devrİmcİ odtÜ

Click here to load reader

Post on 12-Jan-2016

98 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DEVRİMCİ ODTÜ. TARİHİ. 1 KASIM 1956. ODTÜ kuruluyor. 1 KASIM 1956. ODTÜ’nün ilk yerleşkesi: Meclis Binasının Arkasındaki Barakalar. MART 1957. ABD, Teksas Üniversitesi’nden W.R. Woolrich ODTÜ’ye rektör olarak atandı. MART 1957. Mühendislik ve İdari Bilimler Fakülteleri açıldı. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • DEVRMC ODTTARH

 • ODT kuruluyor...1 KASIM 1956

 • 1 KASIM 1956ODTnn ilk yerlekesi:Meclis Binasnn Arkasndaki Barakalar

 • MART 1957ABD, Teksas niversitesinden W.R. Woolrich ODTye rektr olarak atand...

 • MART 1957Mhendislik ve dari Bilimler Faklteleri ald...

 • 31 MART 1961Talebe Birlii ODTnn ilk boykotunu tam katlmla gerekletirdi...

 • HAZRAN 1961ODT Hazrlk Okulu ald...

 • EYLL 1963ODT Balgattaki yeni kampsne tand...

 • EYLL 1963ODT Kampusunun tabancaya benzeyen haritas...

 • 1965ODT Sosyalist Fikir Kulb kuruldu...

 • HAZRAN 1965ODTl renciler mezuniyet treninde ABD bayra aslmasna kar ktlar...

 • 12 KASIM 1966 Ankarada ABDye kar yaplan mitinge ODT rencileri de katld...

 • NSAN 1968ODT Mtevelli Heyeti Bakan hsan Doramacnn Hacettepe niversitesine ODTden on bin dnm arazi koparmaya alt ortaya kt. Doramac istifa etti...

 • 6 OCAK 1969ABD Bykelisi Komer ODTye geliyor...

 • 6 OCAK 1969ABD Bykelisi Komer ODTye geliyor...

 • 6 OCAK 1969Komer ODTde...

 • 6 OCAK 1969ODT rencileri Komeri arabasn yakarak karlad...

 • 6 OCAK 1969ODT rencileri Komeri arabasn yakarak karlad...

 • 6 OCAK 19693 binden fazla ODT rencisi imzaladklar dileke ile arabay kendilerinin yaktn bildirdiler...

 • 1969...ODT geleneinin en nemli paralarndan biri olan stadyumdaki DEVRM yazs yazld...

 • 7 NSAN 1969Rektr Kemal Kurdaa kar Mimarlk Fakltesinin igaliyle balayan direni ksa srede tm okula yayld. Rektr istifa etti...

 • EYLL 1969ODT renci lideri Taylan zgr, .. Talebe Birlii Kongresi srasnda, bir sivil polis tarafndan srtndan vurularak ldrld...

 • EYLL 1969Taylan zgrn ailesi

 • EYLL 1969Trk Hukuk Kurumunun Taylan zgrn lmyle ilgili yapt aklama

 • EYLL 1969

 • EYLL 1969

 • EYLL 1969

 • TEMMUZ 1970Prof. Adnan aplakolunun iddias: ODTde sol ihtilal planlanyor.

 • TEMMUZ 1970aplakolunun iddias sonucunda okulda soruturma balatld...

 • TEMMUZ 1970ODTl renciler aplakolunu rk yumurta yamuruna tuttular...

 • TEMMUZ 1970ODTden kovalanan aplakolu istifa etti...

 • 1970ODT iki kez jandarma tarafndan basld ve arand. Okul ksa srelerle kapatld...

 • 5 MART 1971ODT yurtlar direnii Drt bin kiilik jandarma ve polis kuvveti bin kiinin kald ODT yurtlarn kuatt...

 • 5 MART 1971rencilerin kuatma sonras stadyuma gtrl...

 • NSAN 1973Yemek fiyatlarnn drlmesi iin boykot yapld...

 • TEMMUZ 1973Eitim politikasn protesto eden renciler yaplan diploma trenini sloganlarla terk ettiler...

 • 14 EKM 1973Seimlerden sonra jandarma okuldan karld...

 • 8 KASIM 1974lk Ocaklarna bal 50-60 kadar faist ODT rencilerine saldrd. Jandarma okula tekrar yerleti...

 • 15 MAYIS 1975renciler rektrln uygulamalarn protesto iin boykot karar aldlar...

 • 1975Hazrlk snf da derslere girmeme karar ald...

 • 1975

 • 1975Boykot iin rencilerin stadyumda yaptklar forum...

 • 24 HAZRAN 1975Komando olduklar ileri srlen baz kiiler ODT otobslerine ate at...

 • 17 EYLL 1976ODT rencileri DSK iilerinin DGMlere kar balatm olduu eylemi desteklediler...

 • 7 KASIM 1976Devrimciler ODT Yurtlarnda 1917 Ekim Devrimini anmak iin toplandlar.

 • OCAK 1977MHP eilimli, rk Hasan Tan ODT rektrlne atand...

 • OCAK 1977MHP eilimli, rk Hasan Tan ODT rektrlne atand...

 • OCAK 1977Hasan Tan ODTde Milliyeti Cephe Hkmetinin temsilciliini yapyor...

 • OCAK 1977Hasan Tan ODTde Milliyeti Cephe Hkmetinin temsilciliini yapyor...

 • OCAK 1977

 • OCAK 1977Tann rektr olarak atanmasna tepkiler byyor...

 • OCAK 1977Hasan Tann rektr olarak atanmasna kar rektr yardmclar grevlerinden istifa ediyor...

 • OCAK 1977Hasan Tana kar ODT genelinde rencilerin ve akademisyenlerin katlmyla protesto boykotu balad...

 • OCAK 1977Hasan Tana kar ODT genelinde rencilerin ve akademisyenlerin katlmyla protesto boykotu balad...

 • OCAK 1977Hasan Tana kar ODT genelinde rencilerin ve akademisyenlerin katlmyla protesto boykotu balad...

 • OCAK 1977Hasan Tan ODTye rektr olamaz

 • 19 UBAT 1977ODT rencileri, renci temsilcilii dekanl nnde toplanarak rektr aleyhine gsteri yaptlar...

 • 23 UBAT 1977Rektr Tan nihayet ODTy kapatt...

 • UBAT 1977Ziller kimin iin alyor?

 • 29 MART 1977Kredi ve Yurtlar Kurumu Hasan Tana kar ykselen protestolar nedeniyle ODT yurtlarn kapatt...

 • 25 NSAN 1977Hasan Tana kar yaplan gsteride jandarma rencilere saldrd, bir ok renci yaraland...

 • 25 NSAN 1977Hasan Tana kar yaplan gsteride jandarma rencilere saldrd, bir ok renci yaraland...

 • 1977renciler, Hasan Tana kar eylemlerini srdryorlar...

 • 1977renciler, Hasan Tana kar eylemlerini srdryorlar...

 • 1977Okullarna geri dnen renciler, Tan istifa edinceye dek boykotu srdrme karar aldlar...

 • 8 HAZRAN 1977ODT renci Temsilcisi Erturul Karakaya Jandarmalar tarafndan srtndan vurularak ldrld...

 • 8 HAZRAN 1977ODT renci Temsilcisi Erturul Karakaya Jandarmalar tarafndan srtndan vurularak ldrld...

 • 8 HAZRAN 1977ODT renci Temsilcisi Erturul Karakaya Jandarmalar tarafndan srtndan vurularak ldrld...

 • 8 HAZRAN 1977

 • 8 HAZRAN 1977Ortadounun yollar gide gide dolanyor Erturulu vuran faist albaylarla konuuyor

 • HAZRAN 1977Erturul, faist Hasan Tan dneminin nc kurban oldu...

 • HAZRAN 1977Ve Hasan Tan grevinden ayrlyor...

 • HAZRAN 1977Hasan Tan, yaklak bir yldr renciler ve retim grevlileri tarafndan srdrlen boykot sonucunda istifa etti...

 • 2 ARALIK 1977Ankara Yksek renim Derneinden kan be bin kiinin zerine bomba atld.1 kii ld 24 kii yaraland

 • 2 ARALIK 1977Rektrlk binasnn yanndaki dokuz ubuk ant bu olayn ansna dikilmitir...

 • 5 HAZRAN 1978renci temsilcilii seimlerini Devrimci Genlik grubu kazand...

 • 8 AUSTOS 1979ODTnn alnda binlerce renci Enternasyonali syledi...

 • 8 AUSTOS 1979ODTnn alnda binlerce renci Enternasyonali syledi...

 • 8 AUSTOS 1979

 • 8 AUSTOS 1979Enternasyonal syleyenlere kar yry ars yaplyor

 • 8 AUSTOS 1979Yrye beklenen ilgi gsterilmedi...

 • 198012 EYLL 1980...

 • 6 KASIM 1986YK kartlarna ODT nnde karlama

 • 1988Otobs cretlerine hayr!...

 • 8 MART 1988Gzaltlar protesto iin boykot...

 • 8 MART 1988Gzaltlar protesto iin boykot...

 • 28 UBAT 1993Mslman genlik yesi gericiler, solcu rencilere saldrd...

 • 1994Kantin boykotuna kar Rektr Sha Sevk (SS) rencilerin kurduu alternatif kantinden biskvileri ald...Biskvi hrsz SS...

 • 17 MART 1995ODTde renciler zerinde Jandarma stihbarat ve Terrle Mcadele Birimi (JTEM) kimlii bulunan bir kiiyi alkoydular...

 • 5 NSAN 19955 Nisan ekonomik istikrar paketi ODTde paket yakma eylemi ile karlk buldu...

 • 27 NSAN 1995Hain Gorbaov ODTde protesto edildi...

 • 27 NSAN 1995Polis gsterici rencilere saldrd...

 • 27 NSAN 1995Gorbaov, sizde hala komnist mi var? dedi...

 • 27 NSAN 1995Gorbaov: Kendimi kzl meydanda sandm

 • 27 NSAN 1995Gorbaova youn ilgi vard ama!

 • 15 NSAN 1997Bin iki yz ODT rencisi faizme ihtar eylemi yapt...

 • 2 ARALIK 19971977 ylndaki bombal katliamn yldnmnde 9 ubuk Ant nnde retim Elemanlar Sendikas ve renciler tarafndan bir basn aklamas yapld...

 • 4 ARALIK 1997Emperyalist irket McDonalds ODTde...

 • 4 ARALIK 1997ODTde McDonalds kart tepkiler artyor...

 • MAYIS 1998Mcdonalds kart bror kt. Bror 4000 adet satt...

 • 14 MAYIS 1998Bahar enlikleri srasnda bir gelenek haline gelmi olan mumlarla Devrim yazs yazldktan sonra bir de McDefol yazs yazld.

 • MAYIS 1999enliin bir ticari faaliyete dntrlmesine kar kan ODT renci topluluklar, sponsorsuz amatr renci etkinliklerini ne karan bir enlik dzenlediler...

 • ARALIK 1999ODT rencileri, nkleer kart etkinliklerle ve dzenledikleri imza kampanyasyla Akkuyu Nkleer Santral projesine kar ktlar...

 • MAYIS 20002000 Bahar enlii...

 • MAYIS 2000Bahar enlikleri srasnda devrimci rencilerin geleneksel olarak atklar standlara jandarma saldrd...

 • MAYIS 2000Ertesi gn ODTl renciler yaasn devrimci ODT sloganlaryla devrim yazsn yazdlar...

 • MAYIS 2000Ertesi gn ODTl renciler yaasn devrimci ODT sloganlaryla devrim yazsn yazdlar...

 • MAYIS 2000Yaasn Devrimci ODT

 • 2002McDonalds kart kampanya kald yerden devam ediyor

 • ODTde McDonalds, Bergamada Eurogold2002

 • Oturma eylemi...MAYIS 2002

 • ...ve McDonalds kapand...14 ARALIK 2001

 • ...ve McDonalds kapand...14 ARALIK 2001

 • ODTller smrge valisini kendisine yakr bir ekilde karladlar...27 UBAT 2002

 • 21 MART 2003ABD emperyalizminin Iraka ynelik saldrsn protesto amacyla binlerce ODT rencisi dersleri boykot etti...

 • MAYIS 2003Bahar enliklerinde ODT rencilerinin stadyuma astklar ODTnn Yankiyle Hesab Bitmedi pankart.

 • 23 HAZRAN 2003CIA ajan Fuller ODTye geldiinde ODTlleri karsnda buldu.

 • Sosyalist Dnce Topluluu Kuruldu...EKM 2003

 • Devrimci ODT gelenei sryor...sosyalist dnce topluluu