economie rurala-grile corecte

Download Economie Rurala-Grile Corecte

Post on 13-Apr-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/27/2019 Economie Rurala-Grile Corecte

  1/25

  CAP. 1 AGRICULTURA, RAMUR A PRODUCIEI MATERIALE

  1. Importanta agriculturii deriva din:a. ramura de producie capabia !a acumue"e e#er$ie cu a%u&oru mu#ciib. produ!ee a$roaime#&are au o de!'acere !i$ura pe piaa mo#diaac. ramura secundara a produciei agricoled. pondere ridicata a bunurilor si serviciilor consumate

  2. Identificai particularitile agriculturii:a. Pa#&ee !i a#imaee par&icipa ca obiec&e !i mi%oace de mu#cab. Ac&i(i&a&ea de producie e!&e direc& !au i#direc& i#'ue#a&a de co#diiie pedo)

  cima&icec. Activitatea de producie este numai indirect influenata de condiiile pedo-climaticed. Aprovizioneaz cu materii prime comertul

  3. Care din urmtoarele funcii prezentate sunt specifice agriculturii:

  a. Apro(i"io#ea"* cu ma&erii prime i#du!&riie preucr*&oare+ Piaa dede!'acere+ ur!* impor&a#&* de creare a acumu*rior $e#erae+ -ur#i"oare de 'or* demu#c*+ ur!* de (au&*.+ ecoo$ica+ 'ur#i"oare de produ!e a$ro)aime#&are pe#&ruco#!umu i#&er# a popuaiei

  b. roducia principala genereaz si cantiti de produse secundarec. Consumatoare de produse agro-alimentared. !olose"te programarea liniara pentru producie

  #.$entionati% prin intermediul cror metode se poate aprecia cat mai real raportului dintreindustrie si agricultura in perioada contemporana :

  a. -oar'ecee pre&uriorb. !&abiirea ca#&i&a&ii de produ!e a$ricoe #ece!ara a !e (i#de pe#&ru a !e pu&ea

  cump*ra u# produ! i#du!&riac. Pro$ramare i#iar*d. $atematice

  &. Identificati principalele motive care au stat la baza trecerii de la agricultura clasica la ceadurabila:

  a. c*derea (e#i&urior+ c*derea co#!umurior i#&ermediare+ c*derea cai&*ii

  produ!eor+ Acce#&uarea di!pari&*ior i#&er#e.b. 'cderea consumurilor intermediare( productivitate ridicatac. 'cderea calitii produselor( cresterea ofertei de produse( scaderea calitatii

  produselord. Accentuarea disparitilor interne( cresterea e)porturilor de produse agro-

  alimentare

 • 7/27/2019 Economie Rurala-Grile Corecte

  2/25

  *. Agricultura durabil+ reprezint+:a. Ramura care poa&e 'u#c&io#a pro'i&abi di# pu#c& de (edere eco#omic dar

  compa&ibi cu co#!&ra#$erie de #a&ura ecoo$icb. ,amura care poate functiona profitabil din punct de vedere economic dar fara s+tina cont de efectele asupra mediului

  c. Agricultur+ rudimentar+d. Activitate agricol+ din care nu se obtine profit

  . Conceptul de %%dezvoltare durabil+a fost adoptat la:a. Co#'eri#&a Mo#dia de a Rio de /a#eiro, 0# 12

  b. Conferinta $ondial+ de la /ucuresti% 0n 12c. Conferinta $ondial+ de laiena% 0n 12d. Conferinta $ondial+ de laeneva% 0n 12

  4. Intre cre"terea economic+ "i calitatea mediului e)ist+ o relatie:a. biu#i(oc

  b. unilateral+c. nu e)ista o relatie direct+d. unilateral+ "i biunivoc+

  . 5ezvoltarea durabil+ propune mai multe reguli:a. de !u!&e#abii&a&e

  b. istoricec. matematice

  d. teoretice

  16. ,egulile de sustenabilitate se bazeaz+ pe uramatoarele caracteristici:a. me#i#erea u#ui #i(e mi#ima a capi&auui #a&ura

  b. meninerea unui nivel minimal al capitalului fi)c. meninerea unui nivel minimal al capitalului variabild. meninerea unui nivel minimal al capitalului fictiv

  11. Identificai funciunile unei resurse naturale:

  a. eco#omice+ bioo$ice+ recrea&i(eb. economice( biologice( istoricec. biologice( istorice( sociologiced. economice( biologice( psi7ologice

  12. In opinia speciali"tilor industrializarea agriculturii reprezint+:a. i#'ue#&a i#du!&riei a!upra &ra#!'ormarior 'u#dame#&ae pe care e)a cu#o!cu&

  a$ricu&ura de)a u#$u de"(o&arii !ae

 • 7/27/2019 Economie Rurala-Grile Corecte

  3/25

  b. influenta industriei asupra transformarilor fundamentale pe care le-a cunoscutagricultura 0n perioada feudal+

  c. influenta agriculturii asupra transformarilor fundamentale pe care le-a cunoscutindustria de-a lungul dezvoltarii sale

  d. un aspect lipsit de important+

  13. Influenta industriei asupra agriculturii consta 0n urmatoarele:

  a. 'ur#i"ea" eeme#&ee ma&eriae 0# (ederea acumuarii de capi&a 0# !ec&orua$rico

  b. creea" u# cima& i#!&i&u&io#a !i !ocio)eco#omic mai 'a(orabi i#o(aiiorco#'orm diaec&icii modeuui

  c. nu se poate precizad. furnizeaz+ elementele lipsite de importanta 0n vederea acumularii de capital in sectoru

  agricol

  1#. 'istemul de productie agricol+ poate fi considerat:a3 u# a#!ambu de ac&i(i&a&i produc&i(e 0# dome#iu cu&urii pa#&eor 4i cre!&erii

  a#imaeorb8 un ansamblu de activitati neproductive 0n domeniul culturii plantelor si cresterii

  animalelorc8 un ansamblu de activitati comerciale pentru agriculturad8 un ansamblu de procese de creare a substantei anorganice

  1&%% !oarfecele preturilor 9 se poate calcula :a3 rapor& 0#&re i#dicee pre&urior produ!eor a$ricoe !i i#dicee pre&urior

  produ!eor i#du!&riae pe#&ru a$ricu&ura, u5#d 0# co#!iderare aceea4i perioad

  de re'eri#&ab8 raport 0ntre indicele preturilor produselor agricole si indicele preturilor produselor

  industriale pentru agricultura% lund in considerare perioade diferite de referint+c8 raport 0ntre preturile produselor agricole si indicele preturilor produselor industriale

  pentru agricultura% luand in considerare aceeasi perioada dereferint+d8 raport 0ntre indicele preturilor produselor agricole si preturile produselor industriale

  pentru agricultura% lund in considerare aceeasi perioada de referinta

 • 7/27/2019 Economie Rurala-Grile Corecte

  4/25

  CAP. 2 E6OLUII I MUTAII 78 AGRICULTURA ROM98IEI

  1. $entionati anii in care au fost realizate reforme agrare 0n ara noastr :a. 1:;

 • 7/27/2019 Economie Rurala-Grile Corecte

  5/25

  b. $artie 1##c. $artie 1#d. 5ecembrie 14

  *.'copul declarat al reformei din 1#& a fost:a. Crearea de #oi $o!pod*rii pe#&ru mu#ci&orii a$ricoi '*r* p*m5#& !i m*rirea

  !upra'eeor arabie a $o!pod*riior *r*#e4&i

  b. Cre"terea suprafeelor de gru "i porumbc. ,educerea suprafeelor arabile al gospodriilor rne"ti.d. ,educerea productivitatii din industrie

  . 'ituaia dificila a agriculturii din 14 a fost reflectata printr-o serie de fenomene:a. do&area i#!u'icie#&* cu &rac&oare 4i ma4i#i a$ricoe+ ca#&i&*ie mici de 0#$r*4*mi#&e

  a >ec&ar 'oo!i&e+ de&eriorarea bioo$ic* 0# producia a#imaier*+ 0mb*&r5#irea 4i'emi#i"area popuaiei ocupa&e 0# a$ricu&ur*

  b. ca#&i&*ie mici de 0#$r*4*mi#&e a&er#a&e cu ca#&i&a&i !em#i'ica&i(e 'oo!i&e a>ec&ar) po!ibi !i a!&a.

  c. deteriorarea biologic 0n producia animalier( pondere mica a populatiei ocupate inagricultura( slaba pregtire profesional a managerilor

  d. 0mbtrnirea "i feminizarea populaiei ocupate 0n agricultur( dotare te7nicacorespunzatoare pentru agricultura

  .rincipalele elemente care au frnat dezvoltarea agriculturii 0n perioada comunist au fost:a. de!'*4urarea ac&i(i&*ii 0#&r)u# cadru e@ce!i( de ce#&rai"a&+ crearea u#ui

  de"ec>iibru i#&re producia (e$e&a* 4i cea a#imaier*b. e@&ra$erea pu!produ!uui di# a$ricu&ur* pri# !cumpirea preurior a i#pu&uri.

  c. crearea unui ec7ilibru intre producia vegetal "i cea animalierd. desf"urarea activitii 0ntr-un cadru capitalist

  4. >egea fondului funciar ?14@118 prezinta mai multe funcii:a. co#!&i&uirea proprie&*ii+ re!&i&uirea proprie&*ii 'u#ciare+ di"o(area coopera&i(eor

  a$ricoeb. di"o(area coopera&i(eor a$ricoe.c. crearea de noi ferme de mari dimensiunid. restituirea proprietii funciare( dizolvarea proprietatii private

  . 5eficienele in perioada de tranziie la economia de pia s-au manifestat prin:a. parcearea e@ce!i(* a proprie&*ii 'u#ciare 4i parcearea ei e@ce!i(*+ !&a&u&u

  e&ero$e# a #oior proprie&ari.b. apariia u#or e@poa&aii i#!&abie di# pu#c& de (edere eco#omico)or$a#i"a&oric+

  di!&ru$erea !ec&oruui "oo&e>#ic+ impo!ibii&a&ea #oior proprie&ari de a)4i procurai#pu&urie #ece!are da&ori&* cre4&erii e@ce!i(e a pre&urior ace!&ora

  c. apariia unor noi forme de e)ploataii stabile din punct de vedere te7nico-economic.d. 'ustinerea productiei vegetale si animale

 • 7/27/2019 Economie Rurala-Grile Corecte

  6/25

  16. 5ireciile de aciune pentru dezvoltarea agriculturii sunt:a. !&imuarea cre*rii de e@poa&aii a$ricoe (iabie+ di(er!i'icarea cooper*rii 0# amo#&

  4i a(a de a$ricu&ur*b. acordarea de credi&e pe dura&* u#$* 4i cu dob5#d* redu!*+ 0#&*rirea proprie&*ii

  pri(a&e 0# a$ricu&ur*

  c. importul de te7nologie.d. e)portul de te7nologie

  11. $odernizarea agriculturii a reprezentat :a. preocupare impor&a#&a pe#&ru &oa&e $u(er#ee i#&erbeice

  b. utopie pentru economia nationalac. un aspect lipsit de importanta pentru sectorul agricold. preocupare dupa anul 14

  12. Care din urmatoarele aspecte contrubuie la dezvoltarea agriculturii :a. i#&arirea proprie&a&ii pri(a&e+ !&imuarea de e@poa&a&ii a$ricoe (iabie+

  di(er!i'icarea cooperarii &u&uror 'ormeor !i &ipurior de e@poa&a&ii pri(a&e cu!ocie&a&ie comerciae !i&ua&e i# amo#&e !i a(a de a$ricu&ura+ a!i$urarea u#orcredi&e de u#$a dura&a cu doba#da redu!a pe#&ru i#(e!&i&ii

  b