crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i … jun drugi rok 2015/cg... · milenko ratković...

of 12 /12
6 . razred EKSTERNO-INTERNA PROVJERA ZNANJA NA KRAJU DRUGOG CIKLUSA OSNOVNE ŠKOLE UPUTSTVO CRNOGORSKI – SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Imaš 60 minuta da riješiš test. Test ne smiješ otvarati dok to ne kaže dežurni nastavnik. Test MORA biti napisan hemijskom olovkom/nalivperom. Možeš da pišeš ćirilicom ili latinicom. Piši čitko pisanim slovima. Ako pišeš štampanim slovima, treba da istakneš veliko slovo. Poštuj gramatička i pravopisna pravila. Ako misliš da si pogrešno rješavao/rješavala zadatak, prekriži i rješavaj ponovo. Ne smiješ koristiti korektor. Zadatke ne moraš rješavati redom kojim su navedeni u testu. Ukoliko završiš ranije, provjeri svoja rješenja. Zadatak će se vrednovati s nula (0) bodova: ►ako je netačan ►ako je nečitko i nejasno napisan odgovor ako je napisan grafitnom olovkom ►ako je napisan ili zaokružen i tačan i netačan odgovor ako je napisan velikim štampanim slovima, bez isticanja velikog slova Ime i prezime učenika/učenice: ___________________________________________________ Razred i odjeljenje: ___________________ JUN, ŠKOLSKE 2014/15. GODINE

Author: trandung

Post on 29-Aug-2019

235 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: CRNOGORSKI – SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I … jun drugi rok 2015/CG... · Milenko Ratković 10. Kom književnom rodu pripada priča Radost zbog školjke?

ŠKOLSKA 2012/13. GODINA

6.razred

EKSTERNO-INTERNA PROVJERA ZNANJANA KRAJU DRUGOG CIKLUSA OSNOVNE ŠKOLE

Ime i prezime učenika: ___________________________________

Razred i odjeljenje: _____________

UPUTSTVO

CRNOGORSKI – SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Potreban pribor: grafitna olovka, hemijska olovka (ili nalivpero), geometrijski pribor i gumica.Upotreba digitrona i korektora nije dozvoljena.

Imaš 60 minuta da riješiš ovaj test.Pažljivo pročitaj zadatke i razmisli prije rješavanja. Ako ti se čini da je zadatak pretežak, ne zadržavaj se predugo na njemu, već pokušaj da riješiš sljedeći. Na neriješene zadatke se vrati kasnije.

Piši hemijskom olovkom (ili nalivperom). Grafitnu olovku možeš koristiti samo za crtanje. Ako pogriješiš, prekriži netačno rješenje i rješavaj ponovo.

Kod nekih zadataka dato je više odgovora. Treba da zaokružiš samo jedan broj ispred odgovora za koji misliš da je tačan.

Zadatak će se vrednovati s 0 bodova ako je: ► netačan ► zaokruženo više ponuđenih odgovora ► nečitko i nejasno napisan

Ako završiš ranije, provjeri svoja rješenja. Srećno!

Imaš 60 minuta da riješiš test.Test ne smiješ otvarati dok to ne kaže dežurni nastavnik.Test MORA biti napisan hemijskom olovkom/nalivperom.Možeš da pišeš ćirilicom ili latinicom. Piši čitko pisanim slovima. Ako pišeš štampanim slovima, treba da istakneš veliko slovo. Poštuj gramatička i pravopisna pravila. Ako misliš da si pogrešno rješavao/rješavala zadatak, prekriži i rješavaj ponovo. Ne smiješ koristiti korektor. Zadatke ne moraš rješavati redom kojim su navedeni u testu. Ukoliko završiš ranije, provjeri svoja rješenja.

Zadatak će se vrednovati s nula (0) bodova: ►ako je netačan ►ako je nečitko i nejasno napisan odgovor ►ako je napisan grafitnom olovkom ►ako je napisan ili zaokružen i tačan i netačan odgovor ►ako je napisan velikim štampanim slovima, bez isticanja velikog slova

Ime i prezime učenika/učenice: ___________________________________________________

Razred i odjeljenje: ___________________

JUN, ŠKOLSKE 2014/15. GODINE

Page 2: CRNOGORSKI – SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I … jun drugi rok 2015/CG... · Milenko Ratković 10. Kom književnom rodu pripada priča Radost zbog školjke?
Page 3: CRNOGORSKI – SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I … jun drugi rok 2015/CG... · Milenko Ratković 10. Kom književnom rodu pripada priča Radost zbog školjke?

Pred tobom je red vožnje lokalnog voza Bar – Nikšić. Pogledaj pažljivo tabelu pa odgovori na pitanja 1 i 2.

RED VOŽNJE

RED VOŽNJE VOZA LV 7108 BROJ VOZA:7108 VRSTA VOZA: LV (LOKALNI VOZ)

RED VOŽNJE VOZA LV 7113 BROJ VOZA: 7113 VRSTA VOZA: LV (LOKALNI VOZ)

Stanica dolazak odlazak Stanica dolazak odlazak

Bar 11.40 Nikšić 15.35

Sutomore 11.52 11.54 Ostrog 15.54 16.00

Virpazar 12.06 12.07 Danilovgrad 16.21 16.22

Podgorica 12.38 12.45 Podgorica 16.48 16.50

Danilovgrad 13.11 13.18 Virpazar 17.25 17.30

Ostrog 13.39 13.40 Sutomore 17.42 17.44

Nikšić 13.59 Bar 17.56

RED VOŽNJE VAŽI OD 14. DECEMBRA 2014. DO 12. DECEMBRA 2015. GODINE

1. Za koji vremenski period važi red vožnje vozova 7108 i 7113?

_______________________________________________________________________1 bod

2. Ako je tvrdnja tačna napiši T, ako nije tačna napiši N.

U tabeli o redu vožnje možeš pronaći sljedeće podatke:

o vrsti voza

o cijeni vozne karte

o vremenu odlaska i dolaska vozova

o povlasticama za određene putnike

o razdaljini između stanica

1 bod

3. Na praznim linijama napiši slovima brojeve:

14. _________________________________________

7113 _________________________________________2 boda

Page 4: CRNOGORSKI – SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I … jun drugi rok 2015/CG... · Milenko Ratković 10. Kom književnom rodu pripada priča Radost zbog školjke?

Pročitaj pažljivo pjesmu, pa uradi 4, 5, 6, 7, 8, 9. i 10. zadatak

RIBARčETA SAN

Al’ se nebo osmehiva! Al’ se reka plavi! A ribarče u čun sniva, Jasno k’o na javi.

On hitnuo udičicu, Ribicu je stek’o, Metnuo na žeravicu, Pa je tako pek’o.

„Žeravice, de se trudi, Nemoj tako sporo!“... Ribica mu veće rudi, Gotova je skoro.

Rudi riba - jošte malo - Sad mu je pečena! Srce mu je zaigralo: „Amo sad, milena!“

„Dole ćemo jako sesti; Al’ će da se sladi! Mor’o bih te, ribo, jesti I da nije gladi!“

Pa je uze, pa njom brže Da primakne k usti - Čun se ljuljnu - on se trže - Ode sanak pusti!

Branko Radičević

čun – čamac hitnuti – baciti

4. Tema pjesme je:

1. opis prirode

2. san malog ribara

3. pecanje na rijeci

ZAOKRUŽI BROJ ISPRED TAčNOG ODGOVORA.

1 bod

Page 5: CRNOGORSKI – SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I … jun drugi rok 2015/CG... · Milenko Ratković 10. Kom književnom rodu pripada priča Radost zbog školjke?

5. Poređenje u stihovima:

„A ribarče u čun sniva, Jasno k’o na javi.“

ukazuje na to:

1. da je dječak utonuo u dubok san

2. da je dječak bio gladan i uhvatio ribicu

3. da je san bio uvjerljiv kao stvarnost

ZAOKRUŽI BROJ ISPRED TAčNOG ODGOVORA.

1 bod

6. Riječi: ribarče, udičica, ribica su:

1. augmentativi

2. deminutivi

ZAOKRUŽI BROJ ISPRED TAčNOG ODGOVORA.

1 bod

7. Iz date strofe prepiši riječi koje se rimuju:

„Al’ se nebo osmehiva! Al’ se reka plavi! A ribarče u čun sniva, Jasno k’o na javi.“

_______________________________________________________________________1 bod

8. Stilska figura prepoznatljiva u stihovima

„Al’ se nebo osmehiva! Al’ se reka plavi! 1. epitet

2. onomatopeja

3. personifikacija

ZAOKRUŽI BROJ ISPRED TAčNOG ODGOVORA.

1 bod

Page 6: CRNOGORSKI – SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I … jun drugi rok 2015/CG... · Milenko Ratković 10. Kom književnom rodu pripada priča Radost zbog školjke?

9. A) Iz strofe navedene u sedmom zadatku prepiši glagole. _______________________________________________________________________

1 bod

B) Glagolski oblici u ovoj strofi označavaju:

1. buduće vrijeme

2. prošlo vrijeme

3. sadašnje vrijeme

ZAOKRUŽI BROJ ISPRED TAčNOG ODGOVORA..

1 bod

Pročitaj pažljivo priču Radost zbog školjke i odgovori na 10, 11, 12, 13. i 14. zadatak.

RADOST ZbOG šKOlJKe

U našem susjedstvu stanovao je debeli apotekar. Njegova apoteka bila je jedina u našem kraju, pa je dobro zarađivao. U njegovoj kući bilo je svega što se novcem moglo kupiti. Imao je jedinog sina, razmaženog i plašljivog borisa. Dječak je svakodnevno zahtijevao čas ovo, čas ono. Ponekad bi se danima kmezio, sve dok ne bi dobio ono što je tražio. Tako je natjerao oca da mu kupi bicikl, a nešto kasnije i dječiji auto. Oko novog auta okupilo se mnogo radoznale djece. Auto se pokretao pedalama, ali borisu nije bilo potrebno da se napreže, jer smo ga mi gurali. Kad sam ga zamolio da i ja malo vozim auto, nadmeno mi je rekao: „Ne može! Još si mali.“ Uvrijedio me je time što je kazao da sam mali, jer on je nepunu godinu bio stariji od mene. Nekim starijim dječacima je dozvoljavao da voze auto, sve dok jednog dana nije otpao zadnji točak. Opet je boris svakog dana plačući ispraćao i dočekivao oca. Ne znam šta je tražio, samo sam čuo apotekarove riječi: „Poručio sam iz Njemačke, strpi se dok ne stigne.“ Drugi naš susjed, zidarski radnik, imao je istog tolikog sina. Ne sjećam se dječakovog imena, ali zvali smo ga Vezica. Taj nadimak dobio je zato što je jednog dana radosno dotrčao da nam se pohvali: „Tata mi je kupio nove vezice!“ „A cipele?“ , upitali smo, vidjevši da su mu sasvim dotrajale. „Cipele će mi kupiti kada bude imao više para.“ Pogledajte vezice zar nijesu lijepe? Počeli smo da ga zadirkujemo, ali tim nijesmo pomutili njegovo zadovoljstvo. Otišao je borisu da i njemu pokaže vezice. boris nije mogao da shvati da se neko može radovati novim vezicama, pa ga je ošamario i otjerao. Jednom mi je moj drug Vezica, sav srećan pokazao školjku koju mu je dao neki dječak. Takvih školjki nalazili smo dosta na morskoj obali. Posmatrao sam ga sa žaljenjem. Kada sam otišao kući, kazao sam majci da mi je žao tog nesrećnog siromaška. „Zašto misliš da je nesrećan?“, upitala je majka, „Zato što nema igračaka.“ „Raduje se kad dobije običnu školjku“ , rekao sam i dodao,“a boris ima šta god zaželi.“ „Vidiš, sine“, na to će majka, „bogatstvo ne donosi uvijek sreću i zadovoljstvo. Iako boris ima skupocjene igračke, uvijek je nezadovoljan i plačljiv, a onaj siromah umije da se raduje svemu, pa i običnoj školjki. To je prava sreća!“

Milenko Ratković

Page 7: CRNOGORSKI – SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I … jun drugi rok 2015/CG... · Milenko Ratković 10. Kom književnom rodu pripada priča Radost zbog školjke?

10. Kom književnom rodu pripada priča Radost zbog školjke?

1. dramskom

2. epskom

3. lirskom

ZAOKRUŽI BROJ ISPRED TAčNOG ODGOVORA..

1 bod

11. Ko su glavni likovi u priči?

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

1 bod

12. Misliš li da je Boris bio nekulturan i nasilan dječak? Zaokruži DA ili NE i obrazloži odgovor. DA NE

Obrazloženje: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

2 boda

13. Iz skupa riječi izdvoj one koje se odnose na lik Vezice:

nezadovoljan, siromašan, srećan, razmažen, druželjubiv, komunikativan, sebičan.

_______________________________________________________________________

1 bod

14. Podvuci u priči rečenicu koja potvrđuje da se sreća novcem ne može kupiti.1 bod

15. Odredi vrstu riječi u rečenici: Posmatrao sam ga sa žaljenjem.

Posmatrao sam ga sa žaljenjem.imenica

1 bod

Page 8: CRNOGORSKI – SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I … jun drugi rok 2015/CG... · Milenko Ratković 10. Kom književnom rodu pripada priča Radost zbog školjke?

16. Odredi službu riječi u rečenici: U našem susjedstvu stanovao je debeli apotekar.

U našem susjedstvu stanovao je debeli apotekar

1 bod

17. Odredi padež sljedećih riječi: ga ______________________________ sa žaljenjem ______________________________ u susjedstvu ______________________________

3 boda

18. Pored pravilno napisane riječi u tabeli napiši +, a pored nepravilno napisane –.

nećune sebičnostnezadovoljanneznam

1 bod

19. Napiši kraći sastav o svom odnosu prema drugovima/ drugaricama. Neka ti u tome pomogne priča Radost zbog školjke, koju si upravo pročitao/la. Poštuj sljedeće zahtjeve:

► Daj sastavu naslovu ► Sastav treba da ima 40 do 50 riječi ► Opiši svoj odnos sa drugovima/ drugaricama

Vodi računa o pravopisu i gramatici. Piši čitko i poštuj zahtjev o broju riječi +/-20% (ocjenjuje se sastav koji ima od 32 do 60 riječi; ako sastav ima manje od 32 riječi, NE čITA SE, na 60. riječi PRESTAJE čitanje.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Page 9: CRNOGORSKI – SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I … jun drugi rok 2015/CG... · Milenko Ratković 10. Kom književnom rodu pripada priča Radost zbog školjke?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________2 boda

Page 10: CRNOGORSKI – SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I … jun drugi rok 2015/CG... · Milenko Ratković 10. Kom književnom rodu pripada priča Radost zbog školjke?
Page 11: CRNOGORSKI – SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I … jun drugi rok 2015/CG... · Milenko Ratković 10. Kom književnom rodu pripada priča Radost zbog školjke?
Page 12: CRNOGORSKI – SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I … jun drugi rok 2015/CG... · Milenko Ratković 10. Kom književnom rodu pripada priča Radost zbog školjke?

MATEMATИKAШКОЛСКА 2012/13. ГОДИНА

3.разред

ЕКСТЕРНО-ИНТЕРНА ПРОВЈЕРА ЗНАЊАНА КРАЈУ ПРВОГ ЦИКЛУСА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Име и презиме ученика: ___________________________________

Разред и одјељење: _____________

УПУТСТВО

Потребан прибор: графитна или хемијска оловка и гумица.Употреба дигитрона и коректора није дозвољена.

Имаш 45 минута да ријешиш овај тест.Пажљиво прочитај задатке и размисли прије рјешавања. Ако ти се чини да је задатак претежак, не задржавај се предуго на њему, већ покушај да ријешиш сљедећи. На неријешене задатке се врати касније.

Ако погријешиш, прекрижи нетачно рјешење и рјешавај поново.

Код неких задатака дато је више одговора. Треба да заокружиш само један број испред одговора за који мислиш да је тачан.

Ако завршиш раније, провјери своја рјешења.

Срећно!

POPUNJAVA KOMISIJA ZA OCJeNJIVANJe

Ukupan broj osvojenih bodova na testu: ______________

Ocjena: _________________

KOMISIJA:

______________________________

______________________________

______________________________

Dana _________________________ 2015. godine