doopdienst wijtze-oebele postma noordwolde

Download Doopdienst Wijtze-Oebele Postma Noordwolde

If you can't read please download the document

Post on 12-Feb-2017

23 views

Category:

Spiritual

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • https://www.youtube.com/watch?v=-LXqwXXdN-w

 • Welkom

  Doopdienst Wijtze-Oebele Postma

  Voorganger: Ds. A. van Harten-TipOrganist: Johannes de Vries

 • VDD ELB 376: 1 en 2Abba Vader

 • Abba, Vader (EL 376)t. & m. D. Bilbrough

 • Abba, Vader (EL 376)t. & m. D. Bilbrough

 • Abba, Vader (EL 376)t. & m. D. Bilbrough

 • Abba, Vader (EL 376)t. & m. D. Bilbrough

 • Welkom en Mededelingen

  Doopdienst Wijtze-Oebele Postma

  Voorganger: Ds. A. van Harten-TipOrganist: Johannes de Vries

 • Psalm 86: 2, 4 en 5

 • Psalm 86 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genve 1551

 • Psalm 86 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genve 1551

 • Psalm 86 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genve 1551

 • Psalm 86 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genve 1551

 • Psalm 86 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genve 1551

 • Psalm 86 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genve 1551

 • Stil gebedVotum en Groet

  Klein Gloria:Ere zij de Vader en de Zoonen de Heilige Geest.Als in den beginne, nu en immer,en van eeuwigheid tot eeuwigheidAmen.

 • Verootmoedigingsgebed

 • Psalm 139: 1, 2, 7Heer, die mij ziet zoals ik ben

 • Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551

 • Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551

 • Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551

 • Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551

 • Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551

 • Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551

 • Genadeverkondiging

 • Psalm 139: 8, 9Ik loof U die mijn Schepper zijt

 • Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551

 • Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551

 • Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551

 • Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551

 • Wetslezing

 • Psalm 139: 10, 14O God, hoe diep verwonderd ga

 • Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551

 • Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551

 • Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551

 • Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551

 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest

 • Kinderlied ELB 168: 1, 2, 7Dank U voor deze nieuwe morgen

 • Dank U voor deze nieuwe morgen (EL 168)t. & m. M.G. Schneider; v. J. Kuyper

 • Dank U voor deze nieuwe morgen (EL 168)t. & m. M.G. Schneider; v. J. Kuyper

 • Dank U voor deze nieuwe morgen (EL 168)t. & m. M.G. Schneider; v. J. Kuyper

 • De kinderen gaan naar dekindernevendienst.

  Tot straks!

 • Schriftlezing OT:Psalm 139 (HSV)

 • 1Een psalm van David, voor de koorleider.HEERE, U doorgrondt en kent mij.2 kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten.3U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd.4Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, HEERE, U weet het alles.5U sluit mij in van achter en van voren, U legt Uw hand op mij.

 • 6Dit kennen het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij.7Waar kan ik Uw Geest ontgaan, waar Uw aangezicht ontvluchten?8Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar; of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar.9Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee,10ook daar zou Uw hand mij leiden en Uw rechterhand mij vasthouden.

 • 11Zei ik: Ja, duisternis zal mij opslokken! dan is de nacht een licht om mij heen.12Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister, maar de nacht licht op als de dag, de duisternis is als het licht.13Want hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven.14aIk loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben;

 • 14b wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.15Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde.16Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij allen werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet n van hen bestond.

 • 17Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal.18Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrels zand; ontwaak ik, dan ben ik nog bij U.19O God, breng de goddeloze om! Mannen van bloed, ga weg van mij.20Want met listige plannen spreken zij over U en zij zetten Uw vijanden aan tot valsheid.

 • 21Zou ik niet haten, HEERE, wie U haten, walgen van wie tegen U opstaan?22Ik haat hen met een volkomen haat, mijn eigen vijanden zijn het.23Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten.24Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.

 • Gezang 409: 1, 2, 3Laat ons de Heer lofzingen

 • Laat ons de Heer lofzingen (LvdK 409) v. A.C. den Besten; m. 16e eeuw / E.K.G.

 • Laat ons de Heer lofzingen (LvdK 409) v. A.C. den Besten; m. 16e eeuw / E.K.G.

 • Laat ons de Heer lofzingen (LvdK 409) v. A.C. den Besten; m. 16e eeuw / E.K.G.

 • Laat ons de Heer lofzingen (LvdK 409) v. A.C. den Besten; m. 16e eeuw / E.K.G.

 • Laat ons de Heer lofzingen (LvdK 409) v. A.C. den Besten; m. 16e eeuw / E.K.G.

 • Laat ons de Heer lofzingen (LvdK 409) v. A.C. den Besten; m. 16e eeuw / E.K.G.

 • Schriftlezing NT:1 Johannes 4: 7-19 (HSV)

 • 7Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God.8Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.9Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.

 • 10Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.11Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben.12Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.

 • 13Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft.14En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld.15Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God.16En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.

 • 17Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld.18Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.19Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad.

 • Gezang 409: 4, 5Daarom dan niet versagen,

 • Laat ons de Heer lofzingen (LvdK 409) v. A.C. den Besten; m. 16e eeuw / E.K.G.

 • Laat ons de Heer lofzingen (LvdK 409) v. A.C. den Besten; m. 16e eeuw / E.K.G.

 • Laat ons de Heer lofzingen (LvdK 409) v. A.C. den Besten; m. 16e eeuw / E.K.G.

 • Laat ons de Heer lofzingen (LvdK 409) v. A.C. den Besten; m. 16e eeuw / E.K.G.

 • Verkondiging

  Tekst: Psalm 139:14b

  wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.

 • Gezang 427: 1, 2, 4, 5Beveel gerust uw wegen,

 • Beveel gerust uw wegen (LvdK 427) t. P. Gerhardt; v. B. ter Haar; m. J.G. Bastiaans

 • Beveel gerust uw wegen (LvdK 427) t. P. Gerhardt; v. B. ter Haar; m. J.G. Bastiaans

 • Beveel gerust uw wegen (LvdK 427) t. P. Gerhardt; v. B. ter Haar; m. J.G. Bastiaans

 • Beveel gerust uw wegen (LvdK 427) t. P. Gerhardt; v. B. ter Haar; m. J.G. Bastiaans

 • Beveel gerust uw wegen (LvdK 427) t. P. Gerhardt; v. B. ter Haar; m. J.G. Bastiaans

 • Beveel gerust uw wegen (LvdK 427) t. P. Gerhardt; v. B. ter Haar; m. J.G. Bastiaans

 • Beveel gerust uw wegen (LvdK 427) t. P. Gerhardt; v. B. ter Haar; m. J.G. Bastiaans

 • Beveel gerust uw wegen (LvdK 427) t. P. Gerhardt; v. B. ter Haar; m. J.G. Bastiaans

 • Lezing van het doopformulier

 • Apostolische Geloofsbelijdenis (staande)

 • Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden;

 • opgevaren ten hemel,