Bedrijf In Balans Voor Het Mkb

Download Bedrijf In Balans Voor Het Mkb

Post on 02-Jul-2015

3.758 views

Category:

Business

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Startende ondernemers in het MKB kunnen basiskennis op het gebied van bedrijfs-administratie verwerven dankzij interactieve business games. Zij vormen de ideale basis om een bedrijfsplan op te stellen.

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Business games en ondernemerschap Presentatie ophet seminar:MKB als groeimarktvoor game-ontwikkelaars Fons Vernooij 15 mei 2008</li></ul> <p> 2. Even voorstellen </p> <ul><li>Hoofddocent afdeling Accounting van de Vrije Universiteit </li></ul> <ul><li>Sinds 1987 bezig met inzet computers in het onderwijs </li></ul> <ul><li>Gepromoveerd op vakdidactiek Bedrijfseconomie </li></ul> <ul><li>Sinds jaren gericht op de inzet van business games in het onderwijs </li></ul> <ul><li>M.b.v. de Digitale Universiteit zijn twee games ontwikkeld. </li></ul> <p> 3. Business games in het MKB </p> <ul><li>Het midden- en kleinbedrijf is zeer gevarieerd: </li></ul> <ul><li>soort bedrijf, levensduur, met of zonder personeel </li></ul> <ul><li>Business games belichten verschillende aspecten van een bedrijf </li></ul> <ul><li>Maar niet elk game is voor elk bedrijf geschikt </li></ul> <ul><li>Wel moet elk bedrijf met winst draaien om te overleven. </li></ul> <p> 4. De Competente Ondernemer </p> <ul><li>Deze presentatie gaat over het project: De Competente Ondernemer </li></ul> <ul><li>Centraal staat het ondernemerschap in handelsondernemingen </li></ul> <ul><li>De voortgang is gebaseerd op de Cyclus van Planning &amp; Control: </li></ul> <ul><li>Doel en strategie bepalen, markt inschatten en beleid operationaliseren </li></ul> <ul><li>gevolgd door een voorcalculatie, een nacalculatie en een evaluatie. </li></ul> <p> 5. Tel uit je Winst is de eerste game 6. Simulatie handelsondernemingen </p> <ul><li>Spelers nemen in teamverband de rol van ondernemer op zich </li></ul> <ul><li>Zij concurreren in een markt met 2 tot 10 bedrijven </li></ul> <ul><li>Er is 1 inkoopmarkt en 1 verkoopmarkt </li></ul> <ul><li>Tel uit je Winst richt zich tot marketing en resultaatbepaling </li></ul> <ul><li>Bij de start kiezen ze een naam voor hun bedrijf en product. </li></ul> <p> 7. Kies naam bedrijf en product 8. Bedrijf in Balans is het tweede game </p> <ul><li>Bedrijf in Balans gaat vooral in op financile verslaglegging </li></ul> <ul><li>Het bevat enkele belangrijke competenties voor ondernemers </li></ul> <ul><li>Het begint ook met beleid bepalen en operationaliseren </li></ul> <ul><li>Met als gevolg de begroting en de interne verslaglegging </li></ul> <ul><li>Later volgen de BTW en de externe verslaglegging. </li></ul> <p> 9. Stap 1: beleid op lange termijn </p> <ul><li>Elk kwartaal doorloopt een team een cyclus van Planning &amp; Control </li></ul> <ul><li>De eerste stap (zie linker marge) is het vaststellen van het beleid </li></ul> <ul><li>Dat bestaat uit het kiezen van een lange termijndoel </li></ul> <ul><li>Elke ondernemer is vrij zijn eigen doel vast te stellen </li></ul> <ul><li>Maar als team moet je discussiren en het eens worden. </li></ul> <p> 10. Eerst kiest men een globaal doel 11. Daarna volgt een concretisering </p> <ul><li>Elk globaal doel valt uiteen in een aantal formuleringen </li></ul> <ul><li>Dat levert bij elke keuze een nieuwe reeks van mogelijkheden </li></ul> <ul><li>Die mogelijkheden zijn in het verleden door teams zelf geformuleerd </li></ul> <ul><li>De gepresenteerde doelen zijn dus niet allemaal economisch rationeel </li></ul> <ul><li>Het gaat er ook om dat elk team zijn doel steeds heroverweegt. </li></ul> <p> 12. Dan kiest men voor een concreet termijndoel 13. Uitwerking beleid </p> <ul><li>De verschillen zitten vooral in de wijze van verantwoording </li></ul> <ul><li>Het gekozen specifieke doel verschijnt boven in beeld </li></ul> <ul><li>Daarna volgt de keuze van een strategie ook in twee stappen </li></ul> <ul><li>Het programma evalueert of de strategie past bij het doel </li></ul> <ul><li>Daarna staat het een team vrij om van strategie te veranderen. </li></ul> <p> 14. Inschatten van de marktontwikkelingen </p> <ul><li>De volgende stap is het inschatten van de marktontwikkelingen </li></ul> <ul><li>De belangrijkste is de afzetontwikkeling in de seizoenen </li></ul> <ul><li>Vervolgens de marketingmix die de concurrenten hanteren </li></ul> <ul><li>Daarna volgt een keuze voor een doel per cyclus </li></ul> <ul><li>En stelt het team haar eigen marketing mix samen. </li></ul> <p> 15. Verwachtingen van de concurrenten 16. Stap 2: Operationalisering van het beleid </p> <ul><li>Stap 2 in de cyclus van Planning &amp; Control is beslissingen nemen </li></ul> <ul><li>Elk bedrijf kiest zijn verkoopprijs en de beloning van de ondernemer </li></ul> <ul><li>Ook bepaalt het team de budgets voor sales promotion en reclame </li></ul> <ul><li>Aangevuld met de inkoop van goederen. </li></ul> <p> 17. Overzicht marketingbeslissingen 18. Relatie verkoopprijs en afzet </p> <ul><li>De basisafzet ligt vast in de tabel prijs basisafzet </li></ul> <ul><li>Verder speelt het verschil met de prijs van de concurrenten een rol </li></ul> <ul><li>Bijvoorbeeld: als de prijs 10% hoger is dan de gemiddelde verkoopprijs van de concurrenten, is de afzet 10% lager dan de basisafzet </li></ul> <ul><li>Soortgelijke mechanismen bestaan voor sales promotion en reclame. </li></ul> <p> 19. De prijs afzet tabel 20. Hulpschermen </p> <ul><li>Boven aan het scherm staan meer hulpschermen </li></ul> <ul><li>Er staan voorschriften, data en een begrippenlijst </li></ul> <ul><li>De lijst met Beslissingen geeft weer wat besloten is </li></ul> <ul><li>De lijst met Resultaten verzorgt overzicht en vergelijkingsmateriaal. </li></ul> <p> 21. Resultaten vorig kwartaal 22. Concretisering beleid </p> <ul><li>Informatie over de marktontwikkelingen is essentieel </li></ul> <ul><li>Een team kan informatie over de concurrenten kopen </li></ul> <ul><li>Voorts is de financile positie van een bedrijf van belang </li></ul> <ul><li>Dit vergt beslissingen om leningen en tegoeden te optimaliseren. </li></ul> <p> 23. Afronding beleid 24. Stap 3: Aanvang van de voorcalculatie </p> <ul><li>Na stap 1 en 2 van de cyclus van Planning &amp; Control volgt stap 3 </li></ul> <ul><li>Een competente ondernemer maakt een uitgebreide voorcalculatie </li></ul> <ul><li>Die dient om het beleid te beoordelen en te optimaliseren </li></ul> <ul><li>Ook dient zij om later de werkelijke resultaten te beoordelen. </li></ul> <p> 25. Inschatting marktsituatie 26. Unieke interactieve ondersteuning </p> <ul><li>Bij de buttons met vraagtekens staat nadere informatie </li></ul> <ul><li>Het programma ondersteunt alle berekeningen interactief </li></ul> <ul><li>Als de berekening niet correct is, volgt specifiek commentaar </li></ul> <ul><li>Eventueel splitst de berekening zich stap voor stap uit </li></ul> <ul><li>Voor de overige vragen zijn er Frequently Asked Questions. </li></ul> <p> 27. Frequently Asked Questions 28. Opstellen resultatenrekening </p> <ul><li>De resultatenrekening is het eerste financile overzicht </li></ul> <ul><li>De beslissingen die genomen zijn moeten getoetst worden </li></ul> <ul><li>Dus volgt er een voorcalculatie van de resultaten </li></ul> <ul><li>Het programma ondersteunt elke post afzonderlijk. </li></ul> <p> 29. De voorcalculatorische resultatenrekening 30. Uitsplitsing bedrijfskosten </p> <ul><li>Met name de bedrijfskosten worden stap voor stap uitgesplitst </li></ul> <ul><li>Eerst naar inkoopkosten, algemene kosten en verkoopkosten </li></ul> <ul><li>Elke post wordt uitgesplitst tot het goede antwoord verschijnt </li></ul> <ul><li>Maar dat brengt wel administratiekosten (zie links onderaan) mee . </li></ul> <p> 31. De uitsplitsing van de algemene kosten 32. De opbouw van de berekeningen </p> <ul><li>De onderdelen van de algemene kosten zijn ook weer uit te splitsen </li></ul> <ul><li>In feite gaat het om een boomstructuur die zich steeds verder vertakt </li></ul> <ul><li>Conceptuele netwerken vormen zo de basis voor de berekeningen </li></ul> <ul><li>Zij zijn weer te geven als PAD: Probleem-Analyse-Diagram. </li></ul> <p> 33. Het PAD van de algemene kosten 34. Het financile beleid </p> <ul><li>Ook de financile beslissingen vereisen een check of alles goed gaat </li></ul> <ul><li>Verkopen en ontvangsten vallen niet samen </li></ul> <ul><li>En een deel van de contracten wordt later pas betaald </li></ul> <ul><li>Daarom is een liquiditeitsoverzicht per kwartaal noodzakelijk. </li></ul> <p> 35. De liquiditeitsbegroting 36. Overzicht van de balans </p> <ul><li>De balans is het centrale overzicht in de bedrijfsadministratie </li></ul> <ul><li>Bij de belangrijke posten is een grootboekrekening aan te roepen </li></ul> <ul><li>Die bevat de essenties van toename en afname van de post </li></ul> <ul><li>Zodoende ontstaat een compleet beeld van de samenhang. </li></ul> <p> 37. De voorcalculatorische balans 38. De toetsing van het beleid </p> <ul><li>De beoordeling van de balans vereist kengetallen </li></ul> <ul><li>Eerst volgen de bekende balanskengetallen </li></ul> <ul><li>Daarna komen de rentabiliteitskengetallen </li></ul> <ul><li>De berekende waarden komen in het hulpscherm Historie . </li></ul> <p> 39. Afronding voorcalculatie 40. Stap 4: De nacalculatie </p> <ul><li>Als alle teams hun beslissingen hebben ingevoerd komt stap 4 </li></ul> <ul><li>Deze beslissingen vormen de input voor de marktwerking </li></ul> <ul><li>Het programma berekent de werkelijke afzet </li></ul> <ul><li>Daarmee kan elk team zijn werkelijke nettowinst bepalen </li></ul> <ul><li>En de diverse financile verslagen opstellen. </li></ul> <p> 41. De nacalculatorische afzet 42. Nacalculatorisch verslag </p> <ul><li>Met de afzet kan elk team haar nacalculatorische RR opstellen </li></ul> <ul><li>Ook het saldo van de rekening courant is dan te berekenen </li></ul> <ul><li>Deze is weer een onderdeel van de nacalculatorische balans </li></ul> <ul><li>En deze geeft weer ruimte om de kengetallen te berekenen </li></ul> <ul><li>Later vindt er een uitbreiding plaats met de BTW-berekening. </li></ul> <p> 43. Berekening afdracht BTW 44. Overgang naar een BV </p> <ul><li>In fase 6 vindt de overgang naar een BV plaats </li></ul> <ul><li>Het verslag van een BV moet voldoen aan wettelijke voorschriften </li></ul> <ul><li>Dat betekent een vertaling van intern verslag naar extern verslag </li></ul> <ul><li>Inclusief een herschikking van diverse posten </li></ul> <ul><li>Voor de resultatenrekening krijgt een ander aanzien. </li></ul> <p> 45. Externe Resultatenrekening van een BV 46. Berekening van de som der kosten </p> <ul><li>In de wettelijke voorschriften staat de Som der Kosten genoemd </li></ul> <ul><li>Daar vallen de inkoopkosten niet onder </li></ul> <ul><li>En de algemene kosten omvatten niet langer de interest </li></ul> <ul><li>Maar het salaris van de directeur komt nu wel bij de kosten </li></ul> <ul><li>Tot slot volgt een herziene balans die hoort bij een BV. </li></ul> <p> 47. Externe balans van een BV 48. Eindverslag ter evaluatie </p> <ul><li>Ter afsluiting van het ondernemersspel brengt elk team verslag uit </li></ul> <ul><li>Dat kan schriftelijk en/of mondeling via een PowerPoint-presentatie </li></ul> <ul><li>Elk team zet uiteen wat het beleid was en of het doel is gerealiseerd </li></ul> <ul><li>Voor de beoordeling zijn assessment-formulieren beschikbaar. </li></ul> <p> 49. Bedrijf in Balans voor het MKB</p> <ul><li>Bedrijf in Balans raakt de essenties voor het ondernemerschap </li></ul> <ul><li>Gelukkig zijn veel ondernemers daar al van op de hoogte </li></ul> <ul><li>Maar er komen steeds nieuwe ondernemers bij </li></ul> <ul><li>Kennis van de cyclus van Planning &amp; Control is cruciaal </li></ul> <ul><li>Bedrijf in Balans kan daarbij een vruchtbare rol spelen. </li></ul> <p> 50. Nadere informatie </p> <ul><li>Nadere informatie over de game is te verkrijgen bij Rematch BV </li></ul> <ul><li>Contactpersoon: Bob Out 020 788 0700 </li></ul> <ul><li>Of per e-mail:[email_address] </li></ul> <ul><li>Kijk ook opwww.rematch-il.nl </li></ul> <ul><li>Of opwww.de-competente-ondernemer.nl. </li></ul>