BILTEN 8 - IZ-e Tuzla

Download BILTEN  8 - IZ-e Tuzla

Post on 13-Jun-2015

532 views

Category:

Documents

0 download

TRANSCRIPT

BILTENMedlis Islamske zajednice Tuzla, maj-juni 2009., broj 8besplatan primjerak

ISSN 1840-4243

impressumISSN 1840-4243IZDAVA:

rijec urednicev

mektebi

Mekteblije na djelu

Medlis Islamske zajednice TuzlaUREDNIK:

BROJ SATKAN OD VIJESTIrednici bi trebalo da imaju teak zadatak: da iz obilja ponuenih tekstova i radova izaberu najbolje, a iz tih najboljih izvuku ono to bi moglo zanimati itaoce. Tako je u velikim redakcijama i u velikim glasilima. No, kako smo mi mala redakcija i sa skromnim ambicijama, raznovrsnih novinskih formi i, sljedstveno tome, brojnih tema, nemamo, ali imamo mnotvo informacija o svemu onome to se deavalo izmeu prologa i ovog broja, a na podruju Medlisa Islamske zajednice Tuzla. U ovome osmom broju, dakle, informiramo vas o promocijama knjiga. Govorimo i o dvojici Emira: o izlobi levhi mladog tuzlanskog kaligrafa Emira Kunia, a donosimo i harf-dva o mr. Emiru Dambegoviu i njegovoj studiji odnosa s javnou... Nadamo se da smo vam dali dovoljno povoda za jo jedno druenje s Biltenom Medlisa IZ-e Tuzla. Es-selamu alejkum! Urednica

Senada MehmedehajiREDAKCIJA:

Merim ulovi Denan Rahmanovi Rusmir adiTEHNIKI UREDNIK:

U

Elvedin KozareviADRESA REDAKCIJE:

NAJBOLJI IZ HADIJSKE DAMIJEektebsko takmienje Medlisa Islamske zajednice Tuzla je odrano 26. aprila 2009. godine u Behram-begovoj medresi u Tuzli. Na ovo takmienje su prijavljena 34 mekteba, s ukupno 127 takmiara. Takmienje je odrano u tri discipline: kiraet mlai uzrast, kiraet stariji uzrasti i test. Nakon takmienja, poredak prvih pet u kategoriji test je bio sljedei: 1. Aziz abi, 43 boda, mekteb Behram-begove damije, 2. Adnan umar, 40,5 bodova, mekteb Hadijske damije,

Brojnim takmienjima irom nae zemlje pridruena su i mektebska, koja su vana godinja smotra znanja i vjetina steenih u mektebima. U ovom broju donosimo rezultate s onog odranog za podruje Medlisa IZ-e Tuzla

Sead-bega Kulovia 4 75000 Tuzla BiHTELEFON:

M

3. Zerina Smaji, 37 bodova, mekteb Simin Han, 4. Denana Krojica, udi, 33 boda, mekteb

+387 35 276 509 +387 35 265 670E MAIL:

5. Admir Salihovi 29,5 bodova, mekteb Pasci. U kategoriji kiraet - stariji uzrast najboljih prvih pet je bilo: 1. Ismail Fazlovi, mekteb Damije princa Abdulaha, 1. Ahmed damije, Pajevi, mekteb Hadijske

bilten@miztuzla.comTIRA:

500 maj-juni 2009. godine interno izdanje broj 8

3

mektebi3. Mirza Imamovi, 51,66,bodova, mekteb Branska Malta, 4. Halid Moranjaki, 40 bodova, mekteb arijske damije, 5. Imran oki 37,65 bodova, mekteb Simin Han. U kategoriji kiraet mlai uzrast postignut je sljedei poredak: 1. Abdulkadir Omerovi, 58,98, bodova, mekteb Solina, 2. Kanita Huki, 56,99 bodova, mekteb Hadijske damije, 3. Vedad Spahi, 55,99 bodova, mekteb Damije princa Abdulaha, 4. Hamza oki, 52,66 bodova, mekteb Simin Han, 5. Selsebil Hasanbai 48,99 bodova , mekteb evar. Ekipni poredak mekteba je na kraju bio sljedei: 1. Mekteb Hadijske damije, 183,49 bodova, 2. Mekteb Damije princa Abdulaha, 162,99 bodova, 3. Mekteb damije Simin Han 149,81 bodova, 4. Mekteb Branska Malta 139,16 bodova, 5. Mekteb Solina 132,47 bodova. Najboljima i njihovim muallimima estitamo i elimo jo puno uspjeha i dobrih rezultata.

mektebi

Nagrade najboljima

Najbolji su ili dalje

Spor tis ti iz mekteba

URUENI PRIMJERCI

PRVOG ALMANAHAnedjelju 10. maja ove godine odrana je skromna sveanost za sve uesnike ovogodinjeg mektebskog takmienja. Sveanost je odrana u Behram-begovoj medresi u Tuzli. Svim uesnicima i njihovim muallimima podijeljeni su primjerci jedinstvene broure Almanaha uesnika mektebskog takmienja 2009. Ova publikacija donosi fotograje i osnovne biografskepodatke o svakom uesniku ovogodinjeg mektebskog takmienja. Uz to, dodijeljene su i knjige svim uesnicima takmienja. Mekteblijama koji su osvojili prva tri mjesta uruene su i novane nagrade. Najbolji iz svih takmiarskih kategorija plasirali su se na takmienje Muftijstva tuzlanskog.

PRVACI MUFTIJSTVATUZLANSKOG

muki mali nogomet i enska odbojkanedjelju 12. aprila 2009. godine odrano je sportsko mektebsko takmienje Medlisa Islamske zajednice Tuzla. Sportska takmienja su odrana na terenima kasarne Husein-kapetan Gradaevi, a na njima je uestvovalo 520 djece iz 32 mekteba Medlisa Islamske zajednice Tuzla. Takmienje je odrano u dvije discipline: djeaci su se takmiili u malom nogometu, a djevojice u odbojci. U malom nogometu epitet najboljih ponijeli su sljedei mektebi: 1. Mekteb Solina, 2. Mekteb Slavinovii, 3. Mekteb Donja Obodnica. U nalnoj utakmici, ekipa mekteba Solina pobijedila je Slavinovie rezultatom 2:0. U odbojci je poredak bio sljedei: 1. Mekteb Donja Obodnica, 2. Mekteb damije princa Abdullaha, 3. Mekteb Bukinje. Najuspjenijim ekipama urueni su pobjedniki pehari, novane nagrade i priznanja. Sve materijalne trokove takmienja (prijevoz uenika, hrana i nagrade) osigurao je Medlis Islamske zajednice Tuzla.

U

B

U

ehram-begova medresa u Tuzli je bila domain jo jednom takmienju. Ovaj put snage su odmjerili najbolje plasirani mekteblije s podruja Muftijstva tuzlanskog.

Takmiari Medlisa IZ-e Tuzla bili su najbolji, to dokazuje osvojeno prvo mjesto u ekipnoj konkurenciji: grupa kiraet stariji osvojila je 1. mjesto, tako da su se direktno plasirali dalje na zavrno takmienje Rijaseta IZ-e u BiH, koje se odralo u Sarajevu 30. maja ove godine. Na tome takmienju su uestvovali svi najbolji s podruja svih muftijstava u BiH. Medlis IZ-e u Tuzli je predstavljao Ismail Fazlovi, koji je osvojio 5. mjesto . U kategoriji test zauzeli su 2. mjesto, a u kategoriji kiraet mlai 3. mjesto. Za ovaj veliki uspjeh zasluni su vrijedni maliani, ali i njihovi muallimi i muallime. Svima im od srca estitamo.

4

5

Medlis flash

Mekteblije IDU NA ODMOROdrani zavrni ispiti

ENE IMAJU RIJEvati znanja polaznika mektebske nastave. Po okonanju ovih ispita, uslijedit e dodjela mektebskih knjiica u prisustvu roditelja, muallima i komisije. S ovim zavrnim ispitima, polaznici mektebske nastave zavravaju 2008/09. mektebsku godinu, nakon ega idu na zaslueni odmor.

Medlis flash

Odrani prvi susreti ena muslimanki u Tuzli

U

temeljeni na odredbama pravilnika o mektebu i mektebskoj nastavi, na podruju Medlisa Islamske zajednice Tuzla i ove 2009. godine e u svim dematima biti odrani zavrni ispiti. U prvom krugu ispite e provoditi nadlena komisija Medlisa IZ-e Tuzla, koja e provjera-

Asocijacija ena Medlisa IZ-e Tuzla bila je organizator susreta

U

Tuzli su 7. juna 2009. godine odrani Prvi susreti ena muslimanki Tuzle.

Okruglim stolom je zapoelo prvo druenje ovakve vrste u naem gradu i na ovim irim prostorima. Tema okruglog stola je bila ena muslimanka u Bosni i Hercegovini danas. Time je zapoeta diskusija o ovoj vanoj temi. U uvodnom dijelu ovoga skupa, svoju prigodnu besjedu je odrala Amina ulovi, u funkciji predsjednice Inicijativnog odbora Aocijacije ena Medlisa IZ-e Tuzla. Ona je govorila o Asocijaciji i o njenim planovima. Nakon njenog obraanja, govorio je glavni imama MIZ Tuzla mr. Amir-ef.Kari, koji je i otvorio ove susrete. U nastavku rada okruglog stola, svoja su tematska izlaganja imale Azra Fazlovi (o temi Muslimanka u

porodici), Elvira Veli-Mufti (o temi Muslimanka u bh drutvu), Almedina elebi (o temi Odgoj i edukacija) i Elvedina Plasto (o temi Muslimanka u starijoj dobi). Nastavak programa ovih susreta je protekao u predstavljanju uenica Behram-begove medrese pod nazivom Zadovoljstvo Allahovo je u zadovoljstvu roditelja. Popodnevno vrijeme je ispunjeno formaliziranjem Asocijacije ena Medlisa IZ-e Tuzla, odravanjem osnivake skuptine, te predstavljanjem enskih muslimanskih udruenja iz cijele BiH. Na kraju su svi uesnici ovoga jedinstvenog susreta zajedno posjetili tuzlansku kapiju na Trgu prekinute mladosti i tamo dali poast stradalima.

6

7

afirmativno

afirmativno | dogaajije imida Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Emir Dambegovi radi kao profesor islamske vjeronauke u dvije tuzlanske gimnazije, Ismet Mujezinovii i Mea Selimovi. Predsjednik je Aktiva profesora islamske vjeronauke srednjih kola Muftijstva tuzlanskog. Takoer je i est gost i predava na raznim konferencijama. Mnogo pie i objavljuje. Tako je jedan njegov tekst uvrten u hrestomatiju Metodika nastave islamske vjeronauke Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu (2005). Njegovi radovi i eseji su objavljivani u raznim asopisima i publikacijama: u Odjeku, Muallimu, Hikmetu, Diwanu. Objavio je zbirku poezije Pauina, a u pripremi je jo jedna zbirka. Voli lijepu pjesmu, pogotovo ilahije, pa je tako objavio je i CD ilahija i kasida. Sretno je oenjen i svaki slobodan trenutak provodi sa svojom porodicom: majkom, ocem, sestrom i suprugom. O svojoj porodici kae: ivjeli smo u sistemu u kojem se i nije toliko marilo za vjeru, osim uz bajrame, kada smo svi bili zajedno. Naravno, velik uticaj na moje upoznavanje sa vjerom imale su moje rahmetli nene - Sajda i Selima, koje su bile batinici vjere u onom sistemu. Sad su druga vremena i nekad se zapitam na to e liiti budue generacije, ukoliko upoznavanje s islamom ostane na ovim (modernim) nenama. Emir se bavi pisanjem za koje, kako kae, ima sve manje vremena: Planirano je da druga zbirka poezije bude izdana ove godine. Prije sam imao vremena i po knjievnim asopisima uz pjesme objavljivao i prie, ali vremena je sve manje. Njegova knjiga Odnosi s javnou ili ongliranje informacijama - povijest i teorija PR nedavno je promovirana. Naravno, pred njim je, ako Bog da, jo knjiga i djela kojima e zaduiti nau kulturnu i iru javnost.

mr. Emir Dambegovi, vjerouitelj

PJESNIK, MUZIAR, PUBLICISTA I ISTRAIVAfesora islamske vjeronauke stekao est godina poslije, diplomiravi na temi: Islam i demokratija- sporne i dodirne take. Godine 2005. je upisao postdiplomski studij na Filozofskom fakultetu, na studijskom odsjeku urnalistika, modul Upravljanje odnosima s javnostima, a dvije godine kasnije e i magistrirati na temi Profesionalni aspekti struke odnosi sa javnostima praktine mogunosti i teorijske paradigme. Na Fakultetu politikih nauka u Sarajevu ima prijavljen doktorat o temi Kreiran-

SARAJEVSKA DISKUSIJA O ISLAMOFOBIJIdruenje Nahla i Centar za napredne studije Sarajevo organizirali su diskusiju o temi Islamofobija pojava, oblici i odgovori, koja je odrana 1. aprila 2009. godine u enskom edukacionom centru Nahla u Sarajevu. Jedan od predavaa bio je i glavni imam Medlisa Islamske zajednice Tuzla mr. Amir-ef. Kari koji je govorio o temi Islamofobija u izvjetajima evropskih organizacija i institucija. Ovo informativno izlaganje u cjelosti je dostupno na web-stranici www.miztuzla.com.

U

mir Dambegovi je roen u Tuzli 11. 02. 1975., gdje je zavrio osnovnu kolu, a kas-

E

nije i Srednju medicinsku kolu. Fakultet islamskih nauka u Sarajevu upisao je 1996. godine, a zvanje pro-

8

9

dogaaji | demati

nai mevludi

Prva kaligrafska izloba mladog kaligrafa Emira Kunia

Dva mevluda u dva dana u jednoj Dobrnji

TRADICIJA DUGA

STOLJEIMADAN DAMIJA OKIEN LEVHAMAetvrtak 7. maja 2009. godine u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli je otvorena prva samostalna izloba levhi Emira Kunia. Izlobu je otvorio glavni imam Medlisa Islamske zajednice Tuzla mr. Amir-ef. Kari. Posjetioci su mogli pogledati 33 izloena eksponata u galeriji Bosanskog kulturnog centra TK. Izloba je bila prodajna. dematu Dobrnja dva dana uzastopno (12. i 13. maja) prouene su dvije dove i odrana dva zasebna skupa: muki i enski. Prvoga dana se velikom broju dematlija obratio imam ovoga demata Ibrahim-ef. Softi. Nakon njega svoju besjedu je odrao i predsjednik Medlisa Islamske zajednice Tuzla Hasan-ef. Spahi. Poseban gost je bio dr. Sead Seljubac, pomonik direktora Behram-begove medrese za nastavu, koji je odrao nadahnuto predavanje o vanosti ihlasa (iskrenosti) kod uenja dove.

MEVLUD I DOVA NA TAUANUdematu Avdibaii 31. maja 2009. godine upriliena je tradicionalna Dova na Tauanu, koja se svake godine odrava posljednje nedjelje u mjesecu maju. Ovoj sveanosti je prisustvovao veliki broj dematlija iz Avdibaia kao i iz mnogih drugih demata sa podruja Muftiluka tuzlanskog. Dematlijama se obratio imam demata Sadif ef. Mahmutovi, upuujui selame i rijei dobrodolice svim prisutnim, a posebno vaizima: Rusmir ef. adi, imam Vikaljske damije, te Muamer ef. Hasanbai, imam demata evar. Takoer su prisustvovali i lanovi izvrnog odbora MIZ-e Tuzla mr. Salko Bukvarevi, Mustafa Hasanbai, te veliki broj imama na elu sa glavnim imamom

U

U

U

Drugog dana (srijeda, 13. maja) odrana je tradicionalna dova za ene. Damija je bila premala da primi sve goste. Mevludski program su, uz imamovu pomo, izvele ene i polaznice mektebske nastave iz ovoga demata. Nakon zavretka programa druenje je nastavljeno u domovima dematlija ovog demata, a odrano je i narodno veselje. Spomenimo na kraju da je ovo mevludsko druenje tradicija stara nekoliko stoljea i da se odrava svake godine svakog prvog utorka po Rozi Hidru (Jurjevu).

MIZ-e Tuzla mr. Amir ef. Kariem. Glavni imam mr.Amir-ef.Kari obratio se prigodnim predavanjem savjetujui bogobojaznost, zahvalnost Allahu d., meusobnu samilost, strpljenje i slogu. Na kraju je dovu prouio Mevludin ef. Hodi, imam demata Previle, a podne namaz je predvodio Ramiz ef. Baji, imam demata Tuanj. Uoi dove iza akam namaza prouen je mevlud u damiji na kojem je bio prisutan veliki broj imama. Prigodni vazi nasihat odrao je hfz.Ahmed ef. Huskanovi, imam damije princa Abdullaha, a iza jacije prouen je i zikr kojeg je predvodio ejh Asim akal iz G. Tuzle.

10

11

dogaaj za pamenje

vjeronauka

Vjerouitelji iz cijele Bosne i Hercegovine

NA NAJVEEM BOSANSKOM STRATITU

U POTOARIMAOgromne i velike industrijske hale tako su hladne i sumorne i djeluju kao da su podignute kako bi se u njima priale alosne prie

kola kaoO

U osnovnoj koli Miladije

PRETEA MEKTEBUZahvaljujui, izmeu ostalog, i anketi koja je provedena u ovoj koli otvoren je mekteb u Kuiima, koji sada broji oko pedesetak polaznikaBroj prisutne djece na asovima Islamske vjeronauke u ovoj koli je oko 90%. Djeca na poetku godine imaju pravo izabrati to e pohaati u nastavku kolovanja, a ovdje ih se tradicionalno veina opredjeljuje za Islamsku vjeronauku. U ovoj koli uposlena su dva vjerouitelja: muallim Sifet Sulji i muallima Nermina Berbi. snovna kola Miladije u Tuzli, s podrunom kolom Solana, broji oko est stotina uenika. kola je osnovana 1981. godine. Danas u njoj radi etrdesetak uitelja, nastavnika i profesora. Direktor kole je Jasmin Karahmet, voljan za akcije koje se odnose na unapreenja nastave i vannastavnih aktivnosti. Saradnja sa zaposlenim vjerouiteljima je na dobrom nivou.

emorijalni centar Potoare zijaretili su vjerouitelji iz cijele Bosne i Hercegovine 11. aprila ove godine. Za one koji su prvi put posjetili ovo mjesto genocida bilo je to tuno putovanje i dobar podsjetnik. Nakon odranog historijskog sata, obratio se najprije Bekir-ef. abi, savjetnik za vjeronauku Muftijstva tuzlanskog. Nakon njega je govorio muftija tuzlanski Husein-ef.Kavazovi....

Recommended

View more >