bilten 8 - iz-e tuzla

Download BILTEN  8 - IZ-e Tuzla

Post on 13-Jun-2015

534 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BILTENMedlis Islamske zajednice Tuzla, maj-juni 2009., broj 8besplatan primjerak

ISSN 1840-4243

impressumISSN 1840-4243IZDAVA:

rijec urednicev

mektebi

Mekteblije na djelu

Medlis Islamske zajednice TuzlaUREDNIK:

BROJ SATKAN OD VIJESTIrednici bi trebalo da imaju teak zadatak: da iz obilja ponuenih tekstova i radova izaberu najbolje, a iz tih najboljih izvuku ono to bi moglo zanimati itaoce. Tako je u velikim redakcijama i u velikim glasilima. No, kako smo mi mala redakcija i sa skromnim ambicijama, raznovrsnih novinskih formi i, sljedstveno tome, brojnih tema, nemamo, ali imamo mnotvo informacija o svemu onome to se deavalo izmeu prologa i ovog broja, a na podruju Medlisa Islamske zajednice Tuzla. U ovome osmom broju, dakle, informiramo vas o promocijama knjiga. Govorimo i o dvojici Emira: o izlobi levhi mladog tuzlanskog kaligrafa Emira Kunia, a donosimo i harf-dva o mr. Emiru Dambegoviu i njegovoj studiji odnosa s javnou... Nadamo se da smo vam dali dovoljno povoda za jo jedno druenje s Biltenom Medlisa IZ-e Tuzla. Es-selamu alejkum! Urednica

Senada MehmedehajiREDAKCIJA:

Merim ulovi Denan Rahmanovi Rusmir adiTEHNIKI UREDNIK:

U

Elvedin KozareviADRESA REDAKCIJE:

NAJBOLJI IZ HADIJSKE DAMIJEektebsko takmienje Medlisa Islamske zajednice Tuzla je odrano 26. aprila 2009. godine u Behram-begovoj medresi u Tuzli. Na ovo takmienje su prijavljena 34 mekteba, s ukupno 127 takmiara. Takmienje je odrano u tri discipline: kiraet mlai uzrast, kiraet stariji uzrasti i test. Nakon takmienja, poredak prvih pet u kategoriji test je bio sljedei: 1. Aziz abi, 43 boda, mekteb Behram-begove damije, 2. Adnan umar, 40,5 bodova, mekteb Hadijske damije,

Brojnim takmienjima irom nae zemlje pridruena su i mektebska, koja su vana godinja smotra znanja i vjetina steenih u mektebima. U ovom broju donosimo rezultate s onog odranog za podruje Medlisa IZ-e Tuzla

Sead-bega Kulovia 4 75000 Tuzla BiHTELEFON:

M

3. Zerina Smaji, 37 bodova, mekteb Simin Han, 4. Denana Krojica, udi, 33 boda, mekteb

+387 35 276 509 +387 35 265 670E MAIL:

5. Admir Salihovi 29,5 bodova, mekteb Pasci. U kategoriji kiraet - stariji uzrast najboljih prvih pet je bilo: 1. Ismail Fazlovi, mekteb Damije princa Abdulaha, 1. Ahmed damije, Pajevi, mekteb Hadijske

bilten@miztuzla.comTIRA:

500 maj-juni 2009. godine interno izdanje broj 8

3

mektebi3. Mirza Imamovi, 51,66,bodova, mekteb Branska Malta, 4. Halid Moranjaki, 40 bodova, mekteb arijske damije, 5. Imran oki 37,65 bodova, mekteb Simin Han. U kategoriji kiraet mlai uzrast postignut je sljedei poredak: 1. Abdulkadir Omerovi, 58,98, bodova, mekteb Solina, 2. Kanita Huki, 56,99 bodova, mekteb Hadijske damije, 3. Vedad Spahi, 55,99 bodova, mekteb Damije princa Abdulaha, 4. Hamza oki, 52,66 bodova, mekteb Simin Han, 5. Selsebil Hasanbai 48,99 bodova , mekteb evar. Ekipni poredak mekteba je na kraju bio sljedei: 1. Mekteb Hadijske damije, 183,49 bodova, 2. Mekteb Damije princa Abdulaha, 162,99 bodova, 3. Mekteb damije Simin Han 149,81 bodova, 4. Mekteb Branska Malta 139,16 bodova, 5. Mekteb Solina 132,47 bodova. Najboljima i njihovim muallimima estitamo i elimo jo puno uspjeha i dobrih rezultata.

mektebi

Nagrade najboljima

Najbolji su ili dalje

Spor tis ti iz mekteba

URUENI PRIMJERCI

PRVOG ALMANAHAnedjelju 10. maja ove godine odrana je skromna sveanost za sve uesnike ovogodinjeg mektebskog takmienja. Sveanost je odrana u Behram-begovoj medresi u Tuzli. Svim uesnicima i njihovim muallimima podijeljeni su primjerci jedinstvene broure Almanaha uesnika mektebskog takmienja 2009. Ova publikacija donosi fotograje i osnovne biografskepodatke o svakom uesniku ovogodinjeg mektebskog takmienja. Uz to, dodijeljene su i knjige svim uesnicima takmienja. Mekteblijama koji su osvojili prva tri mjesta uruene su i novane nagrade. Najbolji iz svih takmiarskih kategorija plasirali su se na takmienje Muftijstva tuzlanskog.

PRVACI MUFTIJSTVATUZLANSKOG

muki mali nogomet i enska odbojkanedjelju 12. aprila 2009. godine odrano je sportsko mektebsko takmienje Medlisa Islamske zajednice Tuzla. Sportska takmienja su odrana na terenima kasarne Husein-kapetan Gradaevi, a na njima je uestvovalo 520 djece iz 32 mekteba Medlisa Islamske zajednice Tuzla. Takmienje je odrano u dvije discipline: djeaci su se takmiili u malom nogometu, a djevojice u odbojci. U malom nogometu epitet najboljih ponijeli su sljedei mektebi: 1. Mekteb Solina, 2. Mekteb Slavinovii, 3. Mekteb Donja Obodnica. U nalnoj utakmici, ekipa mekteba Solina pobijedila je Slavinovie rezultatom 2:0. U odbojci je poredak bio sljedei: 1. Mekteb Donja Obodnica, 2. Mekteb damije princa Abdullaha, 3. Mekteb Bukinje. Najuspjenijim ekipama urueni su pobjedniki pehari, novane nagrade i priznanja. Sve materijalne trokove takmienja (prijevoz uenika, hrana i nagrade) osigurao je Medlis Islamske zajednice Tuzla.

U

B

U

ehram-begova medresa u Tuzli je bila domain jo jednom takmienju. Ovaj put snage su odmjerili najbolje plasirani mekteblije s podruja Muftijstva tuzlanskog.

Takmiari Medlisa IZ-e Tuzla bili su najbolji, to dokazuje osvojeno prvo mjesto u ekipnoj konkurenciji: grupa kiraet stariji osvojila je 1. mjesto, tako da su se direktno plasirali dalje na zavrno takmienje Rijaseta IZ-e u BiH, koje se odralo u Sarajevu 30. maja ove godine. Na tome takmienju su uestvovali svi najbolji s podruja svih muftijstava u BiH. Medlis IZ-e u Tuzli je predstavljao Ismail Fazlovi, koji je osvojio 5. mjesto . U kategoriji test zauzeli su 2. mjesto, a u kategoriji kiraet mlai 3. mjesto. Za ovaj veliki uspjeh zasluni su vrijedni maliani, ali i njihovi muallimi i muallime. Svima im od srca estitamo.

4

5

Medlis flash

Mekteblije IDU NA ODMOROdrani zavrni ispiti

ENE IMAJU RIJEvati znanja polaznika mektebske nastave. Po okonanju ovih ispita, uslijedit e dodjela mektebskih knjiica u prisustvu roditelja, muallima i komisije. S ovim zavrnim ispitima, polaznici mektebske nastave zavravaju 2008/09. mektebsku godinu, nakon ega idu na zaslueni odmor.

Medlis flash

Odrani prvi susreti ena muslimanki u Tuzli

U

temeljeni na odredbama pravilnika o mektebu i mektebskoj nastavi, na podruju Medlisa Islamske zajednice Tuzla i ove 2009. godine e u svim dematima biti odrani zavrni ispiti. U prvom krugu ispite e provoditi nadlena komisija Medlisa IZ-e Tuzla, koja e provjera-

Asocijacija ena Medlisa IZ-e Tuzla bila je organizator susreta

U

Tuzli su 7. juna 2009. godine odrani Prvi susreti ena muslimanki Tuzle.

Okruglim stolom je zapoelo prvo druenje ovakve vrste u naem gradu i na ovim irim prostorima. Tema okruglog stola je bila ena muslimanka u Bosni i Hercegovini danas. Time je zapoeta diskusija o ovoj vanoj temi. U uvodnom dijelu ovoga skupa, svoju prigodnu besjedu je odrala Amina ulovi, u funkciji predsjednice Inicijativnog odbora Aocijacije ena Medlisa IZ-e Tuzla. Ona je govorila o Asocijaciji i o njenim planovima. Nakon njenog obraanja, govorio je glavni imama MIZ Tuzla mr. Amir-ef.Kari, koji je i otvorio ove susrete. U nastavku rada okruglog stola, svoja su tematska izlaganja imale Azra Fazlovi (o temi Muslimanka u

porodici), Elvira Veli-Mufti (o temi Muslimanka u bh drutvu), Almedina elebi (o temi Odgoj i edukacija) i Elvedina Plasto (o temi Muslimanka u starijoj dobi). Nastavak programa ovih susreta je protekao u predstavljanju uenica Behram-begove medrese pod nazivom Zadovoljstvo Allahovo je u zadovoljstvu roditelja. Popodnevno vrijeme je ispunjeno formaliziranjem Asocijacije ena Medlisa IZ-e Tuzla, odravanjem osnivake skuptine, te predstavljanjem enskih muslimanskih udruenja iz cijele BiH. Na kraju su svi uesnici ovoga jedinstvenog susreta zajedno posjetili tuzlansku kapiju na Trgu prekinute mladosti i tamo dali poast stradalima.

6

7

afirmativno

afirmativno | dogaajije imida Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Emir Dambegovi radi kao profesor islamske vjeronauke u dvije tuzlanske gimnazije, Ismet Mujezinovii i Mea Selimovi. Predsjednik je Aktiva profesora islamske vjeronauke srednjih kola Muftijstva tuzlanskog. Takoer je i est gost i predava na raznim konferencijama. Mnogo pie i objavljuje. Tako je jedan njegov tekst uvrten u hrestomatiju Metodika nastave islamske vjeronauke Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu (2005). Njegovi radovi i eseji su objavljivani u raznim asopisima i publikacijama: u Odjeku, Muallimu, Hikmetu, Diwanu. Objavio je zbirku poezije Pauina, a u pripremi je jo jedna zbirka. Voli lijepu pjesmu, pogotovo ilahije, pa je tako objavio je i CD ilahija i kasida. Sretno je oenjen i svaki slobodan trenutak provodi sa svojom porodicom: majkom, ocem, sestrom i suprugom. O svojoj porodici kae: ivjeli smo u sistemu u kojem se i nije toliko marilo za vjeru, osim uz bajrame, kada smo svi bili zajedno. Naravno, velik uticaj na moje upoznavanje sa vjerom imale su moje rahmetli nene - Sajda i Selima, koje su bile batinici vjere u onom sistemu. Sad su druga vremena i nekad se zapitam na to e liiti budue generacije, ukoliko upoznavanje s islamom ostane na ovim (modernim) nenama. Emir se bavi pisanjem za koje, kako kae, ima sve manje vremena: Planirano je da druga zbirka poezije bude izdana ove godine. Prije sam imao vremena i po knjievnim asopisima uz pjesme objavljivao i prie, ali vremena je sve manje. Njegova knjiga Odnosi s javnou ili ongliranje informacijama - povijest i teorija PR nedavno je promovirana. Naravno, pred njim je, ako Bog da, jo knjiga i djela kojima e zaduiti nau kulturnu i iru javnost.

mr. Emir Dambegovi, vjerouitelj

PJESNIK, MUZIAR, PUBLICISTA I ISTRAIVAfesora islamske vjeronauke stekao est godina poslije, diplomiravi na temi: Islam i demokratija- sporne i dodirne take. Godine 2

Recommended

View more >