Cây Jatropha curcas L

Download Cây Jatropha curcas L

Post on 08-Feb-2016

18 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cy Jatropha curcas L

TRANSCRIPT

Cy Jatropha curcas L., thuc chi Jatropha, h Thu du. Curcas l tn gi thng thng ca cy Physic nut Malabar, n . Tn thng dng ca cy ny cc nc hin nay l Jatropha, Vit Nam gi l cy Cc ro, Du m...Jatropha l mt loi cy c lch s 70 triu nm, ngun gc t Mexico (ni duy nht c ha thch ca cy ny) v Trung M, c ngi B o Nha a qua Cape Verde, ri lan truyn sang chu Phi, chu , sau c trng nhiu nc, tr thnh cy bn a khp cc nc nhit i, cn nhit i trn ton th gii. Hin nay nhiu nc trn th gii ang pht trin cy Jatropha lm nguyn liu sn xut diesel sinh hc hoc lm x phng. ngha ln nht ca cy Jatropha l ly ht lm nguyn liu sn xut du diesel sinh hc (Jatropha Biodiesel, 2010). Ht Jatropha c hm lng du t 30% - 45%. Diesel sinh hc c sn xut t nhiu loi nguyn liu: ci du, hng dng, u tng, du c, m ng vt..., nhng sn xut t ht Jatropha vn c gi thnh r, cht lng du tt v khng nh hng n an ninh lng thc th gii.Khi trng 1 ha cy Jatropha trong iu kin chm sc tt s t nng sut 8 -10 tn ht/ha/nm, c th sn xut c 3 tn diesel sinh hc. Loi du ny s thay th c 1 phn du diesel truyn thng ang cn kit, gim thiu lng kh thi gy hiu ng nh knh, l loi du chy ht v khng c lu hunh. c bit ht Jatropha khng dng p du n v cy c th mc trn nhng vng t kh cn, cho nn gi thnh sn xut s r hn so vi cc loi ht c du truyn thng khc. Hin ti, trn th gii du Jatropha c nghin cu chuyn ha thnh biodiesel s dng cho ng c diesel (Jatropha Biodiesel, 2010).Vn s dng trc tip du Jatropha khng qua qu trnh este ha mang li nhiu li ch nh: khng phi u t trang thit b v cng ngh ln, thc y pht trin sn xut nng nghip, ph hp vi m hnh pht trin kinh t va v nh. V vy, nghin cu s dng trc tip du Jatropha cho ng c t trong l vn cn thit v c ngha ln gp phn tit kim nhin liu ha thch, gim thiu hiu ng nh knh, thn thin vi mi trng, tng tnh cnh tranh trong nng nghip.C TNH HT JATROPHAQu jatropha dng hnh trng, lc non c mu xanh, khi chn v ng mu vng v c cc ng nt chia qu thnh 3 phn, bn trong qu c t 3 - 4 ht. Ht nhn, di ht khong 18 mm (Hnh 2), chiu rng khong 10 mm, trng lng 0,5 - 0,7 g/ht. Ht Jatropha gm 3 phn chnh l v, phi v ni nh. V ht c mu en, xm v rt gin, cng, cu to ch yu t xenluloza v hemixenluloza bm rt chc vi nhn c tc dng bo v phi v ni nh trnh cc tc ng c hc, ha hc, vi sinh vt, hoc su b xm nhp lm h hi ht. Khi p ht jatropha th cn phi loi b v cng, tuy nhin iu mt rt nhiu thi gian, hn na hiu qu cha chc hn khi c v cng. Nghin cu tin hnh th nghim so snh cho c hai trng hp p ht khi bc v cng v khi khng bc v cng. Ni nh cn gi l nhn ht, l phn c cc m cha cc cht dinh dng d tr cho pht trin ca ht khi ny mm v pht trin thnh cy non. So vi cc ht c du khc th ht Jatropha c kch thc kh ln, v vy khi s dng lc c hc p ly du cc t bo cha du trong m rt d b ph v.Qu trnh to thnh du xy ra khi ht chn, cc hp cht v c v hu c trong thin nhin c chuyn vo ht qua hin tng quang hp ca l, cht dinh dng trong t chuyn qua r bin thnh cc cht d tr ca ht ch yu l tinh bt. Khi ht chn hm lng tinh bt gim dn v hm lng du tng. Tch du t ht t hiu qu cao nht l khi ht gi, khng b lp hoc su bnh ph hoi v c m ph hp. m ca ht nh hng ln n cht lng qu trnh tch du t ht. Nu ht qu kh khi p nguyn liu d b v vn, hm lng du trong ht t. m trong ht cao khi p ht, khi hn hp d b chy do lm kn cc l sng v t l du cn li trong b cao, mt khc cn gy cn tr trong qu trnh thot b khi p. Theo kinh nghim, m thch hp nht vi ht khi p l 8 -12%.Nhit khi hn hp trong qu trnh p c nh hng ln ti nng sut du. Do vy c th lm nng ht trc khi a vo p hoc lm nng hn hp b v du trong bung p.Thnh phn ha hc c bn ca ht Jatropha gm: protein 18%; cht bo 38%; carbohydrates 17%; xellulo 15,5%; cht khong 5,3%, cn li l nc.

Recommended

View more >