augustus & res gestae bibliography

of 134 /134
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κατά τους πρώτους αιώνες της βιβλιογραφικής ιστορίας του κειμένου, υπήρχε η τάση να εκδίδεται όχι αυτόνομα, αλλά στα πλαίσια επιγραφικών συλλογών ή μαζί με τα έργα άλ- λων συγγραφέων, με συνηθέστερη περίπτωση τη βιογραφία του Αυγούστου δια χειρός Σουητώνιου. Alexianu, M. Zugravu, N., Res gestae divi Augusti: ediţie trilingvă, Iaşi 2004. Allmer, A., Les gestes du dieu Auguste d’après l’inscription du temple d’Ancyre, avec restitution et commentaire. Extrait du Monumentum Ancyranum de Theodor Mommsen, Wien 1889. Alvar Ezquerra, A., “Las Res Gestae divi Augusti: introducción, texto y traducción” CPAM 7-8 (1980-1) 109-140. Arena, P., Res Gestae: I miei atti, Bari 2014. Baier, J. W.-Musaeus, J. F., Historia marmoris Ancyrani, indicem rerum gestarum Augusti imperatoris complexi, Jena 1703. Barini, C., Monumentum Ancyranum. Res gestae divi Augusti. Testo e commento storico (Biblioteca della Rivista ‘Historia’, I), Milano 1930, με εισαγωγή από τον E. Pais. ______, Res gestae divi Augusti ex monumentis Ancyrano, Antiocheno, Apolloniensi , Roma 1937. Belloni, G. G., Les ‘Res gestae Divi Augusti’. Augusto: il nuovo regime e la nuova urbe, Milano 1987. Bergk, Th., Augusti rerum a se gestarum index cum Graeca metaphrasi, Göttingen 1873. Bianchi, R. Lelli, O., Le imprese di Augusto (Monumentum Ancyranum), Firenze 1965. Bringmann, K., “Von der res publica amissa zur res publica restituta. Zu zwei Schlagworten aus der Zeit zwischen Republik und Monarchie” στο J. S Pielvogel (εκδ.), 2002, 113-123. ______, “Caesar und Augustus bei Hermann Strasburger, Matthias Gelzer und Ronald Syme: ein Vergleich”, Gymnasium 113 (2006) 31-45. ______, Augustus, Gestalten der Antike, Darmstadt 2007. ______, Kaiser Augustus: Grenzen und Möglichkeiten einer Biographie”, Gymnasium 115 (2008) 169-183. Bringmann, K. Schäfer, T. S., Augustus und die Begründung des römischen Kaisertums (Studienbücher Geschichte und Kultur der Alten Welt), Berlin 2002. Bringmann, K. Wiegandt, D., Augustus. Schriften, Reden und Aussprüche (Texte zur Forschung, 91), Darmstadt 2008. Τα άπαντα του Αυγούστου. Brunt, P. Moore, J. M., Res Gestae Divi Augusti: The Achievements of the Divine Au- gustus, Oxford 1967 (τελευταία ανατύπωση με διορθώσεις και προσθήκες 1991). Buckler, W. H. Calder, W. M. Guthrie, W. K. C., Monuments and Documents from Eastern Asia and Western Galatia (Monumenta Asiae Minoris Antiqua, 4), Man- chester 1933, 50-6. Cagnat, R. Peltier, C., Res gestae diui Augusti, d’après la dernière recension avec ana- lyse du commentaire de Th. Mommsen, Paris 1886. Cagnat, R. Lafaye, G., Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes, III, 1, Paris 1902, 65-95, αρ. 159. [= IGRR]

Upload: uop-gr

Post on 26-Feb-2023

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Κατά τους πρώτους αιώνες της βιβλιογραφικής ιστορίας του κειμένου, υπήρχε η τάση να εκδίδεται όχι αυτόνομα, αλλά στα πλαίσια επιγραφικών συλλογών ή μαζί με τα έργα άλ-λων συγγραφέων, με συνηθέστερη περίπτωση τη βιογραφία του Αυγούστου δια χειρός Σουητώνιου.

Alexianu, M. – Zugravu, N., Res gestae divi Augusti: ediţie trilingvă, Iaşi 2004.

Allmer, A., Les gestes du dieu Auguste d’après l’inscription du temple d’Ancyre, avec

restitution et commentaire. Extrait du Monumentum Ancyranum de Theodor

Mommsen, Wien 1889.

Alvar Ezquerra, A., “Las Res Gestae divi Augusti: introducción, texto y traducción”

CPAM 7-8 (1980-1) 109-140.

Arena, P., Res Gestae: I miei atti, Bari 2014.

Baier, J. W.-Musaeus, J. F., Historia marmoris Ancyrani, indicem rerum gestarum

Augusti imperatoris complexi, Jena 1703.

Barini, C., Monumentum Ancyranum. Res gestae divi Augusti. Testo e commento storico

(Biblioteca della Rivista ‘Historia’, I), Milano 1930, με εισαγωγή από τον E. Pais.

______, Res gestae divi Augusti ex monumentis Ancyrano, Antiocheno, Apolloniensi,

Roma 1937.

Belloni, G. G., Les ‘Res gestae Divi Augusti’. Augusto: il nuovo regime e la nuova urbe,

Milano 1987.

Bergk, Th., Augusti rerum a se gestarum index cum Graeca metaphrasi, Göttingen 1873.

Bianchi, R. – Lelli, O., Le imprese di Augusto (Monumentum Ancyranum), Firenze 1965.

Bringmann, K., “Von der res publica amissa zur res publica restituta. Zu zwei

Schlagworten aus der Zeit zwischen Republik und Monarchie” στο J. S Pielvogel

(εκδ.), 2002, 113-123.

______, “Caesar und Augustus bei Hermann Strasburger, Matthias Gelzer und Ronald

Syme: ein Vergleich”, Gymnasium 113 (2006) 31-45.

______, Augustus, Gestalten der Antike, Darmstadt 2007.

______, “Kaiser Augustus: Grenzen und Möglichkeiten einer Biographie”, Gymnasium

115 (2008) 169-183.

Bringmann, K. – Schäfer, T. S., Augustus und die Begründung des römischen Kaisertums

(Studienbücher Geschichte und Kultur der Alten Welt), Berlin 2002.

Bringmann, K. – Wiegandt, D., Augustus. Schriften, Reden und Aussprüche (Texte zur

Forschung, 91), Darmstadt 2008. Τα άπαντα του Αυγούστου.

Brunt, P. – Moore, J. M., Res Gestae Divi Augusti: The Achievements of the Divine Au-

gustus, Oxford 1967 (τελευταία ανατύπωση με διορθώσεις και προσθήκες 1991).

Buckler, W. H. – Calder, W. M. – Guthrie, W. K. C., Monuments and Documents from

Eastern Asia and Western Galatia (Monumenta Asiae Minoris Antiqua, 4), Man-

chester 1933, 50-6.

Cagnat, R. – Peltier, C., Res gestae diui Augusti, d’après la dernière recension avec ana-

lyse du commentaire de Th. Mommsen, Paris 1886.

Cagnat, R. – Lafaye, G., Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes, III, 1, Paris

1902, 65-95, αρ. 159. [= IGRR]

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[512]

Canali, L., Cesare Ottaviano Augusto. Res Gestae divi Augusti (Classici greci e latini,

139), Milano 2006 (Roma 1982).

Cerro Calderón, G. del, “Testamento” del Emperador Augusto “Monumentum

Ancyranum”, Madrid 2010.

Casaubon, I., Suetonius, Genève 1605.

Chishull, E., Antiquitates asiaticae christianam eram antecedentes, ex primariis

monumentis graecis descriptae, Latine versae notisque et commentariis illustratae,

Londini (London) 1728.

Cooley, A., E., Res gestae divi Augusti: Text, Translation, and Commentary, Cambridge-

New York 2009.

Cugusi, P., Epistolographi Latini minores. II. Aetatem Ciceronianam et Augusteam

amplectens. 1. Testimonia et fragmenta. 2. Commentarium criticum, Torino 1979.

Οι επιστολές του Αυγούστου.

De Agostino, V., Cesare Augusto. Il monumento ancirano, Torino, 1942.

De Biasi, L. – Ferrero, A. M., Gli Atti Compiuti e i frammenti delle opere di Cesare Au-

gusto Imperatore, Torino 2003. Τα άπαντα του Αυγούστου.

Diehl, E. “Res gestae divi Augusti. Das Monumentum Ancyranum” στο H. Lietzmann –

K. Aland (εκδ.), Kleine Texte für Vorlesungen und Übungen, fasc. 29-30, Bonn 11908 (

41925), ανατ. Berlin 1930 (με συμπληρωματικές σημειώσεις).

Egger, E., Examen critique des historiens anciens de la vie et du règne d’Auguste, Paris

1844.

Fabricius, J., Imperatoris Caesaris Augusti temporum notatio, genus, et scriptorium

fragmenta. Praemittitur Nicolai Damasceni liber de institutione Augusti cum

versione Hug. Grotii et Henr. Valesii notis, Hamburg 1727.

Fairley, W., Monumentum Ancyranum. The Deeds of Augustus (Translations and Re-

prints from the Original Sources of European History, vol. 5, fasc. 1), Philadelphia

1898.

Franz, J. – Zumpt, A. W., Caesaris Augusti index rerum a se gestarum sive monumentum

Ancyranum, Berlin 1845. [Franzius – Zumptius]

Gagé, J., Res Gestae Diui Augusti ex monumentis Ancyrano et Antiocheno Latinis,

Ancyrano et Apollonensi Graecis, Strasbοurg ³1977 (¹1935). Έκδοση Les Belles

Lettres-με πολλές επανεκδόσεις.

Giebel, M. von, Res Gestae. Tatenbericht (Monumentum Ancyranum), Stuttgart ³2002

(1975).

Gottanka, F., Augustus. Meine Taten. Das Monumentum Ancyranum, München 1944.

Gottschald, M., Augustus. Das Monumentum Ancyranum und andere Quellen (Eclogae

greaecolatinae, fasc. 46), Leipzig, Teubner 1928. Συνοπτική έκδοση κυρίως για

σχολική χρήση.

Graeve, J. Suetonius, Utrecht 1672.

Gronow, J., Memoria marmoris Ancyrani, Jena 1705.

Gruter, J., Inscriptionum Romanarum corpus, Heidelberg 1603.

Gsell, S., “Les statues du temple de Mars Ultor à Rome”, RA 34 (1899) 37-43.

Guarino, A. – Labruna, L., Res gestae divi Augusti, Milanο ²1968 (¹1947).

Guizzi, F., Augusto. La politica della memoria, Roma 1999.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[513]

Güven, S., “Displaying the Res Gestae of Augustus. A Monument of Imperial Image for

Αll”, JASH 57 (1998) 30-45.

Hamilton, W. J., Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia; With Some Account of

their Antiquities and Geology, 2 vols, London 1836/1842.

Hardy, E. G., The Monumentum Ancyranum, Oxford 1923.

Huygens, R., Julius Caesar Octavianus Augustus, Romeins Keizer. Res gestae divi

Augusti: Lateijnse en Griekse tekst met aantekeningen (Selecta, 22), Zwolle 1951.

______, C. Julius Caesar Octavianus Augustus, Romeins Keizer. Mijn levenswerk

(Klassieke gallerij, 86), Antwerp-Amsterdam 1953.

Jacob, E., Cornelii Taciti Opera, Paris ²1886 (1875· επανέκδοση 1921).

Leoni, G. D., Res gestae divi Augusti, São Paulo 1957.

Levi, M. A., C. Suetonii Tranquilli, Divus Augustus (de uita Caesarum liber II), Firenze

1947. Με παράρτημα: Res Gestae Divi Augusti, 149-159.

Löwenklau, J., Annales Sultanorum Othmanidorum, Frankfurt 1588.

Lucas, P., Voyage du sieur Paul Lucas, fait par ordre du Roy dans la Grèce, l’Asia

Mineure, la Macédoine et l’Afrique, Paris 1712.

McDonnell, M. A., Res gestae divi Augusti, New York 2002.

Magariños, A., Res gestae divi Augusti (Eclás Suppl.), Madrid 1951.

Malcovati, E., Imperatoris Caesaris Augusti operum fragmenta (Corpus Scriptorum

Latinorum Paraviarum 38), Torino 51969 (

11921), 105-149 και editio minor, Torino

1928. Για όλα τα έργα του Αυγούστου ως συγγραφέα.

Möller, L., Meine Taten: Res gestae diui Augusti, Wiesbaden 2014.

Mommsen, Th., CIL III.2, 769-799, 1863/1873.

______, Res gestae diui Augusti, Berlin 21883 (

11865).

Oxilia, A – Giachetti, A., Il testamento politico di Augusto, Firenze 1938.

Pitiscus, S., Suetonius, Utrecht 1690.

Pugliese Carratelli, G., Imperator Caesar Augustus. Index rerum a se gestarum. Testo

latino e versione greca secondo gli essemplari Ancirano Antiocheno Apolloniense

(Collana di studi greci, 11), Napoli ²1968 (¹1947).

Ramsay, W. M. – von Premerstein, A., Monumentum Antiochenum. Die neugefundene

Aufzeichnung der ‘Res Gestae Divi Augusti’ im Pisidischen Antiochia (Klio Beiheft

XIX), Leipzig 1927. [1927a]

Ricci, C., El Monumentum Ancyranum. Estudio critico realisado en el Seminario de

historia de la civilización de la Facultad de filosofia (Publicaciones de l’Instituto

de investigaciones históricas, 42), Buenos Aires 1928.

Riccobono, S., Acta Divi Augusti. Pars Prior. Res Gestae Divi Augusto ex Monumentis

Ancyrano, Antiocheno, Apolloniensi, graece et latine, Roma 1945.

Robinson, D. M., “The Res Gestae Divi Augusti as recorded on the Monumentum

Antiochenum”, AJPh 47 (1926) 1-54.

Rogers, R. S. - Scott, K. - Ward, M. M., Caesaris Augusti Res Gestae et Fragmenta

(latine tantum), Detroit-Boston ²1990 (¹1935). Η 2η έκδοση έγινε από τον Η. W.

Benario.

Rossini, O., Res Gestae Divi Augusti, Roma 2009.

Rutgers, J., Variarum lectionum libri sex, Leyden 1618. [Rutgersius]

Sandys, J., Latin Epigraphy, Cambridge 1919, 258 κ. εξ.· 276, αρ. 2, 285.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[514]

Scheid, J., Res Gestae Diui Augusti. Hauts faits du divin Auguste, Paris 2007 (έκδοση Les

Belles Lettres).

Schott, A., Aurelius Victor, De vita et moribus imperatorum Romanorum, Antwerp 1579.

[editio princeps]

Schuster, M., Der Tatenbericht des Kaisers Augustus, mit einem Anhang: Die

Germanenkämpfe unter Augustus bis Velleius und Florus, Wien 1940.

Shipley, W. F., Velleius Paterculus, Compendium of Roman History. Res gestae divi

Augusti, London ²1961 (¹1924-έκδοση Loeb, 152), 344-405.

Smet, M., Inscriptionum antiquarum quae passim in Europam liber, με συμπλήρωμα από

τον J. Lips, Leiden 1588.

Texier, Ch., Description de l’Asie Mineure faite à l’ordre du gouvernement français de

1833 à 1837 et publiée par le Ministère de l’Instruction publique, Paris 1839-1849.

Trevizam, M. – De Vasconcellos, P. S. – De Rezende, A. M., A vida e os feitos do divino

Augusto, Belo Orizonte 2007.

Volkmann, H., Res gestae divi Augusti. Das Monumentum Ancyranum. Kritische

Textausgabe (Kleine Texte für Vorlesungen und Übungen, 29-30· JFKA Suppl.

276, 1), Berlin 31969 (¹1942).

Wallace, R. E., Res Gestae Divi Augusti, Wauconda 2000.

Weber, E., von, Meine Taten. Res Gestae Divi Augusti nach dem Monumentum

Ancyranum, Apolloniense und Antiochenum, Düsseldorf-Zürich 61989-99

(Μünchen-Zürich ¹1970· = Berlin 2014).

Weichert, A., Imperatoris Caesaris Augusti scriptorium reliqiae, Grimma ²1846 (¹1841).

Τα άπαντα του συγγραφέα.

Weidner, Α., Q. Horatius Flaccus. Für den Schulgebrauch, mit der Vita Suetonii und dem

Monumentum Ancyranum bearbeitet von R. Franz, Leipzig 1907. (σχολικό εγχειρί-

διο)

Willing, K., Die Thaten des Kaisers Augustus von ihm selbst erzählt, überzetzt und

erklärt, Halle 1897 (ανατ. Berlin 1924).

Wirtz, R., Ergänzungs- und Verbesserungvorschläge zum Monumentum Ancyranum, Pro-

gram, Trier, 1912.

______, Monumentum Ancyranum. Der vollständige Text, Trier 1922.

______, Monumentum Ancyranum, mit Berücksichtigung des Monumentum Antiochenum,

Münster ³1958 (¹1927). Συνοπτική έκδοση για σχολική κυρίως χρήση.

______, Monumentum Ancyranum. Der Tatenbericht des Augustus, Münster ³1958

(¹1923).

Wolf, F., Suetonius, Leipzig 1802.

Zumpt, A. W. De Monumento Ancyrano supplendo commentatio, Berlin 1869.

Στα παραπάνω πρέπει να προστεθούν και δύο διαδικτυακές μεταφράσεις, του A. Canu και του M. Dubuisson.

Β. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Πέρα από τα έργα που αναφέρουμε εδώ, ιδιαίτερα σημαντική είναι η βιβλιογραφία της Malcovati (1969), lii-lxv, με όλη την έως τότε εκδοτική πορεία, τoυ Ramage (1987), 117-

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[515]

157, ο οποίος κατηγοριοποιεί και σχολιάζει μονογραφίες και άρθρα (κυρίως από το 1941 και μετά συμπληρώνοντας ουσιαστικά τους Haug, Besnier και Volkmann), με επιπλέον πολύτιμες πληροφορίες για την εκδοτική πορεία του έργου, του Binder (1987), 389-403, (1988), 447-468, (1991), 401-416, του Kienast (³1999), 529-573, του Pani (2001), 229-232, η περίφημη παρά τις ελλείψεις της, θεματική βιβλιογραφία των De Biasi & Ferrero (2003), 83-141, του Scheid (2007), lxxxix-cxxxii, με έμφαση κυρίως στο κείμενο αυτό καθαυτό, της Cooley (2009), 282-30, με έμφαση σε ιστορικά, γεωγραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά πονήματα, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στις έως τότε βιβλιογραφίες. Οι περισσότερες μελέτες θρησκευτικού χαρακτήρα αποτελούν δικές μας προσθήκες, βασι-σμένες στις βιβλιογραφίες των Tondriau (1948) Cerfaux & Tondriau (1957) 9-73, Herz (1978) Montero & Perea (1999) και Mantzilas (2000) 635-641, 851-3.

Besnier, M., “Récents travaux sur les Res Gestae Divi Augusti”, Mélanges R. Cagnat,

Paris 1912, 119-151. Καλύπτει τα χρόνια 1883-1912.

Christ, K., Römische Geschichte. Eine Bibliographie, Darmstadt 1976, κυρίως 218-222

(Αντώνιος και Οκταβιανός), 223-293 (Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία) και 313-320 (Αύ-

γουστος).

Groh, V., “Nouvelles éditions des Res gestae divi Augusti”, LF 65 (1938) 234-237.

Haller, B., Augustus und seine Politik: ausgewählte Bibliographie”, ANRW 2.2 (1975) 55-

71.

Haug, Fr., “Bericht über römische Epigraphik”, JAW 56 (1890) 87-103.

Herz, P., “Bibliographie zum römische Kaiserkult, 1955-1975)”, ANRW 2.16.2 (1978)

833-910.

Hurlet, F., “Une décennie de recherches sur Auguste. Bilan historiographique (1996-

2006)”, Anabases 6 (2007) 187-218.

Hurlet, F. – Dalla Rosa, A., “Un quindicennio di ricerche su Augusto: un bilancio

storiografico”, SCO 55 (2009) 169-231.

Kornemann, E., “Monumentum Ancyranum”, RE 16, 1, Stuttgart 1933, 211-231.

Montero, S. – Perea, S., Romana Religio / Religio Romanorum. Diccionario Bibliográfico

de Religión Romana, Madrid, 1999, 66-7, s. v. «Apotheosis». 69, s. v. «Ara Pacis»,

84-5, s. v. «Augusta aetas», 85, s. v. «Augustales», 85-8, s. v. «Augusto», 123-4, s.

v. «consecratio», 136-140, «cultos imperiales», 163, s. v. «Emperadores», 187-8, s.

v. «Funerales imperiales», 232 «Julio-Claudios» (religión romana bajo los), 294-5

«Numen Augusti».

Tondriau, K. L., “Bibliographie du culte des souverains hellenistiques et Romains”,

BAGB (1948) 106-125.

Volkmann, H., “Res Gestae divi Augusti. Teil II. Besprechungen des Schrifttums der

Jahre 1914-41”, JAW Suppl. Bd. 279 (1942) 1-94. [1942a]

Wickert, L., “Neue Forschungen zum römischen Principat”, ANRW 2.1 (1974) 3-76

Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η βιβλιογραφία είναι ενδεικτική του τεράστιου όγκου που αφορά άμεσα ή έμμεσα στην Αυτοκρατορία, τον Αύγουστο και τα Res gestae. Ειδικά για το θέμα της αυτοκρατορικής λατρείας, για το οποίο έχουν γραφτεί τόμοι ολόκληροι, επικεντρωθήκαμε στην εποχή του Αυγούστου.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[516]

Abaecherli, A. L., “The Institution of the Imperial Cult in the Western Provinces of the

Roman Empire”, SMSR 11 (1935) 153-186.

Abramenko, A., Die munizipale Mittelschicht im kaiserzeitlichen Italien. Zu einem neuen

Verständnis von Sevirat und Augustalität, Frankfurt 1993.

Abry, J. H., “Auguste: la Balance et le Capricorne”, REL 66 (1988) 103-121.

Adam, T., ‘Clementia principis’. Der Einfluß hellenistischer Fürstenspiegel auf den

Versuch einer rechtlichen Fundierung des Prinzipats durch Seneca, Stuttgart 1970.

Adams, J. N., Bilingualism and the Latin Language, Cambridge 2003.

Adcock, F. E., “The Interpretation of Res Gestae Divi Augusti 34.1”, CQ 45 (1951) 130-5

= “Die Interpretation von Res Gestae Divi Augusti 34.1” στο W. Schmittthener

(εκδ.) 1969, 230-240.

______, “A Note on Res Gestae Divi Augusti”, JRS 42 (1952) 10-12.

Adinolfi, R., Il tempio di Augusto a Pozzuoli. Raccolta delle fonti iconografiche,

epigrafiche, storiche, Pozzuoli 1968.

Adkins, L., Empires of the Plain: Henry Rawlinson and the Lost Languages of Babylon,

New York 2003.

Adriani, Μ.,“Dea Roma”, StudRom 3 (1955) 381-390.

______, “Pax Romana: figura storica e valore religioso”, StudRom 5 (1957), 377-389.

Ahn, M. J. – Ettner, L. W. – Loupin, A., “From Classical to Contemporary Leadership

Challenges: A Values-based Leadership View”, Journal of Leadership Studies 5.1

(2011) 6-22.

Agnoli, N - Carnabuci, E. – Caruso, G. – Loreti, E. M., “Il Mausoleo di Augusto. Recenti

scavi e nuove ipotesi ricostruttive” στο L. Abbondanza - F. Coarelli - E. Lo Sardo

(εκδ.), Apoteosi. Da uomini a dei. Il Mausoleo di Adriano, Catalogo della Mostra,

Roma 2014, 214-229.

Aigner, H., “Bemerkungen zu Kapitel 17 der Res gestae divi Augusti”, GB 8 (1979) 173-

183.

Akurgal, E., Ancient Civilisations and Ruins of Turkey, Istanbul 1985.

Albert, R., Das Bild des Augustus auf den frühen Reichsprägungen. Studien zur

Vergöttlichung des I. Prinzeps, Speyer 1981.

Albin, B., La veritable histoire d’Auguste, Paris 2014.

Alexandridis, A., Die Frauen des römischen Kaiserhauses. Eine Untersuchung ihrer

bildlichen Darstellung von Livia bis Iulia Domna, Mainz 2004.

Alföldi, A., “Zum Panzerschmuck der Augustusstatue von Prima Porta”, MDAI(R) 52

(1937) 48-63.

______, “Der neue Romulus”, MH 8 (1951) 190-215.

______, “Parens Patriae”, MH 10 (1953) 103-124.

______, Octavians Aufstieg zur Macht, Bonn 1976.

______, “Die Ausgestaltung des monarchischen Zeremoniells am römischen Kaiserhofe”,

MDAI(R) 49 (1934) 1-118 & “Insignien und Tracht der römischen Kaiser”,

MDAI(R) 59 (1935) 1-158 = Ιδ., Die monarchische Representation im römischen

Kaiserreiche, Darmstadt 1977.

______, Der Vater des Vaterlandes im römischen Denken (Libelli, 261), Darmstadt 1971.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[517]

______, Die zwei Lorbeerbäume des Augustus (Antiquitas, ser. 3.14), Bonn 1973.

[1973a]

______, “La divinisation de César dans la politique d'Antoine et d'Octavien entre 44 et 48

av J.C.”, RN 6 (1973) 99-128. [1973b]

_______, Octavians Aufstieg zur Macht, Bonn 1976.

Alföldi, A. – Giard, J. B., “Guerre civile et propagande politique: l’émission d’Octave au

nom du Divus Julius (41-40 av. J.-C.)”, NAC 13 (1984) 147-161.

Alföldy, G., Fasti Hispanienses, Wiesbaden 1969.

______, “Die Ablehnung der Diktatur durch Augustus”, Gymnasium 79 (1972) 1-12.

[1972a]

_______, “Die Freilassung von Sklaven und die Struktur der Sklaverei in der römischen

Kaiserzeir”, RSA 2 (1972) 97-129. [1972b]

_______, Römische Sozialgeschichte, Wiesbaden 1984.

_______, Die römische Gesellschaft, Stuttgart 1986.

_________, Der Obelisk auf dem Petersplatz in Rom: ein historisches Monument der

Antike, Heidelberg 1990.

______, “Augustus und die Inschriften: Tradition und Innovation. Die Geburt der

imperialen Epigraphik”, Gymnasium 98 (1991) 289-324.

______, “L’iscrizione dedicatoria del Tempio di Mars Ultor” στο Ιδ., Studi sull’epigrafia

augustea e tiberiana di Roma, Roma 1992 (Vetera, 8), 16-37.

______, “Spain” στο A. K. Bowman et al. (εκδ.), 1996, 449-463.

______, “Dans neue Edikt des Augustus aus El Bierzo in Hispanien”, ZPE 131 (2000)

197-205. [2000a]

______, Provincia Hispania Superior (Philosophisch-historische Klasse der Heidelberger

Akademie der Wissenschaften, 19), Heidelberg 2000. [2000b]

______, “Inschriften und Biographie in der römischen Welt” στο K. Vösing (εκδ.),

Biographie und Prosopographie, Stuttgart 2005, 29-52.

Allen, A. K., “The Fasti of Ovid and the Augustan Propaganda”, AJPh 43 (1922) 250-

266.

Almási, G., “A respublica litteraria és a császári udvar a 16. század második felében”,

Aetas 20. 3 (2005) 5-37.

Alonso-Núñez, J. M., “L’opposizione contro l’imperialismo romano e contro il principato

nella storiografia del tempo di Augusto”, RSA 12 (1982) 131-141.

______, “The Res Gestae divi Augusti as a Work of Historiography” στο A. Guarino – V.

Giuffrè (εκδ.), 1984-5, I, 357-366.

Alten, D. van, Roman Entertainment: The Emergence of Permanent Entertainment Build-

ings and its Use as Propaganda, Bachelor Thesis, Utrecht 2012.

Ameling, W., “Augustus und Agrippa. Bemerkungen zu P. Köln VI 249”, Chiron 24

(1994) 1-24.

Amelotti, M., “L’Egitto augusteo tra novità e continuità”, JJP 20 (1990) 19-24.

Ampère, J.-J., L’empire romain à Rome, Paris 1865.

Anderson, J. G. C., “A Summer in Phrygia. Part II”, JHS 18 (1898) 81-128.

Anderson, J. C., Jr., The Historical Topography of the Imperial Fora (Coll. Latomus

182), Bruxelles 1984.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[518]

Ando, C., Imperial Ideology and Provincial Loyalty in the Roman Empire, Berkeley

2000.

______, “The Palladium and the Pentateuch: Towards a Sacred Topography of the Later

Roman Empire”, Phoenix 55 (2001) 369–410.

André, J.-M., “L’otium chez Valère-Maxime et Velleius Paterculus ou la réaction morale

au début du principat”, REL 43 (1965) 294-315.

______, L’otium dans la vie morale et intellectuelle romaine des origines à l’époque

augustéenne, Diss. Paris 1966.

______, Mécène. Essai de biographie spirituelle, Paris 1967 και ιταλική μτφ. Mecenate.

Un tentativo di biografia spirituale, Firenze 1991.

______, Le siècle d’Auguste, Paris 1974.

______, “La politique sociale d’Auguste dans sa legislation. La famille et le statut ser-

vile” στο M. Vacchina (εκδ.), 1986, 50-73.

______, “Sénèque, De brevitate vitae, De constantia sapientis, De tranquillitate animi, De

otio”, ANRW 2.36.3 (1989) 1724-1778.

______, “Alexandre le Grand, modèle et repoussoir du prince (d’Auguste à Néron) στο

J.-M. Croisille (εκδ.), 1990, 132-142.

______, “Les Res gestae d’Auguste, ou les nuances de l’égotisme politique” στο M.-F.

Baslez – Ph. Hoffmann – L. Pernot (εκδ.), 1993, 97-114. [1993a]

André, J.-M. – Baslez, M.-F. (εκδ.), Voyager dans l’Antiquité, Paris 1993. [1993b]

Andrén, A., “Origine e formazione dell’architettura templare etrusco-italica”, RPAA 32

(1959-1960) 21-59.

Andreoni Fontecedro, E., “Tibullo: elegia campestre e politica agraria”, Paideia 68

(2013), 9-24.

Andreussi, M., “Iuno Regina”, LTUR III (1996) 125-6. [1996a]

______, “Iuppiter Libertas, aedes”, LTUR III (1996) 144. [1996b]

Andrews, M. – Flower, H. I., “Mercury on the Esquiline: A Reconsideration of a Local

Shrine Restored by Augustus” (ανακοίνωση), Archaeological Institute of America,

Chicago, January 5 2014.

Anti, C., “I ritratti di Augusto” στο CABN, 1939, 99-117.

Aoyagi, M., “Statua di Augusto di Prima Porta”, Mediterraneus 6 (1983) 33-56.

Aparicio-Pérez, A., “Taxation in the Times of the Principate”, Gérion 27 (2009) 207-217.

Arangio-Ruiz, V., “La legislazione” στο V. Arangio-Ruiz et al. (εκδ.), 1938, 101-146 =

Ιδ., Scritti di diritto romano 3, Napoli 1977, 249-294.

Arangio-Ruiz, V. et al. (εκδ.), Augustus. Studi in occasione del bimilenario augusteo

(Academia Nazionale dei Lincei), Roma 1938.

Arangio-Ruiz, V. – Vogliano, A., “Tre rescritti in tema di diritto municipale”, Athenaeum

n. s. 20 (1942) 1-10.

Arcaria, F., ‘Quod ipsi gallo inter gravissima crimina ab Augusto obicitur’: Augusto e la

repressione del dissenso per mezzo del Senato agli inizi del Principato, Napoli

2013.

Arce, J., Funus Imperatorium. Los funerales de los emperadores romanos, Madrid 1988.

Arena, P., “The Pompa Circensis and the Domus Augusta (1st-2

nd c. A. D.”, στο Ο.

Hekster – S. Schmidt-Hofner – Ch. Witschel (εκδ.), 2009, 77-94.

Ariatta, M., “Il confine meridionale della Raetia”, RAComo 172 (1990) 201-227.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[519]

Arnaldi, F., “Lo stile di Augusto”, Romana (1938) 373-9.

Arnaud, P., “L'apotheose de Néron-Kosmokrator et la cosmographie de Lucain”, REL 65

(1989) 167-193.

Arnold, Th., History of the Later Roman Commonwealth, London 1845.

Arundell, F. V., Discoveries in Asia Minor; Including a Description of the Ruins of Sev-

eral Ancient Cities, and Especially Antioch of Pisidia, 2 vols., London 1834.

Ashby, T., Τhe Aqueducts of Ancient Rome, Oxford 1935.

Ashby, T.-Fell, R. A. L., “Τhe Via Flaminia”, JRS 11 (1921) 125-190.

Asmis, E., “A New Kind of Model: Cicero’s Roman Constitution in De RePublica”,

AJPh 126 (2005) 380-381.

Assenmaker, P., “CAESAR DIVI F et IMP CAESAR. De la difficulté de dater des

émissions monétaires”, στο Gh. Moucharte - M. B. Borba Florenzano - Fr. De

Callataÿ - P. Marchetti - L. Smolderen, P. Yannopoulos (εκδ.), Liber Amicorum

Tony Hackens (Numismatica Lovaniensia, 20), Louvain-la-Neuve 2007, 159-177.

______, “Monnayage et idéologie dans les années de Nauloque et d’Actium”, RBN 154

(2008) 55-85.

______, “La place du Palladium dans l’idéologie augustéenne: entre mythologie, religion

et politique” στο I. Baglioni (εκδ.), Storia delle religioni e Archeologia. Discipline

a confronto, Roma 2010, 35-64.

______, “Auguste avant Auguste. Les images du futur empereur dans la littérature et

l´iconographie monétaire (43-27 av. J.-C.)” (ανακοίνωση), Imperator Caesar Au-

gustus (63 v. Chr. - 14 n. Chr.). Geschichte - Archäologie - Rezeption. Internatio-

nale Vortragsreihe zur Erinnerung an den Tod des Kaisers Augustus vor 2000

Jahren, Musée National d´Histoire et d´Art – Luxembourg, Oct 30, 2014.

Aßkamp, R. – Berke, S. (εκδ.), Die römische Okkupation nördlich der Alpen zur Zeit des

Augustus. Kolloquium Bergkamen 1989: Vorträge, Münster 1991.

Aßkamp, R. – Esch, T. (εκδ.), IMPERIUM – Varus und seine Zeit. Beiträge zum

internationalen Kolloquium des LWL-Römermuseums am 28. und 29. April 2008 in

Münster, Aschendorff 2010.

Astin, A. E., “Augustus and the Censoria potestas”, Latomus 22 (1963) 226-235.

Astolfi, R., La lex Iulia et Papia, Padova 1970.

______, “Note per una valutazione storica della lex Iulia et Papia”, SDHI 39 (1973) 187-

238.

Athanassaki, L. – Martin, R. P. – Miller, J. F. (εκδ.), Apolline Politics and Poetics, Αθήνα

2009.

Atiénzar Requena, C., “Matar con la venia de los dioses.Los ritos religiosos de la Guerra

en Roma durante la Monarquía y la República primitiva” στο G. Bravo – R. G.

Salinero (εκδ.), 2013, 397-414.

Atkinson, K. M. T., “The Third Cyrene Edict of Augustus” στο E. Badian (εκδ.), Ancient

Society and Institutions. Studies Presented to V. Ehrenberg on his 75th Birthday,

Oxford 1966, 21-36.

Attilia, L., “Il mausoleo di Augusto”, στο F. Coarelli et al (εκδ.), 1987, 29-34.

Audin, A - Alföldy, G., “Augustus und die Inschriften: Tradition und Innovation”, Gym-

nasium 98 (1991) 289-324.

Aumont, S., Métrique et stylistique des clausules dans la prose latine, Paris 1996.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[520]

Ausbüttel, F. M., Die Verwaltung des römischen Kaiserreiches: Von der Herrschaft Au-

gustus bis zum Niedergang des Weströmischen Reiches, Darmstadt 1998.

Avallone, R., Mecenate, Napoli 1962.

Averna, D., “Appunti sulla condizione della donna nella letteratura dell’età augustea” στο

J. Vibaek (εκδ.), Atti del IV Congresso Internazionale di studi antropologici, Pa-

lermo, 25-27 nov. 1982, Palermo 1987, 119-131.

Babelon, E., Description historique et chronologique des monnaies de la Répubique ro-

maine vulgairement appelées monnaies consulaires, Paris 1885.

Babinger, F., Anatolien, Skizzen und Reisebriefe A. D. Mordtmanns des Älteren aus

Kleinasien, Hannover 1925.

Badami, C., Le vocabulaire politique à Rome et en Grèce: une lecture des Res Gestae

Divi Augusti, Diss. Paris, Lille 2007.

______, Le principat d’Auguste, Toulouse 2012.

______, La traduction grecque des Res Gestae Divi Augusti: une autre perception de la

politique d’Auguste. Les temples d’Honneur et de Vertu dans les Res Gestae Divi

Augusti; aspects formulaires de la religion romaine; abstractions grecques et

romaines; histoire et philosophie. Les enjeux du droit romain dans les ‘Res Gestae

Divi Augusti’, Paris 2013. Τρεις διαφορετικές μελέτες.

Badian, E., “Notes on the Laudatio of Agrippa”, CJ 76 (1980-81) 97-109.

______, “Notes on Some Documents from Aphrodisias Concerning Octavian” GRBS 25

(1984) 157-170.

Baehrens, E., Poëtae latini minores IV, Leipzig 1882.

Bagnall, R. S.- Derow, P., The Hellenistic Period. Historical Sources in Translation, Ox-

ford 22004 (1981).

Balbao de Paz, J. A., “Un edicto del emperador Augusto hallando en El Bierzo”, Estudios

Bercianos 25 (1999) 45-52.

Balbuza, K., “Die Siegesideologie von Octavian Augustus”, Eos 86 (1999) 267-299.

Balch, D. L. – Weissenrieder, A. (εκδ.), Contested Spaces: Houses and Temples in Ro-

man Antiquity and the New Testament, Tübingen 2012.

Balconi, C., “Alessandria nell’ età augustea. Aspetti di vita” στο Egitto e società antica.

Atti del Convegno: Torino 8/9 VI-23/4 XI 1984, Milano 1985, 181-6.

Balensiefen, L., “Die Portikus der Danaiden”, Xenia 24 (1989) 11-39.

______, “Überlegungen zu Aufbau und Lage der Danaidenhalle auf dem Palatin”,

MDAI(R) 102 (1995) 189-205.

Ballance, M. H., “The Roman Bridges of the Via Flaminia”, PBSR 19 (1951) 78-117.

Balland, A., “La casa Romuli au Palatin et au Capitole”, REL 62 (1984) [1986] 57-80.

Balsdon, J. P. V. D., Roman Women. Their History and Habits. New York – London

1962 (τελευταία επανέκδοση 1988) και ελληνική μτφ. από τον Ν. Πετρόχειλο,

Ρωμαίες γυναίκες. Η ιστορία και τα έθιμά τους, Αθήνα, 1982.

Bang, P. F., “The King of Kings: Universal Hegemony, Imperial Power, and a New

Comparative History of Rome” στο J. Arnason – K. Raaflaub (εκδ.), The Roman

Empire in Context: Historical and Comparative Perspectives, Oxford 2011, 322-

350.

Bang, P. F. – Kołodziejczyk, D. (εκδ.), Universal Empire: A Comparative Approach to

Imperial Culture and Representation in Eurasian History, Cambridge 2012.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[521]

Banti, A. – Simonetti, L. (εκδ.), Corpus nummorum Romanorum, IV. Augusto, V. Augus-

to, monete d’argento, Firenze 1974.

Barbantani, S., “Un epigramma encomiastico "alessandrino" per Augusto (SH 982)”,

Aevum(ant) 11 (1998) 255-344.

Barbantani, S., “Distrazioni di un funzionario augusteo: l'archivio di Acusilao e

l'epigramma SH 982” (ομιλίες), Università Ca' Foscari, Venezia, 16/03/03 -

Università degli studi di Urbino, 05/04/04.

______, “Anonymous Epigram for Augustus (SH 982)” στο D. Sider (εκδ.), Hellenistic

Greek Verse: A Selection, Ann Arbor 2015.

Barcaro, A., Dèi, eroi e comunicazione politica: Identificazioni mitologiche e genealogie

leggendarie al crepuscolo della Repubblica, Diss. Venezia 2009.

Barchiesi, A., Il poeta e il principe: Ovidio e il discorso augusteo, Roma 1994.

______, “Learned Eyes, Poets, Viewers, Image Makers”, στο Κ. Galinsky (εκδ.), 2005,

281-305.

Barden Dowling, M., Clemency and Cruelty in the Roman World, Ann Arbor, 42009

(¹2006), 29-168.

Bardon, H., “Notes sur la littérature impériale. I. Influence littéraire des Res Gestae

d’Auguste”, Latomus 3 (1939) 250-3.

______, La literature latine inconnue. I. L’Époque républicaine, II. L’Époque imperiale,

Paris 1956.

______, “Les empereurs et les letters latines d’Auguste à Hadrien, Paris ²1968 (¹1940),

46-62 (για τα έργα του Αυγούστου).

Bargagli, B. – Rosso, C., I Fasti Ostienses. Documento della storia di Ostia, Roma 1997.

Barnes, T. A., “The Victories of Augustus”, JRS 64 (1974) 21-6.

______, Ammianus Marcellinus and the Representation of Historical Reality (Cornell

Studies in Classical Philology), Ithaca 1998.

Barrett, Α. Α., Livia. First Lady of Imperial Rome, New Haven - Londοn 2002.

Bartels, J. B., “Der Tod des Germanicus und seine epigraphische Dokumentation. Ein

neues Exemplar des senatus consultum de Cn. Pisone patre aus Genf”, Chiron 39

(2009) 1-9.

Bartenstein, F., Bis an Ende der bewohnten Welt: Die römische Grenz- und

Expansionspolitik in der augusteischen Zeit (Quellen und Forschungen zur antiken

Welt, 59), Diss. Göttingen 2012, München 2014.

Bartman, E., Portraits of Livia. Imaging the Imperial Woman in Augustan Rome,

Cambridge 1999.

Baslez, M.-F. – Hoffmann, Ph. – Pernot, L. (εκδ.), L’invention de l’autobiographie

d’Hésiode á Saint Augustin, Paris 1993.

Bassignano, M. S., “Culto imperiale al femminile nel mondo romano”, στο F. Raviola et

al. (εκδ.), 2013, 141-188.

Bartoli, A., “Scavi del Palatino. Domus Augustana”, NSA 5 (1929) 3-29.

Barton, T., “Augustus and Capricorn: Astrological Polyvalency and Imperial Rhetoric”,

JRS 85 (1995) 33-51.

Barwick, K., “Zum Monumentum Ancyranum”, Philologus 91 (1936) 350-352.

Basanoff, V., Evocatio: Étude d’un rituel militaire romain, Paris 1949.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[522]

Baslez, M.-Fr., “Écriture monumentale et traditions autobiographiques: l’apport des in-

scriptions grecques” στο M.-F. Baslez –Ph. Hoffmann – L. Pernot (εκδ.), 1993, 71-

80.

Baslez, M.-Fr. – Hoffmann, Ph. – Pernot, L., L’invention de l’autobiographie d’Hésiode

à Saint Augustin, Paris 1993.

Bastianini, G., “Ἔπαρχος Αἰγύπτου nel formulario dei documenti da Augusto a

Diocleziano”, ANRW 2.10.1 (1988) 581-597.

Bauer, A. – Rau, R., “Die Sachsengeschichte des Widukind von Korvei” στο Quellen zur

Geschichte der sächsischen Kaiserzeit (Freiherr-vom-Stein-Gedächtnisausgabe, 8),

Darmstadt 52002 (¹1971), 1-183.

Bauer, H., “Das Kapitell des Apollo Palatinus-Tempels”, RM 76 (1969) 183–204.

______, “Ricerche sul muro perimetrale e sul portico del Foro di Augusto” Roma.

Archeologia nel centro. I. L’area archeologica centrale (LSA, 6, 1), Roma 1985,

229-240.

Bauman, A. R., The Crimen Maiestatis in the Roman Republic and Augustan Principate,

Johannesburg 1967.

Bauman, R. Α., Women and Politics in Ancient Rome, London, 1992.

______, “Tanaquil-Livia and the Death of Augustus”, Historia 43 (1994) 177-188.

Bayet, J., “L'immortalité astrale d'Auguste: Manilius commentateur de Virgile”, REL 17

(1939) 141-171.

______, “Les sacerdoces romains et la prédivinisation impériale”, BAB 5e ser. 41 (1955)

453-527 = Ιδ. Croyances et rites dans la Rome Antique, Paris 1971, 275-336.

Baz, F., “Augustus Dönemi'ne Ait Aelia Sentia Yasası'nın İçeriği ve Hangi Amaçlar

Doğrultusunda Çıkartıldığına İlişkin Düşünceler” στο E. Uyumaz - M. Kesik - A.

Usta - C. Piyadeoğlu (εκδ.), Prof. Dr. Erdoğan Merçil'e Armağan, 75. Doğum Yılı,

İstanbul 2013, 451-460.

Beacham, R., “The Emperor as Impressario: Producing the Pageantry of Power” στο Κ.

Galinsky (εκδ.), 2005, 151-174.

Beard, M., Discussion de St. Maul, “Altorientalische Tatenberichte mit (au-

to)biographischen Zügen” στο W. W. Ehlers (εκδ.), 1998, 30.

______, The Roman Triumph, Cambridge-London 2007.

Beard, M.-North, J.-Price, S., Religions of Rome, I. A History, Cambridge 1998.

Bearzot, C., “Royal Autobiographies in the Hellenistic Age”, στο G. Marasco (εκδ.),

2011, 37-86.

Beaujeu, J. “Politique religieuse et propagande numismatique sous le Haut-Empire”, Mé-

langes A. Piganiol, Paris 1953, III, 1529-1540.

Becher, I., “Oktavians Kampf gegen Antonius und seine Stellung zu den ägyptischen

Göttern”, Altertum 11 (1965) 40-7.

_______, Augustus und Agypten. Studien zur Religionspolitik und Propaganda in

augusteishcer Zeit, Leipzig 1969.

_______, “Augustus und Dionysos – ein Feindverhältnis?”, ZÄS 103 (1976) 88-101.

_______, “Augustus und der Kult der ägyptiscen Götter”, Klio 67 (1985) 61-4.

_______, “Augustus und seine Religionspolitik gegenüber orientalischer Kulten” στο G.

Binder (εκδ.), 1988, 143-170.

_______, “Der Kult der Magna Mater in augusteischer Zeit”, Klio 73 (1991) 157-170.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[523]

Beck, H., Consuls and Res publica: Holding High Office in the Roman Republic, Cam-

bridge 2011.

Beckmann, M. “The 'Columnae Coc(h)lides' of Trajan and Marcus Aurelius”, Phoenix 56

(2002) 348–357.

_______, The Column of Marcus Aurelius, University of North Carolina, 2011.

Bedoukian, P. Z., “A Classification of the Coins of the Artaxiad Dynasty of Armenia”,

ANSMusN 14 (1968) 41-68.

______, “Coinage of the Later Artaxiads”, ANSMusN 17 (1971) 137-9.

______, Coinage of the Artaxiads of Armenia (Royal Numismatic Society), London 1978.

Beer, M., Guess who’s Coming to Dinner?”: The Origins and Development of the

Lectisternium, Diss. Exeter 2008.

Beeston, A. F. L., “The Authorship of the Adulis Throne Text”, BOAS 43.3

Belayche, N. (εκδ.), Rome, les Césars et la Ville aux deux premiers siècles de notre ère,

Rennes 2001.

Bell, H. I., Egypt from Alexander the Great to the Arab Conquest, Oxford 1948.

Bellemore, J., Nicolaus of Damascus: Life of Augustus, Bristol 1984.

Bellen, H., “Cicero und der Aufstieg Octavians”, Gymnasium 92 (1985) 161-189.

______, “Novus status – novae leges. Kaiser Augustus als Gesetzgeber” στο G. Binder

(εκδ.), 1987, 308-348.

______, “Aegypto capta: die Bedeutung der Eroberung Ägyptens für die

Prinzipatsideologie” στο R. Albert (εκδ.), Politische Ideen auf Münzen, Speyer

1991, 33-59.

Bellinger, A. R., “The Immortality of Alexander and Augustus”, YCS 15 (1967) 93-100.

Belloni, C. G., “Significati storico-politici delle figurazioni e delle scritte sulle monete di

Augusto e Traiano”, ANRW 2.1 (1972) 907-1144.

Beloch, K. J., Die Bevölkerung der griechisch-römischen Welt, Leipzig 1866 και ιταλική

μτφ. La popolazione del mondo Greco-romano, Milano 1909.

Benario, H. W., “Octavian’s Status in 32 B. C.”, Chiron 5 (1975) 301-309. [1975a]

______, “Augustus Princeps”, ANRW 2.2 (1975) 75-85. [1975b]

Benferhat, Y., Ciues epicurei: les épicuriens et l'idée de monarchie à Rome et en Italie de

Sylla à Octave (Collection Latomus, 292), Bruxelles 2005.

Bengtson, H., M. Antonius, München 1977.

______, Kaiser Augustus; sein Leben und seine Zeit, München 1981.

______, “Die Freunde des Augustus” στο F. Seibt (εκδ.), Gesellschaftsgeschichte. Fest-

schrift für K. Bosl, München 1988, II, 9-21.

Benjamin, A. S. - & Raubitschek, A. E, “Arae Augusti”, Hesperia 28 (1959) 65-85.

Benoist, S., Rome, a City and Its Empire in Perspective, Leiden-Boston 2012.

Benoit, F., “Le sanctuaire d’Auguste et les cryptoportiques d’Arles”, RA 39 (1952) 31-67.

Benton, T., “Epigraphy and Fascism” στο A. E. Cooley (εκδ.), 2000, 163-192.

Béranger, J., “Le refus du pouvoir”, MH 5 (1948), 178-196 = Ιδ., Principatus. Études de

notions et d’histoire politiques dans l’Antiquité grèco-romaine (Université de Lau-

sanne. Publications de la Faculté des Lettres, 20), Genève 1975, 165-190.

______, Recherches sur l’aspect idéologique du principat (SBA, 6), Bâle 1953.

______, Βιβλιοκρισία στον Klinger 1954, Gnomon 27 (1955) 436-9.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[524]

________, “Remarques sur la Concordia dans la propagande monétaire impériale et la

nature du principat” στο R. Stiehl – H. E. Stier (εκδ.), Beiträge zur alten Geschich-

te und deren Nachleben. Festschrift für F. Altheim, Berlin 1969, I, 470-491.

______, “L’accession d’Auguste et l’idéologie du privatus”, Palaeologia 7 (1958), 1-11

= Ιδ. 1975, 243-258.

Berchem, D. van, Les distributions du blé et d’argent à la plebe romaine sous l’empire,

Genève-New York 1975.

Berger, Ł, “Sermo Augustanus. Elementos del idiolecto de Octavio en la

Apocolocyntosis” (ανακοίνωση), Madrid, 15 February 2014.

Bergmann, B., Der Kranz des Kaisers. Genese und Bedeutung einer römischen Insignie

(Image & Context, 6), Berlin 2010.

______, “Die corona navalis – Eine Sonderehrung für Agrippa”, JdI 126 (2011) 77-106.

Bergmann, J., “Bemerkungen zum schriftlichen Nachlasse des Kaisers Augustus”,

Rektoratsprogramm Marburg 1884, 1-40.

Bernard, E. - Drewes, A. J. – Schneider, R., Recueil des inscriptions de l’Éthiopie des

périodes pré-axoumite et axoumite. III. Traductions et commentaires, A. Les in-

scriptions grecques. Paris 2000.

Bernardi-Perini, G., Le notti attiche di Aulo Gellio, Torino, 1992.

Bernecker, A., Die Feldzüge des Tiberius und die Darstellung der unter-worfenen

Gebiete in der “Geographie des Ptolemaeus”, Bonn 1989.

Bernhardt, R., “Athen, Augustus und die Eleusinischen Mysterien”, MDAI(A) 90 (1975)

233-7.

Berno, R. F., “Eccellente ma non troppo: l’exemplum di Augusto in Seneca” στο M.

Labate – G. Rosati (εκδ.), 2013, 181-216.

Berrino, N. F., “Ovidio e la difficile successione ad Augusto”, Euphrosyne 36 (2008)

149-164.

Bertalot, L., “Die älteste Gedruckte lateinische Epitaphiensammlung” στο Collectanea

Variae Doctrinae Leoni Olschki Bibliopolae Florentino Sexagenario Obtulerunt,

München 1921, 1-28.

Berthet, J.-F., “Remarques sur le vocabulaire politique des Res Gestae diui Augusti” στο

F. Biville et al. (εκδ.), 2008, 231-240.

Berthiaume, Th., “César et Auguste. Une comparaison”, EMC 15 (1971) 101-111.

Berthold, A. - Weisser, B., “Vom Wert der Nachahmung. Münzen als Massenmedien”,

στο J. Probst (εκδ.), Reproduktion. Techniken und Ideen von der Antike bis heute,

Berlin 2011, 212-229

Bertinelli, M., Roma e l’Oriente, Roma 1979.

Bertrand-Écanvil, E., “Présages et propagande idéologique: à propòs d’une liste

concernant Octavien Auguste”, MEFRA 106.2 (1994) 487-531.

Berve, H., “Zum Monumentum Ancyranum”, Hermes 71 (1936) 241-253 = W.

Schmittthener (εκδ.) 1969, 100-117.

Bessone, L., “Floro e le legazioni ecumeniche ad Augusto”, Athenaeum 84 (1996) 93-

100.

Beumann, H., Widukind von Korvey. Untersuchungen zur Geschichtsschreibung und

Ideengeschichte des 10. Jahrhunderts, Weimar, 1950.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[525]

Beurlier, E., Le culte impérial, son histoire et son organisation depuis Auguste jusqu’à

Justinian, Paris 1891.

Bianchi, U., “Disegno storico del culto Capitolino nell’Italia romana e nelle provincie

dell’Impero”, MAL 8, ser. II, 7 (1949) 347-415.

______, “Questions sur les origines du culte capitolin”, Latomus 10 (1951) 341-366.

Biava, A., “Le proscrizioni dei Triumviri”, SDHI 70 (2004) 301-343.

Bickel, E., “Die politische und religiöse Bedeutung des Provinzialoberpriesters im

römishce Westen”, BJ 133 (1928), 1-27.

______, “Caesar Augustus als Achilles bei Vergil Horaz Properz”, RhM 99 (1956) 342-

364.

Bickermann, E. J., Die römische Kaiserapotheose”, ARW 27 (1929) 1-34 = Ιδ., Römischer

Kaiserkult, Darmstadt 1978, 82-121.

______, “Consecratio”, στο E. J. Bickermann – W. Den Boer (εκδ.), 1973, 3-25.

Bickermann, E. J. – Den Boer, W. (εκδ.), Le culte des souverains dans l'Empire Romain

(Entretiens sur l’antiquité classique, 19), Génève 1973.

Bicknell, P. J., “The Celestial Torch of 17 BC”, AHB 5-6 (1991) 123-8.

Bielman, A. – Frei-Stolba, R., “Les flaminiques du culte impérial: contribution au rôle de

la femme sous l’Empire romain”, Études de Lettres 2 (1994) 113-126.

Billow, R., “The Religious Procession of the Ara Pacis Augustae: Augustus’ Supplicatio

in 13 B. C.”, JRA 6 (1993) 80-92.

Binder, G., “Lied der Parzen zur Geburt Octavians: Vergil’s Vierte Ekloge”, Fusa 6

(1982) 16-30 = Gymnasium 90 (1983) 102-122.

______, (εκδ.), Saeculum Augustum. I. Herrschaft und Gesellschaft (WF, 266). II. Reli-

gion und Literatur. III. Kunst und Bildersprache, Darmstadt 1987{a}, 1988, 1991.

______, “Auguste d’après les informations de la N(aturalis) H(istoria)”, Helmantica 38

(1987) 145-156. [1987b]

Bingham, S., The Praetorian Guard: A History of Rome’s Elite Special Forces, Baylor

2013.

Biondi, B., “La legislazione di Augusto” στο CABN, 1939, 139-263.

Birch, R. A., “The Settlement of 26 June A. D. 4 and its Aftermath”, CQ 31 (1981) 443-

456.

______, “The Correspondence of Augustus: Some Notes on Suetonius’ Tiberius, 21, 4-

7”, CQ, n. s. 31 (1981) 155-161.

Birkenfeld, G., Augustus. Leben und Taten des Caesar Augustus, Essen 1984.

Birley, A. R., “Q. Lucretius Vespillo (cos. ord. 19)”, Chiron 30 (2000), 711-748.

Bivar, A. D. H., “The Political History of Iran under the Arsacids” στο E. Yarshater

(εκδ.), The Cambridge History of Iran, III.1. The Seleucid, Parthian, and Sasanian

Period, Cambridge 1983, 21-99.

Biville, F., “Situations et documents bilingues dans le monde gréco-romain” στο F.

Biville et al. (εκδ.), 2008, 35-54.

Biville, F. – Decourt, J.-C. – Rougemont, G. (εκδ.), Bilinguisme gréco-latin et épigraphie

(Collection de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, 37· Série épigraphique

et historique, 6), Lyon 2008.

Blázquez, J. M., “Exportación en Hispania a final de la república romana y durante el

gobierno de Augusto y sus consecuencias”, AHES 1 (1968) 37-84.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[526]

Bleicken, J., Zwischen Republik und Prinzipat. Zum Charakter des Zweiten Triumvirats

(AAWG, III F, n. 185), Göttingen 1990.

______, Augustus: eine Biographie, Berlin 1998.

Bloch, H., “A New Document of the Last Pagan Revival in the West, 393-394 A.D.”,

HThR 38 (1945) 203-204, 217-219.

Bloch, R., “Di neglecti. La politique augustéenne d’Hérode le Grand”, RHR 223 (2006)

123-147.

Blokzijl, T., Principaat. Beeld en Macht. Keizerlijke macht in de Romeinse beeldende

kunst. Kunstgeschiedenis en Geschiedenis, (στο διαδίκτυο).

Blösel, W., “Die Geschichte des Begriffes mos maiorum von den Anfängen bis zu Cice-

ro” στο B. Linke – M. Stremmler (εκδ.), 2000, 25-97.

Blume, F. – Lachmann, K. – Rudorff, A., Die Schriften der römischen Feldmesser I, Ber-

lin 1848.

Blumenthal, Fr., “Die Autobiographie des Augustus”, WSt 35 (1913) 113-130, 267-288.

_______, “Die Autobiographie des Augustus”, WSt 36 (1914) 84-103.

Boatwright, M., “Further Notes on Hadrianic Athens”, Hesperia 52 (1983) 173-6.

_______, “The Pomerial Extension of Augustus”, Historia 35 (1986) 13-27.

_______, “Agrippa’s Building Inscriptions”, ZPE 189 (2014) 255-264.

Bodwitch, L., “Palatine Apollo and the Imperial Gaze: Propertius 2.31 and 2.32”, AJPh

130 (2009) 401-438.

Boggs, D. J., “Challenges to the Rule of Law or Quod Licet Jovi Non Licet Bovi”, Cato

Supreme Court Review (2006-7) 7-18.

Bogue, J. F., Tiberius in the Reign of Augustus, Diss. Illinois, Urbana 1970.

Böhme, Ch., Princeps und Polis: Untersuchungen zur Herrschaftsform des Augustus

über bedeutende Orte in Griechenland, München 1995.

Boissier, G., “Le testament politique d’Auguste”, Revue des deux mondes 4 (1863) 735-

747.

Bömer, F., “Über die Himmelserscheinung nach dem Tode Caesars”, BJ 152 (1952) 27-

40.

______, P. Ovidius Naso: Die Fasten. I. Einleitung, Text und Übersetzung. II: Kommen-

tar, Heidelberg, 1957, 1958.

Bona, F., “Sul concetto di manubiae”, SDHI 26 (1960) 105-75.

Bonacasa, N., “Ritratto colossale di Augusto nel museo greco-romano di Alessandria”,

MDAI(R) 79 (1972) 221-234.

Bonamente, G., “Il Senato e l'apoteosi degli imperatori da Augusto a Teodosio il

Grande”, στο K. Rosen (εκδ.), Macht und Kultur im Rom der Kaiserzeit (Studium

Universale, 16), Bonn 1994, 290-5.

Bondanella, P., The Eternal City. Roman Images in the Modern World, Chapel Hill-

London 1987.

Bonnefond, M., “Transferts de fonctions et mutation idéologique: le Capitole et le Forum

d’Auguste” στο P. Gros, – C. Nicolet, C. (εκδ.), 1987, 251-278.

Bonnefond-Coudry, M., “Le princeps senatus: vie et mort d’une institution républicaine”,

MEFRA 105 (1993) 103-134.

Borbein, A. H., “Die Ara Pacis Augustae. Geschichtliche Wirklichkeit und Programm”,

JDAI 90 (1975) 242-266.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[527]

Borbonus, D., Columbarium Tombs and Collective Identity in Augustan Rome, Cam-

bridge 2014.

Borie, C., L’exotisme dans la littérature latine de Plaute aux écrivains augustéens, Diss.

Limoges 2011.

Borgna, A., “Si vis pacem, para pacem. La rappresentazione della crisi partica nella prop-

aganda augustea” (ανακοίνωση), Crisi. Immagini, interpretazioni e reazioni nel

mondo greco, latino e bizantino, Torino 21-3 Ottobre 2013.

Borgo, A., “Augusto e l’istituzione del principato. Osservazioni a Tacito, Ann. I, 1-10”,

Vichiana 15 (1986), 74-97.

Börm, H. – Havener, W., “Octavians Rechtsstellung im Januar 27 v. Chr. und das Prob-

lem der „Übertragung“ der res publica”, Historia 61.2 (2012) 202-220.

Bormann, E., Bemerkungen zum schriftlichen Nachlass des Kaisers Augustus (Marburger

Rektoratsprogramm), Marburg 1884.

_______, “Veranlassung und Zweck des sogenannten Monumentum Ancyranum” στο E.

Oehley (εκδ.), Verhandlungen der dreiundvierzigtsen Versammlung deutscher

Philologen und Schulmänner in Köln, Leipzig 1896, 180-193.

Bornaz, L. – Porporato, C. A., Rinaudo, F., “New Application Field for the Handyscan

3D: Τhe Res Gestae Divi Augusti of the Augustus’ Temple (Ankara): A Restoration

Survey”, XXI CIPA International Symposium, Αθήνα, 01-06 October 2007.

Borzsák, I., “Zum Monumentum Ancyranum”, AAntHung 38 (1998) 41-50.

Boschung, D., “Tumulus Iuliorum - Mausoleum Augusti”, HASB 6 (1980) 38-41.

_______, Die Bildnisse des Augustus (Das römische Herrscherbild, Abt. 1, Bd. 2), Berlin

1993.

_______, Gens Augusta. Untersuchungen zur Aufstellung, Wirkung und Bedeutung der

Statuengruppen des julisch-claudischen Kaiserhauses, Mainz 2002.

Bosworth, B., “Asinius Pollio and Augustus”, Historia 21 (1972) 441-473.

_______, “Augustus, the Res Gestae, and Hellenistic Theories of Apotheosis”, JRS 89

(1999) 1-18.

Botermann, H., Die Soldaten und die römische Politik in der Zeit von Caesars Tod bis

zum Begründung des zweiten Triumvirats, München 1968.

Bottazzi, G., “Le centuriazioni di Ariminum: prospettive di ricerca” στο A. Calbi – G.

Susini (εκδ.), Pro Poplo Ariminense, Faenza 1995, 329-354.

Botteri, P., “Missione in Turchia: il Monumentum Ancyranum”, QS 54 (2001) 133-148.

______, “Ancyra, Antiochia e Apollonia: La rappresentazione delle Res Gestae Divi

Augusti” στο L. De Blois et al. (εκδ.), 2003, 240-9. [2003a]

______, “L’intergazione mommseniana a Res Gestae Divi Augusti 34.1 ‘potitus rerum

omnium’ e il testo Greco”, ZPE 144 (2003) 261-267. [2003b]

______, “La monumentalizzazione del ultimo messagio di Augusto” στο M. Faraguna –

V. Vedaldi Iasbez (εκδ.), Δύνασθαι διδάσκειν. Studi in onore di Filippo Cassola,

Trieste 2006, 57-78. [2006a]

______, “Les Res Gestae Divi Augusti. Répresentation monumentales du pouvoir”, Ca-

hiers de la MARSH, 46 (2006) 43-50. [2006b]

______, “Decay Development and Technology Development. The Temple of Augustus in

Ankara” στο L. Bornaz – P. Botteri – G. Fangi (εκδ.), The 29 International Sympo-

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[528]

sium of Excavation, Survey and Archaeometry, 28 May – 1st June 2007, Kocaeli

2007. [2007a]

______, “Res Gestae Divi Augusti”, Dictionnaire de l’Antiquité classique, Paris, 2007.

[2007b]

Bouché-Leclerq, Histoire des Lagides, Paris 1904.

Boucher, J.-P., C. Cornélius Gallus, Paris 1966.

Bour, M. R. S., L’inscription de Quirinius et le recensement de St Luc, Roma 1897.

Bourne, E., “Augustus as a Letter-writer”, TAPhA 49 (1918) 53-66.

Bouvrie, S., “Augustus' Legislation on Morals-Which Morals and What Aims?», SO 59

(1984) 93-114.

Bowersock, G., “Augustus on Aegina”, CQ n. s. 14 (1964) 120-1.

______, Augustus and the Greek World, Oxford 1965.

______, “The Cities of the Greek World under Augustus” στο Ιδ. 1965, 85-100 = J. Ed-

mondson (εκδ.), 1990, 468-482.

______, Roman Arabia, Harvard 1983.

______, “Augustus and the East: The Problem of the Succession” στο F. Millar - Ε. Segal

(εκδ.), 1984, 169-188. [1984a]

______, Βιβλιοκρισία στην Reynolds 1982, Gnomon 56 (1984) 48-53. [1984b]

______, “The Pontificate of Augustus” στο K. A. Raaflaub – M. Toher (εκδ.), 1990, 380-

394.

______, “Perfumes and Power” στο A. Avanzini, Profumi d’Arabia, Roma 1997, 543-

556.

______, Discussion de St. Maul, “Altorientalische Tatenberichte mit (au-

to)biographischen Zügen” στο W. W. Ehlers (εκδ.), 1998, 29.

Bowman, A. K., Egypt after the Pharaohs, London 1986.

Bowman, A. K. - Champlin, E. - Lintott, A. (εκδ.), The Cambridge Ancient History, X.

The Augustan Empire, 43 B. C.-A. D. 69, Cambridge ³2008 (²1996)· Adcock, F. E.

– Charlsworth, M. P. – Cook, S. A., The Cambridge Ancient History, X. The Au-

gustan Empire, 43 B. C.-A. D. 70, Cambridge ¹1934.

Boyce, M., “On the Zoroastrian Temple Cult of Fire”, JAOS 95.3 (1975) 454–465.

Braccesi, L., “Un’ ipotesi sull’elaborazione delle Res gestae Divi Augusti”, GIF 25

(1973) 25-40.

_________, “Fasti triumphales, elogia e falsificazioni augustee”, AIV 136 (1977-8) 287-

299.

______, Epigrafia e storiografia (interpretazioni augustee), Napoli 1981.

_________, “La tradizione augustea delle Alpi ‘claustra Italiae’ e la sua proiezione

ideologica” στο M. Vacchina (εκδ.), 1986, 36-49.

______, Alessandro e la Germania: riflessioni sulla geografia romana di conquista, Ro-

ma 1991.

Brancati, A., Augusto e la Guerra di Spagna (Pubblicazione dell’Università di Urbino,

Serie di Lettere e Filosofia, 17), Urbino 1963.

Brandt, H., “Octavian / Augustus - Totengräber und Friedensfürst”, στο K.-

J. Hölkeskamp – E. Hölkeskamp-Stein, (εκδ.), 2000, 365-376.

Braund, D. C., Augustus to Nero: A Sourcebook on Roman History 31 B. C.-A. D. 68,

London-Sydney-Totowa 1985, 14-22.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[529]

Braunert, H., “Zum Eingangssatz der Res gestae Divi Augusti”, Chiron 4 (1974) 343-358.

_______, “Die Gesellschaft des römischen Reiches im Urteil des Augustus” στο E.

Lefèvre (εκδ.), 1975, 9-54.

_______, “Omnium provinciarum populi Romani… fines auxi. Ein Entwurf”, Chiron 7

(1977) 207-217.

Bravo, G. – Salinero, R. G. (εκδ.), Formas de morir y formas de matar en la Antigüedad

romana, Madrid-Salamanca 2013.

Breasted, J. H. Ancient Records of Egypt: The Eighteenth Dynasty. Chicago 1906.

Breebaart, A. B., “Het gedrag van Augustus. Rollenspel en verwachtingspatroon”, Lam-

pas 13 (1980), 5-22 = “Augustus Behaviour: Role-play and Expectations” στο A.

B. Breebaart – F. Meijer et al. (εκδ.), Clio and Antiquity: History and Historiog-

raphy of the Greek and Roman World, Den Haag 1987, 89-108.

Brelich, A., Vesta (Albae Vigiliae, n. F. 7), Zürich 1949, 75-85.

______, “Februarius” στο Ιδ., Tre variazioni romane sul tema delle origini, Roma ²1976

(¹1956), 95-125.

Brenez, I. – Nauroy, G., Julius Valérius et le corpus alexandrin du IV siècle, Diss. Metz.

Brent, A., The Imperial Cult and the Development of Church Order: Concepts and Imag-

es of Authority in Paganism and Early Christianity before the Age of Cyprian, Lei-

den 1999.

Bresciani, E., “La stele trilingue di Cornelio Gallo: una rilettura egittologica”, EVO 12

(1989) 93-8.

Brilliant, R., Gesture and Rank in Roman Art, New Haven 1963.

Brind’amour, P., “L'origine des jeux séculaires”, ANRW 2.16.2 (1978) 1334-1417.

Bringmann, K., “Zur Gerichtsreform des Kaisers Augustus”, Chiron 3 (1973) 234-244.

______, “Imperium proconsulare und Litregentschaft im frühen Prinzipat”, Chiron 7

(1977) 219-238 = Ιδ., Ausgewählte Schriften, Frankfurt 2001, 271-287.

_______, “Der Diktator Caesar als Richter? Zu Ciceros Reden Pro Ligario und Pro rege

Deiotaro”, Hermes 114 (1986) 72-88 = Ιδ., Ausgewählte Schriften, Frankfurt 2001,

246-256.

_______, “Das zweite Triumvirat. Bemerkungen zu Mommsens Lehre von der

außerordentlichen konstituierenden Gewalt” στο P. Kneissl – V. Losemann (εκδ.),

Alte Geschichte und Wissenschaftsgeschichte. (Mélanges K. Christ), Darmstadt

1988, 22-38.

_______, Geschichte der römischen Republik von den Anfängen bis Augustus, München

2002.

Bringmann, K. - Schaefer, Th. (εκδ.), Augustus und die Begründung des römischen

Kaisertums, Berlin 2002.

Brink, C. O., Horace on Poetry. Prolegomena to the Literary Epistles, Cambridge 1963.

_______, Epistles Book II: The Letters to Augustus and Florus, Cambridge 1982.

Brisson, J.-P., Rome et l'age d'or. De Catulle à Ovide vie et mort d'un mythe, Paris 1992.

Brodersen, K. – Elsner, J. (εκδ.), Images and Texts on the “Artemidorus Papyrus”. Work-

ing Papers on P. Artemid. (St. John’s College Oxford 2008) (Historia.

Einzelschriften 214), Stuttgart 2009.

Brodd, J., “Religion, Roman Religion, Emperor Worship” στο J. Brodd – J. L. Reed

(εκδ.), 2011, 25-48.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[530]

Brodd, J. – Reed, J. L. (εκδ.), Rome and Religion: A Cross-Disciplinary Dialogue on the

Imperial Cult, Atlanta 2011.

Brommer, F., Zum Mainzer Augustuskopf, Mainz 1964.

Brosius, M. (εκδ. / μτφ.), The Persian Empire from Cyrus II to Artaxerxes I (LACTOR

16), London 2000.

Brown, P. - Thébert, Y. – Veyne, P., Imperio romano y antigüedad tardía, Buenos Aires-

Aguilar-Altea-Taurus-Alfaguara 1990.

Brugi, B., Le dottrine giuridiche degli agrimensori romani comparate a quelle del

Digesto, Roma 1968.

Brugnoli, A., “Augusto e il Capricornio” στο L'astrologia a Roma nell'età augustea, Lec-

ce 1989, 17-31.

Brugnoli, G., “Marcello”, Enciclopedia Virgiliana, Roma 1987, III, 366-8.

Brule, P., “Héraclès et Augé . A propos d’origines rituelles du mythe”, στο C. Jourdain-

Annequin - C. Bonnet (εκδ.), IIe rencontre héracléenne. Héraclès, les femmes et le

féminin, Actes du Colloque de Grenoble (Institut Belge de Rome), Bruxelles 1996,

35-49.

Brunt, P. A., “Pay and Superannuation in the Roman Army”, PBSR 18 (1950) 50-71.

_______, “The Army and the Land in the Roman Revolution”, JRS 52 (1962), 69-86.

_______, “Review of H. D. Meyer, Die Aussenpolitik des Augustus und die augusteische

Dichtung”, JRS 53 (1963), 170-6.

_______, “The Fiscus and its Development”, JRS 56 (1966), 75-91.

_______, Italian Manpower 225 BC-AD 14, Oxford 1971. [1971a]

_______, “The Augustan Marriage Laws” στο Ιδ. 1971, 558-566. [1971b]

_______, “The Augustan Census Figures” στο Ιδ. 1971, 113-120. [1971c]

_______, “Princeps and Equites”, JRS 73 (1983) 42-75.

_______, “The Role of the Senate in the Augustan Regime”, CQ 34 (1984), 423-444.

_______, The Fall of the Roman Republic and Related Essays, Oxford 1988.

_______, Roman Imperial Themes, Oxford 1990.

Bruun, C., The Water Supply of Ancient Rome. A Study of Roman Imperial Administra-

tion, Helsinki 1991.

Buchan, J., Augustus, London 1937 = Frankfurt 1979.

Buchheim, H., Die Orientpolitik des Triumvirn M. Antonius, Heidelberg 1960.

Buckler, W. H., “Augustus, Zeus Patroos”, RPh 9 (1935) 117-188.

Buckler, W. H. - Robinson, D. M., “Greek Inscriptions from Sardes, V”, AJA 18 (1914)

321-362.

_______, Sardis. VII: Greek and Latin Inscriptions, Part I, Leiden, 1932.

Büchner, E., “Solarium Augusti und Ara Pacis”, MDAI(R) 83 (1976), 319-365 = Ιδ., Die

Sonnenuhr des Augustus, Mainz 1982.

_______, “L’orologio solare di Augusto”, RPAA 53-4 (1980-2) 331-345.

________, Horologium Augusti: Neue Ausgrabungen in Rom”, Gymnasium 90 (1983)

494-508.

________, “Horologium solarium Augusti” στο M. Hofter et al. (εκδ.), 1988, 240-5.

Bucholz, F. B. von, Geschichte der Regierung Ferdinand des Ersten, 8 vols, Wien 1831-

8.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[531]

Buonfiglio, M., “M. E. Blake e lo sviluppo dell'opus testaceum a Roma: il 'caso' del teatro

di Marcello”, Musiva & Sectilia 7 (2010) 109-122. [2010a]

_______, “Il Teatro di Marcello: analisi e riflessione sugli aspetti progettuali e

costruttivi” στο H. Dessales - S. Camporeale - A. Pizzo (εκδ.), Arqueología de la

construcción II. Los procesos constructivos en el mundo romano: Italia y

provincias orientales (Anejos de AEspA 57), Madrid-Mérida 2010, 51-70. [2010b]

Buongiovanni, C., “La storia scritta (e riscritta) dal vincitore: lessico latino e greco a

confronto nell’esordio delle Res gestae divi Augusti”, Paideia 68 (2013), 25-55.

Buonocore, M., “Per uno studio sulla diffusione degli augustales nel mondo romano:

l'esempio della regio IV augustea”, ZPE 108 (1995) 123-139.

Buraselis, K., “Augustus and the Civitas Romana. The Discord between the National

Programme and the Needs of the Empire”, Α’ Πανελλήνιο Συμπόσιο Λατινικών

Σπουδών. «Λογοτεχνία και πολιτική στα χρόνια του Αυγούστου», Ιωάννινα 1984,

195-214.

Buren, A., van, “The Ara Pacis Augustae”, JRS 3.1 (1913) 134-141.

Burgersdijk, D., “Augustus van Trajanus tot Theodosius. Een exemplum in de literatuur

van de keizertijd”, Roma Aeterna 2.1 (2014) 37-44.

Burian, J., “Die Errichtung des Prinzipats und der Tatenbericht des Augustus”, Klio 73

(1991), 420-431.

Burkert, W., “Caesar und Romulus-Quirinus”, Historia 9 (1962) 356-376.

Burliga, B., “Gemma Augustea and the Roman Stoicism”, Studia Elbląskie 14 (2013),

413 – 439.

Burman, P. (εκδ.), Sylloge epistolarum a viris illustribus scriptarum, I, Leipzig 1727.

Burn, L., Hellenistic Art: from Alexander the Great to Augustus, London 2004.

Burnett, A., “Das Bild des Augustus auf den frühen Reichsprägungen”, Gnomon 55

(1983) 563-5.

_______, Roman Provincial Coinage. I. From the Death of Caesar to the Death of

Vitellius (44 BC - AD 69), London-Paris 1992.

_______, “The Augustan Revolution seen from the Mints of the Provinces”, JRS 101

(2011), 1-30.

Burrel, B., Neokoroi. Greek Cities and Roman Emperors (Cincinnati Classical Studies, n.

s. 9), Leiden – Boston 2004.

Burriss, E. E., “The Misuse of Sacred Things at Rome”, CW 22.14 (1929) 105-110.

Burstein, S. M., The Hellenistic Age from the Battle of Ipsos to the Death of Kleopatra

VII. (Translated Documents of Greece and Rome, 3), Cambridge 1985.

Bury, J. B., History of the Roman Empire, London 1893.

Buti, I., “La cognitio extra ordinem; da Augusto a Diocleziano”, ANRW 2.14 (1982) 29-

59.

Buxton, B., “A New Reading of the Belvedere Altar”, AJA 118.1 (2014) 91-111.

Buxton, B. – Hannah, R., “OGIS 458, the Augustan Calender and the Succession” στο C.

Deroux (εκδ.), 2005, 290-306.

Cagnat, R., Étude sur les impôts indirects chez les Romains

, Paris 1882 (επανέκ-

δοση 1983).

Cagnetta, M., “Il mito di Augusto e la ‘rivoluzione’ fascista”, QS 2-4 (1976), 139-181.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[532]

Cairns, F., Virgil's Augustan Epic, Cambridge 1989, 1990.

Caldelli, M. L., L’Agon Capitolinus. Storia e protagonisti dell’istituzione domiziana al IV

secolo (Studi pubblicati dall’Istituto italiano per la storia antica, 54), Roma 1993.

Calderini, A., “Le riforme sociali di Augusto” στο CABN, 1939, 119-137.

Calza-Bini, A., “Il teatro di Marcello: forma e strutture”, BCStStorArch 7 (1953), 1-43.

Cameron, G. G., “Darius Carved History on Ageless Rock”, National Geographic Maga-

zine 98.6 (December 1950) 825–844.

Camp, T. van, De rol van de vrouw aan het Augusteïsche hof: Vispania Agrippina, Bach-

elor Thesis, Leuven 2006-7.

Campanile, M. D., “Osservazioni sul culto provinciale di Augusto in Asia Minore”,

Epigraphica 55 (1993) 207-211.

Campbell, D. B. “Armed Diplomacy: Rome and Parthia in the First Century AD”, An-

cient Warfare magazine 3.5 (2009) 22-28. [2009a]

_______, “Secrets from the Soil: The Archaeology of Augustus’ Military Bases”, Ancient

Warfare magazine, Special Issue (2009) 17-25 [2009b]

Campbell, J. B., The Emperor and the Roman Army 31 BC-AD 235, Oxford 1984.

_______, “War and Diplomacy: Rome and Parthia, 31 B.C.-A.D. 235” στο J. Rich – G.

Shipley (εκδ.), War and Society in the Roman World, London-New York 1993.

_______, The Writings of the Roman Land Surveyors. Introduction, Text, Translation

and Commentary (JRS Monograph, no 9), London 2000.

_______, War and Society in Imperial Rome 31 BC-AD 284, London 2002.

Campbell Thompson, Ρ., “The Rock of Behistun” στο In Sir J. A. Hammerton (εκδ.),

Wonders of the Past, New York 1937, II, 760–767.

Cañadas, I., “The Shadow of Vergil and Augustus on Chaucer’s House of Fame”, Medie-

val and Early Modern English Studies, 18.1 (2010) 57-79.

Canali, L., “Il ‘manifesto’ del regime augusteo”, RCCM 15 (1973) 151-175.

_______ (εκδ.), Potere e consenso nella Roma di Augusto. Guida storica e critica, Bari

1975.

_______, Augusto. Braccio violento della storia, Milano 2011.

Canavesi, M. [= M. A. Levi?], “La lotta per la successione di Giulio Cesare e l’avvento di

Ottaviano Augusto” στο CABN, 1939, 23-38.

Cancelli, F., Principato. “Diritto romano” στο A. Azara – E. Eula (εκδ.), Novissimo

Digesto Italiano, Torino 1966, XIII, 870-883.

________, “Il presunto ius respondendi instituito da Augusto”, BIDR 90 (1987) 5-31.

Candau, J. M., “Republican Rome: Autobiography and Political Struggles” στο G.

Marasco (εκδ.), 2011, 121-160.

Caneva, G., Il codice botanico di Augusto: Roma, Ara Pacis, parlare al popolo attraverso

le immagini della natura, Roma 2010

Canfora, L., Totalità e selezione nella storiografia classica, Bari 1972.

_______, “Proscrizioni e dissesto sociale nella repubblica Romana”, Klio 62 (1980) 425-

437.

_______, The True Story of the So-called Artemidorus Papyrus, Bari 2007.

_______ (εκδ.), Artemidorus Ephesius. P. Artemid. Sive Artemidorus personatus, Bari

2009. [2009a]

_______, La prima marcia su Roma, Roma 2009. [2009b]

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[533]

Cantarelli, L., “L’iscrizione di Ancira”, BCAR 17 (1889), 3-16, 57-68.

Carandini, A. – Bruno, D., La casa di Augusto: dai ‘Lupercalia’ al Natale (Economica

Laterza, 532), Roma 2008.

Carcopino, J., La louve du Capitole, Paris, 1924.

_______, Points de vue sur l’impérialisme romain, Paris, 1934.

_______, Βιβλιοκρισία στην Taylor 1949, REA 53 (1951) 154-5.

Cardinali, G., “Amministrazione territoriale e finanziaria” στο V. Arangio-Ruiz et al.

(εκδ.), 1938, 161-194.

Carettoni, G., “Sculture rinvenute nella Domus Augustana”, BA ser. 4, 33 (1948) 289.

______, “Dimora palatina di Augusto”, Capitolium 38 (1963) 496-9.

______, “Roma. Le costruzioni di Augusto e il tempio di Apollo sul Palatino” στο

Archeologia laziale 1. Incontro di studio del Comitato per l'archeologia laziale,

Roma 1978, 72-4.

______, “Capitelli ellenistici dalla casa di Augusto”, RM 87 (1980) 131–136.

_______, “Le costruzioni di Augusto sul Palatino”, Concilium Eirene XVI. Proceedings

of the 16th International Eirene Conference, Prague 31.8. - 4.9.1982, 2., Praha

1983, 133–137. [1983a]

_______, “La decorazione pittorica della Casa di Augusto”, RM 92 (1983) 373–419.

[1983b]

_______, Das Haus des Augustus auf dem Palatin, Mainz 1983. [1983c]

_______, “Le costruzioni di Augusto sul Palatino” στο F. Coarelli et al (εκδ.), 1987, 77-

83. [1987a]

_______, “La decorazione della Casa di Augusto sul Palatino”, στο Pictores per

provincias. Actes di 3. Colloque international sur la peinture murale romaine,

Avenches 18–31. August 1986, Lausanne 1987, 111–4. [1987b]

_______, “Die Bauten des Augustus auf dem Palatin” στο M. Hofter et al. (εκδ.) 1988,

263-7.

Carlson, C. W. A., “Ludi Saeculares Rites on the Roman Imperial Coinage”, San 3

(1971-2) 9-11, 16, 27-9, 34.

Carnabuci, E., L’angolo sud-orientale del Foro Romano nel manoscritto inedito di

Giacomo Boni (NSA Memorie 9.1.4), Roma 1991.

_______, “Forma e funzione del Foro di Augusto” στο R. Meneghini – R. Santangeli

Valenzani (εκδ.), Scavi dei Fori Imperiali. Il Foro di Augusto. L’area central

(BCAR Supplemento, 20) Roma 2010, 103-139.

Carrier, R., Herod the Procurator: Was Herod the Great a Roman Governor of Syria?,

Diss. Columbia 2001.

Carter, J. M., The Battle of Actium. The Rise and Triumph of Augustus Caesar, London

1970. _________, Suetonius. Divus Augustus, Bristol 1982.

Carter, W., “Roman Imperial Power: A Perspective from the New Testament”, στο J.

Brodd – J. L. Reed (εκδ.), 2011, 137-152.

Cartledge, P., “The Second Thoughts of Augustus on the res publica in 28/7 B. C.”,

Hermathena 119 (1975) 30-40.

Cary, M., History of Rome, London 1935.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[534]

Casanova da Silva, D., “Altar Belvedere no culto dos Lares Augusti: reorganização do

espaço sagrado da urbs (ca. 12 a.C.) / Altar Belvedere in Worship of the Lares

Augusti: Reorganization of the Sacred Spaces of the Urbs (ca. 12 BC)”, Plêthos

3.2. (2013) 36-46.

Caspari, M., “The Iuratio Italiae”, CQ 5 (1911) 230-5.

Cassola, F., “I templi di Marte Ultore e i ludi Martiales” στο L. Gasperini (εκδ.), 1981,

99-118.

Casson, L., “Galley Slaves”, TAPhA 97 (1966) 35-44.

Castagnoli, F., “Il tempio dei Penati e la Velia”, RFIC 74 (1946) 157-165.

______, “Il culto della Mater Matuta e della Fortuna nel Foro Boario”, StR 27 (1979)

145-152.

_______, “Influenze alessandrine nell’urbanistica della Roma Augustea”, RFIC 109

(1981) 414-423.

______, “Aedes deum Penatium in Velia”, RFIC 110 (1982) 495-9.

______, “L'introduzione del culto dei Dioscuri nel Lazio”, StRom 31 (1983) 3-12.

[1983a]

______, “Raffigurazioni numismatiche del sepolcro di Romolo, figlio di Massenzio”,

RAL 8.38 (1983) 275-286. [1983b]

______, “Gli Iani del Foro Romano. Ianus = arco quadrifonte?”, BCAR 92 (1987-88), 11-

16 = Roma 1989.

Castilioni, L. – De Francisci, R. – Marchesi, C. – Paribeni, R. (εκδ.), Augusto, Padova

1939.

Castillo Ramírez, E., “Matar al tirano muerto. Destrucción de estatuas y ultraje al cadaver

de los tiranos en la Roma imperial”, στο G. Bravo – R. G. Salinero (εκδ.), 2013,

77-94.

Castritius, H., Der römische Prinzipat als Republik (Historische Studien, 439), Husum

1982.

Castriota, D., The Ara Pacis Augustae and the Imagery of Abundance in Later Greek and

Early Roman Imperial Art. Princeton 1995.

Catalogo della mostra archeologica nelle Terme di Diocleziano, Bergamo 1911.

Cattalini, D., “Aqua Iulia”, LTUR I (1993) 66-7. [1993a]

______, “Aqua Murcia”, LTUR I (1993) 67-9. [1993b]

______, “Aqua Tepula”, LTUR I (1993) 70. [1993c]

Cavalieri, G. B. – Circignano, N., Beati Apollinaris martyris primi Rauennatum

epi[scopi] Res Gestae, Roma 1586.

Cavallaro, M. A., “Economia e religione nei Ludi Secolari Augustei: Per una nuova

interpretazione di CIL VI 32324; 32353, 59”, RhM 122 (1979) 49-87.

______, Spese e spettacoli. Aspetti economici-strutturali degli spettacoli nella Roma

giulio-claudia, Bonn 1984.

Cavallo, G. – Fedeli, P. – Giardina, A. (εκδ.), Lo spazio letterario di Roma antica. II. La

circolazione del testo, Roma 1989.

Cavedoni, O., “Il monumento ancirano di Cesare Augusto illustrato coi riscontri delle sue

medaglie” στο Ιδ., Opuscoli religiosi, letterari e morali. II vi., Mutinae 1865, 321-

354.

Ceausescu, P., “L’image d’Auguste chez Tacite”, Klio 56 (1974) 183-198.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[535]

Cecchelli, C., “L’Ara della Pace sul Campidoglio”, Capitolium 1 (1925-6) 65-71.

Cels Saint Hilaire, J., “Numen Augusti et Diane de l’Aventin. Le témoignage de l’ara

Narbonensis” στο P. Lévêque – M.-M. Mactoux (εκδ.), Les grandes figures

religieuses. Fonctionnement pratique et symbolique dans l’Antiquité (AUB, 329,

Centre de Recherches d’Histoire Ancienne, 68), Paris 1986, 455-502. [1986a]

______, “Auguste et Diane: le témoignage de l’autel de Narbonne (CIL XII, 4333)”,

EstAnt 3 (1986) 57-81. [1986b]

______, “Auguste, Diane et Hercule: à propos d'une inscription de Tibur”, Mélanges P.

Lévêque VI, Paris 1992, 45-71.

Cenerini, F., “Il ruolo delle donne nel linguaggio del potere di Augusto”, Paideia 68

(2013), 105-129.

______, “Le scelte di Matidia”, ARCHEO 3 (349) (2014) 108-9.

Centanni, M., “Ideologia imperiale ‘a fronte’ nel testo greco/latino nelle Res Gestae:

appunti sulla doppia versione del manifesto politico di Augusto”, στο F. Raviola et

al. (εκδ.), 2013, 333-354.

Cerfaux, L. - Tondriau, J., Un concurrent du christianisme. Le culte des souverains dans

la civilisation greco-romaine (Bibliothèque de Théologie, série 3, 5).

Cernysov, J. G., “Le problème de l’auto-évaluation du principat d’Auguste” στο A. P.

Borodavkin et al. (εκδ.), Problèmes de l’histoire de l’État et idéologie (Antiquité et

haut Moyen Âge), Barnaul Altajskiy University 1988, 36-55.

Cesarano, M., “La sacerdos divi Augusti tra l'ascesa di Tiberio e la consecratio del divus

Claudius”, Ostraka 21.1-2 (2012) 93-107.

______, “Imitatio Principis: Between Evergetism and Self-Celebration. Julio-Claudian

Statuary Groups from the Black Sea, Hellespont and Bosporus” στο S. Atasoy- S.

Donmez - A. Avram - G. R. Tsetskhladze (εκδ.), Proceedings of the Fourth Inter-

national Congress on Black Sea Antiquities, “The Bosporus: Gateway between the

Ancient West and East (1st Millennium BC-5th Century AD” (British Archeologi-

cal Reports), Oxford 2013, 179-184.

Champeaux, J., “Figures du pouvoir dans l’Énéide” στο M. Fartzoff - É. Geny - É.

Smadja (εκδ.), Signes et destins d’élection dans l’Antiquité: colloque international

de Besançon, 16-17 novembre 2000, Besançon 2006, 83-101.

Champlin, E., “The Testament of Augustus”, RhM 132 (1989) 154-165.

Chaniotis, A., War in the Hellenistic World. Social and Cultural History, Oxford 2005.

Charbonneaux, Y., “Historische Reliefs” στο G. Binder (εκδ.), 1991, 266-302.

Charlesworth, M. P., Trade Routes and Commerce of the Roman Empire, Cambridge

1924.

______, “Some Observations on Ruler-Cult Especially in Rome”, HThR 28 (1935) 5-44.

______, The Virtues of a Roman Emperor: Propaganda and the Creation of Belief (The

Raleigh Lecture on History, 1937. From the Proceedings of the British Academy,

23), London 1937.

______, “The Refusal of Divine Honors, an Augustan Formula”, PBSR 15 (1947) 1-10.

______, “Roman Trades with India: A Resurvey”, στο P. R. Coleman-Norton et al. (εκδ.),

Studies in Roman Economic and Social History in Honor of Allan Chester John-

son, Princeton 1951, 131-143.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[536]

Chastagnol, A., “Les sénateurs d’origine privincial sous le règne d’Auguste”, Mélanges

P. Boyancé (C. É. F. R., 22), Roma 1974, 163-171.

______, “La crise de recrutement sénatorial des années 16-11 av. J.-C.”, Φιλίας χάριν.

Miscellanea di studi classici in onore di Eugenio Manni, Roma 1979, ΙΙ, 465-476.

______, “L'Organisation du culte impériale dans la cité à la lumière des inscriptions de

Rennes» στο A. M. Rouanet-Liesenfelt (εκδ.), La civilisation des Riedones, Brest

1980, 187-99.

______, “La naissance de l’ordo senatorius”, MEFRA 85 (1973) 583-607 = C. Nicolet

(εκδ.), Des ordres à Rome, Paris 1984, 199-218.

______, Le sénat romain à l’époque impériale: recherches sur la composition de

l’Assemblée et le statut de ses membres, Paris 1992.

______, “L'expression épigraphique du culte impérial dans les provinces Gauloises”, REA

97 (1995) 593-614.

Chaumont, M. L., “L’Arménie entre Rome et l’Iran, I: De l’avènement de Dioclétien”,

ANRW 2.9.1 (1976) 71-194.

Cheesman, C. E. A., “Tincomarus, Commi filius”, Britannia 29 (1998) 309-315.

Chernyshov, J. G., “From the ‘Golden Race’ to the ‘Golden Age’ (Some Stages in the

Development of the Ancient Myth)”, Archaiognosia 7, 1993, 111-7.

Chevallier, R., Rome et la Germanie au premier siècle de notre ère, Bruxelles 1961.

______, Aiôn. Le temps chez les Romains, Paris 1976.

Chillet, C., “Vers de nouvelles formes de décision: Auguste, Mécène et la préfecture de la

Ville” στο Y. Rivière (εκδ.), 2012, 185-222.

Chilver, G. E. F., “Augustus and the Roman Constitution”, Historia 1 (1950) 408-435.

Chioffi, L., Gli elogia augustei del Foro romano: aspetti epigrafici e topografici, Roma

1996.

Chisholm, K. – Ferguson, J., Rome. The Augustan Age: A Sourcebook, Oxford 1981.

Christ, K., “Zur Beteilung der Politik des Augustus”, GWU 19 (1968) 329-343.

______, “Zur augusteischen Germanenpolitik”, Chiron 7 (1977) 149-206.

______, Römische Geschichte und deutsche Geschichtswissenschaft, München 1982.

[1982a]

______, Römische Geschichte und Wissenschaftsgeschichte, I. Römische Republik und

Augusteischer Principat, Darmstadt 1982. [1982b]

_______, “Die Dialektik des augusteischen Principats” στο A. Guarino – V. Giuffrè

(εκδ.), 1984-5, 1003-1017.

Christol, M. – Darde, D. (εκδ.), L’expression du pouvoir au début de l’Empire. Autour de

la Maison Carrée à Nîmes. Actes du Colloque de Nîmes du 20-22 octobre 2005,

Paris 2009.

Christol, M. – Drew-Bear, Th., “Documents latins de Phrygie”, Tyche 1 (1986) 41-87.

Ciaceri, E., Alcune osservazioni sulle fonti di C. Suetonius Tranquillus nella vita di Au-

gusto, Catane 1914.

Ciancio Rossetto, P., “Pulvinar ad Circum Maximum”, LTUR IV (1999), 169-170.

[1999a]

______, “Theatrum Marcelli”, LTUR V (1999), 31-5. [1999b].

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[537]

Ciardiello, R., “Splendore delle decorazioni in età augustea” =

“アウグストゥス時代の装飾美術の輝き”, στο L’eredità dell’Impero romano,

Catalogo della mostra Tokyo 2009 - 2010, Tokyo 2009.

Cichorius, C., Rom und Mytilene, Leipzig 1888.

______, “ Die Reliefs der Traianssäule. Erster Tafelband: "Die Reliefs des Ersten

Dakischen Krieges", Tafeln 1–57, Berlin 1896.

______, Die Reliefs der Traianssäule. Zweiter Tafelband: "Die Reliefs des Zweiten

Dakischen Krieges", Tafeln 58–113, Berlin 1900.

Cicotti, E., “La fine del secondo triumvirato”, RF 2 (1895) 80-93.

Cid López, R. M., El culto al emperador en Numidia de Augusto a Diocleciano, Diss.

Oviedo 1986.

Cid Zurita, A., “The Implementation of the Roman Principate: Between Human and

Divine” (ανακοίνωση), 11th International Conference in History: from Ancient to

Modern, Athens, Greece, 29 July 2013, 1-13. [2013a]

______, “Entre la República Tardía y el Principado Romano: el origen del Imperio” (α-

νακοίνωση), XIV Jornadas Interescuelas, Universidad de Cuyo, Mendoza, 3 Octo-

ber 2013, 1-29 [2013b]

Cioccoloni, F., “Per un’interpretazione dei «Medicamina faciei femineae»: l’ironica

polemica di Ovidio rispetto al motivo propagandistico augusteo della «restitutio»

dell’età dell’oro”, Latomus 65 (2006) 97-107.

Citroni, M., “Satira, epigramma, favola” στο F. Montanari (εκδ.), La poesia latina, Roma

1991, 171-189.

Claasen, J.-M., “Error and the Imperial Household. An Angry God and the Exiled Ovid’s

Fate”, AClass 30 (1987) 31-47.

Claridge, A., Rome. An Oxford Archeological Guide, Oxford 1998.

______, “Hadrian's Column of Trajan”, JRA 6 (1993) 5–22.

Clark, M. E., “Spes in the Early Imperial Cult. The Hope of Augustus”, Numen 30 (1983)

80-105.

Clarke, K., Between Geography and History. Hellenistic Constructions of the Roman

World (Oxford Classical Monographs), Oxford 1999. [1999a]

______, “Universal Perspectives in Historiography” στο C. S. Kraus (εκδ.), The Limits of

Historiography. Genre and Narrative in Ancient Historical texts (Mnemosyne

Suppl. 191), Leiden 1999, 249-279. [1999b]

______, “Augustan Domestic Interiors: Propaganda or Fashion?” στο Galinsky (εκδ.),

2005, 264-280.

Classen, C. J., “Virtutes imperatoriae”, Arctos 25 (1991) 17-39.

Clauss, M. “Deus praesens. Der römischer Kaiser als Gott”, Klio 78 (1996) 400-433.

______, Kaiser und Gott. Herrsscherkult im römischen Reich, Stuttgart-Leipzig 1999.

Cloud, D., “Lex Iulia de vi”, Athenaeum 66 (1988) 579-595· 67 (1989) 427-465.

Coarelli, F., “Il complesso pompeiano del Campo Marzio e la sua decorazione scultorea”,

RPAA 44 (1971-2) 99-122 = Ιδ., Revixit ars, Roma 1996, 360-381.

______, “Il sepolcro degli Scipioni”, DArch 6 (1973) 36-106.

______, “Il Pantheon, l'apoteosi di Augusto e l'apoteosi di Romolo” στο Città e

architettura nella Roma imperiale (ARID, Suppl. 10), Odense 1983, 41-6. [1983a]

______, Il Foro Romano. * Periodo arcaico, Roma 1983. [1983b]

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[538]

______, Il Foro Romano. ** Periodo repubblicano e Augusteo, Roma 1985.

_______, “Rom. Die Stadtplannung vom Caesar bis Augustus” στο M. Hofter et al.

(εκδ.), 1988, 68-80.

______, “Aedes Fortis Fortunae, Naumachia Augusti, Castra Ravennatium. La via

Campana e alcuni edifice adiacenti nella Pianta Marmorea Severiana”, Ostraka 1.1

(1992) 39-54.

______, “Note sui ludi saeculares” στο Spectacles sportifs et scéniques dans le monde

étrusco-italiques, Actes de la table ronde de Rome 1991, (C. É. F. R., 172), Roma

1993, 211-245.

______, “Fortuna Redux, Ara”, LTUR II (1995), 275.

______, “Iuppiter Feretrius, Aedes”, LTUR III (1996), 135-6 [1996a]

______, “Iuventas, Aedes”, LTUR III (1996), 163. [1996b]

______, “Lares, Aedes”, LTUR III (1996), 174. [1996c]

______, “Lupercal”, LTUR III (1996), 198-9. [1996d]

______, Il Campo Marzio. * Dalle origini alla fine della Repubblica, Roma 1997.

______, “Quirinus, Aedes”, LTUR IV (1999), 185-7. [1999a]

______, “Sepulcrum: A. Hirtius”, LTUR IV (1999), 290. [1999b]

______, La Colonna di Marco Aurelio, Roma 2008.

Coarelli, F. et al (εκδ.), Roma repubblicana dal 270 a.C. all'età augustea, Roma 1987.

Cochrane, C. N., Christianity and Classical Culture: A Study of Thought and Action from

Augustus to Augustine, Indianapolis 2003.

Cogrossi, C., “Pietà popolare e divinizzazione nel culto de Cesare del 44” στο M. Sordi

(εκδ.), 1981, 142-160.

______, “L’Apollonismo augusteo e un denario con il Sole radiato di L. Aquilio Floro”,

στο M. Sordi (εκδ.), 1987, 138-158.

Cogitore, I., La légitimité dynastique d’Auguste à Néron à l’épreuve des conspirations

(B. É. F. A. R., 313), Roma 2002.

Cohen, D., “The Augustan Law on Adultery: The Social and Cultural Context” στο I. D.

Kertzer – P. R. Saller (εκδ.), 1991, 109-126.

Cohen, G. M., “The Hellenistic Military Colony. A Herodian Example”, TAPhA 103

(1972) 83-95.

Cohen, S. T., “Augustus, Julia and the development of Exile ad insulam”, CQ 58 (2008)

206-217.

Cole, S., “Cicero, Ennius, and the Concept of Apotheosis at Rome”, Arethusa 39 (2006),

531-548.

Cole, Th., “Time Past and Time Present (Ovid and Augustus)” στο Ιδ., Ovidius

Mythistoricus: Legendary Time in the ‘Metamorphoses’ (Studien zur klassischen

Philologie, 160), Frankfurt 2008, 153-182.

Coleman, K. M., “Launching into History: Aquaric Displays in the Early Empire”, JRS

83 (1993) 48-74.

Coleman Nevils, W., “Augustus, Emperor and Architect”, National Geographic 74

(1938), 535-556 (επανέκδοση 2001).

Colin, J., “Les jours des supplices des martyrs chrétiens et les fêtes impériales”, Mélanges

A. Piganiol, Paris 1966, 1565-1580.

Colini, A. M. Il fascio littorio di Roma, Roma 1931.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[539]

Combès, R., Imperator. Recherches sur l’emploi et la signification du titre d’Imperator

dans la Rome républicaine, Paris 1966.

Combet-Farnoux, B., “Mercure romain, les Mercuriales et l’institution du culte imperial

sous le principat augustéen”, ANRW 2.17.1 (1981) 457-501.

Conlin, D. A., The Artists of the Ara Pacis: The Process of Hellenization in Roman Relief

Sculpture, Chapel Hill 1997.

Cooley, A., E., “The Moralizing Message of the Senatus Consultum de Cn. Pisone patre”,

G&R 45 (1998) 199-212.

______, The Afterlife of Inscriptions. Reusing, Rediscovering, Reinventing, and Revitalis-

ing Ancient Inscriptions (BICS Supplement 75), London 2000.

______, “Inscribing History at Rome” στο A. E. Cooley (εκδ.), 2000, 7-20.

______ (εκδ.), Becoming Roman. Writing Latin? Literacy and Epigraphy in the Roman

West (JRA Supplement 48), Portsmouth 2002.

______, “Beyond Rome and Latium: Roman Religion in the Age of Augustus” στο C. E.

Schultz – P. B. Harvey (εκδ.), Religion in the Republican Italy (YCIS 33), Cam-

bridge 2006, 228-252.

______, “The Publication of Roman Official Documents in the Greek East” στο K. Lo-

mas – R. D. Whitehouse – J. B. Wilkins (εκδ), Literacy and the State in the Ancient

Mediterranean (Accordia Specialist Studies on the Mediterranean, 7), London

2007, 203-218.

______, “History and Inscriptions, Rome” στο A. Feldherr - G. Hardy (εκδ.), 2011, 244-

264.

______, “Commemorating the War Dead of the Roman World” στο P. Low - G. J. Oliver

- O. J. Rhodes (εκδ.), Cultures of Commemoration. War memorials, Ancient and

Modern, Oxford, 2012.

Cooley, M. G. L (εκδ.), The Age of Augustus (LACTOR, 17), London 2003.

Corbeille, A. T., “Augustus’ Libellus” στο C. Deroux (εκδ.), 1989, 267-278.

Corbett, J. H., “The Succession Policy of Augustus”, Latomus 33 (1974) 87-97.

Corbier, M., L’Aerarium Saturni et l’Aerarium Militare. Administration et

prosopographie sénatoriale, (C. É. F. R. 24), Roma 1974.

______, “L’aerarium militare” στο Ιδ., Armées et fiscalité dans le monde antique, Paris

1977, 197-234.

______, “De la maison d’Hortensius à la curia sur le Palatin”, MEFRA 104 (1992) 871-

916.

______, “La maison des Césars” στο P. Bonte (εκδ.), Épouser au plus proche. Inceste,

prohibitions et stratégies matrimoniales autour de la Méditerranée, Paris 1994,

243-291. [1994a]

______, “À propos de la tabula Siarensis: le Sénat, Germanicus et la domus Augusta” στο

J. González Fernández (εκδ.), Roma y las provincias. Realidad administrative y

ideologia imperial, Madrid 1994, 39-85. [1994b]

______, “Male Power and Legitimacy through Women: the domus Augusta under the

Julio-Claudians” στο R. Hawley – B. Levick (εκδ.), Women in Antiquity. New As-

sessments, London-New York 1995, 178-190.

______, “Maiestas domus Augustae”, BSAF 1999, 261-274.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[540]

______, “Maiestas domus Augustae” στο M. G. Angeli Bertinelli – A. Donati (εκδ.),

Varia Epigraphica. Atti del Colloquio Internazionale di Epigrafia, Bertinoro, 8-10

giugno 2000, Faenza 2001, 155-199.

______, Donner à voir, donner à lire. Mémoire et communication dans la Rome

ancienne, Paris 2006.

Cornelius, F., “Zum politischen Testament des Augustus”, PhW 59 (1939) 735.

Cornell, T., “Cato and the Origins of Roman Autobiography” στο Ch. J. Smith – A. Pow-

ell (εκδ.), 2009, 15-40.

Coşkun, A. (εκδ.), Freundschaft und Gefolgschaft in den auswärtigen Beziehungen der

Römer (2. Jahrhundert v. Chr.–1. Jahrhundert n. Chr.), Frankfurt 2008.

Coşkun, A. – Heinen, H. – Pfeiffer, S. (εκδ.), Identität und Zugehörigkeit im Osten der

griechisch-römischen Welt: Aspekte ihrer Repräsentation in Städten, Provinzen

und Reichen, Frankfurt 2009.

Cosme, P., Auguste, Paris 2005.

______, “Les Res gestae divi Augusti: une autobiographie d’Auguste” στο P. Monnet –

J.-C. Schmitt (εκδ.), 2012, 33-46. [2012a]

______, “Les réformes militaires augustéennes” στο Y. Rivière (εκδ.), 2012, 171-184

[2012b]

Costa, S., “Parlare (o tacere) davanti al potente: qualche esempio da Cesare a Caligola”,

Paideia 68 (2013), 131-148.

Costabile, F., “Les res gestae di C. Cornelius Gallus nella trilingue di Philae: Nuove

letture e interpretazioni”, MEP 4/6 (2001) 297-330.

Costabile, F. – Licandro, O., Tessera Paemeiobrigensis: un nuovo editto di Augusto dalla

Transdurania provincia e l’imperium proconsulare del princeps. Rendiconto

preliminare (Minima epigraphica et papyrologica. Supplementa 1) Roma 2000.

Cotrozzi, A., Seneca: Consolatio ad Helviam matrem: con un’ antologia di testi

(Antologie, 12), Roma 2004.

Cottier, M. – Crawford, M. H. – Rowether, C. C. et al., The Customs Law of Asia, Oxford

2008.

Cotton, H. M. – Yakobson, A., “Arcanum Imperii: The Powers of Augustus” στο G.

Clark – T. Rajak (εκδ.), Philosophy and Power in the Graeco-Roman World. Es-

says in Honour of Miriam Griffin, Oxford 2002, 193-209.

Cotton, H. M. – Yakobson, A., A Historical Comentary on the Res Gestae Divi Augusti.

(υπό προετοιμασία, στα εβραϊκά)

Courren, M., “Nomen erit indelebile nostrum: Auguste et la littérature monumentale”,

Euphrosyne 36 (2008) 257-268.

Courtney, E., Musa lapidaria. A Selection of Latin Verse Inscriptions, Atlanta 1995.

Couvreur, W., “Le déchiffrement du Monument d’Ancyre” στο A. Rousseau (εκδ.), Sur

les traces de Busbecq et du Gothique (Lille 1989), Villeneuve d’Ascq 1991, 77-89.

Cowan, R., “Augustan Legionaries”, Ancient Warfare Special Issue 2009: The Varian

Disaster, 30-6.

Crawford, M. H., The Roman Republic, New York ²1992 (¹1978).

Crawford, O. C., “Laudatio funebris”, CJ 37 (1941) 17-27.

Creighton, J., Coins and Power in Late Iron Age Britain, Cambridge 2000.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[541]

Cremonesi, F., “Per la resurrezione della Roma imperiale”, Capitolium 1 (1925-6) 393-

402.

Cresci Marrone, G., “Alessandro fra ideologia e propaganda in età augustea”, GIF 30

(1978) 245-259.

______, Ecumene Augustea. Una politica per il consenso, Roma 1993.

______, (εκδ.), Temi Augustei: Atti dell’incontro di studio, Venezia, 5 giugno 1996,

Amsterdam 1998. [1998a]

______, “Pietas di Ottaviano e Pietas di Sesto Pompeio” στο Ιδ. 1998, 7-19.

______, Cassio Dione, Storia Romana (libri LII-LVI) V, Milano 1998. [1998b]

______, “«Voi che siete popolo…»: popolo ed esercito nella concezione cesariana ed

augustea” στο G. Urso (εκδ.), 2005, 151-172.

Crifò, G., Libertà e ugualianza in Roma antica, Roma 1996.

Criscuolo, L., “Un'epigrafe augurale su testa di coccodrillo”, Aegyptus 70 (1990) 87-88.

Croisille, J.-M. (εκδ.), Neronia IV: Alejandro Magno, modelo de los emperadores

romanos. Actes du IVe Colloque international de la SIEN (Coll. Latomus, 209),

Bruxelles 1990.

Crook, J. A., “His and Hers: what Degree of Financial Responsibility Did Husband and

Wife Have for the Matrimonial Home and their Life in Common in a Roman Mar-

riage?” στο K. Andreau - H. Bruhns (εκδ.), Parenté et strategies familiales dans

l’Antiquité Romaine, Roma 1990, 153-172.

______, “Political History, 30 B. C. to A. D. 14” και “Augustus: Power, Authority,

Achievement” στο A. K. Bowman et el. (εκδ.), 1996, 70-112, 113-146.

Croon, J. H., “Die Ideologie des Marskultes unter dem Principat und ihre Vorgeschichte”,

ANRW 2.17.1 (1981) 246-275.

_______, “Heilgötter (Heilheroen)”, RLAC 13, Lief. 104 (1986) 1190-1232.

Crossan, J. D. – Reed, J. L., In Search of Paul: How Jesus Apostle Opposed Rome’s Em-

pire with God’s Kingdom. A New Vision of Paul’s Words and World, New York-

San Francisco 2004.

Crowther, Ch., “The Inscriptions on Stone” στο W. Aylward (εκδ.), Zeugma 2000: Res-

cue Excavations, Packard 2008, 192-219.

Crowther, Ch. – Facella, M., “New Evidence for the Ruler Cult of Antiochus of

Commagene from Zeugma” στο G. Heedmann – E. Winter (εκδ.), Neue

Forschungen zur Religionsgeschichte Kleinasiens (Asia Minor Studien, 49), Bonn

2003, 41-80.

Csillag, P., “Das Eherecht des augusteischen Zeitalters”, Klio 50 (1968) 111-138.

______, The Augustan Laws on Family Relations, Budapest 1976.

Cuff, P. J., “The Settlement of 23 B. C. A Note”, RFIC 101 (1973) 466-477.

Cugusi, P., “Augusto epistolografo” στο Ιδ., Studi sull’epistolografia latina. II. Le età

ciceroniana e augustea (AFLC , 35), Cagliari 1972, 112-160.

______, Evoluzione e forme dell’epistolografia nella tarda repubblica e nei primi due

secoli dell’impero, con cenni sull’epistolografia preciceroniana, Roma 1983.

Cumont, F., “L'eternité des empereurs romains”, RHR 1 (1896) 435-452.

______, “L'aigle funeraire des Syriens et l'apotheose des empereurs”, RHR 30 (1910) 147

κ. εξ.· CRAI 54.6 (1910), 441.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[542]

______, “L'aigle funéraire d'Hiérapolis et l'apothéose des empereurs”, Paris 1910 = Ιδ.

1917, 35-118

______, Etudes Syriennes, Paris 1917.

______, “L’adoration des Mages et l’art triumphal de Rome”, MPAA 3 (1932-3) 81-105.

______, “Nouvelles inscriptions grecques de Suse”, CRAIBL 1930, 208-220.

Cupaiolo, F., Problemi di lingua latina, Napoli 1991.

Cuss, D., Imperial Cult and Honorary Terms in the New Testament, Fribourg 1974.

Dabrowa, E., “Un aspect peu connu de la politique de Rome à l’égard du Bosphore sous

le règne d’Auguste”, XVe Conférence internationale d’études classiques Eirene,

Sofia 1985, 79-83.

______, “Roman Policy in Transcaucasia from Pompey to Domitian” στο The Eastern

Frontier of the Roman Empire, London 1989, I, 67-76.

______, The Governors of Roman Syria from Augustus to Septimius Severus (Antiquitas,

Reihe 1), Bonn 1998.

Dahlheim, W., Augustus: Ausführer, Herrscher, Heiland: eine Biographie, München

2010.

Dalla Rosa, A., “Ductu auspicioque. Per una riflesssione sui fondamenti religiosi del

potere magistratuale fino all’epoca augustea”, SCO 49 (2003) 185-255.

______, “Dominating the Auspices: Augustus, Augury and the Proconsuls” στο J. H.

Richardson – F. Santangelo (εκδ.), Priests and State in the Roman World (PAwB,

33), Stuttgart 2011, 241-267.

______, Cura et tutela: le origini del potere imperiale sulle province proconsolari,

Stuttgart 2014.

Daly, L., “Augustus and the Murder of Varro Murena”, Klio 66 (1984) 157-169.

D’Ambra, E., Roman Women, Cambridge 2007.

D’Anna, G., “Questioni chronologiche”, Enciclopedia Oraziana, Roma 1996, I, 259-

261a.

Damon, C., Res Gestae Divi Augusti (Bryn Mawr Latin Commentaries), Bryn Mawr Col-

lege 1995.

Darcos, X., “Ovide et le numen d’Auguste”, Mélanges Henry Le Bonniec, Paris 1988,

135-143.

Daubner, F., “Augustus as Religious Object Between Private and Civic Use: the Macedo-

nian Small Town Perspective” (ανακοίνωση), The Role of Objects - Creating

Meaning in Situations, Eisenach, 9 October 2013.

David, E., Ἐπιγραφαὶ Ἐρεσοῦ, Αθήνα 1895.

Davies, P. J. E., Death and the Emperor. Roman Imperial Funerary Monuments from Au-

gustus to Marcus Aurelius, Texas ²2004 (Cambridge 2000).

Davis, P. J., “Since my Part has been well Played: Conflicting Evaluations of Augustus”,

Ramus 28.1 (1999) 1-15.

______, Ovid and Augustus: a Political Reading of Ovid’s Erotic Poems, London 2006.

Dawe, C. J., “Political Propaganda in the Processional Imagery of the Ara Pacis

Augustae” (ανακοίνωση), “Pageants and Processions: Image and Idiom as Spec-

tacle,” Museum of Art, Brigham Young University (Provo, Utah), 7 March 2008.

______, “Propaganda in the Imagery of the Ara Pacis Augustae” (ανακοίνωση), Gwangju

International Center (Gwangju, South Korea), 8 January 2011.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[543]

De Angeli, S., “Iuppiter Oprimus Maximus Capitolinus, Aedes, Templum”, LTUR III

(1996) 144-153.

De Beaufort, L., La République romaine, Den Haag 1766.

Debevoise, N., Political History of Parthia, Chicago 1938.

De Blois, L. et al. (εκδ.), The Representation and Perception of Roman Imperial Power.

Proceedings of the Third Workshop of the International Network, Impact of Empire

(Roman Epire, c. 200 B. C. – A. D. 476), Netherlands Institute in Rome, March 20-

23, 2002, Amsterdam 2003.

De Brohun, J. B., “The Gates of War (and Peace): Roman Literary Perspectives” στο K.

A. Raaflaub (εκδ.), 2007, 256–278.

De Busbecq, A., Legationis Turcicae epistulae quattuor, Paris 1589.

_______, Turkish Letters, αγγλική μτφ. E. Forster, London 1927.

De Filippis, C., “Augusto e il problema britannico”, RSC 24 (1976) 35-49.

De Fisscher, F., “Le statut juridique des nouveaux citoyens et l’inscription de Rhosos”,

AC 14 (1945) 29-59.”

De Francisci, P., “La costituzione augustea” στο V. Arangio Ruiz et al. (εκδ.), 1938, 61-

100.

______, “La basi giuridiche del principato” στο L. Castiglioni et al. (εκδ.), 1939, 23-37.

_________, “Preannunci del principato nelle Filippiche di Cicerone”, BIDR 67 (1964) 1-

37.

_____, “Intorno a due passi delle Res gestae Divi Augusti”, AG 175 (1968) 156-163.

Degrassi, A., “Virgilio e il Foro di Augusto”, Epigraphica 7 (1945) 88-103

______, “Mittente e destinatario dei rescritti imperiali riguardanti il municipio di

Vardacate”, Athenaeum n. s. 26 (1948) 254-8 = Ιδ., Scritti vari di antichità, Roma

1962, 593-6.

_______, I fasti consolari dell’impero romano dal 30 avanti Cristo al 613 dopo Cristo,

Roma 1952.

______, “I nomi dell’imperatore Augusto. Il praenomen Imperatoris”, Studi in onore di E.

Volterra (Pubblicazioni della Facultà di Giurisprudenza dell’Università di Roma,

5), Milano 1971, 573-592.

Degrassi, N., “La dimora di Augusto sul Palatino e la base di Sorrento”, RPAA 39 (1966-

7) 77-116.

Dehner, S., Hadriani Laudatio Matidiae, Neuwied 1891.

Deinigner, J., “Von der Republik zur Monarchie. Die Ursprünge der Herrschertitulatur

des Prinzipats”, ANRW 1.1 (1972) 982-997.

______, “Germaniam pacare. Zur neueren Diskussion über die Strategie des Augustus

gegenüber Germanien”, Chiron 30 (2000) 749-773.

Deissman, A., Light from the Ancient East: The New Testament Illustrated by Recentry

Discovered Texts from the Graeco-Roman World, London 1927 (επανέκδοση

1978).

De Castillo, A., “The Position of Women in the Augustan Age”, LCM 2 (1977) 167-173.

Delgado Delgado, J. A., Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum V, Los Angeles 2004,

126-131.

De Ligt, L., “De significatione verborum: Romeins erfrecht in de Laudatio Turiae”, Lam-

pas 34 (2001) 45-61.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[544]

Della Casa, Α., “Virtù cristiane nella cosidetta Laudatio Turiae”, Scritti scelti di Adrian-

na della Casa (Paideia Cristiana: Miscellanea di studi in onore di M. Naldini), Pisa

1994, 305-317.

Della Corte, M., “Augustiniana. I. L’insula Apragopoli e Masgaba”, AAN 13 (1933-4), I

Parte, 67-81.

______, “Capri Arpagopoli Masgaba”, AAN 13 (1933-4), I Parte, 193-207.

______, “Il graffito di Masgaba e gli studi ‘Augustiniani’”, RIL 68 (1935) 145-166.

De Maria, S., Gli archi onorari di Roma e dell’Italia romana, Roma 1988.

________, “Apoteosi private” στο S. Salvatore (εκδ.), 1992, 292-304.

De Martino, F., Storia della costituzione romana, Napoli ²1974-5 (¹1958-1965), IV, 1-2.

________, “Considerazioni su alcuni temi di storia costituzionale romana” στο M.

Humbert – Y. Thomas (εκδ.), Mélanges de droit romain et d’histoire ancienne:

hommage à la mémoire de André Magdelain, Paris 1998, 133-149.

________, “Augusto mediatico”, Paideia 68 (2013), 149-182.

Demougeot, É., “L’image officielle du barbare dans l’Empire romain d’Auguste à

Théodose”, Ktèma 9 (1984) 123-143.

Demougin, S., L’ordre équestre sous les Julio-Claudiens (C. É. F. R. 108), Roma 1988.

Dennisson, W., “The Epigraphic Sources of Suetonius”, AJA 2 (1898) 26-70.

Deonna, W., “La légende d'Octave-Auguste, dieu, sauveur et maître du monde”, RHR 83

(1921) 32-58 και 163-195· 84 (1922) 77-107.

De Priaulx Beauvoir, O., The Indian Travels of Apollonius of Tyana, London 1873.

Deremetz, A., “Le mythe augustéen chez Martial” στο M. Labate – G. Rosati (εκδ.),

2013, 267-284.

Deroux, C. (εκδ.), Studies in Latin Literature and Roman History II (Collection Latomus,

168), Bruxelles 1980.

_________, Studies in Latin Literature and Roman History IV (Collection Latomus, 196),

Bruxelles 1986.

________ (εκδ.), Studies in Latin Literature and Roman History V (Collection Latomus,

206), Bruxelles 2005.

________ (εκδ.), Studies in Latin Literature and Roman History XII (Collection Latomus,

287), Bruxelles 2005.

De Ruggiero, E., Dizionario epigrafico di antichità romane, Roma 1894.

De Sanctis, G., “Più grande” di un uomo, ma non ancora dio. Immagini teologiche e

presupposti politici del culto imperiale” στο U. Eco (εκδ.), L’antichità. 11.

Filosofia, Mito e religione (Encyclomedia) Milano 2011, 548-559.

De Tillemont, S. le Nain, Histoire des empereurs, 6 vols Paris 1690-1738.

De Tournefort, J. P., Relation d’un voyage au Levant, Paris 1717.

Der Manuelian, P., Studies in the Reign of Amenophis II (Hildesheimer Ägyptologische

Beiträge, 26), Hildesheim, 1987.

Desanges, J., “Les relations de l’Empire avec l’Afrique nilotique et érythréenne,

d’Auguste à Probus”, ANRW 2.10.1 (1988) 3-43.

Desideri, P. – Moggi, Μ. – Pani, M. (εκδ.), Antidoron. Studi in onore di Barbara

Scardigli Forster, Pisa 2007.

Desjardins, E., “Le culte des Divi et celui de Rome et Auguste”, RPh 3 (1879) 33-63.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[545]

Desmed, R., “L'épitaphe d'Allia Potestas (CIL VI 37965) et ses problems”, RBPh 47

(1969) 584-585.

Dessau, H., “Livius und Augustus”, Hermes 41 (1906) 142-151 = W. Schmitthenner

(εκδ.), 1969, 1-11.

_______, “Zu den neuen Inschriften des Sulpicius Quirinius”, Klio 17 (1920) 252-8.

_______, Geschichte der römischen Kaiserzeit, Berlin 1924.

_______, “Der Staatsreich des Jahres 23 v. Chr.”, PhW (1925) 1017-1023.

_______, “Mommsen und das Monumentum Ancyranum”, Klio 22 (1929) 261-283.

Detoraki, M., “Copie sous dictée et bains monastiques. Deux renseignements propres à la

vie de sainte Mélanie la Jeune”, JbAC 47 (2004) 98-107.

Dettenhofer, M. H., Perdita iuventus: zwischen den Generationen von Caesar und Augus-

tus, München 1992.

_______, “Frauen in politischen Krisen zwischen Republik und Prinzipat” στο Ιδ. Reine

Männersache? Frauen in Männerdomänen der anriken Welt, Köln-Weimar-Wien

1994, 133-157.

_______, “Herrschaft und Widerstand im augusteischen Principat: die Konkurrenz

zwischen respublica und domus Augusta (Historia. Einzelschriften, 140), Stuttgart

2000.

_______, Zwischen Propaganda und Realität: Ovid im Schatten augusteischer Politik

zwischen 18 v.Chr. und 9 n. Chr , Darmstadt 2007.

Deubner, L., “Lupercalia”, ARW 13 (1910) 481-508.

Develin R., ‘Mos maiorum mutatus.’ Tradition and the Basis of Change in the Roman

Constitution, 287-201 B.C., Diss. Michigan 1973.

Devillers, O., “Le règne d’Auguste et le projet historiographique de Tacite” στο Hurlet, F.

– Mineo, B. (εκδ.), 2009, 309-324.

_______, “Nicolas de Damas et l’écriture du pouvoir” (ανακοίνωση), Le princeps au

miroir de la littérature, Grand Palais 26-27 juin 2014.

Devillers, O. – Sion-Jenkis, K. (εκδ.), César sous Auguste (Scripta Antiqua, 48), Bor-

deaux 2012.

De Visscher, F., “Les pouvoirs d’Octavien en 32 av. J.-C.”, BIBR 19 (1938) 103-124 = Ιδ.

1949, 1-26 = “Die rechtliche Stellung Octavians im Jahre 32 v. Chr.” στο W.

Schmittthener (εκδ.) 1969, 199-229.

______, “La ‘tribunicia potestas’ de César à Auguste”, SDHI 5 (1939), 101-122 = Ιδ.

1949, 27-50.

______, Les édits d’Auguste découverts à Cyrène, Louvain 1940, Osnabrück 1965.

______, Nouvelles études de droit romain public et privé, Milano 1949.

Devreker, J., “Les Orientaux au sénat romain d’Auguste à Trajan”, Latomus 41 (1982)

492-516

De Witte, J., “Lettre à M. Fr. Lenormant sur les apothéoses privées chez les anciens”,

Gazette Archéologique 4 (1878) 6-8.

Dieckhoff, M., “Die Pax Augusta”, Wiss. Zs. Pädag. HS Potsdam 10 (1966) 289-301.

Diehl, E., “Das Saeculum, seine Riten und Gebete”, RhM 83-84 (1934-35) 255-272, 348-

372.

Diephuis, H. H., Naturkräfte und ihre Verehrung in der altrömischer Religion, Diss.

Utrecht, 1941.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[546]

Diesner, H.-J., “Augustus” und sein Tatenbericht, Klio 67 (1985) 35-42.

Dignas, B., Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor, Oxford 2002.

Di Lella, L., Formulae fictae. Contributo allo studio della riforma giudiziaria di Augusto,

Napoli 1984.

Dilke, O., Greek and Roman Maps, London 1985.

Dillon, J. N., “Octavian’s Finances after Actium, Before Egypt: The CAESAR DIVI

F/IMP CAESAR Coinage and Antony’s Legionary Issue”, Chiron 37 (2007), 35-

48.

Dillon, M – Garland, L. Ancient Rome: A Sourcebook. From the Early Republic to the

Assassination of Julius Caesar, London-New York 2005.

Dion, R., “Explication d’un passage des Res gestae divi Augusti” στο J. Heurgon et al.

(εκδ.), Mélanges J. Carcopino, Paris 1966, 249-270.

Dittenberger, W – Purgold, K., Die Inschriften von Olympia, Berlin 1896.

Di Vasto, F., “Il soprannome di Augusto e un’osservazione sull’itinerario di C. Ottavio”,

PP 40 (1985) 39-40.

Dixon, S., “A Family Business: Women’s Role in Patronage and Politics at Rome 80-44

B.C.”, C&M 34 (1983) 91-112.

Dobbins, J. J., “The Altar in the Sanctuary of the Genius of Augustus in the Forum at

Pompeii”, MDAI(R) 99 (1992) 251-263.

Dobesch, G., Caesars Apotheose zu Lebzeiten und sein Ringen um den Königstitel.

Untersuchungen über Caesars Alleinherschaft, Wien 1966.

_______, “Wurde Caesar zu Lebzeiten in Rom als Staatsgott anerkannt?”, JOAI 49

(1971) 20-49 = = Ιδ., 2001, 363-406.

_______, “Nikolaos von Damaskus und die Selbstbiographie des Augustus”, BG 7 (1978)

91-174 = Ιδ., 2001, 205-273.

_______, “Der Rolle Europas in der Reichskonzeption des Augustus und des Tiberius”,

Festgabe H. Vetters, Wien 1985, 98-105 = Ιδ., 2001, 527-540.

_______, “Europa in der Reichskonzeption bei Caesar, Augustus und Tiberius”,

AAntHung 41 (1989), 53-9 – Ιδ., 2001, 541-552.

_______, Ausgewählte Schriften. I. Griechen und Römer, Köln et alibi 2001.

Doblhoffer, F., “Horaz und Augustus”, ANRW 2.31.3 (1981) 1922-1986.

Dodgeon, M. – Lieu, S., The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars 226-363,

London 1991.

Domaszeswki, A. von, Die Religion des römischen Herres, Trier 1895.

______, “Die Familie des Augustus auf der Ara Pacis”, JOAI 6 (1903) 57-66.

______, “Untersuchungen zur römischen Kaisergeschichte”, RhM 59 (1904), 302 κ. εξ.

______, “Ein unerkanntes Fragment des Monumentum Apolloniense”, Philologus 120

(1911) 569-570.

Domenicucci, P., Astra Caesarum. Astronomia, astrologia e catasterismo da Cesare a

Domiziano, Pisa 1996.

Dondin, M. – Payre, M., “Recherches sur un aspect de la romanisation de l’Afrique du

Nord. L’expansion de la citoyenneté romaine jusqu’à Hadrien”, AntAfr 17 (1981)

93-132.

Doonan, O., “Gemma Augustea: A New Interpretation”, RAHAL 25 (1992), 25-30.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[547]

Dopico, M. D., “Liberalitas y aeternitas principis en Plinio el Joven», Ktèma 18 (1993)

227-243.

Döpp, S., “Zum Aufbau der Tiberius-Vita Suetons”, Hermes 100 (1972) 444-460.

D’Orgeval, B., “Clementia Augusti”, Études J. Macqueron, Aix-en-Provence 1970, 561-

4.

Dörrie, H., Der Königskult des Antiochos von Kommagene im Lichte neuer Inschriften-

Funde (Abh. Akad. Göttingen, phil.-hist. Kl., 3.60), Göttingen 1964.

Downey, S. B. - Sanders, D. B., “Nemrud Dagi: the Hierothesion of Antiochus I of

Commagene” (BASOR, 307), 2 vols, Winona Lake 1997.

Dräger, P., “Ein Brief (1883) Wilamowitzens an Mommsen über das Monumentum

Ancyranum”, ZPE 164 (2008) 75-80.

Drew-Bear, Th. – Scheid, J., “La copie des Res Gestae d’Antioche de Pisidie”, ZPE 154

(2005) 217-260.

______, “Les fragments des Res Gestae découverts à Apollonia de Pisidie” στο G. Paci

(εκδ.), Contributi all’epigrafica d’età augustea (XIIIe

Rencontre l’épigraphie du

monde romain, Macerata 9-11 settembre 2005, Macerata 2007, 433-448.

Drewes, A. J., Inscriptions de l’Éthiopie antique, Leiden 1962.

Drouen, L., “Romanità, Mussolini en de marmeren landkaarten aan de via dei Fori

Imperiali”, Roma Aeterna 1 (2013), 63 κ. εξ.

Drummond, A., Law, Politics and Power. Sallust and the Execution of the Catilinarian

Conspirators (Historia. Einzelschriften, 93), Stuttgart 1995.

Dubourdieu, A., Les origines et le développement du culte des Pénates à Rome (C. É. F.

R. 118), Roma 1989.

Dumézil, G., “La triade Juppiter Mars Janus?”, RHR, 132 (1946) 115-123.

_______, “Jupiter-Mars-Quirinus et Janus”, RHR 139 (1951) 208-215.

_______, “Remarques sur augur, augustus”, REL 35 (1957) 126-151.

_______, “Augur” στο Ιδ., Idées romaines, Paris 1969, 80-102.

Dunand, F., “Culte royal et culte impérial en Égypte. Continuité et ruptures” στο Das

römisch-byzantinische Ägypten. Akten des internationalen Symposions (Trier 26-30

September) (Aegyptiaca Treverensia, 2), Mainz 1983, 47-56.

Duncan-Jones, R., The Economy of the Roman Empire. Quntitative Studies, Cambridge

²1982 (1974).

Dundas, G. S., Pharaoh, Basileus, and Imperator: The Roman Imperial Cult in Egypt,

Diss. Ann Arbor 1993.

Dupont, F., “L’autre corps de l’empereur-dieu” στο Ch. Malamoud - J-P. Vernant (εκδ,),

Le temps de la réflexion, Paris 1986, VII, 231-252.

_______, “The Εmperor-god's other Βody”, Fragments for a History of the

Human Body (Zone-3-5), New York 1989, 396-419.

Duret, L., “Néron-Phaéthon ou la témérité sublime”, REL 66 (1988) 139-155.

Durry, M., “Laudatio funebris et rhétorique”, RPh 16 (1942) 105-114.

_______, Éloge funèbre d’une matrone romaine (éloge dit de Turia), Paris ³2002 (¹1950).

Duruy, V., Histoire des Romains, Paris 1875.

Duthoy, R., “Les Augustales”, ANRW 2.16.1 (1978) 1254-1309.

Dwyer, E. J., “Augustus and the Capricorn”, MDAI(R) 80 (1973) 59-67.

Džino, D., Illyricum in Roman Politics 229 BC - AD 68, Cambridge 2010.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[548]

_______, “Bellum Pannonicum: The Roman Armies and Indigenous Communities in

Southern Pannonia 16-9 BC”, Actes du Symposium international: Le livre. La Ro-

manie. L’Europe. 4ème édition, 20-23 Septembre 2011 (Metropolitan Library), Bu-

charest 2012, III, 461-480.

_______, “The Formation of Early Imperial Peregrine Civitates in Dalmatia:

(Re)constructing Indigenous Communities after the Conquest” στο Janković,

Mihailović & Babić (εκδ), 2014, 219-231.

Džino, D. - Domić-Kunić, Α., Rimski ratovi u Iliriku. Povijesni antinarativ (Biblioteka

Lucius 10), Zagreb 2013.

Eadie, J, W. – Ober, J. (εκδ.), The Craft of the Ancient Historian, Essays in Honour of

Ch. G. Starr, Lanham 1985.

Earl, D., The Moral and Political Tradition of Rome, New York 1967.

_______, The Age of Augustus, London 1968.

Echard, L., The Roman History from the Building of the City to the Perfect Settlement of

the Empire by Caesar Augustus, London 1695.

Eck, W., Die Staatliche Organisation Italiens in der hohen Kaiserzeit, München 1979.

______, “Senatorial Self-representation. Developments in the Augustan Period” στο F.

Millar – E. Segal (εκδ.), 1984, 129-167.

_______, “Die Ausformung der ritterlichen Administration als Antisenatspolitik?” στο Α.

Giovannini – D. Van Berchem, (εκδ.), 1987, 249-289.

______, “Cura viarum und cura operum publicorum als Kollegiale Ämter im frühen

Prinzipat”, Klio 74 (1992) 237-245. [1992a]

______, “Die religiösen und kultischen Aufgaben der römischen Statthalter in der hohen

Kaiserzeit” στο M. Mayer (εκδ.), Religio deorum, Barcelona 1992, 151-60. [1992b]

_______, “Aqua Pinchiana”, LTUR I (1993) 69-70.

______, “Augustus’ administrative Reformen: Pragmatismus oder sy-stematisches

Planen?” AClass 29 (1986) 105-120 = Ιδ., Die Verwaltung des römischen Reiches

in der Hohen Kaiserzeit 1, Basel 1995, 83-102 = “The Administrative Reforms of

Augustus. Pragmatism or Systematic Planing?” (μτφ. C. Nader) στο J. Edmondson

(εκδ.), 2009, 229-249.

_______, L’Italia nell’Impero Romano. Stato e amministrazione in epoca imperiale, Bari

1999.

________, “Augustus und die Großprovinz Germanien”, KJ 37 (2004) 11-20.

________, Köln in römischer Zeit. Geschichte seiner Stadt im Rahmen des Imperium

Romanum, Cologne 2005.

________, Augustus und seine Zeit (Beck’sche Reihe. Wissen, 2084), München 42006

(¹1998)· ιταλική μτφ. Augusto e il suo tempo, Bologna 2000· αγγλική μτφ. από τον

D. L. Schneider, The Age of Augustus, Malden-Oxford ²2007 (¹2003).

________, “Herrschaft durch Administration? Die Veränderung in der administrativen

Organisation des Imperium Romanum unter Augustus” στο Y. Rivière (εκδ.), 2012,

151-169

Eck, W. – Cabalos, A. – Fernández, F., Das senatus-consultum de Cn. Pisone patre

(Vestigia. Beiträge zur alten Geschichte, 48), München 1996.

Eder, W., “Augustus and the Power of Tradition” στο Κ. Galinsky (εκδ.), 2005, 13-32.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[549]

Edmondson, J. (εκδ.), Augustus: His Contributions to the Development of the Roman

State in the Early Imperial Period (Edinburgh Readings on the Ancient World),

Edinburgh, 2009.

Edwards, C., Writing Rome. Textual Approaches to the City, Cambridge 1996.

Edwards, K. L., Captive Gods: Romans and Athenian Religion from 229 B.C. to the Age

of Augustus, Ann Arbor 1998.

Egri, M., Roman Campaigns in the Danube Region: The Olive Supply from Augustus to

Trajan, Roma 2008.

Ehlers, W. W. (εκδ.), La biographie antique (Entretiens sur l’Antiquité Classique, 44),

Vandoeuvres-Genève 1998.

Ehrenberg, V., “Monumentum Antiochenum”, Klio 19 (1925) 189-213.

Ehrhardt, C., “Two Quotations by Augustus Caesar”, LCM 11.8 (1986) 132-3.

Eichler, F. - Kris, E., Die Kameen im Kunsthistorischen Museum, Wien 1927.

Eidestam, J., “Piskning med ris vid årshögtider”, Folkminnen och Folktankar 17 (1940)

52-81.

Eisenhut, W., “Augustales”, Der kleine Pauly, I, Stuttgart 1964, 739-740.

_________, Virtus Romana. Ihre Stellung im römischen Wertsystem, München 1973.

Eitrem, S., “Religious Calendar Concerning the Imperial Cult”, Atti del IV Congresso

internazionale di papirologia, Firenze, 28 aprile-2 maggio 1935, Milano 1936,

XIII, 85-8 = Papyri Osloenses 3, 1936.

Ekkehart, R. – Schneidmüller, B., Die Sachsengeschichte, Stuttgart 1981.

Elliott, N., The Arrogance of Nations: Reading Romans in the Shadow of Empire, Minne-

apolis 2008.

Elsner, J., “Inventing Imperium: Texts and the Propaganda of Monuments in Augustan

Rome”, στο Ιδ. (εκδ.) Art and Text in Roman Culture, Cambridge 1996, 32-53.

Endlin, A. B. – Rüpke, J. (εκδ.), Römische Religion im historischen Wandel:

Diskursentwicklung von Plautus bis Ovid (Alte Geschichte, 17), Stuttgart 2009.

Engelhardt, K., Zum Monumentum Ancyranum, Spire 1902.

Engelmann, H., “Zum Kaiserkult in Ephesos”, ZPE 97 (1993) 279-289.

Enßlin, W., “Zu den Res gestae divi Augusti”, RhM 81 (1932) 335-365.

_________, Βιβλιοκρισία στον Weber 1936, Vierteljahrschrift für Sozial-und

Wirtschaftsgeschichte 34 (1941) 341-7.

Erim, K. T., Aphrodisias. City of Aphrodite, New York-London 1986.

Erkell, Η., Augustus, Felicitas, Fortuna, Diss. Göteborg 1952.

_________, “Ludi saeculares und ludi Latini saeculares. Ein Beitrag zur römischen

Theaterkunde und Religiongeschichte”, Eranos 67 (1969) 166-174.

Ernout, A., “Augur-Augustus”, MSL 22 (1921) 224-228 = Ιδ., Philologica. Ι, Paris 1946,

67-71.

Erskin, A., “Rhodes and Augustus”, ZPE 88 (1991) 272-5.

_________, Roman Imperialism, Edinburgh 2010.

Escámez de Vera, D. M., “El templo de Júpiter Óptimo Máximo en la propaganda

augústea” στο J. M. Aldea Celada – C. López San Segundo – P. Ortega Martínez et

al. (εκδ.), Los lugares de la Historia (Colección Temas y perspecivas de la historia,

3), Salamanca 2013, 951-972.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[550]

_________, “Júpiter Óptimo Máximo en la propaganda de Augusto y Vespasiano:

justificación religiosa de dos fundadores dinásticos”, Antesteria 3 (2014) 189-207.

Esch, T., “Zur Frage der sogenannten Doppelgemeinden. Die caesarische und

augusteische Kolonisation in Kleinasien” στο E. Winter (εκδ.), Vom Euphrat bis

zum Bosporus. Kleinasien in der Antike. Festschrift Elmar Schwertheim (Asia Mi-

nor Studien, 65), Bonn 2008, 199–216.

_________, “Im Dienste Roms. Publius Quinctilius Varus (47/46 v. Chr. – 9 n. Chr.)”,

στο LWL-Römermuseum (εκδ.), IMPERIUM. 2000 Jahre Varusschlacht. Exhibi-

tion Catalogue Haltern am See, Stuttgart 2009, 44-5. [2009a]

_________, “In diplomatischer Mission. Augustus und Varus im Orient”, αυτόθι, 98-105.

[2009b]

Escribano Paño, M. V., “La escritura de la historia en la ‘res publica’: las Res Gestae Divi

Augusti” στο F. Mario Simón – F. Pina Polo – J. Remesal Rodriguez (εκδ.),

Repúblicas y ciudadanos: modulos de participación en el Mundo Antiguo, Barce-

lona 2006, 167-190.

Espinosa Espinosa, D., “La Historia Natural del Plinio el Viejo: un Proyecto ‘augusteo’

de época Flavia” στο R. M. Cid López – E. García Fernández (εκδ.), Debita verba.

Estudios en homenaje al Professor Julio Mangas Manjarrés, Oviedo 2013, I, 671-

684.

Esteban, M. U., “La lucha entre Octavio y Sexto Pompeyo”, Revista Historia Rei

Militaris 7 (2014) 42-50.

Estefanía – Álvarez, D., Augusto. Politica y propaganda de un regimen autocrático, San-

tiago de Compostela 1987.

Étienne, R., Le culte impeérial dans la Péninsule ibérique d’Auguste à Dioclétien, Paris

1958.

_______, Le siècle d’Auguste, Paris 1970, με μετάφραση των πεπραγμένων, 193-115.

_______, “Aeternitas Augusti, aeternitas imperii. Quelques aperçus” στο Les grandes

figures religieuses. Fonctionnement pratique et symbolique dans l’Antiquité:

Besançon, 25-26 avril 1984 (AUB, 329), Paris 1986, 445-454.

Evans, J. D., The Art of Persuasion. Political Propaganda from Aeneas to Brutus, Ann

Arbor 1992.

Ewald, B. C. – Norena, C. F., The Emperor and Rome: Space, Representation, and Ritual

(YCS, 35), Cambridge-New York 2010.

Eyer, N., “Res Gestae Henrici VIII”, Walliser Jahrbuch 68 (2008).

Fabbrini, F., L’impero di Augusto come ordinamento sovrannazionale, Milano 1974.

Fabre-Serris, J., “Le Culex et la construction du mythe augustéen. Pratiques et enjeux

d’un poème faussement adressé à Octave” στο M. Labate – G. Rosati (εκδ.), 2013,

285-302.

Fadinger, H., Die Begründung der Prinzipats. Quellenkritische und staatsrechtliche

Untersuchungen zu Cassius Dio und der Parallelüberlieferung, Berlin 1969.

Fanizza, L., L’assenza dell’accusato nei processi di età imperiale, Roma 1992.

Fantham, E. H., Julia Augusti: the Emperor’s Daughter, London 2006.

Fantham, E. H., - Foley, P. - Boymel Kampen, N., et al., Women in the Classical World,

New York-Oxford 1994.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[551]

Fantin, J. D., The Lord of the Entire World: Lord Jesus, A Challenge to Lord Cesar?,

Sheffield 2011.

Faoro, D., “Sull'origo e sugli esordi politici di Cornelio Gallo” Forum Iulii 31 (2007) 27-

38.

_________, “Pensare l'Impero: le province alpine e la Germania Magna” στο S. Magnani

(εκδ.), Le aree montane come frontiere. Spazi d’interazione e connettività. Atti del

Convegno Internazionale, Udine, 10-12 dicembre 2009, Roma 2013, 185-200.

_________, “M. Appuleius, Sex. filius, legatus. Augusto, Tridentum e le Alpi orientali”,

Aevum 88 (2014) 99-124.

Faszcza, D. –Faszcza, M., “Ideowe dziedzictwo Augusta? Współczesne interpretacje

rzymskiej koncepcji bezpieczeństwa zewnętrznego”, Społeczeństwo i Polityka 2

(2013) 200-208.

Fauvelle-Aymar, F.-X., “Les inscriptions d’Adoulis (Érythrée): Fragments d’un royaume

d’influence hellénistique et gréco-romaine sur la côte africaine de la mer Rouge”,

BIFAO 109 (2009) 135-60.

Faversani, F., “Entre a República e o Império: Apontamentos sobre a amplitude desta

fronteira”, Mare Nostrum 4 (2013) 100-111.

Favro, D., “Pater urbis: Augustus as City Father of Rome”, JSAH 51 (1992) 61-84.

_______, “Reading the Augustan City” στο J. P. Holliday (εκδ.), Narrative and Event in

Ancient Art, Cambridge 1993, 230-257.

_________, “The Urban Image of Augustan Rome, Cambridge-New York 1996.

_________, “Making Rome a World City” στο K. Galinsky (εκδ.), 2005, 234-263.

Fayer, C., Il culto della dea Roma. Origine e diffusione dell’Impero, Pescara 1976.

Fears, J. R., Princeps a diis electus: The Divine Election of the Emperor as Political Con-

cept at Rome. Roma 1977.

_________, “The Cult of Jupiter and Roman Imperial Ideology”, ANRW 2.17.1 (1981) 3-

141. [1981a]

_________, “The Cult of Virtues and Roman Imperial Ideology”, ANRW 2.17.1 (1981)

827-948. [1981b]

Fedeli, P., “I sistemi di produzione e diffusione” στο G. Cavallo – P. Fedeli – A. Giardina

(εκδ.), 1989, 343-378.

Feeney, D. C., “Si licet et fas est: Ovid's Fasti and the problem of Free Speech under the

Principate” στο P. Hardie – A. Powell (εκδ.), 1992, 1-25.

Fejfer, J., “Divus Caracalla and Diva Julia Domna: a Note”, AHyperb. 4 (1992) 207-219.

Feldherr, Α. - Hardy, G., (εκδ.), The Oxford History of Historical Writing, Oxford 2011.

Ferenczy, E., “Zur Vorgeschichte der Begründung des augusteiscen Prinzipats”,

AAntHung 32 (1989) 111-127.

Ferguson, A., History of the Progress and Termination of the Roman Republic, London

1783.

Fernández Martínez, C., “CLE 1988: los tópicos, la literatura y la vida”, SPhV 11 (2008),

153-166.

Ferrabino, A., “La bataglia d;Azio”, RivFil 52 (1924) 433-472.

_________, “L’imperatore Cesare Augusto” στο V. Arangio-Ruiz et al. (εκδ.), 1938, 1-

59.

_________, Nuova storia di Roma, 3 vols, Roma-Milano 1942-8.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[552]

Ferrara, G., “Commenti al dopoguerra aziaco”, Cultura 6 (1968) 489-510.

Ferrary, J.-L., “The Statesman and the Law in the Political Philosophy of Cicero” στο A.

Laks – M. Schofield (εκδ.), Justice and Generosity. Studies in Hellenistic Social

and Political Philosophy (Proceedings of the Sixth Symposium Hellenisticum),

Cambridge 1995, 48-73.

_________, “A propos des pouvoirs d’Auguste”, CCG 12 (2001) 101-154 = “The Powers

of Augustus” (μτφ. J. Edmondson) στο J. Edmondson (εκδ.), 2009, 90-136.

[2001a]

_________, “Les pouvoirs d’Auguste: l’affranchissement de la limite du Pomerium” στο

N. Belayche (εκδ.), 2001, 9-21. [2001b]

_________, “Res publica restituta et les pouvoirs d’Auguste” στο S. Franchet d’Espèrey

et al. (εκδ.), 2003, 419-428.

Ferreira Paulino da Silva, C., “Discussões sobre a passagem da República para o

Principado” στο A. P. Campos – A. C. A. Gil - G. V. da Silva – J. C. Bentivoglio –

M. B. Nader (εκδ.), Anais eletrônicos do III Congresso Internacional Ufes /

Université Paris-Est / Universidade do Minho: territórios, poderes, identidades

(Territoires, pouvoirs, identités), Vitória 2011, 1-13.

_________, “A glória e a infâmia de Augusto em De Vita Caesarum, de Suetônio” (ανα-

κοίνωση), III Jornada de Estudos Clássicos da Ufes, 2012.

Ferrero, G., Grandezza e decadenza di Roma, Milano 1902-7 και αγγλική μτφ. A.

Zimmern, The Greatness and Decline of Rome, New York 1909.

Ferrero-Raditsa, L., “Augustus’ Legislation Concerning Marriage, Procreation, Love Af-

fairs, and Adultery”, ANRW 2.13 (1980) 278-339.

Ferrill, A., “Augustus and his Daughter, a Modern Myth” στο C. Deroux (εκδ.), 1980,

332-346.

_________, “The Senatorial Aristocracy in the Early Roman Empire” στο J. W. Eadie –

J. Ober (εκδ.), 1985, 353-371.

Ferris, I. M., Hate and War: The Column of Marcus Aurelius, Stroud, Gloustershire 2009.

Festa, M., “Animadversiones criticae ad graecam interpretationem” στο Riccobono

(εκδ.), 1945, 65-75.

Fezzi, M., “La storia di un rapporto conflittuale: Marco Antonio e i documenti” στο G.

Traina (εκδ.), Studi sull’età di Marco Antonio (Rudiae, 18), Galatina 2006, 3-38.

Firpo, G., “CIL XI, 6011 e la grande rivolta dalmato-pannonica del 6-9 d. C.”,

Epigraphica 46 (1985) 21-35.

_________, “I Giudei” στο A. Schiavone (εκδ.), 1991, 527-552.

Firth, J., Augustus, London 1903.

Fischer, H., “Fragen der Beziehung zwischen Rom und Parthien und ihre

Widerspiegelung in der damaligen Literatur (Mitte des I. Jh. v. u. Z. bis Mitte des I.

Jh. u. Z.)”, Klio 71 (1989) 367-373.

Fischer, M. F., Columna rostrata C. Duilii: Überlieferung und Bedeutungswandel einer

antiken Ehrensäule, Firenze 1969.

Fischer, Th., Ideologie in Schrift und Bild: Augustus als der ‘Vater” seiner Söhne und des

Vaterlands, Bochum 1990.

Fischer-Hansen, T. (εκδ.), East and West: Cultural Relations in the Ancient World,

Cøbenhavn 1988.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[553]

Fishwick, D., “Numina Augustorum”, CQ 20 (1970) 191-7.

_______, “Augustus Deus und deus Augustus” στο M. B. Boer – T. A. Edridge (εκδ.),

Hommages à M. J. Vermaseren, Leiden 1978, I, 375-380.

_______, “The Development of Provincial Ruler Worship in the Western Roman Em-

pire”, ANRW 2.16.2 (1978) 1201-1253.

_________, “The Altar of Augustus and the Municipal Cult of Tarraco”, MDAI(M) 23

(1982) 222-233.

_________, “The Temple of Caesar at Alexandria”, AJAH 9 (1984) 131-4.

_________, The Imperial Cult in the Latin West. Studies in the Ruler Cult of the Western

Provinces of the Roman Empire (EPRO, 108), 4 vols, Leiden 1987-2004.

_________, “Votive Offerings to the Emperor?”, ZPΕ 80 (1990) 121-130. [1990a]

_________, “Prudentius and the Cult of Divus Augustus”, Historia 39 (1990) 475-486.

[1990b]

_________, “L'autel lyonnais de Rome et d'Auguste”, Latomus 49 (1990) 658-662.

[1990c]

_________, “Ovid and Divus Augustus”, CPh 86 (1991) 36-41. [1991a]

_________, “Sanctissimum Numen: Emperor or God?», ZPE 89 (1991) 196-200. [1991b]

_________, “On the Temple of Divus Augustus”, Phoenix 46 (1992) 232-255. [1992a]

_________, “Le numen impérial en Afrique romaine”, Ve Colloque sur l’Histoire et

l’archéologie de l'Afrique du Nord, Avignon 1990, Paris 1992, 83-94. [1992b]

_________, “Soldier and Emperor”, AHB 6 (1992) 63-72. [1992c]

_________, “On the Origins of the Africa Proconsularis. I. The Amalgamation of Africa

Vetus and Africa Nova”, AntAfr 29 (1993) 53-62.

_________, “Numinibus Aug(ustorum)”, Britannia 25 (1994) 127-141.

_________, “The Inscription of Mamia again: the Cult of the Genius Augusti and the

Temple of the Imperial Cult on the Forum of Pompei», Epigraphica 57 (1995) 17-

38.

_________, “Numen Augustum”, ZPE 160 (2007) 247–255.

Fittschen, F., “Sarkophage römischer Kaiser oder von Nutzen der Portraitforschung”,

JDAI 94 (1979) 578-593.

_________, “Zur Datierung des Augustus-Roma Tempels in Ankara”, AA (1985) 309-

315.

_________, “Die Bildnisse des Augustus” στο G. Binder (εκδ.), 1991, 149-186.

Fitzler, K., “Iulius (Iulia)”, RE 20, Stuttgart 1917, col. 896-906.

Fitzler, Κ. - Seeck, Ο., “Iulius (Augustus)”, RE 19, Stuttgart 1917, col. 275-381.

Flach, D., “Antike Grabreden als Geschichtsquelle” στο R. Lenz (εκδ.), Leichenpredigten

als Quelle historischer Wissenshcaften, Köln-Wien 1975, 1-35.

_________, Die sogennante Laudatio Turiae: Einleitung, Text, Übersetzung und

Kommentar (Texte zur Forschung, 58), Darmstadt 1991.

Flaig, E., Den Kaiser herausfordern: die Usurpation im Römischen Reich (Historische

Studien, 7), Frankfurt-New York 1992.

Flamerie de Lachapelle, G., Clementia. Recherches sur la notion de clémence à Rome, du

début du Ier siècle a.C. à la mort d'Auguste, Bordeaux 2011.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[554]

Flobert, P., “Le temoignage épigraphique des apices et des I longae sur les quantités

vocaliques en latin imperial” στο C. Gualtiero (εκδ.), Latin vulgaire – Latin tardif,

Tübingen 1990, 101-110.

Flores, E., “Augusto nella visione astrologica di Manilio e il problema della cronologia

degli Astronomicon libri”, AFLN 9 (1960-1) 5-66.

________, “Dal fato alla storia. Manilio e la sacralità del potere augusteo fra poetica e

ideologia”, Vichiana 11 (1982) 109-130.

________, “Cesare, Augusto e Virgilio”, Paideia 67 (2012), 135-144.

Flory, M. B., “Sic exempla parantur: Livia’s Shrine to Concordia and the Porticus

Liviae”, Historia 33 (1984) 309-330.

_____, “Octavian and the Omen of the Gallina Alba”, CJ 84 (1988) 343–356. [1988a]

_____, “Abducta Neroni uxor: The Historiographical Tradition on the Marriage of

Octavian and Livia”, TAPhA 118 (1988) 343-359 [1988b]

_____, “A note on Octavian's Felicitas”, RhM 135 (1992) 283-289.

Flower, H., Ancestor Masks and Aristocratic Power in Roman Culture, Oxford 1996.

_____, “The Tradition of the Spolia Optima: M. Claudius Marcellus and Augustus”,

ClAnt 19 (2000) 34-64.

_____, The Art of Forgetting: Disgrace and Oblivion in Roman Political Culture, Chapel

Hill, 2003.

Flusin, B. – Petitmengin, P., “Le livre antique et la dictée. Nouvelles recherches” στο E.

Luccheso – H. D. Saffrey (εκδ.), Mémorial A.-J. Festugière, Genève 1984, 247-

262.

Folliot, F., De principiis cultus imperatorum Romanorum quaestio, quid indigenum

quidve extraneum videatur, Diss. Harvard 1927.

Fontana, F., “Fetialis fui: note sull’indicio belli di Ottaviano contro Cleopatra (32 a. C.)”,

AIIS 11 (1989-1990), 69-82.

Fornaro, P., “Una vita senza maschera, Suet. Aug. XCIX, 1”, CCC 9 (1988) 155-167.

Forni, G., “El culto de Augusto en el compromiso oficial, en el sentimiento oriental”,

BSEAA 39 (1973) 105-113.

Forsythe, G., Time in Roman Religion: One Thousand Years of Religious History

(Routledge studies in ancient history, 4), New York - London 2012.

Förtsch, Β., Die politische Rolle der Frau in der römischen Republik, Stuttgart 1935.

Found, P., Drawing on Evidence from the Accounts of Suetonius and Tacitus, to what

Extent can we Determine an Effort by Nero to Emulate Augustus?, MA Disserta-

tion, 201?, χωρίς άλλες πληροφορίες.

Fox, M., Roman Historical Myths. The Regal Period in Augustan Literature, 1995.

Fraccaro, P., “Vardacate?”, Athenaeum n. s. 20 (1942), 10-1.

Fraenkel, E., Horace, Oxford 1957· γερμανική μτφ. Horaz, Darmstadt 1963· ιταλική μτφ.

Orazio, Roma 1993.

Frakes, J. F. D., Framing Public Life: the Portico in Roman Gaul, Wien 2009.

Francese, Ch. – Scott Smith, R., Ancient Rome: An Anthology of Sources, Indianapolis

2014, 14-22 (για τα Res Gestae).

Franchet d’Espèrey, S. – Fromentin, V. – Gotteland, S. – Roddaz, J.-M., Fondements et

crises du pouvoir, Bordeaux 2003.

Franco, C., “Il lungo sonno di Ottaviano”, SCO 39 (1989) 257-264.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[555]

_____, “L’imperatore è pronto a morire: ancora su Suet. Aug. 99.1”, Lexis 5-6 (1990)

197-201.

Frank, T., “The Columna Rostrata of C. Duilius”, CPh 14, 1 (1919) 74-82.

_____, “Roman Census Statistics from 225 to 28 BC”, CPh 19 (1924) 329-341.

_____, “On Augustus’ References to Horace”, CPh 20 (1925) 26-30.

______, “Augustus, Vergin, and the Augustan Elogia”, AJPh 59 (1938) 91-4.

_____, An Economic History of Rome, New York ²1962 (¹1927).

_____, Economic Survey of Ancient Rome, 5 vols, Baltimore 1940.

Franke, P.-R., “Apollo Leucadius und Octavius”, Chiron 6 (1976) 159-163.

Frankfort, H., Kingship and the Gods, Chicago 1948.

Frankfurter, D., Religion in Roman Egypt: Assimilation and Resistance, Princeton 1988.

Franz, J., “Das Monumentum Ancyranum”, AZ 1 (1843) 307-317.

Fraschetti, A., “La mort d’Agrippa et l’autel du Belvédère: un certain type d’hommage”,

MEFRA 92 (1980) 957-976.

_______, “Morte dei principi ed eroi della famiglia di Augusto”, AION(archeol), 6 (1984)

151-189.

_______, “Cognata numina. Culti della città e culti della casa del principe in epoca

augustea”, StudStor 29 (1988) 941-965.

_____, Roma e il principe, Roma-Bari ²2005 (¹1990) και γαλλική μτφ Rome et le prince,

Paris 1994. [1990a]

_______, “Augusto e la laudatio di Agrippa” στο Il bimilenario di Agrippa. Giornate

filologiche genovesi 17a, Genova, febbraio 20-1 1989, Genova 1990, 83-98.

[1990b]

_______, “Livia, la politica”, στο A. Fraschetti, Roma al femminile, Roma-Bari 1994,

123-151 και αγγλική μτφ. “Livia the Politician” στο A. Fraschetti (εκδ.), 2001,

100-117.

________, “La ‘parola’ delle immagini” στο Ιδ., La ‘parola’ delle immagini e delle forme

di scrittura. Modi e tecniche della comunicazione nel mondo antico, Messina 1998,

197-203. [1998a]

_________, Augusto, Roma-Bari 1998. [1998b]

_____, La conversione da Roma pagana a Roma cristana, Bari 1999. [1999a]

_______, Augusto, Madrid 1999. [1999b]

_______ (εκδ.), La commemorazione di Germanico nella documentazione epigrafica.

Tabula Hebana e Tabula Siarensis: convegno internazionale di studi, Cassino, 21-

24 ottobre 1991 (Saggi di storia antica, 14), Roma 2000.

_______ (εκδ.), Roman Women, Chicago 2001.

Freber, Ph.-St., Der hellenistische Osten und das Illyricum unter Caesar (Palingenesia

42), Stuttgart 1993.

Frei-Stolba, R., “Die Kaiserpriester am Altar von Lyon”, BALux 22 (1993) 35-54.

_______, “Recherches sur la position juridique et sociale de Livie, l’épouse d’Auguste”,

στο R. Frei Stolba - A. Bielman (εκδ.), Femmes et vie publique dans l’Antiquité

gréco-romaine, Lausanne 1998, 65-89.

Freyburger, G., “Supplication d’action de grâces sous le Haut-Empire”, ANRW 2.16.2

(1978) 1418-1439.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[556]

Frézouls, E., “Le principat augustéen. Innovation ou permanence du passé?”, Centro

ricerche e documentazione sull’antichità classica. Atti, no 9, Milano-Varese 1977-

8, 179-200.

Fridrischen, A., “Peristasenkatalog und Res Gestae”, SO 8 (1929) 78-82.

Friesen, S. J., Imperial Cults and the Apocalypse of John: Reading Revelation in the Ru-

ins, Oxford 2001.

Frilingos, C. A., Spectacles of Empire: Monsters, Martyrs, and the Book of Revelation

(Divination series: Rereading Late Ancient Religion), Philadelphia 2004.

Frisch, F. – Frisch, M., “Augustus. (K)einer der ‘Großen” in der Geschichte?”, Geschich-

te lernen 145 (2012) 40-9.

Frisch, P, “Zu den Elogien des Augustus Forums”, ZPE 39 (1980) 91-8.

_______, “Zum Edikt des Sex. Sotidius Strabo für Pisidien”, ZPE 41 (1981) 100.

Früchtel, L., “Was bedeutet die ἔνδοξος δουλεία des Antigonos Gonatas?”, Gymnasium

59 (1952) 350-1.

______, “Nochmals die ἔνδοξος δουλεία”, Gymnasium 60 (1953) 263.

Frye, R. N., “Persepolis Again”, JNES 33.4 (1974) 383–386.

Fugmann, J., “Mare a praedonibus pacavi (R. G. 25, 1: zum Gedanken der ‘aemulatio’ in

den Res Gestae des Augustus”, Historia 40 (1991) 307-317.

Fuhrmann, C. J., Polishing the Roman Empire: Soldiers, Administration, and Public Or-

der, Oxford-New York 2012.

Fulinska, A., “On Augustan Motifs in Napoleonic Propaganda” (ανακοίνωση), XIV A.D.

Saecvlvm Avgvstvm. The Age of Augustus. International conference Universidade

de Lisboa, Faculdade de Letras; 24-26 September 2014. [2014a]

______, “Nuovo Alessandro in guerra, in pace Augusto, Napoleon Bonaparte as the New

Augustus” (ανακοίνωση), Augustus through the ages: receptions, readings and ap-

propriations of the historical figure of the first roman emperor; Bruxelles, 6-8

novembre 2014. [2014b]

Funaioli, G., “Suetonius”, RE, IV. A.1, Stuttragt 1931, στήλ. 594-641.

Funk, B., “Das Bosphoranische Reich und Rom zur Zeit des Kaisers Augustus”, Altertum

32 (1986) 27-35.

Fürst, W., Suetons Verhältnis zu der Denkschrift des Augustus, Diss. Erlangen, Ansbach

1904.

Gabba, E., “Sulle colonie triumvirali di Antonio in Italia”, PP 8 (1953) 101-110.

_____, “La data finale del secondo triumvirato”, RF 98 (1970) 5-16.

_____, “The Perusine War and Triumviral Italy”, HSPh 75 (1971) 139-160.

_____, “Le colonie triumvirali” στο Ιδ., Esercito e società nella tarda Repubblica

romana, Firenze 1973, 459-471.

_____, “The Historians and Augustus” στο F. Millar – E. Segal (εκδ.), 1984, 61-88.

_________, “Problemi della romanizzazione della Gallia Cisalpina in età triumvirale e

augustea” στο M. Vacchina (εκδ.), 1986, 23-35.

_________, “Significato storico della conquista augustea delle Alpi” στο M. Vacchina

(εκδ.), 1988, 53-61.

_____, “I municipi e l’Italia augustea” στο M. Pani (εκδ.), 1991, 69-82.

Gabrici, H., “La monetazione di Augusto” στο V. Arangio-Ruiz et al. (εκδ.), 1938, 379-

404.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[557]

______, “Ad res gestas Augusti commentarius de re nummaria”, στο Riccobono (εκδ.),

1945, 77-99.

Gafforini, C., “L'immagine della donna romana nell'ultima Repubblica” στο M. Sordi

(εκδ.), 1992, 153-172.

Gagé, J., “Romulus-Augustus”, MAH 47 (1930) 551-559.

______, “Divus Augustus: L’idée dynastique ches les empereurs Julio-claudiens”, RA 5e

ser. 34 (1931) 11-41. [1931a]

______, “Les sacerdoces d'Auguste et ses réformes religieuses”, MEFR 48 (1931) 75-

108. [1931b]

______, “Un thème de l'art impérial romain: la Victoire d'Auguste”, MEFR 44 (1932) 61-

92

______, “La théologie de la Victoire impériale”, RH 171 (1933) 1-34.

______, Recherches sur les jeux séculaires (Collection d’Etudes Latines, 9), Paris 1934.

______, “De César à Auguste. Où en est le problème des origins du Principat? À propos

du César de M. J. Carcopino”, RH 177 (1936) 3-66. [1936a]

______, “Actiaca», MEFR 53 (1936) 37-100. [1936b]

______, “Le genre littéraire des res gestae triomphales et ses thèmes”, REL 17 (1939) 33-

34.

______, Apollon romain. Essai sur le culte d’Apollon et le développement du ‘ritus

Graecus’ à Rome des origines à Auguste (B. É. F. A. R. 182), Roma 1955. [1955a]

______, “Regnum Apollinis: Augustus et le primat d'Apollon Palatin”, στο Ιδ., 1955, 419-

682. [1955b]

______, “Les Cornelii Lentuli et le Genius populi Romani. A propos d’un aspect du culte

du Divus Iulius” στο J. Babelon - J. La Faurie (εκδ.), Congrès International de

Numismatique de Paris, 6-11 juillet 1953, Paris 1957, II, 219-227.

______, “Psychologie du culte impérial romain”, Diogène 24 (1961) 47-68.

______, “Auguste écrivain”, ANRW 2.30.1 (1982) 611-623.

______, “Die Priesterämter des Augustus und seine religiösen Reformen” στο G. Binder

(εκδ.), 1988, 52-87.

Gagliardi, P., “Il processo di Gallo tra antichi e moderni”, RhM 154 (2011) 343-374.

______, “La stele di Cornelio Gallo a Philae: qualche spunto di riflessione”, Historia 61

(2012) 94-114.

______, “Il caso di Cornelio Gallo; una sfida per la propaganda augustea”, Klio 97

(2015).

Gál-Mlakár Z., Verancsics Antal korának humanista hálózatában: Vázlat egy kapcsolati

háló modellezéséhez (Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio

Philosophica, 14.2.), Miskolc 2009.

Galasso, V. N., “Honor and the Performance of Roman State Identity”, Foreign Policy

Analysis 8.2 (2012) 173-189.

Galazzi, C. – Kramer, B. – Settis, S., Il papiro di Artemidoro (P. Artemid.), Milano 2008.

Galiazzo, V., “Augusto e la riorganizzazione della città di Roma. Modelli urbanistici e

plastici-architettonici” στο Cresci Marrone (εκδ.), 1998a, 73-87.

Galinsky, K., “Augustus' Legislation on Morals and Marriage”, Philologus 125 (1981)

126-144.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[558]

______, “Recent Trends in the Interpretation of the Augustan Age”, AugAge 5 (1986) 22-

36.

______, “The Representation of the Golden Age in Augustan Art”, AJA 97 (1993) 315.

______, Augustan Culture. An Interpretive Introduction, Princeton 1996.

_____ (εκδ.), The Cambridge Companion to the Age of Augustus, Cambridge 2005.

______, “The Cult of the Roman Emperor: Uniter or Divider?” στο J. Brodd – J. L. Reed

(εκδ.), 2011, 1-22, με απαντήσεις από τους S. J. Friesen, J. C. Hanges, B. S.

Spaeth, αυτόθι, 23-6, 27-34, 61-82.

______, “In the Shadow (or not) of the Imperial Cult: A Cooperative Agenda”, αυτόθι,

215-226, με απαντήσεις από τους H. Gregory Snyder και N. Evans, 227-234, 235-

240.

______, “La costruzione del mito augusteo: some Preliminary Elements” στο M. Labate –

G. Rosati (εκδ.), 2013, 29-48.

Galletier, E., Étude sur la poésie funéraire d'après les inscriptions, Paris, 1922.

Galliazzo, V., “Il mito di Alessandro Magno in età augustea e un singolare bronzetto

rinvenuto ad Altino” στο A. Mastrocinque (εκδ.), Omaggio a P. Treves, Padova

1983, 133-149.

Galsterer, H., “Regionen und Regionalismus im römischen Italien”, Historia 43 (1994)

306-323.

Ganzert, J., Der Mars-Ultor-Tempel in Rom, Mainz 1996.

Ganzert, J. – Kockel, V., “Augustusforum und Mars-Ultor-Tempel” στο M. Hofter et al.

(εκδ.), 1988, 149-199.

Gara, A. – Foraboschi, D., Il triumvirato constituente alla fine della Repubblica Romana.

Scritti in onore di Mario Attilio Levi (Bibliotheca di Athenaeum, 20), Como 1993.

Garani, M., “Propertius’ Temple of Jupiter Feretrius and the Spolia Opima

(4.10): A Poem not to be Read?”, AC 76 (2007) 99-117.

García-Bellido, M. P., “Las colonias romanas de Hispania”, AHDE 29 (1959), 447-512.

García-Bellido, M. P. – Mostalac, A. – Jiménez, A. (εκδ.), Del imperium del Pompeyo a

la auctoritas de Augusto (Anejos de archivo Espanol de arqueologia 47), Madrid

2008.

García Moreno, L. A., “Alejandro Magno y la politica exterior de Augusto” στο J.-M.

Croisille (εκδ.), 1990, 132-142.

García Vivas, G. A. - Alonso Troncoso, V., “Octavia versus Cleopatra: immagine della

donna e confronto culturale”, στο H.-J. Gehrke - A. Mastrocinque (εκδ.), Rome e

l´Oriente nel I secolo a.C. (Acculturazione o scontro culturale?) (Collana di studi

storico-religiosi, 13), Cosenza, 2009, 11-34.

Gardthausen, V., Augustus und seine Zeit, 2 vols, Leipzig 1891-1904 (ανατ. Aalen 1964,

με ανανεωμένη βιβλιογραφία).

_______, Βιβλιοκρισία στον E. Kornemann 1921, PhW 41 (1921) 293-8.

Gargiulo, T. – Stoneman, R., Il romanzo di Alessandro, Milano 2007.

Garnsey, P., Famine and Food Supply in the Graeco-Roman World. Responses to Risk

and Crisis, Cambridge 1988.

Garnsey, P. - Saller, R., The Roman Empire, Economy, Society and Culture, Berkeley -

Los Angeles 1987.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[559]

Garriguet, J. A., “El culto imperial en las tres capitals provinciales hispanas: fuentes para

su estudio y estado actual del conocimiento»” AAC 8 (1997) 43-68.

Gascou, J., Suétone historien (B. É. F. A. R. 255), Roma 1984.

Gasperini, L. (εκδ.), Scritti storico-epigrafici in memoria di Marcello Zambelli

(Università di Macerata, Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia, 5), Ro-

ma 1978.

_______ (εκδ.), Scritti sul mondo antico in memoria di F. Grosso, Roma 1981.

Gawlik, G. – Görler, W., “Cicero” στο H. Flashar (εκδ.), Die Philosophie der Antike. 4.

Die hellenistische Philosophie, Bâle 1994, 995-1168.

Gazda, E. K. – NG, D. Y. - Demirer, Ü, Building a New Rome: The Imperial Colony of

Pisidian Antioch (25 BC–AD 700), Ann Arbor, 2011.

Gee, E., Ovid, Aratus, and Augustus: Astronomy in Ovid’s ‘Fasti’, Cambridge-New York

2000.

Geerts, Y., Histoire du mot ‘divus’ et attachés romaines de la divinisation, Diss.

Bruxelles 1936-7.

Gehrke, H. J., “Münzen in Rahmen kaiserlicher Selbstdarstellung. Die Konstituierung des

Prinzipats durch Augustus”, AU 22.4 (1979) 67-86.

Geiger, F., “De sacerdotibus Augustorum municipalibus”, Dissertationes Philologicae

Halenses 23 (1913) 1-145.

Geiger, J., “An Overlooked Item of the War of Propaganda between Octavian and Anto-

ny”, Historia 29 (1980) 112-4.

_____, The First Hall of Fame: A Study of the Statues in the Forum Augustum (Mnemos-

yne, Supplementum 295), Leiden-Boston 2008.

_____, “The Augustan Age” στο G. Marasco (εκδ.), Political Autobiographies and Mem-

oirs in Antiquity, Leiden 2011, 233-267.

Gelsomino, R., “I grecismi di Augusto. Atti e documenti pubblici”, Maia 10 (1958) 148-

156. [1958a]

_____, “Augusti epistula ad Maecenatem: Macrobius: Saturn. II 4, 12”, RhM 101 (1958),

147-152. [1958b]

_____, “Augusti epistula ad Horatium commentario instructa”, RhM 101 (1958) 328-335.

[1958c]

_____, “Il Greco ed i grecismi di Augusto. La vita privata”, Maia n. s. 11 (1959) 120-

131.

Gély, S., Le pouvoir et l’autorité. Avatars italiens de la notion d’auctoritas d’Auguste à

Domitien (27 a. C.-96 p. C.), Louvain-Paris 1995.

Gelzer, M., “Iulius (Tiberius)”, RE X.1, Stuttgart 1917, 478-536. [1917a]

_____, Βιβλιοκρισία στον Schulz, 1916, HZ 118 (1917) 276 κ. εξ. [1917b]

_____, Βιβλιοκρισία στον Kornemann 1921, DLZ 45, n. F. 1 (1924) 288-293.

Georgi, D., Theocracy in Paul’s Praxis and Theology, Minneapolis 1991.

_____, “Aeneas und Abraham: Paulus unter dem Aspekt der Latinität?”, ZNT 5, no 10

(2002) 37-43.

Geppert, P., Zum Monumentum Ancyranum, Berlin 1887.

Geraci, G., “Ἐπαρχία δὲ νῦν ἐστι. La consezione augustea del governo d’Egitto”, ANRW

2.10.1 (1988) 383-411.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[560]

Gertoux, G., “Dating the two Censuses of P. Sulpicius Quirinius” στο Ιδ., Scientific

Αpproach to an Αbsolute Chronology through Synchronisms Dated by Astronomy,

Lyon 2013, 1-19.

Gesche, H., Die Vergottung Caesars (Frankfurter Althistorische Studien, 1), Kallmünz

1968.

Gesztelyi, T., “Tellus-Terra Mater in der Zeit des Prinzipars”, ANRW 2.17.1 (1981) 429-

436.

______, “Terra Mater in der Religionspolitik des Augustus”, ACD 17-8 (1981-2) 141-7.

Geue, T., “Princeps, ‘avant la lettre’: the Foundations of Augustus in Pre-Augustan Poet-

ry” στο M. Labate – G. Rosati (εκδ.), 2013, 49-68.

Ghedini, F., “Il mito di Teseo nella propaganda di Augusto” στο Itinera. Scritti in onore

di L. Bosio (AVen, 15), Padova 1992, 85-94.

______, “Ovidio e il pantheon augusteo: Apollo nelle Metamorfosi”, Paideia 67 (2012),

145-164.

Ghias Abadi, R. M., Achaemenid Inscriptions, Tehran ²2004.

Ghiretti, M., “Lo status della Giudea dall’età augustea all’età claudia”, Latomus 44

(1985) 761-766.

Giacosa, G., Ritratti di Augusto, Milano 1974.

Giannelli, G., “Augusto e la religione” στο CABN, 1939, 63-82.

Giard, J.-B. (εκδ.), Bibliothèque nationale. Catalogue des monnaies de l’Empire romain.

I. Auguste, Paris ³2001 (¹1976).

_______, Le Grand Camée de France, Paris 1998.

Gibbon, E., Decline and Fall of the Roman Empire, London ²1895 (¹1776-1788).

Gibson, A. G. G., The Julio-Claudian Succession: Reality and Perception of the “Augus-

tan Model”, Leiden 2013.

Gibson, B., Statius Silvae 5 (Oxford Classical Monographies), Oxford 2006.

Gide, A., Étude sur la condition privée de la femme, Paris 1867.

Giebel, M., Augustus, Reinbek ²2001 (¹1984).

Giglioli, G. Q., “Il museo dell’impero romano”, Capitolium 3 (1927-8), 8-14.

Gignoux, Ph., Les quatre inscriptions du mage Kirdīr, Leuven 1991.

Gill, M., Jesus as Mediator: Politics and Polemic in 1 Timothy 2:1-7, New York 2008.

Ginouvès, R., Dictionnaire méthodique de l'architecture grecque et romaine. III. Espace

architecturaux, bâtiments et ensembles (C. É. F. R., 84), Roma 1998.

Giordano, L., Augusto come uomo di cultura. Formazione culturale e analisi di alcuni

scritti, Diss. Torino 1997-8.

_______, “Tradizione e aspetti innovativi nelle lettere private di Augusto”, QuadTor 13

(1999) 233-240.

_______, Οttaviano Augusto scrittore. Le lettere private (MAT 24), Torino 2000.

Giovannini, A., Consulare Imperium (SBA, 16), Basel 1983.

_______, “Les pouvoirs d’Auguste de 27 à 23 av. J.-C. Une relecture de l’ordonnement

de Kymè de l’an 27 (IK 5, n° 17)”, ZPE 124 (1999) 95-105.

_______ (εκδ.), La Révolution Romaine après Ronald Syme. Bilans et perspectives

(Entretiens sur l’Antiquité classique, 46), Vandoeuvres-Genève, 2000.

Giovannini, A. – Van Berchem, D., (εκδ.), Opposition et resistances à l’Empire

d’Auguste à Trajan (Entretiens Hardt, 33), Vandœuvres-Genève 1987.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[561]

Girard, J.-L., “La place de Minerve dans la religion romaine au temps du principat”,

ANRW 2.17.1 (1981) 203-232.

Girardet, K. M., “Der Rechtsstatus Oktavians im Jahre 32 v. Chr.”, RhM 133 (1990) 322-

350. [1990a]

_______, “Die Entmachtung des Konsultates im Übergang von der Republik zur

Monarchie und die Rechtsgrundlangen des augusteischen Prinzipats” στο W.

Görler – S. Koster (εκδ.), Pratum Saraviense. Festgabe für Peter Steinmetz

(Palingenesia, 30), Stuttgard 1990, 89-120. [1990b]

_______, “Zur Diskussion um das Ιmperium Consulare Militiae im 1. Jh. v. Ch.”, CCG 3

(1992), 213-220.

_______, “‘Traditionalismus’ in der Politik des Oktavian / Augustus:

mentalitätsgeschichtliche Aspekte”, Klio 75 (1993) 202-218.

_______, “Per continuos annos decem (Res gestae divi Augusti 7, 1). Zur Frage nach dem

Endtermin des Triumvirats”, Chiron 25 (1995) 147-161.

________, “Imperium ‘maius’. Politische und verfassungsrechtliche Aspekte. Versuch

einer Klärung” στο A. Giovanini (εκδ.), 2000, 167-237. [2000a]

_______, “Das Edikt des Imperator Caesar in Suetons Augustus vita 28, 2: politisches

Programm und Publikationszeit”, ZPE 131 (2000), 231-243. [2000b]

_______, Rom auf dem Weg von der Republik zum Prinzipat (Antiquitas. Reihe 1.

Abhandlungen zur alten Geschichte, 53) Bonn 2007.

Giuia, M. A., “Augusto nel libro 56 della Storia Romana di Cassio Dione”, Athenaeum 61

(1983) 439-456.

Giuliani, C. E. – Verduchi, P., “Basilica Iulia”, LTUR I (1993) 177-9.

Giuliani, L. – Schmidt, G., Ein Geschenk für den Kaiser. Das Geheimnis des großen

Kameo, München 2010.

Giuliano, L., Gioventù e istituzioni nella Roma antica. Condizione giovanile e processi di

socializzazione, Roma 1979.

Gjølstad, N. P., Res Gestae Divi Augusti Kap. 34, en myteteoretisk analyse, Master The-

sis, Tromsø 2012.

Gladigow, B., “Aetas, aevum und saeculum ordo. Zur Struktur zeitlicher

Deutungssysteme», στο D. Hellholm (εκδ.), Apocalypticism in the Mediterranean

World and the Near East. Proceedings of the International Colloquium on

Apocalypticism, Uppsala, 1979, Tübingen 1983, 255-271.

Goell, Th., “The Excavation of the ‘Hierothesion’ of Antiochus I of Commagene on

Nemrud Dagh (1953-1956)”, BASOR 147 (1957) 4-22.

Goldbeck, F., Salutationes: die Morgenbegrüssungen in Rom in der Republik und der

frühen Kaiserzeit (Klio - Beihefte, n. F. 16), Berlin 2010.

Goldman, B., “Persian Fire Temples or Tombs?”, JNES 24.4 (1965) 305–308.

Goldsworthy, A., Augustus: First Emperor of Rome, Yale 2014. [2014a]

_______, Augustus: From Revolutionary to Emperor, Yale 2014. [2014b]

Gómez-Pandoja, J. L. “Un nuevo terminus augustalis de la Lusitania” στο A. Sartori - A.

Valvo (εκδ.), do romano occidentale (Epigrafia e

Antichità, 29), Faienza 2011, 291-317.

González, J., “Los municipia civium Romanorum y la Lex Irnitana”, Habis 17 (1986)

221-240.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[562]

_______, “The First Oath pro salute Augusti Found in Baetica”, ZPE 72 (1988) 113-127.

González, J. – Arce, X. (εκδ.), Estudios sobre la Tabula Siarensis, Madrid 1988.

Goodman, M., “Herod the Great” στο A. K. Bowman et al. (εκδ.), 1996, 717-750.

_______, The Roman World 44 BC-AD 180 (Routledge History of the Ancient World),

London ²2012 (¹1997).

Goodman, P. J., “'I am Master of Nothing': Imperium: Augustus and the Story of Augus-

tus on Screen” New Voices in Classical Reception Studies 7 (2012) 13-24.

Goodyear, F. R. D., The Annals of Tacitus. I. Annals 1.1-54 (Cambridge Classical Texts

and Commentaries, 15), Cambridge 1972.

_______, The Annals of Tacitus. II. Annals 1.55-81 and Annals 2 (Cambridge Classical

Texts and Commentaries, 23), Cambridge 1981.

Gordon, A. E., “Notes on the Res Gestae of Augustus”, CSCA 1 (1968) 125-138.

_______, Illustrated Introduction to Latin Epigraphy, Berkeley-Los Angeles-London

1983.

_______, “From Republic to Principate: Priesthood, Religion and Ideology” και “The

Veil of Power: Emperors, Sacrificers and Benefactors” στο M. Beard – J. North

(εκδ.), Pagan Priests. Religion and Power in the Ancient World, London 1990,

179-198, 201-231

Görg, M., “Apg 2, 9-11 in außerbiblischer Sicht”, Biblische Notizen 1 (1976) 15-8.

Gorini, G., “I medaglioni d’oro di Augusto”, AIIN 15 (1968) 39-61.

Gorman, Ε. Ο, “Imperial History and Biography at Rome,” στο A. Feldherr - G. Hardy

(εκδ.), 2011, 291-315.

Gosling, A., “Augustan Apollo. The Conflation of Literary Tradition and Augustan Prop-

aganda”, Pegasus 28 (1985) 1-6.

Gottanka, F., Suetons Verhältnis zu den Denkschriften des Augustus, München 1904.

_______, “Zum Monumentum Ancyranum”, BBGS 49 (1913) 121 κ. εξ.

_______, “Zum Monumentum Ancyranum”, BBGS 62 (1926) 38-40.

_______, “Das Monumentum Ancyranum und das Monumentum Antiochenum”, BBGS

65 (1929) 139-149.

_______, “Zum Monumentum Ancyranum und Monumentum Antiochenum”, BBGS 66

(1930) 23 κ. εξ., 329-335.

_______, “Zum Monumentum Ancyranum und Monumentum Antiochenum”, Philologus

90 (1935) 122-127.

_______, “Bemerkungen zu Volkmanns Kritischer Textausgabe der Res getae divi

Augusti”, Philologus 95 (1943) 230-244.

_______, “Zum Monumentum Ancyranum und Monumentum Antiochenum”, Philologus

46 (1943-44) 132-153.

Gotter, U., Der Diktator ist tot! Politik in Rom zwischen den Iden des Marz und der

Begründung des Zweiten Triumvirats (Historia. Einzelschriften, 110), Stuttgart

1996.

Goudineau, C., “Les provinces de Gaule: problèmes d’histoire et de géographie” στο M.

M. Mactoux – E. Geny (εκδ.), 1990, 161-176.

_______, “Gaul” στο A. K. Bowman et al. (εκδ.), 1996, 464-502.

Gowing, A. M., The Triumviral Narratives: of Appian and Cassius Dio, Ann Arbor 1992.

[1992a]

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[563]

_______, “Lepidus, the Proscriptions and the Laudatio Turiae”, Historia 41 (1992) 283-

296. [1992b]

Gradel, I., I. “Mamia's Dedication: Emperor and Genius: The Imperial Cult in Italy and

the Genius Coloniae in Pompeii», ARID 20 (1992) 43-58.

_______, Emperor Worship and Roman Religion (Oxford Classical Monographs), Oxford

2002.

Graillot, H., Le culte de Cybèle, Mère des Dieux à Rome et dans l’Empire romain, Paris

1912.

Graindor, P., “Auguste et Athènes”, RBPh 1.3 (1922) 429-443.

_______, Athènes sous Auguste, Cairo 1927.

Granados de Arena, D. H., “Actitud admirable de dos mujeres en épocas dificiles. La ux-

or ignota de la Laudatio funebris y Hortensia, la hija del orador”, REC 17 (1986),

93-107.

Grandet, P., “Les songes d’Atia et d’Octavius. Note sur les rapports d’Auguste et de

l’Egypte”, RHR 203 (1986) 365-379.

Grant, M., From Imperium to Auctoritas, Cambridge ²1968 (¹1946), 424-453.

_______, “The Augustan Constitution”, GR 18 (1949) 97-112.

_______, “Constantia Augusti”, NC 6 ser. 10 (1950) 23-46.

_______, Herod the Great, London 1971.

_______, The Roman Emperors. A Biographical Guide to the Rulers of Imperial Rome 31

B.C.-A.D.476, London 1985.

Grant, R. M., Augustus to Constantine: the Rise and Triumph of Christianity in the Ro-

man World (πρόλογος από την M. M. Mitschell), Louisville 2004.

Grapow, H. Studien zu den Annalen Thutmosis des Dritten und zu ihnen verwandten

historischen Berichten des Neuen Reiches, Berlin 1947.

Gray, E. W., Βιβλιοκρισία στον Hammond 1959, Gnomon 33 (1961) 185-194.

_______, “The Imperium of M. Agrippa. A Note on P. Colon. Inv. Nr. 4701”, ZPE 6

(1970) 227-238.

_______, “The Crisis in Rome at the Beginning of 32 B.C.”, PACA 13 (1975) 15-29.

Gray, V. J., “Classical Greece” στο G. Marasco (εκδ.), 2011, 1-36.

Gray-Fow, M. J. G., “A Spepfather's Gift: L.Marcius Philippus and Octavian”, G&R 35

(1988) 184-197.

Green, P., Alexander to Actium, Berkeley 1990.

Green, S. J., “Malevolent Gods and Promethean Birds: Contesting Augury in

Augustus’Rome”. TAPhA 139 (2009) 147-167.

Gregory, A. P., “Powerful Images: Responses to Portaits and the Political Uses of Images

in Rome”, JRA 7 (1994) 80-99.

Gregory, S., “The Obelisks of Augustus: The Significance of a Symbolic Element of the

Architectural Landscape in the Transmission of Ideology from Egypt to Rome”,

JAEI 4.1. (2012) 9-30.

Grelle, F., “I poteri pubblici e la giurisprudenza fra Augusto e gli Antonini” στο M. Pani

(εκδ.), 1991, 249-265.

Grenade, P., “Remarques sur la théorie cicéronienne dite du Principat”, MEFR 57 (1940)

33-63.

_______, Essai sur les origines du Principat (B. É. F. A. R. 197), Paris 1961.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[564]

Grenier, J.-C., “L'Empereur et le Pharaon”, ANRW 2.18.5 (1995) 3181-3194.

Grether, E., “Livia and the Roman Imperial Cult”, AJPh 67 (1946) 222-252.

Griffin, M. “The Senate’s Story”, JRS 87 (1997) 249-263.

_______, “Clementia after Caesar: from Politics to Philosophy” στο F. Cairns – E. Fan-

tham, Caesar against liberty? Perspectives on his Autocracy, Liverpool 2003, 157-

182.

_______, “Augustan Poetry and Augustanism” στο Κ. Galinsky (εκδ.), 2005, 306-320.

Griffith, A. B., “The Emperor, Sol Invictus, and Mithras: Using Imperial Delusions of

Solar Grandeur as a Survival Tactic”, Joint Annual Meeting of the Archaeological

Institute of America and the American Philological Association, December, 1992,

New Orleans (ανακοίνωση)· περίληψη AJA 97 (1993) 316.

Grimal, P., Le siècle d’Auguste, Paris 1955.

_________, “Suétone historien dans la Vie d’Auguste”, VL 83 (1981) 2-9.

_______, “Sénèque et Tacite, juges d’Auguste et de son époque” στο L’età augustea vista

dai contemporanei e nel giudizio dei posteri. Atti del convegno, Accademia

Nazionale Virgiliana, Mantova 1988, 155-172.

Groag, E., “Zur senatorischen Gefolgschaft des Caesar im aktischen Krieg”, στο Laureae

Aquincenses Memoriae Valentini Kvzsinszky Dicatae II (Dissertationes Pannonicae

ser. 2, no 11), Budapest 1941, 30-39.

Groh, V., “Per ristabilire il testo delle Res gestae divi Augusti” στο C. Galassi Paluzzi

(εκδ.), Atti del III Congresso nazionale di Studi Romani, Bologna 1934, 547-554.

Gronewald, M., “Ein neues Fragment der Laudatio funebris des Augustus auf Agrippa”,

ZPE 52 (1983) 61-62.

Gronewald, M. – Kramer, B. – Maresch, M. et al., Kölner Papyri VII, Opladen 1987.

Gronow, J., Memoria cossoniana, Leyden 1695.

Gropp, G., “Ka’ba-ye Zardošt” , Encyclopaedia Iranica, OT, 7, New York 2004.

Gros, P., “Rites funeraires et rites d'inmortalité dans la liturgie de l'apotheosis impériale”,

AEHE 4e section (1965-1966) 477-490.

_______, ‘Aurea templa’. Recherches sur l’architecture religieuse de Rome à l’époque

d’Auguste (B. É. F. A. R. 231), Roma 1976.

______, Architecture et société à Rome et en Italie centro-méridionale aux deux derniers

siècles de la République (Coll. Latomus, 156), Bruxelles 1978.

_______, “L'Augusteum de Nîmes”, RAN 17 (1984) 123-34.

_______, “La fοnction symbolique des édifices théâtraux dans la paysage urbain de la

Romε augustéenne” στο P. Gros – C. Nicolet (εκδ.), 1987, 319-346. [1987a]

______, “Un programme augustéen: le centre monumental de la colonie d’Arles”, JDAI

102 (1987) 339-363. [1987b]

______, “Les cultes des Caesares et leur signification dans l'espace urbain des villes julio-

claudiennes” στο R. Étienne – M.-Th. Le Dinahet (εκδ.), L'espace sacrificiel dans

les civilisations méditerranéennes de l'antiquité. Actes du colloque tenu à la Mai-

son de l’Orient, Lyon, 4-7 juin 1988, Paris 1991, 179-86.

______, “Apollo Palatinus”, LTUR I (1993) 54-7.

______, “Iulius divus, Aedes”, LTUR III (1996) 116-9. [1996a]

______, “Iuppiter Tonans”, LTUR III (1996), 159-160 [1996b]

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[565]

______, L’architecture romaine: du début du IIIe siècle av. J.-C. à la fin du Haut-

Empire. 1. Les monuments publiques (Les manuels d’art et d’archéologie antiques,

Paris 1996) [1996d]

______, “Theatrum Pompei”, LTUR V (1999) 35-8.

______, “Nunc tua cinguntur limina: l’apparence de l’accueil et la réalité du filtrage à

l’entrée des Forums impériaux de Rome”, στο C. E Vers – A. T. Singarida

(εκδ.), Rome et ses provinces. Genèse et diffusion d’une image du pouvoir.

Hommages à J.-Ch. Balty, Bruxelles 2001, 129-140.

______, “La ville comme symbole. Le modèle central et ses limites” στο H. Ingelbert

(εκδ.), Histoire de la civilisation romaine, Paris 2005, 155-232.

______, “Chalcidicum. Le mot et la chose” στο P. Gros, Vitruve et la tradition des traités

d’architecture. Fabrica et ratiocinatio (C. É. F. R. 366), Roma 2006, 459-472.

______, “Le Champ de Mars augustéen: continuité et rupture par rapport aux projets

césariens” στο Y. Rivière (εκδ.), 2012, 225-246.

Gros, P. – Nicolet, C. (εκδ.), L’Urbs, espace urbain et histoire (1er

siècle av. J.-C. – IIIe

siècle ap. J.-C.).

la recherche scientifique et l'École française de Rome (Roma, 8-12 mai 1985) (C.

É. F. R. 98), Roma 1987.

Gros, P. – Sauron, G., “Das politische Programm der öffentlichen Bauten” στο M. Hofter

et al (εκδ.), 1988, 48-68.

Gross, W. H., “Augustus als Vorbild”, ANRW 2.12.2 (1982) 599-611.

_________, “Ways and Roundabout Ways in the Propaganda of an Unpopular Ideology”

στο Winkes (εκδ.), 1985, 29-50.

Grosso, F., “La Media Atropatene e la politica di Augusto”, Athenaeum 35 (1957) 240-

256.

Gruen, E., “Augustus and the Ideology of War and Peace” στο Winkes (εκδ.), 1985, 51-

72.

_______, “The Imperial Policy of Augustus”, στο Raaflaub & Toher (εκδ.), 1990, 395-

416.

_______, “Augustus and the Making of the Principate” στο Galinsky (εκδ.), 2005, 33-51.

Grull, T., “A principátus geopolitikai propagandája”, Ókor 7.3. (2008) 56–65.

Gruter, J., Inscriptionum Romanarum Corpus Absolutissimum, Heidelberg 1602.

_______, Inscriptiones antiquae totius orbis romani, 2 vols, Amsterdam ²1707 (Heidel-

berg ¹1603).

Grzybeck, E, “Rome et la culture écrite étrangère: Domitien et ses obélisques à Rome et à

Bénévent” στο Y. Perrin (εκδ.), 2010, 239-247.

Guarducci, M., “Sol invictus Augustus”, RPAA 30-1 (1957-9) 161-9.

Guarino, A., “La deificazione di Cesare”, Index 2 (1971) 208-213.

_______, “Gli aspetti giuridici del principato”, ANRW 2.2 (1975) 44-60.

Guarino, Α. – Giuffrè V. (εκδ.), Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino, Napoli, 1984-5.

Guizzi, F., Il principato fra ‘respublica’ e potere assoluto, Napoli 1974.

_______, “Potere e consenso nella ‘constituzione’ augustea”, SDHI 61 (1995) 79-87.

Gundel, H. G., “Der Begriff maiestas im Denken der Augusteischen Zeit” στο G. Binder

(εκδ.), 1987, 111-138.

Günther, H.-C., “Augustus und Horaz”, Paideia 68 (2013) 235-268.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[566]

Günther, S., “Das Regelungswerk der lex <Iulia de> vicesima hereditarum und seine

Modificationen in späterer Zeit” στο S. Günther – K. Ruffing – O. Stoll (εκδ.),

Pragmata. Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte der Antike im Gedenken an Harald

Winkel, Wiesbaden 2007, 74-88.

_______, ‘Vectigalia nervos esse rei publicae’: Die indirekten Steuern in der römischen

Kaiserzeit von Augustus bis Diokletian (Philippika, 26), Wiesbaden 2008.

Günther, W., “Zu den Anfängen des Kaiserkults in Milet”, MDAI(I) 39 (1989) 173-8.

Gurval, R. A., Actium and Augustus. The Politics and Emotions of Civil War, Ann Arbor

1995.

Güterbock, H. G., “The Temple of Augustus in the 1930’s” στο K. Emre et al. (εκδ.), An-

atolia and the Ancient Near East. Studies in Honor of Tahsin Özgüç, Ankara 1989,

155-7.

Guttiérrez Cuenca, E. – Hierro Gárate, J. A., “La Guerra Cantábrica: de ficción

historiográfica a realidad arqueológica”, Nivel Cero 9 (2001), 71-96.

Güven, S., “Displaying the Res Gestae of Augustus: A Monument of Imperial Image for

All”, JSAH 57, 1 (1998) 30-45.

Gwyn Morgan, M., “Pliny, N. H. III 129, The Roman Use of Stades and the Elogium of

C. Sempronius Tuditanus (Cos. 129 B. C.)”, Philologus 117 (1973) 29-48.

Györi, V. “Augustus und Numa: The Asses of 23 BC” στο M. Labate – G. Rosati (εκδ.),

2013, 89-108.

Habicht, C., Die augusteische Zeit und das erste Jahrhundert nach Christi Geburt” στο E.

J. Bickermann – W. Den Boer (εκδ.), 1973, 39-99.

Habinek, T. N. – Schiesaro, A. (εκδ.), The Roman Cultural Revolution, Cambridge 1997.

Hadas, M., Sextus Pompey, New York 1930.

Haensch, R., Capita provinciarum. Statthaltersitze und Provinzialverwaltung in der

römischen Kaiserzeit, Mainz 1997.

Haeperen, F. van, “Les responsabilités religieuses à Rome”, Religions & Histoire, Hors-

série n° 7 (2012) 34-39.

Hagen, H., “Über ein neues Epigramm mit der Aufschrift Octaviani Augusti”, RhM 35

(1880) 569-577.

Hagendorn, D., “Zum ägyptishen Kalender unter Augustus”, ZPE 100 (1994) 211-222.

Hahn, H., Untersuchungen zur Autobiographie des Kaisers Augustus, Diss. Leipzig 1957.

_______, “Neue Untersuchungen zur Autobiographie des Kaisers Augustus”, NClio 10

(1958-1960) 137-148.

Hahn, I., “Die augusteischen Interpretationen des sidus Julium”, ACD 19 (1983) 57-66.

Haldenwang, M., Augustus Res Gestae 5 und 6, München 2007.

Halfmann, H., “Zur Datierung und Deutung der Priesterliste am Augustus-Roma-Tempel

in Ankara”, Chiron 16 (1986) 35-42. [1986a]

_______, Itinera principum. Geschichte und Typologie der Keisereisen im Römischen

Reich, Stuttgart 1986. [1986b]

Halkin, L., La supplication d’action de grâces chez les Romains, Paris 1953.

Hall, J. F., “The Saeculum Novum of Augustus and its Etruscan Antecedens”, ANRW

2.16.3 (1986) 2564-2589.

_______, Artifact and Artifice: Classical Archaeology and the Ancient Historian, Chica-

go-Lindon 2014.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[567]

Hallett, J., “Perusinae glandes and the Changing Image of Augustus”, AJAH 2 (1977)

151-171.

_______, “Queens, Princeps and Women of the Augustan Élite: Propetrius’ Cormelia-

elegy and the Res Gestae Divi Augusti” στο R. Winkes (εκδ.), 1985, 73-88.

Hammond, M., “Octavius (Octavia)”, RE XVII.2, Stuttgart 1932, 1859-1868.

_______, The Augustan Principate, Harvard 1933 (New York 1968, με νέο Appendix).

_______, “Hellenistic Influnces on the Structure of the Augustan Principate”, MAAR 17

(1940) 1-25.

_______, The Antonine Monarchy (MAAR, 11), Roma, 1959.

_______, “The Sincerity of Augustus”, HSCP 69 (1965) 139-152.

Hampl, F., “«Denkwürdigkeiten» und «Tatenberichte» aus der alten Welt als historische

Dokumente. Ein Beitrag zur Glaubenswürdigkeit von Selbstdarstellungen

geschichtlicher Persönlichkeiten” στο Ιδ. – I. Weiler (εκδ.), Geschichte als

kritische Wissenschaft, Darmstadt 1979, III, 167-220.

Hanell, K., Das altrömische eponyme Amt (Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Rom,

2), Lund 1946.

_______, “Das Opfer des Augustus an der Ara Pacis: Eine archäologische und historische

Untersuchung”, ORom 2 (1960) 33-120.

Hankins, J., “Exclusivist Republicanism and the Non-Monarchical Republic”, Political

Theory 38.4 (2010) 452-482.

Hänlein, H., “Zur Datierung des Augustustempel in Ankara”, AA (1981) 511-3.

Hänlein-Schäffer, H., Veneratio Augusti. Eine Studie zu den Tempeln des ersten

römischen Kaisers, Roma 1985.

________, “Die Ikonographie des Genius Augusti im Kompital- und Hauskult der frühen

Kaiserzeit:, στο A. Small (εκδ.), Subject and Ruler: The Cult of the Ruling Power

in Classical Antiquity. Papers presented to Duncan Fishwick, Ann Arbor 1996, 73-

98.

Hannah, R., “The Temple of Mars Ultor and 12 May”, MDAI(R) 104 (1997) 527-535.

________, “Games for Mars and the Temples of Mars Ultor”, Klio 80 (1998) 422-433.

Hano, M., “À l’origine du culte impériale: les autels des Lares Augusti. Recherches sur

les thèmes iconographiques et leur signification”, ANRW 2.16.3 (1986) 2333-2381.

Hardie, P. R. (εκδ.), Paradox and the Marvellous in Augustan Literature and Culture,

Oxford-New York 2009.

Hardie, P. R. – Powell, A. (εκδ.), Roman Poetry and Propaganda in the Age of Augustus

(London Classical Society, 3), London-Bristol 1992.

Hardin, J., Galatians and the Imperial Cult: A Critical Analysis of the First-Century So-

cial Context of Paul’s Letter, Tübingen 2008.

Hardison, S. J., “Augustus, the Poets and the Spolia Opima», CQ 39 (1989) 408-414.

Harland, “Honours and Worship: Emperors, Imperial Cults and Associations at Ephesus

(First to Third Centuries C.E.)”, SR 25.3 (1996) 319-334.

________, “Imperial Cults within Local Cultural Life: Associations in Roman Asia”,

AHB 17.1-2 (2003) 85-107.

Harmasnah, Ö, Mapping Augustan Rome (JRA Supplement, 50), Portsmouth 2002.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[568]

Harmon, D. P., “The Religious Significance of Games in the Roman Age” στο W. J.

Raschke (εκδ.) The Archaeology of the Olympics: The Olympics and Other Festi-

vals in Antiquity, Wisconsin ²2002 (¹1988), 236-255.

Harrer, G. A., “Res gestae divi Augusti”, SPh 23 (1926) 387-403.

________, Βιβλιοκρισία στον Gagé 1935, AJPh 58.2 (1937) 247-250.

Harris, W. V., “The Imperial Rescript from Vardagate”, Athenaeum 59 (1981) 338-352.

Harrison, J. R., “Paul, Eschatology, and the Augustan Age of Grace”, TynB 50.1 (1999)

79-91.

________, “Paul, Theologian of Electing Grace” στο S. E. Porter (εκδ.), Paul the Theolo-

gian (Pauline Studies, 3), Leiden 2006, 77-108.

________, “Paul and the Roman Ideal of Glory in the Epistle to the Romans” στο U.

Schnelle (εκδ.), The Letter to the Romans, Leuven 2009, 329-369.

________, Paul and the Imperial Authorities at Thessalonica and Rome: A Study in the

Conflict of Ideology, Tübingen 2011.

________, “Augustan Rome and the Body of Christ: A Comparison of the Social Vision

of the Res Gestae and Paul’s Letter to the Romans”, HThR 106.1 (2013) 1-36.

[2013a]

________, “Paul among the Romans” στο M. Harding – A. Jones (εκδ.), All Things to All

Cultures: Paul among Jews, Greeks, and Romans, Michigan 2013, 143-176.

[2013b]

Harrison, S. J., “Augustus, the Poets, and the Spolia Opima”, CQ 39.2 (1989) 408-414.

Harrison, S., “Horace Odes 1.37 and the Mythologising of Actium” στο M. Labate – G.

Rosati (εκδ.), 2013, 169-180.

Hartke, W., Römische Kinderkaiser, Berlin 1951.

Hartmann, A., “Geschichte und Geschichtskultur der frühen Kaiserzeit: ein imaginärer

Rundgang durch die römische Forenlandschaft im Jahre 14 n. Chr.” στο W.

Schreiber (εκδ.), Bilder aus der Vergangenheit - Bilder der Vergangenheit?

(Eichstätter Kontaktstudium zum Geschichtsunterricht, 4), Neuried 2004, 79-124.

________, Zwischen Relikt Und Reliquie: Objektbezogene Erinnerungspraktiken in

Antiken Gesellschaften (Studien zur alten Geschichte), Berlin 2010, 545–565.

Haselberger, L., ‘Urbem adornare’: die Stadt Rom und ihre Gestaltumwandlung unter

Augustus και αγγλική μτφ. του βασικού τμήματος του έργου από τον A. Thein,

Rome’s Urban Metamorphosis under Augustus (JRA, 48), Portsmouth 2007.

Haselberger, L. et al., Mapping Augustan Rome (JRA, Suppl. 50), Portsmouth 2002.

Haslam, M. W., “Augustus Funeral Oration for Agrippa”, CJ 75 (1980), 193-9.

Hatke, G., Aksum and Nubia: Warfare, Commerce, and Politican Fictions in Ancient

Northeast Africa, New York 2013.

Hatt, J.-J., “Les deux sources de la religion gauloise et la politique religieuse des

empereurs romains en Gaule”, ANRW 2.18.1 (1986) 410-422.

Hauben, H., “On the Gallus Inscription at Philae”, ZPE 22 (1976) 189-90.

Hausmann, U., “Zur Typologie une Ideologie des Augustusporträts”, ANRW 2.12.2

(1982) 513-598.

Haussler, R., “Ideology, Power, and the Meaning of Roman Culture: The Changing

Motivational Force of Roman Culture”, ARP 7 (1997-8) 93-112.

Haverfield, F., “Four Notes on Tacitus”, JRS 2 (1912), 197-9.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[569]

________, “The Name Augustus”, JRS 5 (1915) 249-250.

Haynes, D. E. L., The Portland Vase, London ²1975 (¹1964).

Haynes, I., Blood on the Provinces: The Roman Auxilia and the Making of Provincial

Society from Augustus to the Severans, New York 2013.

He, J., “Politics and Beauty: The Augustan Transformation of Rome”, Hey! Zeus! The

Yale Undergraduate Journal of Classics 4 (2003) 1-11.

Hecketsweiler, L., La fonction du peuple dans l’Empire romain. Réponses du droit de

Justinien, Préface de E. Chevreaux, Diss. Paris 2009.

Heidenreich, R., “Tod und Triumph in der römischen Kunst”, Gymnasium, 58 (1951)

326-340.

Heilmeier, W.-D. – La Rocca, E. – Martin, H. G. (εκδ.), Augustus und die verlorene

Republik, Berlin 1988.

Heinen, H., “Zur Begründung des römischen Kaiserkultes. Chronologische Übersicht von

48 v. bis 14 n. Chr.”, Klio 11 (1911) 129-177.

Heinen, H., “Auguste en Gaule et les origines de la ville romaine de Trèves” στο H. Wal-

ter (εκδ.), Hommages L. Lerat (AUB, 294), Paris 1984, 329-348.

Heinen, Η. – Stroheker, Κ. – Walser, G. (εκδ.), Althistorische Studien. Hermann

Bengtson zum 70. Geburtstag (Historia. Einzelschriften, 40), Wiesbaden 1983.

Heinrichs, J., “Römische Perfidie und germanischer Edelmut? Zur Umsiedlung

protocubernischer Gruppen in der Raum Xanten 8 v. Chr.” στο Th. Grünewald

(εκδ.), Germania inferior. Besiedlung, Gesellschaft und Wirtschaft an der Grenze

der römisch-germanischen Welt (Ergänzungsbände zum Reallexikon der

germanischen Altertumskunde 28), Berlin 2001, 54-92.

_______, “Die Sugambrer”, Reallexikon der germanischen Altertumskunde, Berlin 2006,

XXX, 124 κ. εξ.

Heinze, R., “Cicero’s ‘Staat’ als politische Tendenzschrift”, Hermes 1959 (1924) 73-4 =

Ιδ., 1960, 144-8.

_______, “Auctoritas”, Hermes 60 (1925) 348-366 = Ιδ., 1960, 43-58.

_______, Vom Geist des Römertums, Stuttgart 1960.

Heinze, R. – Körte, A., Die augusteische Kultur, Leipzig-Berlin 1933.

Hekster, O., “Hercules, Omphale, and Augustan ‘Counter-Propaganda’”, BABesch 79

(2004) 171-8. [2004a]

_______, “The Constraints of Tradition: Depictions of Hercules in Augustus’ Reign” στο

C. Gazdac et al. (εκδ.), Orbis Antiquus. Studia in honorem Ioannis Pisonis (Biblio-

theca musei Napocensis, 21), Cluj-Napoca 2004, 235-241. [2004b]

_______, “Octavian and the Thunderbolt: The Temple of Apollo Palatinus and Roman

Traditions of Temple Building” CQ 56.1 (2006) 149-168.

_______, “Honouring Ancestors: The Dynamic of Deification” στο Ο. Hekster – S.

Schmidt-Hofner – Ch. Witschel (εκδ.), 2009, 95-110.

_______, “Imagining Power: Reality Gaps in the Roman Empire”, BABesch 86 (2011)

111-124.

_______, “Augustus en de macht van tradities” στο B. Roest (εκδ.), De last der

geschiedenis. Beeldvorming, leergezag en traditie binnen het historisch métier,

Nijmegen 2013, 66-77.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[570]

Hekster, O. – Schmidt-Hofner, S. – Witschel, Ch. (εκδ.), Ritual Dynamics and Religious

Change in the Roman Empire. Proceedings of the Eighth Workshop of the Interna-

tional Network Impact of Empire (Heidelberg, July 5-7, 2007), Leiden 2009.

Hekster, O. – Kaizer, T. (εκδ.), Frontiers in the Roman World: Proceedings of the Ninth

Workshop of the International Network Impact of Empire (Durham, 16-19 April

2009), Leiden 2011.

Hellegouarc’h, J., “Suétone et le principat d’après la vie d’Auguste” Filologia e forme

letterarie. Studi offerti a F. Della Corte, Urbino 1987, IV, 79-94.

Hellegouarc’h, J. - Jodry, C., “Les Res Gestae d’Auguste et l’Historia Romana de

Velleius Paterculus”, Latomus 29 (1980) 803-816.

Hellwig, Fr., “Zur Gliederung der Res Gestae”, Klio 30 (1937) 123-130.

Hemelrijk, E. A., “Women’s Demonstrations in Republican Rome” στο J. Blok-P. Mason

(εκδ.), Sexual Asymmetrie. Studies in Ancient Society, Amsterdam 1987, 217-240.

_______, “De Laudatio Turiae. Grafschrift voor een uirzonderlijke vrouw?”, Lampas 34

(2001) 62-80.

_______, “Priestesses of the Imperial Cult in Latin West: Titles and Function”, AC 74

(2005) 127-170. [2005a]

_______, “Octavian and the Introduction of Public Statues for Women in Rome”, Athe-

naeum 93.1 (2005) 309-317 [2005b]

_______, “Priestesses of the Imperial Cult in Latin West: Benefactions and Public Hon-

our”, AC 75 (2006) 85-117.

_______, “Local Empresses: Priestesses of the Imperial Cult in the Cities of the Latin

West”, Phoenix 61 (2007) 318-349.

_______, “Women and Sacrifice in the Roman Empire” στο Ο. Hekster – S. Schmidt-

Hofner – Ch. Witschel (εκδ.), 2009, 253-268.

Herbert-Brown, C., Ovid and the ‘Fasti’. An Historical Study, Oxford 1994.

Herding, K., “Mythos der Zeitenwende. Augusteische Kunst im Licht des Jahres 2000.

Ein Essay”, Hephaistos 9 (1988) 167-186.

Herklotz, F., Prinzeps und Pharao: der Kult des Augustus in Ägypten, Frankfurt 2007.

Hermann, C., Le rôle judiciaire et politique des femmes sous la République romaine

(Coll. Latomus 67), Bruxelles 1964.

Herrmann, L., “Le rameau d'or et l'empereur Auguste”, Mélanges Bidez (AIPhO, 2),

Bruxelles 1934, 487-489

Herrmann, P., “Die Inschriften römischer Zeit aus dem Heraion von Samos”, MDAI(A)

75 (1960) [1962] 84-90.

_______, “Der römische Kaiserreid. Untersuchungen zu seiner Herkunft und

Entwicklung (Hypomnemata, 20), Göttingen 1968.

Hermans, R. A. M., “The Fasti Praenestini. Religious Memory and Modernization” (ανα-

κοίνωση), Oikos Masterclass, June 19th 2012.

Herz, P. “Kaiserfeste der Prinzipatszeit”, ANRW 2.16.2 (1978), 1135-1200.

Hesberg-Tonn, B., von, Coniunx carissima. Untersuchungen zum Norm-charakter im

Erscheinungsbild der römischen Frau, Diss. Stuttgart 1983.

Hesberg, H. von, “Archäologische Denkmäler zum römischen Kaiserkult”, ANRW 2.16.2

(1978) 911-965.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[571]

_______, “Die Veränderung des Erscheinungsbildes der Stadt Rom unter Augustus” στο

M. Hofter et al. (εκδ.), 1988, 93-115. [1988a]

_______, “Das Mausoleum des Augustus”, αυτόθι, 245-251. [1988b]

________, “Publica magnificentia: eine antiklassizistische Intention der frühen

augusteischen Baukunst”, JDAI 107 (1992) 125-147.

_______, “Das Mausoleum des Augustus: der Vater des Vaterlandes und sein Grabmal,

München 2006.

Hesberg, H. von – Panciera, S., Das Mausoleum des Augustus. Der Bau und seine

Inschriften (ABAW, n. F. 108), München 1994.

Herzog-Hauser, G., “Kaiserkult (Augustus)”, RE, Suppl. 4 (1924) col. 820-833.

Heslin, P., “Augustus, Domitian and the So-Called Horologium Augusti”, JRS 97 (2007)

1-20.

Heuss, A., “Zeitgeschichte ald Ideologie. Bemerkungen zu Komposition und

Gedankenführung der Res Gestae Divi Augusti” στο E. Lefèvre (εκδ.), 1975, 55-95

= Ιδ., Gesammelte Schriften, 3 vols, Stuttgart 1995, 1319-1359.

Hickson, F. V., “Augustus Triumphator: Manipulation of the Triumphal Theme in the

Political Propaganda of Augustus”, Latomus 50 (1992) 125-138.

Hill, P. V., The Monuments of Ancient Rome as Coin Types, London 1989.

Hillard, T. W., “Popilia and laudations funebres for Women”, Antichthon 35 (2001) 45-

63.

Hinard, F.-H., Les proscriptions dans la Rome républicaine, Paris 1985.

_______, “Entre République et Principat. Pouvoir et urbanité” στο T. Hantos (εκδ.),

Laurea internationalis. Festschrift für Jochen Bleicken zum 75. Geburtstag,

Stuttgart 2003, 331-358.

Hind, J., “Greek and Roman Epic Scenes on the Portland Vase”, JHS 99 (1979) 20-5.

Hinds, S., “Arma in Ovid's Fasti Part 2: Genre, Romulean Rome and Augustan Ideolo-

gy”, Arethusa, 25, 1992, 113-153.

Hinz, W., “Die Behistan-Inschrift des Darius”, AMI 7 (1974) 121-134.

Hirose, M., “Studi sugli archi di Augusto nel foro romano: ricerca basata sulle nuove

indagini”, Mediterraneus 14 (1991) 3-24.

Hirschfeld, O., “Epigraphisches”, WSt 3 (1881) 252-264.

_________, “Zum Monumentum Ancyranum”, WSt 7 (1885), 170-4 = Ιδ.,1913, 829-834.

_________, Arch.-epigr. Mitteil. aus Österr. 1885, 170 κ. εξ.

_________, Die kaiserlichen Grabstätten in Rom (SPAW, 51), Berlin 1886.

_________, “Der Grundbesitz der römischen Kaiser in den ersten drei Jahrhunderten”,

Klio 2 (1902) 45-72, 284-315 = Ιδ., 1913, 517-575

_________, Der Kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian, Berlin 1905.

_________, Kleine Schriften, Berlin 1913 (ανατ. 1975).

_________, “Die Abfassungszeit des Regierungsberichtes des Augustus”, Sitzungsber.

der Kgl. Preuss. Akad. (1915), 423.

Hoben, W., “Widerstreit von Traditionen und Gegenwart im Tatembericht des Augustus”,

Gymnasium 76 (1969) 17-33.

_______, “Caesar-Nachfolge und Caesar-Abkehr in den Res gestae divi Augusti”, Gym-

nasium 85 (1978), 1-19.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[572]

Höbenreich, Ε., “Andróginas y monstruos: mujeres que hablan en la antigua Roma”,

Veleia 22 (2005), 173-182.

Hodgson, L., “Appropriation and Adaptation: Republican Idiom in Res Gestae 1.1”, CQ

64.1 (2014) 254-269.

Hoeing, C., “Notes on the Monumentum Ancyranum”, CIPh 3 (1908) 87-90.

Hoff, M. C., “Civil Disobedience and Unrest in Augustan Athens”, Hesperia 58 (1989)

267-276.

_______, “Augustus, Apollo, and Athens”, MH 49 (1992) 223-232.

Hoffman-Lewis, M. W., The Official Priests of Rome under the Julio-Claudians. A study

of the Nobility from 44 B.C. to 68 A.D. (PMAAR 16), Roma 1955.

Hoffmann, W., “Der Widerstreit von Tradition und Gegenwart im Tatenbericht des Au-

gustus”, Gymnasium 76 (1969), 17-33.

Hoffmann, W. – Minas-Nerpel, M. – Pfeiffer S. (εκδ.), Die dreisprachige Stele des C.

Cornelius Gallus. Übersetzung und Kommentar (Archiv für Papyrusforschung und

verwandte Gebiete, 9), Berlin-New York 2009.

Hoffmeier, J. K., “The Structure of Joshua 1-11 and the Annals of Thutmose III” στο A.

R. Millard – J. K. Hoffmeier – D. W. Baker (εκδ.), Faith, Tradition, and History:

Old Testament historiography in Its Near Eastern Context, Winona Lake 1994,

165-179.

Hofter, M., “Porträt” στο M. Hofter et al. (εκδ.) 1988, 291-343.

Hofter, M. – Lewandowski, V. – Martin, H. G. – Schick, J. (εκδ.), Kaiser Augustus und

die verlorene Republik, Mainz am Rhein 1988.

Hogan, M. C., “Tomb of Cyrus” στο A. Burnham, The Megalithic Portal [Διαδικτυακό

άρθρο (19/01/2008)].

Hohl, E., “Zu den Testamenten des Augustus”, Klio 30 (1937) 323-342. [1937a]

________, Βιβλιοκρισία στον Weber 1936, PhW 57 (1937), 574-585. [1937b]

________, “Der Cupido der Augustusstatue von Prima porta und der Grosser parisiner

Cameo”, Klio 31 (1938) 269-284.

________, “Besaß Cäsar Tribunengewalt?”, Klio 32 (1939) 61-75.

________, “Der Leistungsbericht des Augustus”, NJA 1940, 136-146.

________, “Das Selbstzeugnis des Augustus über seine Stellung im Staat”, MH 4 (1947)

101-115 = W. Schmitthenner (εκδ.), 1969, 176-198.

Hölbl, G., Altägypten im Römischen Reich. Der römische Pharao und seine Tempel. 1.

Römische Politik und altägyptische Ideologie von Augustus bis Diocletian, Tem-

pelbau in Oberägypten, Mainz 2000.

Hölkeskamp, K.-J. – Hölkeskamp-Stein, E. (εκδ.), Von Romulus zu Augustus: Grosse

Gestalten der römischen Republik, München 2000.

Hollard, V., Le rituel du vote. Les assemblées romaines du peuple, Paris 2010.

Hollis, A., Fragments of Roman Poetry c. 60 BC-AD 20, Oxford 2007.

Holloway, R. R., “The Tomb of Augustus and the Princes of Troy”, AJA 70 (1966) 171-3.

Hollstein, N., Über “Res gestae (divi Augusti)”, München 2008.

Holmes, T. R., The Architect of the Roman Empire, 2 vols, Oxford 1928 & 1931.

Hölscher, T., ‘Victoria Romana’. Archäologische Untersuchungen zur Geschichte und

Wesensart der römischen Siegesgöttin von den Anfängen bis zum Ende des 3. Jhrs.

N. Chr., Mainz am Rhein 1967.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[573]

________, “Denkmäler der Schlacht von Actium”, Klio 67 (1985) 81-102 = “Monuments

of the Battle of Actium: Propaganda and Response” (μτφ. C. Nader) = J. Edmond-

son (εκδ.), 2009, 310-333.

________, Kaiser Augustus und die verlorene Republik, Ausstellung Berlin 1988, Mainz

1988.

________, “Augustus und Orestes”, EtTrav. 15 (1991) 164-8.

Hommel, P., Studien zu den römischen Figurengiebeln der Kaiserzeit, Berlin 1954.

Homo, L., Le Haut-Empire romain (collection Glotz), 3 vols Paris 1933.

________, Auguste, Paris 1935.

Hopkins, K., Death and Renewal, Cambridge 1983.

Hornung, E., “The 'Pharaoh'” στο S. Donadoni (εκδ.), The Egyptians, Chicago 1997, 283-

314.

Horsfall, N., “Allia Potestas and Murdia: two Roman Women”, AncSoc 12.2 (1982) 27-

33.

________, “CIL VI 37965 = CLE 1988 (Epitaph of Allia Potestas): A Commentary”, ZPE

61 (1985) 251-272. [1985a]

________, “Augustus' Sundial: Architecture, Astronomy and Propaganda”, Omnibus 9

(1985) 5-7. [1985b]

Horster, M., Bauinschriften römischer Kaiser. Untersuchungen zu Inschriftenpraxis und

Bautätigkeit in Städten des westlichen Imperium Romanum in der Zeit des

Prinzipats (Historia. Einzelschriften 157), Stuttgard 2001.

Houby-Nielsen, S., “Augustus and the Hellenistic Kings: A Note on Augustan Propagan-

da” στο T. Fischer-Hansen (εκδ.), 1988, 116-128

Howgego, C. - Heuchert, V – Burnett, A. (εκδ.), Coinage and Identity in the Roman

Provinces, Oxford 2005.

Huet, V., “Stories one Might Tell of Roman Art: Reading Trajan’s Column and the Tibe-

rius’ Cup” στο J. Elsner (εκδ.), Art and Text in Roman Culture, Cambridge 1996,

8-31.

Humann, Κ. – Puchstein, Ο., Reisen in Kleinasien und Nordsyrien, Berlin 1890.

Humphrey, J., Roman Circuses. Arenas for Chariot Racing, Berkeley-Los Angeles 1986.

Humphrey, J. – Reinhold, M., “Res gestae IV 1 and the Ovation of Augustus”, ZPE 57

(1984) 60-62.

Hunsucker, R., “Augustus – de architect van de eeuwige stad”, Roma Aeterna 1 (2013)

16-22.

_______, “The Palatine and Capitoline Casae Romuli: Competing Memories of Rome's

foundation?”, ACASA Workshop 'Landscape and Memory in Antiquity', Amsterdam

9 May 2014.

Hurlet, F, Les collègues du Prince sous Auguste et Tibère: de la légalité républicaine à la

légitimité dynastique (C. É. F. R. 227), Roma 1997.

________, “Les sénateurs dans l’entourage d’Auguste et de Tibère. Un complément à

plusieurs synthèses récentes sur la cour impériale”, RPh 74 (2000) 123-150.

________, “Les auspices d’Octavien/Auguste”, CCG 12 (2001) 155-180.

________, “Le consensus et la concordia en Occident (Ier –IIIe siècles ap. J.-C.).

Réflexions sur la diffusion de l’idéologie impériale” στο H. Inglebert, (εκδ.), 2002,

163-178.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[574]

________, “Auguste et Pompée”, Athenaeum 94 (2006) 467-486. [2006a]

________, Le proconsul et le prince d’Auguste à Dioclétien (Scripta antiqua, 18),

Bordeaux 2006. [2006b]

________, “Les modalités de la diffusion et de la réception de l’image et de l’idéologie

impériale sous le Haut-Empire en Occident” στο M. Navarro Caballero – J.-M.

Roddaz (εκδ.), La transmission de l’idéologie impériale dans l’Occident romain,

Bordeaux-Paris 2006, 49-68. [2006c]

________, “Le passage de la République à l’Empire: questions anciennes, nouvelles

réponses. À propos du livre de Kl. M. Girardet, Rom auf dem Weg von der

Republik zum Principat, Bonn, 2007”, REA 110 (2008) 215-236.

________, “Le consensus impérial à l’épreuve. La conspiration et ses enjeux sous les

Julio-Claudiens” στο G. Urso (εκδ.), 2009, 125-143. [2009a]

________, “Le statut posthume de Caius et de Lucius César” στο M. Christol – D. Darde

(εκδ.), 2009, 75-82. [2009b]

________, “Augustus. Life and Career” στο M. Gagarin (εκδ.), The Oxford Encyclopedia

of Ancient Greece and Rome, Oxford 2010, 332-344.

________, “Représentations et conscience de la réforme au sein de l’aristocratie

augustéenne” στο Y. Rivière (εκδ.), 2012, 11-35.

Hurlet, F. – Mineo, B. (εκδ.), Le principat d’Auguste: réalités et représentations du

pouvoir autour de la Res publica restituta. Actes du colloque de l’Université de

Nantes, 1er-2 juin 2007 (Histoire), Rennes 2009.

Huttner, U., “Hercules und Augustus”, Chiron 27 (1997) 369-391.

Huzar, E. G., “Augustus, Heir of the Ptolomies”, ANRW 2.10.1 (1988) 343-382.

_______, “Emperor Worship in Julio Claudian Egypt”, ANRW 2.18.5 (1995) 3092-3143.

Iacopi, I., “Domus: Augustus (Palatium)”, LTUR II (1995) 46-8.

_______, La casa di Augusto. Le pitture, Roma 2007 και αγγλική μτφ. του J. Scott, The

House of Augustus: Wall Paintings, Milano-Roma 2008.

Iacopi, I – Tedone, G., “Bibliotheca e Porticus ad Apollinis”, RM 112 (2005-6) 351–378.

Immisch, O., “Zum antiken Herrscherkult” στο Ιδ. Aus Roms Zeitwende (Das Erbe der

Alten, 20), Leipzig 1931, 3-36.

Ingelbert, H., (εκδ.), Idéologies et valeurs civiques dans le monde romain. Hommage à

Claude Lepelley, Paris 2002.

Ingholt, H., “The Prima Porta Statue of Augustus. I. The Interpretation of the

Breastplate”, Archaeology 22 (1969) 176-187.

________, “The Prima Porta Statue of Augustus. II. The Location of the Original”, αυτό-

θι, 304-318.

Instinsky, H. U., “Consensus universorum”, Hermes 75 (1940) 265-278.

_______, “Kaiser und Ewigheit”, Hermes 77 (1942) 313-355 = H. Kloft (εκδ.), Ideologie

und Herrschaft in der Antike (Wege der Forschung, 528), Darmstadt 1979, 416-

472.

_______, “Ante me principem”, Hermes 87 (1959), 380-1.

______, “Augustus und die Adoption des Tiberius”, Hermes 94 (1966) 324-343.

Itgenshorst, T., “Augustus und der republikanische Triumph. Triumphalfasten und summi

viri - Galerie als Instrumente der imperialen Machtssicherung”, Hermes 132 (2004)

436-458.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[575]

Iula, R., “Livia, Pace e Giustizia. Legittimità e personificazioni su monete di Tiberio”, Il

Giornale della Numismatica 11 (2013) 36-41. [2013a]

______, “‘Bellum’ vel ‘Proelium’ Mutinense: per una ridefinizione degli equilibri storici

tra Marco Antonio e Ottaviano nella Roma del ‘Dopo Cesare’”, Il Tondello 2

(2013) 7-27. [2013b]

Jacques, F. – Scheid, J., Rome et l’intégrationde l’Empire (44 av. J.-C. – 260 ap. J.-C.), I:

Les structures de l’empire romain, Paris 62002 (

11990).

Jaczynowska, M., “La conception religieuse du rôle de l’imperator à la fin de la

république romaine” (Concilium Eirene, 16), Praha 1983, I, 260-6.

_______, “La genesi repubblicana del culto imperiale. Da Scipione l'Africano a Giulio

Cesare», Athenaeum 73 (1985) 285-296.

_______, “Les origines républicaines du culte imperial”, ACD 22 (1986) 53-61.

Jameson, S., “The Chronology of the Campaigns of Aelius Gallus and C. Petronius”, JRS

58 (1968) 71-84.

_________, “22 or 23?”, Historia 18 (1969) 204-229.

______, “Augustus and Agrippa Postumus”, Historia 24 (1975) 287-314.

Janko, R., “The Artemidorus Papyrus”, CR 59.2 (2009) 403-410.

Janković, M. – Mihailović, V. D. – Babić, S. (εκδ.), The Edges of the Roman World,

Cambridge 2014.

Japella Contardi, L., Propaganda imperiale e protezionismo commerciale nelle iscrizioni

dei collegia professionali di Roma e di Ostia da Augusto ad Aureliano, Torino

1980.

Jareb, M., “Urbs Roma temporibus divi Augusti”, L&G 31 (1988) 41-54.

Jensen, R. M., “The Emperor as Christ and Christian Iconography” στο J. Brodd – J. L.

Reed (εκδ.), 2011, 153-172.

Jeppesen, K. K., “The Identity of the Missing Togatus and other Clues to the

Interpretation of the Gemma Augustea” OJA 13 (1994) 335-355.

Jodry, C., “L’utilisation des documents militaires chez Velleius Paterculus”, REL 29

(1951) 265-284.

Johanson, S. F., “A Note on the Roman Attitude towards the Bureaucracy”, Proceedings

of the XIVth International Congress of Papyrologists, London 1975, 183-8.

Johnson, A. C. – Coleman – Norton, P. R. – Bourne, F. C., Ancient Roman Statutes, Aus-

tin 1961.

Johnson, B., The Elogia of the Augustan Forum, Master Thesis, Hamilton 2001.

______, The Dream of Rome, London ²2007 (¹2006) και ελληνική μτφ. του Μάκη Κολ-

λητίδη, Το όνειρο της Ρώμης, Θεσσαλονίκη 2008.

Johnson, J. R., Augustan Propaganda: The Battle of Actium, Marc Antony’s Will, the

‘Fasti Capitolini Consulares’, and Early Imperial Historiography, Diss. California,

Los Angeles 1976.

Johnson, W. R., “A Queen, a Great Queen? Cleopatra and the Politics of Misrepresenta-

tion”, Arion 6 (1967) 387-402.

Jolivet, V., “Les cendres d’Auguste. Note sur la topographie monumentale du Champ de

Mars septentrional”, AL 9 (1988) 90-6.

_________, “Aqua Claudia”, LTUR I (1993) 63-5.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[576]

Jones, A. H. M., “The Imperium of Augustus”, JRS 41 (1951) 112-119 = Ιδ. 1960, 3-17 =

“Das Imperium des Augustus” στο W. Schmittthener (εκδ.), 1969, 291-310.

_________, “The Elections under Augustus”, JRS 45 (1955) 9-21.

_______, Studies in Roman Government and Law, Oxford 1960.

_______, Augustus, London 1970.

_______, “Das Aerarium und der Fiscus” στο G. Binder (εκδ.), 1987, 349-360.

Jones, C. P., “A Speech of the Emperor Hadrian”, CQ 54, 1 (2004) 266-273.

Jones, D. L., “Christianity and the Roman Imperial Cult”, ANRW 2.23.2 (1980) 974-1022.

Jones Hall, L., Roman Berytus: Beirut in Late Antiquity, London-New York 2004.

Jones Roccos, L., “Apollo Palatinus: The Augustan Apollo on the Sorrento Base”, AJA 93

(1989) 571-588.

Jordan, H., Topographie der Stadt Rom im Altertum. I. 3, Berlin 1907 (ανατ. 1970).

Josifović, S., “Der Illyrische Feldzug Octavians”, Žant 6 (1956) 138-165.

Jucker, H., “Dokumentationen zur Augustusstatue von Primaporta”, HASB 3 (1977) 16-

37.

Judge, E. A., “Veni. Vidi. Vici, and the Inscription of Cornelius Gallus”. Akten des VI.

Internationalen Kongresses für Griechische und Lateinische Epigraphik, München

1972, 571-3.

_______, “Res publica restituta: A Modern Illusion?” στο J. A. S. Evans (εκδ.), Polis and

Imperium. Studies in Honour of Edward Togo Salmon, Toronto 1974, 279-311.

_______ (εκδ.), On Judging the Merits of Augustus (Center for Hermeneutical Studies,

coll. 49), Berkeley 1985. [1985a]

_______, Augustus and Roman History, Macquarie University 1985. [1985b]

________, “The Eulogistic Inscriptions of the Augustan Forum: Augustus on Roman His-

tory” στο Ιδ. The First Christians in the Roman World: Augustan and New Testa-

ment Essays, εκδ. J. R. Harrison (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen

Testament, 229), Tübingen 2008, 165-181.

Kaerst, J., Studien zur Entwicklung und theoretischen Begründung der Monarchie im

Altertum, München 1898.

Kahl, B., Galatians Re-imagined: Reading with the Eyes of the Vanquished, Minneapolis

2009.

Kähler, H., Die Augustusstatue von Prima Porta, Köln 1959.

_______, Die Gemma Augustea, Berlin 1967.

________, “Die Gemma Augustea” στο G. Binder (εκδ.), 1991, 303-7.

Kahlos, M., “Fabia Aconia Paulina and the Death of Praetextatus-Rhetoric and Ideals in

Late Antiquity (CIL VI 1779)”, Arctos 28 (1994) 13-25.

_______, Vettius Agonius Praetextatus. A Senatorial Life in Between (Acta Instituti

Romani Finlandiae, 26), Roma 2002.

Kaimio, J., The Romans and the Greek Language (Commentationes Humanarum

Literarum, 64), Helsinki 1979.

Kaiser, W. C. Jr, A History of Israel: From the Bronze Age through the Jewish Wars,

Nashville 1998.

Kajava, M., “Augustuksen obeliskit” στο M. Kajava – E. Salmenkivi – M. Satama (εκδ.),

Kivi – sakset - papyrus. Kirjoituksia professori Jaakko Frösénin 70-

vuotissyntymäpäivän kunniaksi (Festschrift Jaakko Frösén), Helsinki 2013, 83-92.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[577]

Kallet-Marx, R. M., Hegemony to Empire. The Development of the Roman Imperium in

the East from 148 to 62 BC, Berkeley-Los Angeles 1995.

Kappelmacher, A., “Julius Marathus”, RE 10.1, Stuttgart 1917, 669.

Kearsley, R. A., Octavian and Augury: The Years 30-27 B.C., CQ 59 (2009) 147-166.

Keaveney, A., The Army in the Roman Revolution, London-New York 2007.

Keegan, P., “Faint Praise in Pain(t)ed Phrases: A Narratological Reading of the Laudatio

Murdia”, Eras Journal (2008) 2-3.

Keen, T., The Temple of Roma and Augustus on the Acropolis, or What’s the Use of a

Propaganda Monument Nobody Notices?, Milton Keynes Open University 2004.

Keener, C. S., Acts: An Exegetical Commentary, 4 vols, 1. Introduction and 1:1-2:47,

Washington 2012.

Kellum, B., “Sculptural Programs et Propaganda in Augustan Rome: The Temple of

Apollo on the Palatine” στο R. Winkes (εκδ.), 1985, 169-176.

Kelly, G., Ammianus Marcellinus: The Allusive Historian. Cambridge 2008.

Kennedy, D., “Demography, the Population of Syria, and the Census of Q. Aemilius

Secundus”, Levant, 38.1 (2006) 109-124.

Keppie, L., Colonisation and Veteran Settlement in Italy 47-14 B.C., Roma-London 1983.

________, The Making of the Roman Army from Republic to Empire, London 1984.

Kerényi, K., “Wolf und Ziege am Fest der Lupercalia”, Mélanges Jules Marouzeau, Paris

1948, 309-317 = Ιδ., Niobe. Neue Studien über antike Religion und Humanität,

Zürich 1948, 136-147.

Kern, M., “Announcements from the Mountains: The Stele Inscriptions of the Qin First

Emperor”, στο F. H. Mutschler – A. Mittag (εκδ.), 2008, 217-240.

Kertzer, I. D. – Saller, P. R. (εκδ.), The Family in Italy from Antiquity to the Present,

New Haven 1991.

Kessissoglu, A. I., “Mimus vitae”, Mnemosyne 41 (1988) 385-8.

Keuleers, W., Lateijnse epigrafische poëzie uit de republiek: Repertorium, vertaling en

studie, Diss. Bruxelles 2002-3.

Keuren, F. van, “Cosmic Symbolism of the Pantheon on the Cuirass of the Prima Porta

Augustus” στο R. Winkes (εκδ.), 1985, 177-187.

Kienast, D., “Augustus und Alexander”, Gymnasium 78 (1969) 430-456.

______, “Der augusteische Prinzipat als Rechtsordnung”, ZRG 191 (1984) 115-141.

________, Augustus. Prinzeps und Monarch, Darmstadt 42009 (¹1982· επανέκδοση

2014).

________, Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie,

Darmstadt 52011 (¹1990).

_______, “Antonius, Augustus, Die Kaiser und Athen” στο K. Dietz et al. (εκδ.),

Klassisches Altertum, Spätantike und frühes Christentum, A. Lippold zum 65.

Geburtstag geweidmet, Würzburg 1993, 191-222.

_______, “Augustus und Caesar”, Chiron 31 (2001) 1-26.

Kienast, H. J. – Hallof, K., “Ein Ehremonument für samische Scribonii aus dem

Heraion”, Chiron 29 (1999) 205-217.

Kiepert, H., “Beitrag zur inschriftlichen Topographie Klein-Asiens”, Monatberichte

könig. Preuss. Akad. (1863) 307-323.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[578]

Kierdorf, W., Laudatio Funebris: Interpretationen und Untersuchungen zur Entwicklung

der römischen Leichenrede, Meisenheim am Glan, 1980.

________, “Funus und consecratio. Zur Terminologie und Ablauf der römischen

Kaiserapotheose”, Chiron, 16 (1986) 43-69.

Kim Deok-su, Master (김덕수), “카케로의 「국가론」과 아우구스투스의

「업적록」의 공화주의”, 서양사연구, The Journal of Western History 40

(2009) 5-32. (Cicero’s De Repubica and the RGDA).

King, C. W., Handbook of Engraved Gems, London ²1885 (¹1866).

King, D. B., “The Greek Version of the Res Gestae of Augustus”, TAPhA 69 (1938), xl-

xli.

Kinneir, J. M., Journey through Asia Minor, Armenia, and Koordistan in the Years 1813

and 1814 with Remarks on the Marches of Alexander and retreat of the Ten Thou-

sand, London 1818.

Kirbihler, F., “César, Auguste et l’Asie: continuités et évolutions de deux politiques” στο

O. Devillers – K. Sion-Jenkis (εκδ.), 2012, 125-144.

Kirshop Lake, A., “The Archaeological Evidence for the ‘Tuscan Temple’”, MAAR 12

(1935) 89-149.

Klauser, Th., “Aurum coronarium”, MDAI(R) 59 (1944) 129-153.

Kleiner, D. E. E., “The Great Friezes of the Ara Pacis Augustae. Greek Sources, Roman

Derivatives, and Augustan Social Policy”, MEFRA 90 (1978) 753-785.

________, Roman Imperial Funerary Altars with Portraits, Roma 1987.

________, “Semblance and Storytelling in Augustan Rome” στο Galinsky (εκδ.), 2005,

197, 233.

Kleiner, D. E. E. – Buxton, B., Pledges of Empire: the Ara Pacis and the Donations of

Rome, AJA 112 (2008) 57-89.

Kleiner, F. S., “The Study of Roman Triumphal Arches 50 years after Kähler”, JRA 2

(1989) 195-206.

_______, Roman Sculpture, New Haven-London 1992.

_______, “Semblance and Storytelling in Augustan Rome” στο Galinsky (εκδ.), 2005,

197-233.

Klinger, Fr., Tacitus über Augustus und Tiberius. Interpretationen zum Eingang der

Annalen, München 1954.

Kloft, H., Liberalitas principis. Herkunft und Bedeutung, Köln 1970.

_______, “Aspekte der Prinzipatsideologie im frühen Prinzipat”, Gymnasium 91 (1984)

306-326.

_______, “Freigebigkeit und Finanzen. Der soziale und finanzielle Aspekt der

augusteischen liberalitas” στο G. Binder (εκδ.), 1987, 361-388.

Kluwe, E., “Kunstkennerschaft, Sammler- und Mäzenatentum in der bindenden Kunst des

augusteischen Rom”, Eirene 29 (1993) 61-83.

Kneissl, P., “Zur Entstehung der Provinz Noricum”, Chiron 9 (1979) 261-273.

_______, “Entstehung und Bedeutung der Augustalität. Zur Inschrift der Ara Narbonensis

(CIL XII 4333)”, Chiron 10 (1980) 291-326.

Kneppe, A., “Augustus, Nero und das Geschichtsbewusstsein”, AKG 69 (1987) 263-287.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[579]

Knibbe, D., “Lex portorii Asiae: Versuch einer Wiedergewinnung des lateinischen

Originaltextes des Zollgesetzes der römischen Provinz Asia (Νόμος τέλους

Ασίας)”, JOAI 69 (2000), 147-173.

Knoche, U, “Das Bild des Kaisers Augustus in Senecas Apocolocyntosis”, WZRostock 15

(1966) 463-470.

Knocke, U., “Die augusteische Ausprägung der Dea Roma”, Gymnasium 59 (1952) 324-

349 = Ιδ., Vom Selbstverständnis der Römer. Gesammelte Aufsätze (Gymnasium

Beihefte 2), Heidelberg 1962, 145-173.

Kober, M., Die politischen Anfänge Oktavians in der Darstellung des Velleius und dessen

Verhältnis zur historiographischen Tradition, Würzburg 2000.

Kockel, V., Die Grabbauten von dem Herkulaner Tor in Pompeji, Mainz am Rhein 1983.

________, “Beobachtungen zum Tempel des Mars Ultor und zum Forum des Augustus”,

MDAI(R) 90 (1983) 421-448.

_______, “Forum Augustum”, LTUR II (1995) 289-295.

Koenen, L., “Die ‘laudatio funebris’ des Augustus für Agrippa auf einem neuen Papyrus

(P. Colon inv. Nr. 4701; vgl. Taf. VIIIa)”, ZPE 5 (1970) 217-283 [1970a]· 7 (1971)

186.

_______, “Summum fastigium. Zu der laudatio funebris des Augustus (P. Colon inv. Nr.

4701, II ff.), ZPE 6 (1970) 239-243. [1079b]

Koenig, I., “Der doppelte Geburtstag des Augustus, 23. und 24. September (Suet. Aug.

51, 1)”, Epigraphica 34 (1972) 3-15.

Koep, L., “Divus”, RAC 3 (1957) 1251-1257.

Koepp, F., “Bemerkungen zum Monumentum Ancyranum”, MDAI(R) 19 (1904) 51-79.

_______, MDAI(R) 19 (1904), 51 κ. εξ.

_______, “Zum Monumentum Ancyranum”, Sokrates 8 (1920) 289-296.

_______, Βιβλιοκρισία στον Ramsay 1927, GGA 189 (1927), 353.

Koeppel, G. M., “Die ‘Ara Pietatis Augustae’: ein Gaisterbau”, MDAIR 89 (1982) 453-5.

________, “Maximus videtur rex: The Collegium Pontificum on the Ara Pacis Augustae”,

AN 14 (1985) 17-22.

________, “Die historischen Reliefs der römischen Kaiserzeit. V. Ara pacis Augustae”,

BJ 187 (1987) 101-157· 188 (1988) 97-106.

Koeser, J., Die Datierung in den Res gestae divi Augusti, Diss. Hamburg 1946.

Kokkinos, N., “The Titulus Tiburtinus, Syme’s Piso, Sentius Saturninus, and the Province

of Syria”, SJC 10 (2012) 37-69.

Kolbe, W., “Der zweite Triumvirat”, Hermes 49 (1914) 273-295 = W. Schmittthener

(εκδ.) 1969, 12-37.

________, Von der Republik zur Monarchie, Leipzig 1931 = W. Schmittthener (εκδ.)

1969, 72-99.

________, “Ein Doppelerfolg des Augustus im Kampf gegen Ost und Nord”, Germania

23 (1939) 104-110. [1939a]

________, Βιβλιοκρισία στον Weber 1936, GGA 1939, 152-169. [1939b]

________, “Vom Werden des Prinzipates”, Klio 36 (1943), 26-44.

Kondratieff, E., “The Column and Coinage of C. Duilius: Innovations in Iconography in

Large and Small Media in the Middle Republic”, SCI 23 (2004) 1-39.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[580]

________, “Anchises Censorius: Vergil, Augustus and the Census of 28 B.C.E.”, ICS 37

(2012) 121-140.

________, “Quod Viae Munitae Sunt: Memory, Admonition & Evolution in the Augustan

Monumental Program on the Via Flaminia” (ανακοίνωση), APA/AIA Conference,

Saturday, 5 January 2013.

Konrad, C. F., “Notes on Roman Also-Rans” στο Linderski (εκδ.), 1996a, 103-143.

Konstan, D., “Clemency as a Virtue”, CPh 100 (2005) 337-346.

Koops, M. A., “De Augusto”, Mnemosyne 5 (1937) 34-9.

Kornemann, E., “Zur Geschichte der antiken Herrscherkulte”, Klio 1 (1901) 51-146.

________, “Zum Monumentum Ancyranum”, Klio 2 (1902) 141-162.

________, “Weiteres zum Monumentum Ancyranum”, Klio 3 (1903) 74-84.

________, “Nochmals zum Monumentum Ancyranum”, Klio 4 (1904) 88-97.

________, “Zum Streit um die Entstehung des Monumentum Ancyranum”, Klio 5 (1905),

317-332.

________, “Das Mausoleum des Augustus und der Tatenbericht des Kaisers”, Klio 14

(1915) 377-380.

________, “Neues zum Monumentum Ancyranum”, Klio 15 (1918) 214-215.

________, Das Mausoleum und Tatenbericht des Augustus, Berlin – Leipzig 1921.

________, Βιβλιοκρισία στους Ramsay – von Premerstein 1927, Gnomon 4 (1928) 41-7.

________, “Monumentum Ancyranum”, RE XVI.1, Stuttgart 1933, στήλ. 211-231.

________, “Die Amtgenossen des Augustus”, PhW 51 (1932) 1171-8 = 1933 (Polands

Festschrift), 227-234.

________, Βιβλιοκρισία στον Weber 1936, Gnomon 14 (1938) 496-507. [1938a]

________, “Zum Augustusjahr”, Klio 31 (1938) 81-91. [1938b]

________, “Das Augustusmausoleum. Ein Romulusgrab”, FuF 15 (1939) 425-427.

________, “Volkstribunat und Kaisertum”, Festschrift L. Wenger, München 1944, I, 284-

315.

Koortbojian, M., The Divinization of Caesar and Augustus. Precedents, Consequences,

Implications, Cambridge 2013.

Korpanty, J., “Römische Ideale und Werte im augusteischen Prinzipat”, Klio 73 (1991)

432-447.

Kos, P. – Šemrov, A., “Rimski novci in kontramarke iz 1. Stoletja”, Ljubljana 1995 =

Roman Imperial Coins and Countermarks of the 1st century: Augustus-Traianus,

αγγλική μτφ. του B. S. Demo, Ljubljana 1995.

Koster, S., “Das Praeskript der Res Gestae Divi Augusti”, Historia 27 (1978) 241-246.

Köstermann, “Statio principis”, Philologus 87 (1932) 358-368, 430-444.

Kostof, S., “The Emperor and the Duce: The Planning of Piazzale Augusto Imperatore in

Rome” στο H. A. Millon – L. Nochlin (εκδ.), Art and Architecture in the Service of

Politics, Cambridge-London 1978, 270-325.

Kotula, T., “L’épigraphie latine et le culte impérial du Ier siècle de l’Empire”, Gérion 1

(1983) 215-8.

Kovaliof, S., Storia di Roma, Roma 1973-6η έκδοση (¹1955).

Kraft, K., “S(enatus) C(onsulto)”, JNG 12 (1962) 7-49 = W. Schmittthener (εκδ.) 1969,

336-403.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[581]

________, “Der Sinn des Mausoleums des Augustus”, Historia 16 (1967), 189-206 = Ιδ.,

Kleine Schriften I. Gesammelte Aufsätze zur antiken Geschichte und

Militärgeschichte, Darmstadt 1973, 29-46. [1967a]

________, “Zum Capricorn auf den Münzen des Augustus”, JNG 17 (1967) 17-27.

[1967b]

______, Zur Münzprägung des Augustus, Wiesbaden 1969, 205-251.

Krämer, K., “Zum Freundschaftsvertrag zwischen Rom und Parthien unter Augustus”,

Klio 55 (1973) 247-8.

Krasser, H. – Pausch, D. – Petrovic, I., (εκδ.) Triplici invectus triumpho: Der römische

Triumph in augusteischer Zeit, Stuttgart 2008.

Krause, J.-U. – Mylonopoulos, J. – Cengia, R., Schikten, Konflikte, religiöse Gruppen,

Materielle Kultur (Bibliographie zur römischen Sozialgeschichte, 2), Stuttgart

1998.

Kreikenbom, D. (εκδ.), Augustus, der Blick vonaussen: die Wahrnehmung des Kaisers in

den Provinzen des Reiches und in den Nachbarstaaten. Akten der internationalen

Tagung an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz vom 12. bis 14. Oktober

2006 (Königtum, Staat und Gesellschaft früher Hochkulturen, 8), Wiesbaden 2008.

Kreitzer, L., Apotheosis of the Roman Emperor”, Biblical Archaeologist 53 (December

1990) 210-7.

Krencker, D.-Schede, M., Der Tempel in Ankara (Denkmäler antiker Architektur), Ber-

lin-Leipzig, 1936.

Kretschmer, M., “Atrox Fortuna”, CJ 22 (1927) 267-275.

Krinzinger, F., “Das Bildnis des ‘Jugendlichen Augustus’ vom Velia”, AA (1976) 90-101.

Kromayer, J., Die rechtliche Begründung des Prinzipats, Marbourg 1888.

________, “Die Entwicklung der römischen Flotte vom Seeräuberkriege des Pompeius

bis zur Schlacht von Actium”, Philologus 56 (1897) 426-491.

________, “Die rechtliche Vorgeschichte des Krieges von Actium”, Hermes 23 (1898)

13-70.

________, “Kleine Forschungen zur Geschichte des zweiten Triumvirats. VII. Des

Feldzug von Actium und der sogennante Verrath der Cleopatra”, Hermes 34 (1899)

1-54.

________, “Zur Schlacht von Actium” στο Ιδ., Antike Schlachtfelder. Bausteine zur einer

antiken Kriegsgeschichte, Berlin 1931, IV.4, 662-671.

________, “Actium. Ein Epilog”, Hermes 68 (1933) 361-383.

Krömer, D., “Textkritisches zu Augustus und Tiberius (Res gestae c. 34 – Tac. Ann. 6,

30, 3)”, ZPE 28 (1978) 127-143. [1978a]

________, “Grammatik contra Lexikon: rerum potiri”, Gymnasium 85 (1978) 239-258.

[1978b]

Kron, U. “Götterkronen und Priesterdiademe. Zu den griechischen Ursprüngen der

sogennante Büstenkronen” στο Ν. Basgelen – Μ. Lugal, (εκδ.), Armagani.

Festschrift für Jale Inan, Istanbul 1989, 373-390.

Krüger, G., Monumentum Ancyranum. Suetonius. Divus Augustus, Stuttgart 1951.

Kruschwitz, P., “Die Datierung der Scipionenelogien CLE 6 und 7”, ZPE 122 (1998) 273-

285.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[582]

Kruse, Th., Der königliche Schreiber und die Gauverwaltung: Untersuchungen zur

Verwaltungsgeshichte Ägyptens in der Zeit von Augustus bis Philippus Arabs (30 v.

Chr.-245 n. Chr.), München 2002.

Kubiaczyk, M., “To Wariusz, świetny zwycięzco opisze twe czyny” (Horace, P. I 6, 1).

Kilka rozważań na temat stosunków między Horacym a Oktawianem Augustem do

roku 17 przed Chr.”, Studia Europaea Gnesnensia 1-2 (2010) 149-162.

Kubitschek, W., “Karten (Agrippa)”, RE X.2, Stuttgart 1919, 2100-2112.

Kühlborn, J. S., “Die Zeit des augusteischen Angriffe gegen die rechtsrheinischen

Germanenstämme” στο M. Hofter et al. (εκδ.), 1988, 530-541.

Kühnen, F. J., Seneca und die römische Geschichte, Diss. Köln 1962.

Kuhrt, A., The Ancient Near East: ca 3000-330 BC, London 1995.

Kunisz, A., Recherches sur le monnayage et la circulation monétaire sous le règne

d’Auguste, Wroclaw 1976.

Kunkel, W., “Über das Wesen des augusteischen Prinzipats”, Gymnasium 68 (1961) 353-

370 = W. Schmittthener (εκδ.) 1969, 311-335.

Kunst, C. Livia: Macht und Intrigen am Hof des Augustus, Stuttgart 2008.

Künzl, E., “Romanisierung am Rhein. Germanische Fürstengräber als Dokument des

römischen Einflusses nach des gescheiterten Expansionpolitik” στο M. Hofter et al.

(εκδ.), 1988, 546-606.

Kuttner, A. L., Dynasty and Empire in the Age of Augustus. The Case of the Boscoreale

Cups, Berkeley 1995.

Labate, M., “Tra Grecia e Roma: l’identità culturale augustea nei Fasti di Ovidio” στο R.

Gazich (εκδ.), Fecunda licentia. Tradizione e innovazione in Ovidio elegiaco. Atti

delle giornate di studio, Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia e Milano,

16-17 aprile 2002, Milano 2003, 71-118.

Labate, M. – Rosati, G. (εκδ.), La costruzione del mito augusteo, Heidelberg 2013.

[2013a]

Labate, M. – Rosati, G., “Tua, Caesar, aetas: un personnagio, un’epoca, un mito.

Riflessioni preliminari” στο Μ. Labate, – G. Rosati (εκδ.), 2013, 1-28. [2013b]

Labbé G., “De Varus à Quirinius... la Judée sous administration romaine directe dès la

mort d'Hérode : une hypothèse exclue”, Syria 85 (2008) 229-247.

Labruna, L., Civitas misera, Napoli 1996.

Lacey, W. K., “Octavian in the Senate, January 27 B. C.”, JRS 64 (1974) 176-184.

_______, “Summi fastigii vocabulum: The Story of a Title”, JRS 69 (1979) 28-34 = Ιδ.,

1996, 154-168 (με προσθήκες).

_______, “2 B.C. and Julia's Adultery”, Antichthon 14 (1980) 127-142.

_______, “Laurel Bushes”, LCM 6 (1981) 113.

_______, “Laurel Bushes again - Res Gestae 34.2”, LCM 7.8 (1982) 118.

_______, “19 B. C.”, Classicum 23 (1983) 30-35.

_______, “Augustus and the Senate: 23 B.C.”, Antichthon 19 (1985) 57-67.

______, Augustus and the Principate. The Evolution of the System (ARCA, 35), Leeds

1996.

Ladage, D., Städtische Priester und Kultämter im Lateinische West des Imperium

Romanum zur Keiserzeit, Köln, Diss. 1971.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[583]

Laffi, U., “Poteri triumvirali e organi repubblicani” στο A. Gara – D. Foraboschi (εκδ.),

1993, 37-65.

Lacqueur, R., “Komposition und Entstehungsgeschichte der Res gestae divi Augusti”, VG

23 (1933) 388-415.

Laffranchi, L., “Gli ampiamenti del pomerio nelle testimonianze numismatiche”, BCAR

(1919) 24-32.

Lambrecht, U., Herrscherbild und Prinzipatsidee in Suetons Kaiserbiographien.

Untersuchungen zur Caesar- und Augustus-Vita, Habelts Diss. – Dr., Bonn 1984.

Lambrechts, P., “Vesta”, Latomus 7 (1946) 321-9.

_______, “Auguste et la religion romaine”, Latomus 6.2 (1947) 177-191.

_______, “Cybèle, divinité étrangère ou nationale ?” BSbAP 62 (1951) 44-60.

_______, “Livie-Cybèle”, N. Clio 4 (1952) 251-260.

_______, “La politique apollinienne d’Auguste et le culte impérial”, NClio 5 (1953) 65-

82.

_______, “Op de grens van heidendom en Christendom: het grafschrift van Vettius

Agorius Praetextatus en Fabia Aconia Paulina”, MAWBL, 17.3 (1955) 10-4.

_______, Augustus en de Egyptische godsdienst (MAWBL 18, no 2) Bruxelles 1956).

_______, “Les empereurs Romains et leur politique religieuse”, RBPh 35 (1957), 495-

511.

_______, “Augustus en Apollo”, Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis 15 (1959)

85-124.

_______, “Die ‘apollinische’ Politik des Augustus und der Kaiserkult” στο G. Binder

(εκδ.), 1988, 88-107.

Lamé, M., “Pour une codification historique des inscriptions”, RSA 38 (2008) 213-225.

Lamm, S., Augustus im Spiegel des Dichters Tibull: Analyse, Darstellung und Interpreta-

tion der Schriften Tibulls hinsichtilich des Wechselverhältnisses von Staat und

Poesie, Berlin 2007.

Lamp, K., “Tha Ara Pacis Augustae: Visual Rhetoric in Augustus’ Principate”, RSQ 39.1

(2009) 1-24.

Lana, I., “Gli scritti di Augusto nelle ‘Vite dei Cesari’ di Suetonio” (Gli storiografi latini

tramandati in frammenti. Atti del convegno) StudUrb(B) 49 (1975) 437-458.

_____, “Scienza e politica in età inperiale romana (da Augusto ai Flavi)” στο Tecnologia,

economia e società nel mondo romano. Atti del convegno, Como 1980, 21-43.

_______, “Alcuni aspetti della politica culturale di Augusto” στο M. Vacchina (εκδ.),

1986, 77-93.

_______, Sapere, lavoro e potere in Roma antica, Napoli 1990.

_______, Studi sulla libertà nell’antica Roma, Torino 1991. [1991a]

_______, L’idea della pace nell’antichità, S. Domenico di Fiesole 1991. [1991b]

_________, “L’età di Augusto: fra restaurazione e innovazione” στο Ιδ. – E. V. Maltese

(εκδ.), Storia della civiltà greca e latina. II. Dall’ellenismo all’età di Traiano, To-

rino 1998, 610-652.

Lancaster, L, “Building Trajan's Column”, AJA 103 (1999) 419–439.

Landrea, C., “Un patricien au service du prince et de la res publica ? M. Valerius

Messalla Messallinus (cos. 3 av. J.-C.)”, RH 659 (2011) 561-588.

Landucci Gattinoni, F., “Iuppiter Tonans”, CISA 15 (1989) 139-153.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[584]

Lange, C. H., ‘Res publica constituta’: Actium, Apollo, and the Accomplishment of the

Triumviral Assignment (Impact of Empire, 10), Leiden 2009.

Langenfeld, H., “Die Politik des Augustus und die griechische Agonistik” στο E. Lefèvre

(εκδ.), 1975, 228-259.

Langlow, P., “Archaic Latin Inscriptions and Greek and Roman Authors” στο P. Liddel-

P. Low (εκδ.), 2013, 167-196.

Lanza, C., Auctoritas Principis, Milano 1996.

La Penna, A., “Mecenate”, Enciclopedia Virgiliana, Roma 1987, III, 410-4.

_______, “Mecenate”, Enciclopedia Oraziana, Roma 1996, 792b-803a.

La Rocca, E., Ara Pacis Augustae, Roma 1983.

________, Amazzonomachia. Le sculture frontali del Tempio di Apollo Sosiano, Roma

1985.

_______, “Periphanterion”, LTUR IV (1999) 79-80.

_______, “La nuova immagine dei fori Imperiali. Appunti in margine agli scavi”,

MDAI(R) 108 (2001) 171-213.

_______, “Gli affreschi della casa di Augusto e della villa della Farnesina: una revisione

cronologica” στο R. La Rocca - P. Leon - C. Parisi Presicce (εκδ.), Le due patrie

acquisite. Studi di archeologia dedicati a Walter Trillmich, Roma 2008, 223-242

(BCom Suppl. 18).

_______ (εκδ.), Augusto, Milano 2013.

La Rocca, E. – Ungaro, L. – Meneghini, R. (εκδ.), I luoghi del consenso imperiale. Il

Foro di Augusto. Il Foro di Traiano, Roma 1995.

La Rocca, E. – Giroire, C. – Lo Monaco, A – Parisi Presicce, C. – Roger, D. (εκδ.),

Auguste (Réunion des Musées Nationaux), Paris 2014.

Laroche, E., “Koubaba”, Klio 57 (1984) 113-12.

Laronde, A. Cyrène et Libye hellénistique. ‘Libykai historiai’ de l’époque républicaine au

principat d’Auguste, Paris 1987.

Last, H., “On the Tribunicia Potestas of Augustus”, RIL 84 (1951) 93-110 = “Über die

Tribunicia Potestas des Augustus” 1951 = W. Schmittthener (εκδ.), 1969, 241-263.

Latte, K., “Die augusteische Restoration” στο G. Binder (εκδ.), 1988, 21-51.

Laubscher, H. P., “Motive der augusteischen Bildpropaganda”, JDAI 89 (1974) 242-259.

Lauffer, S., “Das Wirtschaftsleben im römischen Reich” στο H.-J. Heydorn – K.

Ringshausen (εκδ.), Jenseits von Resignation und Illusion. Beiträge anläßlich des

450jährihen Bestehens des Lessing-Gymnasiums, der alten Frankfurter

Lateinschule von 1520, Frankfurt 1971, 135-153.

_______, “Annos undeviginti natus” στο H. Heinen – Κ. Stroheker – G. Walser, (εκδ.),

1983, 174-7.

Laugier, J.-L. – C. Nicolet – P. Petit – G. Ville (εκδ.), Rome au temps d’Auguste, Paris

1967.

Laurens, P., L’abeille dans l’ambre, Paris 1989.

Lauter, H., “Porticus Metelli – Porticus Octauiae. Die baulichen Reste”, BCAR 87 (1980-

1), 37-48.

_______, “Zwei Bemerkungen zur basilica Iulia”, MDAI(R) 89 (1982) 447-451.

Lauton, A. M., Die Sprache des Augustus im Monumentum Ancyranum, Diss. Innsbruck

1946.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[585]

________, “Zur Sprache des Augustus im Monumentum Ancyranum”, WSt 64 (1949)

107-123.

Lavalle, D., “Il potere delle azioni dissidenti: Augusto e i suoi oppositori”, Paideia 67

(2012), 187-202.

Lawson Younger, K. Jr., Ancient Conquest Accounts: A Study in Ancient Near Eastern

and Biblical History Writing (JSOT Suppl. 98), Sheffield 1990.

Le Bas, Ph. – Waddington, W.-H., Inscriptions grecques et latines recueillies en Asie

Mineure, 3 vols, Paris 1870.

Lebek, W. D., Verba prisca. Die Anfänge des Archaisierens in der lateinischen

Beredsamkeit und Geschichtsschreibung (Hypomnemata, 25), Göttingen 1970.

________, “Res Gestae divi Augusti 34, 1: Rudolf Kassels potens rerum omnium und ein

neues Fragment des Monumentum Antiochenum”, ZPE 146 (2004) 60.

Le Bohec, Y., L’armée romaine sous le Haut-Empire, Paris ³2005 (¹1989) και ιταλική

μτφ. L’esercito romano: le armi imperiali da Augusto a Caracalla, Roma 1989 (3η

επανέκδοση 2003).

Le Doze, Ph., “Les aristocrates romains et les poètes à l’époque augustéenne: intérêt et

conséquences politiques d’un compagnonnage” στο B. Delignon – Y. Roman

(εκδ.), Le poète irrévérencieux. Modèles hellénistiques et réalités romaines, Actes

de la table ronde et du colloque organisés les 17 octobre 2006 et 19-20 octobre

2007 par les Universités Lyon 3 et Lyon 2 et l’ENS LSH, Lyon 2009, 31-48.

_______, “Hercule et les Muses: Auguste et le renouveau des lettres latines” στο Y.

Rivière (εκδ.), 2012, 247-271.

_______, Le Parnasse face à l'Olympe. Poésie et culture politique à l'époque

d'Octavien/Auguste (C. É. F. R.), Roma 2014.

Lee, A. D., Pagans and Christians in Late Antiquity: Α Sourcebook, London-New York,

2000.

Lefèvre, E. (εκδ.), Monumentum Chiloniense. Studien zur augusteischen Zeit: Kieler

Festschrift für Erich Burck, Amsterdam 1975.

________, Das Bildprogramm des Apollo-Tempels auf dem Palatin, Konstanz 1989.

[1989a]

________, “Wielands Augustusbild” στο K. Christ – E. Gabba (εκδ.), Römische Ges-

chichte und Zeitgeschichte in der deutschen und italienischen Altertumwissenschaft

während des 19. und 20. Jahrhunderts. I. Caesar und Augustus, Como 1989, 72-

87. [1989b]

Lefkowitz, M. R. - Fant, M. B., Women's life in Greece and Rome: A Sourcebook in

Translation, Baltimore ³2005 (¹1982).

Le Gall, J., “Le serment à l’empereur: une base méconnue de la tyrannie impériale sous le

Haut-Empire”, Latomus 44 (1985) 767-783.

Le Gall, J. – Le Glay, M, L’empire romain, Paris 1987.

Le Glay, M., “Le culte de Rome et de Salus à Pergame, ou l’annonce du culte impérial”,

Festschrift F. K. Doerner, Leiden 1978, II, 546-564.

________, “L’idéologie solaire, les Pharaons, Auguste, Louis XIV”, Archeologia 249

(sept. 1989), 56-66.

________, Rome. Grandeur et déclin de la République, Paris 1990. [1990a]

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[586]

______, “La place des affranchis dans la vie municipale et dans la vie religieuse”,

MEFRA 102 (1990) 621-638. [1990b]

________, “Les leçons d’Aphrodisias en Carie”, JRA 4 (1991) 356-368.

________, “À propos des Res Gestae Divi Augusti: héritage et nouveauté dans la pensée

politique d’Auguste” στο M.-F. Baslez – Ph. Hoffmann – L. Pernot (εκδ.), 1993,

115-122.

Lehmann, A., “Auguste et la tragédie: goûts littéraires et préoccupations politiques”,

Paideia 68 (2013) 269-292.

Lehmann, G. A., “Der Beginn der Res gestae des Augustus und das politische Exemplum

des Cn. Pompeius”, ZPE 148 (2004) 151-162.

Lentano, M., “La tache d’Auguste. Signes de la parenté et parenté par les signes dans la

culture gréco-romaine”, Images Re-vues 9 (2011) 2-13.

Leone, A. – Palombi, D. – Walker, S. (εκδ.), Res bene gestae: Ricerche di storia urbana

su Roma antica in onore di Eva Margareta Steinby (LTUR, Supplementum 4),

Roma 2007.

Lepelley, C. (εκδ.), Rome et l’intégration de l’Empire (44 av. J.-C. – 260 ap. J.-C.), 2

vols, Paris 1998.

Lepore, E., Il ‘princeps’ ciceroniano e gli ideali della tarda repubblica, Napoli 1954.

Lepore, P., Introduzione allo studio dell’epigrafia giuridica latina, Milano 2010.

Lepszy, K. – Pociecha, W., Acta Tomiciana: epistolae, legationes, responsa, actiones et

Res Gestae Serenissimi Principis Sigismundi eius Nominis Primi Regis Poloniae,

Magni Ducis Lithuaniae, 16 vols, Posnan-Bratislava-Kraków 1960.

Leroux, J., Les problèmes stratégiques de la bataille d’Actium”, RecPhL 2 (1968) 29-61.

Le Roux, P., “L’État augustéen servi par la géographie (à propos du livre de C. Nicolet)”,

AESC 2 (1990) 423-432.

_______, “L'évolution du culte impérial dans les provinces occidentales d'Auguste à

Domitien”, Pallas 40 (1994) 397-411.

_______, “L’edictum de Paemeiobrigensibus. Un document fabriqué?”, MEP 6 (2001)

331-363.

Levi, M. A., “La bataglia d’Azio”, Athenaeum 20 n. s. 10 (1932) 3-21.

_______, Ottaviano Capoparte. Storia politica di Roma durante le ultime lotte di

supremazia, 2 vols, Firenze 1933.

_______, “Dopo Azio. Appunti sulle fonti augustee. Suetonio”, RFIC 65 (1937) 1-24.

_______, “La grande iscrizione di Ottaviano trovata a Roso”, RFIC 66 (1938) 113-128.

_______, Il tempo di Augusto (Storici antichi e moderni, 7), Firenze 1951 (2η επανέκδοση

1987).

_______, “Maiestas e crimen maiestatis”, PP 24 (1969) 81-96.

_______, “La composizione delle Res gestae divi Augusti”, RFIC 75 (1974) 189-210 =

Ιδ.. Suetoni Divus Augustus (De vita Caesarum liber 2), Firenze ²1958 (¹1951),

123-148.

_______, “Il ciclo religioso augusteo e il superamento delle guerre civili”, CISA 10

(1984) 181-193.

_______, “Pax romana e imperialismo”, CISA 11 (1985) 203-210.

_________, Augusto e il suo tempo, Milano 1986. [1986a]

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[587]

_______, “Ideologia e propaganda del potere augusteo”, Atti del Convegno mondiale

scientifico di studi su Virgilio, Milano 1986, II, 304-316. [1986b]

_______, “Felix praedo”, PP 42 (1987) 161-180.

Levick, B. M., “Drusus Caesar and the Adoptions of A. D. 4”, Latomus 25 (1966) 227-

244.

_______, Roman Colonies in Southern Asia Minor, Oxford 1967.

_______, “Tiberius’ Retirement to Rhodes in 6 B. C.”, Latomus 31 (1972) 779-813.

_______, “Messages on the Roman Coinage: Types and Inscriptions” στο G. M. Paul –

M. Ierardi (εκδ.), Roman Coins and Public Life under the Empire, Ann Arbor

1999, 41-60.

_______, Augustus. Image and Substance, New York ²2013 (¹2010).

Lewis, M. H. W., The Official Priests of Rome under the Julio-Claudians (PMAAR, 16),

Roma 1955.

Lewis, N., Life in Egypt under Roman Rule, Oxford 1983.

Lewis, N. – Reinhold, M., Roman Civilization: Selected Readings, 1. The Republic and

the Augustan Age· 2. The Empire, Columbia-New York ³1990 (¹1955 & 1959).

Lewis, R. G., “Imperial Autobiography, Augustus to Hadrian”, ANRW 2.34.1 (1993) 629-

706.

Liberati Silverio, A. M., “Aqua Alsietina”, LTUR I (1993) 61.

Liddel, P. P. – Fear, A. (εκδ.), ‘Historiae Mundi’: Studies in Universal History, London

2010.

Liddel, P. – Low, P. (εκδ.), Inscriptions and their Uses in Greek and Latin Literature,

Oxford 2013.

Liebenschuetz, J. H. W. G., Continuity and Change in Roman Religion, Oxford 1979.

_________, “The Settlement of 27 B. C.” στο C. Deroux (εκδ.), 1986, 245-365.

Lieberg, G., “Mecenate letterato”, BSL 26 (1996) 9-18.

Liegle, J., “Pietas”, ZfNUM 42 (1932) 59-100 = Ιδ., “Pietas” στο H. Oppermann,

Römische Wertbegriffe, Darmstadt 1967, 229-273.

Liegle, Y., “Die Münzprägung Octavians nach dem Siege von Actium und die

augusteische Kunst” στο G. Binder (εκδ.), 1991, 308-347.

Lietz, U. M., Kult und Kaiser. Studien zu Kaiserkult und Kaiserverehrung in den

germanischen Provinzen und in Gallia Belgica zur römischen Kaiserzeit, Diss.

Helsinki 1997.

Lightman, Μ. - Lightman, Β., “Livia Drusilla” στο Ιδ. (εκδ.), Biographical Dictionary of

Ancient Greek and Roman Women: Notable Women from Sappho to Helena, New

York 2000, 143-7.

Linderski, J., “Rome, Aphrodisias and the Res Gestae: The Genera Militiae and the Sta-

tus of Octavian”, JRS 74 (1984), 74-80.

_______, “The Augural Law”, ANRW 2.16.3. (1986) 2146-2312.

_______, “Mommsen and Syme: Law and Power in the Principate of Augustus” στο K.

Raaflaub – M. Toher (εκδ.), 1990, 51-2.

_______ (εκδ.), ‘Imperium sine fine’: T. Robert S. Broughton and the Roman Republic

(Historia. Einzelschriften, 105), Stuttgart 1996. [1996a]

_______, “Q. Scipio Imperator” στο Ιδ. (εκδ.), 1996a, 145-185. [1996b]

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[588]

Lindsay, H. H., “The Laudatio Murdiae: its Content and Significance”, Latomus 63

(2004) 88-97.

_______, “The Man in Turia’s Life, with a Consideration of Inheritance Issues, Infertility

and Virtues in Marriage in the 1st c. B. C.”, JRA 22 (2009) 183-198.

Linke, B. – Stemmler, M. (εκδ.), ‘Mos maiorum’. Untersuchungen zu den Formen der

Identitätsstiftung und Stabilisierung in der römischen Republik (Historia.

Einzelschriften 141), Stuttgard 2000.

Lintott, A., The Constitution of the Roman Republic, Oxfird 1999.

Liou-Gille, B., “Funérailles in urbe et divinisation, les funérailles de Cesar”, Hommages

Henry Le Bonniec, Bruxelles 1988, 288-293.

Lipps, J., “Das sog. Augustus auf dem Palatin. Rekonstruktion und Bedeutung der

Stuckdekoration des sogenannten Oecus” (ανακοίνωση), Unione Internazionale

degli Istituti di Archeologia, Storia, e Storia dell’arte in Roma, 7 dicembre 2012.

Littmann, E. Deutsche Aksum-Expedition: Sabäische, Griechische, und Altabessinische

Inschriften (Deutsche Aksum-Expedition, Band IV), Berlin 1913.

Lobur, J. A., Consensus, Concordia, and the Formation of Roman Imperial Ideology,

New York 2008.

_______, “The Power of Examples and Examples of Power”, Paideia 68 (2013), 293-

326.

Lo Cascio, E., “The Size of the Roman Population: Beloch and the Meaning of the Au-

gustan Census Figures”, JRS 84 (1994) 23-40.

_______, Il Princeps e il suo imperio. Studi di storia amministrativa e finanziaria

romana, Bari 2000. [2000a]

_______ (εκδ.), Roma imperiale. Una metropoli antica, Roma 2000. [2000b]

Loewenstein, K., “Die konstitutionelle Monokratie des Augustus”, Zeitschrift für Politik

8 (1961) 197 κ. εξ. = W. Schmitthenner (εκδ.), 1969, 531-566.

Lolli, M., Decimus Magnus Ausonius, Parentalia (Collection Latomus, 232), Bruxelles

1997.

Lomanto, V., “Cesare a la teoria dell’eloquenza”, MAT 18-9 (1994-5), 3-127.

Lopez. D. C., Apostle to the Conquered: Re-imagining Paul’s Mission, Minneapolis

2008.

López, X. P., “Repercusiones literario-paremiológicas de las Leges Iuliae y la política

matrimonial de Augusto” (ανακοίνωση), Simposio monográfico "Augusto.

Historia, literatura, arte", Madrid, Feb 15, 2014.

López Barja de Quiroga, P, “Augusto, monarquía y revolución” στο M. Campagno - J.

Gallego - C. García Mac Gaw (εκδ.), El Estado en el Mediterráneo antiguo

(PEFSCEA, 7), Buenos Aires 2011, 371-390.

López López, A., “La oratoria femenina en Roma a la luz de la actual” στο La oratoria en

Grecia y Roma: su vigencia en la actualidad (Actas de la Universidad de Verano

de Teruel, 4), Teruel 1989, 97-115.

_______, “Hortensia, primera oradora romana”, FlorIlib 3 (1992) 317-332.

L’Orange, H. P., Apotheosis in Ancient Portraiture, New York ²1982 (Oslo, ¹1947).

_______, Studies on the Iconography of Cosmic Kingship in the Ancient World, Oslo

1953.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[589]

_______, Königstitel: Untersuchungen über Caesars Alteinherrschaft. Baden bei Wien

1958.

_______, “Sol invictus imperator. Ein Beitrag zur Apotheose”, SO 14 (1935) 86-115 =

Ιδ., Likeness and Icon: Selected Studies in Classical and Early medieval Art, Oden-

se 1973.

Loretto, F., Frauen im alten Rom, Münster 1994.

Lorsch, R. S., “Augustus' Conception and the Heroic Tradition”, Latomus 56 (1997) 790-

9.

Lörz, M., “Die mittelalterliche Geschichte der Gemma Augustea”, CMA 9 (2006), 159-

173.

Lott, J. B., The Neighborhoods of Augustan Rome, Cambridge-New York 2004.

_______, Death and Dynasty in Early Imperial Rome: Key Sources, with Test, transla-

tion, and Commentary, Cambridge 2012.

Lowrie, M., “Making an Exemplum of Yourself: Cicero and Augustus” στο S. J. Hey-

worth – P. G. Fowler – S. J. Harrison (εκδ.), Classical Constructions. Papers in

Memory of Don Fowler, Oxford 2007, 91-112.

_________, Writing, Performance, and Authority in Augustan Rome, Oxford-New York

2009.

Lozano, F., “Divi Augusti and Theoi Sebasteoi: Roman Initiatives and Greek Answers”,

CQ 57.1 (2007) 139-152.

Luce, T. J., “Livy, Augustus, and the Forum Augustum”, στο K. A. Raaflaub – M. Toher

(εκδ.), 1990, 123-138 = J. Edmondson (εκδ.), 2009, 399-418.

Lugli, G., “Aedes Caesarum in Palatio e templum novum divi Augusti », BCAR 69 (1941)

29-58.

Luisi, A. – Berrino, N. F., “Carmen et Error nel bimillenario dell’esilio di Ovidio”

(InvLuc, 36), Bari 2008.

Lundström, V., “Den grekiska tolknigen af räkneorden i Mon. Anc. 8”, Eranos 9 (1909)

180-182.

_________, “Till Res gestae divi Augusti c. 1”, Eranos 25 (1927) 286-288.

Luschi, L., “Apoteosi e mausolei imperiali”, στο S. Salvatore (εκδ.), 1992, 278-291.

Luzzatto, G. I., Epigrafia giuridica greca e romana, Milano 1942.

Lyasse, E., “La notion de libertas dans le discours politique romain”, Ktèma 28 (2003)

63-69.

_________, Le principat et son fondateur: l’utilisation de la référence à Auguste de

Tibère à Trajan (Collection Latomus 311), Bruxelles 2008.

_________, “La construction du personnage d’Auguste: des Res Gestae à Tacite et

Suétone”, Latomus 69.3 (2010) 709-722.

Lyngby, H., “Fortunas och Mater Matutas Kulter på Forum Boarium i Rom”, Eranos 36

(1938) 42-72.

_________, Die Tempel der Fortuna und der Mater Matuta am Forum Boarium (Rö-

mische Historische Studien, Heft 358), Berlin, 1939.

Lyons, H. - Borchardt, L., “Eine trilingue Inschrift von Philae”, SPAW 20 (1896) 469-82.

_______, “Sepulcrum: C. Vibius Pansa”, LTUR IV (1999) 302.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[590]

MacAlpine, L., “Augustan Ideals of Domestic Luxury” (ανακοίνωση), Between Words

and Walls: Material and Textual Approaches to Housing in the Graeco-Roman

World, Birkbeck, 29-30 August 2013.

Macciocca, M., “Mausoleum Augusti: Le sepolture”, LTUR III (1996) 237-9.

MacCormack, S., Art and Ceremony in Late Antiquity, Berkeley 1981.

McDonnell, M. A., Roman Manliness: Virtus and the Roman Republic, Cambridge 2006.

Macé, A., Essai sur Suétone, Paris 1900.

Maceio, L. I., Ceremonial and Religious Functions of Roman Epideictic Genres, Diss.

Georgia 2007.

Macias Solé, J. M.- Menchon, J. J. - Muñoz, A. - Teixell, I, “La acrópolis de Tárraco y la

implantación urbana del culto imperial en la capital de la Hispania Citerior” στο M.

Dalla Riva (εκδ.), Meetings between Cultures in the Ancient Mediterranean. Pro-

ceedings of the 17th International Congress of Classical Archaeology (Bollettino

di Archeologia on line, 1), 2010.

Mac Donald, W. L., “Empire Imagery in Augustuan Architecture” στο R. Winkes (εκδ.),

1985, 133-148.

MacKay, C. S., Ancient Rome: A Military and Political History, Cambridge 2004 και ελ-

ληνική μτφ. της Δούκαινας Ζάννη, Αρχαία Ρώμη: στρατιωτική και πολιτική

ιστορία, Αθήνα 2007, 243-350.

MacKay Wilhelm, R., “Cybele: The Great Mother of Augustan Order”, Vergilius 34

(1988) 77-101.

Mackie, N., “Augustan Colonies in Mauretania”, Historia 32 (1983) 332-358.

_____, “Res publica restituta, a Roman Myth” στο C. Deroux (εκδ.), Studies in Latin

Literaure and Roman History, IV (Collection Latomus 196), Bruxelles 1986, 302-

340.

McLaren, J. S., “Searching for Rome and the Imperial Cult in Galilee: Reassessing Gali-

lee-Rome Relations (63 b.c.e. to 70 c.e.)”, στο J. Brodd – J. L. Reed (εκδ.), 2011,

111-136.

MacMullen, R., Romanization in the Time of Augustus, New Haven-London 2000.

Mactoux, M. M. – Geny, E. (εκδ.), Mélanges P. Lévêque: Anthropologie et société (AUB,

429), Paris 1990.

Magdelain, A., “Une interprétation nouvelle du chapitre 34.3 des Res gestae d’Auguste”,

REL 21-2 (1943-4) 15-6.

______, Auctoritas principis, Paris 1947.

_______, “Praetor Maximus et Comitiatus Maximus”, IVRA 20 (1969) 257-285.

_______, Ius, Imperium, Auctoritas, Paris 1990.

Magie, D., De Romanorum iuris publici sacrique vocabulis sollemnibus in Graeco

sermone conversis, Leipzig 1905.

Magioncalda, A., Lo sviluppo della titolatura imperiale da Augusto a Giustiniano

attraverso le testimonianze epigrafiche, Torino 1991.

Magnino, D., Roman Rule in Asia Minor, 2 vols, Princeton 1950.

______, “Una testimonianza dall’autobiografia di Augusto”, Athenaeum 64 (1986) 501-4.

______, “Le ‘Guerre civile’ di Appiano”, ANRW 2.34.1 (1993) 523-554.

Maiuri, A., “Brevi note sulla vita di Augusto a Capri”, AAN 13 (1933-4), I Parte, 209-

226.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[591]

Malavolta, M., Arcana imperii: lessico politico delle Res Gestae divi Augusti; con il testo

e la traduzione del documento, Roma 2009.

Malcovati, E., “De Caesaris Augusti poëmatis”, Athenaeum 7 (1919) 47-65.

________, “Il numerus nelle Res gestae di Augusto”, Athenaeum 14 (1936) 67-77.

________, Cultura e letteratura nella ‘Domus Augusta’ (AFLC, 19), Cagliari 1941.

________, “Il nuovo frammento augusteo della laudatio Agrippae”, Athenaeum 60

(1972) 142-151.

________, “Augusto fonte di Suetonio” στο H. Bannert – J. Divjak (εκδ.), Latinität und

Alte Kirche. Festschrift R. Hansek (WS, Beiheft 8), Wien-Köln-Graz 1977, 187-

195.

Malitz, J., Nikolaos von Damaskus Leben des Kaisers Augustus (Texte zur Forschung,

80), Darmstadt 2003.

Μαλούτα, Μ., «Οργάνωση και διαχείριση της πληροφορίας στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία:

η συμβολή των παπύρων» στο Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη (εκδ.), Από τον πάπυρο

στο ηλεκτρονικό έγγραφο. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθή-

να 2013, Αθήνα 2014.

Mancini, G., Cives Romani municipes Latini, Milano 1996.

Manfredini, A. D., “Ottaviano, l’Egitto, i senatori e l’oracolo”, Labeo 32 (1986) 7-40.

Mangas, J., “Expolio de los bienes de los dioses durante los Julio-Claudios”, MHA 4

(1980) 113-125.

Mann, J. C., “Numinibus Aug.”, Britannia 22 (1991) 173-7.

Manni, E., “Romulus e parens patriae nell’ideologia politica e religiosa romana”, Il

Mondo Classico 3 (1933) 1-23.

Manning, R. G., “Apotheosis at Rome and the Consecratio Coins”, CB 12 (1935-6) 21-2.

Mannsperger, D., “Apollon gegen Dionysos. Numismatische Beiträge zu Oktavians Rolle

als Vindex Libertatis”, Gymnasium 80 (1973) 381-404.

________, “Annos undeviginti natus: Das Münzsymbol für Octavian Eintritt in die

Politik”, στο B. von Freytag Gen. Löringhoff – D. Mannsperger – F. Prayon (εκδ.),

Praestant Interna. Festschrift für Ulrich Hausmann, Tübingen 1982, 331-7.

________, “Die Münzprägung des Augustus” στο G. Binder (εκδ.), 1991, 348-399.

Mansuelli, G., “Concetti e forme dei monumenti commemorativi augustei” στο Mélanges

A. Piganiol, Paris 1966, 549-565.

Mantovani, D., “Les clauses sans précédents de la lex de imperio Vespasiani. Une inter-

pretation juridique”, CGG 16 (2005) 25-43.

________, “Leges et iura p(opuli) R(omani) restituit. Principe e diritto in un aureo di

Ottaviano”, Athenaeum 96 (2008) 5-54.

Mantzilas, D. / Μαντζίλας Δ., Les divinités dans l’œuvre poétique d’Ovide, Diss. Paris

2000, Lille 2002.

________, Μάρκου Τύλλιου Κικέρωνα, Το Όνειρο του Σκιπίωνα (Somnium Scipionis),

Αθήνα 2005.

________, «Η Ρωμαϊκή θεά Rumina: οι υποστάσεις της, η Ficus Ruminalis, η λύκαινα

και οι άλλες θεότητες», Αρχαιογνωσία 14 (2006) 31-58.

________, “Laudationes Mulierum as a Source for the Roman Family or What Makes a

Woman Worthy and Laudable” (ανακοίνωση), Oikos-Familia. The Family in the

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[592]

Ancient Greco-Roman Society: Framing the Discipline in the 21st Century”, Uni-

versity of Gothenburg, 5-7 November 2009.

________, “Receptions and Genre Cross-reference in Alcestis Barcinonensis”, Graeco-

Latina Brunensia 16 (2011) 61-90.

________, “The Behistun Inscription and the Res Gestae Divi Augusti”, Phasis 15-6

(2012-3) 440-450 = Επίμετρο 2 του παρόντος βιβλίου.

________, «Η λατρεία των Συριακών θεοτήτων στη Ρώμη», Πρακτικά Η’ Πανελληνίου

Συμποσίου Λατινικών Σπουδών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελλη-

νικής Φιλολογίας, Κομοτηνή, 2-5 Μαΐου 2007, Αθήνα, 2013, 78-88. [2013a]

________, “Female Domestic Financial Managers: Turia, Murdia, and Hortensia” (ανα-

κοίνωση), The Material Sides of Marriage: Female Goods and Women’s Economic

Role in the Domestic Sphere in Greek, Roman, and Byzantine Times, Institutum

Romanum Finlandiae, Rome, 21-3 November 2013. [2013b]

________, “Le témoignage d’Ovide sur les peuples de la région du Pont-Euxin”, στο P.

Březina (εκδ.), Pontus Euxinus. Commentarii Pilsnenses, Srní [Rehbergae], 2014,

15-36. [2014a]

________, “Augustus’ Selection of Deities in the Res Gestae: Paving the Way for Deifi-

cation” (ανακοίνωση), XIV A. D. Saeculum Augustum. The Age of Augustus, Uni-

versity of Lisbon, Faculty of Letters, 24-26 September 2014 = Επίμετρο 3 του πα-

ρόντος βιβλίου. [2014b]

Manuwald, B., Cassius Dio and Augustus; philologische Untersuchungen zu den Büchern

45-56 des dionischen Geschichtswerkes (Palingenesia, 14), Wiesbaden 1979.

Manzoni, G. E., Foriulensis poeta. Vita e poesia di Cornelio Gallo, Milano 1995.

Mar, R. – Arbulo, J. R., “Tribunal / aedes Augusti. Algunos ejemplοs hispanos de la

introducción del culto imperial en las basílicas forenses” στο J. González – Χ. Arce

(εκδ.), 1988, 277-306.

Marasco, G., “L’Illyriké di Appiano”, ANRW 2.34.1 (1993) 463-495.

________, “Druso”, Enciclopedia Oraziana, Roma 1996, 715-6.

________, “The Hellenistic Age: Autobiography and Political Struggles” στο G. Marasco

(εκδ.), 2011, 87- 120.

Marchi, M. L., “Deduzioni coloniali e interventi urbani di età augustea nella Regio II

(Apulia et Calabria)”, Paideia 68 (2013) 327-348.

Marek, Ch., “Die Expedition des Aelius Gallus nach Arabien im Jahre 25 v. Chr.”, Chi-

ron 23 (1993) 121-156.

Maricq, Α. - Honigmann, Ε., Recherches sur les Res Gestae Divi Saporis (Mémoires de

l'Académie royale de Belgique, 47.4), Bruxelles 1953.

Marincola, J., A Companion to Greek and Roman Historiography, Oxford 2007.

Markowski, H., “De nonnulis locis Rerum Gestarum divi Augusti”, Eos 31 (1928) 219-

235.

________, “De textu rerum gestarum divi Augusti restituendo quaestiones selectae”, Eos

32 (1929) 359-370.

________, “De Gallis, Hispanis, Germania in Indice Rerum Gestarum Divi Augusti

laudatis”, Eos 34 (1932-33) 427-459.

________, “De quattuor virtutibus Augusti in clupeo aureo ei dato inscriptis”, Eos 37

(1936) 109-125. [1936a]

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[593]

________, “Ludi saeclare”, PK 2 (1936) 799-846. [1936b]

Marks, F. Zur Komposition des Res Gestae des Kaisers Augustus (Festschrift Zur

Einweihung Des Neuen Gymnasialgebäudes Beim Königlichen Pädagogium in

Putbus am 12 November 1908), Putbus 1908.

Marrone, G. C., “Sulla traduzione in alcune epigraphi bilingui latino-greche del periodo

augusteo” στο Contributi di storia antica in onore di Albino Garzetti

(Pubblicazioni dell’Istituto di Storia antica e Scienze Ausiliarie dell’Università di

Genova, 14), Genova 1977, 315-330.

Martels, Z. R. W. M., von, «Verità e finzione nelle ‘epistole turcicae’ di Augerius

Busbequius”, RPL 12 (1989), 115- 121.

________, Augerius Gislemius Busbequius. Leven en werk van de keizerlijke gezant aan

het hof van Suleyman der Groter, Groningen 1990.

________, “Le cercle des amis de Busbequius” στο A. Rousseau (εκδ.), Sur les traces de

Busbecq et du Gotique, Lille, 1991, 27-40. [1991a]

________, “The Discovery of the Inscription of the Res Gestae divi Augusti”,

StudUmanistPiceni 11 (1991) 147-156 = RPL 14 (1991) 147-156. [1991b]

________, “On his Majesty's Service. Augerius Busbequius, Courtier and Diplomat of

Maximilian II” στο F. Edelmayer - A. Kohler (εκδ.), Kaiser Maximilian II. Kultur

und Politik im 16. Jahrhundert (Wiener Beiträge zur Geschichte der Neuzeit, 19),

München, 1992, 169-81.

Martín, F – Gómez-Pantoja, J. L., “El aes Bergidense ¿un documento singular?” στο L.

Grau - J. L. Hoyas (εκδ.), El bronce de Bembibre. Un edicto del emperador Augus-

to. Museo de León (Museos de Castilla y León, Estudios y catálogos, n. 11), Val-

ladolid 2001, 57-66.

Martin, H. G., “Die Tempelkulturbilder” στο M. Hofter et al. (εκδ.), 1988, 251-263.

[1988a]

________, “Frühaugusteische Idealplastik”, αυτόθι, 343-350. [1988b]

Martin, P.-M. “La propagande augustéenne dans les A. R. de Denys d'Halicarnasse”, REL

49 (1972) 162-179.

________, Antoine et Cléopâtre, Paris 1990.

Martín, R. – Concepción, M., “El juramento de fidelidad a Octaviano del año 32 a. C.”,

El futuro del pasado 1 (2010) 337-347.

Martínez, V. Ú., “La legitimación del Imperio romano en el pensamiento cristiano medi-

eval: el caso del saeculum augustum” (ομιλία), I Seminario de Historiografía y

Legado de la Antigüedad: Discursos Alternativos. Universidad Autónoma de Ma-

drid, Feb 6, 2014. [2014a]

________, “El imperio predestinado: el Imperio romano en el pensamiento cristiano”

(ανακοίνωση), I Jornadas: Roma y el Mundo Mediterráneo, Universidad de Alcalá

de Henares, Mar 5, 2014. [2014b]

Martini, R. (εκδ.), Italia, Milano, Civiche raccolte numismatiche. I. Giulio-Claudii: 1.

Augustus-Tiberius; 2. Caius-Claudius; 3. Nero, Milano 1990.

________, Monetazione provinciale romana. I. Sicilia: le emissioni tardo-repubblicane

di Atratinus e le serie con ritratto di Octavianus Augustus e di Tiberius: 36 a. C. –

37 d. C., no 5, Milano, 1991.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[594]

________, “Caesar Augustus: collezione Veronelli di monete di bronzo: catalogo critico:

monetazione dell'epoca tardo repubblicana, emissioni della riforma della zecca di

Roma, coniazioni ufficiali occidentali ed orientali... monete postume a nome del

Divus Augustus, Milano 2001.

Martini, R. – N. Vismara (εκδ.), Collezione Winsemann Falghera, I. Augustus-Vitellius,

no 8, Milano 1992.

Martino, L. M., “Moral y autorepresentación en las ‘Hazañas del divino Augusto’”,

Praesentia 8 (2007), χωρίς αριθμό σελίδων.

Martins, P., “Assim Nasceu a Propaganda Politica”, Desvendando a História 2 (2004) 48-

55.

________, Imagem e Poder. Considerações sobre a representação de Otávio Agusto, São

Paulo 2004.

Martroye, F., “L'epithete divus appliquée aux empereurs chrétiens”, BSAF, 1928, 297-9.

Marucchi, O., “La casa di Augusto sul Palatino”, APAA (1896) 91.

Maschek, D., “Augustus und die Pracht der Blüten. Überlegungen zu den Rankenplatten

aus den Horti Sallustiani in Rom”, RömHistMitt 52 (2010) 79-119.

Maschkin, N., Il principato di Augusto, 2 vols., Roma 1956 και ισπανική μτφ. El

Principado de Augusto, Madrid 1968.

Masquelier, N., “Pénates et Dioscures”, Latomus 25 (1966) 88-98.

Massa Pairault, F. H., “Octavien, Auguste et l'Etrusca Disciplina” (Les écrivains du siècle

d'Auguste et la etrusca disciplina), Caesarodunum 60 (1991) 5-32.

Massauer, B., Historisch-antiquerischer Kommentar zur Augustus-Partie des Velleius

Paterculus (II, 90-123), Diss. Wien 1968.

Massner, A. K., Bildnisangleichung. Untersuchungen zur Entstehungs- und

Wirkungsgeschichte des Augustusporträts (43 v. Chr. – 68 m. Chr.), Berlin 1982.

Mastandrea, P., “L’Aiace di Ottaviano Augusto”, CCC 13 (1992) 41-6.

Mastino, A., “Orbis, κόσμος, οἰκουμένη. Aspetti spaziali dell’idea di impero universale da

Augusto a Teodosio” στο Popoli e spazio romano tra diritto e profezia (Da Roma

alla terza Roma, 3), Napoli 1986, 63-162.

Mastrorosa, I., “I prodromi della Lex Papia Poppaea: la propaganda demografica di

Augusto in Cassio Dione LVI, 2-9” στο P. Desideri et al. (εκδ.), 2007, 281-304.

Maurizi, L., Il cursus honorum senatorio da Augusto a Traiano: Sviluppi formali e

stilistici nell’epigrafia latina e greca, Helsinki 2013.

Mavrojannis, Τ., “Apollo Delio, Atene e Augusto”, Ostraka 4 (1995) 85-102.

Maxfield, V. A., The Military Decorations of the Roman Army, Berkeley 1981.

Maximova, M., “Un camée commémoratif de la bataille d’Actium”, RA 2 (1929) 64-9.

Mayer, M., “Caesar and the Corpus Caesarianum” στο G. Marasco (εκδ.), 2011, 189-

232.

Mayer, Th., “Kann ein Christ ein ‘guter Römer’ sein?: Selbstwahrnehmung der Christen

im römischen Reich” Geschichte lernen 145 (2012) 24-31.

Mazzarino, S., Trattato di storia romana, 2. L’impero Romano, Roma ²1962 (¹1956), 49-

54, 72-7 (επανέκδοση Bari 2003).

_________, Il pensiero storico classico, Bari 1966.

_________, “L'iscrizione latina nella trilingue di Philae e i carmi di Gallus scoperti a

Qasr Ibrîm”, RhM 125 (1982) 312-37.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[595]

Mecella, L., “Ἦν γὰρ μυστικὸς ἀρχιερεὺς καὶ βασιλεύς. Giovanni Malala e il ruolo del

principato augusteo nella storia universale”, Paideia 68 (2013) 349-374.

Medina Lasansky, D., The Renaissance Perfected. Architecture, Spectacle, and Tourism

in Fascist Italy, University Park 2004.

Megow, W.-R., Kameen von Augustus bis Alexander Severus, Berlin 1987.

Mehl, A., “Imperium sine fine dedi – die augusteische Vorstellung von der Grenzlosigkeit

des römischen Reiches” στο E. Olshausen – H. Sonnabend (εκδ.), Stuttgarter

Kolloquium zur historischen Geographie des Altertums 4, 1990, Amsterdam 1994,

431-464.

Meier, Ch., “C. Caesar Divi filius and the Formation of the Alternative in Rome” στο Κ.

Α. Raaflaub – Μ. Toher (εκδ.), 1990, 54-70.

Meister, J., “Adventus und Provectio. Aristokratisches Prestige, Bindungswesen und

Raumkonzepte im republikanischen und frühkaiserzeitlichen Rom”, MH 70 (2013)

33-56.

Mellor, R., Dea Roma. The Development of the Idea of the Goddess Roma, Diss. Prince-

ton, 1967.

_________, ΘΕΑ ΡΩΜΗ. The Worship of the Goddess Roma in the Greek World

(Hypomnemata, 42), Göttingen, 1975.

_________, “The Goddess Roma”, ANRW, 2.17.1 (1981) 950-1030.

Mennella, G. - Bernardini, E., “Augusta Bagiennorum”, Supplementa Italica, n. s. 19

(2002), 131-189.

Merivale, Ch., History of Rome under the Empire, London 1875.

Merriam, C. U., Love and Propaganda: Augustan Venus and the Latin Love Elegists

(Collection Latomus, 300), Bruxelles 2006.

Mette-Dittman, A., Die Ehegesetze des Augustus. Eine Untersuchung im Rahmen der

Gesellschaftspolitik des Princeps, Stuttgard 1991.

Meuwese, A. P. M., De rerum gestarum divi Augusti versione graeca, Diss. Buscoduci

(Bois Le Duc), Amsterdam 1920.

_________, “De versione Graeca Monumenti Ancyrani quaestiones”, Mnemosyne 54

(1926) 225-233.

Meyer, E., “Kaiser Augustus”, HZ 91 (1903) 385-431 = KS 1. 425-474.

_________, Caesars Monarchie und das Prinzipat des Pompejus, Stuttgart-Berlin 1918.

_________, “Menschliches auf römischen Grabsteinen”, JSGU 36 (1945) 105-112.

Meyer, E. A., Βιβλιοκρισία στους Eck et al. 1996, CJ 94 (1998) 315-324.

Meyer, H., Die Aussenpolitik des Augustus und die augusteische Dichtung, Köln 1961.

Meyers, M. Y., The Frontiers of the Empire and the Edges of the World in the Augustan

Poetic Imaginary, Diss. Stranford 2008.

Michael White, L., “Capitalizing on the Imperial Cult: Some Jewish Perspectives”, στο J.

Brodd – J. L. Reed (εκδ.), 2011, 173-214.

Michel, D. Alexander als Vorbild für Pompeius, Caesar und Marcus Antonius, Bruxelles,

1967.

Michels, A. K., “The Topography and Interpretation of the Lupercalia”, TAPhA 84 (1953)

35-59.

Mickocki, T., Sub specie deae. Les empératrices et princesses romaines assimilées à des

déeses. Étude iconologique, Roma 1995.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[596]

Mierse, W., “Augustan Building Programs in the Western Provinces” στο K. A. Raafkaub

– M. Toher (εκδ.), 1990, 308-333.

Migheli, A., “Le memorie di Augusto in Appiano, Illyr. 14-28”, AFLC 31 (1953) 197-

217.

Migne, J.-P., Patrologia Latina, vol 69, Paris 1865.

Miles, G., “Maiores, conditores, and Livy’s Perspective on the Past”, TAPhA 118 (1988)

185-208.

Millán Méndez de Fraboschi, A., “Evolución al imperio. Augusto sociologicamente

patrono y juridicamente ‘tutor’. Fundamento jurídico-político del principado”,

AHAM 16 (1971), 281-371.

_________, “Sacramentum militiae. Caracteristicas del juramento prestado a Octavio el

año 32”, HAnt 6 (1976) 27-42.

Millar, F., “The fiscus in the First Two Centuries”, JRS 53 (1963) 29-42.

________, A Study of Cassius Dio, Oxford 1964.

________, “Triumvirate and Principate”, JRS 63 (1973) 50-67 = J. Edmondson (εκδ.),

2009, 60-89.

________, The Emperor in the Roman World (31 BC – AD 337), London 1977.

________, “State and Subject: The Impact of Monarchy”, στο Millar & Segal (εκδ.),

1984, 37-60.

_____, “Italy and Roman Empire. Augustus to Constantine”, Phoenix 40 (1986) 295-318.

________, “Imperial Ideology in the Tabula Siarensis” στο J. Arce (εκδ.), Estudios sobre

la Tabula Siarensis (Anejos de Archivo Español de Arqueologia, 9), Madrid 1988,

11-19.

________, The Emperor in the Roman World (31 B. C.- A. D. 337), London ²1992

(¹1977).

________, “Ovid and the domus Augusta: Rome seen from Tomoi”, JRS 83, 1-17.

________, “The First Revolution: Imperator Caesar, 36-28 BC” στο A. Giovannini (εκδ.),

2000, 1-38.

Millar F. – Cotton, H. M. – Rogers, G. M. (εκδ.), Rome, the Greek World, and the East.

1. The Roman Republic and the Augustan Revolution, Chapel Hill 2002.

Millar, F. – Segal, E. (εκδ.), Caesar Augustus. Seven Aspects, Oxford 1984.

Miller, J. F., Apollo, Augustus, and the Poets, New York-Cambridge 2009.

Miller, P. A., “Horace, Mercury and August or the Poetic Ego of Odes 1-3”, AJPH 15

(1991) 365-8.

Minas-Nerpel, M. - Pfeiffer, S., “Establishing Roman Rule in Egypt: The Trilingual Stela

of C. Cornelius Gallus from Philae” στο Κ. Lembke – Μ. Minas-Nerpel – S.

Pfeiffer, (εκδ.), Tradition and Transformation: Egypt under Roman Rule.

Proceedings of the International Conference, Hildesheim, Römer- und Pelizaeus-

Museum, 3-6 July 2008, Leiden 2010, 265-98.

Mineo, B., Tite-Live et l’histoire de Rome, Paris 2006.

________, “L’Ab Vrbe Condita: quel instrument politique?, CEA 47 (2010) 385-408.

Mingazzini, P., “Sul sito dell’Apragopoli menzionata da Augusto”, AAN 13 (1933-4), II

Parte, 59-67.

________, “Il ‘pulvinar’ ad Circum Maximum”, BCAR 72 (1946-8) 27-32.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[597]

Misch, G., Geschichte der Autobiographie, 4 vols, Frankfurt ³1988 (Leipzig 1949 =

1969), I.1, 284-298 και αγγλική μτφ., History of Autobiography in Antiquity, Lon-

don 1950.

Mitchell, S, “Requisitioned Transport in the Roman Empire: A New Inscription from

Pisidia”, JRS 66 (1976) 106-131.

________, “Iconium and Ninica: Two Double Communities in Roman Asia Minor”,

Historia 28 (1979) 409-438.

________, “The Inevitability of the Principate”, Thought 55.216 (1980) 18-35.

________, “The Requisitioning Edict of Sex. Sotidius Strabo Libuscidianus”, ZPE 45

(1982) 99-100.

________, “Galatia under Tiberius”, Chiron 16 (1986) 17-33.

________, Anatolia. Land, Men, and Gods in Asia Minor. I. The Celts and the Impact of

Roman Rule, Oxford 1993.

________, “The Treaty Between Rome and Lycia in 46 BC” στο R. Pintaudi (εκδ.), Pa-

pyri Graecae Schøyen I, Firenze 2005, 163-258.

________, The Imperial Temple at Ankara and the ‘Res Gestae’ of the Emperor Augus-

tus. A Historical Guide = Ankara’daki Roma imaratorluğu Tapınağı ve imperator

Augustus’un Başalirarinin Yazıtı, Ankara 2008.

Mitchell, S. - French, (εκδ.), The Greek and Latin Inscriptions of Ankara (Ancyra). I.

From Augustus to the End of the Third Century AD. (Vestigia, 62), München 2012.

Mitchell, S. – Waelkens, M., Pisidian Antioch. The Site and the Monuments, London

1998.

Mitford, T. B., “A Cypriot Oath of Allegiance to Tiberius”, JRS 50 (1960) 75-9.

Mitthof, F., “Der Prinzipat” στο W. Hameter – S. Tost (εκδ.), Alte Geschichte. Der

Vordere Orient und der mediterrane Raum vom 4. Jahrtausend v.Chr. bis zum 7.

Jahrhundert n.Chr., Wien 2012, 161-190.

Mlasowsky, A., Ara Pacis: ein Staatsmonument des Augustus auf dem Marsfeld, Mainz

2010.

Mócsy, A., Pannonia and Upper Moesia, London 1974.

Moir, K., “The Epigraph of Publius Scipio”, CQ 36 (1986) 264-6.

________, “The Epigraph of Publius Scipio: A Reply”, CQ 38 (1988), 258-9.

Mollo, S., “I seviri equitum Romanorum di estrazione equestre”, CRDAC 11 (1980-1)

[1984] 403-423.

Momigliano, A., “I problemi delle istituzioni militari di Augusto”, στο V. Arangio-Ruiz

et al. (εκδ.), 1938, 195-215

______, “Terra Marique”, JRS 32 (1942) 53-64. [1942a]

________, “The Peace of the Ara Pacis”, JWCI 5 (1942) 228-231. [1942b]

________, “Panegyricus Messallae and ‘Panegyricus Vespasiani’: Two References to

Britain”, JRS 40 (1950) 39-42.

________, Lo sviluppo della biografia greca, Torino 1974.

________, “How Roman Emperors Became Gods”, The American Scholar 55 (1986)

181-196 = Ιδ., On Pagans, Jews, and Christians, Hanover 1987, 92-107.

Mommsen, Th., “Zwei Sepulcralreden aus der Zeit Augustus und Hadrians”, AAWB

[1863] 455-489 = O. Hirschfeld (εκδ.), Gesammelte Schriften, I, Berlin 1905, 393-

428.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[598]

_________, Corpus Inscriptionum Latinarum. III. 2. Inscriptiones Asiae, provinci-

arum Europae Graecarum, Illyrici Latinae, Berlin 1873, 769-799. _________, Ephem. Epigr. 2 (1875) 482.

_________, The Provinces of the Roman Empire, 2 vols, London 1886.

_________, “Der Rechenschaftsbericht des Augustus”, HZ, n. F. 21 [57] (1887), 385-397

_________, Römisches Staatsrecht (Handbuch der römischen Altertümer, 3), Leipzig

³1887-1888 (¹1971-πολλές επανεκδόσεις).

_________, Droit public romain, IV, Paris 1894.

_________, “Der Rechenschaftsbericht des Augustus”, HZ 57 (1887), 385-397 = Ιδ.,

Gesammelte Schriften, Berlin 1906, IV 1, 247-258.

_________, Das römische Staatsrecht, I-III, Berlin 1887-88.

________, “Sui modi usati da’ Romani nel conservare e pubblicare le leggi ed i

senatusconsulti”, Gesammelte Schriften III. Juristische Schriften, Berlin 1907, 290-

313.

Monnet, P. – Schmitt, J.-C. (εκδ.), Autobiographies souveraines. Colloque international,

la Fondation Sing - -

, Centre de recherches

historiques, EHESS-CNRS, Paris 2012.

Montero, S., “El augurio salutis o la paz imposible” στο Samadhanam. Homenaje a

Raimon Panikkar, Ilu, Anejo VI, (2001) 47-55.

________, Augusto y las aves: las aves en la Roma del principado: prodigio, exhibición y

consume (Instrumenta, 22), Barcelona 2006.

Montesquieu, Charles de Secondat, baron de, Considérations sur les causes de la gran-

deur des romains et de leur decadence, Amsterdam 1734.

Moreau, P., Incestus et prohibitae nuptiae. L’inceste à Rome, Paris 2002.

________, “Florent sub Caesare leges. Quelques remarques de technique législative à

propos des lois matrimoniales d’Auguste”, RD 81 (2003) 461-477.

________, “La domus Augusta et les formations de parenté à Rome”, CCG 16 (2005), 7-

23.

________, “Domus Augusta: l’autre maison d’Auguste” στο M. Christol – D. Darde

(εκδ.), 2009, 33-43.

Morel, J.-P., “Das Handwerk in augusteischer Zeit” στο M. Hofter et al. (εκδ.), 1988, 81-

92.

Moretti, G., “Lo scavo e la ricostruzione dell’Ara Pacis Augustae”, Capitolium 13 (1938)

479-490.”

Moretti, L., “Frammenti vecchi e nuovi del Commentario dei Ludi secolari del 17 a. C.”,

RPAA 55-6 (1982-4) 361-379.

Moretti, M., Ara Pacis Augustae, Roma 1948.

Morgan, L., “The Autopsy of C. Asinius Pollio”, JRS 90 (2000) 51-69.

Morselli, C., “Forum Iulium”, LTUR II (1995) 299-306.

Morwood, J., “Aeneas, Augustus and the Theme of City”, G&R 2nd

ser. 38 (1991), 212-

223.

Mostra augustea della romanità [G. C. Giglioli], Milano 41938 (Roma ¹1937).

Mourlet, F., Essai sur l'histoire de l'Augustalité sous l'Empire romain, Paris 1895.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[599]

Mrozek, S., “Aspects économiques et sociaux de l’époque d’Auguste”, Atti del Convegno

mondiale scientifico di studi su Virgilio, Milano 1986, I, 401-410.

Musca, D. A., “Su uffici e dignità imperiali nell’epigrafia augustea” στο Α. Guarino – V.

Giuffrè V. (εκδ.), 1984-5, 1377-1381.

Moynihan, R., “Geographical Mythology and Roman Imperial Geography” στο R.

Winkes (εκδ.), 1985, 149-162.

Mráv, Z., “Die Gründung Emonas und der Bau seiner Stadtmauer (Zur Ergänzung der

Inschrift AIJ 170B = ILJug 304)”, AAntHung 41 (2001) 81-98.

Mrozewitz, L., “Tiberius Plautius Silvanus Aelianus et Néron”, Eos 72 (1984) 267-276.

Mucci, A., “Aqua Appia”, LTUR I (1993) 61-2.

Mulè, F. P., “La parola al piccone”, Capitolium 10 (1934) 465-8.

Müller, H., Suetons Verhältnis zu der Denkschrift des Augustus, Würzburg 1914.

Müller, D., “Ovid, Juppiter und Augustus. Gedanken zur Götterversammlung im ersten

Buch der Metamorphosen”, Philologus 131.2 (1987) 270-288.

Muñiz-Coello, J., “Las financias públicas en la Hispania del Alto Imperio”, Habis 17

(1986) 305-347.

Muñoz, A., “La sistemazione del Mausoleo di Augusto”, Capitolium 13 (1938) 491-508.

Münzer, F., RE VIII, Stuttgart 1913, col. 2481-2, s. v. Hortensius, n. 16.

_______, Römische Adelsparteien und Adelsfamilien, Stuttgart 1920 και αγγλική μτφ T.

Ridley, Roman Aristocratic Parties and Families, Baltimore 1999.

Murray, W. M. – Petsas, P. M., Octavian’s Campsite Memorial for the Actium War

(TAPhA, 79.4), Philadelphia 1989.

Mussolini, B., Discorsi, preface by B. Giuliano, Bologna 1942.

Mustilli, D., “L’arte Augustea” στο V. Arangio-Ruiz et al. (εκδ.), 1938, 307-377. [1938a]

_______, “L’iconografia e l’epopea di Augusto nella glittica”, StudItal 6 (1938) 1-16

(Quaderni augustei).

Mutschler, F. H., “Horaz und Augustus”, WJA 16 (1990) 117-136.

_______, “The Problem of 'Imperial Historiography' in Rome” στο F. H. Mutschler – A.

Mittag (εκδ.), 2008, 119-141.

Mutschler, F. H. – Mittag, A. (εκδ.), Conceiving the Empire: China and Rome Compared,

Oxford-New York 2008.

Nadeau, Y. Safe and Subsidized: Vergil and Horace Sing Augustus (Collection Latomus,

285), Bruxelles 2004.

Najbjerg, T., “A Reconstruction and Reconsideration of the So-called Basilica in

Herculanum”, στο Τ. Α. McGinn – P. Carafa – N. de Grummond – B. Bergmann –

T. Najbjerg, Pompeian Brothels, Pompeii’s Ancient History, Mirrors and

Misteries, Art and Nature at Oplontis & the Herculaneum “Basilica”, JRS Suppl.

47 (2002) 122-165.

Nappa, C., Reading after Actium: Vergil’s Georgics, Octavian, and Rome, Ann Arbor

2005.

Naquet, H. Des impôts indirects chez les Romains sous la République et sous l’Empire,

Paris 1875.

Nedergaard, E., “Nuove indagini sull’ Arco di Augusto nel Foro Romano”, AL 9 (1988)

37-43. [1988a]

_______, “The Four Sons of Phraates IV in Rome”, ActaHyp 1 (1988), 102-115. [1988b]

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[600]

_______, “Zur Problematik der Augustusbögen auf dem Forum Romanum” στο W.-D.

Heilmeyer et al. (εκδ.), 1988, 224-239. [1988c]

_______, “Arcus Augusti”, LTUR I (1993) 81-5.

_______, “La collocazione originaria dei Fasti Capitolini e gli archi di Augusto nel Foro

Romano”, BCAR 96 (1994-1995) 33-70.

_______, “Arcus Augusti”, LTUR V (1999) 226-7.

Neesen, L., Untersuchungen zu den direkten Staatsabgaben der römischen Kaiserzeit (27

v. Chr. – 284 n. Chr.), Bonn 1980.

Nelis, J., “The Myth of Romanità, Antichistica, and Aesthetics in Light of the Fascist Sa-

cralisation of Politics, and Modernism”, MediterrAnt 16 (2013), 259-274.

- , J. – Nelis, D., “Furor epigraphicus: Augustus, the Poets, and the

Inscriptions” στο P. Liddel- P. Low (εκδ.), 2013, 317-348.

Nelles, P., “The Measure of Rome: Early Reception on the Res gestae divi Augusti” στο

C. R. Ligota – J.-L. Quantin (εκδ.), The History of Scholarship from the Renais-

sance to the Enlightenment, Oxford 2005, 113-134.

Nemes, B. J., “Augustus chazaaron erthett/y./ok wrunk Ihusth Krisztust. Az Augustus-

teológia nyomai a Karthausi Névtelen karácsony éjjeli prédikációjában” στο I.

Bárczi (εκδ.), Plaustrum seculi. Tanulmányok régi prédikációirodalmunkról, Bu-

dapest 2004, 141-156.

Nenci, G., Introduzione alla Guerra Persiana e altri saggi di storia antica (Studi e testi,

15), Pisa 1958.

_______, “L’imitatio Alexandri nelle Res Gestae divi Augusti” στο Ιδ., 1958, 283-308.

_______, “Gaio e Lucio Cesari nella politica augustea” στο Ιδ., 1958, 310-347.

_______, “Reminiscenze oraziane nell’epistolario augusteo”, PP 16 (1961) 119-123.

Néraudau, J. –P., Auguste: la brique et le marbre, Paris 1996.

Neumann, K. J., RE, II, Stuttgart 1896, 2349-2361, s. v. Augustales.

Neverov, O., “Nero-Helios”, στο M. Henig - A. King (εκδ.), Pagan Gods and Shrine of

the Roman Empire, Oxford 1989, 189-194.

Newby, J. D., The Res Gestae in the Light of Coins: A Numismatic Commentary of the

Res Gestae of Augustus, Iowa 1938.

Newby, Z., Greek Athletics in the Roman World. Victory and Virtue (Oxford Studies in

Ancient Culture and Representation), Oxford 2005.

Nicastri, L., Cornelio Gallo e l’elegia ellenistico-romana, Napoli 1984.

Νικήτας, Δ. Ζ., «Ο Αύγουστος και η μη στρατευμένη ρωμαϊκή λογοτεχνία», Πρακτικά 1ου

Πανελλήνιου Συμποσίου Λατινικών Σπουδών, Ιωάννινα 1984, 151-180.

Niccolini, G., Il triumvirato di Lepido, Antonio e Ottaviano, Pavia 1939. [1939a]

_______, La censura di Augusto, Pavia 1939. [1939b]

Nicolet, C., “Le cens sénatorial sous la République et sous Auguste”, JRS 66 (1976) 20-

38 = Ιδ. (εκδ.), Des ordres à Rome, Paris 1984. [1976a]

_______, Tributum. Recherches sur la fiscalité directe sous la République romaine

(Antiquitas 1, 24), Bonn 1976. [1976b]

_______, Le métier de citoyen dans la Rome républicaine, Paris 1979² (¹1976). [1976c]

_______, The World of the Citizen in Republican Rome (αγγλική μτφ. P. S. Falla), Lon-

don 1980.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[601]

_______, “Augustus, Government, and the Propertial Classes” στο Millar & Segal (εκδ.),

1984, 89-128.

_______, “Auguste, le gouvernement et les ‘classes’ possédantes” στο P. Tordeur – C.

Nicolet (εκδ.), Rendre à César. Économie et société dans la Rome antique, Paris

1988, 221-269.

_______, L’inventaire du monde. Géographie et politique aux origines de l’empire

romain, Paris 1988 και ιταλική μτφ. L’inventario del mondo. Geografia e politica

alle origini dell’impero romano, Roma-Bari 1989.

_______, “Les Fastes d’Ostie et les recensements augustéens” στο Epigrafia. Actes du

Colloque en mémoire de Attilio Degrassi (C. É. F. R., 143), Roma 1991, 119-131.

[1991a]

_______, Space, Geography, and Politics in the Early Roman Empire, Ann Arbor 1991.

[1991b]

_______, “L’origine des regiones Italiae augustéennes”, CCG 2 (1991) 73-97.

_______, “Autour de l’Imperium”, CCG 3 (1992) 163-6.

_______, Censeurs et publicains. Économie, et fiscalité dans la Rome antique, Paris

2000.

Nicols, J., Civic Patronage in the Roman Empire (Mnemosyne Supplementum, 365), Lei-

den 2014.

Niebuhr, B., Lectures on the History of Rome. From the Earliest Times to the Fall of

Rome, London 1905-11η έκδοση (1849).

Nisbet, R. G. M. – Rudd, N., A Commentary on Horace, Odes, Book III, Oxford 2004.

Nissen, H., “Die literarische Bedeutung des Monumentum Ancyranum”, RhM 41 (1887)

481-499.

Nitschke, J., Dignitas und auctoritas: der römische Senat und Augustus.

Prosopographische Überlegungen zur Karriere der Konsuln und Statthalter 30 v.

Chr. bis 14 n. Chr. (Quellen und Forschungen zur antiken Welt, 39), München

2006.

Nock, A. D., “The Augustan Restauration”, CR 39 (1924) 60-7 = Z. Stewart (εκδ.), 1972,

I, 16-25.

_______, “Notes on Ruler Cult”, JHS 48.1 (1928) 21-43.

_______, «Seviri and Augustales» (AIPHO 2), Mélanges Bidez, Paris-Bruxelles 1934, II,

627-638 = Z. Stewart (εκδ.), 1972, I, 348-356.

_______, “The Emperor’s Divine Comes”, JRS 37 (1947) 102-116 (Papers presented to

N. H. Baynes).

Noè, E., “Echi di polemica antiaugusta in Plinio, Nat. Hist. 7.147-150”, RIL 113 (1979)

391-407.

______, “La fortuna privata del principe e il bilancio dello stato romano. Alcune

riflessioni”, Athenaeum 65 (1987) 27-65.

Norden, E., La prosa d’arte antica: dal VI secolo a. C. all’età della Rinascenza, Roma

1986 (ιταλική μτφ.).

Noreña, C. F., “The Communication of the Emperor’s Virtues”, JRS 91 (2001) 146-168.

[2001a]

_______, The Civic ideology of the Roman Emperor” Representation and Communica-

tion, Diss. Pennsylvania 2001. (ανέκδοτη διατριβή) [2001b]

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[602]

Nörr, D., “Plannung in der Antike. Über die Ehegesetze des Augustus” στο H. Baier

(εκδ.), Freiheit und Sachzwang. Beiträge zu Ehren Helmut Shelskys, Opladen

1977, 307-334.

North, J. A., “Praesens Divus”, JRS 65 (1975) 171-7.

Noth, M., “Die Annalen Thutmose III als Geschichtsquelle”, ZDPV 66 (1943) 156-174.

Novillo, M. Á, “Octavio Augusto: el ascenso al poder”, Historia National Geographic 93

(2011) 58-69.

Nowak, A., Das Bild der politischen Akteure und des politischen Lebens der Kaiserzeit in

den Res Gestae Divi Augusti, München 2011.

Ober, J., “Tiberius and the Political Testament of Augustus”, Historia 31 (1982), 306-

328.

Oberleitner, W., Gesshnitenne Steine. Die Prunkkameen der Wiener Antikensammlung,

Wien 1985.

O’Brien, J., “Augustus and the Monument of Ancyra”, Historical Studies 3 (1945) 111-

138.

Ogilvie, R. M., The Romans and their Gods in the Age of Augustus (Ancient Culture and

Society, 543), New York 1969 και γερμανική μτφ. από τον F. Weidenfels, …Und

bauten die Tempel wieder auf-Die Römer und ihre Götter im Zeitalter Augustus,

Stuttgart 1982.

Oldfather, W. – Canter, H., The Defeat of Varus and the German Frontier Policy of Au-

gustus, Urbana 1915.

Oliver, J. H., “Gerusiae und Augustales”, Historia 7 (1958) 472-486.

_________, “On the Hellenic Policy of Augustus and Agrippa in 27 B. C.”, AJPh 93

(1972) 190-7.

Oltramare, A., “La réaction cicéronienne et les débuts du Principat”, REL 10 (1932) 58-

90.

_________, “Auguste et les Parthes”, REL 16 (1938) 121-138 = “Augustus und die

Parther” στο W. Schmittthener (εκδ.), 1969, 118-139.

Opelt, I., “Augustustheologie und Augustustypologie”, JbAC 4 (1961) 44-57.

Orestano, R., “Parola del potere: auctoritate omnibus praestiti” στο Ιδ., Diritto. Incontri e

scontri, Bologna 1981, 565-650. [1981a]

_________, “Rivisitazione di Augusto”, Labeo 27 (1981) 54-98. [1981b]

Orlin, E., “Augustan Religion and the Reshaping of Roman Memory”, Arethusa 40

(2007) 73-92.

_________, Octavian and Egyptian Cults: Redrawing the Boundaries of Romanness”,

AJPh 129 (2008), 231-5.

_________, “Augustan Religion: From Locative to Utopian”, στο J. Brodd – J. L. Reed

(εκδ.), 2011, 49-60.

Ortolani, G., “Ipotesi sulla struttura architettonica originaria del Mausoleo di Augusto”,

BCAR 105 (2004) 197-222.

Osgood, J., Caesar's Legacy: Civil War and the Emergence of the Roman Empire,

Cambridge-New York 2006.

_________, Turia: A Roman Woman’s Civil War, Oxford 2014.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[603]

Östenberg, I., “From Conquest to Pax Romana: The Signa Recepta and the End of the

Triumphal Fasti in 19 B. C.” στο Ο. Hekster – S. Schmidt-Hofner – Ch. Witschel

(εκδ.), 2009, 53-76.

Ostrow, S. E., “The Augustales in the Augustan Scheme” στο K. A. Raaflaub – M. Toher

(εκδ.), 1990, 364-379.

Oswald, K., “Signis Parthicis Receptis. Die Heimkehr der verlorenen Feldzeichen von

Carrhae in den Medien der augusteischen Zeit”, Frankfurter elektronische

Rundschau zur Altertumskunde 18 (2012) 1-28.

Otto, W., “Augustus Soter”, Hermes 45 (1910) 448-460.

Owens, E. J., “Increasing Roman Domination of Greece in the Years 48-27 B. C.”,

Latomus 35 (1976) 718-729.

Ozkáriz Gil, P., “Algunas consideraciones acerca de la provincial Hispania superior y de

su administración”, Pyrenae 38.2 (2007) 33-46.

Paar, I., “Actium als politisches Thema des Westens auf den Bauten des Augustus” στο

W. Alzinger et al. (εκδ.), Pro arte antiqua. Festschrift für H. Kenner, Wien 1985,

II, 268-276.

Pabst, A., ‘Comitia imperii’: ideelle Grundlagen des römischen Kaisertums, Darmstadt

1997.

Painter, K. – Whitehouse, D., “The History of the Portland Vase”, JGS 32 (1990) 24-84.

Paladini, M. L., “L’aspetto dell’imperatore-dio presso i Romani”, CISA 1 (1963) 1-65.

_________, “I poteri di Tiberio Cesare dal 4 al 14 d. C.” στο J. Bibaw (εκδ.), Hommages

à Μ. Renard (Collection Latomus, 102), Bruxelles 1969, 573-599.

Paladino, I., Fatalis dux. Uomini fatali e figli della fortuna da Scipione ad Augusto, Diss.

Roma 1987.

Pallottino, M., “La mostra augustea della romanità”, Capitolium 12 (1937) 519-528.

Palmer, R. E. A., “Octavian’s First Attempt to Restore the Constitution (36 B. C.), Athe-

naeum 56 (1978) 315-328.

Palombi, D., “Aqua Augusta”, LTUR I (1993) 62. [1993a]

_________, “Aqua Aurelia”, LTUR I (1993) 63. [1993b]

_________, “Aqua Murcia”, LTUR I (1993) 69. [1993c]

_________, “Aedes deum Penatium in Velia. Note di topografia e storia”, MDAI(R) 104

(1997) 435-463.

_________, “Penates, Aedes”, LTUR IV (1999) 75-8.

Panciera, S., “Gli ‘elogia’ del Mausoleo di Augusto” στο Epigrafia. Actes du colloque

international d’épigraphie latine en mémoire d’Atilio Degrassi, 27-28 mai 1988

(Publications de l’École française de Rome, 143), Roma 1991, 133-152.

_________, “Umano, sovrumano o divino? Le divinità augustee e l’imperatore a Roma”,

στο L. De Blois et al. (εκδ.), 2003, 215-239.

_________, “Domus Augustana” στο A. Leone – D. Palombi – S. Walker (εκδ.), 2007,

293-308.

Pandey, N. B., “Cesar’s Comet, the Julian Star, and the Invention of Augustus”, TAPhA

143 (2013) 405-449.

Pani, M., Roma e i re d’Oriente da Augusto a Tiberio (Cappadocia, Armenia, Media

Atropatene), Bari 1972.

_________, Tendenze politiche della successione al principato di Augusto, Bari 1979.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[604]

_________, “Documenti sulle relazioni fra Augusto e i re d’Armenia” στο M. J. Fontana

(εκδ.), Φιλίας χάριν. Miscellanea di studi classici in onore di E. Manni, Roma

1980, V, 1677-1684.

_________ (εκδ.,), Epigrafia e territorio. politica e società: temi di antichità romana. II,

Bari 1983.

_________, “Ancora su principato e società. II. Principe e magistratο fra pubblico e

privatο. Tracce di un itinerario” στο Epigrafia e territorio. Politica e società. Tomi

di antichità romana, II, Bari 1987, 197-213.

_________, “Aristocrazia augustea”, QS 14, no 28 (1988) 211-220.

_______ (εκδ.), Continuità e trasformazione fra Repubblica e Principato: Istituzioni,

politica, società. Atti dell’incontro di studi organizzato da Università di Bari,

L’École française de Rome, in collaborazione con l’Università di Firenze, Bari

1991.

_________, Potere e valori a Roma fra Augusto e Traiano (Documenti e studi;

Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università di Bari. Sezione storica, 11),

Bari ²1993 (¹1992)

_________ (εκδ.), Epigrafia e territorio. Politica e società: temi di antichità romana. VI,

Bari 2001. [2001a]

_________, “L’imperium di Tiberio principe” στο M. Pani (εκδ.), 2001, 253-262.

[2001b]

_________, “La storiografia italiana su Augusto: un fantasma si aggira per l’Europa”, QS

53 (2001) 229-232.

Paoli, U. E., Vita romana: Usi, costume, istituzioni, tradizioni, Firenze 1941 (17η ανατύ-

πωση 2007).

Papi, E., “Nemus Caesarum”, LTUR V (1996) 340.

Parain, Ch., Octave-Auguste. La naissance d’un pouvoir personnel, Paris 1893 και ιταλι-

κή μτφ. Augusto. La nascita di un potere personale, Roma 1979.

Pareti de Canessa, M. E., “El orden ecuestre en la epoca de Augusto”, Argos 7 (1983)

[1985] 5-29.

Paribeni, R., “Le opere publiche”, στο V. Arangio-Ruiz et al. (εκδ.), 1938, 405-413.

_________, Storia di Roma: L’età di Cesare e di Augusto, Bologna 1950.

Parmentier, É. – Barone, F. P., Nicolas de Damas. Histoires, Recueil de coutumes, Vie

d’Auguste, Autobiographie, Paris 2011.

Parsi-Magdelain, B., “La cura legum et morum”, RD 4th ser. 42 (1964) 373-412.

Pascal, C., Carattere ed origini della ‘nuova poesia’ latina nel periodo aureo, Torino

1890.

_________, “La deificazione di Augusto”, RIL 44 (1911) 439-449.

Paschoud, F., “À propos d’imperium maius: nil sub sole nouum”, ZPE 153 (2005) 280-2.

Pastor Muñoz, Μ. - Pastor André, Η. F., “Muerte en la arena. Formas de morir de los

gladiatores”, στο G. Bravo – R. G. Salinero (εκδ.), 2013, 203-228.

Patterson, J. R., “Via Flaminia”, LTUR V (1999) 135-7.

Pavis d’Escurac, H., La préfecture de l’annone, service administratif impérial, d’Auguste

à Constantin (B. É. F. A. R., 226), Roma 1976.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[605]

Pavlick, A., “Pater Patriae, Paterfamilias: The Augustan Forum as Atrium for Rome”

(ανακοίνωση), Classical Association of New England Annual Conference, April 3

2005.

Pearce, T. E. V., “The Role of the Wife as ‘Custos’ in Ancient Rome”, Eranos 77 (1974)

16-33.

Peck, A., “'The Roman Concept of the Patria and the Augustan (R?)evolution'” (ανακοί-

νωση), Classical Association Conference, University of Nottingham, April 2013.

Pekáry, Th., “Statuae meae … argenteae steterunt in urbe XXC circiter, quas ipse sustuli:

Interpretationem zu Res gestae divi Augusti 24” στο E. Lefèvre (εκδ.), 1975, 96-

108.

_________, “Das Opfer von dem Kaiserbild”, BJb 186 (1986) 91-103.

Pelham, H. F., “The Imperium of Augustus and his Successors”, JPh 17 (1888), 27-52.

Pelling, C. B. R., Βιβλιοκρισία στην Manuwald 1979, Gnomon 55 (1983) 221-6.

_________, Plutarch. Life of Antony, Cambridge 1988.

_________, “Was there an Ancient Genre of Autobiography? Or Did Augustus Know

What He Was Doing?” στο Ch. J. Smith – A. Powell (εκδ.), 2009, 41-64.

Pennacini, A., Il funzione dell’arcaismo e del neologismo nelle teorie della prosa dal

Cornificio a Frontone, Torino 1974.

Pensabene, P., “Magna Mater, Aedes”, LTUR III (1996) 206-8.

_______, “Elementi architettonici della Casa di Augusto sul Palatino”, RM 104 (1997)

149–192.

_______, “Analisi tecnica e formale dei marmi architettonici della casa di Augusto sul

Palatino e del tempio di Venere a Pompei” στο A. Bettini – B. M. Giannattasio – L.

Quartino (εκδ.), Atti IX giornata archeologica. Archeologia – Archeologie. Ricerca

e metodologie, Genoa 29. November 1996, Genoa 1998, 55–124.

Peppard, M., The Son of God in the Roman World: Divine Sonship in its Social and Po-

litical Context, Oxford 2011.

Pérez Rubio, A., Años de hierro (Desperta Ferro Antigua y Medieval, 25), Madrid 2014.

Perkounig, C. M., Livia Drusilla-Iulia Augusta. Das politische Porträt der ersten

Kaiserin Roms, Wien-Köln-Weimar 1995.

Pernot, L., “Femmes devant l'assemblée en Grèce et à Rome”, Logo 7 (2004) 201-211.

Perea Yébenes, P., “La batalla de Munda, César, y el primer viaje de Octaviano a Hispan-

ia, según el testimonio de Nicolás de Damasco”, Gerión 23.2 (2005) 7-18.

_______, Nicolás de Damasco: Vida de Augusto, Madrid 2006.

_______, “Ἔρως θανάτου. El amor de/por la muerte en los combates pugilísticos en

época romana” στο G. Bravo – R. G. Salinero (εκδ.), 2013, 229-250.

Perrin, Y. (εκδ.), Neronia VIII. Bibliothèques, livres et culture écrite dans l’empire

romain de César à Hadrien. Actes du VIIIe Colloque international de la SIEN,

Paris, 2-4 octobre 2008. (Collection Latomus, 327), Bruxelles 2010.

Perrot, G., “Lettre”, CRAIBL (1862) 241-3.

Perrot, G. – Guillaume, E., Exploration archéologique de la Galatie et de la Bithynie,

d’une partie de la Mysie, de la Phrygie, de la Cappadoce et du Pont, Paris 1862-

1873.

Pesce, G., “Sidus Iulium”, Historia 7 (1933) 402-415.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[606]

Peter, H., Der Brief in der römischen Litteratur (AbhLeipzig, 20), Leipzig 1901 (ανατ.

Hildesheim 1965).

Petersen, E., Ara Pacis Augustae; mit Zeichnungen von George Niemann

(Sonderschriften des österreichischen Archäologischen Institutes in Wien, 2), Wien

1902.

Petersen, P. Römischer Prinzipat. Der Tatenbericht des Augustus. Rechtfertigung und

Kritik, Freiburg 1977.

Petit, P., La paix romaine, Paris 1967 και αγγλική μτφ. The Roman Peace, London 1976.

Petrucci, A., Il trionfo nella storia constituzionale romana dagli inizi della Repubblica ad

Augusto, Milano 1996.

Pettazzoni, R., “La religione di Augusto” στο V. Arangio-Ruiz et al. (εκδ.), 1938, 217-

249.

Petzl, C., “The Royal Inscriptions from Commagene”, MediterrAnt 16 (2013) 129-138.

Petzold, K. E., “Die Bedeutung des Jahres 32 für die Entstehung des Principats”, Historia

18 (1969) 334-351.

_________, “Römische Revolution oder Krise der römischen Republik?”, RSA 2 (1972)

229-243.

Pfeiffer, S., Der römische Kaiser und das Land am Nil: Kaiserverehrung und Kaiserkult

in Alexandria und Ägypten von Augustus bis Caracalla (30 v. Chr. – 217 n. Chr.),

Stuttgart 2010.

Pflaum, H. G., Les procurateurs équestres sous le Haut-Empire romain, Paris 1950.

Picard, G.-Ch., “L'éleusinisme à Rome au temps de la dynastie Julio-Claudienne”, REL

28 (1950) 77-80.

_________, Auguste et Néron. Le secret de l’Empire, Paris 1962 και αγγλική μτφ. από

τον L. Ortzen, Augustus and Nero. The Secret of Empire, London 1966.

_________, “L'architecture religieuse sous Auguste”, REL 48 (1970) 483-488.

Pielvogel , J. S. (εκδ.), ‘Res publica reperta’. Zur Verfassung und Gesellschaft der

römischen Republik und des frühen Prinzipats. Festschrift für Jochen Bleicken zum

75. Geburtstag, Stuttgart 2002.

Pierini, R., “Magnitudinem exuere: Augusto 'privato' in Seneca brev. vit. 4”, Paideia 67

(2012) 107-121.

Piganiol, Α., Recherches sur les jeux romains, Paris 1923.

_________, “Jeux séculaires”, REA 38 (1936) 219-224.

_________, “Die verfassungsmässigen Befugnisse und der Prinzipat des Augustus” στο

G. Binder (εκδ.), 1987, 141-160.

Pighi, I. B., De ludis saecularibus: populi Romani Quiritium (Pubblicazioni

dell’Università Cattolica di Sacro Cuore, V. Scienze filologiche, 35), Amsterdam

²1965 (¹1941).

Pignotti, R. – Ravagli, P. – Donati, G., “Rubico quondam finis Italiae”, Città del

Rubicone (1991), 3.

Pinheiro, C., “A Filha do Princeps: Júlia e a legislação moral de Augusto” στο L. Santa

Bárbara (εκδ.), Identidade e Cidadania, da Antiguidade aos Nossos Dias, Porto

2010, 307-322.

_________, “Augusto entre as mulieres: família e poder na criação do Principado” (ανα-

κοίνωση), Universidade de Madeira, 29 May 2014.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[607]

Pippidi, D. M., “Le Numen Augusti”, REL 9 (1931) 83-111.

_________, “La date de l’ara numinis Augusti de Rome”, REL 11 (1933) 435-456.

_________, “L'assomption de César dans un passage des Fastes d'Ovide”, Rivista clasica

(1937-1938) 165-192 = Ιδ., Recherches sur le culte impérial, Bucureşti 1940, 149

κ. εξ.

_________, Recherches sur le culte impérial, Bucureşti -Paris 1939-1941.

Pisani, V., “Augusto e il latino”, ASNP n. s. 7 (1938) 221-236.

Pistor, H. H., Prinzeps und Patriziat in der Zeit von Augustus bis Commodus, Diss. Frei-

burg im Breisgau 1965.

Pizzani, U., “Qualche osservazione sul profetismo augusteo nell'interpretazione di

Orosio” (Sogni, visioni e profezie nell'antico cristanesimo. XVII incontro di

studiosi dell’antichità Christiana, Roma 5-7 Maggio 1987), Augustinianum 29

(1989) 423-434.

Platner, S. B. – Ashby, Th., “Mausoleum Augusti”, A Topographical Dictionary of An-

cient Rome, London 1929, 332-6.

Pleket, H. W., The Greek Inscriptions of the ‘Rijksmuseum van Oudheden’ at Leyden,

Leiden 1958.

_________, “An Aspect of the Emperor Cult. Imperial Mysteries”, HThR 58 (1965) 331-

347.

Plew, J. – Trübner, K. J., Quellenunteruchungen zur Geschichte des Kaisers Hadrian:

nebst einem Anhänge über das Monumentum Ancyranum und die Kaiserlichen

Autobiographien, Strassburg 1890.

Pococke, R., A Description of the East and Some Other Countries. II. 2. Observations on

the Islands of the Archipelago, Asia Minor, Thrace, Greece and Some Other Parts

of Europe, London 1745.

Podlecki, A. J., “Pericles and Augustus”, EMC 22 (1978) 45-56.

Poe, J. P., “The Secular Games, the Aventine and the Pomerium in the Campus Martius”,

CIAnt 3 (1984) 57-81.

Poinssot, L., L’autel de la Gens Augusta à Carthage (Notes et documents. Publications

de la Direction des antiquités de Tunisie, 10), Tunis-Paris 1929.

Polacco, L., “Ara Pacis Augustae: une forma, una idea”, AIV 150 (1991-2) 9-31.

Pollini, J., Studies in Augustan “Historical” Reliefs, London-Ann Arbor, 1978.

_______, “The Tazza Farnese: Augusto imperatore ‘Redeunt Saturnia regna!’”, AJA 96

(1992) 283-300.

_________, “The Gemma Augustea: Ideology, Rhetorical Imagery, and the Construction

of a Dynastic Narrative” στο P. Hollyday (εκδ.), Narrative and Event in Ancient

Art, Cambridge 1993, 258–298.

_________, “The Augustus from Prima Porta and the Transformation of the Polykleitan

Heroic Ideal” στο W. G. Moon (εκδ.), Polykleitos, the Doryphoros and Tradition,

Madison 1995, 262-281

_________, From Republic to Empire: Rhetoric, Religion, and Power in the Visual Cul-

ture of Ancient Rome (Oklahoma series in classical culture, 48), Norman 2012.

Pölsch, V., “Virgil und August”, ANRW 2.31.2 (1981) 707-727.

Polverini, L., “L’aspetto sociale del passaggio della repubblica al principato”, Aevum 38

(1964) 241-285, 439-467· 39 (1965) 77-100.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[608]

_________, “La prima manifestazione agonistica di carattere periodico a Roma” στο L.

Gasperini (εκδ.), 1978, 325-332.

_________, “Augusto”, Enciclopedia Oraziana, Roma 1996, I, 651b-658a.

Poplawski, M.-S., “L’apothéose de Sylla et d’Auguste”, Eos 30 (1927) 273-338.

Porte, D., “Romulus-Quirinus, prince et dieu, dieu des princes. Étude sur le personnage

de Quirinus et sur son évolution, des origines à Auguste”, ANRW 2.17.1 (1981) 300

– 342.

_________, “Quirinus, Auguste, Apothéose”, Vita latina 132 (1993) 17-26.

Posadas, J. L., “Tópicos sobre mujeres en la literature de época de Trajano”, Arx 2-3

(1996-7) 173-9.

Pötshcer, W., “Numen und Numen Augusti”, ANRW, 2.16.1 (1978) 355-392 = Ιδ., Hellas

und Rom, Hildesheim 1988, 446-484.

Potter, D., Prophets and Emperors. Human and Divine Authority from Augustus to Theo-

dosius, London 1994.

_________, “Senatus Consultum de Cn. Pisone”, JRA 11 (1998) 437-457.

Potter, K. R. – Davis, R. H. C., Gesta Stephani, Oxford 1976.

Powell, A., “Augustus’ Age of Apology: An Analysis of the Memoirs and an Argument

for Two Further Fragments” στο Ch. J. Smith – A. Powell (εκδ.), 2009, 173-194.

Préaux, J.-G., “La sacralité du pouvoir royal à Rome: le pouvoir et le sacré” στο L. De

Heusch et al. (εκδ), Le pouvoir et le sacré (Annales du Centre d’Études des Reli-

gions, 1), Paris 1962, 103-121.

Premerstein, A. von, “Ein Elogium des M. Vinicius cos. 19 v. Chr.”, JOAI 7 (1904) 215-

239.

_________, “Zum Monumentum Ancyranum”, PhW (1922) 135 κ. εξ.

_________, “Zur Aufzeichnung der Res gestae divi Augusti im pisidischen Antiochia”,

Hermes 59 (1924) 96-107.

_________, “Erwiderung” (απάντηση στον Robinson 1927), PhW 47.20 (1927), 604-5.

[1927a]

_________, “Res Gestae divi Augusti” (Βιβλιοκρισία στον Diehl 41925 και τον Robinson

1926), PhW 47.2 (1927), 43-50. [1927b]

_________, “Gliederung und Aufstellung der Res gestae divi Augusti in Rom und im

pisidischen Antiochia”, Klio 25 (1932) 197-225.

_________, Vom Wesen und Werden des Prinzipats (ABAW 15), München 1937.

_________, “Zum Monumentum Ancyranum”, PhW 62 (1942) 135-144.

Prescendi, F., Frühzeit und Gegenwart, Frankfurt-Bern 2000.

Pretorius, P. H. Res Gestae, Diss. Universiteit van Suid-Africa 1983, Pretoria 1984.

Price, S. R. F., “Between Man and God: Sacrifice in the Roman Imperial Cult”, JRS 70

(1980) 28-43.

_________, Rituals and Power. The Roman Imperial Cult in Asia Minor, Cambridge

1984 (reprint 1986). [1984a]

_________, “Gods and Emperors. The Greek Language of the Roman Imperial Cult”,

JHS 104 (1984) 79-95. [1984b].

_________, “From Noble Funerals to Divine Cult. The Consecration of the Roman Em-

perors” στο D. Cannadine-S. R. F. Price (εκδ.), Rituals of Royalty: Power and Cer-

emonial in Traditional Societies, New York 1987, 56-104.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[609]

Prokoph, F. M., “Vitam narrare à la romaine: l’intérêt biographique et son passage de

l’oral républicain à l’écrit impérial”, στο Y. Perrin (εκδ.), 2010, 273-289.

Pugliese Carratelli, G., “Auctoritas Augusti”, PP 4 (1949), 29-40.

Purcell, N., “Livia and the Womanhood of Rome”, PCPhS n. s. 32 (1986) 78-105 = J.

Edmondson (εκδ.), 2009, 165-196.

_________, “Forum Romanum (The Republican Period)” LTUR II (1995) 325-336.

_________, “Rome and its Development under Augustus and his Successors”, CAH 10,

Cambridge 1996, 782-811.

_________, “Romans in the Roman World” στο Κ. Galinsky (εκδ.), 2005, 85-105.

Quartermaine, L., “Slouching Towards Rome: Mussolini’s Imperial Vision” στο T. J.

Cornell – K. Lomas (εκδ.), Urban Society in Roman Italy, London 1995, 203-215.

Raaflaub, K. Α., “The Political Significance of Augustus’ Military Reforms” στο W. S.

Hanson – L. J. F. Keppie (εκδ.), Roman Frontier Studies 1979 (BAR International

Series, 71), Oxford 1980, III, 1005-1025 = J. Edmondson (εκδ.), 2009, 203-228 =

“Die Militärreformen des Augustus und die politische Problematik des frühen

Prinzipats”, στο G. Binder (εκδ.), 1987, 246-307 (το αγγλικό άρθρο σε επηυξημένη

μορφή).

________ (εκδ.), War and Peace in the Ancient World, Oxford 2007.

Raaflaub, K. Α. – Samons, L. J., “The Opposition to Augustus”, στο Ιδ. – Toher (εκδ.),

1990, 417-454.

Raaflaub, Κ. Α. – Toher Μ. (εκδ.), Between Republic and Empire. Interpretations of Au-

gustus and his Principate, Berkeley-Los Angeles 1990.

Radke, G., “Virgil’s Cumaeum Carmen”, Gymnasium 66 (1959) 217-246.

_______, Die Götter Altitaliens, Münster 1965.

_______, Das Imperium des Augustus, seine politischen und sozialen Grundlagen. Neue

Einsichten (Beiträge zum altsprachlichen Unterricht), München 1970.

________, “Augustus und das Göttliche” στο R. Von Stiehl – G. A. Lehmann (εκδ.),

Antike und Universalgeschichte. Festschrift H. E. Stier, Münster 1972, 257-279.

________, “Die Dei Penates und Vesta in Rom”, ANRW 2.17.1 (1981) 343-373.

________, “Beobachtungen zum Elogium auf L. Cornelius Scipio Barbatus”, RhM 134

(1991) 69-79.

Ræpsæt-Charlier, M. Th., “Les Gaules et les Germanies” στο C. Lepelley (εκδ.), 1998, II,

143-195.

Raggi, A., “Il secolo di Augusto” στο G. Traina (εκδ.), Storia d’Europa e del

Mediterraneo, sez. III. L’ecumene romana, VI. Da Augusto a Diocleziano, Roma

2009, 47-102.

Raia, A. - Luschwig, C. - Lynn Sebasta, J., The Worlds of Roman Women, Newbyport

2005.

Rainer, A., Das Bild des Augustus auf den frühen Reichsprägungen. Studien zur

vergöttlichung des ersten Prinzeps, Diss. Mannheim 1980 (Schriftenreiche der

Numismatischen Gesellschaft Speyer, 21), Speyer am Rhein 1984.

Rainer, J. M., Römisches Staatsrecht: Republik und Prinzipat, Darmstadt 2006.

Ramage, E. S., “Augustus’ Treatment of Julius Caesar”, Historia 34 (1985) 233-245.

________, The Nature and Purpose of Augustus’ “Res Gestae” (Historia. Einzelschriften

54), Stuttgard 1987.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[610]

________, “The Date of Augustus’ Res Gestae”, Chiron 18 (1988) 71-82.

________, “Augustus’ Propaganda in Gaul”, Klio 79 (1997) 117-160.

________, “Augustus’ Propaganda in Spain”, Klio 80 (1998) 434-490.

________, “Augustus’ Propaganda in Africa”, Klio 82 (2000) 171-207.

Ramondetti, P., Tiberio nella biografia di Suetonio, Napoli 2000.

Rampado, S., “Ottaviano, l’Illirico e l’imitatio Alexandri” στο F. Raviola et al. (εκδ.),

2013, 1157-1171.

Ramsay, W. M., “Colonia Caesarea (Pisidian Antioch) in the Augustan Age”, JRS 6

(1916) 108-129.

________, “Studies in the Roman Province Galatia. III. Imperial Government of the

Province Galatia”, JRS 12 (1922) 147-186.

________, “Studies in the Roman Province Galatia. VI. Some Inscriptions of Colonia

Caesarea Antiochea” JRS 14 (1924) 172-205.

________, “Studies in the Roman Province Galatia. VII. Pisidia”, JRS 16 (1926) 102-119,

________, “Studies in the Roman Province Galatia. X. The Romans in Galatia” JRS 16

(1926) 201-225.

________, “Zum Streit um das Monumentum Antiochenum 2”, Klio 22 (1928), 172-3.

Ramsay, W. M. – Premerstein, A. von, “Zum Streit um das Monumentum Antiochenum”,

Klio 21 (1927) 434-436. [1927b]

Ramsby, T. R. – Severy, B., “Gender, Sex, and the Domestication of the Empire in Art of

the Augustan Age”, Arethusa 40 (2007) 43-71.

Ramsey, J. T. - Licht, A. L., The Comet of 44 B.C. and Caesars Funeral Games (Ameri-

can Classical Studies, 39), Atlanta 1997.

Rasbach, G., “Die Germanenpolitik des Augustus” στο F. M. Ausbüttel – U. Krebs – G.

Maier (εκδ.), Die Römer im Rhein-Main-Gebiet, Stuttgart 2011, 11-28.

Raschke, M. G., “New Studies in Roman Commerce with the East”, ANRW 2.9.2 (1978)

604-1363.

Rascón-García, C., “Un edicto de Augusto concediendo la inmunidad a Paemeiobriga”,

Labeo 46.1 (2000) 7-9.

Rathbone, D. W., “Egypt, Augustus, and Roman Taxation”, CGG 4 (1993) 81-112.

_______, “The Imperial Finances” στο A. K. Bowman et al. (εκδ.), 1996, 309-323.

Ratté, C. et al., “An Early Imperial Pseudodipteral Temple at Sardis”, AJA 90 (1986) 45–

68.

Rau, R., “Zum Rechenschaftsbericht des Augustus”, Klio 24 (1931) 503-508.

Raviola, F. – Basani, M. – Debiasi, A. – Pastorio, E. (εκδ.), L’indagine e la rima. Scritti

per Lorenzo Braccesi (Hesperia, 30), Roma 2013.

Rawlinson, H. C., Archaeologia 24 (1853) 74.

Rawson, E., “Discrimina ordinum. The lex Julia theatralis”, PBSR 55 (1987) 83-114.

Rebecchi, F., “Per l’iconografia della transvectio equitum. Altre considerazioni e nuovi

documenti” στο S. Demougin – H. Devijer – M.-Th. Ræpsæt-Charlier (εκδ.),

L’ordre équestre. Histoire d’une aristrocratie (IIe siècle av. J.-C. – III

e siècle ap. J.-

C.) (C. É. F. R., 257), Roma 1999, 191-214.

Rebuffat, R., “Les divinités du jour naissant sur la cuirasse d’Auguste de Prima Porta”,

MEFR 73 (1961) 161-228.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[611]

Reddé, M., Mare nostrum. Les infrastructures, le dispositive et l’histoire de la marine

militaire sous l’Empire romain (B. É. F. A. R., 260), Roma 1986.

Redford, D. B. The Wars in Syria and Palestine of Thutmose III (Culture and History of

the Ancient Near East, 16), Leiden, 2003.

Reed Stuart, D. Epochs of Greek and Roman Biography, Berkeley 1928.

Reeder, J. C., “Typology and Ideology in the Mausoleum of Augustus: Tumulus and

Tholos”, CIAnt 11.2 (1992) 265-307.

________, “The Statue of Augustus from Prima Porta, the Underground Complex, and

the Omen of the Gallina Alba”, AJPh 118 (1997) 89-118.

Reedy, L., “The Failed Moral Reforms of 28 BCE and the Changing of the Roman

World” (ανακοίνωση), Annual Meeting of the Southwestern Social Sciences Asso-

ciation, April 5 2011.

Regard, P. F., “La version grecque du Monument d’Ancyre”, REA 26 (1924) 147-161.

Rehak, P., “Livia’s Dedication in the Temple of Diuus Augustus on the Palatine”,

Latomus 49 (1990) 117-125.

________, “Aeneas or Numa? Rethinking the Meaning of the Ara Pacis Augustae”, ABull

83.2 (2001) 190-208.

Rehak, P - Younger, J. G., Imperium and Cosmos: Augustus and the Northern Campus

Martius (Wisconsin Studies in Classics), Madison 2006.

Rehork, J., “Tatenbericht und dichterische Hersscherenkomion in augusteischer Zeit” στο

F. Altheim – R. Stiehl (εκδ.), Die Araber in der alten Welt, Berlin 1965, II, 379-

393.

Reichmann, V., Römische Literatur in griechischer Übersutzung (Philologus

Supplementband 34.3), Leipzig 1943, 19-27.

Reinhold, M., Marcus Agrippa, New York 1933.

________The Golden Age of Augustus, Totonto-Sarasota 1978, 92-102.

________, “Augustus Conception of Himself”, Thought Quarterly 55 (1980) 1-18 = Stud-

ies in Classical History and Society (APA, 45), Oxford 2002, 59-69.

________, From Republic to Principate. An Historical Commentary on Cassius Dio’s

Roman History Books 49-52 (36-29 B. C.) (Philological Monographs of the APA,

34, Dio Project, 6), Atlanta 1988.

Reinhold, M. - Swan, P. M., “Cassius Dio’s Assessment of Augustus” στο A. K. Raaflaub

– M. Toher (εκδ.), 1990, 155-173.

Reitzenstein, P, “Die Bildung des Gottesbegriffs Aion” στο Verhandlungen des II.

Internationalen Kongresses für allgemeine Religionsgeschichte, Basel, 30. August

bis 2. September 1904, Basel 1905, 317-9.

Renucci, P., Auguste: le révolutionnaire, Paris 2003.

Requena Jiménez, M., El emperador predestinado: los presagios de poder en época

imperial romana (Cuadernos de la Fundación Pastor-Fundación Pastor de Estudios

Clásicos), Madrid 2001.

Reusser, Ch., “Mars Ultor (Capitolium)”, LTUR III (1996) 230-1.

Reynolds, J. M., “Vota pro salute principis”, PBSR 30 (1962) 33-6.

________, Aphrodisias and Rome (JRS Monograph, 1), London 1982.

Reynolds, J. – Lloyd, J., “Cyrene”, στο A. K. Bowman et al. (εκδ.), 1996, 619-640.

Ribbeck, O., Geschichte der römischen Dichtung II, Stuttgart ²1900 (¹1894).

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[612]

Ribezzo, F., “Il primissimo culto di Cesare Augusto”, RIGI 21 (1937) 117-138.

Ricca-Barberis, M., “Auctoritas et potestas”, AG 16 (1954) 129-131.

Riccobono, S., (εκδ.), “La giurisprudenza dell’Impero” στο V. Arangio-Ruiz et al. (εκδ.),

1938, 147-159.

________, Acta divi Augusti, vol 1, Roma 1945 (ο δεύτερος τόμος δεν δημοσιεύτηκε πο-

τέ).

_______, “L’organizzazione amministrativa imperialε nel Σaeculum Augustum”, AAPal

35 (1975-6) [1977] ix-xliii.

Rich, J. W., “Agrippa and the Nobles: A Note on Dio 54.29.6”, LCM 5 (1980) 217-221.

________, Cassius Dio and the Augustan Settlement (Roman History 53.1-55.9),

Warminster 1990.

________, “Augustus and the Spolia Opima”, Chiron 26 (1996) 85-127.

________, “Augustus’ Parthian Honours, the Temple of Mars Ultor and the Arch in the

Forum Romanum”, PBSR 66 (1998) 71-128.

________, “Augustus, War and Peace”, στο L. De Blois et al. (εκδ.), 2003, 329-357 = J.

Edmondson (εκδ.), 2009, 137-164. [2009a]

________, “Cantabrian Closure: Augustus' Spanish War and the Ending of his Memoirs”

στο Ch. J. Smith – A. Powell (εκδ.), 2009, 145-72. [2009b]

________, “Deception, Lies, and Economy with the Truth: Augustus and the

Establishment of the Principate”, στο A. J. Turner – K. O. Chong–Gossard – F.

Vervaet (εκδ.), 2010, 167-191.

________, “Res Gestae Divi Augusti”, Mnemosyne 64.3 (2011), 504-510.

________, “Making the Emergency Permanent: Auctoritas, Potestas and the Evolution of

the Principate of Augustus” στο Y. Rivière (εκδ.), 2012, 37-121.

Rich, J. – Williams, J. H. C., “Leges et iura p. R. restituit: A New Aureus of Octavian and

the Settlement of 28-27 BC”, NC 159 (1999) 169-213.

Richard, J.-C., “Pax, Concordia et la religion officielle de Janus à la fin de la République

romaine”, MEFR 75 (1963) 303-386.

________, “Enée, Romulus, César et les funérailles impériales”, MEFRA 78 (1966) 67-

78. [1966a]

________, “Tombeaux des empereurs et temples des Diui. Notes sur la signification

religieuse des sépultures impériales à Rome”, RHR 170 (1966) 127-142. [1966b]

________, “Incinération et inhumation aux funérailles impériales: histoire du rituel de

l'apothéose pendant le Haut-Empire”, Latomus 25 (1966) 784-804. [1966c]

________, “Les aspects militaires des funérailles impériales», MEFR 78 (1966) 313-325.

[1966d]

________, “Recherches sur certains aspects du culte imperial: Les funérailes des

empereurs Romains aux deux premiers siècles de notre ère”, ANRW 2.16.2 (1978)

1121-1134.

Richardson, J. S, “The New Augustan Edict from Northwest Spain”, JRA 15 (2002), 411-

5.

_________, “Imperium Romanum between Republic and Empire” στο L. De Blois et al

(εκδ.), 2003, 137-147.

_________, The Language of Empire: Rome and the Idea of Empire from the Third Cen-

tury BC to the Second Century AD, Cambridge-New York 2008.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[613]

Richardson, L. Jr., “Honos et Virtus and the Sacra Via”, AJA 82, 1978, 240-6.

Richardson, G. W., “Actium”, JRS 27 (1937) 153-164.

Richmond, O. L., “The Temples of divus Augustus and Apollo Palatinus”, Essays and

Studies presented to W. Ridgeway, Cambridge, 1913, 198-212.

________, “The Augustan Palatium”, JRS 4 (1914) 193-226.

Ricker, S. P., “Pauline Gender Construction and the Augustan Reforms” (ανακοίνωση),

The Once and Future World: The 17th Annual Concordia Graduate Interdiscipli-

nary Conference, March 1 2012.

Rickman, G., The Corn Supply of Ancient Rome, Oxford 1980.

Ridley, R. T., The World’s Earliest Annals: A Modern Journey in Comprehension, Roma

1979.

__________, “The Economics of Civil War”, Helikon 21 (1981) 27-41.

__________, “Falsi triumphi, plures consulatus”, Latomus 42 (1983) 372-382.

__________, “Res gestae divi Augusti: The Problem of Chronology” στο Hestíasis. Studi

di tardi antichità offerti a Salvatore Calderone (Studi tardoantichi, 2), Messina

1986, II, 265-291.

__________, “Augusti manes volitant per aura: The Archeology of Rome under the Fas-

cists”, Xenia 11 (1988) 19-46.

________, “And the King Says: Official History in the Ancient World from the Third

Millenium BC to the Third Century AD”, D. E. Kennedy, Authorised Pasts: Essays

in Official History, Melbourne 1995, 17-48.

__________, The Emperor’s Retrospect. Augustus’ ‘Res Gestae’ in Epigraphy, Histori-

ography and Commentary (Studia Hellenistica, 39), Louvain 2003.

__________, “The Absent Pontifex Maximus”, Historia 54 (2005) 275-300. [2005a]

__________, “A Fanatical yet Rational Devotion: Augustus and the Legions”, Antichthon

39 (2005) 48-76. [2005b]

__________, “Augustus: The Emperor Writes his own Account” στο G. Marasco (εκδ.),

2011, 267-314.

Riedel, V., “Augustus und die Errichtung des Prinzipatsaus der Sicht des 20.

Jahrhunderts. Zur publizistischen, wissenschaftlichen und literarischen Rezeption

einer ‘konservativen Revolution’ in Deutschland”, Paideia 68 (2013) 375-408.

Riemann, H., “Iuppiter Imperator”, RM, 90 (1983) 233-254.

Riess, E., “Omen”, RE 18.1, Stuttgart 1939, 350-378.

Riggs, Ch., The Oxford Handbook of Roman Egypt, Oxford 2012.

Rinaldi Tufi, S., “Frammenti delle statue dei summi viri nel Foro di Augusto”, Dialoghi

di Archeologia 1 (1981) 69-84.

Rini, A., “La plebe urbana a Roma dalla morte di Cesare alla sacrosancta potestas di

Ottaviano” στο M. Pani (εκδ.), 1983, 161-190.

Ritter, H. W., “Zur Beurteilung der caesarischen und augusteischen Münz-propaganda”

στο K. Christ – E. Gabba (εκδ.), 1989, 165-182.

Ritterling, E., “Legio”, RE, 12.1, Stuttgart 1924, col. 1211-1328.

Rivière, Y., Les délateurs sous l’Empire romain (B. É. F. A. R., 311), Roma 2002.

_________, Les réformes augustéennes (C. É. F. R., 458), Roma 2012.

_________, “Autour du mot «réforme»: avant-propos” στο Ιδ. 2012, 1-8.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[614]

Rizzeli, G., ‘Lex Iulia de adulteriis’. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium,

stuprum, Lecce 1997.

Rizzo, G. E., La base di Augusto (Sorrento – Museo Correale di Terranova), Napoli

1933.

Rizzo, S., “Il Progetto Fori Imperiali” στο S. Baiani – M. Ghilardi (εκδ.), Cripta Balbi –

Fori Imperiali. Archeologia urbana a Roma e interventi di restauro nell’anno del

Grande Giubileo, Roma 2000, 67-69.

Robert, L., “Πυκτεύειν”, RA 30 (1929) 24-42 = Ιδ., Opera minora selecta, Amsterdam

1969, I, 691-708.

_________, “The Temple of Mars Ultor and the 12 May”, MDAI(R) 104 (1997) 527-536.

Roberto, U., Ioannis Antiocheni Fragmenta ex Historia Chronica, Berlin 2005.

_________, “L’immagine di Augusto nella Historia Chroniké di Giovanni di Antiochiae

e la tradizione di Cassio Dione”, Paideia 68 (2013) 409-436.

Roberts, M., The Jeweled Style. Poetry and Poetics in Late Antiquity, Ithaca 1989 (επα-

νέκδοση 2010).

Robinson, D. M., “Monumentum Antiochenum”, Klio 24 (1931) 169-172 και απάντηση

από τον Ramsay, 172-3.

Rocca-Serra, R., “Une formule cultuelle chez Suétone (Divus Augustus, 98, 2)”, Mélang-

es P. Boyancé, Roma 1974, 671-680.

Rocco, M., “Vittoria e propaganda nella Roma antica” (ανακοίνωση), Liceo Classico

Statale "Tito Livio" – Padova, 11 November 2009.

Roche, P., “Pliny’s Thanksgiving: An Introduction to the Panegyricus” στο Ιδ. (εκδ.),

Pliny’s Praise: The Panegyricus in the Roman World, Cambridge-New York-

Melbourn et alibi, 2011.

Rochette, B., “Bilinguisme, traductions et histoire des textes dans l’Orient grec”, RHT 27

(1997) 1-28. [1997a]

_________, Le latin dans le monde grec, Bruxelles, 1997. [1997b]

Rock, I. E., The Implications of Roman Imperial Ideology for an Exegesis of Paul’s Letter

to the Romans: An Ideological Literary Analysis of the Exordium Rom. 1:1-17,

Diss. Wales 2005.

Roddaz, J.-M., M. Agrippa (B. É. F. A. R., 253), Roma 1984.

________, “Imperium: nature et compétences à la fin de la République et au début de

l’Empire” CCG 3 (1992) 189-211.

________, “La métamorphose d’Octavien à Auguste» στο S. Franchet d’Espèrey et al.

(εκδ.), 2003, 397-418.

Rodríguez, C., “The Pulvinar at the Circus Maximus: Worship of Augustus in Rome?”,

Latomus 64 (2005) 619-625.

Rodríguez-Álvarez, L., Las leyes limitadoras de las manumissiones en época augustea,

Oviedo 1978.

________, “Algunas notas en torno a la lex de vicesima hereditatium”, RIDA 28 (1981)

213-246.

_______, “Algunas precisiones en material de impuestos indirectos de la época

augustea”, RIDA 33 (1986) 189-208.

Rohde, G., “Aedes Iuventatis”, Prolegomena 2 (1953) 99-104.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[615]

Rohr (Vio) F., “Una dedica in sospetto di 'fronda': Cornelio Gallo e il Nilo nella Trilingue

di Philae”, MGR 21 (1997) 291-309.

________, Le voci del disenso: Ottaviano Augusto e i suoi oppositori, Padova 2000 (με

μια παρουσίαση από την G. C. Marrone).

________, “Publio Ventidio tra Ottaviano e Antonio nei prodromi del II triumvirato: la

celebrazione di un intervento di mediazione politica nel denarius di Basso”, RIN

109 (2008), 199-234.

Rolfe, J., “The Use of Devices for Indicating Vowel Length in Latin”, PAPhS 61 (1922)

80-98.

________, “Marks of Quantity in the Monumentum Antiochenum”, AJPh 48 (1927) 1-9.

Roller, M. Constructing Autocracy: Aristocrats and Emperors in Julio-Claudian Rome,

Princeton 2001.

Roloff, D., Gottähnlichkeit, Vergöttlichung und Erhöhung zu seligem Leben:

Untersuchungen zur Herkunft der platonischen Anglaiechung an Gott, Berlin 1970.

Roman, Y., “Auguste, l’Océan Atlantique et l’impérialisme romain”, Ktèma 8 (1983)

261-8.

Romano, D., “Virgilio ad Atella”, PP 37 (1982) 39-42.

Romeo, I., Ingenuus leo: l’immagine di Agrippa, Roma 1998.

Romer, F., “Gaius Caesar’s Military Diplomacy in the East”, TAPhA 109 (1979) 199-214.

Ronnick, M., “Res Gestae 25 and the Damnatio Memoriae as a Strategy of Rhetoric”,

Maia 49 (1997) 381-4.

Rose, C. B., Dynastic Commemoration and Imperial Potraiture in the Julio-Claudian

Period, Cambridge 1997.

________, “The Parthians in Augustan Rome”, AJA 109 (2005) 28-36.

Rosellini, M., Res Gestae Alexandri Macedonis, Berlin 2004.

Rosenblitt, A., “Rome and North Korea: Totalitarian Questions”, G&R 59.2 (2012) 202-

213.

Rosendorfer, H., Die angebliche Adoption des Augustus durch Caesar, Stuttgart 1990.

Rosenstein, N. S., ‘Imperatores Victi’: Military Defeat and Aristocractic Competition in

the Middle and Late Republic, Berkeley, 1990.

Rossini, O., Ara Pacis, Verona-Milano 2009.

Rostagni, A., Suetonio, de poetis e biografi minori, Torino ³1964 (¹1944-επανέκδοση

New York 1979).

Rostenne, P., Dieu et César. Philosophie de la civilisation occidentale, Louvain 1962.

Rostovtzeff, M., Römische Bleitesserae (Klio Beihefte, 3), Leipzig 1905.

________, Zaglavie I literaturnyĭ Kharakter Monumentum Ancyranum, Saint Petersbourg

1913· γαλλ. μτφ. στο Séminaire d’Histoire Ancienne de l’Université de Greifswald.

_______, Le titre et le caractère littéraire du Monumentum Ancyranum, Sankt Petersburg

2013 (στα ρωσικά)· γαλλική περίληψη στο RA 23 (1914) 500-1.

________, “Augustus”, University of Wisconsin Studies in Language and Literature 15

(1922), 134-147 = MDAI(R) 38-9 (1923-4) 281 κ. εξ.

________, The Social and Economic History of the Roman Empire, Oxford 1926· γαλ.

μτφ. Histoire economique et sociale de l’Empire romain, Paris 1988· ιταλική μτφ.

Storia economica e sociale dell’impero romano, Firenze 1933 (= 1976).

________, “Res Gestae Divi Saporis and Dura”, Berytus 8 (1943) 17-60.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[616]

________, A History of the Ancient World. II. Rome, Oxford ²1945 (¹1926· πολλές επα-

νεκδόσεις) και ελληνική μετάφραση Β. Καλφόγλου, Ρωμαϊκή Ιστορία, Αθήνα,

1984 (Πρόλογος: Ιω. Τουλουμάκος).

________, “L’empereur Tibère et le culte imperial”, RH 163.1 (1930) 1-26.

Röttgen, S., Die Beurteilung von Augustus’ Außen- und Expansionspolitik und ihre

Darstellung in den “Res Gestae”, München 2008.

Roueché, Ch. – Erim, K. T. (εκδ.), Aphrodisias Papers. Recent Work on Archeology and

Sculpture (JRA Suppl., 1), Ann Arbor 1990.

Roussel, P., “Un Syrien au service de de Rome et d’Octave”, Syria 42 (1934) 33-74.

Roussel, P. J., “Frontières et armée romaine sous le principat: force et tactique

calculées?”, Les cahiers étudiants de la SÉAQ, 1 (2010) 49-59.

Rowe, G., Princes and Political Cultures: The New Tiberian Senatorial Decrees, Ann

Arbor 2002.

________, Βιβλιοκρισία στον Ridley 2003, JRS 97 (2007) 273-4.

________, Βιβλιοκρισία στην Cooley 2009, JRS 101 (2011) 245-6.

________, “Reconsidering the Auctoritas of Augustus”, JRS 103 (2013) 1-16.

Rowell, H. T., “The Forum and Funeral Imagines of Augustus”, MAAR 17 (1940) 131-

143.

______, “Vergil and the Forum of Augustus”, AJPh 62 (1941) 261-276.

______, Rome in the Augustan Age, Norman 1963.

Royo, M., “Du Palatin au Palatium: organization spatiale et enjeux politiques à

l’avènement d’Auguste” στο M. Pani (εκδ.), 1991, 83-101.

________, ‘Domus imperatoriae’: topographie, formation et imaginaire des palais

impériaux du Palatin (IIe siècle av. J.-C. - Ier siècle ap. J.-C.) (B. É. F. A. R., 303)

Roma 1999.

Rubin, B. B., (Re)presenting Empire: The Roman Imperial Cult in Asia Minor, 31 BC-AD

68, Diss. Michigan 2008.

Rubincam, C. R., “The Chronology of the Punishment and Reconstruction of Sicily by

Octavian / Augustus”, AJA 89 (1985) 521-2.

Rubio, G., “Writing in Another Tongue: Alloglottography in the Ancient Near East” στο

In S. Sanders (εκδ.), Margins of Writing, Origins of Cultures, Chicago ²2007

(¹2006· Oriental Institute Seminars, 2), 33–70.

Rudberg, G., “Zu Monumentum Ancyranum”, SO 10 (1932) 148-152.

Rufus, R. J., “Hersscherkult”, RLAC 14, Lief. 111-2 (1988) 1047-1093.

Rumscheid, J., Kranz und Krone. Zu Insignien, Siegespreisen und Ehrenzeichen der

römischen Kaiserzeit (Istanbuler Forschungen, 43), Tübingen 2000.

Rüpke, J., Domi militiae. Die religiöse Konstruktion des Krieges in Rom, Stuttgard 1990.

________, Kalender und Öffentlichkeit: Die Geschichte der Repräsentation und

religiösen Qualifikation von Zeit in Rom (Religionsgeschichtliche Versuche und

Vorarbeiten, 40), Berlin-New York 1995.

________, “L’histoire des fasti romains: aspects médiatiques et politiques”, RHR 81

(2003) 125-139.

________, “Fasti sacerdotum: die Mitglieder der Priesterschaften und das sakrale

Funktionspersonal römischer, griechischer, orientalischer und jüdisch-christlicher

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[617]

Kulte in der Stadt Rom von 300 v. Chr. bis 499 n. Chr” (Potsdamer

altertumswissenschaftliche Beiträge, 12), Stuttgart 2005.

Russo Ruggieri, C., La datio in adoptionem. I. Origine, regime giuridico e riflessi politi-

co-sociali in età repubblicana ed imperiale, Milano 1990.

Rutgers, J., Variarum lectionum libri sex, Leyden 1618.

Sablayrolles, R., “Espace urbain et propagande politique: l’organisation du centre de

Rome par Auguste (Res Gestae 19 à 21)”, Pallas 28 (1981) 59-77.

Saddington, D., “The Administration and the Army in Judaea in the Early Roman Period

(from Pompey to Vespasian, 63 BC-AD 79” στο M. Sharon (εκδ.), The Holy Land

in History and Thought. Papers Submitted to the International Conference on the

Relations Between the Holy Land and the World Outside it, Johannesburg 1986,

Leiden 1988, 33-42.

Saikowski, R., “De divi Augusti cultu Tiberii principis temporibus propagato”, Meander

46 (1991) 29-42 (στα πολωνικά).

Saller, R. P., Patriarchy, Property, and Death in the Roman Family, Cambridge-New

York 1994.

Salmon, E. T., History of the Roman World 30 BC-AD 117, London 1944.

________, “The Evolution of Augustus’ Principate”, Historia 5 (1956) 456-478.

Saltelli, E., L’Epitaffio di Allia Potestas (on-line commentary), 2003.

Salvatore, S. (εκδ.), Civiltà dei Romani. Il rito e la vita privata, Milano 1992.

Salway, P., Roman Britain, Oxford 1981.

Sánchez López, V., “El terror y el terrorismo de época Julio-Claudia”, στο G. Bravo – R.

G. Salinero (εκδ.), 2013, 477-496.

Sánchez-Ostiz Guttiérrez, Á., Tabula Siarensis. Edición, traducción y comentario

(Collección Mundo antiguo), Diss. Navarra 1997, Pamplona 1999.

Sandys, J. E., “Tin[commius]”, NC 18 (1918) 97-110.

_________, Latin Epigraphy, Cambridge 1919, 258-276, 285.

Santero, J. M., “The Cultores Augusti and the Private Worship of the Roman Emperor”,

Athenaeum 71 (1983) 111-125.

Santirocco, M., “Horace and Augustan Ideology”, Arethusa 28 (1995) 225-243.

Santos, F. D., “Die Integration Nord und Nordwestsspaniens als römische Provinz in der

Reichpolitik des Augustus. Von der konsularischen zur hispanischen Ära”, ANRW

2.3 (1975) 523-571 (απόδοση στα γερμανικά από τον R. Schwarz).

Sartre, M., L’Orient romain: provinces et sociétés provinciales en Méditerranée orientale

d’Auguste aux Sévères (31 avant J.-C. – 235 après J.-C.), Paris 1991.

_________, D’Alexandre à Zénobie. Histoire du Levant Antique, IVe siècle av. J.-C., III

e

siècle ap. J.-C., Paris 2001.

Sasel Kos, M., “Appian and Dio on the Illyrian Wars of Octavian”, ŽAnt 47 (1997) 187-

198.

Sattler, P. Augustus und der Senat. Untersuchungen zur römischen Innenpolitik zischen

30 und 17 v. Chr., Göttingen 1960.

_______, “Julia und Tiberius: Beiträge zur römischen Innenpolitik zwischen den Jahren

12 vor und 2 nach Chr.” στο Ιδ., Studien aus dem Gebiet der alten Geschichte,

Wiesbaden 1962, 1-36 = W. Schmitthenner (εκδ.), 1969, 486-530.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[618]

Sauron, G., “Le message symbolique des rinceaux de l’Ara Pacis Augustae”, CRAI 126

(1982) 81-101.

_______, “Le complexe pompéien du Champ de Mars: nouveauté urbanistique à finalité

idéologique” στο P. Gros – C. Nicolet (εκδ.), 1987, 457-473.

_______, “Le message esthétique des rinceaux de l’Ara Pacis Augustae”, RA 1 (1988) 3-

40.

_______, Quis deum? L’expression plastique des ideologies politiques et religieuses à

Rome à la fin de la République et au début du Principat (B.É.F.A.R., 285), Roma

1994.

_______, L’histoire végétalisée. Ornement et politique à Rome, Paris 2000.

_______, “Actualité du Forum d’Auguste”, REL 82 (2004) 25-31.

_______, “L’art ornamental, arme privilégiée du pouvoir augustéen” στο

G. Urso (εκδ.), 2009, 317-330.

Sauter, F., Der römische Kaiserkult bei Martial und Statius, Stuttgart 1934.

Savage, J. J. H., “Variations on a Theme by Augustus”, TAPhA 97 (1966) 431-457.

_______, “More Variations on a Theme by Augustus”, TAPhA 98 (1967), 415-430.

_______, “The aurea dicta of Augustus and the Poets”, TAPhA 99 (1968) 01-417.

Sblendorio, M. T., “Index verborum quae exhibent Augusti epistulae ad res privatas

pertinentes”, AFLC 36 (1973) 29-60.

Scardigli, B. – Delbianco, P., Nicolao di Damasco, Vita di Augusto, Firenze 1983.

Schachinger, W., “Actium, Alexandria und Augustus: die Nachweise in der

augusteischen Münzprägung unter dem Blickpunkt des modernen Marketing” στο

K. Strobel (εκδ.), Die Geschichte der Antike aktuell: Methoden, Ergebnisse und

Rezeption, Klagenfurt-Ljubljana-Wien 2005, 167-174.

Schäffer, G., ‘König der Könige’, ‘Lied der Lieder’. Studien zu Paronomastischen

Intensitätsgeniviv (AHAW), Heidelberg 1974.

Schäffer, J., “Sella curulis und fasces als Paradigma” στο M. Hofter – V. Lewandowski –

H. G. Martin – J. Schick (εκδ.), 1988, 427-440.

________, “Imperii Insignia: Sella curulis und fasces. Zur Represäntation römischer

Magistrate (MDAIR 29), Mainz 1989.

_______, Die Gemma Augustea (Anfang 1. Jh n. Chr.) inv. A 158, Münster 1999.

Schäger, Th., “Der Augustus von Primaporta im Wechsel der Medien” στο H. J. Wendel

et al. (εκδ.), Wechsel des Mediums. Zur Interpendenz von Form und Inhalt, Ros-

tock 2001, 37-58.

Schall, U., Augustus: Kaiser, Rächer, Komödiant: Masken und Metamorphosen eines

Herrschers, Pfungstadt 1990.

Schanz, M. – Hosius, C., Geschichte der römischen Literatur bis zum Gesetzgebungswerk

des Kaisers Justinians, München, II, 41935 (¹1890-4

η ανατύπωση με προσθήκες

1979).

Scharf, R., Agrippa Postumus. Splitter einer historischen Figur, Landau 2001.

Scheer, S. T. “Vindex Libertatis”, Gymnasium 78 (1971) 182-8.

_______, “Res Gestae divi Augusti 24: Die Restituirung göttlichen Eigentums in

Kleinasien durch Augustus” στο Ch. Schubert -K. Brodersen, (εκδ.), 1995, 209-

223.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[619]

Scheid, J., Les frères arvales. Recrutement et origine sociale sous les Julio-Claudiens

(Bibliothèque de l’EPHE, Sciences Religieuses, 77), Paris 1975.

_______, “Les prêtres officiels sous les empereurs julio-claudiens”, ANRW, 2.16.1 (1978)

610-54.

_______, Romulus et ses frères. Le collège des frères arvales, modèle du culte public

dans la Rome des empereurs (B.É.F.A.R., 275), Roma 1990.

_______, “L’investiture impériale d’après les Commentaires des arvales”, CCG 3 (1991)

221-237.

_______, Commentarii fratrum arvalium qui supersunt. Les copies épigraphiques des

protocols annuels de la confrérie arvale (21 av. J.-C – 304 ap. J.-C.) (Coll. Roma

Antica, 4), Roma 1998.

_______, “Auguste et le grand pontificat. Politique et droit sacré au début du Principat”,

RD 77 (1999) 1-19.

_______, “Ronald Syme et la religion des Romains” στο A. Giovannini (εκδ.), 2000, 39-

63.

_______, “Honorer le prince et vénérer les dieux: culte public, cultes des quartiers et

culte imperial dans la Rome augustéenne” στο N. Belayche (εκδ.), 2001, 85-105 =

“To Honour the Princeps and Venerate the Gods: Public Cult, Neighbourhood

Cults, and Imperial Cult in Augustan Rome” (μτφ. J. Edmondson) στο J. Edmond-

son (εκδ.), 2009, 275-302.

_______, “Les voeux pour le salut d’Octavien de 32 av. J.-Chr. (RGDA 9, 1)” στο Th.

Hantos (εκδ.), Laurea internationalis. Festschrift J. Bleicken, Stuttgard 2003, 359-

365.

_______, “Religion, institutions et société de la Rome antique”, ACF 103 (2002-3) 803-

814· 105 (2004-5) 625-640.

_______, “Augustus and Roman Religion: Continuity, Conservation and Innovation” στο

K. Galinsky (εκδ.) 2005, 175-193.

_______, “Wilhelm Weber et les Res Gestae Divi Augusti: la posterité d’un livre

complexe”, Anabases 11 (2010) 107-121.

Scheid, J. –Svenbro, J., The Craft of Zeus: Myths of Weaving and Fabric, Penn State

1996.

Scheithauer, A., Verfeinerte Lebensweise und gesteigertes Lebensgefühl im augusteischen

Rom: Urbanitas mit den Augen Ovids gesehen, Frankfurt 2007.

Scherrer, S., “Signs and Wonders in the Imperial Cult: A New Look at a Roman Reli-

gious Institution in the Light of Rev 13: 13-15”, JBL 103.4 (1984) 599-610.

_______, “Saeculum Augustum-Concordantia Fratrum. Gedanken zum Programm der

Gemma Augustea”, JOAI 58 (1988) 115-128.

Schiavone, A. (εκδ.), Storia di Roma. II. L’impero mediterraneo. 2. I principi e il mondo,

Torino 1991.

Schilling, R., “L'Hercule romain en face de la réforme religieuse d'Auguste”, RPh (1942)

31-57 = Ιδ., Rites, cultes dieux à Rome, Paris 1979, 263-289 = “Der römische Her-

cules und die Religionsreform des Augustus” στο G. Binder (εκδ.), 1988, 108-142.

_______, “À propos de l’expression ‘Iuppiter Optimus Maximus’”, Acta Philologica III

piae memoriae N. I. Herescu. Societas Academica Dacoromana, Roma 1964, 345-

8.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[620]

_______, “La politique religieuse d’Auguste” στο Langues, literature, histoire anciennes.

Mélanges L. S. Senghor, Dakar 1977, 453-464.

_______, “La deification à Rome: tradition latine et interférence grecque”, REL 58 (1980)

137-152.

Schillinger-Haefele, U., “Zum Annalenproömium des Tacitus”, Hermes 94 (1966) 496-

500.

Schlange-Schöningen, S., Augustus (Geschichte Kompakt-Antike), Darmstadt 2005.

Schmaltz, B., “Zum Augustus-Bildnis Typus Primaporta”, MDAI(R) 93 (1986) 211-243.

Schmid, A., Augustus und die Macht der Sterne: Antike Astrologie und die Etablierung

der Monarchie in Rom, Köln 2005.

Schmidt, J., “Zum Monumentum Ancyranum”, Philologus 44 (1885) 444-470.

________, “Zum Monumentum Ancyranum II”, Philologus 45 (1886) 393-410.

________, “Zum Monumentum Ancyranum III”, Philologus 46 (1887) 70-86.

Schmidt-Colinet, A., “Exedra duplex: Überlegungen zum Augustusforum”, HASB 14

(1991) 43-60.

Schmitt, C., Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre der Souveränität, Berlin 2004

(8η έκδοση-¹1922).

Schmitt, H. H., “Tacitus und die nachgelassenen Schriften des Augustus” στο H. Heinen

– K. Stroheker – G. Walser (εκδ.), 1983, 178-186.

________, “Zum literarischen Selbstzeugnis des Herrschers: Die Res Gestae Divi Augusti

im Vergleich”, στο P. Neukam (εκδ.), Die Antike in literarischen Zeugnissen,

München 1988, 160-183 = Ch. Schubert -K. Brodersen, (εκδ.), Rom und der

Griechische Osten. Festschrift H. H. Schmitt, Stuttgart 1995.

Schmitthener, W., “Oktavians militärische Unternehmungen in den Jahren 35-33 v. Chr.”,

Historia 7 (1958) 189-236.

________, “Augustus’ spanischer Feldzug und der Kampf um den Prinzipat”, Historia 11

(1962) 29-85 = Ιδ. (εκδ.), 1969, 404-485.

________ (εκδ.), Augustus (WF 108), Darmstadt 21985 (¹1969).

________, Oktavian und das Testament Caesars. Eine Untersuchung zu den politischen

Anfängen des Augustus, München 21973 (¹1952).

________, “Rome and India. Aspects of Universal History during the Principate”, JRS 69

(1979) 90-106.

_____, “Caesar Augustus. Erfolg in der Geschichte”, Saeculum 36 (1985) 286-296.

Schnegg-Köhler, B., Die augusteischen Säkularspiele (Archiv für Religionsgeschichte,

4), München – Leipzig 2002.

Schneider, P., L’Éthiope et l’Inde. Interférences et confusions aux extrémités du monde

antique (C. É. F. R., 335), Roma 2004.

Schneider, W., Der italienische Faschismus. 1919-1945, München 2010.

Schniebs, A., “Del Diui filius al pater patriae: la paternalización del poder en tres textos

latinos”, Phaos 2 (2002) 139-166.

Schnurr, Ch., “The lex Julia theatralis of Augustus: Some Remarks on Seating Problems

in Theatre, Amphitheatre, and Circus”, LCM 17 (1992) 147-160.

Schönbauer, E., Die Res Gestae Divi Augusti in rechtsgeschichtlicher Beleuchtung

(SAWW 224, 2), Wien 1946.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[621]

Schönberger, H., “The Roman Frontier in Germany. An Archeological Survey”, JRS 59

(1969) 144-197.

Schotter, D., Augustus Caesar, London 1991.

Schrijvers, P., “Waarom prijzen wij onze doden? Retorische aspecten van de ‘Laudatio

Turiae’”, Lampas 34 (2001) 33-44.

Schütz, M., “Zur Sonneuhr des Augustus an dem Marsfeld”, Gymnasium 97 (1990) 432-

457.

________, “Der Capricorn als Sternzeichen des Augustus”, AEA 37 (1991) 55-67.

Schuler, C., “Augustus, Gott und Herr über Land und Meer: eine neue Inschrift aus

Tyberissos im Kontext der späthellenistischen Herrscherverehrung”, Chiron 37

(2007) 383-403.

Schulten, P. N., Die Typologie der römischen Konsekrationsprägungen, Frankfurt 1979.

Schulz, O. Th., Das Wesen der römischen Kaisertums der ersten Zwei Jahrhunderte

(Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums, 8.2), Paderborn 1916.

________, Vom Prinzipat zum Dominat. Das Wesen der römischen Kaisertums der

dritten Jahrhunderts (Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums, 9.4-5), Pa-

derborn 1919.

________, “Die Census des ersten Prinzipats”, Mnemosyne 5 (1937) 161-192.

Schürer, E., Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi I, Leipzig ²1890

(¹1874) και νέα έκδοση από τους G. Vermes – F. Millar, The History of the Jewish

People in the Age of Jesus Christ I, Edinburgh 1973.

Schwartz, E., “Zu Nikolaos von Damaskos Biographie des Kaisers Augustus” Hermes 33

(1898) 182-4. [1898a]

________, “Die Verteilung der römischen Provinzen nach Caesars Tod”, αυτόθι, 185-

244. [1898b]

Schwarz, J., “Dies Augustus”, REA 46 (1944) 266-279.

________, “Les dernières années du règne d'Auguste (4-14)”, RPh 19 (1945), 21-90.

Schwarz, M., “The Lost Legions of Emperor Augustus”, History Magazine 8.11 (Octo-

ber-November 2011) 35-8.

Schwindt, J. P. (εκδ.), La représentation du temps dans la poésie augustéenne = Zur

Poetik der Zeit in augusteischer Dichtung, Heidelberg 2005.

________, “Der Sound der Macht. Zur onomatopoetischen Konstruction des Mythos im

Zeitalter des Augustus” στο M. Labate – G. Rosati (εκδ.), 2013, 69-88.

Scott, K., “The Identification of Augustus with Romulus-Quirinus”, TAPhA 56 (1925)

82-105.

________, “On Chapter XVIII of the Res gestae divi Augusti”, CPh 13 (1928) 175-176.

[1928a]

________, “Mercur-Augustus und Horaz, C., I, 2”, Hermes 63 (1928) 15-33. [1928b]

________, “Emperor Worship in Ovid”, TAPhA 61 (1930) 43-69.

________, “The Significance of Statues in Precious Metals in Emperor Worship”, TAPhA

62 (1931) 101-123 [1931a]

________, “Honorific Months”, YCS 2 (1931) 200-278. [1931b]

________, “Chapter IX of the Res Gestae and the Ruler Cult”, CPh 27 (1932) 284-287.

[1932a]

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[622]

________, “The Elder and Younger Pliny on Emperor-Worship”, TAPhA 63 (1932) 156-

165. [1932b]

________, “The Political Propaganda of 44-30 B. C.”, MAAR 11 (1933) 7-49.

________, “Notes on Augustus' Religious Policy”, ARW 35 (1938) 121-130.

Scott Ryberg I., “The Procession of the Ara Pacis”, MAAR 19 (1949) 79-101.

________, Rites of the State Religion in Roman Art (MAAR, 22), Roma 1955.

________, “Clupeus Virtutis” στο L. Wallach (εκδ.), The Classical Tradition. Literary

and Historical Studies in Honour of Harry Caplan, Ithaca – New York 1981, 232-

238.

Scott, S. – Webster, J. (εκδ.), Roman Imperialism and Roman Art, Cambridge 2003.

Scuderi, R., “Il mito eneico in età augustea. Aspetti filoetruschi e filoellenici”, Aevum 52

(1978) 88-99.

Scullard, H., From the Gracchi to Nero, London 1959.

Seager, “Non sinas Medos equitare inultos: Horace, the Parthians and Augustan Foreign

Policy”, Athenaeum 58 (1980) 103-118.

Seeck, O, Βιβλιοκρισία στον Mommsen 1883, WKPh 1 (1884), col. 1473-1481.

________, Kaiser Augustus, Leipzig 1902.

Sellers, M. N. S., American Republicanism: Roman Ideology in the United States Consti-

tution, New York 1994.

Sellwood, D., “Parthian Coins” στο E. Yarshater (εκδ.), Cambridge History of Iran 3.1,

London-New York 1983, 279-298.

Sena Chiesa, G., “Il potere delle immagini: gemme politiche e cammei di prestigio”,

Paideia 67 (2012) 255—273.

Seston, W., “La table de bronze de Magliano et la réforme électorale d’Auguste”, CRAI

94.1 (1950) 105-111 = Ιδ., 1980, 133-140.

________, “Le ‘clipeus virtutis’ d’Arles et la composition des Res gestae divi Augusti”,

CRAI 98.3 (1954) 286-297 = Ιδ., 1980, 121-132.

________, “Le droit au service de l'impérialisme romain », CRAI 120.4 (1976) 637-647.

________, “La lex Julia de 90 av. J.-C. et l'intégration des Italiens dans la citoyenneté

romaine », CRAI 122.2 (1978) 529-542.

________, Scripta varia (C. É. F. R., 43), Roma 1980.

Seters, J., van, “Joshua’s Campaign and Near Eastern Historiography”, JSOT 2 (1990) 1-

12.

Settis, S., “Die Ara Pacis” στο M. Hofter et al (εκδ.), 1988, 400-426.

Severy, B., Augustus and the Family at the Birth of the Roman Empire, New York-

London 2003.

Seyfarth, W., “Potitus rerum omnium. Ein Beitrag zur Deutung der RGDA, Kapitel 34”,

Philologus 101 (1957) 305-323.

Sheldon, R. M., Rome's Wars in Parthia: Blood in the Sand, London - Portland 2010.

Shelton, K. J., “Imperial Tyches”, Gesta 18 (1979) 27-38 = DHA 89 (1985) 153-4.

Sherk, R., Roman Documents from the Greek East. Senatus Consulta and Epistulae to the

Age of Augustus, Baltimore 1969.

________, “Roman Geographical Exploration and Military Maps”, ANRW 2.1 (1974)

534-562.

________, “Roman Galatia”, ANRW 2.7.2. (1980) 954-1052.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[623]

______, Translated Documents of Greece and Rome. VI. The Roman Empire. Augustus to

Hadrian, Cambridge 1988.

Sherling, K., “Vardagate”, RE VIII.1/1, Stuttgart 1955, 365.

Sherwin-White, A. Ν., The Roman Citizenship, Oxford, ²1973 (¹1939).

________, Roman Foreign Policy in the East, 168 BC-AD 1, Norman 1984.

Shimada, M., 業績録」 (Res gestae divi Augusti)

の性格と目的 (Ο χαρακτήρας και ο σκοπός των Res gestae divi Augusti), 2006.

Shipley, F. W., “Chronology of the Datable Building Operations in Rome from the Death

of Julius Caesar to the Death of Augustus”, MAAR 9 (1931) 7-60.

________, Agrippa’s Building Activities in Rome (Washington University Studies, New

Series, Language and Literature, 4), St Louis 1933.

Shotter, D., “Gods, Emperors and Coins”, G&R 26 (1979) 48-57.

Shuckburgh, E. S., The Life of Augustus, London 1903.

Siber, H., “Cäsars Dictatur und das Prinzipat des Augustus”, ZRG 55 (1935) 99-158.

________, Das Führeramt des Augustus (ASAW 44.2), Leipzig 1940.

Sickle, J. B., van, “The Elogia of the Cornelii Scipiones and the Origin of Epigram at

Rome”, AJPh 108 (1987) 41-55.

________, “The First Hellenistic Epigrams at Rome” στο N. Horsfall (εκδ), Vir bonus

discendi peritus. Studies Otto Scutsch, London 1988, 143-156.

Sidebotham, S. E., “Aelius Gallus and Arabia”, Latomus 45 (1986) 590-602. [1986a]

________, Roman Economic Policy in the Erythra Thalassa (Mnemosyne,

Supplementum, 91), Leiden 1986. [1986b]

Siebler, M., Studien zum augusteischen Mars Ultor, München 1988.

Sigwart, G., “Sueton und das Monumentum Ancyranum”, Klio 10 (1910) 394.

Silverio, A. M. L., “La mostra augustea della romanità”, στο Dalla mostra al museo.

Dalla Mostra archeologica del 1911 al Museo della civiltà romana (Roma

Capitale 1870-1911, 4), Venezia 1983, 77-90.

Silvesta, A., “Lessons From History: Parallels Between the Roman Kingdom and Ameri-

can Colonies” (διαδικτυακό άρθρο).

Simon, B., Die Selbstdarstellung des Augustus in Münzprägung und in den ‘Res gestae’

(Antiquitates, 4), Hamburg 1993.

Simon, E., “Zur Augustusstatue von Prima Porta”, MDAI(R) 64 (1957) 46-68.

________, Der Augustus von Prima Porta (Opus nobile, 13), Bremen 1959.

________, Ara Pacis Augustae (Monumenta Artis Antiquae, 1), Tübingen 1967 και σε

αγγλική μτφ., New York 1968.

_________, Augustus. Kunst und Leben in Rom um die Zeitwende, München 1986.

[1986a]

_______, “Die drei Horoscope der Gemma Augustea”, NAC 15 (1986) 179-186. [1986b]

________, “Altes und Neues zur Statue des Augustus von Primaporta” στο G. Binder

(εκδ.) 1991, 204-233.

________, Ara Pacis Augustae: der Altar der Friedensgöttin Pax Augusta im Rom (Ponte

fra le culture, 3), Dettelbach ²2012 (¹2010).

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[624]

Simón, F. M. – Polo, F. P. – Rodríguez, J. R., Repúblicas y ciudadanos: modelos de

participación cívica en el mundo antiguo (Col·lecció Instrumenta, 21), Barcelona

2006.

Simpson, C. J., “The Date of the Dedication of the Temple of Mars Ultor”, JRS 67 (1977)

91-94.

________, “'Unexpected' References to the Horologium Augusti at Ovid Ars amatoria 1,

68 and 3, 388”, Athenaeum 80 (1992) 478-484.

________, “A Shrine of Mars Ultor Revisited”, RBPh 71 (1993) 116-122. [1993a]

________, “Horace, Carm., I, 2, 30-44, Apollo Palatinus, and Allusions to Shrines in Oc-

tavian's Rome”, Athenaeum 81 (1993) 632-642. [1993b]

________, “Prudentius and the Ara Pacis Augustae”, Historia 43.1 (1994) 126-129.

Sion-Jenkis, K., Von der Republik zum Prinzipat: Ursachen für den Verfassungswechsel

in Rom im historischen Denkender Antike, (Palingenesia, 69), Stuttgart 2000.

Sirago, V. A., Principato di Augusto. Concetrazione di proprietà e di poteri nelle mani

dell’imperatore, Bari 1978.

_____, “Il Salento al tempo di Augusto”, QMAB 12 (1979), 105-114.

_____, “L’aspetto economico dell’opera di Augusto”, Labeo 26 (1980) 378-389.

_____, “La Daunia sotto Augusto”, QuadFoggia 1 (1981) 37-47.

Six, J., “Octavien-Mercure”, RA, Ser. 4 (1916) 257-264.

Skard, E., “Zu Monumentum Ancyranum”, SO 31 (1955) 119-121.

Σκάσσης, Ε. Α., «Περί του ρωμαϊκού ημερολογίου», Πλάτων 19.37/8 (1967).

Skutsch, O., The Annals of Q. Ennius, Oxford 1985.

Slater, N. W., “Orality and Autobiography: The Case of the Res Gestae” στο E. A.

McKay (εκδ.), Orality, Literacy, Memory in the Ancient Greek and Roman World

(Mnemosyne Suppl. 298), Leiden 2008, 253-273.

Slater, W. J., “Pueri, turba minuta”, BICS 21 (1974) 133-401.

Smadja, E., “Remarques sur les débuts du culte impérial en Afrique sous le règne

d'Auguste” στο Religions, pouvoir, rapports sociaux, Paris 1980, 151-69.

________, “L'empereur et les dieux en Afrique romaine”, DHA 11 (1985) 541-555.

Smallwood, E. M., The Jews under Roman Rule. From Pompey to Diocletian, Leiden

1976.

________, Documents of Nerva, Trajan and Hadrian, Cambridge 1996.

Smith, Ch. J., “The Memoirs of Augustus: Testimonia and Fragments” στο Smith, Ch. J.

– Powell, A. (εκδ.), 2009, 1-13. [2009a]

________, “Sulla's Memoirs” στο Ch. J. Smith – A. Powell (εκδ.), 2009, 65-85. [2009b]

Smith, Ch. J. – A. Powell, Α. (εκδ.), The Lost Memoirs of Augustus and the Development

of Roman Autobiography, Swansea 2009.

Smith, H. R. W., Problems Historical and Numismatic in the Reign of Augustus (Univer-

sity of California Publications in Classical Archaeology 2.4), Berkeley-Los Ange-

les 1951.

Smith, J., Christ, the Ideal King: Cultural Context, Rhetorical Strategy, and the Power of

Divine Monarchy in Ephesians, Tübingen 2011.

Smith, R. R. R., “The Imperial Reliefs from the Sebasteion at Aphrodisias”, JRS 77

(1987) 88-138.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[625]

________, “Simulacra gentium: The Εthne from the Sebasteion at Aphrodisias”, JRS 78

(1988) 50-77.

Sniezewski, S., “The Divinity of Augustus in the late Poetry of Horace and in Elegies of

Tibullus and Propertius”, Eos 81 (1993) 61-76.

Solari, A., “Il monumento politico di Augusto”, Philologus 92 (1937) 429-443.

________, L’impero romano, 4 vols, Genova 1940-1947.

Solin, H., Zu lukanischen Inschriften, Helsinki 1981.

Sommer, M., The Complete Roman Emperor: Imperial Life at Court and on Campaign,

London 2010.

________, “Empire of Glory. Weberian Paradigms and the Complexities of Authority in

Imperial Rome», Max Weber Studies 11.2 (2011) 155-191.

Sonnabend, H., August 14: Der Tod des Kaisers Augustus, Darmstad 2013.

Sordi, M. “Ottaviano e l'Etruria nel 44 a. C.”, SE 40 (1972) 1-17.

________ (εκδ.), Aspetti dell'opinione pubblica nel mondo antico, (CISA, 5, Scienze

storiette, 17), Milano 1978.

________ (εκδ.), Religione e politica nel mondo antico (CISA, 7), Milano, 1981.

________ (εκδ.), Autocoscienza e rappresentazione dei popoli nell' antichità, Milano

1992 (Pubblicazioni della Università Cattolica del Sacro Cuore Scienze storiche,

49· Contributi dell'Istituto di Storia antica, 18).

________, “Orazio e i temi della propaganda augustea”, ACD 29 (1993) 175-180.

________ (εκδ.), Fazione e congiure nel mondo antico, Milano 1999.

Southern, P., Augustus, London-New York ²2013 (¹1998).

Spagnuolo-Vigorita, T., ‘Casta domus’. Un seminario sulla legislazione matrimoniale

augustea, Napoli 1997.

Spalinger, A., “Some Notes on the Battle of Meggido and Reflections on Egyptian

Military Writing”, MDAIK 30 (1974) 221-9.

________, “A Critical Analysis of the "Annals" of Thutmose III (Stucke V-VI)” JARCE

14 (1977) .41-54.

________, Aspects of the Military Documents of the Ancient Egyptians (YNES 9), Diss.

Yale, New Haven 1982.

Spannagel, M., ‘Exemplaria principis’. Untersuchungen zu Entstehung und Ausstattung

des Augustusforums, Heidelberg 1999.

Späth, T., “Nouvelle histoire ancienne? Sciences sociales et histoire romaine: à propos de

quatre récentes publications allemandes (note critique)”, Annales (HSS) 54.5

(1999) 1137-1156.

Spawforth, A., Greece and the Augustan Cultural Revolution, Cambridge-New York

2012.

Speidel, M. A., “Geld und Macht: Die Neuordnung des staatlichen Finanzwesens unter

Augustus” στο A. Giovaninni (εκδ.), 2000, 113-16 = M. A. Speidel (εκδ.), 2009,

53-84. [2000 = 2009c]

________ (εκδ.), Heer und Herrschaft im Römischen Reich der Hohen Kaiserzeit,

Stuttgart 2009. [2009a]

________, “Augustus' militärische Neuordnung und ihr Beitrag zum Erfolg des Imperium

Romanum. Zu Heer und Reichskonzept” στο M. A. Speidel (εκδ.), 2009, 19-51.

[2009b]

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[626]

________, “Ausserhalb des Reiches? Zu neuen römischen Inschriften aus Saudi Arabien

und zur Ausdehnung der römischen Herrschaft am Roten Meer” στο M. A. Speidel

(εκδ.), 2009, 633-649. [2009d]

________, “Fernhandel und Freundschaft. Zu Formen römischer Wirtschaftsförderung

am Roten Meer und am Indischen Ozean” στο A. Jördens - C. Schönberger (εκδ.),

Akten des Symposiums „Römisches Reich und Europäische Union“, 23.-25. Mai

2013 in Konstanz. (Altertumswissenschaftliches Kolleg Heidelberg, 5), 2015-16.

Spence, J., Emperor of China, London 1974.

Speyer, W., “Das Verhältnis des Augustus zur Religion”, ANRW 2.16.3 (1986) 1777-

1805.

________, “Der Tode der Salome” στο Ιδ., Frühes Christentum im antiken

Strahlungsfeld: Ausgewählte Aufsätze I (Wissenschaftliche Untersuchungen zum

Neuen Testament, 50), Tübingen 1989, 59-64.

Spickermann, W., “Priesterinnen im römischen Gallien, Germanien und den

Alpenprovinzen (1.-3. Jahrhundert n. Chr.)”, Historia 43 (1994) 189-240.

Spina, L., “The Glory of a Next Augustan Age: fra Grecia e Roma nell’era dei

Kennedy”, Paideia 67 (2012) 295-316.

Spinazzola, V., Pompei alla luce degli scavi nuovi di via dell’Abbondanza (anni 1910-

1923) I, Roma 1953.

Sprengling, Martin, “Kartir. Founder of Sassanian Zoroastrianism”, AJSL 57 (1940) 197–

228 [1940a]

________, “From Kartir to Shahpuhr I”, AJSL 57 (1940) 330-340. [1940b]

________, “Shahpuhr I, the Great on the Kaabah of Zoroaster (KZ)” AJSL 57 (1940) 341-

420. [1940c]

________, Third Century Iran: Sapor and Kartir, Chicago 1953.

Sprey, K., “Ad rerum gestarum Divi Augusti cap. 34 adnotatio”, Mnemosyne 2 (1935)

291-298.

Springer, A., “The Cult and Temple of Jupiter Feretrius”, CJ 50 (1954-55) 27-32.

Squarciapino, M. F., “Corona civica e clupeus virtutis da Ostia” στο H. Blanck – S.

Steingräber (εκδ.), Miscellanea Archaeologica Tobias Dohrn Dedicata

(Archaeologica, 26), Roma 1982, 45-52.

Srejović, D. – Vasić, Č., Imperial Mausolea and Consecration Memorials in Felix

Romuliana, Gamzigrad 1994.

Staedler, E., “Über Rechtsnatur und Rechtsinhalt der Augusteischen Regesten”, ZRG 61

(1941) 77-122.

________, “Das römisch-rechtliche Element in den Augusteischen Regesten”, ZRG 62

(1942) 82-121.

______, “Zum Rechtsnegriff der Augusteischen auctoritas Mon. Ancyr. 34”, ZRG 63

(1943) 384-393.

________, “Über Rechtsnatur und Rechtsinhalt der Augusteischen Regesten”, ZRG 64

(1944) 368-370.

________, “Zur staatsrechtlischen Tragweite der Datierungweise in den Res gestae Divi

Augusti”, ZRG 65 (1947) 327-339.

Staerman, E. M., “Die Sklaven in der römischen Landwirtschaft und die Politik des Kai-

ser”, JWG 2 (1969) 289-308.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[627]

______, “Le culte impérial, le culte du Soleil et celui du Temps” στο M. M. Mactoux – E.

Geny (εκδ.), 1990, IV, 361-379.

Stanley, F., “The Augustan Revival of the Lusus Troiae: a Municipal Result?”, Augustan

Age 8 (1988) 54-8.

Starac, A. – Mihovilić, C. – Ilgo, M., The Temple of Augustus (Cultural and Historical

Monuments of Istria, 8), αγγλική μτφ. M. Ilgo, Pula 2004.

Starr, Ch. G., “Wie beendete Augustus die Römische Revolution?” στο G. Binder (εκδ.),

1987, 78-91.

Starr, R. J., “Annos undeviginti natus: Augustus and Romulus in Res Gestae 1.1”,

Historia 58.3 (2009) 367-9.

_______, “Augustus as Pater Patriae and Patronage Decrees”, ZPE 172 (2010) 296-8.

_______, “Format, Content, and Message: Reading the End of the Res Gestae divi

Augusti as an Inscription”, Latomus 70.3 (2011) 720-6.

Stasse, B., “Ἐπαρχεία: le cas du iussum Augusti de 27a (I. Kyme, 17), AC 88 (2009) 161-

8.

St. Clair, A., “The Apotheosis Diptych”, ABull. 46 (1964) 205-211.

Stauffer, E., Christ and the Caesars, London 1955.

Stauner, K., Das offizielle Schriftwesen des römischen Heeres von Augustus bis Gallienus

(27 v.Chr.-268 n.Chr.): eine Untersuchung zu Struktur, Funktion und Bedeutung

der offiziellen militärischen Verwaltungsdokumentation und zu deren Schreibern,

Bonn 2004.

Steidle, W., Sueton und die antike Biographie, München ²1963 (¹1951) 178-184.

Stein, A., “Masgaba”, RE, XIV.2, Stuttgart 1930, 2066.

_______, Römische Inschriften in der antiken Literatur, Prague 1931.

Steinby, M., “Il lato orientale del Foro Romano. Proposte di lettura”, Arctos 21 (1987)

139-184.

Stepper, R., Augustus et sacerdos: Untersuchungen zum römischen Kaiser als Priester,

Stuttgart 2003.

Stern, G., “Varus’ Legacy after Teutoburger Wald: Roman POWs, Tiberius, and the Ara

Pacis” (ανακοίνωση), CAMWS 2009.

_______, “Mortality of Several Roman Dignitaries on the Ara Pacis Augustae” (ανακοί-

νωση), APA 2011.

Stevens, S. – Veldhoen, W. J., De Marische en Augusteïsche legerhervormingen: Een

militair en politiek spel, Utrecht 2013.

Stevenson, W. H., “A Poem Ascribed to Augustus”, CQ 5 (1911) 264-5.

Stewart, P., Statues in Roman Society. Representation and Response (Oxford Studies in

Ancient Culture and Representation), Oxford 2003.

Stewart, Z. (εκδ.), Essays on Religion and the Ancient World, 2 vols Cambridge 1972.

Stier, H. E., “Augustusfriede und römische Klassik”, ANRW 2.2 (1975) 3-54.

Stöckinger, M., “Inalienable Possessions. The di penates in the Aeneid and in Augustan

Culture” στο M. Labate – G. Rosati (εκδ.), 2013, 129-148.

Stone, M., “A Flexible Rome: Fascism and the Cult of Romanità” στο C. Edwards (εκδ.),

Roman Presences. Receptions of Rome in European Culture, 1789-1945, Cam-

bridge 1999, 205-220.

Stone III, S. C., “Sextus Pompey, Octavian and Sicily”, AJA 87.1 (1983) 11-22.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[628]

Strack, P. L., “Zur tribunicia potestas des Augustus”, Klio 37 (1939) 358-381.

Strain, R., Family Matters: Augustan Legislation and the Retainment of Property within

Elite Families. Thesis, Dublin 2011.

Strazulla, M. J., Il principato di Apollo, Roma 1990.

Strobel, K., “Dakien, der Donauraum und Rom: ein spannungsreiches Wechselverhältnis”

στο C. Roman – C. Gazdac et al. (εκδ.), Orbis Antiquus. Studia in honorem Ioannis

Pisonis, Cluj-Napoca 2004, 146-158.

Strocchio, R., ‘Simulatio’ e ‘dissimulatio’ nelle opere di Tacito, Bologna 2001.

Strong, S., Apotheosis and Afterlife, 1915.

Strothmann, M., Augustus – Vater der res publica. Zur Funktion der drei Begriffe

‘restitutio – saeculum – pater patriae’ im augusteischen Prinzipat, Stuttgard 2000.

Stroux, J. – Wenger, L., Die Augustus-Inschrift auf dem Marktplatz von Kyrene,

München 1928.

Strugnell, E., “Ventidius' Parthian War: Rome's Forgotten Eastern Triumph”, AAntHung

46.3 (2006) 239–252.

Stuart, D. R., “The Attitude of Dio Cassius toward Epigraphic Sources”, UMS 1 (1904)

101-147.

________, Epochs of Greek and Roman Biography, Berkeley 1923.

Stupperich, R., “Gedanken zu Obelisk und Pulvinar in Darstellungen des Circus Maximus

in Rom” στο H.-J. Drexhage (εκδ.), Migratio et Comutatio. Festschrift T. Pekàry,

St. Katharinen 1989, 265-279.

Stylow, A. U. – Corso Pérez, S., “Eine neue Kopie des senatus consultum de Cn. Pisone

patre”, Chiron 29 (1999) 23-8.

Suerbaum, W., “Merkwürdige Geburtstage. Der nich-existende Geburtstag des M. Anto-

nius, der doppelte Geburtstag des Augustus, der neue Geburtstag der Livia und der

vorzeitige Geburtstag des älteren Drusus”, Chiron 10 (1980) 327-355.

Sullivan, R. D., “The Dynasty of Emesa”, ANRW 2.8 (1977) 198-219. [1977a]

________, “The Dynasty of Judaea in the First Century”, αυτόθι, 296-354. [1977b]

________, “The Dynasty of Commagene”, αυτόθι, 732-799. [1977c]

________, “Thrace in the Eastern Dynastic Network”, ANRW 2.7.1. (1979) 186-211.

________, “Dynasts in Pontus”, ANRW 2.7.2 (1980) 913-930. [1980a]

________, “The Dynasty of Cappadocia”, αυτόθι, 1125-1168. [1980b]

________, Near Eastern Royalty and Rome, 100-30 BC (Phoenix Supplementum, 24),

Toronto 1990.

Sumi, G. S., “Civil War, Women and Spectacle in the Triumviral Period”, AncW 35.2

(2004) 196-206.

Suolahti, J., “Princeps senatus”, Arctos 7 (1972) 207-218.

_______, Roman History and Coinage 44 BC – AD 69, Oxford 1987.

Susini, G., “Le scritture esposte” στο G. Cavallo – P. Fedeli – A. Giardina (εκδ.), 1989,

271-305.

________, Epigraphica dilapidata. Scritti scelti ed annotati, Faenza 1997.

Suspène, A., “Tiberius Claudianus contre Agrippa Postumus: autour de la dédicace du

temple des Dioscures”, RPh 75 (2001) 99-124.

________, “Aspects numismatiques de la res publica restituta augustéenne” στο F. Hurlet

– B. Mineo (εκδ.), 2009, 145-167.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[629]

Sutherland, C. H. V., “Octavian’s Gold and Silver Coinage from 32 to 27 B. C.”, NAC 5

(1976) 129-157.

________, Roman History and Coinage 44 BC-AD 69, Oxford 1987. [1987a]

________, “Variation of Emphasis Between the Res Gestae and the Types of Imperial

Augustan Coinage”, Studi per Laura Breglia (BNumRoma Suppl. 4), 3 vols, Roma

1987, II, 85-91. [1987b]

Sutherland, C. H. V. – Kraay, C. M. (εκδ.), Catalogue of Coins of the Roman Empire in

the Ashmolean Museum. I. Augustus, Oxford 1975.

Swan, P. M., The Augustan Succession. An Historical Commentary on Cassius Dio’s

Roman History Books 55-56 (9 B. C. - A. D. 14) (American classical studies, 47),

Oxford 2004.

Sweet, L., Roman Emperor Worship, Boston 1919.

Syme, R., “Lentulus and the Origin of Moesia”, JRS 24 (1934) 113-157. [1934a]

_______, “Galatia and Pamphilia unter Augustus”, Klio 27 (1934), 122-148. [1934b]

_______, The Roman Revolution, Oxford 21963 (

11939) και ιταλική μτφ. La rivoluzione

romana, Torino 1962.

_______, Βιβλιοκρισία στον Siber 1940, JRS 36 (1946) 19-158.

_______, “Imperator Caesar: A Study in Nomenclature”, Historia 7 (1958) 172-188 = E.

Badian (εκδ.), Roman Papers I, Oxford 1979, 361-377 = J. Edmondson (εκδ.),

2009, 33-9 = “Imperator Caesar: Eine Studie zur Namengebung” στο W.

Schmittthener (εκδ.), 1969, 264-290.

_______, “Livy and Augustus”, HSPh 64 (1959) 27-87 = E. Badian (εκδ.), 1979, 400-

454.

_______, Danuvian Papers, Bucharest 1971.

_______, “Problems about Janus”, AJPh 100 (1979) 188-212 = A. R. Birley (εκδ.), 1984,

1179-1197.

_______ (έκδοση από τον A. R. Birley), Roman Papers, 7 vols, Oxford 1979-1991, ιδίως

vol. ΙΙΙ, 1984.

_______, “The Pomerium in the Historia Augusta”, στο Ιδ., Historia Augusta Papers,

Oxford 1983, 131-145.

_______, “The Titulus Tiburtinus”, στο Akten des VI. Internationalen Kongress für

griechische und lateinische Epigraphik (Vestigia, 17), München 1973 = A. R.

Birley (εκδ.), 1984, 869-884.

_______, “The Crisis of 2 BC”, SBAW 7 (1974) 3-34 = A. R. Birley (εκδ.), 1984, 912-

936.

_______, “Mendacity in Velleius”, AJPh 99 (1978) 45-63 = A. R. Birley (εκδ.), 1984,

1090-1104.

_______, “Problems about Janus”, AJPh 100 (1979) 188-212 = A. R. Birley (εκδ.), 1984,

1179-1197. [1979a]

_______, “Some Imperatorial Salutations”, Phoenix 33 (1979) 308-329 = A. R. Birley

(εκδ.), 1984, 1198-1219.

_______, The Augustan Aristocracy, Oxford 1986 και ιταλική μτφ. L’aristocrazia

augustea, Milano 1993.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[630]

Syvänne, I., “Campaigns of Germanicus, 13-16 AD” (ανακοίνωση), 6th International

Fields of Conflict Conference, Osnabrück 15th-18th April 2011· Kalkriese, 16th

April 2011.

Szramkiewicz, R., Les gouverneurs de province à l’époque augustéenne. Contribution à

l’histoire administrative et sociale du Principat, Paris 1971.

Taeger, F., “Zum Kampf gegen den antiken Hersscherkult”, ARW 32 (1935) 282-299.

_______, Charisma. Studien zur Geschichte des antiken Herscherkultes, 2 vols, Stuttgart

1957-1960.

Tagliamonte, G., “Capitolium”, LTUR I (1993) 226-231.

Talbert, R. J. A., The Senate of Imperial Rome, Princeton 1984. [1984a]

_______, “Augustus and the Senate”, G&R 31 (1984) 55-63. [1984b]

Tamara, V., “Axum” στο Κ. Α. Appiah – H. L. Gates Jr (εκδ.), Africana, the

Encyclopedia of the African & African American Experience, New York 2005.

Tamás, G., “Politikai szimbólumok a principátus kialakulása idején” (Studia in honorem

Aegonis Maróti sexagenarii), Acta Universitatis Szegediensis 6 (1987) 23-29.

Tardy, L. – Moskovsky, É., “Zur Entdeckung des Monumentum Ancyranum (1555)”,

AAntHung 21 (1973) 375-401.

Tariverdieva, S., “Военно-политическая деятельность Агриппы во время галльского

наместничества 40–38 гг. до н. э. (Military and Political Activity of Marcus

Agrippa during his Governorship in Gaul in 40-38), История: электронный

научно-образовательный журнал 8.16 (2012), χωρίς αριθμό σελίδων. [2012a]

_______, “Причины и итоги иллирийских кампаний Октавиана (Causes and Outcome

of Octavian’s Illyrian Campaigns)”, Studia Historica 12 (2012) 148-158. [2012b]

_______, “Марцелл и династическая политика Августа в 29-23 гг. до н.э. (Marcellus

in the Succession Policy of Augustus (29-23 B.C.)”, Studia Historica 13 (2013)

158-177. [2013a]

_______, “Октавиан и Агриппа: обстоятельства знакомства и общая юность (Octavi-

an and Agrippa: the Circumstances оf their Acquaintance and Common Youth)”,

Античный мир и археология 16 (2013) 132-140. [2013b]

_______, “Строительная деятельность Марка Агриппы в Древнем Риме (Marcus

Agrippa's Building Activities in Rome)”, Известия Уральского федерального

университета. Серия 2. Гуманитарные науки 1 (2014) 6-25. [2014a]

_______, “Децим Гатерий Агриппа (консул 22 г. н. э.): происхождение и родство с

императорским домом (Decimus Haterius Agrippa (cos. 22 AD): Origin and Kin-

ship with the Emperor’s Family”, Вестник Древней Истории 1 (2014) 88-101.

[2014b]

Tarn, W. W., “The Battle of Actium”, JRS 21 (1931) 173-199.

_________, “Antony’s Legions”, CQ 26 (1932) 75-81.

_________, “Actium: A Note”, JRS 28 (1938) 165-8.

_______, “Tiridates II and the Young Phraates”, Mélanges Glotz, Paris 1932, II, 831-8.

Tarn, W. W. – Charlesworth, M. P., Octavian, Antony, and Cleopatra, Cambridge 1965.

Tarpin, M., “M. Licinius Crassus imperator, et les dépouilles opimes de la République”,

RPh 77 (2003) 275-311.

Tatum, J., “The Late Republic: Autobiographies and Memoirs in the Age of the Civil

Wars” στο G. Marasco (εκδ.), 2011, 161-188.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[631]

Tautz, B., Das Bild des Kaisers Augustus in der ‘Naturalis Historia’ des Plinius, Trier

1999.

Taylor, J., “The List of the Nations in Acts 2: 9-11”, RB 106.3 (1999) 408-420.

Taylor, L. R., “Augustales, Seviri Augustales and Seviri”, TAPhA 45 (1917) 231-253.

_______, “Livy and the Name Augustus”, CR 32.7-8 (1918) 158-161.

_______, “The Worship of Augustus in Italy during his Lifetime”, TAPhA 51 (1920) 116-

133.

_______, The Divinity of the Roman Emperor (APA Philological Monographs, 1), New

York ²1975 (Middletown ¹1931).

_______, “Quirinius and the Census of Judaea”, AJPh 54.2 (1933) 120-133.

_______, “New Light on the History of Secular Games”, AJPh 55 (1934) 101-120.

_______, “The Election of the Pontifex Maximus in the Late Republic”, CPh 37 (1942)

421-4.

_______, Party Politics in the Age of Caesar, Berkeley-Los Angeles ³1964 (¹1949).

______, “Republican and Augustan Writers Enrolled in the Equestrian Centuries”,

TAPhA 99 (1968) 469-486.

Telschow, K., “Die Abberufung des Germanicus (16 n. Chr.). Ein Beispiel für die

Kontinuität römischer Germanienpolitik von Augustus zu Tiberius” στο E. Lefèvre

(εκδ.), 1975, 148-182.

Temporini-Gräfin Vitzhum, H., “Die iulische Familie: Frauen neben Augustus und Tibe-

rius”, στο H. Temporini-Gräfin Vitzhum (εκδ.), Die Kaiserinnen Roms: von Livia

bis Theodora, München 2002, 30-102.

Tenney F., “On Augustus and the Aerarium”, JRS 23 (1933) 143-8.

Terio, S., Der Steinbock als Herrschaftszeichen des Augustus (Orbis antiquus, 41),

Münster 2006.

Teutsch, L., Das Städtewesen in Nordafrika in der Zeit von G. Gracchus bis zum Tode

des Kaisers Augustus, Berlin 1962.

Texier, Ch., “Lettre à M. le Ministre de l’Instruction Publique”, Mon. Univ. (Dec. 1834),

2253-4.

Thein, A., “Felicitas and the Memoirs of Sulla” στο Ch. J. Smith – A. Powell (εκδ.),

2009, 87-109.

Theuws, F. & Nelson, J. L., Rituals of Power: from Late Antiquity to the Early Middle

Ages, Leiden 2000.

Thomas, E. – Witschel, C., “Constructiong Reconstruction: Claim and Reality of Roman

Rebuilding Inscriptions from the Latin West”, PBSR 47 (1992) 135-177.

Thompson, L. A., “The Concept of Purity of Blood in Suetonius’ Life of Augustus”,

MusAfr 7 (1981) 35-46.

Thomson de Grummond, N., “Pax Augusta and the Horae on the Ara Pacis Augustae”,

AJA 94 (1990) 663-677.

Thonemann, P., “A Copy of Augustus’ Res Gestae at Sardis”, Historia 61. 3 (2012) 282-

8.

Thorley, J., “The Development of Trade Between the Roman Empire and the East under

Augustus”, G&R 16.2 (1969) 209-223.

Thornton, M. K., “Augustus Genealogy and the Ara Pacis”, Latomus 42 (1983) 619-628.

Threatte, L., A Grammar of Attic Greek, I: Phonology, Berlin – New York 1980.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[632]

_______, A Grammar of Attic Greek, II: Morphology, Berlin – New York 1996.

Thurn, J., Ioannis Malalae Chronographia (CFHB, 35), Berlin-New York 2000.

Tibiletti, G., Principe e magistrati repubblicani, Roma 1953.

_____, “Città appassionate nell’Italia settentrionale augustea” στο L’Italia settentrionale

nell’età antica. Convegno in memoria di P. Fraccari (Athenaeum, fasc. spec.), Pa-

via 1976, 51-66.

_____, Storia locale dell’Italia romana, Pavia 1978.

Tidman, B. M., “On the Foundation of the Actian Games”, CQ 44 (1950) 123-5.

Tierney, J., “The Map of Agrippa”, PRIA 63.4 (1963) 151-6.

Till, R., “Die Scipionenelogien”, στο D. Ablleitinger – H. Gugel (εκδ.), Festschrift K.

Vretska, Heidelberg 1970, 276-286.

______, “Plinius über Augustus (Nat. Hist. 7, 147-150)”, WJA n. F. 3 (1977) 127-137

________, Res publica. Texte zur Krise der frührömische Tradition, Darmstadt 1984,

316-369.

Timmermann, M., Die Friedenspolitik des Augustus im Lichte der Kustdenkmäler und

Feste, Diss. Berlin 1980.

Timpe, D., “Zur Geschichte und Überlieferung der Occupation Germaniens unter Augus-

tus”, Saeculum 18 (1967) 278-293.

________, “Der römische Verzicht auf die Okkupation Germaniens”, Chiron 1 (1971)

267-284.

________, “Zur Geschichte der Rheingrenze zwischen Caesar und Augustus” στο E.

Lefèvre (εκδ.), 1975, 124-127. [1975a]

________, “Zur Augusteischen Partherpolitik zwischen 30 und 20 v. Chr.”. WJA 1 (1975)

155-169. [1975b]

_______, “Geschichtsschreibung und Prinzipat-Opposition” στο Α. Giovannini – D. Van

Berchem (εκδ.), 1987, 65-102.

Todisco, E., “La res publica restituta e i Fasti Praenestini” στο M. Pani (εκδ.), 2001a,

341-358.

________, “Il nome «Augustus» e la fondazione politica del principato” στο P. Desideri

et al. (εκδ.), 2007, 441-462.

Toher, M., “Divining a Lost Text: Augustus' Autobiography and the Bios Kaisaros of

Nicolaus of Damascus”, GRBS 26 (1985) 199-206 = Ch. J. Smith – A. Powell

(εκδ.), 2009, 125-44.

Tola, F. – Dragonetti, C., “Augusto y la India”, AHAM 23 (1982) 148-241.

Tomei, M. A., “I resti dell’arco di Ottavio sul Palatino e il portico delle Danaidi” MEFRA

112 (2000) 557-560. [2000a]

________, “Le case di Augusto sul Palatino”, MDAI(A) 107 (2000), 7-36. [2000b]

________, “Die Residenz des ersten Kaisers – Der Palatin in augusteischer Zeit” στο A.

Hoffmann – U. Wulf (εκδ.), Die Kaiserpaläste auf dem Palatin in Rom, Mainz

2004, 6–17.

________, “Danaidi in rosso antico dal Palatino”, RM 112 (2005-6) 379–384.

Tondriau, J., La divinisation des souverains par identification ou comparaison avec une

divinité (période hellénistique et romaine), Louvain 1941 (περίληψη στο RBPh,

1941, 783).

________, “Le point culminant du culte des souverains”, LEC 15 (1947) 101-113.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[633]

________, “Romains de la république assimilés à des divinités”, SO 27 (1949) 128-140.

Torelli, M., “Gesellschaft und Wirtsschaftsformen der augusteischen Zeit. Der consensus

Italiae” στο M. Hofter et al. (εκδ.), 1988, 23-48.

_________, “Alle radici della nostalgia augustea” στο M. Pani (εκδ.), 1991, 47-67.

_______, Typology and Structure of Roman Historical Reliefs, Ann Arbor 1992.

_________, “L'immagine dell'ideologia augustea nell'agora di Atene”, Ostraka 4 (1995)

9-31.

_______, “Pax Augusta, Ara”, LTUR IV (1999) 70-4.

Torres-Martínez, J. F. – Martínez Velasco, A. – Pérez Farraces, C., “Augustan Cam-

paigns in the Initial Phase of the Cantabrian War and Roman Artillery Projectiles

from the Monte Bernorio Oppidum (Villarén, prov. Palencia)”, AKB 42.4 (2012)

525-593.

Torti, G., Il suo regno non avrà mai fine (Pubblicazioni dell’Istituto di Lingua e Lettere

Latine dell’Università di Parma, 7), Parma 1983.

Tortorici, E., “Curia Iulia”, LTUR I (1993) 332-4.

Toso, S., Fabulae Graecae: miti greci nelle gemme romane del I secolo a. C., Roma

2007.

Tóth, E., “Protulique fines Illyrici ad ripam fluminis Danuvii”, AArchSlov 28 (1977) 278-

287.

Tóth, G., Middle Egyptian Grammar through Literatur, Rutgers 2013.

Touloupa, E., “La statua equestre in bronzo di Augusto rinvenuta nel Nord dell’Egeo”,

BA 74, no 53 (1989) 67-78.

Tovar, A., “Augustus Ridicules Horace’s Shortness: A Comment on the Word

Sextariolus”, AJPh 89 (1968) 334-341.

Traube, L., Zur Chorographie des Augustus”, στο S. Brandt (εκδ.), Kleine Schriften,

München 1920 = 1965, 17-20.

Träxler, A., Über die Inschrift auf der Columna rostrata, Budweis 1910.

Τσουρέας, Ε.-Τσουρέας, Γ., Τα επιτεύγματα του θεϊκού Αυγούστου & Βιργιλίου Αινειάδα,

βιβλίο Δ’, Αθήνα, 2010.

Toynbee, A,, Hannibal’s Legacy, Oxford 1965.

Traenkle, H., “Augustus bei Tacitus, Cassius Dio und dem älteren Plinius”, WS 3 (1969)

108-130.

Treggiari, S., “Women in the Time of Augustus” στο Κ. Galinsky (εκδ.), 2005, 130-150.

Treves, P., Il mito di Alessandro e la Roma di Augusto, Milano-Napoli 1953,

Trohe, L., “Die Geburt des Aion-ein altes Mysterium”, ARW 22 (1924) 87-116.

Trillmich, W., “Münzpropaganda” στο M. Hofter et al. (εκδ.), 1988, 474-528.

________, “Colonia Augusta Emerita, die Hauptstadt von Lusitanien” στο Ιδ.-P. Zanker

(εκδ.), Stadtbild und Ideologie: die Monumentalisierung hispanischer Städte

zwischen Republik und Kaiserzeit (ABAW, n. F. 103), München 1990, 299-316 =

“Colonia Augusta Emerita, Capital of Lusitania” (μτφ. C. Nader) στο J. Edmond-

son (εκδ.), 2009, 427-467.

Tschirner, M., “Julia: Das Schicksal einer römischen Kaisetochter”, Geschichte lernen

145 (2012) 19-23.

Tuchelt, K. – Preisshofen, F., “Zur Identitätsfrage des Augustustempels in Ankara”, AA

(1985) 317-322.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[634]

Tuomisto, P., Yksinvaltiaan elämä ja teot, Helsinki 2009.

Turcan, R., “Le culte impérial au IIIe siècle”, ANRW 2.16.2 (1978) 996-1084·

________, “L’autel de Rome et d’Auguste Ad Confluentem”, ANRW 2.12.1 (1982) 607-

644.

________, “Culto imperiale e sacralizzazione del potere nell’impero romano” στο J. Ries

(εκδ.), Trattato di antropologia del sacro, III, Milano 1992, 309-337.

________, “La promotion du sujet par le culte du souverain” στο A. Small (εκδ.), Subject

and Ruler: The Cult of the Ruling Power in Classical Antiquity (JRA Supplemen-

tary series, 17), Ann Arbor 1996, 51-62.

Turley, S., “Paideia Kyriou: Biblical and Patristic Models for an Integrated Christian

Curriculum”, JRCE, 18.2 (2009) 125-139.

Turner, A. J. – Chong – Gossard, K. O. – Vervaet, F. (εκδ.), Private and Public Lies. The

Discourse of Despotism and Deceit in the Graeco- Roman World, Leiden 2010.

Turpin, W., “Res Gestae 34.1 and the Settlement of 27 BC”, CQ 44.2 (1994) 427-437.

Ubl, H., “Zeichen hellenistischer Einflüsse auf die augusteische Wirtschaftspolitik”,

Oikumene 1 (1976) 157-171.

Ulf, C., Das römische Lupercalienfest. Ein Modellfall für Methodenprobleme in der

Altertumswissenschaft, Darmstadt 1982.

Ulrich, R. B., “Julius Caesar and the Creation of the Forum Iulium”, AJA 97 (1993) 49-

80.

Ungaro, L., “Il Foro di Augusto” στο M. De Nucchio – L. Ungaro (εκδ.), I marmi

colorati della Roma imperiale, Roma 2003, 109-122.

Ungern-Sternberg, J. von, “The Crisis of the Republic” στο H. I. Flower (εκδ.), The

Cambridge Companion to the Roman Republic, Cambridge 2006, 89-112.

Urban, R., “Tacitus und die Res Gestae divi Augusti. Die Auseinandersetzung des

Historikers mit der offiziellen Darstellung”, Gymnasium 86 (1979) 59-74.

Ürögdi, G., “Der Fiscus, ein Pfeiler der augusteischen Politik”, AAntHung 16 (1968) 247-

251.

Urso, G. (εκδ.), Popolo e potere nel mondo antico: atti del convegno internazionale:

Cividale del Friuli, 23-25 settembre 2004, Pisa 2005.

_______(εκδ.), Ordine e sovversione nel mondo greco e romano. Atti del convegno

internazionale Cividale del Friuli, 25-27 settembre 2008, Pisa 2009.

Vacchina, M. (εκδ.), Problemi di politica augustea. Atti del Convegno di studi, Saint Vin-

cent 25-26 maggio 1985, Aosta 1986.

_______ (εκδ.), La Valle d’Aosta e l’arco alpino nella politica del mondo antico, Aosta

1988.

Vaiopoulos, V., “History and Religion at the Service of Politics in Augustan Rome”,

Humanities 42 (2011) 141-163.

Valentini, A., “Novam in femina virtutem novo genere honoris: le statue femminili a Ro-

ma nelle strategie propagandistiche di Augusto” στο C. Antonetti - G. Masaro - A.

Pistellato - L. Toniolo (εκδ.), Comunicazione e linguaggi, Padova 2011, 197-238.

Vallat, D., “Interférences onomastiques et péri-onomastiques dans les Res Gestae

d’Auguste” στο F. Biville et al. (εκδ.), 2008, 241-258.

Van Berchem, D., Les distributions de blé et d’argent à la plèbe sous l’Empire, Genève

1939.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[635]

Vannini, G., “Cesare contro Cesare: il divo Augusto nell’Apocolocyntosis” στο M. Labate

– G. Rosati (εκδ.), 2013, 197-220.

Vanotti, G., “Prospettive ecumeniche e limiti reali nelle definizione dei confini augustei”,

CISA 13 (1987) 234-249.

_______, “Il testo Greco delle ‘Res Gestae Divi Augusti’: appunti per una interpretazione

politica”, GIF 27 (1975) 306-325.

_______, “Heghemon nel testo greco delle Res gestae”, Klio 79.2 (1997) 362-371.

Várhelyi, Z., The Religion of Senators in the Roman Empire: Power and the Beyond,

New York-Cambridge 2010.

Varner, E., Mutilation and Transformation: ‘Damnatio Memoriae’ and Roman Imperial

Portraiture, Leiden 2004.

Vassileiou, A., “Caius ou Lucius Caesar proclamé princeps juventutis par l’ordre

equestre”, στο H. Walter (εκδ.), Hommages à Lucien Lerat II (Centres de

recherches d’histoire ancienne, 55, AUB, 294), Paris 1984, 827-839. [1984a]

_______, “Sur les dates de naissance de Drusus, de Caius et Lucius Caesar”, RPh 58

(1984) 45-52. [1984b]

Vaubel, Th., Untersuchungen zu Augustus’ Politik und Staatsauffassung nach den

autobiographischen Schriften und der zeitgenössischen Dichtung, Diss. Giessen

1934.

Velaza, J., “Tacito y Augusto (Ann. I 9-10)”, Emerita 61 (1993) 335-356.

Vendittelli, L., “Minerva, aedes (Aventinus)”, LTUR III (1996) 254.

Vermeule, C., “Greek and Roman Gems”, BMB 64, no 335 (1966) 18-35.

Versnel, H., Triumphus. An Inquiry into the Origin, Development and Meaning of the

Roman Triumph, Leiden 1970.

_______, “Sacrificium lustrale: The Death of Mettius Fufetius (Livy 1, 28): Studies in

Roman Lustration-Ritual I”, MNIR n. s. 37 (1975) 97-115.

_______, “Geef de Keizer wat des Keizers is en Gode wat God is. Een essay over een

utopisch conflict”, Lampas 30 (1988) 233-256.

Vervaet, F. J., “In What Capacity Did Caesar Octavianus Restitute the Republic?” στο F.

Hurlet – B. Mineo (εκδ.), 2009, 49-71.

_______, “Arrogating Despotic Power through Deceit: The Pompeian Model for

Augustan Dissimulatio” στο A. J. Turner – K. O. Chong – Gossard – F. Vervaet

(εκδ.), 2010, 133-166. [2010a]

_______, “The Secret History. The Official Position of Imperator Caesar Divi Filius from

31 to 27 BCE”, AncSoc 40 (2010) 79-152. [2010b]

_______, “The Monopolisation of the Summum Imperium Auspiciumque: From Cornelius

Sulla Felix to Imperator Caesar (82-44 BCE)” στο Y. Rivière (εκδ.) 2012, 123-147.

_______, The High Command in the Roman Republic. The Principle of the summum im-

perium auspiciumque from 509 to 19 BCE (Historia. Einzelschriften 232), Stuttgart

2014.

Veyne, P., Bread and Circuses. Historical Sociology and Political Pluralism, London

1990.

_______, “L’empereur, ses concitoyens et ses sujets” στο H. Inglebert (εκδ.), 2002, 49-

64. [2002a]

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[636]

_______, “Lisibilité des images, propagande et apparat monarchique dans l’Empire

romain”, RH 1 (2002) 3-30. [2002b]

_______, L’empire gréco-romain, Paris 2005.

Viereck, P., Sermo Graecus quo senatus populusque Romanus magistratusque populi

Romani usque ad Tiberii Caesaris aetatem in scriptis publicis usi sunt examinatur,

Göttingen 1888.

Vigourt, A., Les Présages Imperiaux d’Auguste à Domitien, Paris 2001.

Villalba Varneda, P., “The Early Empire” στο G. Marasco (εκδ.), 2011, 315-362.

Ville, G., La gladiature en Occident des origines à la mort de Domitien (B. É. F. A. R.,

245), Roma 1981.

Vin, J. P. A., van der, “The Return of Roman Ensigns from Parthia”, BABesch 56 (1981)

117-139.

Vio, V., “Il ‘partito’ dei proscritti nello scontro politico del secondo triumvirato” στο

Cresci Marrone (εκδ.), 1998a, 21-36.

Virlouver, C., ‘Tessera frumentaria’. Les procedures de la distribution du blé pubic à

Rome (B.E.F.A.R., 286), Roma 1995.

Viscogliosi, A., “Apollo, aedes in circo”, LTUR I (1993) 49-54.

_______, “Porticus Octavia”, LTUR IV (1999) 139-141.

Vitalis, O. - De Torigni, R. – Van Houts, E. M. C., The Gesta Normannorum Ducum of

William of Jumièges, oxford 1995.

Vittinghof, F., Der Staaatsfeind in der römischen Kaiserzeit, Berlin 1936.

_______, Römische Kolonisation und Bürgerrechtspolitik, Wiesbaden 1952.

_______, Kaiser Augustus, Göttingen 1959.

Vogel, L., The Column of Antoninus Pius, Harvard 1973.

Vogt, J., “Zum Herrscherkult bei Julius Caesar” στο G. E. Mylonas – D. Raymond (εκδ.),

Studies presented to D. M. Robinson, St Louis 1953, II, 1138-1140.

_______, “Caesar und Augustus im Angesicht des Todes”, Saeculum 23 (1972) 3-14.

Voit, L., “Caesars Apotheose zur Darstellung Ovids”, στο F. Meier (εκδ.), Beiträge K.

Bayer, München 1985, 49-56.

Volkmann, H., Die Rechtsprechung im Principat des Augustus. Historische Beiträge,

München 1935.

_______, “Res Gestae divi Augusti. Teil I. Kritische Textausgabe”, JAW Suppl. Bd. 276

(1942). [1942a]

_______, “Mos maiorum als Gründung des augusteischen Prinzipats” Das neue Bild der

Antike 2 (1942) 246-264. [1942b]

________, “Bemerkungen zu den Res gestae divi Augusti”, Historia 3 (1954-5) 81-86.

_______, Cleopatra, New York 1958.

Vollenweider, M.-L., “Principes iuventutis”, GNS 13-4 (1964) 76-81.

Vollmer, F., “Laudatio funebris”, RE, XII, 1, Stuttgart 1924, col. 932-4.

Volpe, R., “Sepulcrum: Arruntii”, LTUR IV (1999) 275.

Vourveris, K. J., “Macht und Geist-Augusteisches Mäzenatentum in überhistorischer

Sicht” στο E. Lefèvre (εκδ.), 1975, 217-227.

Vulić, N., “Quando fu scritto il monumento Ancirano”, RSA, 13 (1909), 41-6.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[637]

Wackernagel, J., “Die Columna rostrata des Duilius”, Jahrbuch des Vereins schweiz.

Gymn.-Lehrer 47 (1919) 162-170 = B. Forsmann (εκδ.), Jacob Wackernagel:

Kleine Schriften III, Göttingen 1979, 1663-1671.

Waddington, W. H., Fastes des provinces asiatiques de l’Empire romain, Paris 1872.

Wagenvoort, H., “Vergils vierte Eklogue und das Sidus Iulium”, MAWBL 67a, no 1

(1929) 17 κ. εξ. = “Virgil’s fourth Eclogue and the Sidus Iulium” στο Ιδ., Studies

in Roman Literature, Culture, and Religion, Leiden 1956, 1-29.

_________, “Princeps”, Philologus 45 (1936) 206-221, 323-345 = Ιδ., Studies in Roman

Literature, Culture and Religion, Leiden 1956, 43-79.

_________, “De oorsprong der Ludi Saeculares”, MAWBL 13.4 (1951a), 37· 14 (1951b),

163-199.

_________, “Auguste et Vesta” στο Mélanges J. Carcopino, Paris, 1966, 965-978.

Walbank, F. W., “Könige als Götter. Überlegungen zum Herrscherkult von Alexander bis

Augustus”, Chiron 17 (1987) 365-382.

Walker, S., The Portland Vase, London 2004.

Walker, S. – Burnett, A., The Image of Augustus, London 1981.

Walkowski, G. K., Vitichindus: Res gestae Saxonicae; Widukind: Dzieje Sasów,

Bydgoszcz 2013.

Wallace Hadrill, A., “The Emperor and his Virtues”, Historia 30 (1981) 298-323. [1981a]

_________, “Family and Inheritance in the Augustan Marriage-laws”, PCPhS 27 (1981)

58-80. [1981b] = J. Edmondson (εκδ.), 2009, 250-274.

_________, “The Golden Age and Sin in Augustan Ideology”, P&P 95 (1982) 19-36.

_________, Suetonius. The Scholar and his Caesars, London 1983.

_________, “Propaganda and Dissent? Augustan Moral Legislation and the Love-Poets”,

Klio 67.1 (1985), 180-184.

_________, “Image and Authority in the Coinage of Augustus”, JRS 76 (1986) 66-87.

_________, “Time for Augustus: Ovid, Augustus and the Fasti” στο M. Whittby – Ph.

Hardie – M. Whitby (εκδ.), Homo Viator, Classical Essays for John Bramble, Bris-

tol 1987, 221-230.

_________, Augustan Rome, Bristol 1993.

_________, “The Imperial Court” στο A. K. Bowman et al. (εκδ.), 1996, 283-308.

_________, “Mutatas Formas: The Augustan Transformation of Roman Knowledge” στο

Κ. Galinsky (εκδ.), 2005, 55-84.

_________, Rome’s Cultural Revolution, Cambridge 2008.

Wallmann, P., “Zur Zusammensetzung und Haltung des Senats im Jahre 32 v. Chr.”,

Historia 25 (1976) 305-312.

_________, Triumviri rei publicae constituendae, Frankfurt 1989.

Wallraff, M. et al., Iulius Africanus: Chronographiae. The Extant Fragments, Berlin-New

York 2007.

Walser, G., “Der Kaiser als Vindex Libertatis”, Historia 4 (1955) 353-367.

Ward, M., “The Association of Augustus with Jupiter”, PrAphAss 63 (1932) LXXII.

_________, “The association of Augustus with Jupiter”, SMSR 9 (1933) 203-224.

Warde Fowler, W., The Religious Experiences of the Roman People. From the Earliest

Times to the Age of Augustus, London 1911.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[638]

_________, Roman Ideas of Deity in the Last Century before the Christian Era, London

1914.

Wardle, D., “Suetonius and Augustus’‘Programmatic Edict’”, RhM 148 (2005) 181-201.

Warmington, E., Commerce Between the Roman Empire and India, Cambridge 1928.

Watkins, Th. H., L. Munatius Plancus: Serving and Surviving in the Roman Revolution

(ICS Supplement, 7), Atlanta 1997.

Watson, G. R., The Roman Soldier, London 1969.

Weber G. – Zimmermann, M. (εκδ.), Propaganda, Selbstdarstellung, Repräsentation im

römischen Kaiserreich des 1. Jhs. n. Chr. (Historia. Einzelschriften 164),

Wiesbaden 2003.

Weber, W., Princeps. Studien zur Geschichte des Augustus, vol. I, Stuttgart – Berlin

1936, 102-240, 106*-265* (ο δεύτερος τόμος δεν εκδόθηκε ποτέ).

Webster, G., The Roman Imperial Army, London 1979.

Weigel, R. D., “Juno Regina and the Roman Empresses”, SAN 12 (1981) 31-2.

_________, Lepidus, the Tarnished Triumvir, London 1982.

Weinstock, S., “Ludi Tarentini und ludi saeculares”, Glotta 31 (1933) 40-52.

_________, “Pax and the Ara Pacis”, JRS 50 (1960) 44-58.

_________, “Treueid und Kaiserkult”, MDAI(A) 77 (1962) 306-327.

_________, Divus Julius, Oxford 1971.

Weiss, C., “Virgo, Capricorn und Taurus. Zur Deutung augusteischer Symbolgemmen”,

JDAI 109 (1994) 353-369.

Weiss, Ε., “Laudatio Murdiae”, RE, XII, 1, Stuttgart 1924, col. 994-5.

Weisser, B., “Der Capricornus des Augustus in Pergamon” στο C. Alfaro -C. Marcos - P.

Otero (εκδ.), XIII Congreso Internacional de Numismática, Madrid 2003, Madrid

2005, 965-971.

_________, “Die Münzprägung unter Kaiser Augustus – Einblicke in eine Umbruchszeit

zwischen später Republik und früher Kaiserzeit” στο M. Puhle – G. Köster (εκδ.),

Otto der Große und das Römische Reich. Kaisertum von der Antike zum

Mittelalter, Regensburg 2012, 83-92.

Welch, Κ., “Alternative Memoirs: Tales from the "Other Side" of the Civil War' στο Ch.

J. Smith – A. Powell (εκδ.), 2009, 195-223.

Welin, E., “Die beiden Festtage der Ara Pacis Augustae” στο Δράγμα Martino P. Nilsson

dedicatum. Acta Instituti Regni Sueciae, Stockholm 1939, I, 500-513.

Welles, C., The German Policy of Augustus. An Examination of the Archaeological Evi-

dence, Oxford 1972.

_________, The Roman Empire, London 1984.

Welwei, K.-W., “Augustus als vindex libertatis. Freiheitsideologie und Propaganda im

frühen Prinzipat”, AU 16.3 (1973) 29-41 = Ιδ., Res publica und Imperium. Kleine

Schriften zur römischen Geschichte (Historia. Einzelschriften, 177), Stuttgart 2004,

217-229.

_________, “Römische Weltherrschaftsideologie und augusteische Germanienpolitik”,

Gymnasium 93 (1986) 118-137.

Wente, E. F., “Thutmose III's Accession and the Beginning of the New Kingdom”, JNES

34 (1975) 265-272.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[639]

Werner, R., “Wesen und Voraussetzungen des augusteischen Prinzipats”, GWU 29 (1978)

277-294.

Westhall, R., “The Forum Iulium as Representation of Imperator Caesar”, MDAI(R) 103

(1996) 83-118.

Westermann, W. L., “The Monument of Ancyra”, AHR, 17 (1911-2), 1-11.

White, P., “Julius Caesar in Augustan Rome”, Phoenix 42 (1988), 334–356.

_______, “Poets in the New Milieu: Realigning” στο Κ. Galinsky (εκδ.), 2005, 321-339.

[2005a]

_______, “Herod and the Jewish Experience of Augustan Rule” στο Κ. Galinsky (εκδ.),

2005, 361-388. [2005b]

Whittaker, C. R., “Roman Africa: Augustus to Vespasian”, στο A. K. Bowman et al.

(εκδ.), 1996, 586-618.

_________, “Frontiers”, στο A. K. Bowman - P. Garnsey – D. Rathbone (εκδ.), The

Cambrdige Ancient History. XI. The High Empire, AD 70-192, Cambridge ²2000

(επανέκδοση 2008· S. A. Cook – F. E. Adcock – M. P. Charlesworth et al, The

Cambrdige Ancient History. XI. The Imperial Peace, AD 70-192, Cambridge

¹1936), 293-319.

Whittaker., H., “Two Notes on Octavian and the Cult of Divus Iulius”, SO 71 (1996) 87-

99.

Wickert, L., “Zu Caesars Reichspolitik”, Klio 30 (1937) 232-253.

________, “Princeps (civitatis)”, RE 22.2, Stuttgart 1953, 1998-2296.

________, “Caesars Monarchie und der Prinzipat des Augustus” στο G. Binder (εκδ.),

1987, 61-77.

Wickkiser, B. L., Augustus, Apollo, and an Ailing Rome: Images of Augustus as a Healer

of State, στο C. Deroux (εκδ.) 2005, 267-289.

Wieacker, F., “Augustus und die Juristen seiner Zeit”, RHD 37 (1969) 331-349.

Wiedemann, T., “The Fetiales: A Reconsideration”, CQ 36.2 (1986) 478-490.

________, Emperors and Gladiators, London – New York 1992.

Wightman, E. M., “La Gaule Chevelue entre César et Auguste”, Actes du IXe Congrès

international d’études sur les frontiers romaines, Bucureşti-Köln 1974, 473-483 =

CahNum 11, no 39 (1974) 9-18.

Wigtil, D. N., “The Ideology of the Greek Res Gestae”, ANRW 2.30.1 (1982) 624-638.

[1982a]

________, “The Translator of the Greek Res Gestae of Augustus”, AJPh 103 (1982) 189-

194. [1982b]

Wilamowitz-Moellendorff, U. von, “Res Gestae Divi Augusti”, Hermes 21 (1886) 623-7

= Ιδ., Kleine Schriften. V. 1. Geschichte, Epigraphik, Archaeologiae, Berlin 1937,

267-271.

Wilcken, U., “Zur Entstehung des Monumentum Ancyranum”, Hermes 38 (1903) 618-

628.

________, “Der angebliche Staatsreich Oktavians im Jahre 32 v. Chr.”, SPAW 10 (1925)

66-87 = W. Schmittthener (εκδ.), 1969, 38-71.

________, “Zu den impensae der Res Gestae divi Augusti”, SPAW 1931, 772-785.

________, “Zur Genesis der Res gestae divi Augusti”, SPAW 1932, 225-246.

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[640]

Wilhelm, J., Das römische Sacralwesen unter Augustus als Pontifex Maximus, Stras-

bourg, 1915.

Wilkes, J. J., Dalmatia, London 1969.

________, “The Danubian and Balkan Provinces” στο A. K. Bowman et al. (εκδ.), 1996,

545-585.

_______, “Les provinces danubiennes” στο C. Lepelley (εκδ.), 1998, ΙΙ, 231-297.

Will, E., “Sur quelques figures de la Gemma Augustea” Latomus 13 (1954), 597-603.

Williams, G., “Poetry in the Moral Climate of Augustan Rome”, JRS 52 (1962) 28-46.

Williams, J. H. C., “ ‘Spoiling the Egyptians’: Octavian and Cleopatra” στο S. Walker –

P. Higgs (εκδ), Cleopatra of Egypt from History to Myth, London 2001, 190-9.

_______, “Pottery Stamps, Coin Designs, and Writing in Late Iron Age Britain” στο A.

E. Cooley (εκδ.), 2002, 135-149.

Williams, W., “Epigraphic Texts of Imperial Subscripts: A Survey”, ZPE 66 (1986) 181-

207.

Williamson, C., “Monuments of Bronze: Roman Legal Documents on Bronze Tablets”,

CIAnt 6 (1987) 160-183.

Willrich, H., Livia, Leipzig 1911.

Wilson, R. J. A., “Sicily, Sardinia, Corsica” στο A. K. Bowman et al. (εκδ.), 1996, 434-

448.

Winkes, R. (εκδ.), The Age of Augustus. Interdisciplinary Conference held at Brown Uni-

versity Providence, Rhode Island, April 30-May 2 1982 (Archaeologia

Transatlantica, 5), Louvain-La-Neuve & Providence 1985.

________, “From Sacrosanctitas to Apotheosis: Seventy-seven Years of Livia Images”,

AJA 101 (1997) 371.

Winterling, A. Aula Caesaris: Studien zur Institutionalisierung des römischen

Kaiserhofes in der Zeit von Augustus bis Commodus (31 v. Chr.-192 n. Chr.),

München 1999.

Wirszubski, Ch., ‘Libertas’ as a Political Idea at Rome during the Late Republic and

Early Principate, Cambridge ²1968 (¹1952) και ιταλική μτφ. ‘Libertas’. Il concetto

politico di libertà tra repubblica e impero, Bari 1957.

Wiseman, T. P. “Viae Anniae”, PBSR 32 (1964) 21-37.

________, “The Census in the First Century BC”, JRS 59 (1969) 59-75.

________, “Cybele, Virgil and Augustus”, στο A. J. Woodman – D. A. West (εκδ.),

1984, 117-128 = J. Edmondson (εκδ.), 2009, 381-398.

________, Historiography and Imagination. Eight Essays on Roman Culture, Exeter

1994.

________, “Augustus, Sulla and the Supernatural” στο C. Smith - A. Powell (εκδ.), 2009,

111-123.

________, “The Many and the Few: Augustus, Tiberius, and Roman Ideals” History

Today 84.8 (2014)

Wiseman, T. P. – Gill, C., Lies and Fiction in the Ancient World, Exeter 1993.

Wissmann, H. von, “Die Geschichte des Sabäerreichs und der Feldzug des Aelius Gal-

lus”, ANRW 2.9.1 (1978) 308-544, 705-707.

Wissowa, G., Religion und Kultus der Römer (Handbuch der klassischen

Altertumswissenschaft, 4), München 21912 (¹1902).

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[641]

Wistrand, E., The So-Called Laudatio Turiae: Introduction, Text, Translation, Commen-

tary (Studia Graeca et Latina Gothoburgensia 34), Göteborg 1976.

________, Felicitas Imperatoria, Göteborg 1987.

Witschel, C., “The Res Gestae Divi Augusti and the Roman Empire” στο F. H. Mutschler

– A. Mittag (εκδ.), 2008, 241-266.

Wittenburg, A., “Consensus universorum e versione greca delle Res Gestae”, Sileno 16

(1990) 41-49.

Witulski, T., Kaiserkult in Kleinasien: die Entwicklung der kultisch-religiösen

Kaiserverehrung in der römischen Provinz Asia von Augustus bis Antoninus Pius

(Novum Testamentum et orbis antiquus, 63), Göttingen-Fribourg 2007.

Wolf, S., Die Augustusrede in Senecas ‘Apocolocyntosis’. Ein Beitrag zum Augustusbild

der frühen Kaiserzeit, Königstein 1986.

Wolff, É., “Auguste et son siècle d’après les poètes de l’époque flavienne: le cas de

Martial”, Paideia 67 (2012), 317-332.

Wölffel, C., Mythos und politische Allegorie auf Tafelsilber der römischen Kaiserzeit,

Diss. Berlin 1996.

Wölfflin, E. von, “Epigraphische Beiträge (Über zwei Inschriften der Kaiser Augustus

und Hadrian)”, SBAW (1886) 253-287.

________, ALLG 3 (1886), 130.

________, “Epigraphische Beiträge II”, SBAW (1896) 160-187.

________, ALLG 10 (1898), 486 κ. εξ.

________, “Sueton und das Monumentum Ancyranum”, ALLG 13 (1904) 193-9.

Wolters, R. W., “Zum Anhang der Res Gestae divi Augusti”, ZPE 75 (1988) 197-206.

________, Römische Eroberung und Herrschafttsorganisation in Gallien und

Germanien, Bochum 1990.

________, “Die Geschwindigkeit der Zeit und die Gefahr der Bilder: Münzbilder und

Münzpropaganda in der römischen Kaiserzeit” στο G. Weber – M. Zimmermann,

(εκδ.), 2003, 175-204.

Wood, S. E., “Diva Drusilla Panthea and the Sisters of Caligula”, AJA 99 (1995) 457-

482.

________, Imperial Women: a Study in Public Images, 40 B. C. – A. D. 68 (Mnemosyne

Supplementum, 194), Leiden 1999.

Woodman, A. J., Velleius Paterculus. The Tiberian Narrative (2.94-131) (Cambridge

Classical Texts and Commentaries, 19), Cambridge 1977.

________, Velleius Paterculus. The Caesarian and Augustan Narrative (2.41-93) (Cam-

bridge Classical Texts and Commentaries, 25), Cambridge 1983.

________, “Making History: the Heading of the Res Gestae” στο Ιδ., From Poetry to His-

tory. Selected Papers, Oxford 2012, 181-200.

________, “A Note on Res Gestae 34.3”, ZPE 187 (2013) 154-5.

Woodman, A. J. – West, D. A. (εκδ.), Poetry and Politics in the Age of Augustus, Cam-

bridge 1984.

Woolf, G., “Provincial Perspectives” στο Κ. Galinsky (εκδ.), 2005, 106-129.

Wrede, H., Consecratio in formam deorum. Vergöttliche Privatpersonen in der

römischen Kaiserzeit, Mainz 1981.

Wright, A., “Velleius Paterculus and L. Munatius Plancus”, CPh 97.2 (2002) 178-184

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[642]

Wunderlich, S., Die Selbstdarstellung des Augustus in den ‘Res Gestae Divi Augusti’,

München 2011.

Wyke, M., “Meretrix Regina: Augustan Cleopatra” στο Ιδ., The Roman Mistress: Ancient

and Modern Representations, Oxford 2002, 197-242 = J. Edmondson (εκδ.), 2009,

334-380.

Yarshater, E. (εκδ.), The Cambridge History of Iran. 3. The Seleucid, Parthian, and

Sasanid Periods, Cambridge 1983.

Yavetz, Z., Plebs and Princeps, Oxford 1969 = New Brunswich 1988.

_______, La plèbe et le Prince. Foule et vie politique sous le Haut-Empire, Paris 1983.

[1983a]

_______, Julius Caesar and his Public Image, London 1983. [1983b]

_______, “The Res gestae and Augustus’ Public Image” στο F. Millar – E. Segal (εκδ.),

1984, 1-36.

_______, “The Personality of Augustus: Reflections on Syme’s Roman Revolution” στο

Κ. Α. Raaflaub – Μ. Toher (εκδ.), 1990, 30-41.

Zachos, K. L., “The Tropaeum of Augustus at Nikopolis”, JRA 16.1 (2003) 64-92.

_______ (εκδ.), Nicopolis B. Proceedings of the Second International Nicopolis Sympo-

sium, Preveza 2007.

Zamfir, K., Men and Women in the Household of God: A Contectual Approach to Roles

and Ministries in the Pastoral Epistles (Novum Testamentum et Orbis Antiquus /

Studien zur Umwelt des Neuen Testaments, 103), Göttingen 2013.

Zancan, L., “Augusto e la politica” στο CABN, 1939, 83-98.

Zanker, P., Forum Romanum. Die Neugestaltung durch Augustus, Tübingen 1968.

[1968a] και ιταλική μτφ. Il foro Romano. La sistemazione da Augusto alla tarda

antichità, Roma 1972.

_______, Forum Augustum. Das Bildprogramm (Monumenta Artis Antiquae, 2),

Tübingen 1968. [1968b] και ιταλική μτφ. Il Foro di Augusto, Roma 1984.

_______, Studien zu den Augustus-Porträts. I. Der Actium-Typus, Göttingen 1973.

_______, “Der Apollotempel auf dem Palatin. Ausstattung und politische Sinnbezüge

nach der Schlacht von Actium” στο Città e architettura nella Roma imperiale (AR-

ID Suppl. 10), Odense 1983, 21-40. [1983a]

_______, Provinzielle Kaiserporträts. Zur Rezeption der Selbstdarstellung des Princeps

(ABAW, 90). München 1983. [1983b]

_______, Augustus und die Macht der Bilder, München 1997· αγγλική μτφ. A. Shapiro,

The Power of Images in the Age of Augustus, Ann Arbor 1988· ελληνική μτφ. Μ.

Πεχλιβανίδης, Ο Αύγουστος και η δύναμη των εικόνων, Αθήνα 2006. Το βιβλίο εί-

ναι πολυμεταφρασμένο.

_______, “Immagini e valori collettivi” στο A. M. Momigliano – A. Schiavone (εκδ.),

Storia di Roma, II, 2, Torino 1991, 193-220.

_______, “Il mondo delle immagini e la comunicazione” στο A. Giardina (εκδ.), Storia di

Roma dall’antichità ad oggi. Roma antica, Bari 2000, 211-245.

_______, “L’empereur construit pour le people” στο N. Belayche (εκδ.), 2001, 119-156.

_______, Die Apotheose der römischen Kaiser. Ritual und städtliche Bühne, München

2004.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

[643]

Zecchini, G., “La morte di Catone e l'opposizione intelletualle a Cesare e ad Augusto”,

Athenaeum 58 (1980) 39-56.

_______, “Gli scritti giovanili di Cesare e la censura di Augusto” στο D. Poli (εκδ.), La

cultura di Cesare, Roma 1993, 191-205.

_______, “Regime e opposizioni nel 20 d. C.: dal S. C. ‘de Cn. Pisone patre’ a Tacito”

στο M. Sordi (εκδ.), 1999, 309-335.

_______, “Il fondamento del potere imperiale secondo Tiberio nel S. C. de Cn. Pisone

patre”, Eutopia, n. s. 3 (2003) 109-118.

_______, “Conclusioni” στο Y. Rivière (εκδ.), 2012, 273-7.

Zehnacker, H., “Quelques remarques sur le revers du nouvel aureus d’Octavien (28 av.

J.-C.), BSFN 58 (2003) 1-3.

Zeri, A., “L’ara pacis Augustae da Morpurgo a Meier”, Forma Urbis 11.5 (2006) 4-25.

Zevi, F., “Considerazione sull’elogio di Scipione Barbato”, Studi Miscellanei 15 (1970)

65-73.

______, “Il calcidico della Curia Iulia”, RAL 26 (1971) 237-251.

______, “Note sulla leggenda di Enea in Italia” στο Gli Etruschi e Roma. Studi M.

Pallottino, Roma 1981, 145-158.

______, “L’Atrium regium” ArchClass 43 (1991), 475-487.

______, “Atrium regium”, LTUR I (1993) 137.

Ziegler, K., Die Bezeihungen zwischen Rom und dem Partherreich, Wiesbaden 1964.

Zielińska, A., “Monumentum Ancyranum”, Meander 27 (1972) 279-292.

Zink, S., “Augustus’ Temple of Apollo on the Palatine: A New Reconstruction”, JRA 21

(2008) 47-63.

Zinserling, G., “Die Programmatik der Kunstpolitik des Augustus”, Klio 67 (1985) 74-80.

Ziogas, I., “Singing for Octavia: Vergil’s Life and Marcellus’ Death” (ανακοίνωση),

Symposium Cumanum: Aeneid Six and its Cultural Reception, Villa Vergiliana,

Cumae, 25 June 2013.

Ziolkowski, A., The Temples of Mid-Republican Rome and their Topographical Context,

Roma 1992.

______, “Prolegomena to any Future Metaphysics on Agrippa’s Pantheon” στο A. Leone

– D. Palombi – S. Walker (εκδ.), 2007, 265-275.

Zubar, V. M., “Le culte des empereurs romains au Nord de la Mer Noire”, Ros. Arkh. 1

(1995) 57-63.

Zuntz, G., “Aion Plutonios”, Hermes 117 (1988) 296-303.

______, Αἰών im Römerreich. Die archäologischen Zeugniss (AHAW 1991), Heidelberg

1991.

______, Αἰών in der Literatur der Kaiserzeit (WSt Beiheft No 17), Wien 1992.

Zwierlein-Diehl, E., “Griechische Gemmenschneider und Augusteische Glyptik, AA

(1990) 539-557.

Δ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΠΙΜΕΤΡΟ

Ειδικές εκδόσεις για το bimillenium από τον θάνατο του Αυγούστου.

Η βιβλιογραφία εμπλουτίζεται καθημερινά, με καταιγιστικούς ρυθμούς, στο www.academia.edu και άλλους συναφείς ιστότοπους, από όπου μπορεί κάποιος να ενημε-

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

[644]

ρώνεται. Από την τεράστια δεξαμενή πληροφοριών (μόνο για τον Αύγουστο υπάρχουν 430 καταχωρήσεις, για τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία 2365 κ. ο. κ.) αντλήσαμε όσα θεωρήσα-με ότι προσφέρουν νέες διαστάσεις στην επιστημονική γνώση και τα καταγράψαμε πα-ραπάνω. Εδώ περιοριστήκαμε στις ειδικές αφιερωματικές εκδόσεις.

1. Τρία ειδικά τεύχη του περιοδικού Paideia (67/2012, 68/2013, 69/2014) με

Miscellanea Augustana.

2. Ειδικό τεύχος του Hermeneus, με τίτλο Augustus (86.2/2014).

3. Ειδικό τεύχος του Focus Storia (88/2014)

4. Ειδικό τεύχος του Roma Aeterna, με τίτλο 2000 jaar Augustus: doorwerking en

navolging van het ideaalbeeld van de Romeinse keizer (available 21st April).

5. Αφιερωματικό τεύχος του Storica National Geographic, με τίτλο Augusto: la

nascita di una nuova era (13/2014).

6. Ειδικό τεύχος του Antike Welt, για τον θάνατο του Αυγούστου (4/2014).

7. Ειδικό τεύχος του OMNI, Revue Numismatique (2014), με έμφαση στη χρήση

των νομισμάτων.