dell latitude e6500

Click here to load reader

Post on 16-Apr-2015

21 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Dell Latitude E6500 Instrukcja konfiguracji i informacje o systemieW tym przewodniku zamieszczono omwienie funkcji, dane techniczne, instrukcje podstawowej konfiguracji oraz informacje o oprogramowaniu i rozwizywaniu problemw z komputerem. Aby uzyska wicej informacji o systemie operacyjnym, urzdzeniach i technologiach, zobacz Przewodnik po technologiach firmy Dell w witrynie support.dell.com.

Model PP30L

w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m

Uwagi, ostrzeenia i przestrogiUWAGA: Napis UWAGA wskazuje na wan informacj, ktra pozwalalepiej wykorzysta posiadany system komputerowy.

OSTRZEENIE: Napis OSTRZEENIE informuje o sytuacjach, w ktrychwystpuje ryzyko uszkodzenia sprztu lub utraty danych, i przedstawia sposoby uniknicia problemu.

PRZESTROGA: Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w ktrychwystpuje ryzyko uszkodzenia sprztu, obrae lub mierci.

Jeli zakupiono komputer firmy Dell z serii n, adne odniesienia do systemu operacyjnego Microsoft Windows zawarte w tym dokumencie nie maj zastosowania.Uwaga dotyczca produktw firmy Macrovision

Ten produkt zawiera technologi ochrony praw autorskich, ktra jest chroniona przez metody zastrzeone w niektrych patentach w Stanach Zjednoczonych oraz przez inne prawa wasnoci intelektualnej bdce wasnoci firmy Macrovision Corporation i innych wacicieli praw. Korzystanie z tej technologii ochrony praw autorskich musi by autoryzowane przez firm Macrovision Corporation. Ponadto jest ona przeznaczona jedynie do uytku domowego i innych ograniczonych zastosowa, chyba e autoryzacja firmy Macrovision Corporation stanowi inaczej. Przetwarzanie wsteczne i deasemblacja s zabronione. ____________________Informacje zawarte w tym dokumencie mog zosta zmienione bez uprzedzenia. 2008 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeone. Powielanie dokumentu w jakikolwiek sposb bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione. Znaki towarowe uyte w tekcie: Dell, Latitude, Wi-Fi Catcher, Dell MediaDirect, DellConnect, oraz logo DELL s znakami towarowymi firmy Dell Inc.; Bluetooth jest zastrzeonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc., uywanym przez firm Dell na podstawie licencji; Intel jest zastrzeonym znakiem towarowym, a Core jest znakiem towarowym firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach; Blu-ray Disc jest znakiem towarowym firmy Blu-ray Disc Association; Microsoft, Windows, Windows Vista i logo Start systemu Windows Vista s znakami towarowymi lub zastrzeonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Tekst moe zawiera take inne znaki towarowe i nazwy towarowe, odnoszce si do podmiotw posiadajcych prawa do tych znakw i nazw lub do ich produktw. Firma Dell Inc. nie roci sobie adnych praw do znakw i nazw towarowych innych ni jej wasne.Model PP30L

Kwiecie 2008

Nr ref. P998C

Wersja A00

Spis treci

1 Informacje o komputerze .Widok z przodu Widok z tyu

. . . . . . . . . .

77 9 10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wyjmowanie akumulatora

Przecznik urzdze bezprzewodowych i lokalizator sieciowy Dell Wi-Fi Catcher

. . .

11

2 Przygotowywanie komputera do pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . .Szybka konfiguracja .

. . . . . . .

1313 16 16

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nawizywanie poczenia z Internetem

Konfiguracja poczenia internetowego . Przenoszenie informacji do nowego komputera. . . . . . System operacyjny Microsoft Windows XP Microsoft Windows

. . . . . . . . . . . .

18 18 22

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vista

Spis treci

3

3 Dane techniczne

. . . . . . . . . . . . . . . . .

23 3333 33 34 35 43 44 45

4 Rozwizywanie problemw .Narzdzia . Lampki zasilania Kody dwikowe

. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Komunikaty o bdach

Komunikaty systemowe

Rozwizywanie problemw z oprogramowaniem i sprztem Program Dell Diagnostics

. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Wskazwki dotyczce rozwizywania problemw . . . . . . . . . . . . . . . . . Problemy z zasilaniem . Problemy z pamici .

. . . . . .

47 48 49 50 52 52

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

Blokowanie si komputera i problemy z oprogramowaniem . . . . . . . . . . . Narzdzie pomocy technicznej firmy Dell

. . . . . . .

Usuga aktualizacji technicznej firmy Dell

. . . .

5 Ponowna instalacja oprogramowania . . .Sterowniki

. . . . . . . . . . . . . .

5555 55 56

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Identyfikacja sterownikw

Ponowna instalacja sterownikw i programw narzdziowych . . . .

. . . . . . .

4

Spis treci

Przywracanie systemu operacyjnego Korzystanie z funkcji przywracania systemu Microsoft Windows . . .

. . . . . .

59 59 62 63

. . . . . .

Korzystanie z programu Dell Factory Image Restore . . . . . . . . . . . . . Korzystanie z nonika z systemem operacyjnym . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . . .

6 Uzyskiwanie pomocyPomoc techniczna

. . . . . . . . . . . . .

6565 66 66 67 68 68 68 68

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pomoc techniczna i Obsuga klienta . Narzdzie DellConnect Usugi online Usuga AutoTech

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Automatyczna obsuga stanu zamwienia Problemy z zamwieniem. Informacje o produkcie

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

Zwrot produktw w celu dokonania naprawy gwarancyjnej lub zwrotu pienidzy . . . . . . Zanim zadzwonisz

. .

69 70 72

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontakt z firm Dell

7 Wyszukiwanie informacji . Indeks

. . . . . . . . .

73 77

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spis treci

5

6

Spis treci

Informacje o komputerzeUWAGA: Aby uzyska wyczerpujce informacje o funkcjach komputera,zobacz Przewodnik po technologiach firmy Dell na komputerze lub w witrynie support.euro.dell.com.

Widok z przodu1 2 3

4 25 24 23 22 219A

5 6 7 8 9 10

20 19 18 17 16 15

14 13

12

11

Informacje o komputerze

7

1 3 5 7 9

kamera i mikrofon (opcjonalne) wywietlacz klawiatura przycisk Dell ControlPoint (DCP) zcza USB (2)

2 4 6 8 10

zatrzask wywietlacza lampki stanu klawiatury przyciski sterowania gonoci przycisk zasilania zcze audio (wyjcie liniowe) i zcze mikrofonu (wejcie liniowe) zcze IEEE 1394a gonik

11 gniazdo kart inteligentnych 13 przecznik urzdze bezprzewodowych i Przycisk lokalizatora sieciowego Dell Wi-Fi Catcher 15 czytnik linii papilarnych (opcjonalny) 17 gniazdo kart PC 19 wodzik 21 przyciski wodzika i tabliczki dotykowej 23 gonik 25 czujnik owietlenia otoczenia

12 14

16 18 20 22 24

wnka nonikw zblieniowy czytnik kart inteligentnych zatrzask zwalniajcy wywietlacza tabliczka dotykowa lampki stanu urzdze

8

Informacje o komputerze

Widok z tyu

1 2 3 4 5 14 1 3 5 7 9 13 12 11 10 9 8 2 4 6 8 10 12 14 7 6 gniazdo kart ExpressCard zcze wideo zcze eSATA/USB zcze zasilacza prdu zmiennego lampka zasilania/akumulatora akumulator zcze modemu (RJ-11)

gniazdo kart SecureDigital (SD) otwory wentylacyjne zcze USB gniazdo kabla zabezpieczajcego zcze DisplayPort

11 znacznik dokowania 13 zcze sieciowe (RJ-45)

Informacje o komputerze

9

PRZESTROGA: Otworw wentylacyjnych nie wolno zasania,zatyka ich ani dopuszcza, aby gromadzi si w nich kurz. Nie naley przechowywa komputera firmy Dell w miejscach o ograniczonym przepywie powietrza, np. w zamknitej walizce, gdy komputer jest wczony. Ograniczenie przepywu powietrza grozi uszkodzeniem komputera lub poarem. Komputer wcza wentylator wtedy, gdy jego temperatura nadmiernie wzronie. Dziaaniu wentylatora moe towarzyszy szum, ktry jest zjawiskiem normalnym i nie oznacza awarii wentylatora ani komputera.

Wyjmowanie akumulatoraPRZESTROGA: Przed rozpoczciem procedur opisanych w tej sekcji naley zapozna si z instrukcjami dotyczcymi bezpieczestwa dostarczonymi z komputerem. PRZESTROGA: Przed przystpieniem do wyjmowania lub wymiany akumulatora naley wyczy komputer. Nastpnie naley odczy zasilacz od gniazdka ciennego i komputera, odczy modem od gniazdka ciennego i komputera, i odczy wszystkie kable wychodzce z komputera. PRZESTROGA: Uycie nieodpowiedniego akumulatora moe zwikszy zagroenie poarem lub wybuchem. Naley stosowa tylko zgodne akumulatory zakupione w firmie Dell. Akumulator jest przeznaczony do pracy z komputerem firmy Dell. W opisywanym urzdzeniu nie naley stosowa akumulatorw z innych komputerw.

10

Informacje o komputerze

Przecznik urzdze bezprzewodowych i lokalizator sieciowy Dell Wi-Fi Catcherikona przecznika urzdze bezprzewodowych ikona lokalizatora sieciowego Dell Wi-Fi Catcher

Przecznik urzdze bezprzewodowych suy do wczania i wyczania bezprzewodowych urzdze sieciowych, a lokalizator sieciowy Wi-Fi Catcher umoliwia odnajdywanie sieci. Aby uzyska wicej informacji o przeczniku urzdze bezprzewodowych i lokalizatorze sieciowym Wi-Fi Catcher, zobacz Przewodnik po technologiach firmy Dell na komputerze

View more