bolile arterelor periferice

48
Bolile Bolile arterelor arterelor periferice periferice

Upload: cristina-dinca

Post on 22-Jun-2015

46 views

Category:

Documents


6 download

DESCRIPTION

bolile aa periferice

TRANSCRIPT

Page 1: Bolile arterelor periferice

BolileBolilearterelor arterelor perifericeperiferice

Page 2: Bolile arterelor periferice

SUMARUL CURSULUISUMARUL CURSULUI

I.I. Arteriopatia obliterantArteriopatia obliterantăă cronic cronicăă a a membrelor inferioaremembrelor inferioare

II.II. Ocluzia arterialOcluzia arterialăă acut acutăă periferic perifericăă

III.III. Trombangeita obliterantTrombangeita obliterantăă (Boala Bu (Boala Bueerger)rger)

IV.IV. TulburTulburăări vasculare funcri vasculare funcţţionaleionale

Page 3: Bolile arterelor periferice

AnatomieAnatomie

Page 4: Bolile arterelor periferice

AnatomieAnatomie

Page 5: Bolile arterelor periferice

I. Arteriopatia obliterantI. Arteriopatia obliterantăă cronic cronicăă a amembrelor inferioaremembrelor inferioare

DEFINIDEFINIŢIE:ŢIE: Afecţiune arterială obstructivă care determină reducerea progresivă a lumenului vascular şi a fluxului sangvin spre membre, cauza cea mai frecventă fiind ateroscleroza

În general afectează segmentele proximale ale axelor arteriale

MORFOPATOLOGIEMORFOPATOLOGIE

a) Progresia plăcii de aterom

b) Ruptura plăcii de aterom

Remodelarea arterială

Reţea de vase colaterale

Page 6: Bolile arterelor periferice

I.I.Arteriopatia obliterantArteriopatia obliterantăă cronic cronicăă a amembrelor inferioaremembrelor inferioare

TABLOU CLINICTABLOU CLINIC

Claudicaţia intermitentă

localizarea durerii – sediul obstrucţiei arteriale

Dureri atipice – mai ales la diabetici

Parestezii

Senzaţie de răceală a membrelor

Deficit sexual

Page 7: Bolile arterelor periferice

I.I. Arteriopatia obliterantArteriopatia obliterantăă cronic cronicăă a amembrelor inferioaremembrelor inferioare

EXAMEN CLINICEXAMEN CLINIC

General - alte determinări aterosclerotice

- anevrism de aortă

Local - leziuni peteşiale

- tegumente palide, reci

- pilozitate redusă, atrofia ţesutului subcutanat, unghii îngroşate

- ulcere ischemice

- dermatita de stază

Page 8: Bolile arterelor periferice

I.I. Arteriopatia obliterantArteriopatia obliterantăă cronic cronicăă a amembrelor inferioaremembrelor inferioare

EXAMEN CLINICEXAMEN CLINIC

Examenul arterelor

- diminuarea/absenţa pulsului arterial

- locuri de elecţie pentru palpare, simetrie

- prezenţa suflurilor arteriale

- determinarea indicelui gleznă-braţ

Teste de provocare

- testul Buerger

- testul Strandness

- timpul de umplere capilară

Page 9: Bolile arterelor periferice
Page 10: Bolile arterelor periferice

I.I. Arteriopatia obliterantArteriopatia obliterantăă cronic cronicăă a amembrelor inferioaremembrelor inferioare

CLASIFICAREA FONTAINECLASIFICAREA FONTAINE

Stadiul IStadiul I - Absenţa simptomelor; obstrucţia vasculară - Absenţa simptomelor; obstrucţia vasculară este diagnosticată clinic sau imagisticeste diagnosticată clinic sau imagistic

Stadiul IIStadiul II - Ischemie de efort = claudicaţie intermitentă- Ischemie de efort = claudicaţie intermitentă

- A- A – Claudicaţie la – Claudicaţie la > 200m> 200m

- - BB – Claudicaţie la – Claudicaţie la < < 200m200m

Stadiul IIIStadiul III - Ischemie de repaus: dureri în decubit- Ischemie de repaus: dureri în decubit

Stadiul IVStadiul IV - Ischemie de repaus: dureri în repaus + - Ischemie de repaus: dureri în repaus + tulburări trofice (ulceraţii, necroză, gangrenă)tulburări trofice (ulceraţii, necroză, gangrenă)

Page 11: Bolile arterelor periferice
Page 12: Bolile arterelor periferice

EFORT FIZICNECESARCRESCUT

O2

VASODILATATIEARTERIALA

P perfuzie<

P intramusculara

STOPFLUX ARTERIAL

METABOLISMANAEROB

“DATORIE O2” CLAUDICATIE

Page 13: Bolile arterelor periferice

I.I. Arteriopatia obliterantArteriopatia obliterantăă cronic cronicăă a amembrelor inferioaremembrelor inferioare

INVESTIGAINVESTIGAŢII ŢII NEINVAZIVENEINVAZIVE

Ecografia Doppler

- continuu

- pulsat

- duplex 2D + pulsat

Ecografie intravascularăEcografie intravasculară

Imagistică prin rezonanţă Imagistică prin rezonanţă magneticămagnetică

Page 14: Bolile arterelor periferice

I.I. Arteriopatia obliterantArteriopatia obliterantăă cronic cronicăă a amembrelor inferioaremembrelor inferioare

INVESTIGAŢII INVAZIVEINVESTIGAŢII INVAZIVE

ArteriografiaArteriografia

Page 15: Bolile arterelor periferice

I.I. Arteriopatia obliterantArteriopatia obliterantăă cronic cronicăă a amembrelor inferioaremembrelor inferioareDIAGNOSTIC DIFERENDIAGNOSTIC DIFERENŢIALŢIAL

Diagnostic etiologicDiagnostic etiologic

AterosclerozaAteroscleroza

Arterite inflamatorii (boala Buerger, boala Takayashu)Arterite inflamatorii (boala Buerger, boala Takayashu)

Leziuni congenitaleLeziuni congenitale

Arterita de iradiereArterita de iradiere

Tromboza acutăTromboza acută

SciaticaSciatica

Insuficienţă venoasă cronicăInsuficienţă venoasă cronică

Boli musculare (polimiozită, atrofii musculare, deficit motor)Boli musculare (polimiozită, atrofii musculare, deficit motor)

Boli articulareBoli articulare

Page 16: Bolile arterelor periferice

I.I. Arteriopatia obliterantArteriopatia obliterantăă cronic cronicăă a amembrelor inferioaremembrelor inferioare

EVOLUŢIEEVOLUŢIE

75% evoluţie staţionară – 25% agravarea simptomatologiei75% evoluţie staţionară – 25% agravarea simptomatologiei

Factori agravanţi: diabetul zaharat, fumatulFactori agravanţi: diabetul zaharat, fumatul

Mortalitate Mortalitate

la 15 ani de 2,6 ori mai mare faţă de cei fără arteriopatiela 15 ani de 2,6 ori mai mare faţă de cei fără arteriopatie

la cei amputaţi 25-50% la 2 anila cei amputaţi 25-50% la 2 ani

Page 17: Bolile arterelor periferice

I.I. Arteriopatia obliterantArteriopatia obliterantăă cronic cronicăă a amembrelor inferioaremembrelor inferioare

TRATAMENT MEDICALTRATAMENT MEDICAL

Măsuri generale: Măsuri generale: mersul pe josmersul pe jos

igiena optimă a membrelor inferioareigiena optimă a membrelor inferioare

Tratamentul factorilor de riscTratamentul factorilor de risc

fumatulfumatul

tratamentul antihipertensivtratamentul antihipertensiv

(vasodilatatoare nu betablocante)(vasodilatatoare nu betablocante)

controlul diabetuluicontrolul diabetului

tratamentul dislipidemieitratamentul dislipidemiei

Page 18: Bolile arterelor periferice

I.I. Arteriopatia obliterantArteriopatia obliterantăă cronic cronicăă a amembrelor inferioaremembrelor inferioare

TRATAMENT MEDICALTRATAMENT MEDICAL

1. Pentoxifilina (oral 400mg x3/zi sau i.v 300mg/zi)1. Pentoxifilina (oral 400mg x3/zi sau i.v 300mg/zi)

! Fenomen de furt !! Fenomen de furt !

2. Prostaglandine2. Prostaglandine

3. Antiagregante plachetare3. Antiagregante plachetare

Aspirină 160-325mg/ziAspirină 160-325mg/zi

Ticlopidină 500mg/ziTiclopidină 500mg/zi

Clopidogrel 75mg/ziClopidogrel 75mg/zi

4. Analgezice4. Analgezice

Page 19: Bolile arterelor periferice

1. 1. CilostazolCilostazol

- eficient la cei cu claudica’ie- eficient la cei cu claudica’ie

- ne- neîînregistratnregistrat în RO în RO

- contraindicat în insuficienţa cardiacă- contraindicat în insuficienţa cardiacă

2. Naftidrofuryl (Dusodril, Naftilong)2. Naftidrofuryl (Dusodril, Naftilong)

3. Buflomedil3. Buflomedil

- retras recent de pe piaţă- retras recent de pe piaţă

Page 20: Bolile arterelor periferice
Page 21: Bolile arterelor periferice

I.I. Arteriopatia obliterantArteriopatia obliterantăă cronic cronicăă a amembrelor inferioaremembrelor inferioare

TRATAMENT INTERVENŢIONAL (ANGIOPLASTIE)TRATAMENT INTERVENŢIONAL (ANGIOPLASTIE)

Page 22: Bolile arterelor periferice

I.I. Arteriopatia obliterantArteriopatia obliterantăă cronic cronicăă a amembrelor inferioaremembrelor inferioare

TRATAMENT INTERVENŢIONALTRATAMENT INTERVENŢIONAL

INDICAŢIIINDICAŢII

Stenoze a. iliace necalcificate sub 3 cmStenoze a. iliace necalcificate sub 3 cm

Stenoze a. femurale superficiale sub 10cmStenoze a. femurale superficiale sub 10cm

Leziuni complexe seriateLeziuni complexe seriate

Leziuni izolate în axul femuro-popliteu sau tibio-peronierLeziuni izolate în axul femuro-popliteu sau tibio-peronier

REZULTATEREZULTATE

Scade în distalitate de la 90% (a. iliacă) la 50-60% (tibio-Scade în distalitate de la 90% (a. iliacă) la 50-60% (tibio-peronier)peronier)

Page 23: Bolile arterelor periferice

I.I. Arteriopatia obliterantArteriopatia obliterantăă cronic cronicăă a amembrelor inferioaremembrelor inferioare

TRATAMENT CHIRUGICALTRATAMENT CHIRUGICAL

EndarterectomieEndarterectomie

By pass chirurgicalBy pass chirurgical

autogrefon venosautogrefon venos

proteze artificialeproteze artificiale

bioprotezebioproteze

AmputaţiaAmputaţia

Simpatectomie lombarăSimpatectomie lombară

Page 24: Bolile arterelor periferice
Page 25: Bolile arterelor periferice

II. Ocluzia arterialII. Ocluzia arterialăă acut acută perifericăă periferică

GENERALITĂŢIGENERALITĂŢI

Întreruperea bruscă a fluxului de sângeÎntreruperea bruscă a fluxului de sânge

Factori de severitate a ischemieiFactori de severitate a ischemiei

localizarea şi extinderea obstrucţieilocalizarea şi extinderea obstrucţiei

prezenţa şi dezvoltarea vaselor colateraleprezenţa şi dezvoltarea vaselor colaterale

CauzeCauze

EmboliaEmbolia

TrombozaTromboza

Page 26: Bolile arterelor periferice

EMBOLIAEMBOLIAOrigine :Origine : cord – cord – fibrilaţia atrială acută sau cronicăfibrilaţia atrială acută sau cronică

infarct miocardic acutinfarct miocardic acutanevrismul ventricularanevrismul ventricularcardiomiopatiacardiomiopatiaendocardita infecţioasăendocardita infecţioasămixom atrialmixom atrialproteze cardiaceproteze cardiace

aortă –aortă – anevrism de aortăanevrism de aortă

plăci de ateromplăci de aterom

embolii paradoxale embolii paradoxale

Localizare de regulă la bifurcaţia unui vas mareLocalizare de regulă la bifurcaţia unui vas mare

femurală femurală > iliac> iliacă ă >> aortă aortă > > poplitee poplitee >> tibio-peronier tibio-peronier

II. Ocluzia arterialII. Ocluzia arterialăă acut acută perifericăă periferică

Page 27: Bolile arterelor periferice
Page 28: Bolile arterelor periferice
Page 29: Bolile arterelor periferice
Page 30: Bolile arterelor periferice
Page 31: Bolile arterelor periferice
Page 32: Bolile arterelor periferice
Page 33: Bolile arterelor periferice

TROMBOZA IN SITUTROMBOZA IN SITUÎn vasele aterosclerotice, în anevrisme arteriale, la nivelul În vasele aterosclerotice, în anevrisme arteriale, la nivelul

grefoanelor de by-passgrefoanelor de by-passCauze favorizante:Cauze favorizante:

puncţii, traumatisme, plasarea de catetere, sindrom de puncţii, traumatisme, plasarea de catetere, sindrom de compresie toracică sau capcana gastrocnemianăcompresie toracică sau capcana gastrocnemiană

poliglobuliepoliglobuliestări de hipercoagulabilitatestări de hipercoagulabilitate

II. Ocluzia arterialII. Ocluzia arterialăă acut acută perifericăă periferică

Page 34: Bolile arterelor periferice

II. Ocluzia arterialII. Ocluzia arterialăă acut acută perifericăă periferică

TABLOU CLINICTABLOU CLINICSimptome:Simptome: durere severdurere severăă

pparestearestezziiiiaamormorţţealealăăssenenzzaaţţie de picior receie de picior receparalizieparalizie

Obiectiv: Obiectiv: absenţa pulsurilor distal de ocluzieabsenţa pulsurilor distal de ocluzie

cianoză, paloare, tegumente marmorate, recicianoză, paloare, tegumente marmorate, recipierderea sensibilităţii cutanatepierderea sensibilităţii cutanaterigiditate musculară, ROT absenterigiditate musculară, ROT absente

Depind de circulaţia colateralăDepind de circulaţia colaterală

Diagnosticul angiografic – localizarea şi extensia obstrucţieiDiagnosticul angiografic – localizarea şi extensia obstrucţiei

Page 35: Bolile arterelor periferice
Page 36: Bolile arterelor periferice

II. Ocluzia arterialII. Ocluzia arterialăă acut acută perifericăă periferică

TRATAMENTTRATAMENT

Chirurgical: Chirurgical: trombembolectomie cu sonda Fogartytrombembolectomie cu sonda Fogarty

by-pass chirurgicalby-pass chirurgical

Trombolitic:Trombolitic: când intervenţia chirurgicală este contraindicatăcând intervenţia chirurgicală este contraindicată

sau embolie pe vase micisau embolie pe vase mici

SK intraarterial: bolus 25.000 – 250.000 UISK intraarterial: bolus 25.000 – 250.000 UI

apoi 5.000 – 15.000 UI/hapoi 5.000 – 15.000 UI/h

UK intraarterial: bolus 150.000 – 250.000 UIUK intraarterial: bolus 150.000 – 250.000 UI

apoi 240.000 UI/h timp de 2 oreapoi 240.000 UI/h timp de 2 ore

apoi 120.000 UI/h timp de 2 oreapoi 120.000 UI/h timp de 2 ore

apoi 60.000 UI/hapoi 60.000 UI/h

t-PAt-PA

Anticoagulant: heparină i.v. apoi warfarină oralAnticoagulant: heparină i.v. apoi warfarină oral

Page 37: Bolile arterelor periferice
Page 38: Bolile arterelor periferice

IIIIII. . Trombangeita obliterantăTrombangeita obliterantă((boala Buergerboala Buerger))

DEFINIŢIEDEFINIŢIE

Boală inflamatorie obstructivă segmentară ce afectează Boală inflamatorie obstructivă segmentară ce afectează arterele şi venele mici şi mijlocii ale extremităţilorarterele şi venele mici şi mijlocii ale extremităţilor

Ischemie arterială cronică + episoade recurente de tromboflebită Ischemie arterială cronică + episoade recurente de tromboflebită superficialăsuperficială

ETIOLOGIE ETIOLOGIE necunoscutănecunoscută

Factori asociaţi cu prevalenţă crescutăFactori asociaţi cu prevalenţă crescutăsex masculinsex masculin

vârsta tânără (20-40ani)vârsta tânără (20-40ani)

predispoziţie genetică (antigenele HLA-B5, HLA-A9)predispoziţie genetică (antigenele HLA-B5, HLA-A9)

tutunul (99% din fumători)tutunul (99% din fumători)

tulburări de coagularetulburări de coagulare

Page 39: Bolile arterelor periferice

IIIIII. . Trombangeita obliterantăTrombangeita obliterantă((boala Buergerboala Buerger))MORFOPATOLOGIEMORFOPATOLOGIE

Afectare predominant la nivelul arterelor extremităţilorAfectare predominant la nivelul arterelor extremităţilor

Debut la nivelul arterelor de calibru mic-mediu. Progresiv Debut la nivelul arterelor de calibru mic-mediu. Progresiv eventual apare afectarea vaselor marieventual apare afectarea vaselor mari

Afectarea venoasă: pe vase de calibru mediu-mic, mai Afectarea venoasă: pe vase de calibru mediu-mic, mai puţin frecventă decât cea arterialăpuţin frecventă decât cea arterială

Leziunea vasculară de tip inflamator: panarterită/panflebită Leziunea vasculară de tip inflamator: panarterită/panflebită cu tromboză asociată, cu tromboză asociată, fără necroza peretelui vascularfără necroza peretelui vascular

Page 40: Bolile arterelor periferice

IIIIII. . Trombangeita obliterantăTrombangeita obliterantă((boala Buergerboala Buerger))

CLINICCLINIC

Claudicaţie intermitentă sau dureri de decubitClaudicaţie intermitentă sau dureri de decubit

Modificări de coloraţie şi temperatură cutanatăModificări de coloraţie şi temperatură cutanată

Tulburări trofice (ulceraţii, gangrenă) Tulburări trofice (ulceraţii, gangrenă)

Concomitent sindrom RaynaudConcomitent sindrom Raynaud

Flebită superficială (jumătate din cazuri, caracter migrator)Flebită superficială (jumătate din cazuri, caracter migrator)

OBIECTIVOBIECTIV

Permeabilitatea vaselor mariPermeabilitatea vaselor mari

Abolirea pulsului la arterele distaleAbolirea pulsului la arterele distale

Diagnostic diferenţial cu ateroscleroza !Diagnostic diferenţial cu ateroscleroza !

Page 41: Bolile arterelor periferice

IIIIII. . Trombangeita obliterantăTrombangeita obliterantă((boala Buergerboala Buerger))

DIAGNOSTICDIAGNOSTIC Bărbat, sub 40 ani, fumător, fără factori de risc pentru Bărbat, sub 40 ani, fumător, fără factori de risc pentru

aterosclerozăateroscleroză Boală arterială distală +/- tromboflebită superficialăBoală arterială distală +/- tromboflebită superficială +/- Sindrom Raynaud asociat+/- Sindrom Raynaud asociat

Page 42: Bolile arterelor periferice

IIIIII. . Trombangeita obliterantăTrombangeita obliterantă((boala Buergerboala Buerger))

TRATAMENTTRATAMENT

STOP FUMATSTOP FUMAT

TRATAMENT MEDICAL: TRATAMENT MEDICAL:

acelaşi ca pentru arteriopatia periferică cronicăacelaşi ca pentru arteriopatia periferică cronică

anticoagulante anticoagulante

– – teoretic utileteoretic utile

– – în faza acută sau subacută a boliiîn faza acută sau subacută a bolii

corticosteroizi corticosteroizi ~ ~ ~ ~

TRATAMENT CHIRURGICALTRATAMENT CHIRURGICAL

simpatectomie lombarsimpatectomie lombarăă (în forme avansate)(în forme avansate)

– – la distanţă de episodul acutla distanţă de episodul acut

cura gangreneicura gangrenei

Page 43: Bolile arterelor periferice

IIVV. . Tulburări vasculare funcţionaleTulburări vasculare funcţionale

SINDROMUL / BOALA RAYNAUDSINDROMUL / BOALA RAYNAUD

DEFINIŢIE:DEFINIŢIE:

Sindrom care se manifestă prin accese de paloare şi cianoză Sindrom care se manifestă prin accese de paloare şi cianoză a degetelor la frig sau emoţiia degetelor la frig sau emoţii

primară primară – boala Raynaud– boala Raynaud

secundară secundară – sindrom Raynaud– sindrom Raynaud

ETIOLOGIEETIOLOGIE

Femei 60-90% din cazuriFemei 60-90% din cazuri

Tonus neurovegetativ / tulburăTonus neurovegetativ / tulburărri endocrine i endocrine // boalboalăă de endoteliu?de endoteliu?

Hiperreactivitate la frig Hiperreactivitate la frig vasospasm arterial vasospasm arterial

Page 44: Bolile arterelor periferice

IIVV. . Tulburări vasculare funcţionaleTulburări vasculare funcţionale

TABLOU CLINICTABLOU CLINIC

Ischemie paroxistică, tranzitorieIschemie paroxistică, tranzitorie

- fază sincopală – paloarea degetelor prin vasospasm- fază sincopală – paloarea degetelor prin vasospasm

NB: puls distal prezentNB: puls distal prezent

- fază asfixică – cianoză prin desaturarea Hb- fază asfixică – cianoză prin desaturarea Hb

- fază hiperemică – vasodilataţie “paralitică” indusă de - fază hiperemică – vasodilataţie “paralitică” indusă de hipoxiehipoxie

Forme incomplete !Forme incomplete !

Testul la frigTestul la frig

Page 45: Bolile arterelor periferice

IIVV. . Tulburări vasculare funcţionaleTulburări vasculare funcţionale

TABLOU CLINICTABLOU CLINIC

Sindrom Raynaud :Sindrom Raynaud :Cauze locale:Cauze locale: - traume profesionale- traume profesionale

- sindrom de tunel carpian- sindrom de tunel carpian

- algodistofia reflexă- algodistofia reflexă

Cauze regionale: - sindrom de coastă cervicalăCauze regionale: - sindrom de coastă cervicală

- sindrom de defileu scalen- sindrom de defileu scalen

- sindrom de hiperabducţie- sindrom de hiperabducţie

Cauze generale: - boli de colagen–sclerodermia, LES, PARCauze generale: - boli de colagen–sclerodermia, LES, PAR

- boala Buerger- boala Buerger

- boli hematologice – crioglobulinemii, MM, macro-- boli hematologice – crioglobulinemii, MM, macro- globulinemia Waldenstrom, anemie hemolitică globulinemia Waldenstrom, anemie hemolitică

- intoxicaţie cu ergotamină, plumb, arseniu, taliu- intoxicaţie cu ergotamină, plumb, arseniu, taliu

Page 46: Bolile arterelor periferice

IIVV. . Tulburări vasculare funcţionaleTulburări vasculare funcţionale

DIAGNOSTICDIAGNOSTIC

Anamneza + reproducerea simptomatologiei prin testul la frigAnamneza + reproducerea simptomatologiei prin testul la frig

Explorări paraclinice: hematologice, imunologice, Explorări paraclinice: hematologice, imunologice, electroforeza proteine sericeelectroforeza proteine serice

Dg dif: Dg dif: acrocianozaacrocianoza – cianoză persistentă fără paloare, – cianoză persistentă fără paloare, tegumente umede, transpirate, fără tulburări troficetegumente umede, transpirate, fără tulburări trofice

Page 47: Bolile arterelor periferice

IIVV. . Tulburări vasculare funcţionaleTulburări vasculare funcţionale

PROGNOSTIC BUNPROGNOSTIC BUN

TRATAMENTTRATAMENT

Igieno dietetic: evită expunerea la frig, fumatulIgieno dietetic: evită expunerea la frig, fumatul

Blocante de calciu: diltiazem, verapamilBlocante de calciu: diltiazem, verapamil

Alfa blocante: fenoxibenzamina, tolazolina, prazosin, isoxuprinăAlfa blocante: fenoxibenzamina, tolazolina, prazosin, isoxuprină

Vasodilatatoare: nitroglicerină, prostaglandină I2, IECAVasodilatatoare: nitroglicerină, prostaglandină I2, IECA

Simpatectomia preganglionică: recidivă la 50%Simpatectomia preganglionică: recidivă la 50%

Page 48: Bolile arterelor periferice

IIVV. . Tulburări vasculare funcţionaleTulburări vasculare funcţionale

LIVEDO RETICULARISLIVEDO RETICULARIS

Cianoză neomogenă ce realizează un aspect tegumentar pătatCianoză neomogenă ce realizează un aspect tegumentar pătat

+/- parestezii+/- parestezii

Intoxicaţia cu Pb, arsenic, embolii cu colesterol, LES, Intoxicaţia cu Pb, arsenic, embolii cu colesterol, LES, crioglobulinemiicrioglobulinemii

Tratament ca în RaynaudTratament ca în Raynaud