canon eos 550d fotofabrikas.lt

of 241/241
NAUDOTOJO VADOVAS Programinės įrangos paleisties vadovas ir greitųjų nuorodų vedlys pateikiamas šio vadovo pabaigoje. LIETUVIŲ K. NAUDOTOJO VADOVAS

Post on 08-Sep-2014

449 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • NA

  UD

  OTO

  JO VA

  DO

  VAS

  Programins rangos paleisties vadovas ir greitj nuorod vedlys pateikiamas io vadovo pabaigoje.

  LIETUVI K.NAUDOTOJO

  VADOVAS

 • 2vadasEOS 600D tai didelio naumo skaitmeninis veidrodinis fotoaparatas su ypatingu detalumu pasiyminiu CMOS jutikliu, turiniu apie 18 efektyvij megapikseli, DIGIC 4 procesoriumi, didelio tikslumo ir spartos 9 tak AF funkcija, apie 3,7 k./s nepertraukiamo fotografavimo, fotografavimo su Live View ir filmavimo Full HD raika funkcija.Fotoaparatas labai greitai reaguoja ir bet kada pasirengia fotografuoti, silo vairi paangaus fotografavimo funkcij ir daug kit ypatybi.

  Pervelkite vadov ir naudokits fotoaparatu toliau, kad geriau j paintumte.Skaitmeninis fotoaparatas leidia ikart perirti nufotografuot vaizd. Skaitydami vadov pamginkite nufotografuoti kelis vaizdus ir pairkite, kok gausite rezultat. Tada geriau suprasite, kaip veikia fotoaparatas.Kad ivengtumte sugadint nuotrauk ir nelaiming atsitikim, pirmiausia perskaitykite temas Saugos spjimai (p. 233, 234) ir Naudojimo atsargumo priemons (p. 12, 13).

  Fotoaparato ibandymas prie naudojant ir atsakomybNufotografav vaizd, perirkite juos ir patikrinkite, ar jie tinkamai rayti. Jei fotoaparatas ar atminties kortel turi defekt ir vaizdai neraomi ar j nepavyksta atsisisti kompiuter, Canon neatsako u galimus nuostolius ar sukeltus nepatogumus.

  Autori teissJs alyje galiojantys autori teisi statymai gali drausti naudoti atminties kortel raytus vaizdus ar autori teisi statym ginam muzik ir vaizdus su muzika naudoti ne asmeniniais pramoginiais tikslais. Taip pat atminkite, kad kai kuriuos vieus renginius, parodas ir pan. gali bti draudiama fotografuoti net ir asmeniniais tikslais.

  is fotoaparatas dera su SD, SDHC ir SDXC atminties kortelmis. iame vadove visos mintos kortels vadinamos tiesiog kortele.* Vaizdams rayti skirtos atminties kortels fotoaparato komplekte

  nra. sigykite j atskirai.

 • 3Kontrolinis komponent sraasPrie praddami patikrinkite, ar su fotoaparatu pateikti visi toliau idstyti komponentai. Jei ko nors trksta, susisiekite su atstovu.

  Fotoaparatas(su okuliaro gaubtu ir korpuso dangteliu)

  Baterij paketas LP-E8

  (su apsauginiudangteliu)

  Baterij kroviklisLC-E8/LC-E8E*

  Platusis direlisEW-100DB III

  Ssajos kabelis Stereofoninis AV kabelis

  AVC-DC400ST

  EOS Solution Disk(programins rangos kompaktinis diskas)

  EOS Software Instruction Manuals

  Disk(kompaktinis diskas)

  Fotoaparato naudo-jimo vadovas(i broira)

  * Komplekte yra baterijos kroviklis LC-E8 arba LC-E8E (LC-E8E tiekiamas su maitinimo kabeliu).

  y Jei sigijote objektyvo komplekt, patikrinkite, ar jame yra objektyvas. yGali bti trauktas ir objektyvo naudotojo vadovas (priklauso nuo objektyvo komplekto).

  y Bkite atids ir nepameskite pirmiau nurodyt komponent.

 • 4iame vadove naudojami sutartiniai enklaiio vadovo piktogramos< > : tai yra pagrindinis valdymo ratukas.< > < > : tai yra mygtuko < > krypi klaviai.< > : tai yra nustatymo mygtukas.

  , , , : reikia, kad aktyvinama atitinkama 4 s, 6 s, 10 s arba 16 s funkcija, kai atleidiamas urakto mygtukas.

  * iame vadove piktogramos ir enklai, nurodantys fotoaparato mygtukus, ratukus ir nuostatas, atitinka tokias pat piktogramas, pateikiamas ant fotoaparato ir LCD ekrane.

  : nurodo funkcij, kuri galima pakeisti paspaudus mygtuk ir pakeitus nuostat.

  : jei pateikiamas puslapio virutiniame deiniajame kampe, reikia, kad funkcija pasiekiama tik krybins zonos reimais (p. 22).

  (p. **) : nurodo puslapius, kuriuose pateikiama isamesns informacijos.

  : pateikiamas patarimas, kaip geriau fotografuoti. : pateikiamas patarimas, kaip isprsti problem. : spjimas, kad bt ivengta fotografavimo problem.

  : papildoma informacija.

  Pagrindins prielaidos yVisos operacijos iame vadove aikinamos darant prielaid, kad maitinimo jungiklis yra nustatytas padt (p. 32). yTaip pat daroma prielaida, kad nurodytos numatytosios pasirenkam funkcij meniu nuostatos. yKad bt aikiau, instrukcijose vaizduojamas fotoaparatas su prijungtu EF-S 1855 mm f/3,55,6 IS objektyvu.

 • 5SkyriaiPradedantiesiems skaitmeninio veidrodinio fotoaparato naudoto-jams 1 ir 2 skyriuose aikinamos pagrindins fotoaparato operaci-jos ir fotografavimo procedros.

  12

  3

  4

  567891011

  vadas 2

  Nuo ko pradti 23

  Pagrindinis fotografavimas ir vaizd perira 45

  Krybikas fotografavimas 59

  Fotografavimas paengusiems 77

  Fotografavimas naudojant LCD ekran (Live View fotografavimas) 107

  Filmavimas 123

  Patogios funkcijos 137

  Vaizd perira 155

  Vaizd spausdinimas 175

  Fotoaparato tinkinimas 189

  Nuorodos 201

  Programins rangos paleisties vadovas 237

 • 6Turinys vadas 2

  Kontrolinis komponent sraas .........................................................................3

  iame vadove naudojami sutartiniai enklai........................................................4

  Skyriai ..................................................................................................................5Apie turin glaustai .............................................................................................10Naudojimo atsargumo priemons......................................................................12Greito jungimo vadovas ....................................................................................14

  Dalys ir rodmenys ..............................................................................................16

  1 Nuo ko pradti 23Baterijos krovimas ............................................................................................24

  Baterijos djimas ir imimas ...........................................................................26Maitinimo jungimas ...........................................................................................27Datos ir laiko nustatymas ..................................................................................29Ssajos kalbos parinkimas ................................................................................30

  Kortels djimas ir imimas ............................................................................31

  Objektyvo prijungimas ir atjungimas ..................................................................33

  Apie objektyvo tais Image Stabilizer.............................................................35

  Pagrindins operacijos ......................................................................................36

  Trumpai apie fotografavimo funkcij valdym ............................................................38

  Meniu veiksmai .........................................................................................40

  Kortels formatavimas .......................................................................................42

  LCD ekrano rodinio perjungimas .......................................................................44

  2 Pagrindinis fotografavimas ir vaizd perira 45 Visikai automatinis fotografavimas ..............................................................46

  Visikai automatinio reimo naudojimo metodai ............................................48

  Blyksts ijungimas.......................................................................................49

  Portret darymas ...........................................................................................50

  Kratovaizdi fotografavimas ......................................................................51

  e Stambi plan fotografavimas ......................................................................52

  Judani objekt fotografavimas ..................................................................53

  Portret darymas nakt...................................................................................54

  Krybikas automatinis fotografavimas ........................................................... 55

  w Vaizd perira ............................................................................................58

 • 7Turinys

  3 Krybikas fotografavimas 59: Programuotas automatinis ilaikymas ..........................................................60

  : ISO greiio keitimas ....................................................................................62d taisytos blyksts naudojimas ........................................................................64

  : automatinio fokusavimo reimo keitimas .....................................................66 AF tako pasirinkimas ..................................................................................68

  MF: rankinis fokusavimas .............................................................................69 Nepertraukiamas fotografavimas ..................................................................70

  * Laikmaio naudojimas ..................................................................................71

  Vaizd raymo kokybs nustatymas .................................................................72

  Picture Style nuostatos .............................................................................75

  4 Fotografavimas paengusiems 77: Action Shots ...............................................................................................78

  : Lauko gylio keitimas ..................................................................................80

  Lauko gylio perira ......................................................................................................................................................82

  : rankinis ilaikymas ......................................................................................83: automatinio lauko gylio AE .....................................................................85

  Matavimo reimo keitimas ............................................................................86

  Ilaikymo ilyginimo nustatymas .............................................................87

  Automatinis ilaikymo braketavimas ..................................................................89

  Vaizdo charakteristik tinkinimas ..............................................................91 Pageidaujam vaizdo charakteristik registravimas ...................................94

  Spalv atkrimo diapazono nustatymas ............................................................96Ilaikymo fiksavimas .....................................................................................97

  Blyksts ilaikymo fiksavimas .......................................................................98

  : derinimas pagal viesos altin ..................................................................99 viesos altinio atspalvio koregavimas .....................................................101

  Automatinis apvietimo optimizatorius ............................................................103

  Tamsi vaizdo kamp koregavimas .................................................................104

  Fotoaparato virpesi mainimas ......................................................................106

 • 8Turinys

  5 Fotografavimas naudojant LCD ekran (Live View fotografavimas) 107Fotografavimas naudojant LCD ekran .....................................................108

  Fotografavimo funkcij nuostatos .................................................................... 111AF naudojimas fokusuoti .................................................................................113

  Rankinis fokusavimas ......................................................................................120

  6 Filmavimas 123Filmavimas .................................................................................................124

  Filmavimo funkcij nuostatos ..........................................................................130

  7 Patogios funkcijos 137Patogios funkcijos ............................................................................................138

  Pypsjimo nutildymas .................................................................................138

  Kortels priminimas ....................................................................................138

  Vaizdo periros trukms nustatymas ........................................................138

  Automatinio isijungimo laiko nustatymas ..................................................139

  LCD ekrano viesumo derinimas ................................................................139

  Fail numeravimo metodai .........................................................................140

  Automatinis vertikali vaizd pasukimas ....................................................142

  Fotoaparato nuostat patikrinimas ......................................................143

  Fotoaparato numatytj nuostat grinimas .................................................................................144

  Neleidimas LCD ekranui isijungti automatikai .........................................146

  Fotografavimo nuostat ekrano spalvos keitimas .......................................146

  Pasirinkite [LCD auto off/LCD automatinis ijungimas]...............................146

  Pasirinkite [Screen color/ekrano spalva] .....................................................146

  Blyksts nustatymas ........................................................................................147

  Automatinis jutiklio valymas .....................................................................150

  Dulki alinimo duomen traukimas ...............................................................151

  Rankinis jutiklio valymas ..................................................................................153

  8 Vaizd perira 155 Sparti vaizd paieka .............................................................................156

  Rodinio didinimas ..................................................................................158Vaizdo sukimas ...........................................................................................159

  Filmuotos mediagos periros bdai .......................................................160Filmuotos mediagos perira ...................................................................162Filmuotos mediagos pirmo ir paskutinio kadro nustatymas ......................164

 • 9Turinys

  Skaidri demonstravimas (automatin perira) .............................................165

  Vaizd perira per televizori ........................................................................167

  F Vaizd apsauga.........................................................................................170

  " Vaizd trynimas ...........................................................................................171

  Fotografavimo informacijos rodinys ........................................................173

  9 Vaizd spausdinimas 175Pasiruoimas spausdinti ..................................................................................176

  Spausdinimas .............................................................................................178Vaizdo apkirpimas .......................................................................................183

  Digital Print Order Format (DPOF) .............................................................185

  Spausdinimas naudojant DPOF ......................................................................188

  10 Fotoaparato tinkinimas 189Pasirenkam funkcij nustatymas ...................................................................190Pasirenkam funkcij nuostatos ......................................................................192Mano meniu registravimas ..............................................................................198

  Autori teisi informacijos nustatymas ............................................................199

  11 Nuorodos 201Kai neveikia automatinis fokusavimas .............................................................202Buitinio maitinimo lizdo naudojimas.................................................................203

  Fotografavimas naudojant nuotolinio valdymo pultel ......................................204

  Iorins Speedlite blyksts ............................................................................206Eye-Fi korteli naudojimas ............................................................................208

  Funkcij pasiekiamumo priklausomyb nuo fotografavimo reim .................210Meniu nuostatos ..............................................................................................212Sistemos atvaizdis ...........................................................................................216Triki alinimo vadovas .................................................................................218

  Klaid kodai .....................................................................................................224

  Specifikacijos ...................................................................................................225

  Programins rangos paleisties vadovas 237

 • 10

  yVaizdo viesumo (ilaikymo) derinimas p. 87 (ilaikymo ilyginimas)

  Apie turin glaustai Fotografavimas

  yAutomatinis fotografavimas p. 45 - 57 (pagrindins zonos reimai) yNepertraukiamas fotografavimas p.50, 53, 70 ( Nepertraukiamas fotografavimas)

  ySavs fotografavimas grupje moni p. 71 (* laikmatis) yVeiksmo sustabdymas yVeiksmo suliejimas p. 78 (Tv automatinis ilaikymas su pirmenybe uraktui) yFono suliejimas yRykaus fono ilaikymas p. 80 (Av automatinis ilaikymas su pirmenybe diafragmai)

  yFotografavimas prastu apvietimu p. p.46, 62, 64 (d fotografavimas naudojant blykst) yFotografavimas be blyksts p. 49 ( blykst ijungta) yFejerverk fotografavimas nakt p. 84 (ilaikymas Bulb) yFotografavimas stebint LCD ekran p. 108 ( su Live View fotografavimas) yFilmavimas p. 124 ( filmavimas)

  Vaizd kokyb

  yFotografavimas naudojant p. 75 (Picture Style pasirinkimas) vaizdo efektus pagal fotografuojam objekt

 • 11

  Turinys

  yNuotrauk arba vaizdo ra perira per televizori p. 167 (vaizdo ivadas)

  yDidelio formato nuotraukos spausdinimas p. 72 ( , , ~) yDaugelio vaizd fotografavimas p. 72 ( , )

  Fokusavimas

  yFokusavimo tako keitimas p. 68 ( AF tako pasirinkimas) yJudanio objekto fotografavimas p. 53, 67 (funkcija AI Servo AF)

  Perira

  yVaizd perira fotoaparatu p. 58 (w perira) ySparti vaizd paieka p. 156 ( rodykls rodinys) ySvarbi vaizd apsauga nuo atsitiktinio paalinimo galimybs p. 170 (F vaizd apsauga) yNereikaling vaizd alinimas p. 171 (" alinti)

  yLCD ekrano viesumo nustatymas p. 167 (LCD ekrano viesumas)

  Spausdinimas yLengvas nuotrauk spausdinimas p. 175 (spausdinimas)

 • 12

  Naudojimo atsargumo priemonsFotoaparato prieira

  y is fotoaparatas ypa tikslus prietaisas. Nenumeskite jo ir netrankykite. y Fotoaparatas nra nelaidus vandeniui, todl po vandeniu jo naudoti negalima. Jei netyia mesite fotoaparat vanden, nedelsdami kreipkits artimiausi Canon technins prieiros centr. Visus vandens laelius nuvalykite sausa luoste. Jei fotoaparatas buvo eksploatuojamas druskingame ore, nuvalykite j gerai igrta drgna luoste. y Jokiu bdu nepalikite fotoaparato alia stipr magnetin lauk skleidiani objekt, pvz., magneto ar elektros variklio. Taip pat nepalikite fotoaparato alia galingo radijo ryio bangas transliuojanio prietaiso, pvz., didels antenos. Stiprs magnetiniai laukai gali sukelti fotoaparato veikimo triki arba sunaikinti vaizd duomenis. yNepalikite fotoaparato didelje kaitroje, pvz., tiesioginiuose sauls spinduliuose automobilio salone. Dl auktos temperatros gali sutrikti fotoaparato veikimas. y Fotoaparate rengtos didelio tikslumo elektronins grandins. Jokiu bdu nebandykite ardyti fotoaparato. yDulkms nuo objektyvo, vaizdo iekiklio, atspindio veidrodio ar fokusavimo tinklelio valyti naudokite pstuv. Fotoaparato korpusui arba objektyvui valyti nenaudokite valikli, kuri sudtyje yra organini tirpikli. sisenjusiems nevarumams paalinti nugabenkite fotoaparat artimiausi Canon technins prieiros centr. yNelieskite pirtais fotoaparato elektros kontakt. Tada bus ivengta kontakt aprdijimo. Dl aprdijusi kontakt gali sutrikti fotoaparato veikimas. y Jei fotoaparatas staigiai neamas i alto lauko ilt patalp, ant vidini dali gali susikaupti kondensato. Kad ivengtumte kondensacijos, pirmiausia fotoaparat dkite sandar polietilenin maiel, palaukite, kol jis laipsnikai prisitaikys prie auktesns temperatros, ir tik po kurio laiko itraukite i maielio. y Jei ant fotoaparato pastebsite kondensacijos poymi, kur laik jo nenaudokite. Taip ivengsite fotoaparato komponent paeidimo. Pastebj kondensato, atjunkite nuo fotoaparato objektyv, itraukite kortel ir baterij, palaukite, kol kondensatas igaruos, ir tik tada naudokite fotoaparat toliau. y Jei fotoaparato neketinate naudoti ilgesn laiko tarp, itraukite jo baterij ir padkite fotoaparat vsi, saus ir gerai vdinam viet. Net kai fotoaparatas padtas laikyti, retkariais nuspauskite urakto mygtuk ir patikrinkite, ar fotoaparatas vis dar veikia. yNerekomenduojama fotoaparato laikyti vietose, kur yra korozini chemikal, pvz., tamsiame kambarlyje ar chemikal laboratorijoje. y Jei fotoaparatas buvo nenaudotas ilgesn laiko tarp, prie j vl naudodami patikrinkite visas jo funkcijas. Jei kur laik nenaudojote fotoaparato arba jei planuojate svarb fotografijos seans, nugabenkite fotoaparat Canon atstovui patikrinti, ar prietaisas veikia tinkamai.

 • 13

  Naudojimo atsargumo priemons

  LCD ekranas yNors LCD ekranas gaminamas naudojant ypa tikslias technologijas, kurios utikrina daugiau kaip 99,99% efektyvij pikseli, kai kurie i likusi 0,01% ar maiau pikseli gali bti neaktyvs. Neaktyvs nuolat juodi, raudoni ar kt. spalvos pikseliai nra gedimas. Jie neturi takos raomiems vaizdams. y Jei LCD ekranas ilgesniam laikui paliekamas jungtas, ijungus jame gali sispausti vaizdas ir matytis buvusio vaizdo fragment. is rei kinys yra laikinas ir po keli fotoaparato nenaudojimo dien inyksta. y emoje arba auktoje temperatroje LCD ekranas gali pradti veikti liau arba atrodyti tamsesnis. Kambario temperatroje jo veikimas vl atsistato.

  KortelsSiekiant apsaugoti kortel ir joje laikomus duomenis, btina atkreipti dmes ias pastabas:

  y Nemtykite, nelankstykite ir nelapinkite kortels. Nedauykite kortels, stipriai jos nespauskite ir saugokite nuo vibracijos poveikio. yNelaikykite ir nenaudokite kortels alia stipr magnetin lauk skleidiani objekt, pvz., televizori, garsiakalbi ar magnet. Taip pat venkite viet, kuriose kaupiasi elektrostatinis krvis. yNepalikite kortels tiesioginiuose sauls spinduliuose ar alia ilumos altinio. y Laikykite kortel dkle. yNelaikykite kortels kartoje, dulktoje ar drgnoje vietoje.

  KontaktaiObjektyvas

  Ant atjungto nuo fotoaparato objektyvo pritaisykite dangtelius arba padkite objektyv upakaline dalimi auktyn, kad nebt subraiytas jo pavirius ir elektriniai kontaktai.

  Atsargumo priemons nepertraukiamai naudojant

  Jei nepertraukiamai fotografuosite, naudosits Live View fotografavimo funkcija arba ilgai filmuosite, fotoaparatas gali kaisti. Nors is reikinys nereikia gedimo, taiau ilgai laikant kart fotoaparat galima iek tiek nusideginti od.

  Apie dmes ant jutiklio priekinio paviriausBe dulki, kurios fotoaparato vid patenka i iors, retais atvejais prie jutiklio priekins dalies gali prikibti fotoaparato vidini dali tepalo. Jei po jutiklio automatinio valymo procedros ilieka matom takeli, rekomenduojama nugabenti fotoaparat Canon aptarnavimo centr, kuriame jutiklis bus nuvalytas.

 • 14

  1

  2

  3

  4

  5

  Greito jungimo vadovas

  dkite baterij. (p. 26)Informacijos apie baterijos krovim rasite p. 24.

  Pritvirtinkite objektyv. (p. 33)Sulygiuokite objektyvo balt arba raudon rodykl su fotoaparato atitinkamos spalvos rodykle.

  Nustatykite objektyvo fokusavimo reimo jungikl . (p. 33)

  Nustatykite maitinimo jungikl padt . (p. 27)

  yKai LCD ekrane pasirodo datos/laiko nustatymo rodinys, r. 29 psl.

  Atidarykite lizdo dangtel ir statykite kortel (p. 31).Kortel laikydami taip, kad jos etiket bt nukreipta jus, statykite j lizd.

 • 15

  Greito jungimo vadovas

  6

  7

  8

  9

  Reimo pasirinkimo ratuk nustatykite padt < > (visika automatika). (p. 46)Visos reikalingos fotoaparato nuostatos bus parinktos automatikai.

  Fokusuokite objekt. (p. 37)irdami pro vaizdo iekikl nutaikykite vaizdo iekiklio centr objekt. Iki puss nuspauskite urakto mygtuk, ir fotoaparatas sufokusuos objekt. Jei reiks, automatikai ioks taisyta blykst.

  Fotografuokite. (p. 37)Nuotraukai padaryti nuspauskite urakto mygtuk iki galo.

  Perirkite vaizd. (p. 138)Gauta nuotrauka rodoma apie 2 sekundes LCD ekrane.Jei norite vl parodyti vaizd, paspauskite mygtuk (p. 58).

  yKai ak priartinate prie vaizdo iekiklio okuliaro, LCD rodomos fotografavimo nuostatos isijungia. yInformacijos apie fotografavim naudojantis LCD ekranu rasite p. 107. yJei norite paalinti vaizd, r. skirsn Vaizd trynimas (p. 171).

 • 16

  Dalys ir rodmenysPusjuodiu riftu nurodytos dalys, pamintos skirsnyje Pagrindinis fotografavimas ir vaizd perira.

  Maitinimo jungiklis (p. 27)

  Reimo pasirinkimo ratukas (p. 20) taisyta blykst / AF pagalbinis spindulys(p. 64/147)

  EF objektyvo apsodo yma (p. 33)

  ISO greitis nustatymo mygtukas (p. 62)

  EF-S objektyvo apsodo indekso yma (p. 33)

  Blyksts sinchronizavimo kontaktai

  Kontaktin jungtis (p. 206)< > Pagrindinis valdymo ratukas (p. 4)

  Urakto mygtukas(p. 37)

  < > idinio ploktumos yma (p. 52)

  Direliokilput(p. 23)

  Raudonaki efektoalinimo /laikmaiolemput(p. 65/71)

  Nuotoliniovaldymo jutiklis(p. 106, 204)

  Mikrofonas(p. 134)

  Blykstsmygtukas(p. 64)

  Rankena

  Veidrodis (p. 106, 153)

  Kontaktai (p. 13)

  Objektyvo apsodas

  Objektyvo fiksavimo kaitis

  Jungidangtelis

  Objektyvo atleidimomygtukas (p. 34)

  Lauko gylio perirosmygtukas (p. 82)

  Korpuso dangtelis (p. 33)

  Iorinio mikrofono vadas (p. 134)

  Nuotolinio valdymojungtis (p. 205)

  Garso / vaizdo ivadas /skaitmenin jungtis (p. 169, 176)

  HDMI miniatirinisivadas (p. 167)

 • 17

  Dalys ir rodmenys

  Okuliaro gaubtas (p. 205)

  Vaizdo iekiklio okuliaras

  Dioptrij nustatymo ratukas (p. 36)

  < > Live View fotografavimo /filmavimo mygtukas (p. 108/124)

  < / > AE fiksavimo /FE fiksavimo mygtukas /rodykls / mainimo mygtukas (p. 97/98/156/158,183)

  < >AF tako pasirinkimo /didinimo mygtukas(p. 68/158,183)

  Meniumygtukas (p. 40)

  Garsiakalbis(p. 162)

  LCD ekranas(p. 40,139)

  Kortels lizdodangtelis (p. 31)

  NS laido anga(p. 203)< > Diafrag

  mos /ilaikymo ilyginimo mygtukas (p. 83/87)

  Trikojo lizdas

  < > Greito valdymo mygtukas /spausdinimo mygtukas (p. 38/181)

  Prieigos lemput (p. 32)

  Baterijos skyriaus dangtelioatleidimo svirtel (p. 26)

  Periros mygtukas (p. 58)

  < > Nustatymo mygtukas (p. 40)Baterijos skyriaus dangtelis(p. 26)

 • 18

  Dalys ir rodmenys

  Fotografavimo nustatym rodinys

  Urakto greitis

  Ilaikymo lygio indikatorius Ilaikymo ilyginimo lygis (p. 87) AEB diapazonas (p. 89)

  Diafragma

  Pagrindinio valdymo ratuko rodykl (p. 77)

  ISO greitis (p. 62)Blyksts ilaikymoilyginimas (p. 88)

  Picture Style (p. 75)

  Fotografavimo reimas

  Parykinto tonopirmenyb (p. 194)

  Vaizdo raymo kokyb (p. 72)

  Didel / puiki Didel / normali Vidutin / puiki Vidutin / normali Nedidel / puiki Nedidel / normali

  ~ RAW~+ RAW + Didel / puiki

  Auto Lighting Optimizer (automatinio apvietimo optimizatorius) (p. 103)

  Pavaros reimas (p. 70,71)

  Pavienis foto-grafavimas

  Nepertraukia-mas fotografavi-mas

  Laikmatis: 10 s / nuotolinis valdymas

  Laikmatis: 2 s Laikmatis: nepertraukiamasGreito valdymo

  piktograma (p. 38)

  Baltos spalvos balansas (p. 99)

  Automatinis Dienos viesa elis Apsiniauk

  Kaitrin lemput Balta fluorescencin lemputd Blykst

  Tinkintas

  Galim kadr skaiiusGalim kadr skaiiusWB braketavimo metuLaikmaio atbulin skaiiuot

  Matavimo reimas (p. 102) Vertinamasis matavimas Dalinis matavimas Takinis matavimas Centrinis svertinis matavimas

  AF reimas (p. 66) Vieno kadro AF AI Focus AF AI Servo AF

  Rankinis fokusavimas

  Baltos spalvos balanso korekcija (p. 101) Baltos spalvos balanso braketavimas

  (p. 102)

  Eye-Fi perdavimo bsena* (p. 208)

  * Rodomas, jei naudojama Eye-Fi kortel.

  Baterijos patikrinimas (p. 28)

  Ekrane pateikiamos tik esamu metu pritaikytos nuostatos.

  Rankinio ilaikymo trukm

 • 19

  Dalys ir rodmenys

  Vaizdo iekiklio informacija

  Takinio matavimo ratukas AF tako jungimo indikatorius

  AF takaiFokusavimo tinklelis

  ISO greitis

  < >Baltos spalvosbalanso koregavimas

  < > AE fiksavimas / AEB eiga

  < > Fokusavimo patvirtinimo indikatorius

  Maks. serija Blyksts parengtis Netinkamo FE fiksavimo spjimas < > Vienspalvis fotografavimas

  ISO greitis

  < > Parykinto tono pirmenyb< > Didels spartos

  sinchronizacija (FP blykst)

  < > FE fiksavimas / FEB eiga

  < > Blyksts ilaikymo ilyginimas

  Ilaikymo lygio indikatorius Ilaikymo ilyginimo vert AEB diapazonasRaudon aki efekto mainimo indikatorius

  Diafragma

  Pilnos kortels spjimas (FuLL)Kortels klaidos spjimas (Err)Kortels nebuvimo spjimas (Card)

  Urakto greitisFE fiksavimas (FEL)Uimta (buSY)taisyta blykst sikrauna (d buSY)

  Ekrane pateikiamos tik esamu metu pritaikytos nuostatos.

 • 20

  Dalys ir rodmenys

  Reimo pasirinkimo ratukasReimo pasirinkimo ratuke yra pagrindins, krybins zon ir filmavimo reimai.

  Krybin zonaie reimai teikia daugiau galimybi valdyti fotografuojant vairius objektus.

  : programuotas automatinis ilaikymas (p. 60)

  : automatinis ilaikymas su pirmenybe uraktui (p. 78)

  : automatinis ilaikymas su pirmenybe diafragmai (p. 80)

  : rankinis ilaikymas (p. 83): automatinio lauko gylio

  AE (p. 85)

  Pagrindin zonaTereikia paspausti urakto mygtuk. Fotoaparatas visk nustato pagal objekt.

  : visika automatika (p. 46) : krybikas automatinis (p. 55)

  : Filmavimas (p. 123)

  Vaizd zona

  : blykst ijungta (p. 49) : portretas (p. 50) : kratovaizdis (p. 51) : stambus planas (p. 52) : sportas (p. 53)

  : naktinis portretas (p. 54)

 • 21

  Dalys ir rodmenys

  ObjektyvasObjektyvas be atstum skals

  Fokusavimo iedas (p. 69,120)

  Gaubto apsodas(p. 231)

  Fokusavimo reimo jungiklis (p. 33)

  Mastelio iedas (p. 34)

  Mastelio padties rodykl (p. 34)

  Filtro sriegis(objektyvo priekyje)(p. 231)

  Image Stabilizer (vaizdo stabilizato-rius) jungiklis (p. 35)

  Objektyvo apsodo yma (p. 33) Kontaktai (p. 13)

  Objektyvas su atstum skaleFokusavimo reimo jungiklis (p. 33)

  Mastelio padties rodykl (p. 34)

  Atstum skal

  Filtro sriegis(objektyvo priekyje) (p. 231)

  Mastelio iedas (p. 34)

  Fokusavimo iedas (p. 69,120)

  Image Stabilizer (vaizdo stabilizatorius)jungiklis (p. 35)

  Kontaktai (p. 13)

  Objektyvo apsodo yma (p. 33)

 • 22

  Dalys ir rodmenys

  Baterij kroviklis LC-E8Baterij paketo kroviklis LP-E8 (p. 24).

  Maitinimo kitukasBaterij paketo lizdas

  krovimo lemput

  Visikos krovos lemput

  is maitinimo altinis skirtas tinkamai orientuoti vertikalioje arba montavimo grindyse padtyje.

  Baterij kroviklis LC-E8EBaterij paketo kroviklis LP-E8 (p. 24).

  Baterij paketo lizdaskrovimo lemput

  Visikos krovos lemput

  Maitinimo laidas

  Maitinimo laido lizdas

 • 23

  1Nuo ko pradti

  iame skyriuje aikinami parengiamieji veiksmai, kuri reikia norint pradti fotografuoti ir naudotis pagrindinmis fotoaparato operacijomis.

  Direlio prijungimasI apaios prakikite direlio gal pro fotoaparate rengt kilput. Tada prakikite j pro direlio sagt (r. iliustracij). Patraukite direl, kad panaikintumte jo laisvum taip, kad direlis neatsilaisvint nuo sagties.

  yBe to, prie direlio tvirtinamas ir okuliaro dangtelis (p. 205).

  Okuliaro dangtelis

  23

 • 24

  Baterijos krovimas

  1 Nuimkite apsaugin dangtel.

  2 dkite baterij. yGerai prijunkite baterij prie baterij kroviklio (r. iliustracij). yBaterija atjungiama atliekant procedr atvirktine tvarka.

  2 kraukite baterij. LC-E8 yItraukite baterijos kroviklio kitukus (kaip parodyta iliustracijoje) ir kikite juos elektros lizd.atvirktine tvarka.

  LC-E8E yPrijunkite maitinimo laid prie kroviklio ir kikite kituk maitinimo lizd.

  e krovimo procedra prasideda automatikai, ir oranine spalva ima viesti krovimo lemput.

  e Kai baterija kraunama visikai, pradeda aliai viesti visikos krovos lemput.

  LC-E8

  LC-E8E

  yKad bt visikai krauta visai isikrovusi baterija, 23 C temperatroje reikia apie 2 valand. Laikas, kurio reikia baterijai krauti, priklauso nuo aplinkos temperatros ir baterijos krovos lygio. ySaugumo sumetimais kraunant emesnje temperatroje (610 C) procesas utrunka ilgiau (iki 4 valand).

 • 25

  Baterijos krovimas

  Baterijos ir kroviklio naudojimo patarimai

  ykraukite baterij t pai dien, kai ketinate j naudoti, arba prie dien.Net ir laikymo metu krauta baterija pamau netenka energijos.

  ykraut baterij atjunkite nuo kroviklio ir itraukite kroviklio maitinimo kituk i maitinimo lizdo.

  yJei ketinate fotoaparato nenaudoti, iimkite i jo baterij. Jei baterija fotoaparate lieka ilgesn laik, ji ltai eikvoja energij, todl gali pernelyg isikrauti ir gali sutrumpti jos eksploatavimo trukm. Laikykite baterij su prijungtu dangteliu (pridedamas). Jei ilgai laikysite visikai kraut baterij, gali suprastti jos charakteristikos.

  yBaterij krovikl galima naudoti ir usienio alyse.Baterij kroviklis dera su 100240 V KS, 50/60 Hz maitinimo altiniais. Jei reikia, prie kroviklio prijunkite atskirai sigyjam kitukin adapter, tinkant konkreiai aliai ar regionui. Prie baterij kroviklio nejunkite jokio neiojamojo tampos transformatoriaus. Antraip rizikuojate paeisti baterij krovikl.

  yJei greitai isikrauna neseniai buvusi visikai krauta baterija, vadinasi, baigsi jos eksploatavimo laikotarpis.sigykite nauj baterij.

  yNekraukite joki kit baterij, iskyrus baterij paket LP-E8. yBaterij paketas LP-E8 skirtas tik Canon gaminiams. Jei naudosite j su nederaniu baterij krovikliu arba gaminiu, rizikuojate sukelti gedim arba nelaiming atsitikim, u kur Canon neatsako.

 • 26

  Baterijos djimas ir imimasBaterijos djimas

  dkite visikai kraut baterij paket LP-E8 fotoaparat.

  1 Atidarykite dangtel. yNustumkite svirtel, kaip parodyta rodyklmis, ir atidarykite dangtel.

  2 dkite baterij. yDkite galu su baterijos kontaktais pirmyn. yStumkite baterij, kol ji usifiksuos.

  3 Udarykite dangtel. yUspauskite dangtel taip, kad jis spragtelt.

  Baterijos imimas

  Atidarykite dangtel ir iimkite baterij.

  yPaspauskite baterijos atleidimo svirtel, kaip parodyta rodykle, ir iimkite baterij. yKad bt ivengti baterijos kontakt trumpojo jungimo, prie baterijos btinai prijunkite apsaugin dangtel.

  Atidar baterij skyri bkite atsargs ir nepersukite dangtelio. Antraip gali lti vyriai.

 • 27

  Maitinimo jungimasJei jungus maitinimo jungikl pasirodys datos ir laiko nustatymo ekranas, r. p. 29, kur pateikiama informacijos, kaip nustatyti.

  < > : Fotoaparatas sijungia.< > : Fotoaparatas isijungia ir nebev

  eikia. Jei ketinate fotoaparato nebenaudoti, nustatykite i padt.

  Apie automatikai nusivalant jutikl

  yNustaius maitinimo jungikl padt < > arba < >, jutiklis automatikai ivalomas. Jutiklio valymo metu LCD ekrane rodomas enklas < >. Net ir jutiklio valymo metu galite fotografuoti: nuspauskite urakto mygtuk iki puss (p. 40), kad valymo procesas bt nutrauktas, ir padarykite nuotrauk. yJei pakartotinai per trump laikotarp stumdysite maitinimo jungikl padt < >/< >, piktograma < > ekrane gali ir neatsirasti. Tai normalu ir nereikia trikties.

  Apie automatin ijungim

  ySiekiant taupyti baterij energij, madaug po 30 sekundi nenaudojimo fotoaparatas automatikai isijungia. Kad fotoaparat vl jungtumte, pakanka iki puss nuspausti urakto mygtuk (p. 37). yAutomatinio ijungimo trukm galima keisti nuostata [ Auto power off / automatinis ijungimas] (p. 139).

  Jei nustatysite maitinimo jungikl padt < >, kai kortel raomas vaizdas, ekrane pasirodys uraas [Recording .../raoma], ir, baigus rayti vaizd kortel, bus ijungtas maitinimas.

 • 28

  Maitinimo jungimas

  Baterijos krovos lygio patikrinimas

  Nustaius maitinimo jungikl padt < >, pateikiamas vienas i toliau iliustruojam baterijos krovos lygi:

  : baterijos krovos lygis tinkamas. : baterijos krovos lygis vidutinis,

  taiau iuo metu pakankamas. : baterija greitai isikraus (mirksi). : baterij reikia krauti.

  Baterijos eksploatavimo trukm

  Temperatra 23 C 0 C

  Be blyksts Apie 550 kadr Apie 470 kadr

  50 % blyksts naudojimas Apie 440 kadr Apie 400 kadr

  y Pirmiau pateikti rodikliai grindiami visikai kraut baterij paketu LP-E8, nenaudojant Live View fotografavimo funkcijos ir taikant CIPA (Camera & Imaging Products Association) bandymo standartus. y Baterij blokas BG-E8, kai prijungiamos dvi baterij paketo LP-E8 baterijos, apytiksliai padvigubina galim kadr skaii. Naudojant AA/LR6 dydio armines baterijas, galim kadr skaiius 23C temperatroje siekia apie 470 (be blyksts) ir apie 270 (blykstei suveikiant 50% kart).

  y Esant bet kuriai i toliau pateikiam slyg maja galim kadr skaiius: Nuspaudus urakto mygtuk iki puss ir ilgai laikant. Danai suaktyvinant AF funkcij ir nefotografuojant. Danai naudojantis LCD ekranu. Naudojantis objektyvo funkcija Image Stabilizer (vaizdo stabilizatorius). yObjektyvas yra maitinamas i fotoaparato baterijos. Galim kadr skaiius priklauso nuo naudojamo objektyvo ir gali bti maesnis. y Informacijos apie galim kadr skaii naudojant Live View fotografavimo funkcij rasite p. 109.

 • 29

  Datos ir laiko nustatymasjungus fotoaparato maitinim pirm kart arba atstaius dat / laik, pateikiamas datos / laiko nustatymo ekranas. Datai / laikui nustatyti atlikite 3 ir 4 veiksmus. Atminkite, kad raomi vaizdai ymimi tokia data / laiku, kok nustatote. Nustatykite tiksli dat ir laik.

  1 Ikvieskite meniu ekran. yMeniu ekranui parodyti paspauskite mygtuk < >.

  2 Kortelje [ ] parinkite [Date/ Time/data/laikas]. yPaspauskite klavi < >, kad parinktumte kortel [ ]. yKlaviu < > parinkite [Date/Time/ data/laikas] ir paspauskite < >.

  3 Nustatykite dat ir laik. yDatos arba laiko vertei parinkti paspauskite klavi < >. yPaspauskite < >, kad bt pateikta piktograma < >. yVertei nustatyti paspauskite klavi < > ir tada paspauskite < > (grtama ).

  4 Ieikite i nuostatos. yPaspauskite klavi < >, kad parinktumte [OK/gerai], tada paspauskite < >.

  e Data ir laikas nustatyti. yPaspausdami mygtuk < >, grinkite fotografavimo nuostat rodin.

  yDatos / laiko nustatymas pradedamas 4 veiksmu nuspaudus mygtuk < >. y Jei laikysite fotoaparat be baterijos arba jei fotoaparato baterija isikraus, gali bti atstatyta data ir laikas. Taip nutikus nustatykite dat ir laik i naujo.

 • 30

  Ssajos kalbos parinkimas

  1 Ikvieskite meniu ekran. yMeniu ekranui parodyti paspauskite mygtuk < >.

  2 Kortelje [ ] parinkite [Lan-guage / kalba ]. yPaspauskite klavi < >, kad parinktumte kortel [ ]. yKlaviu < > parinkite [Language

  / kalba ] (treias elementas nuo viraus) ir paspauskite < >.

  3 Nustatykite pageidaujam kalb. yKalbai parinkti paspauskite klavi < > ir tada paspauskite < >.

  e Ssajos kalba bus pakeista. yPaspausdami mygtuk < >, grinkite fotografavimo nuostat rodin.

 • 31

  Kortels djimas ir imimas

  Prie raydami / trindami pasirpinkite, kad kortels apsaugos nuo raymo jungiklis bt nustatytas auktyn.

  Kortels djimas

  1 Atidarykite dangtel. yNustumkite dangtel, kaip parodyta rodyklmis, ir atidarykite j.

  Apsaugos nuo raymo jungiklis

  2 dkite kortel. yKaip parodyta iliustracijoje, kortels etikets pus turi bti nukreipta js link. kikite kortel, kad ji usifiksuot.

  3 Udarykite dangtel. yUdarykite dangtel ir nustumkite j rodykli kryptimi, kad jis spragtelt. yNustaius maitinimo jungikl padt < >, LCD ekrane parodomas galim kadr skaiius.

  Galim kadr skaiius

  yGalim kadr skaiius priklauso nuo kortels laisvos atminties, vaizdo raymo kokybs, ISO greiio ir kt. yNustat parametro [ Release shutter without card/ urakto suveikimas be kortels] nuostat [Disable/ijungti] nebepamirite dti atminties kortels (p. 138).

  Nufotografuoti vaizdai raomi kortel (parduodam atskirai).

 • 32

  Kortels djimas ir imimas

  Kortels imimas

  1 Atidarykite dangtel. yNustatykite maitinimo jungikl padt < >. yJei ekrane pasirodo uraas Recording... (raoma), udarykite dangtel. yPatikrinkite, ar isijung prieigos lemput, ir atidarykite dangtel. Prieigos lemput

  2 Iimkite kortel. yNestipriai spustelkite ir tada paleiskite kortel. Kortel iek tiek ils. yItraukite kortel ir udarykite dangtel.

  yKai vieia arba mirksi prieigos lemput, vadinasi, kortel raomi arba i jos skaitomi ar trinami vaizdai arba perkeliami duomenys. iuo metu negalima atidaryti kortels dangtelio. Be to, kai vieia arba mirksi prieigos lemput, jokiu bdu neatlikite toliau apraom veiksm. Antraip rizikuojate sugadinti vaizd duomenis, kortel arba fotoaparat. Kortels imimas. Baterijos imimas. Fotoaparato purtymas ar dauymas. y Jei kortelje jau yra rayt vaizd, vaizdo numeris gali neprasidti nuo 0001 (p. 140). yNelieskite kortels kontakt pirtais ar metaliniais daiktais. y Jei LCD ekrane pateikiamas su kortele susijs klaidos praneimas, itraukite ir vl kikite kortel. Jei klaida nedingsta, pakeiskite kortel kita. Jei galite perkelti visus kortelje esanius vaizdus kompiuter, taip padarykite ir tada suformuokite kortel su fotoaparatu (p. 42). Kortel gali vl pradti veikti normaliai.

 • 33

  Objektyvo prijungimas ir atjungimasObjektyvo prijungimas

  1 Nuimkite dangtelius. yNuimkite upakalin objektyvo ir korpuso dangtelius (pasukite rodykli nurodyta kryptimi).

  Balta rodykl

  2 Pritvirtinkite objektyv. ySulygiuokite objektyvo raudon arba balt indekso rodykl su fotoaparato atitinkamos spalvos rodykle. Pasukite objektyv rodykls kryptimi, kad jis spragtelt.

  Raudona yma

  3 Objektyve nustatykite fokusavi-mo reimo jungikl padt (automatinis fokusavimas).

  yJei bus nustatytas (rankinis fokusavimas), automatinio fokusavimo funkcija neveiks.

  4 Nuimkite priekin objektyvo dangtel.

  Dulki kiekio sumainimas yObjektyvus keiskite aplinkoje, kur bt maai dulki. y Kai fotoaparat ketinate padti sandliuoti be prijungto objektyvo, btinai prijunkite prie fotoaparato korpuso dangtel. y Prie jungdami nuo korpuso dangtelio nuvalykite dulkes.

 • 34

  Objektyvo prijungimas ir atjungimas

  Apie mastelio keitimo funkcijKad pakeistumte mastel, pirtais pasukite ant objektyvo esant mastelio keitimo ied.Jei norite pakeisti mastel, tai darykite prie fokusuodami. Jei mastel keisite sufokusav, galite iek tiek iderinti fokusuot.

  Objektyvo atjungimasSpausdami objektyvo atleidimo mygtuk pasukite objektyv rodykls nurodyta kryptimi.

  ySukite objektyv, kol jis sustos, tada atjunkite. yPrie atjungto objektyvo pritaisykite upakalin objektyvo dangtel.

  yNeirkite pro objektyv tiesiai saul. Antraip rizikuojate apakti. y Jei objektyvo priekin dalis (fokusavimo iedas) automatinio fokusavimo metu ims suktis, besisukanios dalies nelieskite.

  Vaizdo konvertavimo koefi-cientasKadangi vaizdo jutiklis yra maes-nis nei 35 mm formato juostels kadras, atrodo, kad objektyvo idinio nuotolis padidja apie 1,6 karto.

  Vaizdo jutiklio dydis (apytikslis)(22,3 x 14,9 mm)35 mm vaizdo dydis(36 x 24 mm)

 • 35

  Apie objektyvo tais Image StabilizerNaudojantis taisytuoju IS objektyvo tasu Image Stabilizer (vaizdo stabilizatorius) kompensuojamas fotoaparato drebjimas, todl gaunama rykesn nuotrauka. ia aikinama procedra grindiama pavyzdiniu EF-S 1855 mm f/3,55,6 IS objektyvu.* IS reikia Image Stabilizer (vaizdo stabilizatorius).

  1 Nustatykite IS jungikl padt < >. yTaip pat nustatykite fotoaparato jungikl padt < >.

  2 Iki puss nuspauskite urakto mygtuk. ySuveiks Image Stabilizer (vaizdo stabilizatorius).

  3 Fotografuokite. yKai vaizdo iekiklyje matomas vaizdas pasirodys stabilus, nuspauskite urakto mygtuk iki galo ir nufotografuokite vaizd.

  y Jei objektas ilaikymo metu juda, Image Stabilizer (vaizdo stabilizatorius) gali bti neefektyvus. y Jei fotoaparatas drebinamas intensyviai, pvz., plaukiant valtimi, taisas Image Stabilizer (vaizdo stabilizatorius) gali veikti neefektyviai.

  y Funkcija Image Stabilizer (vaizdo stabilizatorius) gali veikti fokusavimo reimo jungikl nustaius padt arba . y Jei fotoaparatas sumontuotas ant trikojo, galima perjungti IS padt < > ir taip sutaupyti energijos. y taisas Image Stabilizer (vaizdo stabilizatorius) yra veiksmingas net tada, kai fotoaparatas pritvirtintas prie vienkojo. y Kai kurie IS objektyvai priklausomai nuo fotografavimo slyg leidia perjungti IS reim rankiniu bdu. Vis dlto toliau nurodyti objektyvai IS reim perjungia automatikai: EF-S 1855 mm f/3,55,6 IS ir EF-S 18135 mm f/3,55,6 IS.

 • 36

  Pagrindins operacijosVaizdo iekiklio aikumo derinimas

  Pasukite dioptrij nustatymo ratuk. ySukite ratuk kair arba dein, kol devyni AF takai vaizdo iekiklyje bus ryks.

  Jei, suderinus fotoaparato dioptrijas, vaizdo iekiklyje vis tiek nepavyksta gauti rykaus vaizdo, rekomenduojama naudoti dioptrij nustatymo l E (10 tip, parduodamas atskirai).

  Fotoaparato laikymas

  Kad igautumte rykius vaizdus, fotoaparat laikykite taip, kad jis bt kuo maiau drebinamas.

  Fotografavimas horizontaliai Fotografavimas vertikaliai

  1. Deine ranka tvirtai suimkite fotoaparato ranken.2. Kaire ranka suimkite u objektyvo apatins dalies.3. Deiniosios rankos smiliumi lengvai nuspauskite urakto mygtuk.4. Rankas iki alkni lengvai prispauskite prie savs.5. Kad stovtumte stabiliai, viena koja engtelkite priek.6. Pakelkite fotoaparat prie veido ir irkite pro vaizdo iekikl.

  Informacijos apie tai, kaip fotografuoti irint LCD ekran, rasite p. 107.

 • 37

  Pagrindins operacijos

  Urakto mygtukasUrakto mygtukas spaudiamas dviem etapais. J pirmiausia galima nuspausti iki puss. Tada urakto mygtuk galima spausti toliau, iki galo.

  Nuspaudimas iki pussTaip aktyvinamos automatinio fokusavimo ir automatinio ilaikymo funkcijos, nustatanios urakto greit ir diafragm. Ilaikymo nuostata (urakto greitis ir diafragma) rodoma vaizdo iekiklyje ( ).

  Nuspaudimas iki galoTaip uraktas suveikia ir padaroma nuotrauka.

  Kaip ivengti fotoaparato drebjimoFotoaparato netyinis judinimas rankomis ilaikymo metu vadinamas drebinimu. Dl to gaunamos nerykios nuotraukos. Kad ivengtumte fotoaparato drebinimo, imkits toki veiksm:

  Atsistokite ir stabiliai paimkite fotoaparat, kaip aprayta ankstesniame puslapyje.

  Nuspauskite iki puss urakto mygtuk, kad sijungt automatinio fokusavimo funkcija, tada ltai nuspauskite urakto mygtuk iki galo.

  y Jei ikart nuspausite urakto mygtuk iki galo, nenuspaud jo iki puss, arba jei nuspausite urakto mygtuk iki puss ir tada ikart nuspausite j iki galo, prie padarydamas nuotrauk fotoaparatas iek tiek udelsia. yNet ir perirdami meniu, vaizdus ar juos raydami galite tuoj pat pasirengti fotografuoti, iki puss nuspaud urakto mygtuk.

 • 38

  Trumpai apie fotografavimo funkcij valdymGalite tiesiogiai pasirinkti ir nustatyti fotografavimo funkcijas, pateikiamas LCD ekrane. Tai vadinama greito valdymo ekranu.

  1 Greitojo valdymo rodinio jungimas. yKai rodomos fotografavimo nuostatos, paspauskite mygtuk < >.

  e Pasirodo greito valdymo ekranas ( ).

  2 Nustatykite pageidaujam funkcij. yPaspauskite klavi < >, kad pasirinktumte nustatytin funkcij. yPagrindins zonos reim (iskyrus

  ) atveju galite pasirinkti tam tikrus pavaros reimus (p. 70) ir vaizdo raymo kokyb (p. 72).

  e Pasirinkta funkcija rodoma ekrano apaioje. yNuostatai pakeisti pasukite ratuk < >.

  Krybins zonos reimai

  3 Fotografuokite. yNuotraukai padaryti nuspauskite urakto mygtuk iki galo.

 • 39

  Trumpai apie fotografavimo funkcij valdym

  Greito valdymo ekrane nustatomos funkcijos

  Diafragma (p. 80)

  Parykinto tono pirmenyb* (p. 194)Urakto greitis (p. 78)

  ISO greitis (p. 62)

  Ilaikymo ilyginimo / AEB nuostata (p. 89)

  Fotografavimo reimas* (p. 20)

  Blyksts ilaikymo ilyginimas (p. 88)

  Auto Lighting Optimizer (automatinio apvietimo optimizatorius) (p. 103)

  Pavaros reimas (p. 70)

  Pavaros reimas (p. 72)

  Picture Style (p. 75)

  Baltos spalvos balansas (p. 99) Matavimo reimas (p. 86)

  AF reimas (p. 66)

  Funkcij su vaigdutmis naudojantis greito valdymo ekranu nustatyti negalima.

  Funkcij nustatymo ekranas yPasirinkite pageidaujam funkcij ir spauskite < >. Parodomas funkcijos nustatymo ekranas (nerodomas urakto greitis ir diafragma). yNuostatai pakeisti paspauskite klavi < > arba pasukite ratuk < >. yPaspauskite < >, kad ubaigtumte nustatymo procedr ir grtumte greito valdymo ekran.

  < >

 • 40

  Meniu veiksmaiNaudodamiesi meniu galite nustatyti vairias funkcijas, pvz., vaizdo raymo kokyb, dat / laik ir pan. Meniu valdomi irint LCD ekran ir spaudiant fotoaparato nugarlje rengt mygtuk < >, krypi klavius < > ir mygtuk < >.

  < > mygtukas

  < > mygtukas

  LCD ekranas < > Krypi klaviai

  Meniu ekranas

  Pagrindins zonos reimai Filmavimo reimas

  Krybins zonos reimaiw Perira Sranka

  Mano meniu Fotografavimas

  Kortels

  Kortels

  Meniu elementaiMeniu nustatymai

 • 41

  Meniu veiksmai

  Meniu nustatymo procedra

  1 Ikvieskite meniu ekran. yMeniu ekranui parodyti paspauskite mygtuk < >.

  2 Pasirinkite kortel. yPaspauskite klavi < >, kad parinktumte meniu kortel. yKortel taip pat galite pasirinkti, pasukdami ratuk < >.

  3 Nurodykite pageidaujam element. yElementui parinkti paspauskite klavi < > ir tada paspauskite < >.

  4 Nurodykite nuostat. yPageidaujamai nuostatai parinkti paspauskite klavi < > arba < >. (Kai kurios nuostatos parenkamos spaudiant klavius < > arba < >.) yEsama nuostata paymima mlyna spalva.

  5 Nurodykite pageidaujam nuostat. yKad j nustatytumte, paspauskite < >.

  6 Ieikite i nuostatos. yKad grtumte fotografavimo nustatym ekran, paspauskite mygtuk < >.

  yia aikinant meniu funkcijas daroma prielaida, kad js paspaudte mygtuk < > ir pasirod meniu ekranas. y Isamesns informacijos apie kiekvien meniu element rasite p. 212.

 • 42

  Kortels formatavimasJei kortel nauja arba suformatuota su kitu fotoaparatu ar kompiuteriu, suformatuokite j su iuo fotoaparatu.

  I formuojamos kortels itrinami visi vaizdai ir duome-nys. Atminkite, kad itrinami net ir apsaugoti vaizdai, todl pasirpinkite, kad joje nebelikt reikaling duomen. Jei reikia, prie formuodami kortel perkelkite vaizdus kompiuter ar kit laikmen.

  1 Pasirinkite [Format/formatuoti]. yKortelje [ ] pasirinkite [Format/ formatuoti] ir paspauskite < >.

  2 Suformatuokite kortel. yPasirinkite [OK] ir paspauskite < >. yKortel bus suformatuota. yUbaigus formatavim vl pateikiamas meniu.

  yJei norite atlikti emo lygio formavimo procedr, paspauskite mygtuk

 • 43

  Kortels formavimas

  Komand [Format/formatuoti] atlikite iais atvejais:

  yJei kortel yra nauja. yJei kortel suformuota kitu fotoaparatu ar kompiuteriu. yJei kortel yra pilna vaizd ar duomen. yJei pateikiama su kortele susijusi klaida (p. 224).

  Apie emo lygio formavim y Jei atrodo, kad sumajo kortels raymo ar nuskaitymo sparta, arba norite visikai itrinti visus kortels duomenis, suformuokite j emu lygiu. y Kadangi emo lygio formavimo operacija itrina visus raomus kortels sektorius, ji utrunka iek tiek ilgiau nei prastas formavimas. y emo lygio formavimo operacij galite sustabdyti pasirink [Cancel/ ataukti]. Net ir iuo atveju formavimas bus ubaigtas prastu bdu, ir galsite kortele naudotis.

  y Formatuojant kortel arba trinant duomenis pakeiiama tik fail valdymo informacija. Faktiniai duomenys visikai neitrinami. Turkite tai omenyje, jei sumanysite kortel parduoti arba imesti. Kortelei imesti atlikite emo lygio formatavimo procedr arba fizikai sunaikinkite kortel, kad ivengtumte duomen nutekjimo. y Prie pradedant naudotis nauja Eye-Fi kortele, joje esani programin rang reikia diegti kompiuter. Tada naudodamiesi fotoaparatu suformatuokite kortel.

  y Kortels formavimo ekrane pateikiama talpa gali bti maesn nei nurodytoji ant kortels. y iame prietaise naudojama technologija exFAT, kuri licencijavo Microsoft.

 • 44

  LCD ekrano rodinio perjungimasLCD ekrane gali bti rodomi fotografavimo nustatym, meniu ekranai, nufotografuoti vaizdai ir kt.

  Fotografavimo nuostatos

  Meniu funkcijos Nufotografuotas vaizdas

  y Pasirodo nuspaudus mygtuk < >. Kad grtumte fotografavimo nustatym ekran, paspauskite mygtuk dar kart.

  y Pasirodo nuspaudus mygtuk . Kad grtumte fotografavimo nustatym ekran, paspauskite mygtuk dar kart.

  yRodoma, kai fotoaparatas jungtas. yKai akis priartja prie vaizdo iekiklio okuliaro, ekrano ijungimo jutiklis (p. 17, 146) automatikai ijungia LCD ekran. Taip pasiekiama, kad vytintis LCD ekranas netrukdyt matyti per vaizdo iekikl rodom vaizd. Kai akis atitraukiama nuo vaizdo iekiklio okuliaro, LCD ekranas vl sijungia.

  yKai rodomas emiau pavaizduotas meniu rodinys arba vaizdas, galite tuojau pat sugrti prie fotografavimo nuostat rodinio (pavaizduoto aukiau) ir fotografuoti, iki puss nuspausdami urakto mygtuk. yPaspaudiant mygtuk < >, ekranas jungiamas arba ijungiamas.

  y Jeigu per vaizdo iekikl irite per akinius nuo sauls, LCD ekranas gali automatikai neisijungti. Tokiu atveju ekranui ijungti paspauskite mygtuk < >. y Jeigu netoliese vieia dienos viesos lempa, LCD ekranas gali isijungti. Jeigu tai vyksta, fotoaparat atitraukite nuo dienos viesos lempos.

 • 45

  2Pagrindinis fotografavimas

  ir vaizd periraiame skyriuje aikinama, kaip siekiant geriausi rezultat naudoti reimo pasirinkimo ratuko pagrindins zonos reimus ir kaip perirti vaizdus.Naudojantis pagrindins zonos reimais tereikia nutaikyti foto aparat ir paspausti urakto mygtuk, nes jis automatikai nustato visus parametrus (p. 210). Be to, taip ivengiama dl naudojimo klaid sugadint kadr, nes visikai automatiniais reimais neleidiama keisti didiosios dalies fotografavimo nustatym. Nustatymai (automatikai nustatomos funkcijos), kuri naudotojas nustatyti negali, rodomi pilka spalva.

  Pagrindin zona

  Apie funkcij Auto Lighting Optimizer (automatinio apvietimo optimizatorius)Pagrindins zonos reimu funkcija Auto Lighting Optimizer (automatinio apvietimo optimizatorius) (p. 103) automatikai suderina vaizd, kad bt utikrintas optimalus viesumas ir kontrastas. Ji taip pat pagal numatytj nuostat jungiama naudojantis krybins zonos reimais. 45

 • 46

  Visikai automatinis fotografavimas

  1 Nustatykite reimo pasirinkimo ratuko padt < >.AF takas

  2 Ant objekto perkelkite bet kur AF tak. yFokusuojant naudojami visi AF takai. Paprastai sufokusuojamas artimiausias objektas. yNutaik centrin AF tak objekt, sufokusuosite lengviau.

  3 Fokusuokite objekt. yIki puss nuspauskite urakto mygtuk, ir objektyvo fokusavimo iedas pasisuks, vaizdas bus sufokusuotas.

  e Sufokusuotame AF take trumpai sumirksi raudonas takelis. Kartu pasigirsta pypteljimas ir sijungia vaizdo iekiklio fokusavimo patvirtinimo indikatorius < >.

  e Prireikus automatikai ioka taisyta blykst.

  Fokusavimo patvirtinimo indikatorius

  4 Fotografuokite. yNuotraukai padaryti nuspauskite urakto mygtuk iki galo.

  e Gauta nuotrauka apie 2 sekundes rodoma LCD ekrane. yJei ioka taisyta blykst, galite j pirtais spausti atgal.

 • 47

  Visikai automatinis fotografavimas

  DUK

  yFokusavimo patvirtinimo indikatorius < > mirksi, objektas nesu-fokusuotas.Nutaikykite AF tak viet, kurioje geras kontrastas, ir nuspauskite iki puss urakto mygtuk (p. 202). Jei esate arti objekto, pasitraukite toliau ir bandykite vl.

  yKartais suveikia keli AF takai.Tai reikia, kad visuose juose pasiekta fokusuot. Sumirksjus pageidaujam objekt dengianiam AF takui, nufotografuokite vaizd.

  yLengvas pypsjimas tsiasi toliau (fokusavimo patvirtinimo indika-torius < > nesijungia).Tai reikia, kad fotoaparatas nepertraukiamai fokusuoja judant objekt (fokusavimo patvirtinimo indikatorius < > nesijungia). Galite nufotografuoti rykius judanio objekto vaizdus.

  yNuspaudus urakto mygtuk iki puss, objektas nesufokusuojamas.Jei objektyvo fokusavimo reimo jungiklis nustatytas padt (rankinis fokusavimas), nustatykite j (automatinis fokusavimas). yNors dabar diena, taiau vis tiek ioko blykst.Jei objekto fonas yra viesus, blykst gali iokti, kad paviesint tamsias objekto sritis.

  yEsant prastam apvietimui taisyta blykst suveikia kelis kartus.Nuspaudus urakto mygtuk iki puss, taisyta blykst gali suveikti kelis kartus, kad geriau veikt automatinio fokusavimo funkcija. Tai vadinama AF pagalbiniu spinduliu. Jo veiksmingas nuotolis siekia apie 4 metrus.

  yNors suveik blykst, nuotrauka vis tiek tamsi.Per toli objektas. Objektas turi bti iki 5 metr nuo fotoaparato.

  yNaudojant blykst, apatin nuotraukos dalis atrodo nenatraliai tamsi.Objektas per arti fotoaparato, todl matomas objektyvo mestas elis. Objektas turi bti bent 1 metro atstumu nuo fotoaparato. Jei prie objektyvo prijungtas gaubtas, prie fotografuodami su blykste j nuimkite.

 • 48

  Visikai automatinio reimo naudojimo metodaiVaizdo perkomponavimas

  Atsivelgdami aplink nustatykite objekt kairs arba deins link, kad sukurtumte subalansuot fon ir ger perspektyv. Reimu < > (visikai automatinis vaizdo reimas) nuspaudus urakto mygtuk iki puss objektui sufokusuoti, fokusuot ufiksuojama. Tada galima perkomponuoti kadr ir nuspausti urakto mygtuk iki galo vaizdui nufotografuoti. Tai vadinama fokusuots fiksavimu. Fokusuot galima fiksuoti ir kitais pagrindins zonos reimais (iskyrus < > sporto).

  Judanio objekto fotografavimas

  Jei reimu < > (visikai automatinis vaizdo reimas) objektas fokusavimo metu ar po jo pajuda (pakinta atstumas iki fotoaparato), sijungia funkcija AI Servo AF, ir objektas imamas fokusuoti nepertraukiamai. Kol laikote AF tak ant objekto ir laikote iki puss nuspaust urakto mygtuk, fokusuojama nepertraukiamai. Jei norite nufotografuoti, nuspauskite urakto mygtuk iki galo.

 • 49

  Blyksts ijungimasVietose, kur fotografuoti su blykste draudiama, naudokite reim < > (blykst ijungta). is reimas taip pat veiksmingas, kai pageidaujama nufotografuoti konkreios aplinkos atmosfer, pvz., vaizd vaki viesoje.

  Fotografavimo patarimai

  yJei vaizdo iekiklyje ima mirksti skaiius, pasistenkite nedre-binti fotoaparato. Kai esant silpnam apvietimui gali sudrebti fotoaparatas, pradeda mirksti vaizdo iekiklyje rodoma urakto greiio vert. Laikykite fotoaparat stabiliai arba pasinaudokite trikoju. Jei naudojate artinant objektyv, pasirinkite plat kamp, kad sumaintumte fotoaparato drebjimo sukeliam nerykumo efekt.

  yPortret gavimas nenaudojant blyksts. Jei fotografuojate prasto apvietimo slygomis, papraykite fotografuojamo asmens nejudti. Jei asmuo ilaikymo metu sujuds, nuotraukoje jis gali atrodyti nerykus.

 • 50

  Portret darymasReimu < > (portretas) iblukinamas fonas, kad irykt fotografuojamas asmuo. Kno atspalviai bei plaukai atrodo velniau nei reimo < > (visika automatika) atveju.

  Fotografavimo patarimai

  yKuo didesnis atstumas tarp objekto ir fono, tuo geriau. Kuo didesnis atstumas tarp objekto ir fono, tuo fonas atrodo nerykesnis. Objektas geriau irykja paprastame tamsiame fone.

  yNaudokite teleobjektyv. Jei turite artinant objektyv, maksimaliai priartinkite ir sukadruokite asmen nuo liemens auktyn. Jei reikia, prieikite ariau.

  yFokusuokite veid. Patikrinkite, ar veid dengiantis AF takas mirksi raudona spalva.

  y Jei laikysite nuspaust urakto mygtuk, galsite fotografuoti nepertraukiamai ir aminti vairias pozas ir veido iraikas (maks. 3,7 k./s). y Jei reikia, automatikai ioka taisyta blykst.

 • 51

  Kratovaizdi fotografavimasJei norite fotografuoti plat kratovaizd, naktin aplink ar pageidaujate, kad viskas (nuo artim iki tolim objekt) bt ryku, rinkits reim < > (kratovaizdis). ali ir mlyni atspalviai taip pat tampa gyvesni ir rykesni nei fotografuojant reimu < > (visika automatika).

  Fotografavimo patarimai

  yJei prijungtas artinantis objektyvas, maksimaliai nutolinkite vaizd. Artinaniu objektyvu maksimaliai nutolinus vaizd, arti ir toli esantys objektai bus rykesni nei siaurajame gale. Be to, taip nufotografuojami platesni kratovaizdiai.

  yNaktins aplinkos fotografavimas. Kadangi taisyta blykst ijungta, is reimas < > gerai tinka fotografuojant ir naktin aplink. Kad fotoaparatas nedrebt, naudokite trikoj. Jei norite nufotografuoti asmen naktinio kratovaizdio fone, reimo pasirinkimo ratuku nustatykite < > (naktinis portretas) ir naudokite trikoj (p. 54).

 • 52

  e Stambi plan fotografavimasJei norite stambiu planu fotografuoti gles ar nedidelius daiktus, pasinaudokite reimu (stambus planas). Kad mai daiktai atrodyt gerokai didesni, naudokits makroobjektyvu (parduodamas atskirai).

  Fotografavimo patarimai

  yParinkite paprast fon. Paprastame fone geriau isiskiria gls ir kiti objektai.

  yKuo ariau prieikite prie objekto. Nustatykite minimal objektyvo fokusavimo atstum. Kai kurie objektyvai yra atitinkamai paymti, pvz., . Minimalus objektyvo fokusavimo atstumas matuojamas nuo < > (idinio ploktumos) ymos, esanios fotoaparato virutiniame kairiajame kampe, iki objekto. Jei prieisite per arti objekto, ims mirksti fokusavimo patvirtinimo indikatorius < >. Esant silpnam apvietimui suveiks taisyta blykst. Jei bsite per arti objekto ir nuotraukos apatin dalis atrodys tamsi, atsitraukite toliau.

  yJei prijungtas artinantis objektyvas, maksimaliai priartinkite vaizd. Jei turite artinant objektyv, maksimaliai priartintas objektas atrodys didesnis.

 • 53

  Judani objekt fotografavimasKad nufotografuotumte judant objekt (tai gali bti bgantis vaikas, vaiuojantis automobilis ar pan.), naudokite reim < > (sportas).

  Fotografavimo patarimai

  yNaudokite teleobjektyv. Teleobjektyv naudoti rekomenduojama norint fotografuoti i toli.

  yFokusuokite pagal centrin AF tak. Nutaikykite centrin AF tak objekt ir nuspauskite urakto mygtuk iki puss, kad fotoaparatas automatikai sufokusuot. Automa ti nio fokusavimo metu girdimas tylus pypsjimas. Jei sufokusuoti ne pavyksta, pradeda mirksti fokusavimo patvirtinimo indikatorius < >. Jei norite nufotografuoti, nuspauskite urakto mygtuk iki galo. Jei laikysite nuspaust urakto mygtuk, bus paleistos nepertraukiamo fotografavimo (iki apie 3,7 k./s) ir automatinio fokusavimo procedros.

  Kai esant silpnam apvietimui gali sudrebti fotoaparatas, pradeda mirksti vaizdo iekiklyje (apaioje, kairje) rodoma urakto greiio vert. Laikykite fotoaparat stabiliai ir fotografuokite.

 • 54

  Portret darymas naktJei norite nufotografuoti asmen nakties fone ir gauti natral fono ilaikym, naudokite reim < > (naktinis portretas).

  Fotografavimo patarimai

  yNaudokite plaiakamp objektyv ir trikoj. Jei prijungtas artinantis objektyvas, maksimaliai nutolinkite objekt, kad gautumte plat naktin vaizd. Be to, kad fotoaparatas nedrebt, naudokite trikoj.

  yAsmuo turi bti 5 metr atstumu nuo fotoaparato. Esant prastam apvietimui automatikai suveikia taisyta blykst, todl utikrinamas geras fotografuojamo asmens ilaikymas. Maksimalus efektyvus taisytos blyksts veikimo atstumas 5 metrai nuo fotoaparato.

  yTaip pat fotografuokite reimu < > (visika automatika). Kadangi fotografuojant nakt galimas neigiamas fotoaparato drebjimo poveikis, rekomenduojama fotografuojant aktyvinti reim < > (visika automatika).

  y Papraykite fotografuojamo asmens nejudti net ir suveikus blykstei. y Jei naudosite laikmat su blykste, nufotografavus vaizd laikmaio lemput trumpam sijungs.

 • 55

  Krybikas automatinis fotografavimasPagrindins zonos reimai iskyrus < > (krybikas automatinis) pasirpina viskuo, tuo tarpu krybikas automatinis reimas < > leidia lengvai pakeisti vaizdo viesum, rykumo zon, atspalv (Picture Style) ir t. t. Numatytosios nuostatos yra tokios paios kaip reimo < > (visika automatika) atveju.* CA reikia Creative Auto krybikas automatinis.

  1 Reimo ratuk pasukite padt < >. e LCD ekrane pamatysite krybikos automatikos rodin.

  2 Paspauskite mygtuk < >. yMygtuku < > galite pasirinkti funkcij < >. yIsamiau apie kiekvien funkcij r. p. 5657.

  3 Nustatykite pageidautin nuostat. yPaspausdami mygtuk < >, pasirinkite norim nustatyti funkcij.

  e Ekrano apaioje pamatysite trump pasirinktos funkcijos apraym. yPasukdami ratuk < >, pakeiskite nuostat. yKad grintumte 2 ingsnyje aprayt rodin, iki puss paspauskite urakto mygtuk.

  4 Nufotografuokite. yNordami nufotografuoti, iki gal nuspauskite urakto mygtuk.

  Jeigu pakeisite fotografavimo reim arba maitinimas isijungs automatikai (p. 139) arba maitinimo jungikl nustatysite padt < >, vl gr numatytosios krybikos automatikos nuostatos. Taiau vaizdo raymo kokybs, laikmaio ir nuotolinio valdymo nuostatos iliks.

 • 56

  Krybikas automatinis fotografavimas

  Urakto greitis ir diafragma (1)

  (2)(3)

  (4)

  (5)

  Galim kadr skaiius

  (6)

  Baterijos bkl

  (1) Blyksts valdymas

  Galima pasirinkti < > (automatin blykst), (blykst jungta) arba < > (blykst ijungta).Jeigu nustatysite < > (blykst ijungta), skaitykite p. 49 esant skyrel Blyksts ijungimas.

  (2) Fono rykumo sumainimas/parykinimas

  Jeigu ymekl pastumsite kairn, fonas taps maiau rykus. Jeigu pastumsite deinn, fonas taps labiau sufokusuotas. Jeigu norite fon padaryti neryk, skaitykite p. 50 esant skyrel Portret darymas.Priklausomai nuo objektyvo ir fotografavimo slyg, fonas gali atrodyti ne toks nerykus. Kai blykst iokusi, ios nuostatos (ji yra pilkos spalvos) keisti negalima. Naudojant blykst, nuostata netaikoma.

  (3) Nuotraukos viesumo reguliavimas

  Jeigu ymekl pastumsite kairn, nuotrauka taps tamsesn. Jeigu j pastumsite deinn, nuotrauka taps viesesn.

 • 57

  Krybikas automatinis fotografavimas

  (4) Vaizdo efektai

  Standartin vaizdo efekt galite nustatyti portretams, peizaams arba nespalvotoms nuotraukoms (p. 75: Picture Style).< > (Standard/standartinis): standartinis vaizdo efektas tinka

  daugumai scen.< > (Smooth skin tones/velns odos tonai): puikiai tinka stam

  biu planu fotografuojant moteris ar vaikus.< > (Vivid blues and greens/gyvos mlynos ir alios spalvos):

  tinka spdingiems peizaams.< > (Monochromous image/vienspalvis vaizdas): sukuria nespal

  votas nuotraukas.

  (5) Vienkartinis ir nepertraukiamas fotografavimas, bei fotogra-favimas su laikmaiu

  < > (Continuous shooting/nepertraukiamas fotografavimas): fotografuojama itisai madaug 3,7 kadr per sekund (k./s) greiiu.

  < > (Self-timer/Remote control / laikmatis/nuotolinis valdymas): r. p. 71 esani pastab ( ) Laikmaio naudojimas. Taip pat galima naudoti nuotolin fotografavimo valdym (p.204).

  < > (Self timer:Continuous/laikmatis:nepertraukiamas): po 10 sekundi padaromas nustatytas kadr skaiius. Kadr skai-i (nuo 2 iki 10) nustatykite spaudindami mygtuk ( ).

  * Paspaud < >, galite jungti [Drive mode/pavaros reimas] pasirinkimo rodin ir nustatyti tas paias nuostatas.

  (6) Vaizdo raymo kokyb

  Nordami nustatyti vaizdo raymo kokyb, skaitykite 7274 puslapiuose esant skyrel Vaizdo raymo kokybs nustatymas. Paspausdami < >, galite jungti [Quality/ kokyb] pasirinkimo lang ir nustatyti tas paias nuostatas.

 • 58

  w Vaizd periraToliau aikinamas paprasiausias bdas, kaip perirti vaizdus. Isamesns informacijos apie periros procedr rasite p. 155.

  1 Perirkite vaizd. yPaspaudus mygtuk parodomas paskutinis nufotografuotas vaizdas.

  2 Pasirinkite vaizd. yJei norite perirti vaizdus nuo paskutinio, paspauskite klavi . Jei norite vaizdus perirti nuo pirmojo (seniausio), paspauskite klavi . yKaskart paspaudus mygtuk < > keiiamas rodinio formatas.

  Be informacijos Su pagrindine informacija

  Histograma Fotografavimo informacijos rodinys

  3 Ieikite i vaizd periros. yKad ieitumte i vaizd periros ir grtumte fotografavimo nustatym rodin, paspauskite mygtuk .

 • 59

  3Krybikas

  fotografavimasKad pagrindins zonos reimais bt ivengta sugadint nuotrauk, daugelis funkcij nustatomos automatikai, ir j keisti neleidiama. Reimu < > (programuotas automatinis ilaikymas) galima nustatyti daugiau funkcij ir atskleisti krybikum.

  yReimu < > fotoaparatas automatikai nustato urakto greit ir diafragm, ir gaunamas standartinis ilaikymas. ySkirtumas tarp pagrindins zonos reim ir < > aikinamas p. 210.

  * < > reikia program.* AE reikia automatin ilaikym.

  59

 • 60

  : Programuotas automatinis ilaikymasFotoaparatas automatikai nustato urakto greit ir diafragm, ir ie parametrai atitinka objekto viesum. Tai vadinama programuotu automatiniu ilaikymu (AE).

  1 Nustatykite reimo pasirinkimo ratuk padt < >.2 Fokusuokite objekt. yirdami pro vaizdo iekikl nutai

  kykite pasirinkt AF tak ant objekto. Tada iki puss nuspauskite urakto mygtuk.

  e Sufokusuotas AF take esantis takelis trumpam paraudonuoja, ir tada vaizdo iekiklio apatiniame deiniajame kampe sijungia fokusavimo patvirtinimo indikatorius < > (su vieno kadro AF).

  e Urakto greitis ir diafragma nustatoma automatikai ir parodoma vaizdo iekiklyje.

  3 Patikrinkite ekran. yPasiekiamas standartinis ilaikymas (jei nemirksi urakto greiio ir diafragmos rodinys).

  4 Fotografuokite. ySukomponuokite kadr ir nuspauskite urakto mygtuk iki galo.

 • 61

  : Programuotas automatinis ilaikymas

  Fotografavimo patarimai

  yPakeiskite ISO greit arba naudokits taisyta blykste. Kad sutapatintumte objekt su aplinkos apvietimo lygiu, galite pakeisti ISO greit (p. 62) arba naudotis taisyta blykste (p. 64). < > reimu taisyta blykst automatikai neveikia. Taigi, esant prastam apvietimui, paspauskite mygtuk (blykst), kad taisyta blykst pakilt.

  yProgram galima pastumti (programuojamasis poslinkis). Kai nuspausite urakto mygtuk iki puss, pasukite ratuk < > ir pakeiskite urakto greiio bei diafragmos derin (program). Programuojamasis poslinkis nufotografavus vaizd ataukiamas automatikai. Su blykste programuojamas poslinkis neveikia.

  Skirtumai tarp < > ir < > (visika automatika)Naudojant < > daugelis funkcij (pvz., AF reimas, pavaros reimas ir taisyta blykst) nustatomos automatikai, todl nebna sugadint nuotrauk. Js galimyb nustatyti funkcijas yra apribota. Reimu < > automatikai nustatomas tik urakto greitis ir diafragma. Galite laisvai nustatyti AF reim, pavaros reim, taisytos blyksts ir kitas funkcijas (p. 210).

  Kai urakto mygtukas iki puss paspaudiamas esant la bai silpnam arba labai stipriam apvietimui, urakto grei io ir diaf ragmos rodmenys mirksi, kaip pavaizduota pa veiks-llyje. Esant silpnam apvietimui (30 3.5), pa di din kite ISO greit (p. 62) arba panaudokite blykst (p. 64). Esant stipriam apvietimui (4000 22), ISO greit sumainkite.

 • 62

  : ISO greiio keitimasNustatykite ISO greit (vaizdo jutiklio jautrum viesai), kad jis atitikt aplinkos apvietimo lyg. Pagrindins zonos reimais ISO greitis nustatoma automatikai (p. 63).

  1 Paspauskite mygtuk < >. ( ) yPasirodys [ISO speed/ISO greitis].

  2 Nustatykite ISO greit. yPaspauskite klavi < > arba pasu kite ratuk < >, kad nu sta-tytumte pageidaujam ISO greit. yTaip pat galite nustatyti ISO greit vaizdo iekiklyje sukdami ratuk < >. yParinkus AUTO ISO greitis nustatomas automatikai (p. 63).

  ISO greiio nustatymo vadovas

  ISO greitis Fotografavimo situacija(be blyksts)Blyksts veikimo

  nuotolis100 - 400 Lauke saulta Kuo didesnis ISO greitis,

  tuo didesnis blyksts veikimo nuotolis (p. 64).

  400 - 1600 Debesuota arba vakaras1600 - 6400, H Tamsi patalpa arba naktis

  y Srityje [ Custom Functions (C.Fn)/ pasirenkamos funkcijos (C.Fn)]: jei funkcijai [Highlight tone priority/Parykinto tono pirmenyb] nu statyta [1: Enable/ jungti], ISO 200 - 6400 parinkti neleidiama (p. 194). y Fotografuojant auktoje temperatroje vaizdai gali atrodyti grdti. Parinkus ilg ilaikym galimos netinkamos vaizdo spalvos. y Kai fotografuojate naudodami didel ISO greit, gali bti labiau pastebimas triukmas (juostels, viesos takeliai ir pan.).

  Srityje [ Custom Functions (C.Fn)/pasirenkamos funkcijos (C.Fn)]: jei funkcijai [ISO expansion/ISO padidinimas] nustatyta [1: On/ jungta], galima nustatyti H (ISO 12800 analog) (p. 192).

 • 63

  : ISO greiio keitimas

  Apie AUTO naudojim automatiniam ISO greiio pasirinkimui Nustaius ISO nuostat AUTO, faktinis ISO greitis parenkamas ir parodomas iki puss nuspaudus urakto mygtuk. Kaip nurodyta toliau, ISO greitis nustatomas automatikai pagal fotografavimo reim.

  Fotografavimo reimas ISO greiio nustatymas

  Automatikai nustatoma intervale nuo 100 iki 3200

  P / Tv / Av / M / A-DEP Automatikai nustatoma intervale nuo 100 iki 6400*1

  ISO fiksuojama ties 100

  Su blykste ISO fiksuojama ties 400*2*3

  *1: priklauso nuo nustatytos maksimalaus ISO greiio.*2: jei naudojant priverstin blykst kadras pervieiamas, nustatomas ISO 100 arba didesnis ISO greitis.*3: Jeigu iorin blykst naudojama su atspindiu, reimuose ir

  pagrindins zonos reimuose ISO 4001600 nustatomas automatikai. Jeigu didiausias ISO greitis nustatytas kaip [400] arba [800], ISO greitis nustatomas iose ribose.

  Nustaius AUTO, ISO greitis nurodomas ingsneliais. Vis dlto faktikai ISO greitis nustatomas maesniais 100, 200, 400, 800, 1600 ar 3200 ingsneliais. Taigi vaizdo fotografavimo informacijos lange gali bti nurodomas 125 arba 640 ISO greitis.

  ISO automatinio parametro maks. verts nustatymas

  Galite nustatyti maksimali automatinio ISO parametro vert intervale nuo 400 iki 6 400.

  Kortelje [ ] pasirinkite [ISO Auto/ ISO au-tomatinis] ir paspauskite < >. Nustatykite ISO greit ir paspauskite < >.

 • 64

  d taisytos blyksts naudojimasJei fotografuojate patalpoje esant prastam apvietimui arba intensyviam objekto fono apvietimui dienos viesoje, tiesiog pakelkite taisyt blykst ir nuspauskite urakto mygtuk: fotoaparatas nuotrauk padarys su blykste. < > reimu urakto greitis nustatomas automatikai (1/60 - 1/200 sek.), todl ivengiama fotoaparato drebjimo padarini.

  1 Paspauskite mygtuk . yKrybins zonos reimu galima bet kada paspausti mygtuk ir fotografuoti su blykste. yKol blykst sikrauna, vaizdo iekiklyje rodomas uraas dbuSY, o LCD ekrane rodoma [BUSYd].

  2 Press the shutter button halfway. yIn the bottom left of the viewfinder, check that the icon is lit.

  3 Fotografuokite. ySufokusavus objekt ir iki galo nuspaudus urakto mygtuk suveikia blykst.

  Veiksmingas blyksts veikimo nuotolis [Apytiksliai metrais]

  ISO greitisEF-S 18-55mm f/3,5-5,6 IS / EF-S 18-135mm f/3,5-5,6 IS

  Platusis galas Siaurasis galas100 1 - 3,5 / 3,5 - 12 1 - 2,5 / 3,5 - 7,5200 1 - 5,5 / 3,5 - 17 1 - 3,5 / 3,5 - 11

  400/AUTO 1 - 7,5 / 3,5 - 24 1 - 4,5 / 3,5 - 15800 1 - 11 / 3,5 - 34 1 - 6,5 / 3,5 - 221600 1 - 15 / 3,5 - 49 1 - 9,5 / 3,5 - 313200 1 - 21 / 3,5 - 69 1 - 13 / 3,5 - 436400 1 - 30 / 3,5 - 97 1 - 19 / 3,5 - 61

  H: 12800 1 - 42 / 3,5 - 138 1 - 26 / 3,5 - 86

 • 65

  taisytos blyksts naudojimasd

  Fotografavimo patarimai

  yJei objektas yra toli, padidinkite ISO greit. Didindami ISO greit galite padidinti blyksts veikimo nuotol.

  yKai aplink viesu, sumainkite ISO greit. Jei vaizdo iekiklyje mirksi ilaikymo nuostata, sumainkite ISO greit.

  yAtjunkite objektyvo gaubt ir laikykits bent 1 metro atstumu nuo objekto. Jei prie objektyvo pritvirtintas gaubtas arba jei esate pernelyg arti objekto, dl ustojamos blyksts vaizdo apaia gali atrodyti tamsi. Darydami svarbias nuotraukas patikrinkite vaizd LCD ekrane, ar natralus blyksts ilaikymas (ar ne tamsi nuotraukos apaia).

  Raudon aki efekto alinimasJei prie fotografuojant su blykste naudojama raudon aki efekto alinimo lemput, raudon aki efektas gali bti nuslopintas. Raudon aki efekto alinimo funkcija veikia bet kokiu reimu, iskyrus < > < > < > < >.

  yKortelje [ ] pasirinkite [Red-eye reduc./raud. aki efekto al.] ir paspauskite < >. Pasirinkite [Enable/jungti] ir paspauskite < >. yFotografuojant su blykste ir nuspaudus iki puss urakto mygtuk sijungia raudon aki efekto alinimo lemput. Tada, nuspaudus urakto mygtuk iki galo, bus padaryta nuotrauka.

  yRaudon aki efekto alinimo funkcija efektyviausia tada, kai fotografuojamas asmuo iri raudon aki efekto alinimo lemput, kai patalpa gerai apviesta arba kai esate arti fotografuojamo asmens. y Kai iki puss nuspausite urakto mygtuk, vaizdo iekiklio apaioje rodomas mastelio rodinys susitrauks ir isijungs. Kad pasiektumte geriausi rezultat, fotografuokite isijungus iam rodiniui. yRaudon aki efekto veiksmingumas priklauso nuo fotografuojamo asmens.

 • 66

  : automatinio fokusavimo reimo keitimasGalite parinkti tok AF reim, kuris atitikt fotografavimo slygas arba objekt. Pagrindins zonos reimais tinkamiausias AF reimas nustatomas automatikai.

  1 Objektyve fokusavimo reimo jungikl nustatykite padt .

  2 Paspauskite mygtuk . yPasirodo [AF mode/AF reimas].3 Pasirinkite AF reim. yPaspauskite klavi < >, kad

  parinktumte pageidaujam AF reim, tada paspauskite < >.

  4 Fokusuokite objekt. yNutaikykite AF tak objekt ir nuspauskite iki puss urakto mygtuk. Fotoaparatas automatikai sufokusuoja parinktu AF reimu.

  Vieno kadro AF stabiliems objektams fotografuoti

  Tinka nejudantiems objektams. Nuspaudus iki puss urakto mygtuk, fotoaparatas sufokusuoja tik vien kart.

  yPasiekus fokusuot, sufokusuotame AF take esantis takelis trumpam paraudonuoja ir sijungia vaizdo iekiklio fokusavimo patvirtinimo indikatorius < >. yVertinamojo matavimo reimu (p. 86) ilaikymo nuostata parenkama tada, kai fotoaparatas sufokusuoja objekt. yNuspaudus iki puss urakto mygtuk, fokusuot ufiksuojama. Tada, jei norite, galite perkomponuoti kadr.

 • 67

  AF: automatinio fokusavimo reimo keitimas

  y Jei sufokusuoti nepavyksta, vaizdo iekiklyje pradeda mirksti fokusavimo patvirtinimo indikatorius < >. Jei taip nutinka, nefotografuojama net ir nu spaudus urakto mygtuk iki galo. Perkomponuokite kadr ir bandykite fokusuoti i naujo. Arba r. skirsn Sudtingai fokusuojami objektai (p. 202). y Jei funkcijai [ Beep/pypsjimas] nustatyta [Disable/ijungti], sufokusavus objekt fotoaparatas nepypsi.

  Funkcija AI Servo AF judantiems objektams fotografuoti

  is AF reimas skirtas judantiems objektams, kai idinio nuotolis nuolat kinta. Nuspaudus iki puss urakto mygtuk, objektas imamas fokusuoti nepertraukiamai.

  yIlaikymas nustatomas fotografavimo metu. yKai AF takas parenkamas automatikai (p. 68), fokusuodamas fotoaparatas pirmiausia panaudoja centrin AF tak. Jei automatinio fokusavimo metu objektas nuo centrinio AF tako pajuda tolyn, jis ir toliau bna sufokusuotas, nes j padengia kitas AF takas.

  Aktyvinus funkcij AI Servo AF, fotoaparatas nepypsi net ir sufokusavus. Be to, nesijungia vaizdo iekiklio fokusavimo patvirtinimo indikatorius < >.

  Funkcija AI Focus AF automatiniam AF reimui perjungtiJei objektas pradeda judti, funkcija AI Focus AF automatikai perjungia AF reim i vieno kadro AF AI servo AF.

  yJei vieno kadro AF reimu sufokusuotas objektas pradeda judti, fotoaparatas aptinka judes ir automatikai jungia AI Servo AF reim.

  AI Focus AF reimu pasiekus fokusuot esant jungtam sekimo reimui, fotoaparatas nepertraukiamai tyliai pypsi. Vis dlto vaizdo iekiklio fokusavimo patvirtinimo indikatorius < > nesijungia.

 • 68

  AF tako pasirinkimas Pagrindins zonos reimais fotoaparatas paprastai automatikai fokusuoja artimiausi objekt. Todl jis nebtinai sufokusuos js tikslin objekt. < >, < >, < > ir < > reimais galite parinkti AF tak ir panaudoti j tiksliniam objektui sufokusuoti.

  1 Paspauskite mygtuk < >. ( ) e Pasirinktas AF takas parodomas LCD ekrane ir vaizdo iekiklyje. yKai vies visi AF takai, bus nustatytas automatinis AF tako pasirinkimas.

  2 Pasirinkite AF tak. yAF takui parinkti paspauskite klavi < >. yirdami vaizdo iekikl galite parinkti AF tak sukdami ratuk < >, kol pageidaujamas AF takas parausta. ySpaudinjant mygtuk < > perjungiamas centrinio AF tako arba automatinio AF tako pasirinkimo reimas.

  3 Fokusuokite objekt. yNutaikykite parinkt AF tak objekt ir nuspauskite iki puss urakto mygtuk, kad jis bt sufokusuotas.

 • 69

  AF tako pasirinkimas

  Fotografavimo patarimai yDarydami portret stambiu planu naudokite vieno kadro AF reim ir fokusuokite akis. Jei pirmiausia sufokusuosite akis, galsite vliau perkomponuoti, ir veidas iliks rykus.

  yJei fokusuoti sunku, parinkite ir naudokite centrin AF tak. Centrinis AF takas yra jautriausias i vis devyni AF tak. Su viesingais objektyvais, turiniais nuo f/1.0 iki f/2.8, panaudojant centrin AF tak, taip pat galima atlikti ypa tiksl fokusavim.

  yKad bt lengviau fokusuoti judant objekt, nustatykite fotoaparat, kad jis automatikai parinkt AF tak, ir akty-vinkite funkcij AI Servo AF. Objektui fokusuoti pirmiausiai naudojamas centrinis AF takas. Jei automatinio fokusavimo metu objektas pajuda tolyn nuo centrinio AF tako, jis ir toliau bna sufokusuotas, nes j padengia kitas AF takas.

  MF: rankinis fokusavimas

  Fokusavimo iedas

  1 Nustatykite objektyvo fokusavi-mo reimo jungikl padt .2 Fokusuokite objekt. ySufokusuokite sukdami objektyvo

  fokusavimo ied, kol vaizdo iekiklyje objektas atrodys rykus.

  Jei urakto mygtuk nuspausite iki puss rankinio fokusavimo metu, trumpam paraudonuos sufokusuotas AF takas, pasigirs pypteljimas ir vaizdo iekiklyje sijungs fokusavimo patvirtinimo indikatorius < >.

 • 70

  Nepertraukiamas fotografavimasGalima fotografuoti iki 3,7 k./s sparta. is reimas veiksmingas fotografuojant fotografo link bgant vaik ar aminant veido iraikas.

  1 Paspauskite mygtuk . 2 Pasirinkite < >. yPaspauskite klavi < >, kad

  parinktumte nepertraukiam fotografavim < >, tada paspauskite < >.

  3 Fotografuokite. yLaikant iki galo nuspaust urakto mygtuk fotoaparatas fotografuoja nepertraukiamai.

  Fotografavimo patarimai

  yTaip pat nustatykite AF reim (p. 83), kad jis atitikt objekt. Fotografuojant judanius objektus Nustaius AI Servo AF, nepertraukiamo fotografavimo metu fokusuojama nuolat. Fotografuojant nejudanius objektus Nustaius vieno kadro AF funkcij, nepertraukiamo fotografavimo metu fotoaparatas fokusuoja tik vien kart.

  yGalima naudoti ir blykst. Kadangi blykst turi sikrauti, nepertraukiamo fotografavimo sparta sumaja.

  y Srityje [ Custom Functions (C.Fn)/ pasirenkamos funkcijos (C.Fn)]: jei funkcijai [High ISO speed noise reduction/ didelio ISO greiio triukmo mainimas] (p. 193) nustatyta nuostata [2: Strong/ stiprus], maksimali serija gerokai sutrumpja. y AI Servo AF reimu nepertraukiamo fotografavimo sparta gali iek tiek sumati. Tai priklauso nuo objekto ir naudojamo objektyvo. y Be to, nepertraukiamo fotografavimo sparta gali sumati fotografuojant patalpoje arba esant prastam apvietimui.

 • 71

  * Laikmaio naudojimas

  1 Paspauskite mygtuk . 2 Pasirinkite laikmat. yPaspauskite klavi < >, kad

  parinktumte pageidaujam laikmat, tada paspauskite < >. *: 10 sek. laikmatis

  Galima naudoti ir nuotolinio valdymo priemon (p. 204).

  : 2 sek. laikmatis (p. 106) : 10 sek. laikmatis ir neper-

  traukiamas fotografavimas Paspauskite klavi < >, kad nustatytumte nuotrauk, kurios turs bti padarytos sujus laikmaio laikui, skaii (210).

  3 Fotografuokite. yirkite pro vaizdo iekikl, sufokusuokite objekt ir tada nuspauskite urakto mygtuk iki galo.

  e Laikmaio veikim galima patikrinti pagal laikmaio lemput, pypsjim ir atgalins sekos skaiiuot (sekun d-mis), pateikiam LCD ekrane.

  e Likus dviem sekundms iki nufoto gra-favimo momento laikmaio lem pu t ima viesti nepertraukiamai ir pyp s-jimas padanja.

  < > reimu intervalas tarp keli kadr gali pailgti priklausomai nuo fotografavimo funkcij nustatym, pvz., vaizdo raymo kokybs ar blyksts.

  y Nufotografavus su laikmaiu, reikt patikrinti, ar tinkama vaizdo fokusuot ir ilaikymas (p. 58).

  y Jei spausdami mygtuk neirite pro vaizdo iekikl, prijunkite okuliaro dangtel (p. 205). Jei fotografavimo metu vaizdo iekikl pateks viesos, gali isiderinti ilaikymas.

  y Jei laikmat naudojate tik sau fotografuoti, ufiksuokite fokusuot (p. 48) nutaik foto apa rat objekt, esant nuo fotoaparato panaiu atstumu, kaip ir js bsima sto v jimo vieta.

  y Jei paleist laikmat norite ataukti, paspauskite mygtuk .

 • 72

  Vaizd raymo kokybs nustatymas

  1 Pasirinkite [Quality/kokyb]. yKortelje [ ] parinkite [Quality/ kokyb] ir paspauskite < >.

  e Pasirodys skiltis [Quality/kokyb].

  2 Pasirinkite vaizd raymo kokyb. yBus rodomas kokyb atitinkantis megapikseli skaiius (***M), pikseliais skaiiuojamas vaizdo dydis (****x****) ir galim kadr skaiius [***]. Pasirinkite pageidautin kokyb ir tada paspauskite < >.

  Vaizd raymo kokybs nustatymo vadovas (verts apytiksls)

  Kokybraomi pik-

  seliai(megapikseliai)

  Failo dydis(MB)

  Galim kadr

  skaiius

  Maksimaliserija

  Auktakokyb

  JPEG

  Apie 17,9(18 M)

  6,4 570 34

  3,2 1120 1120

  Vidutinkokyb

  Apie 8,0(8 M)

  3,4 1070 1070

  1,7 2100 2100

  emakokyb

  Apie 4,5(4,5 M)

  2,2 1670 1670

  1,1 3180 3180

  ~ Aukta kokyb

  Apie 17,9(18 M)

  24,5 150 6

  ~+ 24,5+6,4 110 3

  * Grindiami Canon 4 GB bandomja kortele ir bandymo standartais, ISO 100, standartin Picture Style nuostata.

  * ie rodikliai priklauso nuo objekto, kortels marks, kratini santykio, ISO greiio, Picture Style nuostatos, pasirenkam funkcij ir kit nuostat.

  Js galite pasirinkti, kiek megapikseli rayti (apytiksliai 17,9, 8,0 ar 4,5 megapikselius) ir vaizdo kokyb.

 • 73

  Vaizd raymo kokybs nustatymas

  DUK yNoriu pasirinkti vaizd raymo kokyb, kuri atitikt spaudinio lapo dyd.

  Lapo dydis

  A3 (42x29,7cm)

  A4 (29,7x21cm)

  Rinkdamiesi raymo kokyb r. kairiau pateikiam schem. Jei norite apkirpti vaizd, rekomenduojama pasirinkti auktesn kokyb (daugiau pikseli), pvz.,

  , , ~ arba ~+ .

  17,8x12,7cm14,8x10cm

  yKoks skirtumas tarp ir ? Piktogramos nurodo skirting v