djeČji vrtiĆ «srednjaci» · web viewzakona o javnoj nabavi (narodne novine br.110/07 i 125/08),...

45
DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZIPKICA Z a b o k, Stjepana Radića 15 KLASA:400-02/11-01/05 URBROJ:2197-17-2-11-1 U Zaboku, 15. prosinca 2011. Na temelju čl. 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.110/07 i 125/08), a u skladu s Financijskim planom Dječjeg vrtića za 2012. godinu odnosno osiguranim sredstvima iz proračuna Grada Zaboka i vlastitih prihoda, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica Zipkica, na 5. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2011. godine, donijelo je PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2012. GODINU Pozicija plana (Konto) 32224 – Namirnice *gradski proračun/korisnici usluga Grup a plan a CPV oznaka Naziv predmeta nabave Jed. Mjere Količ ina Proc. Vrijedn ost bez PDV-a Planiran a vrijedno st s PDV-om Postupak i način nabave Izvor sredsta va* 1. 01121000- 1 POVRĆE 01121110- Korjenasto povrće

Upload: doxuyen

Post on 11-Apr-2018

216 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: DJEČJI VRTIĆ «SREDNJACI» · Web viewZakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.110/07 i 125/08), a u skladu s Financijskim planom Dječjeg vrtića za 2012. godinu odnosno osiguranim

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZIPKICAZ a b o k, Stjepana Radića 15KLASA:400-02/11-01/05URBROJ:2197-17-2-11-1 U Zaboku, 15. prosinca 2011.

Na temelju čl. 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.110/07 i 125/08), a u skladu s Financijskim planom Dječjeg vrtića za 2012. godinu odnosno osiguranim sredstvima iz proračuna Grada Zaboka i vlastitih prihoda, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica Zipkica, na 5. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2011. godine, donijelo je

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2012. GODINU

Pozicija plana (Konto) 32224 – Namirnice*gradski proračun/korisnici usluga

Grupa plana

CPV oznaka Naziv predmeta nabave Jed. Mjere Količina Proc. Vrijednostbez PDV-a

Planirana vrijednosts PDV-om

Postupak i načinnabave

Izvor sredstava*

1. 01121000-1 POVRĆE01121110-5 Korjenasto povrće01121112-9 Mrkva kg 180 756,00 930,0001121113-6 Crveni luk kg 130 218,40 270,00

- bijeli luk kg 6 44,10 54,00- poriluk kg 60 441,00 542,00- mješavina povrća tzv.“grincajg“ kd 125 537,50 661,00

01112100-6 Krumpir kg 3200 4.032,00 4.960,0001121210-6 Grah kg 70 955,50 1.175,0001121230-2 Paprika kg 50 721,50 887,0001121240-5 Rajčice kg 180 1.499,40 1.844,0001121250-8 Buča (tikvice) kg 20 162,20 200,0001121270-4 Krastavci kg 155 1.302,00 1.601,00

Page 2: DJEČJI VRTIĆ «SREDNJACI» · Web viewZakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.110/07 i 125/08), a u skladu s Financijskim planom Dječjeg vrtića za 2012. godinu odnosno osiguranim

01121310-7 Salata zelena kg 220 1.848,00 2.273,00- radič kg 55 498,30 613,00

01121300-4 Blitva kg 55 404,25 497,0001121410-8 Kupus kg 265 696,95 857,0001121420-1 Cvjetača kg 45 307,35 378,0001121430-4 Brokula kg 20 169,60 209,0001121440-7 Kelj kg 90 380,70 468,00

UKUPNO 1: 14.974,75 18.419,00 bagatelna GP/KU2. 01131000-5 VOĆE I ORAŠASTI PLODOVI

01131111-5 Banane kg 1430 6.578,00 8.091,0001131118-4 Kivi kg 28 117,60 145,0001131210-9 Limun kg 55 254,10 313,0001131240-8 Mandarine kg 220 1.040,60 1.280,0001131220-2 Naranče kg 330 1.455,30 1.790,0001131341-6 Stolno grožđe kg 220 3.379,20 4.156,0001131313-1 Jagoda kg 33 415,80 511,0001131321-0 Jabuke kg 560 2.352,00 2.893,0001131322-7 Kruške kg 473 4.730.00 5.818,0001131331-3 Marelice kg 12 157,56 194,0001131332-0 Breskve kg 275 2.651,00 3.261,00

- nektarine kg 176 1.548,80 1.905,0015332180-9 Dinje i lubenice kg 110 289,30 356,00

UKUPNO 2: 24.969,26 30.713,00 bagatelna GP/KU3. 15111000-9 GOVEĐE I TELEĆE MESO

15111100-0 Govedina – junetina kg 620 27.521,80 33.852,0015131640-3 Pljeskavice od goveđeg mesa kg 15 445,50 548,00

UKUPNO 3: 27.967,30 34.400,00 bagatelna GP/KU4. 15112000-6 PERAD

15112210-1 Piletina isječena na komade kg 360 9.720,00 11.955,0015112230-4 Puretina isječena na komade – file, kotlet kg 200 8.024,00 9.870,00

UKUPNO 4: 17.744,00 21.825,00 bagatelna GP/KU

2

Page 3: DJEČJI VRTIĆ «SREDNJACI» · Web viewZakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.110/07 i 125/08), a u skladu s Financijskim planom Dječjeg vrtića za 2012. godinu odnosno osiguranim

5. 15113000-3 SVINJETINA15113300-6 Svinjski trupovi – but b.k. kg 580 15.834,00 19.476,00

UKUPNO 5: 19.476,00 bagatelna GP/KU6. 15131000-5 KONZERVIRANI I PRIPREMLJENI

PROIZVODI OD MESA15131130-5 Kobasice kg 10 198,00 244,00

- hrenovke kg 70 2.541,00 3.125,0015131410-2 Šunka – vratina kg 130 7.676,50 9.442,00

- šunka za pizzu, šunka u ovitku kg 100 3.226,50 3.969,0015131220-3 Slanina – hamburger kg 45 2.646,00 3.255,0015131230-6 Salama – razna(pureća šunka,

pil.posebna, pil.prsa u ovitku)kg 95 3.186,80 3.920,00

15131310-1 Pašteta – 100gr kd 300 1.287,00 1.583,0015131135-0 Kobasice od mesa peradi 0

- hrenovke kg 0UKUPNO 6: 20.761,80 25.538,00 bagatelna GP/KU7. 15221000-3 Zamrznuta riba kg 18 358,20 441,00

15241700-6 Riblji štapići, štapići lignji (panirani) kg 100 2.245,00 2.761,00UKUPNO 7: 2.603,20 3.202,00 bagatelna GP/KU8. 15896000-5 DUBOKO ZAMRZNUTI PROIZVODI

- Valjušci, njoki kg 225 3.125,00 3.844,00- lisnato tijesto 500 gr kom 210 1.659,00 2.041,00

15555100-4 Sladoled kom 330 1.485,00 1.827,0015331170-9 Zamrznuto povrće /mahune, grašak,

cvjetača, brokula, špinat, mrkva/kg 385 3.005,87 3.697,00

UKUPNO 8: 9.274,87 11.409,00 bagatelna GP/KU9. MLIJEKO,VRHNJE, MASLAC, SV.SIR

15511000-3 MLIJEKO15511100-4 Pasterizirano mlijeko l 4500 22.500,00 22.500,0015512000-0 VRHNJE15512900-2 Vrhnje s visokim udjelom masnoće 0,2 kd 200 600,00 738,00

3

Page 4: DJEČJI VRTIĆ «SREDNJACI» · Web viewZakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.110/07 i 125/08), a u skladu s Financijskim planom Dječjeg vrtića za 2012. godinu odnosno osiguranim

15512900-9 Vrhnje za tučenje l 6 90,00 111,0015530000-2 MASLAC 250 gr kd 190 2.090,00 2.571,00

Kajmak 200 gr kd 220 2.530,00 3.112,0015542000-9 SVJEŽI SIR kg 80 1.680,00 2.066,00

UKUPNO 9: 29.490,00 31.098,00 bagatelna GP/KU10. 15550000-8 RAZLIČITI MLIJEČNI PROIZVODI :

Puding u čašici, soja puding, mousse,čok.mlijeko

kd 4920 12.837,60 15.790,00

15551300-8 Jogurt kd 3000 6.078,00 7.476,0015551320-4 Aromatizirani jogurt:frutisima i sl. kd 4100 8.890,00 10.935,00

UKUPNO 10: 27.805,60 34.201,00 bagatelna GP/KU11. 15800000-6 RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI / OSTALE PREHRAMBENE NAMIRNICE

15241000-9 PANIRANA RIBA ILI RIBA U KONZERVI

15241400-3 Tuna u konzervi 160 gr kom 440 3.128,40 3.848,0015332000-4 PRERAĐENO VOĆE I ORAŠASTI

PLODOVI15332230-5 Marmelade, džemovi, pekmezi kd 130 1.112,30 1.368,0015332410-1 Suho voće (orah, lješnjak, badem) kg 15 562,35 692,0015332400-8 Konzervirano voće - kompot kd 70 703,70 866,0015411000-2 ŽIVOTINJSKA ILI BILJNA ULJA15411100-3 Biljna ulja - suncokretovo lit 450 4.986,00 6.133,0015411110-6 Maslinovo ulje lit 10 407,60 501,0015431000-8 MARGARINI I SLIČNE

PRERAĐEVINE15431100-9 Margarin kg 120 512,40 630,0015612000-1 BRAŠNO OD ŽITARICA ILI POVRĆA

I SR. PROIZVODI15612100-2 Pšenično brašno kg 610 2.121,90 2.610,0015613000-8 PROIZVODI OD ZRNA ŽITARICA

- ječmena kaša kg 22 78,54 97,00

4

Page 5: DJEČJI VRTIĆ «SREDNJACI» · Web viewZakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.110/07 i 125/08), a u skladu s Financijskim planom Dječjeg vrtića za 2012. godinu odnosno osiguranim

15613311-1 Kukuruzne pahuljice (cornflakes) kom 40 693,20 853,0015613312-8 Zobena mješavina /pahuljice/ kom 015613313-5 Musli kom 0 15614000-5 OBRAĐENA RIŽA15614100-6 Riža dugog zrna i integralna riža kg 230 1.418,10 1.744,0015626000-2 PRAŠAK ZA PUDING kd 22 46,64 57,0015625000-5 KRUPICA

-griz pšenični kg 30 117,00 144,00- griz kukuruzni kg 30 143,10 176,00

15541000-2 STOLNI SIR (topljeni: listići, kocke) kd 170 1.255,40 1.544,0015544000-3 TVRDI SIR

- gauda, podravec, edamer i dr kg 80 3.652,80 4.493,0015545000-0 SIRNI NAMAZI- (abc, mliječni) kom. 400 1.300,00 1.599,0015543000-6 SIR, NARIBAN ILI U PRAHU, SIR

PROŠARAN PLAVOM PLIJESNI I OSTALI SIR - ribani sir za pizzu 500 g kd 70 1.123,50 1.382,00

15821200-1 Slatki keksi kg 350 8.085,00 9.945,0015831000-2 ŠEĆER15831200-4 Bijeli šećer kg 260 1.619,80 1.992,00

-vanilin šećer kom 60 32,40 40,00-šećer u prahu 500g kd 7 31,99 39,00

15831600-8 Med 850 g kom 15 718,65 884,0015841000-5 KAKAO 15841300-8 Nezaslađeni kakao prah 100g kg 1 40,20 49,0015842000-2 ČOKOLADA I PROIZVODI OD

ŠEĆERA 15842100-3 Čokolada za kuhanje 200g kd 10 58,10 71,0015842210-7 Čokoladni napitci (krašekspres) kg 9 243,18 299,0015982200-7 Čokoladno mlijeko 0,2 kom 0 0

5

Page 6: DJEČJI VRTIĆ «SREDNJACI» · Web viewZakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.110/07 i 125/08), a u skladu s Financijskim planom Dječjeg vrtića za 2012. godinu odnosno osiguranim

15851000-8 BRAŠNASTI PROIZVODIMlinci 500 g kd 100 1.323,00 1.627,00

15851110-2 Makaroni 500 g kd 250 952,50 1.172,0015851120-5 Rezanci 500 g kd 60 228,60 281,0015851230-9 Lazanje 500 g kd 12 102,00 125,0015851190-6 Špageti 500 g kd 250 952,50 1.172,0015860000 KAVA, ČAJ I SRODNI PROIZVODI-

kava 250 g vaakum kd 20 394,80 486,0015862000-8 Nadomjesci kave

- kavovina kom 8 37,92 47,00- čajevi razni FV kd 50 279,50 344,00

15871000-4 OCAT, UMACI, MIJEŠANI ZAČINI15871110-8 Ocat lit 20 80,00 98,0015871250-1 Senf 700g kd 2 23,62 29,0015871260-4 Umak /bechamel/250 ml kd 40 317,20 390,00

Vrhnje za kuhanje 250 ml kd 4 22,12 27,0015871273-8 Majoneza 265 gr kom. 20 248,60 306,0015872100-2 Papar -100 gr. Kom 2 19,96 25,0015872200-3 Začini

- cimet 2,5 g kd 8 26,64 33,00-paprika, mljevena kg 2 194,00 239,00-vegeta, vegeta twist kg 44 1.870,40 2.300,00

15872400-5 sol kg 84 270,48 333,0015891610-9 Mješavine za jušne temeljce- kocke 132 g kd 50 559,50 688,0015884000-8 DJEČJA HRANA

- čokoladne pahuljice (cocohapic)450g kom 72 1.411,20 1.736,00- čokolino kg 20 860,80 1.059,00

15320000-7 VOĆNI SOKOVI I SOKOVI OD POVRĆA15321000-4 Voćni sokovi lit 30 218,20 268,00

15321800-2 Koncentrirani sokovi / konc. vitaminiziranih napitaka - cedevita/

kg 11 383,57 472,00

6

Page 7: DJEČJI VRTIĆ «SREDNJACI» · Web viewZakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.110/07 i 125/08), a u skladu s Financijskim planom Dječjeg vrtića za 2012. godinu odnosno osiguranim

15898000-9 KVASAC kom. 124 229,40 282,0015899000-6 PRAŠAK ZA PECIVO kom. 335 214,40 264,0015331000-7 PRERAĐENO POVRĆE15311423-8 Rajčice u konzervi kom 105 1.845,90 2.270,0015331470-2 Slatki kukuruz kg 6 35,70 44,0015331142-4 Prerađeni kupus (kiseli) kg 62 364,56 448,0015331110-1 Prerađeno korjenasto povrće – kisela repa kg 68 568,48 699,0015331400-1 Konzervirano povrće /đuveđ/ kom 33 321,09 395,0015331500-2 Povrće privremeno konzerv.u octu

670gr/2350grkom 135 842,40 1.036,00

01242000-5 JAJA kom. 2500 2.450,00 3.013,00

UKUPNO 11: 51.841,29 63.764,00 bagatelna GP/KU12. 15811000-6 KRUŠNI PROIZVODI

15811100-7 Kruh-polubijeli pšenični 0,50 kg kd 3300 16.500,00 16.500,00- kukuruzni 0,60 kg kd 1200 7.800,00 7.800,00-francuz 0,50 kg kd 300 1.500,00 1.500,00-sa sjemenkama 0,50 kg kd 800 4.800,00 4.800,00

15811200-8 Žemičke, lepinje kd 50 125,00 125,0015812100-4 Peciva

-pecivo malo kd 550 825,00 825,00-pecivo za hot-dog kd 200 600,00 600,00-pletenica kd 1500 3.000,00 3.000,00-putar štangica kd 500 1.000,00 1.000,00

15821100-0 Proizvodi od tost-kruha, krušne mrvice kg 20 195,20 240,00UKUPNO 12: 36.345,20 36.390,00 bagatelna GP/KU

Pozicija plana Konto 32211 - Uredski materijal

7

Page 8: DJEČJI VRTIĆ «SREDNJACI» · Web viewZakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.110/07 i 125/08), a u skladu s Financijskim planom Dječjeg vrtića za 2012. godinu odnosno osiguranim

Grupaplana

CPVoznaka

Naziv predmeta nabave Jed. mjere

Količina Proc. vrijednostbezPDV-a

Planiranavrijednost s PDV-om

Postupak i načinnabave

Izvorsredstava

1. 21125000-5 PRERAĐENI PAPIR I KARTON21125691-5 Fotokopirni papir 500/1 Kd 60

1.330,001.599,00

UKUPNO 1: 1.330,00 1.599,00 bagatelna GP/KU2. 21232000-8 OMOTNICE, PISMA-OMOTNICE I DOPISNICE

21232100-9 Pisma - omotnice Kd 400 100,00

21233600-1 Beskonačni papir za računalne pisače Kut 1 165,00

21233610-4 Beskonačni obrasci /HUB -1/ Kut 2 310,00

UKUPNO 2. 575,00 708,00 bagatelna GP/KU3. 22822000-8 POSLOVNI OBRASCI

22822200-0 Pojedinačni poslovni obrasci Kd 300 840,00

1.033,00

22860000-6 Tiskani materijal za pisanje, osim obrazaca (pedagoška dokumentacija) kd 198

2.494,80 3.069,00

UKUPNO 3: 3.334,80 4.102,00 bagatelna GP/KU4. 22850000-3 FASCIKLI I SRODNI PROIZVODI (fascikli,

mape, košuljice)kd 500

730,00 898,00

UKUPNO 4: 730,00 898,00 bagatelna GP/KU5. 24312000-4 BOJE ZA UMJETNIČKO SLIKARSTVO

24312200-6 Uljne i vodene boje l 50 1.495,00

1.839,00

UKUPNO 5: 1.495,00 1.839,00 bagatelna GP/KU6. 25263000-2 KOMPAKTNI DISCOVI (CD) kd 100 153,00

8

Page 9: DJEČJI VRTIĆ «SREDNJACI» · Web viewZakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.110/07 i 125/08), a u skladu s Financijskim planom Dječjeg vrtića za 2012. godinu odnosno osiguranim

124,00UKUPNO 6: 124,00 153,00 bagatelna GP/KU7. 28522000-7 KOŠARICE ZA PISMA, SITNA UREDSKA

OPREMA I OPREMA ZA PISAĆE STOLOVE28522200-9 Sitna uredska oprema kd 80

1.650,002.030,00

UKUPNO 7: 1.650,00 2.030,00 bagatelna GP/KU8. 30191000-4 UREDSKA OPREMA

30192121-5 Kemijske olovke kd 30 240,00

295,00

30192130-1 Olovke 12/1 Pak 8 215,00

265,00

30192123-9 Flomasteri 50/1 Pak 30 2.283,00

2.808,00

UKUPNO 8: 2.738,00 3.368,00 bagatelna GP/KU9. 30125000-1 DIJELOVI I PRIBOR ZA STROJ. ZA FOTOKOP.

30125100-2 Kazete s tonerom Kd 2 380,00

467,00

Toneri za fotokop aparat 2/1 Kd 6

660,00 812,00

Toneri za printere - razne Kd 40 3.400,00

4.182,00

UKUPNO 9: 4.440,00

5.461,00 bagatelna GP/KU

Pozicija plana (Konto)32214 - Materijal za čišćenje i održavanje Grupaplana

CPV oznaka

Naziv predmeta nabave Jed. mjere

Količina Proc.vrijednostbezPDV-a

Planiranavrijednosts PDV-om

Postupai način nabave

IzvorSredstava

1. 21221000-8 TOALETNI PAPIR, RUPČIĆI, MARAMICE I

9

Page 10: DJEČJI VRTIĆ «SREDNJACI» · Web viewZakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.110/07 i 125/08), a u skladu s Financijskim planom Dječjeg vrtića za 2012. godinu odnosno osiguranim

SALVETE21221100-9 Toaletni papir 10000/1 pak 20 3.100,00 3.813,0021221300-1 Papirnati ručnici 5000/1 pak 22 2.310,00 2.841,00

UKUPNO 1: 5.410,00 6.654,00 bagatelna GP/KU2. 24511100-0 PRIPRAVCI ZA PARFIMIRANJE ILI

DEZOD.PROSTORIJAkd 70 1.230,00 1.513,00

UKUPNO 2: 1.230,00 1.513,00 bagatelna GP/KU3. 24513000-3 SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

24513100-4 Sapun – tekući 5/1 kd 15 525,00 646,0024513200-5 Pripravci za pranje lit 44 1.056,00 1.299,00

- sredstva za čišćenje sanitarija kd 120 1.190,00 1.464,00- sredstva za čišćenje i održavanje ostalih površina kd 22 380,00 467,00-sredstva za čišć.i održav.ostalih površina 10/1 kd 6 2.640,00 3.247,00

24513290-2 Deterdženti za rublje kg 280 3.000,00 3.690,00- sredstva za omekšivanje rublja lit 50 425,00 523,00

24513291-9 Deterdženti za perilice suđa kg 14 410,00 504,00- sol za depuriranje 25 kg kd 2 240,00 295,00

24513292-6 Sredstva za odstranjivanje masnoća kd 11 256,00 315,0024511310-5 Laštila za podove kd 33 757,00 931,00

UKUPNO 3: 10.879,00 13.381,00 bagatelna GP/KU4. 24250000-1 DEZINFICIJENSI

- izosan kd 11 363,00 446,00- sanitar kd 54 498,00 613,00- domestos kd 34 310,00 381,00

UKUPNO 4: 1.171,00 1.440,00 bagatelna GP/KU5. 25161000-7 PRIBOR ZA ODJEĆU OD KAUČUKA (GUME)

25161100-8 Gumene rukavice par 180 700,00 861,0025161200-9 Rukavice za jednokratnu uporabu 200/1 kd 10 640,00 787,00

UKUPNO 5: 1.340,00 1.648,00 bagatelna GP/KU

Pozicija plana (Konto) 32215- Ostali materijal

10

Page 11: DJEČJI VRTIĆ «SREDNJACI» · Web viewZakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.110/07 i 125/08), a u skladu s Financijskim planom Dječjeg vrtića za 2012. godinu odnosno osiguranim

Grupaplana

CPV oznaka Naziv predmeta nabave Jed. mjere

Količina

Proc.vrijednostbezPDV-a

Planiranavrijednosts PDV-om

Postupak inačin nabave

Izvor sredstava

1. 17213000-8 STOLNO RUBLJE 17214200-7 Kuhinjske krpe kd 017215420-2 Podbraci kd 200 1248,00 1.560,00 bagatelna GP/KU

UKUPNO 1: 2. 17225000-5 RAZNI GOTOVI TEKSTILNI PR.

17225100-6 Pelene (42/1) kd 168 190,00 240,00- ostali tekstil kd 0- krpe za čišćenje kd 0

UKUPNO 2: 3. 26212000-7 STOLNI PREDMETI, KUH. PREDMETI I

PREDM. ZA KUĆ. I ZA TOAL.UP. KOJI NISU OD PORC.

26212120-4 Zdjele kd 0 25243200-8 Spužve kd 0

UKUPNO 3: 4. 24490000-5 RAZLIČITI LIJEKOVI kd 10 238,00 293,00

33141000-0 MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠ.MAT. I HEM.POTR.MAT. ZA JEDNOKRATNU UP.(zavoji, flasteri, gaza, vata,…)

kd 3 162,00

199,00 33141550-0 Heparin kd 10 189,00 232,0033141623-3 Kutije prve pomoći kd 0

UKUPNO 4: 589,00 724,00 bagatelna GP/KU5. 25243000-6 STOLNI PREDMETI, KUH.PREDMETI, PR.ZA

KUĆANSTVO I ZA TOAL.UPORABU25243110-0 Pribor za jelo od plastičnih masa kd 10 320,00 394,0025243120-3 Posude za hranu - razne kd 70 419,00 515,0025243310-2 Vjedra od plastičnih masa kd 8 520,00 640,00

11

Page 12: DJEČJI VRTIĆ «SREDNJACI» · Web viewZakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.110/07 i 125/08), a u skladu s Financijskim planom Dječjeg vrtića za 2012. godinu odnosno osiguranim

25243320-5 Koševi za smeće od plastičnih masa kd 14 728,00 895,002524333-8 Lopatice za smeće od plastičnih masa kd 6 58,00 71,00

UKUPNO 5: 2.045,00 2.515,00 bagatelna GP/KU6. 31522000-1 SVJETLA ZA RASVJETU BOŽIĆNIH

DRVACA0

UKUPNO 6: bagatelna GP/KU7. 31522000-1 RAZNE METLE I ČETKE

36673100-0 Metle i partviši kom. 14 310,00 381,0036673200-1 Četke razne kom. 6 192,00 236,0036673210-4 Soboslikarske četke Kd 5 175,00 215,0036674600-2 Svijeće Kd 40 100,00 123,0036821000-2 Slikarski kistovi Kd 50 230,00 283,0036822400-3 Pastelne boje Kd 8 58,00 71,00

- ostale boje (za zid, lak boje, razređivač) Kd 12 462,00 568,00UKUPNO 7: 1.527,00 1.878,00 bagatelna GP/KU

Pozicija plana (Konto) 32271- Zaštitna odjeća i obućaGrupaplana

CPV oznaka Naziv predmeta nabave Jed. mjere

Količina

Proc.vrijednostbezPDV-a

Planiranavrijednosts PDV-om

Postupak inačin nabave

Izvor sredstava

UKUPNO 3: 1. 18115000-8 UNIFORME Kd 39 5.850,00 7.196,00UKUPNO 1: 5.850,00 7.196,00 bagatelna GP/KU2. 18114000-1 RADNI KOMBINEZON Kd 1 250,00 308,00UKUPNO 2: 250,00 308,00 bagatelna GP/KU3. 18141000-9 RADNE RUKAVICE Kd 5 70,00 86,00UKUPNO 3: 70,00 86,00 bagatelna GP/KU4. 1933000-8 ZAŠTITNA OBUĆA Pari 39 8.580,00 10.553,00UKUPNO 4: 8.580,00 10.553,00 bagatelna GP/KU

12

Page 13: DJEČJI VRTIĆ «SREDNJACI» · Web viewZakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.110/07 i 125/08), a u skladu s Financijskim planom Dječjeg vrtića za 2012. godinu odnosno osiguranim

Pozicija plana (Konto)– Prijevoz djeceGrupaplana

CPVoznaka

Naziv predmeta nabave Jed.mjere

Količina

Proc.vrijednostbezPDV-a

Planiranavrijednosts PDV-om

Postupakinačinnabave

Izvorsredstava

1. 60112000-6 Usluge javnog prijevoza Kd 8 4.000,00 4.920,00UKUPNO 1: 4.000,00 4.920,00 bagatelna GP/KU

Pozicija plana (Konto) 32241– Materijal za održavanje objektaGrupaplana

CPVoznaka

Naziv predmeta nabave Jed.mjere

Količina Proc.vrijednostbezPDV-a

Planiranavrijednosts PDV-om

Postupakinačinnabave

Izvorsredstava

1. LAMINAT (s podlogom i lajsnama) UKUPNO 1:

m2 75 5.700,00 7.125,00 Bagatelna

GP/KU

2. 28414200-9 Čavli Kg 1 20,00 25,0028414300-0 Čavlići (tipli, vijci, kukice) Kd 100 120,00 148,0028421100-0 Električni kabeli m 30 360,00 442,00

UKUPNO 2: 500,00 615,00 bagatelna GP/KU3. 28631000-4 RAZNI LOKOTI I BRAVE

28631100-5 Brave isl. Kd 5 450,00 554,00UKUPNO 3: 450,00 554,00 Bagateln

aGP/KU

Pozicija plana (Konto) 32242– Materijal za održavanje opremeGrupaplana

CPVoznaka

Naziv predmeta nabave Jed.mjere

Količina Proc.vrijednostbezPDV-a

Planiranavrijednosts PDV-om

Postupakinačinnabave

Izvorsredstava

1. 26214000-1 KUĆNA SANITARNA KERAMIKA ZA UGRADNJU26214120-8 Umivaonici kd 1 200,00 246,0026214310-7 Zahodske školjke Kd 2 360,00 443,00

13

Page 14: DJEČJI VRTIĆ «SREDNJACI» · Web viewZakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.110/07 i 125/08), a u skladu s Financijskim planom Dječjeg vrtića za 2012. godinu odnosno osiguranim

26214320-0 Vodokotlići Kd 3 480,00 590,00UKUPNO 1: 1.040,00 1.279,00 bagatelna GP/KU2. 29131000-6 SLAVINE I VENTILI

- slavine Kd 5 1.500,00 1.845,00- kutni ventili Kd 10 250,00 308,00

UKUPNO 2: 1.750,00 2.153,00 bagatelna GP/KU3. 31531000-7 ŽARULJE Kd 250 800,00 984,00

31531100-8 Svjetleće cijevi 50 900,00 1.107,00UKUPNO 3: 1.700,00 2.091,00 bagatelna GP/KU

Pozicija plana (Konto) 32234 – Motorni benzin i dizel gorivoGrupaplana

CPVoznaka

Naziv predmeta nabave Jed.mjere

Količina

Proc.vrijednostbezPDV-a

Planiranavrijednosts PDV-om

Postupakinačinnabave

Izvorsredstava

1. 23111200-0 Bezolovni benzin l 40 270,00 332,0023123100-6 Motorna ulja l 2 90,00 111,00

UKUPNO 1: 360,00 443,00 bagatelna GP/KU

Pozicija plana (Konto) 32343– Dezinsekcija i deratizacijaGrupaplana

CPVoznaka

Naziv predmeta nabave Jed.mjere

Količina Proc.vrijednostbezPDV-a

PlaniranavrijednostsPDV-om

Postupaki načinnabave

Izvorsredstava

1. 784721000-9 USLUGE DEZINFEKCIJE I UNIŠTAVANJA ŠTET.74721100-0 Usluge dezinfekcije kd 2 1.000,00 1.230,0074721210-4 Usluge deratizacije kd 2 1.000,00 1.230,00

UKUPNO 1: 2.000,00 2.360,00 bagatelna GP/KU

Pozicija plana (Konto) 32361 Zdravstvene uslugeGrupa CPV Naziv predmeta nabave Jed. Količina Proc. Planirana Postupak Izvor

14

Page 15: DJEČJI VRTIĆ «SREDNJACI» · Web viewZakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.110/07 i 125/08), a u skladu s Financijskim planom Dječjeg vrtića za 2012. godinu odnosno osiguranim

plana oznaka mjere vrijednostbezPDV-a

vrijednostsPDV-om

i načinnabave

sredstava

1. 85111820-4 Usluge u području bakteriološke.analize/brisevi/ kd 2 1.837,67 2.263,1485140000-2 Razne zdravstvene usluge /obv.i preventiv.zdr.pregledi/ kd 72 12.700,00 12.700,00

UKUPNO 1: 14.538,00 15.000,00 bagatelna GP/KU

Pozicija plana (Konto)32373– Usluge javnog bilježnika, odvjetnikaGrupaplana

CPVoznaka

Naziv predmeta nabave Jed.mjere

Količina

Proc.vrijednostbezPDV-a

Planiranavrijednosts PDV-om

Postupaki načinnabave

Izvorsredstava

1. 75231100-5 Upravne usluge u vezi sa sudovima kd 4 184,00 184,0079100000-5 Pravne usluge kd 1 1.180,00 1.180,00

UKUPNO 1: 1.364,00 1.364,00 bagatelna GP/KU

Pozicija plana (Konto) - Ostale savjetodavne uslugeGrupaplana

CPVoznaka

Naziv predmeta nabave Jed.mjere

Količina

Proc.vrijednostbezPDV-a

PlaniranavrijednostsPDV-om

Postupaki načinnabave

Izvorsredstava

1. 71317000-3 Savjetodavne usluge u vezi sa zaštitom od opasnosti i kontrolom opasnosti

- usluge zaštite na radu, protupožarne zašt.i sl. kd 1 4.000,00 4.920,00- kontrola ispravnosti instalacija i uređaja kd 1 7.250,00 8.920,00

UKUPNO 1: 11.250,00 13.840,00 bagatelna GP/KU

Pozicija plana (Konto) 32311 – Usluge telefona i telefaksaGrupaplana

CPVoznaka

Naziv predmeta nabave Jed.mjere

Količina Proc.vrijednostbezPDV-a

PlaniranavrijednostsPDV-om

Postupaki načinnabave

Izvorsredstava

15

Page 16: DJEČJI VRTIĆ «SREDNJACI» · Web viewZakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.110/07 i 125/08), a u skladu s Financijskim planom Dječjeg vrtića za 2012. godinu odnosno osiguranim

1. 64210000-1 TELEFONSKE USLUGE I USL. PRIJENOSA POD. Mj. 12 10.200,00 12.546,00UKUPNO 1: 10.200,00 12.546,00 bagatelna GP/KU

Pozicija plana (Konto) 32313– Poštarina, pisma , tiskanice i sl.Grupaplana

CPVoznaka

Naziv predmeta nabave Jed.mjere

Količina

Proc.vrijednostbezPDV-a

PlaniranavrijednostsPDV-om

Postupaki načinnabave

Izvorsredstava

1. 64112000-4 POŠTANSKE USLUGE U VEZI S PISMIMA mj 12 1.100,00 1.353,00UKUPNO 1: 1.100,00 1.353,00 bagatelna GP/KU

Pozicija plana (Konto) 32312 – Usluge internetaGrupaplana

CPVoznaka

Naziv predmeta nabave Jed.mjere

Količina

Proc.vrijednostbezPDV-a

PlaniranavrijednostsPDV-om

Postupaki načinnabave

Izvor sredstava

1. 64216000-3 USLUGE ELEKTRONIČKIH PORUKA I INFORMACIJA

64216120-0 Usluge elektroničke pošte mj 12 480,00 590,00UKUPNO 1: 480,00 590,00 bagatelna GP/KU

Pozicija plana (Konto) 32212 – Literatura, knjige, časopisi, glasilaGrupaplana

CPVoznaka

Naziv predmeta nabave Jed.mjere

Količina

Proc.vrijednostbezPDV-a

PlaniranavrijednostsPDV-om

Postupaki načinnabave

Izvorsredstava

1. 22113000-5 Knjige za knjižnicu 5.000,00 6.150,00

22213000-6 Časopisi 5.000,00

16

Page 17: DJEČJI VRTIĆ «SREDNJACI» · Web viewZakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.110/07 i 125/08), a u skladu s Financijskim planom Dječjeg vrtića za 2012. godinu odnosno osiguranim

6.150,00UKUPNO 1: 10.000,00 12.300,00 bagatelna GP/KU

Pozicija plana (Konto) 32216 – DidaktikaGrupaplana

CPVoznaka

Naziv predmeta nabave Jed.mjere

Količina

Proc.vrijednostbezPDV-a

PlaniranavrijednostsPDV-om

Postupaki načinnabave

Izvorsredstava

1. 36153000-8 Oprema za obrazovne namjene kd 28.420,00 35.000,00

UKUPNO 1: 28.420,00 35.000,00 bagatelna GP/KU

Pozicija plana (Konto) 32219 – Materijal i sredstva za realizaciju programaGrupaplana

CPVoznaka

Naziv predmeta nabave Jed.mjere

Količina

Proc.vrijednostbezPDV-a

PlaniranavrijednostsPDV-om

Postupaki načinnabave

Izvorsredstava

1. 36153110-2 Nastavne potrepštine kd 24.360,00 30.000,00

UKUPNO 1: 24.360,00 30.000,00 bagatelna GP/KU

Pozicija plana (Konto) 32242 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaGrupaplana

CPVoznaka

Naziv predmeta nabave Jed.mjere

Količina Proc.vrijednostbezPDV-a

PlaniranavrijednostsPDV-om

Postupaki načinnabave

Izvorsredstava

1. 45421000-4 STOLARSKI RADOVI kd 1 900,00 1.107,00UKUPNO 1: 900,00 1.107,00 bagatelna GP/KU2. 45441000-0 STAKLARSKI RADOVI Kd 1 900,00 1.107,00UKUPNO 2: 900,00 1.107,00 bagatelna GP/KU

17

Page 18: DJEČJI VRTIĆ «SREDNJACI» · Web viewZakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.110/07 i 125/08), a u skladu s Financijskim planom Dječjeg vrtića za 2012. godinu odnosno osiguranim

3. 50100000-6 USLUGE POPRAVAKA, ODRŽAVANJA I S NJIMAPOVEZ. USLUGE ZA VOZILA I SRODNU OPREMU- kosilica Kd 1 500,00 615,00

UKUPNO 3: 500,00 615,00 bagatelna GP/KU4. 50313000-2 ODRŽAVANJE I POPRAVLJANJE

REPROGRAFSKIH STROJEVA50313100-3 Usluge popravaka fotokopirnih uređaja Kd 1 1.600,00 1.968,0050314000-9 Usluge popravaka i održavanja telefaks uređaja Kd 1 300,00 369,00

UKUPNO 4: 1.900,00 2.337,00 bagatelna GP/KU5. 50334000-5 USLUGE POPRAVAKA I ODRŽAVANJA OPREME

ZA ŽIČANU TELEFONIJU50334110-9 Usluge održavanje telefonske mreže 0

UKUPNO 5: bagatelna GP/KU6. 50530000-9 USLUGE POPRAVKA I ODRŽAVANJA STROJEVA Kd 1 700,00 861,00UKUPNO 6: 700,00 861,00 bagatelna GP/KU7. 50711000-2 USLUGE POPRAVAKA I ODRŽAVANJA EL.

INSTALACIJA Kd 1 3.100,00 3.813,00

UKUPNO 7. 3.100,00 3.813,00 bagatelna GP/KU8. 50720000-8 USLUGE POPRAV.I ODRŽAVANJA CENTR.GR. Kd 3 6.100,00 7.503,00UKUPNO 8: 6.100,00 7.503,00 bagatelna GP/KU9. 50800000-3 RAZNE USLUGE POPRAVAKA I ODRŽAVANJA

- klima uređaj kd 1 2.600,00 3.200,00- ostalo kd 1 1.500,00 1.845,00

UKUPNO 9: 4.100,00 5.045,00 bagatelna GP/KU10. 90113000-2 USLUGE ČIŠĆENJA ODVODNIH KANALA kd 1 2.500,00 3.075,00UKUPNO 10: 2.500,00 3.075,00 bagatelna GP/KU11. 50413200-5 USLUGE POP.I ODRŽAV. VATROGASNE OPREME kd 1 1.500,00 1.845,00UKUPNO 11: 1.500,00 1.845,00 bagatelna GP/KU

Pozicija plana (Konto) 32381 – Računalne uslugeGrup CPV Naziv predmeta nabave Jed. Količina Proc. Planirana Postupak Izvor

18

Page 19: DJEČJI VRTIĆ «SREDNJACI» · Web viewZakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.110/07 i 125/08), a u skladu s Financijskim planom Dječjeg vrtića za 2012. godinu odnosno osiguranim

aplana

oznaka mjere vrijednostbezPDV-a

vrijednostsPDV-om

i načinnabave

sredstava

1. 50312000-5 ODRŽAVANJE I POPRAVLJANJE RAČUNALNE OPREME

50321000-1 Usluge popravaka osobnih računala Kd 1 738,00 908,0050312000-8 Usluge održavanja osobnih računala Kd 1 902,00 1.109,0072212000-4 Usluge programiranja aplikacijske progr. opreme

(softvera)Kd 1 2.460,00 3.026,00

UKUPNO 1: 4.100,00 5.043,00 bagatelna GP/KU

Pozicija plana (Konto) 32391 – Grafičke i tiskarske uslugeGrupaplana

CPV oznaka

Naziv predmeta nabave Jed.mjere

Količina Proc.vrijednostbezPDV-a

PlaniranavrijednostsPDV-om

Postupak i načinnabave

Izvorsredstava

1. 79810000-5 Usluge tiskanja kd 1 8.120,00 10.000,0079822500-7 Usluga grafičkog oblikovanja Kd 1 3.248,00 4.000,00

UKUPNO 1: 11.368,00 14.000,00 bagatelna GP/KUPozicija plana (Konto) 32392 – Fotografske uslugeGrupaplana

CPV oznaka

Naziv predmeta nabave Jed.mjere

Količina Proc.vrijednostbezPDV-a

PlaniranavrijednostsPDV-om

Postupak i načinnabave

Izvorsredstava

1. 79961000-8 Fotografske usluge kd 1 1.624,00 2.000,00UKUPNO 1: 1.624,00 1.624,00 bagatelna GP/KU

Pozicija plana (Konto) 42211 – Ostala uredska opremaGrupa CPV Naziv predmeta nabave Jed. Količin Proc. Planirana Postupak Izvor

19

Page 20: DJEČJI VRTIĆ «SREDNJACI» · Web viewZakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.110/07 i 125/08), a u skladu s Financijskim planom Dječjeg vrtića za 2012. godinu odnosno osiguranim

plana oznaka mjere a vrijednostbezPDV-a

vrijednostsPDV-om

i način nabave

sredstava

1. 36152000-1

Namještaj za dječje vrtiće

- garderobe i klupice (12+8) kompl 4 19.000,00 23.750,00- namještaj za sobe dnevnog boravka komp 1 9.000,00 11.250,00 - ostalo Kd 0

UKUPNO 1: 28.000,00 35.000,00 bagatelna GP/KU

Pozicija plana (Konto) 32342 – Odvoz smećaGrupaplana

CPVoznaka

Naziv predmeta nabave Jed.mjere

Količina Proc.vrijednostibezPDV-a

PlaniranavrijednostsPDV-om

Postupak i način nabave

Izvor sredstava

1. 90121130-1 Usluge skupljanja smeća Kd 12 20.070,00 24.686,00UKUPNO 1. 20.070,00 24.686,00 bagatelna GP/KU

Pozicija plana (Konto) 32341 – Opskrba vodomGrupaplana

CPVoznaka

Naziv predmeta nabave Jed.mjere

Količina Proc.vrijednostbezPDV-a

PlaniranavrijednostsPDV-om

Postupaki načinnabave

Izvorsredstava

1. 65111000-4 Distribucija pitke vode Mj 12 13.500,00 16.605,00UKUPNO 1: 13.500,00 16.605,00 bagatelna GP/KU2. 41110000-3 Pitka voda /u galonima/ Kd 60 2.800,00 3.500,00UKUPNO 2: 2.800,00 3.500,00 bagatelna GP/KU

Pozicija plana (Konto) 32231 – Opskrba el. energijomGrupa CPV Naziv predmeta nabave Jed. Količina Proc. Planirana Postupak Izvor

20

Page 21: DJEČJI VRTIĆ «SREDNJACI» · Web viewZakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.110/07 i 125/08), a u skladu s Financijskim planom Dječjeg vrtića za 2012. godinu odnosno osiguranim

plana oznaka mjere vrijednostbezPDV-a

vrijednostsPDV-om

i načinnabave

sredstava

1. 65310000-9 Distribucija el. struje Mj 12 53.000,00 65.190,00UKUPNO 1: 53.000,00 65.190,00 bagatelna GP/KU

Pozicija plana (Konto) 32233 - PlinGrupaplana

CPVoznaka

Naziv predmeta nabave Jed.mjere

Količina Proc.vrijednostbezPDV-a

PlaniranavrijednostsPDV-om

Postupaki načinnabave

Izvorsredstava

1. 65210000-8 Opskrba plinom Mj 12 193.644,20UKUPNO 1: 193.644,20 238.182,3

7otvoreni GP/KU

Pozicija plana (Konto) 32251 – Sitan inventarGrupaplana

CPVoznaka

Naziv predmeta nabave Jed.mjere

Količina Proc.vrijednostbezPDV-a

PlaniranavrijednostsPDV-om

Postupaki načinnabave

Izvorsredstava

1. 28614100-0 Žlice (čajne) kd 250 600,00 750,0028614200-1 Vilice kd 0

UKUPNO 1: 600,00 750,00 bagatelna GP/KU2. 32331200-4 Kazetofoni(radio,cd) kd 0 UKUPNO 2: bagatelna GP/KU5. 29713430-3 Usisavači kd 5 5.000,00 6.150,00UKUPNO 5: 5.000,00 6.150,00 bagatelna GP/KU

Pozicija plana (Konto) 32922 – Osiguranje imovine i osobaGrupa CPV Naziv predmeta nabave Jed. Količin Proc. Planirana Postupak Izvor

21

Page 22: DJEČJI VRTIĆ «SREDNJACI» · Web viewZakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.110/07 i 125/08), a u skladu s Financijskim planom Dječjeg vrtića za 2012. godinu odnosno osiguranim

plana oznaka mjere a vrijednostbezPDV-a

vrijednostsPDV-om

i načinnabave

sredstava

1. 66336200-6 Usluge osiguranja imovine kd 1 6.432,00 7.911,00UKUPNO 1: 6.432,00 7.911,00 bagatelna GP/KU2. 66337000-1 Usluge osiguranja od odgovornosti kd 1 2.240,00 2.755,00UKUPNO 2: 2.240,00 2.755,00 bagatelna GP/KU3. 66311000-3 Usluge životnog osiguranja kd 1 5.056,00 6.219,00UKUPNO 3. 5.056,00 6.219,00 bagatelna GP/KU

Predsjednik Upravnog vijeća:

Renato Ljubić, prof., dipl.polit.

22