bilten br. 4 - 4.pdfآ  kvartalni bilten projekta stand4info – projekt je sufinancirala...

Download Bilten br. 4 - 4.pdfآ  Kvartalni bilten projekta Stand4INFO – projekt je sufinancirala Europska unija

Post on 15-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Bilten br. 4

  Partneri: Ugovorno tijelo:

  Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) – standard zanimanja i

  standard kvalifikacije

  Kompetencije su znanja i vještine te pripadajuća samostalnost i odgovornost. Formalno učenje je organizirana aktivnost ovlaštene pravne ili fizičke osobe koja se izvodi prema odobrenim programima radi stjecanja i unapređivanja kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe, a dokazuje se svjedodžbom, diplomom ili drugom javnom ispravom koju izdaje ovlaštena pravna osoba. Neformalno učenje je organizirana aktivnost učenja čija je svrha stjecanje i unapređivanje kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe, a ne dokazuje se javnom ispravom. Sektor je skupina kvalifikacija jednog obrazovnog područja i zanimanja koja koriste ishode učenja tih kvalifikacija na radnim mjestima.

  Kvartalni bilten projekta Stand4INFO – projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

  Poštovani čitatelji,

  predstavljamo vam četvrti bilten ESF projekta Stand4INFO - Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda

  kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području informatike.

  Cilj ovog i ostalih biltena je kontinuirano obavještavanje svih zainteresiranih o projektnim aktivnostima i ostvarenim

  rezultatima u okviru projekta. Namijenjen je nastavnom i nenastavnom osoblju visokoškolskih ustanova u području

  informatike, ali i svim ostalim visokoškolskim institucijama koje provode ili će tek provoditi aktivnosti vezane uz razvoj

  Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

  Nadamo se da će vam aktivnosti i rezultati projekta Stand4INFO biti zanimljivi i poučni te da će vam koristiti u budućem

  radu.

  Europska unija Ulaganje u budućnost

 • Bilten br. 4

  Partneri: Ugovorno tijelo:

  PREDSTAVLJAMO: APIS IT d.o.o.

  Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama, APIS IT d.o.o., osnovana je krajem 2005.

  ugovorom između Vlade RH i Grada Zagreba.

  Europska unija Ulaganje u budućnost

  Kvartalni bilten projekta Stand4INFO – projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

  Uloga APIS IT je razvijanje i praćenje implementacije smjernica, normi i politike za razvoj e-uprave, davanje podrške

  tijelima državne uprave u razvoju vlastite strategije e-poslovanja, razvijanje i podupiranje zajedničke računalno-

  komunikacijske i aplikacijske infrastrukture, promoviranje primjene najboljih iskustava u upravljanju informacijskim

  sustavima, uključujući i zaštitu osobnih podataka, te razvijanje zajedničkih elektroničkih usluga i centralni pristup

  informacijskim resursima državne uprave uz odgovarajuću autorizaciju i autentikaciju.

  Djelovanje APIS IT-ja usmjereno je na sve ključne interesne

  skupine: korisnike, dobavljače, zaposlenike, sindikat,

  poslovna i stručna udruženja, obrazovne institucije,

  središnju vlast države i Grada Zagreba.

  Usluge koje APIS IT nudi svojim korisnicima pokrivaju

  cjelokupni proces proizvodnje aplikativnog softvera,

  njegovog kontinuiranog održavanja i unapređivanja,

  udomljavanja aplikacija i podataka, edukacije i podrške

  korisnika u svakodnevnom radu.

 • Bilten br. 4

  Partneri: Ugovorno tijelo:

  Evolva d.o.o. Evolva d.o.o. je softverska tvrtka specijalizirana za razvoj, implementaciju, integraciju i održavanje web-baziranog

  poslovnog softvera. Korištenjem naprednih informacijskih tehnologija, Evolva kreira poslovne web aplikacije koje

  klijentima donose značajne vremenske i financijske uštede kroz:

  - Automatizaciju i praćenje poslovnih procesa

  - Upravljanje dokumentima

  - Ubrzanje i pojednostavljenje operacija

  - Izvještaje za brže i preciznije donošenje odluka

  Kvartalni bilten projekta Stand4INFO – projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

  Europska unija Ulaganje u budućnost

  Usluge koje Evolva pruža su:

  - Izrada softvera po narudžbi

  - Outsourcing razvoja softvera

  - Softverske integracije i konzalting

  - Automatsko testiranje web aplikacija

  - Automatska konverzija desktop aplikacija u Java web

  aplikacije

  - Migracija desktop programera na Java web razvoj

 • Bilten br. 4

  Partneri: Ugovorno tijelo:

  Kvartalni bilten projekta Stand4INFO – projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

  Europska unija Ulaganje u budućnost

  Mobilisis d.o.o. Mobilisis d.o.o. je tvrtka osnovana 2005. godine koja proizvodi modernu, inovativnu informatičku infrastrukturu za

  upravljanje industrijskim procesima te mobilno prikupljanje i prijenos podataka.

  Razvija segment specijalizirane elektroničke opreme sa značajnim udjelom inovacija, projektiranja i razvoja

  namijenjene prvenstveno M2M i IoT tržištu. Ključna komponenta njihove konkurentske prednosti je vlastiti razvoj

  proizvoda koji omogućuje maksimalnu prilagodbu specifičnim korisničkim potrebama.

  Njihovi proizvodi su napredne hardverske i softverske komponente visokog stupnja integracije koje omogućavaju

  fleksibilnu primjenu u najzahtjevnijim poslovnim procesima, te prijenos i obradu svih vrsta informacija u procesima koji

  su bitni za razmatranje u realnom vremenu.

 • Bilten br. 4

  Partneri: Ugovorno tijelo:

  Kvartalni bilten projekta Stand4INFO – projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

  Europska unija Ulaganje u budućnost

  Aktivnosti – Što smo odradili Održan treći sastanak Projektnog tima Treći sastanak Projektnog tima je održan 24. ožujka 2016. godine na Fakultetu organizacije i informatike. Cilj sastanka

  bio je upoznati partnere s dosad provedenim aktivnostima na projektu te najaviti nadolazeće aktivnosti. Posebni

  naglasak bio je na finalizaciji standarda zanimanja te početku izrade standarda kvalifikacija.

 • Bilten br. 4

  Partneri: Ugovorno tijelo:

  Kvartalni bilten projekta Stand4INFO – projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

  Europska unija Ulaganje u budućnost

  AKTIVNOSTI – Što smo odradili?

  Održan četvrti sastanak Radne skupine za izradu standarda zanimanja i prvi sastanak Radnih grupa za izradu standarda kvalifikacija

  .

  U srijedu 27. travnja 2016. godine u Vijećnici Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu održan je 4. sastanak

  Radne skupine za izradu standarda zanimanja i 1. sastanak Radnih grupa za izradu standarda kvalifikacija. Sastanak

  Radnih grupa za izradu standarda kvalifikacija održan je nakon sastanka Radne skupine.

  Održan drugi sastanak Radnih grupa za izradu standarda kvalifikacija U srijedu 11. svibnja 2016. godine u dvorani 11 Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu održan je 2.

  sastanak Radnih grupa za izradu standarda kvalifikacija.

 • Bilten br. 4

  Partneri: Ugovorno tijelo:

  Kvartalni bilten projekta Stand4INFO – projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

  Aktivnosti – Što smo odradili

  Održan 4. sastanak Projektnog tima i treći sastanak Radnih grupa za izradu standarda kvalifikacija

  U srijedu 1. lipnja 2016. godine na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci održan je 4. sastanak Projektnog tima i