diabet zaharat - tablou clinic

Upload: mircea-alexandru-iorga

Post on 06-Jul-2018

512 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  1/44

  Diabetul zaharatDefiniţie, clasificare, etiologie,

  patogenie, tabloul clinic

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  2/44

  Definiţie 

  Diabetul zaharat - este un sindromcomplex şi eterogen de hiperglicemiecronică, indus de tulburarea geneticăsau câştigată, a secreţiei de insulinăşi/sau de rezistenţa celulelorperiferice la acţiunea insulinei, fapt,care induce modificări profunde înmetabolismul proteic, glucidic, lipidic,ionic şi mineral.

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  3/44

  Definiţie 

  Diabetul zaharat - este un sindrom dehiperglicemie cronică, determinată

  de insuficienţa absolută sau relatiăa insulinei în organism,

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  4/44

   !arenţa absolută de insulină

  este scăderea marcată sau lipsa secreţieide insulină ca răspuns la stimulareacu glucoză "afectarea/deficienţacasicompletă a insulelor

  #angerhans$ % ereditară, imunitară,inflamatorie-irală, pancreatectomieetc.

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  5/44

  !arenţa relatiă de insulină - în care alorilesecreţiei pancreatice de insulină sunt normalesau chiar sporite "hiperinsulinism$, dar cu lipsaacţiunilor metabolice cunoscute, rezultată printr-o serie de deficienţe&

  '. (nhibiţie funcţională "secreţie întârziată dupăincărcarea cu glucoză$)

  *. (nsulinorezistenţă&

  prereceptor "prin +! antiinsulinici sau factoride inactiare$) la nielul receptorului) postreceptor "+fectarea fenomenelor

  biochimice intacelulare$.

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  6/44

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  7/44

  Diabetul zaharat tip 1 -  este considerat la ora actuală oafecţiune autoimună cu etiologie multifactorială, produsăde o interacţiune complexă a mai multor factori genetici şide mediu, a căror consecinţă este destrucţia progresiă acelulelor beta-pancreatice "cele care sintetizează insulina$şi în final, deficitul absolut de insulină endogenă

  Diabetul zaharat tip ! " este un sindrom eterogen a căruietiopatogenie implică atât factori genetici, cât şi de mediu,ale cărui mecanisme intime moleculare nu sunt încăelucidate.

  4e admite existenţa a două defecte metabolice ma5ore&deficitul de secreţie beta-celulară şi rezistenţa ţesuturilorţintă la acţiunea insulinei.

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  8/44

  Diabetul zaharat secundar  % sau altfel denumitalte tipuri specifice de diabet, reuneşte un

  grup heterogen de afecţiuni, care au încomun prezenţa unei explicaţii relati clarepentru apariţia diabetului.

  Diabet gestaţional  % reprezintă 6orice grad deintoleranţă la glucide, cu debut sau primărecunoaştere în timpul sarcinii7, indiferent de

  eoluţia postpartum sau de tratamentulnecesar pentru echilibrarea dereglărilormetabolice.

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  9/44

  !lasificarea diabetului în funcţie de gradul decompensare a metabolismului glucidic

  Indicii Compensare Subcompensare Decompensare

  Diabet zaharat de tip 1

  HbA1c (%) 6,0 – ,0 ,1 ! ," # ,"

  $icemia baza& (mmo') ",0 – 6,0 6,1 ! 6," # 6,"

  $icemia postprandia&(mmo')

  ," ! ,0 ,1 ! ,0 # ,0

  $icemia a cucare (mmo') 6,0 ! ,0 ,1 ! ," # ,"

  Diabet zaharat de tip *

  HbA1c (%) 6,0 ! 6," 6,6 ! ,0 # ,0

  $icemia baza& (mmo') ",0 ! "," ",6 ! 6," # 6,"

  $icemia postprandia&(mmo')

  + ," ," ! ,0 # ,0

  $icemia nainte de somn(mmo')

  6,0 ! ,0 ,1 ! ," # ,"

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  10/44

   

  Evoluţia stadială aEvoluţia stadială a

  DZDZ

  • Normoglicemie• Stadiu de scădere a toleranţei la glucoză sau a glicemiei bazale modificate• Stadiu de hiperglicemie sau diabetul zaharat propriu-zis

   – Necesitatea de insulină pentru supravieţuire – Necesitatea de insulină pentru control

   – ără necesar de insulină

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  11/44

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  12/44

  2tiologia diabetului zaharat de tip '. 

  8actori de mediu redispunere genetică

  Distrucţie autoimună a

  celulelor

  (nsuficienţă insulinicăabsolută

  +lte dereglărimetabolice

  9iperglicemie

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  13/44

  !articularităţile etiopatogenetice diabetul zaharat tip"

  D# tip " este considerat o afecţiune autoimună, cu etiologie

  multifactorială, produsă de interacţiunea mai multor factorigenetici $i de mediu, a căror consecinţă este distrugereaprogresivă celulelor beta-pancreatice%

   – actori genetici &• !redispoziţie la persoanele cu '( D*+ $i D* ./0

  D")% 1n anumite condiţii prezenaţa lor pe suprafaţacelulelor beta le fac ţintă pentru atac imun – actori de mediu &

  •  lbumina bovină la nou-născuţi sau laptele artificial• 2arnea afumată nitrozamine)• 3iru$ii

  O reacţie particulară din partea sistemului imun, careduce la distrugerea β- celulelor insulare producătoarede insulină cu dezvoltarea insufcienţei insulinice

  absolute

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  14/44

  Diabet de tip "

  • actori de risc – actori genetici &

  • !redispoziţie la persoanele cu '( D*+ $i D*

  ./0 D")• D4 5 rol protector 

   – actori de mediu &

  •  lbumina bovină la nou-născuţi sau laptele artificial• 2arnea afumată nitrozamine)• 3iru$ii 6

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  15/44

  Diabet de tip "+utoanticorpii către dierse structuri ale celulelor-

  insulare sunt consideraţi marcheri imunologici ai

  distrucţiei autoimune.

  • a$ autoanticorpi către celulele pancreatice insulare "(!+$ % totalitatea autoanticorpilor împotria diferitor structuricitoplasmatice ale antigenilor -celulari)

  •  b$ autoanticorpi către insulină "(++$)

  • c$ autoanticorpi faţă de decarboxilaza acidului glutamic

  ":+D$

  • d$ autoanticorpi către tirozin-fosfataza "(+-*$.

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  16/44

  Diabet de tip " autoimun

  • acient tânăr " ;< = > ?< ani$, slab• 4imptome ma5ore ale diabetului• 4unt prezenţi mar@erii autoimunităţii tiroidiene

  • +sociere cu posibile maladii autoimune &7 3aladia +ddison7 Distiroidiile ":D, +$7 +nemia 1iermer 

  7 Aitiligo

  • Bisc de decompensare cetoacidozică•

  ratament - insulinoterapie

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  17/44

  Diabet de tip " idiopatic

  • acienţi insulinopenici cu cetoacidozăfără etiologie cunoscută

  • Crigine africană sau asiatică

  • 8ără haplotip 9#+ caracteristic

  • Deficit de insulină şi necesitatea îninsulinoterapie sunt ariabile în timp,cetoacidoza poate fi doar epizodică

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  18/44

  #atogenia diabetului zaharat de tip 1

  • 4tadiul (,- sau predispoziţiagenetică se caracterizează prinprezenţa sau absenţa genelorasociate diabetului tip '.

  • 4tadiul (( - debutul procesuluiautoimun.

  • 4tadiul ((( - dezoltareadereglărilor imunologice&distrucţia celulelor- cuapariţia unui răspuns autoimunsecundar, care se manifestăprin prezenţa în sânge aautoanticorpilor.

  • 4tadiul (A- etapa dereglărilorimunologice eidente.

  • 4tadiul A sunt prezentemanifestările clinice alediabetului, deoarece cătreacest moment cca. ;

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  19/44

  Diabetul zaharat de tip 8

  Diabetul zaharat tip !  – este un sindrom eterogen a căruietiopatogenie implică at9t factori genetici, c9t $i demediu, ale cărui mecanisme intime moleculare nu sunt

   :ncă elucidate% Se admite e;istenţa a două defecte

  metabolice ma

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  20/44

  2tiologia diabetului zaharat de tip *. 

  8actori de mediu redispunere genetică

  (nsulinorezistenţa şi

  secreţia deficitară de insulină

  (nsuficienţă insulinicărelatiă

  +lte dereglărimetabolice

  9iperglicemie

  ! ti l ităţil ti t i l di b t l i d

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  21/44

  !articularităţile etiopatogenice ale diabetului detip8

  • 8actori genetici & sunt implicate mai multe gene ce controlează&• Sinteza=secreţia de insulină :n celulele beta•  cţiunea insulinei prin&

  •  fectarea legării de receptori• >odificarea receptorilor • >odificarea postreceptor 

  • gemeni homozigoţi 5 concordanţa la .? 0

  •8actori de mediu &•  limentare dezechilibrată hipercalorică)

  • Sedentarism• @bezitatea

  • 8actori metabolici &

  •  Deficitul de insulină & – *educerea masei celulelor A – Dispariţia picului precoce al insulinosecreţiei – Diminuarea insulinemiei B

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  22/44

  *actorii de risc pentru D+ de tip ! 

  >od sedentar de viaţă% *udă de gradul C cu D# de tip 8% rupuri etnice cu risc crescut% emei ce au născut copii E Fg sau diagnostic de

  D# gestaţional% 'G H "?=.? mm'g)% 'D( colesterol I ?,. mmol=l $i=sau G H 8,8mmol=l% emeile cu sindromul ovarului polichistic% Diagnostic anterior de SG sau J>% Joli cardiovasculare :n antecedente% 2ondiţii clinice asociate cu fenomenul de

  insulinorezistenţă obezitate severe, acantosisnigricans etc%)%

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  23/44

  "%"% (a nivel de pre-receptor (a nivel de pre-receptor 

  • Secreţia de insulină anormală anomalii :n structuraSecreţia de insulină anormală anomalii :n structuraaminoacidică a hormonului)Kaminoacidică a hormonului)K• Conversiune incompletă a proinsulinei în insulină• Antagoniştii circulanţi ai insulinei

  ormonali! "#, AC#, glucagon, catecolamine, #$, #%&e'ormonali! A(), trigliceridele

  8%8% (a nivel de receptor (a nivel de receptor • Scăderea numărului de receptoriKScăderea numărului de receptoriK• Scăderea afinităţii insulinei faţă de receptoriKScăderea afinităţii insulinei faţă de receptoriK•  lterarea unor funcţii a receptorului, precum scăderea activităţii lterarea unor funcţii a receptorului, precum scăderea activităţii

  tirozinFinazei ori autofosforilarea receptorului%tirozinFinazei ori autofosforilarea receptorului%

  +%+% (a nivel postreceptor (a nivel postreceptor •  lterări ale sistemului efectorilor, :n principal a transportorilor lterări ale sistemului efectorilor, :n principal a transportorilorglucozeiKglucozeiK

  • Defecte enzimatice i%c% Cmplicate :n metabolismeleDefecte enzimatice i%c% Cmplicate :n metabolismeleintermediare%intermediare%

  2auzele insulinorezistenţei

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  24/44

  3erigile patogenetice ale D# tip 8

  roducţiaglucozei

  (nsulinorezistenţa

  tilizareaglucozei

  :lucagon"- cell$

  (nsulin" cell$

  8icat9EperglEcemia

  3uşchi3uşchiFesutFesutadiposadipos

  ancreas

  /

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  25/44

  atogenia diabetului zaharat de tip *

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  26/44

  L2onceptual representation% dapted Mith permission from *amlo-'alsted et al% Prim Care% "...K8&OO"–OP.%

  Development and !rogression of GQpe 8 DiabetesL

  rogression of Disease

  (mpaired :lucose olerance

  (nsulin leel(nsulin leel

  (nsulin resistance(nsulin resistance

  9epatic glucose9epatic glucoseproductionproduction

  Diabetes Diagnosis

  ostprandialostprandial glucoseglucose

  8asting glucose8asting glucose

  -cell function-cell function

  8ran@ Diabetes

  ?%G Eears

  <

  H<

  '

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  27/44

  3anifestările clinice ale diabetului zaharat de tip '

  4imptome 3anifestări clinice

  Debut   •+cut

  4imptome ma5ore alediabetului

  •oliurie.•olidipsie.•olifagie.•ierdere ponderală.

  4imptome nespecifice•4lăbiciuni generală.•+stenie.•8atigabilitate.

  4imptome alecetoacidozei "diagnostic întârziat$

  •+lterarea stării de conştiinţă.•4emne de deshidratare "piele uscată, limbă

  pro5ită, hipotonia globilor oculari$.•Bespiraţie acidotică "Iussmaul$, miros deacetonă.•9ipotensiune.•4emne digestie "greţuri, ome, dureriabdominale$.

  3anifestările clinice ale diabetului zaharat de tip *

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  28/44

  3anifestările clinice ale diabetului zaharat de tip *

  4imptome 3anifestări clinice

  Debut   •#ent

  4imptome nespecifice   •4lăbiciuni generală.•+stenie)•8atigabilitate)•Cbezitate.

  3anifestări cutanate   •rurit cutanat.•8urunculoză.•!andidoză.•2pidermofitie plantară.•Jantelasme.•0ecrobioză lipoidă.

  3anifestări ale tractului digesti   •!arie dentară.•aradontoză, gingiită, stomatită.•4teatoză hepatică.

  4imptome ce ţin de instaurarea complicaţiilor&!ardioasculare   •9ipertensiune arterială.•!ardiopatie ischemică.•+ccident ascular cerebral.•#eziuni trofice ale piciorului.

  0europatice   •Dureri a membrelor inferioare cu parestezie

  Cculare   •4căderea acuităţii izuale

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  29/44

  Diagnostic

  • >anifestări clinice• Rvaluarea nivelului de glucoză :n s9ngeK• !rezenţa glucozei $i acetonei :n urinăK

  • Determinarea nivelului de 2-peptid• !rezenţa marcherilor imunologici• !rezenţa marcherilor genetici

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  30/44

  8orme cu debut prin decompensare& cu cetoacidoză inaugurală,uneori cu comă în plină stare de sănătate.

  8orme atipice "în general releate prin complicaţii$&obezitate)astenie)neuropatii periferice "sensitie sau ulceraţii indolore$)leziuni cutaneo-mucoase "eczeme, piodermii, furunculoză, aginite,

  prurit ular, balanită$)cicatrizare dificilă a plăgilor)leziuni stomatologice& carii multiple, căderea dinţilor) pioree

  aleolară)leziuni oculare& cataractă precoce "sub H< ani$, retinopatie)ateroscleroză precoce "coronariană, cerebrală, periferică$

  8orme asimptomatice, descoperite întîmplător sau prin depistareaactiă la persoanele cu risc pentru D.

  2xistenţa formelor asimptomatice şi asocierea D cu mortalitate înaltă impune screening-ul D "cu depistarea cît mai precoce abolii$.

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  31/44

  4creening-ul D tip * prin dozarea glicemiei a 5eun se face la&

   Kn caz de absenţă a factorilor de risc - toate persoanelepeste ?H ani, cu repetare o dată la L ani dacă rezultatelesunt normale.

   Kn caz de prezenţă a factorilor de risc asociaţi % la toatepersoanele, anual&

  • 4edentarism)• supraponderali C>2 H 8/Fg=m8)• Budă de gradul ( cu D)• Diabet gestaţional sau făt macrosom "peste ? @g$)• 9+ "peste '?

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  32/44

  valorile glicemiei a jeunvalorile glicemiei a jeun

  DI,./0 de tip ! " screening 

  pacientnediabetic

    nu seactionează

  pacientnediabetic

    nu seactionează

  5.6 la 6,1 mmol/5.6 la 6,1 mmol/

  !"#

    se recomandă$estul de toleranţă

  la glucoza orală

  !"#

    se recomandă$estul de toleranţă

  la glucoza orală

  %6,1 mmol/%6,1 mmol/

  pacient cudiabet

  pacient cudiabet

  & 5.5 mmol/& 5.5 mmol/

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  33/44

  Criteriile de diagnostic a diabetului zaharat şi a altor categorii dehiperglicemii (OMS 1999)

  4tările hiperglicemiei 

  !oncentraţia glucozei mmol/l "mg/dl$lasma enoasă  4înge integral capilar  

  Diabet zaharat

   :1 N G,< N O,'

   C: la * ore N '',' N '','

  4căderea toleranţei la glucoză "4:$ 

   :1 > G > O,'

   C: la * ore G,; - '',' G,; - '','

  :licemie bazală modificată ":13$ 

  :1 O,' - G,< H,O - O,'

  C: la * ore > G,; > G,;

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  34/44

  !riterii de diagnostic ale D

  :1 P O,' mmol/l. :licemia bazală înseamnă ceadeterminată după un repaus caloric de celpuţin ; ore.

  S,0 

  4imptome de hiperglicemie şi o glicemie, înorice moment al zilei, P '',' mmol/l "*

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  35/44

  • Determinarea peptidului 2 dă o informaţie veridicădespre secreţia de insulină%!e măsura scăderiirezervei funcţionale pancreatice, concentraţiaplasmatică a peptidului 2 scade progresiv% 3alorilenormale ale peptidului 2 sunt :n limitele a ?,/ – +,?ng=ml% (a pacienţii cu diabet de tip " concentraţiaplasmatică este sub această valoare, fiind uneori chiarabsentă sub pragul de detecţie) fenomen, careconfirmă lipsa rezervei funcţionale pancreatice% (apersoanele cu absenţa totală a funcţiei de secreţie sedezvoltă diabet cu evoluţie mai labilă $i cu instaurarea

  timpurie a complicaţiilor% enomenul poate fi e;plicatnu doar de pe poziţiile unui control metabolicinsuficient, dar $i de absenţa acţiunii nemi

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  36/44

  • 'emoglobina glicozilată ma

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  37/44

  !ompensat % sub influenţa tratamentului suntobţinute normoglicemia şi aglucozuria

  4ubcompensat - sub influenţa tratamentuluiinadecat persistă hiperglicemia moderată "O,' %O,H mmol/l D tip ') H,O % O,H mmol/l în D tip *$,prezenţa glucozuriei ce nu depăşeşte H

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  38/44

  Diabet zaharat forma uşoară

  •  cuze ne:nsemnate• Stări de cetoacidoză lipsesc• licemia a

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  39/44

  Diabet zaharat forma graă

  •  cuze e;primate

  • Stări frecvente de cetoacidoză p:nă la comă, hipoglicemii frecvente• licemia a

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  40/44

  Diagnostic diferenţial al diabetului de tip 1 $i tip! 

  Diabet tip' Diabet de tip *

  2reditate concordanţă L

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  41/44

   Algoritmul de diagnostic al diabetului zaharat la maturi 

  D(+12 +9+B+

  AQB4+!9nă la +? ani !este +? ani

  C12(+2

  absentăabsentă prezentă

  D(+12 D2 ( ' D(+12 D2 ( *

  3archerii diabetului zaharat de tip '&3alori reduse ale peptidului 2K !rezenţa C2 $i sau DK>archerii genetici& '( D*+, D*, D4

  B220F( B220F( +1420F(

  Diabet de tip ' #+D+ Diabet de tip *

  Dieta U D@Dieta U CnsulinaDieta U Cnsulina

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  42/44

  !erinţe pentru formularea diagnosticului&

  • Diabet zaharat& Gipul " sau 8)%

  ravitatea – u$oară, medie, gravă% Nivelul compensării compensat, subcompensat, decompensat)%

  • 3icroangiopatie diabetică& *etinopatie de menţionat stadiul la @D $i @S, starea după

  laserocoagulare)% Nefropatie de menţionat stadiul)%

  • 0europatie diabetică• 4indromul piciorul diabetic de menţionat forma)• 3acroangiopatie diabetică&

  2ardiopatie ischemică% Cnsuficienţa cardiacă%

   fecţiuni cerebrovasculare%  ngiopatie periferică%• 9ipertensiunea arterială• Dislipidemia• +fecţiuni asociate%

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  43/44

  >anifestări clinice a diabetului

  2utanate

  • Necrobioza lipoidă• Dermopatie diabetică• Jula diabetică• *ubeoza facială• Vantoame $i ;antelasme

  •  cantozis nigricans• 3itiligo• (ipodistrofia

  2ardiovasculare•

  2aracteristicile C>• recvenţa de + ori mai mare comparativ cu nediabeticiiK v:rstamai t:nără, poate fi fără durere, mai des transmural, mai descomplicaţii tromboembolice $i insuficienţa cardiacă, desrepetate, pe R2 pot lipsi modificările clasice

  • 'G

 • 8/17/2019 Diabet Zaharat - tablou clinic

  44/44

  @culare&

  • Specifice diabetului retinopatia, cataracta)• Nespecifice glaucom, uveita)• R;traoculare afectarea pleoapelor,

  con