bio mecha nika

Download Bio Mecha Nika

Post on 28-Oct-2014

327 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BIOMECHANIKA1.Kas yra harmoniniai svyravimai?

2. Harmoninio svyravimo lygtis: 3. Svyruojanio materialaus tako: a)greitis dydis, nusakantis poslinkio ir laiko per kuri ivyko tas poslinkis santyki b)pagreitis tai, toks dydis lygus greicio pokycio santykiui su laiku, per kuri ivyko tas pokytis c) kinetin energija judancio kuno energija d) potencin energija saveikaujanciu kunu sistemos energija e) visa energija 4. Laisvieji svyravimai Vyksta sistemoje, veikiant tik vidinems jegoms, trinciai, tamprumui 5.Nuosavieji svyravimai Tai neslopinamieji laisvieji svyravimai, kiekvienas turi jam budinga savaji svyravimo dazni. 6.Priverstiniai svyravimai Kunas svyruoja kintamosios isorines jegos dazniu. 7.Rezonansas Kai priverstinis daznis sutampa su savuoju dazniu. Padideja svyravimu amplitude. 8. Banga tamprioje aplinkoje

9.Bangos lygtis

10. Garso plitimo priklausomyb nuo aplinkos elastingumo ir tankio. Kuo tankesne aplinka, tuo greiciau sklinda garsas.

11.Stovinti banga.

12. Stovinios bangos ppsniai ir mazgai.

13. Rezonansiniai diagnostikos metodai

14. Stetoskopas ir fonendoskopas Fonendoskopas 15. Bangos energija ir intensyvumas 16. Akustinis slgis 17. Akustin vara Tai garso sugerties koeficientas 18. Akustinio slgio ir varos tarpusavio ryys.

19. Bang atspindys ir lis.

20. Girdimas garsas 21. Objektyvos r subjektyvios garso charakteristikos 22.Akustiniai triukmai

23. Infragarsas 24. Garso intensyvumo lygis (belas, decibelas) 25. Garsis 26. Veberio Fechnerio dsnis 27.Fonas 28. Binauralin klausa 29. Audiometrija 30. Ultragarsas 31. Ultragarso altiniai 32. Ultragarso bang savybs 33. Echografija 34. Doplerio reikinys, doplerinis kraujo greiio matavimo metodas 35. Ultragarso poveikis biologiniams objektams. 36. Slgis, jo mat.vnt. 37. Pasakalio dsnis 38. Susisiekiani ind dsnis 39. Laminarinis skysi tekjimas 40. Srovs tolydumo lygtis 41. Tekanio skysio energja 42. Bernulio lygits 43. Siurbiamasis srovs vekimas 44. Hidraulinis smgis. 45. Skysi klampa 46. Niutono dsnis skysiams 47.Klampos koeficientas 48. Niutoniniai ir neniutoniniai skyiai.

49. Kn judjimas klampiame skystyje. 50. Stokso dsnis 51. Judris 52. Kraujo klampa 53. ENG nustatymas 54. Klampaus skysio tekjimas vamzdiuose 55. Atskir sluoksni greii pasiskirstymo dsnis 56. Kraujo tekjimas kraujagyslmis 57. Pratekjusio per vamzdio vis pjv skysio tris. 58. Puazelio Hageno lygtis 59. Hidraulin vara 60. Slgio kitimas iilgai vamzdio 61. Turbulentinis skysio tekjimas 62. Reinoldso skaiius 63. Kraujo minutnis tris 64. Kraujo slgio matavimo fizikniai pagrindai. 65. Kraujo garsai, j genez

ELEKTRODINAMIKA 1.Elektrolit laidumas srovei 2. Savitoji vara, jos priklausomyb nuo elektrolit savybi. 3. Jon judris 4.Biologini audini ir skysi laidumas nuolatinei srovei 5. Elektromagnetiniai reikniai 6. Gydomoji elektroforez 7. Nuolatins srovs pirminis poveikis

8. Galvanizacija 9. Audini bendroji vara 10. Reografija 11. Pavirinis (skin) efektas 12. Kintamosios srovs pirminis poveikis 13. Kintamosios srovs panaudojimas chirurgijoje 14. alojantis srovs poveikis. Paeidimo elektros srove veiksniai. 15. Elektrinis dipolis 16. Jo kuriamo elektrinio lauko stipris ir potencialas 17. Dipolis elektriniame lauke 18. Pirminis pastovaus elektrinio lauko poveikis 19. Elektrostatinis duas 20. Pirminis kintamojo elektrinio lauko poveikis 21. UAD fizioterapija 22. Magnetinis momentas 23. Magentinis dipolis magnetiniame lauke 24. PIrminis pastovaus magnetinio lauko poveikis 25. Holo efektas 26. Pirminis kintamojo magnetinio lauko poveikis 27. Elektromagnetin indukcija 28. Induktotermija 29. Tomograma 30. Branduoli magnetizmas 31. magnetjimas 32. Branduoli magnetinio rezonanso (BMR) rei6kinys 33. Gstanios laisvosios indukcijos signalas

34. Kontrasto BMR tomogramose gavimo bdai 35. Kontrasto parametr matavimo bdai 36. Erdvins informacijos (vietos i kurios sklinda signalas) nustatymo bdai.

BIOSIGNALAI 1. Biosignal charakteristikos 2. Biologini signal kilm 3. Tolydiniai ir diskretiniai signalai 4. Deterministiniai ir atsitiktiniai signalai 5. Ampltud, periodas, danis, spektras. 6. Bioelektriniai signalai 7. Lstels membranos elektrins savybs 8. Pusiausvyrinis potencialas 9. Ramybs potencialas 10.Veikimo potencialas 11.Jaudinimo sklidimas audiniu 12.Pasyvus, aktyvus, saltatorinis sklidimas 13.Suminiai potencialai 14.Elektrogramos 15.Elektrokardiogramos kilm 16.Elektrokardiografijos principai 17.Einthoveno modelis 18. Biosignal registravimas 19.Aktyvs ir pasyvs jutikliai 20.Elektrodai 21.Kovos su triukmais bdai registruojant biosignalus

22.DS 23.Funksinis eminimas 24.EE 25.Filtravimas 26. Elektrins organ stimuliacijos rys 27.Elektrokardiostimuliatorius 28.Elektrins organ stimuliacijos fizikiniai pagrindai 29.Elektrodirglumo dsnis 30.Reobaz, Chronaksija 31.Stimuliacijos energjos minimumo slyga 32.Reikiniai, atsirandantys elektrodo ir audinio riboje 33.Poliarizacijos tampa 34.Hemholco talpa 35.Varburgo vara

OPTIKA

1. Akies optin sandara 2. Akies skyra 3. viesos lis ir atspindys 4. Liai, j charakteristikos ir spinduli eiga per juos 5. Mikroskopas 6. Mikroskopo didinimas 7. Specials mikroskopijos metodai

a) viesos sugertis, viesaus lauko metodas b) viesos sklaida, tamsaus lauko metodas c) viesos interferencija, fazinio kontrasto metodas d) viesos poliarizacijos metodas 1. Rentgeno spinduliuots prigimtis ir gavimas 2. Stabdomoji rentgeno spinduliuot, jos savybs 3. Itisinio spektro riba 4. Savitoji rentgeno spinduliuot, jos atsiradimo mechanizmas ir savybs 5. Rentgeno spinduliuots sveikos su mediaga a) Koherentin sklaida b) Rentgenoliminiscenija c) Fotoelektrinis efektas d) Komptono efektas e) Pozitronas- elektronas por susidarymas f) Antriniai procesai 1. Rentgeno spinduliuote