dogrudan temin ihale nedir

Click here to load reader

Post on 13-Apr-2017

98 views

Category:

Business

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Dorudan Temin

Dorudan Temin NedirKaynak: 4734 Sayl Kamu hale Kanunu Madde 22

htiyacn sadece gerek veya tzel tek kii tarafndan karlanabileceinin tespit edilmesihalinde

Hangi Hallerde Dorudan Temin ile Satn Alm Yaplr (1)

Hangi Hallerde Dorudan Temin ile Satn Alm Yaplr (2)Sadece gerek veya tzel tek kiinin ihtiya ile ilgili zel bir hakka sahip olmashalinde

Hangi Hallerde Dorudan Temin ile Satn Alm Yaplr (3)Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun salanmas iin zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asl szlemeye dayal olarak dzenlenecek ve toplam sreleri yl gemeyecek szlemelerle ilk alm yaplan gerek veya tzel kiiden alnmashalinde

Hangi Hallerde Dorudan Temin ile Satn Alm Yaplr (4)Bykehir belediyesi snrlar dahilinde bulunan idarelerin 53.261 TL , dier idarelerin 17.744TLyi amayan ihtiyalar ile temsil arlama faaliyetleri kapsamnda yaplacak konaklama, seyahat ve iaeye ilikin almlarsz konusu olmas halinde

Kamu hale Kurumunun 2016/1 sayl Teblii ile 29/01/2016 tarihli ve 29608 sayl Resm Gazetede yaymlanm olup 01.02.2016 31.01.2017 dnemini kapsamaktadr.

5

Hangi Hallerde Dorudan Temin ile Satn Alm Yaplr (5)darelerin ihtiyacna uygun tanmaz mal alm veya kiralanmasdurumunda

6

Hangi Hallerde Dorudan Temin ile Satn Alm Yaplr (6)zelliinden ve belli sre iinde kullanlma zorunluluundan dolay stoklanmas ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanlacak olan ila, a, serum, anti-serum, kan ve kan rnleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasnda hastaya gre belirlenebilen ve hastaya zg tbb sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri almlar iin

7

Hangi Hallerde Dorudan Temin ile Satn Alm Yaplr (7)Milletleraras tahkim yoluyla zlmesi ngrlen uyumazlklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamndaki idareleri temsil ve savunmak zere Trk veya yabanc uyruklu avukatlardan ya da avukatlk ortaklklarndan yaplacak hizmet almlarnda

8

Hangi Hallerde Dorudan Temin ile Satn Alm Yaplr (8)8/1/1943 tarihli ve 4353 sayl Kanunun 22 ve 36 nc maddeleri uyarnca Trk veya yabanc uyruklu avukatlardan hizmet almlar ile fikri ve snai mlkiyet haklarnn ulusal ve uluslararas kurulular nezdinde tescilini salamak iin gerekletirilen hizmet almlar halinde

9

Hangi Hallerde Dorudan Temin ile Satn Alm Yaplr (9)Trkiye Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayl Kanunun 3 nc maddesinin (b) ve (c) bentlerinde saylan grevlerine ilikin hizmet almlar ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayl sizlik Sigortas Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fkrasnda saylan grevlerine ilikin hizmet almlarnda

10

Hangi Hallerde Dorudan Temin ile Satn Alm Yaplr (10)Cumhurbakannn halk tarafndan seilmesi, Anayasa deiikliklerine ilikin kanunlarn halkoyuna sunulmas, milletvekili genel ve ara seimleri, mahalli idareler ile mahalle muhtarlklar ve ihtiyar heyetleri genel ve ara seimi dnemlerinde Yksek Seim Kurulunun ihtiyac iin yaplacak filigranl oy pusulas kd ile filigranl oy zarf kd alm, oy pusulas basm, oy zarf yapm hizmetleri ile bu seimlere ynelik her trl seim malzemelerinin alm ile yurt d seim harcamalar, il seim kurulu bakanlklar tarafndan alnacak oy pusulas basm hizmeti almlarnda

11

Dorudan Temin Nasl Yaplrhale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede saylan yeterlik kurallarn arama zorunluluu bulunmakszn, ihale yetkilisince grevlendirilecek kii veya kiiler tarafndan piyasada fiyat aratrmas yaplarak ihtiyalar temin edilir.

Dorudan Teminlere Nasl Eriilir1. Yol: (Zor Yol)

Her gn binlerce kamu kurumunun web sayfalarn ziyaret ederek, dorudan temin ilan yaynlam m diye kontrol edip, gncel bir dorudan temin ilan yaynlam ise sizle alakal olup olmadn kontrol etmek. Alakal ise bu ilanla ilgili dokmanlar indirip, incelemek.2. Yol: (Kolay Yol)

ihale.com.tr ihale takip hizmeti. ihale.com.tr her gn binlerce sayfay kontrol ederek, size uygun olan ihaleleri her gn size listeler.

13

ihale.com.tr ile Kazanan Siz Olun

0850 333 3527bilgi@ihale.com.tr

View more