composició i estructura de l´interior terrestre

Download Composició i estructura de l´interior terrestre

Post on 06-Aug-2015

201 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. Composici i estructura de l interior terrestre Metodes destudi
 2. 2. Composici i estructura de linterior terrestre P S Ones sismiques L R
 3. 3. Composici i estructura de linterior terrestresismograf
 4. 4. Composici i estructura de linterior terrestreD. WeichertD. Mohorovicic D Guttemberg
 5. 5. Composici i estructura de linterior terrestre Propagaci de les ones P i S a laTerra.
 6. 6. Hipotesi de la derivacontinental
 7. 7. Hipotesi de la deriva continental En 1915 AlfredWegener, unmeteorleg i astrnomalemany que haviaexplorat Groenlndia,va publicar el llibreLorigen delscontinents i elsoceans, en el qualproposava ladesgavellada hiptesique lescora terrestreestava en moviment.
 8. 8. Deriva continental segons Wegener
 9. 9. Proves de la deriva continentalProves paleotolgiques
 10. 10. Proves de la deriva continentalProves paleoclimtiques
 11. 11. Proves de la deriva continentalProves paleogeogrfiques igeolgiques
 12. 12. El fons ocenicFosses oceniquesDorsal mig-ocenica
 13. 13. 1.1. Tectnica de plaques Les manifestacions de la dinmica interna terrestresexpliquen per la tectnica de plaques. En elles esdiferencien dos tipus de zones. Una zona geolgicament estable: lrea intraplaca. Una zona geolgicament inestable: els lmits deplaca.
 14. 14. PLAQUES LITOSFRIQUES.
 15. 15. Distribucci de volcans i terratremols
 16. 16. Tipus de lmits entre plaques a c ba.Divergentb.Convergentc.Passius
 17. 17. 1.1. Tectnica de plaques: lmits de plaques Lmits divergents o constructius:En ells es crea litosfera ocenica ies formen les dorsals oceniques. Lmits convergents o destructius:en ells dos plaques xoquen i unadelles sintrodux davall laltra,en les anomenades zones desubducci. Quan el xoc s entredos litosferes ocenicques,soriginen els arcs illes. Quanxoquen litosfera ocenica icontinental, dna lloc aserralades perioceniques, i sixoquen dos continentals, esforma una serraladaintercontinentals. Lmits passius o lliscants:soriginen falles transformants.
 18. 18. Fins on subdux la Litosfera?Fins fa uns anys es posava com a lmit els 670 km, origen dels terratrmolsms profunds detectats i frontera del Mantell superior i inferior. Actualmentes pensa que la subducci arriba en forma de cascada fins al contacte amb elNucli extern formant el nivell D" del Mantell.
 19. 19. 1.1. Tectnica de plaques: el cicle de Wilson. Formaci dun rift continental. Formaci dun oce i separaci dels continents. Subducci. Formaci dorgens, tipus arc insular o tipus voracontinental. Collisi de continents, serralades de collisi (Himlaia)1 45 2 3
 20. 20. El Motor de les plaquesExplicaci clssica: corrents de convecci de lastenosfera.Explicaci actual:1. Lliscament a favor de la gravetat de la dorsal.2. Lliscament pel pes de la placa que subduix.
 21. 21. Sntesi global: LA TECTNICA DE PLAQUESLa litosfera est dividida en un conjunt de fragments rgids,anomenats plaques litosfriquesDorsalLes vores o limits poden ser Zones de subducci Falles de transformaciLa litosfera ocenica es renova continuament, les continentaltenen un carcter ms permanentLes plaques es desplacen sobre el mantell sublitosfric, ms ductilEls desplaaments son causats per lenergia interna de la terra,amb lajuda de la gravetatAl llarg de la histria de la terra ha canviat no solament de posicide les plaques litosfriques, sin tamb la seua forma i extensi iel seu nombre