program rada s financijskim planom za 2018. … rada s financijskim planom 2018.pdf · francuska...

26
PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU Zadar, listopad 2017.

Upload: lebao

Post on 30-Jun-2018

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA

1 PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU

PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM

ZA 2018. GODINU

Zadar, listopad 2017.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA

2 PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU

SADRŽAJ UVOD…………………………………………………………………………………....…………...............................…......……...3 1. ADMINISTRATIVNI I INFORMATIVNI POSLOVI………………………..……......................……...…...…...11

1.1. Rashodi za zaposlenike…….………………………………………………………...........................………...11 1.2. Rashodi ureda……………….………………………………………………………..…………............................11 1.3. Skladište i logistika…...….………………………………………………………….…...........................……....12 1.4. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice…….…………………………….…………..........................12

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI…………………………………………………………………………….........................……..13 2.1.Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada…...…......……………………..….....................………...…..13 2.2.Manifestacije…..…….………………………….……...……………………….………...........................................13 2.2.1.Kulturno-zabavne manifestacije….……..………………………….……….…….......................…..........13 2.2.2.Sportske manifestacije…………….…….……………………………………….….........................………...14 2.2.3.Ekološke manifestacije……...……….……….………………………………….…….........................……...14 2.2.4.Ostale manifestacije.……….………………….………………………………….…….........................……...14

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI……….…..………………………………………….……….........................……...14 3.1.Online komunikacije………....……………….…………………………………………..........................….…..14 3.1.1.Internet oglašavanje……..…………….………………………………………………..........................….....14 3.1.2.Internet stranice i upravljanje Internet stranicama……...………………..........................……..16 3.2.Offline komunikacije.……………………….....…………….…..……………….…………...............................16 3.2.1.Udruženo oglašavanje……......…………………………….………………………………...........................16 3.2.2.Opće oglašavanje…………………..……………………………………….………………..............................16 3.2.3.Odnosi s javnošću ...................………..…………………………….………………....................….….........17 3.2.4.Servis dobrodošlice……………………………………………………….………………........................…...17 3.2.5.Brošure i ostali tiskani materijali……….…………………………….………………........................….17 3.2.6.Suveniri i promo materijali………………...…………….…………………………........................………18

3.2.7.Smeđa signalizacija......……………………...........….…………..……………......................…………...........18 4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI…………….…….……………………..………….......................…....18 4.1.Sajmovi……………………………………………………………………..................................……….…................18 4.2.Prezentacije.………………………………………………………………………..................................……..........18 4.3.Studijska putovanja agenata...................................………….…………..…….….......................................19 5. INTERNI MARKETING………..…………………………………………………………………..........................….….19

5.1.Edukacija……..…………………………………………………………………………………................................19 5.2.Potpore subjektima koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet..........19

5.3.Nagrade i priznanja…………………………………………………………………………..........................…..19 6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA……………..………………………………………….........................……..20

6.1.Proizvodnja multimedijalnih materijala ..............……………………………........................…….......20 6.2.Istraživanje tržišta(Benchmarking-studijsko putovanje)……..………………........................….20 6.3.Formiranje baze podataka…………………………………………………………………..........................…20 6.4.Banka fotografija i priprema u izdavaštvu…………………….………………………...........................21

7. POSEBNI PROGRAMI………..………………………………………………………………….............................…......21 7.1.Poticanje i pomaganje razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima…………..21

8. OSTALO…………….…………………………………………………………………………...........................…….…….....21 8.1.Projekt TIC................………….……………………………………………………..........................….................21 8.2.Razne donacije…………………………………………………….....…………..................…….........................21 8.3.Analiza kakvoće mora….………......………………………………………………………..............................21

9.TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU…...…......…………………………………...……...................…22 10.FINANCIJSKI PLAN……….……………………………………………………………………...........................….…..23 10.1.Prihodi….….……………….….………………….…..........................………………………………………….......23 10.2.Rashodi….……..………………………………………........................………………………..…………………....26

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA

3 PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU

U V O D

Program rada s Financijskim planom Turističke zajednice grada Zadra za 2018. godinu izrađen je sukladno odrednicama Zakona o turističkim zajednicama, Statuta Turističke zajednice grada Zadra, te smjernicama Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma kao krovnih institucija. Programom rada za 2018. godinu utvrđuju se ključni ciljevi turističke promidžbe, kao i operativni mehanizmi njihove provedbe, a prilikom njegove izrade polazi se od sljedećih elemenata:

vizije i ciljevi zacrtanih Strategijom razvoja turizma grada Zadra 2016.-2026., Strategijom razvoja turizma Hrvatske do 2020. godine te Strateškim marketinškim planom hrvatskog turizma za razdoblje 2014.-2020. te usklađenosti s programima i aktivnostima Hrvatske turističke zajednice i Turističke zajednice Zadarske županije,

daljnjeg promicanja i afirmacije turizma kao konkurentnog sektora lokalnog gospodarstva, s rastom temeljenim na održivosti i značajnom doprinosu gospodarstvu,

ostvarenih rezultata i aktivnosti u 2017. godini, stanja i strukture raspoloživih smještajnih kapaciteta, ocjene stanja ukupnog zadarskog turističkog proizvoda i njegovog

(re)pozicioniranja na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu. Program rada za 2018. godinu, u operativnom pogledu dijelom predstavlja kontinuitet provedbe ranijih aktivnosti usmjerenih prema daljnjem izgrađivanju ugleda zadarskog turizma te boljeg pozicioniranja Zadra kao poželjne turističke destinacije, no donosi i nastavak koncepta poticanja turističkog prometa u razdoblju izvan vrhunca sezone. U uvodu se određuju ciljevi marketinških aktivnosti u turizmu u 2018. godini, te procjena porasta fizičkog obujma prometa u odnosu na ostvarene rezultate u 2017. godini. Ciljevi marketinških aktivnosti Turističke zajednice grada Zadra u 2018. godini:

1. stvaranje preduvjeta za razvoj i unapređenje cjelogodišnje ponude te brendiranje turističkih proizvoda kao jedinstvene kulturne, zdravstveno/wellnes, gastronomske te outdoor destinacije, 2. sinergija marketinških elemenata s ostalim elementima ključnim za unapređenje i razvoj ponude/proizvoda, 3. potrebe afirmacije turističkog prometa u razdobljima predsezone i posezone 4. nastavak pozicioniranja Zadra kao kvalitetne i sve poznatije turističke destinacije na domaćem i međunarodnom tržištu,

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA

4 PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU

5. ostvarivanje fizičkog obujma turističkog prometa na razini 2017. godine s mogućnošću daljnjeg povećanja do 2%, 6. nastavak aktivnosti na stvaranju branda turistički atraktivnog grada i regije s ciljem pozicioniranja Zadra kao destinacije s bogatim kulturno-zabavnim programom tijekom cijele godine, 7. povećanje stupnja korištenja smještajnih i drugih kapaciteta s naglaskom na produženje turističke sezone, 8. Razvijanje uvjeta za probijanje na nove segmente i nova tržišta, kroz promociju na ciljanim tržištima, 9. dodatna snažna afirmacija procesa korištenja on-line komunikacijskih strategija u turističkoj promidžbi grada Zadra, što između ostalog uključuje: daljnje unapređenje i nadogradnju Internet stranica, optimizaciju sadržaja, pojačane aktivnosti na društvenim mrežama, daljnje unapređenje i izrada novih mobilnih aplikacija i dr., 10. nastavak suradnje po modelu udruženog oglašavanja preko sustava Hrvatske turističke zajednice te potpora strateškim projektima,

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA

5 PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU

Turistički rezultati za razdoblje siječanj - rujan 2017. godine

Grad Zadar, s pripadajućim mjestima, za razdoblje siječanj-rujan 2017. godine, prema podacima eVisitor sustava (nije uključena nautika), posjetilo je ukupno 465.851 turist (vidi tablicu 1.) od čega 53.191 domaćih i 412.660 stranih gostiju.U odnosu na isto razdoblje 2016. godine zabilježeno je povećanje broja turista od 18%, pri čemu je broj domaćih +10%, a broj stranih +20%. U prvih devet mjeseci 2017. godine ostvareno je 1.737.350 noćenja ili 15% više u odnosu na 2016. godinu. Domaći gosti ostvarili su 190.934 noćenje, dok su strani ostvarili 1.546.416 noćenja, pa tako prema eVisitor sustavu, u analiziranom razdoblju bilježimo 224.453 noćenja više. (vidi tablicu 2., Graf.1) Tablica 1. Usporedba broja turista siječanj-rujan 2017/2016

Vrsta turista Turisti 2017 Turisti 2016 Indeks Domaći 53.191 48.393 110

Strani 412.660 345.280 120 Ukupno: 465.851 393.673 118

Tablica 2. Usporedba turističkog prometa u dolascima i noćenjima siječanj – rujan 2017 (nije uključena nautika):

Vrsta turista

Dolasci 2016

Dolasci 2017

Indeks

Noćenja 2016

Noćenja 2017

Indeks

Domaći 48.379 52.771 109 174.272 190.934 110

Strani 345.241 411.953 119 1.338.625 1.546.416 116

Ukupno: 393.620 464.724 118 1.512.897 1.737.350 115

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA

6 PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU

Graf.1

Prema kumulativnim podacima uključujući i podatke nautičkog prometa naše područje bilježi ukupno 479.086 dolazaka i 1.831.283 ostvarenih noćenja. (vidi tablicu 3.) Tablica 3 Ukupan turistički promet u dolascima i noćenjima 01.01. – 30.09.2017

siječanj-kolovoz Dolasci 2017 Noćenja 2017 eVisitor 464.724 1.737.350

e-Crew (nautika) 14.362 93.933 Ukupno: 479.086 1.831.283

U skladu s najavama dosadašnji tijek turističke sezone obilježen je kontinuiranim rastom turističkog prometa s ključnih tržišta, pa tako prema podacima turističkog prometa emitivnih tržišta najveći udio u ostvarenim noćenjima i najveći broj ostvarenih noćenja bilježe turisti iz sljedećih država: Njemačka (306.528 noćenja), Austrija (170.582 noćenja), Poljska (97.271 noćenja), Slovenija (95.569 noćenja), Slovačka (90.714 noćenja), Italija (79.126 noćenja) i Francuska (77.132 noćenja), Mađarska (70.984) i Ujedinjena Kraljevina (67.952 noćenja)- vidi Tablica4., Graf.2 i Graf.3

Dolasci 2016 Dolasci 2017 Noćenja 2016 Noćenja 2017

393.620 464.724

1.512.8971.737.350

Usporedba turističkog prometa za razdoblje siječanj-rujan (nije uključena nautika)

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA

7 PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU

Graf.2

Graf.3

Njemačka16%

Hrvatska10%

Austrija9%

Poljska5%

Slovenija5%

Slovačka5%

Italija4%

Francuska4%

Mađarska4%

Ujedinjena Kraljevina3%

Ostale zemlje35%

Udjel emitivnih tržišta u ukupnom broju noćenja u razdoblju siječanj-rujan 2017

Njemačka

Hrvatska

Austrija

Poljska

Slovenija

Slovačka

Italija

Francuska

Mađarska

Ujedinjena Kraljevina

Tržišta s najvećim brojem ostvarenih noćenja u razdoblju siječanj-rujan 2017

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA

8 PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU

Tablica 4. Država Broj noćenja siječanj-rujan 2017 Njemačka 306.528 Hrvatska 190.934 Austrija 170.714 Poljska 97.271 Slovenija 95.569 Slovačka 90.714 Italija 79.126 Francuska 77.132 Mađarska 70.984 Ujedinjena Kraljevina 67.952

U strukturi ukupne statistike noćenja prema vrsti smještaja, zabilježen je visok udjel smještaja u domaćinstvu sa 960.279 ostvarenih noćenja (s udjelom u ukupnim ostvarenim noćenjima od 53%), potom slijedi smještaj u hotelima s 602.945 noćenja (s udjelom od 33%), te ih slijedi nautika sa 93.933 noćenja (s udjelom od 5%), hosteli (s udjelom od 4%), nekomercijalni smještaj (s udjelom od 3%) i kampovi ( s udjelom od 2%) – vidi Graf.4 Graf.4

Kapaciteti prema vrsti smještaja bilježe u razdoblju od 01. veljače do 06. rujna porast broja registriranih postelja u privatnom smještaju - čak +3.468 postelja (uključene i pomoćne) tj. u razdoblju veljača – rujan na području djelovanja TZ grada Zadra bilježimo 573 nova iznajmljivača što je porast od 21%.

Privatni smještaj + firme i obrti

53%Hoteli33%

Nautika5%

Hosteli4%

Nekomercijalni smještaj

3%

Kampovi2%

Noćenja siječanj-rujan 2017

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA

9 PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU

Ukupni kapaciteti prema vrsti smještaja (podaci eVisitora): Tablica 4

Vrsta Smještaja Broj ukupnih postelja 2017

Hoteli 3.806

Privatni smještaj (stalne + pomoćne postelje) 20.547

Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (druge vrste skupina kampovi – obrti i firme)

2.722

Hosteli 921

Kampovi 802

Nautika (kapacitet marina) 840

Nekomercijalni smještaj 3.628

Nekoliko statističkih podataka za razdoblje siječanj-rujan 2017 (podaci eVisitora - nije uključena nautika):

Turistički rezultati za razdoblje siječanj – rujan 2017. godine usporedno sa

istim razdobljem lani:

Porast broja dolazaka: +71.104 (+18%) Porast broja noćenja: +224.453 (+15%) Porast broja turista: +72.178 (+18%)

Prosječno trajanje boravka – 3,74 dana

Udio u noćenjima po vrsti turista – 89% strani,11% domaći

Udio u dolascima po organizaciji dolaska – 65% individualno, 35% agencijski

Udio u noćenjima po vrsti smještaja (nije uključena nautika) – HOTELI 35%, HOSTELI 4%, KAMPOVI 3%, NEKOMERCIJANI SMJEŠTAJ 3%, PRIVATNI SMJEŠTAJ 55%

Ukupan broj ostvarenih noćenja po vrsti smještaja: hoteli 602.945, hosteli 76.175, kampovi 43.576, nekomercijalni smještaj 54.375 i privatni smještaj 960.279 ostvarenih noćenja.

25.07. 2017. – prema eVisitor podacima ostvaren najveći broj noćenja do sada (ukupno zabilježeno 18.936 noćenja)

01.08.2017. - ostvareno milijunto noćenje - 11 dana ranije (bez nautičkog prometa)

29.08.2017 - ostvareno milijun i pol noćenja - 27 dana ranije (bez nautičkog prometa)

17.09.2017. – prijeđen broj ukupno ostvarenih noćenja u 2016. g. (uključena nautika)

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA

10 PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU

S obzirom kako područje Turističke zajednice grada Zadra već nekoliko godina zaredom ostvaruje povećanje broja dolazaka i noćenja, kao i sve veći broj tzv. City break gostiju, te s obzirom na sve uspješniju poziciju Hrvatske na nama značajnim emitivnim tržištima te pojačani dolazak gostiju iz dalekih izvaneuropskih tržišta, za sljedeću 2018. godinu predviđamo ponavljanje ovogodišnjeg prometa s eventualnim povećanjem fizičkog obujma turističkog prometa do 2% u odnosu na 2017. godinu. Određeno povećanje turističkog prometa može se očekivati i zbog povećanja smještajnih kapaciteta, ponajviše u privatnom smještaju, kao i zbog najave povećanog broja novih zračnih linija. Uzimajući u obzir promjenu strukture gostiju u 2017. godini, očekujemo kontinuirani rast turističkog prometa s nama dosad ne toliko zastupljenih dalekih emitivnih tržišta. Uspješnoj turističkoj sezoni i povećanju turističkog prometa u 2018. godini zasigurno će doprinijeti i infrastrukturni zahvati na području grada Zadra, ali i Hrvatske u cjelini, kao i povećanje cruising gostiju i avioputnika. Također, valja istaknuti vrlo značajan doprinos aktivnosti prihvata stranih novinara i studijskih grupa te prezentacija turističke ponude Zadra u zemlji i inozemstvu, kako u samostalnoj organizaciji, tako i u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom i Turističkom zajednicom Zadarske županije. Na kraju, povećanju turističkog prometa svakako doprinosi i aktivnost udruženog oglašavanja na emitivnim tržištima zajedno s gospodarskim subjektima, kao i promidžba grada Zadra na Internetu, aktivnosti na društvenim mrežama, uvođenje novih mobilnih aplikacija te optimizacija sadržaja u svim varijantama naših web stranica. Kao jednu od najznačajnijih zadaća u 2017. godini izdvojili bismo završetak rekonstrukcije palače Cedulin te u 2018. godinu, Turističko informativni centar po prvi puta u Zadru imat će cjelogodišnje poslovanje u reprezentativnom prostoru rezidencijalne građevine palače Cedulin, koji će služiti za bolju promociju i informiranje turista o kulturnim, povijesnim, prirodnim i brojnim drugim atrakcijama grada Zadra i Zadarske županije kao interpretacijski centar – centar za posjetitelje s najnovijom tehnološkom inovativnošću, dizajnom, originalnošću i pristupačnošću kroz softverska i programska te multimedijska tehnička rješenja poput centralnog aplikativnog interaktivnog multimedijskog sustava, samostojećih interaktivnih pulteva te multimedijskog konferencijskog sustava. Novouređeni centar za posjetitelje predstavlja središnje mjesto za upravljanje i promociju te je ishodišna točka za koordinaciju, organizaciju i upravljanje svim turističkim aktivnostima neophodnim za unapređenje destinacijskog menadžmenta kao i održivog, učinkovitog sustava upravljanja resursima i potencijalima turizma te unapređenje turističke kvalitete i predstavljanje kompletnog turističkog sadržaja. Uređen dvorišni prostor atrija palače Cedulin služi za organizaciju kulturno-zabavnih i ostalih programa, koja su bila izvanredno posjećena u 2017. godini.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA

11 PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU

Na osnovu postavljenih ciljeva i predviđanja prihoda, a sukladno navedenim razvojnim i marketinškim dokumentima, kao i zakonskim zadaćama, Turistička zajednica grada Zadra će u 2018. godini realizirati skupine aktivnosti marketing miksa prema programu rada.

Program rada TZG Zadra sadrži: A: Prijedlog aktivnosti po vrstama i projektima

1. Administrativni i informativni poslovi 2. Dizajn vrijednosti 3. Komunikacija vrijednosti 4. Distribucija i prodaja vrijednosti 5. Interni marketing 6. Marketinška infrastruktura 7. Posebni programi 8. Ostalo

B: Financijski plan s planom prihoda i rashoda za 2018. godinu.

1. ADMINISTRATIVNI I INFORMATIVNI POSLOVI Planirana sredstva 2.915.000,00 kn 1.1. Rashodi za zaposlenike 1.2. Rashodi ureda Planirana sredstva -za zaposlenike 2.185.000,00 kn -za rashode ureda i TIC-a 488.000,00 kn Turistički ured Turistički ured izvršavat će sve poslove određene Zakonom i Statutom, sukladno financijskim i ostalim mogućnostima, a prema usvojenom planu rada, kao:

- osigurati informativno promidžbene materijale, - osigurati samostalne promotivne aktivnosti, te sudjelovati na promocijama

zajedno s Hrvatskom turističkom zajednicom, Turističkom zajednicom županije i ostalim zajednicama, te posebno sa svojim članovima-hotelijerima,

- sudjelovati u organizaciji raznih manifestacija, - poticati stvaranje turističke kulture, kulture o zaštiti prostora i povijesnih

spomenika, - unapređenje prijavno odjavnih poslova, - obavljanje financijskih, administrativnih i stručnih poslova za potrebe Turističke

zajednice,

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA

12 PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU

- poticati rad i aktivnosti turističkih subjekata, osposobljavati vlastite djelatnike, pomagati turističkim mjestima i pomoć u formiranju i radu raznih udruga,

- suradnja sa školama i Sveučilištem na ekološkoj, kulturološkoj i turističkoj edukaciji lokalnog stanovništva, turista i turističkih djelatnika,

- vođenje jedinstvenog popisa za područje Grada, - obrada podataka o turističkom prometu na području Turističke zajednice grada

Zadra, - izrada izvješća o izvršavanju zadaća, analiza i ocjena izvršenja programa rada i

financijskog plana Turističke zajednice grada Zadra, - obavljanje i drugih poslova od interesa za promicanje turizma na području

Turističke zajednice grada Zadra.

Informativni punktovi Radi realizacije zadaća Turističke zajednice grada Zadra, te poboljšanja turističke usluge, osim cjelogodišnjeg poslovanja Turističko informativnog centra, tijekom iduće turističke sezone organizirat će se rad informativnih centara u Puntamici, Diklu, Kožinu, Petrčanima, Velom Ižu, Malom Ižu, Istu, Molatu, Olibu i Premudi. U Turističko informativnim centrima zaposlenici će biti na raspolaganju registriranim privatnim iznajmljivačima u vezi prijave i odjave gostiju putem sustava eVisitor, praćenje evidencije turističkog prometa, obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom, izdavanje turističkih promotivnih materijala, te voditi računa o uređenosti i čistoći turističkih mjesta u suradnji s predstavnicima Mjesnih odbora. U 2018. godini nastavlja se projekt E-Nautika, odnosno rad turističkih informatora u Lučkoj kapetaniji, zbog naplate nautičke boravišne pristojbe, izdavanja vinjeta i evidencije nautičara. 1.3. Skladište i logistika Planirana sredstva 2.000,00 kn Za potrebe distribucije promotivnih materijala na sajmovima, prezentacijama i workshopovima u organizaciji Hrvatske turističke zajednice, i za potrebe predstavništava HTZ u Europi i svijetu, osigurava se prostor za skladištenje promotivnih materijala. 1.4. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice Planirana sredstva 240.000,00 kn Za rad Turističkog vijeća, Nadzornog odbora i Skupštine Turističke zajednice grada Zadra potrebno je planirati određena financijska sredstva.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA

13 PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva 3.845.000,00 kn 2.1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada Planirana sredstva 525.000,00 kn

Turistička zajednica grada Zadra u suradnji s mjesnim odborima, kontinuirano radi na uređenosti turističkih zona i turističkih mjesta podizanjem kvalitete turističkih i drugih komplementarnih usluga, očuvanjem i stvaranjem prepoznatljivog turističkog okružja. Navedena će aktivnost biti izvršena sukladno potrebama, dogovoru s Gradom Zadrom, zahtjevima mjesnih odbora turističkih mjesta, te financijskim mogućnostima. Iz godine u godinu sve je veća i vidljivija uređenost naših turističkih mjesta, te samog grada Zadra, što utječe na zadovoljstvo gostiju, koji se u sve većem broju odlučuju na ponovni dolazak u Zadar. Turistička zajednica grada Zadra će i u 2018. godini poticati aktivnosti i sudjelovati u programima zaštite okoliša kao komparativne prednosti hrvatskog turizma, te će inicirati i poticati aktivnosti za njegovo očuvanje kako bi se cijeli sustav i lokalno stanovništvo, te lokalna uprava uključili i maksimalno pridonijeli boljem i ugodnijem boravku stanovništva i turista u turističkim mjestima. Turistička zajednica grada Zadra nastavit će poticati i sudjelovati u uređenju svih turističkih mjesta u dogovoru s predstavnicima Mjesnih odbora shodno ostvarenim prihodima. 2.2. Manifestacije Planirana sredstva 3.320.000,00 kn

2.2.1. Kulturno-zabavne manifestacije Planirana sredstva 3.000.000,00 kn

Turistička zajednica grada Zadra će, kao i dosadašnjih godina, u 2018. godini sukladno financijskim mogućnostima, organizirati i pomagati razne kulturne, zabavne, sportske, ekološke i ostale manifestacije s ciljem poboljšanja kvalitete i raznovrsnosti ukupne turističke ponude te podizanja atraktivnosti i konkurentnosti destinacije. Uz to, pomagat će se i lokalne pučke fešte u turističkim mjestima i gradskim turističkim zonama (Iž, Petrčane, Kožino, Rava, Ist, Premuda, Puntamika, Diklo). Turistička zajednica grada Zadra osigurat će određena financijska sredstva, koja će se rasporediti po projektima nakon prijava na pozivni natječaj za sufinanciranje manifestacija.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA

14 PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU

2.2.2. Sportske manifestacije Planirana sredstva 250.000,00 kn

Kao i do sada Turistička zajednica grada Zadra financijski će pomagati mala sportska događanja lokalnog karaktera, ali i značajnija događanja u okviru raspoloživih sredstava.

2.2.3. Ekološke manifestacije Planirana sredstva 10.000,00 kn Manifestacije na kojima se prezentira zdravi način življenja, poput Festivala smokava i eko akcija, Turistička zajednica sufinancirat će u okviru svojih mogućnosti. 2.2.4. Ostale manifestacije Planirana sredstva 60.000,00 kn Turistička zajednica grada Zadra financijski će podržati određeni broj ostalih manifestacija na području grada Zadra u suradnji s ustanovama kulture, udrugama te u suradnji sa Sveučilištem u Zadru, Odjelom za komunikacijske znanosti i turizam. Također, Turistička zajednica grada Zadra financijski će podržati programe od interesa za grad poput raznih izložbi, obilježavanja državnih praznika i blagdana i slično. 3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI Planirana sredstva 2.115.000,00 kn 3.1. Online komunikacije Planirana sredstva 1.500.000,00 kn 3.1.1. Internet oglašavanje Planirana sredstva 1.380.000,00 kn Sukladno dosadašnjim iskustvima, ostvarenim rezultatima i globalnim trendovima, Turistička zajednica grada Zadra provodit će suvremen način promidžbe naše destinacije samostalno te sudjelovanjem u modelima udruženog oglašavanja preko sustava Hrvatske turističke zajednice s naglaskom na strategiju ciljanih tržišta i novih digitalnih komunikacijskih alata.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA

15 PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU

3.1.1.1. Oglašavanje na portalima emitivnih tržišta Planirana sredstva 750.000,00 kn Turistička zajednica grada Zadra sudjelovat u sufinanciranju starteškog projekta u promotivnoj kampanji Ryanair-a preko sustava turističkih zajednica te kampanjama ostalih avio i charter kompanija s ciljem otvaranja prema novim tržištima, povećanjem broja avio putnika te krajnjim ciljem povećanja turističkog prometa u predsezoni i posezoni. 3.1.1.2. Oglašavanje na ostalim portalima Planirana sredstva 600.000,00 kn Oglašavanje na portalima emitivnih tržišta provodit će se na web portalima ciljanih emitivnih tržišta, a predstavlja oglašavanje putem slikovnih oglasa i novijih interaktivnih alata na Internet portalima pri čemu se sredstva fokusiraju na one segmente, kanale i alate koji donose najbolje tržišne rezultate. TZ grada Zadra po prvi puta pristupa značajnijem marketinškom oglašavanju i brendiranju destinacije putem modela udruženog oglašavanja opće ponude destinacije s posebnim naglaskom na on line kampanju na pet stranih tržiša. Jedan od strates kih projekata TZ grada Zadra bit c e opc e oglas avanje ponude destinacije s ciljem poboljs anja imidz a destinacije na stranim trz is tima u suradnji s TZ Zadarske z upanije i HTZ u sklopu udruz enog oglas avanja. Slijedom navedenog, kampanja će se provoditi u različitim vremenskim periodima i putem različitih online kanala, komunicirajući poruke prilagođene ciljanim skupinama na svakom pojedinom tržištu. 3.1.1.3. Oglašavanje na društvenim mrežama Planirana sredstva 30.000,00 kn Oglašavanje na društvenim mrežama provodit će se na najznačajnijim emitivnim tržištima kombinacijom tekstualnih i slikovnih oglasa odnosno dostupnim programskim rješenjima na postojećim profilima društvenih mreža kao važnim elementima Internet oglašavanja. Način i razdoblje oglašavanja definirat će se u skladu s globalnim trendovima na društvenim mrežama, s time da će se sredstva usmjeriti u povećanje prisutnosti na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Twitter) s ciljem postizanja znatnije viralnosti sadržaja, kontinuiranim optimiziranjem i nadogradnjom profila prateći globalne trendove u promidžbi turističkih destinacija na tim servisima. Ujedno se na društvenim mrežama, na kojima naše profile prati značajan broj korisnika, najavljuju i prate eventi što znatno doprinosi njihovoj medijskoj vidljivosti neposrednim kanalima komunikacije.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA

16 PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU

3.1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama Planirana sredstva 120.000,00 kn S obzirom da informacijske tehnologije imaju sve veći utjecaj i primjenu u svim gospodarskim granama, pa tako i u turizmu, TZG Zadra nastoji u svom djelovanju pratiti suvremena tehnološka dostignuća i implementirati ih u svoj djelokrug rada i djelovanja. Osim učinkovitim i mjerljivim oglašavanjem, kvalitetnije i uspješnije pozicioniranje Zadra na stranom i domaćem turističkom tržištu može se postići i optimizacijom internetskih stranica naše destinacije, dizajnom, razvojem aplikacija i sl. U svrhu daljnje kvalitetne promocije i distribucije sadržaja, TZ grada Zadra je u tijeku pripreme izrade potpuno novih internetskih stranica, koje će se i dalje nadopunjavati tekstualnim, slikovnim, video i animiranim sadržajima te će se kontinuirano i dalje nadopunjavati te ažurirati postojeći i novi sadržaji i proizvodi za sva ciljana tržišta. U skladu s globalnim trendovima u online komunikaciji i sve većem rastu mobilnih tehnologija prikaz sadržaja bit će prilagođen novijim mobilnim preglednicima, s time da će se dio sredstava usmjeriti na mobilni marketing kao važan segment u promociji turističke ponude. Tijekom 2018. godine izvršit će se nadogradnje postojećih mobilnih aplikacija „Zadar Travel“ i „Secret Zadar“, prema potrebama suvremenog gosta i trendovima u razvoju mobilnog marketinga. 3.2. Offline komunikacije Planirana sredstva 615.000,00 kn 3.2.1. Udruženo oglašavanje Planirana sredstva 210.000,00 kn TZ grada Zadra će i tijekom 2018. godine kroz offline oglašavanje promovirati destinaciju putem oglašavanja u tisku te putem TV/radio oglašavanja usmjereno prvenstveno na pred i posezonu. Offline oglašavanje planira se izvršiti udruženim oglašavanjem putem sustava Hrvatske turističke zajednice i pojedinih subjekata, koji se odnosi na financijsku potporu nositeljima smještajne ponude i nositeljima ostalih oblika turističke ponude destinacije, u funkciji povećanja broja dolazaka s posebnim naglaskom na razdoblje pred i posezone. 3.2.2. Opće oglašavanje Planirana sredstva 10.000,00 kn Turistička zajednica grada Zadra samostalno promovira destinaciju putem oglašavanja u domaćem i stranom tisku te TV/radio emisijama u funkciji povećanja broja dolazaka gostiju.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA

17 PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU

3.2.3. Odnosi s javnošću Planirana sredstva 50.000,00 kn 3.2.3.1. Suradnja s novinarima Planirana sredstva 50.000,00 kn 3.2.4. Servis dobrodošlice

Odnosi s javnošću i komunikacija s predstavnicima medija imaju ključnu ulogu u stvaranju imidža destinacije te značajno utječu na mišljenje i stavove potrošača, odnosno turista. Slijedom aktivnosti iz prethodnih godina, a s obzirom na veliku važnost suvremenih medija pri odabiru turističke destinacije, TZG Zadra će i nadalje osobitu pozornost posvetiti suradnji s domaćim i stranim novinarima te prihvatu studijskih grupa iz inozemstva. Ova aktivnost realizira se samostalno, ali najčešće u suradnji s Glavnim uredom Hrvatske turističke zajednice i Turističkom zajednicom Zadarske županije. Financijska vrijednost objavljenih članaka i reportaža o Zadru u svjetskim medijima uvelike premašuje sredstva utrošena za ovu namjenu, a sama aktivnost predstavlja veliki poticaj dolasku novih gostiju i pozicioniranju Zadra kao prepoznatljive destinacije na međunarodnom turističkom tržištu. Objava članaka i reportaža u velikom broju svjetskih medija predstavlja jednu od naših najvažnijih promotivnih aktivnosti te je vrlo bitno nastaviti uspješnu suradnju s domaćim i inozemnim novinarima, travel bloggerima i influencerima na društvenim medijima.

Planirana sredstva 30.000,00 kn Prilikom dolaska značajnih turističkih grupa (cruiserima, avionima), turističkih predstavnika, državnih i lokalnih delegacija organizirat će se dobrodošlice, s ciljem predstavljanja Zadra kao dobrog i srdačnog domaćina. 3.2.5. Brošure i ostali tiskani materijali Planirana sredstva 255.000,00 kn Zbog povećanja broja smještajnih kapaciteta i broja dolazaka turista, kao i potreba za našim promotivnim materijalima na sajmovima i prezentacijama, zatim za potrebe predstavništava Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu, diplomatskih predstavništava te naših info punktova, ukazuje se potreba za dotiskom većeg broja brošura i ostalog tiskanog materijala. Osim toga, brošure se produciraju u digitalnom obliku prilagođenom za Internet stranice čime se povećava distribucija informacija putem online kanala.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA

18 PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU

3.2.6. Suveniri i promo materijali Planirana sredstva 10.000,00 kn S ciljem povećanja interesa za naše područje, Turistička zajednica grada Zadra u 2018. godini provodit će promociju kroz darivanje naših autohtonih proizvoda (likeri, stakleni suveniri i ostali brandovi) svim relevantnim osobama. 3.2.7. Smeđa signalizacija Planirana sredstva 50.000,00 kn U okviru rasploživih sredstava tijekom 2018. godini zamijenit će se i popraviti dotrajale table prema potrebi te postaviti nove ukoliko se ukaže potreba.

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI Planirana sredstva 230.000,00 kn 4.1. Sajmovi Planirana sredstva 100.000,00 kn Sajmovi predstavljaju bitan kanal distribucije i izravno komuniciranje s potrošačima, te praćenja novosti na svjetskom turističkom tržištu. Sukladno svojim interesima, Turistička zajednica grada Zadra nastupit će samostalno, no u najvećoj mjeri u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom i Turističkom zajednicom Zadarske županije, te s našim gospodarskim subjektima zainteresiranim za nastupe na emitivnim tržištima. 4.2. Prezentacije Planirana sredstva 100.000,00 kn Turistička zajednica grada Zadra u 2018. godini organizirat će prezentacije na nama zanimljivim emitivnim tržištima samostalno ili u suradnji s Turističkom zajednicom Zadarske županije, Gradom Zadrom i gospodarskim subjektima. Cilj prezentacija je informiranje ciljanih skupina, ali i pozicioniranje Zadra kao kvalitetne i poželjne destinacije.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA

19 PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU

4.3. Studijska putovanja agenata Planirana sredstva 30.000,00 kn Studijska putovanja turističkih agenata, inozemnih turoperatora i suradnja lokalnih turističkih zajednica s privatnim sektorom od velike su važnosti za organiziran način dolazaka turista u pred i posezoni. Studijska putovanja agenata organiziraju se u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom i Turističkom zajednicom zadarske županije. TZ grada Zadra ima aktivnu ulogu i služi kao posrednik i koordinator kreiranja itinerara. 5. INTERNI MARKETING

Planirana sredstva 110.000,00 kn 5.1. Edukacija Planirana sredstva 30.000,00 kn

Kao i dosad, Turistička zajednica grada Zadra pomagat će u realizaciji i financiranju stručnih i edukacijskih seminara i ostalih oblika edukacije za subjekte javnog i privatnog sektora, vezano za razvoj ponude/proizvoda, poboljšanje kvalitete ponude, s ciljem unapređenja kvalitete usluga i stručne osposobljenosti turističkih djelatnika. 5.2. Potpore subjektima koji su neposredno ili posredno uključeni u

turistički promet Planirana sredstva 60.000,00 kn Ovaj vid marketinških aktivnosti vrlo je širokog spektra i odnosi se na potpore koje su bitne za ugodan boravak turista u našoj destinaciji. Na primjer razne promocije, otvorenja objekata važnih za turizam, turistička vođenja raznih grupa (npr. kongresne, seminarske, natjecateljske), press konferencije, ugošćavanje organizatora manifestacija, dogovori sa predstavnicima komunalnih i javnih tvrtki, predstavnicima lokalne uprave i ostale manje potpore (proslave raznih obljetnica). 5.3. Nagrade i priznanja Planirana sredstva 20.000,00 kn Turistička zajednica grada Zadra aktivno sudjeluje u dodjelama godišnjih priznanja Dani hrvatskog turizma i akciji Turističke zajednice zadarske županije i Zadarskog lista.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA

20 PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU

Također, Grad Zadar organizira lokalnu dodjelu nagrada pod nazivom Nasmiješeno sunce gdje nagrađuje najistaknutije pojedince u turizmu po različitim kategorijama djelatnosti, u kojoj Turistička zajednica sudjeluje kao suorganizator. 6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA Planirana sredstva 155.000,00 kn 6.1. Proizvodnja multimedijalnih materijala Planirana sredstva 5.000,00 kn U 2018. godini planira se dotisak promotivnog filma o Zadru „Feel Zadar“ na DVD-u u SD formatu i na Blue ray-u u 1080 HD formatu. 6.2. Istraživanje tržišta (Benchmarking - studijsko putovanje) Planirana sredstva 50.000,00 kn Kao i svake godine, članovi Turističkog vijeća, te istaknuti turistički djelatnici, na studijskom putovanju prikupljat će relevantne informacije o turističkom sustavu, kao i ostale informacije važne za razvoj i promociju turizma odlaskom u inozemne turističke destinacije. 6.3. Formiranje baze podataka Planirana sredstva 85.000,00 kn

Turistička zajednica grada Zadra vršit će u suradnji sa Sveučilištem u Zadru, Odjelom za komunikacijske znanosti i turizam i drugim relevantnim institucijama istraživanje stavova turista o turističkoj ponudi grada provedbom raznih anketa. Uslijed otvaranja novog Turističko informativnog centra u palači Cedulin s modernom multimedijskom opremom, otvorila se potreba stvaranja baze podataka video i foto materijala prvenstveno u svrhu reprodukcije na video zidu. Video zid je dominantan oblik u prostoru TIC-a i izrazito je zapažen od strane posjetitelja i gostiju, koji s pozornošću prate sadržaje koji se na njemu prikazuju te predstavlja novi, vrlo moćan promotivni kanal. Stoga je poželjno video materijale nadopunjavati i širiti, a ti isti materijali ujedno se mogu koristiti i za naše interne online kampanje te kao baza podataka sirovih video materijala, koje po potrebi ustupamo medijskim i drugim kućama u svrhu promocije Zadra.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA

21 PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU

6.4. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu Planirana sredstva 15.000,00 kn Tijekom 2018. godine predviđena je daljnja dopuna banke fotografija, CD-a, DVD-a, snimanje i kopiranje za potrebe tiskanih publikacija Turističke zajednice grada Zadra, internet stranica, društvenih mreža, za potrebe medijskog oglašavanja bilo da je riječ o domaćim ili stranim medijima te za potrebe partnera u izradi brošura, oglasa, plakata i ostalih materijala. 7. POSEBNI PROGRAMI 7.1. Poticanje i pomaganje razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima Planirana sredstva 15.000,00 kn Kako na području Turističke zajednice grada Zadra postoje i turistički nerazvijena mjesta, s ciljem razvoja i unapređenja turističke ponude destinacije, te afirmacije na tržište, planira se poticati razvoj turizma na takvim područjima. 8. OSTALO Planirana sredstva 1.525.000,00 kn 8.1. Projekt TIC Planirana sredstva 1.500.000,00 kn Turistička zajednica grada Zadra u 2017. godini završila je izgradnju novog Turističko-informativnog centra na prostoru zaštićenog spomenika kulture palače Cedulin. Tijekom 2018. godine planirana sredstva odnose se na kreditne obveze.

8.2. Razne donacije Planirana sredstva 20.000,00 kn Turistička zajednica grada Zadra, kao i dosad, sudjelovat će u humanitarnim akcijama simboličnim iznosima, te davati potpore i donacije raznim udrugama i društvima po odlukama Turističkog vijeća. 8.3. Analiza kakvoće mora Planirana sredstva 5.000,00 kn Turistička zajednica i u 2018. godini, kao i dugi niz godina, planira sufinancirati analizu kakvoće mora na zadarskim plažama.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA

22 PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU

9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU

Shodno planu prihoda od boravišne pristojbe, zakonska obveza transfera boravišne pristojbe gradu od 30 % planira se u iznosu od: 1.920.000,00 kn Prijedlogom Programa rada Turističke zajednice grada Zadra za 2018. godinu utvrđeni su ključni ciljevi turističke promidžbe, temeljeni na Strateškom marketinškom planu turizma Hrvatske, te na pojedinačnim aktivnostima definiranim kroz dizajn vrijednosti, komunikaciju vrijednosti, distribuciju i prodaju vrijednosti, interni marketing, marketinšku infrastrukturu i potporu nerazvijenim područjima. Prijedlog prihoda za 2018. godinu zasniva se na procjeni mogućih sredstava iz zakonom utvrđenih izvora prihoda za sustav turističkih zajednica (boravišna pristojba i turistička članarina). Uredbom o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. odnosno povećanjem boravišne pristojbe za 1,00 kunu po osobi i noćenju, osiguravaju se preduvjeti i dodatna sredstva za projekte od javnog interesa u funkciji razvoja turizma i destinacije s obzirom na vrlo značajne i financijski vrlo zahtjevne projekte, koji predstavljaju platformu marketinškog djelovanja i aktivnosti s ciljem konkurentnosti zadarskog i hrvatskog turizma i značajnije marketinške vidljivosti naše destinacije. Rashodi u 2018. godini planirani su maksimalno racionalno, polazeći od obveze ispunjavanja zakonskih zadaća Turističke zajednice grada Zadra i načela svrsishodnosti i učinkovitosti korištenja financijskih sredstava.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA

23 PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU

10. FINANCIJSKI PLAN 10.1. Prihodi

RB

PRIHODI PO VRSTAMA

Plan 2017.

Plan 2018.

Indeks

Struktura

1. Prihodi od boravišne pristojbe 6.000.000,00 6.600.000,00 110 49

2. Prihodi od turističke članarine 2.900.000,00 3.000.000,00 103 22

3. Prihodi iz proračuna grada-za programske aktivnosti

1.860.000,00 1.920.000,00 103 14

4. Prihodi od drugih aktivnosti 1.350.000,00 1.300.000,00 96 10

5. Ostali nespomenuti prihodi 5.000,00 5.000,00 100 0

6. Prijenos prihoda prethodne godine 600.000,00 655.000,00 109 5

SVEUKUPNO PRIHODI

12.715.000,00

13.480.000,00

106

100

U 2018. godini planira se povećanje ukupnih prihoda za 6% u odnosu na rebalans plana za 2017. i to kako slijedi:

1. planira se povećanje prihoda od boravišne pristojbe za 10% u odnosu na rebalans plana za 2017. godinu, odnosno planira se prihod u iznosu od 6.600.000,00 kn;

2. planira se povećanje prihoda od članarine turističkim zajednicama za 3% u odnosu na rebalans plana za 2017. godinu odnosno planira se prihod u iznosu od 3.000.000,00 kn;

3. planira se povećanje prihoda iz proračuna grada za 3% u odnosu na rebalans plana za 2017. godinu, odnosno planira se prihod od 1.920.000,00 kn;

4. planira se smanjenje prihoda od drugih aktivnosti za 4% u odnosu na rebalans plana za 2017. godinu, odnosno planira se prihod od 1.300.000,00 kn;

5. planira se da će ostali nespomenuti prihodi iznositi 5.000,00 kn što je na razini planiranog za 2017. godinu;

6. planira se povećanje prijenosa prihoda prethodne godine za 9% u odnosu na rebalans plana za 2017. godinu, odnosno planira se prijenos prihoda u iznosu od 655.000,00 kn.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA

24 PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU

Grafikon 5

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,006.000.000,00

2.900.000,00

1.860.000,00

1.350.000,00

5.000,00

600.000,00

6.600.000,00

3.000.000,00

1.920.000,00

1.300.000,00

5.000,00

655.000,00

Financijski plan po izvorima prihoda u odnosu na 2017.

Rebalans 2017. Plan 2018.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA

25 PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU

Grafikon 6

Prihodi od boravišne pristojbe

49%

Prihodi od turističke članarine

22%

Prihodi iz proračuna grada-za programske

aktivnosti14%

Prihodi od drugih aktivnosti

10%

Ostali nespomenuti prihodi

0%

Prijenos prihoda prethodne godine

5%

Struktura prihoda 2018.

Prihodi od boravišne pristojbe Prihodi od turističke članarine

Prihodi iz proračuna grada-za programske aktivnosti Prihodi od drugih aktivnosti

Ostali nespomenuti prihodi Prijenos prihoda prethodne godine

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA

26 PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU

10.2. Rashodi

RB RASHODI PO VRSTAMARebalans

2017.Plan 2018. Indeks Struktura

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI 2.990.000,00 2.915.000,00 97 23

1.1. Rashodi za zaposlenike 2.162.000,00 2.185.000,00 101 17

1.2. Rashodi ureda 586.000,00 488.000,00 83 4

1.3. Skladište i logistika 2.000,00 2.000,00 100 0

1.4. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 240.000,00 240.000,00 100 2

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI 3.675.000,00 3.845.000,00 105 30

2.1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada 315.000,00 525.000,00 167 4

2.2. Manifestacije 3.360.000,00 3.320.000,00 99 26

2.2.1. Kulturno-zabavne manifestacije 2.900.000,00 3.000.000,00 103 23

2.2.2. Sportske manifestacije 330.000,00 250.000,00 76 2

2.2.3. Ekološke manifestacije 10.000,00 10.000,00 100 0

2.2.4. Ostale manifestacije 120.000,00 60.000,00 50 0

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 1.930.000,00 2.115.000,00 110 16

3.1. Online komunikacije 1.185.000,00 1.500.000,00 127 12

3.1.1. Internet oglašavanje 1.070.000,00 1.380.000,00 129 11

3.1.2. Internet stranice 115.000,00 120.000,00 104 1

3.2. Offline komunikacije 745.000,00 615.000,00 83 5

3.2.1. Udruženo oglašavanje (privatni i javni sektor) 170.000,00 210.000,00 124 2

3.2.2. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…) 5.000,00 10.000,00 200 0

3.2.3. Odnosi s javnošću 50.000,00 50.000,00 100 0

3.2.4. Servis dobrodošlice 30.000,00 30.000,00 100 0

3.2.5. Brošure i ostali tiskani materijali 450.000,00 255.000,00 57 2

3.2.6. Suveniri i promo materijali 10.000,00 10.000,00 100 0

3.2.7. Smeđa signalizacija 30.000,00 50.000,00 167 0

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 150.000,00 230.000,00 153 2

4.1. Sajmovi 80.000,00 100.000,00 125 1

4.2. Prezentacije 50.000,00 100.000,00 200 1

4.3. Studijska putovanja agenata 20.000,00 30.000,00 150 0

5. INTERNI MARKETING 90.000,00 110.000,00 122 1

5.1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) 10.000,00 30.000,00 300 0

5.2. Koordinacija subjekata neposredno il i posredno uključenih u tur.promet 60.000,00 60.000,00 100 0

5.3. Nagrade i priznanja (DHT,Nasmiješeno sunce...) 20.000,00 20.000,00 100 0

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 145.000,00 155.000,00 107 1

6.1. Proizvodnja multimedijalnih materijala 0,00 5.000,00 #DIV/0! 0

6.2. Istraživanje tržišta 50.000,00 50.000,00 100 0

6.3. Formiranje baze podataka 80.000,00 85.000,00 106 1

6.4. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu 15.000,00 15.000,00 100 0

7. POSEBNI PROGRAMI 15.000,00 15.000,00 100 0

7.1. Poticanje i pomaganje razvoja turizma na turistički nerazvij.područjima 15.000,00 15.000,00 100 0

8. OSTALO 1.325.000,00 1.525.000,00 115 12

8.1. Projekt TIC 1.300.000,00 1.500.000,00 115 12

8.2. Donacije 20.000,00 20.000,00 100 0

8.3. Analiza kakvoće mora 5.000,00 5.000,00 100 0

9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%) 1.740.000,00 1.920.000,00 110 15SVEUKUPNO RASHODI 12.060.000,00 12.830.000,00 106 100

VIŠAK PRIHODA 655.000,00 650.000,00 99 5