d/ prezentace

Download D/ prezentace

Post on 26-Oct-2015

11 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

/Snaha balkanskych narodu o nezavislost na Osmanske risipowerpointova prezentace

TRANSCRIPT

  • Martin Kopek, sexta A

  • meme rozdlit na ti asov obdobexpanzivn14. a 15. stoletnejniivj dopad na balknsk obyvatelstvo izolace od ostatnch evropskch sttstabilizace15. a 17. stoletnensiln obdob, vhodn jak pro Turky tak pro pvodn obyvatelepax ottomanica osmansk mrpadek18. a pedevm 19. stoletrozpad celistv centralizovan sprvyzven daovho zaten, veobecn padek rozvoje spolenostikesan obviovni z kolaborace s okolnmi stty (Uhersko, Rakousko)

  • inspirace sprvou Byzantsk ezkladem timar (lno) propjovan sipahim (pslunci armdy)peliv evidence jak pdy tak obyvatel (efektivn zdann pjmy)dobyt zem pipad sultnovi, kter je propjuje vezrm a sipahimsociln funkce sttu (nemocnice, koly, infrastruktura)odvody chlapckad dest novorozen chlapec pipad sultnovu dvoruparadoxn vhodn striktn vzdln, pjem, budoucnostkolem 16. stolet siln a prosperujc sttn tvarrobota i dan zstvaj v nemal vi, nicmn spravedliv a nemnn pro vtinu obyvatel

  • vliv evropskch mylenkovch proud (Velk francouzsk revoluce atp.)zmna v chpn pojmu sttvznik nrodn soudrnost a identitapedevm na bzi jazyku a nrodnho sjednocenumouje vznik folklrujednotliv nrody (etnika) soustedny nehomogennjejich ideologie se pitom mnohdy navzjem vymezujnboensk spory, spory ohledn zem apod.rzn etnika na rznch zem dostvaj statut meniny

  • eckopovauj se za ddice jak antickho ecka, tak Byzance (nrokuj si Malou Asii)veobecn vymezen vi slovanskm nrodmpatn vztahy s Makedoni (hls se k odkazu Filipa Makedonskho)Uherskopod Habsburskou nadvldous ponmovnm pichz vdom nrodnho jazyka1844 maartina jedinm sttnm jazykem1848 striktn maarizaceSrbskoznan decentralizace (Srbov v Chorvatsku, ern Hoe, Kosovu apod.)Vuk Karadi snaha o vznik jednotnho jihoslovanskho jazyku1849 vichni jin Slovan jsou Srbov ve pat SrbmChorvatskokolbka katolicismu na Balknodpor proti Uhersku a maarizaciilyrismus sounleitost zpadn orientovanch nrod Dalmcie, Slovinsko, Chorvatsko

  • nsiln st odboje proti tureck nadvldSrbskouhert Srbovvydobyli si rozshlou autonomiipolitick, hospodsk a nboensk volnost v rmci monarchieprvn povstn ji v roce 1804 (vdce Karadjordje, zanedlouho sesazen Turky)dal povstn v roce 1815 vdce Milo Obrenovicspnj ne jeho pedchdcevymh si pozici mstodrcho autonomiestd se vlda rodu Karadjordjevi a Ostenovi mylenka Velkho Srbska, pozdji federace Srbska, ern Hory, Bulharska a Rumunska (Mihajlo Ostenovi)nespn1881 potvrzen samostatnosti (knectv poveno na krlovstv)

  • eckorozdlen odboj na dva proudy radikln a filhelnyfilhelnov psob pedevm ideov a zpoza hranic jedn se o sympatizanty s eckem a jeho antickou histori pedevm intelektulnho rzu, daj obnoven ecka v jeho antickch rozmrechradikln psob uvnit a vkonn, na svdom maj konkrtn povstn proti osmansk nadvld pi kterch se ne vdy ct vlastn antick idely, daj obnoven ecka v byzantskch rozmrech (i s Malou Asi)veobecn pevaha (asi 12% muslim)1821 dobj Tripolis, krut chovn vi Turkmna mnoho let poznamenan vztahynkolik proti eckch pogromu v Istanbuluprakticky nezvisl od roku 1828 (dky solidarit ostatnch evropskch stt)1864 pipojeny Jnsk ostrovy, 1881 Theslie, 1913 Epirus a SoluRumunsko1877 por v potu 30 000 nejsilnj osmanskou zkladnu Plevno (Turci kapituluj)oblast Valaska a Moldvie do roku 1821 po nadvldou fanariot (eck mstodrc)

  • 4. bezen 1878ukonuje rusko-tureckou vlku (trv od 1877)potvrzuje samostatnost Srbska, ern Hory a Rumunskarozen o dosud osmansk provincie (nap. Podgorica)definuje tzv. Velk Bulharskozahrnuje jak Makedonii, tak velkou st dnenho eckaRusov zde mohou po 2 roky zanechat armdustrategick zem pstup ke stedomo)plin zvhodnn Ruska jeho mocenskho dosahuodpor evropskch mocnost (Britnie, Francie)dsledkem Berlnsk kongres

  • od 13. ervna do 13. ervence 1878pedsedajc Otto van Bismarckzstupci Uherska, Ruska, Francie, Britnie, Itlie, Tureckabez asti zstupc samotnch balknskch sttclem perozdlit zem tak, aby plin nezvhodovalo dnou velmocpotvrzen samostatnosti Srbska, ern Hory a Rumunskapopena existence Velkho Bulharskarozdleno na bulharsk knectv, vchodn Rumlii a Makedoniiv dsledku zklamn pro ruskou diplomaciipili o zem zskan vymenm Velkho Bulharska v Sanstefansk mrov smlouv

  • konec 19. stoletzem, kter jsou stle pod osmanskou nadvldounacionalistick vlky pedevm zem Albnie a Makedoniev eckm zjmu Neviditeln makedonsk komitv srbskm zjmu Spolenost svatho Svyv makedonskm Makedonsk revolun socialistick skupinaproti Makedonii, za Velk Bulharsko tzv. VMROVnitn makedonsk revolun organizace