buku panduan

of 18 /18
3.0 Buku Panduan Penggunaan CD Interaktif BUKU PANDUAN PENGGUNA CD INTERAKTIF SISTEM REPRODUKTIF MANUSIA

Author: azlan-amy

Post on 12-Dec-2014

135 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Buku manual penggunaan

TRANSCRIPT

3.0 Buku Panduan Penggunaan CD Interaktif

BUKU PANDUAN PENGGUNA CD INTERAKTIF SISTEM REPRODUKTIF MANUSIA

ISI KANDUNGAN BUKU PANDUAN PENGGUNA

BIL

PERKARA

1

Tatacara Penggunaan Cd InteraktifMenu Utama

2

Menu 1 : Sistem Reproduktif Lelaki a) Organ reproduktif b) Fungsi Organ c) Bahagian sperma

3

Menu 2 : Sistem Reproduktif Perempuan a) Organ reproduktif b) Fungsi Organ c) Bahagian ovum

4

Menu 3 : Tayangan Video a)Sistem Reproduktif lelaki b) Sistem Reproduktif Perempuan

5

Menu 4 : Ulangkaji

Tatacara Penggunaan Cd Interaktif

1.Muka hadapan ataupun menu utama bagi Cd interaktif. 2.Pengguna perlu memilih di antara menu yang disediakan untuk memulakan penggunaan Cd. 3. Terdapat 4 pilihan menu iaitu system reproduktif lelaki,system reproduktif perempuan, tayangan video dan ulangkaji

3. Pengguna perlu membuat pilihan diantara menu dengan menekan ikon

.

Menu 1 : Sistem Reproduktif Lelaki

1. Halaman pertama bagi menu Sistem Reproduktif Lelaki 2.Penerangan mengenai organ system reproduktif lelaki beserta dengan gambarajah. 3.Di halaman ini pengguna boleh membuat pilihan yang disediakan seperti berikut :-

Kembali Ke Menu utama

Kembali Ke Halaman Sebelum

Teruskan Dengan Halaman Berikutnya.

1. Halaman kedua bagi menu Sistem Reproduktif Lelaki 2.Penerangan mengenai fungsi organ reproduktif lelaki beserta jadual. 3.Di halaman ini pengguna boleh membuat pilihan yang disediakan seperti berikut :-

Kembali Ke Menu utama

Kembali Ke Halaman Sebelum

Teruskan Dengan Halaman Berikutnya.

1. Halaman terakhir bagi menu Sistem Reproduktif Lelaki 2. Penerangan mengenai gamet jantan atau sperma. 3.Di halaman ini pengguna hanya diberikan 2 pilihan ikon kerana penerangan system reproduktif lelaki telah tamat. 4. Pilihan yang disediakan ialah :-

Kembali Ke Menu utama

Kembali Ke Halaman Sebelum

Menu 2 : Sistem Reproduktif Perempuan

1. Halaman pertama bagi menu System Reproduktif Perempuan. 2.Penerangan mengenai organ system reproduktif perempuan beserta dengan gambarajah. 3.Di halaman ini pengguna boleh membuat pilihan yang disediakan seperti berikut :-

Kembali Ke Menu utama

Teruskan Dengan Halaman Berikutnya.

1. Halaman kedua bagi menu System Reproduktif Perempuan. 2. Penerangan mengenai fungsi organ reproduktif perempuan beserta jadual. 2.Di halaman ini pengguna boleh membuat pilihan yang disediakan seperti berikut :-

Kembali Ke Menu utama

Kembali Ke Halaman Sebelum

Teruskan Dengan Halaman Berikutnya.

1. Halaman terakhir bagi menu Sistem Reproduktif Perempuan 2. Penerangan mengenai gamet betina atau ovum. 3.Di halaman ini pengguna hanya diberikan 2 pilihan ikon kerana penerangan system reproduktif perempuan telah tamat. 4. Pilihan yang disediakan ialah :-

Kembali Ke Menu utama

Kembali Ke Halaman Sebelum

Menu 3 : Tayangan Video

1. Pada halaman ini pengguna boleh memilih untuk menonton tayang video berkaitan system reproduktif dengan menekan ikon seperti berikut :-

Tayangan Video Sistem Reproduktif Lelaki

Tayangan Video Sistem Reproduktif Perempuan

Kembali Ke Menu utama

Menu 4 : Ulangkaji

1.Halaman pertama bagi menu ulangkaji.

2.Pengguna perlu menekan ikon

untuk mula menjawab solan ulangkaji.

Contoh Soalan

1.Terdapat 5 soalan yang disediakan didalam menu Ulangkaji. 2.Pengguna perlu memilih diantara pilhan jawapan yang disediakan.

Bagi pilihan jawapan yang betul ,pengguna akan di bawa ke halaman berikut :-

Pengguna perlu menekan ikon

untuk menjawab soalan berikutnya.

Bagi pilihan jawapan yang salah,pengguna akan dibawa kehalaman berikut :-

Pengguna perlu menekan ikon

untuk mencuba semula.

Halaman Terakhir

1.Halaman ini menandakan pengguna telah menjawab kesemua 5 soalan yang diberikan.

2.Pengguna perlu menekan ikon

untuk kembali semula ke menu utama.

- Buku Panduan Tamat-