ĐỒ Án lƯỚi ĐiỆn

Download ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

Post on 16-Feb-2015

170 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

TRANSCRIPT

N TT NGHIP

THIT K LI IN KHU VC

MC LCLI NI U 3

PHN 1

THIT K LI IN KHU VC

4

CHNG 1: PHN TCH C IM NGUN V PH TI 1.1 Khong cch cc h ph ti 1.2 Cng sut cc h ph ti 1.3 Ngun in

5 5 5 6

CHNG 2 CN BNG CNG SUT B CNG SUT PHN KHNG 8 2.1 Cn bng cng sut tc dng 2.2 Cn bng cng sut phn khng- b cng sut phn khng 2.3 Xc nh cc ch vn hnh ca Nh my nhit in CHNG 3 D KIN CC PHNG N NI DY TNH TON CC PHNG N I. D kin cc phng n ni dyII. Phng php chung tnh ton k thut cc phng n

8 8 10

1226

14 14 14 14 16 16 22 26 29 32

2.1 La chn in p vn hnh 2.2 Chn tit din dy dn 2.3 Kim tra iu kin k thut III. Tnh ton k thut cc phng n 3.1 Phng n 1 3.2 Phng n 2 3.3 Phng n 3 3.4 Phng n 4 3.5 Phng n 5

CHNG 4. SO SNH KINH T CC PHNG N CHN PHNG N 38 I . Hm chi ph tnh ton hng nm II. Chn phng n thit k38

421

NGUYN TH ANH

H THNG IN K2 VIT HN

N TT NGHIP

THIT K LI IN KHU VC

CHNG 5. CHN MY BIN P V S NI IN CHNH 5.1 Chn s lng, loi my v cng sut my bin p 5.2 Chn s ni in chnh cho h thng in CHNG 6. GII TCH CC CH CA H THNG IN 6.1 Thng s k thut ca h thng 6.2 Ch ph ti cc i 6.3 Ch ph ti cc tiu 6.4 Ch sau s c 6.5 Xc nh u phn p cho cc h ph ti CHNG 7. TNH CC CH TIU KINH T - K THUT 7.1 Vn u t cho mng in 7.2 Tn tht cng sut trong mng in 7.3 Tnh tn tht in nng trong mng in 7.4 Tnh chi ph vn hnh hng nm 7.5 Bng tng kt cc ch tiu kinh t - k thut PHN II THIT K TRM BIN P 10,5/0,4KV 100KVA 1. M u 2. Chn MBA v s ni in 3. Chn thit b in cao p 4. Chn thit b in h p 5. Tnh ton ngn mch 6. Tnh ton ni t cho trm TI LIU THAM KHO

43 43 44 47 47 48 52 54 56 59 59 60 60 61 62 63 64 64 65 67 71 76 79

2NGUYN TH ANH H THNG IN K2 VIT HN

N TT NGHIP

THIT K LI IN KHU VC

LI NI U

n thit k H thng in l mt bi tp rt hu ch i vi sinh vin ngnh H thng in. Mc d trong n, khi lng tnh ton t hn v n gin hn nhiu trong thc t. Nhng cng gip sinh vin h thng li cc kin thc c hc. Bit c cc bc tin hnh khi kho st, tnh ton, khi thit k mt H thng in in hon chnh. p ng c cc ch tiu kinh t k thut ra. Sau mt thi gian hc hi v nghin cu, vi s gip nhit tnh ca cc thy c trong khoa. c bit c s hng dn ca thy gio TS. INH QUANG HUY. Em hon thnh n mn hc m Thy giao. Tuy nhin, vi kin thc cn hn ch, kinh nghim thc tin cha nhiu, nn chc chn n ca em vn cn nhiu thiu st. Vy em rt mong s quan tm, ch bo hn na ca cc Thy, cc C em hon thnh tt n mn hc, cng nh nhng ng dng thc t sau ny. Xin chn thnh cm n! SV Thc hin: Nguyn Th Anh.

3NGUYN TH ANH H THNG IN K2 VIT HN

N TT NGHIP

THIT K LI IN KHU VC

PHN I THIT K LI IN KHU VC

4NGUYN TH ANH H THNG IN K2 VIT HN

N TT NGHIP

THIT K LI IN KHU VC

CHNG IPHN TCH C IM NGUN V PH TI

1.1 Khong cch cc h ph tiCn c vo s v t l mt bng cho, ta tinh c khong cach cc h ph ti vi nhau v vi ngun nh hnh 1.1 sau:4 44,7 km 60 km 34 85,4 km N 4x50 MW 100 km 53,6 km 44,7 km 1 36 km 36 km 5 38 40 km 26 2 19 Hnh 1.1 V tr v khong cch cc h ph ti 24 63,2 km 53,6 km 39 6 23 7 41 km 36 km 3 31 44,7 km 51 km 41 km 8 50 km HT Cos=0,8 53,3 km

1.2. Cng sut cac h ph ti Trong an thit k co 8 h phu tai, vi tng cng sut l 234MW. Trong o, c 7 h phu tai loi 1 v 1 h ph ti (S2) la h loai 3. Cac h loai 1 co yu cu cao v tin cy cung cp in. Cng sut cac h phu tai nh bng 1.2 Thi gian s dng cng sut cc i ca cc ph ti:Tmax = 4700h. Ph ti cc tiu: Pmin = 73% Pmax. Tinh toan cng sut cc phu tai. * Ph ti 1:5NGUYN TH ANH H THNG IN K2 VIT HN

N TT NGHIP

THIT K LI IN KHU VC

P1max = 26 MW; Cos1= 0,85 Q1max = P1max.tg1 = 26.0,62 =16,12(MVAr)

P1min = 73%P1max = 26.0,73 = 18,98 MW Q1min = 73%Q1max =0,69.16,12 = 11,76 (MVAr)

* Cc ph ti cn li:Tnh tng t vi cc ph ti cn li. Ta c cng sut cc ph ti cn li nh bng 1.2: Bng1. 1 Cng sut cc h ph tiPh ti Cos Pmax (MW) Qmax (MVAr ) Pmin (MW) Smin (MVAr ) S1 0.85 26 16.12 18.98 11.76 S2 0.8 19 14.25 13.87 10.40 S3 0.9 39 18.89 28.47 13.79 S4 0.9 34 16.47 24.82 12.02 S5 0.9 38 18.40 27.74 13.44 S6 0.85 23 14.25 16.79 10.41 S7 0.9 31 15.01 22.63 10.96 S8 0.85 24 14.87 17.52 10.86 234 128.27 170.82 93.63 Tng

1.3.Ngun in:. a. Nh my nhit in: Nh my nhit in gm c 4 t my cng sut: Pm = 4x 50 = 200 MW, cos = 0,85. i vi Nhit in cng sut t dng ca nhit in thng chim mt lng tng i ln, ta tnh td = 8%. Nh vy: in t dng ca nh my l: PTDmax = 8%.200 = 16 MW Cng sut cc i cp cho ph ti: PNmax = 200 16 = 184 MW. b. H thng in: i vi mng in thit k, H thng in c coi l c cng sut v cng ln. H s cng sut trn thanh gp ca h thng l cos HT = 0,8. Mt khc, v h thng c cng sut v cng ln cho nn chn h thng l nt cn6NGUYN TH ANH H THNG IN K2 VIT HN

N TT NGHIP

THIT K LI IN KHU VC

bng cng sut v nt c s v in p. Ngoi ra, do h thng c cng sut v cng ln, cho nn khng cn phi d tr cng sut trong nh my in. Ni cch khc, d tr cng sut tc dng v phn khng, s c ly t h thng in.

7NGUYN TH ANH H THNG IN K2 VIT HN

N TT NGHIP

THIT K LI IN KHU VC

CHNG II: CN BNG CNG SUT V D KIN CC PHNG THC VN HNH CA NH MY NHIT IN. 2.1 Cn bng cng sut tac dung: - Cn bng cng sut tc dng trong h thng c biu din bng biu thc:PND + PHT = mPpt +Pmd +Ptd +Pdt

(1) Trong :PNDm Ppt

l tng cng sut pht ca nh my Nhit in : PND = 4.50 = 200(MW) : Tng cng sut tiu th ca cc ph ti ; m l h s ng = P1 + P2 +P3+P4+P5+P6+P7+P8 = 234(MW)

thi : (m ly bng 1)m Pptmd

P : Tng tn tht cng sut tc dng trong mng in. Ta tnh

bng 5% Ppttd

P =5%.234 = 11,7(MW). md

P : Tng cng sut t dng ca nh my in : P = 8%.200 = 16(MW) P =8% td F

P dt :

Cng sut d tr ca ton HT. V thanh gp h thng c cng

sut v cng ln, nn khng cn n lng cng sut d tr ny. Vy PHT = mPpt + Pm + Ptd - PND = 234 + 11,7 + 16 200 = 61,7(MW) PND + PHT = 200 + 61,7 = 261,7(MW) 2.2. Cn bng cng sut phan khang- B s b cng sut phn khng. Sn xut v tiu th in nng bng dng in xoay chiu i hi s cn bng gia in nng sn sut ra v in nng tiu th ti mi thi im. S cn bng i hi khng nhng ch i vi cng sut tc dng m c i vi cng sut phn khng. S cn bng cng sut phn khng c quan h vi in p. Ph hoi s cn bng cng sut phn khng s dn n thay i in p trong mng in.8NGUYN TH ANH H THNG IN K2 VIT HN

N TT NGHIP

THIT K LI IN KHU VC

Nu cng sut phn khng pht ra ln hn cng sut tiu th th in p trong mng s tng, ngc li nu thiu cng sut phn khng th in p trong mng s gim. V vy m bo cht lng cn thit ca in p cc h tiu th trong mng in v h thng, cn tin hnh cn bng s b cng sut phn khng. Phng trnh cn bng cng sut phn khng trong mng in thit k c tnh theo cng thc:Q ND + QHT = mQ pt +QL QC +QBA + Qtd

(2)

Trong :Q Q ND

: l tng cng sut phn khng do Nh my Nhit inND

QHT

=PND tgND = 200.0,62 = 124( MVAr )

: l tng cng sut phn khng ca H thng :HT HT HT

Q =P tg = 61,7.0,75 = 46,28( MVAr ) m Q : l tng cng sut phn khng tiu th ca ph ti, m l h spt

ng thi: m ly bng 1:m Q ptL

= Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7+Q8 = 128,27(MVAr)

Q : Tng tn tht cng sut phn khng trn ng dy. Q : Tng cng sut phn khng do ng dy sinh ra Q Trong thit k s b ta coi . Q = Q : l tng tn tht cng sut phn khng trong cc trm bin p. Q = 15%QPT.= 15%.128,27 Trong thit k thng ly C C L ba ba

=19,24(MVAr)Q : Tng cng sut phn khng t dng ca Nhit in. Q = P .tg =16.0,62= 9,92(MVAr) td td td td

T (2) Ta c lng cng sut phn khng cn b l : Qb = QND + QHT - (mQpt + QBA +Qtd)= 124 + 46,28 (128,27 + 19,24 + 9,92) = - 12,85(MVAr) Zd = (ro + jx0).L = (0,46 + j0,44).53,3 = 12,26 + j11,73 ().

Cc nhnh cn li: T s liu bng 3.1 Tnh tng t nh nhnh HT-7, ta c tit din dy theo iu kin kinh t cho cc nhnh ca phng n 1 nh bng 3.3Bng 3.3 Thng s cc nhnh ca PA1 chn theo mt dng in kinh tNhnh n L (km)44.7 36 60 53.6 85.4 100 51 53.3 50

Pmax (MW)47.25 19.95 35.70 16.40 24.15 8.44 22.60 32.55 25.20

Qmax(MVAr) 34.91 16.39 18.94 21.15 16.39 -1.49 23.21 17.26 17.10

Imax (A)140 123 96 64 70 20 77 88 73

Fkt(mm2) 127 112 88 58 63 19 70 80 66

Ftc (AC)120 120 95 70 70 70 70 70 70

Icp (A) 380 380 330 265 265 265 265 265 265

R()

X()

N-1 1-2 N-4 N-5 N-6 N-3 HT-3 HT-7 HT-8

2 1 2 2 2 2 2 2 2

6.26 10.08 9.90 12.33 19.64 23.00 11.73 12.26 11.50

9.39 15.12 12.90 11.79 18.79 22.00 11.22 11.73 11.00

d. Kim tra iu kin k thut:18NGUYN TH ANH H THNG IN K2 VIT HN

N TT NGHIP

THIT K LI IN KHU VC

Kim tra iu kin bn c v tn tht vng quang:iu kin bn c v tn tht vng quang t, khi ta chn tt c dy AC c Ftc 70mm2

Kim tra iu kin pht nng: T bng 3.3 ta thy, tit din dy chn theo mt dng in kinh t lun tha mn iu kin pht nng i vi cc nhnh hnh tia (v 2Imax < Icp). Do ta khng cn kim tra pht nng i vi mch dng ny khi tit din dy chn theo mt dng in kinh t. Ring i vi cc nhnh thuc mch lin h gia nh my vi h thng (Nhnh HT-3-N), ta s kim tra thm trng hp s c mt t my, cc t my cn li pht vi cng sut nh mc: Kim tra iu kin tn tht in p: Nhnh lin lc vi h thng: + Nhnh HT-3: U max =(31,25.8,42 + 23,21.10,97) 100 = 3,53% 1212

U sc = 2U max bt = 2.3,53 = 7,06%

+ Nhnh N-3: U max =

(8,44.23 1,49.22) 100 = 1,1% 1212

U sc = 2U max bt = 2.1,1 = 2,2%

o in p trn thanh gp Nhit in: UNbt = UHT - UHT-3 + UN-3 = 110 3,53 + 1,1 = 107,57(%) UNsc = UHT - UHT-3sc + UN-3 = 110 7,06 + 1,1 = 104,04(%) Nhnh HT-7:U bt = (32,55.12,26 + 17,26.11,73) 100 = 4,11% < U cp = 10% . 1212

U sc = 2U max bt = 2.4,11 = 8,22% < U cp = 20%

Cc nhnh cn li:Tnh tng t, ta c kt qu tnh tn tht in p trong ch lm vic bnh thng v trong ch s c mt nhnh, ca ng dy mch kp bng 3.4

19NGUYN TH ANH H THNG IN K2 VIT HN

N TT NGHIP

THIT K LI IN KHU VC

Trng hp s c mt t my: Ta kim tra k thut nhnh lin lc gia nh my vi h thng, trng hp s c mt t my, trong khi 3 t my cn li pht vi cng sut nh mc. chng 2 ta tnh c cng sut pht vo h thng ca Nh my ch s c l: PNsc = 138 MW; QNsc =