti yang lebih luas mempengaruhi perkembangan, kepercayaan, pegangan serta keperibadian seseorang. Kita sebagai seorang guru harus sentiasa peka dan sedar bahawa setiap individu adalah unik dan berbeza daripada yang lain hasil lingkungan budaya etnik atau jenis masyarakat serta penempatan tempat tinggal masing-masing. Kesedaran tentang kepelbagaian budaya yang dibawa oleh pelajar dapat membantu guru menyediakan persekitaran pembelajaran yang baik dan berkesan.Budaya hidup yang dibawa oleh pelajar ke dalam bilik darjah mempengaruhi iklim dan budaya bilik darjah. Guru sebagai pemimpin bilik darjah perlu mengenali dan memastikan pembudayaan yang baik dibentuk agar pelajar akan berasa selesa dan sejahtera berada dalam lingkungan bilik darjah yang mesra budaya. Justeru, budaya mempunyai implikasi yang amat kuat terhadap berjaya atau tidak pembentukan peribadi sosial dan intelek pelajar.Bagi murid-murid Bidayuh, mereka tidak banyak bezanya dengan pembelajaran etnik-etnik lain. Sebagai contoh, dari segi penggunaan bahasa semasa sesi pembelajaran dan pengajaran (PdP), murid-murid kaum Bidayuh dapat meneruskan pembelajaran dengan baik sama ada dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ianya langsung tidak mengganggu sesi PdP walaupun bahasa tersebut jauh berbeza dari segi bunyi dengan bahasa ibunda mereka. Hal ini tidak menjadi masalah kerana guru disekolah tersebut berjaya mempertimbangkan aspek bahasa dengan sewajarnya. Penggunaan bahasa yang standard telah memberi peluang yang sama rata kepada semua murid untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran.Selain itu, saya juga melihat murid-murid berbangsa Bidayuh lebih mudah dan cepat mempelajari bahasa Inggeris. Hal ini demikian mungkin disebabkan oleh pengaruh ahli-ahli keluarga yang berbahasa Inggeris di rumah. Berdasarkan pengalaman saya semasa pergi menziarahi rumah rakan saya yang berbangsa Bidayuh semasa perayaan Hari Gawai di Kampung Apar, Bau, saya mendapati bahawa kebanyakkan keluarga di kampung tersebut bertutur menggunakan bahasa Bidayuh Singai dan bahasa Inggeris. Hal ini telah mengukuhkan lagi hujah saya kerana penggunaan bahasa Inggeris yang digunakan bersama bahasa Bidayuh telah membantu murid-murid di sekitar kampung tersebut mempelajari bahasa Inggeris dengan cepat.Disamping itu, bagi memperkukuhkan bahasa Bidayuh itu sendiri, kanak-kanak yang berumur tiga hingga lima tahun diajar bahasa Bidayuh di Tadika Warisan Bidayuh, Kampung Apar, Singai. Ini selaras dengan usaha murni melalui projek Buku Teks, Buku Kerja dan Kamus Bergambar yang dibuat oleh pasukan yang mantap iaitu DBNA dan UNESCO yang ingin membela nasib bahasa kaum Bidayuh itu sendiri. Di tadika tersebut, murid-murid diajar mengenai perkataan, ejaan dan sebutan yang betul dalam bahasa Bidayuh itu sendiri. Selain itu, murid-murid disediakan dengan buku teks dan buku latihan bagi bahasa Bidayuh. Usaha murni ini bertujuan bagi mengukuhkan bahasa Bidayuh dalam kalangan kanak-kanak supaya mereka boleh menggunakan bahasa dengan betul bak kata pepatah melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Pembelajaran bahasa Ibunda ini juga bertujuan untuk menanam cinta akan bahasa selain meningkatkan jati diri kaum ini agar kanak-kanak ini sentiasa kaya dengan budaya bangsa. Hal ini kerana banyak dalam kalangan anak muda sekarang sudah tidak mengenali atau tidak tahu perkataan-perkataan dalam bahasa Bidayuh sendiri disamping penggunaan bahasa rojak yang digunakan dalam pertuturan seharian bersama keluarga dan rakan-rakan.Selain itu, dari segi keagamaan, kaum Bidayuh majoritinya mengamalkan agama Kristian dari mazhab Roman Catholic. Menurut rakan saya yang pernah menjalani Program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) di Sk. Apar, Singai, dia mengatakan bahawa pada setiap pagi, murid-murid yang beragama Kristian akan berhimpun di tapak perhimpunan dan ketua pengawas akan mengetuai sesi doa pagi. Hal ini amat mulia dan ia menguatkan kekuatan murid dari segi rohani. Tambahan itu juga, didikan agama yang kuat dari ibu bapa juga menyebabkan murid-murid tersebut sentiasa sedar akan kepentingan Tuhan dalam hidup mereka selaras dengan prinsip Rukun Negara yang pertama iaitu Kepercayaan Kepada Tuhan. Sebagai seorang guru yang bertanggungjawab pula, kita haruslah mengelakkan diri daripada menyentuh atau mempertikaikan kepercayaan yang diamalkan oleh murid-murid. Hal ini demikian kerana setiap nilai dan kepercayaan tersebut harus diterima dengan seadanya dan ia seharusnya menjadi satu garis panduan atau pegangan oleh seseorang guru dalam merancang aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan semua kepercayaan, nilai dan agama murid-muridnya.Budaya bergotong-royong tidak asing lagi dengan kaum Bidayuh. Semangat kerjasama yang tinggi dan padu dalam kalangan ibu bapa mempengaruhi sikap anak-anak mereka di sekolah. Nilai ini dapat kita lihat sendiri di sekolah di mana murid-murid saling bergotong-royong membersihkan kawasan sekolah. Selain itu, mereka juga gemar bekerja dalam satu pasukan terutama dalam pasukan semasa proses PdP. Ini banyak membantu murid-murid ini memperoleh keputusan yang baik dalam akademik kerana gaya pembelajaran sebegini sesuai dengan keperluan belajar mereka. Disamping suka membantu sesama murid, tatkala guru sampai sahaja di hadapan sekolah, murid-murid akan berlari ke arah guru untuk menolong guru membawa buku-buku latihan. Budaya seperti ini sememangnya akan menjadi amalan buat murid-murid di sekolah sehingga mereka besar kelak.Anak-anak kaum Bidayuh masih kuat jati dirinya walaupun zaman ini semakin maju dengan pesatnya. Jika ditanya mengenai pakaian tradisional, mereka masih dapat menamakan pakaian yang dipakainya dari bahagian kepala sehingga ke kaki. Mereka sememangnya bangga akan pakaian tradisional yang diwarisi secara turun-temurun sehinggakan mereka boleh membezakan pakaian tradisional Bidayuh di kawasan Bau, Serian dan Padawan. Selalunya, murid-murid akan memakaikan baju tradisional di sekolah jika terdapat pertandingan atau persembahan tarian bagi menyambut tetamu kehormat yang tiba. Dari segi muziknya pula, murid-murid Bidayuh tahu akan perbezaan muzik yang melambangkan identiti mereka. Bagi murid-murid Bidayuh dari kawasan Bau, bunyi muzik tradisional mereka berbeza daripada bunyi muzik tradisional Bidayuh di kawasan Serian dan Padawan. Sesungguhnya, kedua-dua aspek ini membuatkan jati diri anak kaum Bidayuh menjadi kuat dan ia sangat mempengaruhi pencapaian akademik dan kokurikulum mereka dimana mereka mampu menunjukkan kepada masyarakat luar bahawa mereka juga boleh berjaya. Sebagai contoh, atlit wanita kebangsaan Malaysia iaitu Pandalela Rinong yang merupakan seorang atlit berbangsa Bidayuh yang telah menjulang nama Malaysia ke persada dunia.Dari aspek ekonomi pula, menurut rakan saya yang berasal dari Kampung Apar, Singai, penduduk yang tinggal di kawasan kampungnya kebanyakkan bekerja sebagai mekanik dan buruh kasar, manakala bagi yang wanita, mereka hanya menjadi suri rumah tangga dan bercucuk tanam. Sistem pengetahuan dan teknologi yang diperoleh oleh orang-orang tua dari generasi yang lepas masih lagi dipraktikkan sehingga kini. Sebagai contoh, semasa menuai, kaum wanita menuai dengan cara atau budaya yang lama seperti bergotong-royong dalam aktiviti menuai padi. Walaupun kini ada teknologi yang canggih seperti mesin penuai padi, tetapi warga kampung tersebut masih menggunakan alternatif lama iaitu bergotong-royong. Kaedah yang digunakan oleh mereka secara tidak langsung akan mengeratkan hubungan silarurahim antara mereka dan mengukuhkan perpaduan di kampung tersebut.Mengikut kajian Pierre Bourdieu (1930) yang merupakan ahli sosiologi pendidikan dari Perancis,pencapaian persekolahan seseorang individu adalah berkait rapat dengan latar kebudayaan ibu bapanya dan tahap pendidikan ibu bapa adalah lebih banyak mempengaruhi pencapaian persekolahan anak mereka daripada kedudukan kerjaya mereka dalam masyarakat.(dipetik dari buku Budaya dan Pembelajaran yang ditulis oleh Syed Ismail Bin Syed Mustapa & Ahmad Subki Bin Miskon)Berdasarkan pernyataan di atas, saya tidak setuju dengan kajian yang dilakukan oleh Pierre Bourdieu. Hal ini kerana kerana ianya tidak relevan lagi jika dibandingkan dengan situasi pada zaman ini. Walaupun latar belakang pendidikan generasi tua di kampung tersebut sangat rendah, tetapi mereka tidak pernah mengabaikan pendidikan anak-anak mereka. Mereka tidak pernah gagal untuk memberi pendidikan yang berkualiti kepada anak-anak mereka. Sebagai contoh, terdapat generasi muda di kampung tersebut yang bekerja sebagai doktor dan guru, malah ada juga yang merupakan ahli parlimen bagi bahagian Kuching. Hal ini telah membuktikan bahawa anak-anak kaum Bidayuh yang datang dari keluarga yang serba kekurangan mampu memberi saingan yang tinggi dalam pelajaran di peringkat sekolah rendah sehingga ke peringkat universiti.Disamping itu, tahap ekonomi yang rendah juga telah memberi tekanan kepada anak-anak kaum ini untuk belajar dengan rajin dan tekun semata-mata untuk mengubah nasib keluarga dan mengubah persepsi masyarakat lain terhadap kaum mereka. Dalam usaha untuk meningkatkan keperibadian dan pencapaian murid dalam akademik di sekolah, guru harus memainkan peranan penting dalam mengajar murid-murid yang berbeza dari segi kelas sosial. Guru haruslah mengelakkan diri daripada membezakan kelas sosial murid. Guru harus melayan murid dari kelas atasan sama dengan murid lain supaya tiada murid yang merasa dipinggirkan oleh guru dalam sesi PdP. Keadaan ini menjamin semua murid akan berpeluang mengambil bahagian dalam setiap aktiviti yang dijalankan oleh guru dalam pembelajaran di dalam kelas.Kesimpulannya, latar belakang budaya seseorang murid mempengaruhi keperibadian dan pencapaian akademiknya di sekolah. Sebagai seorang guru, kita haruslah sentiasa menggalakkan penglibatan aktif seseorang murid semasa sesi PdP mahupun dalam kegiatan kokurikulum bagi mengetahui bakat ataupun kebolehan murid tersebut dalam melakukan sesuatu perkara selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang menginginkan modal insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan emosi serta emosi. Selain itu, melalui latar belakang murid juga, ia dapat membantu guru untuk menyediakan sesi PdP yang menerapkan aktiviti pelbagai di mana ia dapat memenuhi keperluan murid untuk belajar secara berkesan dan bermakna. Disamping itu, seorang guru haruslah sentiasa peka akan perbezaan budaya yang wujud di dalam sesuatu bilik darjah supaya murid-murid sentiasa berfikiran positif dan menerima perbezaan yang wujud dalam budaya mereka dan seterusnya mereka dapat belajar di dalam suasana bilik darjah yang aman dan harmoni.

7.3 Cadangan Dalam Membina Persekitaran PdP Yang Mesra Budaya Di Sekolah.Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam mencapai Misi Nasional dan guru memainkan peranan penting bagi memastikan kejayaan ini. Justeru itu, guru perlu memahami, memberi komitmen dan mempunyai iltizam yang tinggi dalam melaksanakan inisiatif dan pendekatan baru ke arah usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan.as the most significant and costly resource in schools, teachers are central to school improvement efforts. Improving the efficiency and equity of schooling depends, in large measure, on ensuring that competent people want to work as teachers, that their teaching is of high quality, and that all students have access to high quality teaching.(Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), 2005)Terdapat beberapa perkara yang boleh dicadangkan dalam usaha membina persekitaran PdP yang mesra budaya iaitu :

Dalam usaha untuk mewujudkan persekitaran PdP yang mesra budaya di sekolah, persekitaran bilik darjah itu sendiri haruslah mesra budaya. Persekitaran bilik darjah bukan sekadar melibatkan unsur-unsur fizikal yang dapat dilihat dengan mata seperti ruang bilik darjah serta peralatan di dalamnya, sebaliknya persekitaran bilik darjah turut melibatkan unsur-unsur emosi dan hubungan kemanusia antara guru dengan murid dan murid dengan murid. Perkataan mesra menggambarkan keselesaan, keceriaan dan kegembiraan. Kemesraan wujud dan terjalin apabila manusia berhubungan dan dalam hubungan tersebut nilai-nilai murni menjadi pegangan dan amalan lalu terbina persefahaman, toleransi dan hormat-menghormati. Budaya pula dapat difahami sebagai suatu nilai amalan dan perlakuan yang diterima pakai oleh sekelompok masyarakat yang memenuhi kehendak rohani dan jasmani sehingga wujud kesejahteraan bagi kelompok tersebut. Maka, mesra budaya bermaksud perlakuan atau amalan yang mendatangkan keselesaan dan kegembiraan dimana dalam konteks bilik darjah, keselesaan dan kegembiraan itu diwujudkan oleh guru dan murid melalui perlakuan yang positif sewaktu berlangsungnya proses PdP.Selain itu, persekitaran PdP yang mesra budaya juga boleh diwujudkan melalui pengurusan persekitaran fizikal. Menurut Woolfolk (200:437) dalam buku Budaya dan Pembelajaran yang diterbitkan Oxford Fajar, pengurusan bilik darjah adalah perlu untuk mengekalkan persekitaran pembelajaran positif dan produktif. Pengurusan fizikal memberi gambaran mengenai sejauh mana guru memiliki sikap prihatin dan professional terhadap tugasnya sebagai pengurus bilik darjah. Guru perlu jelas bahawa bilik darjah adalah satu ekologi yang mempunyai sistemnya yang tersendiri serta mempunyai perkaitan dan pertautan antara persekitaran fizikalnya dengan benda-benda bernyawa, iaitu guru dan murid.Terdapat beberapa lapan aspek yang ditekankan dalam pengurusan persekitaran fizikal bilik darjah untuk mewujudkan persekitaran PdP yang mesra budaya di sekolah. Antara aspek yang ditekankan adalah seperti yang berikut:

Seseorang guru harus menyediakan pelan lantai dan memaksimumkan ruang bilik darjah sebaik mungkin. Antaranya adalah dengan mengambil kira keluasan bilik darjah, susun atur perabot dan peralatan lain yang perlu disesuaikan dengan tahap kelas sama ada Tahap Satu atau Tahap Dua serta gaya pengajaran. Guru perlu merancang susun atur ruang aktiviti PdP bagi menghasilkan proses pembelajaran yang berkesan. Sebagai contoh, bagi murid-murid Tahap Satu, guru perlu merancang ruang pembelajaran yang berbeza-beza, iaitu ruang bacaan, ruang aktiviti melukis dan kraftangan, ruang bercerita dan lakonan serta ruang bekerja dalam kumpulan. Guru boleh memilih ruang untuk aktiviti melukis dan kerja kraf tangan berdekatan dengan sinki dan bakul sampah, manakala ruang untuk aktiviti berkumpulan perlu berjauhan dengan kumpulan murid sedang menjalani aktiviti pembelajaran kendiri. Tambahan itu juga, dari segi kebersihan, pencahayaan dan pengudaraan ianya amat penting dan perlu dititikberatkan oleh guru. Kebersihan merupakan nilai utama dalam kehidupan manusia dimana kebersihan fizikal mempengaruhi kebersihan mental dan jiwa manusia. Kebersihan sesebuah bilik darjah adalah antara faktor utama yang menjadi tarikan kepada murid untuk melalui proses pembelajaran dengan ceria. Selain itu juga, amalan menjaga kebersihan dapat mendisiplinkan murid-murid. Sebagai contoh, pembinaan jadual bertugas yang dibina oleh guru dapat memastikan kelancaran murid-murid untuk menjalankan tugas masing-masing dan ia dapat menimbulkan rasa tanggungjawab dalam diri murid. Tambahan itu juga, sistem pencahayaan dan pengudaraan bilik darjah haruslah diawasi kerana ia juga mempengaruhi kelancaran proses PdP. Hal ini kerana bilik darjah yang suram ataupun terlalu terang dapat menurunkan motivasi murid untuk meneruskan proses pembelajaran.Disamping itu, susunan kerusi dan meja, susunan perabot dan peralatan, dan hiasan bilik darjah haruslah disesuaikan dengan suasana dan aktiviti PdP. Susunan serta hiasan yang sesuai dengan aktiviti PdP mampu memberi kesan yang optimum kepada pembelajaran murid-murid. Kelas yang berselerak dan terlalu padat akan membuatkan murid-murid berasa rimas dan sukar untuk bergerak. Ini sekaligus mematahkan semangat murid untuk belajar dan membuatkan motivasi instrinsik dalam diri murid-murid jatuh menjunam. Oleh yang demikian, seseorang guru haruslah memastikan susunan kerusi, meja dan perabot di dalam bilik darjah mudah diubah dan disusun sesuai dengan aktiviti kerja berkumpulan dan keadaan disiplin murid di dalam kelas.Aspek ketiga yang perlu diberi perhatian dalam mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya ialah aspek pengurusan persekitaran sosioemosi. Menurut buku Budaya dan Pembelajaran terbitan Oxford Fajar, perkataan sosioemosi terdiri daripada dua perkataan iaitu sosial dan emosi. Perkataan sosial merujuk kepada ciri-ciri kehidupan manusia yang membentuk masyarakat. Perkembangan sosial setiap individu bermula daripada alam kanak-kanak dan ini mempengaruhi kehidupan manusia itu seterusnya. Perkembangan sosial merupakan proses kanak-kanak belajar berhubung dengan orang lain mengikut cara yang dapat diterima oleh masyarakat dan budayanya. Perkataan emosi pula bermaksud satu perasaan dan juga gerak hati yang dialami oleh seseorang individu yang akan terpapar melalui tindak balas fisiologi sekiranya berlaku rangsangan terhadap emosi dalam sesuatu keadaan. Reaksi terhadap emosi tersebut mampu dikawal sekiranya seseorang berjaya mengawal perasaannya daripada memaparkan sesuatu perlakuan hasil tindak balas emosi. Perkembangan sosial yang positif menyebabkan seseorang itu sentiasa mempertimbangkan emosinya dan menguruskan emosinya dengan mengekalkan emosi yang positif dan mengawal emosi yang negatif. Perkembangan sosioemosi adalah berperingkat-peringkat dan lazimnya kanak-kanak mengembangkan kemahiran sosialnya dengan mendekati pihak lain dan mula berinteraksi sebagai menjalinkan hubungan sosial.Aspek yang keempat yang dapat dilihat dan dipraktikkan dalam usaha melahirkan persekitaran PdP yang mesra budaya ialah dari aspek pengurusan PdP. Pengurusan PdP merupakan aspek yang terpenting dan diberi perhatian serius kerana pembaziran waktu akan berlaku sekiranya objektif pelajaran tidak tercapai. Pelan tindakan strategic bagi mata pelajaran yang diajar perlu disediakan oleh guru. Kajian dari aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan halangan yang disertai dengan perancangan untuk lima tahun dan perancangan untuk tahun semasa selaras dengan perancangan strategik sekolah.Peningkatan profesionalisme guru dalam bilik darjah dilihat dalam aspek kebolehan mencorak kualiti pengajaran, kebolehan menyusun organisasi pembelajaran, kebolehan mencorak perkembangan murid termasuk perkembangan akademik, perlakuan, sosial, emosi, rohani, intelek dan jasmani. Guru yang menanam cita-cita untuk menjadi pengurus bilik darjah yang berkesan dapat memahami perasaan dan kehendak hati nurani murid-murid, guru perlu cekap mencorak iklim yang memberansangkan, kecekapan dan kemahiran pengajaran, mencorakkan tingkah laku dan pengawalan disiplin murid. Oleh itu, guru berperanan sebagai pendidik, pemudahcara, pemimpin, pembimbing, penilai, perancang, perunding dan pendorong ke arah kecemerlangan murid.Dalam usaha untuk mengejar cita-cita tersebut, seseorang guru perlulah sentiasa mempunyai usaha untuk meningkatkan kualiti pengajaran dengan membuat refleksi yang mana guru tersebut perlulah melihat aspek kekuatan, kelemahan dan cadangan penambahbaikan. Selain itu, seorang guru juga harus menerapkan unsur-unsur budaya dalam sesi PdP agar murid berpeluang untuk mempelajari budaya kaum lain dan ia dapat mengelakkan murid daripada menyentuh perkara-perkara yang sensitif apabila mereka besar kelak. Sebagai contoh, dari aspek makanan tradisional, murid A dan murid B perlulah mengetahui dan memahami makanan di antara kaum mereka. Hal ini dapat mewujudkan rasa kesepunyaan dalam diri murid.Selain itu, guru juga haruslah sering memberi peluang kepada murid untuk bertanya soalan. Hal ini kerana rangsangan yang wujud di persekitaran murid membuatkan mereka rasa ingin tahu akan bagaimana proses sesuatu berlaku. Selain itu juga, guru juga haruslah sentiasa memberi pembimbing murid selaras dengan kaedah pengajaran berpusatkan murid dimana guru berperanan sebagai fasilitator. Guru yang berkesan akan menggunakan bahan konkrit ataupun bahan yang dapat memberikan tindak balas terhadap pancaindera murid-murid. Kepekaan guru terhadap penggunakan bahan bantu belajar yang sebegini mampu meningkatkan motivasi murid untuk belajar di dalam atau di luar bilik darjah secara aktif dan bermakna. Hal ini kerana mereka merasai sendiri pengalaman pembelajaran tersebut.Pembelajaran koperatif dan kolaboratif juga amat baik untuk dipraktikkan di dalam bilik darjah. Pembelajaran ini penting kerana ianya dapat membantu meningkatkan komunikasi antara murid dengan murid yang mana ia secara tidak langsung membantu dalam meningkatkan kesefahaman dan keharmonian di dalam atau luar bilik darjah. Guru juga harus bijak memilih topik di mana guru harus memilih topik yang sesuai dengan tajuk pembelajaran dan latar belakang murid. Hal ini kerana jika ianya melibatkan latar belakang murid, murid-murid akan suka untuk belajar dan mereka akan mengaplikasi pengalaman sedia ada dengan pengalaman pembelajaran yang baharu.Pedagogi yang relevan menggunakan pelbagai strategi PdP supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna kepada murid-murid. Disini, penekanan diberikan kepada pengintegrasian pengetahuan, kemahiran asas serta memupuk nilai murni bagi perkembangan yang menyeluruh dari kepelbagaian kebolehan murid serta relevan dengan budaya yang diamalkan. Guru perlu mengambilkira kepelbagaian aspek budaya murid supaya murid tidak terpinggir dalam proses PdP. Dalam konteks sosiologi, kebudayaan dikatakan sebagai cara hidup yang dipelajari, diubahsuaikan dan diturunkan dari generasi ke generasi dalam sesebuah masyarakat tertentu. Menurut pandangan ahli fungsionalisme, sekolah dilihat berfungsi sebagai proses sosialisasi untuk mendidik kanak-kanak mengikut kehendak masyarakat mereka. Oleh yang demikian, adalah menjadi tanggungjawab guru untuk memenuhi keperluan murid tanpa sikap prejudis terhadap budaya yang berbeza tersebut.Selain itu, konsep modal budaya juga perlu diketahui. Modal budaya merujuk kepada seseorang individu yang mewarisi dan memperoleh keupayaan bahasa dan budaya dari keluarga dan masyarakatnya. Mengikut kajian Pierre Bourdieu (1930) yang merupakan ahli sosiologi pendidikan dari Perancis, pencapaian persekolahan seseorang individu adalah berkait rapat dengan latar kebudayaan ibu bapanya dan tahap pendidikan ibu bapa adalah lebih banyak mempengaruhi pencapaian persekolahan anak mereka daripada kedudukan kerjaya mereka dalam masyarakat.Pendidikan Berbilang Budaya atau Multi Cultural Education merupakan pendidikan yang memberi penekanan dalam kurikulum kepada aspek budaya masyarakat sama ada masyarakat kepada majoriti atau minoriti dengan tujuan memupuk persefahaman dan perpaduan negara. Di Malaysia, usaha untuk menerapkan berbilang budaya telah dimulakan sejak wujudnya Penyata Razak 1957. Sementara itu, beberapa negara seperti England, menerusi The Bullock Report 1975, juga telah menerima kemasukan bahasa dan budaya golongan minority dalam kurikulum mereka. Kesannya, hubungan antara orang kulit hitam dan kulit putih bertambah baik. Di USA pula, melalui Rancangan Kamehamaha Early Education Programme, dilaksanakan bagi meningkatkan tahap pembacaan dalam kalangan murid tadika keturunan Hawaii.Terdapat pelbagai strategi, kaedah dan teknik dalam pedagogi pendidikan. Guru seharusnya memilh strategi, kaedah atau teknik yang bersesuaian mengikut keadaan kelas dan kerelevanan budaya. Jika guru berada di sekolah Cina dan mengajar bahasa Melayu, maka guru tersebut boleh menggunakan kaedah mengajar secara simulasi dengan memberi dialog atau skrip dalam Bahasa Melayu untuk dilakonkan di hadapan kelas. Latihan penggunaan bahasa seperti ini mampu meningkatkan penguasaan bahasa kebangsaan bagi kaum ini.

Rajah di atas merupakan beberapa pendekatan pedagogi yang relevan untuk diamalkan untuk murid pelbagai budaya.Cadangan keenam yang boleh diamalkan untuk mewujudkan persekitaran PdP yang mesra budaya adalah penilaian berasaskan budaya. Dalam hal ini, guru harus melaksanakan penilaian terhadap murid berasaskan budaya yang sesuai dengan situasi di dalam kelas berkenaan. Antara perkara yang perlu diberi perhatian adalah aturan dan kedudukan kelas dalam kumpulan dengan kaum yang berbeza. Murid-murid perlu diberi peluang melakukan aktiviti bersama kaum yang berbeza. Guru boleh memperkenalkan adat dan kaum yang terdapat di Malaysia. Penerapan nilai bekerjasama dalam subjek akan memudahkan proses penilaian terhadap murid.Dalam melaksanakan proses penilaian tersebut, guru boleh melihat dari aspek tingkah laku murid dalam melaksanakan tugasan yang diberikan dengan ahli dalam kumpulan, disiplin murid-murid, hubungan sosial murid, budaya belajar murid, aspek psikologi dan orientasi sosial bilik darjah. Unsur-unsur ini boleh dijadikan sebagai garis panduan kepada guru untuk membuat penilaian terhadap murid-murid secara menyeluruh.Kesimpulannya, pelbagai cara atau cadangan boleh dilaksanakan untuk mewujudkan persekitaran PdP yang mesra budaya di sekolah. Persekitaran PdP yang mesra budaya di sekolah banyak membantu guru dan pihak sekolah dalam kerja-kerja pengurusan dan lain-lain dengan baik. Amalan pedagogi yang relevan perlu diterapkan supaya motivasi murid sentiasa berada di tahap yang tinggi untuk menerima proses pembelajaran yang dilaksanakan. Setelah melaksanakan pengurusan kelas yang sesuai dengan pelbagai budaya murid, guru juga disarankan untuk melaksanakan proses penilaian supaya tidak ada murid yang tercicir dari arus pendidikan yang akhirnya akan memberi impak kepada pembangunan negara. Murid yang dikenalpasti bermasalah perlulah dibantu dengan kadar yang segera walau dengan apa jua cara sekalipun bagi memberi peluang pendidikan yang adil kepada semua rakyat.

.26