buku panduan - hasil · buku panduan borang tj sistem taksir sendiri i kandungan buku panduan...

of 120/120
BUKU PANDUAN 2010 KELUARGA SEKUTU HINDU

Post on 24-Jan-2020

18 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BUKU PANDUAN

  2010

  KELUARGA SEKUTU HINDU

 • Buku Panduan Borang TJ Sistem Taksir Sendiri

  i

  KANDUNGAN BUKU PANDUAN

  PERKARA Muka SuratPendahuluan 1Apakah Buku Panduan Borang TJ 1Peringatan Sebelum Mengisi Borang 3

  Bahagian 1 — Borang TJMaklumat Asas 4

  Bahagian A: Maklumat Keluarga Sekutu Hindu 4Bahagian B: Pendapatan Berkanun, Jumlah Pendapatan dan Jumlah Cukai Yang Dikenakan 6

  (Bagi karta yang BERMASTAUTIN di Malaysia)

  Bahagian C: Pendapatan Berkanun, Jumlah Pendapatan dan Jumlah Cukai Yang Dikenakan 11(Bagi karta yang TIDAK BERMASTAUTIN di Malaysia)

  Bahagian D: Cukai Kena Dibayar/Dibayar Balik 13

  Bahagian E: Kedudukan Cukai Tahun Taksiran 2010 14

  Bahagian F: Pendapatan Tahun Kebelakangan Yang Belum Dilaporkan 14Bahagian G: Maklumat Pendapatan Perniagaan 15

  Bahagian H: Perbelanjaaan Khas, Potongan Selanjutnya Dan Potongan Dua Kali 16

  Bahagian J: Tuntutan Insentif 16

  Bahagian K: Maklumat Kewangan Keluarga Sekutu Hindu 17Bahagian L: Maklumat Pendapatan Yang Dikecualikan 20

  Akuan Karta 20

  Maklumat Firma dan Tandatangan Orang Yang Menyediakan Borang Ini 20

  Bahagian 2 — Helaian Kerja

  HK-1 – Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan 21

  HK-1B – Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan Perkongsian 24HK-1C – Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan Bagi Keluarga Sekutu 25

  Hindu Yang Menikmati Insentif Di Bawah Jadual 7A

  HK-1D – Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan Bagi Keluarga Sekutu Hindu 25Yang Menikmati Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak

  HK-1.1 – Elaun Perlombongan 26

  HK-1.2 – Rumusan Elaun Modal 26

  HK-1.3 – Pelarasan Kerugian Bagi Perniagaan Dan Perkongsian 26HK-2 – Tidak Berkenaan Dengan Borang TJ (tidak dibukukan) -

  HK-3 – Tolakan Cukai Seksyen 51 Akta Kewangan 2007 (Dividen) 27

  HK-4A – Tidak Berkenaan Dengan Borang TJ (tidak dibukukan) -

  HK-4B – Butir-butir Harta / Aset Dan Jumlah Sewa 27HK-5 – Pengiraan Pendapatan Berkanun Faedah / Royalti 27

  HK-6 – Tolakan Cukai Di bawah Seksyen 110 (Lain-lain) 28

  HK-7 – Tidak Berkenaan Dengan Borang TJ (tidak dibukukan) -

 • Buku Panduan Borang TJ Sistem Taksir Sendiri

  ii

  HK-8 – Pendapatan Daripada Negara Perjanjian Pengelakan Percukaian 28Dua Kali Dan Tuntutan Pelepasan Cukai Di Bawah Seksyen 132

  HK-9 – Pendapatan Daripada Negara Bukan Perjanjian Pengelakan Percukaian 28Dua Kali Dan Tuntutan Pelepasan Cukai Di Bawah Seksyen 133

  HK-10 – Tidak Berkenaan Dengan Borang TJ (tidak dibukukan) -HK-11 – Bayaran Tahun Asas Kepada Bukan Pemastautin (Cukai Pegangan) 28

  KANDUNGAN HELAIAN KERJA(Kertas Bertanda Biru)

  Siri Helaian KerjaMuka Surat

  HK-1 – Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan 1

  HK-1B – Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan Perkongsian 4

  HK-1C – Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan Bagi Keluarga Sekutu 6Hindu Yang Menikmati Insentif Di Bawah Jadual 7A

  HK-1D – Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan Bagi Keluarga Sekutu Hindu 10Yang Menikmati Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak

  HK-1.1 – Elaun Perlombongan 14

  HK-1.1A – Rumusan Elaun Perlombongan 16

  HK-1.2 – Rumusan Elaun Modal 17

  HK-1.2.1 – Elaun Pertanian 18

  HK-1.2.1A – Rumusan Elaun Pertanian 20

  HK-1.2.2 – Elaun Perhutanan 21

  HK-1.2.2A – Rumusan Elaun Perhutanan 23

  HK-1.2.3 – Elaun Bangunan Industri 24

  HK-1.2.3B – Rumusan Elaun Bangunan Industri 26

  HK-1.2.4 – Elaun Loji Dan Jentera 27

  HK-1.2.4A – Rumusan Elaun Loji Dan Jentera 29

  HK-1.2A – Rumusan Perbelanjaan Modal 30

  HK-1.3 – Pelarasan Kerugian Bagi Perniagaan Dan Perkongsian 31

  HK-2 – Tidak Berkenaan Dengan Borang TJ (tidak dibukukan) -

  HK-3 – Tolakan Cukai Seksyen 51 Akta Kewangan 2007 (Dividen) 32

  HK-4A – Tidak Berkenaan Dengan Borang TJ (tidak dibukukan) -

  HK-4B – Butir-butir Harta / Aset Dan Jumlah Sewa 34

  PERKARA Muka Surat

 • Buku Panduan Borang TJ Sistem Taksir Sendiri

  iii

  KANDUNGAN LAMPIRAN(Kertas Bertanda Cokelat)

  Siri LampiranMuka Surat

  Lampiran A1 – 1. Pendapatan Kasar Perniagaan 1

  2. Perbelanjaan Yang Dibenarkan 1

  Lampiran A1.1 – Peringatan Mengenai Keperluan Menyimpan Rekod Pelarasan/ 3Pengiraan Cukai Bagi Perniagaan -

  Lampiran B1 – Tidak Berkenaan Dengan Borang TJ (tidak dibukukan) -

  Lampiran B2 – Tidak Berkenaan Dengan Borang TJ (tidak dibukukan) -

  Lampiran B3 – Tidak Berkenaan Dengan Borang TJ (tidak dibukukan) -

  Lampiran B4 – Tidak Berkenaan Dengan Borang TJ (tidak dibukukan) -

  Lampiran B5 – Tidak Berkenaan Dengan Borang TJ (tidak dibukukan) -

  Lampiran C – Kadar Pertukaran Wang Asing (Purata Tahunan) 5

  Lampiran D – Kod Tuntutan 7

  Lampiran E – Kod Negara 9

  Lampiran F – Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali (PPPDK) 14

  Lampiran G – Kod Perniagaan 17

  Lampiran H – Ketetapan Umum Ketua Pengarah 47

  HK-5 – Pengiraan Pendapatan Berkanun Faedah / Royalti 36

  HK-6 – Tolakan Cukai Di Bawah Seksyen 110 (Lain-lain) 37

  HK-7, 8, 9 & 10 – Tidak Berkenaan Dengan Borang TJ (tidak dibukukan) -

  HK-8 – Pendapatan Daripada Negara Perjanjian Pengelakan Percukaian 38Dua Kali Dan Tuntutan Pelepasan Cukai Di Bawah Seksyen 132

  HK-9 – Pendapatan Daripada Negara Bukan Perjanjian Pengelakan Percukaian 39Dua Kali Dan Tuntutan Pelepasan Cukai Di Bawah Seksyen 133

  HK-10 – Tidak Berkenaan Dengan Borang TJ (tidak dibukukan) -HK-11 – Bayaran Tahun Asas Kepada Bukan Pemastautin (Cukai Pegangan) 40

  HK-12 – Tidak Berkenaan Dengan Borang TJ (tidak dibukukan) -

  HK-12A – Tidak Berkenaan Dengan Borang TJ (tidak dibukukan) -

  Siri Helaian KerjaMuka Surat

 • Buku Panduan Borang TJ Sistem Taksir Sendiri

  1

  Pendahuluan

  Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) mengucapkan terima kasih kepada pembayar cukai yang telah melaksanakantanggungjawab masing-masing dengan membayar cukai pendapatan yang sepatutnya tahun demi tahun. Sumbangan cukaianda telah membantu membiayai pembangunan serta meningkatkan taraf sosio ekonomi negara.

  Bagi mempercepat dan mempermudahkan lagi pelaksanaan tanggungjawab percukaian masing-masing, kerajaan telah memberikepercayaan kepada pembayar cukai untuk menaksir dan membayar cukai mereka sendiri dengan pengenalan Sistem TaksirSendiri (STS) mulai tahun taksiran 2004 bagi individu dan pembayar cukai bukan syarikat.

  Borang yang dipermudahkan, penerangan mengenai cara mengisi borang serta panduan membuat pengiraan pendapatan bercukaidan cukai pendapatan telah disediakan untuk membantu pembayar cukai.

  Apakah Buku Panduan Borang TJ?

  Buku panduan Borang TJ mengandungi perkara-perkara berikut:

  1. Panduan lengkap mengenai cara mengisi Borang TJ.

  2. Satu siri Helaian-helaian Kerja (siri HK-1 ... ) untuk mengira pendapatan berkanun perniagaan dan kerugian-kerugianperniagaan:

  HK-1 – Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan

  HK-1B – Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan Perkongsian

  HK-1C – Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan Bagi Keluarga Sekutu Hindu Yang MenikmatiInsentif Di Bawah Jadual 7A

  HK-1D – Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan Bagi Keluarga Sekutu Hindu Yang Menikmati ElaunPeningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak

  HK-1.1 – Pengiraan Elaun Perlombongan

  HK-1.1A – Rumusan Elaun Perlombongan

  HK-1.2 – Rumusan Elaun Modal

  HK-1.2.1 – Elaun Pertanian

  HK-1.2.1A – Rumusan Elaun Pertanian

  HK-1.2.2 – Elaun Perhutanan

  HK-1.2.2A – Rumusan Elaun Perhutanan

  HK-1.2.3 – Elaun Bangunan Industri

  HK-1.2.3B – Rumusan Elaun Bangunan Industri

  HK-1.2.4 – Elaun Loji Dan Jentera

  HK-1.2.4A – Rumusan Elaun Loji Dan Jentera

  HK-1.2A – Rumusan Perbelanjaan Modal

  HK-1.3 – Pelarasan Kerugian Bagi Perniagaan Dan Perkongsian

 • Buku Panduan Borang TJ Sistem Taksir Sendiri

  2

  3. 7 Helaian-helaian kerja lain seperti berikut:

  HK-3 – Tolakan Cukai Di Bawah Seksyen 51 Akta Kewangan 2007 (Dividen)

  HK-4A – Tidak Berkenaan dengan Borang TJ (tidak dibukukan)

  HK-4B – Butir-butir Harta / Aset Dan Jumlah Sewa

  HK-5 – Pengiraan Pendapatan Berkanun Faedah / Royalti

  HK-6 – Tolakan Cukai Di Bawah Seksyen 110 (Lain-lain)

  HK-7 – Tidak Berkenaan dengan Borang TJ (tidak dibukukan)

  HK-8 – Pendapatan Daripada Negara Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua KaliDan Tuntutan Pelepasan Cukai Di Bawah Seksyen 132

  HK-9 – Pendapatan Daripada Negara Bukan Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua KaliDan Tuntutan Pelepasan Cukai Di Bawah Seksyen 133

  HK-10 – Tidak Berkenaan dengan Borang TJ (tidak dibukukan)

  HK-11 – Bayaran Tahun Asas Kepada Bukan Pemastautin (Cukai Pegangan)

  4. Satu siri Lampiran (Siri A ....) sebagai penerangan dan panduan untuk mengira pendapatan perniagaan:

  Lampiran A1 – 1. Pendapatan Kasar Perniagaan

  2. Perbelanjaan Yang Dibenarkan

  Lampiran A1.1 – Peringatan Mengenai Keperluan Menyimpan Rekod Pelarasan/Pengiraan Cukai Bagi Perniagaan

  5. Lampiran lain bagi membolehkan maklumat dimasukkan ke dalam Borang TJ seperti berikut:

  Lampiran C – Kadar Pertukaran Wang Asing (Purata Tahunan)

  Lampiran D – Kod Tuntutan

  1. Perbelanjaan Khas

  2. Potongan Selanjutnya

  3. Potongan Dua Kali

  Lampiran E – Kod Negara Di Mana Pembayar Cukai Berdomisil Semasa Mati

  Lampiran F – Senarai Rujukan Bagi Negara Yang Menandatangani Perjanjian Pengelakan PencukaianDua Kali

  Lampiran G – Senarai Kod Perniagaan Sebagai Panduan Untuk Mengisi Kod Bagi Perniagaan YangDijalankan Oleh Keluarga Sekutu Hindu

  Lampiran H – Senarai Ketetapan Umum Ketua Pengarah Sebagai Panduan Untuk Mengira PendapatanSeperti Yang Diperuntukkan Di Bawah Akta Cukai Pendapatan 1967.

 • Buku Panduan Borang TJ Sistem Taksir Sendiri

  3

  Peringatan Sebelum Mengisi Borang

  Sila ambil maklum perkara-perkara berikut:

  (1) Keluarga sekutu Hindu atau perwarisan bersama dalam sesuatu sistem undang-undang yang terdapat diIndia. Pengurus keluarga sekutu Hindu ini atau karta perlu melaporkan semua punca pendapatan dalamBorang TJ.

  (2) Peraturan am mengisi Borang TJ

  i. Maklumat AsasIsikan maklumat yang berkenaan sebagaimana didaftarkan.

  ii. Bahagian A: Maklumat Keluarga Sekutu HinduIsikan maklumat yang berkenaan sebagaimana didaftarkan.

  iii. Bahagian B: Pendapatan Berkanun, Jumlah Pendapatan dan Jumlah Cukai Yang Dikenakan(jika karta BERMASTAUTIN di Malaysia)Isikan maklumat di ruangan yang berkenaan sahaja.

  iv. Bahagian C: Pendapatan Berkanun, Jumlah Pendapatan dan Jumlah Cukai Yang Dikenakan(jika karta TIDAK BERMASTAUTIN di Malaysia)Isikan maklumat di ruangan yang berkenaan sahaja.

  v. Bahagian D: Cukai Kena Dibayar/Dibayar BalikBahagian ini perlu dilengkapkan sepenuhnya.

  vi. Bahagian E: Kedudukan Cukai Tahun Taksiran 2010Bahagian ini perlu dilengkapkan sepenuhnya. Bayaran ansuran adalah dari amaun CP500.

  vii. Bahagian F: Pendapatan Tahun Kebelakangan Yang Belum DilaporkanIsikan maklumat jika berkenaan sahaja.

  viii. Bahagian G: Maklumat Pendapatan PerniagaanIsikan maklumat jika berkenaan sahaja.

  ix. Bahagian H: Perbelanjaan Khas, Potongan Selanjutnya Dan Potongan Dua KaliIsikan maklumat jika berkenaan sahaja.

  x. Bahagian J: Tuntutan InsentifIsikan maklumat jika berkenaan sahaja.

  xi. Bahagian K: Maklumat Kewangan Keluarga Sekutu HinduIsikan maklumat jika berkenaan sahaja. Petak-petak yang tidak diisi akan dianggap tidak berkenaanuntuk keluarga sekutu Hindu ini.

  xii. Bahagian L: Maklumat Pendapatan Yang DikecualikanIsikan maklumat jika berkenaan sahaja.

  xiii. Akuan KartaBahagian ini hendaklah dilengkapkan sepenuhnya dan ditandatangani oleh karta. Jika tidak, Borang TJini akan dikembalikan dan dianggap belum diterima oleh LHDNM.

  xiv. Maklumat Firma dan Tandatangan Orang Yang Menyediakan Borang IniIsikan maklumat jika berkenaan sahaja.

 • Buku Panduan Borang TJ Sistem Taksir Sendiri

  4

  Bahagian I - Borang TJ

  MAKLUMAT ASAS

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  1 Nama Keluarga Nama seperti didaftarkan. - -Sekutu Hindu

  2 No. Cukai Nombor cukai pendapatan. - -Pendapatan

  BAHAGIAN A: MAKLUMAT KELUARGA SEKUTU HINDU

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  A1 Karta Bermastautin Isikan ‘1’ di dalam petak yang disediakan - -di Malaysia sekiranya Karta bermastautin di Malaysia dan

  isikan ‘2’ sekiranya tidak bermastautin di Malaysia.

  A2 Negara di mana Masukkan kod negara dengan merujuk kepada Lampiran E - Lampiran EKarta Bermastautin sekiranya Karta tidak bermastautin di Malaysia.

  A3 Ketetapan Ketetapan Umum memberi panduan kepda orang awam - Lampiran HUmum Dipatuhi yang menggariskan interpretasi Ketua Pengarah Hasil

  Dalam Negeri berhubung peruntukan tertentu Undang-undang Cukai dan polisi serta prosedur yang terpakaimengenainya. Sila rujuk senarai Ketetapan Umum diLampiran H. Untuk keterangan lanjut, sila layari lamanweb LHDNM. Isikan “1” jika setiap ketetapan dipatuhi.Jika satu atau lebih ketetapan tidak dipatuhi, isikan “2”.

  A3a Penyimpanan Ini merujuk kepada penyimpanan rekod yang mencukupi seperti - -Rekod dikehendaki dalam peruntukan Akta Cukai Pendapatan 1967.

  Isikan “1” jika mematuhi atau “2” jika tidak.

  A3b Kerugian Tahun Jumlah kerugian tahun semasa tidak melebihi RM100,000 - -Semasa Dibawa bagi tahun taksiran 2010 dibenarkan untuk dibawa ke belakangKe Belakang sebagai potongan daripada pendapatan agregat tertentu dalam

  tahun taksiran 2010.Syarat-syarat kelayakan di bawah seksyen 44B ACP 1967.:-

  · Jumlah kerugian bagi tahun taksiran 2010 yang dibawake belakang hendaklah:-(i) tidak melebihi RM100,000; atau(ii) di mana pendapatan agregat tertentu kurang daripada

  RM100,000 bagi tahun taksiran 2009, tidak melebihipendapatan agregat tertentu itu.

  NamaKeluargaSekutuHindu

  1 G O P A L C H E T T I A R F A M I L Y

  No. Cukai Pendapatan2 J 1 2 3 4 5 6 7 0 10

  KEDUDUKAN CUKAI

  Bahagian ini perlu diisi untuk tujuan mempercepatkan pemprosesan borang. Sila tandakan ‘X’ di petak yangberkenaan (satu petak sahaja) berdasarkan pengiraan cukai di muka surat 7 Borang TJ.

 • Buku Panduan Borang TJ Sistem Taksir Sendiri

  5

  Seseorang yang ingin menuntut kerugian bawa ke belakangdikehendaki membuat pilihan yang tidak boleh dibatalkandalam ruangan ini; serta menyatakan amaun kerugian dibawake belakang di ruangan J1a(i) dan baki kerugian dihantarhadapan di ruangan J1a(ii).

  Untuk petak yang disediakan di ruangan A3a:-- isikan ‘1’ jika layak dan ingin menuntut.- isikan ‘2’ jika layak tetapi tidak ingin menuntut atau jika

  tidak berkenaan.

  Pindaan tidak boleh dibuat ke atas jumlah kerugian yangdibawa ke belakang selepas membuat pilihan; atausekiranya kerugian perniagaan bagi tahun taksiran 2010meningkat akibat daripada rayuan atau audit.

  Penalti akan dikenakan untuk tahun taksiran 2009 sekiranyaKetua Pengarah membuat penemuan jumlah kerugian bawadari tahun taksiran 2010 melebihi amaun sebenarnya. Amaunpenalti yang dikenakan adalah bersamaan dengan jumlah cukaiyang terkurang akibat penemuan tersebut. Kadar penalti yangdikenakan adalah mengikut Rangka Kerja Audit (Pindaan 2009).

  Cara membuat tuntutan:

  Kemukakan:-

  - Salinan muka surat 1 dan 8 Borang TJ Tahun Taksiran 2010yang menunjukkan pilihan dan amaun kerugian dibawa kebelakang; serta

  - Pindaan pengiraan cukai untuk tahun taksiran 2009

  ke cawangan LHDNM yang mengendalikan fail cukai pendapatanpada tarikh yang sama dengan tarikh pengemukaan Borang TJ 2010.

  A4 Alamat Surat- Alamat yang digunakan untuk berurusan dengan LHDNM. - -menyurat Karta

  A5 Alamat Premis Nyatakan alamat premis yang mengendalikan aktiviti - -Perniagaan perniagaan utama keluarga sekutu Hindu, jika ada.KeluargaSekutu Hindu

  A6 Alamat Di Mana Isikan ‘1’ di dalam petak yang disediakan sekiranya rekod - -Rekod Keluarga dan dokumen keluarga sekutu Hindu ini disimpan di alamatSekutu Hindu surat-menyurat atau isikan ‘2’ sekiranya disimpan di premisDisimpan perniagaan atau isikan ‘3’ jika disimpan di alamat lain.

  A7 Alamat Lain Nyatakan alamat berkenaan jika jawapan di A6 ialah ‘3’. - -(Jika A6 = 3)

  A7a Alamat Laman Alamat laman web atau blog (jika ada). - -Web / Blog

  A8 Maklumat Isikan maklumat Karta di mana yang berkenaan. - -Karta

  A8a Nama Nyatakan nama penuh karta seperti yang tertera di - -kad pengenalan atau pasport.

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

 • Buku Panduan Borang TJ Sistem Taksir Sendiri

  6

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  BAHAGIAN B: PENDAPATAN BERKANUN, JUMLAH PENDAPATAN DAN JUMLAH CUKAI YANG DIKENAKAN

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  B1 Perniagaan 1 Jika keluarga sekutu Hindu menjalankan hanya satu - -perniagaan, guna perniagaan 1. Mulai tahun 2004perniagaan ini dikenali dengan ‘perniagaan 1’.Pengenalan ini akan berkekalan sehingga perniagaanini dibubarkan. Perniagaan yang lain akan menggunakan‘perniagaan 2’ dan seterusnya.

  Kod Dapatkan kod perniagaan 1 dari Lampiran G - Lampiran Gperniagaan

  Amaun Pindahkan amaun J5 dari Helaian Kerja HK-1 / HK-1,HK-1C, Lampiran A1amaun N dari Helaian Kerja HK-1C / amaun L HK-1D,dari Helaian Kerja HK-1D ke ruang ini. HK-1.1 hingga

  HK-1.2A

  B2 Perniagaan 2 Keterangan adalah seperti di B1 Seperti B1 Seperti B1

  B3 Perniagaan 3 Keterangan adalah seperti di B1 Seperti B1 Seperti B1+ 4 dan Sekiranya keluarga sekutu Hindu mempunyai lebih daripada 3seterusnya perniagaan, sila jumlahkan pendapatan berkanun

  perniagaan 3 dan seterusnya dan masukkan ke ruang ini.Sila senaraikan mengikut format B1 dan B2 bagi setiapperniagaan dan kemukakan lampiran bersama Borang TJ.

  B4 Perkongsian 1 Perkongsian 1 seperti yang ditetapkan. - -

  No. Cukai Nyatakan nombor rujukan perkongsian. - -Pendapatan Contoh : D 0123456709

  Amaun Amaun E/G/J dari Helaian Kerja HK-1B. HK-1B -

  B5 Perkongsian 2 Keterangan adalah seperti di B4 HK-1B -

  ISI BAHAGIAN B INI JIKA KARTA BERMASTAUTIN DI MALAYSIA

  A8b No. Kad Isi nombor kad pengenalan atau nombor polis atau - -Pengenalan/ nombor tentera yang mana berkenaan.Polis/Tentera

  A8c No. Pasport Isi nombor pasport seperti di buku pasport. - -

  A8d No. Cukai Pendapatan Isi nombor cukai pendapatan Karta. - -

  A8e No. Telefon Nombor telefon pejabat/firma ejen cukai/rumah/bimbit. - -

  A9a Nama Bank Untuk tujuan pembayaran balik dikreditkan dari LHDNM - -(jika ada) , nyatakan nama bank yang berkenaan.

  A9b No. Akaun Nombor akaun bank yang berkenaan. - -Bank

  A9c Alamat Bank Alamat bank yang berkenaan. - -

 • Buku Panduan Borang TJ Sistem Taksir Sendiri

  7

  B9 Agregat B7 tolak B8. - -pendapatanberkanun perniagaan

  B10 Dividen Masukkan pendapatan berpunca dari dividen / pengagihan HK-3 -pendapatan daripada syarikat dan amanah unit [selain dariAmanah Pelaburan Harta Tanah (REIT) atau Tabung AmanahHarta (PTF)] yang telah dikenakan cukai atas kadar 25%.Helaian Kerja HK-3 perlu disertakan bersama Borang TJsekiranya tuan layak menuntut pembayaran balik sepertidi ruangan D7.Amaun C(iii) dari Helaian Kerja HK-3.

  B11 Faedah dan Faedah ialah wang yang dibayar bagi penggunaan wangdiskaun atau pembahagian kepada si pemiutang keuntungan yang

  dianggap diterima oleh peminjam atau si berhutang daripenggunaan wang tersebut. Pendapatan dari faedahhendaklah dimasukkan sebagai pendapatan kasar apabiladiterima bagi tempoh asas di mana pendapatan itu pertama kali boleh diterima.Amaun E dari Helaian Kerja HK-5. HK-5 -

  Diskaun - Pendapatan ini berpunca daripada pelaburanseperti bil perbendaharaan, bil pertukaran dan nota janji. - -

  B12 Sewa, royalti Sewa - Penerimaan daripada sewaan rumah, rumah kedai,dan premium tanah, loji, mesin, perabot dan lain-lain. HK-4B -

  Amaun E dari Helaian Kerja HK-4B

  Royalti bermaksud:-

  (a) apa-apa jumlah yang dibayar sebagai bayaran untukpenggunaan atau hak untuk menggunakan:(i) hakcipta, hasilkerja-hasilkerja seni atau saintifik,

  paten reka bentuk atau model, pelan proses rahsiaatau formula, jenama atau pita untuk siaran radioatau television atau harta atau hak lain yang serupa;

  (ii) pengetahuan atau maklumat tentang hal-hal teknikal,perindustrian, perdagangan atau pengetahuanpengalaman atau kemahiran saintifik;

  b) pendapatan yang diperolehi dari pemindahan milik atasmana-mana harta, pengetahuan atau maklumat yangdisebut dalam perenggan (a) definisi di atas.

  Amaun H dari Helaian Kerja HK-5 HK-5 -

  B6 Perkongsian 3 Keterangan adalah seperti di B4 HK-1B -+ 4 dan Sekiranya keluarga sekutu Hindu mempunyai lebih daripada 3seterusnya perkongsian, sila jumlahkan pendapatan berkanun

  perkongsian 3 dan seterusnya dan masukkan ke ruang ini.Sila senaraikan mengikut format B4 dan B5 bagi setiapperkongsian dan kemukakan lampiran bersama Borang TJ.

  B7 Jumlah Campurkan B1 hingga B6. - -

  B8 Rugi Kerugian perniagaan yang belum diserap oleh HK-1.3 -perniagaan pendapatan tahun taksiran sebelumnya.bawa hadapan Amaun B dari Helaian Kerja HK-1.3

  Jika amaun B8 melebihi B7, isikan amaun B7 dalam ruang ini.Jika tidak ada kerugian bawa hadapan, isikan ‘0’ di ruang ini.

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

 • Buku Panduan Borang TJ Sistem Taksir Sendiri

  8

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  B13 Anuiti dan Anuiti - Pendapatan berkanun anuiti ialah jumlah yang - -bayaran ditetapkan mengikut syarat-syarat pelaburan yangberkala lain melayakkan pelabur menerima bayaran tahunan, sama

  ada untuk selama-lamanya atau sesuatu tempoh.Pendapatan berkanun anuiti juga antara lain adalah anuitiyang disyaratkan dibawah suratikatan sesebuah badanamanah.

  Bayaran Berkala Lain - Bayaran yang dibuat berulangkali dalam tempoh masa tertentu.

  B14 Apa-apa Pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori - -perolehan atau di atas.keuntungan lain

  B15 Tambahan Perolehan-perolehan berikut dianggap pendapatan - -mengikut dan diambil kira diperingkat pendapatan agregat.peruntukan Perolehan berkaitan dengan Perbelanjaan operasiperenggan mencarigali di bawah Jadual 4 ACP 1967.43(1)(c) Perolehan boleh diambil kira dalam pengiraan cukai

  jika tuntutan-tuntutan perbelanjaan telah dibuat.Rujuk kepada perenggan 43(1)(c) perenggan16 Jadual 4 untuk membuat pengiraan pendapatandan diambil kira dalam menentukan pendapatan agregat.Simpan pengiraan dengan teratur untuk semakan.Masukkan amaun hasil pengiraan ke dalam ruang ini.

  B16 Agregat Jumlah amaun B10 hingga B15 - -pendapatanberkanun lain

  B17 Pendapatan B9 campur B16 - -Agregat

  B18 Rugi Kerugian perniagaan tahun semasa boleh ditolak HK-1, HK-1C -perniagaan daripada jumlah pendapatan agregat. HK-1D dantahun semasa HK-1.3

  Contoh: Kerugian perniagaan dalam tahun 2010 ditolakdaripada pendapatan agregat bagi tahun 2010.Buat pelarasan kerugian di Helaian Kerja HK-1.3 (jikaberkenaan)Rugi larasan perniagaan dikira berpandukan formatHelaian Kerja HK-1/HK-1C/HK-1D. Campur semuakerugian larasan jika keluarga sekutu Hindu menjalankanlebih daripada satu perniagaan dan masukkan amaun tersebut ke perenggan D Helaian Kerja HK-1.3.Amaun E dari Helaian Kerja HK-1.3.Amaun B18 terhad kepada amaun B17, jika amaun B18melebihi B17 masukkan amaun B17 ke ruang ini.

  B19 Jumlah B17 tolak B18 - -

  B20 Perbelanjaan Rujuk kepada perenggan 44(1)(b) dan Jadual 4 ACP - -mencarigali 1967 untuk menentukan kelayakan.

  Rujuk kepada perenggan 5 Jadual 4 untuk membuatpengiraan.

 • Buku Panduan Borang TJ Sistem Taksir Sendiri

  9

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  Simpan pengiraan dengan teratur untuk semakan.Masukkan tuntutan (baki tahun-tahun sebelum dantuntutan tahun semasa) di ruang ini.Amaun ini terhad kepada B19.Baki yang tidak boleh diserap oleh B19 (jika ada)dimasukkan ke ruang J3 borang TJ.

  B21 Jumlah B19 tolak B20. Jika hasil tolakan adalah - -negatif, isikan “0” dalam ruangan ini.

  B22 Hadiah wang Hadiah wang tunai kepada Kerajaan, Kerajaan Negeri, - -kepada Kerajaan/ Kerajaan Tempatan.Kerajaan Tempatan Subseksyen 44(6)

  B22A Hadiah wang kepada Hadiah wang tunai kepada institusi atau organisasi yanginstitusi atau diluluskan oleh Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri.organisasi diluluskan Proviso subseksyen 44(6)

  B23 Hadiah wang atau Hadiah wang atau kos sumbangan manfaat kepada aktivitikos sumbangan sukan yang diluluskan oleh Menteri atau badan sukan yangmanfaat kepada diluluskan oleh Pesuruhjaya Sukan yang dilantik di bawahaktiviti sukan atau Akta Pembangunan Sukan 1997. Terhad kepada 7%badan sukan yang Subseksyen 44(11B) daripada pendapaandiluluskan agregat di ruang B17

  B24 Hadiah wang atau Hadiah wang atau kos sumbangan manfaat kepada projekkos sumbangan berkepentingan negara yang diluluskan oleh Menteri.manfaat kepada Subseksyen 44(11C)projek berkepentingannegara yangdiluluskan olehMenteri Kewangan

  B25 Hadiah artifak, Hadiah artifak, manuskrip atau lukisan kepada Kerajaan - -manuskrip berdasarkan pada nilai yang ditentukan oleh Ketua Pengarahatau lukisan Muzium Malaysia atau Ketua Pengarah Arkib Negara.

  Subseksyen 44(6A)

  B26 Hadiah wang untuk Sumbangan wang yang tidak melebihi RM20,000 bagi - -kemudahan menyediakan kemudahan perpustakaan awam,perpustakaan perpustakaan sekolah/institusi pendidikan tinggi.atau kepada Subseksyen 44(8)perpustakaan

  B27 Hadiah lukisan Hadiah lukisan kepada Balai Seni Lukis Negara atau - -kepada Balai mana-mana balai seni lukis negeri berdasarkan padaSeni Lukis Negara nilai yang ditentukan oleh Balai Seni Lukis Negara atauatau balai seni balai seni lukis negeri.lukis negeri Subseksyen 44(11)

  B28 Zakat Amaun yang boleh dituntut adalah terhad kepada - -perniagaan 2.5% daripada pendapatan agregat di B17.

  Subseksyen 44(11A)

 • Buku Panduan Borang TJ Sistem Taksir Sendiri

  10

  B29 Jumlah derma B22 hingga B28 - -dan hadiah

  B30 Jumlah B21 tolak B29. Jika hasil tolakan adalah - -Pendapatan negatif, isikan “0” dalam ruangan ini.

  B31 Pelepasan Diri Potongan sebanyak RM9,000 diberi jika Karta - -bermastautin di Malaysia. Amaun ini telahditetapkan dan diberi secara automatik.

  B32 Pendapatan B30 tolak B31. Jika hasil tolakan adalah - -Bercukai negatif, isikan “0” dalam ruangan ini.

  B33 PENGIRAAN Rujuk jadual dan contoh pengiraan yang disediakan - -CUKAI di bawah.PENDAPATAN

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  JADUAL CUKAI

  KATEGORI BANJARAN PENGIRAAN CUKAI KADAR CUKAIPENDAPATAN RM % RM

  BERCUKAI (b) (c) (d)(a)

  A 0 - 2,500 2,500 pertama 0 0

  B 2,501 - 5,000 2,500 berikutnya 1 25

  C 5,000 pertama 255,001 - 10,000 5,000 berikutnya 3 150

  D 10,000 pertama 17510,001 - 20,000 10,000 berikutnya 3 300

  E 20,000 pertama 47520,001 - 35,000 15,000 berikutnya 7 1,050

  F 35,000 pertama 1,52535,001 - 50,000 15,000 berikutnya 12 1,800

  G 50,000 pertama 3,32550,001 - 70,000 20,000 berikutnya 19 3,800

  H 70,000 pertama 7,12570,001 - 100,000 30,000 berkutnya 24 7,200

  I 100,000 pertama 14,325Lebih 100,000 Setiap ringgit berikutnya 26 ................

 • Buku Panduan Borang TJ Sistem Taksir Sendiri

  11

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  ISI BAHAGIAN C INI JIKA KARTA TIDAK BERMASTAUTIN DI MALAYSIA

  C1 - C29 Keterangan adalah seperti di B1 hingga B30 - -(kecuali faedah dan royalti).

  C30 Jumlah C21 tolak C29 - -

  C31 Pendapatan Pendapatan yang tertakluk kepada kadar cukai lain - Lampiran Fkasar yang dimana kadarnya ditentukan dalam Perjanjiantertakluk kepada Pengelakan Pencukaian Dua Kali (PPPDK) adalahkadar cukai lain diasingkan daripada pendapatan lain yang disenaraikan

  dalam C1 hingga C15.Dapatkan kadar cukai berkenaan dari Lampiran F.

  BAHAGIAN C: PENDAPATAN BERKANUN, JUMLAH PENDAPATAN DAN JUMLAH CUKAI YANG DIKENAKAN

  C31a Faedah Rujuk kadar cukai dalam Lampiran F. - Lampiran F

  C31b Royalti Rujuk kadar cukai dalam Lampiran F. - Lampiran F

  C31c Pendapatan Rujuk kadar cukai dalam Lampiran F. - Lampiran Fkelas khas dibawah seksyen 4A

  B33a Cukai ke atas Cara Pengiraan Cukai - -yang pertama Sesuaikan amaun di B32 Borang TJ (pendapatan

  bercukai) dengan banjaran pendapatan bercukaiyang disediakan di dalam jadual kadar cukai.

  B33b Cukai ke atas Contoh: - -baki Pendapatan bercukai di B32 RM15,500

  Guna pengiraan di kategori D jadual cukai seperti berikut:

  Cukai ke atas RM 10,000 yang pertama RM 175.00Cukai ke atas baki RM 5,500 @ 3% RM 166.50Jumlah cukai pendapatan RM 341.50

  Masukkan dalam Borang TJ di ruang B33a dan B33b seperti berikut:

  B34 Jumlah Cukai B33a campur B33b. - -Yang Dikenakan

  Cukai ke atas yang pertama

  Cukai ke atas baki Atas Kadar (%)

  ,,, .

  ,,, .

  ,,,

  ,,,

  0 000 00

  00 0

  1

  55 3

  1 7 5

  56615

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

 • Buku Panduan Borang TJ Sistem Taksir Sendiri

  12

  Cukai Yang Dikenakan

  ,,, .3 0 0 026C33a ,,, 0055 1 4

  Pendapatan Bercukai Kadar (%)

  C31d Pendapatan Sila nyatakan jenis pendapatan berkenaan dan - -lain rujuk kadar cukai dalam PPPDK (jika perlu).

  C32 Jumlah Jumlah C30 hingga C31d. - -Pendapatan/PendapatanBercukai

  C33 Pengiraan Kadar cukai untuk karta yang tidak bermastautin di Malaysia - -Jumlah Cukai ialah 26% kecuali pendapatan faedah, royalti, pendapatan kelasYang Dikenakan khas di bawah seksyen 4A dan pendapatan lain yang

  dinyatakan dalam PPPDK.Contoh pengiraan disediakan di bawah.

  Contoh:Jumlah di C30 RM 5,500Cukai atas kadar 26% RM 1,430.00

  masukkan amaun ini ke ruang C33a dalam Borang TJ seperti berikut:

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  C33b Pendapatan Kadar cukai untuk pendapatan faedah, royalti, pendapatan - -hingga kasar tertakluk kelas khas di bawah seksyen 4A dan pendapatan lain yangC33g kepada kadar dinyatakan dalam PPPDK.

  cukai lainContoh pengiraan disediakan di bawah. Karta bermastautin di India.Contoh:Jumlah di C31a untuk pendapatan faedah RM 10,000Cukai atas kadar 15% RM 1,500.00Jumlah di C31b untuk pendapatan royalti RM 50,000Cukai atas kadar 10% RM 5,000.00masukkan amaun ini ke ruang C33d dan C33f dalam borang TJseperti berikut dengan merujuk kepada kadar cukai di Lampiran F:

  ,,, .

  ,,, .

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  Pendapatan kasar tertakluk kepada kadar cukai lain

  10

  15

  C33d

  C33f

  ,,,

  ,,,

  5 0 0 0 0

  1 0 0 0 0

  5 0

  1 5

  Cukai Yang DikenakanKadar (%)

  C34 Jumlah Cukai Campurkan semua amaun dari C33a hingga C33g. - -Yang Dikenakan

 • Buku Panduan Borang TJ Sistem Taksir Sendiri

  13

  BAHAGIAN D: CUKAI KENA DIBAYAR / DIBAYAR BALIK

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  D1 Jumlah Cukai Pindahkan amaun dari B34 atau C34. - -Yang Dikenakan

  D2 Tolakan cukai Buat pengiraan di Helaian Kerja HK-3. Sertakan HK-3 -seksyen 51 Helaian Kerja HK-3 sekiranya tuan/puan layakAkta Kewangan menuntut pembayaran balik.2007 (dividen) Amaun D dari Helaian Kerja HK-3

  D3 Tolakan cukai Sila buat pengiraan di Helaian Kerja HK-6 untuk tolakan HK-6 -seksyen 110 cukai seksyen 110 ke atas lain-lain pendapatan seperti(lain-lain) faedah, royalti, pendapatan seksyen 4A dan pendapatan

  daripada amanah.Sertakan Helaian Kerja HK-6 sekiranya keluarga sekutuHindu ini layak menuntut pembayaran balik.Amaun B dari Helaian Kerja HK-6

  D4 Pelepasan cukai Tolakan cukai berhubung dengan pendapatan dari HK-8 Lampiran Fseksyen 132 Malaysia yang dikenakan cukai di Malaysia dan juga

  di luar Malaysia. Rujuk Lampiran F untuk menentukannegara-negara yang memeterai perjanjian pengelakanpencukaian dua kali dengan Malaysia. Rujuk Jadual 7ACP untuk membuat pengiraan kredit.

  D5 Pelepasan cukai Tolakan cukai berhubung dengan pendapatan dari HK-9 -seksyen 133 Malaysia yang dikenakan cukai di Malaysia dan juga di

  luar Malaysia. Negara-negara ini tidak memeteraiperjanjian pengelakan pencukaian dua kali denganMalaysia. Rujuk Jadual 7 ACP dan Helaian Kerja HK-9untuk membuat pengiraan kredit.

  D6 Cukai kena D1 tolak (D2 hingga D5). - -dibayar

  D7 Cukai kena (D2 hingga D5) tolak D1. HK-3/HK-6 -dibayar balik Ruang ini berkenaan apabila tolakan dan pelepasan HK-8/HK-9

  di ruang D2 hingga D5 melebihi jumlah D1.Kemukakan Helaian Kerja HK-3/HK-6/HK-8/HK-9bersama Borang TJ.

  (Bagi kes ‘Cukai Dibayar Balik’, sila isi ruang A9a, A9b dan A9c di muka surat 2 Borang TJ 2010)

 • Buku Panduan Borang TJ Sistem Taksir Sendiri

  14

  BAHAGIAN E: KEDUDUKAN CUKAI TAHUN TAKSIRAN 2010

  Pelarasan antara cukai kena dibayar dan cukai telah dibayar (melalui skim ansuran) dibuat dalam bahagian ini.

  E1 Cukai kena Amaun dari D6. - -dibayar Jika layak mendapat bayaran balik seperti di ruang D7,

  isikan ‘0’ di ruangan ini.

  E2 Ansuran yang Masukkan amaun bayaran ansuran yang telah dibuat - -telah dibayar bagi tahun taksiran semasa. Bayaran untuk tahun

  kebelakangan tidak termasuk dalam ruangan ini.

  E3 Baki cukai E1 tolak E2 - -kena dibayar

  Jelaskan baki ini dalam tempoh yang ditetapkan. Pembayaranboleh dibuat di:(a) Bank - kaunter CIMB Bank Berhad (CIMB), Public Bank

  Berhad (PBB), Malayan Banking Berhad(Maybank) dan EON Bank dengan menggunakanslip bayaran yang disediakan oleh pihak bank.

  - perbankan internet CIMB, PBB, Maybank, EON Bankdan perbankan telefon Maybank.

  - Auto Teller Machine (ATM) PBB dan Maybank.

  (b) LHDNM - e-Bayaran melalui FPX (Financial Process Exchange)di laman web LHDNM, http://www.hasil.gov.my

  - kaunter bayaran LHDNM atau melalui pos denganmenggunakan Slip Pengiriman Bayaran (CP501) yangdilampirkan bersama borang.

  (c) Pos Malaysia Berhad - Kaunter dan Pos Online

  Jika jumlah E2 melebihi E1, isikan ‘0’ di ruang ini.

  E4 Cukai terlebih E2 tolak E1 - -bayar

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  BAHAGIAN F: PENDAPATAN TAHUN KEBELAKANGAN YANG BELUM DILAPORKAN

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  F1-F3 Isikan jenis pendapatan dan amaun kasar yang - -diterima berkenaan dengan suatu tahun terdahuluyang belum dilaporkan. Gunakan lampiran berasinganseperti format F1 hingga F3 sekiranya ruangan tidakmencukupi.

  Selepas selesai pengiraan cukai sehingga Bahagian E, tuan/puan dinasihatkan supaya mengisi Bahagian“Kedudukan Cukai’ di muka surat 1 Borang TJ.

 • Buku Panduan Borang TJ Sistem Taksir Sendiri

  15

  BAHAGIAN G: MAKLUMAT PENDAPATAN PERNIAGAAN

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  G1a Baki kerugian Kerugian perniagaan/perkongsian tahun semasa yang HK-1.3 -tahun semasa tidak diserap.

  G1a(i) Amaun dibawa Amaun G dari Helaian Kerja HK-1.3 HK-1.3 -ke belakang

  G1a(ii) Baki hantar Amaun H dari Helaian Kerja HK-1.3 HK-1.3 -hadapan

  G1b Baki kerugian Baki kerugian tahun sebelum yang tidak diserap. HK-1.3 -tahun Amaun C dari Helaian Kerja HK-1.3kebelakangan

  G1c Kerugian J1a (ii) campur J1b HK-1.3 -hantarhadapan Amaun J dari Helaian Kerja HK-1.3

  G2 Elaun Elaun modal yang dituntut dalam pengiraan pendapatan - -modal berkanun perniagaan.

  G2a Perniagaan 1 Sama dengan perniagaan 1 di ruang B1/C1 borang TJ - -

  Elaun diserap Elaun m odal yang dituntut dalam tahun semasa bagi HK-1/ -perniagaan 1. HK-1C/Amaun K5 dari Helaian Kerja HK-1 atau HK-1DAmaun Q5 dari Helaian Kerja HK-1C atauAmaun N5 dari Helaian Kerja HK-1D

  Baki hantar Amaun K6 dari Helaian Kerja HK-1 atau HK-1/ -hadapan Amaun Q6 dari Helaian Kerja HK-1C atau HK-1C/

  Amaun N6 dari Helaian Kerja HK-1D HK-1D

  G2b Perniagaan 2 Keterangan adalah seperti G2a Seperti G2a -

  G2c Perniagaan 3 + Keterangan adalah seperti G2a. Seperti G2a -4 dan seterusnya

  G2d Perkongsian 1 Sama dengan perkongsian 1 di ruang B4/C4 borang TJ. - -

  Elaun diserap Elaun modal yang dituntut dalam tahun semasa bagi HK-1B -perkongsian 1.

  Amaun D / K4 dari Helaian Kerja HK-1B

  Baki hantar Amaun K5 dari Helaian Kerja HK-1B HK-1B -hadapan

  G2e Perkongsian 2 Keterangan adalah seperti G2d Seperti G2d -

  G2f Perkongsian 3 + Keterangan adalah seperti G2d Seperti G2d -4 dan seterusnya

  G3a 107A Cukai pegangan seksyen 107A HK-11 -

  Jumlah Kasar DibayarAmaun kasar bahagian perkhidmatan kontrak yangdibuat kepada kontraktor bukan mastautin mengikutperuntukan seksyen 107A.

 • Buku Panduan Borang TJ Sistem Taksir Sendiri

  16

  Jumlah cukai yang dipegang dan diremit ke LHDNM10% atas jumlah kasar [perenggan 107A(1)(a)].Tambah3% atas jumlah kasar [perenggan 107A(1)(b)].(Peraturan dan prosedur membuat bayaran kepadaCawangan Pungutan LHDNM hendaklah dipatuhi).

  G3b 109 Cukai pegangan seksyen 109 – kadar cukai seperti HK-11 Lampiran Fyang ditetapkan dalam Perjanjian PengelakanPencukaian Dua Kali.Jumlah Kasar DibayarJumlah bayaran kasar yang dibuat sebelum apa-apatolakan.

  G3c 109A Cukai pegangan seksyen 109A - 15% HK-11 -

  Jumlah Kasar DibayarKeterangan seperti G3b

  G3d 109B Cukai pegangan seksyen 109B - kadar cukai seperti HK-11 Lampiran Fyang ditetapkan dalam Perjanjian PengelakanPencukaian Dua Kali.

  Jumlah Kasar DibayarKeterangan seperti G3b

  G3e 109F Bayaran kepada seseorang bukan pemastautin berhubungpendapatan di bawah subseksyen 4(f) ACP 1967 adalahtertakluk kepada cukai pegangan pada kadar 10% atasjumlah kasar seperti ditetapkan dalam Bahagian XIIIJadual 1 ACP 1967.

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  H1 – KOD Gunakan kod tuntutan seperti di Lampiran D - Lampiran DH4 TUNTUTAN

  H5 JUMLAH Campurkan amaun H1 hingga H4 - -DITUNTUT

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  BAHAGIAN H: PERBELANJAAN KHAS, POTONGAN SELANJUTNYA DAN POTONGAN DUA KALI

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  BAHAGIAN J: TUNTUTAN INSENTIF

  J1 Elaun Insentif ini diberi kepada individu peniaga yang HK-1B, HK-1C -Jadual 7A menjalankan perniagaan penternakan ayam dan

  itik yang menukar daripada sistem reban terbukakepada sistem reban tertutup; atau membesarkansistem reban tertutup sedia ada yang diluluskanoleh Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani.Hanya perniagaan yang menjalankan operasi bagitempoh sekurang-kurangnya 36 bulan sahaja yanglayak memohon insentif ini.

 • Buku Panduan Borang TJ Sistem Taksir Sendiri

  17

  K1 Kod Isi kod perniagaan (seperti Lampiran G) bagi - Lampiran GPerniagaan perniagaan utama sahaja. Jika mempunyai lebih dari

  satu perniagaan utama, isi kod perniagaan yangmempunyai perolehan terbesar.

  K2 Jualan atau Jumlah pendapatan kasar termasuk pendapatan - -perolehan terakru daripada jualan, fi dan terimaan lain.

  K3 Stok awal Stok barangan siap seperti dalam Akaun Perdagangan - -

  K4 Belian dan kos Jumlah belian kasar tolak diskaun dan rebat - -pengeluaran berkaitan dengan perniagaan utama.

  Kos pengeluaran daripada Akaun Pengilangan.

  K5 Stok akhir Stok barangan siap seperti dalam Akaun Perdagangan. - -

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  BAHAGIAN K: MAKLUMAT KEWANGAN KELUARGA SEKUTU HINDU

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  Rujuk kepada seksyen 133A dan perenggan 1C Jadual 7AACP 1967 untuk menentukan kelayakan; perenggan 1dan perenggan 3 Jadual 7A ACP 1967 untuk membuatpengiraan.Simpan dokumen asal berhubung dengan perbelanjaanmodal yang layak, borang permohonan dan pengiraanelaun secara terperinci untuk semakan.Gunakan Helaian Kerja HK-1B/HK-1C untuk membuatpengiraan pendapatan berkanun dan pelarasan tuntutanJadual 7A.

  Amaun diserap Pindahkan amaun elaun pelaburan semula (EPS) yangdiserap iaitu amaun dari ruang L4 Helaian Kerja HK-1B/P4 Helaian Kerja HK-1C ke dalam ruang yang disediakan.

  Baki hantar Pindahkan baki EPS yang belum diserap (Baki hantarhadapan hadapan) iaitu amaun dari ruang L5 Helaian Kerja HK-1B/

  P5 Helaian Kerja HK-1C ke dalam ruang ini.Jika tiada baki isikan “0”.

  J2 Elaun Rujuk kepada Perintah Cukai Pendapatan [Pengecualian HK-1D -Peningkatan (No 9) 2002] untuk menentukan kelayakan.EksportPerkhidmatan Buat pengiraan dalam Helaian Kerja HK-1D.

  Amaun yang Pindahkan amaun dari ruang M7 Helaian Kerja HK-1Ddituntut ke ruang ini.

  Baki hantar Pindahkan baki elaun yang belum diserap (baki hantarhadapan hadapan) iaitu amaun dari ruang M8 Helaian Kerja HK-1D

  ke dalam ruang yang disediakan. Jika tiadabaki isikan ‘0’.

  J3 Perbelanjaan Rujuk keterangan di B20 dalam buku ini. - -Jadual 4 Baki perbelanjaan yang tidak diserap di ruang B20 (baki

  hantar hadapan) hendaklah dimasukkan ke ruang ini.Jika tiada baki, Isikan ‘0’.

 • Buku Panduan Borang TJ Sistem Taksir Sendiri

  18

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  K6 Kos jualan Jumlah (K3 campur K4 tolak K5). Isikan ’0’ jika tiada. - -

  K7 Untung / rugi K2 tolak K6 atau K6 tolak K2 jika rugi. - -kasar

  K8 Perniagaan lain Jumlah pendapatan kasar dari punca selain dari K1. - -

  K9 Dividen Pendapatan kasar dari punca dividen. HK-3 -Amaun C(i) dari Helaian Kerja HK-3

  K10 Faedah dan Pendapatan kasar dari punca faedah/diskaun. HK-5 -diskaun Amaun A dari Helaian Kerja HK-5

  K11 Sewa, royalti Pendapatan kasar dari punca sewa/royalti/premium. HK-4B -dan premium Sewa - Amaun B1 dari Helaian Kerja HK-4B HK-5 -

  Royalti - Amaun F dari Helaian Kerja HK-5

  K12 Pendapatan Jumlah semua pendapatan kasar dari punca bukan - -lain perniagaan yang tidak disenaraikan di atas.

  K13 Jumlah Jumlah K8 hingga K12 - -

  K14 Faedah Jumlah semua perbelanjaan faedah kecuali faedah - -pinjaman sewa beli dan faedah pajakan.

  K15 Gaji dan upah Amaun seperti di dalam Akaun Untung Rugi. - -

  K16 Sewa/pajakan Amaun seperti di dalam Akaun Untung Rugi. - -

  K17 Kontrak dan Amaun seperti di dalam Akaun Untung Rugi. - -subkontrak

  K18 Komisen Amaun seperti di dalam Akaun Untung Rugi. - -

  K19 Hutang Lapuk Amaun seperti di dalam Akaun Untung Rugi. - -

  K20 Perjalanan dan Amaun seperti di dalam Akaun Untung Rugi. - -pengangkutan

  K21 Pembaikan dan Amaun seperti di dalam Akaun Untung Rugi. - -penyelenggaraan

  K22 Perbelanjaan lain Jumlah semua perbelanjaan yang tidak termasuk - -K14 hingga K21.

  K23 Jumlah Campurkan K14 hingga K22. - -perbelanjaan

  K24 Untung / rugi Untung atau Rugi Bersih seperti yang ditunjukkan - -bersih di dalam Akaun Untung Rugi.

  K25 Perbelanjaan Amaun F1 dari Helaian Kerja HK-1, HK-1C atau HK-1, HK-1C -yang tidak HK-1D HK-1Ddibenarkan

  K26 Tanah dan Nilai buku bersih seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -bangunan

  K27 Loji dan Nilai buku bersih seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -jentera

 • Buku Panduan Borang TJ Sistem Taksir Sendiri

  19

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  K28 Kenderaan Nilai buku bersih seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -

  K29 Aset tetap lain Nilai buku bersih seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -

  K30 Jumlah aset Jumlah K26 hingga K29. - -tetap

  K31 Pelaburan Kos pelaburan dan simpanan tetap. - -

  K32 Stok Stok akhir seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -

  K33 Penghutang Penghutang perdagangan seperti di dalam Kunci - -dagangan Kira-Kira.

  K34 Penghutang Penghutang lain seperti dalam Kunci Kira-Kira (tidak - -lain termasuk ambilan oleh pemilik perniagaan).

  K35 Baki tunai Jumlah seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -

  K36 Baki dalam Jumlah seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -bank

  K37 Aset semasa Jumlah aset semasa selain daripada K32 hingga K36. - -lain

  K38 Jumlah aset Jumlah K32 hingga K37. - -semasa

  K39 Jumlah aset Jumlah K30, K31 dan K38. - -

  K40 Pinjaman Jumlah seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -dan overdraf

  K41 Pemiutang Pemiutang dagangan seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -dagangan

  K42 Pemiutang lain Pemiutang lain seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -

  K43 Jumlah liabiliti Jumlah K40 hingga K42 - -

  K44 Akaun modal Jumlah seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -

  K45 Baki akaun Baki hantar hadapan daripada tahun lepas - -semasa bawa tidak termasuk modal.hadapan

  K46 Untung/rugi Jumlah seperti dalam Akaun Untung Rugi. - -tahun semasa

  K47 Ambilan/ Ambilan tunai atau ambilan stok untuk kegunaan - -pendahuluan sendiri/pendahuluan tunai dalam tahun semasa.(bersih)

  K48 Pindahan ke Jumlah amaun semasa yang dipindahkan ke - -dana khas dana khas.

  K49 Baki akaun semasa Amaun K45 hingga K48 - -hantar hadapan

  K50 Baki dana khas Baki terkumpul dana khas - -

 • Buku Panduan Borang TJ Sistem Taksir Sendiri

  20

  a Nama Firma Nama firma ejen cukai yang mengisi Borang TJ ini. - -

  b Alamat Firma Alamat surat menyurat firma ejen cukai. - -

  c No. Telefon Nombor telefon firma ejen cukai. - -

  d No. Telefon Nombor telefon bimbit ejen cukai. - -Bimbit

  e e-mel Alamat e-mel ejen cukai. - -

  f No. Kelulusan Untuk diisi oleh ejen cukai yang mendapat kelulusan - -Ejen Cukai di bawah subseksyen 153(3).

  Sila baca peringatan di Borang TJ sebelum menurunkan tandatangan dalam borang tersebut.

  Isikan tarikh dan jawatan dengan jelas.

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  AKUAN KARTA

  Borang yang tidak diperakui dan ditandatangani akan dianggap tidak lengkap dan dikembalikan kepada tuan/puan. Penalti akandikenakan jika berlaku kelewatan dalam mengembalikan semula borang tersebut kepada LHDNM.

  Nama, Isikan nama dan no. kad pengenalan / pasport / polis / - -No. KP/ Polis / tentera* Karta.Tentera / Pasport* * Potong yang mana tidak berkenaan.

  Jawatan Isikan yang mana berkenaan dan tarikh. - -Tarikh

  MAKLUMAT FIRMA DAN TANDATANGAN ORANG YANGMENYEDIAKAN BORANG INI

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  BAHAGIAN L: MAKLUMAT PENDAPATAN YANG DIKECUALIKAN

  L1 Perniagaan dan Isi jumlah yang dikecualikan bagi tahun semasa - -Perkongsian

  L2 Dividen Isi jumlah yang dikecualikan bagi tahun semasa - -

  L3 Faedah Isi jumlah yang dikecualikan bagi tahun semasa - -

  L4 Sewa Isi jumlah yang dikecualikan bagi tahun semasa - -

  L5 Pendapatan Lain Isi jumlah yang dikecualikan bagi tahun semasa - -

 • Buku Panduan Borang TJ Sistem Taksir Sendiri

  21

  Bahagian 2 - Helaian Kerja

  Helaian Kerja ini disediakan untuk membolehkan tuan/puan membuat pengiraan pendapatan berkanun perniagaan.

  HK-1: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN PERNIAGAAN

  Gunakan satu Helaian Kerja HK-1 untuk satu punca perniagaan.

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  A Baki dalam Pindahkan baki dalam Akaun Untung Rugi ke ruang ini. - -Akaun UntungRugi

  Pengasingan Keluarkan pendapatan bukan kelas perniagaan dan - -pendapatan masukkan ke ruangan yang disediakan.mengikut kelas

  B Jumlah Campurkan semua pendapatan yang bukan perniagaan - -pendapatan iaitu dividen, sewa, royalti, faedah dan pendapatan lain.bukanperniagaan

  C Jumlah A tolak B - -pendapatanperniagaan

  D1 Kerugian Semak Akaun Untung Rugi dan keluarkan kerugian yang - -yang tidak tidak dibenarkan. Nyatakan jenis kerugian di ruang perkaradibenarkan jika lain dari yang telah disenaraikan dan isikan amaun.

  Contoh:Rugi jualan kereta ABC 1234 RM 4,000Rugi jualan mesin pemotong RM 3,000

  D2 Lebihan Amaun A dari Helaian Kerja HK-1.1A HK-1.1A -perolehanperlombongan

  D3 Jumlah D1 campur D2 - -

  D4 Perolehan/ Semak Akaun Untung Rugi dan keluarkan keuntungan - -pendapatan yang tidak boleh dicukai sebagai pendapatanyang tidak perniagaan. Masukkan amaun keuntungan di ruangkena cukai yang berkenaan.

  Contoh:Untung jualan kereta DEF 5678 RM 5,000Untung jualan mesin jahit RM 2,000

  D5 Jumlah D3 tolak D4 - -

  E Pendapatan C campur D5 - -perniagaan

  F1 Pelarasan Buat pelarasan perbelanjaan yang tidak boleh - -perbelanjaan dibenarkan mengikut perundangan cukai pendapatan.perniagaan

  1.1 Susut nilai Peruntukan yang dibuat ke atas kegunaan aset - -perniagaan.Perenggan 39(1)(b)

 • Buku Panduan Borang TJ Sistem Taksir Sendiri

  22

  1.2 Gaji, elaun, Saraan yang dibayar kepada diri sendiri. - -bonus, KWSP Perenggan 39(1)(a)sendiri

  1.3 Keraian Keraian termasuk peruntukan makanan, minuman, - -rekreasi atau sebarang bentuk layanan (kecuali untukpekerja sendiri).Perenggan 39(1)(l)

  1.4 Hadiah Perbelanjaan hadiah (kecuali untuk pekerja sendiri). - -Perenggan 39(1)(b)

  1.5 Derma Sebarang derma termasuk derma kepada institusi yang - -diluluskan di bawah subseksyen 44(6).Derma tersebut dituntut dan diberi potongan daripendapatan agregat dalam mengira jumlah pendapatan.Perenggan 39(1)(b)

  1.6 Penalti/denda/ Bayaran atas kesalahan melanggar undang-undang. - -kompaun Perenggan 39(1)(b)

  1.7 Ambilan stok Stok yang diambil untuk kegunaan persendirian dinilai - -pada harga pasaran.Perenggan 24(2)(a)

  1.8 Ambilan tunai Ambilan tunai yang belum diambilkira dalam akaun - -terimaan untuk kegunaan persendirian.Perenggan 39(1)(a)

  1.9 Peruntukan Peruntukan hutang lapuk am (peruntukan hutang lapuk - -hutang lapuk dagangan tertentu/spesifik dibenarkan).

  Subseksyen 34(2)

  1.10 Perbelanjaan Perbelanjaan sebelum perniagaan bermula atau untuk - -permulaan/ proses penutupan/penamatan perniagaan.penutupan Perenggan 39(1)(b)

  1.11 Perbelanjaan Perbelanjaan berbentuk modal seperti pembelian aset. - -modal Perenggan 39(1)(b)

  1.12 Yuran guaman Perbelanjaan guaman berhubung dengan perolehan - -aset atau untuk urusan peribadi.Perenggan 39(1)(b)

  1.13 Perbelanjaan Faedah yang tidak boleh ditolak daripada pendapatan - -faedah perniagaan.

  Subseksyen 33(2)

  1.14 Sekatan KWSP Caruman kepada skim yang diluluskan yang melebihi - -19% daripada saraan pekerja.Perenggan 34(4)(a)

  1.15 Hapus kira aset Hapus kira aset yang tidak boleh digunakan dalam - -perniagaan.Perenggan 39(1)(b)

  1.16 Perbelanjaan Perbelanjaan peribadi dan domestik dalam apa jua - -persendirian bentuk.

  Perenggan 39(1)(a)

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

 • Buku Panduan Borang TJ Sistem Taksir Sendiri

  23

  (a) Perjalanan dan Peruntukan tempat kediaman atau perjalanan oleh - -penginapan seseorang atau seorang pekerja yang bukan berkaitan

  dengan perdagangan atau perniagaan yang dijalankan.

  (b) Kegunaan Perbelanjaan petrol, tol, pembaikan, penyelenggaraan, - -kenderaan tempat letak kereta dan insurans untuk urusan peribadi.

  (c) Manfaat Perbelanjaan rumah kediaman yang digunakan sebagai - -kediaman premis perniagaan - bahagian peribadi/keluarga.

  Contoh:Bil air, elektrik, cukai tanah, cukai pintu, sewa, faedahpinjaman, pengubahsuaian dan penyelenggaraan.

  (d) Telefon Panggilan persendirian. - -

  (e) Yuran Bayaran yuran masuk persatuan dan yuran ahli kelab - -persendirian.Contoh:Keahlian Kelab Golf

  (f) Seminar Bayaran menghadiri seminar yang bertujuan - -meningkatkan pengetahuan dan kemahiran.

  (g) Perubatan Bayaran perubatan untuk diri sendiri atau keluarga. - -

  1.17 Perbelanjaan lain Apa-apa perbelanjaan bukan keseluruhan dan semata- - -mata dilakukan dalam menghasilkan pendapatan kasarperniagaan.Perenggan 39(1)(b)

  Jumlah Campurkan 1.1 hingga 1.17 - -

  F2 Elaun Amaun B dari Helaian Kerja HK-1.1A HK-1.1A -perlombongan

  F3 Lebihan Amaun C dari Helaian Kerja HK-1.1A HK-1.1A -perbelanjaanperlombongan

  F4 Potongan- Perbelanjaan insentif yang diperuntukkan dalam - Lampiran Dpotongan undang-undang.selanjutnya Senaraikan semua tuntutan perbelanjaan insentif di ruang ini.

  Contoh:Potongan selanjutnya bagipenggajian pekerja hilang upaya RM 12,000*

  *Ini adalah perbelanjaan yang dibenarkan tolakan/potongan selanjut, tolakan pertama telah dibuat dalamAkaun Untung Rugi.

  F5 Jumlah Campurkan F2, F3 dan F4 - -

  F6 Jumlah F1 tolak F5 - -pelarasanperbelanjaan

  G Pendapatan Kira keuntungan larasan dengan membuat tolakan dan - -larasan tambahan di E dan F6.

  Jika jumlah positif (+) adalah pendapatan larasan.Jika jumlah negatif (-) adalah kerugian larasandan teruskan ke bahagian H.

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

 • Buku Panduan Borang TJ Sistem Taksir Sendiri

  24

  H Kerugian larasan Keterangan seperti di atas. Pindahkan amaun ini ke ruang HK-1.3 -D1 Helaian Kerja HK-1.3

  J1 Pendapatan Amaun dari ruang G - -larasan Jika kerugian larasan, masukkan ‘0’ ke ruang ini.

  J2 Kenaan Pelarasan keuntungan jualan aset yang dipindah HK-1.2 -imbangan daripada HK-1.2

  Jika tidak berkenaan, masukkan ‘0’ ke ruang ini.

  J3 Jumlah J1 campur J2 - -

  J4 Elaun modal Amaun dari ruang K4 (terhad kepada amaun di J3). - -boleh diserap

  J5 Pendapatan J3 tolak J4 - -berkanun Pindahkan amaun ini ke ruang B1/B2/B3 Borang TJ

  atau ke ruang C1/C2/C3 Borang TJ.

  K1 Baki bawa Jumlah elaun modal dari tahun kebelakangan yang tidak - -hadapan dapat diserap.

  K2 Elaun Imbangan Belanja baki aset dilupuskan yang dilaraskan di ruang HK-1.2 -B3 HK-1.2.Jika tidak berkenaan, masukkan ‘0’ di ruang ini.

  K3 Elaun modal Tuntutan elaun modal tahun semasa yang dilaraskan di HK-1.2 -ruang C5 HK-1.2.

  K4 Jumlah Campurkan K1, K2 dan K3. - -

  K5 Tuntutan Amaun K4 tetapi terhad kepada amaun di J3. - -diserap dalamtahun semasa

  K6 Baki hantar K4 tolak K5 - -hadapan Amaun ini wujud sekiranya amaun K4 tidak dapat

  diserap oleh J3.Baki ini akan menjadi amaun K1 tahun taksiranberikutnya.

  Gunakan satu Helaian Kerja HK-1B untuk satu punca perniagaan perkongsian

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  A Pendapatan Masukkan amaun dari ruang A13 dan A19, CP 30 CP 30 -larasanperniagaan(perkongsian)

  B Kenaan Masukkan amaun dari ruang A14 dan A20, CP 30 CP 30 -imbangan

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  HK-1B: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN PERNIAGAAN PERKONGSIAN

 • Buku Panduan Borang TJ Sistem Taksir Sendiri

  25

  C Jumlah A campur B - -

  D Elaun modal Elaun modal yang boleh diserap CP 30 -boleh diserap (terhad kepada amaun di C).

  E Pendapatan C tolak D - -Berkanun

  F - G Elaun Jadual Ruangan ini berkenaan sekiranya tuan/puan layak - -7A menuntut elaun Jadual 7A.

  H - J Elaun peningkatan Ruangan ini berkenaan sekiranya tuan/puan layak - -eksport menuntut elaun peningkatan eksport perkhidmatanperkhidmatan yang layak.yang layak

  K Pelarasanbaki elaun modal

  1. Baki bawa Baki elaun modal yang tidak dapat diserap di dalam - -hadapan pengiraan pendapatan berkanun dalam tahun kebelakangan.

  2. Elaun Masukkan amaun dari ruang A15 dan A21, CP 30 CP 30 -Imbangan danElaun Modal

  3. Jumlah Campurkan K1dan K2 - -

  4. Tuntutan Amaun D di atas. - -diserap dalamtahun semasa

  5. Baki hantar K3 tolak K4 - -hadapan

  L - M Pelarasan baki Ruangan ini berkenaan sekiranya tuan/puan layak - -Elaun Jadual 7A & menuntut elaun Jadual 7A dan elaun peningkatanElaun peningkatan eksport perkhidmatan yang layak.eksportperkhidmatanyang layak

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  HK-1D: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN PERNIAGAAN BAGI KELUARGA SEKUTU HINDUYANG MENIKMATI ELAUN PENINGKATAN EKSPORT PERKHIDMATAN YANG LAYAK

  HK-1C: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN PERNIAGAAN BAGI KELUARGASEKUTU HINDU YANG MENIKMATI INSENTIF DI BAWAH JADUAL 7A

  Helaian Kerja ini disediakan untuk pengiraan insentif di bawah Jadual 7A.

  Helaian Kerja ini disediakan untuk pengiraan Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak.

 • Buku Panduan Borang TJ Sistem Taksir Sendiri

  26

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  A Kerugian bawa Baki kerugian perniagaan/perkongsian tahun - -hadapan kebelakangan yang tidak boleh diserap dalam tahun

  kebelakangan.

  B Kerugian tahun Amaun C8 Borang B - -kebelakangandiserap olehpendapatanberkanun tahunsemasa

  C Baki kerugian A tolak B - -tahun kebelakangandihantar hadapan

  D Kerugian tahunsemasa:1. Perniagaan Amaun H dari Helaian Kerja HK-1/ HK-1C/ HK-1D HK-1/ HK-1C/ -

  HK-1D2. Perkongsian Amaun dari ruang A13 dan A19, CP 30 CP 30

  3. Jumlah Amaun D1 campur D2 - -

  HK-1.3: PELARASAN KERUGIAN BAGI PERNIAGAAN DAN PERKONGSIAN

  HK-1.1: ELAUN PERLOMBONGAN & HK-1.2: RUMUSAN ELAUN MODAL

  1. Bagi memudahkan tuntutan elaun perlombongan dan elaun modal dibuat dengan teratur, aset dan perbelanjaan telahdijeniskan seperti berikut:

  SUSUNAN INDEKS TUNTUTAN ELAUN-ELAUN MODAL(Berasaskan kepada susunan dalam Akta Cukai Pendapatan 1967)

  Elaun Jenis Kelas Jadual ACP 1967 Helaian KerjaPerlombongan A A1-A3 2 1.1

  Pertanian B B1-B3 3 1.2.1

  Perhutanan C C1-C2 3 1.2.2

  Bangunan Industri D D1-D4 3 1.2.3

  Loji dan Jentera F E1-E6 3 1.2.4

  2. Setiap jenis aset/perbelanjaan (mengikut jenis) telah juga dikelaskan mengikut kadar elaun modal yang boleh dituntut.Guna pengenalan ini sebagai kod tuntutan di ruang A setiap lembaran senarai elaun perlombongan dan elaun modal.

  3. Helaian Kerja HK1.2 disediakan sebagai rumusan keseluruhan elaun modal yang dituntut bagi sesuatu tahun taksiransebelum angka terakhir dapat dimasukkan ke dalam Helaian Kerja HK-1/HK-1C/HK-1D.

  4. Bahagian belakang Helaian-Helaian Kerja HK-1.1/HK1.2.1/HK-1.2.2/HK-1.2.3 dan HK-1.2.4. disediakan sebagai senaraiindeks aset / perbelanjaan modal perniagaan dan Helaian Kerja HK-1.2A disediakan sebagai Rumusan PerbelanjaanModal yang lengkap dan perlu disimpan selagi perniagaan tersebut masih beroperasi.

 • Buku Panduan Borang TJ Sistem Taksir Sendiri

  27

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  A - E Butir-butir harta/ Helaian Kerja ini disediakan untuk pengiraan - -aset dan pendapatan sewa.jumlah sewa

  HK-4B: BUTIR-BUTIR HARTA / ASET DAN JUMLAH SEWA

  HK-5: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN FAEDAH / ROYALTI

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  A - H Pendapatan Helaian Kerja ini disediakan untuk pengiraan - -Berkanun pendapatan berkanun faedah / royalti.N)

  HK-3: TOLAKAN CUKAI SEKSYEN 51 AKTA KEWANGAN 2007 (DIVIDEN)

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  A-D Tolakan cukai Helaian Kerja ini disediakan untuk pengiraan - -seksyen 51 Akta pendapatan kasar dividen dan tolakan cukai di bawahKewangan 2007 seksyen 51 Akta Kewangan 2007 (dividen).(dividen)

  E Kerugian diserap Amaun C19 Borang B - -oleh pendapatanagregat tahunsemasa

  F Baki kerugian D3 tolak E - -tahun semasatidak diserap

  G Kerugian tahun Kerugian tahun semasa bagi tahun taksiran 2010 dibawa - -semasa dibawa ke belakang sebagai potongan daripada pendapatan agregatke balakang tertentu dalam tahun taksiran 2009.

  H Baki kerugian F tolak G - -tahun semasadihantar hadapan

  J Jumlah kerugian C campur H - -hantar hadapan

 • Buku Panduan Borang TJ Sistem Taksir Sendiri

  28

  HK-11: BAYARAN TAHUN ASAS KEPADA BUKAN PEMASTAUTIN (CUKAI PEGANGAN)

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  Bayaran tahun Helaian kerja ini disediakan bagi melaporkan butir-butir - -asas kepada bayaran kepada bukan pemastautin yang melibatkan cukaibukan pemastautin pegangan.(cukai pegangan) Pindahkan amaun ini ke ruang H3a/H3b/H3c/H3d Borang TJ.

  A-H Pelepasan cukai Helaian Kerja ini disediakan untuk pengiraan - -di bawah pendapatan dari negara perjanjian pengelakanseksyen 132 pencukaian dua kali dan tuntutan pelepasan di

  bawah seksyen 132.

  HK-8 PENDAPATAN DARIPADA NEGARA PERJANJIAN PENGELAKAN PENCUKAIAN DUA KALIDAN TUNTUTAN PELEPASAN CUKAI DI BAWAH SEKSYEN 132

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  A-H Pelepasan cukai Helaian Kerja ini disediakan untuk pengiraan - -di bawah pendapatan dari negara bukan perjanjian pengelakanseksyen 133 pencukaian dua kali dan tuntutan pelepasan di

  bawah seksyen 133.

  HK-9 PENDAPATAN DARIPADA NEGARA BUKAN PERJANJIAN PENGELAKAN PENCUKAIANDUA KALI DAN TUNTUTAN PELEPASAN CUKAI DI BAWAH SEKSYEN 133

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  HK-6: TOLAKAN CUKAI DI BAWAH SEKSYEN 110 (LAIN-LAIN)

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  A - G Tolakan cukai Helaian Kerja ini disediakan untuk pengiraan pendapatan - -di bawah kasar faedah/royalti/seksyen 4A, pendapatan daripada badanseksyen 110 amanah serta tolakan cukai di bawah seksyen 110.A(Lain-lain)

  N)

 • Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri

  HK-1: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN PERNIAGAAN

  1 2 3 4 5Perniagaan Tahun Taksiran

  Tandakan “X” dalam petak berkenaan

  Jenis Perniagaan Kod Perniagaan

  Perkara Amaun

  A. BAKI DALAM AKAUN UNTUNG RUGI

  TOLAK: PENGASINGAN PENDAPATAN MENGIKUT KELAS

  Pendapatan dividen

  Pendapatan sewa

  Pendapatan royalti

  Pendapatan faedah

  Pendapatan lain

  B. JUMLAH PENDAPATAN BUKAN PERNIAGAAN

  C. JUMLAH PENDAPATANPERNIAGAAN (A - B)

  D. PELARASAN PENDAPATAN PERNIAGAAN

  TAMBAH:

  1. Kerugian yang tidak dibenarkan:

  Kerugian jualan aset

  Kerugian pertukaran asing

  Kerugian pelaburan

  ........................................................

  ........................................................

  JUMLAH

  2. Lebihan perolehan perlombongan

  3. JUMLAH (D1 + D2)

  + –

  Nama

  No. Cukai Pendapatan No. K/PNo. Pendaftaran Perniagaan

  Helaian Kerja ms - 1

 • Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri

  TOLAK:

  4. Perolehan/pendapatan yang tidak kena cukai dimasukkan ke dalam akaun untung rugi:

  Keuntungan jualan aset

  Keuntungan pertukaran asing

  Keuntungan pelaburan

  ..................................................................

  ..................................................................

  JUMLAH

  5. JUMLAH (D3 - D4)

  E. PENDAPATAN PERNIAGAAN(C + D5)

  F. PELARASAN PERBELANJAAN PERNIAGAAN

  TAMBAH:

  1. Perbelanjaan-perbelanjaan dan kenaan-kenaan yang tidak dibenarkan

  1.1 Susut nilai1.2 Gaji, elaun, bonus, KWSP sendiri1.3 Keraian1.4 Hadiah1.5 Derma1.6 Penalti/denda/kompaun1.7 Ambilan stok1.8 Ambilan tunai1.9 Peruntukan hutang lapuk1.10 Perbelanjaan permulaan/penutupan1.11 Perbelanjaan modal1.12 Yuran guaman1.13 Perbelanjaan faedah1.14 Sekatan KWSP1.15 Hapus kira aset1.16 Perbelanjaan persendirian:

  (a) Perjalanan/penginapan(b) Kegunaan kenderaan(c) Manfaat kediaman(d) Telefon(e) Yuran (tiada kaitan dengan perniagaan)(f) Seminar(g) Perubatan

  Helaian Kerja ms - 2

 • Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri

  1.17 Perbelanjaan lain (Nyatakan ................)

  JUMLAH (1.1 hingga 1.17)

  TOLAK:

  2. Elaun perlombongan

  3. Lebihan perbelanjaan perlombongan

  4. Potongan-potongan selanjutnya

  4.1 .....................................................

  4.2 .....................................................

  4.3 .....................................................

  5. JUMLAH (F2 + F3 + F4)

  6. JUMLAH PELARASAN PERBELANJAAN(F1 - F5)

  G. PENDAPATAN LARASAN (E + F6)

  Atau

  H. KERUGIAN LARASAN (F6 – E)

  Jika G - Pendapatan Larasan, teruskan pengiraan ke ruang JJika H - Kerugian Larasan, pindahkan amaun kerugian larasan ke ruang D1 HK-1.3,

  kemudian kirakan baki elaun modal untuk dihantar hadapan di ruang J dan K

  J. PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN

  1. PENDAPATAN LARASAN(Masukkan “0” ke ruang ini jika terdapat kerugian larasan di ruang H)

  2. TAMBAH: Kenaan Imbangan

  3. JUMLAH (J1 + J2)

  4. TOLAK: Elaun Modal boleh diserap(amaun di K4 tetapi terhad kepada amaun di J3)

  5. PENDAPATAN BERKANUN (J3 – J4)

  K. PELARASAN BAKI ELAUN MODAL (jika berkenaan)

  1. Baki bawa hadapanTAMBAH:

  2. Elaun Imbangan

  3. Elaun Modal

  4. JUMLAH (K1 + K2 + K3)TOLAK:

  5. Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun di ruang J4)

  6. Baki hantar hadapan (K4 - K5)

  Helaian Kerja ms - 3

 • Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri

  HK-1B: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN PERNIAGAAN PERKONGSIAN

  1 2 3 4 5Perniagaan Perkongsian Tahun Taksiran

  Tandakan “X” dalam petak berkenaan

  A. Pendapatan Larasan Perniagaan Perkongsian(Masukkan amaun dari ruang A13 dan A19, CP30)Jika rugi, masukkan “0” ke ruang ini dan pindahkan amaun kerugian larasanke ruang D2 HK-1.3. Teruskan pengiraan di ruang B hingga M (jikaberkenaan)

  TAMBAH:

  B. Kenaan Imbangan(Amaun dari A14 dan A20, CP30)

  C. JUMLAH (A + B)

  TOLAK:

  D. Elaun modal boleh diserap(Amaun di K3 tetapi terhad kepada amaun di C)

  E. PENDAPATAN BERKANUN ( C - D )

  Atau

  *JIKA LAYAK MENUNTUT ELAUN JADUAL 7A, TERUSKAN DENGAN PENGIRAAN DI BAWAH:

  TOLAK:

  F. Elaun Jadual 7A(Amaun dari ruang A16 dan A22, CP30)(Terhad kepada 70% pendapatan berkanun di E)

  G. PENDAPATAN BERKANUN SELEPAS TOLAKANELAUN JADUAL 7A ( E - F )

  Atau

  *JIKA LAYAK MENUNTUT ELAUN PENINGKATAN EKSPORT PERKHIDMATAN YANG LAYAK, TERUSKAN DENGAN PENGIRAAN DI BAWAH:

  TOLAK:

  H. Tuntutan Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak(Amaun dari ruang A17 dan A23, CP30)(Terhad kepada 70% pendapatan berkanun di E)

  J. PENDAPATAN BERKANUN SELEPAS TOLAKAN ELAUNPENINGKATAN EKSPORT PERKHIDMATAN YANG LAYAK ( E - H )

  Helaian Kerja ms - 4

  Nama

  No. Cukai Pendapatan No. K/PNo. Pendaftaran Perniagaan

 • Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri

  K. PELARASAN BAKI ELAUN MODAL (jika berkenaan)

  1. Baki bawa hadapan

  TAMBAH:

  2. Elaun Imbangan dan Elaun Modal(Amaun dari A15 dan A21, CP30)

  3. JUMLAH (K1 + K2)

  TOLAK:

  4. Tuntutan diserap dalam tahun semasa(Amaun di ruang D)

  5. Baki hantar hadapan (K3 - K4)

  L. PELARASAN BAKI ELAUN JADUAL 7A (jika berkenaan)1. Baki bawa hadapan

  TAMBAH :2. Elaun Jadual 7A tahun semasa (Amaun dari A16 dan A22, CP30)3. JUMLAH (L1 + L2)

  TOLAK :4. Tuntutan diserap dalam tahun semasa (Amaun di ruang F)5. Baki hantar hadapan (L3 - L4)

  M. PELARASAN BAKI ELAUN PENINGKATAN EKSPORT PERKHIDMATAN YANG LAYAK (jika berkenaan)

  1. Baki bawa hadapan

  TAMBAH

  2. Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layakbagi tahun semasa (Amaun dari A17 dan A23, CP30)

  3. JUMLAH (M1 + M2)

  TOLAK:

  4. Tuntutan diserap dalam tahun semasa (Amaun di ruang H)

  5. Baki hantar hadapan (M3 - M4)

  Helaian Kerja ms - 5

 • Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri

  HK-1C: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN PERNIAGAAN BAGI INDIVIDU YANGMENIKMATI INSENTIF DI BAWAH JADUAL 7A

  1 2 3 4 5Perniagaan Tahun Taksiran

  Tandakan “X” dalam petak berkenaan

  Jenis Perniagaan Kod Perniagaan

  Perkara Amaun

  A. BAKI DALAM AKAUN UNTUNG RUGI

  TOLAK: PENGASINGAN PENDAPATAN MENGIKUT KELAS

  Pendapatan dividen

  Pendapatan sewa

  Pendapatan royalti

  Pendapatan faedah

  Pendapatan lain

  B. JUMLAH PENDAPATAN BUKAN PERNIAGAAN

  C. JUMLAH PENDAPATANPERNIAGAAN (A - B)

  D. PELARASAN PENDAPATAN PERNIAGAAN

  TAMBAH:

  1. Kerugian yang tidak dibenarkan:

  Kerugian jualan aset

  Kerugian pertukaran asing

  Kerugian pelaburan

  .......................................................

  .......................................................

  JUMLAH

  2. Lebihan perolehan perlombongan

  3. JUMLAH (D1 + D2)

  + –

  Helaian Kerja ms - 6

  Nama

  No. Cukai Pendapatan No. K/PNo. Pendaftaran Perniagaan

 • Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri

  TOLAK:

  4. Perolehan/pendapatan yang tidak kena cukai dimasukkan ke dalam akaun untung rugi:

  Keuntungan jualan aset

  Keuntungan pertukaran asing

  Keuntungan pelaburan

  .......................................................................

  .......................................................................

  JUMLAH

  5. JUMLAH (D3 - D4)

  E. PENDAPATAN PERNIAGAAN(C + D5)

  F. PELARASAN PERBELANJAAN PERNIAGAAN

  TAMBAH:

  1. Perbelanjaan-perbelanjaan dan kenaan-kenaan yang tidak dibenarkan

  1.1 Susut nilai1.2 Gaji, elaun, bonus, KWSP sendiri1.3 Keraian1.4 Hadiah1.5 Derma1.6 Penalti/denda/kompaun1.7 Ambilan stok1.8 Ambilan tunai1.9 Peruntukan hutang lapuk1.10 Perbelanjaan permulaan/penutupan1.11 Perbelanjaan modal1.12 Yuran guaman1.13 Perbelanjaan faedah1.14 Sekatan KWSP1.15 Hapus kira aset1.16 Perbelanjaan persendirian:

  (a) Perjalanan/penginapan(b) Kegunaan kenderaan(c) Manfaat kediaman(d) Telefon(e) Yuran (tiada kaitan dengan perniagaan)

  (f) Seminar

  (g) Perubatan

  Helaian Kerja ms - 7

 • Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri

  1.17 Perbelanjaan lain (Nyatakan .................)

  JUMLAH (1.1 hingga 1.17)

  TOLAK:2. Elaun perlombongan

  3. Lebihan perbelanjaan perlombongan

  4. Potongan-potongan selanjutnya

  4.1 .........................................................

  4.2 .........................................................

  4.3 .........................................................

  5. JUMLAH (F2 + F3 + F4)

  6. JUMLAH PELARASAN PERBELANJAAN(F1 – F5)

  G. PENDAPATAN LARASAN (E + F6)

  Atau

  H. KERUGIAN LARASAN (F6 – E)Jika G - Pendapatan larasan, teruskan pengiraan ke ruang JJika H - Kerugian Larasan, pindahkan amaun kerugian larasan ke ruang D1 HK-1.3,

  kemudian kirakan baki elaun modal untuk dihantar hadapan di ruang J dan Q

  J. PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN

  1. PENDAPATAN LARASAN(Masukkan “0” ke ruang ini jika terdapat kerugian larasan di ruang H)

  2. TAMBAH: Kenaan Imbangan

  3. JUMLAH

  4. TOLAK: Elaun Modal boleh diserap(amaun di Q4 tetapi terhad kepada amaun di J3)

  5. PENDAPATAN BERKANUN (J3 – J4)

  K. PENGIRAAN TUNTUTAN ELAUN JADUAL 7A

  1. % x =

  2. Baki Elaun bawa hadapan

  3. JUMLAH (K1 + K2)

  L. HAD SEKATAN PENDAPATAN BERKANUN % x (J5)

  M. ELAUN JADUAL 7A (K3 ATAU L yang mana lebih rendah)

  N. PENDAPATAN BERKANUN KENA CUKAI (J5 – M)

  (perbelanjaan modal yang layak)TAMBAH

  Helaian Kerja ms - 8

 • Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri

  Helaian Kerja ms - 9

  P. PELARASAN BAKI ELAUN JADUAL 7A

  1. Baki bawa hadapan

  TAMBAH:

  2. Tuntutan tahun semasa

  3. JUMLAH

  TOLAK:

  4. Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun di ruang M)

  5. Baki hantar hadapan (P3 - P4)

  Q. PELARASAN BAKI ELAUN MODAL (jika berkenaan)

  1. Baki bawa hadapan

  TAMBAH:

  2. Elaun Imbangan

  3. Elaun Modal

  4. JUMLAH

  TOLAK:

  5. Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun di ruang J4)

  6. Baki hantar hadapan (Q4 - Q5)

 • Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri

  HK-1D: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN PERNIAGAAN BAGI INDIVIDU YANGMENIKMATI ELAUN PENINGKATAN EKSPORT PERKHIDMATAN YANG LAYAK

  1 2 3 4 5Perniagaan Tahun Taksiran

  Tandakan “X” dalam petak berkenaan

  Jenis Perniagaan Kod Perniagaan

  Perkara Amaun

  A. BAKI DALAM AKAUN UNTUNG RUGI

  TOLAK: PENGASINGAN PENDAPATAN MENGIKUT KELAS

  Pendapatan dividen

  Pendapatan sewa

  Pendapatan royalti

  Pendapatan faedah

  Pendapatan lain

  B. JUMLAH PENDAPATAN BUKAN PERNIAGAAN

  C. JUMLAH PENDAPATANPERNIAGAAN (A - B)

  D. PELARASAN PENDAPATAN PERNIAGAAN

  TAMBAH:

  1. Kerugian yang tidak dibenarkan:

  Kerugian jualan aset

  Kerugian pertukaran asing

  Kerugian pelaburan

  .......................................................

  .......................................................

  JUMLAH

  + –

  Helaian Kerja ms - 10

  Nama

  No. Cukai Pendapatan No. K/PNo. Pendaftaran Perniagaan

 • Buku Panduan Borang B Sistem Taksir SendiriTOLAK:

  2. Perolehan/pendapatan yang tidak kena cukai dimasukkan ke dalam akaun untung rugi:

  Keuntungan jualan aset

  Keuntungan pertukaran asing

  Keuntungan pelaburan

  .......................................................................

  .......................................................................

  3. JUMLAH (D1 - D2)

  E. PENDAPATAN PERNIAGAAN(C + D3)

  F. PELARASAN PERBELANJAAN PERNIAGAAN

  TAMBAH:

  1. Perbelanjaan-perbelanjaan dan kenaan-kenaan yang tidak dibenarkan

  1.1 Susut nilai1.2 Gaji, elaun, bonus, KWSP sendiri1.3 Keraian1.4 Hadiah1.5 Derma1.6 Penalti/denda/kompaun1.7 Ambilan stok1.8 Ambilan tunai1.9 Peruntukan hutang lapuk1.10 Perbelanjaan permulaan/penutupan1.11 Perbelanjaan modal1.12 Yuran guaman1.13 Perbelanjaan faedah1.14 Sekatan KWSP1.15 Hapus kira aset1.16 Perbelanjaan persendirian:

  (a) Perjalanan/penginapan(b) Kegunaan kenderaan(c) Manfaat kediaman(d) Telefon(e) Yuran (tiada kaitan dengan perniagaan)

  (f) Seminar

  (g) Perubatan

  1.17 Perbelanjaan lain (Nyatakan .................)

  JUMLAH (1.1 hingga 1.17)

  Helaian Kerja ms - 11

 • Buku Panduan Borang B Sistem Taksir SendiriTOLAK:

  2. Potongan-potongan selanjutnya

  2.1 .........................................................

  2.2 .........................................................

  2.3 .........................................................

  JUMLAH (2.1 hingga 2.3)

  3. JUMLAH PELARASAN PERBELANJAAN (F1 – F2)

  G. PENDAPATAN LARASAN (E + F3)

  Atau

  H. KERUGIAN LARASAN (F3 – E)

  Jika G - Pendapatan larasan, teruskan pengiraan ke ruang JJika H - Kerugian Larasan, pindahkan amaun kerugian larasan ke ruang D1 HK-1.3,

  kemudian kirakan baki elaun modal untuk dihantar hadapan di ruang J dan N

  J. PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN

  1. PENDAPATAN LARASAN(Masukkan “0” ke ruang ini jika terdapat kerugian larasan di ruang H)

  2. TAMBAH: Kenaan Imbangan

  3. JUMLAH

  4. TOLAK: Elaun Modal boleh diserap(amaun di N4 tetapi terhad kepada amaun di J3)

  5. PENDAPATAN BERKANUN (J3 – J4)

  K. PENGIRAAN TUNTUTAN ELAUN PENINGKATAN EKSPORT PERKHIDMATAN YANG LAYAK

  1. 70 % x Pendapatan Berkanun (had sekatan) =

  2. Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layakboleh dituntut (Amaun dari M6)

  3. Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak diserap(K1 atau K2, yang mana lebih rendah)

  L. PENDAPATAN BERKANUN KENA CUKAI (J5 – K3)

  M. PELARASAN BAKI ELAUN PENINGKATAN EKSPORT PERKHIDMATAN YANG LAYAK

  1. Baki Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak bawa hadapan

  2. Pendapatan Eksport Perkhidmatan Yang Layakbagi tempoh asas (semasa)

  TOLAK:

  3. Pendapatan Eksport Perkhidmatan Yang Layakbagi tempoh asas (sebelum)

  Helaian Kerja ms - 12

 • Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri

  4. Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak(M2 - M3)

  5. Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak (M4 x 50%)

  6. JUMLAH (M1 + M5)(Pindahkan amaun ini ke ruang K2)

  7. Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak diserap(Amaun dari ruang K3)

  8. Baki hantar hadapan (M6 - M7)

  PERKHIDMATAN YANG LAYAK

  1. Guaman2. Perakaunan3. Arkitek4. Pemasaran5. Perunding perniagaan6. Perkhidmatan pejabat7. Pengurusan pembinaan8. Pengurusan bangunan9. Pengurusan perladangan10. Jagaan kesihatan swasta11. Pendidikan swasta12. Perkhidmatan penerbitan13. Perkhidmatan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT)14. Perkhidmatan kejuruteraan15. Perkhidmatan percetakan16. Perkhidmatan francais tempatan

  N. PELARASAN BAKI ELAUN MODAL (Jika Berkenaan)

  1. Baki bawa hadapan

  Tambah:

  2. Elaun Imbangan

  3. Elaun Modal

  4. JUMLAH

  Tolak:

  5. Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun di ruang J4)

  6. Baki hantar hadapan (N4 - N5)

  Helaian Kerja ms - 13

 • Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri

  Tah

  un T

  aksi

  ran

  Nam

  a

  Not

  a:E

  laun

  dik

  ira d

  enga

  n m

  emba

  hagi

  kan

  bela

  nja

  baki

  di a

  khir

  tem

  poh

  asas

  den

  gan

  baki

  hay

  at lo

  mbo

  ng p

  ada

  perm

  ulaa

  n te

  mpo

  h as

  as.

  Sek

  irany

  a te

  mpo

  h pe

  raka

  unan

  kur

  ang

  atau

  lebi

  h 12

  bul

  an, e

  laun

  per

  lu d

  ikur

  angk

  an a

  tau

  dina

  ikka

  n se

  baga

  iman

  a te

  mpo

  h m

  asa.

  Jang

  ka H

  ayat

  Lom

  bong

  1.Ju

  mla

  h ka

  was

  an ti

  mbu

  nan

  (dal

  am e

  kar)

  yan

  g ba

  kal d

  iper

  oleh

  i

  d

  enga

  n ka

  pal k

  orek

  ata

  u m

  engg

  unak

  an k

  aeda

  h la

  in=

  X ta

  hun

  ATA

  U

  Jang

  kaan

  kaw

  asan

  (da

  lam

  eka

  r) y

  ang

  akan

  dilo

  mbo

  ng d

  alam

  set

  ahun

  2.

  Ang

  gara

  n ju

  mla

  h tim

  buna

  n m

  engi

  kut t

  an (

  atau

  pik

  ul)

  = X

  tahu

  nK

  adar

  pen

  gelu

  aran

  tahu

  nan

  yang

  dija

  ngka

  men

  giku

  t tan

  (at

  au p

  ikul

  )

  AB

  CD

  EF

  GH

  JK

  L

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11JU

  MLA

  H(P

  inda

  hkan

  am

  aun

  di H

  , J d

  an K

  ke

  HK

  -1.1

  A)

  Ela

  unpe

  rlom

  bong

  anB

  elan

  jaba

  ki b

  /hB

  elan

  jape

  mba

  ngun

  anJu

  mla

  h(C

  + D

  )P

  erol

  ehan

  Jum

  lah

  (E -

  F)Le

  biha

  npe

  rbel

  anja

  anB

  elan

  jaba

  ki h

  /hLe

  biha

  npe

  role

  han

  Bak

  i hay

  atlo

  mbo

  ngK

  elas

  Per

  .

  HK

  -1.1

  :E

  LAU

  N P

  ER

  LOM

  BO

  NG

  AN

  HK-1.1

  Helaian Kerja ms - 14

  No.

  Cuk

  aiP

  enda

  pata

  n

 • Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri

  INDEKS ELAUN LOMBONG

  Kelas Jenis aset Elaun Rujukan

  A1 Kos memperolehi tanah lombong atau hakperlombongan

  a. Jalan, jalan trem,

  b. Bengkel, gudang, tempat kediaman

  A2 Kos mencarigali lombong baru atau lombongyang sedia

  a. Membenam aci, membina terowong dan kerja-kerjapembangunan bawah tanah Seperti pengiraan Seksyen 34(6)(c)

  yang disediakanb. Membekal air dan letrik, jalan, jalan trem, tepian di bawah Jadual Perenggan 3 dan 5

  landasan keretapi, dan menahan tahi bijih ini Jadual 2 ACP1967

  c. Membina bangunan termasuk tempat kediaman untukkakitangan perlombongan.

  A3 Kos pentadbiran atau pengurusan sebelum bermulanyapengeluaran galian atau dalam tempoh masa galiantidak dikeluarkan

  PENGIRAAN JANGKA HAYAT

  Pengiraan jangka hayat adalah seperti berikut:

  1. Jumlah kawasan timbunan (dalam ekar) yang bakaldiperolehi dengan kapal korek atau menggunakan kaedah lain (T) = X tahunJangkaan kawasan (ekar) yang akan dilombong dalam setahun (M)

  Atau T = X tahunM

  2. Anggaran jumlah timbunan mengikut tan/pikul (P) = X tahunKadar pengeluaran tahunan yang dijangka mengikut tan/pikul (K)

  Atau P = X tahunK

  Helaian Kerja ms - 15

 • Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri

  Tahun Taksiran

  Nama

  A B CLebihan Perolehan Elaun Perlombongan Lebihan Perbelanjaan[Subseksyen 30(3)] [Seksyen 34 & [Seksyen 34 &

  Perenggan 3 Jadual 2] Perenggan 12 Jadual 2]

  LEMBARAN 1

  LEMBARAN 2

  LEMBARAN 3

  LEMBARAN 4

  LEMBARAN 5

  JUMLAH

  HK-1.1A: RUMUSAN ELAUN PERLOMBONGAN

  (Pindahkan amaun ini (Pindahkan amaun ini (Pindahkan amaun inike ruang D2, HK-1/ ke ruang F2, HK-1/ ke ruang F3,

  HK-1C) HK-1C) HK-1/HK-1C)

  No. Cukai Pendapatan

  Helaian Kerja ms - 16

 • Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri

  Tahun Taksiran

  Nama

  A. KENAAN IMBANGAN Helaian Kerja

  1. Perbelanjaan pertanian layak HK-1.2.1A

  2. Perbelanjaan perhutanan layak HK-1.2.2A

  3. Bangunan industri HK-1.2.3A

  4. Loji dan jentera HK-1.2.4A

  5. JUMLAH(Pindahkan amaun ini ke ruang J2, HK-1/ J2, HK-1C/ J2, HK-1D/ J2, HK-1E)

  B. ELAUN IMBANGAN

  1. Bangunan industri HK-1.2.3A

  2. Loji dan jentera HK-1.2.4A

  3. JUMLAH(Pindahkan amaun ini ke ruang K2, HK-1/ Q2, HK-1C/ N2, HK-1D/ N2, HK-1E)

  C. ELAUN MODAL TAHUN SEMASA

  1. Perbelanjaan pertanian layak HK-1.2.1A

  2. Perbelanjaan perhutanan layak HK-1.2.2A

  3. Bangunan industri HK-1.2.3A

  4. Loji dan jentera HK-1.2.4A

  5. JUMLAH(Pindahkan amaun ini ke ruang K3, HK-1/ Q3, HK-1C/ N3, HK-1D/ N3, HK-1E)

  HK-1.2: RUMUSAN ELAUN MODAL

  Helaian Kerja ms - 17

  No. Cukai Pendapatan

 • Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri

  Tah

  un T

  aksi

  ran

  Nam

  a

  AB

  CD

  EF

  GH

  JK

  LM

  N

  Tarik

  hbe

  lanj

  aKo

  sdi

  laku

  kan

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11JU

  MLA

  H

  12KE

  NAAN

  PER

  TANI

  AN(1

  1K +

  11L

  )

  13EL

  AUN

  PERT

  ANIA

  N(1

  1M)

  NOTA

  :Ke

  naan

  Per

  tani

  an b

  agi a

  set y

  ang

  dilu

  pusk

  an d

  alam

  tem

  poh

  kura

  ng 6

  tahu

  n, ia

  lah:

  (i)N

  ilai N

  ata

  u(ii

  )N/

  Y* d

  i man

  a ke

  naan

  per

  tani

  an d

  ibah

  agik

  an s

  ama

  rata

  sep

  anja

  ng ta

  hun-

  tahu

  n ta

  ksira

  n ya

  ng m

  ana

  elau

  n-el

  aun

  tela

  h di

  berik

  an.

  (Pro

  viso

  kep

  ada

  Pere

  ngga

  n 27

  Jad

  ual 3

  ).

  * “Y”

  iala

  h bi

  lang

  an ta

  hun

  taks

  iran

  elau

  n pe

  rtani

  an y

  ang

  tela

  h di

  beri

  kepa

  da p

  erni

  agaa

  n te

  rseb

  ut.

  Kela

  sPe

  rTa

  rikh

  Tahu

  nKa

  dar

  lupu

  sta

  ksira

  n%

  Bela

  nja

  Elau

  nBe

  lanj

  aG

  eran

  /Ke

  naan

  Elau

  nEl

  aun

  baki

  b/b

  tahu

  nan

  baki

  h/h

  subs

  idi

  perta

  nian

  perta

  nian

  terk

  umpu

  l

  HK

  -1.2

  .1:

  ELA

  UN

  PE

  RTA

  NIA

  N HK-1.2.1

  (Pin

  dahk

  an a

  mau

  n in

  i ke

  HK-1

  .2.1

  A)

  (Pin

  dahk

  an a

  mau

  n in

  i ke

  HK-1

  .2.1

  A)

  Helaian Kerja ms - 18

  No. C

  ukai

  Pend

  apat

  an

 • Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri

  B1 Perbelanjaan pertanian yang layak

  a. Bersih dan sediakan tanah Perenggan 7(1)(a)

  b. Menanam (tidak termasuk tanam semula) Perenggan 7(1)(b) 5 0 Perenggan 23

  c. Pembinaan sebatang jalan atau Perenggan 7(1)(c)jambatan di kebun

  B2 Bangunan untuk kebajikan dan tempat Perenggan 7(1)(d) 20 Perenggan 22(a)kediaman kakitangan

  B3 Bangunana. Pejabatb. Bangunan bagi tujuan aktiviti kebun Perenggan 7(1)(d) 1 0 Perenggan 22(b)

  INDEKS ELAUN PERTANIAN

  Elaun Tahunan

  Kadar (%) Rujukan (Jadual 3)

  Rujukan(Jadual 3)Kelas Jenis Aset

  Helaian Kerja ms - 19

 • Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri

  Tahun Taksiran

  Nama

  A B

  Kenaan ElaunPertanian Pertanian

  LEMBARAN 1

  LEMBARAN 2

  LEMBARAN 3

  LEMBARAN 4

  LEMBARAN 5

  JUMLAH

  HK-1.2.1A: RUMUSAN ELAUN PERTANIAN

  (Pindahkan amaun ini (Pindahkan amaun inike ruang A1, HK-1.2) ke ruang C1, HK-1.2)

  No. Cukai Pendapatan

  Helaian Kerja ms - 20

 • Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri

  Tahu

  n Ta

  ksira

  n

  Nam

  a

  AB

  CD

  EF

  GH

  JK

  L Elau

  nPe

  rKe

  las

  Kos

  perh

  utan

  ante

  rkum

  pul

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11JU

  MLA

  H

  12KE

  NAAN

  PER

  HUTA

  NAN

  (11K

  )

  13EL

  AUN

  PERH

  UTAN

  AN(1

  1H)

  NOTA

  :Ke

  naan

  per

  huta

  nan

  bagi

  ase

  t yan

  g di

  lupu

  skan

  iala

  h:(i)

  Nila

  i L a

  tau

  (ii)

  L/Y*

  di m

  ana

  kena

  an p

  erhu

  tana

  n di

  baha

  gika

  n sa

  ma

  rata

  sep

  anja

  ng ta

  hun-

  tahu

  n ta

  ksira

  n ya

  ng m

  ana

  elau

  n-el

  aun

  tela

  h di

  berik

  an.

  (Pro

  viso

  kep

  ada

  Pere

  ngga

  n 32

  Jad

  ual 3

  )

  * “Y”

  iala

  h bi

  lang

  an ta

  hun

  taks

  iran

  elau

  n pe

  rhut

  anan

  yan

  g te

  lah

  dibe

  ri ke

  pada

  per

  niag

  aan

  ters

  ebut

  .

  Tarik

  hbe

  lanj

  adi

  laku

  kan

  Tarik

  hlu

  pus

  Tahu

  nta

  ksira

  nKa

  dar

  %Be

  lanj

  aba

  ki b

  /bEl

  aun

  perh

  utan

  anBe

  lanj

  aba

  ki h

  /hKe

  naan

  perh

  utan

  an

  HK

  -1.2

  .2:

  ELA

  UN

  PER

  HU

  TAN

  AN

  HK-1.2.2

  (Pin

  dahk

  an a

  mau

  n in

  i ke

  HK-1

  .2.2

  A)

  (Pin

  dahk

  an a

  mau

  n in

  i ke

  HK-1

  .2.2

  A)

  Helaian Kerja ms - 21

  No. C

  ukai

  Pend

  apat

  an

 • Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri

  INDEKS ELAUN PERHUTANAN

  C1 Perbelanjaan bagi tujuan aktiviti pembalakana. Jalan Perenggan 8(1)(a) 10 Perenggan 30(b)b. Bangunan

  C2 Perbelanjaan bagi tujuan kebajikan pekerjaaktiviti pembalakan

  a. Bangunan Perenggan 8(1)(b) 20 Perenggan 30(a)b. Tempat Kediaman

  Kelas Jenis asetRujukan

  (Jadual 3)

  Elaun Tahunan

  Kadar (%)

  Rujukan(Jadual 3)

  Helaian Kerja ms - 22

 • Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri

  Tahun Taksiran

  Nama

  A B

  Kenaan ElaunPerhutanan Perhutanan

  LEMBARAN 1

  LEMBARAN 2

  LEMBARAN 3

  LEMBARAN 4

  LEMBARAN 5

  JUMLAH

  HK-1.2.2A: RUMUSAN ELAUN PERHUTANAN

  (Pindahkan amaun ini (Pindahkan amaun inike ruang A2, HK-1.2) ke ruang C2, HK-1.2)

  No. Cukai Pendapatan

  Helaian Kerja ms - 23

 • Buku Panduan Borang B Sistem Taksir Sendiri

  Tahu

  n Ta

  ksira

  n

  Nam

  a

  AB

  CD

  EF

  GH

  JK

  LM

  N

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11JU

  MLA