değerli müşterimiz;değerli müşterimiz; bms 30 yıldır dünyanın en kaliteli çeliğini...

of 28 /28

Author: others

Post on 26-Feb-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Değerli Müşterimiz;Değerli Müşterimiz; BMS 30 yıldır dünyanın en kaliteli çeliğini kullanarak, özel baskı tekniği ile ürettiği paslanmaz çelikten mutfak eşyaları
Page 2: Değerli Müşterimiz;Değerli Müşterimiz; BMS 30 yıldır dünyanın en kaliteli çeliğini kullanarak, özel baskı tekniği ile ürettiği paslanmaz çelikten mutfak eşyaları

Değerli Müşterimiz;BMS 30 yıldır dünyanın en kaliteli çeliğini kullanarak, özel baskı tekniği ile ürettiği paslanmaz çelikten mutfak eşyaları ile müşterilerimizin sağlıklı bir yaşam kalitesini yakalamasını hedeflemiştir. Gelecek nesillere güvenle devredebileceğiniz kaliteli, sağlıklı ürünler üretmek tek hedefimizdir.

İMALATÇI FİRMABMS MUTFAK EŞYALARI VE SU ARITMA SİS. İNŞ. SAN. LTD. ŞTİ.

410 CADDE NO:12 ORG. SAN. BÖL. 4. KISIM MANİSATEL: 0236 213 06 81 - 82 - 83 - FAX: 0236 213 06 84

[email protected]

KULLANIM ÖMRÜ : Paslanmaz çelikten mutfak eşyalarınızın kullanım ömrü en az 10 yıldır. Ürünümüzde deformasyon olmadığı sürece uzun

yıllar kullanılabilir.

www.bmsaritma.com

BMS MANİSA TESİSLERİ

Page 3: Değerli Müşterimiz;Değerli Müşterimiz; BMS 30 yıldır dünyanın en kaliteli çeliğini kullanarak, özel baskı tekniği ile ürettiği paslanmaz çelikten mutfak eşyaları

A - GENEL BİLGİ

B - TENCERE SETİ KULLANIMI

C - ŞEF SET KULLANIMI (Düdüklü Tencere)

D - EKO KOMBİ KULLANIM KILAVUZU

E - ÇAYDANLIK

F - CEZVE TAKIMI

G - ÇATAL BIÇAK TAKIMI

1

4

8

14

21

22

23

..............................................................

....................................

.................

.........................

..............................................................

............................................................

................................................

Page 4: Değerli Müşterimiz;Değerli Müşterimiz; BMS 30 yıldır dünyanın en kaliteli çeliğini kullanarak, özel baskı tekniği ile ürettiği paslanmaz çelikten mutfak eşyaları

A - G E N E L B İ L G İ

1 www.bmsaritma.com

Et,balık,patates,tazesebze,meyvegibibesinmaddeleri,bünyelerindebelirliölçüdesubulundururlar.BMSyöntemiile;yanisusuzveyağsızpişirilmeyeelverişlidir.ÇünküBMSSistemi’ndeamaç,özsu içerenbesinmaddelerinihiçbirkatkıkullanmadankendi,doğalnemiilepişirmektir.Tekşart,yıkanıphazırlanansebzevemeyvelerihenüzıslakkensoğuktencereyekoymaktır.

BMStenceresindeyemek,kapağınkapatılmasıylabirliktepişmeyebaşlar.Önceortasıcaklıktabırakılantencerenin,elinüstüilekapağınadokunulduğundayanacakkadarısınmasıbeklenir.Bugenelliklekabınbüyüklüğünegöre5-6dakikasürer. Sıcaklık bundan sonra kapaktan buhar çıkmayacak şekilde düşürülür veyemek pişinceye kadar öyle bırakılır. Bu işlem sırasında kapak açılmaz. Çünküvitamin veminerallerin buharla birlikte uçup gitmeleri bir yana, ısı kaybındanötürüpişirmesüresidegereksizyereuzar.Bunarağmen,kapağınbilerekyadabilmeyerekaçılmasıdurumunda,kaybolanbuharıtakviyeetmekamacıylabirikiçorbakaşığısueklenmelidir.

Tencerenin üçte ikisinin pişirilecekmadde ile dolmuş olması gerekir. Bu kuralauyulmadığında pişirilecek madde ile buhararasındakioranbozulur.BMSKlasiklerininçapıelektrik ocaklarının ölçülerine de uygundur.Ayrıcaodun,kömürvegazocaklarındadaaynıbaşarıylakullanılır.

Kap, alevi açık bir ocağın üstünekonulduğunda, alevlerin tencere tabanındandışarıtaşmamasınadikkatedilmelidir.Çünkü,kap gerektiğinden çok ısınır. Orta sıcaklıktapişirirken, bu durumun görülmemesigerekmektedir. Alev üzerinde pişirirken de,sıcaklığın kapağa sık sık elle dokunarak,sıcaklığın yeterli olup olmadığı ölçülmelidir.Dahasonraaleviyicekısılarak,yemekpişmeyebırakılır.Odunvekömürocaklarındakapyukarıdatarifedildiğigibiısıtılır.

Page 5: Değerli Müşterimiz;Değerli Müşterimiz; BMS 30 yıldır dünyanın en kaliteli çeliğini kullanarak, özel baskı tekniği ile ürettiği paslanmaz çelikten mutfak eşyaları

A - G E N E L B İ L G İ

2www.bmsaritma.com

Sonrapişmesüresininsonunakadarocakdahaazsıcakayarınagetirilerekbırakılır.Hangiocaktapişirilirsepişirilsin,değişmeyenbirkuralvardır;sıcaklığındüşürülmesinden on dakika sonraya kadar kaptan buhar çıkmaması gerekir.Buharbunarağmençıkıyorsa,sıcaklıkçokfazlademektir.Ocakyatekrarkısılıryadakapatılır.Odunvekömürocaklarındakigibi,alevinayarlanmasınınzorolduğudurumlarda, tencere tabanı ile ateşarasına yalıtkanbir levhakonması yerindeolur.Sıcaklığındüşürülmesi,pişmeyietkilemez.Kapak ilepişenyemekarasındameydana gelen buhar tabakası yemeğin kendine özgü lezzetini koruduğu gibivitamin,mineralvemadenituzlarınyokolmamalarınıönler.

Sıcaklıkhafifdüşürüldüktensonra,pişirilecekyemekcinsinegöreyarımsaat kadar daha muhafaza edilmelidir. Pişmek için daha uzun süre gerektirenyemeklerde, bu sürenin sonunda sıcaklığı iki-üç dakika kadar geçici olarakyükseltmelidir.Ocaktanalınan tencere,pişirdiğinizmüddet kadardemlenmeyebırakılır.Soğumuşbirtencereninkapağı,içeridekihavaboşluğuyüzündenbazenaçılmayabilir. Bu durumda kapağı zorla açmaya çalışmamalı, kabı tekrar ocağakoyarak,kapağınkolaylıklaaçılmasıbeklenmelidir.

Tenceredeki buharın yakma tehlikesi yoktur. Buhar sıcaklığı 70 0C’yigeçmez.

Page 6: Değerli Müşterimiz;Değerli Müşterimiz; BMS 30 yıldır dünyanın en kaliteli çeliğini kullanarak, özel baskı tekniği ile ürettiği paslanmaz çelikten mutfak eşyaları

3 www.bmsaritma.com

BMS İLE PİŞİRME METODUBMS Klasikleri, görevini doğanın mükemmeldengesini örnek alarak yapar. BMS özsu içerenbesinmaddelerinisusuzolarakşuşekilpişirir:

- Ateş üzerine konan BMS Klasiğinin ısıtoplayıcıtabanı,endüşüksıcaklığıbileçokkısabirsürede emer ve ısıyı bir batarya gibi depolayarakbütüntabanaeşitmiktardayayar.

- Tencerenin yanduvarları, ısıyı taban gibidoğrudan almadıkları ve soğuk havaya temashalinde oldukları için, bu ısı farklı tencereniniçindeki nemli havayı kaynama noktasının altındatutar.

- Uyumlu ve dengeli ağırlığı olan kapak,yoğunlaşannemlihavayıyakalayarakkapilekendisiarasındabir su tabakası oluşturur. Bu su tabakasıdoğalbircontagöreviyaparak,dışarıdaniçerigirebilecekhavayıengellediğigibi,buharlabirliktevitamin,madenseltuzveminerallerikapsayanbesleyicideğerleriniçeridendışarıyaçıkışınıdaimkansızkılar.

-Tabanaeşitolarakyayılanısıyoluylayukarıçıkanbuhar,tabanaoranladahasoğukolankapağatemasedincesoğur.Sıvılaşaraksudamlacıklarıhalinde

tekrar tencere içerisindeki besinlerinüzerinedüşer.

- Buharın iki yönlü hareketi,kapakta ılıklık ve nemlenmeyisürekli oluşturacağından, yemeklerkendi özsularıyla pişerler. Böyleliklebesin maddelerinin su eklemeksizinpişirilmesisağlanır.

A - G E N E L B İ L G İ

Page 7: Değerli Müşterimiz;Değerli Müşterimiz; BMS 30 yıldır dünyanın en kaliteli çeliğini kullanarak, özel baskı tekniği ile ürettiği paslanmaz çelikten mutfak eşyaları

4www.bmsaritma.com

B - TENCERE SETİ KULLANIMI

TEMİZLİK ve BAKIM Fabrikadan sizin adınıza çıkanBMS klasiğinde çok ince, koruyucu birmumtabakasımevcuttur.Bununsabunlusuyla yıkanması, soğuk suda durulanıpyumuşakbezlesilinmesigerekir. Tencerenizi düşük ısıylakullandığınızda temizlik sorunuolmayacaktır. BMS setiniz, yıllar sonrailk günkü gibi parlayacaktır. Temizliğiiçin yorulmayacak, zamandan, paradanve enerjiden tasarruf edeceksiniz.Takımınızın temizlenmesi için, cameşyasındayaptığınızgibisıcaksu ilesıvıdeterjanyeterlidir. Tencerede yapışıp kalan yemekartıkları için, naylon sünger veya fırçakullanmalıyız; sert fırçalar ve bulaşıktelleri kesinlikle kullanılmamalıdır. Zirametalçizilir,parlaklığıdakaybolur. Dışını parlatmak için, çeliğe uygun bir parlatıcıyı kullanmanızı tavsiyeederiz.Sürdüktensonrabirkaçdakikabekleyipkurubezlesilin. Özel hallerde, aşırı ısıtma sonucu yakma halinde tencereyi sabunlu suile doldurup kaynamaya bırakın; kendiliğinden soğumasını bekleyin. Yapışmış

besinler kolaylıkla çıkacaktır. Bıçak, kaşık vebenzericisimlerkullanmayın. İçinde kireç artıkları oluşmuşsa, tuzlu sukaynatmak yeterlidir. Çok yüksek ısı kaynağıkullanılmışsa, tencerenizde temizlediktensonragökkuşağınabenzerçizgilergörülebilir.Buçeliğinnormaloksidasyonudur.Tencerenindışına kullandığınız parlatıcıyla kolaylıklaçıkacaktır.

Page 8: Değerli Müşterimiz;Değerli Müşterimiz; BMS 30 yıldır dünyanın en kaliteli çeliğini kullanarak, özel baskı tekniği ile ürettiği paslanmaz çelikten mutfak eşyaları

B - TENCERE SETİ KULLANIMI

5 www.bmsaritma.com

FAYDALI BİLGİLER

ET KIZARTMA YÖNTEMİ

Tavanızın kapağını kapatarak ateşin üzerinde ısıtın. 3-4 dakika sonraiçerisinesudamlatın.Sudamlalarıcivatanelerigibidönmeyebaşlamışsatavanızyeterlimiktardaısınmıştır. Etöncedenısıtılantavadakapaksızolarakkızartılır.Etveyatavuğunıslakolmaması için suyunu temiz bir bez ile alın. Et önceden tavaya yapışır, sakınkaldırmayaçalışmayın.Üzerindençatalıntersiylebastırmayadevamedin;et2-3dakikasonrakendisinibırakır.Dahasonrabirspatulayardımıylaçevirerek iyicekızartılır.Sonundatavanınkapağıkapatılarak,etkendi ısısı ilepişmeyebırakılır.Bonfile,biftek,pirzalogibiparçalarınherikitarafıdakızartıldıktansonra,pişirilenyiyecekmiktarıyeterliiseocakkapatılabilir. Et büyük parça halinde kızartılacağı zaman, kap önceden iyice kızdırılır.Daha sonra kapak kapatılarak, hafif sıcaklıkta 20-30dakika ağır ağır pişirilir. Etsuyunu salınca, zevke göre busuya ince kıyılmış sebze, çeşitlibaharat, nane, maydanoz gibibaharatlıyapraklarkarıştırılıpçeşnisağlanabilir. Kapağı kapadıktansonra sıcaklık kısa bir an arttırılır.Sonrayinehafifateşealınır.Arzuyagörepişmeyebırakılır.

•Besinlertabanayapışmışsa;bir-ikikaşıksıcaksuekleyin.• Yiyeceklere göre uygun büyüklükte bir kapseçilmemiş ise, dolayısıyla besinler ayarlanansüresonundapişmemişse,1çorbakaşığısuilaveedilerekpişirmeişlemidüşükateştesürdürülür.• Buhar kapaktan çıkıyorsa, buhar çıkışıduruncayakadarateşsöndürülür.• Tencerenin dibi tutmuşsa, içinde sabunlu suveyatuzlusukaynatılır.

Page 9: Değerli Müşterimiz;Değerli Müşterimiz; BMS 30 yıldır dünyanın en kaliteli çeliğini kullanarak, özel baskı tekniği ile ürettiği paslanmaz çelikten mutfak eşyaları

B - TENCERE SETİ KULLANIMI

6www.bmsaritma.com

AYRINTILARIN MÜKEMMEL UYUMU• Eti, büyük boy tencereye pişirmek üzerekoyupçemberitencereninüzerineyerleştirin

ve rendeyeoturtun.Rendeyehavuç,patatesvebezelyegibihaşlanacaksebzelerikoyun.Üzerinebüyük boy kombinasyon kabını kapataraktencereyi,pişirmeyebırakın.•Böyleceetyemeğipişerkenrendeninüzerindekigarnitür olarak kullanacağınız sebzelerdepişmişolacaktır.•BMSsistemininbaşarısıayrıntılarınmükemmeluyumundadır.•Alttayemeğinizpişerken;•Ortadahaşlamayapabilir,•Üsttebaşkabiryemeğidemleyebilir,enüsttedahaöncedenpişenbiryemeğiniziısıtabilirisniz.

Kombinasyon kaplarınız türlü şekillerdekullanılabilir. Kabak ve patlıcan dolmasıpişirirken,kapakyerineuygunbüyüklüktekombinasyonkabınıkapatabilirsiniz.Kombikase,tencerelerinhacminingenişlemesineimkansağlar.

Pişirmekte ya da ısıtmakta olduğunuz yemektencerisinin üzerine koyduğunuz kombi kase,buzdolabında bekleyen yemeğinizin ısınmasıiçin ısı iletkenliği görevi görür. Alttaki yemeğinizpişerkenüstkaptakiyemeğinizısınmışolacaktır.

A

C

B

Page 10: Değerli Müşterimiz;Değerli Müşterimiz; BMS 30 yıldır dünyanın en kaliteli çeliğini kullanarak, özel baskı tekniği ile ürettiği paslanmaz çelikten mutfak eşyaları

B - TENCERE SETİ KULLANIMI

7 www.bmsaritma.com

Hacmi kombi kase ile genişletilmiştencerelerde vantuz, kapak tutanağıgöreviyapar.

Servis tabaklarınızın üzerlerinin uygunbüyüklüktekikapakyadakombinasyonkabı ile kapatarak servis yapabilirsiniz.Kapak ve kombinasyon kabı servistabaklarınauygunbiçimdeüretilmiştir.

Yemeklerinizi sıcak tutmak için tavanızı iyice ısıtın.Masanızınüzerine tersçeviripkoyun.Pişmiş, servisehazır, çorbagibi soğumamasıgerekliyemektencerenizitavanınüzerineoturtun.Yemeğinizinsoğumadanuzunmüddetkaldığınıgöreceksiniz.Isıtılmıştavanınüzerineherhangibirserviskabınıdakoyaraksoğumamasınısağlayabilirsiniz.

Yemeğinizisofrayatencereyleservisyaptığınızzamankapağıtencereninaltınakoyarakaltlıkyerinekullanabilirsiniz.Budurumdatencereniziniçersindeyemekolduğuiçinsallansabile dengesini koruyacaktır. Çünkü kapağın içersindetencereninaltkısmıiyiceoturur.Özel kenar, tencereye dayanıklılık vermenin yanı sıra, sıvımaddelerinsaçılmadanboşaltılmasınadayardımcıolur.

Isıtoplayıcıtaban,yiyeceklerinuzunsüresıcakkalmasını sağlar. Yeniden ısıtmayı ortadankaldırarakyakıttantasarrufupekiştirir.

Pişmiş olan yemeklerinizin kapağı,tencere kulplarına yerleştirebilirsiniz.Bu sırada iç yüzeyde oluşan sudamlacıkları,kapağınkenaroluklarındabirikirveetrafasaçılmaz.Buözelliksize,kullanımdagüvenlikverahatlıksağlar.

D

E

F

H

İ

J

G

Page 11: Değerli Müşterimiz;Değerli Müşterimiz; BMS 30 yıldır dünyanın en kaliteli çeliğini kullanarak, özel baskı tekniği ile ürettiği paslanmaz çelikten mutfak eşyaları

C - ŞEF SET KULLANIMIDÜDÜKLÜ TENCERE

8www.bmsaritma.com

Azbasınç(HassasPişirme)sebzevediğerhassasbesinleriçin.

Ortadüzeybasınç.Dahasertsebzelervebesinleriçin.

Yüksekbasınç.Pişirmesüresiuzunolanbesinleriçin.(et,baklagillervb.için.)

TANITICI ŞEMA

PİŞİRME VENTİLİ (PİŞİRME AŞAMALARI)

1.Aşama

2.Aşama

3.Aşama

Page 12: Değerli Müşterimiz;Değerli Müşterimiz; BMS 30 yıldır dünyanın en kaliteli çeliğini kullanarak, özel baskı tekniği ile ürettiği paslanmaz çelikten mutfak eşyaları

C - ŞEF SET KULLANIMIDÜDÜKLÜ TENCERE

ÖZELLİKLERİ

EMNİYET İLE İLGİLİ UYARILAR

KULLANMA TALİMATI

KULLANIRKEN UYMANIZ GEREKEN ÖNEMLİEMNİYET TALİMATLARI

Düdüklütencerenizsizegüvenli,kullanışlı,çokdüşükocak(ateş) ayarlarıyla ekonomik pişirme sağlar. Özel emniyetkilidi,tenceredebasınçoluşmayabaşladığındakelepçelerikilitleyerek kapağın açılmasını önler. Kapak üzerindekipişirme ventili, pişirme yönünde iken tencerede oluşanfazla basıncı içindeki mekanizma sayesinde dışarı atar.Sebzeleri, çorbaları, önceden ıslatılmış kuru bakliyatları,konserveleri kısa süredepişirebilirsiniz. Estetik,dayanıklıvebulaşıkmakinesindeyıkanabilen18/10paslanmazçelik

gövde,dengeliısıdağılımıiçintermiktaban,kolaytaşımaiçinergonomikkulplar,kapağınkolayaçılıpkapanmasınısağlayankilitmekanizmasınasahiptir.

Emniyetdüzeneklerindeherhangibirdeğişiklikyapmayınız.Çalışmaveemniyetdüzeneklerindedeğişiklikgerekirseorijinalparçalarkullanılmalıdır.Teminedilenorijinalparçalarlatamirimümkünolmazsaimalatçıfirmayabaşvurmakgerekir.

Düdüklü tencerenizi kullanmadan önce lütfen yandaki talimatları dikkatliceokuyunuz.

9 www.bmsaritma.com

•Tencerenizikesinlikleçocuklarınulaşabileceğiyerlerebırakmayınız.•Tencerenizikesinliklesıcakfırıniçinekoymayınız.•Tencerenizinsıcakmetalyüzeylerineelsürmeyiniz.

• Tencerenizde yağda kızartma yapmayınız.• Tencerenizin hiçbir zaman 2/3’ünden fazlasını doldurmayınız.

• Pişirme işleminden önce kapağın tam kapandığından emin olunuz.• Kelepçeler tencereye dayanmış olmalıdır.

• Tencereyi içinde sıvı olmadan kesinlikle kullanmayınız.•Tencerenizikullanmatalimatınıbilmeyenkişilerekullandırmayınız.•Düdüklütencerelersuluyemeklerpişirmeküzeretasarlanmıştır.•Başkabiramaçiçinkesinliklekullanmayınız.

Page 13: Değerli Müşterimiz;Değerli Müşterimiz; BMS 30 yıldır dünyanın en kaliteli çeliğini kullanarak, özel baskı tekniği ile ürettiği paslanmaz çelikten mutfak eşyaları

C - ŞEF SET KULLANIMIDÜDÜKLÜ TENCERE

PİŞİRME İŞLEMİNE HAZIRLANMASI

Düdüklütencerenizinkapağını,contasınıvegövdesinibulaşıkdetarjanıile sıcak suda bolca yıkayınız. Pişireceğiniz yiyeceklerle birlikte mutlaka 1,5bardaksuyutencereyekoyunuzvetencereyiasla2/3’ündenfazladoldurmayınız.PişirmeventildüğmesiniBUHARBOŞALTMAkonumunagetiriniz.Kelepçeleraçıkpozisyondaikenkapağıtencereüzerineyerleştirinizvebirelinizlekapağıüsttenbastırıpdiğerelinizlekilitlemedüğmesinebasarakkapağıtencereyekilitleyiniz.Kelepçelerintencereeteğinetamolarakgeçtiğindeneminolun.Ateşitencereninyanlarındantaşmayacakkadaraçınız.Pişirmeventilindenkuvvetlibuharçıkmayabaşlayıncaönceateşikısıkayarınagetirinizvepişirmeventilinipişirmekonumunatam çeviriniz. Bu andan itibarenpişirme süresi başlamıştır. İstediğiniz pişirmesüresiiçinzamantutmayabaşlayınız.Pişirmesüresidolduğundaateşikapatınızvebirsüretencerenindinlenmesinibekleyiniz(yaklaşık3-4dakika).Beklemesüresinin ardından pişirme ventil düğmesini de elinize buhar gelmemesinedikkatederekbuharboşaltmayönünedoğruçeviriniz.Tenceredekalanbuharıtamamenboşaltınız.Açmadüğmesinebasarakkelepçelerinaçılmasınısağlayınız.Kapağıherzamankendinizdenuzaktarafadoğruaçmayadikkatediniz.Düdüklütencerenizin kapağı açılmadığında açmak için zorlamayınız. Kapağı kesinlikleyüzünüze doğru açmayınız. Kullandıktan sonra kapağı, contayı ve tencereyiyıkayıp kurulayınız. Contayı hafifçe çiçek yağı veya zeytinyağı ile yağlayınız. Düdüklü tencerenizi kullanmadığınız zamanlarda kapağı üzerine ters olarak koyup kaldırınız.

YEMEKMALZEMELERİNİNTENCEREYEKONULMASIHerpişirmedetencereyeenaz1,5bardaksu/sıvıilaveediniz.Tencereyienfazla2/3oranındadoldurunuz.Buseviyeyesıvıveyemekmalzemeleridahildir.Şayetköpürme yapacak yiyecekler (baklagiller, bezelye, pirinç, v.b.) pişirecekseniz,tencereniziyarıdan fazla doldurmayınız.

DÜDÜKLÜTENCERENİNAÇILMASIPişirmeventildüğmesibuharboşaltmakonumundaiken,kapaktutmasapınınüstündekiaçmabutonunabasarakkelepçelerinher iki yana açılmasını sağlayınız. Kapağı tencere üzerindenkaldırınız.

10www.bmsaritma.com

Page 14: Değerli Müşterimiz;Değerli Müşterimiz; BMS 30 yıldır dünyanın en kaliteli çeliğini kullanarak, özel baskı tekniği ile ürettiği paslanmaz çelikten mutfak eşyaları

C - ŞEF SET KULLANIMIDÜDÜKLÜ TENCERE

DÜDÜKLÜTENCEREKAPAĞININKAPATILMASIİlkolarakPİŞİRMEVENTİLDÜĞMESİ’nibuharboşaltmayönüneçeviriniz. Kelepçeler açık durumda iken kapağı tencereninüzerineyerleştiriniz.Kapağıüsttenbirelinizlebastırırken,diğerelinizle kapama butonuna basarak kelepçelerin tencereyekilitlenmesini sağlayınız. Kelepçelerin tamamen kapandığınıkontrol ediniz. Kelepçeler alttan tencere gövdesine tamamentemasetmelidir.PİŞİRMEİŞLEMİDüdüklü tencerenizi ısı kaynağının üzerine oturtunuz. Ocakalevinin tencere kenarlarından taşmamasına dikkat ediniz.Pişirmeventildüğmesibuharboşaltmakonumundaolmalıdır.Birsüresonrapişirmeventilindenkuvvetlifıslamailebuharçıkmayabaşlayınca ısı kaynağını azaltınız. Pişirme ventil düğmesinipişirme konumuna getiriniz. Bu andan itibaren pişirme süresibaşlamıştır. Yemeğinizin cinsine göre zaman tutunuz. Pişirmesüresincepişirmeventilinemüdahaledebulunmayınız,içindekisubapoluşanfazlabasıncıdışarıatacaktır.PİŞiRMENİNSONAERMESİPişirme süresi sonunda ısı kaynağını kapatınız ve tencerenizibirsüresoğumayabırakınız(yaklaşık3-4dakika).Pişirmeventildüğmesini buhar boşaltma yönüne doğru yavaşça çevirerektencereiçindekibasıncıtamamenboşaltınız.Tencereniziateştenaldıktansonrahemenaçmanızgerekirse,musluksuyualtında2 dakika kadar soğutunuz ve pişirme ventil düğmesini buharboşaltmakonumunagetirerekkalanbasıncıtamamenboşaltınız.Tencere içindebasınç varken, kapağı açmak için zorlamayınız.Basınçboşaltmasırasındabuharpüskürmelerinedikkatediniz.Sabırlı ve mutlaka dikkatli olunuz. Tencerenizin basınç ileyemekpişirdiğinikesinlikleunutmayınız.Kullanmatalimatlarınauyularak kullanılan düdüklü tencerenizin hiçbir tehlikesiolmadığınıgöreceksiniz.Lezzetlivegüzelyemeklerpişirebilmekiçin zamanlamayı doğru yapınız. Pişirme ventilinden kuvvetlibuharçıkışıbaşladıktanvepişirmeventilinipişirmekonumunaçevirdiktensonrapişirmesüresininbaşladığınıunutmayınız.

11 www.bmsaritma.com

Page 15: Değerli Müşterimiz;Değerli Müşterimiz; BMS 30 yıldır dünyanın en kaliteli çeliğini kullanarak, özel baskı tekniği ile ürettiği paslanmaz çelikten mutfak eşyaları

C - ŞEF SET KULLANIMIDÜDÜKLÜ TENCERE

TEMİZLEME ve BAKIM

PİŞİRME VENTİL DÜĞMESİ

TENCERENİN SAKLANMASI

PİŞİRME VENTİLİNDEN PİŞİRME KONUMUNDA İKENFAZLA BUHAR GELİYORSA

Düdüklü tencerenizin kapağını ve tenceresini elde veya bulaşık makinesindeyıkayabilirsiniz.Kapakcontasınısadeceeldeyıkayınız.Tencereyi,kapağıvecontayıyıkadıktan sonra kurulayınız. Kurulanmayan tencerelerde suyunözelliğine görekireçlekelerioluşabilir.Contanınherhangibiryönüolmadığındankapağauygunşekildetakabilirsiniz.Çiziciveaşındırıcı temizlikmaddelerikullanmayınız. İnatçılekeleri temizlemek için2bardak suyayarım limonsuyu ilaveederek5dakikabasınçlıolarakkaynatınız.Ateştenalıpbasıncındüşmesinibekleyiniz,soğumayabırakınızvebolsıcaksuiledurulayınız.

Düdüklü tencerenizin kapağını ve tenceresini elde veya bulaşık makinesindeyıkayabilirsiniz.Kapakcontasınısadeceeldeyıkayınız.Tencereyi,kapağıvecontayıyıkadıktan sonra kurulayınız. Kurulanmayan tencerelerde suyunözelliğine görekireçlekelerioluşabilir.Contanınherhangibiryönüolmadığındankapağauygunşekildetakabilirsiniz.Çiziciveaşındırıcıtemizlikmaddelerikullanmayınız.İnatçılekeleri temizlemek için2bardak suyayarım limonsuyu ilaveederek5dakikabasınçlıolarakkaynatınız.Ateştenalıpbasıncındüşmesinibekleyiniz,soğumayabırakınızvebolsıcaksuiledurulayınız.

Düdüklü tencerenizi kullanmadığınız zamanlarda kapağı kapatmayınız. Kapağıtencereninüzerineterskoyarakkaldırınız.Contayıhafifçeçiçekyağıveyazeytinyağıileyağlayınız.

•Isıkaynağıçokaçıktır,ocakateşiniazaltınız.•Tencereyifazladoldurmuşolabilirsiniz,azaltınız.•Pişirmeventilikirlenmiştir,sökerektemizleyiniz.•Pişirmeventiliarızalanmışolabilir.İmalatçıfirmadanyenisiniteminederekdeğiştiriniz.

12www.bmsaritma.com

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Düdüklütencereniz0,60Barbasınçlıpişirmeyapar.Fazlabasınçisedışarıatılır.Herhangibirnedenlepişirmeventilitıkanırsa,tencereiçindekibasınç1,20Bar’aulaştığındaemniyetventilidevreyegirerekfazlabasıncıboşaltır.Eğerhempişirmeventilivehemdeemniyetventilitıkanırsa,tencereilekapakarasındanbasıncıntamamıboşalır.

Page 16: Değerli Müşterimiz;Değerli Müşterimiz; BMS 30 yıldır dünyanın en kaliteli çeliğini kullanarak, özel baskı tekniği ile ürettiği paslanmaz çelikten mutfak eşyaları

C - ŞEF SET KULLANIMIDÜDÜKLÜ TENCERE

DÜDÜKLÜ TENCERENİN KAPAĞI AÇILMIYORSA

KAPAK İLE TENCERE GÖVDESİ ARASINDAN BUHAR GELİYORSA

PİŞİRME VENTİLİNDEN BUHAR ÇIKMIYORSA

KAPAK KAPANMIYORSA

BASINÇLI PİŞİRMENİN FAYDALARI

HAVA VALFİ

PİŞİRME SÜRELERİ

Tencerenin içindebasınçbitmemişsekapağıaçamazsınız.Birazbekleyip tekrardeneyiniz.Soğumayavaşolursatencereiçindevakumoluşabilir,pişirmeventilinibuharboşaltmakonumunaçeviripkapağıaçmayıdeneyiniz.

Kapak contasının temizliğini, hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Contatemiz ve sağlam ise kapak içindeki yerine uygun şekilde yerleştiriniz. Contayı hafifçeyağlayınız.Kaçakdevamedersecontayıdeğiştiriniz.Yenicontayıimalatçıfirmadanteminedebilirsiniz.

Pişirmeventilitıkanmışveyakirlenmişolabilir.Tencereyitamamensoğutunuzvepişirmeventilinitalimatlarauyaraksöküptemizleyiniz.Tencereyesıvıkonmamışolabilir;1,5bardaksıvıilaveediniz.Contahasarlıolabilir,kontrolediniz.

Contayı kapak içine uygun şekilde yerleştiriniz. Açma düğmesine tam olarakbasınız, kelepçelerin her iki yana açılması gerekir. Tencere içinde sıkışan hava, kapağıyukarıkaldırmakisteyecekvekapağınkapatılmasızorlaşacaktır.Kapağıkapatmadanöncepişirmeventilinibuharboşaltmayönüneçeviriniz.

Basınçlı pişirme ile normal tencerede saatlerce sürebilen pişirme işleminidakikalaraindirebilirsiniz.Pişirmesüresikısaldığındanvekısıkateştepişirmeyapıldığındanenerjitasarrufu,dolayısıyladaparatasarrufusağlarsınız.Basınçaltındakısasüredepişenyemeklertazeliğindenbirşeykaybetmez.Lezzetlivesağlıklıyemeklerpişirebilirsiniz.

Kapak tencereye kapatıldığında tencere içinde sıkışan havayı dışarı atar vekapağıntencereyeuygunoturmasınısağlar.Kelepçeleraçıkolduğusürecehavavalfiaçıkdurumdadır. Kapama butonuna basıldığında hava valfi serbest kalır ve yay yardımıylahavaçıkışınıkapatır.

ETLERSığırDanaKuzuTavukPiliç

:40-50dk.:35-40dk.:20-25dk.:35-40dk.:20-25dk.

TAZE SEBZELERTazeFasulyePatlıcanKarnıbaharPatatesBezelyeHavuç

:20-25dk.:10-15dk.:10-15dk.:8-10dk.:15-20dk.:10-15dk.

:30-35dk.:30-35dk.:15-20dk.:20-25dk.

KURU SEBZELERKuruFasulye(ıslatılmış)Nohut(ıslatılmış)MercimekBakla

13 www.bmsaritma.com

Page 17: Değerli Müşterimiz;Değerli Müşterimiz; BMS 30 yıldır dünyanın en kaliteli çeliğini kullanarak, özel baskı tekniği ile ürettiği paslanmaz çelikten mutfak eşyaları

D- EKO KOMBİ KULLANIM KILAVUZU

14www.bmsaritma.com

İÇİNDEKİLER

TEKNİK ÖZELLİKLER•EkoKombi,bütünfırınların,ocakların,elektirikliızgaralarınimkanveyararlarınısizlereekonomikolaraksunar.• Kullanımı çok kolaydır. Pişirim için yalnızca zaman ve sıcaklık ayarı yapmanızyeterlidir.•Pişirimlerdeısısirkülasyonusayesindeyiyeceklerinhertarafıeşitşekildepişer.•Çokyönlüdür.EkoKombiileyemekpişirebilir,kızartabilir,buğlama,pasta,kek,börek,künefeyapabilir,donmuşyiyecekleriçözebilir,servistekullanacağınızçeliktabaklarıısıtabilirsiniz.• Bu ürünle, yağsız pişirim yaparak, daha sağlıklı bir beslenme şekline dönüşyapmanızkolaydır.Çünkübesinler,EkoKombi’dekendiiçerdikleriyağlarlapişerler.Yani,yemeğinizeayrıcayağilaveetmenizegerekkalmaz.•EkoKombi’depişenyemekler,kendidoğalsularıvevitaminleriiledahayararlıvelezzetliolur.•Temizliğioldukçakolaydır.• Eko Kombi, çağdaş mutfağın gerektirdiklerineuygunpratikliğivekullanışlılığıyanında,birfırınıntümişlevlerinesahiptir.•Taşınabilirolmasıvepişirmesüresinikısaltmasınedeniyle,kısabirzamandasiziniçin“vazgeçilmez“olacaktır.• Eko Kombi, İnsan ve çevre sağlığına tehlike ve zarar vermez.

EKO KOMBİ240 TAVA280 TENCERE280 KAPAK

KISA AYAKLI TEL IZGARAUZUN AYAKLI TEL IZGARAPOWER PRİZ

1 ADET1 ADET1 ADET1 ADET

1 ADET1 ADET1 ADET

ŞebekebağlantısıBağlantıkablosuGücüSıcaklıkZamanayarlama

220V50Hz.2metre1200watt0-2500C0-60dakika

Page 18: Değerli Müşterimiz;Değerli Müşterimiz; BMS 30 yıldır dünyanın en kaliteli çeliğini kullanarak, özel baskı tekniği ile ürettiği paslanmaz çelikten mutfak eşyaları

D- EKO KOMBİ KULLANIM KILAVUZU

15 www.bmsaritma.com

ÇALIŞMA SIRASINDA DİKKATEDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

NEREDE DURMALI

• Eko Kombinizi zarar görmüş bir kablo ile çalıştırmayınız.• Çocukları, çalışma halindeki Eko Kombi’nin yanına yaklaştırmayınız.• Pişirme sırasında tencereniz çok fazla miktarda ısı topladığı için, fişin tencereye kesinlikle değmemesine dikkat ediniz.•ÇalışırdurumdakiEkokombinizihareketettirmeyinizveturbokapağıaçmayınız.Çünkü ısınma sırasında elektrikli bir aletin hareket etmesi, rezistans tellerininkopmasınavecihazınızınbozulmasınanedenolabilir.

Tencerenizideterjanlısuileyıkadıktansonraçalkalayıpkurulayınız.Turbokapağı,tencerenin üzerine yerleştirdikten sonra, fişi prize takıp 250 0C’ye, zamanı 5dakikaya ayarlayınız. 5 dakikalık bu çalışma sayesinde ısıtıcılar üzerindeki yağlımaddeleryokolur.Buaradahoşolmayanbirkokualabilirsiniz.Turboyukaldırıp,5 dakika soğumaya bırakırsanız koku derhal yok olacaktır. Tencerenizi tekrardeterjanlısuileyıkadıktansonraçalkalayıpkurulayınız.Turbokapağınınemlibirsüngerlesiliniz.EkoKombinizçalışmayahazır.

• Eko Kombi tenceresini, düzve sıcağa dayanıklı bir yüzeyekoyunuz. • Mermer yadabenzeri yüzeylere doğrudankonan Eko Kombi tenceresi,ısınma sırasında tabanın ısıtoplamasınedeniyleyüzeylerezarar verebilir. Bu yüzeydentencereyi zeminle doğrudantemasettirmeyiniz.

Page 19: Değerli Müşterimiz;Değerli Müşterimiz; BMS 30 yıldır dünyanın en kaliteli çeliğini kullanarak, özel baskı tekniği ile ürettiği paslanmaz çelikten mutfak eşyaları

D- EKO KOMBİ KULLANIM KILAVUZU

16www.bmsaritma.com

ÇALIŞMASI

TEMİZLENMESİ

TURBO KAPAĞIN İÇİNDEKİ DELİKLİ YÜZEYİN TEMİZLENMESİ

• Tencerenizi düz ve sıcağa dayanıklı bir yüzeye koyduktan sonra, pişirilecekmalzemeyi,yadoğrudanızgaratelininüzerine,yauygunkaplariçerisindeızgaraya,yadamesafeayarlayıcıyakoyunuz.•Setinizdekiçelikkapdışındabirkapkullanacaksanız,kızgınhavasirkülasyonununengellenmemesi için, kaplarınızın tencere duvarından en az 2 cm. uzaklıktabulunmasınadikkatediniz.•EkoKombikapağını,tencereninüzerineyerleştirinizveuygunsıcaklığıseçiniz.•Fişiprizesoktuktansonrazamanıayarlayınız.•Zamanayarlarınınve ısıtıcılarındevreyegirdiği, kapağınüzerindebulunan ikiadetlambanınyanmasıylaanlayabilirsiniz.•AyarlananzamanınbitimindeEkoKombiotomatikolarakkapanacakvezilsesiduyacaksınız.

•Temizliğebaşlamadanönce,fişinprizdençekilmesinedikkatediniz.•Turbokapağı,temizvekurubirbezinüstünekoyupsoğumayabırakınız.•EkoKombi’nintenceresi18/10CrNi’denyapıldığındaniçyüzeyinideterjanlıbirsüngerleyıkayıpbolsuileçalkalayabilirsiniz.Ancakdışyüzeyparlakolduğundansert cisimlerle ovulmamalıdır,kolaylıklaçizilebilir.•Turbokapağını,herkullanımdansonramutlakasabunluvenemlibirsüngerlesilip,kurulayınız.buişlemsırasında,kapağıniçinesugirmemesinedikkatediniz.• Turbo kapağın özel plastik malzemeden mamul yuvasının üzerine hiçbir şekilde çözücü madde kullanmayınız.

•Elektrikaksamıbulunanüstkapağısuiletemasettirmeyiniz.•Önceüçbağlantıvidasınısöküp,delikliyüzeyikaldırınız.•Dahasonrabudelikliyüzeyisıvıdeterjanlayıkayıpduraladıktansonra,kurulayıpyerinemonteediniz.•Turbokapağı,herkullanımdansonrabirazöncebelirtilenşekildetemizlerseniz,bukadarayrıntılıbirtemizliğeihtiyaçduymayabilirsiniz.

Page 20: Değerli Müşterimiz;Değerli Müşterimiz; BMS 30 yıldır dünyanın en kaliteli çeliğini kullanarak, özel baskı tekniği ile ürettiği paslanmaz çelikten mutfak eşyaları

D- EKO KOMBİ KULLANIM KILAVUZU

17 www.bmsaritma.com

Pişirimlerde sıcaklık derecesi ve süresi, Eko Kombi’nin kullanıldığı bölgeninvoltajınagöredeğişebilmektedir.Voltajyüksekolursabelirtilenzamandanönce,düşükolursabelirtilenzamandangeçpişebilir.

Tencerenin buz çözücü özelliği;Buzluktançıkardığımızkıyma,kuşbaşı,tavuk,parçaet,balıkgibiyiyeceklerinkısasüredebuzunuçözmekamacıyla,tencereniniçtabanınakısaayaklıızgarayıkoyup,bununüzerinebuztutmuşmalzemeyiyerleştirin.500Csıcaklıkayarlarındave5dakikalıkbirsüredeEkoKombinizbuzçözücügöreviniyerinegetirir.

Tencereyle ilgili bazı özellikler;•Kapasitesi10,5lt’dir.•Kalabalıkaileler,EkoKombitenceresinisuluyemeklerdegünlükpişirimleriçinocaktakullanabilir.•Aşure,reçel,salçayapımlarındavegelenekselgünlerimizmevlidvedüğünlerdekullanılabilir.

Tencerede yapabilecekleriniz;TAVUK : Eko Kombi tenceresinde 1 ya da 2 tavuğu pişirebilirsiniz. Tencereniniç tabanına kısa ayaklı ızgarayı yerleştirin. 2 adet tavuğu iyice yıkayıp ızgaranınüzerinekoyun.Dahaiyikızarmasıiçinyarımlimoniletavuklarıovmayıunutmayın.Sıcaklıkayarını2500C’ye,zamanayarını50dakikayaayarlayınvepişirmeyebırakın.Belirtilensüreiçindetavuğunuzservisehazırolacaktır.KUZU KELLE : 1adetkuzukelleyiiyiceyıkayıptemizleyin.Tencereniniçtabanınakısa ayaklı ızgarayı koyun. Izgaranın altına bir bardak su ekleyin. Kuzu kelleyiızgaranınüzerinekoyup,2500C’de,50dakikakızartın.KEK : Malzemeler:1/2subardağısıvıyağ,1bardakşeker,3yumurta,1bardaksüt,1paketkabartmatozu,1paketvanilya,1bardakun.Yapılışı:Sıvıyağiçine3yumurtayıkırıpmikserilekarıştırın.Hazırlananhamuru,içinesıvıyağsürülüpçokhafifunserpiştirilmişkekkalıbınadökün.Tencereniniçtabanınakısaayaklıızgarayıyerleştirip,ızgaranınüzerinebukalıbıkoyun.Sıcaklıkayarınıvoltajagöre1000Cveya1500C’yealıp,zamanıda50dakikayaayarlayın.

PİŞİRMEDE BAZI ÖNERİLER

Page 21: Değerli Müşterimiz;Değerli Müşterimiz; BMS 30 yıldır dünyanın en kaliteli çeliğini kullanarak, özel baskı tekniği ile ürettiği paslanmaz çelikten mutfak eşyaları

D- EKO KOMBİ KULLANIM KILAVUZU

18www.bmsaritma.com

SEBZELİ GÜVEÇ : Malzemeler:1adetortaboypatlıcan,200gr.mantar,200gr.tazefasulye,3-4adetsivribiber,3adetortaboydomates,birmiktararpacıksoğan,250grkoyundanveyakuzudankemiksizkuşbaşıet,birmiktarkırmızıpulbibervetuz,birmiktaralüminyumfolyo,6adettekkişiliktoprakgüveç.Yapılışı:Patlıcanınkabuğunusoyupküpşeklindedoğrayın.Mantarlarıdoğrayın.Fasulyeleriortadankesipufaltın.Sivribiberlerikıyın.Domateslerinkabuğunusoyupdoğrayın.Arpacıksoğanlarınınkabuklarınısoyun.Bütünhazırlananbusebzelerlekırmızıpulbiber,tuzvekuşbaşıetiekleyipiyiceharmanlayın.Dahasonratekkişilikgüveçlerebumalzemeleripaylaştırın.Birsubardağısalçalısuyapıp,hergüveceikişeryemekkaşığı salçalı su ilave ettikten sonra güveçlerin ağzını alüminyum folyo kağıtlakapatın.Tencereniniçtabanınavediğer3adetgüvecidebununüzerinekoyun.EkoKombi’ninzamanayarını50dakikaya,sıcaklığını2500C’yeayarlayınvepişirin.

Tabanlı sahanda yapabilecekleriniz;SOSLU TAVUK KANAT : Malzemeler: 1 kg. tavuk kanat, 2 yemek kaşığı yoğurt,1/4çaybardağısıvıyağ,2dişsarımsak,1yemekkaşığıkırmızıpulbiber,1yemekkaşığıkekik,biraztuz.Yapılışı:Yoğurdu,sıvıyağı,dövülmüşsarımsakları,kırmızıpulbibervekekiğikarıştırıpkanatlarıbusosuniçindeharmanlayın.Eğerkanatlarıbusoslaberaberdolapta4-5saatbekletirsenizdahaiyisonuçalırsınız.Sahanıniçtabanınakısaayaklıızgarayıkoyupkanatlarıüzerinedizin.Kısaayaklıızgaranınüzeriyaklaşık1kgkanadıalır.Sıcaklıkayarını200-2500C’ye,zamanayarını15-20dakikayaayarlayın.NOT: Aynı yöntemler baget tavuk da yapabilirsiniz.

PALAMUT - ALABALIK : Malzemeler:2adetpalamutyadaalabalık,1/2 limon,1/4çaybardağısıvıyağ,1yemekkaşığıkırmızıpulbiber,1yemekkaşığıkekik,biraz tuz.Yapılışı:2adetpalamutyadaalabalığıparçalayıp, sıkılmış limon,sıvıyağ,tuz,pulbibervekekiklehazırlanmışsosabulayın.Sahanıniçtabanınakısaayaklıızgarayıkoyupbalıklarıızgaranınüzerineyerleştirin.Sıcaklığı200-2500C’ye,zamanayarını20-25dakikayaayarlayın.

PİŞİRMEDE BAZI ÖNERİLER

Page 22: Değerli Müşterimiz;Değerli Müşterimiz; BMS 30 yıldır dünyanın en kaliteli çeliğini kullanarak, özel baskı tekniği ile ürettiği paslanmaz çelikten mutfak eşyaları

D- EKO KOMBİ KULLANIM KILAVUZU

19 www.bmsaritma.com

PİŞİRMEDE BAZI ÖNERİLERHAMSİ : Malzemeler:1kg.hamsi,birmiktaralüminyumfolyo.Yapılışı:Hamsilerinkılçıklarınıçıkarın.Sahanıntabanınakısaayaklıtelızgarayıkoyun.Izgaranınüzerinikaplayacak şekilde alüminyum folyoyla kapatın. Kılçığı çıkarılmış hamsilerin 2tanesinibirbirineyapıştırınvefolyonunüzerinekısaaralıklarladizin.Folyokağıdındevamınıbalıklarınüzerineörtünvebirkaçyerdenkağıdıdelin.Sıcaklıkayarını200-2500C’ye,zamanı15-20dakikayaayarlayın.

KÖFTE : Malzemeler:500gr.kıyma,1adetkurusoğan,ufaltılmışbayatekmek,tuzpulbiber,karabiber,kimyon,yenibahar,1-2dişsarımsak,incekıyılmışmaydanoz,istenirse1 adet yumurta. Yapılışı : Soğanı rendeleyip tümmalzemeyibir arayagetirinve iyiceyoğurun.Köftelerişekillendirdiktensonrasahanıntabanınakısaayaklı tel ızgarayıkoyunveköfteleridizin.Sıcaklı200 0C, zamanı8-10dakikayaayarlayın.

PATLICAN KÖZLEME: Malzemeler : 4 adet orta boy patlıcan. Yapılışı : Sahanıntabanınakısaayaklı tel ızgarayıkoyup,patlıcanlarınsaplarınıkesinve ızgaranınüzerineyerleştirin.Sıcaklığı2500C’ye,zamanı25dakikayaayarlayın.

PATLICAN SALATA 1: Malzemeler : 3-4 adet orta boy patlıcan, 1/2 kg. yoğurt,3-4 diş sarımsak, pul biber, tuz. Yapılışı : Közlediğiniz patlıcanların kabuklarınısoyup,ufakufakkıyın.Birmiktarpulbiberekleyin.Dövdüğünüzsarımsağıvetuzuyoğurtlaçırpıp,patlıcanlarınüzerineekleyin.

PATLICAN SALATA 2: Malzemeler :3-4adetortaboypatlıcan,2adetortaboydomates,2-3adetsivribiber,yarımlimon,2-3dişsarımsak,birtutammaydanoz,pul biber, bir miktar sıvı yağ. Yapılışı : Közlediğiniz patlıcanların ve biberlerinkabuklarınısoyup,incekıydıktansonrabütünmalzemeyipatlıcanlaraekleyin.Sıvıyağvelimonudasalatanızınüzerinedökün.

KAŞARLI MANTAR : Malzemeler:250gr.mantar,birmiktarrendelenmişkaşar,pulbiber,aztuz.Yapılışı:Mantarlarıngöbeklerininçıkarın,iyiceyıkayın.Sahanakısaayaklıızgarayıkoyunvemantarlarıyerleştirin.Mantarlarınçukurkısımlarınaaztuzekleyin.Sıcaklık2500C’ye,zamanı20-25dakikayaayarlayın.Pişmesüresininbitmesine5dk.kalamantarlariyicesusalmışolacaktır.Göbeklerekaşarlarıekleyin.Vepulbiberideserpiştirerekpişmesüresinibitirin.

Page 23: Değerli Müşterimiz;Değerli Müşterimiz; BMS 30 yıldır dünyanın en kaliteli çeliğini kullanarak, özel baskı tekniği ile ürettiği paslanmaz çelikten mutfak eşyaları

D- EKO KOMBİ KULLANIM KILAVUZU

20www.bmsaritma.com

PİŞİRMEDE BAZI ÖNERİLERKARNIYARIK : Malzemeler: 5 adet patlıcan, 150 gr kıyma, 2 adet domates, 1adetsoğan,1çaybardağıyağ,tuz,karabiber,maydanoz,birbardaksu.Yapılışı: Patlıcanlarıikiucundankabukbırakacakşekildesoyun.Bıçaklaortalarındanyarıptepsiyeyerleştirin.Ayrıbirkaptahazırladığınıziçmalzemeyi,çiğdenpatlıcanlaradoldurun.1çaybardağısuilaveederekkısaızgarada1500C’de45dakikapişirin.

PATATES KÖZLEME : Malzemeler: 1 kg patates. Yapılışı : Patatesleri yıkayıptemizledikten sonra, sahanın iç tabanına yerleştirdiğiniz kısa ayaklı tel ızgarayadizin.Sıcaklık2500C’yezamanı45dakikayaayarlayın.

BİBER KÖZLEME : Malzemeler : 250 gr. sivri biber. Yapılışı : Sahanın tabanınaızgarayıkoyupüzerinebiberleridizdiktensonrasıcaklığı200 0C’yezamanı8-10dakikayaayarlayın.

KESTANE KÖZLEME : Malzemeler:1kg.kestane.Yapılışı:Kestaneleriçizip,sudaenazından5-6saatbeklettiktensonra,sahanın iç tabanınayerleştirdiğinizkısaayaklıtelızgarayadizin.Sıcaklık200-2500C’yezamanı20dakikayaayarlayın.

EKMEK KIZARTMA : Yapılışı:Dilimlenmişekmeklerikısaayaklıtelızgaraüzerinedizin.Sıcaklık200-2500C’yezamanı5-8dakikayaayarlayın.

SÜTLÜ - YUMURTALI EKMEK : Yapılışı : Bir kapta 2 yumurtayı kırıp, birmiktarsütleçırpın.İncedilimlenmişekmeklerinherikitarafınıbatırıpsahandakısaayaklıızgaraüzerindedizin.Arzuederseniz,ekmeklerinüzerineincedilimlenmişkaşardaekleyebilirsiniz.200-2500C’yezamanı5-6dakikayaayarlayın.

EKMEK : Malzemeler:3bardaksu,4bardakun,1dilimpakmaya,1tatlıkaşığışeker,tuz.Yapılışı:1dilimpakmayailebirkaşıkşekeri,1bardakılıksudaeritin.Bumalzemeyibirkabakoyup,2bardaksuve3bardakunuyavaşyavaşyedirerek,yumuşakbirhamureldeedinceyekadaryoğurun.Sonrahamurunüzerinitemizbirbezleörtüpmayasınıntutumasınıbekleyin.Ortalama45dakikasonrahamurkabarır.Tepsiyeyerleştirdiktensonrakısaızgarada1000C’de,25dakikapişirin.

Page 24: Değerli Müşterimiz;Değerli Müşterimiz; BMS 30 yıldır dünyanın en kaliteli çeliğini kullanarak, özel baskı tekniği ile ürettiği paslanmaz çelikten mutfak eşyaları

E- ÇAYDANLIK

21 www.bmsaritma.com

ÜRÜN KULLANMA TALİMATI

ÇAYDANLIK KİRECİ

1-BMSürünlerini ilkkullanımdanönce,sıcaksuvebulaşıkdeterjanı ileyıkadıktan sonra, hemen durulayıp yumuşak bezle iyice kurulayınız. Kesinliklekimyasalçözücü,çamaşırsuyu,porçözgibimalzemelerkullanılmamalıdır. 2- Ürünün üzerindeki sudaki kireç ve minerallerden kaynaklanabileceklekelerinoluşmamasıiçin,yıkamadansonrayumuşakbirbezilekurulanmalıdır. 3-Ürünükullandıktansonrakısasüredeyıkayınız.Uzunsüreyıkanmayançaydanlığınızatıklardanoluşacakasitler,çeliküzerinderenkdeğişimlerinenedenolacaktır. 4- Çaydanlığınızı bulaşıkmakinanızda yıkadıysanız eğer,yıkandıktan sonra çaydanlığınızıkurulamanızda fayda vardır.Ürünü gümüş veya alüminyumeşyalarlabiraradayıkamayınız. 5- BMS ürünlerinitemizlerken kesinlikle madenitel , bulaşık teli veya fırçakullanmayınız. Bu malzemlerürününçizilmesineyolaçar. 6- Ürünün üzerindeoluşan su damlalarını çıkarmakiçin limon suyu veya sirkedamlatılmışbirsüngerilesilmekyeterliolacaktır.

Çaydanlığınızdahageçkaynatmayabaşladıysaiçindekireçtortusuoluşmuşdemektir.Bukirecitemizlemekiçin,çaydanlığınızıniçinesirkekoyarak15dakikakaynatınvesonrabildiğinizyöntemletemizleyin.

Page 25: Değerli Müşterimiz;Değerli Müşterimiz; BMS 30 yıldır dünyanın en kaliteli çeliğini kullanarak, özel baskı tekniği ile ürettiği paslanmaz çelikten mutfak eşyaları

F- CEZVE TAKIMI

22www.bmsaritma.com

ÜRÜN KULLANMA TALİMATI 1-BMSürünlerini ilkkullanımdanönce,sıcaksuvebulaşıkdeterjanı ileyıkadıktan sonra hemen durulayıp yumuşak bezle iyice kurulayınız. Kesinliklekimyasalçözücü,çamaşırsuyu,porçözgibimalzemelerkullanılmamalıdır. 2- Ürünün üzerindeki sudaki kireç ve minerallerden kaynaklanabileceklekelerinoluşmamasıiçin,yıkamadansonra,yumuşakbirbezilekurulanmalıdır. 3-Ürünükullandıktansonrakısasüredeyıkayınız. 4- Cezve takımınızı bulaşık makinanızda yıkadıysanız eğer, yıkandıktansonracezvetakımınızıkurulamanızdafaydavardır.Ürünügümüşveyaalüminyumeşyalarlabiraradayıkamayınız. 5-BMSürünlerinitemizlerkenkesinliklemadenitel,bulaşıkteliveyafırçakullanmayınız. Bu malzemlerürününçizilmesineyolaçar. 6- Ürünün üzerindeoluşan su damlalarını çıkarmakiçin limon suyu veya sirkedamlatılmışbirsüngerilesilmekyeterliolacaktır.

Page 26: Değerli Müşterimiz;Değerli Müşterimiz; BMS 30 yıldır dünyanın en kaliteli çeliğini kullanarak, özel baskı tekniği ile ürettiği paslanmaz çelikten mutfak eşyaları

G- ÇATAL-BIÇAK TAKIMI

23 www.bmsaritma.com

1-BMSürünlerini ilkkullanımdanönce,sıcaksuvebulaşıkdeterjanı ileyıkadıktan sonra, hemen durulayıp yumuşak bezle iyice kurulayınız. Kesinliklekimyasalçözücü,çamaşırsuyu,porçözgibimalzemelerkullanılmamalıdır. 2- Ürünün üzerindeki sudaki kireç ve minerallerden kaynaklanabileceklekelerinoluşmamasıiçin,yıkamadansonrayumuşakbirbezilekurulanmalıdır. 3-Ürünükullandıktansonrakısasüredeyıkayınız.Uzunsüreyıkanmayançatal-bıçaktakımınızatıklardanoluşacakasitler,çeliküzerinderenkdeğişimlerinenedenolucaktır. 4-Çatal-bıçaktakımınıbulaşıkmakinanızdayıkadıysanızeğer,yıkandıktansonra çatal-bıçak takımınızı kurulamanızda fayda vardır. Ürünü gümüş veyaalüminyumeşyalarlabiraradayıkamayınız. 5-BMSürünlerinitemizlerkenkesinliklemadenitel,bulaşıkteliveyafırçakullanmayınız.Bumalzemelerürününçizilmesineyolaçar. 6-Ürününüzerindeoluşansudamlalarınıçıkarmakiçinlimonsuyuveyasirkedamlatılmışbirsüngerilesilmekyeterliolacaktır. 7- Bıçak ağızları kuvvetli asitlerden, kireçli sudan, nemli ortamlardançabuk etkilenir. Bunu önlemek için her yıkamadan sonra kurulama işleminiaksatmamalıyız.

ÜRÜN KULLANMA TALİMATI

Page 27: Değerli Müşterimiz;Değerli Müşterimiz; BMS 30 yıldır dünyanın en kaliteli çeliğini kullanarak, özel baskı tekniği ile ürettiği paslanmaz çelikten mutfak eşyaları

NEDEN BMS?

24www.bmsaritma.com

Çünkü BMS sistemi, Uzmanların sağlıklı yaşamak için önerdiği doğru beslenme

yöntemlerinin tüm koşullarını yerine getirir. - Çok yüksek ısıdan, - Su ve yağdan, - Gereksiz basınçtan kaçınır.

Böylece; - Yağ tüketimini sınırlayıp, - Vitamin ve mineralleri kapsayan besin değerlerinin

korunmasını garantiler. Bu sistemde hazırlanan yemekler, tazelik, koku, renk, miktar ve sağlıklı besin maddesi içermesiyle klasik pişirmelerden farklı bir

pişirme yöntemi sunar. BMS sisteminde, klasik pişirimlerdeki büyük besin değerleri kayıplarına rastlayamazsınız.

Çünkü BMS Sistemi ile hazırlanan yemeklerde ortalama olarak %20 tasarruf sağlamanız mümkündür.

Yağdan, yakıttan, zamandan, besin maddelerinden yapılan tasarrufun yanı sıra daha fazla zaman ve para harcadığınız fırın ve fayans temizliği, kap yenilenmesi, badana gibi problemleri en aza

indirerek mutfakta kalma süresini bir keyif haline getirir.

Page 28: Değerli Müşterimiz;Değerli Müşterimiz; BMS 30 yıldır dünyanın en kaliteli çeliğini kullanarak, özel baskı tekniği ile ürettiği paslanmaz çelikten mutfak eşyaları